Sepsa u noworodka. przypadki EOS i LOS w pytaniach. Ryszard Lauterbach Goniądz 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sepsa u noworodka. przypadki EOS i LOS w pytaniach. Ryszard Lauterbach Goniądz 2015"

Transkrypt

1 Sepsa u noworodka przypadki EOS i LOS w pytaniach Ryszard Lauterbach Goniądz 2015

2 Przypadek 1 - EOS Poród drogami natury w 38 6 / 7 tygodniu u 30 letniej kobiety wody płodowe podbarwione smółką W wywiadzie dotyczącym przebiegu ciąży brak istotnych informacji Badanie w kierunku GBS w 35 tygodniu ciąży wynik ujemny Poród drogami natury akcja porodowa samoistna 10 godzin przed urodzeniem dziecka pęknięcie pęcherza płodowego Na krótko przed urodzeniem dziecka u matki stwierdzono gorączkę C brak czasu na podanie antybiotyku Dziecko urodzone w dobrym stanie Apg w 1 i 5 minucie 9 pkt masa ciała 3880g Położnicy planują podać antybiotyk matce do czasu ustąpienia gorączki biorąc pod uwagę możliwość chorioamnionitis

3 Jak postępujemy? A - Ponieważ stan kliniczny dziecka wydaje się być całkowicie prawidłowy nie podejmujemy interwencji i pozostawiamy dziecko przy matce w systemie rooming-in B - U matki wystąpiła gorączka w trakcie porodu a położnicy nie wykluczają chorioamnionitis należy dziecko przenieść do oddziału obserwacyjnego czy intensywnej terapii w celu pobrania badań wykluczających sepsę. Po pobraniu krwi na posiew noworodek może zostać przeniesiony do matki C - Noworodek powinien zostać przeniesiony do oddziału intensywnej terapii w celu diagnozy w kierunku sepsy. Po pobraniu krwi na posiew noworodek powinien otrzymać antybiotykoterapie empiryczną aż do czasu uzyskania ujemnego wyniku posiewu krwi

4 Co sugeruje odpowiedź A? Ryzyko EOS u noworodków donoszonych wynosi około 0.5/1000 urodzeń podczas gdy u wcześniaków wzrasta do 3.0/1000 urodzeń (Weston EY et al., Pediatr Infect Dis J, 2011, 30: ) Brak objawów sepsy bezpośrednio po urodzeniu

5 Dlaczego jednak odpowiedź C? Większość (90%) noworodków z EOS wykazuje objawy kliniczne w pierwszym dniu życia ale tylko 50% dzieci manifestuje objawy sepsy bezpośrednio po urodzeniu (Verani JR et al., MMWR Recomm Rep 2010, 59) Temperatura ciała u matki w czasie porodu powyżej 38.5 o C - gwałtowny wzrost ryzyka zakażenia u dziecka (Puopolo KM et al., Pediatrics, 2011, 128: ) Brak podaży antybiotyku w trakcie porodu; u wysoko gorączkującej matki przy braku aktualnych danych ( na początku porodu) o kolonizacji GBS jest wskazanie do podaży antybiotyku

6 Pediatrics 2014;129:

7 Przypadek 2 - EOS Poród drogami natury w 39 6 / 7 tygodniu u 32 letniej pierwiastki W wywiadzie dotyczącym przebiegu ciąży cukrzyca ciężarnych insulinozależna Badanie w kierunku GBS w 36 tygodniu ciąży wynik ujemny Poród drogami natury akcja porodowa indukowana 9.5 godziny przed urodzeniem dziecka pęknięcie pęcherza płodowego W trakcie porodu u matki stwierdzono gorączkę C nie podano antybiotyku gdyż położnicy uważali że gorączka jest spowodowana indukcją porodu i zastosowaniem analgezji epiduralnej Dziecko urodzone w dobrym stanie Apg w 1 minucie 7 pkt i w 5 minucie 8 pkt; masa ciała 3520g Po urodzeniu dziecko wykazywało lekkie zaciąganie międzyżebrzy i tachypnoe ale nie wymagało podaży tlenu zostało przyjęte do oddziału ITN na obserwację. Pobrano krew do badania morfologii i na posiew w pierwszej godzi nie życia. Przed ukończeniem 2 godziny życia objawy niewydolności oddechowej ustąpiły przy prawidłowych wartościach saturacji hemoglobiny

8 Jak postępujemy? A - Ponieważ aktualny stan kliniczny dziecka wydaje się być całkowicie prawidłowy nie podejmujemy interwencji i przenosimy dziecko do matki - rooming-in B - U matki wystąpiła gorączka w trakcie porodu a u dziecka stwierdzano objawy ZZO należy podejrzewać możliwość wystąpienia EOS. Oczekujemy na wynik badania morfologii krwi z rozmazem (I:T ratio) i stężenia CRP a jeżeli wykazują nieprawidłowości to po pobraniu krwi na posiew włączamy antybiotykoterapię empiryczną C - Noworodek powinien otrzymać antybiotykoterapię empiryczną aż do czasu uzyskania ujemnego wyniku posiewu krwi

9 Dlaczego odpowiedź B? Chociaż jest to noworodek donoszony, w dobrym stanie klinicznym pod koniec 2 godziny życia, matka jest GBS ujemna to jednak wystąpiła u niej gorączka. Co prawda położnicy nie podejrzewają chorioamnionitis ale u dziecka stwierdzano zaznaczone objawy niewydolności oddechowej po urodzeniu. Dlatego powinniśmy wykluczyć EOS wykonując badanie morfologii krwi (ilość leukocytów, neutrofilów i I:T ratio) oraz badanie stężenia CRP. Przy nieprawidłowych wynikach tych badań należy wykonać posiew krwi i zastosować antybiotyki empirycznie.

10 Uwagi do badania morfologii krwi Co może wpływać na zafałszowanie wyników badania morfologii krwi (liczba leukocytów, neutrofilów, I:T ratio)? Gorączka u matki, asfiksja noworodka, zespół aspiracji smółki, odma opłucnowa oraz choroba hemolityczna możliwość wystąpienia neutrofilii niezwiązanej z EOS Nadciśnienie u matki indukowane ciążą oraz stany przedrzucawkowe mogą powodować neutropenię czy trombocytopenię u noworodka nie wynikającą z EOS Najlepszy stosunek czułości wyników badania do ich specyficzności obserwuje się dopiero po 4 godzinie życia noworodka (Newman TB et al., Pediatrics 2010, 126: ).

11 Uwagi c.d. Najlepiej informującym wskaźnikiem dotyczącym EOS był stosunek ilości form młodych do całkowitej liczby neutrofilów przy czym badanie wykonywano z krwi pobranej po 4 godzinie życia noworodka : wartość wskaźnika <0.15 wykluczała a wartość wskaźnika >0.3 potwierdzała EOS (Newman TB et al., Pediatrics 2010, 126: ). W innym badaniu wykazano że WBC <5000/mm 3 liczba neutrofilów <1500/mm 3 oraz wartość I:T >0.5 miały najwyższą wartość OR dla EOS (Hornik et al. Early Hum Dev 2012, 88; (suppl 2) S69-S74).

12 Uwagi c.d. CRP niespecyficzny marker zapalenia lub martwicy produkcja w wątrobie pod wpływem działania IL-6; czynniki ze strony matki (gorączka) czy noworodka (asfiksja, zespół zachłyśnięcia smółką, odma opłucnowa czy choroba hemolityczna) niespecyficznie wpływają na wzrost stężenia CRP (Newman TB et al., Pediatrics 2010, 126: ). Oznaczanie seryjne stężenia CRP ma znaczną wartość dla wykluczenia EOS - >98% - pierwsze oznaczenie dopiero miedzy 6 a 12 godziną po urodzeniu

13 Przypadek 3 - EOS Poród c.c. w 27 6 / 7 tygodniu dziecka płci męskiej W wywiadzie dotyczącym przebiegu ciąży założenie szwu okrężnego na szyjce macicy w 14 tygodniu ciąży W 26 2 / 7 tygodniu wystąpiło przedwczesne pękniecie błon płodowych jednak bez akcji porodowej. Matka otrzymała kurs steroidoterapii (betametazon) i następnie leczona była penicyliną G przez 48 godzin do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania w kierunku GBS. Bezgorączkowy przebieg oraz brak akcji porodowej spowodował że położnicy przyjęli postępowanie wyczekujące i zastosowali erytromycynę przez okres 7 dni. W dniu porodu u matki stwierdzono gorączkę C i wystąpiły skurcze macicy. Wykonano cięcie cesarskie z powodu ułożenia pośladkowego Dziecko o masie urodzeniowej 1200g demonstrowało zaburzenia oddechowe i zostało zaintubowane po urodzeniu na Sali operacyjnej. W 1 minucie życia stan kliniczny oceniono na 5 pkt w skali Apg a następnie 5 pkt w 5 minucie i 8 pkt w 10 minucie po urodzeniu. W pierwszych 6 godzinach stwierdzano narastanie objawów ZZO pomimo podaży surfaktantu. Po zastosowaniu HFV nastąpiła poprawa parametrów oddechowych.

14 Przypadek 3 EOS c.d. Dziecko pozostawało stabilne hemodynamicznie. Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia EOS wykonano badanie morfologii krwi z rozmazem oraz pobrano krew na posiew. W wynikach uzyskanych z badania morfologii krwi stwierdzono: leukocytoza wynosiła /mm 3 ; I:T ratio 0.14; liczba neutrofilów: /mm 3 a liczba płytek krwi: /ul. Z uwagi na niestabilność oddechową u dziecka nie wykonano punkcji lędźwiowej z decyzją czekano do chwili uzyskania wyniku badania bakteriologicznego krwi.

15 Jak postępujemy? A Rozpocznij antybiotykoterapię empiryczną od podaży ampicyliny i aminoglikozydu do czasu uzyskania wyniku posiewu krwi ponieważ większość bakterii powodujących EOS jest wrażliwa na ten zestaw antybiotyków B Zastosuj cefalosporynę i aminoglikozyd do czasu uzyskania wyniku posiewu krwi ponieważ istnieje wysokie ryzyko EOS spowodowanej przez bakterie oporne na ampicylinę C Zastosuj antybiotykoterapie o szerokim spektrum (np. karbapenem) z uwagi na ciężki stan kliniczny pacjenta D - zastosuj ampicylinę z cefalosporyną gdyż u noworodków VLBW istnieje duże ryzyko EOS spowodowanej przez opornej na ampicylinę E.coli

16 Uwagi do tego przypadku. Dziecko jest wcześniakiem z bardzo małą urodzeniową masą ciała, poród odbył się po 10 dniach od pęknięcia pęcherza płodowego, u matki wystąpiła wysoka gorączka w trakcie porodu Stan dziecka od chwili urodzenia jest ciężki. Wyniki badań pobranych w pierwszej godzinie po urodzeniu (leukocytoza, I:T ratio, liczba płytek oraz liczba neutrofilów) są w granicach normy. W populacji noworodków VLBW ryzyko EOS jest 20 razy większe w porównaniu do populacji noworodków donoszonych (Jackson GL et al., Pediatr Infect Dis J, 31:89-90).

17 Uwagi do tego przypadku c.d. W przypadku noworodków donoszonych i tzw. Late-PreTerm Infant ampicyllina i aminoglikozyd jest dobrym zestawem empirycznym antybiotyków (Stoll BJ et al., Pediatrics, 2011,127: ). U noworodków VLBW częściej spotyka się oporność takich bakterii ja E.coli, Klebsiella na ampicylinę - w EOS oporność może sięgać nawet od 40 85% (Stoll BJ et al., Pediatrics, 2011,127: ). Częste stosowanie cefalosporyn powoduje wzrost ryzyka zachorowań na szczepy ESBL (+) cefalosporyny nie działają na te bakterie i dochodzi do zwiększenia się populacji mikroorganizmów ESBL (+) w środowisku szpitalnym Enterococci i Listeria są zawsze oporne na działanie cefalosporyn (oporność wrodzona)

18 Dlaczego dałbym A? Chociaż stan noworodka określany jest jako ciężki to jednak brak jest wyraźnych odchyleń w badaniach morfologii krwi z rozmazem, sugerujących rozkręcającą się odpowiedź zapalną. Ponadto dziecko jest stabilne hemodynamicznie nie wymaga stosowania presorów a ciężkość stanu klinicznego wynika głównie z zaburzeń oddechowych niedojrzałości płuc. Przy wyraźnych odchyleniach w badaniach morfologii krwi z rozmazem wskazujących narastanie bądź depresję odpowiedzi zapalnej - proponuję C.

19 Przypadek 4 - LOS Poród cięciem cesarskim w 28 6 / 7 tygodniu ciąży dziecka o masie urodzeniowej 910 gramów z powodu zaostrzenia się objawów stanu przedrzucawkowego. Matka otrzymała betametazon a także leczona była siarczanem magnezu i lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Dziecko z objawami niewydolności oddechowej, wymagało intubacji i podaży surfaktantu. Z powodu hipotensji otrzymywało dopaminę a także farmakologicznie zamknięto u niego PDA. UVC i UAC zostały założone po urodzeniu przy czym UAC został usunięty w 8 dobie życia. W 10 dobie życia przy tolerancji pokarmu w ilości 10 ml/kg/dobę pojawiła się tachykardia, wzrost zapotrzebowania na tlen oraz retencja dwutlenku węgla. Wzrosły parametry wentylacyjne. Przerwano żywienie enteralne pobrano krew na badanie bakteriologiczne. Morfologia krwi: leukocyty 8.800/mm 3, neutrofile: 6090; I:T 0.26; płytki krwi /ul. ( po urodzeniu: leukocyty: 4400/mm 3 ; neutrofile: 1420/mm 3 I:T 0.0; płytki /ul)

20 Jak postępujemy? A Rozpocznij antybiotykoterapię empiryczną ponieważ dziecko nie jest stabilne klinicznie i istnieją czynniki ryzyka LOS B Nie stosuj antybiotykoterapii ponieważ leukocytoza a także wyniki obrazu krwi nie przemawiają za infekcją a pogorszenie się parametrów oddechowych u dziecka nie jest związane z infekcja C Zastosuj antybiotykoterapię bo istnieją czynniki ryzyka LOS i nastąpiło pogorszenie stanu klinicznego ale wykonaj punkcję lędźwiową przed podażą antybiotyków

21 Uwagi do tego przypadku. W populacji noworodków VLBW ryzyko LOS jest znaczne a niestabilność kliniczna wynikająca z niedojrzałości narządów prowadzi często do nadmiernego stosowania antybiotyków a to zwiększa ryzyko LOS, NEC i sepsy grzybiczej (Vanaja N et al., J Pediatr 2011,159: ). Czynniki ryzyka LOS w tym przypadku: wiek płodowy, masa ciała, UAC, UVC, mechaniczna wentylacja od urodzenia, TPN. Choroba matki stan przedrzucawkowy istotny wpływ na odpowiedź szpiku u noworodka depresja szpiku; I:T ratio czułość dla EOS 86-90%; dla LOS 18-90%

22 Uwagi do tego przypadku c.d. Zarówno liczba leukocytów, wskaźnik neutrofilów czy liczba płytek nie sa wystarczającymi czułymi czynnikami aby wykluczyć sepsę (Hornik CP et al., Early Hum Dev 2012; 88:S69-S74). Uwaga: u około 25% przypadków LOS, żadne spośród trzech kolejnych badań CRP pobranych w odstępach 12 godzinnych może nie wykazywać odchyleń od normy!!!! (Benitz WE. Clin Perinatol 2010, 37: ) Należy wykorzystać badanie stężenia prokalcytoniny pomocne przy rozpoznaniu sepsy bakteryjnej późnej

23 Dlaczego wybrałbym A? W tym przypadku istnieje bardzo dużo czynników ryzyka LOS. Punkcje lędźwiową odłożyłbym z uwagi na stan kliniczny wentylacja mechaniczna do czasu uzyskania dodatniego wyniku badania bakteriologicznego.

24 Przypadek 5 - LOS Poród drogami natury w 24 6 / 7 tygodniu ciąży dziecka płci żeńskiej o masie urodzeniowej 600 gramów z powodu wystąpienia przedwczesnej akcji porodowej. Pęknięcie pęcherza płodowego w czasie porodu. Matka otrzymała pełny kurs steroidoterapii betametazonem i przebieg porodu był bezgorączkowy. Dziecko z objawami niewydolności oddechowej, wymagało intubacji i podaży surfaktantu. Z powodu hipotensji otrzymywało dopaminę a także farmakologicznie zamknięto u niego PDA. UVC i obwodowa linia dotętnicza zostały założone po urodzeniu. Dziecko otrzymało antybiotyki z powodu podejrzenia EOS lecz przy ujemnym posiewie z krwi zostały one odstawione w 48 godzinie życia. W 7 dobie życia dziecko wentylowane nadal ale powietrzem z niskimi nastawami wentylacyjnymi rozwinęło objawy wzdętego i napiętego brzucha z wymiotami podbarwionymi treścią żółciową podczas karmienia pokarmem matki w ilości 5ml/kg/dobę. RTG brzucha: rozdęte pętle jelit bez cech perforacji ; leukocytoza 3380/mm 3 I:T 0.51; płytki krwi /ul.

25 Jak postępujemy? A Ponieważ dziecko ma wiele czynników ryzyka LOS a w tym obecność cewników centralnych rozpocznij antybiotykoterapię wankomycyną aby leczyć infekcję spowodowaną CONS B Ponieważ w stanie klinicznym na pierwszym planie wysuwają się objawy brzuszne rozpocznij od podaży ampicyliny i gentamycyny i staraj się potwierdzić lub wykluczyć NEC C Ponieważ istnieją niepokojące objawy brzuszne, zwiększone ryzyko infekcji odcewnikowej oraz nieprawidłowa wartość leukocytozy i wartości I:T ratio staraj się zastosować antybiotykoterapię o maksymalnie szerokim spektrum podaj wankomycynę i aminoglikozyd D jak wyżej - wankomycyna + gentamycyna + flukonazol E wankomycyna + meropenem + flukonazol

26 Dlaczego wybrałbym E? Bardzo niedojrzały przewód pokarmowy duże ryzyko translokacji bakterie beztlenowe meropenem działa na beztlenowce a poza tym ma o wiele szersze spektrum od gentamycyny profilaktyka przeciwgrzybicza obowiązkowo przy tak szerokim spektrum u tak niedojrzałego wcześniaka.

27 Uwaga niezależna od rodzaju antybiotyku i miejsca terapii! Szerokie, niekontrolowane i zbyt długie stosowanie antybiotyków w zbyt małych dawkach jest główną przyczyną zarówno powstawania jak i pozostawania w środowisku np. w organizmie - szczepów opornych na wiele antybiotyków selekcja bakterii przeżywają tylko oporne!

28 Właściwy dobór antybiotyku decyduje o powodzeniu terapii Niewłaściwy antybiotyk najważniejszym czynnikiem ryzyka umieralności; OR 4.26; ( ) (Valles J i wsp. Chest 2003; 123: ; Leone M i wsp. Crit Care Med. 2003; 31: ) 62% vs 28% śmiertelności p<0.001; niezależny czynnik ryzyka OR 6.9 ( ) (Ibrahim i wsp. Chest, 2000, 118; )

29 Uwaga przy ustalaniu antybiotyków empirycznych! Różna wrażliwość bakterii na antybiotyki w różnych krajach analiza oddziałów intensywnej terapii dorosłych Np.. Enterococcus faecium: oporność na wankomycynę: USA 76.8%; Kanada 14.9% Włochy 24.2% Niemcy 4.8%% Francja 0.8% Konieczna własna analiza oporności w oddziale

30 Własne przemyślenia Brak wzrostu bakterii na pożywce nie oznacza braku bakterii a tylko brak zdolności do ich namnażania się metody molekularne (FISH, PCR) maja 2-3 krotnie wyższą czułość wykrywania bakterii Metody te wykrywają także tylko fragmenty bakterii Obecność fragmentów bakterii powód do odpowiedzi zapalnej ujemny posiew nie oznacza wyleczenia z sepsy proces zapalny nadal toczy się w organizmie Dlatego w standardach zalecam postępowania przeciwzapalne inhibitory fosfodiesterazy są bezpieczne i skutecznie hamują reakcje zapalną

31

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Celem pracy Materiał :

Streszczenie Celem pracy Materiał : Streszczenie Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (ż.p.d.) umożliwia długotrwałe i prawie normalne życie chorym którzy do niedawna ginęli śmiercią głodową. Najgroźniejszym powikłaniem jest odcewnikowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt)

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt) INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży i jakie są jej prawa związane z porodem (projekt) Istnieją liczne foldery, poradniki dotyczące różnych zagadnień związanych z ciążą, głównie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy Karpacz Warszawa, maj październik 00 Wydanie II Andrzej Milanowski, Andrzej Pogorzelski, Teresa Orlik, Robert

Bardziej szczegółowo