Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: URL i klucz subskrypcji jest przesylany, np. poczt , po zakupieniu produktu. Zostanie otwarta strona logowania do uslugi F-Secure Protection Service. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 7 2. Kliknij lcze Utwórz konto. Zostanie otwarta strona Tworzenie konta. 3. Wprowad wymagane informacje. W polu Klucz subskrypcji wprowad klucz subskrypcji otrzymany na przyklad poczt po zakupie produktu. W polu Nazwa konta wprowad nazw firmy. 8 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB W polu Nazwa uytkownika wprowad adres uytkownika. Ten adres jest uywany jako nazwa logowania. W polach Haslo i Potwierd haslo wprowad dokladnie te same hasla. W polu Adres wpisz swój adres Kliknij pozycj Utwórz konto. Otrzymasz wiadomo zawierajc informacje o koncie. 5. Kliknij pozycj Powrót do strony logowania. Zostanie otwarta strona logowania do uslugi F-Secure Protection Service. 6. Zaloguj si do portalu F-Secure PSB. Pobieranie oprogramowania Oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security, F-Secure Server Security i F- Secure PSB and Server Security mona pobra z portalu F-Secure PSB. Aby pobra oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Zaloguj si do portalu F-Secure PSB. Wprowad nazw uytkownika i haslo wybrane podczas tworzenia konta. Zostanie otwarta strona Stan ochrony dla nowego konta. 2. Kliknij lcze Pobierz oprogramowanie u góry strony. Zostanie otwarta strona pobierania oprogramowania. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 9 3. Na stronie pobierania oprogramowania kliknij lcze Pobierz oprogramowanie stacji roboczej lub Pobierz oprogramowanie serwera. Odzyskiwanie hasla Jeli nie pamitasz swojego hasla moesz je odzyska przy uyciu lcza Nie pamitasz hasla. Aby odzyska swoje haslo, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie logowania do portalu F-Secure PSB kliknij lcze Nie pamitasz hasla. 2. Wprowad swoj nazw uytkownika i kliknij przycisk Przelij. Na adres podany podczas tworzenia konta zostanie wyslana wiadomo . W tej wiadomoci zawarte jest lcze na stron portalu F-Secure PSB, na której moesz zmieni swoje haslo. Dodawanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy Dodanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy pozwala zwikszy liczb komputerów z dostpem do portalu. Aby doda nowy klucz subskrypcji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij kart Subskrypcje. Zostanie otwarta strona Subskrypcje. 10 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 2. Kliknij opcj Dodaj nowy klucz subskrypcji. 3. Wprowad nowy klucz subskrypcji, który zostal wczeniej zakupiony, i kliknij przycisk Dodaj. Nowy klucz subskrypcji zostanie dodany do konta firmy. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security W tej sekcji opisano wymagania systemowe dotyczce instalowania i uywania produktu, a take zawarto instrukcje instalacyjne. Wymagania systemowe Przed rozpoczciem instalowania i uywania oprogramowania F-Secure Workstation Security naley zapozna si z nastpujcymi informacjami. Aby bylo moliwe zainstalowanie i uruchomienie produktu, komputer musi spelnia nastpujce wymagania minimalne: Wersja systemu operacyjnego: Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4 Microsoft Windows XP (wersja 32-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: Home, Professional i Media Center Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: Procesor: Starter Home Basic Home Premium Business Ultimate Enterprise Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Intel Pentium III 600 Mhz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 11 Zdolny do uruchomienia 32-bitowej wersji systemu Microsoft Vista Pami RAM: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 256 MB Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Ekran: 512 MB Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 8 bitów (256 kolorów) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Wolne miejsce na dysku: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji. Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Wymagany jest program Internet Explorer 5.0 lub nowszy. Przegldarka: Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Wymagany jest program Internet Explorer 7.0 lub nowszy. Przegldarki obslugiwane na potrzeby uywania portalu F-Secure PSB: 12 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wymagany jest program Internet Explorer 6.x lub nowszy. W przegldarce musi by wlczona obsluga skryptów JavaScript i plików cookie. Wymagany jest program Firefox 2.x lub nowszy. W przegldarce musi by wlczona obsluga skryptów JavaScript i plików cookie. Informacje: Do uywania Edytora profilów wymagane jest zainstalowanie rodowiska wykonawczego jzyka Java w wersji 1.6 lub nowszej. Poniej opisano zalecan specyfikacj komputera na potrzeby instalowania i uywania produktu: Procesor: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Intel Pentium III 1 GHz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Pami RAM: Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 512 MB lub wicej Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Ekran: 1 GB lub wicej Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Wolne miejsce na dysku: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 800 MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji. Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Program Internet Explorer 6.0 lub nowszy Przegldarka: Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Program Internet Explorer 7.0 lub nowszy Lokalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security W tej sekcji opisano sposób lokalnego instalr Security naley zapozna si z poniszymi informacjami.

3 Komputer musi spelnia nastpujce wymagania w celu zainstalowania i uywania produktu: System operacyjny: Windows Server 2000 (wersja 32-bitowa), Windows Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa). Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 17 Procesor: Pami RAM: Wolne miejsce na dysku dla instalacji: Wolne miejsce na dysku na potrzeby przetwarzania: Polczenie internetowe: Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy 1 GB 260 MB 10 GB lub wicej Polczenie internetowe jest niezbdne do potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania aktualizacji. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, a po instalacji sprawd, czy komputer jest wywietlany w portalu. Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe, aby rozpocz instalacj. 2. Wybierz jzyk instalacji i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa. 3. Przeczytaj umow licencyjn. Aby zaakceptowa jej warunki i kontynuowa, kliknij przycisk Akceptuj. 4. Wprowad klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. 18 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wprowad klucz subskrypcji, który zostal uyty podczas tworzenia konta. 5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk Dalej. Instalacja automatyczna: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejce produkty zabezpieczajce mog zosta automatycznie zastpione. Produkt zostanie zainstalowany w domylnym katalogu. Instalacja,,krok po kroku": ten rodzaj instalacji umoliwia zmian katalogu instalacyjnego. Jednak zalecane jest uycie katalogu domylnego. 6. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Zakocz. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB and Server Security W tym rozdziale opisano wymagania systemowe dotyczce instalowania i uywania produktu, a take zawarto szczególowe instrukcje instalowania produktu. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 19 Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem produktu F-Secure PSB and Server Security zapoznaj si z poniszymi informacjami. Komputer musi spelnia nastpujce wymagania w celu zainstalowania i uywania produktu: System operacyjny: Microsoft Exchange Server: Procesor: Pami RAM: Wolne miejsce na dysku dla instalacji: Wolne miejsce na dysku na potrzeby przetwarzania: Windows Small Business Server 2003 (wersja 32-bitowa) Microsoft Exchange Server 2003 z zainstalowanym najnowszym dodatkiem Service Pack Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy 1 GB 260 MB 10 GB lub wicej. Informacje: Wymagane wolne miejsce na dysku jest uzalenione od liczby skrzynek pocztowych, intensywnoci ruchu danych i rozmiaru magazynu informacji. Serwer SQL (na potrzeby bazy danych kwarantanny): Microsoft SQL Server 2005 (Enterprise, Standard, Workgroup lub Express) -- zalecany Microsoft SQL Server 2000 (Enterprise, Standard lub Workgroup) z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 4 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 4 Informacje: Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server lub aparat Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) z uwierzytelnianiem w trybie mieszanym. Informacje dotyczce instalowania programu Microsoft SQL Server 2005 mona znale na stronie Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest niezbdne do potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania aktualizacji. 20 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Przed instalacj produktu Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server. Przed rozpoczciem instalacji oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zgromadzi nastpujce informacje: Haslo do konta programu Microsoft SQL Server. Prawidlowa nazwa instancji na potrzeby kwarantanny, jeli na jednym serwerze zainstalowano kilka instancji programu Microsoft SQL Server. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB and Server Security Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, a po instalacji sprawd, czy bazy danych zostaly zaktualizowane. Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server lub aparat Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) z mieszanym trybem uwierzytelniania. Instrukcje dotyczce instalowania programu Microsoft SQL Server 2005 znajduj si pod adresem Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe, aby rozpocz instalacj. 2. Wybierz jzyk instalacji i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa. W przypadku instalowania produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange jako jzyk instalacji naley wybra jzyk angielski. 3. Przeczytaj umow licencyjn. Aby zaakceptowa jej warunki i kontynuowa, kliknij przycisk Akceptuj. 4. Wprowad klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 21 Wprowad klucz subskrypcji, który zostal uyty podczas tworzenia konta. 5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk Dalej. Instalacja automatyczna: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejce produkty zabezpieczajce mog zosta automatycznie zastpione. Produkt zostanie zainstalowany w domylnym katalogu. Instalacja,,krok po kroku": ten rodzaj instalacji umoliwia zmian katalogu instalacyjnego. Jednak zalecane jest uycie katalogu domylnego. 6. Na stronie szczególów serwera SQL wprowad nazw lokalnej lub zdalnej instancji serwera SQL. 22 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Informacje: Aby odszuka nazw hosta (HOSTNAME), wpisz polecenie ipconfig /all w wierszu polecenia. Nazwa serwera zostanie wywietlona w oknie wiersza polecenia w pozycji Nazwa hosta. Zamiast nazwy hosta moesz uy adresu IP lub w pelni kwalifikowanej nazwy domeny. Informacje: Aby znale nazw instancji (INSTANCE), kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Narzdzia administracyjne > Uslugi. Nastpnie odszukaj uslug Serwer SQL (INSTANCENAME). Nazwa instancji zostanie wywietlona w nawiasach. W przypadku kilku dostpnych nazw instancji, wybierz t, której chcesz uy. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wprowad haslo uytkownika uslugi SA. Informacje: Jeli nie masz pewnoci, czy pamitasz odpowiednie haslo uslugi SA, lub instalacja nie powiedzie si z powodu wystpienia bldu serwera SQL, zapoznaj si z sekcj Rozwizywanie problemów. 8. Kliknij przycisk Dalej. 9. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Zakocz. 10. Po przeprowadzeniu instalacji otwórz konsol sieci Web firmy F-Secure i upewnij si, e bazy danych zostaly zaktualizowane: a) Wybierz kolejno opcje Programy > F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange > Konsola sieci Web produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.

4 b) Upewnij si, e wyniki ostatniego sprawdzania na karcie Agent automatycznej aktualizacji na stronie Podsumowanie nie zawieraj adnych informacji o udostpnieniu aktualizacji. c) W obszarze Podsumowanie kliknij opcj Pobranie pliki i sprawd, czy na licie Dostpne pakiety znajduje si co najmniej jedna aktualizacja z niedawn dat. 24 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 11. Upewnij si, e wszystkie skladniki s oznaczone zielon ikon stanu na karcie Pocztek. 12. Nastpnie skonfiguruj oprogramowanie F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. Szczególowe instrukcje znajdziesz w rozdziale Administrowanie przy uyciu konsoli sieci Web w podrczniku administratora produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. Uaktualnianie z programu Policy Manager W tym rozdziale opisano, jak uaktualni swój system z programu F-Secure Policy Manager do rozwizania F-Secure Protection Service for Business (PSB). Aby uatkualni swój system, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Utwórz konto w portalu F-Secure PSB portal, jeli nie zostalo to zrobione wczeniej. 2. Zaloguj si do portalu. 3. U góry strony Stan ochrony na koncie kliknij lcze Pobierz oprogramowanie. Zostanie otwarta strona Pobieranie oprogramowania. 4. Kliknij lcze Pobierz plik JAR instalatora oprogramowania stacji roboczej dla PMC. 5. W konsoli produktu F-Secure Policy Manager wybierz z menu Narzdzia polecenie Pakiety instalacyjne. Zostanie otwarte okno Pakiety instalacyjne. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij opcj Importuj. 7. W oknie Importowanie pakietu instalacyjnego odszukaj odpowiedni plik i kliknij przycisk Otwórz. 8. Kliknij kart Instalacja. 26 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 9. W obszarze Domeny zasad wybierz komputer lub grup komputerów, na których chcesz zainstalowa oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security. 10. W okienku Instalacje na podstawie zasad w obszarze Wersje do zainstalowania wybierz odpowiedni wersj, a nastpnie kliknij przycisk Rozpocznij. Zostanie otwarte okno Opcje instalacji. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wykonaj nastpujce czynnoci: a) Wprowad klucz subskrypcji. b) Wybierz jzyk instalacji. c) Zaznacz opcj Uruchom ponownie po [ ] sekundach po instalacji. 12. Kliknij przycisk Zakocz. Zostan utworzone pakiety dystrybucyjne. 13. Po pomylnym utworzeniu pakietów z menu Plik wybierz polecenie Rozprowad zasady. Gdy komputery nawi nastpnym razem polczenie z serwerem zarzdzania zasadami, pobior i zainstaluj oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security, a nastpnie zostan ponownie uruchomione. Po zakoczeniu instalacji sprawd, czy komputery zostaly zarejestrowane w portalu F-Secure PSB. Nastpnie moesz usuwa komputery za pomoc konsoli produktu F-Secure Policy Manager. 28 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Sprawdzanie stanu systemu W portalu jest przedstawiany stan zabezpiecze komputerów w sieci oraz wskazywane s problemy zwizane z zabezpieczeniami, które naley naprawi. Czy moja sie jest chroniona? Na stronie Pocztek wywietlane s informacje na temat ogólnego stanu ochrony sieci. Na stronie Pocztek wywietlany jest wykres kolowy, na którym proporcjonalnie przedstawione s chronione komputery w sieci, a take komputery z drobnymi i krytycznymi problemami. Informacje: W portalu dostpne s informacje tylko na temat komputerów zarejestrowanych w tym portalu. Komputery, które nie zostaly zarejestrowane, mog stanowi zagroenie dla bezpieczestwa. Na licie po prawej wywietlane s informacje sieciowe o kadym skladniku zabezpiecze. Jeli wszystkie ikony s zielone, oznacza to, e komputery s chronione. Ponadto wywietlana jest informacja o lcznej liczbie kont i komputerów w sieci. Sprawdzanie stanu grupy komputerów Podczas sprawdzania stanu komputerów mona je wywietla wedlug grup, do których nale, klucza subskrypcji lub wystpowania tego samego problemu. Wywietlanie komputerów, na których wystpuje ten sam problem W przypadku wystpienia problemu mona wywietli wszystkie komputery, których to dotyczy. Aby wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij jedno z lczy zawierajcych liczb komputerów z okrelonym problemem. Na przyklad,,definicje wirusów s bardzo stare na 3 komputerach". Zostanie otwarta strona Komputery. 2. Moesz wywietli komputery, na których wystpil ten sam problem. Wywietlanie komputerów nalecych do tej samej grupy Mona wywietla wszystkie komputery nalece do okrelonej grupy. Aby wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij kart Komputery. Zostanie otwarta strona Komputery. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij kart Centralne zarzdzanie. 3. W widoku Centralne zarzdzanie wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij naglówek kolumny Grupa w celu posortowania komputerów wedlug nazw grup, do których te komputery nale. wywietlona liczba komputerów nalecych do tej grupy. wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij kart Komputery. Zostanie otwarta strona Komputery. 2. Kliknij kart Zainstalowane oprogramowanie. 3. komputerach, takie jak nazwy DNS i adresy IP. Informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerach. komputery, na których wystpuje ten sam problem. Wszystkie komputery posiadajce jednakowy klucz subskrypcji. Komputer zawiera list wszystkich komputerów w sieci. zabezpieczy komputery w sieci, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Upewnij si, e wszystkie komputery s zarejestrowane w portalu. 2. musz zosta usunite lokalnie. 3. odczytu kanalu RSS potrzebny jest czytnik RSS. ikon znajdujc si w prawym górnym rogu strony Pocztek. Zostanie otwarta strona Kanal RSS. 2. górnej czci karty Pocztek wywietlany jest stan ochrony komputera. Jeli na przyklad wywietlany jest stan Chroniony, to ochrona komputera jest aktualna. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 33 Poziomy zabezpiecze dla rónych skladników zabezpiecze, na przyklad Normalny lub Wysoki, s wywietlane obok nazw tych skladników. W dolnej czci karty Pocztek jest wywietlana data i godzina ostatniego sprawdzania aktualizacji. Klikajc karty z lewej strony, mona wywietla szczególowe informacje o wszystkich skladnikach zabezpiecze (Ochrona przed wirusami i szpiegami, Oslona internetowa, Kontrola spamu i Aktualizacje automatyczne). Ikony przedstawiaj stan programu i jego skladników zabezpiecze. Zmiana ustawie programu powoduje te zmian ikon. Ikony i ich znaczenie: Krytyczny skladnik zabezpiecze, taki jak Ochrona przed wirusami i szpiegami, dziala prawidlowo. Jeden ze skladników zabezpiecze nie jest uywany, ale komputer jest nadal chroniony. Skladnik zabezpiecze lub jedna z jego funkcji jest wylczona i komputer nie jest chroniony.

5 Po wlczeniu skladnika ikona ponownie zmieni kolor na zielony. Subskrypcja uslugi wygasla. Stan bldu oprogramowania. Zdalne zarzdzanie ustawieniami produktu W tej sekcji opisano sposób zdalnego zarzdzania ustawieniami produktu przez przypisywanie profilów lub operacji. Przypisywanie profilów Do komputera mona przypisa nowy profil, aby na przyklad ograniczy uytkownikom tego komputera moliwo wprowadzania niebezpiecznych zmian w ustawieniach zabezpiecze. 34 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Dostpne s domylne profile nawizywania polczenia z Internetem ze stalej lokalizacji (na przyklad Biuro - otwarty, Biuro - zablokowany) i z lokalizacji poza biurem (na przyklad Komputer przenony - otwarty, Komputer przenony - zablokowany). Profile otwarte umoliwiaj uytkownikom zmienianie ustawie zabezpiecze, natomiast zablokowane chroni przed zmianami tych ustawie. Aby przypisa profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na licie komputerów zaznacz komputery, do których chcesz przypisa profil. 2. Kliknij opcj Przypisz profil. Zostanie wywietlona lista dostpnych profilów. 3. Wybierz profil na licie. 4. Kliknij przycisk Przypisz. Lokalne zastosowanie operacji lub profilu na komputerze zdalnym nastpi przy nastpnym sprawdzeniu przez ten komputer aktualizacji w portalu F-Secure PSB. Aby sprawdzi oczekujce operacje lub nowe profile, komputer musi by wlczony i podlczony do Internetu. Przypisywanie operacji Za porednictwem portalu mona te przypisywa operacje na zdalnych komputerach, na przyklad wlcza zapor lub uruchamia skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu wirusów. Aby przypisa operacj, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz komputery, zaznaczajc odpowiednie pola wyboru na licie. 2. Kliknij opcj Operacje. Zostanie wywietlona lista operacji. 3. Wybierz na licie jedn z nastpujcych operacji: Operacja Dzialanie Wylij peln aktualizacj stanu Wlcz skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu wirusów Wlcz skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu szpiegów Wymusza na komputerze zdalnym wyslanie do portalu pelnego raportu stanu. Wykrywa i blokuje wirusy zanim zdolaj wyrzdzi szkody na komputerze zdalnym. Wykrywa i blokuje oprogramowanie szpiegowskie zanim zdola wyrzdzi szkody na komputerze zdalnym. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 35 Operacja Ustaw poziom ochrony przed wirusami i szpiegami na Normalny Wlcz kontrol aplikacji Dzialanie Ustawia najlepiej dopasowany poziom ochrony przed wirusami i szpiegami dla komputera zdalnego. Udostpnia uytkownikowi kontrol nad tym, które aplikacje maj dostp do Internetu na komputerze zdalnym. Ustaw poziom zabezpiecze Oslony Ustawia najlepiej dopasowany poziom ochrony internetowej na Biuro przed niebezpiecznym ruchem dla komputera zdalnego. 4. Kliknij opcj Przypisz operacj, aby przypisa wybran operacj do komputera zdalnego. Zastosowanie operacji lub profilu na komputerze zdalnym nastpi przy nastpnym sprawdzeniu przez ten komputer aktualizacji w portalu. Zarzdzanie profilami Przy uyciu edytora profilów mona tworzy, edytowa i usuwa profile. Informacje o profilach Profile umoliwiaj okrelanie moliwoci uytkowników w zakresie zmiany ustawie zabezpiecze na komputerze. Profile róni si midzy sob kilkoma czynnikami: Umiejtnoci uytkownika. Profil dla pocztkujcych uytkowników moe ogranicza uprawnienia do zmieniania ustawie zabezpiecze. Typ komputera: przenony lub stacjonarny. Profil dla komputerów przenonych sluy do ochrony uytkowników podczas uzyskiwania dostpu do Internetu w niezabezpieczonych lokalizacjach, takich jak kawiarnie z punktem bezplatnego dostpu. Profil dla komputerów stacjonarnych zostal zaprojektowany w celu zabezpieczania dostpu do Internetu w stalej lokalizacji. Dostpne s wstpnie zdefiniowane profile, które mona zastosowa na komputerze. Jeli odpowiedni profil nie istnieje, mona utworzy wlasny na podstawie istniejcego profilu lub od podstaw. Mona równie dodawa wlasne profile domylne. 36 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Tworzenie profilu Po utworzeniu nowego profilu mona go przypisa do komputera zdalnego. Aby utworzy profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Uruchom Edytor profilów. 2. Wybierz istniejcy profil, na podstawie którego chcesz utworzy nowy profil. Ustawienia wybranego profilu powinny by podobne do ustawie tworzonego profilu tak, aby nie bylo konieczne wprowadzanie wielu zmian. 3. Kliknij ikon tworzenia nowego profilu. 4. W polu Nazwa profilu wprowad opisow nazw dla profilu. Na stronie Komputery profil bdzie reprezentowany za pomoc tej nazwy. 5. W polu Opis wprowad opis dla profilu. Opis wybranego profilu zostanie wywietlony na stronie Komputery podczas przypisywania profilu. Opis powinien zawiera przejrzyste informacje na temat dzialania profilu. 6. Kliknij przycisk OK. Do drzewa Profile zostanie dodany nowy profil zawierajcy takie same ustawienia, jak profil bazowy. 7. Zaznaczajc i usuwajc zaznaczenie ustawienia, moesz wprowadza zmiany w profilu. 8. Kliknij ikon klódki obok ustawienia, jeli chcesz uniemoliwi uytkownikom zmienianie tego ustawienia na komputerach zdalnych. Zablokowane ustawienie profilu mona zmieni, przypisujc nowy profil. Zablokowane ustawienia nie mog by zmieniane ani przez uytkownika komputera zdalnego, ani przy uyciu przypisywania operacji. 9. Powtarzaj powysze kroki do momentu skonfigurowania danych ustawie profilu. 10. Kliknij ikon publikowania profilu. Moesz te klikn ikon odrzucania zmian, aby usun wprowadzone edycje i pozostawi profil bez zmian. Ten profil mona teraz przypisywa do zdalnych komputerów na stronie Komputery. Edytowanie profilu Edytowanie istniejcego profilu powoduje zastosowanie wprowadzonych zmian na wszystkich komputerach, na których ustawiono ten profil. Aby edytowa profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij opcj Uruchom Edytor profilów. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij opcj Uruchom Edytor profilów w trybie prostym. 3. Na karcie Profile wybierz profil moliwy do edycji. Profile utworzone przez innych uytkowników s zablokowane i nie mona ich edytowa. Obok nazw tych profilów jest wywietlana ólta ikona klódki. 4. Kliknij ikon edytowania profilu. 5. Na karcie Ustawienia wybierz jedn z grup ustawie. 6. Zmie ustawienie: a) Zaznacz lub wyczy ustawienie. b) Aby uniemoliwi uytkownikom zmienianie okrelonego ustawienia na komputerze zdalnym, kliknij ikon klódki obok tego ustawienia. Jedynym sposobem zmiany zablokowanego ustawienia w profilu jest wyslanie nowego profilu. Zablokowane ustawienia nie mog by zmieniane ani przez uytkowników komputerów zdalnych, ani przy uyciu przypisywania operacji. 7. Powtarzaj powysze kroki do momentu skonfigurowania danych ustawie profilu. 8. Kliknij ikon zapisywania profilu. Aby usun wszystkie wprowadzone edycje, kliknij ikon odrzucania zmian. Zmiany wprowadzone w ustawieniach profilu zostan zastosowane na wszystkich komputerach, na których ustawiono ten profil, przy nastpnym sprawdzaniu dostpnoci aktualizacji w portalu.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Usuwanie profilu Profil mona usun z listy dostpnych profilów. Aby usun profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Z drzewa profilów wybierz profil moliwy do edycji. Nie mona usuwa profilów utworzonych przez innych uytkowników. Te profile s zablokowane i obok ich nazw jest wywietlana ólta ikona klódki. 2. Kliknij ikon usuwania profilu. Wszystkie profile podrzdne równie zostan usunite. 3. Kliknij przycisk OK. Wybrany profil i wszystkie profile podrzdne zostan usunite i w portalu nie bd dostpne adne informacje dotyczce profilu. Usunity profil nie jest usuwany z samej stacji roboczej. 38 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Zmienianie nazwy lub opisu profilu Jeli na przyklad ustawienia profilu przestan by zgodne z jego nazw i opisem, mona zmieni nazw profilu i edytowa jego opis. Aby zmieni nazw profilu, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Z drzewa profilów po lewej wybierz profil moliwy do edycji. Nie mona edytowa profilów utworzonych przez innych uytkowników. Te profile s zablokowane i obok ich nazw jest wywietlana ólta ikona klódki. 2. Kliknij ikon edycji profilu. 3. Kliknij ikon wlaciwoci profilu. 4. Edytuj nazw i opis profilu. Moesz wprowadzi opis w kilku jzykach. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Kliknij ikon zapisywania profilu. Moesz te klikn ikon odrzucania zmian, aby usun wprowadzone edycje i pozostawi profil bez zmian. Ustawianie profilu domylnego Na komputerach zdalnych mona ustawia wlasne profile domylne. Profile domylne mona ustawia oddzielnie dla stacji roboczych i serwerów. Te profile s stosowane na nowych komputerach dodawanych do systemu. Jeli adne profile domylne nie zostan ustawione, na komputerach bd stosowane domylne profile systemowe. Aby ustawi profil domylny, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Ustaw profile domylne. 2. Wybierz profil, który chcesz ustawi jako profil domylny. 3. Okrel, czy profil ma by domylnym ustawieniem dla serwerów, czy dla stacji roboczych. opcj Aktualizuj. W kolumnie Profile domylne wywietlane s profile wybrane jako domylne. przywróci profile domylne, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Ustaw profile domylne. 2. Kliknij opcj Przywró domylne wartoci systemowe. nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj si z dzialem pomocy technicznej. Pyt. Jak zmieni jzyk w portalu F-Secure PSB? Odp. Aby zmieni jzyk, najpierw zaloguj si do portalu F-Secure PSB i kliknij swoj nazw uytkownika w prawym górnym rogu okna. Na stronie Edytowanie konta z listy rozwijanej Jzyk wybierz odpowiedni jzyk, a nastpnie kliknij opcj Przelij. Pyt. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania F-Secure PSB Server Security w portalu F-Secure PSB nie widz swojego komputera. Co mam zrobi? Odp. W przypadku braku komputera w portalu F-Secure PSB kliknij przycisk Sprawd teraz w glównym interfejsie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security. Jeli nadal nie widzisz swojego komputera w portalu, upewnij si, e klucz subskrypcji zostal dodany do portalu. Pyt. Kiedy musz utworzy swój wlasny profil zabezpiecze? Odp. Gdy aden ze wstpnie zdefiniowanych profilów nie spelnia wymaga uytkowników kocowych, konieczne jest utworzenie nowego profilu zabezpiecze. Jeli na przyklad na komputerze jest zainstalowany program, którego dzialanie jest spowalniane przez operacje skanowania w czasie rzeczywistym, mona utworzy profil zawierajcy ustawienia wykluczajce ten program ze skanowania. Jeli natomiast oprogramowanie sieciowe, takie jak klient sieci 40 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB VPN, nie moe nawiza polczenia z Internetem przy domylnych ustawieniach zapory, naley utworzy nowy profil zabezpiecze zawierajcy okrelone reguly zapory dla tego oprogramowania. Pyt. Chc pobra oprogramowanie dla serwera Exchange, ale nie mog go znale w sekcji Pobieranie oprogramowania portalu F-Secure PSB? Odp. Oprogramowanie wszystkich produków dla serwerów moesz pobra za porednictwem lcza Pobierz oprogramowanie serwera. Pyt. Jak mog korzysta z kanalów RSS? Odp. Instrukcje dotyczce korzystania z kanalów RSS znajdziesz w rozdziale Sprawdzanie stanu systemu w sekcji Pobieranie aktualizacji przez kanal RSS. Pyt. Czy mog tworzy raporty w portalu F-Secure PSB? Odp. Informacje o komputerach w sieci mona eksportowa za pomoc karty Eksportowanie danych (na karcie Komputery). Obecnie na karcie Raporty mona tylko wywietla informacje o komputerach w sieci, na przyklad informacje o ogólnym stanie ochrony i stanie kadego skladnika zabezpiecze. Pyt. Podczas instalacji oprogramowania F-Secure PSB Server Security wywietlone zostalo zapytanie o informacje dotyczce serwera SQL. Dlaczego? Odp. Prawdopodobnie wprowadzony zostal nieprawidlowy typ klucza subskrypcji. Na przyklad podczas instalowania oprogramowania PSB Server Security wpisano klucz subskrypcji dla oprogramowania F-Secure PSB and Server Security. Typ klucza subskrypcji mona sprawdzi na karcie Subskrypcje w portalu F-Secure PSB. Pyt. Gdzie w portalu F-Secure PSB mog znale parametry programu Microsoft Exchange? Odp. Nie mona ich znale w portalu F-Secure PSB. Parametry programu Microsoft Exchange s dostpne za porednictwem lokalnego internetowego interfejsu uytkownika..

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42 Jeżeli posiadasz komputer z oryginalnym systemem Windows może za niewielkie pieniądze cieszyć się najnowszą edycją "okienek". Microsoft przygotował preferencyjne warunki dla użytkownicy którzy chcąc przesiąść

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo