Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nacinij klawisz nawigacyjny u dolu. Nacinij klawisz nawigacyjny z lewej strony. Nacinij klawisz nawigacyjny z prawej strony. Uwaga: Wskazówka Ostrzeenie Oznacza, e usluga lub funkcja zaley od sieci lub abonamentu. Niektóre menu lub funkcje mog nie by dostpne w telefonie. Dodatkowe informacje mona uzyska od operatora sieci. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Przygotowanie telefonu Jak wloy kart SIM i bateri 1 Zdejmij pokryw baterii. Wsu kart SIM do jej gniazda stykami do dolu. 2 Wló bateri z etykietk do góry oraz tak, aby styki byly skierowane do siebie. Zaló pokryw baterii, tak jak pokazano na rysunku. Nie zamykaj pokrywy baterii na sil. Nasu pokryw baterii delikatnie na telefon i domknij j. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ladowanie baterii 1 W nowo kupionym telefonie bateria jest naladowana czciowo. Podlcz ladowark do telefonu. Pelne ladowanie baterii trwa okolo 2,5 h. Nacinij dowolny klawisz, aby uaktywni ekran. 2 Aby odlczy ladowark, odchyl wtyczk do góry. Podczas ladowania mona uywa telefonu. Bateri mona ladowa dluej lub krócej ni 2,5 h. Przerwanie ladowania nie spowoduje uszkodzenia baterii. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Wlczanie telefonu 1 Nacinij i przytrzymaj. 2 Wprowad kod PIN, jeli jest wymagany. Aby poprawi bldy, wybierz Usu. 3 Wybierz OK. 4 Wybierz jzyk. 5 Wprowad godzin i dat i wybierz Zapisz. Jak wylczy telefon Nacinij i przytrzymaj. Tryb gotowoci Po wlczeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN na wywietlaczu pojawia si nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowoci. Teraz mona nawizywa i odbiera polczenia. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Karta SIM i kod PIN Karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module), któr otrzymuje si od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed wloeniem lub wyjciem karty SIM naley zawsze wylczy telefon i odlczy ladowark. Przed wyjciem karty SIM z telefonu mona zapisa na niej kontakty. Kontakty mog by równie zapisane w pamici telefonu. Zobacz Kontakty na stronie 17. Kod PIN Do uaktywnienia uslug w telefonie moe by potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje si od operatora sieci. Kada cyfra kodu PIN jest wywietlana jako znak *, chyba e kod rozpoczyna si tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przyklad 112 lub 911. Z numerem alarmowym mona polczy si bez wprowadzania kodu PIN. Jeli trzy razy z rzdu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, wywietli si komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora. Aby odblokowa kart, wprowad kod PUK (Personal Unblocking Key). 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Przegld menu Dodatki Internet Radio FM Aparat Zrób zdjcie, Zdjcia z aparat., Pokaz slajd., Ustawienia Pol. z pocz. gl., Wersje robocze, Wyslane wiadom., Zapisane wiad., Szablony, Usu wiadomoci, Ustawienia, Stan pamici Kalendarz, Minutnik, Stoper, Kalkulator, Gry, Moje pliki Strona glówna, Zakladki, Id do adresu, Poka, Zaawansowane Wiadomoci Napisz now, Skrzynka odbiorcza, Alarmy Polczenia Kontakty Lista polcze, Czas i koszt, Ustawienia polcz. Wywietl kontakty, Znajd kontakt, Dodaj kontakt, Mój numer, Poczta glosowa, Usu kontakty, Szybkie wybieranie, Kopiuj kontakty, Wylij kontakty, Ustawienia Data i godzina, Jzyk, Bluetooth, Wybierz sie, Ustaw. internetowe, Zaawansowane, Status telefonu Niektóre menu i ikony w niniejszym dokumencie mog si róni w zalenoci od operatora, sieci lub abonamentu. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ustawienia Dwiki i sygnaly, Tapeta, Motyw, Widok telefonu Zlcze stereofonicznego zestawu HF i ladowarki baterii Klawisz nawigacyjny ze skrótami Klawisz wyboru Przycisk nawizywania polcze Blokada klawiatury Klawisze glonoci Klawisz koczenia oraz wlczania/ wylczania 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Zasig sieci Zasig sieci Stan baterii Paski informuj o mocy sygnalu sieci GSM w danym miejscu. Jeeli wystpuj problemy z polczeniami i zasig jest slaby, spróbuj przej w inne miejsce. Komunikat Brak sieci oznacza, e jeste poza zasigiem sieci. = dobry zasig sieci = redni zasig sieci Stan baterii = bateria telefonu jest w pelni naladowana = bateria telefonu jest rozladowana 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ikony na ekranie Na ekranie mog by wywietlane nastpujce ikony. Ikony Opis Ikona baterii. Calkowicie zielona ikona baterii oznacza, e bateria jest w pelni naladowana Nie odebrano polczenia Wlczono przekierowywanie polcze Telefon jest wyciszony Klawiatura jest zablokowana Odebrano wiadomo tekstow Odebrano wiadomo obrazkow Nastawiono alarm Trwa polczenie Glonik jest wlczony Gra radio FM Funkcja Bluetooth zostala uaktywniona 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skróty W trybie gotowoci mona uy klawiszy nawigacyjnych, aby przej bezporednio do rónych funkcji: Nacinij, aby napisa wiadomo tekstow lub obrazkow. Nacinij, aby przej do aparatu fotograficznego. Nacinij, aby poslucha radia FM. Nacinij, aby przej do kontaktów. Jak porusza si po menu 1 W trybie gotowoci wybierz Menu. 2 Nacinij,,, i wybierz menu. Jak cofn si o krok w menu Wybierz Wstecz. Jak powróci do trybu gotowoci Nacinij. Jak zablokowa klawiatur Nacinij i wybierz Blok. kl. Jak odblokowa klawiatur Nacinij i wybierz Odblokuj. Jak wyciszy telefon Nacinij i przytrzymaj. Jak wywola uslug poczty glosowej Nacinij i przytrzymaj. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Polczenia Naley wlczy telefon i znajdowa si w zasigu sieci. Jak nawiza polczenie 1 W trybie gotowoci wprowad numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Nacinij. Jak zakoczy polczenie Nacinij. Jak odebra polczenie Nacinij. Jak odrzuci polczenie Nacinij. Jak wylczy dzwonek informujcy o polczeniu Wybierz Wyciszony, aby wylczy dzwonek bez odbierania polczenia. Jak w trakcie polczenia wlczy glonik Wybierz Opcje > Wlcz glonik. Podczas korzystania z glonika nie naley trzyma telefonu przy uchu. Moe to spowodowa uszkodzenie sluchu. Jak zmieni glono sluchawki podczas polczenia Nacinij lub. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak nawizywa polczenia midzynarodowe 1 W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj a do wywietlenia na ekranie znaku +. 2 Wprowad kod kraju, numer kierunkowy (bez pocztkowego zera) i numer telefonu.

3 3 Nacinij. Jak sprawdzi nieodebrane polczenie Kiedy wywietli si Pol. nieodebrane, wybierz Szczególy. Aby oddzwoni na dany numer, przewi do niego i nacinij. Lista polcze Na temat niedawnych polcze mona wywietli wskazówki i informacje. Jak nawiza polczenie z numerem z listy polcze 1 W trybie gotowoci nacinij. 2 Przewi do nazwiska lub numeru i nacinij. Jak usun numer z listy polcze 1 W trybie gotowoci nacinij. 2 Przewi do nazwiska lub numeru i wybierz Opcje > Usu > Tak. Polczenia z midzynarodowym numerem alarmowym 112 s moliwe, nawet jeli klawiatura jest zablokowana. 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Aparat fotograficzny Telefon jest wyposaony w cyfrowy aparat fotograficzny, do wykonywania zdj, które mona zapisywa lub wysyla. Zdjcia zrobione za pomoc aparatu fotograficznego s zapisywane w folderze Menu > Aparat > Zdjcia z aparat. Pliki zdj s w formacie JPEG. Obrazki i zdjcia pobrane przy uyciu wiadomoci obrazkowych, Internetu czy technologii Bluetooth s zapisywane w folderze Dodatki > Moje pliki > Moje obrazki. Jak wlczy aparat fotograficzny i zrobi zdjcie 1 W trybie gotowoci nacinij. Fotografowany obiekt bdzie wywietlany na ekranie telefonu. 2 Aby zrobi zdjcie, wybierz Zrób zdjcie. 3 Wybierz Zapisz lub Usu. Jak usun zdjcie 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Aparat > Zdjcia z aparat. 2 Przewi do zdjcia i wybierz Poka. 3 Wybierz Opcje > Usu > Tak. Jak wysla zdjcie z aparatu jako wiadomo obrazkow 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Aparat > Zdjcia z aparat. 2 Przewi do zdjcia i wybierz Poka. 3 Wybierz Opcje > Wylij wiadomo > Opcje > Wylij wiadomo > Do:. 4 Wybierz Wpisz nr telefonu lub Adres . 5 Wybierz OK > Opcje > Wylij wiadomo. Zobacz Jak wysla element przez Bluetooth na stronie This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Przesylanie wiadomoci Wiadomoci tekstowe (SMS) Potrzebny jest numer centrum uslug, który otrzymuje si od uslugodawcy na karcie SIM. W przeciwnym razie trzeba go wpisa samodzielnie. Zobacz Rozwizywanie problemów na stronie 36. Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 23. Jak napisa i wysla wiadomo tekstow 1 W trybie gotowoci nacinij. 2 Wybierz Wiadom. tekstowa. Napisz wiadomo i wybierz Opcje > Wylij wiadomo. 3 Wybierz jedn z opcji. 4 Wybierz Wylij. Jak wywietli odebran wiadomo tekstow 1 Nowa wiadomo Pojawi si komunikat Przeczyta teraz?. Wybierz Poka. 2 Wybierz nieprzeczytan wiadomo. Jak wywietli wiadomoci przechowywane w skrzynce odbiorczej Wybierz Menu > Wiadomoci > Skrzynka odbiorcza. Jak sprawdzi stan dostarczenia wyslanej wiadomoci 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Wiadomoci > Ustawienia > Potw. dostarczenia. 2 Wybierz Wlcz. Kiedy wiadomo zostanie pomylnie dostarczona, otrzymasz powiadomienie. 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Wiadomoci obrazkowe (MMS) Wiadomoci obrazkowe mog zawiera tekst, dwik i obrazki lub zdjcia. Wysyla si je przy uyciu uslugi MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu komórkowego. Aby uywa tej funkcji, w telefonie naley take wprowadzi prawidlowe ustawienia internetowe. Zobacz Internet na stronie 32. Jak utworzy wiadomo obrazkow 1 W trybie gotowoci nacinij. 2 Wybierz Wiadomoci obrazk. > Opcje, a nastpnie wybierz jedn z opcji tworzenia wiadomoci. Jak wysla wiadomo obrazkow 1 Po ukoczeniu wiadomoci wybierz Opcje > Wylij wiadomo > Do:. 2 Wybierz Wpisz nr telefonu lub Adres . 3 Wybierz OK > Opcje > Wylij wiadomo. Nadawca i odbiorca musz mie abonamenty obejmujce uslug przesylania wiadomoci obrazkowych. 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakty Kontakty mona zapisywa w pamici telefonu lub na karcie SIM. Kontakty mona kopiowa midzy pamici telefonu a kart SIM. Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 23. Jak doda kontakt 1 W trybie gotowoci wybierz Kontakty > Dodaj kontakt. 2 Wybierz Zapisz na SIM lub Zapisz w telefonie. 3 Wprowad nazw lub nazwisko i wybierz Opcje > OK. 4 Przewi do ikony pod nazw lub nazwiskiem. 5 Wprowad numer i wybierz OK. 6 Wybierz Zapisz kontakt. Znak + i kod kraju mona wprowadzi we wszystkich numerach spisu telefonów. Mona ich wówczas uywa i w kraju, i za granic. Zobacz Jak nawizywa polczenia midzynarodowe na stronie 13. Mona wybra, które informacje o kontaktach maj by wywietlane domylnie. Jeli jako opcj domyln wybrano Kontakty z telefonu, s wywietlane wszystkie informacje zapisane w telefonie. Jeli jako domylny zostanie wybrany widok Kontakty z SIM, bd w nim pokazywane wylcznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM. Jak wybra widok kontaktów 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Kontakty > Ustawienia > Wywietl kontakty. 2 Wybierz jedn z opcji. 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak nawiza polczenie z kontaktem 1 W trybie gotowoci nacinij. 2 Przejd do kontaktu lub wprowad pierwsze litery jego imienia b; Ustawienia > Dwiki i sygnaly > Dwik alarmu i wybierz jedn z opcji. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Wprowadzanie tekstu S dwie metody wprowadzania tekstu: metoda kolejnych nacini i T9TM. Jak zmieni metod wprowadzania tekstu Podczas pisania wiadomoci nacinij i przytrzymaj. Jak wprowadza tekst metod kolejnych nacini Naciskaj klawisze, a do pojawienia si danego znaku. Nacinij, aby doda spacj. Nacinij, aby wprowadzi kropk lub przecinek. Naciskaj, aby przelcza midzy wielkimi a malymi literami. Nacinij klawisz, aby wpisa znak +. Nacinij i przytrzymaj, aby wprowadza cyfry. Jak wprowadza tekst metod T9TM 1 Na przyklad, jeli chcesz wpisa wyraz,,jane", nacinij klawisze,,,. 2 Jeli zostanie wywietlony wlaciwy wyraz, to nacinij klawisz, aby ten wyraz zaakceptowa i doda spacj. Aby zaakceptowa wyraz bez dodawania odstpu, nacinij. Jeli wywietlany wyraz nie jest wlaciwym wyrazem, naciskaj klawisz lub, aby wywietla nastpne moliwe wyrazy. Aby zaakceptowa wyraz i doda spacj, nacinij. Aby wprowadzi kropk lub przecinek, nacinij, a nastpnie kilkakrotnie lub. 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak dodawa elementy do wiadomoci tekstowej Podczas pisania wiadomoci wybierz Opcje > Dodaj element. Jak dodawa symbole do wiadomoci tekstowej Podczas pisania wiadomoci wybierz Opcje > Dodaj symbol. Jak usuwa znaki Wybierz Wyczy. Jak zmieni jzyk pisanej wiadomoci Podczas pisania wiadomoci nacinij i przytrzymaj. Polczenia alarmowe Telefon obsluguje midzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów mona uywa do nawizywania polcze alarmowych w dowolnym kraju, z kart SIM lub bez niej, jeeli telefon znajduje si w zasigu sieci GSM.

4 Jak nawiza polczenie alarmowe W trybie gotowoci wprowad numer 112 (midzynarodowy numer alarmowy) i nacinij Jak wywietli lokalne numery alarmowe W trybie gotowoci wybierz Menu > Polczenia > Ustawienia polcz. > Numery alarmowe.. 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Przekierowywanie polcze Polczenia mona przekierowywa na inny numer, na przyklad numer poczty glosowej. Jak przekierowywa polczenia 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Polczenia > Ustawienia polcz. > Przekier. wsz. pol. i wybierz jedn z opcji. 2 Wybierz Uaktywnij. Jak anulowa przekierowanie polcze W trybie gotowoci wybierz Menu > Polczenia > Ustawienia polcz. > Przekier. wsz. pol. > Dezaktywuj wszyst. Kilka polcze Polczenia oczekujce Gdy jest uywana usluga polcze oczekujcych, drugie polczenie jest sygnalizowane dwikiem. Jak uaktywni uslug polcze oczekujcych W trybie gotowoci wybierz Menu > Polczenia > Ustawienia polcz. > Polcz. oczekujce > Uaktywnij. Jak odebra drugie polczenie Podczas polczenia wybierz Odbierz. Aktywne polczenie zostanie zawieszone. 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak odrzuci drugie polczenie Podczas polczenia wybierz Zajty i kontynuuj polczenie aktywne. Jak nawiza drugie polczenie 1 Podczas polczenia wybierz Opcje > Zawie polczenie > Opcje > Polcz z kontakt. Aktywne polczenie zostanie zawieszone. 2 Wybierz Wywietl kontakty. 3 Przewi do kontaktu i wybierz Opcje > Polcz. poczty glosowej mona otrzyma od operatora sieci. Konfig. poczt glos. > OK. Wybierz Zapisz. This is the Internet version of the User's guide. Przewi do zdjcia i wybierz Poka. Wprowad godzin i wybierz Zapisz. This is the Internet version of the User's guide. Wprowad dat i wybierz Zapisz. wymienia si elementami. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak wlczy funkcj Bluetooth W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Wlcz. Sprawd, czy lokalne prawo lub przepisy nie ograniczaj moliwoci korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeli technologia bezprzewodowa Bluetooth jest zabroniona, naley wylczy funkcj Bluetooth. Jak pokaza lub ukry telefon W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Widoczno > Poka telefon lub Ukryj telefon. Jeli zostanie wybrana opcja ukrycia, inne urzdzenia nie bd w stanie wykry telefonu przy uyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jak powiza urzdzenie z telefonem 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Moje urzdzenia > Nowe urzdzenie, aby wyszuka dostpne urzdzenia. 2 Wybierz urzdzenie z listy. Wprowad haslo, jeli jest wymagane. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak powiza telefon z zestawem HF Bluetooth 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Zestaw HF. 2 Wybierz Tak, jeli zestaw HF Bluetooth jest dodawany po raz pierwszy, lub wybierz Zestaw HF > Moje HF > Nowy HF, jeli jest dodawany kolejny zestaw HF Bluetooth. Sprawd, czy zestaw glonomówicy jest przygotowany do powizania. Jak odebra element 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Widoczno > Poka telefon. 2 Po odebraniu elementu postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jak wysla element przez Bluetooth 1 W trybie gotowoci wybierz na przyklad Menu > Aparat > Zdjcia z aparat. 2 Przewi do zdjcia i wybierz Poka. 3 Wybierz Opcje > Przez Bluetooth. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internet W telefonie naley wprowadzi prawidlowe ustawienia internetowe. Jeeli ustawienia nie s skonfigurowane w telefonie, moesz: Otrzyma je od operatora sieci w wiadomoci tekstowej. Korzystajc z komputera, odwiedzi witryn aby zamówi wiadomo tekstow z ustawieniami. Jak wybra profil internetowy W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. internetowe > Profil internetowy. Wybierz profil. Jak rozpocz przegldanie W trybie gotowoci wybierz Menu > Internet i wybierz jedn z opcji: Strona glówna -- przejcie do ustawionej strony glównej. Zakladki -- przejcie bezporednio do zapisanej strony internetowej. Id do adresu -- przejcie do ustawionych stron lub zakladek, wprowadzenie adresu internetowego lub wywietlenie uprzednioodwiedzonych stron. Poka -- wywietlenie pelnej zawartoci lub tylko tekstu. Zaawansowane -- wybór takich opcji, jak wywietlanie obrazków, zezwalanie na pliki cookie, czyszczenie plików cookie, czyszczenie pamici podrcznej i stan polczenia internetowego. Jak zatrzyma przegldanie Podczas przegldania nacinij i przytrzymaj Wstecz. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blokady Blokada karty SIM Blokada karty SIM chroni przed uyciem przez osoby niepowolane wylcznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon bdzie dzialal normalnie z now kart SIM. Wikszo kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeli blokada karty SIM jest wlczona, po kadym wlczeniu telefonu naley wprowadzi kod PIN (Personal Identity Number). Jeli trzy razy z rzdu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastpi zablokowanie karty SIM. Informuje o tym komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora. Aby odblokowa kart, wprowad kod PUK (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK s dostarczane przez operatora sieci. Wywietlenie komunikatu Kod bldny. Pozostalo prób: podczas edycji kodu PIN oznacza, e kod PIN lub PIN2 zostal wprowadzony bldnie. Jak odblokowa kart SIM 1 Gdy zostanie wywietlony komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora., wprowad swój kod PUK i wybierz OK. 2 Wprowad nowy kod PIN i wybierz OK. 3 Ponownie wprowad nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jak wlczy blokad karty SIM 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Ochrona > Wlcz. 2 Wprowad kod PIN i wybierz OK. Jak zmieni kod PIN 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Zmie kod PIN. 2 Wprowad kod PIN i wybierz OK. 3 Wprowad nowy kod PIN i wybierz OK. 4 Ponownie wprowad nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. Jak zmieni kod PIN2 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Zmie kod PIN2. 2 Wprowad kod PIN2 i wybierz OK. 3 Wprowad nowy kod PIN2 i wybierz OK. 4 Ponownie wprowad nowy kod PIN2 w celu potwierdzenia i wybierz OK. Blokada telefonu Blokada telefonu chroni przed jego uyciem przez osoby niepowolane w przypadku kradziey i wymiany karty SIM.

5 Kod blokady telefonu (domylnie 0000) mona zmieni na dowolny czterocyfrowy kod, znany tylko uytkownikowi. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jeli blokada telefonu jest ustawiona jako Automatycznie, nie trzeba wprowadza kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie wloona inna karta SIM. Jak wlczy blokad telefonu 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Ochrona > Wlcz. 2 Wprowad kod blokady telefonu i wybierz OK. Jak edytowa kod blokady telefonu 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Zmie kod. 2 Wprowad aktualny kod i wybierz OK. 3 Wprowad nowy kod i wybierz OK. 4 Ponownie wprowad nowy kod w celu potwierdzenia i wybierz OK. Jeeli zapomnisz nowy kod, zanie telefon do lokalnego punktu sprzeday produktów firmy Sony Ericsson. Jak odblokowa telefon 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Ochrona > Wylcz. 2 Wprowad kod blokady telefonu i wybierz OK. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Rozwizywanie problemów Rozwizywanie niektórych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale wikszo problemów mona rozwiza samodzielnie. Przed oddaniem telefonu do naprawy naley wyj kart SIM. Pojemno pamici i szybko Jeli telefon przez dluszy nie byl restartowany, mog pojawia si problemy z dostpnoci pamici i szybkoci dzialania. Restart moe poprawi dzialanie telefonu i zwikszy pojemno pamici. 1 Wylcz telefon i zdejmij pokryw baterii. 2 Wyjmij bateri telefonu, a nastpnie wló j z powrotem. 3 Zaló pokryw baterii i wlcz telefon. Przywracanie ustawie pocztkowych W przypadku takich problemów z telefonem, jak migotanie ekranu lub nieruchomienie obrazu czy trudnoci z nawigacj, naley przywróci pocztkowe ustawienia telefonu. W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Ust. pocztkowe i wybierz jedn z opcji. Opcja Resetuj ustawienia spowoduje anulowanie wszystkich dokonanych zmian i przywrócenie wartoci domylnych. Opcja Resetuj wszystko powoduje usunicie wszystkich danych uytkownika, takich jak kontakty, wiadomoci, obrazki i dwiki w telefonie. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefon sam si wylcza Jeli telefon sam si wylcza podczas przenoszenia, jaki przedmiot znajdujcy si w kieszeni lub torbie naciska klawisz wlczania/wylczania. Naley wlczy automatyczn blokad klawiatury. W trybie gotowoci wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Aut. blok. klawiszy > Wlcz. Nie mog wlczy telefonu, co mam zrobi? Spróbuj calkowicie naladowa bateri telefonu. Podlcz ladowark (ikona zasilania na wtyczce ladowarki powinna by skierowana do góry) i laduj telefon przez 2,5 godziny. Ikona baterii moe pojawi si na ekranie dopiero po 30 minutach ladowania. Jaki jest kod blokady telefonu? Blokada telefonu chroni telefon przed uyciem przez osoby niepowolane. Kod blokady telefonu trzeba wprowadzi, jeeli do telefonu zostanie wloona inna karta SIM. Domylny kod blokady telefonu to This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nie mog wysyla wiadomoci tekstowych (SMS) Sprawd, czy w telefonie zostal wprowadzony prawidlowy numer centrum uslug. 1 W trybie gotowoci wybierz Menu > Wiadomoci > Ustawienia > Wiadom. tekstowa > Centrum uslug. Numer jest widoczny, jeli zostal zapisany na karcie SIM. 2 Jeeli nie wida adnego numeru, wprowad numer centrum uslug lcznie z prefiksem midzynarodowym,,+" oraz numerem kierunkowym kraju. 3 Wybierz OK. Nie mog korzysta z Internetu lub uslugi MMS Sprawd, czy masz abonament telefoniczny obejmujcy transmisj danych oraz wlaciwe ustawienia w telefonie. Co oznaczaj komunikaty o bldach? PIN zablokowany Kod PIN zostal wprowadzony nieprawidlowo trzy razy. Karta SIM zostala zablokowana. Odblokuj kart SIM przy uyciu kodu PUK podanego wraz z kodem PIN przez operatora sieci. 1 Wprowad kod PUK i wybierz OK. 2 Wprowad nowy kod PIN i wybierz OK. 3 Ponownie wprowad nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. 38 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Wló kart SIM Karta SIM zostala wloona niewlaciwie lub jest uszkodzona albo zabrudzona. Wypróbuj jeden lub wicej z poniszych sposobów: Wyjmij kart SIM i wló j prawidlowo. Wyczy styki na karcie SIM i w telefonie mikk szczoteczk, ciereczk lub wacikiem. Sprawd, czy karta SIM nie jest uszkodzona. Skontaktuj si z operatorem sieci, aby uzyska now kart SIM. wlaciw kart SIM. si z operatorem. Aby odblokowa, zobacz Blokada karty SIM na stronie 33. Kody niezgodne Wprowadzono niewlaciwy kod PIN lub PIN2. Wprowad poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz OK. Zobacz Blokady na stronie 33. Telefon zablokowany Telefon jest zablokowany. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Declaration of conformity for T280i We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3. 1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, December 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Spelniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/WE). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson T280i GSM 900/1800 Niniejsza instrukcja obslugi zostala opublikowana przez firm Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokaln firm z ni stowarzyszon bez adnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB moe wprowadza ulepszenia i zmiany wynikajce z bldów typograficznych, niedokladnoci aktualnych informacji czy udoskonale programów lub sprztu. Zmiany te bd uwzgldniane w nastpnych wydaniach tej instrukcji obslugi. Wszelkie prawa zastrzeone. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Numer publikacji: PL/LZT R1A. Prosimy zwróci uwag, e niektóre uslugi opisane w tej instrukcji obslugi nie s dostpne we wszystkich sieciach.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dotyczy to równie midzynarodowego numeru ratunkowego 112. W przypadku wtpliwoci, czy dana usluga jest dostpna, czy nie, naley kontaktowa si z operatorem sieci lub uslugodawc. Przed pierwszym uyciem telefonu komórkowego naley zapozna si z Wanymi informacjami. Wszelkie ilustracje maj charakter pogldowy i nie musz odzwierciedla faktycznego wygldu telefonu. Ten telefon komórkowy umoliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartoci dodatkowej, na przyklad dzwonków. Korzystanie z takiej zawartoci moe by ograniczone lub zabronione w zwizku z prawami osób trzecich, w tym w szczególnoci na skutek ogranicze wynikajcych z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Peln odpowiedzialno za zawarto dodatkow pobieran do telefonu komórkowego lub przekazywan z niego ponosi uytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartoci dodatkowej uytkownik powinien sprawdzi, czy ma wlaciw licencj lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokladnoci, integralnoci ani jakoci zawartoci dodatkowej czy innej zawartoci oferowanej przez inne podmioty. W adnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za niewlaciwe wykorzystanie zawartoci dodatkowej lub innej zawartoci oferowanej przez inne podmioty. Metoda edycji T9TM jest znakiem towarowym lub zastrzeonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Wlacicielem praw do znaku slownego i do logo Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc., a firma Sony Ericsson uywa tych znaków na podstawie licencji. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. www. sonyericsson.com Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden PL/LZT R1A Printed in Country This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use..

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo