P 2012P 2013P 2014P

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających w Polu Stefanów w 1Q 11 spowodowało: i) mniejszy uzysk węgla i zarazem wyższy jednostkowy koszt wydobycia (Bogdanka wyfedrowała 200 tys. ton skał) oraz ii) obniżenie jakości sprzedawanego węgla (mniejsza kaloryczność) i w rezultacie niższy jednostkowy przychodów z tony surowca. Wzmożone prace adaptacyjne miały także związek z rozpoczęciem drążenia chodników na drugiej ścianie w Stefanowie (zakończenie koniec 2012 vs. 2H 13 poprzednio). Bogdanka poinformowała także o wydłużeniu opóźnienia związanego z oddaniem do użytku zakładu przeróbki mechanicznej węgla (w sytuacji gdy szyb i infrastruktura około szybowa są już prawie gotowe) ze względu na zejście z placu budowy jednego z podwykonawców. Implikacje tego zdarzenia powodują zmniejszenie naszych wcześniejszych założeń dotyczących produkcji węgla w 2011 roku przez Bogdankę (z 6,8 mln ton do 6,3 mln ton) i w rezultacie obniżenie prognoz wyników spółki na 2011 rok. Mimo słabych perspektyw dla wyników Bogdanki w krótkim terminie (2-3Q 11), uważamy, że podane przez spółkę informacje zostały już zdyskontowane i zalecamy wykorzystanie ostatniej korekty do akumulowania akcji. Obecnie Bogdanka jest handlowana z EV/EBITDA 12=5,3x i P/E 12=9,3x, co oznacza 9,4% i 5,4% dyskonto względem porównywanych spółek. Dodatkowo za sprawą szybszego rozpoczęcia prac adaptacyjnych na drugiej ścianie Stefanowa, Bogdanka już od 2013 roku ma szanse osiągnąć pełne moce produkcyjne (11,5 mln ton). Podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie AKUMULUJ obniżając jednocześnie cenę docelową do 124,6 PLN/akcję. Pierwszy kwartał 2011 roku nie był dla Bogdanki udany i spodziewamy się, że także 2Q i 3Q 11 będą słabe. Obok niedziałającego kompleksu strugowego w 2Q 11, znacznie większe natężenie prac udostępniających (w związku z rozpoczęciem od 4Q 11 pracy nowego szybu i produkcji ze Stefanowa, a także przygotowywaniem drugiej ściany w Stefanowie) spowoduje, że zmniejszy się wskaźnik uzysku węgla w spółce zakładamy 67% w 2Q 11 vs. 70,0% w 2Q 10, a średnio w 2011 roku na 69,0%. W nowym modelu zmieniliśmy nasze prognozy dotyczące wolumenów wydobycia węgla na lata , ze względu na przyśpieszenie prac przy udostępnieniu drugiej ściany na Stefanowie. Prognozujemy, że Bogdanka wydobędzie w 2012 roku dzięki wykorzystaniu techniki strugowej 9,0 mln ton węgla netto, a w 2013 roku docelowe 11,5 mln ton (pierwotne szacunki zarządu przewidywały zakończenie prac związanych z udostępnieniem drugiej ściany na Stefanowie w 2H 13; obecne tempo prac powinno pozwolić spółce zakończyć prace do końca 2012 roku). Obok skokowo rosnących przychodów, pozwoli to Bogdance jeszcze mocniej wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej, dzięki czemu poprawią się zarówno wyniki jak i rentowności spółki. W pierwszych tygodniach maja ceny węgla kamiennego na świecie utrzymywały się na rocznych maksimach. Za węgiel energetyczny w portach ARA płacono blisko 123 USD/t (+40,5% r/r), a w portach nadbałtyckich surowiec z Rosji kosztował 125 USD/t (+57,2%). W Polsce cena węgla energetycznego w ujęciu r/r wzrosła w marcu o 6,8% r/r do poziomu 273,9 PLN/t. Poziom przykopalnianych zwałów zmniejszył się do 2,7 mln ton (-50,9% r/r). Zwyżką cen surowca sprzyja wciąż rosnący wolumen produkowanej w Polsce energii. W kwietniu wzrost wyniósł 7,1% r/r (12,8 tys. GWh), a od początku roku 4,7% r/r (55,1 tys. GWh) P 2012P 2013P 2014P Wycena DCF [PLN] 123,8 Wycena porównawcza [PLN] 125,3 Wycena końcowa [PLN] 124,6 Potencjał do wzrostu / spadku 10% Koszt kapitału 10,7% Cena rynkowa [PLN] 113,3 Kapitalizacja [mln PLN] 3843,5 Ilość akcji [mln szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 131,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 101,0 Stopa zwrotu za 3 mc -3,7% Stopa zwrotu za 6 mc 11,9% Stopa zwrotu za 9 mc 35,3% Struktura akcjonariatu: Aviva OFE 14,7% ING OFE 9,6% PZU OFE 9,8% Amplico PTE 5,1% Pozostali 60,8% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Bogdanka WIG znormalizowany 130 Przychody [mln PLN] 1 118, , , , ,3 2637,0 120 EBITDA [mln PLN] 368,0 414,5 415,4 740,7 1043,1 991,8 110 EBIT [mln PLN] 226,7 276,5 236,8 518,4 795,2 738,8 Zysk netto [mln PLN] 190,8 230,1 193,9 414,8 644,7 605,9 P/BV 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,3 P/E 20,1 16,7 19,8 9,3 6,0 6,3 EV/EBITDA 9,3 8,7 9,5 5,3 3,4 3,5 EV/EBIT 15,1 13,1 16,6 7,5 4,5 4, maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 paź 10 lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 9 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 I 2011 ROK ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Bogdanki, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 125,3 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 123,8 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 124,6 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 123,8 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 125,3 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 124,6 Źródło: DM BDM S.A. Według informacji przekazanych przez zarząd, wydobycie węgla z nowego szybu ma ruszyć w 4Q 11 (koniec września 2011). Miesięczna zdolność wydobywcza szybu będzie wynosić 400 tys. ton, co implikuje kontrybucję drugiego szybu w wolumenie spółki w 4Q 11 na 1,2 mln ton. W naszym modelu zakładamy wydobycie na poziomie 800 tys. ton. Konserwatywnie szacujemy bowiem ewentualny dalszy poślizg w związku z oddaniem ZPMW do użytku oraz dużą liczbę dni świątecznych w kwartale. Silny 4Q 10 w skali całego roku pozwoli na poprawę wyników spółki. Szacujemy, że wydobycie ze Stefanowa od 4Q 11 umożliwi w 2011 roku łączną produkcję równą 6,3 mln ton węgla, (+8,4% r/r), co przy zbliżonej r/r średniej cenie sprzedaży (206,9 PLN/t) umożliwi spółce wypracowanie blisko 1,4 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Zbyt mały od szacowanego wcześniej wolumen wydobytego węgla (przesunięcie w oddaniu do użytku ZPMW) nie pozwoli spółce na pełne wykorzystanie dźwigni operacyjnej i brak satysfakcjonującego pokrycia kosztów stałych. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 17,1% (22,5% w 2010 roku), a zysku EBIT zbliżonego do 236,8 mln PLN (-14,3%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 193,9 mln PLN. W 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 2,8 mln ton (+44,0% r/r), co pozwoli spółce skokowo poprawić rentowność EBIT do poziomu 24,8% (silne działalnie dźwigni operacyjnej). Zmieniliśmy naszą prognozę wydobycia na przyszły rok ze względu na szybszy od zakładanego postęp prac udostępniających, co zwiększy przyszłoroczny potencjał kompleksu strugowego (szacujemy wskaźnik uzysku na poziomie 73,0% vs. 69,0% w 2011 roku) i w rezultacie produkcję 9,0 mln ton węgla netto. Za sprawą oddania w 4Q 11 szybu do użytku, zwiększy się także mocno strumień amortyzacji w spółce w 2012 roku (222 mln PLN, +24,2%). Powyższe przesłanki implikują ponad 9,4% dyskonto dla mnożnika EV/EBITDA 12 względem mediany porównywanych spółek. Na poziomie wskaźnika P/E 12 Bogdanka jest obecnie handlowana z 5,4% dyskontem. Podsumowując, wyceniliśmy 1 akcję Bogdanki na 124,6 PLN, czyli 10,2% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Mimo rozczarowujących wyników w 1Q 11 uważamy, że spółka w dalszym ciągu jest ciekawą propozycją inwestycyjną spośród spółek zgrupowanych w WIGu20. Podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie AKUMULUJ wyznaczając jednocześnie nową cenę docelową na 124,6 PLN/akcję. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 6,03%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu: Zwiększyliśmy zakładane przesunięcie w czasie oddania do użytku szybu 2.1 z lipca na wrzesień 2011 roku. Konserwatywnie szacujemy, że pierwsze tegoroczne wydobycie ze Stefanowa pozwoli Bogdance wyfedrować 800 tys. ton więcej węgla (6,3 mln ton, +8,4% r/r). W opinii zarządu spółki kontrybucja Stefanowa może wynieść w 2011 roku 1,2 mln ton; Zmniejszyliśmy uzysk węgla w 2011 roku do poziomu 69,0% z 71,0% wcześniej ze względu na większe od zakładanych natężenie prac udostępniających w spółce, związanych z przygotowaniem drugiej ściany na Stefanowie; Zmieniliśmy nasze prognozy dotyczące wolumenów wydobycia węgla na lata , ze względu na przyśpieszenie prac przy udostępnieniu drugiej ściany na Stefanowie. Prognozujemy, że Bogdanka wydobędzie w 2012 roku 9,0 mln ton węgla netto, dzięki wykorzystaniu techniki strugowej, a w 2013 roku docelowe 11,5 mln ton (pierwotne szacunki zarządu przewidywały zakończenie prac związanych z udostępnieniem drugiej ściany na Stefanowie w 2H 13; obecne tempo prac powinno pozwolić spółce zakończyć prace do końca 2012 roku); Podnieśliśmy poziom drążonych chodników w 2011 roku do 26,5 km (23,0 km poprzednio) oraz do 24,5 km na kolejne lata prognozy (23,0 km poprzednio); Uważamy, że przypadające na 2012 rok pierwsze skokowe zwiększenie wydobycia i przychodów spółki pozwoli Bogdance lepiej pokryć koszty stałe i zwiększyć dźwignię operacyjną. Spodziewamy się wzrostu marży EBIT do 2013 roku; Prognozujemy spadek marży EBIT od 2014 roku w związku z rosnącymi kosztami pracowniczymi oraz zwiększoną amortyzacją przy jednoczesnym braku zwiększenia wydobycia; Zmniejszyliśmy nasze założenia wydatków inwestycyjnych Bogdanki na 2011 rok z 788 mln PLN poprzednio do 650 mln PLN w związku z opóźnieniem oddania do użytku ZMPW i części infrastruktury. Przesunięta pulą wydatków zwiększyliśmy nasze szacunki dotyczące przyszłorocznego Capexu (578 mln PLN vs. 441 mln PLN poprzednio). Zmieniliśmy wartość stopy wolnej od ryzyka do poziomu 6,03% z 6,30 poprzednio; W 2012 roku zakładamy wypłatę przez Bogdankę dywidendy w wysokości 50%, a od 2013 w wysokości 80% zysku netto; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 0%. Zwracamy uwagę, że dzięki wykorzystaniu techniki strugowej, różnica pomiędzy zasobami operatywnymi a przemysłowymi, wyrażona poprzez tzw. straty eksploatacyjne, najprawdopodobniej ulegnie zmniejszeniu z 24% do 7-10%, co wydłuży żywotność kopalni o ok. 5-6 lat. Bogdanka jest także naturalnym kandydatem do zagospodarowania sąsiadujących z polem Stefanów pól o zbiorczej nazwie Puchaczów VI (łącznie ok. 300 mln ton zasobów operatywnych wydłużających żywotność kopalni o ok. 27 lat). Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 123,8 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1385,8 1991,5 2585,3 2637,0 2689,8 2743,6 2798,4 2854,4 2911,5 2967,8 EBIT [mln PLN] 236,8 518,4 795,2 738,8 730,1 727,9 727,7 727,4 725,1 720,8 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 45,0 98,5 151,1 140,4 138,7 138,3 138,3 138,2 137,8 136,9 NOPLAT [mln PLN] 191,8 419,9 644,1 598,4 591,4 589,6 589,4 589,2 587,3 583,8 Amortyzacja [mln PLN] 178,6 222,4 247,9 253,0 265,5 270,2 272,0 272,8 274,7 276,2 CAPEX [mln PLN] -650,9-578,6-360,8-223,8-216,0-234,1-266,8-286,4-292,1-283,1 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 5,9 8,3 32,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 FCF [mln PLN] -274,5 71,9 563,5 629,9 643,2 628,1 597,1 578,1 572,5 579,5 DFCF -233,6 55,3 390,9 393,9 362,2 318,6 272,8 237,9 212,1 193,4 Suma DFCF [mln PLN] 2203,5 Wartość rezydualna [mln PLN] 5347,9 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1784,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] 3988,4 Dług netto [mln PLN] -222,1 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 4210,5 Ilość akcji [tys.] 34013,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 123,8 Przychody zmiana r/r 12,6% 43,7% 29,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r -14,3% 118,9% 53,4% -7,1% -1,2% -0,3% 0,0% 0,0% -0,3% -0,6% FCF zmiana r/r 15,8% -126,2% 683,6% 11,8% 2,1% -2,3% -4,9% -3,2% -1,0% 1,2% Marża EBITDA 30,0% 37,2% 40,3% 37,6% 37,0% 36,4% 35,7% 35,0% 34,3% 33,6% Marża EBIT 17,1% 26,0% 30,8% 28,0% 27,1% 26,5% 26,0% 25,5% 24,9% 24,3% Marża NOPLAT 13,8% 21,1% 24,9% 22,7% 22,0% 21,5% 21,1% 20,6% 20,2% 19,7% CAPEX / Przychody 47,0% 29,1% 14,0% 8,5% 8,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,0% 9,5% CAPEX / Amortyzacja 364,3% 260,2% 145,6% 88,5% 81,4% 86,6% 98,1% 105,0% 106,3% 102,5% Zmiana KO / Przychody 0,4% 0,4% 1,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 3,8% 1,4% 5,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Źródło: BDM S.A. Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Udział kapitału własnego 91,2% 93,3% 95,9% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 8,8% 6,7% 4,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 127,2 132,7 135,8 139,3 147,3 157,1 162,9 169,5 185,8 0,8 120,9 125,8 128,6 131,6 138,6 147,1 152,1 157,7 171,3 Beta 0,9 115,2 119,5 122,0 124,7 130,8 138,1 142,4 147,3 158,8 1,0 109,8 113,7 115,9 118,3 123,8 130,1 133,8 138,0 147,8 1,1 104,9 108,4 110,3 112,5 117,2 122,9 126,1 129,7 138,2 1,2 100,3 103,5 105,2 107,1 111,3 116,3 119,1 122,3 129,6 1,3 96,1 98,9 100,4 102,1 105,9 110,3 112,8 115,6 121,9 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 196,7 190,8 185,2 179,9 174,8 170,0 165,4 161,1 156,9 3,0% 177,3 170,0 163,2 156,9 151,0 145,4 140,2 135,4 130,8 premia za ryzyko 4,0% 161,1 152,9 145,4 138,6 132,3 126,4 121,0 116,0 111,3 5,0% 147,2 138,6 130,8 123,8 117,2 111,3 105,9 100,9 96,3 6,0% 135,4 126,4 118,4 111,3 104,9 99,0 93,7 88,9 84,4 7,0% 125,0 116,0 108,0 100,9 94,6 88,9 83,7 79,0 74,8 8,0% 116,0 106,9 99,0 92,0 85,9 80,3 75,4 70,9 66,9 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 149,5 157,6 162,3 167,5 179,9 195,8 205,6 216,9 246,5 3,0% 134,0 140,2 143,8 147,7 156,9 168,4 175,2 183,1 202,7 premia za ryzyko 4,0% 120,9 125,8 128,6 131,6 138,6 147,1 152,1 157,7 171,3 5,0% 109,8 113,7 115,9 118,3 123,8 130,1 133,8 138,0 147,8 6,0% 100,3 103,5 105,2 107,1 111,3 116,3 119,1 122,3 129,6 7,0% 92,1 94,6 96,0 97,5 100,9 104,8 107,0 109,5 115,0 8,0% 84,9 87,0 88,1 89,3 92,0 95,2 96,9 98,8 103,1 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: zmiana ceny węgla w okresie szczegółowym -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Wartość akcji 95,5 101,1 106,8 112,5 118,1 123,8 129,5 135,1 140,8 158,8 164,7 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Zdecydowaliśmy się dokonać wyceny porównawczej w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek (poprzednio ). Dla wszystkich lat przypisaliśmy wagi równe 33%. Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 4,26 mld PLN, czyli 125,3 PLN/akcję. Przyrównaliśmy Bogdankę do kopalni z rynków wschodzących (Shenhua Chiny, Tambang Indonezja, Raspadaskaya oraz Mechel Rosja). W zestawieniu z naszą ostatnią wyceną usunęliśmy australijską kopalnię Centennial, która została przejęta przez Banpu największego tajlandzkiego producenta węgla. Akcje spółki są notowane z premią do grupy porównawczej dla mnożników P/E i EV/EBITDA na 2011 rok. Bogdanka w 2011 roku nie skorzysta jeszcze z pełnego wykorzystania nowego szybu (zakładamy rozpoczęcie pracy szybu w 4Q 11, zwiększenie wydobycia 2011/2010=8,4%), przez co w wynikach spółki nie będą jeszcze widoczne pełne efekty skali nowej inwestycji. W 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 2,8 mln ton (+44,0% r/r), co pozwoli spółce skokowo poprawić rentowność EBIT do poziomu 24,8% (silne działalnie dźwigni operacyjnej). Zmieniliśmy naszą prognozę wydobycia na przyszły rok ze względu na szybszy od zakładanego postęp prac udostępniających, co zwiększy przyszłoroczny potencjał kompleksu strugowego (szacujemy wskaźnik uzysku na poziomie 73,0% vs. 69,0% w 2011 roku) i w rezultacie produkcję 9,0 mln ton węgla netto. Za sprawą oddania w 4Q 11 szybu do użytku, zwiększy się także mocno strumień amortyzacji w spółce w 2012 roku (222 mln PLN, +24,2%). Powyższe przesłanki implikują ponad 9,4% dyskonto dla mnożnika EV/EBITDA 12 względem mediany porównywanych spółek. Na poziomie wskaźnika P/E 12 Bogdanka jest obecnie handlowana z 5,4% dyskontem. Na rok 2013 obecna kapitalizacja spółki wskazuje na silne dyskonto względem porównywanych spółek. Dla EV/EBITDA 13=3,4x jest ono równe ponad 37,7%, a przypadku P/E 13=6,0x wynosi 36,8%. W 2013 roku według naszej skorygowanej prognozy, Bogdanka wydobędzie 11,5 mln ton węgla (szacujemy do końca 2012 roku pełne przygotowanie drugiej ściany na Stefanowie, wcześniej 2H 13), co obok skokowo rosnących przychodów, pozwoli jeszcze mocniej wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej, dzięki czemu poprawią się zarówno rentowności jaki i wyniki spółki (szacujemy zysk EBIT w roku 2013 na 795,2 mln PLN; 235,8% wzrostu w latach 2013/2011). Wycena porównawcza P/E 2011P 2012P 2013P EV/EBITDA 2011P 2012P 2013P Raspadaskaya 11,1 5,7 5,0 7,5 4,1 3,7 Mechel 9,3 7,5 7,4 6,8 5,8 5,2 Shenua 12,1 9,8 9,5 6,8 5,6 5,5 Tambang 12,1 10,5 11,1 8,2 6,9 6,9 Yanzhou Coal 11,1 10,4 9,4 7,6 6,6 5,7 Mediana 11,1 9,8 9,4 7,5 5,8 5,5 Bogdanka 19,8 9,3 6,0 9,5 5,3 3,4 Premia/dyskonto do spółki 78,1% -5,4% -36,8% 25,6% -9,4% -37,7% Wycena wg wskaźnika [PLN] 63,4 119,5 178,7 89,4 125,0 175,9 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników [PLN] 120,5 130,1 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena spółki [mln PLN] 4262,4 Wycena 1 akcji [PLN] 125,3 Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 Bogdanka na tle spółek z grupy porównawczej Bogdanka Raspadaskaya Mechel Shenhua Tambang Yanzhou Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Bogdanka Yanzhou Coal Tambang Shenua Mechel Raspadaskaya 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 2013P 2012P 2011P 2010 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Ponadprzeciętne marże z wydobycia węgla rosyjskiej kopalnii Raspadaskaja wynikają z produkcji i sprzedaży wysokokalorycznego węgla koksowego, którego ceny wahają się obecnie w granicach 250 USD/t (ceny węgla energetycznego z Rosji to ok. 120 USD/t). 8

9 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko zmiany cen surowców energetycznych, głównie ropy i gazu ziemnego (węgiel to podstawowo dobre substytucyjne i w ponad 90% skorelowane z cenami ropy i gazu). W przypadku znacznego spadku cen ropy z obecnych maksimów (blisko 130 USD/bbl), obniżce mogą ulec także ceny węgla energetycznego; Ryzyko podwyżek płac. Założone w modelu podwyżki płac dla pracowników Bogdanki mogą okazać się zbyt małe, co może w przyszłości negatywnie wpłynąć na uzyskiwane przez spółkę marże i wyniki; Ryzyko importu węgla ze wschodu. W przypadku przegrzania chińskiej gospodarki i zmiany kierunku exportu rosyjskiego węgla na rynek chiński, może nastąpić znaczna podaż surowca na rynek polski, co spowoduje deprecjację cen węgla oferowanego przez polskie kopalnie; Ryzyko CO2. Rynek energetyczny w Polsce oczekuje obecnie na przyznanie limitów dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla, które będą obowiązywać od 2013 do 2020 roku. Niewątpliwie stanowi to o większym ryzyku budowy bloków energetycznych, dla których trudno obecnie oszacować prawidłową rentowność. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, że Enea podobnie jak i inne zakłady, rozważy ewentualne odstąpienie od budowy nowego bloku energetycznego w Kozienicach. Drugim aspektem tego ryzyka jest możliwe zagrożenie przerzucenia części kosztów związanych z zakupem limitów CO2 na producentów węgla, co może wywołać presję na obniżkę cen surowca. Ryzyko opóźnienia adaptacji pola Stefanów. W przypadku dalszego opóźnienia harmonogramu prac zmniejszeniu mogą ulec zakładane poziomy wydobycia oraz pojawić się dodatkowe koszty, co może mieć wpływ na osiągane przez spółkę przychody i wyniki; Ryzyko podaży akcji JSW. Według zapowiedzi ministerstwa gospodarki 6 lipca 2011 roku na GPW ma zadebiutować JSW. Sprzedaż akcji JSW może wywołać krótkoterminowy spadek kursu akcji Bogdanki, jeśli cześć inwestorów będzie chciała objąć akcje JSW i zdywersyfikować swój portfel. Zwracamy jednak uwagę, że prawdopodobna oferta dla inwestorów instytucjonalnych będzie miała wartość ok. 2,5 mld PLN (ok. 625 mln EUR). Prawdopodobny równy podziału tej transzy pomiędzy inwestorów instytucjonalnych zagranicznych i krajowych nie powinien spowodować problemów z uplasowaniem sprzedawanych przez SP akcji (bardzo dobra koniunktura na rynku węgla koksującego); Ryzyko wprowadzenie akcyzy na węgiel. Od 1 stycznia 2012 ma zostać wprowadzona akcyza na węgiel. Będą z niej jednak zwolnione zakłady energetyki zawodowej, które zużywają węgiel do produkcji energii elektrycznej (główni odbiorcy surowca z Bogdanki). W przypadku zmiany zakładanej ulgi dla energetyki zawodowej, elektrownie mogą starać się wywierać presje na ceny węgla Bogdanki, by zmniejszyć większe koszty produkcji energii. 9

10 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 11 Bogdanka wydobyła w 1Q 11 1,3 mln ton węgla. Wydobycie węgla brutto wzrosło r/r o ponad 9%, niemniej produkcja netto spadła o 5% do poziomu 1 322,8 tys. ton. Spadek wydobycia netto to efekt bardo intensywnego natężenia robót przygotowawczych (w 1Q 11 wykonano 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie ubiegłego roku; ok. 7 km; Bogdanka wywiozła na powierzchnię ponad 200 tys. ton skał, szacujemy wskaźnik uzysku na ok. 65%), co przełożyło się także na słabsze parametry eksploatowanych pokładów. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na ukształtowanie jednostkowego przychodu ze sprzedaży węgla ze względu na: i) sprzedawany słabszy jakościowo węgiel do zakładów energetycznych (kaloryczność GJ/t) oraz ii) brak możliwości uplasowania choć części produkcji na rynku spotowym (detalicznym, do 4Q 10 ok. 5-15% produkcji), gdzie uzyskiwane ceny za tonę węgla są znacznie wyższe ( PLN; Bogdanka w pierwszej kolejności musi wywiązać się z długoterminowych umów z energetyką zawodową). By nadrobić braki produkcyjne i wywiązać się z podpisanych umów z energetyką Bogdanka mocno zeszła z posiadanych zapasów surowca (spadek o 120 tys. ton do 16,8 tys. ton q/q). Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 310 mln PLN. Słabe warunki produkcyjne spowodowały negatywne implikacje dla pokrycia kosztów operacyjnych w Bogdance. Znaczne natężenie prac udostępniających jest konsekwencją przyśpieszenia inwestycji w Stefanowie (zarząd podjął decyzję o wcześniejszym uruchomieniu i przygotowaniu drugiej ściany, pierwotnie 2H 13). Obok przygotowania pierwszej ściany, która ma według zapewnień zarządu ruszyć pod koniec września 2011 roku, Bogdanka musi także wywozić na powierzchnię skały fedrowane przy przygotowaniu drugiej ściany na Stefanowie (obecnie wszystko wykonuje 1 szyb). W znacznym uproszczeniu oznacza to, że Bogdanka ponosi obecnie koszty obsługi dwóch kopalni, podczas gdy przychody zapewnia jej eksploatacja surowca tylko z jednej. Problemy związane z opóźnieniem oddania od użytku ZPMW (jeden z podwykonawców Mostostalu Warszawa opuścił plac budowy) spowodują, iż i) Bogdanka by wywiązać się z umów handlowych będzie musiała kupować węgiel z zewnątrz oraz ii) że, także 3Q 11 będzie słabszy od naszych wcześniejszych szacunków (w naszym modelu zakładaliśmy rozpoczęcie pracy drugiego szybu, który wraz z infrastrukturą około-szybową jest już praktycznie gotowy, od początku 3Q 11) brak prognozowanego wolumenu nie pokryje istotnej części kosztów stałych. Wynik operacyjny spółki w 1Q 11 ukształtował się na poziomie 43,7 mln PLN, co oznacza spadek względem analogicznego okresu biegłego roku o blisko 30%. Rentowność operacyjna uległa pogorszeniu o ponad 6 pkt. % i wyniosła 15,4%. Po uwzględnieniu salda z działalności finansowej i podatku dochodowego zysk netto był zbliżony do 36,0 mln PLN (-31,9% r/r). Wyniki spółki za 1Q 11 [mln PLN] 1Q'10 1Q'11 zmiana r/r 1Q'11 BDM odchylenie zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 294,1 310,0 5,4% 279,8-9,7% ,0% Zysk brutto ze sprzedaży 95,7 72,8-23,9% 80,4 10,4% ,6% EBITDA 94,4 77,1-18,4% 88,5 14,8% ,7% EBIT 62,2 43,7-29,7% 52,5 20,1% ,0% Zysk (strata) netto 52,8 36,0-31,9% 43,1 19,9% ,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 33,7% 25,7% 28,7% 32,0% 33,3% Marża EBITDA 33,3% 27,2% 31,6% 32,9% 33,7% Marża EBIT 21,9% 15,4% 18,8% 20,3% 22,5% Marża zysku netto 18,6% 12,7% 15,4% 17,1% 18,7% Produkcja węgla [tys. ton] 1 400, , , , ,0 Średnia cena sprzedaży (PLN/t] 207,8 200,0 209,0 208,4 207,6 Źródło: DM BDM S.A., 10

11 Wskaźniki rentowności na poziomie skonsolidowanym [tys. PLN] Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody [tys. PLN] marża EBITDA marża EBIT Źródło: DM BDM S.A. Sprzedaż węgla i średnia cena Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q' sprzedaż węgla [tys. ton] (skala prawa) cena węgla [PLN/t] (skala lewa) Źródło: szacunki DM BDM S.A., spółka 11

12 PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 i 2011 rok Pierwszy kwartał 2011 roku nie był dla Bogdanki udany i spodziewamy się, że także 2Q i 3Q 11 będą słabe. Obok niedziałającego kompleksu strugowego w 2Q 11, znacznie większe natężenie prac udostępniających (w związku z rozpoczęciem od 4Q 11 pracy nowego szybu i produkcji ze Stefanowa, a także przygotowywaniem drugiej ściany w Stefanowie) spowoduje, że zmniejszy się wskaźnik uzysku węgla w spółce zakładamy 67,0% w 2Q 11 vs. 70,0% w 2Q 10, a średnio w 2011 roku na 69,0%. Szacujemy, że przy średniej cenie sprzedaży równej 207,6 PLN/t w 2Q 11 spółka uzyska przychody ze sprzedaży równe 283,1 mln PLN. Uważamy, że w 2Q 11 Bogdanka wydrąży ok. 8-10% mniej chodników (6,5 km vs. 7,0 km w 1Q 11), niemniej w zestawieniu w 2Q 10, wraz ze zwiększonym zużyciem energii, pozycja zużycia materiałów i energii w kosztach rodzajowych wzrośnie r/r o 11,1% do poziomu 97,1 mln PLN. Druga kluczowa pozycje w kosztach spółki to wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia r/r o blisko 150 osób oraz wyższe płace oczekujemy wzrostu kosztów pracowniczych do poziomu 119,4 mln PLN (13,7% r/r). Szacujemy wynik operacyjny spółki w 2Q 11 na 26,6 mln PLN (-58,8%). Po uwzględnieniu wyniku z działalności finansowej (zmniejszenie gotówki netto w związku z nakładami inwestycyjnymi wpłynie negatywnie na saldo finansowe, które zmniejszy się do 500 tys. PLN vs. 2,6 mln PLN w 1Q 10) i podatku dochodowego szacujemy wynik netto Bogdanki na 22,0 mln PLN (-59,5%). Według informacji przekazanych przez zarząd, wydobycie węgla z nowego szybu ma ruszyć w 4Q 11 (koniec września 2011). Miesięczna zdolność wydobywcza szybu będzie wynosić 400 tys. ton, co implikuje kontrybucję drugiego szybu w wolumenie spółki w 4Q 11 na 1,2 mln ton. W naszym modelu zakładamy wydobycie na poziomie 800 tys. ton. Konserwatywnie szacujemy bowiem ewentualny dalszy poślizg w związku z oddaniem ZPMW do użytku oraz dużą liczbę dni świątecznych w kwartale. Silny 4Q 10 w skali całego roku pozwoli na poprawę wyników spółki. Szacujemy, że wydobycie ze Stefanowa od 4Q 11 umożliwi w 2011 roku łączną produkcję równą 6,3 mln ton węgla, (+8,4% r/r), co przy zbliżonej r/r średniej cenie sprzedaży (206,9 PLN/t) umożliwi spółce wypracowanie blisko 1,4 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Zbyt mały od szacowanego wcześniej wolumen wydobytego węgla (przesunięcie w oddaniu do użytku ZPMW) nie pozwoli spółce na pełne wykorzystanie dźwigni operacyjnej i brak satysfakcjonującego pokrycia kosztów stałych. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 17,1% (22,5% w 2010 roku), a zysku EBIT zbliżonego do 236,8 mln PLN (-14,3%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 193,9 mln PLN. Prognoza wyników Bogdanki [mln PLN] 2Q'10 2Q'11P zmiana r/r P zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 284,0 283,1-0,3% 1230,4 1385,8 12,6% Zysk brutto ze sprzedaży 87,4 54,5-37,6% 409,7 373,4-8,9% EBITDA 98,6 60,5-38,6% 414,5 415,8 0,3% EBIT 64,5 26,6-58,8% 276,5 236,8-14,3% Zysk netto 54,2 22,0-59,3% 230,1 193,9-15,8% Marża zysku brutto ze sprzedaży 30,8% 19,3% 33,3% 26,9% Marża EBITDA 34,7% 21,4% 33,7% 30,0% Marża EBIT 22,7% 9,4% 22,5% 17,1% Marża zysku netto 19,1% 7,8% 18,7% 14,0% Produkcja węgla [tys. ton] 1 331, , , ,6 Średnia cena sprzedaży (PLN/t] 202,1 207,6 207,6 206,9 Źródło: DM BDM SA. Spółka 12

13 ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA Zmiana założeń 2011 E Old 2011E New zmiana 2012 E Old 2012E New zmiana Przychody razem 1494,8 1385,8-7,3% 1876,5 1991,5 6,1% węgiel 1445,6 1329,6-8,0% 1814,8 1926,1 6,1% ceramika 10,1 9,3-7,9% 12,7 13,5 6,3% pozostała działalność 27,5 32,5 18,2% 34,5 36,6 6,1% sprzedaż towarów 11,6 14,4 24,1% 14,5 15,4 6,2% Produkcja węgla [tys. ton] 6 763, ,0-7,0% 8 350, ,0 8,4% Cena węgla [PLN/t] 213,1 206,9-2,9% 217,3 212,8-2,1% Koszty razem 996,4 1011,1 1,5% 1174,1 1280,9 9,1% amortyzacja 200,4 179,0-10,7% 232,2 222,4-4,2% wynagrodzenia 425,0 426,6 0,4% 465,5 466,8 0,3% zużycie materiałów i energii 369,8 419,4 13,4% 403,4 463,8 15,0% usługi obce 343,8 308,1-10,4% 431,6 442,8 2,6% podatki i opłaty 43,3 40,1-7,4% 54,4 57,8 6,3% pozostałe 22,4 54,1 141,3% 28,1 77,7 176,5% Inne -270,7-289,3 6,9% -268,2-271,3 1,2% Koszty sprzedaży -46,5-41,9-9,9% -58,3-59,7 2,4% Koszty zarządu -91,2-84,9-6,9% -114,5-119,3 4,2% Saldo pozostałej dz. operacyjnej -13,2-11,0-16,4% -13,3-13,3 0,0% Saldo dz. finansowej 3,2 2,5-21,3% -2,3-6,3 173,9% EBITDA 547,8 415,4-24,2% 748,4 740,7-1,0% marża EBITDA 36,70% 30,0% 39,9% 37,2% EBIT 347,5 236,8-31,9% 516,2 518,4 0,4% marża EBIT 23,20% 17,1% 27,5% 26,0% Wynik brutto 350,7 239,3-31,8% 513,9 512,1-0,4% Podatek 66,6 45,5-31,7% 97,6 97,3-0,3% Wynik netto ,9-31,7% 416,3 414,8-0,4% marża netto 19,0% 14,0% 22,2% 20,8% EPS [PLN] 8,4 6,0-28,6% 12,2 12,2 0,0% Źródło: DM BDM S.A., 13

14 PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA Prognoza wyników spółki [mln PLN] 1Q'11 2Q'11E 3Q'11E 4Q'11E E 2012E 2013E 2014E 2015E Przychody razem 310,0 283,1 300,8 491,9 1118,4 1230,4 1385,8 1991,5 2585,3 2637,0 2689,8 węgiel 289,1 273,8 291,0 475,7 1078,7 1191,0 1329,6 1926,1 2500,3 2550,3 2601,3 ceramika 2,0 1,9 2,0 3,3 8,5 7,9 9,3 13,5 17,5 17,9 18,2 pozostała działalność 12,7 5,2 5,5 9,0 22,5 22,4 32,5 36,6 47,5 48,5 49,4 sprzedaż towarów 6,1 2,2 2,3 3,8 8,7 9,1 14,4 15,4 20,0 20,4 20,8 Produkcja węgla [tys. ton] , , Cena węgla [PLN/t] 200,5 207,6 207,6 211,8 208,4 207,6 206,9 212,8 217,1 221,4 225,8 Koszty razem 232,5 228,6 217,9 328,8 753,4 820,8 1011,1 1277,6 1540,1 1643,5 1700,0 amortyzacja 33,4 33,9 40,2 71,5 138,3 138,1 179,0 222,4 247,9 253,0 265,5 wynagrodzenia 91,5 119,4 93,4 122,2 398,2 397,6 426,6 466,8 501,5 532,6 559,2 zużycie materiałów i energii 104,6 97,1 98,9 118,8 325,0 345,9 419,4 463,8 525,5 530,9 536,4 usługi obce 78,5 70,8 75,2 83,6 201,2 282,3 308,1 442,8 573,9 570,9 585,2 podatki i opłaty 8,9 8,2 8,7 14,3 28,9 35,5 40,1 57,8 75,0 73,7 75,0 pozostałe 12,1 11,0 11,7 19,2 30,6 18,2 54,1 77,7 100,8 99,1 100,9 Inne -68,5-87,3-84,1-54,1-260,9-290,6-289,3-271,3-248,0-175,4-176,0 Koszty sprzedaży -9,6-8,5-9,0-14,8-41,3-35,9-41,9-60,2-78,2-79,7-81,3 Koszty zarządu -18,4-16,2-17,2-32,0-66,6-70,2-84,9-122,1-158,5-161,6-164,9 Saldo pozostałej dz. operacyjnej 3,8-3,3-3,3-3,3-22,8-27,1-11,0-13,3-13,4-13,4-13,5 Saldo dz. finansowej 1,1 0,6 0,6 0,6 11,1 11,8 2,5-6,3 0,7 9,3 14,4 EBITDA 86,7 60,5 93,6 184,5 375,5 414,5 415,4 740,7 1043,1 991,8 995,6 marża EBITDA 28,0% 21,4% 31,1% 37,5% 33,6% 33,7% 30,0% 37,2% 40,3% 37,6% 37,0% EBIT 53,3 26,6 53,4 113,1 234,2 276,5 236,8 518,4 795,2 738,8 730,1 marża EBIT 17,2% 9,4% 17,8% 23,0% 20,9% 22,5% 17,1% 26,0% 30,8% 28,0% 27,1% Wynik brutto 54,4 27,2 54,1 113,7 245,4 288,2 239,3 512,1 795,9 748,0 744,5 Podatek 8,9 5,2 10,3 21,6 47,0 58,1 45,5 97,3 151,2 142,1 141,5 Wynik netto 45,5 22,0 43,8 92,1 198,4 230,1 193,9 414,8 644,7 605,9 603,1 marża netto 14,7% 7,8% 14,6% 18,7% 17,7% 18,7% 14,0% 20,8% 24,9% 23,0% 22,4% EPS [PLN] 1,3 0,6 1,3 2,7 5,8 6,8 5,7 12,2 19,0 17,8 17,7 Źródło: DM BDM S.A., Spółka 14

15 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 2164,0 2644,7 3010,0 3131,9 3111,7 3071,3 3044,1 3047,9 3070,5 3096,9 3112,8 Wartości niematerialne i prawne 11,0 9,7 8,9 8,3 7,8 7,5 7,2 6,9 6,7 6,6 6,7 Rzeczowe aktywa trwałe 2101,2 2574,7 2931,8 3045,3 3016,6 2967,5 2931,7 2926,7 2940,5 2958,0 2964,8 Pozostałe aktywa trwałe 51,8 60,3 69,3 78,3 87,3 96,3 105,3 114,3 123,3 132,3 141,3 Aktywa obrotowe 664,1 322,7 414,3 804,1 859,8 1039,2 1210,0 1351,7 1474,9 1593,1 1720,3 Zapasy 60,8 71,9 128,3 159,3 162,5 165,8 169,1 172,5 175,9 179,4 182,9 Należności krótkoterminowe 126,9 142,9 205,3 266,5 271,9 277,3 282,9 288,5 294,3 300,2 306,0 Inwestycje krótkoterminowe 472,1 103,6 76,4 374,0 421,1 591,8 753,8 886,4 1000,4 1109,3 1227,2 Aktywa razem 2828,0 2967,4 3424,2 3936,0 3971,6 4110,5 4254,1 4399,6 4545,4 4690,1 4833,2 Kapitał (fundusz) własny 1969,0 2115,3 2489,9 2927,2 3017,4 3135,7 3258,5 3383,0 3507,5 3630,6 3752,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy 1658,6 1611,0 1764,7 1972,1 2101,0 2222,2 2342,8 2463,9 2585,6 2707,9 2830,4 Kapitały mniejszości 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Zysk netto 0,0 193,9 414,8 644,7 605,9 603,1 605,3 608,7 611,4 612,2 611,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 859,0 852,2 934,3 1008,8 954,2 974,8 995,6 1016,7 1038,0 1059,5 1080,9 Rezerwy na zobowiązania 150,0 159,0 168,0 177,0 186,0 195,0 204,0 213,0 222,0 231,0 240,0 Zobowiązania długoterminowe 438,6 388,6 328,6 263,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 Oprocentowane 250,0 200,0 140,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 270,5 304,6 437,7 568,2 579,6 591,2 603,0 615,1 627,4 639,9 652,3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 270,5 304,6 437,7 568,2 579,6 591,2 603,0 615,1 627,4 639,9 652,3 Oprocentowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 2828,0 2967,4 3424,2 3936,0 3971,6 4110,5 4254,1 4399,6 4545,4 4690,1 4833,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży 1230,4 1385,8 1991,5 2585,3 2637,0 2689,8 2743,6 2798,4 2854,4 2911,5 2967,8 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 820,8 1011,1 1277,6 1540,1 1643,5 1700,0 1751,1 1801,2 1852,3 1906,5 1961,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 409,7 374,7 713,9 1045,3 993,5 989,7 992,4 997,3 1002,1 1005,0 1005,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 106,1 126,8 182,3 236,6 241,3 246,2 251,1 256,1 261,2 266,5 271,6 Zysk (strata) na sprzedaży 303,6 247,8 531,7 808,7 752,2 743,6 741,3 741,1 740,9 738,6 734,3 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -27,1-11,0 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 EBITDA 414,5 415,4 740,7 1043,1 991,8 995,6 998,1 999,6 1000,2 999,7 997,0 EBIT 276,5 236,8 518,4 795,2 738,8 730,1 727,9 727,7 727,4 725,1 720,8 Saldo działalności finansowej 11,8 2,5-6,3 0,7 9,3 14,4 19,4 23,8 27,5 30,8 34,2 Zysk (strata) brutto 288,2 239,3 512,1 795,9 748,0 744,5 747,2 751,4 754,9 755,8 755,0 Zysk (strata) netto 230,1 193,9 414,8 644,7 605,9 603,1 605,3 608,7 611,4 612,2 611,5 Rachunek przepływów pieniężnych [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 368,2 386,5 666,8 939,1 861,5 866,1 868,1 868,9 868,9 868,3 865,7 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -597,2-646,1-585,4-363,8-221,7-210,7-223,7-252,0-267,9-270,3-258,0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 19,5-108,9-108,6-277,8-592,6-484,7-482,4-484,2-486,9-489,2-489,8 Przepływy pieniężne netto -209,6-368,5-27,3 297,6 47,2 170,7 161,9 132,7 114,0 108,8 117,9 Środki pieniężne na początek okresu 681,7 472,1 103,6 76,4 374,0 421,1 591,8 753,8 886,4 1000,4 1109,3 Środki pieniężne na koniec okresu 472,1 103,6 76,4 374,0 421,1 591,8 753,8 886,4 1000,4 1109,3 1227,2 Źródło: DM BDM S.A. 15

16 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 10,0% 12,6% 43,7% 29,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 12,7% 0,2% 78,3% 40,8% -4,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% -0,3% EBIT zmiana r/r 22,0% -14,3% 118,9% 53,4% -7,1% -1,2% -0,3% 0,0% 0,0% -0,3% -0,6% zmiana zysku netto 20,6% -15,8% 114,0% 55,4% -6,0% -0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,1% -0,1% Marża brutto na sprzedaży 33,3% 27,0% 35,8% 40,4% 37,7% 36,8% 36,2% 35,6% 35,1% 34,5% 33,9% Marża EBITDA 33,7% 30,0% 37,2% 40,3% 37,6% 37,0% 36,4% 35,7% 35,0% 34,3% 33,6% Marża EBIT 22,5% 17,1% 26,0% 30,8% 28,0% 27,1% 26,5% 26,0% 25,5% 24,9% 24,3% Marża brutto 23,4% 17,3% 25,7% 30,8% 28,4% 27,7% 27,2% 26,9% 26,4% 26,0% 25,4% Marża netto 18,7% 14,0% 20,8% 24,9% 23,0% 22,4% 22,1% 21,8% 21,4% 21,0% 20,6% COGS / Przychody 66,7% 73,0% 64,2% 59,6% 62,3% 63,2% 63,8% 64,4% 64,9% 65,5% 66,1% SG&A / Przychody 8,6% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% SG&A / COGS 12,9% 12,5% 14,3% 15,4% 14,7% 14,5% 14,3% 14,2% 14,1% 14,0% 13,8% ROE 11,7% 9,2% 16,7% 22,0% 20,1% 19,2% 18,6% 18,0% 17,4% 16,9% 16,3% ROA 8,1% 6,5% 12,1% 16,4% 15,3% 14,7% 14,2% 13,8% 13,5% 13,1% 12,7% Dług 250,00 200,00 140,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D/(D+E) 10,1% 8,8% 6,7% 4,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D/E 9,7% 9,2% 6,2% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 4,3% 1,1% -1,2% 0,1% 1,3% 2,0% 2,7% 3,3% 3,8% 4,2% 4,7% Dług / Kapitał własny 12,7% 9,5% 5,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto -222,10 96,38 63,63-298,98-421,14-591,84-753,75-886, , , ,16 Dług netto / Kapitał własny -11,3% 4,6% 2,6% -10,2% -14,0% -18,9% -23,1% -26,2% -28,5% -30,6% -32,7% Dług netto / EBITDA -53,6% 23,2% 8,6% -28,7% -42,5% -59,4% -75,5% -88,7% -100,0% -111,0% -123,1% Dług netto / EBIT -80,3% 40,7% 12,3% -37,6% -57,0% -81,1% -103,6% -121,8% -137,5% -153,0% -170,3% EV Dług / EV 6,9% 5,1% 3,6% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 54,7% 47,0% 29,1% 14,0% 8,5% 8,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,0% 9,5% CAPEX / Amortyzacja 487,6% 364,3% 260,2% 145,6% 88,5% 81,4% 86,6% 98,1% 105,0% 106,3% 102,5% Amortyzacja / Przychody 11,2% 12,9% 11,2% 9,6% 9,6% 9,9% 9,8% 9,7% 9,6% 9,4% 9,3% Zmiana KO / Przychody 6,0% 0,4% 0,4% 1,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 66,3% 3,8% 1,4% 5,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% MC/S 3,4 13,1 13,5 10,8 13,0 3,1 12,4 13,6 12,8 7,8 2,8 P/E 16,7 19,8 9,3 6,0 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 P/BV 2,0 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 P/CE 10,4 10,3 6,0 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 EV/EBITDA 8,7 9,5 5,3 3,4 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 EV/EBIT 13,1 16,6 7,5 4,5 4,6 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 EV/S 2,9 2,8 2,0 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 BVPS 57,9 62,2 73,2 86,1 88,7 92,2 95,8 99,5 103,1 106,7 110,3 EPS 6,8 5,7 12,2 19,0 17,8 17,7 17,8 17,9 18,0 18,0 18,0 CEPS 10,8 11,0 18,7 26,2 25,3 25,5 25,7 25,9 26,0 26,1 26,1 FCFPS -7,0-8,1 2,1 16,6 18,5 18,9 18,5 17,6 17,0 16,8 17,0 DPS 1,4 1,2 6,1 15,2 14,3 14,2 14,2 14,3 14,4 14,4 14,4 Payout ratio 0,0% 20,7% 50,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Źródło: DM BDM S.A. 16

17 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG akumuluj akumuluj akumuluj 140,30 akumuluj 119, , akumuluj 119,20 akumuluj 88, , akumuluj 88,50 akumuluj , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 11: Kupuj 1 14% Akumuluj 4 57% Trzymaj 1 14% Redukuj 1 14% Sprzedaj 0 0% 17

18 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 18

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 140,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 12 KWIETNIA 2011 Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 119,2 PLN 17 LISTOPADA 2010 Szanse na sukces wezwania NWR na akcje Bogdanki (100,75 PLN/akcje) są w naszej ocenie minimalne, jednak dzięki niemu rynek

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P REDUKUJ WYCENA 13,9 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 14 MAJA 213 Wyniki Bogdanki w 1Q 13 były słabsze r/r i zgodne z naszymi oczekiwaniami (EBITDA=17mln PLN vs. PBDM=175 mln PLN, zysk netto=7 mln PLN vs. PBDM=71

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012

Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012 Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012 9 maja 2012 r. OSOBY PREZENTUJĄCE Mirosław Taras Prezes Zarządu Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA za 2012 rok 21 marca 2013 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Zbigniew Stopa Prezes Zarządu Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 115,5 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 11 WRZESIEŃ 2012 Wyniki Bogdanki w 2Q 12 były dobre i zgodne z naszymi oczekiwaniami (przychody=429 mln PLN vs. PBDM=425 mln PLN, EBIT=94 mln PLN vs. PBDM=98

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1-3Q2012 7 listopada 2012 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 2008 roku. 13 listopada 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 2008 roku. 13 listopada 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 28 roku 13 listopada 28 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) 27 28 zmiana Przychody ze sprzedaży 3 135 3 654 17% EBIT 385 193 (5%) EBITDA 76 529 (3%)

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 11 sierpnia 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Maj 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1H2012 29 sierpnia 2012 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo