Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Numer publikacji: Prosimy zwróci uwag, e niektóre uslugi opisane w tej instrukcji obslugi nie s dostpne we wszystkich sieciach. Dotyczy to take midzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W przypadku wtpliwoci, czy dana usluga jest dostpna czy nie, naley kontaktowa si z operatorem sieci lub uslugodawc. Przed pierwszym uyciem telefonu komórkowego naley zapozna si z Wanymi informacjami. Ten telefon komórkowy umoliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartoci dodatkowej, na przyklad dzwonków. adnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za niewlaciwe wykorzystanie zawartoci dodatkowej lub innej zawartoci oferowanej przez inne podmioty. Niektóre funkcje GPS wykorzystuj Internet. Sony Ericsson nie gwarantuje dokladnoci jakichkolwiek uslug wskazujcych kierunek, w tym midzy innymi uslug nawigacyjnych udzielajcych wskazówek na kadym zakrcie. Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dolczone, moe podlega przepisom kontroli eksportu USA, w tym ustawie U. S. Export Administration Act oraz zwizanym z ni przepisom, programom sankcji USA egzekwowanym przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA, a ponadto moe podlega przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Uytkownik i kady inny posiadacz produktu zgadza si cile przestrzega wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, e ponosi odpowiedzialno za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Niniejszego produktu, w tym wszelkiego oprogramowania w nim zawartego, nie wolno pobiera ani w inny sposób eksportowa lub reeksportowa (i) do obywateli lub osób ani podmiotów przebywajcych na Kubie, w Iraku, Iranie, Korei Pólnocnej, Sudanie, Syrii (lista ta moe si zmienia co pewien czas) ani adnego kraju objtego embargiem przez USA; (ii) do osób wymienionych na licie,,specially Designated Nationals" Departamentu Skarbu USA ani (iii) do osób lub podmiotów figurujcych na wszelkich innych listach zakazu eksportu, które moe prowadzi rzd USA, w tym na listach,,denied Persons List" lub,,entity List" Departamentu Hn Java Platform, Micro Edition. 1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny material chroniony prawem autorskim nalecym do firmy Sun. Tytul wlasnoci wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie moe modyfikowa, dekompilowa, dezasemblowa, deszyfrowa, ekstrahowa ani w inny sposób odtwarza kodu ródlowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierawi, przekazywa ani udziela na niego licencji, w caloci ani w czci. 2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz zwizanym z ni przepisom i moe podlega przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza si cile przestrzega wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, e w zakresie jego odpowiedzialnoci jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobiera ani w inny sposób eksportowa lub reeksportowa (i) do obywateli lub osób przebywajcych w Iraku, Iranie, Korei Pólnocnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta moe si zmienia co pewien czas) ani adnego kraju objtego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na licie Departamentu Skarbu USA dotyczcej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówie (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Uycie, powielanie lub ujawnianie przez rzd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS (c) (1) i FAR (c) (2) wedlug stosownoci. Ograniczone prawa: Uycie, powielanie lub ujawnianie przez rzd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS (c) (1) (ii) i FAR (c) (2) wedlug stosownoci. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mog by znakami towarowymi swoich wlacicieli. Wszelkie prawa, które nie zostaly wyranie przyznane w tym dokumencie, s zastrzeone. Wszelkie ilustracje maj charakter pogldowy i nie musz odzwierciedla faktycznego wygldu telefonu. Niniejsza instrukcja obslugi zawiera symulowane zdjcia ekranów. 3 To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Wprowadzenie Przegld telefonu XPERIATM X Glonik Uchwyt na pasek Symbole uywane w instrukcji W instrukcji obslugi s uywane nastpujce symbole: Uwaga Wskazówka > Wybierz elementy lub uyj klawisza nawigacyjnego albo joysticka, aby przewin i wybra Pomoc dodatkowa Jak korzysta z pomocy w telefonie Wybierz > Pomoc. Jak korzysta z Wprowadzenia Wybierz > Programy > Wprowadzenie Przycisk zasilania Zlcze sluchawek 3,5 mm Zlcze przewodu USB Klawiatura Joystick optyczny/enter Klawisze wyboru Klawisz lczenia Klawisz panelu XPERIATM X1 Obiektyw aparatu fotograficznego do polcze wideo/ przedniego Karta SIM i bateria Przed rozpoczciem korzystania z telefonu naley wloy kart SIM i bateri. Jak wloy kart SIM 10 Glonik sluchawki 11 Czujnik wiatla 12 Ekran dotykowy 13 Klawisz koczenia polcze 14 Klawisz OK 1 Zdejmij pokryw baterii. 2 Wsu kart SIM do gniazda zlotymi stykami do dolu. Jak wloy bateri 1 Wló bateri hologramem Sony Ericsson do góry oraz tak, aby styki byly skierowane do siebie. 2 Przesu pokryw baterii na miejsce. Ladowanie baterii Klawisz glonoci Lampa aparatu Obiektyw aparatu Pióro Klawisz aparatu W nowo kupionym telefonie bateria jest naladowana czciowo. Telefon mona naladowa za pomoc zasilacza lub komputera. 4 Wprowadzenie To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Wlczanie i wylczanie telefonu Jak wlczy telefon Jak ladowa telefon przy uyciu zasilacza Podlcz telefon do gniazdka zasilania za porednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza. Jak ladowa telefon przy uyciu komputera Podlcz telefon do gniazda USB w komputerze za porednictwem dodanego w komplecie przewodu USB. 1 Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania, a telefon si uruchomi. 2 Podczas pierwszego uruchomienia we wprowadzaniu ustawie pocztkowych pomoe kreator szybkiego rozpoczcia. Jak wylczy telefon 1 Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania, a wywietli si komunikat. 2 Aby wylczy, wybierz Tak. Jak wlczy tryb upienia Nacinij przycisk zasilania, aby tymczasowo wylczy ekran i przelczy telefon do trybu upienia.

3 Jak wylczy tryb upienia Aby uaktywni ekran, nacinij przycisk zasilania. Telefon mona równie uaktywni, otwierajc klawiatur lub odbierajc polczenie albo wiadomo. Jak wlczy lub wylczy tryb Samolot Na panelu Sony Ericsson wybierz lub. Karta pamici Jak wloy kart pamici Nawigacja W celu poruszania si po ekranie mona uywa: 1 Zdejmij pokryw baterii. 2 Wló kart pamici do gniazda, zlotymi stykami do dolu. Jak wyj kart pamici Pióra lub palca na ekranie dotykowym Wielokierunkowego klawisza nawigacyjnego Joysticka optycznego Korzystanie z ekranu dotykowego 1 Zdejmij pokryw baterii. 2 Nacinij krawd karty pamici, aby j zwolni i wyj. Aby wyróni lub otworzy element, wybierz go. Aby skopiowa lub wysla plik albo zmieni jego nazw, wybierz i przytrzymaj ten plik lub folder. Wybierz preferowan czynno z okna dialogowego opcji. Wprowadzenie To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. 5 Aby przewin, dotknij ekranu i przesu w gór lub w dól. Zawarto niektórych stron mona take przesuwa w bok. Aby zatrzyma przewijanie ekranu, dotknij go. Aby wywietli panoram strony, wybierz i przytrzymaj punkt na ekranie, a nastpnie przecignij palcem. Aby wywietli panoram cigl, przecignij palcem w stron krawdzi strony i przytrzymaj. Aby zakoczy wywietlanie panoramy, zwolnij palec. Ikony stanu Wybierajc ikon na pasku stanu, moesz uzyska wicej informacji lub uruchomi aplikacj. Korzystanie z klawisza nawigacyjnego Jak korzysta z klawisza nawigacyjnego Na ekranie mog si pojawi nastpujce ikony stanu: Dostpna lczno GPRS Dostpna lczno HSDPA Dostpna lczno EDGE Dostpna lczno 3G/ UMTS Lczno GPRS jest w uyciu Lczno HSDPA jest w uyciu Lczno 3G/UMTS jest w uyciu Lczno EDGE jest w uyciu Polczenie jest aktywne Polczenie jest nieaktywne Polczenie nieodebrane Nowy przychodzcy MMS Funkcja WiFi wlczona Wyszukiwanie dostpnego polczenia WiFi Polczono z sieci WiFi Moc sygnalu Brak sygnalu Telefon wylczony Trwa polczenie glosowe Polczenie zawieszone Dwik wlczony Dwik wylczony Bateria laduje si Bateria naladowana calkowicie Kracowo niski poziom baterii Wykryto stereofoniczny zestaw sluchawkowy Bluetooth Trwa synchronizacja Funkcja Bluetooth aktywna Podlczono zestaw sluchawkowy Bluetooth Nacinij klawisz nawigacyjny w lewo, prawo, gór lub dól, aby porusza si po ekranie. Nacinij rodek klawisza nawigacyjnego, aby wybra element. Korzystanie z joysticka optycznego Wyróniony znacznik mona przenie w dowolnym kierunku, przelizgujc palcem nad klawiszem nawigacyjnym. W programie Internet Explorer oraz aplikacjach do obslugi wiadomoci i kontaktów do przewijania mona uy joysticka optycznego. Jak wlczy lub wylczy joystick optyczny 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Joystick optyczny. 2 Zaznacz lub wyczy pole wyboru Wlcz joystick optyczny. Jak przewija zamiast wyróniania 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Joystick optyczny. 2 Zaznacz pole wyboru Wlcz funkcj przewijania w programie Internet Explorer, Obsluga wiadomoci i Kontakty. Nowa wiadomo SMS. Powiadomienie SMS o poczcie glosowej Kilka powiadomie. Wybierz, aby wywietli wszystkie Meneder zada Roaming Zakocz dzialanie programu Zamykanie aplikacji Nacinicie w dowolnym oknie aplikacji powoduje zamknicie danej aplikacji. Jak zmieni dzialanie przycisku X 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Meneder zada > karta Przycisk. 2 Zaznacz, jeeli chcesz, pole wyboru Kocz programy, dotykajc i przytrzymujc,,x". Iluminacje Telefon ma cztery wiatla, które mona ustawi tak, by powiadamialy o rónych zdarzeniach. 6 Wprowadzenie To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Priorytet iluminacji Zdarzenie o wyszym priorytecie ma pierwszestwo przed zdarzeniem o niszym priorytecie. Iluminacja polczenia przychodzcego jest na przyklad widoczna podczas odbierania polczenia przychodzcego (o wyszym priorytecie), nawet jeeli trwa ladowanie baterii (o niszym priorytecie). Kiedy zdarzenie o wyszym priorytecie ustanie, moe si ponownie pojawi iluminacja zdarzenia o niszym priorytecie. Iluminacja ladowania pojawia si na przyklad po odebraniu polczenia przychodzcego, jeeli ladowanie trwa nadal i nie wystpilo inne priorytetowe zdarzenie (na przyklad odebranie wiadomoci ). Zdarzenia i priorytet iluminacji Uruchamianie Polczenie przychodzce Jak ustawi iluminacje Wybierz > Ustawienia > karta System > Owietlenie. Wiadomo blyskawiczna Odebrana wiadomo MMS Odebrana wiadomo SMS Odebrana wiadomo Panel (wybrany panel) Panel (nacinity przycisk) Alarm/Kalendarz Niski poziom baterii Poczta glosowa Polczenie nieodebrane Ladowanie/Oczekiwanie na ladowanie Jak wywietli podgld iluminacji 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Owietlenie. 2 Wybierz zdarzenie. 3 Wybierz Wlcz podgld. Podczas wywietlania podgldu iluminacji nie laduj telefonu. Kiedy wlczona jest iluminacja ladowania, funkcja podgldu nie dziala. Uklad iluminacji Wszysodawanie, odejmowanie, mnoenie i dzielenie. Kalendarz -- ledzenie terminów i tworzenie wezwa na spotkania. Meneder komunikacji -- zarzdzanie polczeniami telefonu (takimi jak WiFi i Bluetooth), wylczanie wszystkich polcze w trybie Samolot, wylczanie i wlczanie telefonu oraz wlczanie i wylczanie funkcji Direct Push. Eksplorator plików -- porzdkowanie plików w telefonie. Wprowadzenie -- informacje o korzystaniu z podstawowych funkcji, takich jak nawizywanie polcze, ustawianie daty i godziny, poczta , hasla, zestaw sluchawkowy Bluetooth, tlo, dwik dzwonka i przesylanie muzyki. Ustawienia z kadej dziedziny mona skonfigurowa, wybierajc lcza. Google Maps -- wywietlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras. Handango InHand -- pobieranie oprogramowania i gier do telefonu. Udostpnianie Internetu -- lczenie telefonu z Internetem za porednictwem polczenia danych telefonu. Java -- pobieranie i instalowanie w telefonie aplikacji Java, na przyklad gier i narzdzi. Messenger -- mobilna wersja programu Windows LiveTM Messenger. Notatki -- tworzenie notatek pisanych rcznie lub na klawiaturze, rysunków i nagra glosowych. Opera -- przegldarka Opera Mobile umoliwiajca przegldanie stron w formacie HTML. Obrazy i wideo -- wywietlanie, porzdkowanie i sortowanie zdj, animowanych obrazów GIF i plików wideo w telefonie lub na karcie pamici. 8 Wprowadzenie Ustawienia Ustawienia telefonu mona dostosowa do wlasnych potrzeb. Jak wywietli wszystkie dostpne ustawienia 1 Wybierz > Ustawienia. 2 Wybierz karty Osobiste, System i Polczenia znajdujce si u dolu ekranu i wprowad swoje ustawienia. Karta Osobiste Ikona Opis Przyciski -- przypisywanie programu lub funkcji do przycisku sprztowego. Wprowadzanie danych -- ustawianie opcji poszczególnych metod wprowadzania danych.

4 Blokada -- ustawianie hasla do telefonu. Menu -- ustawianie wywietlania programów w menu Start. Informacje o wlacicielu -- wprowadzanie informacji osobistych do telefonu. Telefon -- dostosowywanie ustawie telefonu, takich jak dzwonek, ustawianie numeru PIN karty USIM/SIM itp. Dwiki i powiadomienia -- wlczanie dwików zdarze, powiadomie itp. oraz ustawianie typów powiadomie o poszczególnych zdarzeniach. Dzisiaj -- dostosowywanie wygldu ekranu Dzisiaj oraz wywietlanych na nim informacji. Karta System Ikona Opis Informacje -- podstawowe informacje, takie jak wersja systemu Windows Mobile oraz typ procesora uywanego w telefonie. Mona take wybra nazw dla swojego telefonu. Certyfikaty -- informacje o certyfikatach zainstalowanych w telefonie. Wyczy pami -- t ikon naley wybra tylko wtedy, gdy trzeba usun z pamici wszystkie dane oraz pliki To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. i zresetowa telefon do domylnych ustawie fabrycznych. Zegar i alarmy -- ustawianie w zegarze telefonu daty i godziny wlasnej miejscowoci lub strefy czasowej miejscowoci odwiedzanej podczas podróy. Alarmy mona równie ustawia na okrelone dni i pory tygodnia. Opinie klientów -- moesz przyczyni si do ulepszenia systemu Windows Mobile, biorc udzial w Programie poprawy jakoci obslugi klienta. Informacje o urzdzeniu -- informacje o wersji oprogramowania sprztowego, sprzcie i tosamoci oraz informacje o kliencie. Szyfrowanie -- umoliwia szyfrowanie plików na karcie pamici. Zaszyfrowane pliki mona odczyta tylko w Twoim telefonie. Raportowanie bldów -- wlczanie i wylczanie funkcji raportowania bldów w telefonie. Jeeli ta funkcja bdzie wlczona i wystpi bld programowy, dane techniczne o stanie programu i telefonie zostan zarejestrowane w pliku tekstowym i dostarczone dzialowi pomocy technicznej firmy Microsoft, jeeli zgodzisz si na ich wyslanie. Zewntrzny GPS -- ustawianie odpowiednich portów komunikacyjnych GPS w razie potrzeby. Moe to by potrzebne, jeeli w telefonie s programy korzystajce z danych GPS lub do telefonu zostanie podlczony odbiornik GPS. Wicej szczególowych informacji podano w Pomocy. Iluminacje -- wlczanie i wylczanie iluminacji zwizanych ze zdarzeniami, takimi jak ladowanie, niski poziom baterii, nieodebrane polczenie, alarm/ Kalendarz, odebrana wiadomo , polczenie przychodzce itp. Blokada klawiszy -- umoliwia zablokowanie klawiszy telefonu bdcego w trybie upienia, z wyjtkiem klawisza wlcznika. Zapobiega to przypadkowemu wlczaniu telefonu i marnowaniu energii. Zarzdzane programy -- historia instalacji programów zarzdzanych w telefonie. Pami -- sprawdzanie stanu zajtoci pamici telefonu oraz informacji o karcie pamici. Mona take zatrzyma dzialajce programy. ARW mikrofonu -- automatyczna regulacja wzmocnienia nagrywanego glosu. Joystick optyczny -- wlczanie i wylczanie joysticka optycznego, wlczanie funkcji kursora w aplikacjach Internet Explorer, Obsluga wiadomoci i Kontakty. Umoliwia take ustawianie czuloci ekranu. Zasilanie -- sprawdzanie pozostalej energii baterii. Moesz równie ustawi czas, po którym wywietlacz bdzie si wylcza (przelczajc telefon w tryb upienia) w celu oszczdzania energii baterii. Ustawienia regionalne -- umoliwia ustawianie regionalnej konfiguracji, w tym formatu wywietlanych liczb, walut, dat i godzin. Usu programy -- usuwanie programów zainstalowanych w telefonie. Ekran -- zmiana orientacji ekranu, kalibracja ekranu oraz zmiana rozmiaru tekstu na ekranie. Meneder zada -- zatrzymywanie dzialajcych programów i ustawianie przycisku tak, aby koczyl programy natychmiast po jego dotkniciu. Windows Update -- lcze do witryny internetowej firmy Microsoft umoliwiajcej aktualizacj systemu Windows Mobile w telefonie przy uyciu najnowszych poprawek. Karta Polczenia Ikona Opis Sie zaawansowana -- wprowadzanie zaawansowanych ustawie sieci Transmisja -- ustawianie w telefonie odbioru przychodzcych transmisji Bluetooth. Bluetooth -- wlczanie funkcji Bluetooth, ustawianie w telefonu trybu Wykryte oraz wyszukiwanie innych urzdze Bluetooth. Meneder komunikacji -- zarzdzanie polczeniami telefonu (w tym WiFi, GPRS, Bluetooth i ActiveSync), wlczanie i wylczanie telefonu, przelczanie trybów dzwonka i wibracji oraz wlczanie i wylczanie funkcji Direct Push. Konfiguracja polczenia -- konfiguracja polcze danych telefonu, takich jak GPRS, WAP i MMS, na podstawie wykrytego lub wybranego operatora sieciowego. Polczenia -- ustawianie jednego lub kilku typów polcze modemowych telefonu, takich jak polczenie telefoniczne, GPRS i inne, dziki którym telefon moe lczy si z Internetem lub prywatn sieci lokaln. Rejestracja w domenie -- rejestracja w domenie umoliwia polczenie z zasobami firmowymi. USB do komputera PC -- ustawianie polczenia szeregowego USB pomidzy telefonem a komputerem w razie problemów z polczeniem ActiveSync. WiFi -- wyszukiwanie dostpnych sieci bezprzewodowych. Bezprzewodowa sie LAN -- wywietlanie informacji o aktywnej sieci bezprzewodowej i dostosowywanie ustawie WiFi. Wprowadzenie To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. 9 Panele Panele to nowa, atrakcyjna funkcja telefonu XPERIA X1. Za ich porednictwem mona jednym dotykiem przej do ulubionych funkcji mobilnych. Panele mona uklada w dowolny sposób. Mona take pobiera do telefonu nowe panele pod adresem Wybieranie paneli Jak otworzy i zamkn widoki paneli Widok pionowy i poziomy Widoki pionowe Nacinij. Widok paneli Panel Media Xperience Panel Sony Ericsson Widok paneli Widoki poziome 1 Panel Media Xperience 2 3 Panel Przelcz na widok kart Przelcz na widok konfiguracji Widok kart Panel Sony Ericsson Widok paneli Funkcje w panelach pionowych i poziomych s takie same. Objaniane panele s tylko w widoku pionowym. 1 Przelczanie na lewostronny widok kart i panelu 10 Panele To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Widok konfiguracji Przelczanie paneli i aplikacji Na panelu lub w aplikacji nacinij do widoku paneli. W widoku paneli nacinij, aby przej, aby powróci do ostatnio, aby uywanego panelu. W aplikacji uruchomionej z menu Start nacinij powróci do ostatnio uywanego panelu. Panel Ryby 3D Ten panel jest nie tylko elementem przycigajcym wzrok, ale udostpnia te pewne podstawowe informacje. Dotykajc ekranu, mona wplywa na zachowanie ryb. W zalenoci od stanu telefonu s trzy lub cztery ryby. Data i godzina s zgodne z ustawieniami domylnego formatu systemu Windows. Ryby podaj za palcem i reaguj na dotknicia ekranu Pozycja stalego panelu Microsoft Dzisiaj. Pozycja zajta przez Panel Sony Ericsson 1 jako przyklad Wolna pozycja panelu Klawisz Powrót Pozycja zajta przez Panel XPERIA Radio jako przyklad Zarzdzanie panelami Jak otworzy panel W widoku paneli lub kart wybierz panel.

5 Jak zamkn panel Nacinij. 1 Demekin. Ta ryba zmienia kolor na czerwony, kiedy poziom naladowania baterii jest poniej 10% 2 Ranchu. Ta ryba zmienia kolor na zloty, kiedy masz nieprzeczytan wiadomo. 3 Wakin. Ta ryba zmienia kolor na srebrny, kiedy dwik jest wylczony 4 Ryukin. Ta ryba pojawia si, kiedy masz nieodebrane polczenie Jak doda panel 1 W widoku paneli wybierz 2 Wybierz w wolnym miejscu. 3 Wybierz na licie rozwijanej panel, którego chcesz uywa. 4 Wybierz Wybierz. 5 Wybierz, aby powróci do widoku paneli. Jak zamieni panel 1 W widoku paneli wybierz 2 Wybierz 3 Wybierz. na panelu, który chcesz zamieni. na wybranym panelu. Panel XPERIA Radio Wywietlajc ten panel bezporednio na pulpicie, mona sterowa radiem FM. 4 Wybierz na licie panel, którego chcesz uywa. 5 Wybierz Wybierz. 6 Wybierz, aby powróci do widoku paneli. Jak usun panel 1 W widoku paneli wybierz 2 Wybierz 3 Wybierz. na panelu, który chcesz usun. na wybranym panelu. 4 Na licie wybierz opcj Brak panelu. 5 Wybierz Wybierz. 6 Wybierz, aby powróci do widoku paneli. Jak wprowadzi ustawienia, jeeli taka opcja jest dostpna 1 W widoku paneli wybierz. 2 Wybierz 3 Wybierz. 2 3 na panelu, który chcesz skonfigurowa. 1 Ustawione stacje. W pamici mona zapisa sze rónych kanalów radiowych. Kropka w lewym górnym rogu klawisza oznacza, e klawisz ten jest zajty Informacje o kanale Wskanik RDS 4 Wprowad ustawienia i wybierz ok. 5 Wybierz, aby powróci do widoku paneli. Panele To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego Wskanik stereo/mono Dostrajanie. Dotknij, aby precyzyjnie dostroi stacj Wyszukiwanie w dól Zmniejszenie glonoci. Wybierz i przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszy. Odtwarzanie dwiku w sluchawkach lub wbudowanym gloniku Zegar, format 12 lub 24godzinny 3 Windows. Aby dostosowa ustawienia, wybierz Zegar lub Kalendarz. Skrót do aplikacji Obsluga wiadomoci. Rozwietla si po odebraniu wiadomoci. Przedstawia take liczb nieprzeczytanych wiadomoci. Skrót do listy polcze. Rozwietla si po nieodebraniu polczenia. Przedstawia take liczb nieodebranych wiadomoci Przyciski lcznoci Terminy i skrót do aplikacji Kalendarz. W kadym bloku mona wywietli dwa terminy. Dane pochodz z aplikacji Kalendarz Zadania i skrót do aplikacji Zadania. W kadym bloku mona wywietli dwa zadania. Dane pochodz z aplikacji Zadania Program udostpniajcy Kanaly internetowe. Wywietlane s ustawione Kanaly internetowe Skróty do ustawionych aplikacji oraz ostatnio uywanych aplikacji Aktualna czstotliwo kanalu radiowego 11 Wyszukiwanie w gór 12 Pasek poziomu glonoci. Wybierz i przecignij, aby wyregulowa glono 13 Zwikszenie glonoci. Wybierz i przytrzymaj, aby stopniowo zwikszy 14 Zasilanie Jak zapisa aktualny kanal radiowy 1 Na pasku ustawionych stacji wybierz niezajty klawisz. 2 Wybierz i przytrzymaj ten klawisz przez ponad 3 sekundy. Jak wprowadza ustawienia 1 Nacinij 2 Wybierz 3 Wybierz 4 Wybierz. na panelu radiowym. na wyrónionym panelu radiowym Aktualizuje informacje o pogodzie i Kanaly internetowe 11 Pozycje szybkiego wybierania 12 Ostatnio uywane aplikacje 13 Konfiguracja Przyciski lcznoci Tryb Samolot wylczony Tryb Samolot wlczony. WiFi, BluetoothTM oraz nadajnik i odbiornik telefonu s wylczone. Odpowiednie ikony s wygaszone Lczno Wi-Fi wlczona Lczno Wi-Fi wylczona Lczno Bluetooth wlczona Lczno Bluetooth wylczona Nadajnik i odbiornik telefonu wlczony Nadajnik i odbiornik telefonu wylczony Dwik wlczony Dwik wylczony Tylko alarm wibracyjny 5 Wprowad ustawienia i wybierz ok. 6 Wybierz, aby powróci do widoku paneli. Wskaniki RDS RDS to akronim nazwy Radio Data System (system danych radiowych). System ten umoliwia odbieranie dodatkowych informacji wraz ze zwyklymi audycjami radiowymi. AF to akronim nazwy Alternative Frequency (czstotliwo alternatywna). Radio przestawia si na inn czstotliwo, na której nadawana jest ta sama stacja, kiedy odbierany sygnal radiowy staje si zbyt slaby. Panel Sony Ericsson Ten panel udostpnia zegar, kalendarz, informacje o pogodzie oraz przydatne skróty do sterowania telefonem oraz wywietlania jego stanu. Panel moesz skonfigurowa odpowiednio do wlasnych potrzeb. Panel sklada si z pewnej liczby malych aplikacji nazywanych widetami. Wybierajc widet, uruchamia si dan aplikacj. Na ilustracji pokazano przyklad konfiguracji panelu. Uklad Panel sklada si z dziesiciu bloków. Z bloków tych mona korzysta w celu wywietlania wybranych widetów. Niektóre widety zajmuj wicej bloków ni inne. Cz widetów moe wystpowa w kilku miejscach. 1 2 Pogoda, data i temperatura. Odzwierciedla pierwsze miasto (Miasto 1) skonfigurowane w menu Opcje Zegar i kalendarz. Odzwierciedla miasto skonfigurowane w menu Opcje. Format daty zaley od konfiguracji systemu 12 Panele To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Karta Kanaly internetowe Bloki w widoku pionowym 1 Pozycja Kanalów internetowych. Niektóre s ju ustawione 2 Uywane bloki 3 Pole do wprowadzania adresów kanalów internetowych (URL). Wybierz i przytrzymaj, aby otworzy menu z opcjami 4 Wybierz liczb bloków kanalów internetowych. Kady blok wywietla dwa rzdy kanalu internetowego Jak skonfigurowa ustawiony kanal internetowy 1 Wybierz ustawiony kanal. 2 Wybierz liczb bloków Jak skonfigurowa nowy kanal internetowy Wybierz pozycj. Wybierz Inne. Wprowad adres kanalów internetowych (URL). Wybierz liczb bloków. Bloki w widoku poziomym Konfigurowanie Jak skonfigurowa panel Sony Ericsson Wybierz Opcje. Karta Ogólne Karta Uruchamianie Uywane bloki. Czerwone cyfry oznaczaj, e skonfigurowano zbyt wiele bloków Kolor. Motyw kolorystyczny panelu Zegar i Kalendarz. Uklad Zegara i Kalendarza Miasto 1. Dotknij, aby wybra sporód miast i krajów. Wybierz rcznie czas letni Miasto 2. Dotknij, aby wybra sporód miast i krajów. Wybierz rcznie czas letni Kanaly internetowe -- interwal aktualizacji. Kanaly internetowe s aktualizowane, gdy telefon ma polczenie z Internetem oraz gdy jest uywany Panel Sony Ericsson 1 lub Panel Sony Ericsson 2 Przyciski lcznoci Terminy. Wybierz liczb wywietlanych bloków terminów. W 1 bloku s wywietlane dwa terminy, a w 2 blokach -- cztery. 0 oznacza, e widet terminów nie jest w ogóle wywietlany Zadania. Wybierz liczb wywietlanych bloków zada. W 1 bloku s wywietlane dwa zadania, a w 2 blokach -- cztery. 0 oznacza, e widet zada nie jest w ogóle wywietlany Uywane bloki Wybierz liczb bloków na skróty do aplikacji, pozycje szybkiego wybierania oraz ostatnio uywane programy Ostatnio uywane programy Przenie wyrónienie do góry Obszar ikon.

6 Kady blok ikon jest ponumerowany. Wyrónij ikon, a nastpnie wybierz j, aby otworzy menu z opcjami. Skróty do aplikacji Pozycje szybkiego wybierania Przenie wyrónienie do dolu Ustawia skróty do plików. Po wybraniu skrótu uruchamia si odpowiednia aplikacja Ustawia pozycje szybkiego wybierania Jak ustawi skrót do aplikacji 1 W obszarze ikon dotknij pustej pozycji. 2 Wybierz Ustaw skrót pliku > +. 3 Wybierz plik aplikacji. 10 Skala temperatury. Skala Celsjusza lub Fahrenheita Panele To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. 13 Jak ustawi pozycj szybkiego wybierania 1 W obszarze ikon wybierz pust pozycj. 2 Wybierz Ustaw szybkie wybieranie numeru > +. 3 Wybierz pozycj. Panel Media Xperience Na tym panelu mona prezentowa róne elementy multimedialne, na przyklad zdjcia, pliki wideo, muzyk itp. Do przechodzenia do rónych elementów mona uywa palca lub pióra. Aby uzyska wicej informacji, zobacz Multimedia. 6 Po uruchomieniu programu ActiveSync oraz nawizaniu polczenia pomidzy telefonem a komputerem: Jeeli panel ma rozszerzenie pliku exe (jest plikiem wykonywalnym), kliknij dwukrotnie ikon panelu na pulpicie komputera. Jeeli plik ma rozszerzenie CAB, skopiuj plik panelu do telefonu, a nastpnie wybierz ikon pliku panelu w telefonie. Wykonaj procedur konfiguracji panelu w telefonie. Zobacz Wybieranie paneli na stronie 10. Panel GoogleTM Ten panel udostpnia wyszukiwark, mapy, uslug PicasaTM, Kalendarz i GmailTM. W zalenoci od konfiguracji niektóre panele mog by do pobrania. Nie wszystkie aplikacje s dostpne we wszystkich jzykach Jak doda panel Postpuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Wybieranie paneli. Panel Pokaz slajdów Na panelu pokazu slajdów mona wywietla zdjcia zrobione aparatem. Panel Microsoft Dzisiaj Ten panel udostpnia przydatne informacje i skróty. 1 2 Wybrane zdjcie Karuzela miniatur Jak poruszy karuzel Przesu w prawo lub w lewo w dowolnym miejscu na ekranie Godzina i data. Skrót do Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy Wprowadzenie. Informacje o wlacicielu. Skrót do Ustawienia > karta Osobiste > Informacje o wlacicielu Nieprzeczytane wiadomoci. Skrót do Obsluga wiadomoci Zadania aktywne. Skrót do Zadania Terminy aktywne. Skrót do Kalendarz Rejestracja w usludze Windows Live Wyszukiwarka Windows Live Stan blokady urzdzenia Jak wybra zdjcie Dotknij zdjcia na karuzeli. Pami na zdjcia W pamici telefonu: \My Documents\Moje obrazy\aparat fotograf. Na karcie pamici: \Karta pamici\dcim 10 Klawisz Kontakty 11 Klawisz Kalendarz Pobieranie nowych paneli Jak pobra nowy panel przy uyciu telefonu 1 W przegldarce internetowej wybierz zakladk internetowej strony offline Sony Ericsson. 2 Wybierz lcze przyciskiem panelu. 3 Na stronie internetowej Fun & Downloads wybierz panel. Jak pobra nowy panel przy uyciu komputera 1 Sprawd, czy na komputerze masz zainstalowane oprogramowanie ActiveSync. 2 Przejd do witryny i wybierz lcze Fun & Downloads. 3 Na karcie Panele wybierz panel. 4 Pobierz panel na pulpit komputera. 5 Podlcz telefon do komputera. 14 Panele To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Telefon Korzystanie z telefonu Tego telefonu mona uywa do nawizywania i odbierania polcze, przesylania wiadomoci oraz ich ledzenia -- tak jak w standardowych telefonach komórkowych. Umoliwia on równie nawizywanie polcze wideo i wybieranie numerów bezporednio z Kontaktów oraz Historii polcze. 7 Usu. Wybierz, aby usun nastpujc cyfr wprowadzonego numeru, lub wybierz i przytrzymaj, aby usun caly numer Poczta glosowa. Wybierz i przytrzymaj, aby uzyska dostp do poczty glosowej Klawisz polczenia wideo. Po wybraniu numeru wybierz ten klawisz, aby nawiza polczenie wideo Ustawienia. Wybierz, aby wprowadzi ustawienia Jak nawiza polczenie glosowe przy uyciu klawiatury numerycznej 1 Nacinij. 2 Jeeli klawiatura numeryczna jest niewidoczna, wybierz Klaw. num. lub. 3 Wprowad numer telefonu, poczwszy od numeru kierunkowego, wybierajc klawisze numeryczne. 4 Wybierz. Jak zakoczy polczenie Aby zakoczy trwajce polczenie, nacinij Jak nawiza polczenie midzynarodowe 1 Nacinij. 2 Wybierz i przytrzymaj, a wywietli si prefiks midzynarodowy +. 3 Wprowad kod kraju/regionu, numer kierunkowy (bez pocztkowego zera) i numer telefonu. 4 Wybierz. Jak nawiza polczenie alarmowe 1 Nacinij. 2 Jeeli klawiatura numeryczna telefonu jest niewidoczna, wybierz Klaw. num. lub, aby j wywietli. 3 Wybierz lokalny numer alarmowy lub wyszukaj go na karcie SIM, jeli jest wloona. 4 Wybierz. Do polcze awaryjnych zazwyczaj nie jest wymagana karta SIM ani kod PIN, ale moe to zalee od operatora. Wicej informacji mona uzyska u operatora. Sieci Zasig sieci Aby móc nawizywa lub odbiera polczenia telefoniczne, musisz znajdowa si w zasigu sieci. Roaming Podczas wlczania telefonu automatycznie wybierana jest sie macierzysta, jeli uytkownik znajduje si w jej zasigu. Jeeli uytkownik jest poza zasigiem, moe uy innej sieci akceptowanej przez operatora. Jest to tak zwany roaming.. Ustawienia sieciowe W telefonie mona ustawi sposób wybierania dostpnej sieci poza zasigiem sieci operatora. Jak wprowadzi ustawienia sieciowe 1 Nacinij i wybierz. 2 Wybierz kart Sie i wprowad ustawienia. Nawizywanie polcze Ekran Telefon Ekran Telefon jest wywietlany po otwarciu aplikacji Telefon lub naciniciu przycisku. Dostpne s nastpujce funkcje wybierania numerów: Jak nawiza polczenie glosowe z Kontaktów 1 Otwórz Kontakty, wybierajc lub > Kontakty. 2 Przewi do kontaktu, z którym chcesz si polczy. 3 Wybierz kontakt, aby zobaczy jego wszystkie numery telefonów. 4 Przewi do numeru telefonu, na który chcesz zadzwoni, i wybierz Polcz. Korzystanie z Menedera SIM Meneder SIM umoliwia wywietlanie zawartoci karty USIM/ SIM, przesylanie kontaktów do Kontaktów w telefonie, a take nawizywanie polcze z karty USIM/SIM. Jak nawiza polczenie z kontaktem na karcie USIM/SIM 1 Wybierz > Meneder SIM i zaczekaj na zaladowanie zawartoci. 2 Jeeli Meneder SIM jest niedostpny w menu Start, wybierz > Kontakty, a nastpnie wybierz Menu > Meneder SIM. 3 Przewi do kontaktu, z którym chcesz si polczy. 4 Jeli do kontaktu jest przypisany wicej ni jeden numer, to w. celu wywietlenia ich wszystkich nacinij 5 Dotknij numeru telefonu, z którym chcesz si polczy, lub przewi do polecenia Polcz i wybierz je Kontakt, do którego telefonowano ostatnio. Wybierz, aby uzyska dostp do odpowiedniej historii polcze Wybierz i przytrzymaj, aby uzyska znak + (prefiks polcze midzynarodowych) Wybierz, aby uzyska dostp do Kontaktów Klawisz lczenia.

7 Po wybraniu numeru wybierz ten klawisz, aby nawiza polczenie Szybkie wybieranie. Wybierz, aby uzyska dostp do pozycji szybkiego wybierania Historia polcze. Wybierz, aby uzyska dostp do zarejestrowanych informacji o polczeniach Telefon To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. 15 Historia polcze W aplikacji Historia polcze mona znale informacje o polczeniach, takie jak typ polczenia, numer telefonu, data, godzina i dlugo polczenia. Jak otworzy Histori polcze 1 Nacinij. 2 Wybierz. Na ekranie Telefon lub podczas polczenia wideo moesz wybiera Menu > Opcje polcze wideo, aby wprowadzi wicej ustawie. Ustawienia te lepiej jest wprowadzi przed nawizaniem polczenia. Korzystanie z przycisków sterujcych polczeniem wideo Jak nawiza polczenie z Historii polcze 1 Nacinij. 2 Wybierz. 3 Przewi przez wszystkie polczenia lub wybierz Menu > Filtruj, aby znale dan pozycj. 4 Wybierz pozycj, a nastpnie wybierz Polcz. Szybkie wybieranie numerów Szybkie wybieranie numerów przyspiesza nawizywanie polcze z kontaktami, do których telefonuje si najczciej. Numery szybkiego wybierania mona przechowywa na pozycjach od 2 do 99 (pozycja 1 jest zarezerwowana dla poczty glosowej). Jeeli chcesz na przyklad zadzwoni do kontaktu przechowywanego na pozycji 3, wystarczy wybra i przytrzyma klawisz numeryczny 3 na klawiaturze telefonu. Aby zadzwoni do kontaktu przechowywanego na pozycji od 10 do 99, wybierz pierwszy klawisz numeryczny, a nastpnie wybierz i przytrzymaj drugi klawisz numeryczny. Aby móc utworzy pozycj szybkiego wybierania, kontakt musi by ju uwzgldniony w Kontaktach. Jak utworzy pozycj szybkiego wybierania 1 Nacinij. 2 Wybierz Menu > Szybkie wybieranie numerów. 3 Wybierz Menu > Nowe. 4 Wybierz kontakt oraz numer telefonu, który chcesz przypisa do klawisza szybkiego wybierania. 5 W polu Lokalizacja wybierz dostpn pozycj, która bdzie uywana jako numer szybkiego wybierania tego kontaktu. 1 Aparat fotograficzny wlczony/wylczony. Wybierz, aby zatrzyma lub wznowi trwajc transmisj wideo. Po zatrzymaniu jest wywietlany obraz statyczny 2 Mikrofon wlczony/wylczony. Wybierz, aby wylczy lub wlczy mikrofon 3 Przelczanie aparatów. Wybierz, aby przelczy aparat przedni i glówny 4 Opcje wywietlania obrazu. Wybierz wielokrotnie, aby wywietli dostpne opcje wywietlania obrazu Jak wprowadzi ustawienia polcze wideo 1 Na ekranie Telefon lub podczas polczenia wideo wybierz Menu > Opcje polcze wideo. 2 W menu rozwijanym Poka zdjcie wybierz zdjcie wywietlane po zatrzymaniu kamery. 3 W menu rozwijanym Preferencje ekranu wideo wybierz sposób wywietlania sygnalu wideo na ekranie (mona nim równie sterowa przyciskami na ekranie). 4 Zaznacz lub wyczy pola wyboru Opcje aparatu w zalenoci od tego, jak chcesz uywa aparatów fotograficznych. 5 Zaznacz lub wyczy pola wyboru Wywietlaj informacje w zalenoci od tego, jakie informacje maj by wywietlane podczas polczenia wideo. Polczenie wideo Jak nawiza polczenie przy uyciu klawiatury numerycznej telefonu 1 Nacinij. 2 Jeeli klawiatura numeryczna telefonu jest niewidoczna, wybierz Klaw. num. lub, aby j wywietli. 3 Wprowad numer telefonu, pod który chcesz zadzwoni, wybierajc klawisze na klawiaturze numerycznej telefonu. 4 Wybierz. Jak nawiza polczenie wideo z Kontaktów 1 Nacinij 2 Wybierz., aby otworzy Kontakty. Odbieranie polcze Jak odebra polczenie glosowe lub wideo Nacinij. Jak odrzuci polczenie przy uyciu sygnalu zajtoci Kiedy nadejdzie polczenie przychodzce, nacinij. 3 Przewi do kontaktu, z którym chcesz si polczy. 4 Wybierz kontakt, aby zobaczy jego wszystkie numery telefonów. 5 Przewi do numeru telefonu, z którym chcesz si polczy. 6 Wybierz Menu > Polczenie wideo. Jak nawiza polczenie wideo z Historii polcze 1 Nacinij. 2 Wybierz i przewi do danej pozycji. 3 Wybierz Menu > Polczenie wideo. Odrzucanie polcze przy uyciu wiadomoci SMS Funkcja ta umoliwia odrzucanie polcze i wysylanie do osób telefonujcych wiadomoci SMS o okrelonej wczeniej treci. Przed uyciem tej funkcji naley j wlczy. Jak wlczy funkcj odrzucania polcze z wiadomoci SMS 1 Nacinij 2 Wybierz. lub wybierz Menu > Opcje, a nastpnie Ustawienia polczenia wideo Ustawienia polczenia wideo mona zmieni na dwa sposoby: Podczas polczenia wideo moesz wybra przyciski sterujce na ekranie polczenia wideo, aby wlczy lub wylczy mikrofon, sterowa prezentacj obrazu oraz wybiera aparat fotograficzny. wybierz kart Zaawansowane. 3 Zaznacz pole wyboru Odrzu polczenie z wiadomoci tekstow. 4 Wprowad tekst wiadomoci, która ma by wysylana do osób telefonujcych, kiedy odrzucisz polczenie. 5 Wybierz ok. 16 Telefon To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Jak odrzuci polczenie przy uyciu wiadomoci SMS 1 Kiedy nadejdzie polczenie przychodzce, wybierz Wylij tekst. 2 W razie potrzeby zmodyfikuj tekst. 3 Wybierz Wylij, aby wysla wiadomo SMS do osoby telefonujcej. Konfigurowanie telefonu Ustawienia podstawowe Informacje o wlacicielu Dziki informacjom o wlacicielu wywietlanym na ekranie Dzisiaj znalazca zgubionego telefonu moe go latwiej zwróci. Jak wprowadzi informacje o wlacicielu 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Informacje o wlacicielu. 2 Na karcie Identyfikacja wprowad swoje informacje osobiste. Jeeli na ekranie Dzisiaj nie wida informacji o wlacicielu, wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. Na karcie Elementy zaznacz pole wyboru Informacje o wlacicielu, a nastpnie wybierz ok. Wicej funkcji telefonu Jak wyregulowa glono sluchawki podczas polczenia 1 Wybierz ikon stanu. 2 Ustaw ekranowy suwak glonoci na danym poziomie, wybierajc go i przecigajc. 3 Wybierz. Inteligentne wybieranie numerów -- Smart Dialing Telefon zawiera funkcj Smart Dialing, która ulatwia wybieranie numerów telefonów. Kiedy zaczniesz wprowadza numer telefonu lub nazw kontaktu, telefon automatycznie wyszuka dopasowanie w Kontaktach, na karcie SIM lub w Historii polcze. Wywietli si odfiltrowana lista numerów telefonów i nazw kontaktów, sporód których mona wybra numer. Ta funkcja nie umoliwia wprowadzania ustawie. Jak wywietli informacje o wlacicielu, kiedy telefon jest wlczony 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Informacje o wlacicielu. 2 Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Informacje identyfikacyjne. 3 Jeli chcesz, aby wywietlany byl dodatkowy tekst, wybierz kart Notatki i wprowad ten tekst, na przyklad,,dla znalazcy nagroda". 4 Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Notatki, a nastpnie wybierz ok. Polczenie konferencyjne Polczenie konferencyjne mona rozpocz, majc jedno polczenie aktywne i jedno zawieszone albo odbierajc polczenie przychodzce w trakcie aktywnego polczenia. Jak skonfigurowa polczenie konferencyjne 1 Nawi polczenie.

8 2 Zawie polczenie i nawi nowe lub zaakceptuj nowe polczenie przychodzce. 3 Wybierz Menu > Konferencja. Godzina i data Jak ustawi godzin i dat Wybierz > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta Godzina. Jak ustawi godzin i dat innej lokalizacji 1 Wybierz > Ustawienia > System > Zegar i alarmy > Godzina. 2 Wybierz Podró. 3 Wybierz odpowiedni stref czasow i zmie godzin oraz dat. Dodawanie kontaktu do Kontaktów po polczeniu Ta funkcja umoliwia automatyczne zapisywanie w Kontaktach nowych numerów telefonów po polczeniu. Przed uyciem tej funkcji naley j wlczy. Jak wlczy funkcj dodawania nowego numeru telefonu do kontaktów po polczeniu 1 Nacinij 2 Wybierz. lub wybierz Menu > Opcje. 3 Wybierz kart Zaawansowane. 4 Zaznacz pole wyboru Po zakoczeniu polczenia dodaj nowy numer telefonu do Kontaktów. 5 Wybierz ok. Ustawienia regionalne W ustawieniach regionalnych okrelany jest format wywietlania liczb, walut, daty i godziny. Jak zmieni ustawienia regionalne 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Ustawienia regionalne. 2 Na karcie Region wybierz swój region z listy. 3 Aby bardziej dostosowa ustawienia, wybierz odpowiednie karty i dane opcje. Zmiana regionu nie powoduje zmiany jzyka systemu operacyjnego telefonu. Wybór regionu ma wplyw na opcje dostpne na pozostalych kartach. Personalizacja Personalizacja ekranu Dzisiaj Ekran Dzisiaj przedstawia nadchodzce terminy, aktywne zadania oraz informacje o wiadomociach przychodzcych. Zawarto wywietlan na ekranie Dzisiaj mona dostosowywa. Jak dostosowa ekran Dzisiaj 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. 2 Na karcie Wygld wybierz dany motyw tla ekranu Dzisiaj. Konfigurowanie telefonu To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego Na karcie Elementy wybierz elementy, które maj si wywietla na ekranie Dzisiaj. Aby zmieni kolejno elementów wywietlanych na ekranie Dzisiaj, wybierz element, a nastpnie wybierz Przenie w gór lub Przenie w dól. dwiki dwik slycha tylko przez sekund lub dwie. Po wybraniu ustawienia Wylczony nie slycha adnych dwików. Jak ustawi dwik klawiatury 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > karta Telefon > Telefon. 2 Na licie Klawiatura wybierz dan opcj. Jak korzysta z niestandardowego deseniu tla 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. 2 Zaznacz pole wyboru Uyj tego obrazu jako tla, a nastpnie wybierz Przegldaj, aby wywietli list plików obrazów. 3 Wybierz nazw pliku obrazu, którego chcesz uywa. 4 Wybierz ok. Jak ustawi opcje wywietlania terminów na ekranie Dzisiaj 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. 2 Wybierz kart Elementy. 3 Wybierz Kalendarz, a nastpnie wybierz Opcje... 4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Wybierz Nastpny termin, aby pokazywa tylko nastpny termin w harmonogramie, lub Nadchodzce terminy, aby pokazywa wicej terminów. Usu zaznaczenie pola wyboru Wywietl wszystkie wydarzenia calodzienne, jeeli nie chcesz wywietla zdarze calodziennych. Jak ustawi opcje wywietlania zada na ekranie Dzisiaj 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. 2 Wybierz kart Elementy. 3 Wybierz Zadania, a nastpnie wybierz Opcje... 4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: W obszarze Wywietl liczb zaznacz pola wyboru typów zada, które maj by wywietlane na ekranie Dzisiaj. Na licie Kategoria wybierz, czy maj by wywietlane zadania przypisane tylko do okrelonej kategorii, czy wszystkie zadania. Uslugi telefoniczne Telefon lczy si bezporednio z telefoniczn sieci komórkow i umoliwia korzystanie z rónych uslug telefonicznych oraz umoliwia zmian ich ustawie. Uslugi telefoniczne to midzy innymi przekazywanie polcze, polczenia oczekujce i poczta glosowa. Informacje o dostpnoci uslug telefonicznych przy uyciu tego telefonu mona uzyska od uslugodawcy komórkowego. Jak uzyska dostp do ustawie uslug telefonu i je zmieni 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Uslugi. 2 Wybierz uslug, której chcesz uywa, a nastpnie wybierz Pobierz ustawienia... 3 Wybierz dane opcje, a nastpnie wybierz ok. Sieci Dostpne sieci telefonii komórkowej mona wywietli i uporzdkowa w takiej kolejnoci, w jakiej telefon ma ich uywa. Jeeli na przyklad pierwsza preferowana sie bdzie niedostpna, telefon spróbuje skorzysta z drugiej preferowanej sieci. Jak wywietli dostpne sieci 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Sie. 2 W obszarze Wybieranie sieci wybierz Rcznie. Wywietli si lista dostpnych sieci. Jak ustawi preferowane sieci 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Sie. 2 Wybierz Ustaw sieci i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uporzdkowa sieci zgodnie z preferencjami. 3 Po uporzdkowaniu sieci w preferowanej kolejnoci wybierz ok, aby powróci do karty Sie. 4 Na licie Wybieranie sieci wybierz Automatycznie. 5 Wybierz ok. Dostosowywanie menu Start Elementy wywietlane w menu Start mona wybiera. Jak dostosowa menu Start 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Menu. 2 Zaznacz pola wyboru elementów, które maj si wywietla w menu Start. Wybra mona maksymalnie siedem elementów. Dostosowywanie ustawie i uslug telefonu Ustawienia telefonu, takie jak typ i dwik dzwonka polcze przychodzcych oraz dwik klawiatury podczas wprowadzania numerów telefonów, mona dostosowa do wlasnych potrzeb. W telefonie mona take ustawi korzystanie z uslug telefonicznych, takich jak polczenia oczekujce, przekazywanie polcze itp. Jak uzyska dostp do ustawie i uslug telefonu Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon. Ochrona telefonu Telefon mona ochroni przed uyciem przypadkowym lub przez osoby nieupowanione, uaktywniajc blokady. Jak uaktywni blokad karty SIM 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta PIN/PIN2. 2 Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN, gdy telefon jest uywany. 3 Wybierz ok. Kod PIN otrzymuje si od operatora sieci. Ustawienia dzwonka Jak zmieni typ i dwik dzwonka polczenia przychodzcego 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dwiki i powiadomienia > karta Powiadomienia. 2 Wybierz Typ dzwonka. 3 Wybierz Dwik dzwonka. Jak uaktywni blokad telefonu 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Zablokuj. 2 Zaznacz pole wyboru Monituj, jeli urzdzenie bylo nieuywane przez, a nastpnie wybierz czas. 3 Wybierz Typ hasla, potwierd haslo i wybierz ok. Jak korzysta z blokady klawiatury 1 Nacinij przycisk zasilania, aby tymczasowo wylczy ekran i przelczy telefon do trybu upienia. 2 Aby uaktywni telefon, nacinij przycisk zasilania. Telefon mona równie uaktywni, otwierajc klawiatur lub odbierajc polczenie albo wiadomo. Klawisze mona take zablokowa, naciskajc i przytrzymujc. Aby odblokowa klawisze, wybierz Odblokuj.

9 Dwik klawiatury Dwik emitowany podczas wprowadzania na klawiaturze numeru telefonu mona zmieni. Po wybraniu ustawienia Dlugie dwiki dwik slycha przez caly czas naciskania klawisza z cyfr. Ustawienia tego uywaj, jeeli masz problemy z wykonywaniem czynnoci wymagajcych tonów z telefonu, na przyklad ze sprawdzaniem wiadomoci nagranych na automatycznej sekretarce. Po wybraniu ustawienia Krótkie 18 Konfigurowanie telefonu To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. Numer IMEI Na wypadek kradziey telefonu warto zachowa jego numer identyfikacyjny sprztu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI). Jak wywietli numer IMEI 1 Nacinij 2 Wybierz.. 5 Wybierz ok. Jak zmieni przypisanie przycisku programu w celu przelczania trybu pionowego i poziomego 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski. 2 Na karcie Przyciski programów w polu Wybierz przycisk wybierz klawisz, którego przypisanie chcesz zmieni, na przyklad Lewy klawisz. 3 W polu Przypisz program wybierz Obró ekran. 4 Wybierz ok. Teraz moesz uywa lewego przycisku programu (przycisku sprztowego) do przelczania trybu poziomego i pionowego. Pamitaj, e przycisku tego nie mona ju uywa do sterowania oprogramowaniem. Jak szyfrowa dane na karcie pamici 1 Na ekranie Dzisiaj wybierz > Ustawienia > karta System > Szyfrowanie. 2 Zaznacz pole wyboru Szyfruj pliki zapisywane na karcie pamici. Zaszyfrowane pliki mona odczyta tylko w telefonie, w którym zostaly zaszyfrowane. Zaszyfrowane pliki otwiera si tak jak inne, pod warunkiem e uywa si telefonu, w którym je zaszyfrowano. W celu ich odczytu nie potrzeba wykonywa adnych dodatkowych czynnoci. Opcje uzupelniania wyrazów Uzupelnianie wyrazów przyspiesza wprowadzanie tekstu przez proponowanie wyrazów w trakcie wprowadzania liter z klawiatury sprztowej lub przy uyciu metod wprowadzania. Mona ustawi liczb wywietlanych propozycji wyrazów, czas wywietlania listy wyrazów i inne opcje. Jak wlczy uzupelnianie wyrazów 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Wprowadzanie danych > karta Uzupelnianie wyrazów. 2 Sprawd, czy pole wyboru Sugeruj wyrazy przy wprowadzaniu tekstu jest zaznaczone. 3 Lista proponowanych slów wywietla si domylnie po wprowadzeniu kadej spacji. Aby lista slów pojawiala si po wprowadzeniu liter, wybierz liczb liter wprowadzanych przed wywietleniem listy slów. 4 Lista proponowanych slów zawiera domylnie maksymalnie cztery slowa. Liczb slów wywietlanych na licie propozycji mona zmieni. 5 Jeeli chcesz, aby nieprawidlowo wpisane slowa byly automatycznie poprawiane, zaznacz pole wyboru Wlcz autokorekt. Baza danych slów uczy si nowych slów i dodaje je, kiedy wprowadzasz nowe slowa. Aby usun dodane slowa i zresetowa baz danych do wartoci domylnych, wybierz Wyczy pozycje przechowywane. Jeeli funkcja szyfrowania plików umieszczanych na kartach pamici jest lub byla poprzednio wlczona, sporzd kopi zapasow wszystkich plików z karty pamici przed uyciem polecenia Wyczy pami, zresetowaniem sprztowym oraz aktualizacj oprogramowania systemowego ROM. W przeciwnym razie utracisz dostp do zaszyfrowanych plików na karcie pamici. Do przeniesienia plików pomidzy kart pamici a komputerem uyj oprogramowania ActiveSync lub Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile. Po ukoczeniu procedury skopiuj pliki z powrotem na kart pamici. Inne ustawienia Nazwa telefonu Nazwa telefonu sluy jego identyfikacji w nastpujcych sytuacjach: Synchronizacja z komputerem Lczenie z sieci Przywracanie informacji z kopii zapasowej Jeeli z tym samym komputerem synchronizuje si kilka telefonów, kady z nich musi mie unikatow nazw. Alarmy i powiadomienia Jak ustawi alarm 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta Alarmy. 2 Wybierz <Opis>, a nastpnie wprowad nazw alarmu. 3 Wybierz dzie tygodnia alarmu. Wybra mona kilka dni. 4 Wybierz godzin, aby otworzy zegar i ustawi godzin alarmu. 5 Wybierz ikon alarmu, aby okreli dany typ alarmu. Mona wybra migajce wiatlo, pojedynczy dwik, dwik powtarzany lub wibracj. 6 Jeeli wybierzesz dwik, wybierz list obok pola wyboru Odtwórz dwik, a nastpnie dany dwik. Jak wybra sposób powiadamiania o zdarzeniach i czynnociach 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Dwiki i powiadomienia. 2 Na karcie Dwiki wybierz sposób powiadamiania, zaznaczajc odpowiednie pola wyboru. 3 Na karcie Powiadomienia, w obszarze Zdarzenie wybierz nazw zdarzenia oraz sposób powiadamiania, zaznaczajc odpowiednie pola wyboru. Do wyboru jest kilka opcji, takich jak specjalny dwik, komunikat lub migajce wiatlo. Jak zmieni nazw telefonu 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Informacje. 2 Wybierz kart Identyfikator urzdzenia. 3 Wprowad nazw. Nazwa telefonu musi zaczyna si od litery, sklada si z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9 i nie moe zawiera spacji. Do oddzielania slów naley uy znaku podkrelenia. Ustawienia wywietlacza Jak zwikszy lub zmniejszy rozmiar tekstu na ekranie 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Ekran > karta Rozmiar tekstu. 2 Przesu suwak, aby zwikszy lub zmniejszy rozmiar tekstu. Ustawienia przycisku W telefonie mog ju by programy przypisane do przycisków sprztowych. Przyciski te mona dostosowa tak, aby otwieraly najczciej uywane przez Ciebie programy lub pelnily funkcje skrótów. Jak zmieni przypisanie programów lub skrótów do przycisków programów 1 Wybierz > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski. 2 Na karcie Przyciski programów zostanie wywietlona lista przycisków i aktualnie przypisanych im funkcji. 3 Wybierz przycisk, którego przypisanie chcesz zmieni. W identyfikacji przycisków pomagaj cyfry i ikony przedstawiajce pocztkow funkcj przycisku. 4 W polu Przypisz program wybierz program lub skrót, który chcesz przypisa. Konfigurowanie telefonu To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. 19 Synchronizacja Dziki synchronizacji danych mona zawsze i wszdzie dysponowa aktualnymi informacjami w telefonie. Synchronizowa midzy komputerem i telefonem mona nastpujce typy informacji: Informacje programu Microsoft Outlook, takie jak wiadomoci , kontakty, pozycje kalendarza, zadania i notatki programu Outlook Multimedia, takie jak zdjcia, wideo i muzyka Ulubione, czyli zakladki stron internetowych w folderze Przenone -- Ulubione Pliki, takie jak dokumenty pakietu Microsoft Office, PDF i inne 2 Podlcz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. Uruchomi si automatycznie Kreator konfiguracji synchronizacji i poprowadzi przez proces tworzenia powizania do synchronizacji.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 Kliknij przycisk Dalej w komputerze. 4 Aby zsynchronizowa telefon z komputerem, zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane bezporednio z serwerem, na którym dziala program Microsoft Exchange i kliknij Dalej. 5 Wybierz typy informacji, które chcesz zsynchronizowa, a nastpnie kliknij Dalej. 6 Kliknij Zakocz. Jak skonfigurowa synchronizacj w systemie Windows Vista Podlcz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. Uruchomi si automatycznie Centrum urzdze z systemem Windows Mobile. Kliknij Konfiguruj urzdzenie. Wybierz typy informacji, które chcesz synchronizowa. Wpisz nazw telefonu, a nastpnie kliknij Konfiguruj Przed synchronizacj Zanim bdzie mona zsynchronizowa dane, naley zainstalowa i skonfigurowa oprogramowanie synchronizacyjne na komputerze. Jeeli uywasz systemu Windows XP, przed skonfigurowaniem synchronizacji musisz zainstalowa oprogramowanie ActiveSync. Zobacz Jak zainstalowa oprogramowanie ActiveSync. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, instalacja dodatkowego oprogramowania moe nie by konieczna, ale trzeba skonfigurowa synchronizacj. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych konfigurowania synchronizacji, zobacz Jak skonfigurowa synchronizacj w systemie Windows XP i Jak skonfigurowa synchronizacj w systemie Windows Vista Jak zainstalowa oprogramowanie ActiveSync Wló dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków komputera. Oprogramowanie ActiveSync jest dostpne w jzyku angielskim oraz kilku innych jzykach. Wybierz jzyk, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Instalator i instalacja. Zaznacz pole wyboru ActiveSync i kliknij przycisk Instaluj. Przeczytaj warunki licencji i kliknij przycisk Zaakceptuj. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Gotowe. Zakocz instalacj, klikajc przycisk Zamknij. Rozpoczynanie synchronizacji Jak rozpocz synchronizacj z oprogramowania ActiveSync na komputerze przy uyciu kabla USB Podlcz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. ActiveSync otworzy si automatycznie i rozpocznie si synchronizacja. Jak rozpocz synchronizacj z telefonu 1 Podlcz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. 2 Telefon: Wybierz > Programy > ActiveSync. 3 Telefon: Wybierz Synchronizuj. Jak rozpocz synchronizacj z Centrum urzdze z systemem Windows Mobile na komputerze 1 Podlcz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. 2 Komputer: Kliknij Start > Wszystkie programy > Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile. 3 Komputer: Kliknij w lewej dolnej czci okna Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile. Sposoby synchronizowania Po zainstalowaniu oprogramowania do synchronizacji na komputerze moesz synchronizowa zawarto telefonu z komputerem nastpujcymi metodami: Polczenie USB -- po polczeniu telefonu i komputera przewodem USB synchronizacja rozpoczyna si automatycznie. Polczenie Bluetooth -- zanim bdzie mona synchronizowa zawarto telefonu i komputera, naley najpierw ustanowi midzy nimi powizanie. Aby uzyska wicej informacji o ustanawianiu powizania Bluetooth, zobacz Powizanie BluetoothTM. Aby uzyska informacje o synchronizowaniu za porednictwem funkcji Bluetooth, zobacz Jak synchronizowa przy uyciu polczenia Bluetooth. Polczenie bezprzewodowe -- synchronizacja z serwerem Exchange Server przy uyciu oprogramowania ActiveSync lub Windows Mobile Device Center. Aby mie aktualne informacje zarówno w telefonie, jak i na komputerze, staraj si synchronizowa je czsto. Synchronizowanie przy uyciu polczenia Bluetooth Telefon mona polczy z komputerem i synchronizowa dane za pomoc technologii Bluetooth. Komputer musi mie wbudowane funkcje Bluetooth lub dolczon kart albo adapter Bluetooth. Jak synchronizowa przy uyciu polczenia Bluetooth 1 Skonfiguruj na komputerze oprogramowanie Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile lub ActiveSync. Aby uzyska instrukcje, zobacz Pomoc w telefonie. 2 W telefonie wybierz > Programy > ActiveSync. 3 Wlcz funkcj Bluetooth w telefonie i komputerze oraz ustaw je jako wykryte (widoczne). Aby uzyska wicej informacji, zobacz Jak wlczy funkcj BluetoothTM i tryb Wykryty w telefonie. 4 Wybierz Menu > Polcz przez Bluetooth. 5 Jeeli podlczasz telefon do komputera przy uyciu technologii Bluetooth po raz pierwszy, musisz najpierw uy kreatora Bluetooth w telefonie i skonfigurowa powizanie midzy telefonem a komputerem. Aby uzyska wicej informacji, zobacz Powizanie BluetoothTM. Aby nie wyczerpywa baterii, wylczaj funkcj Bluetooth, gdy nie jest w uyciu. Konfigurowanie synchronizacji Jeeli uywany komputer dziala z systemem Windows XP lub innymi zgodnymi systemami operacyjnymi Windows, naley uywa oprogramowania Microsoft ActiveSync 4. 5 lub nowszej wersji. Oprogramowanie Microsoft ActiveSync znajduje si na dysku CD dodanym do telefonu. Jeeli komputer dziala z systemem Windows Vista, naley uywa Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile stanowicego element systemu Windows Vista. Jak skonfigurowa synchronizacj w systemie Windows XP 1 Zainstaluj oprogramowanie Microsoft ActiveSync z dysku CD otrzymanego w komplecie z telefonem. Zaplanowana synchronizacja Zaplanowana synchronizacja umoliwia ustawienie okrelonych godzin, o których telefon powinien si lczy i synchronizowa dane z serwerem Exchange Server. Jest to alternatywa wobec 20 Synchronizacja To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wylcznie do uytku prywatnego. technologii Direct Push, która powoduje natychmiastowe przesylanie wszelkich zmian i nowych elementów pomidzy telefonem a komputerem. Dziki zaplanowanej synchronizacji mona ustawi regularny harmonogram synchronizacji poczty i innych informacji programu Outlook. Moesz ustawi czstotliwo synchronizacji w porach szczytu (czyli zazwyczaj w godzinach pracy), kiedy przesylanych jest wiele wiadomoci, oraz w porach poza szczytem, kiedy przesylanych wiadomoci jest malo. Jak skonfigurowa zaplanowan synchronizacj 1 Wybierz > Programy > ActiveSync. 2 Wybierz Menu > Harmonogram. 3 Wybierz interwal czasowy w polu Pory szczytu, aby okreli, jak czsto chcesz odbiera poczt . 4 Wybierz interwal czasowy w polu Pory poza szczytem. 5 Zaznacz pole wyboru Wysylaj/odbieraj po klikniciu opcji Wylij. 6 Wybierz Dost. pory szczytu do harm., aby ustawi dni i godziny pór szczytu oraz poza szczytem. Aby wylczy cal planowan synchronizacj, ustaw w polach Pory szczytu oraz Pory poza szczytem warto Rcznie. Jak synchronizowa pliki muzyczne i wideo przy uyciu programu Windows Media Player 1 Kliknij Start > Wszystkie programy > Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile na komputerze z systemem Windows Vista. 2 Kliknij Obrazy, muzyka i wideo > Dodaj na urzdzeniu multimedia z programu Windows Media Player. Aby uzyska wicej informacji, zobacz Windows Media Player Mobile. Jak wywietli dokumenty i pliki w telefonie 1 Kliknij Start > Wszystkie programy > Centrum obslugi urzdze z systemem Windows Mobile na komputerze z systemem Windows Vista.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo