3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek"

Transkrypt

1 3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy żyta ozimego w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,9 mln ha, co stanowi 12,9 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Żyto ze wszystkich zbóż ozimych ma najmniejsze wymagania glebowe, wyróżnia się mrozoodpornością oraz okresową wytrzymałością na niedobór wody. Charakteryzuje się też dużą odpornością na choroby grzybowe. Ziarno żyta wykorzystuje się głównie do celów paszowych ale także młynarskich, do produkcji alkoholu i biopaliwa również rekomendowane jest do upraw ekologicznych. Wszystkie cechy żyta i możliwość uzyskiwania wysokiego plonowania, nawet na glebach lekkich, sprawiają że zainteresowanie uprawą żyta systematycznie rośnie. W 2017 roku Krajowy Rejestr (KR) obejmował 65 odmian (stan na ), w tym 64 przeznaczone do uprawy na ziarno i 1 odmianę na zielonkę - Pastar. W KR przeważają odmiany mieszańcowe nad populacyjnymi, jest też odmiana syntetyczna. W województwie łódzkim, w sezonie 2016/2017, badano 20 odmian żyta ozimego: 7 populacyjnych i 13 mieszańcowych (tabela 1). Doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem zaplecza badawczego COBORU w Sulejowie, Lućmierzu i Masłowicach. Odmiany testowano na dwóch poziomach agrotechniki przeciętnym (a1) i intensywnym (a2). Szczegółowe warunki polowe doświadczeń przedstawiono w tabeli 2. Siewy przeprowadzono w ostatniej dekadzie września we wszystkich trzech stacjach. Nawożenie azotowe stosowano w dwóch terminach, przedsiewnie i pogłównie. Na przeciętnym poziomie agrotechniki łącznie wysiano od 80 do 107 kg N/ha, zaś na poziomie intensywnym zużyto odpowiednio o 40 kg/ha azotu więcej. Nawożenie potasowe wahało się w granicach od 60 do 106,2 kg/ha. Dawka nawozu fosforowego wynosiła: w Masłowicach 30 kg/ha, w Lućmierzu 20,9 kg/ha i w Sulejowie 55 kg/ha. Zgodnie z metodyką COBORU na intensywnym poziomie agrotechnicznym dokarmiano rośliny dolistnymi preparatami wieloskładnikowymi i prowadzono ochronę przeciwko chorobom grzybowym. Dodatkowo, ze względu na zwiększone nawożenie azotowe na poziomie a2 użyto regulatora wzrostu. W doświadczeniach porejestrowych regionu łódzkiego w 2017 roku średni plon żyta ozimego na poziomie przeciętnym wyniósł 82,1 dt/h a na intensywnym 100,2 dt/ha (tabela 5). Najwyższy plon żyta ozimego uzyskano w Sulejowie, gdzie na poziomie a1 średni plon ziarna wynosił 98,0 dt/ha. Niższy plon uzyskano w Masłowicach 74,0 dt/ha oraz Lućmierzu 74,3 dt/ha (tabela 4). Odmiany populacyjne plonowały na wyrównanym poziomie poniżej wzorca, natomiast w grupie odmian mieszańcowych prawie wszystkie przekroczyły wzorzec. W roku 2017 największym plonowaniem wyróżniała się odmiana badana pierwszy rok KWS Binnto, natomiast w ostatnim trzyleciu i dwuleciu bardzo dobre plonowanie uzyskały SU Nasri, KWS Livado, KWS Daniello i SU Performer. Większe nawożenie azotowe oraz ochrona przed patogenami i wyleganiem na poziomie a2 przyczyniło się do zwiększenia plonu żyta ozimego średnio aż o 18,1 dt/ha. Największy przyrost plonu w wyniku intensywnej uprawy uzyskała odmiana SU Performer średnio o 23,1 dt/ha. W roku 2017 porażenie żyta przez choroby było zróżnicowane (tabela 6). Odporność na mączniaka utrzymują odmiany SU Promotor, SU Performer i SU Nasri. Największa odporność na rdzę brunatną cechuje odmiany Dańkowskie Granat i KWS Daniello a najbardziej podatne na tą chorobę były odmiany SU Stakkato i Poznańskie. Rynchosporioza wywołała najsilniejsze porażenie u odmiany Dańkowskie Rubin natomiast najsłabiej porażone były odmiany mieszańcowe KWS Livado i i SU Nasri. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe zawarto w tabeli 7. Odmianą najbardziej odporną na wyleganie był Tur, najmniejszą odporność na wyleganie miała odmiana Dańkowskie Granat.

2 Średnia wysokość roślin w 2017 roku była niższa niż za wielolecie na dwóch poziomach agrotechniki. Najwyższymi odmianami były Antonińskie oraz Dańkowskie Hadron, najniższymi SU Performer i SU Stakkato. Najdorodniejsze ziarno na obydwu poziomach uzyskały odmiany Dańkowskie Hadron i KWS Binnto, najdrobniejsze ziarno w 2017 roku na poziomie a1 i a2 utworzyła odmiana KWS Bono. W oparciu o wyniki doświadczeń, Łódzki Wojewódzki Zespół PDO, podjął decyzję o utworzeniu dla żyta ozimego Listy Odmian Zalecanych (LOZ): 1. DAŃKOWSKIE AMBER 2. DAŃKOWSKIE GRANAT 3. DAŃKOWSKIE RUBIN 4. KWS BINNTO* 5. KWS DOLARO* 6. SU NASRI 7. SU PERFORMER *-odmiana wstępnie rekomendowana

3 Tabela 1. Żyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Krajowego Rok włączenia Adres jednostki zachowującej odmianę, Lp. Odmiana Rejestru do LZO a w przypadku odmiany zagranicznej Odmian - pełnomocnika w Polsce w Polsce Dańkowskie Amber (p) DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń, Kościan 2 Antonińskie (p) 2013 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, Tulce 3 Dańkowskie Rubin (p) DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń, Kościan 4 Dańkowskie Granat (p) 2015 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń, Kościan 5 Poznańskie (p) 2015 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, Tulce 6 Dańkowskie Hadron (p) 2016 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń, Kościan 7 Dańkowskie Turkus (p) 2016 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń, Kościan 8 SU Stakkato (F1) Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec 9 Tur (F1) 2013 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Smolice 146, Kobylin Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27, Kościan 10 KWS Bono (F1) KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 11 SU Performer (F1) Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec 12 KWS Daniello (F1) 2015 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 13 KWS Livado (F1) 2015 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 14 SU Nasri (F1) R Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec 15 SU Promotor (F1) 2015 Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec 16 KWS Binnto (F1) 2016 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 17 KWS Dolaro (F1) 2016 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 18 KWS Florano (F1) 2016 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 19 SU Arvid (F1) 2016 Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec 20 SU Gerit (F1) 2016 Saaten- Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, Wągrowiec (p)- odm. populacyjne, (F1)- odm. mieszańcowe. R -odmiana wstępnie rekomendowana.

4 Tabela 2. Żyto ozime. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: Miejscowość Sulejów Lućmierz Masłowice Powiat Piotrkowski Zgierski Wieluński Kompleks rolniczej przydatności gleby pszenny dobry żytni dobry żytni dobry Klasa bonitacyjna gleby III a IV b IV a ph gleby w KCl 6,0 5,9 6,5 Przedplon rzepak groch groch Data siewu (dzień, m-c, rok) Obsada nasion (szt/m 2 ) Data zbioru (dzień, m-c, rok) Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) 55 20,9 30 K 2 O (kg/ha) ,2 60 Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (l/ha) Plonvit Opty - 4kg/ha Mikrovit Miedź 2kg/ha Tytanit -0,3kg/ha; 0,2 kg/ha Plonvit Kali 2kg/ha Agroleaf Power Total - 3 kg/ha Agroleaf Crop 5kg/ha Florovit - 2 x 2 l/ha Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Domnic 060 FS - - Herbicyd (nazwa, dawka/ha) Legato Plus 600 SC -1,5l/ha Komplet 560 SC - 0,5 l/ha Mustang 306 SE - 0,6 l/ha Atlantis 12 OD - 0,45 l/ha Boxer 800 EC 3l/ha Mustang Forte 195 SE - 1 l/ha Insektycyd (nazwa, dawka/ha) Pyrinex 480 EC -0,6 l/ha Fury 100 EW 0,1 l/ha - (tylko na poziomie a 2 ) Fungicyd- pierwszy zabieg (nazwa, dawka/ha) Boogi Xpro 400 EC - 1,2 l/ha Soligor 425 EC - 0,8 l/ha Topsin M 500 S.C. 1,4 l/ha Fungicyd drugi zabieg (nazwa, dawka/ha) Prosaro 250 EC 1 l/ha Falcon 460 EC 0,6 l/ha Soligor 425 EC - 0,8 l/ha Regulator wzrostu (nazwa, dawka/ha) Cerone 480 SL 1 l/ha Cerone 480 SL 1 l/ha Cerone 480 SL 1 l/ha

5 Tabela 3. Żyto ozime. Warunki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: Sulejów Lućmierz Masłowice Lp. Cecha a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Stan roślin przed zimą (skala 9 o ) 8,9 7,6 7,8 2 Stan roślin po zimie (skala 9 o ) 8,9 8,6 8,5 3 Martwe rośliny (%) 0,0 0,0 0,0 4 Pleśń śniegowa (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 5 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) 158, ,6 145,5 138,8 8 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 7,5 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0 9 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 3,9 6,8 9,0 9,0 8,2 8,7 10 Porażenie przez mączniaka (skala 9 o ) 8,8 9,0 9,0 9,0 8,0 8,4 11 Porażenie przez rdzę brunatną (skala 9 o ) 6,2 8,5 6,9 9,0 7,3 8,2 12 Porażenie przez rynchosporiozę (skala 9 o ) 6,8 9,0 7,1 9,0 8,0 8,6 13 Porażenie przez septoriozę liści (skala 9 o ) 5,7 8,0 6,3 7,4 7,1 7,9 14 Masa 1000 ziaren (g) 32,1 36,5 38,4 40,5 34,3 35,8 15 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 12,1 12,5 13,6 13,8 12,8 13,0 16 Plon ziarna (dt z ha) 98,0 115,2 74,3 98,4 74,0 86,9 a 1 przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki. Skala 9 o : 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 - oznacza stan najmniej korzystny.

6 Tabela 4. Żyto ozime. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Sulejów Lućmierz Masłowice Sulejów Lućmierz Masłowice Wzorzec, dt z ha 98,0 74,3 74,0 115,2 98,4 86,9 odmiany populacyjne 1 Dańkowskie Amber (p) Antonińskie (p) Dańkowskie Rubin (p) Dańkowskie Granat (p) Poznańskie (p) Dańkowskie Hadron (p) Dańkowskie Turkus (p) odmiany mieszańcowe 8 SU Stakkato (F1) Tur (F1) KWS Bono (F1) SU Performer (F1) KWS Daniello (F1) KWS Livado (F1) SU Nasri (F1) SU Promotor (F1) KWS Binnto (F1) KWS Dolaro (F1) KWS Florano (F1) SU Arvid (F1) SU Gerit (F1) a 1 -przeciętny poziom agrotechniki ; a 2 - wysoki poziom agrotechniki.

7 Tabela 5. Żyto ozime. Plon ziarna odmian (%wzorca). Lata zbioru: 2017, 2016, Lp. Odmiana Plon ziarna w % wzorca Poziom a 1 Poziom a 2 Średnia Średnia Wzorzec, dt z ha 82,1 63,9 75,1 73,7 100,2 80,4 84,6 88,4 odmiany populacyjne 1 Dańkowskie Amber (p) Antonińskie (p) Dańkowskie Rubin (p) * * 4 Dańkowskie Granat (p) * * 5 Poznańskie (p) * * 6 Dańkowskie Hadron (p) Dańkowskie Turkus (p) odmiany mieszańcowe 8 SU Stakkato (F1) Tur (F1) KWS Bono (F1) SU Performer (F1) KWS Daniello (F1) * * 13 KWS Livado (F1) * * 14 SU Nasri (F1) * * 15 SU Promotor (F1) * * 16 KWS Binnto (F1) KWS Dolaro (F1) KWS Florano (F1) SU Arvid (F1) SU Gerit (F1) 107 Liczba doświadczeń Wzorzec: w roku 2017 wszystkie badane odmiany, w roku 2016 Dańkowskie Amber, Antonińskie, Dańkowskie Granat, Poznańskie, SU Stakkato, Tur, KWS Bono, SU Performer, KWS Daniello, KWS Livado, SU Nasri i SU Promotor, w roku 2015 Dańkowskie Amber, Antonińskie, Dańkowskie Rubin, SU Stakatto, Tur, KWS Bono i SU Performer. *- średnia z dwóch lat. Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

8 Tabela 6. Żyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2017, Lp. Odmiana Liczba lat badań Mączniak Rdza brunatna Rynchosporioza Wzorzec (skala 9 o ) 8,4 7,9 6,8 6,9 7,3 7,4 odmiany populacyjne 1 Dańkowskie Amber (p) 3 0,1 0,1 0,2 0,2-0,6-0,3 2 Antonińskie (p) 3 0,1 0,1 0,2 0,2-0,3-0,2 3 Dańkowskie Rubin (p) 2-0,6-0,7* -0,1 0,4* -0,5-0,6 4 Dańkowskie Granat (p) 2-0,4-0,6* 0,9 0,9* -1,0-0,4 5 Poznańskie (p) 2 0,1 0,1* -1,0-0,8* -0,5-0,1 6 Dańkowskie Hadron (p) 1 0,1-0,4 - -0,5-7 Dańkowskie Turkus (p) 1-0,6-0,9 - -0,3 - odmiany mieszańcowe 8 SU Stakkato (F1) 3 0,1-0,4-1,1-0,8 0,2 0,0 9 Tur (F1) 3 0,1 0,1-0,5-0,5-0,8-0,5 10 KWS Bono (F1) 3-0,1 0,2 0,7 0,5-0,3-0,3 11 SU Performer (F1) 2 0,4 0,3* -0,1-0,6* 0,5 0,2* 12 KWS Daniello (F1) 2-0,4-0,1* 0,9 0,7* 0,2 0,5* 13 KWS Livado (F1) 2 0,1 0,1* 1,2 1,2* 0,2 0,6* 14 SU Nasri (F1) 2 0,1 0,3* -1,5-0,6* 0,7 0,6* 15 SU Promotor (F1) 2 0,4 0,4* -0,8-0,4* -0,6-0,4* 16 KWS Binnto (F1) 1-0,1-0,7-1,0-17 KWS Dolaro (F1) 1-0,1-0,4-0,9-18 KWS Florano (F1) 1-0,1-0,4-0,5-19 SU Arvid (F1) 1 0,4 - -1,3 - -0,1-20 SU Gerit (F1) 1 0,1 - -0,1-1,0 - Liczba doświadczeń Wzorzec: w roku 2017 wszystkie badane odmiany, w roku 2016 Dańkowskie Amber, Antonińskie, Dańkowskie Granat, Poznańskie, SU Stakkato, Tur, KWS Bono, SU Performer, KWS Daniello, KWS Livado, SU Nasri i SU Promotor, w roku 2015 Dańkowskie Amber, Antonińskie, Dańkowskie Rubin, SU Stakatto, Tur, KWS Bono i SU Performer. *- średnia z dwóch lat. Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

9 Tabela 7. Żyto ozime. Ważniejsze właściwości rolniczo użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2017, Wyleganie (skala 9 o ) Liczba Wysokość roślin Masa 1000 ziaren w fazie dojrzałości Lp. Odmiana lat przed zbiorem (cm) (g) mlecznej badań Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 7,5 8,2 6,0 6,1 144,8 147,5 34,9 31,9 odmiany populacyjne 1 Dańkowskie Amber (p) 3-1,0-0,2 0,2 0,3 5,4 6,1-0,7-0,8 2 Antonińskie (p) 3-1,5-0,8-0,3-0,0 17,0 14,0-0,2 0,8 3 Dańkowskie Rubin (p) 2-1,0-0,5* -0,3 0,5* 6,9 5,4* -0,6 0,1* 4 Dańkowskie Granat (p) 2-1,0-0,8* -0,3-0,5* 4,9 3,2* -0,5-0,6* 5 Poznańskie (p) 2 0,0 0,2* -0,0-0,1* 6,4 6,6* -1,3-0,7* 6 Dańkowskie Hadron (p) 1 0,0 - -0,3-10,0-1,8-7 Dańkowskie Turkus (p) 1-1,5 - -0,3-5,0-1,0 - odmiany mieszańcowe 8 SU Stakkato (F1) 3 0,5 0,5-0,5-0,7-7,6-6,7-0,0-0,0 9 Tur (F1) 3 1,5 0,8-0,0 0,4-0,3 2,2-0,3 1,1 10 KWS Bono (F1) 3 0,0-0,5-0,5-0,2-5,8-6,8-1,3-1,0 11 SU Performer (F1) 2 0,5-0,2* -0,8-0,5* -7,8-8,3* -0,6-0,7* 12 KWS Daniello (F1) 2 0,0-0,3* 0,2 0,2* -1,3-2,6* -0,6 0,5* 13 KWS Livado (F1) 2-0,5-0,0* 0,7 0,4* -0,8-0,4* -0,6-0,6* 14 SU Nasi (F1) 2 1,0 0,7* -0,0 0,2* -1,3-0,1* -0,4-0,6* 15 SU Promotor (F1) 2 1,0 0,7* -0,5-0,2* -4,8-5,2* 0,4-0,1* 16 KWS Binnto (F1) 1 0,5-1,2 - -6,0-2,6-17 KWS Dolaro (F1) 1 1,0-1,0 - -5,3-1,4-18 KWS Florano (F1) 1 1,5-1,5 - -3,5-0,2-19 SU Arvid (F1) 1-1,0 - -0,0 - -6,1-0,3-20 SU Gerit (F1) 1 0,0 - -0,8 - -5,3 - -0,6 - Liczba doświadczeń

10 cd. tabeli 7. Lp. Odmiana Liczba lat badań w fazie dojrzałości mlecznej Wyleganie (skala 9 o ) przed zbiorem Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziaren (g) Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 9,0 9,0 7,7 7,4 138,4 143,8 37,6 34,1 odmiany populacyjne 1 Dańkowskie Amber (p) 3 0,0 0,0 0,0 0,2 3,2 3,7-1,0-0,9 2 Antonińskie (p) 3 0,0 0,0-0,5-0,3 12,9 13,4 0,8 1,4 3 Dańkowskie Rubin (p) 2 0,0 0,0 0,5 0,4* 5,1 2,5* 0,6 0,7* 4 Dańkowskie Granat (p) 2 0,0 0,0 0,5 0,0* 4,7 2,7* -0,3-1,2* 5 Poznańskie (p) 2 0,0 0,0 0,3 0,1* 8,4 7,6* -0,5-0,7* 6 Dańkowskie Hadron (p) 1 0,0-0,0-6,6-1,7-7 Dańkowskie Turkus (p) 1 0,0-0,3-3,2-0,6 - odmiany mieszańcowe 8 SU Stakkato (F1) 3 0,0 0,0-1,2-0,5-5,8-5,2 0,7 0,3 9 Tur (F1) 3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,9 3,3-0,7 0,7 10 KWS Bono (F1) 3 0,0 0,0-0,7-0,1-3,9-6,2-1,6-0,7 11 SU Performer (F1) 2 0,0 0,0-0,5-0,5* -6,4-6,7* 0,8 0,5* 12 KWS Daniello (F1) 2 0,0 0,0 0,0 0,2* -2,6-3,8* 0,4 0,9* 13 KWS Livado (F1) 2 0,0 0,0 0,5 0,5* -0,8-0,9* -1,4-0,8* 14 SU Nasi (F1) 2 0,0 0,0 0,3 0,2* 0,6 0,4* 0,0-1,3* 15 SU Promotor (F1) 2 0,0 0,0-0,2-0,1* -6,8-7,3* -0,5-0,5* 16 KWS Binnto (F1) 1 0,0-0,3 - -4,8-1,7-17 KWS Dolaro (F1) 1 0,0-0,5 - -2,8-0,8-18 KWS Florano (F1) 1 0,0-0,8 - -3,1 - -0,6-19 SU Arvid (F1) 1 0,0 - -0,2 - -5,4 - -1,0-20 SU Gerit (F1) 1 0,0 - -1,2 - -3,1 - -0,6 - Liczba doświadczeń *- średnia z dwóch lat. Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

Antonińskie uzyskała ziarno o największej masie. Najdrobniejsze ziarno w 2015 roku na poziomie a1 i a2 wytworzyła odmiana Minello.

Antonińskie uzyskała ziarno o największej masie. Najdrobniejsze ziarno w 2015 roku na poziomie a1 i a2 wytworzyła odmiana Minello. 5. Żyto ozime Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy żyta ozimego w 2015 roku, wynosiła około 0,7 mln ha, co stanowi 10,5 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Żyto ma małe wymagania glebowe,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016.

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016. 6. Pszenica jara oprac. mgr inż. Anna Mrozek W latach 2015-2017 w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono 9 doświadczeń z odmianami pszenicy jarej. Doświadczenia zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime Lista Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) na rok 2015:

Żyto ozime Lista Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) na rok 2015: Żyto ozime Żyto ozime jest zbożem o dużym areale uprawy w naszym kraju, ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. Jest to związane z dużym udziałem gleb lekkich, na których jest ono głównie

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 9. Żyto ozime Uwagi ogólne W roku Krajowy rejestr (KR) zawierał 65 odmian żyta ozimego. W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 3. Pszenżyto ozime oprac. mgr inż. Iwona Michalska Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2017 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Rok włącze nia do LOZ. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL Strzelce 2 Bingo

Rok włącze nia do LOZ. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL Strzelce 2 Bingo 8. Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2016 roku stanowiła około 6,5% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce i od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Bardziej szczegółowo

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek

Bardziej szczegółowo

Owies. 1. Bingo 2. Komfort

Owies. 1. Bingo 2. Komfort Owies W 2014 roku owies zajmował 5,8 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na ponad 46 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie rośnie.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

LOZ dla żyta ozimego w województwie świętokrzyskim ustalana jest od 2012 roku, w 2018 roku wynosiła 6 odmian.

LOZ dla żyta ozimego w województwie świętokrzyskim ustalana jest od 2012 roku, w 2018 roku wynosiła 6 odmian. 7. Żyto ozime 7.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 65 odmian przeznaczonych głównie do uprawy na ziarno: 24 odmiany populacyjne, 30 odmian mieszańcowych, 1 odmiana syntetyczna, 1

Bardziej szczegółowo

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER 7. Owies W 2013 roku owies zajmował 5,97 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

7. Żyto ozime Uwagi ogólne

7. Żyto ozime Uwagi ogólne 7. Żyto ozime 7.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 47 odmian żyta ozimego przeznaczonych głównie do uprawy na ziarno, w tym zestawie jest 21 odmian populacyjnych, 23 odmiany mieszańcowe

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2016 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska 7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska W Polsce przeważa uprawa formy jarej jęczmienia, gatunek ten ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

7. Żyto ozime Uwagi ogólne

7. Żyto ozime Uwagi ogólne 7. Żyto ozime 7.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 39 odmian przeznaczonych głównie do uprawy na ziarno: 19 odmian populacyjnych, 18 odmian mieszańcowych i 2 odmiany syntetyczne.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl.

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl. 3. Pszenżyto ozime Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej konkurencyjne dla innych gatunków

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY., styczeń 2016 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Wg danych FAO STAT (2016) powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce wynosi

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. SDOO Słupia Wielka styczeń 2015 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. 1. Uwagi ogólne

Żyto ozime. 1. Uwagi ogólne Żyto ozime 1. Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2013- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 19 odmian (9 mieszańcowych, 10 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Rok wpisania do:

Żyto ozime. Rok wpisania do: Żyto ozime W ostatnim roku powierzchnia uprawy żyta ozimego w Podlaskiem znacznie spadła i aktualnie wynosi 77,6 tys. ha. stanowiąc 12,7 % zasiewów. Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce 3. Pszenżyto ozime W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Amorozo, Subito, Tomko, Torino) oraz dwie krótkosłome (Twingo i

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Łubin żółty 2018 Sulejów, marzec 2019 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane jest głównie na cele pastewne. Znajduje zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej,

Bardziej szczegółowo

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana 3. Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Aktualnie pszenżyto ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne

Jęczmień jary. Uwagi ogólne Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 68 odmian (29 browarnych i 39 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 65 odmian (35 browarnych i 30 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo