LEKKA ATLETYKA 25 godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKKA ATLETYKA 25 godz."

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW /01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zaprawa ogólnorozwojowa z akcentem szybkości, starty z różnych pozycji wyjściowych. Bieg na krótkim odcinku ze startu niskiego. Doskonalenie startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Doskonalenie techniki biegowej. Bieg średni na dystansie 300m i 400m. Bieg wytrzymałościowy - 600m, 1000m. Biegi wytrzymałościowe 12,20,30. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego. Wykonuje start z różnych pozycji wyjściowych po uprzedniej demonstracji. Wykonanie startu niskiego po korekcie nauczyciela. Przebiega dystans w wolnym tempie, start niski z małymi błędami technicznymi. Przebiegnie dystans w wolnym Przebiegnie dystans w wolnym Przebiegnie dystans w wolnym PONAD Przestrzega zasady bezpieczeństwa na lekcji w- f i zna podstawowe zasady oceniania. Samodzielnie wykonuje starty z różnych pozycji wyjściowych na komendę nauczyciela. Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegł dystansie w szybkim tempie, start poprawny technicznie. Przebiegnie dystans w szybkim Potrafi rozłożyć siły i przebiec dystans w szybkim Potrafi rozłożyć siły i przebiec dystans w szybkim tempie Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć. Ćwiczenia kształtujące szybkość. Zasady pielęgnacji ciała. Technika wykonania i komendy do startu. Samodyscyplina. Mój wynik - moim sukcesem. Pomiar czasu. Samodoskonalenie umiejętności ruchowych. Zasady prawidłowego odżywiania się. Rozkładanie sił w biegach średnich. Aktywność ruchowa w różnych okresach życia. Umiejętność rozłożenia sił na długich dystansach.

2 Pokonywanie przeszkód terenowych. Wykorzystanie terenu do pokonywania przeszkód. Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe w wolnym Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe w szybkim Bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Wykorzystanie terenu do pokonywania przeszkód. Marszobiegi, wykorzystanie terenu naturalnego. Pokona dystans w wolnym Marszobieg w większości jest pokonany w biegu i w szybkim Walory turystyczny regionu - wykorzystanie terenu naturalnego do biegania. Oswojenie ze sprzętem i nauka doskoku do pchnięcia kulą Wykona doskok po pokazie nauczyciela doskok Przepisy poszczególnych konkurencji technicznych. Pozycja wyrzutna i pchnięcie z miejsca Pchnięcie kulą z miejsca i z doskoku Rzut piłką lekarską oburącz. bezpieczeństwa w czasie rzutów Skok w dal z rozbiegu, próba odbicia z belki. Skok w dal technika naturalną. Sprawdzamy swoje cechy motoryczne - skok w dal techniką naturalną. Skok wzwyż techniką nożycową lub dowolnie wybraną przez nauczyciela. Sprawdzamy umiejętność wykonania skoku wzwyż techniką nożycową. Wykonanie pchnięcia po pokazie nauczyciela, na bliską odległość. Wykona pchnięcie po instrukcji nauczyciela, na bliską odległość. Wykonanie rzutu po pokazie nauczyciela, na bliską odległość. Technika skoku wymaga korekty nauczyciela. Skok wykonany na bliską odległość. Poprawnie wykona skok w dal z odbiciem w strefie. Wykona skok techniką nożycowa na niedużą wysokość. Poprawnie wykona skok po korekcie nauczyciela na małą wysokość pchnięcie, na dużą odległość. pchnięcie, na dużą odległość. rzut, na dużą odległość. Wykona prawidłowy technicznie skok, na dużą odległość. Wykona skok prawidłowy technicznie na bardzo dobrą odległość. Wykona skok poprawnie technicznie i na dużą wysokość. Prawidłowo i swobodnie wykona skok wzwyż techniką bezpieczeństwa w czasie rzutów. Pomiar pchnięcia Znaczenie ćwiczeń rzutnych dla kształtowania motoryki. Samodyscyplina. bezpieczeństwa w czasie rzutów. Pomiar rzutu. Znaczenie wysiłku fizycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ćwiczenia i działania wpływające na sprawność fizyczną. Organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę przekazywania pałeczki sztafetowej w truchcie i biegu. Biegi sztafetowe. Zmiany pałeczki sztafetowej. Potrafi przekazać pałeczkę w strefie zmian i przebiec dystans w tempie wolnym. Opanował prawidłowo technikę zmiany pałeczki sztafetowej i przebiec dystans w szybkim Przepisy poszczególnych konkurencji technicznych.

3 KOSZYKÓWKA 20 godz. Postawa koszykarska. Umiejętność poruszania się po boisku. Podania i chwyty w miejscu, w marszu, w biegu, po podaniu i kozłowaniu. Nauka kozłowania piłki w miejscu i biegu. Przechwytywanie piłki w locie i przy kozłowaniu. Rzuty do kosza oburącz i jednorącz z miejsca, z zbiegu, po dwutakcie. Uczeń przyjmuje postawę koszykarską i prawidłowo porusza się po boisku. Wykonuje podania i chwyty z niewielkimi błędami. Wykonuje kozłowanie prawą i lewa ręką z małymi błędami w miejscu i w biegu. Potrafi przechwycić piłkę z niewielkimi błędami. Wykona rzut celny z różnych pozycji z niewielkimi błędami. PONAD Uczeń bezbłędnie przyjmuje postawę koszykarską i skutecznie porusza się po boisku. Potrafi dokładnie wykonać technicznie podania i chwyty w różnych sytuacjach. Dokładnie wykonuje kozłowanie prawą i lewą ręką w miejscu, w biegu i slalomem Potrafi dokładnie przechwycić piłkę. rzut celny z różnych pozycji. Ćwiczenia rozwijające określone zdolności ruchowe. Współpraca w zespole. Zachowanie się w różnych sytuacjach codziennego życia. Samodyscyplina. Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Ćwiczenie rozwijające określone zdolności ruchowe. Poruszanie się po boisku ze zmiana kierunku biegu z piłką i bez piłki. Krycie każdy swego. Atak szybki i pozycyjny. Technika wykonywania zasłon. Sprawdzamy swoją celność - test z chorągiewkami. Potrafi wykonać zmianę kierunku biegu w wolnym Potrafi pokryć przeciwnika. Wykona atak szybki i pozycyjny po pokazie nauczyciela z niewielkimi błędami. Poprawnie wykona rzut z dwutaktu z lewej strony w wolnym tempie i po korekcie nauczyciela. Wykonuje w szybkim tempie zmianę kierunku biegu i poprawnie technicznie. Potrafi skutecznie pokryć przeciwnika i stworzyć sytuację korzystna dla zespołu. Wykona poprawnie atak szybki i pozycyjny zdobywając punkty dla zespołu. Prawidłowo wykona dwutakt z lewej strony. Samokontrola i samodyscyplina. Zasada fair play w grach zespołowych. Dobór czynności ruchowych dla wszechstronnego kształtowania organizmu.

4 Sprawdzamy umiejętność wykonania niektórych elementów technicznych w teście: podanie, chwyt, kozłowanie, rzut. Gra szkolna, uproszczona i właściwa. Poprawnie wykona test w wolnym technicznie gry. Prawidłowo i swobodnie wykona wszystkie elementy testu. technicznie gry i skutecznie wykorzystuje w grze. Zasady przeprowadzenia rozgrywek na różnych szczeblach. Przyjęcie postawy siatkarskiej i poruszanie się po boisku. Ustawienie zawodników na boisku. PIŁKA SIATKOWA 20 godz. Umie przyjąć postawę siatkarską. PONAD Umie przyjąć postawę siatkarską i skutecznie poruszać się po boisku. Współdziałanie w zespole. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w postawie niskiej wysokiej. Zagrywka dolna.. Kierowanie zagrywki w odpowiednie miejsce pole przeciwnika. Przyjęcie piłki po zagrywce. Zbicie plasowanie piłki po wystawieniu przez współćwiczącego. Potrafi wykonać odbicia z niewielkimi błędami. Wykona prawidłowo zagrywkę dolną z małymi błędami. Potrafi odebrać zagrywkę sposobem dolnym i górnym z niewielkimi błędami. Wykonuje zbicie kierując piłkę w dowolne miejsce na boisku. odbicia w postawie niskiej i wysokiej. Wykona prawidłowo zagrywkę dolną i kieruje w odpowiednie miejsce przeciwnika. Potrafi dokładnie odebrać zagrywkę sposobem dolnym lub górnym i rozegrać do zawodnika. Poprawnie wykonuje zbicie piłki kierując ją w określone miejsce na boisku. Technika wykonania odbić górnych i dolnych. Właściwe zachowanie się na boisku. Czynniki wpływające negatywnie na samopoczucie ucznia. Rzetelne wykonywanie powierzonego zadania, współpraca w zespole. Wystawienie piłki. Rozegranie piłki na trzy odbicia. Gra szkolna, uproszczona i właściwa. Doskonalenie poznanych elementów. Z małymi błędami wykonuje odbicie górne w pozycji wystawiającego. Wykonuje z niewielkimi błędami elementy techniczne gry. Wystawienie piłki wykonuje prawidłowo rozgrywając piłkę do zawodników. Potrafi wykorzystać umiejętności skutecznie dla swojego zespołu. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje błędy. Współdziałanie w grupie.

5 PIŁKA RĘCZNA 20 godz. Podania i chwyty piłki w miejscu, w marszu, w biegu. Kozłowanie ręką prawą, lewa w marszu i biegu przyjmując różne postawy wysoką i niską. Wykona poprawnie chwyt piłki, celnie poda do współćwiczącego. Wykona kozłowanie prawą i lewą ręką w marszu i w biegu. PONAD Wykona podania prawidłowo technicznie w różnych sytuacjach. Wykona prawidłowo podanie w biegu zakończone podaniem do partnera, wykorzysta w grze. bezpieczeństwa na boisku szkolnym. Wdrażanie do odpowiedzialności za efekty własnego działania. Rzuty do bramki z różnych kierunków i pozycji. Poruszanie się w polu gry i w obronie. Obrona w grze krycie strefą. Gra bramkarza. Poruszanie się w polu bramkowym. Zatrzymania się, zwroty, uwalnianie się od obrońcy oraz wykonywanie zasłon. Taktyka atak szybki - zastosowanie poznanych elementów w grze. Sprawdzamy umiejętność wykonania niektórych elementów technicznych w teście: podanie, chwyt, kozłowanie, rzut. Gra szkolna, uproszczona i właściwa. Wykonuje rzuty z dopuszczalnymi błędami. Potrafi utrzymać pozycje skuteczną dla zespołu. Wykorzystuje skutecznie swoje możliwości w polu bramkowym. technicznie gry. Wykona szybki atak z małymi błędami, współpracuje z zawodnikami z zespołu. Poprawnie wykona test w wolnym techniczne w grze. Prawidłowo wykonuje rzuty do bramki w różnych kierunkach i pozycji. Potrafi skutecznie ustawić się w wyznaczonej strefie i stworzyć korzystną sytuacje dla zespołu. Skutecznie brani i współpracuje z zespołem. technicznie gry i korzystnie wpływ na grę zespołu. Skutecznie przeprowadzi szybki atak wykorzystując poznane elementy. Prawidłowo i swobodnie wykona wszystkie elementy testu. Korzystnie wpływa na grę zespołu. Prawidłowo wykonuje elementy techniczne gry. Współdziałanie w grupie. Sposoby asekuracji i samokontroli i przy wykonywaniu zadania. Współpraca z zespołem. Taktyka gry. Ogólne zasady sędziowania. Współpraca w zespole. Zasady fair play podczas gry w piłkę ręczną.

6 Ćwiczenia kształtujące umiejętność działania w różnych płaszczyznach i postawach, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Przewroty w przód z odbicia jednonóż i obunóż wykonując z miejsca i biegu oraz przez niskie przeszkody. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu i z wyprostem do postawy. Przewrót w przód lotny z wyprostem do postawy. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. GIMNASTYKA PODSTAWOWA 25 godz. Potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne, zna potrzeby ich stosowania. Wykona przewrót w przód z miejsca i z biegu z małymi błędami. Wykona z niewielkim i błędami przewrót w przód. Wykona ćwiczenie z pomocą współćwiczącego. Wykona prawidłowo przewrót w tył z niewielkimi błędami. Łączone przewroty w przód i w tył. Wykona poprawnie połączone 3 przewroty w przód i 3 w tył. Mostek z leżenia tyłem i ze stania przy Wykona mostek z wybranej pozycji drabinkach oraz z pomocą współćwiczącego. wyjściowej. Ćwiczenia równoważne, leżenie przewrotne i Wykona prawidłowo ćwiczenie z przerzutne,waga. małymi błędami.. Stanie na rękach z postawy przy drabinkach. Wykona ćwiczenie z pomocą nauczyciela. PONAD Potrafi wykonać w różnych płaszczyznach i postawach ćwiczenia gimnastyczne, zna ich potrzeby stosowania. Wykona ćwiczenie poprawnie technicznie, potrafi łączyć w cykle. przewrót. Wykona prawidłowo przewrót. Wykona poprawnie technicznie przewrót z różnych pozycji wyjściowych. Zadanie wykona prawidłowo technicznie. Wykona z różnych pozycji wyjściowych mostek. Wykona prawidłowo ćwiczenie na różnych przyrządach. Wykona stanie na rękach z postawy stojącej lub z uniku podpartego. Wykona przerzut na lewą i prawą rękę z 2,3 kroków. Wykona skok rozkroczny z wydłużoną fazą lotu. skok przez 5 części skrzyni. Kształtowanie dbałości o czystość i higienę osobistą, znajomość podstawowych wad postawy. Opanowanie umiejętności, samoocena poziomu wykonania. Samoocena umiejętności. Wady postawy ciała, przyczyny ich powstawania. Dobór ćwiczeń kształtujących różne partie mięśni. Samoocena własnych umiejętności. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń. Rola ćwiczenia równoważne. bezpieczeństwa. Rozwijanie poczucia pewności siebie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, asekuracja. Wdrażanie do zasad bezpieczeństwa. Asekuracja przy ćwiczeniach. Przerzut bokiem z marszu z postawy rozkrocznej. Wykona przerzut bokiem z postawy rozkrocznej. Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż Wykona skok przez kozła do odskoczni. rozkroku z niewielkimi błędami. Skok kuczny przez 5 części skrzyni. Wykona skok przez 4 lub 5 części skrzyni z niewielkimi błędami. Wymyk do podporu przodem z odmykiem. Wykona ćwiczenie z pomocą Wykona wymyk i odmyk o nogach Postępowanie przy urazach

7 Proste układy gimnastyczne, piramidy. nauczyciela.. prostych z postawy stojącej. zranieniach, stłuczeniach, zwichnięciach. Potrafi wykonać prosty układ Samodzielnie ułoży i prawidłowo Asekuracja i samokontrola gimnastyczny i prostą piramidę. wykona układy gimnastyczne oraz podczas ćwiczeń. ciekawe piramidy. GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA I RMT 10 godz. PONAD Rozwijanie zdolności rytmiczno- tanecznych. Ćwiczenie indywidualnie i grupowo w rytm muzyki aerobik Uczestniczy w zajęciach rytmiczno - tanecznych. Wykona krótki zestaw ćwiczeń przy muzyce. Potrafi ułożyć i wykonać dowolny zestaw ćwiczeń w rytm muzyki. Ćwiczenia w zmiennym rytmie z podkładem Wykona proste ćwiczenie z Wykona układ ćwiczenia z muzycznym, z przyborem i bez. przyborami i bez w rytm muzyki. przyborem. Układy taneczne według inwencji uczniów. Wykona prosty układ taneczny. Potrafi ułożyć i wykonać układ taneczny w/g inwencji twórczej. Taniec narodowy podstawowe kroki Zademonstruje krok podstawowy Zatańczy podstawowe figury Krakowiaka. Krakowiaka. Krakowiaka. Relaksacja przy muzyce. Dobór ćwiczeń do gimnastyki porannej. Wpływ ćwiczeń na estetykę ruchu. Tańce narodowe i regionalne PIŁKA NOŻNA - 10 godz. Przyjęcie i podanie piłki. Uderzenie piłki wewnętrzna częścią stopy. Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą. Wykona przyjęcie i podanie piłki z małymi błędami. Uderzenia i przyjęci wymagają korekty nauczyciela. Potrafi prowadzić piłkę prawą i lewą nogą wolnym PONAD przyjęcie i podanie. Prawidłowo uderza piłkę. Wykona prowadzenie piłki w szybkim Przepisy gry. Współpraca w grupie. Właściwe zachowanie się podczas imprez sportowych. Rola zawodnika i kibica. y fair play.

8 Żonglerka prawą i lewą nogą. Strzał do bramki prawą i lewą noga. Sprawdzamy umiejętność wykonania niektórych elementów technicznych w teście: podanie, przyjęcie, strzał Wykorzystanie poznanych elementów w trakcie gry. Gra szkolna i właściwa. Wykonuje żonglerkę piłką z małymi błędami. Wykonuje strzał do bramki z różnych odległości z mała siłą. Poprawnie wykona test w wolnym Potrafi wykorzystać poznane elementy w grze. Wykonuje żonglerkę prawidłowo. Wykonuje precyzyjnie strzał do bramki z różnych odległości, z dużą siłą. Prawidłowo i swobodnie wykona wszystkie elementy testu. Skutecznie wykorzystuje swoje umiejętności w grze zespołowej. bezpieczeństwa oraz przepisów gry. Ćwiczenia wszechstronnie przygotowujące do gry w piłkę nożną. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek klasowych i szkolnych. INNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 20 godz. PONAD Rekreacyjna aktywność ruchowa gry i zabawy na świeżym powietrzu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Potrafi poprowadzić gry i zabawy oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Gry i zabawy rozwijające różne cechy Aktywnie uczestniczy w zajęciach Aktywnie uczestniczy oraz potrafi motoryki. ( zabawy bieżne, rzutne, przeprowadzić zabawę bieżna, orientacyjne, z mocowaniem, kopne, itp.) rzutną, itp. Gry i zabawy na śniegu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach Zna różne formy aktywności na śniegu i chętnie w nich uczestniczy. Gry i zabawy w terenie (marsze na orientację, podchody, czytanie mapy turystycznej). Tory przeszkód oraz testy sprawności. Tenis stołowy posługiwanie się rakietką tenisową, zbicie forhendem i bekhendem. Aktywnie uczestniczy w zajęciach Wykonuje z niewielkimi błędami tor zwinnościowy oraz przystąpił do testu sprawności. Poprawnie wykona odbicia z forhendu i bekhendu. Aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach. Prawidłowo i w szybkim tempie wykonuje tor zwinnościowy oraz testy sprawności. Poprawnie technicznie wykona odbicia i skutecznie stosuje w grze. Wykorzystanie terenu do zabaw. Bezpieczeństwo w czasie zabaw. Szkodliwy wpływ używek na organizm. Wykorzystanie sprzętu do zabaw. Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Hartowanie organizmu. Walory rekreacyjne terenu. Cechy motoryki. Samoocena i samokontrola na zajęciach. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

9 Tenis stołowy - zagrywka z nadaniem piłeczce rotacji. Tenis stołowy doskonalenie umiejętności w grach pojedynczych i podwójnych. Turnieje klasowe. Unihokej nauka i doskonalenie posługiwania się kijem i prowadzenia krążka, strzał na bramkę z różnych odległości. Unihokej nauka i doskonalenie prowadzenia krążka zakończony strzałem, zwodów i odbieranie piłki przeciwnikowi. Unihokej doskonalenie elementów technicznych w grze. Gra szkolna i właściwa. Pierwsza pomoc zasady zachowania się podczas nagłych wypadków, udzielanie pierwszej pomocy. Poprawnie wykona zagrywkę. Bierze czynny udział w zajęciach, wykonuje odbicia i zagrywkę z małymi błędami. Prawidłowo trzyma kij i prowadzi krążek.wykonuje z niewielkiej odległości strzał na bramkę. Poprawnie prowadzi krążek, wykonuje strzał na bramkę. Aktywnie uczestniczy w grze. Potrafi właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Wykona zagrywkę z nadaniem rotacji. Właściwie i skutecznie wykorzystuje elementy techniczne. Zna zasady sędziowania. Prawidłowo technicznie prowadzi krążek, wykonuje strzał na bramkę z różnych odległości. Skutecznie odbierze krążek przeciwnikowi, wykona zwód oraz celny strzał na bramkę. Stwarza sytuacje korzystne dla swojego zespołu. Potrafi udzielić pierwszej pomocy i właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu. Samokontrola i samoocena umiejętności. Poszanowanie przeciwnika w grze, zasada fair play. Bezpieczeństwo w czasie gry. Walory sportowe i rekreacyjne wybranych dyscyplin. Organizacja i udział w zawodach klasowych. Udzielanie pierwszej pomocy oraz unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 Nauczyciel : Jadwiga Dybczyńska

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 Nauczyciel : Jadwiga Dybczyńska PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 Nauczyciel : Jadwiga Dybczyńska Budżet godzin : LEKKA ATLETYKA KOSZYKÓWKA PIŁKA SIATKOWA PIŁKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII Skala ocen: celujący- 6 bardzo dobry- 5 dobry- 4 dostateczny- 3 dopuszczający- 2 niedostateczny -1 Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02 KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW-01-88/01, DKOS-01-/0 DZIAŁ DZIAŁ LEKKOATLETYKA 1. Start niski i bieg na 60 m, skeepy

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY VIII Przy ocenianiu sprawności fizycznej nauczyciel uwzględnia: 1. opanowanie aktualnego materiału nauczania, 2. staranność w wykonaniu ćwiczeń, 3. zdobyte

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM. godzin Podstawowe Ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM. godzin Podstawowe Ponadpodstawowe PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Diagnozowanie sprawności fizycznej 1 Testy sprawności fizycznej wykonywane jesienią i na wiosnę. 8 Ocena sprawności Umiejętność fizycznej na

Bardziej szczegółowo

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U.

Bardziej szczegółowo

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu Wynikowy plan pracy dla klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP Plan wynikowy Wychowanie Fizyczne dla klasy III LO i LP Opracowała: Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM I. LEKKA ATLETYKA. OCENA DOPUSZCZAJĄC A. wykonuje podstawowe ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi przygotować organizm do większego wysiłku fiz.,

Bardziej szczegółowo

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) W miarę poprawnie wykonuje podania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

podstawie : Programu nauczania "Magia ruchu" Urszuli Białek i Joanny Wolfart-Piech.

podstawie : Programu nauczania Magia ruchu Urszuli Białek i Joanny Wolfart-Piech. Rozkład materiału zgodny z podstawą programową z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.(dz. U. z 2017r., poz. 356) na podstawie

Bardziej szczegółowo