(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (51) Int. Cl. H04W8/28 ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2009/19 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób wdrażania przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami oparty na usługach dostępu do danych (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/46 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 08/2009 (73) Uprawniony z patentu: Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen, CN PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: LI Yimin, Shenzhen, CN (74) Pełnomocnik: INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Klassek Maciej Adam Katowice Sowińskiego 1 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Sposób wdrażania przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami oparty na usługach dostępu do danych Przedmiot wynalazku Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zakres techniczny komunikacji, a w szczególności sposób wdrażania przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami oparty na usługach dostępu do danych. Stan techniki Przenoszenie numeru telefonu komórkowego między operatorami (MNP) jest techniką, która umożliwia zachowanie tego samego numeru telefonu komórkowego przez abonenta w przypadku zmiany operatora sieci komórkowej dostarczającego usługi abonentowi. Numer abonenta sieci komórkowej to numer MSISDN w sieci GSM lub numer MDN w sieci CDMA. Bez wykorzystania techniki MNP abonent sieci komórkowej musi zmieniać numer abonenta sieci komórkowej przy zmianie operatora dostarczającego abonentowi usługę i musi informować inne osoby o tym nowym numerze, w przeciwnym wypadku utrudniona byłaby komunikacja z innymi. W przypadku możliwości skorzystania z techniki MNP, abonent sieci komórkowej może wygodnie zmienić operatora w celu uzyskania lepszych usług bez zmiany numeru abonenta sieci komórkowej. Odpowiednio, w ramach usługi przekazywania danych po wdrożeniu techniki MNP wszelkie wiadomości z danymi adresowane do abonenta sieci komórkowej można przesłać prawidłowo na telefon abonenta sieci komórkowej nawet po zmianie operatora przez abonenta dokonanej w celu uzyskania lepszych usług. Techniką MNP w procesie dzwonienia uzyskuje się przekierowanie połączenia do rejestru abonentów macierzystych (HLR) przez węzeł sygnalizacyjny (STP) w sieci sygnalizacji nr 7. Proces wdrażania jest następujący: Aby uzyskać dostęp do abonenta, do którego wykonywane jest połączenie, cyfrowa centrala telefoniczna (Mobile Switching Center MSC) dostarczająca usługi

3 2 dzwoniącemu abonentowi powinna znaleźć rejestr HLR (tj. rejestr HLR abonenta, do którego wykonywane jest połączenia) zgodnie z numerem abonenta sieci komórkowej, do którego wykonywane jest połączenie, uzyskać informację na temat obsługującej centrali MSC dla abonenta, do którego wykonywane jest połączenie z rejestru HLR, a następnie przełączyć rozmowę. Ponieważ numer abonenta sieci komórkowej odpowiada adresowi rejestru HLR, sieć sygnalizacji nr 7 może skierować wiadomość o poszukiwaniu lokalizacji do rejestru HLR zgodnie z numerem abonenta sieci komórkowej. Po wdrożeniu techniki MNP, numer abonenta sieci komórkowej nie zmienia się w momencie zmiany operatora sieci komórkowej przez abonenta, tj. numer abonenta sieci komórkowej nadal odpowiada HLR. Po zmianie operatora sieci komórkowej informacja na temat lokalizacji abonenta jest przechowywana w nowym rejestrze HLR dla abonenta. Tym samym wiadomość o poszukiwaniu lokalizacji musi zostać przekazana do nowego HLR, aby prawidłowo uzyskać obsługującą centralę MSC dla abonenta sieci komórkowej. W tym przypadku węzeł STP obsługujący MNP (MNP-STP) w sieci sygnalizacji nr 7 jest w stanie uzyskać adres nowego HLR dla abonenta przeszukując wewnętrzną lub zewnętrzną bazę danych według numer abonenta sieci komórkowej, zastąpić adres docelowy w wiadomości o poszukiwaniu lokalizacji adresem nowego HLR, wysłać wiadomość o poszukiwaniu lokalizacji do nowego HLR i uzyskać centralę MSC obsługującą abonenta, do którego wykonywane jest połączenie z nowego HLR. Dokument WO 2004/ A1 ujawnia rozwiązanie, które, w przypadku, gdy numery telefonu nie pozwalają na jednoznaczne przypisanie użytkownika do określonej sieci telekomunikacyjnej i wymaganych jest kilka prób dostarczenia wiadomości SMS, polegające na przechowywaniu w korzystnym przypadku wszystkich lub części parametrów lub danych związanych z pierwsza próbą dostarczenia, w szczególności informacji docelowej, w centrum SMSC lub SMS- GMSC w celu ponownego wykorzystania, przynajmniej częściowo, przy kolejnych

4 3 próbach dostarczenia, co przyśpiesza połączenie w kolejnych próbach dostarczenia i pozwala na uniknięcie niepotrzebnych zapytań o połączenie. Dokument TS V6.0.0 Obsługa techniki przenoszenia numeru telefonu komórkowego MNP między operatorami w sieci GSM ujawnia kilka scenariuszy dostarczania wiadomości SMS przy zastosowaniu MNP zgodnie z definicją 3GPP. Ponadto, technika MNP w usługach dotyczących dostępu do danych jest również osiągana poprzez przekierowanie połączenia do Rejestru Abonentów Macierzystych (HLR) poprzez węzeł sygnalizacyjny STP w sieci sygnalizacji nr 7. Innymi słowy, w celu wysłania wiadomości z danymi do odbierającego-abonenta sieci komórkowej, centrum wiadomości SMS abonenta wysyłającego wiadomość powinno poszukać rejestru HLR według numeru abonenta sieci komórkowej abonenta odbierającego wiadomość, uzyskać obsługującą centralę MSC dla odbierającego abonenta sieci komórkowej z HLR, a następnie wykonać przekazanie wiadomości z danymi. Wdrożenie techniki MNP w procesie przekierowywania wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych jest podobne do techniki używanej w procesie przekierowywania wiadomości o poszukiwaniu lokalizacji w procesie dzwonienia. W sieci GSM wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych to MAP-SRI-FOR-SM, a normalna wiadomość z odpowiedzią na MAP-SRI-FOR-SM może zwrócić globalny adres dostępu obsługującej centrali MSC lub SGSN dla abonenta sieci komórkowej. W sieci CDMA: wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych to SMSREQ, a normalna wiadomość z odpowiedzią na SMSREQ może zwrócić globalny adres dostępu obsługującej centrali MSC dla abonenta sieci komórkowej. Wdrożenie procesu wykorzystującego technikę MNP opartą na usługach dostępu do danych według wcześniejszego stanu wiedzy zostanie opisane poniżej. Rys. 1 przedstawia schemat procesu wdrożenia techniki MNP opartej na usługach dostępu do danych według wcześniejszego stanu wiedzy. Jeśli wysyłający i odbierający

5 4 usługę dostępu do danych są obsługiwani przez dwóch różnych operatorów sieci komórkowej, a odbierający jest abonentem MNP, wówczas proces transmisji usługi dostępu do danych przebiega następująco: S1: Po otrzymaniu wiadomości z danymi wysłanej przez wysyłającego, system usługowy wysyłającego przeszukuje bazę danych według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego w celu określenia, czy odbierający jest abonentem tego samego systemu usługowego; jeśli tak, wiadomość z danymi jest wysyłana bezpośrednio do odbierającego, w przeciwnym razie uruchamiana jest wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych według informacji na temat numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego. Innymi słowy, jeśli system usługowy wysyłającego określa, że odbierający jest abonentem sieci GSM, tworzy i uruchamia wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych w sieci GSM, która wygląda następująco: MAP-SEND-ROUTING-INFO-FOR-SM, parametr numeru abonenta sieci komórkowej w wiadomości MAP-SEND- ROUTING-INFO-FOR-SM to MSISDN, a adres warstwy docelowej protokołu kontroli połączenia sygnału SCCP (Signal Connection Control Protocol) to numer nazwy globalnej (GT) oparty na MSISDN. Podobnie, jeśli system usługowy wysyłającego określi, że odbierający jest abonentem sieci CDMA, tworzy i uruchamia wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych w sieci CDMA, którą jest SMSREQ, a parametr numeru abonenta w wiadomości SMSREQ to MDN, a adres docelowy warstwy SCCP to numer GT oparty na MDN. Jeśli system usługowy wysyłającego nie jest w stanie określić rodzaju odbierającego, może wybrać jeden z powyższych dwóch trybów w celu podjęcia próby wyszukiwania, a jeśli jeden zawiedzie, wypróbować drugi. S2: System usługowy wysyłającego wysyła wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych do węzła sygnalizacyjnego MNP-STP, który jest połączony z systemem usługowym wysyłającego i obsługuje MNP.

6 5 S3: Po otrzymaniu wiadomości SCCP z wiadomością o poszukiwaniu usługi połączenia z usługą dostępu do danych, MNP-STP przeszukuje bazę danych MNP według numeru GT opartego na numerze abonenta w adresie docelowym warstwy SCCP. Ponieważ podstawową informacją przechowywaną w bazie danych MNP jest tabela z informacjami na temat numerów abonentów sieci komórkowej oraz nowych adresów HLR po wdrożeniu MNP, a nowym adresem HLR jest zazwyczaj numer GT nowego HLR, adres SS7 nowego HLR HLR-B (tj. numer GT dla HLR-B) po wdrożeniu MNP można uzyskać dla numeru abonenta sieci komórkowej odbierającego. MNP-STP zastępuje adres docelowy warstwy SCCP w otrzymanej wiadomości adresem SS& nowego HLR-B, a następnie przekierowuje wiadomość o poszukiwaniu połączenia po zastąpieniu adresu do nowego HLR-B poprzez sieć sygnalizacji nr 7. S4: Po otrzymaniu wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych, HLR-B przeszukuje wewnętrzną bazę danych według numeru abonenta przenoszonego w wiadomości w celu uzyskania odpowiadającego identyfikatora abonenta sieci komórkowej, to jest numeru identyfikującego abonenta International Mobile Subscriber Information (IMSI) w sieci GSM lub numeru identyfikującego telefon komórkowy Mobile Identification Number (MIN) w sieci CDMA, włącza uzyskany identyfikator abonenta sieci komórkowej do wiadomości z odpowiedzią na otrzymaną wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych oraz zwraca wiadomość z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego; S5: Po otrzymaniu wiadomości z odpowiedzią zwróconej przez rejestr HLR-B, system usługowy wysyłającego przeszukuje bazę danych według identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego w celu uzyskania informacji na temat operatora sieci komórkowej odbierającego oraz według tego określa adres systemu usługowego odbierającego i przekazuje informację z danymi do systemu usługowego odbierającego.

7 6 Jednakże, w wyżej wymienionym procesie wdrażania techniki MNP opartej na usługach dostępu do danych według wcześniejszej wiedzy, jeśli odbierający jest nieosiągalnyy, np. ma wyłączony telefon, jest poza zasięgiem sieci lub wszedł na obszar osłonięty itd. wiadomość z odpowiedzią zwrócona z rejestru HLR-B zawiera kod błędu zamiast identyfikatora abonenta sieci komórkowej; innymi słowy system usługowy wysyłającego nie jest w stanie uzyskać prawidłowo identyfikatora odbierającego abonenta sieci komórkowej, np. IMSI, a tym samym nie jest możliwe określenie informacji na temat adresu systemu usługowego odbierającego, np. systemu MMS, opartej ja identyfikatorze odbierającego abonenta sieci komórkowej, a wówczas przekazywanie wiadomości z danymi jest opóźnione lub nawet nie udaje się. Istota wynalazku Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób wdrażania techniki MNP opartej na usługach dostępu do danych, w którym adres systemu usługowego odbierającego może zostać dokładnie określony, a wówczas możliwe jest przesłanie wiadomości z danymi nawet, kiedy odbierający nie może normalnie uczestniczyć w komunikacji, co pozwala uniknąć opóźnień lub niepowodzenia w przesyłaniu wiadomości z danymi. Sposób wdrażania techniki MNP oparty na usługach dostępu do danych, będący przedmiotem niniejszego wynalazku, obejmuje: - określanie, za pomocą węzła STP obsługującego usługę MNP (MNP-STP), rejestru HLR odbierającego po wdrożeniu MNP; - określanie, przez system usługowy wysyłającego, adresu systemu usługowego odbierającego poprzez przeszukiwanie tabeli połączeń według numeru GT rejestru HLR przenoszonego w wiadomości z odpowiedzią z rejestru HLR;

8 7 - przekazywanie, przez system usługowy wysyłającego, wiadomości z danymi skierowanej do odbiorcy systemu usługowego odbierającego opartego na adresie systemu usługowego określonego odbierającego. Proces określania rejestru abonentów macierzystych HLR dla odbierającego po wdrożeniu MNP obejmuje: - przekazywanie wiadomości o poszukiwaniu połączenia do węzła STP obsługującego MNP, przy czy adresem docelowym w wiadomości o poszukiwaniu usługi dostępu do danych jest numer GT odbierającego abonenta sieci komórkowej; - przeszukiwanie, poprzez węzeł STP, bazy danych MNP według numeru GT numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w otrzymanej wiadomości o poszukiwaniu połączenia w celu określenia rejestru HLR odbierającego po wdrożeniu MNP. Przed przekazaniem wiadomości o poszukiwaniu usługi połączenia do węzła STP: - wysyłający wysyła wiadomość z danymi do systemu usługowego wysyłającego; - jeśli system usługowy wysyłającego określa, że odbierający jest abonentem tego samego systemu usługowego zgodnie z numerem abonenta sieci komórkowejodbierającego, wówczas wiadomość z danymi jest wysyłana bezpośrednio do odbierającego. Ponadto sposób obejmuje następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych HLR odbierającego po wdrożeniu usługi MNP a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego:

9 8 - przekazywanie, przez węzeł STP, wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru HLR; - zwracanie, przez rejestr HLR, wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, z numerem GT rejestru HLR przenoszonym w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią, kiedy rejestr HLR otrzymuje wiadomość o poszukiwaniu usługi połączenia. Ponadto sposób obejmuje następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych HLR dla odbierającego po wdrożeniu usługi MNP a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywanie, przez węzeł STP, wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru HLR; - przeszukiwanie, przez rejestr HLR, bazy danych informacji na temat abonentów zgodnie z numerem abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonym w otrzymanej wiadomości o poszukiwaniu połączenia w celu uzyskania identyfikatora abonenta sieci komórkowej odbierającego; - zwracanie, przez rejestr HLR, wiadomości z odpowiedzią zawierającej identyfikator abonenta sieci komórkowej-odbierającego, przy czym adres źródłowym sygnału w wiadomości z odpowiedzią jest numerem GT rejestru HLR, do systemu usługowego wysyłającego. Ponadto sposób obejmuje następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych HLR odbierającego po wdrożeniu MNP a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego:

10 9 - przekazywanie, przez węzeł STP, wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru HLR; - zwracanie, przez rejestr HLR, wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, przy czym numer GT rejestru HLR jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP, jeśli rejestr HLR nie może znaleźć informacji na temat identyfikatora abonenta sieci komórkowej dotyczącej odbierającego w bazie danych informacji na temat abonentów. Ponadto sposób obejmuje następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych HLR odbierającego po wdrożeniu usługi MNP a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywanie, przez węzeł STP, wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru HLR; - przenoszenie, przez rejestr HLR, identyfikatora abonenta sieci komórkowejodbierającego w wiadomości z odpowiedzią oraz zwracanie wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, kiedy rejestr HLR uzyskuje informację na temat identyfikatora abonenta sieci komórkowej dla odbierającego z bazy danych informacji na temat abonentów; - określanie, przez system usługowy wysyłającego, adresu systemu usługowego odbierającego zgodnie z identyfikatorem abonenta sieci komórkowej przenoszonym w odebranej wiadomości z odpowiedzią. Wiadomość z odpowiedzią zwrócona przez rejestr HLR jest wiadomością o przerwaniu przez użytkownika, która zawiera parametr błędu stwierdzający, że odbiorca wiadomości z danymi jest niedostępny.

11 10 Proces określania adresu systemu usługowego odbierającego obejmuje ponadto określanie, czy odbierający jest uprawnionym abonentem zgodnie z parametrem błędu stwierdzającym, że odbierający jest niedostępny. Wiadomość z odpowiedzią zwrócona przez rejestr HLR zawiera numer seryjny odbierającego. System usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest użytkownikiem uprawnionym zgodnie z numerem seryjnym. Proces określania adresu systemu usługowego odbierającego obejmuje: - określanie identyfikatora sieci komórkowej odbierającego zgodnie z numerem GT rejestru HLR przenoszonym w wiadomości z odpowiedzią z rejestru HLR; oraz - przeszukiwanie tabeli połączeń według identyfikatorów sieci komórkowej dla odbierającego w celu określenia adresu systemu usługowego odbierającego. Częstym i powszechnym zjawiskiem jest sytuacja, w której telefon abonenta ulega rozładowaniu lub znajduje się w obszarze osłoniętym. W takim przypadku połączenie między telefonami komórkowymi nie może odbyć się normalnie, a prawdopodobieństwo nieprawidłowego połączenia jest wysokie, wynosi nawet powyżej 50% w nocy. Tym samym wiadomość z danymi nie może zostać prawidłowo skierowana do systemu usługowego odbierającego, co prowadzi do tego, że wiadomość przekazywana jest z opóźnieniem lub nawet, że jej przekazywanie kończy się niepowodzeniem. Sposób wdrażania techniki MNP oparty na usłudze dostępu do danych zgodnie z przykładem realizacji według niniejszego wynalazku proponuje, by w sytuacji, kiedy system usługowy wysyłającego nie może uzyskać identyfikatora abonenta sieci komórkowej (IMSI lub MIN) odbierającego zwróconego z aktualnego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu MNP,

12 11 ponieważ odbierający wiadomość z danymi nie posiada możliwości normalnej komunikacji, tj. telefon odbierającego jest wyłączony lub znajduje się w obszarze bez zasięgu, a tym samym nie można określić adresu systemu usługowego odbierającego, system usługowy wysyłającego określa adres systemu usługowego odbierającego zgodnie z numerem GT rejestru HLR przenoszonym w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią zwróconej z bieżącego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu usługi MNP i przekazuje wiadomość z danymi skierowaną do odbierającego do systemu usługowego odbierającego. W ten sposób ma to wpływ na usługę przekazywania danych między telefonami w przypadkach, kiedy odbierający nie jest w stanie prowadzić normalnej komunikacji z powodu wyłączenia telefonu lub znajdowania się w obszarze poza zasięgiem, a tym samym sposób według niniejszego wynalazku skutecznie poprawia liczbę udanych połączeń, dzięki czemu możliwe jest określenie połączenia z systemem usługowym odbierającego bez oczekiwania na ponowne włączenie telefonu odbierającego lub oczekiwania aż abonent znajdzie się w obszarze o normalnym zasięgu. Z tego powodu sposób ten poprawia wydajność przekazywania danych w sieci komórkowej bez zwiększania opóźnienia czasowego. Krótki opis rysunków Rysunek 1 to uproszczony schemat procesu wdrożenia techniki MNP według wcześniejszego stanu wiedzy Rysunek 2 to schemat procesu dla wdrożenia podstawowego według niniejszego wynalazku; Rysunek 3 to schemat procesu dla szczególnego procesu wdrożenia według niniejszego wynalazku; Rysunek 4 to schematyczny diagram procesu według przykładu realizacji niniejszego wynalazku zastosowany w sieci GSM.

13 12 Szczegółowy opis wynalazku Sposób wdrażania techniki MNP oparty na usługach dostępu do danych według niniejszego wynalazku proponuje wykorzystanie numeru GT bieżącego rejestru HLR dla odbierającego w celu określenia informacji na temat adresu systemu usługowego odbierającego, numer GT jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią zwracanej z rejestru HLR. Następnie wiadomość z danymi jest przekazywana do systemu usługowego odbierającego, co umożliwia uniezależnienie procesu określania informacji na temat adresu systemu usługowego odbierającego od stanu odbierającego. Tym samym poprawia się liczba udanych przypadków przekazania danych. Dla objaśnienia zasady oraz cech niniejszego wynalazku poniżej opisane zostaną szczegółowo przykłady realizacji niniejszego wynalazku dla wdrażania techniki MNP opartej na usługach dostępu do danych, z odwołaniem do załączonych rysunków. Rysunek 2 przedstawia schemat procesu wdrożenia według niniejszego wynalazku. Konkretny proces wdrożenia przebiega następująco: Blok S10: określany jest aktualny rejestr abonentów macierzystych HLR dla odbiorcy wiadomości z danymi po wdrożeniu techniki MNP; Blok S11: system usługowy wysyłającego wiadomość z danymi określa adres systemu usługowego odbiorcy zgodnie z numerem GT rejestru HLR przenoszonym w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią wysłanej przez określony rejestr HLR;

14 13 Blok S12: system usługowy wysyłającego przekazuje wiadomość z danymi skierowaną do odbiorcy do systemu usługowego odbiorcy zgodnie z określonym adresem. Rysunek 3 to schemat procesu przedstawiający konkretny proces wdrożenia według niniejszego wynalazku. Proces przebiega następująco: Blok S20: wysyłający wysyła wiadomość z danymi do systemu usługowego wysyłającego; Blok S21: system usługowy wysyłającego przeszukuje bazę danych abonentów według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w wiadomości z danymi w celu określenia, czy odbierający jest abonentem tego samego systemu usługowego; jeśli tak, proces przechodzi S23; jeśli nie, proces przechodzi do bloku S22; Blok S22: system usługowy wysyłającego przekazuje wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych do węzła STP połączonego z systemem usługowym wysyłającego i obsługującego technikę MNP (MNP-STP), przy czym adres docelowy warstwy protokołu SCCP w wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych jest numerem GT dla numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego, a następnie proces przechodzi do bloku S24; Blok S23: system usługowy wysyłającego wysyła wiadomość z danymi do odbierającego według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego; Blok S24: węzeł MNP-STP przeszukuje bazę danych MNP według numeru GT w celu określenia aktualnego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu usługi MNP;

15 14 Blok S25: węzeł MNP-STP przekazuje wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych zawierającą numer abonenta sieci komórkowejodbierającego do określonego rejestru HLR; Blok S26: rejestr HLR przeszukuje swoją bazę danych z informacjami na temat abonentów według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w otrzymanej wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych; Blok S27: rejestr HLR określa, czy można znaleźć identyfikator abonenta sieci komórkowej; jeśli tak, proces przechodzi do bloku S28; jeśli nie, proces przechodzi do bloku S29; Blok S28: rejestr HLR zwraca wiadomość z odpowiedzią zawierającą identyfikator abonenta sieci komórkowej-odbierającego do systemu usługowego wysyłającego, przy czym adres źródłowy warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią jest numerem GT rejestru HLR, a następnie proces przechodzi do bloku S30 lub bloku S31; Blok S29: rejestr HLR wysyła wiadomość z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, przy czym adres źródła warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią jest numerem GR rejestru HLR. W sieci GSM rejestr HLR zwraca wiadomość z odpowiedzią, która w normalnych warunkach jest wysłaną wiadomością z odpowiedzią lub wiadomością z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika, jeśli odbierający nie jest osiągalny, tj. w przypadkach wyłączenia telefonu lub przebywania poza zasięgiem sieci. Wiadomość z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika zawiera parametr błędu (błąd użytkownika), który wskazuje na to, że odbiorca wiadomości z danymi jest nieosiągalny, tj. parametr błąd użytkownika zawiera wartość

16 15 AbsentSubscriber_SM (abonent nieobecny), określający, że odbiorca wiadomości z danymi jest niedostępny, W sieci CDMA wiadomość z odpowiedzią zwracana z rejestru HLR zawiera elektroniczny numer seryjny ESN odbierającego; Blok S30: system usługowy wysyłającego wiadomość z danymi określa adres systemu usługowego odbierającego wiadomość z danymi według numeru GT rejestru HLR, numer GT jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią wysłanej z rejestru HLR. Następnie proces przechodzi do bloku S32. Ten blok obejmuje ponadto: w sieci GSM, system usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest abonentem uprawnionym według parametru błędu AbsentSubsciber_SM zawartego w otrzymanej wiadomości z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika, która określa, że odbiorca wiadomości z danymi jest niedostępny; lub W systemie CDMA system usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest abonentem uprawnionym według numeru ESN odbierającego zawartego w otrzymanej wiadomości z odpowiedzią; Blok S31: system usługowy wysyłającego wiadomość z danymi określa adres systemu usługowego odbierającego wiadomość z danymi według identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego, przenoszonego w wysłanej wiadomości z odpowiedzią z rejestru HLR. Blok S32: system usługowy wysyłającego przekazuje wiadomość z danymi skierowaną do odbierającego do systemu usługowego odbierającego według adresu

17 16 systemu usługowego określonego odbierającego. Konkretny proces wdrożenia tego bloku obejmuje następujące bloki składowe: Najpierw system usługowy wysyłającego określa identyfikator sieci komórkowej dla odbierającego według numeru GT rejestru HLR przenoszonego w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią wysłanej z rejestru HLR; Następnie system usługowy wysyłającego przeszukuje tabelę połączeń według identyfikatora sieci komórkowej odbierającego w celu określenia adresu systemu usługowego odbierającego. W rozwiązaniu technicznym według wcześniejszego stanu wiedzy, do określenia informacji na temat połączenia w systemie usługowym odbierającego wykorzystuje się numer IMSI lub MIN odbierającego. Z kolei w rozwiązaniu technicznym według niniejszego wynalazku, identyfikator obecnej sieci komórkowej odbierającego jest określany przy wykorzystaniu numeru GT rejestru HLR przenoszonego w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią zwróconej z aktualnego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu MNP, wiadomość z odpowiedzią może, ale nie musi przenosić numer IMSI lub MIN odbierającego. Tym samym określana jest informacja na temat połączenia w systemie usługowym odbierającego. Ponadto, jeśli telefon odbierającego jest włączony, system usługowy wysyłającego wykorzystuje numer IMSI lub MIN odbierającego lub numer GT bieżącego rejestru HLR odbierającego w celu określenia połączenia z systemem usługowym odbierającego. Niemniej jednak, jeśli telefon odbierającego jest wyłączony, system usługowy wysyłającego może wykorzystywać tylko numer GT bieżącego rejestru HLR odbierającego w celu określenia połączenia z systemem usługowym odbierającego.

18 17 Rysunek 4 to schemat przedstawiający proces według realizacji niniejszego wynalazku zastosowany w sieci GSM, przy czym konkretny proces wdrożenia przebiega następująco: Blok S100: po otrzymaniu wiadomości z danymi wysłanej przez wysyłającego, system usługowy wysyłającego przeszukuje swoją bazę danych informaci na temat abonentów według numeru abonenta sieci komórkowej MSISDN odbierającego w celu określenia, czy odbierający jest abonentem tego samego systemu usługowego. Jeśli tak, system usługowy wysyłającego wysyła wiadomość z danymi bezpośrednio do odbierającego; jeśli nie, system usługowy wysyłającego uruchamia wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych, tj. tworzy i uruchamia wiadomość o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych w sieci GSM MAP_SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego, przy czym parametr dotyczący numeru abonenta w wiadomości MAP_SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM to MSISDN, a adres docelowy warstwy protokołu SCCP to numer GT oparty na numerze MSISDN; Blok S200: system usługowy połączenia z usługą dostępu do danych MAP_SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM do węzła STP (MNP-STP) połączonego z systemem usługowym wysyłającego i obsługującego MNP; Blok S300: po otrzymaniu wiadomości SCCP z wiadomością o połączenia z usługą dostępu do danych, węzeł MNP-STP przeszukuje zewnętrzną lub wewnętrzną bazę danych MNP według numer GT opartego na numerze MSISDN w adresie docelowym warstwy protokołu SCCP, zewnętrzna baza danych MNP zazwyczaj obsługuje wiele węzłów w sieci, ale wydajność i niezawodność wyszukiwania są niskie. Aby poprawić wydajność i niezawodność wyszukiwania zapewnia się wewnętrzną bazę danych MNP zsynchronizowaną z zewnętrzną bazą MNP. Ponieważ podstawową informacją przechowywaną w bazie danych MNP jest tabela, która łączy numery MSISDN z nowymi adresami rejestru HLR po wdrożeniu

19 18 techniki MNP, a nowym adresem rejestru HLR jest zazwyczaj numer GT rejestru HLR, można uzyskać adres SS7 (tj. numer GT) nowego rejestru HLR, tj, HLR-B dla odbierającego po wdrożeniu MNP. Węzeł MNP-STP zastępuje numer GT identyfikatora MSISDN odbierającego, przenoszony w adresie docelowym warstwy SCCP w wiadomości o poszukiwaniu połączenia otrzymanej z adresem SS7 nowego uzyskanego rejestru HLR-B, a następnie przekierowuje wiadomość o poszukiwaniu połączenia po zmianie adresu do nowego rejestru HLR-B za pośrednictwem sieci sygnalizacji nr 7. Blok S400: po otrzymaniu wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych, rejestr HLR-B przeszukuje bazę danych z informacjami na temat abonentów według identyfikatora MSISDN odbierającego przenoszonego w wiadomości o poszukiwaniu połączenia z usługą dostępu do danych w celu uzyskania odpowiadającego numeru identyfikacyjnego abonenta IMSI (przy wcześniejszym stanie wiedzy, kiedy numer IMSI odbierającego można uzyskać normalnie). Jeśli rejestr HLR-B określi, że odbiorca jest upoważnionym abonentem, ale nie może uzyskać numeru IMSI odbierającego, ponieważ telefon odbierającego jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem, rejestr HLR-B zwraca wiadomość z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika do systemu usługowego wysyłającego. Wartość, jaką przyjmuje parametr błąd użytkownika w wiadomości z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika to AbsentSubscriber_SM, która oznacza, że odbiorca wiadomości z danymi jest niedostępny. Ponadto, w zwróconej wiadomości o przerwaniu przez użytkownika, adres źródłowy warstwy protokołu SCCP zawiera numer GT rejestru HLR-B; Blok S500: po otrzymaniu wiadomości z odpowiedzią o przerwaniu przez użytkownika zwróconej z rejestru HLR-B, system usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest abonentem upoważnionym na podstawie wartości parametru błąd użytkownika Absent Subscriber_SM, a następnie określa identyfikator sieci komórkowej dla odbierającego na podstawie numeru GT rejestru HLR-B

20 19 przenoszonego w adresie źródłowym warstwy SCCP w wiadomości o przerwaniu przez użytkownika (ponieważ numer GT w rejestrze HLR jest przypisany do sieci, numer GT zawiera kod kraju i identyfikator sieci). System usługowy wysyłającego przeszukuje tabelę połączeń według identyfikatorów sieci komórkowej dla odbierającego w celu uzyskania informacji na temat adresu systemu usługowego odbierającego. Ten system usługowy odbierającego przekazuje wiadomość z danymi skierowaną do odbiorcy do systemu usługowego odbierającego na podstawie informacji dotyczącej adresu systemu usługowego odbierającego. Rozwiązanie techniczne opisane powyżej stosuje się również w przypadku sieci komórkowych CDMA. System usługowy wysyłającego określa identyfikator sieci komórkowej odbierającego na podstawie numeru GT nowego rejestru HLR, tj. HLR- B, odbierającego po wdrożeniu techniki MNP, numer GT rejestru HLR-B jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią SMSREQ zwróconej z rejestru HLR-B. System usługowy wysyłającego odwołuje się do tabeli połączeń według identyfikatora sieci komórkowej odbierającego w celu uzyskania informacji na temat adresu systemu usługowego odbierającego. Ponadto, koncepcja techniczna stosowana jest również w systemach, w którzy wiadomość SMSREQ nie obsługuje przenoszenia numeru MIN, tj. nie ma konieczności aktualizowania rejestru HLR do obsługi protokołu IS841. Niniejszy wynalazek został zilustrowany i opisany za pomocą odwołań do preferowanych przykładów realizacji, jednak w żaden sposób nie jest do nich ograniczony. Specjaliści w danej dziedzinie powinni być świadomi tego, że możliwe są różne zmiany i modyfikacje bez odchodzenia od zakresu niniejszego wynalazku, według definicji określonych w dołączonych zastrzeżeniach. Tym samym zakres niniejszego wynalazku jest jedynie określony za pomocą towarzyszących zastrzeżeń.

21 20 ZASTRZEŻENIA PATENTOWE 1. Sposób wdrażania przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami oparty na usługach dostępu do danych, znamienny tym, że obejmuje: - określanie (S10) przez węzeł STP obsługujący technikę MNP (MNP-STP) rejestru abonentów macierzystych odbierającego po przeniesieniu numeru między operatorami; - określanie (S11) przez system usługowy wysyłającego, adresu systemu usługowego odbierającego poprzez przeszukiwanie tabeli połączeń według numeru GT rejestru abonentów macierzystych przenoszonego w wiadomości z odpowiedzią wysłanej z rejestru abonentów macierzystych; - przekazywanie (S12) przez system usługowy wysyłającego wiadomości z danymi skierowanej do odbierającego do systemu usługowego odbierającego na podstawie adresu systemu usługowego określonego odbierającego. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces określania (S10) rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po przeniesieniu numeru telefonu komórkowego między operatorami obejmuje: - przekazywanie (S22) wiadomości o poszukiwaniu połączenia do węzła STP obsługującego technikę przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami, przy czym adres docelowy w wiadomości o poszukiwaniu połączenia jest numerem GT dla numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego; - przeszukiwanie (S24) przez węzeł STP bazy danych dla przenoszenia numeru telefonu komórkowego między operatorami według numeru GT dla numeru

22 21 abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w otrzymanej wiadomości o poszukiwaniu połączenia w celu określenia rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po wdrożeniu przenoszenia numeru komórkowego między operatorami. 3. Sposób według zastrz. 2, obejmujący ponadto: - wysyłanie (S20) przez wysyłającego wiadomości z danymi do systemu usługowego wysyłającego; - wysyłanie (S23) przez system usługowy wysyłającego wiadomości z danymi do odbierającego, jeśli system usługowy wysyłającego określa (S21), że odbierający jest abonentem systemu usługowego według numeru abonenta sieci komórkowejodbierającego. 4. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że obejmuje ponadto następujące procesy między procesem określania rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po przeniesieniu numeru między operatorami a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywanie (S25) przez węzeł STP wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru abonentów macierzystych; - zwracanie (S29) przez rejestr abonentów macierzystych wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego odbierającego, przy czym numer GT z rejestru abonentów macierzystych jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią, kiedy rejestr abonentów macierzystych otrzymuje wiadomość o poszukiwaniu połączenia.

23 22 5. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że obejmuje ponadto następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po przeniesieniu numeru telefonu komórkowego między operatorami a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywania (S25) przez węzeł STP wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru abonentów macierzystych; - przeszukiwania (S27) przez rejestr abonentów macierzystych bazy danych informacji na temat abonentów według numeru abonenta sieci komórkowejodbierającego przenoszonego w otrzymanej wiadomości o poszukiwaniu połączenia w celu uzyskania identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego; - zwracania (S28) przez rejestr abonentów macierzystych wiadomości z odpowiedzią zawierającej identyfikator abonenta sieci komórkowej-odbierającego do systemu usługowego wysyłającego, przy czym adres źródłowy warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią jest numerem GT rejestru abonentów macierzystych. 6. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że obejmuje ponadto następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po przeniesieniu numeru telefonu komórkowego między operatorami a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywania (S25) przez węzeł STP wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru abonentów macierzystych; - zwracania (S29) wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, przy czym numer GT rejestru abonentów macierzystych jest przenoszony w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią, jeśli rejestr

24 23 abonentów macierzystych nie może znaleźć identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego w bazie danych informacji na temat abonentów. 7. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że obejmuje ponadto następujące procesy pomiędzy procesem określania rejestru abonentów macierzystych dla odbierającego po przeniesieniu numeru telefonu komórkowego między operatorami a procesem określania adresu systemu usługowego odbierającego: - przekazywanie (S25) przez węzeł STP wiadomości o poszukiwaniu połączenia do określonego rejestru abonentów macierzystych - przenoszenie (S28) przez rejestr abonentów macierzystych identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego w wiadomości z odpowiedzią i zwracanie wiadomości z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, kiedy rejestr abonentów macierzystych uzyskuje identyfikator abonenta sieci komórkowejodbierającego z bazy danych informacji na temat abonentów; - określanie (S31) przez system usługowy wysyłającego adresu systemu usługowego odbierającego według identyfikatora abonenta sieci komórkowej-obierającego przenoszonego w otrzymanej wiadomości z odpowiedzią. 8. Sposób według zastrz. 4 lub 6 znamienny tym, że wiadomość z odpowiedzią zwrócona z rejestru abonentów macierzystych to wiadomość o przerwaniu przez użytkownika, przy czym wiadomość o przerwaniu przez użytkownika zawiera parametr błędu stwierdzający, że odbiorca wiadomości z danymi jest niedostępny. 9. Sposób według zastrz. 8 znamienny tym, że proces określania adresu systemu usługowego odbierającego składa się ponadto z określania, czy odbierający jest abonentem uprawnionym według parametru błędu stwierdzającego, że odbierający jest niedostępny.

25 Sposób według zastrz. 4 lub 6, znamienny tym, że wiadomość z odpowiedzią zwrócona z rejestru abonentów macierzystych zawiera numer seryjny odbierającego oraz - system usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest abonentem uprawnionym według numeru seryjnego. 11. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że proces określania adresu systemu usługowego odbierającego obejmuje: - określanie identyfikatora sieci komórkowej odbierającego według numeru GT rejestru abonentów macierzystych przenoszonego w wiadomości z odpowiedzią z rejestru abonentów macierzystych; oraz - przeszukiwanie tabeli połączeń według identyfikatora sieci komórkowej dla odbierającego w celu określenia adresu systemu usługowego odbierającego.

26 25 S1.Nadawca wysyła wiadomość z danymi. System usługowy System usługowy Nowy rejestr HLR-B dla nadawcy odbiorcy odbiorcy po wdrożeniu MNP MNP-STP S2. Wysyłanie wiadomości o poszukiwaniu połączenia S3. Przekierowanie połączenia do wiadomości o poszukiwaniu nowego rejestru HLR-B S4. sieci z odpowiedzią dla zwrócenie usługowego komórkowejwiadomości wiadomości z nadawcy odbierającego do wiadomości o poszukiwaniu połączenia i odpowiedzią do systemu S5. Uzyskanie adresu odbiorcy na abonenta sieci odbierającego i z danymi do systemu systemu usługowego podstawie identyfikatora komórkowejprzesłanie wiadomości usługowego odbiorcy Fig. 1 Określenie aktualnego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu MNP S10 System usługowy wysyłającego określa adres systemu usługowego odbierającego według numeru GT przenoszonego w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią wysłanej z rejestru HLR. S11 System usługowy wysyłającego przesyła wiadomość z danymi skierowaną do odbierającego do systemu usługowego odbierającego zgodnie z adresem systemu usługowego odbierającego S12 Fig. 2

27 26 Wysyłający wysyła wiadomość z danymi do systemu usługowego wysyłającego S20 S21 System usługowy wysyłającego określa, czy odbierający jest abonentem uprawnionym systemu usługowego według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego NIE System usługowy wysyłającego przesyła wiadomość o poszukiwaniu połączenia do węzła MNP-STP, przy czym adres docelowy warstwy protokołu SCCP jest numerem GT numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego S22 S23 System usługowy wysyłającego wysyła wiadomość z danymi do odbierającego Węzeł STP przeszukuje bazę danych według numeru GT dla numeru abonenta sieci komórkowej przenoszonego w wiadomości o poszukiwaniu połączenia w celu określenia aktualnego rejestru HLR dla odbierającego po wdrożeniu MNP Węzeł STP przesyła wiadomość o poszukiwaniu połączenia z numerem abonenta sieci komórkowej-odbierającego do rejestru HLR Rejestr HLR przeszukuje bazę danych informacji na temat abonentów według numeru abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w wiadomości o poszukiwaniu połączenia S24 S25 S26 S29 Czy znaleziono identyfikator abonenta sieci komórkowej? TAK S27 Rejestr HLR wysyła wiadomość z odpowiedzią do systemu usługowego wysyłającego, przy czym adres źródłowy warstwy protokołu SCCP jest jego numerem GT S31 Rejestr HLR wysyła wiadomość z odpowiedzią zawierającą identyfikator abonenta sieci komórkowej-odbierającego do systemu usługowego wysyłającego, przy czym adres źródłowy warstwy protokołu SCCP jest numerem GT. S28 System usługowy wysyłającego określa adres systemu usługowego odbierającego według identyfikatora abonenta sieci komórkowej-odbierającego przenoszonego w wiadomości z odpowiedzią System usługowy wysyłającego określa adres systemu usługowego odbierającego według numeru GT rejestru HLR przenoszonego w adresie źródłowym warstwy protokołu SCCP w wiadomości z odpowiedzią z rejestru HLR System usługowy wysyłającego przesyła wiadomość z danymi skierowaną do odbierającego do systemu usługowego odbierającego według adresu systemu usługowego odbierającego S32 S30 Fig. 3

28 27 System usługowy System usługowy Nowy HLR-B dla nadawcy odbiorcy odbiorcy po wdrożeniu MNP MNP-STP S100. Nadawca wysyła wiadomość z danymi S200. Wysyła informację. poszukiwania wiadomości S300. Przekierowuje poszukiwania drogę wiadomości do nowego HLR-B S400 Niesie numer GT usunięcia wiadomość dla HLR-B w wiadomości do systemu warstwie SCCP źródła adresu użytkownika i zwraca usługowego nadawcy S500. Uzyskuje usługowego GT numeru HTL i systemu adres systemu odbiorcy zgodnie z przekazuje dane do usługowego odbiorcy Fig. 4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1902591 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.2006 06775699.9

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. PROJEKT z dn. 30.11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1839417 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2006 06700722.9 (51) Int. Cl. H04L12/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445140 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2009 09847012.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo