SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005"

Transkrypt

1 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka Nowiny tel.:

2 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 2/61 Data obowiązywania

3 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 3/61 Data obowiązywania Rozdzielnik Nr Egzemplarza 1. Użytkownik Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ Przyjął do stosowania Data Podpis 2. Prezes Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i 3. Marketingu

4 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 4/61 Data obowiązywania KARTA ZMIAN DOKUMENTU Lp. (Nr zmiany) Wprowadzono zmianę Anulowano Data zmiany Przyjął zmianę

5 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 5/61 Data obowiązywania CZĘŚĆ PIERWSZA 1.1. Przedmiot Księgi Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zwana dalej Księgą SZJiŚ przedstawia zakres i opis Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który zawiera wszystkie elementy systemów Zakładowej Kontroli Produkcji wdrożonych dla produkowanego wapna budowlanego i kruszyw oraz opis wzajemnego oddziaływania procesów objętych systemem zarządzania wraz z powołaniem się na właściwe dokumenty. Poszczególne zagadnienia z przebiegu procesów ujęte zostały w rozdziały, w których nie opisuje się w sposób szczegółowy metod wykonywania poszczególnych zadań w realizacji procesów, ale przywołuje się odpowiednie procedury, instrukcje lub inne dokumenty określające sposób postępowania, odpowiedzialność i uprawnienia. System Zarządzania Jakością i Środowiskiem opisany niniejszą Księgą SZJiŚ jest zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania i PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania. Przedstawia również zasady i sposoby realizacji poszczególnych wymagań norm: PN-EN 459-3: Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności, PN-EN A1:2010 Kruszywa do betonu, PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN A1: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, PN-EN 13450/AC: Kruszywa na podsypkę kolejową. Terminologia użyta w księdze SZJiŚ i pozostałej dokumentacji systemowej jest zgodna z normami: PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia i PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania Budowa Księgi SZJiŚ Księga SZJiŚ składa się z trzech części:

6 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 6/61 Data obowiązywania część pierwsza ma charakter informacyjny, przedstawia przedmiot, budowę i nadzorowanie księgi, część druga obejmuje prezentację organizacji, strukturę organizacyjną, Politykę Jakości i Środowiska, zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracowników, część trzecia to opis poszczególnych procesów wchodzących w skład Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz opis wzajemnego oddziaływania procesów wraz z powołaniem się na obowiązujące procedury, instrukcje oraz pozostałe dokumenty związane z przebiegiem procesów i sposobem realizowania wyrobów Nadzorowanie Księgi SZJiŚ W sferze zarządzania Księgą Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ odpowiedzialny jest za jej: opracowanie, rozpowszechnianie, ewidencjonowanie, aktualizację, archiwizowanie. Każde wydanie Księgi SZJiŚ podlega weryfikacji i zatwierdzeniom, co poświadczane jest następującymi podpisami: opracowującego Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ, zatwierdzającego Prezesa Zarządu Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ jest zobowiązany aktualizować na bieżąco Księgę SZJiŚ. Nadzorowanie Księgi SZJiŚ odbywa się zgodnie z procedurą PS/1.5/1 Nadzór nad dokumentacją. Egzemplarze Księgi SZJiŚ wydane pracownikom organizacji podlegają aktualizacji. Rozpowszechnianie Księgi SZJiŚ na zewnątrz firmy odbywa się za zgodą Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ. Egzemplarze te nie podlegają aktualizacji. Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ prowadzi rozdzielnik, zgodnie z którym wydaje poszczególne egzemplarze Księgi zgodnie z procedurą PS/1.5/1 Nadzór nad dokumentacją.

7 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 7/61 Data obowiązywania CZĘŚĆ DRUGA 1. Prezentacja firmy 1.1 Nazwa Zakładu i adres: Trzuskawica S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka Nowiny tel. +48 (41) fax +48 (41) Lokalizacja Zakładu Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce jest usytuowana w odległości około 10 km od Kielc w kierunku Krakowa.

8 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 8/61 Data obowiązywania Historia Zakładu Tradycje górnictwa skalnego i produkcji wapna w rejonie miejscowości Sitkówka sięgają początków XX wieku. Początkowo było to jedynie wydobycie kamienia wapiennego, ale pod koniec drugiej dekady wieku uruchomiono pierwsze piece do wypału wapna. Do końca okresu międzywojennego pracował tu dość duży i nowoczesny jak na ówczesne czasy zakład wapienniczy. Po II-giej wojnie światowej zakład ten został upaństwowiony i stał się bazą do budowy od podstaw nowej fabryki bazującej na nowo udokumentowanym złożu kamienia wapiennego. Na początku lat 60-tych rozpoczęto budowę zakładu Kowala, który uruchomił produkcję w roku 1965 a dziesięć lat później oddano do eksploatacji nowy zakład Trzuskawica. Z połączenia tych dwóch Zakładów plus dodatkowo jeszcze oddalonego o ok. 20 km zakładu Sobków powstały Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. w Sitkówce Nowiny. W lutym 2003 r. 80% akcji zakładu odkupiła od Skarbu Państwa irlandzka grupa kapitałowa CRH, zaś do połowy 2007 r. odkupiła pozostałe akcje od indywidualnych akcjonariuszy. 2 kwietnia 2007 r. nastąpiło połączenie ZPW Trzuskawica S.A. z Kujawy Wapno S.A. w Bielawach. Pod koniec 2010 r. dołączyła Kopalnia Granitu Gniewków, w kwietniu 2011 r. Kopalnia Bazaltu Targowica a w sierpniu 2011 r. Kopalnia Osielec. Obecnie wszystkie zakłady funkcjonują pod nazwą Trzuskawica S.A. Na dzień dzisiejszy jest to największy zakład tej branży w Polsce i jeden z największych w Europie. Potencjał produkcyjny Trzuskawica S.A. Zakład Sitkówka to: 1. Wydobycie surowca skalnego (wapień dewoński) ok. 4,0 mln ton; 2. Produkcja kruszyw (ogółem) ok. 2,0 mln ton; 3. Produkcja wapna (ogółem) ok. 0,5 mln ton; w tym: wapno hydratyzowane ok. 0,107 mln ton; wapno palone mielone ok. 0,273 mln ton; wapno palone w bryłach ok. 0,111 mln ton; wapno nawozowe ok. 0,016 mln ton 4. Produkcja mączek wapiennych ok. 0,2 mln ton; 5. Produkcja kredy technicznej ok. 8 tys. ton. 1.4 Asortyment produkcji W Trzuskawica S.A. w Sitkówce kruszywa produkowane są ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych pochodzenia dewońskiego, w których zawartość głównego składnika CaCO 3 stanowi co najmniej 96% ogólnej masy składników skały. Zastosowanie procesu płukania przy ich produkcji sprawia, że są wolne od zanieczyszczeń w postaci gliny, piasku lub ziemi. Produkowane są następujące kruszywa: PN-EN kruszywo naturalne grube 2/8 mm do betonu; - kruszywo naturalne grube 2/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 4/8 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 4/11 mm do betonu,

9 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 9/61 Data obowiązywania kruszywo naturalne grube 4/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 8/11 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 8/16 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 16/22 mm do betonu, - kruszywo naturalne grube 16/31,5 mm do betonu, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do betonu, - kruszywo naturalne drobne 0/2 mm do betonu, - kruszywo naturalne drobne 0/4 mm do betonu. PN-EN kruszywo naturalne grube 2/8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 2/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 4/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 8/11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 8/16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 16/22 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 16/31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne grube 31,5/63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - kruszywo naturalne drobne 0/2 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, - wypełniacz dodany do mieszanek bitumicznych i nawierzchni. PN-EN kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej drogi obciążonej ruchem, - kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy pomocniczej drogi obciążonej ruchem. PN-EN podsypka kolejowa naturalna 31,5/63 mm. Produkowane kruszywa znajdują zastosowanie do budowy i utrzymania warstwowych konstrukcji jezdni, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, a zwłaszcza do produkcji betonu stosowanego na drogach lub chodnikach, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz do podbudowy zasadniczej lub pomocniczej wykonanej metodą stabilizacji mechanicznej. Niezbędne są do wykonania drogowych urządzeń odwadniających, elementów ograniczających lub wzmacniających krawędzie jezdni i chodników, utwardzania poboczy dróg oraz posypywania oblodzonych nawierzchni drogowych. Kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa oraz piasek są stosowane do produkcji betonu, drobnowymiarowych elementów budowlanych oraz jako materiał na podbudowy. Również mączka bitumiczna w okresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej staje się coraz bardziej poszukiwanym produktem, zwłaszcza jako wypełniacz mas asfaltowych.

10 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 10/61 Data obowiązywania Aktualnie w Trzuskawica S.A. w Sitkówce produkuje się następujące asortymenty wapna: wapno palone w bryłach EN CL 90-Q (R5, P SV ) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R5, P1) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R4, P1) wapno palone mielone EN CL 90-Q (R SV, P1) wapno hydratyzowane EN CL 90-S Jesteśmy jednym z największych producentów wapna budowlanego w Polsce stosowanego także na potrzeby ochrony środowiska w instalacjach odsiarczania spalin, w przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, cukrowniczym, hutnictwie żelaza oraz do neutralizacji wód i ścieków. Ponadto produkowane są: - wapno do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia - wapno nawozowe dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa - mączka wapienna dla przemysłu szklarskiego, dla przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu ceramicznego, dla przemysłu tworzyw sztucznych oraz do instalacji odsiarczania spalin jako sorbent - kreda techniczna dla przemysłu tworzyw sztucznych i przemysłu chemicznego - kreda pastewna - kamień wapienny dla przemysłu hutniczego i budowlanego oraz drogownictwa

11 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 11/61 Data obowiązywania Polityka Jakości i Środowiska Misją działalności Zakładu Sitkówka Trzuskawica Spółka Akcyjna jest dostarczanie klientom wyrobów wapiennych o właściwościach spełniających oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców oraz utrzymanie pozycji lidera naszej Firmy na rynku dostawców tych wyrobów. W swych działaniach dążymy do zapewnienia wysokiej jakości wyrobów przez stosowanie nowoczesnych technologii, korzystając z jednego z najlepszych złóż kamienia wapiennego w kraju przy jednoczesnym respektowaniu wymagań ochrony środowiska. Zobowiązujemy się do dostarczania wyrobów spełniających wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz wymagania i oczekiwania naszych klientów. Wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 ma na celu wzrost zaufania klientów do marki naszej firmy, zapewnienie wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, wzrost świadomości i kompetencji pracowników oraz doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy. Politykę Jakości i Środowiska realizujemy poprzez następujące cele strategiczne: orientacja na klienta wzrost wartości sprzedaży, zdobywanie nowych rynków zbytu, poszerzanie oferty wyrobów doskonalenie jakości wyrobów utrzymanie procesów technologicznych pod stałym nadzorem zapewniającym powtarzalność cech fizyko-chemicznych wyrobów oraz prowadzenie dokładnych badań i kontroli w całym cyklu produkcyjnym zmniejszanie szkodliwego oddziaływania na środowisko ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie powstawania i przenikania do środowiska hałasu, racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody doskonalenie infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia zgodności wyrobów z wymaganiami oraz zapewniającej zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii dla ograniczenia oddziaływania na środowisko doskonalenie środowiska pracy dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizacji czynników ryzyka zawodowego stałe podnoszenie kwalifikacji i wysokiej świadomości jakościowej pracowników przez systematyczne szkolenia utrzymanie i doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem przez prowadzenie systematycznych auditów i przeglądów systemu oraz realizację działań korygujących i zapobiegawczych Kierownictwo Zakładu Sitkówka Trzuskawica S.A. zapewnia środki niezbędne do realizacji postanowień Polityki Jakości i Środowiska oraz gwarantuje, że Polityka jest znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników.

12 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 12/61 Data obowiązywania Oprócz Polityki Jakości i Środowiska w Zakładzie Sitkówka wdrożone są następujące dokumenty: Polityka Bezpieczeństwa, Polityka Energetyczna, Polityka Bezpieczeństwa IT, Polityka Utrzymania Ruchu i Konserwacji, Polityka Zapobiegania Oszustwom, Kodeks Postępowania Biznesowego, Kodeks Zgodności z Przepisami Prawa Konkurencji, Polityka Antykorupcyjna, Kodeks Dostawcy, Polityka Rachunkowości oraz Plan Monitorowania Wielkości Emisji CO 2.

13 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 13/61

14 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 14/61 Data obowiązywania Macierz odpowiedzialności i uprawnień w zakresie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 4.1. Odpowiedzialność, kompetencje i wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami wypełniającymi czynności kierownicze i wykonawcze są wyznaczone w: Schemacie organizacyjnym firmy, Zakresach odpowiedzialności i uprawnień, Instrukcjach stanowiskowych, Księdze SZJiŚ, Procedurach i instrukcjach Zakres odpowiedzialności i uprawnień Prezesa Zarządu Prezes Zarządu posiada uprawnienia do: zatwierdzenia Polityki Jakości i Środowiska, zatwierdzania Księgi SZJiŚ, zatwierdzenia celów dotyczących jakości i środowiska, zatwierdzania Programu Zarządzania Środowiskowego, powołania Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ i Kierownika ZKP, zatwierdzania schematu organizacyjnego i zakresów czynności i odpowiedzialności podległych mu kierowników, zatwierdzania wyników analizy SWOT, zatwierdzania wykazu procesów i kart procesów, zatwierdzania programu i protokołu z przeglądu systemu, zatwierdzania wyników identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, zatwierdzania Karty uprawnień i walidacji oprogramowania oraz Polityki Bezpieczeństwa IT, podjęcia decyzji o przeprowadzeniu nieplanowanego przeglądu systemu, podejmowania decyzji odnośnie reklamacji zgłoszonych przez klientów, podjęcia decyzji o wycofaniu wyrobu niezgodnego z rynku oraz reklamacji dostarczonych surowców,

15 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 15/61 Data obowiązywania powołania zespołu ds. opracowania planu projektu, dokonywania przeglądu danych wejściowych do projektowania, powołania zespołu ds. walidacji wewnętrznej i zatwierdzania projektu, powołania zespołu ds. identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i awarii, powołania zespołu powypadkowego, zatwierdzania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zatwierdzania wydawania upoważnień do reprezentowania firmy przy udzielaniu odpowiedzi i informacji zainteresowanym stronom zewnętrznym, podejmowania decyzji o komunikacji na zewnątrz informacji o znaczących aspektach środowiskowych, podejmowania decyzji doskonalących system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zatwierdzania wyników kontroli zewnętrznej, zatwierdzania programu auditów i listy auditorów wewnętrznych, zatwierdzania wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk, zatwierdzania kandydatów do pracy, do podpisywania umów o pracę, zatwierdzania wynagrodzeń, zatwierdzania decyzji o zwolnieniu pracownika, zatwierdzania Rocznych Planów Szkoleń, zatwierdzania planów marketingowych, zatwierdzania Planu monitorowania aspektów środowiskowych i Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za: wyznaczenie terminu przeglądu systemu, ustalenie jego programu, jego praktyczną realizację, zapewnienie środków na wdrożenie działań wynikających z decyzji podjętych w trakcie przeglądu, formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych w wyniku przeglądu systemu, przegląd skuteczności i efektywności Programu Zarządzania Środowiskowego w ramach przeglądu SZJiŚ, ustalenie i zatwierdzenie zasad, metod i form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

16 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 16/61 Data obowiązywania ocenę skuteczności i efektywności przyjętych metod komunikacji na przeglądach dokonywanych przez Kierownictwo, ocenę Dyrektorów pionowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora Operacyjnego Dyrektor Operacyjny posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, zatwierdzania Rocznego planu remontów średnich i kapitalnych, weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Dyrektor Operacyjny odpowiada za: analizę zasobów infrastruktury pod kątem ich zdolności do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów i zgodności wyrobów z wymaganiami Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Produkcji Wapna i Mączek Dyrektor ds. Produkcji Wapna i Mączek posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, zatwierdzania odpowiedzi na skargi dotyczące działalności środowiskowej, weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw Dyrektor ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw posiada uprawnienie do: podejmowania decyzji dotyczących wyrobu nie spełniającego wymagań, oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych,

17 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 17/61 Data obowiązywania weryfikacji potrzeb w zakresie środków niezbędnych dla zapewnienia identyfikacji i identyfikowalności wyrobu, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu posiada uprawnienia do: zatwierdzania ofert handlowych, podejmowania decyzji odnośnie reklamacji, zatwierdzania rocznego planu wizyt u klientów, zatwierdzania Porozumień Handlowych i umów, zatwierdzania raportu z pomiaru zadowolenia klienta Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu jest odpowiedzialny za: opracowanie planu marketingowego Zakres odpowiedzialności i uprawnień Dyrektora ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych Dyrektor ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych posiada uprawnienia do: nadawania uprawnień pracownikom do korzystania z oprogramowania i dostępu do danych oraz nadawanie uprawnień do pracy na stanowiskach komputerowych Dyrektor ds. IT i Wsparcia Procesów Biznesowych odpowiada za: opracowanie, aktualizację i rozpowszechnienie Polityki Bezpieczeństwa IT, rozwój sieci komputerowej i oprogramowania i legalność oprogramowania, ewidencję urządzeń komputerowych, ewidencję programów komputerowych, kontrolę sprawności sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie awarii, instalację programów komputerowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ jest odpowiedzialny za:

18 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 18/61 Data obowiązywania ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie procesów SZJiŚ, ustanowienie mierników procesów, przedstawienie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJiŚ, komunikowanie Polityki Jakości i Środowiska, powołanie Zespołu ds. Ustanowienia Celów, Zadań i Programów Zarządzania Środowiskowego, sformułowanie celu i propozycji programowych przeglądu, oraz poinformowanie zainteresowanych stron o planowanym przeglądzie, a także sporządzenie Protokołu, nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z przeglądu, rejestrowanie Karty niezgodności i działań korygujących/zapobiegawczych oraz nadzorowanie prawidłowości realizowania działań, nadzorowanie skuteczności realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, systematyczne analizowanie zapisów dotyczących Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w celu wykrycia i wyeliminowania zagrożeń dla skutecznego funkcjonowania tego Systemu, organizowanie pracy zespołu do spraw identyfikacji aspektów środowiskowych, rozpowszechnienie, identyfikację, przegląd aktualności dokumentacji SZJiŚ oraz wycofywanie dokumentów nieaktualnych, opracowanie programu auditów i przestrzeganie terminarza auditów, ocenę skuteczności realizacji programów auditów, nadzorowanie kwalifikacji auditorów wewnętrznych, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, określenie zakresu oznaczania opakowań typu worki i zapewnienie identyfikowalności, opracowanie Karty Produktu i Karty Charakterystyki Pełnomocnik Zarządu ds. SZJiŚ posiada uprawnienia do: wydawania poleceń pracownikom zakładu w zakresie realizacji i wymagań SZJiŚ, powołania zespołu do spraw identyfikacji aspektów środowiskowych, opiniowania wniosków dotyczących opracowania dokumentów lub zmian,

19 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 19/61 Data obowiązywania oceny pracy auditorów wewnętrznych oraz wyznaczania auditorów do przeprowadzania poszczególnych auditów, opracowania Karty Produktu i Karty Charakterystyki, opiniowania zapytań ofertowych, ofert na przetargi i projektów umów. 4.9 Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównego Specjalisty ds. Ochrony Środowiska Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do: akceptacji wniosków o zmiany Programu Zarządzania Środowiskowego, podejmowania decyzji, które wymagania prawne i inne mają zastosowanie w organizacji i które komórki organizacyjne muszą mieć dostępne i stosować poszczególne wymagania prawne i inne, podejmowania decyzji do formułowania działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, formułowania działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska odpowiada za: aktualizacje Programu Zarządzania Środowiskowego, opracowanie raportu z realizacji Programu Zarządzania Środowiskowego na przegląd, zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów służącego do monitorowania kluczowych charakterystyk operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, identyfikację aspektów środowiskowych, opracowanie wyników oceny aspektów środowiskowych, wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych, aktualizację identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, rejestrowanie skarg i wniosków społeczności lokalnej dotyczących wpływu organizacji na środowisko oraz określanie przyczyn niezgodności i podejmowanie działań korygujących w przypadku uzasadnionych skarg społeczeństwa dotyczących środowiska, identyfikacje, rejestrowanie i rozpowszechnianie wymagań prawnych i innych,

20 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 20/61 Data obowiązywania szkolenia w zakresie wymagań prawnych i innych, opracowywanie dokumentów wewnętrznych na podstawie wymagań prawnych i innych, ocenę zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi i innymi oraz wycofywanie nieaktualnych wymagań prawnych i innych, ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi podmiotów i osób działających w imieniu organizacji bądź na jej rzecz w zakresie zarządzania środowiskiem, opracowanie Planu monitorowania aspektów środowiskowych, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, ocenę zgodności wyników monitorowania aspektów środowiskowych i wyników monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, identyfikowanie niezgodności wyników monitorowania aspektów środowiskowych i wyników monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko i proponowanie działań korygujących, sporządzanie i przekazywanie sprawozdania z oddziaływania na środowisko na podstawie przeprowadzonych pomiarów do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego, analizę wyników pomiarów aspektów środowiskowych na przegląd zarządzania, weryfikację potwierdzenia metrologicznego wyposażenia używanego do pomiarów aspektów środowiskowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównego Energetyka Główny Energetyk odpowiada za: zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów parametrów procesów technologicznych, zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów służącego do monitorowania kluczowych charakterystyk operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, nadzorowanie wykonania rocznego planu remontów średnich i kapitalnych, nadzorowanie usunięcia awarii maszyn i urządzeń, nadzorowanie pomiarów elektrycznych, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów aspektów środowiskowych.

21 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 21/61 Data obowiązywania Zakres odpowiedzialności i uprawnień Głównych Inżynierów Utrzymania Ruchu Główni Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiadają za: opracowanie i nadzorowanie wykonania rocznego planu remontów średnich i kapitalnych oraz nadzorowanie usunięcia awarii maszyn i urządzeń, każdy we własnym zakresie Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Działu BHP i P.Poż Kierownik Działu BHP i P.Poż. odpowiada za: nadzorowanie nad terminowością pomiaru czynników szkodliwych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ocenę ryzyka na stanowiskach pracy, szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP, nadzorowanie przepisów prawnych w zakresie BHP, nadzorowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, nadzorowanie sprzętu p.poż., nadzorowanie postępowania powypadkowego, prowadzenie rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, za identyfikację zagrożeń na danym stanowisku Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Działu Jakości Kierownik Działu Jakości odpowiada za: zarejestrowanie reklamacji i przechowywanie dokumentacji i zapisów z postępowania reklamacyjnego, analizę zasadności reklamacji i jej rozpatrzenie, powiadomienie odpowiednich instytucji urzędowych zgodnie z wymaganiami prawnymi w przypadku niezgodności wyrobu, nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i badań w Dziale Jakości, nadzór nad jakością wyrobu, opracowywanie zakresu i częstotliwości badań wyrobu, kontrolę prawidłowości badań Kierownik Działu Jakości jest uprawniony do:

22 Zakład Sitkówka KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Strona/Stron 22/61 Data obowiązywania zwolnienia do produkcji surowców własnych i zakupionych oraz wyrobów w trakcie produkcji i wyrobów gotowych nie spełniających ustalonych wymagań, dokonania zmian w dokumentach jakościowych, oceny wiarygodności wcześniejszych wyników pomiarów wyrobu, w przypadku niezgodności wyposażenia do monitorowania i pomiarów, określenia kryteriów przyjęcia dotyczących surowców, dostaw paliw i materiałów, wyrobów w trakcie produkcji oraz wyrobów gotowych Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierowników Wydziałów Produkcji i Ekspedycji Kierownicy Wydziałów Produkcji i Ekspedycji są odpowiedzialni za: określenie planu monitorowania procesu technologicznego, nadzór nad jakością surowca przeznaczonego do przeróbki, nadzór nad technologią produkcji, opracowanie Planu monitorowania parametrów procesu, które mają wpływ na środowisko, za sporządzenie i naniesienie korekt do Miesięcznego i Dobowego Planu Produkcji Zakres odpowiedzialności i uprawnień Koordynatora Lokalnego Koordynator Lokalny odpowiada za: opracowanie Rocznych Planów Szkoleń, postępowanie związane z przyjęciem do pracy personelu, współpracę z Centrum Usług Wspólnych HR Zakres odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Jednostki Organizacyjnej Kierownik Jednostki Organizacyjnej odpowiada za: analizowanie przyczyn powstania niezgodności oraz za określenie i wdrożenie skutecznych działań korygujących i/lub zapobiegawczych, za nadzorowanie prawidłowej eksploatacji maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych, zbieranie danych dotyczących potencjalnych dostawców, przeprowadzanie kwalifikacji dostawców i wprowadzanie ich na listę dostawców zatwierdzonych,

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 1. Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : C OPRACOWAŁ Paweł Bęben ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo