Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: URL i klucz subskrypcji jest przesylany, np. poczt , po zakupieniu produktu. Zostanie otwarta strona logowania do uslugi F-Secure Protection Service. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 7 2. Kliknij lcze Utwórz konto. Zostanie otwarta strona Tworzenie konta. 3. Wprowad wymagane informacje. W polu Klucz subskrypcji wprowad klucz subskrypcji otrzymany na przyklad poczt po zakupie produktu. W polu Nazwa konta wprowad nazw firmy. 8 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB W polu Nazwa uytkownika wprowad adres uytkownika. Ten adres jest uywany jako nazwa logowania. W polach Haslo i Potwierd haslo wprowad dokladnie te same hasla. W polu Adres wpisz swój adres Kliknij pozycj Utwórz konto. Otrzymasz wiadomo zawierajc informacje o koncie. 5. Kliknij pozycj Powrót do strony logowania. Zostanie otwarta strona logowania do uslugi F-Secure Protection Service. 6. Zaloguj si do portalu F-Secure PSB. Pobieranie oprogramowania Oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security, F-Secure Server Security i F- Secure PSB and Server Security mona pobra z portalu F-Secure PSB. Aby pobra oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Zaloguj si do portalu F-Secure PSB. Wprowad nazw uytkownika i haslo wybrane podczas tworzenia konta. Zostanie otwarta strona Stan ochrony dla nowego konta. 2. Kliknij lcze Pobierz oprogramowanie u góry strony. Zostanie otwarta strona pobierania oprogramowania. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 9 3. Na stronie pobierania oprogramowania kliknij lcze Pobierz oprogramowanie stacji roboczej lub Pobierz oprogramowanie serwera. Odzyskiwanie hasla Jeli nie pamitasz swojego hasla moesz je odzyska przy uyciu lcza Nie pamitasz hasla. Aby odzyska swoje haslo, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie logowania do portalu F-Secure PSB kliknij lcze Nie pamitasz hasla. 2. Wprowad swoj nazw uytkownika i kliknij przycisk Przelij. Na adres podany podczas tworzenia konta zostanie wyslana wiadomo . W tej wiadomoci zawarte jest lcze na stron portalu F-Secure PSB, na której moesz zmieni swoje haslo. Dodawanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy Dodanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy pozwala zwikszy liczb komputerów z dostpem do portalu. Aby doda nowy klucz subskrypcji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij kart Subskrypcje. Zostanie otwarta strona Subskrypcje. 10 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 2. Kliknij opcj Dodaj nowy klucz subskrypcji. 3. Wprowad nowy klucz subskrypcji, który zostal wczeniej zakupiony, i kliknij przycisk Dodaj. Nowy klucz subskrypcji zostanie dodany do konta firmy. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security W tej sekcji opisano wymagania systemowe dotyczce instalowania i uywania produktu, a take zawarto instrukcje instalacyjne. Wymagania systemowe Przed rozpoczciem instalowania i uywania oprogramowania F-Secure Workstation Security naley zapozna si z nastpujcymi informacjami. Aby bylo moliwe zainstalowanie i uruchomienie produktu, komputer musi spelnia nastpujce wymagania minimalne: Wersja systemu operacyjnego: Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4 Microsoft Windows XP (wersja 32-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: Home, Professional i Media Center Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: Procesor: Starter Home Basic Home Premium Business Ultimate Enterprise Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Intel Pentium III 600 Mhz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 11 Zdolny do uruchomienia 32-bitowej wersji systemu Microsoft Vista Pami RAM: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 256 MB Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Ekran: 512 MB Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 8 bitów (256 kolorów) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Wolne miejsce na dysku: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji. Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Wymagany jest program Internet Explorer 5.0 lub nowszy. Przegldarka: Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Wymagany jest program Internet Explorer 7.0 lub nowszy. Przegldarki obslugiwane na potrzeby uywania portalu F-Secure PSB: 12 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wymagany jest program Internet Explorer 6.x lub nowszy. W przegldarce musi by wlczona obsluga skryptów JavaScript i plików cookie. Wymagany jest program Firefox 2.x lub nowszy. W przegldarce musi by wlczona obsluga skryptów JavaScript i plików cookie. Informacje: Do uywania Edytora profilów wymagane jest zainstalowanie rodowiska wykonawczego jzyka Java w wersji 1.6 lub nowszej. Poniej opisano zalecan specyfikacj komputera na potrzeby instalowania i uywania produktu: Procesor: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Intel Pentium III 1 GHz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Pami RAM: Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 512 MB lub wicej Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Ekran: 1 GB lub wicej Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): 16 bitów lub wicej (65000 kolorów) Wolne miejsce na dysku: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): 800 MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwizania antywirusowego) Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji. Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): Program Internet Explorer 6.0 lub nowszy Przegldarka: Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): Program Internet Explorer 7.0 lub nowszy Lokalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security W tej sekcji opisano sposób lokalnego instalr Security naley zapozna si z poniszymi informacjami.

3 Komputer musi spelnia nastpujce wymagania w celu zainstalowania i uywania produktu: System operacyjny: Windows Server 2000 (wersja 32-bitowa), Windows Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa). Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 17 Procesor: Pami RAM: Wolne miejsce na dysku dla instalacji: Wolne miejsce na dysku na potrzeby przetwarzania: Polczenie internetowe: Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy 1 GB 260 MB 10 GB lub wicej Polczenie internetowe jest niezbdne do potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania aktualizacji. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, a po instalacji sprawd, czy komputer jest wywietlany w portalu. Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe, aby rozpocz instalacj. 2. Wybierz jzyk instalacji i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa. 3. Przeczytaj umow licencyjn. Aby zaakceptowa jej warunki i kontynuowa, kliknij przycisk Akceptuj. 4. Wprowad klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. 18 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wprowad klucz subskrypcji, który zostal uyty podczas tworzenia konta. 5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk Dalej. Instalacja automatyczna: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejce produkty zabezpieczajce mog zosta automatycznie zastpione. Produkt zostanie zainstalowany w domylnym katalogu. Instalacja,,krok po kroku": ten rodzaj instalacji umoliwia zmian katalogu instalacyjnego. Jednak zalecane jest uycie katalogu domylnego. 6. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Zakocz. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB and Server Security W tym rozdziale opisano wymagania systemowe dotyczce instalowania i uywania produktu, a take zawarto szczególowe instrukcje instalowania produktu. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 19 Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem produktu F-Secure PSB and Server Security zapoznaj si z poniszymi informacjami. Komputer musi spelnia nastpujce wymagania w celu zainstalowania i uywania produktu: System operacyjny: Microsoft Exchange Server: Procesor: Pami RAM: Wolne miejsce na dysku dla instalacji: Wolne miejsce na dysku na potrzeby przetwarzania: Windows Small Business Server 2003 (wersja 32-bitowa) Microsoft Exchange Server 2003 z zainstalowanym najnowszym dodatkiem Service Pack Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy 1 GB 260 MB 10 GB lub wicej. Informacje: Wymagane wolne miejsce na dysku jest uzalenione od liczby skrzynek pocztowych, intensywnoci ruchu danych i rozmiaru magazynu informacji. Serwer SQL (na potrzeby bazy danych kwarantanny): Microsoft SQL Server 2005 (Enterprise, Standard, Workgroup lub Express) -- zalecany Microsoft SQL Server 2000 (Enterprise, Standard lub Workgroup) z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 4 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 4 Informacje: Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server lub aparat Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) z uwierzytelnianiem w trybie mieszanym. Informacje dotyczce instalowania programu Microsoft SQL Server 2005 mona znale na stronie Polczenie internetowe: Polczenie internetowe jest niezbdne do potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania aktualizacji. 20 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Przed instalacj produktu Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server. Przed rozpoczciem instalacji oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zgromadzi nastpujce informacje: Haslo do konta programu Microsoft SQL Server. Prawidlowa nazwa instancji na potrzeby kwarantanny, jeli na jednym serwerze zainstalowano kilka instancji programu Microsoft SQL Server. Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB and Server Security Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, a po instalacji sprawd, czy bazy danych zostaly zaktualizowane. Przed zainstalowaniem oprogramowania F-Secure PSB and Server Security naley zainstalowa program Microsoft SQL Server lub aparat Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) z mieszanym trybem uwierzytelniania. Instrukcje dotyczce instalowania programu Microsoft SQL Server 2005 znajduj si pod adresem Aby zainstalowa oprogramowanie, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe, aby rozpocz instalacj. 2. Wybierz jzyk instalacji i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa. W przypadku instalowania produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange jako jzyk instalacji naley wybra jzyk angielski. 3. Przeczytaj umow licencyjn. Aby zaakceptowa jej warunki i kontynuowa, kliknij przycisk Akceptuj. 4. Wprowad klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 21 Wprowad klucz subskrypcji, który zostal uyty podczas tworzenia konta. 5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk Dalej. Instalacja automatyczna: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejce produkty zabezpieczajce mog zosta automatycznie zastpione. Produkt zostanie zainstalowany w domylnym katalogu. Instalacja,,krok po kroku": ten rodzaj instalacji umoliwia zmian katalogu instalacyjnego. Jednak zalecane jest uycie katalogu domylnego. 6. Na stronie szczególów serwera SQL wprowad nazw lokalnej lub zdalnej instancji serwera SQL. 22 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Informacje: Aby odszuka nazw hosta (HOSTNAME), wpisz polecenie ipconfig /all w wierszu polecenia. Nazwa serwera zostanie wywietlona w oknie wiersza polecenia w pozycji Nazwa hosta. Zamiast nazwy hosta moesz uy adresu IP lub w pelni kwalifikowanej nazwy domeny. Informacje: Aby znale nazw instancji (INSTANCE), kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Narzdzia administracyjne > Uslugi. Nastpnie odszukaj uslug Serwer SQL (INSTANCENAME). Nazwa instancji zostanie wywietlona w nawiasach. W przypadku kilku dostpnych nazw instancji, wybierz t, której chcesz uy. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wprowad haslo uytkownika uslugi SA. Informacje: Jeli nie masz pewnoci, czy pamitasz odpowiednie haslo uslugi SA, lub instalacja nie powiedzie si z powodu wystpienia bldu serwera SQL, zapoznaj si z sekcj Rozwizywanie problemów. 8. Kliknij przycisk Dalej. 9. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Zakocz. 10. Po przeprowadzeniu instalacji otwórz konsol sieci Web firmy F-Secure i upewnij si, e bazy danych zostaly zaktualizowane: a) Wybierz kolejno opcje Programy > F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange > Konsola sieci Web produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.

4 b) Upewnij si, e wyniki ostatniego sprawdzania na karcie Agent automatycznej aktualizacji na stronie Podsumowanie nie zawieraj adnych informacji o udostpnieniu aktualizacji. c) W obszarze Podsumowanie kliknij opcj Pobranie pliki i sprawd, czy na licie Dostpne pakiety znajduje si co najmniej jedna aktualizacja z niedawn dat. 24 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 11. Upewnij si, e wszystkie skladniki s oznaczone zielon ikon stanu na karcie Pocztek. 12. Nastpnie skonfiguruj oprogramowanie F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. Szczególowe instrukcje znajdziesz w rozdziale Administrowanie przy uyciu konsoli sieci Web w podrczniku administratora produktu F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. Uaktualnianie z programu Policy Manager W tym rozdziale opisano, jak uaktualni swój system z programu F-Secure Policy Manager do rozwizania F-Secure Protection Service for Business (PSB). Aby uatkualni swój system, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Utwórz konto w portalu F-Secure PSB portal, jeli nie zostalo to zrobione wczeniej. 2. Zaloguj si do portalu. 3. U góry strony Stan ochrony na koncie kliknij lcze Pobierz oprogramowanie. Zostanie otwarta strona Pobieranie oprogramowania. 4. Kliknij lcze Pobierz plik JAR instalatora oprogramowania stacji roboczej dla PMC. 5. W konsoli produktu F-Secure Policy Manager wybierz z menu Narzdzia polecenie Pakiety instalacyjne. Zostanie otwarte okno Pakiety instalacyjne. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij opcj Importuj. 7. W oknie Importowanie pakietu instalacyjnego odszukaj odpowiedni plik i kliknij przycisk Otwórz. 8. Kliknij kart Instalacja. 26 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 9. W obszarze Domeny zasad wybierz komputer lub grup komputerów, na których chcesz zainstalowa oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security. 10. W okienku Instalacje na podstawie zasad w obszarze Wersje do zainstalowania wybierz odpowiedni wersj, a nastpnie kliknij przycisk Rozpocznij. Zostanie otwarte okno Opcje instalacji. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Wykonaj nastpujce czynnoci: a) Wprowad klucz subskrypcji. b) Wybierz jzyk instalacji. c) Zaznacz opcj Uruchom ponownie po [ ] sekundach po instalacji. 12. Kliknij przycisk Zakocz. Zostan utworzone pakiety dystrybucyjne. 13. Po pomylnym utworzeniu pakietów z menu Plik wybierz polecenie Rozprowad zasady. Gdy komputery nawi nastpnym razem polczenie z serwerem zarzdzania zasadami, pobior i zainstaluj oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security, a nastpnie zostan ponownie uruchomione. Po zakoczeniu instalacji sprawd, czy komputery zostaly zarejestrowane w portalu F-Secure PSB. Nastpnie moesz usuwa komputery za pomoc konsoli produktu F-Secure Policy Manager. 28 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Sprawdzanie stanu systemu W portalu jest przedstawiany stan zabezpiecze komputerów w sieci oraz wskazywane s problemy zwizane z zabezpieczeniami, które naley naprawi. Czy moja sie jest chroniona? Na stronie Pocztek wywietlane s informacje na temat ogólnego stanu ochrony sieci. Na stronie Pocztek wywietlany jest wykres kolowy, na którym proporcjonalnie przedstawione s chronione komputery w sieci, a take komputery z drobnymi i krytycznymi problemami. Informacje: W portalu dostpne s informacje tylko na temat komputerów zarejestrowanych w tym portalu. Komputery, które nie zostaly zarejestrowane, mog stanowi zagroenie dla bezpieczestwa. Na licie po prawej wywietlane s informacje sieciowe o kadym skladniku zabezpiecze. Jeli wszystkie ikony s zielone, oznacza to, e komputery s chronione. Ponadto wywietlana jest informacja o lcznej liczbie kont i komputerów w sieci. Sprawdzanie stanu grupy komputerów Podczas sprawdzania stanu komputerów mona je wywietla wedlug grup, do których nale, klucza subskrypcji lub wystpowania tego samego problemu. Wywietlanie komputerów, na których wystpuje ten sam problem W przypadku wystpienia problemu mona wywietli wszystkie komputery, których to dotyczy. Aby wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij jedno z lczy zawierajcych liczb komputerów z okrelonym problemem. Na przyklad,,definicje wirusów s bardzo stare na 3 komputerach". Zostanie otwarta strona Komputery. 2. Moesz wywietli komputery, na których wystpil ten sam problem. Wywietlanie komputerów nalecych do tej samej grupy Mona wywietla wszystkie komputery nalece do okrelonej grupy. Aby wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij kart Komputery. Zostanie otwarta strona Komputery. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij kart Centralne zarzdzanie. 3. W widoku Centralne zarzdzanie wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij naglówek kolumny Grupa w celu posortowania komputerów wedlug nazw grup, do których te komputery nale. wywietlona liczba komputerów nalecych do tej grupy. wywietli komputery, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na karcie Pocztek kliknij kart Komputery. Zostanie otwarta strona Komputery. 2. Kliknij kart Zainstalowane oprogramowanie. 3. komputerach, takie jak nazwy DNS i adresy IP. Informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerach. komputery, na których wystpuje ten sam problem. Wszystkie komputery posiadajce jednakowy klucz subskrypcji. Komputer zawiera list wszystkich komputerów w sieci. zabezpieczy komputery w sieci, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Upewnij si, e wszystkie komputery s zarejestrowane w portalu. 2. musz zosta usunite lokalnie. 3. odczytu kanalu RSS potrzebny jest czytnik RSS. ikon znajdujc si w prawym górnym rogu strony Pocztek. Zostanie otwarta strona Kanal RSS. 2. górnej czci karty Pocztek wywietlany jest stan ochrony komputera. Jeli na przyklad wywietlany jest stan Chroniony, to ochrona komputera jest aktualna. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 33 Poziomy zabezpiecze dla rónych skladników zabezpiecze, na przyklad Normalny lub Wysoki, s wywietlane obok nazw tych skladników. W dolnej czci karty Pocztek jest wywietlana data i godzina ostatniego sprawdzania aktualizacji. Klikajc karty z lewej strony, mona wywietla szczególowe informacje o wszystkich skladnikach zabezpiecze (Ochrona przed wirusami i szpiegami, Oslona internetowa, Kontrola spamu i Aktualizacje automatyczne). Ikony przedstawiaj stan programu i jego skladników zabezpiecze. Zmiana ustawie programu powoduje te zmian ikon. Ikony i ich znaczenie: Krytyczny skladnik zabezpiecze, taki jak Ochrona przed wirusami i szpiegami, dziala prawidlowo. Jeden ze skladników zabezpiecze nie jest uywany, ale komputer jest nadal chroniony. Skladnik zabezpiecze lub jedna z jego funkcji jest wylczona i komputer nie jest chroniony.

5 Po wlczeniu skladnika ikona ponownie zmieni kolor na zielony. Subskrypcja uslugi wygasla. Stan bldu oprogramowania. Zdalne zarzdzanie ustawieniami produktu W tej sekcji opisano sposób zdalnego zarzdzania ustawieniami produktu przez przypisywanie profilów lub operacji. Przypisywanie profilów Do komputera mona przypisa nowy profil, aby na przyklad ograniczy uytkownikom tego komputera moliwo wprowadzania niebezpiecznych zmian w ustawieniach zabezpiecze. 34 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Dostpne s domylne profile nawizywania polczenia z Internetem ze stalej lokalizacji (na przyklad Biuro - otwarty, Biuro - zablokowany) i z lokalizacji poza biurem (na przyklad Komputer przenony - otwarty, Komputer przenony - zablokowany). Profile otwarte umoliwiaj uytkownikom zmienianie ustawie zabezpiecze, natomiast zablokowane chroni przed zmianami tych ustawie. Aby przypisa profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na licie komputerów zaznacz komputery, do których chcesz przypisa profil. 2. Kliknij opcj Przypisz profil. Zostanie wywietlona lista dostpnych profilów. 3. Wybierz profil na licie. 4. Kliknij przycisk Przypisz. Lokalne zastosowanie operacji lub profilu na komputerze zdalnym nastpi przy nastpnym sprawdzeniu przez ten komputer aktualizacji w portalu F-Secure PSB. Aby sprawdzi oczekujce operacje lub nowe profile, komputer musi by wlczony i podlczony do Internetu. Przypisywanie operacji Za porednictwem portalu mona te przypisywa operacje na zdalnych komputerach, na przyklad wlcza zapor lub uruchamia skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu wirusów. Aby przypisa operacj, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz komputery, zaznaczajc odpowiednie pola wyboru na licie. 2. Kliknij opcj Operacje. Zostanie wywietlona lista operacji. 3. Wybierz na licie jedn z nastpujcych operacji: Operacja Dzialanie Wylij peln aktualizacj stanu Wlcz skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu wirusów Wlcz skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu szpiegów Wymusza na komputerze zdalnym wyslanie do portalu pelnego raportu stanu. Wykrywa i blokuje wirusy zanim zdolaj wyrzdzi szkody na komputerze zdalnym. Wykrywa i blokuje oprogramowanie szpiegowskie zanim zdola wyrzdzi szkody na komputerze zdalnym. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB 35 Operacja Ustaw poziom ochrony przed wirusami i szpiegami na Normalny Wlcz kontrol aplikacji Dzialanie Ustawia najlepiej dopasowany poziom ochrony przed wirusami i szpiegami dla komputera zdalnego. Udostpnia uytkownikowi kontrol nad tym, które aplikacje maj dostp do Internetu na komputerze zdalnym. Ustaw poziom zabezpiecze Oslony Ustawia najlepiej dopasowany poziom ochrony internetowej na Biuro przed niebezpiecznym ruchem dla komputera zdalnego. 4. Kliknij opcj Przypisz operacj, aby przypisa wybran operacj do komputera zdalnego. Zastosowanie operacji lub profilu na komputerze zdalnym nastpi przy nastpnym sprawdzeniu przez ten komputer aktualizacji w portalu. Zarzdzanie profilami Przy uyciu edytora profilów mona tworzy, edytowa i usuwa profile. Informacje o profilach Profile umoliwiaj okrelanie moliwoci uytkowników w zakresie zmiany ustawie zabezpiecze na komputerze. Profile róni si midzy sob kilkoma czynnikami: Umiejtnoci uytkownika. Profil dla pocztkujcych uytkowników moe ogranicza uprawnienia do zmieniania ustawie zabezpiecze. Typ komputera: przenony lub stacjonarny. Profil dla komputerów przenonych sluy do ochrony uytkowników podczas uzyskiwania dostpu do Internetu w niezabezpieczonych lokalizacjach, takich jak kawiarnie z punktem bezplatnego dostpu. Profil dla komputerów stacjonarnych zostal zaprojektowany w celu zabezpieczania dostpu do Internetu w stalej lokalizacji. Dostpne s wstpnie zdefiniowane profile, które mona zastosowa na komputerze. Jeli odpowiedni profil nie istnieje, mona utworzy wlasny na podstawie istniejcego profilu lub od podstaw. Mona równie dodawa wlasne profile domylne. 36 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Tworzenie profilu Po utworzeniu nowego profilu mona go przypisa do komputera zdalnego. Aby utworzy profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Uruchom Edytor profilów. 2. Wybierz istniejcy profil, na podstawie którego chcesz utworzy nowy profil. Ustawienia wybranego profilu powinny by podobne do ustawie tworzonego profilu tak, aby nie bylo konieczne wprowadzanie wielu zmian. 3. Kliknij ikon tworzenia nowego profilu. 4. W polu Nazwa profilu wprowad opisow nazw dla profilu. Na stronie Komputery profil bdzie reprezentowany za pomoc tej nazwy. 5. W polu Opis wprowad opis dla profilu. Opis wybranego profilu zostanie wywietlony na stronie Komputery podczas przypisywania profilu. Opis powinien zawiera przejrzyste informacje na temat dzialania profilu. 6. Kliknij przycisk OK. Do drzewa Profile zostanie dodany nowy profil zawierajcy takie same ustawienia, jak profil bazowy. 7. Zaznaczajc i usuwajc zaznaczenie ustawienia, moesz wprowadza zmiany w profilu. 8. Kliknij ikon klódki obok ustawienia, jeli chcesz uniemoliwi uytkownikom zmienianie tego ustawienia na komputerach zdalnych. Zablokowane ustawienie profilu mona zmieni, przypisujc nowy profil. Zablokowane ustawienia nie mog by zmieniane ani przez uytkownika komputera zdalnego, ani przy uyciu przypisywania operacji. 9. Powtarzaj powysze kroki do momentu skonfigurowania danych ustawie profilu. 10. Kliknij ikon publikowania profilu. Moesz te klikn ikon odrzucania zmian, aby usun wprowadzone edycje i pozostawi profil bez zmian. Ten profil mona teraz przypisywa do zdalnych komputerów na stronie Komputery. Edytowanie profilu Edytowanie istniejcego profilu powoduje zastosowanie wprowadzonych zmian na wszystkich komputerach, na których ustawiono ten profil. Aby edytowa profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij opcj Uruchom Edytor profilów. Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Kliknij opcj Uruchom Edytor profilów w trybie prostym. 3. Na karcie Profile wybierz profil moliwy do edycji. Profile utworzone przez innych uytkowników s zablokowane i nie mona ich edytowa. Obok nazw tych profilów jest wywietlana ólta ikona klódki. 4. Kliknij ikon edytowania profilu. 5. Na karcie Ustawienia wybierz jedn z grup ustawie. 6. Zmie ustawienie: a) Zaznacz lub wyczy ustawienie. b) Aby uniemoliwi uytkownikom zmienianie okrelonego ustawienia na komputerze zdalnym, kliknij ikon klódki obok tego ustawienia. Jedynym sposobem zmiany zablokowanego ustawienia w profilu jest wyslanie nowego profilu. Zablokowane ustawienia nie mog by zmieniane ani przez uytkowników komputerów zdalnych, ani przy uyciu przypisywania operacji. 7. Powtarzaj powysze kroki do momentu skonfigurowania danych ustawie profilu. 8. Kliknij ikon zapisywania profilu. Aby usun wszystkie wprowadzone edycje, kliknij ikon odrzucania zmian. Zmiany wprowadzone w ustawieniach profilu zostan zastosowane na wszystkich komputerach, na których ustawiono ten profil, przy nastpnym sprawdzaniu dostpnoci aktualizacji w portalu.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Usuwanie profilu Profil mona usun z listy dostpnych profilów. Aby usun profil, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Z drzewa profilów wybierz profil moliwy do edycji. Nie mona usuwa profilów utworzonych przez innych uytkowników. Te profile s zablokowane i obok ich nazw jest wywietlana ólta ikona klódki. 2. Kliknij ikon usuwania profilu. Wszystkie profile podrzdne równie zostan usunite. 3. Kliknij przycisk OK. Wybrany profil i wszystkie profile podrzdne zostan usunite i w portalu nie bd dostpne adne informacje dotyczce profilu. Usunity profil nie jest usuwany z samej stacji roboczej. 38 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB Zmienianie nazwy lub opisu profilu Jeli na przyklad ustawienia profilu przestan by zgodne z jego nazw i opisem, mona zmieni nazw profilu i edytowa jego opis. Aby zmieni nazw profilu, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Z drzewa profilów po lewej wybierz profil moliwy do edycji. Nie mona edytowa profilów utworzonych przez innych uytkowników. Te profile s zablokowane i obok ich nazw jest wywietlana ólta ikona klódki. 2. Kliknij ikon edycji profilu. 3. Kliknij ikon wlaciwoci profilu. 4. Edytuj nazw i opis profilu. Moesz wprowadzi opis w kilku jzykach. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Kliknij ikon zapisywania profilu. Moesz te klikn ikon odrzucania zmian, aby usun wprowadzone edycje i pozostawi profil bez zmian. Ustawianie profilu domylnego Na komputerach zdalnych mona ustawia wlasne profile domylne. Profile domylne mona ustawia oddzielnie dla stacji roboczych i serwerów. Te profile s stosowane na nowych komputerach dodawanych do systemu. Jeli adne profile domylne nie zostan ustawione, na komputerach bd stosowane domylne profile systemowe. Aby ustawi profil domylny, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Ustaw profile domylne. 2. Wybierz profil, który chcesz ustawi jako profil domylny. 3. Okrel, czy profil ma by domylnym ustawieniem dla serwerów, czy dla stacji roboczych. opcj Aktualizuj. W kolumnie Profile domylne wywietlane s profile wybrane jako domylne. przywróci profile domylne, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Na stronie Profile zabezpiecze kliknij opcj Ustaw profile domylne. 2. Kliknij opcj Przywró domylne wartoci systemowe. nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj si z dzialem pomocy technicznej. Pyt. Jak zmieni jzyk w portalu F-Secure PSB? Odp. Aby zmieni jzyk, najpierw zaloguj si do portalu F-Secure PSB i kliknij swoj nazw uytkownika w prawym górnym rogu okna. Na stronie Edytowanie konta z listy rozwijanej Jzyk wybierz odpowiedni jzyk, a nastpnie kliknij opcj Przelij. Pyt. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania F-Secure PSB Server Security w portalu F-Secure PSB nie widz swojego komputera. Co mam zrobi? Odp. W przypadku braku komputera w portalu F-Secure PSB kliknij przycisk Sprawd teraz w glównym interfejsie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security. Jeli nadal nie widzisz swojego komputera w portalu, upewnij si, e klucz subskrypcji zostal dodany do portalu. Pyt. Kiedy musz utworzy swój wlasny profil zabezpiecze? Odp. Gdy aden ze wstpnie zdefiniowanych profilów nie spelnia wymaga uytkowników kocowych, konieczne jest utworzenie nowego profilu zabezpiecze. Jeli na przyklad na komputerze jest zainstalowany program, którego dzialanie jest spowalniane przez operacje skanowania w czasie rzeczywistym, mona utworzy profil zawierajcy ustawienia wykluczajce ten program ze skanowania. Jeli natomiast oprogramowanie sieciowe, takie jak klient sieci 40 Podrcznik administratora produktu F-Secure PSB VPN, nie moe nawiza polczenia z Internetem przy domylnych ustawieniach zapory, naley utworzy nowy profil zabezpiecze zawierajcy okrelone reguly zapory dla tego oprogramowania. Pyt. Chc pobra oprogramowanie dla serwera Exchange, ale nie mog go znale w sekcji Pobieranie oprogramowania portalu F-Secure PSB? Odp. Oprogramowanie wszystkich produków dla serwerów moesz pobra za porednictwem lcza Pobierz oprogramowanie serwera. Pyt. Jak mog korzysta z kanalów RSS? Odp. Instrukcje dotyczce korzystania z kanalów RSS znajdziesz w rozdziale Sprawdzanie stanu systemu w sekcji Pobieranie aktualizacji przez kanal RSS. Pyt. Czy mog tworzy raporty w portalu F-Secure PSB? Odp. Informacje o komputerach w sieci mona eksportowa za pomoc karty Eksportowanie danych (na karcie Komputery). Obecnie na karcie Raporty mona tylko wywietla informacje o komputerach w sieci, na przyklad informacje o ogólnym stanie ochrony i stanie kadego skladnika zabezpiecze. Pyt. Podczas instalacji oprogramowania F-Secure PSB Server Security wywietlone zostalo zapytanie o informacje dotyczce serwera SQL. Dlaczego? Odp. Prawdopodobnie wprowadzony zostal nieprawidlowy typ klucza subskrypcji. Na przyklad podczas instalowania oprogramowania PSB Server Security wpisano klucz subskrypcji dla oprogramowania F-Secure PSB and Server Security. Typ klucza subskrypcji mona sprawdzi na karcie Subskrypcje w portalu F-Secure PSB. Pyt. Gdzie w portalu F-Secure PSB mog znale parametry programu Microsoft Exchange? Odp. Nie mona ich znale w portalu F-Secure PSB. Parametry programu Microsoft Exchange s dostpne za porednictwem lokalnego internetowego interfejsu uytkownika..

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo