SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005"

Transkrypt

1 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka Nowiny tel.:

2 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 2/61 Data obowiązywania

3 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 3/61 Data obowiązywania Rozdzielnik Nr Egzemplarza 1. Użytkownik Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ Przyjął do stosowania Data Podpis 2. Prezes Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i 3. Marketingu

4 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 4/61 Data obowiązywania KARTA ZMIAN DOKUMENTU Lp. (Nr zmiany) Wprowadzono zmianę Anulowano Data zmiany Przyjął zmianę

5 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 5/61 Data obowiązywania CZĘŚĆ PIERWSZA 1.1. Przedmiot Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zwana dalej Księgą SZJiŚ przedstawia zakres i opis Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który zawiera wszystkie elementy systemów Zakładowej Kontroli Produkcji wdrożonych dla produkowanego wapna budowlanego i kruszyw oraz opis wzajemnego oddziaływania procesów objętych systemem zarządzania wraz z powołaniem się na właściwe dokumenty. Poszczególne zagadnienia z przebiegu procesów ujęte zostały w rozdziały, w których nie opisuje się w sposób szczegółowy metod wykonywania poszczególnych zadań w realizacji procesów, ale przywołuje się odpowiednie procedury, instrukcje lub inne dokumenty określające sposób postępowania, odpowiedzialność i uprawnienia. System Zarządzania Jakością i Środowiskiem opisany niniejszą Księgą SZJiŚ jest zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania i PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania. Przedstawia również zasady i sposoby realizacji poszczególnych wymagań norm: PN-EN 459-3: Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności, PN-EN A1:2010 Kruszywa do betonu, PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN A1: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, PN-EN 13450/AC: Kruszywa na podsypkę kolejową. Terminologia użyta w księdze SZJiŚ i pozostałej dokumentacji systemowej jest zgodna z normami: PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia i PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania Budowa Księgi SZJiŚ Księga SZJiŚ składa się z trzech części:

6 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 6/61 Data obowiązywania część pierwsza ma charakter informacyjny, przedstawia przedmiot, budowę i nadzorowanie księgi, część druga obejmuje prezentację organizacji, strukturę organizacyjną, Politykę Jakości i Środowiska, zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracowników, część trzecia to opis poszczególnych procesów wchodzących w skład Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz opis wzajemnego oddziaływania procesów wraz z powołaniem się na obowiązujące procedury, instrukcje oraz pozostałe dokumenty związane z przebiegiem procesów i sposobem realizowania wyrobów Nadzorowanie Księgi SZJiŚ W sferze zarządzania Księgą Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ odpowiedzialny jest za jej: opracowanie, rozpowszechnianie, ewidencjonowanie, aktualizację, archiwizowanie. Każde wydanie Księgi SZJiŚ podlega weryfikacji i zatwierdzeniom, co poświadczane jest następującymi podpisami: opracowującego Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ, zatwierdzającego Prezesa Zarządu Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ jest zobowiązany aktualizować na bieżąco Księgę SZJiŚ. Nadzorowanie Księgi SZJiŚ odbywa się zgodnie z procedurą PS/1.5/1 Nadzór nad dokumentacją. Egzemplarze Księgi SZJiŚ wydane pracownikom organizacji podlegają aktualizacji. Rozpowszechnianie Księgi SZJiŚ na zewnątrz firmy odbywa się za zgodą Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ. Egzemplarze te nie podlegają aktualizacji. Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ prowadzi rozdzielnik, zgodnie z którym wydaje poszczególne egzemplarze Księgi zgodnie z procedurą PS/1.5/1 Nadzór nad dokumentacją.

7 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 7/61 Data obowiązywania CZĘŚĆ DRUGA 1. Prezentacja firmy 1.1 Nazwa Zakładu i adres: Trzuskawica S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka Nowiny tel. +48 (41) fax +48 (41) Lokalizacja Zakładu Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce jest usytuowana w odległości około 10 km od Kielc w kierunku Krakowa.

8 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 8/61 Data obowiązywania Historia Zakładu Tradycje górnictwa skalnego i produkcji wapna w rejonie miejscowości Sitkówka sięgają początków XX wieku. Początkowo było to jedynie wydobycie kamienia wapiennego, ale pod koniec drugiej dekady wieku uruchomiono pierwsze piece do wypału wapna. Do końca okresu międzywojennego pracował tu dość duży i nowoczesny jak na ówczesne czasy zakład wapienniczy. Po II-giej wojnie światowej zakład ten został upaństwowiony i stał się bazą do budowy od podstaw nowej fabryki bazującej na nowo udokumentowanym złożu kamienia wapiennego. Na początku lat 60-tych rozpoczęto budowę zakładu Kowala, który uruchomił produkcję w roku 1965 a dziesięć lat później oddano do eksploatacji nowy zakład Trzuskawica. Z połączenia tych dwóch Zakładów plus dodatkowo jeszcze oddalonego o ok. 20 km zakładu Sobków powstały Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. w Sitkówce Nowiny. W lutym 2003 r. 80% akcji zakładu odkupiła od Skarbu Państwa irlandzka grupa kapitałowa CRH, zaś do połowy 2007 r. odkupiła pozostałe akcje od indywidualnych akcjonariuszy. 2 kwietnia 2007 r. nastąpiło połączenie ZPW Trzuskawica S.A. z Kujawy Wapno S.A. w Bielawach. Pod koniec 2010 r. dołączyła Kopalnia Granitu Gniewków, w kwietniu 2011 r. Kopalnia Bazaltu Targowica a w sierpniu 2011 r. Kopalnia Osielec. Obecnie wszystkie zakłady funkcjonują pod nazwą Trzuskawica S.A. Na dzień dzisiejszy jest to największy zakład tej branży w Polsce i jeden z największych w Europie. Potencjał produkcyjny Trzuskawica S.A. Zakład Sitkówka to: 1. Wydobycie surowca skalnego (wapień dewoński) ok. 4,0 mln ton; 2. Produkcja kruszyw (ogółem) ok. 2,0 mln ton; 3. Produkcja wapna (ogółem) ok. 0,5 mln ton; w tym: wapno hydratyzowane ok. 0,107 mln ton; wapno palone mielone ok. 0,273 mln ton; wapno palone w bryłach ok. 0,111 mln ton; wapno nawozowe ok. 0,016 mln ton 4. Produkcja mączek wapiennych ok. 0,2 mln ton; 5. Produkcja kredy technicznej ok. 8 tys. ton. 1.4 Asortyment produkcji W Trzuskawica S.A. w Sitkówce kruszywa produkowane są ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych pochodzenia dewońskiego, w których zawartość głównego składnika CaCO 3 stanowi co najmniej 96% ogólnej masy składników skały. Zastosowanie procesu płukania przy ich produkcji sprawia, że są wolne od zanieczyszczeń w postaci gliny, piasku lub ziemi. Produkowane są następujące kruszywa: PN-EN kruszywo naturalne grube 2/8 mm do betonu; - kruszywo naturalne grube 2/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 4/8 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 4/11 mm do betonu,

9 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 9/61 Data obowiązywania kruszywo naturalne grube 4/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 8/11 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 8/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 16/22 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 16/31,5 mm do betonu, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do betonu, - kruszywo naturalne drobne 0/2 mm do betonu, - kruszywo naturalne drobne 0/4 mm do betonu. PN-EN kruszywo naturalne grube 2/8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 2/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 8/11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 8/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 16/22 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 16/31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 31,5/63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne drobne 0/2 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - wypełniacz dodany do mieszanek bitumicznych i nawierzchni. PN-EN kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej drogi obciążonej ruchem, - kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy pomocniczej drogi obciążonej ruchem. PN-EN podsypka kolejowa naturalna 31,5/63 mm. Produkowane kruszywa znajdują zastosowanie do budowy i utrzymania warstwowych konstrukcji jezdni, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, a zwłaszcza do produkcji betonu stosowanego na drogach lub chodnikach, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz do podbudowy zasadniczej lub pomocniczej wykonanej metodą stabilizacji mechanicznej. Niezbędne są do wykonania drogowych urządzeń odwadniających, elementów ograniczających lub wzmacniających krawędzie jezdni i chodników, utwardzania poboczy dróg oraz posypywania oblodzonych nawierzchni drogowych. Kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa oraz piasek są stosowane do produkcji betonu, drobnowymiarowych elementów budowlanych oraz jako materiał na podbudowy. Również mączka bitumiczna w okresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej staje się coraz bardziej poszukiwanym produktem, zwłaszcza jako wypełniacz mas asfaltowych.

10 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 10/61 Data obowiązywania Aktualnie w Trzuskawica S.A. w Sitkówce produkuje się następujące asortymenty wapna: wapno palone w bryłach EN CL 90-Q (R5, P SV ) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R5, P1) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R4, P1) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R SV, P1) wapno hydratyzowane EN CL 90-S Jesteśmy jednym z największych producentów wapna budowlanego w Polsce stosowanego także na potrzeby ochrony środowiska w instalacjach odsiarczania spalin, w przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, cukrowniczym, hutnictwie żelaza oraz do neutralizacji wód i ścieków. Ponadto produkowane są: - wapno do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia - wapno nawozowe dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa - mączka wapienna dla przemysłu szklarskiego, dla przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu ceramicznego, dla przemysłu tworzyw sztucznych oraz do instalacji odsiarczania spalin jako sorbent - kreda techniczna dla przemysłu tworzyw sztucznych i przemysłu chemicznego - kreda pastewna - kamień wapienny dla przemysłu hutniczego i budowlanego oraz drogownictwa

11 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 11/61 Data obowiązywania Polityka Jakości i Środowiska Misją działalności Zakładu Sitkówka Trzuskawica Spółka Akcyjna jest dostarczanie klientom wyrobów wapiennych o właściwościach spełniających oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców oraz utrzymanie pozycji lidera naszej Firmy na rynku dostawców tych wyrobów. W swych działaniach dążymy do zapewnienia wysokiej jakości wyrobów przez stosowanie nowoczesnych technologii, korzystając z jednego z najlepszych złóż kamienia wapiennego w kraju przy jednoczesnym respektowaniu wymagań ochrony środowiska. Zobowiązujemy się do dostarczania wyrobów spełniających wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz wymagania i oczekiwania naszych klientów. Wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 ma na celu wzrost zaufania klientów do marki naszej firmy, zapewnienie wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, wzrost świadomości i kompetencji pracowników oraz doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy. Politykę Jakości i Środowiska realizujemy poprzez następujące cele strategiczne: orientacja na klienta wzrost wartości sprzedaży, zdobywanie nowych rynków zbytu, poszerzanie oferty wyrobów doskonalenie jakości wyrobów utrzymanie procesów technologicznych pod stałym nadzorem zapewniającym powtarzalność cech fizyko-chemicznych wyrobów oraz prowadzenie dokładnych badań i kontroli w całym cyklu produkcyjnym zmniejszanie szkodliwego oddziaływania na środowisko ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie powstawania i przenikania do środowiska hałasu, racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody doskonalenie infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia zgodności wyrobów z wymaganiami oraz zapewniającej zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii dla ograniczenia oddziaływania na środowisko doskonalenie środowiska pracy dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizacji czynników ryzyka zawodowego stałe podnoszenie kwalifikacji i wysokiej świadomości jakościowej pracowników przez systematyczne szkolenia utrzymanie i doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem przez prowadzenie systematycznych auditów i przeglądów systemu oraz realizację działań korygujących i zapobiegawczych Kierownictwo Zakładu Sitkówka Trzuskawica S.A. zapewnia środki niezbędne do realizacji postanowień Polityki Jakości i Środowiska oraz gwarantuje, że Polityka jest znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników.

12 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 12/61 Data obowiązywania Oprócz Polityki Jakości i Środowiska w Zakładzie Sitkówka wdrożone są następujące dokumenty: Polityka Bezpieczeństwa, Polityka Energetyczna, Polityka Bezpieczeństwa IT, Polityka Utrzymania Ruchu i Konserwacji, Polityka Zapobiegania Oszustwom, Kodeks Postępowania Biznesowego, Kodeks Zgodności z Przepisami Prawa Konkurencji, Polityka Antykorupcyjna, Kodeks Dostawcy, Polityka Rachunkowości oraz Plan Monitorowania Wielkości Emisji CO 2.

13 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 13/61

14 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 14/61 Data obowiązywania Macierz odpowiedzialności i uprawnień w zakresie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 4.1. Odpowiedzialność, kompetencje i wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami wypełniającymi czynności kierownicze i wykonawcze są wyznaczone w: Schemacie organizacyjnym firmy, Zakresach odpowiedzialności i uprawnień, Instrukcjach stanowiskowych, Księdze SZJiŚ, Procedurach i instrukcjach Zakres odpowiedzialności i uprawnień Prezesa Zarządu Prezes Zarządu posiada uprawnienia do: zatwierdzenia Polityki Jakości i Środowiska, zatwierdzania Księgi SZJiŚ, zatwierdzenia celów dotyczących jakości i środowiska, zatwierdzania Programu Zarządzania Środowiskowego, powołania Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ i Kierownika ZKP, zatwierdzania schematu organizacyjnego i zakresów czynności i odpowiedzialności podległych mu kierowników, zatwierdzania wyników analizy SWOT, zatwierdzania wykazu procesów i kart procesów, zatwierdzania programu i protokołu z przeglądu systemu, zatwierdzania wyników identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, zatwierdzania Karty uprawnień i walidacji oprogramowania oraz Polityki Bezpieczeństwa IT, podjęcia decyzji o przeprowadzeniu nieplanowanego przeglądu systemu, podejmowania decyzji odnośnie reklamacji zgłoszonych przez klientów, podjęcia decyzji o wycofaniu wyrobu niezgodnego z rynku oraz reklamacji dostarczonych surowców,

15 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 15/61 Data obowiązywania powołania zespołu ds. opracowania planu projektu, dokonywania przeglądu danych wejściowych do projektowania, powołania zespołu ds. walidacji wewnętrznej i zatwierdzania projektu, powołania zespołu ds. identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i awarii, powołania zespołu powypadkowego, zatwierdzania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zatwierdzania wydawania upoważnień do reprezentowania firmy przy udzielaniu odpowiedzi i informacji zainteresowanym stronom zewnętrznym, podejmowania decyzji o komunikacji na zewnątrz informacji o znaczących aspektach środowiskowych, podejmowania decyzji doskonalących system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zatwierdzania wyników kontroli zewnętrznej, zatwierdzania programu auditów i listy auditorów wewnętrznych, zatwierdzania wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk, zatwierdzania kandydatów do pracy, do podpisywania umów o pracę, zatwierdzania wynagrodzeń, zatwierdzania decyzji o zwolnieniu pracownika, zatwierdzania Rocznych Planów Szkoleń, zatwierdzania planów marketingowych, zatwierdzania Planu monitorowania aspektów środowiskowych i Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za: wyznaczenie terminu przeglądu systemu, ustalenie jego programu, jego praktyczną realizację, zapewnienie środków na wdrożenie działań wynikających z decyzji podjętych w trakcie przeglądu, formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych w wyniku przeglądu systemu, przegląd skuteczności i efektywności Programu Zarządzania Środowiskowego w ramach przeglądu SZJiŚ, ustalenie i zatwierdzenie zasad, metod i form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

16 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 16/61 Data obowiązywania ocenę skuteczności i efektywności przyjętych metod komunikacji na przeglądach dokonywanych przez Kierownictwo, ocenę Dyrektorów pionowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora Operacyjnego Dyrektor Operacyjny posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, zatwierdzania Rocznego planu remontów średnich i kapitalnych, weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Dyrektor Operacyjny odpowiada za: analizę zasobów infrastruktury pod kątem ich zdolności do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów i zgodności wyrobów z wymaganiami Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Produkcji Wapna i Mączek Dyrektor ds. Produkcji Wapna i Mączek posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, zatwierdzania odpowiedzi na skargi dotyczące działalności środowiskowej, weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw Dyrektor ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych,

17 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 17/61 Data obowiązywania weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu posiada uprawnienia do: zatwierdzania ofert handlowych, podejmowania decyzji odnośnie reklamacji, zatwierdzania rocznego planu wizyt u klientów, zatwierdzania Porozumień Handlowych i umów, zatwierdzania raportu z pomiaru zadowolenia klienta Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu jest odpowiedzialny za: opracowanie planu marketingowego Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych Dyrektor ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych posiada uprawnienia do: nadawania uprawnień pracownikom do korzystania z oprogramowania i dostępu do danych oraz nadawanie uprawnień do pracy na stanowiskach komputerowych Dyrektor ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych odpowiada za: opracowanie, aktualizację i rozpowszechnienie Polityki Bezpieczeństwa IT, rozwój sieci komputerowej i oprogramowania i legalność oprogramowania, ewidencję urządzeń komputerowych, ewidencję programów komputerowych, kontrolę sprawności sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie awarii, instalację programów komputerowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ jest odpowiedzialny za:

18 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 18/61 Data obowiązywania ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie procesów SZJiŚ, ustanowienie mierników procesów, przedstawienie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJiŚ, komunikowanie Polityki Jakości i Środowiska, powołanie Zespołu ds. Ustanowienia Celów, Zadań i Programów Zarządzania Środowiskowego, sformułowanie celu i propozycji programowych przeglądu, oraz poinformowanie zainteresowanych stron o planowanym przeglądzie, a także sporządzenie Protokołu, nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z przeglądu, rejestrowanie Karty niezgodności i działań korygujących/zapobiegawczych oraz nadzorowanie prawidłowości realizowania działań, nadzorowanie skuteczności realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, systematyczne analizowanie zapisów dotyczących Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w celu wykrycia i wyeliminowania zagrożeń dla skutecznego funkcjonowania tego Systemu, organizowanie pracy zespołu do spraw identyfikacji aspektów środowiskowych, rozpowszechnienie, identyfikację, przegląd aktualności dokumentacji SZJiŚ oraz wycofywanie dokumentów nieaktualnych, opracowanie programu auditów i przestrzeganie terminarza auditów, ocenę skuteczności realizacji programów auditów, nadzorowanie kwalifikacji auditorów wewnętrznych, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, określenie zakresu oznaczania opakowań typu worki i zapewnienie identyfikowalności, opracowanie Karty Produktu i Karty Charakterystyki Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ posiada uprawnienia do: wydawania poleceń pracownikom zakładu w zakresie realizacji i wymagań SZJiŚ, powołania zespołu do spraw identyfikacji aspektów środowiskowych, opiniowania wniosków dotyczących opracowania dokumentów lub zmian,

19 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 19/61 Data obowiązywania oceny pracy auditorów wewnętrznych oraz wyznaczania auditorów do przeprowadzania poszczególnych auditów, opracowania Karty Produktu i Karty Charakterystyki, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów. 4.9 Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównego Specjalisty ds. Ochrony Środowiska Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do: akceptacji wniosków o zmiany Programu Zarządzania Środowiskowego, podejmowania decyzji, które wymagania prawne i inne mają zastosowanie w organizacji i które komórki organizacyjne muszą mieć dostępne i stosować poszczególne wymagania prawne i inne, podejmowania decyzji do formułowania działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, formułowania działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska odpowiada za: aktualizacje Programu Zarządzania Środowiskowego, opracowanie raportu z realizacji Programu Zarządzania Środowiskowego na przegląd, zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów służącego do monitorowania kluczowych charakterystyk operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, identyfikację aspektów środowiskowych, opracowanie wyników oceny aspektów środowiskowych, wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych, aktualizację identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, rejestrowanie skarg i wniosków społeczności lokalnej dotyczących wpływu organizacji na środowisko oraz określanie przyczyn niezgodności i podejmowanie działań korygujących w przypadku uzasadnionych skarg społeczeństwa dotyczących środowiska, identyfikacje, rejestrowanie i rozpowszechnianie wymagań prawnych i innych,

20 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 20/61 Data obowiązywania szkolenia w zakresie wymagań prawnych i innych, opracowywanie dokumentów wewnętrznych na podstawie wymagań prawnych i innych, ocenę zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi i innymi oraz wycofywanie nieaktualnych wymagań prawnych i innych, ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi podmiotów i osób działających w imieniu organizacji bądź na jej rzecz w zakresie zarządzania środowiskiem, opracowanie Planu monitorowania aspektów środowiskowych, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, ocenę zgodności wyników monitorowania aspektów środowiskowych i wyników monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, identyfikowanie niezgodności wyników monitorowania aspektów środowiskowych i wyników monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko i proponowanie działań korygujących, sporządzanie i przekazywanie sprawozdania z oddziaływania na środowisko na podstawie przeprowadzonych pomiarów do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego, analizę wyników pomiarów aspektów środowiskowych na przegląd zarządzania, weryfikację potwierdzenia metrologicznego wyposażenia używanego do pomiarów aspektów środowiskowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównego Energetyka Główny Energetyk odpowiada za: zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów parametrów procesów technologicznych, zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów służącego do monitorowania kluczowych charakterystyk operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, nadzorowanie wykonania rocznego planu remontów średnich i kapitalnych, nadzorowanie usunięcia awarii maszyn i urządzeń, nadzorowanie pomiarów elektrycznych, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów aspektów środowiskowych.

21 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 21/61 Data obowiązywania Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównych Inżynierów Utrzymania Ruchu Główni Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiadają za: opracowanie i nadzorowanie wykonania rocznego planu remontów średnich i kapitalnych oraz nadzorowanie usunięcia awarii maszyn i urządzeń, każdy we własnym zakresie Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Działu BHP i P.Poż Kierownik Działu BHP i P.Poż. odpowiada za: nadzorowanie nad terminowością pomiaru czynników szkodliwych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ocenę ryzyka na stanowiskach pracy, szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP, nadzorowanie przepisów prawnych w zakresie BHP, nadzorowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, nadzorowanie sprzętu p.poż., nadzorowanie postępowania powypadkowego, prowadzenie rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, za identyfikację zagrożeń na danym stanowisku Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Działu Jakości Kierownik Działu Jakości odpowiada za: zarejestrowanie reklamacji i przechowywanie dokumentacji i zapisów z postępowania reklamacyjnego, analizę zasadności reklamacji i jej rozpatrzenie, powiadomienie odpowiednich instytucji urzędowych zgodnie z wymaganiami prawnymi w przypadku niezgodności wyrobu, nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i badań w Dziale Jakości, nadzór nad jakością wyrobu, opracowywanie zakresu i częstotliwości badań wyrobu, kontrolę prawidłowości badań Kierownik Działu Jakości jest uprawniony do:

22 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 22/61 Data obowiązywania zwolnienia do produkcji surowców własnych i zakupionych oraz wyrobów w trakcie produkcji i wyrobów gotowych nie spełniających ustalonych wymagań, dokonania zmian w dokumentach jakościowych, oceny wiarygodności wcześniejszych wyników pomiarów wyrobu, w przypadku niezgodności wyposażenia do monitorowania i pomiarów, określenia kryteriów przyjęcia dotyczących surowców, dostaw paliw i materiałów, wyrobów w trakcie produkcji oraz wyrobów gotowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierowników Wydziałów Produkcji i Ekspedycji Kierownicy Wydziałów Produkcji i Ekspedycji są odpowiedzialni za: określenie planu monitorowania procesu technologicznego, nadzór nad jakością surowca przeznaczonego do przeróbki, nadzór nad technologią produkcji, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, za sporządzenie i naniesienie korekt do Miesięcznego i Dobowego Planu Produkcji Zakres odpowiedzialności i uprawnień Koordynatora Lokalnego Koordynator Lokalny odpowiada za: opracowanie Rocznych Planów Szkoleń, postępowanie związane z przyjęciem do pracy personelu, współpracę z Centrum Usług Wspólnych HR Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Jednostki Organizacyjnej Kierownik Jednostki Organizacyjnej odpowiada za: analizowanie przyczyn powstania niezgodności oraz za określenie i wdrożenie skutecznych działań korygujących i/lub zapobiegawczych, za nadzorowanie prawidłowej eksploatacji maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych, zbieranie danych dotyczących potencjalnych dostawców, przeprowadzanie kwalifikacji dostawców i wprowadzanie ich na listę dostawców zatwierdzonych,

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo