03/07/2013. ProjektMOSAIC. Wcześniaki. Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "03/07/2013. ProjektMOSAIC. Wcześniaki. Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice"

Transkrypt

1 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice Jennifer Zeitlin Janusz Gadzinowski Jan Mazela Poznań, r. Wcześniaki Przedwczesne porody (< 32 t.c.) stanowią zaledwie 1-2% wszystkich porodów ale odpowiadają aż za połowę zgonów okołoporodowych Postęp medycyny w zakresie opieki okołoporodowej przyczynił się do dramatycznego wzrostu przeżywalności wcześniaków w ostatnich dekadach Są bardzo silnie narażone na wystąpienie motorycznych i neurologicznych zaburzeń Kluczowe pytanie badawcze W jakim stopniu lepsza organizacja opieki (MOSAIC)oraz stosowanie metod opartych na dowodach naukowych (EPICE) może przyczynić się do poprawy wyników? ProjektMOSAIC Modele Organizacji Dostępu do Intensywnej Opieki Medycznej noworodków urodzonych przedwcześnie w Europie Prospektywnagrupa kohortowaobejmująca wszystkie urodzenia od 22 do 31+6 t.c. w2003r.(n=7222) 10 regionóww 9 krajach UE Cel główny Porównanie organizacji opieki medycznej, praktyki medycznej oraz krótkoterminowych efektów zdrowotnych w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie w Europie 1

2 Śmiertelność wcześniaków żywe urodzenia t.c BE/FL DK/EA FR/IF DE/HE IT/LA NL/EC PL/WL PO/NO UK/TR UK/NO Total Wyniki standaryzowane wg wieku ciążowego i płci TOP ze względu na CA jako % kohorty MOSAIC (22-31 t.c.) All regions UK Northern UK Trent PO Northern PL Wlkp/Lubuskie 8,1% 4,9% 4,9% 9,0% 0,5% NL East/Central 7,7% IT Lazio 14,7% GE Hesse 2,4% FR Ille-de-France 17,6% BE Flanders 4,2% DK Eastern 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Papiernik E. et. al. BJOG, 2008, Zaburzenia neurologiczne (III i IV stopień IVH + PVL) BE/FL DK/EA FR/IF DE/HE IT/LA NL/EC PL/WL PO/NO UK/TR UK/NO Total Dzieci urodzone pomiędzy24-31 t.c. wypisane żywe ze szpitala, Wyniki standaryzowane wg wieku ciążowego i płci 2

3 Bronchopulmonary Dysplasia BE/FL DK/EA FR/IF DE/HE IT/LA NL/EC PL/WL PO/NO UK/TR UK/NO Total Dzieci urodzone pomiędzy24-31 t.c. wypisane żywe ze szpitala, Wyniki standaryzowane wg wieku ciążowego i płci Karmienie piersią oraz karmienie mieszane przy wypisie 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% 70% 55% 50% 52 37% 37% 35% % 20 19% IT/LA NL/EC PO/NO PL/WL BE/FL UK/TR FR/IF FR/BU exclusive mixed Bonetet al. Arch DisChild Fetal Neonatal2010 Modele Organizacji Dostępu do Intensywnej Opieki Medycznej noworodków urodzonych przedwcześnie w Europie (MOSAIC) Wyniki Umieralność i zachorowalność 2-krotnie wyższa w niektórych regionach w porównaniu z innymi Zeitlinet al. Pediatrics 2008; Draper et al. Arch DisChild Duże zróżnicowanie w organizacji usług medycznych wpływają na dostęp do opieki specjalistycznej Van Reemptset al. Pediatrics 2007, Blondelet al. BJOG 2010, Pilkington et al. Health and Place (2010) Różnice w opiece medycznej: cięcie cesarskie, stosowanie wsparcia oddechu, karmienie piersią Kolléé et al. BJOG 2009, Zeitlinet al. EJOG 2009, Bonetet al. Arch Dis Childhood 2010, Gortner et al. Neonatology

4 Opieka nad wcześniakami oparta na dowodach naukowych Pytania Czy różnice w praktyce medycznej odzwierciedlają niewykorzystanie interwencji opartych na dowodach naukowych? Jaki jest wpływ (nie)stosowania medycyny opartej na dowodach medycznych w zróżnicowaniu wyników? Opieka nad wcześniakami oparta na dowodach medycznych Wdrożenie praktyki opartej na dowodach naukowych może poprawić wyniki w oddziałach intensywnej terapii noworodka (Kilbride et al. Pediatrics 2003; Wirtschafter et al. Pediatrics 2011 ) Wykazanie że interwencje są efektywne nie wystarcza; interwencje muszą być wdrożone do praktyki klinicznej w sferze regulacji prawnych, w sferze organizacyjnej; wdrożenie zależy od czynników kulturowych oraz osobistych ograniczeń adaptacyjnych (Cabana et al. JAMA 1999; Grolet al. Lancet 2003). Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice 7. Program Ramowy UE w latach

5 Projekt badania 19 regionów 11 krajów UE Zespoły multidyscyplinarne położnicy, pediatrzy, epidemiolodzy, osoby związane z świadczeniem usług medycznych 10 regionów Badanie kohortowe EPICE Populacja: wszystkie żywe urodzenia, zgony wewnątrzmaciczne oraz terminacje ciąż od 22+0 do 32+6 t.c. Dane z dokumentacji medycznej (wspólny protokół) Okres badania: jeden rok (Marzec-Lipiec2011 do Luty-Czerwiec 2012) Wstępne wyniki Badanie kohortowe(wszystkie dzieci od 22 do 32 t.c.) Łączna liczba włączeń dzieci N= zgony wewnątrzmaciczne 7734 żywe urodzenia 7311 dzieci przyjętych na oddziały neonatologiczne Niepełne dane dla UK i Holandii Wyniki dotyczą liczby i charakterystyki próby badawczej, śmiertelności i wybranych interwencji 5

6 EPICE - badanie jednostek (Unit study) Kwestionariusze zostały wypełnione przez ordynatorów oddziałów w kwietniu 2012 Pytania dotyczyły charakterystyki struktury, praktyki oraz rozwoju protokołów Wstępne wyniki Badanie jednostki (Unit Study) Oddziały Intensywnej Terapii Noworodka które przyjęły min 10 wcześniaków oraz oddziały położnicze z nimi powiązane 128 oddziałów położniczych 82% 152 oddziałów neonatologicznych 96% Istnienie protokołów Polityki dot. wybranych interwencji Zasady uczestnictwa oddziałów oraz praktyki związane z badaniami, protokołami i oceną 19 interwencji Transport do ośrodków III poziomu Antybiotyki w PPROM ** Tokolityki** Podawanie kortykosteroidów przedurodzeniowo Siarczan magnezu w neuroprotekcji Cięcie cesarskie Opóźnione odpępnianie** Zapobieganie hipotermii** ** 10 in unit study only Użycie surfaktantu Stosowanie ino Zaangażowanie rodziców w opiekę** Karmienie piersią Użycie probiotyków** Przetrwały przewód tętniczy (PDA) Kangurowanie (skin-to-skin) ** Prewencja BPD (witamina A/Kofeina) ** Kortykosteroidy przedurodzeniowo Skriningi leczenie ROP Programy follow-up** 6

7 Dzieci przyjęte na OITN w podziale na kraje DE: 2 regions DK: Eastern FR: 3 regions IT: 3 regions PT: 2 regions UK: 3 regions Średni wiek ciążowy w podziale na regiony Średnia = ,8 28,2 28,3 28,2 28,7 28,7 28,5 28,5 28,7 28,2 28,4 28,4 28,8 27,9 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,7 28,8 28,9 % t.c.< 26 tyg. Dzieci<32 t.c. przyjęte na oddziały neonatologi czne

8 Ciąże wielopłodowe Dzieci<32 t.c. przyjęte na oddziały neonatologiczne 36% 29% 37% 16% 6% 33% 29% 29% 19% 4% 23% 19% 1% 29% 27% 23% 18% 3% 20% 2% 4% 3% 4% 7% 4% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 7% 2% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 35% 40% 45% 40% 35% Zgony po przyjęciu na oddziały neonatologiczne /12 35,3% 25% 21,8% 20,3% 21,0% 23,1% 21,9% 20,9% 21,0% 20% 18,7% 18,8% 16,3% 16,5% 13,0% 14,0% 15,8% 13,3% 13,3% 14,3% 15% 11,6% 10,5% 9,2% 9,6% 10% 5% 0% DENMARK Cięcie cesarskie: porównanie Epice z Mosaic FLANDERS FRANCE HESSE LAZIO NETH Mosaic Epice POLAND PORTUGAL TRENT UK_North

9 % kortykosteroidy przedporodowe Dzieci<32 t.c. przyjęte na oddziały neonatologiczne Surfaktant Dzieci<32 t.c. przyjęte na oddziały neonatologic zne % sterydy pourodzeniowe 6,3 18,6 16,7 44,8 Dzieci<32 t.c. przyjęte na oddziały neonatologiczne 11,1 16,7 16,7 14,3 10,8 11,6 7,8 4,9 27,9 8,0 3,0 7,

10 Protokoły w oddziałach położniczych N=128 % oddziałów które posiadają protokół Przedwczesne pękniecie błon płodowych 93 Użycie kortykosteroidów przedurodzeniowo* 91 Użycie tokolityków 89 Sposób porodu b. niedojrzałych wcześniaków 50 Unikanie hipotermii na sali porodowej 50 Opóźnione odpęnienie/przetaczanie pępowinowe 30 Protokoły w oddziałach neonatologicznych N=152 % oddziałów które posiadają protokół Retinopatia wcześniaków(rop) 91 Karmienie piersią oraz mlekiem ludzkim 88 Użycie surfaktantu* 80 Follow-up po wypisie do domu 79 Unikanie hipotermii na sali porodowej 69 Użycie kortykosteroidów pourodzeniowo* 50 Użycie probiotyków 19 Praktyki związane z badaniami, protokołami i ewaluacją Oddziały neonatologiczne(n=152) % Personel medyczny ma dostęp do odpowiednich publikacji naukowych (pełne teksty) 95 Pielęgniarki mają dostęp do odpowiednich publikacji naukowych (pełne teksty) 79 Czy są organizowane spotkania podczas których jest prowadzona debata nt. wyników przedstawianych w publikacjach naukowych (kluby czasopism, spotkania personelu dedykowane dyskusji nt artykułu(ów) 69 Czy są organizowane regularne spotkania pomiędzy lekarzami dyskusja nt. statystyk jednostki 71 Czy są organizowane regularne spotkania pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami - dyskusja nt. statystyk jednostki Czy prowadzone są zapisy dot. liczby publikacji pracowników jednostki 36 Czy jednostka brała udział w badaniach klinicznych w 2011r. 32 Formalne audyty są podejmowane w celu weryfikacji przynależności protokołów do jednostki

11 Komentarze Znaczne zróżnicowanie wyników oraz wykorzystanie wybranych interwencji Następny krok analizy: Jakie czynniki determinują stosowanie praktyk opartych na dowodach naukowych? Czy stosowanie praktyk opartych na dowodach naukowych wiąże się z lepszymi wynikami? Czy te dane dostarczają dowodów nt. skuteczności niektórych interwencji? Research consortium Coordination: INSERM U953, Paris J Zeitlin (Project Coordinator), M Bonet (Project Manager) Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, Brussels (P Van Reempts) Hvidovre Hospital, Hvidovre(O Pryds) Tartu University, Tartu (H Varendi ) Philipps Universitaet Marburg, Marburg(RF Maier) Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, Rome (D Dilallo) Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome (M Cuttini) StichtingKatholieke Universiteit, Nijmegen (L Kollée) Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznan (J Gadzinowski) Faculdade de Medicina dauniversidade do Porto, Porto(H Barros) Karolinska Institutet, Stockholm(M Norman) University of Leicester, Leicester (E Draper) Funding European Union's 7th Framework Programme Better is possible 11

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014 Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? Niezadowolenie mieszkańców kraju z systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie

Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 4, 277-286, 2008 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie MARTA BOGDANOWICZ, MAGDALENA CHRZAN, MICHALINA BARANIECKIA,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie

Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie Włoski Krajowy Instytut Statystyczny Centralny Dyrektoriat Badań Instytucji Społecznych, Zdrowia i Świadczeń Opiekuńczych Wydział Przyczyn Zgonów Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie WERSJA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Dzieci się liczą Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Kwartalnik Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka (ISSN 1644-6526) znajduje się na liście punktowanych czasopism

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

ABM Protokół Kliniczny Nr 10, Karmienia naturalne późnych wcześniaków (od 34 0/7 do 36 6/7 tydzień ciąży) (pierwsza korekta czerwiec 2011 rok)

ABM Protokół Kliniczny Nr 10, Karmienia naturalne późnych wcześniaków (od 34 0/7 do 36 6/7 tydzień ciąży) (pierwsza korekta czerwiec 2011 rok) ABM Protokół Kliniczny Nr 10, Karmienia naturalne późnych wcześniaków (od 34 0/7 do 36 6/7 tydzień ciąży) (pierwsza korekta czerwiec 2011 rok) Głównym celem Akademii Medycyny Karmienia Piersią jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce

Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce Najważniejsza chwila w życiu O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce Najważniejsza chwila w życiu Od pierwszej chwili ycia O pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Commission Raport Europejskiej Konferencji Konsensusu Pierwotnych Niedoborów Odporności Zawartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki Artykuł przeglądowy Review article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 5, 368 374 DOI: 10.5603/NJO.2013.0032 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska

Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo