Copyright StrefaInwestorow.pl, Sindicator.net. Data: Tytuł: Raport dla inwestorów giełdowych. Siła Relatywna: Prawda czy Złudzenie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright StrefaInwestorow.pl, Sindicator.net. Data: 02.07.2010. Tytuł: Raport dla inwestorów giełdowych. Siła Relatywna: Prawda czy Złudzenie?"

Transkrypt

1

2 Copyright StrefaInwestorow.pl, Sindicator.net Data: Tytuł: Raport dla inwestorów giełdowych. Siła Relatywna: Prawda czy Złudzenie? Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zabrania się kopiowania oraz rozprowadzania niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie. Dopuszcza się cytowanie niniejszej publikacji tylko po uzyskaniu zgody autora. Serwis internetowy StrefaInwestorow.pl WWW: StrefaInwestorow.pl Serwis internetowy Sindicator.net WWW: Sindicator.net Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

3 Siła Relatywna: Prawda czy Złudzenie? Raport dla inwestorów giełdowych Trudno jest jednoznacznie określić i zdefiniować czym jest w rzeczywistości siła relatywna. Istnieje wiele definicji, określających to zjawisko oraz możliwości jego wykorzystania. Osobiście, tego rodzaju podejście do doboru spółek portfelowych zacząłem wykorzystywać około 2005 roku. Oczywiście, na początku nie robiłem tego świadomie. Był to raczej efekt tego, że odstąpiłem od wcześniej popełnianych błędów, które powodowały, że w inwestowaniu miałem mało satysfakcjonujące efekty. Jacek Borawski, którego spotkałem później na swojej drodze inwestycyjnej, jedynie potwierdził i pozwolił ulepszyć to podejście do zarabiania na rynku. Właściwie, to właśnie dzięki panu Jackowi dowiedziałem się, że to co robię, to właśnie wykorzystywanie zjawiska siły relatywnej. Nauczyłem się, że jest to skuteczna technika inwestycyjna, potwierdzona również jego, dużo większym doświadczeniem. Cały cykl szkoleń Educentrum opiera się w dużej części na zjawisku siły relatywnej i wręcz idealnie je obrazuje. Możliwość ukończenia tych kursów była dla mnie momentem przełomowym w stosowaniu tego rodzaju podejścia inwestycyjnego. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

4 Kolejnym istotnym momentem okazała się konferencja Skuteczny Inwestor 2009, na potrzeby której, wspólnie z całym zespołem StrefaInwestorow.pl, przygotowałem badania potwierdzające skuteczność tego podejścia inwestycyjnego na rynku polskim. Wykład "Siła i konsekwencja, czyli jak z zł zrobić zł w 8 i pół roku" który możesz obejrzeć na łamach StrefaInwestorow.pl i Sindicator.net jest w rzeczywistości prezentacją, pokazującą wyniki badania skuteczności siły relatywnej dla spółek notowanych na GPW. Zakresem badania zostały objęte lata Sama idea i metodologia przeprowadzonego badania została zainspirowana badaniami nad siłą relatywną, jakie zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Chodzi głównie o następujące prace naukowe: 1. Levy, Robert A., 1968, The Relative Strength Concept of Common Stock Forecasting: An Evaluation of Selected Applications of Stock Market Timing Techniques, Trading Tactics, and Trend Analysis, Investors Intelligence. 2. Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance. Opisywane w dalszej części badania są w dużej mierze zbliżone metodologią do analiz przeprowadzonych w przytoczonych publikacjach naukowych. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 4

5 Metodologia liczenia siły relatywnej, czyli jak to zrobić samemu? Sposób wyliczania siły relatywnej spółek wykorzystany w badaniu przeprowadzonym na potrzeby konferencji Skuteczny Inwestor 2009 jest bardzo prosty. Metodologia obliczania siły relatywnej polega na wykonaniu obliczeń w kilku krokach. Dla przykładu zostanie przedstawione obliczanie siły relatywnej dla okresu miesięcznego i średniej 130 dniowej. Tego rodzaju metodologia wyliczania siły relatywnej została zaproponowana przez Levego w przytoczonym powyżej badaniu z 1968 roku. Jego wyniki jednoznacznie wskazały, że to właśnie średnia 130 dniowa przynosi najlepsze rezultaty inwestycyjne na rynku amerykańskim. Moje testy dla danych historycznych z Giełdy Papierów Wartościowych potwierdziły tę zależność. Dlatego ten rozkład średniej jest preferowanym sposobem wyliczania siły relatywnej w raporcie. Krok 1 Zbieramy dane notowań z zamknięcia oraz wartości średniej z ostatnich 130 sesji wszystkich spółek notowanych na GPW na pierwszą sesję, dla której chcemy rozpocząć inwestowanie zgodnie z siłą relatywną. Następnie, odrzucamy spółki groszowe i o słabej płynności (na przykład te, których średni obrót z ostatnich 130 sesji nie przekracza 200 tys. zł). Krok 2 Obliczamy siłę relatywną każdej spółki oddzielnie, stosując następujący wzór: Siła relatywna spółki = (Cena zamknięcia spółki SMA 130)/ SMA 130*100 gdzie SMA 130 to wartość średniej 130 dniowej z tego samego dnia, dla którego bierzemy cenę zamknięcia spółki. Przykładowe wyniki tego rodzaju obliczeń prezentuje Tabela 1. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 Wyliczony współczynnik pokazuje ile procent kurs danej spółki znajduje się powyżej swojej średniej (w tym przypadku 130 dniowej). Wartości dodatnie współczynnika siły relatywnej świadczą o tym, że kurs spółki znajduje się powyżej średniej i świadczą o sile spółki. Ujemne wartości są oczywiście świadectwem tego, że kurs spółki jest poniżej średniej. Tabela 1: Kroki 1 i 2: Siła relatywna spółek na dzień (pierwsze 25 spółek) Krok 3 W oparciu o otrzymane współczynniki siły relatywnej przygotowujemy ranking spółek, sortując od najsilniejszych spółek (największe wartości współczynnika) do najsłabszych (najmniejsze wartości). Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

7 Krok 4 Otrzymaną listę spółek, posortowaną po sile relatywnej dzielimy na grupy po 10% spółek od najsilniejszych do najsłabszych jak to zostało zaprezentowane w Tabeli 2. Tabela 2: Kroki 3 i 4: Ranking spółek w oparciu o siłę relatywną (najsilniejsze 10% spółek) Krok 5 Inwestujemy w 10% najsilniejszych spółek (pierwsza grupa) i trzymamy je do końca założonego okresu inwestycyjnego. Można także próbować przyjąć inną strategię i zainwestować w pierwsze 10 bądź 20 spółek z rankingu (zmniejsza to ilość potrzebnej gotówki). Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 Krok 6 Na koniec okresu (w tym wypadku miesięcznego) ponownie robimy ranking spółek (kroki 1-5 dla bieżącej daty) i tworzymy kolejny ranking, jak to zostało zaprezentowane w Tabeli 3: Tabela 3: Krok 6: Ponowny ranking spółek na dzień Krok 7 Sprawdzamy, które spółki wypadły z pierwszej grupy (bądź z pierwszej 10 lub 20 w zależności od przyjętej strategii) i dokonujemy niezbędnych rotacji portfela jak to zostało zaprezentowane w Tabeli 4. Za odzyskane pieniądze dokupujemy nowe spółki, które pojawiły się w pierwszej grupie (najsilniejszych). Pozostałe spółki utrzymujemy w portfelu i czekamy do kolejnej rewizji portfela. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 Tabela 4: Krok 7: Zmiany w portfelu. Kolor czerwony akcje usunięte; kolor zielony akcje dodane Metodologia liczenia siły relatywnej w oparciu o wartość wybranej średniej jest zwykłym, prostym działaniem matematycznym. Jego prostota sprawia, iż każdy może samodzielnie przeprowadzać tego rodzaju obliczenia, w domu, w arkuszu kalkulacyjnym. Raz stworzony szablon może być wykorzystywany wielokrotnie i ewentualny wkład pracy ogranicza się wtedy do zebrania i aktualizacji danych. Codziennie aktualizowane, podobne obliczenia są dostępne w serwisie Sindicator.net. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 Podsumowanie wyników badania przeprowadzonego w 2009 roku Wyniki badania dla historycznych notowań spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdzają, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy średnią stopą zwrotu, a siłą relatywną spółek, liczoną jako odległość od ich średnich. Na podstawie obliczeń obejmujących swoim zakresem początek 2001 aż do końca czerwca 2009 roku można jednoznacznie stwierdzić, iż wraz ze wzrostem siły relatywnej, rośnie średnia stopa zwrotu spółek. Ścisła zależność jest widoczna w przypadku wszystkich przebadanych okresów rotacji portfela, jak również wykorzystanych średnich. Najistotniejszym wnioskiem płynącym z badania "Siła i konsekwencja, czyli jak z zł zrobić zł w 8 i pół roku" jest jednoznaczny sygnał, że wykorzystanie zjawiska siły relatywnej pozwala w długim terminie pokonać wyniki uzyskane przez indeksy giełdowe. Wykład prezentujący wyniki wspomnianego badania można obejrzeć pod jednym z poniższych adresów. W serwisie StrefaInwestorow.pl: zrobic_420_000_zl_w_8_i_pol_roku W serwisie Sindicator.net: _000_zl_w_8_i_pol_roku Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 10

11 Czy Siła Relatywna rzeczywiście działa? - aktualizacja badania w roku 2010 Kluczem do ostatecznego sukcesu inwestycyjnego jest ciągła praca i przede wszystkim kontrola nad stosowanymi technikami inwestycyjnymi. W związku z tym około rok od badania, przeprowadzonego na potrzeby konferencji Skuteczny Inwestor 2009, dokonana została aktualizacja wyników portfeli, wykorzystujących zjawisko siły relatywnej. Kolejna aktualizacja badania została wygenerowana w oparciu o zaimplementowany w Sindicator.net moduł siły relatywnej. Założenia badania przeprowadzonego w 2010 roku Tym razem, jak to zostało zaprezentowane na Wykresie 1 badanie objęło swoim zakresem 16 miesięcy, czyli okres pomiędzy 5 stycznia 2009, a 30 kwietnia 2010 roku. Wykres 1: Indeks WIG - zakres badania obejmuje od do Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

12 W celu zwiększenia praktycznej wartości uzyskanych wyników, wprowadzone zostały założenia ograniczające liczbę spółek branych pod uwagę. W badaniu zostały uwzględnione spółki, notowane na GPW, których średni obrót z X sesji przekraczał 200 tyś zł, gdzie X jest ilością sesji, na której podstawie liczona jest średnia, wykorzystywana do obliczania siły relatywnej. Przykładowo, dla średniej 130 dniowej, średni obrót obliczany był ze 130 sesji i musiał przekraczać 200 tys. zł. Dodatkowo, do badania trafiały tylko takie spółki, których kurs był wyższy niż 1 zł. Dzięki temu założeniu, ograniczona została liczba spółek znajdujących się w poszczególnych decylach (grupach). Dodatkowo w badaniu zostały uwzględnione jedynie spółki płynne, co zwiększa praktyczny aspekt uzyskanych wyników oraz ich wiarygodność. Ponadto w drugim badaniu zostały uwzględnione 3 okresy rewizji portfela, w trakcie których może dojść do ewentualnej rotacji pozycji: dzienna, tygodniowa, miesięczna. Warto zaznaczyć, iż najwięcej transakcji ma miejsce oczywiście w przypadku rotacji dziennej. Na drugim biegunie stoi natomiast interwał miesięczny, który okazuje się być najbardziej stabilnym. Z racji dłuższego terminu do jego stosowania, wymagana jest mniejsza ilość czasu. Dodatkowo rotacja miesięczna sprawia, że istotnie zmniejszają się koszty transakcyjne. Badaniem zostały objęte cztery strategie inwestowania w najsilniejsze spółki za pomocą zaproponowanej metodologii siły relatywnej. Wykorzystane w badaniu wartości siły relatywnej zostały wygenerowane na podstawie średniej SMA 130 dni. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 12

13 Strategia A W ramach tej strategii zakładamy, że posiadany kapitał jest inwestowany we wszystkie spółki z najsilniejszej grupy (grupy 1), będącej odpowiednikiem pierwszego decyla. Pozycja jest utrzymywana w portfelu do czasu, aż wybrana spółka nie wypadnie poza pierwszą grupę spółek. W praktyce, w portfelu liczba spółek oscyluje nieznacznie powyżej 20 i zależy od liczby spółek, znajdujących się w grupie (decylu). Poniższy, Wykres 2 KGHM obrazuje zasadę doboru spółki do portfela. Wykres 2: KGHM lata Spółka weszła w skład pierwszej grupy (decyl 1) na początku marca 2009 i pozostawała w nim aż do lipca. W tym miesiącu dwukrotnie na moment przechodziła do grupy drugiej (decyla 2) i opuszczała prowadzony portfel. Następnie, KGHM ponownie powrócił do grupy najsilniejszych spółek, aby je ostatecznie opuścić w sierpniu W zaznaczonych czerwonymi liniami okresach spółka znajdowała się w najsilniejszym badanym portfelu, według wykorzystanej strategii A. W tej strategii występuje stosunkowo dużo transakcji, ponieważ spółki znajdujące się na pograniczu grup 1 i 2 często zmieniają swoje miejsce w założonych momentach rewizji portfela. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 13

14 Strategia B Kapitał jest inwestowany w spółki z pierwszej grupy (decyl 1). Spółki są utrzymywane aż do momentu, gdy nie wypadną z grupy drugiej (decyla 2.). Nowe spółki są dokupywane dopiero wtedy, gdy którakolwiek z wcześniej zakupionych opuści grupę drugą (drugi decyl). W tej strategii dla badanego okresu w żadnym momencie ilość posiadanych spółek portfelowych nie przekroczyła liczby 35. Poniższy wykres KGHM obrazuje zasadę doboru spółek do portfela. Wykres 3: KGHM lata Jak widać na Wykresie 3 różnica pomiędzy strategią B i A polega jedynie na tym, iż spółki, pozostające w długoterminowych trendzie wzrostowym są dłużej (w tym wypadku nieprzerwanie) utrzymywane w portfelu inwestycyjnym. Strategia C Wprowadzenie warunku ograniczającego spółki objęte badaniem, poprzez kryterium płynności oraz kursu powyżej 1 zł, spowodowało rotację liczby spółek w grupach. W efekcie miało miejsce zmniejszanie lub zwiększanie się liczby spółek w najsilniejszej grupie o plus Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 14

15 minus jedną spółkę. Postanowiliśmy, w związku z tym wprowadzić sztywne ograniczenie w liczbie spółek. Dlatego w przypadku strategii C do testowanego, najsilniejszego portfela trafiało zawsze 20 najsilniejszych relatywnie spółek. Pozycje były utrzymywane do momentu, aż któraś ze spółek nie wypadła poniżej dwudziestego miejsca rankingu. W tym wariancie, portfel zawierał zawsze niezmienną liczbę 20 spółek. Strategia D Strategia D polega na kupnie pierwszych 20 spółek z rankingu i utrzymywaniu ich aż do momentu, gdy któraś z posiadanych pozycji nie spadła poniżej 40-tego miejsca rankingu. W momencie opuszczania portfela, uzyskany kapitał był reinwestowany w nową najsilniejszą spółkę znajdującą się w pierwszej 20-stce. Dzięki temu, tutaj również w portfelu znajdowało się zawsze 20 spółek. Wyniki badania siły relatywnej w 2010 roku W objętym badaniem okresie indeks najszerszy WIG zyskał na wartości około 49,64%. Benchmark skupiający spółki największe czyli WIG20 około 35%. Indeks średnich spółek mwig40 zyskał na wartości około 60%, a swig80 76%. Zdecydowaliśmy, że najbardziej odpowiednim indeksem do porównywania wyników zaproponowanych strategii w ramach badania siły relatywnej jest stopa zwrotu uzyskana przez indeks najszerszy WIG. Wynika to z faktu, że z racji wprowadzonych ograniczeń w postaci wartości średniego wolumenu oraz kursu powyżej 1 zł, część spółek wchodzących w skład mwig40 i swig80 nie spełniała kryteriów badania i nie zostały one uwzględnione w tworzonych rankingach siły relatywnej. Dlatego wyniki przebadanych strategii będziemy odnosić do uzyskanej przez WIG stopy zwrotu w wysokości 49,64%. Z racji tego, że badanie objęło trzy okresy rotacji portfela oraz cztery rodzaje strategii, sumarycznie uzyskane zostało 12 wyników, które można odnieść do wyniku indeksu najszer- Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

16 szego WIG. Porównanie ostatecznych wyników w przebadanym okresie przedstawia Tabela 5. Tabela 5: Rezultaty poszczególnych strategii w stosunku do WIG Już pierwsza analiza zaprezentowanych wyników ukazuje, że z wszystkich porównań jedynie Strategia B, w dziennej rotacji portfela nie wygenerowała wyższej stopy zwrotu niż porównywany indeks. Pozostałe porównania w każdym z przypadków wypadły zdecydowanie na korzyść portfeli silnych relatywnie. Co ciekawe w przypadku każdej badanej strategii, wydłużenie okresu, po którym następowała rotacja portfela sprzyjało ostatecznemu wzrostowi uzyskanej stopy zwrotu. Praktycznie wszystkie strategie (oprócz strategii C) w miesięcznej rotacji portfela pokonały w badanym okresie stopy zwrotu wszystkich podstawowych indeksów GPW, włączając w to nawet swig80. Warto zaznaczyć, że w badaniu nie zostały uwzględnione koszty transakcyjne. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w przypadku dziennej rotacji portfela prowizje mogłyby zniwelować dużą część stopy zwrotu. Mogłoby to sprowadzić ostateczny wynik strategii, z dzienną rotacją portfela w okolice rezultatów WIG. Dlatego, z tego punktu widzenia zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się miesięczna rewizja portfela. Wartą skomentowania wydaje się też widoczna zależność sugerująca, że warto, w długim terminie dać miejsce na wzrost spółkom silnym relatywnie. W przypadku miesięcznej rotacji portfela Strategie B i D uzyskały najwyższe (i zbliżone do siebie) wyniki. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 16

17 Na podstawie zestawienia zaprezentowanego w Tabeli 5 widać, że siła relatywna w zadanym okresie najlepiej sprawdzała się w przypadku miesięcznej rotacji portfela. Dlatego na Wykresie 4 dokonane zostało porównanie krzywych kapitału poszczególnych strategii (z miesięczną rewizją portfeli) z zachowaniem indeksu najszerszego WIG w badanym okresie. Wykres 4: Porównanie krzywych kapitału WIG oraz badanych strategii z miesięczna rewizją portfeli. Skala logarytmiczna. Jak widać na Wykresie 4, portfele wszystkich badanych strategii siły relatywnej przez cały okres badania zachowywały się lepiej niż indeks WIG. Nawet podczas przeceny z pierwszego kwartału 2009 roku spółki silne relatywnie zachowywały się zdecydowanie lepiej niż porównywany indeks. Jedynie moment nagłego zwrotu na rynku, czyli marzec-kwiecień 2009 pozwoliły nieco nadrobić rynkowi do badanych strategii. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

18 W momencie gdy nastał na rynku definitywny trend wzrostowy, spółki silne relatywnie ponownie zaczęły zachowywać się zdecydowanie lepiej od rynku. Uzyskane przez strategie B i D wyniki prezentują się w badanym okresie rewelacyjnie na tle rynku. W obydwu przypadkach siła relatywna pozwoliła pokonać rynek o około 35%. Sprawia to, że trzymanie się spółek silnych relatywnych w dłuższym okresie zawsze pozwala uzyskiwać wyniki lepsze niż rynek. Warto w związku z tym rozważyć uwzględnienie tego rodzaju zależności w swoich codziennych procesach decyzyjnych, obejmujących dobór spółek do portfela. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 18

19 Podsumowanie Powyższy raport jest próbą podsumowania dwóch niezależnych badań na temat skuteczności inwestowania w oparciu o siłę relatywną na GPW, jakie na przestrzeni ostatniego roku zostały przeprowadzone przez zespół StrefaInwestorow.pl. Pierwsze z badań przeprowadzone na potrzeby konferencji Skuteczny Inwestor 2009 uwidoczniło silną korelację średnich stóp zwrotu z siłą relatywną spółek mierzoną odległością kursu od ich średnich. Drugie badanie przeprowadzone rok później potwierdziło jedynie to zjawisko. Podstawowym wnioskiem płynącym z tych dwóch niezależnych badań jest jednoznaczne stwierdzenie, że siła relatywna jest jednym z rozwiązań, pozwalających sukcesywnie bić wyniki uzyskiwane przez indeksy giełdowe. Odpowiadając, na tytułowe pytanie, można więc stwierdzić, że siła relatywna to rzeczywiście prawda. Co więcej wyniki dla rynku polskiego są zbieżne z wynikami badań naukowych jakie były prowadzone dla rynku amerykańskiego. Potwierdzają to analizy przeprowadzone w USA, jeszcze w latach 70-tych jak i 90-tych, przez naukowców z różnych uniwersytetów. Dostępne analizy praktyków rynku jak Charles D. Kirkpatrick II świadczą, że dla rynku amerykańskiego skuteczność inwestowania w oparciu o siłę relatywną została potwierdzona również na przestrzeni ostatnich 20 lat. W obliczu potwierdzonej skuteczności, zarówno dla rynku polskiego jak i amerykańskiego, żaden świadomy inwestor nie powinien przechodzić obojętnie obok zauważonego zjawiska. Historycznie rzecz biorąc siła relatywna przynosiła rewelacyjne efekty inwestycyjne i tak może być też w przyszłości. Zaobserwowana zależność jest na tyle silnym zjawiskiem, że może przynosić zyski nawet w średnim terminie. W związku z tym, podczas stosowania tego rodzaju technik, nie jest wskazana nerwowość oraz częste zmiany składu spółek portfelowych. Wymagana jest konsekwencja. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów transakcyjnych, które mogą ostatecznie zmniejszyć ostateczną stopę zwrotu. Podsumowując, zdecydowanie warto rozważyć wcielenie strategii Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

20 opartych na zjawisku siły relatywnej do własnego planu inwestycyjnego, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa ostatecznego sukcesu inwestycyjnego. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 20

21 Bibliografia 1. Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance 2. Levy, Robert A., 1968, The Relative Strength Concept of Common Stock Forecasting: An Evaluation of Selected Applications of Stock Market Timing Techniques, Trading Tactics, and Trend Analysis, Investors Intelligence 3. Charles D. Kirkpatrick II, 2008, Beat the Market: Invest by Knowing What Stocks to Buy and What Stocks to Sell, FT Press 4. Charles D. Kirkpatrick II, 2000, Stock Selection A Test of Relative Stock Values Reported Over 17-1/2 Years, Market Technicians Association Educational Foundation 5. Burton G. Malkiel, 1996, A Random Walk Down Wall Street, W. W. Norton & Company 6. Andrew W. Lo, Craig MacKinlay, 2001, A Non-Random Walk Down Wall Street, Princeton University Press 7. Dane i obliczenia pochodzą z serwisu Sindicator.net. Treści zawarte w raporcie nie stanowią żadnej "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w raporcie. StrefaInwestorow.pl i SIndicator.net nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Żaden serwis nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach któregokolwiek serwisu, czy biuletynu transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. 21

Portfel Globalnego Inwestowania

Portfel Globalnego Inwestowania Portfel Globalnego Inwestowania CEL INWESTYCYJNY Możliwości wzrostu kapitału z giełd globalnych przy stosowaniu strategii minimalizacji ryzyka. W SKRÓCIE Na bieżąco dostosowujemy inwestycję złożoną z 4

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 48 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Indeks WIG20dvp. grudzień 2018 r.

Indeks WIG20dvp. grudzień 2018 r. grudzień 2018 r. WIG20dvp należy do tzw. indeksów dywidend i jest obliczany tylko i wyłącznie na podstawie dochodów z dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20; Do jego

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 187 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE "Sell in May and go away" co znaczy sprzedawaj w maju, stare, dobre giełdowe powiedzenie, które pozostaje ciągle prawdziwe. Prawidłowość, iż giełdy mają tendencje

Bardziej szczegółowo

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Geneza W czasie ostatniego okresu bessy do marca 2009, amerykańskie indeks Dow Jones stracił na wartości 54%, wielu inwestorów dowiedziało się, iż zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce sierpień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland August 2012)

Fundusze ETF w Polsce sierpień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland August 2012) 1.8.12 2.8.12.8.12 6.8.12 7.8.12 8.8.12 9.8.12 1.8.12 1.8.12 14.8.12 16.8.12 17.8.12 2.8.12 21.8.12 22.8.12 2.8.12 24.8.12 27.8.12 28.8.12 29.8.12.8.12 1.8.12 28 września 212 r. Fundusze ETF w Polsce sierpień

Bardziej szczegółowo

WIG.GAMES: nowy indeks, nowe możliwości. - Warszawa, 2 kwietnia 2019 r

WIG.GAMES: nowy indeks, nowe możliwości. - Warszawa, 2 kwietnia 2019 r WIG.GAMES: nowy indeks, nowe możliwości - Warszawa, 2 kwietnia 2019 r AGENDA 1. Dlaczego rynek kapitałowy? 2. Branża gry wideo na GPW 3. Indeksy giełdowe 4. Indeks WIG.GAMES 5. Co dalej 2 Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

Teoria portfelowa H. Markowitza

Teoria portfelowa H. Markowitza Aleksandra Szymura szymura.aleksandra@yahoo.com Teoria portfelowa H. Markowitza Za datę powstania teorii portfelowej uznaje się rok 95. Wtedy to H. Markowitz opublikował artykuł zawierający szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Spis treści Opis Strategii Zmiennej Alokacji... 3 Opis Strategii Zmiennej Alokacji Plus... 5 Opis Strategii Akcji... 11 Opis Strategii Akcji Plus... 13 Opis Strategii

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 29 października 2018 r. Plan wykładu Historia giełdy,

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji. Motto dnia: Wszystkie krótkie pozycje, które były trzymane od kilku miesięcy zostały właśnie pozbawione iluzji. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2425 WIG20 Trend

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

RANKING PORTFELI MODELOWYCH

RANKING PORTFELI MODELOWYCH RANKING PORTFELI MODELOWYCH W POLISACH INWESTYCYJNYCH RANKING PORTALU OPIEKUNINWESTORA.PL: KWIECIEŃ 2010 WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE MODELOWE. W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowe zasady obliczania i konstrukcji indeksu MS INVESTORS: Indeks służy ocenie wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLNIOWE BASIC MARKET COURSE. VSA TRADER www.vsatrader.eu 0

MATERIAŁY SZKOLNIOWE BASIC MARKET COURSE. VSA TRADER www.vsatrader.eu 0 VSA TRADER www.vsatrader.eu 0 INFORMACJE OD AUTORA Wszystkie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) prezentowane przez autorów na stronie www.vsatrader.eu,

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

Raport po 5 latach inwestowania na żywo według strategii fundamentalnej opracowanej 14 września 2012 r.

Raport po 5 latach inwestowania na żywo według strategii fundamentalnej opracowanej 14 września 2012 r. Raport po 5 latach inwestowania na żywo według strategii fundamentalnej opracowanej 14 września 2012 r. opracowano: 8 wrzesień 2017 r. autor: Filip Rudnicki blog: 10 procent rocznie 5 lata temu zakończyłem

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

Czy akcje w USA są drogie? Analiza poziomów wycen w relacji do inflacji oraz stopy bezrobocia

Czy akcje w USA są drogie? Analiza poziomów wycen w relacji do inflacji oraz stopy bezrobocia Czy akcje w USA są drogie? Analiza poziomów wycen w relacji do inflacji oraz stopy bezrobocia Kwestia słuszności poziomów wycen na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych to temat rzeka. Czy akcje

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK 1 OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split Split jest podziałem

Bardziej szczegółowo

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 115 125 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.115 Tomasz Wójtowicz * Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe 1. Wstęp Liczne prace empiryczne (m.in. [5], [7],

Bardziej szczegółowo

20 lipca 2015 roku obliczany przez polski portal finansowy przebił 52-tygdniowe maksimum.

20 lipca 2015 roku obliczany przez polski portal finansowy  przebił 52-tygdniowe maksimum. 20 lipca 2015 roku obliczany przez polski portal finansowy http://stooq.pl/ przebił 52-tygdniowe maksimum. Warto zauważyć, że na wykresie tego indeksu doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo