Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim."

Transkrypt

1 Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - bardzo dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - wykona bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera - bardzo dobrze omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - bardzo dobrze skacze w dal (daleka odległość) - dobrze technicznie wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - bardzo dobrze wykonuje układy gimnastyczne - bardzo dobrze prowadzić piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - unihokej - bardzo dobrze celnie oddaje strzały na pustą bramkę - unihokej - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo dobrym wynikiem - potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała i bez pomocą nauczyciela interpretując ich wyniki - bardzo dobrze zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partnera w grach i zabawach stosując przepisy w formie uproszczonej - ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie - potrafi wykonać 4 zagrywki dolne w różne części boiska (MPS) - bardzo dobrze odbija piłkę przez siatkę sposobem górny i dolnym w dwójkach i w zespole - umie rozłożyć prawidłowo siły w biegu długim i dzięki temu osiąga w nim bardzo dobre wyniki - potrafi bardzo dobrze technicznie wykonać rzut piłeczką palantową na daleką odległość - omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych - zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - chętnie bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - prawie zawsze bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera - dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - dobrze zna sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach - dobrze prowadzić piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - unihokej - potrafi oddać dobry strzał na pustą bramkę - unihokej - potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą nauczyciela - dobrze omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub

2 Dobra Dostateczna życia - wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - wykonuje układy gimnastyczne - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z dobrym wynikiem końcowym - wymienia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - potrafi poprawnie technicznie wykonać rzut piłeczką palantową na znaczną odległość - potrafi prawidłowo przyjąć postawę siatkarską wysoką jak i niską - potrafi wykonać poprawnie zagrywkę dolną (MPS) - posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna, ale nie zawsze respektuje przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach - słabo zna zasady i metody hartowania organizmu - zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - wykona ze słabym wynikiem bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera - mało dokładnie omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - stara się w miarę dokładnie wykonać przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - stara się wykonywać proste układy gimnastyczne - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ale ze słabym wynikiem - słabo opanował sposoby przyjęcia i podania piłki do partner w grach i zabawach - stara się prowadzić piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - uhihokej - strzela na pustą bramkę ale często nie celnie - unihokej - stara się poprawnie technicznie wykonać rzut piłeczką palantową na nie wielką odległość - słabo potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą na-la interpretując ich wyniki - stara się prawidłowo wykonać skok w dal - stara się wykonać zagrywkę dolną (MPS) - stara się przebić piłkę sposobem górnym lub dolnym prze siatkę - stara się odbijać piłkę w dwójkach przez siatkę dowolnym sposobem - rzadko bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - nie zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - słabo zna sposoby przyjęcia i podania piłki w grach i zabawach - zna regulamin sali gimnastycznej i nie zawsze go respektuje go - słabo wykonuje rzut piłeczką palantową - słabo wykonuje skok w dal - w małym stopniu potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą nauczyciela interpretując ich wyniki - niedokładnie wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył

3 Dopuszczająca - mało poprawnie wykonuje proste układy gimnastyczne - słabo zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - bardzo słabo wykona marszowo-biegowy test Coopera - w niewielkim stopniu zna zasady i metody hartowania organizmu - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ale z bardzo słabym wynikiem - słabo wykonuje prowadzenie piłki przy kiju slalomem - unihokej - słabo wykonuje strzał do pustej bramki - unihokej - nie zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - minimalnie sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - słabo wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - p. siatkowa - słabo technicznie potrafi przebić piłki sposobem dolnym lub górnym przez siatkę - nie potrafi wykonać zagrywki dolnej - p. siatkowa - rozpoczyna bieg na długi dystans, ale nie kończy biegu - bardzo słabo zna sposoby przyjęcia i podania piłki w grach i zabawach - nie bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna regulamin sali gimnastycznej i nie respektuje go - wykonuje rzut piłeczką palantową dowolnym sposobem - wykonuje próbę skoku w dal dowolnym sposobem - nie potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą nauczyciela interpretując ich wyniki - wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył dowolnym sposobem - mało poprawnie wykonuje proste układy gimnastyczne - słabo zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - nie wykona bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera - nie zna zasad i metod hartowania organizmu - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu - prowadzi piłkę przy kiju slalomem dowolnym sposobem - unihokej - strzela do pustej bramki dowolnym sposobem - unihokej - nie zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - nie potrafi omówić sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - dowolnym sposobem odbija piłki sposobem górnym i dolnym - p. siatkowa - nie potrafiprzebić piłki sposobem dolnym lub górnym przez siatkę - nie potrafi wykonać zagrywki dolnej - p. siatkowa - rozpoczyna bieg na długi dystans, ale nie kończy biegu - nie bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem

4 WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę roczną ocena roczna zawiera wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna zasady i przepisy gier zespołowych - stara się samodzielnie zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - bardzo dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - bardzo dobrze wykonać improwizację ruchową do wybranej muzyki - wie jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych, bierze udział w mistrzostwach szkoły - wymienia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo dobrym wynikiem - bardzo dobrze oddaje strzał do bramki z podłoża (MPN) - bardzo dobrze potrafi prowadzić piłkę slalomem (MPN) - potrafi prawidłowo technicznie nogą prawą i lewą uderzyć piłkę i skierować ją w wyznaczoną część bramki (MPN) - bardzo dobrze kozłuje piłkę i zmienia rękę podczas kozłowania w miejscu i ruchu (MPK) - bardzo dobrze rzuca do kosza z miejsca i po biegu (MPK) - potrafi bardzo dobrze wykonywać chwyty i podania piłki w miejscu i w ruchu(mpr) - bardzo dobrze wykonuje rzut na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (MPR) - bardzo dobrze kozłuje lewą i prawa ręką w biegu oraz bezbłędnie wykonuje rzut na bramkę z wyskoku (MPR) - dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - wykonuje improwizacji ruchową do wybranej muzyki - potrafi wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - z pomocą nauczyciela stara się zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z dobrym wynikiem - dobrze zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - dobrze zna zasady gier zespołowych - dobrze wykonuje strzał na bramkę (MPN) - potrafi dobrze prowadzić piłkę slalomem (MPN) - dobrze kozłuje piłkę ze zmianą ręki w marszu i biegu (MPK) - dobrze wykonuje rzuty do kosza z marszu i biegu (MPK) - potrafi dobrze wykonywać chwyty i podania piłki w miejscu i w ruchu (MPR) - dobrze wykonuje rzut na bramkę w rytmie trzy kroki Rzut (MPR) - potrafi dobrze kozłować piłkę prawą i lewą ręką oraz poprawnie wykonać rzut na bramkę z miejsca (MPR) - często uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną

5 Dobra Dostateczna Dopuszczająca - słabo zna zasady i metody hartowania organizmu - nie potrafi zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - słabo (nie rytmicznie) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki - stara się wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - mało dokładnie omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia - słabo zna zasady i przepisy gier zespołowych - rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ze słabym wynikiem - stara się wykonać strzał na bramkę po podłożu (MPN) - stara się prowadzić piłkę slalomem (MPN) - kozłuje piłkę ale nie potrafi zmienić ręki w trakcie marszu lub biegu (MPK) - stara się wykonać rzut do kosz z miejsca i po biegu (MPK) - stara się wykonywać chwyty i podania w miejscu i w ruchu (MPR) - stara się wykonać rzut na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (MPR) - słabo zna zasady hartowania organizmu - przy pomocy nauczyciela stara się dokonać pomiar wysokości i masy ciała i z pomocą nauczyciela interpretuje ich wynik - słabo dokonuje pomiar tętna przed wysiłkiem i po wysiłku - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo słabym wynikiem końcowym - słabo wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki - Potrafi, ale w niewielkim stopniu wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - słabo zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - słabo wykonuje strzały z podłoża (MPN) - słabo prowadzi piłki slalomem (MPN) - słabo kozłuje piłkę koszykową ze zmianą ręki (MPK) - słabo rzuca do kosza z miejsca i w biegu (MPK) - nie zna wszystkich sposobów chwytów i rzutów piłki koszykowej - nie potrafi poprawnie technicznie w miejscu i w ruchu chwytać i podać piłki (MPR) - nie potrafi poprawnie technicznie rzucać na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (MPR) - bardzo słabo zna zasady i przepisy gier zespołowych - bardzo rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną - bardzo słabo zna zasady hartowania organizmu - nie wie jak zmierzyć tętna przed wysiłkiem i po wysiłku - podchodzi do próby wieloboju składającej się ze biegu, skoku i rzutu - dowolną techniką wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki - nie potrafi wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - słabo zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

6 - dowolnym sposobem wykonuje strzał z podłoża (MPN) - dowolnym sposobem prowadzi piłkę slalomem (MPN) - dowolnym sposobem kozłuje piłkę koszykową ze zmianą ręki (MPK) - rzuca do kosza z miejsca i w biegu (MPK) - nie zna wszystkich sposobów chwytów i rzutów piłki koszykowej - dowolnym sposobem w miejscu i w ruchu chwytać i podać piłki (MPR) - nie potrafi poprawnie technicznie rzucać na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (MPR) - bardzo słabo zna zasady i przepisy gier zespołowych - bardzo rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną - bardzo słabo zna zasady hartowania organizmu WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się w sali gimnastycznej - omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - bardzo dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - wykona bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera z bardzo dobrym wynikiem - bardzo dobrze omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - dobrze technicznie wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - bardzo dobrze wykonuje układy gimnastyczne - bardzo dobrze prowadzi piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - unihokej - bardzo dobrze celnie oddaje strzały na bramkę - unihokej - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo dobrym wynikiem - potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała i bez pomocą n-la interpretując ich wyniki - bardzo dobrze wykonuje przyjęcia i podania piłki do partnera w grach i zabawach stosując przepisy w formie uproszczonej - wykonuje zagrywkę dolne w różne części boiska (7/10) - bardzo dobrze odbija piłkę przez siatkę sposobem górny i dolnym w dwójkach i w zespole - umie rozłożyć prawidłowo siły w biegu długim i osiąga w nim bardzo dobre wyniki - potrafi bardzo dobrze technicznie wykonać rzut piłeczką palantową na odległość 25 29m. - reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych - zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - chętnie bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi

7 Bardzo dobra Dobra zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się w sali gimnastycznej i w szatni - wykonuje marszowo-biegowy test Coopera z dobrym wynikiem - dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - dobrze zna i wykonuje sposoby przyjęcia i podania piłki do partnera w grach i zabawach - poprawnie technicznie prowadzić piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - unihokej - potrafi oddać dobry, celny strzał na pustą bramkę - unihokej - potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą nauczyciela - dobrze omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył (łączony) - wykonuje układy gimnastyczne - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z dobrym wynikiem - wymienia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - wykonuje poprawnie technicznie rzut piłeczką palantową na znaczną odległość m. - potrafi prawidłowo przyjąć postawę siatkarską wysoką jak i niską - wykonuje poprawnie zagrywkę dolną (5/10) - rozpoczyna bieg na długi dystans i kończy go dobrym wynikiem - posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna, ale nie zawsze respektuje przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się w sali gimnastycznej i w szatni - słabo zna zasady i metody hartowania organizmu - zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - wykona ze słabym wynikiem bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera - mało dokładnie omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - stara się w miarę dokładnie wykonać przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - wykonuje proste układy gimnastyczne - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ale ze słabym wynikiem - opanował sposoby przyjęcia i podania piłki do partnera w grach i zabawach - prowadzi piłkę przy kiju podczas wykonywania slalomu - uhihokej - strzela na pustą bramkę ale często nie celnie - unihokej - poprawnie technicznie wykonuje rzut piłeczką palantową na odległość 13-17m. - słabo potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą n-la interpretując ich wyniki - wykonuje zagrywkę dolną (4/10) - rozpoczyna bieg na długi dystans, kończy go słabym wynikiem

8 Dostateczna Dopuszczająca - kilkakrotnie przebić piłkę sposobem górnym lub dolnym prze siatkę - odbija piłkę w dwójkach przez siatkę dowolnym sposobem - rzadko bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - zna sposoby przyjęcia i podania piłki w grach i zabawach - zna regulamin sali gimnastycznej i nie respektuje go - wykonuje rzut piłeczka palantową na odległość do 12m - nie potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą n-la interpretując ich wyniki - niedokładnie wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - mało poprawnie wykonuje proste układy gimnastyczne - słabo zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - wykonuje marszowo-biegowy test Coopera ze bardzo słabym wynikiem - słabo zna zasad i metod hartowania organizmu - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ale z bardzo słabym wynikiem - niepoprawnie technicznie prowadzi piłki przy kiju slalomem-unihokej - niecelnie strzela do pustej bramki - unihokej - nie zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - słabo omawia sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - niepoprawnie technicznie odbija piłki sposobem górnym i dolnym - niepoprawnie technicznie przebija piłki sposobem dolnym lub górnym przez siatkę - wykonuje zagrywkę dolną (3/10) - rozpoczyna bieg na długi dystans, ale nie kończy biegu - słabo zna sposoby przyjęcia i podania piłki w grach i zabawach - nie zawsze bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem - zna regulamin sali gimnastycznej i nie respektuje go - wykonuje rzut piłeczka palantową - podchodzi do próby pomiaru wysokości i masy ciała z pomocą n-la - dowolnym sposobem wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył - dowolnym sposobem wykonuje proste układy gimnastyczne - słabo zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem - wykonuje marszowo-biegowy test Coopera na miarę swoich możliwości - nie zna zasad i metod hartowania organizmu - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu na miarę swoich możliwości - dowolnym sposobem prowadzi piłki przy kiju slalomem-unihokej - niecelnie strzela do pustej bramki - unihokej - nie zawsze posiada odpowiedni strój na lekcji dostosowany do miejsca zajęć - nie potrafi omówić sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - dowolnym sposobem odbija piłkę siatkową - podchodzi do próby wykonania zagrywki dolnej - rozpoczyna bieg na długi dystans, ale nie kończy biegu

9 - nie zawsze bierze udziału w rozgrywkach sportowych i związanych z nimi zasadami, rywalizacji, podziękowań za wspólną grę oraz kibicowaniem WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V wymagania na ocenę roczną ocena roczna zawiera wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna zasady i przepisy gier zespołowych - samodzielnie zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - bardzo dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - bardzo dobrze wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki z wykorzystaniem elementów gimnastyki - wie, jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły reprezentuje barwy szkoły w rozgrywkach sportowych, bierze udział w mistrzostwach szkoły - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo dobrym wynikiem końcowym - bardzo dobrze oddaje strzał do bramki z podłoża (MPN 8/10) - bardzo dobrze technicznie potrafi prowadzić piłkę slalomem, kończąc slalom strzałem na bramkę (MPN) - potrafi prawidłowo technicznie nogą prawą i lewą uderzyć piłkę i skierować ją w wyznaczoną część bramki (MPN) - bardzo dobrze kozłuje piłkę i zmienia rękę podczas kozłowania w miejscu i ruchu, uwzględniając zmianę tempa i kierunku biegu (MPK) - bardzo dobrze rzuca do kosza z miejsca i po biegu (MPK - 8/10) - potrafi bardzo dobrze wykonywać chwyty i podania piłki w miejscu i w ruchu w małych grach zespołowych 3x3 (MPR) - bardzo dobrze wykonuje rzut na bramkę w rytmie trzy kroki rzut, uwzględniając celność do bramki(mpr) - bardzo dobrze kozłuje lewą i prawa ręką w biegu oraz bezbłędnie wykonuje rzut na bramkę z wyskoku (MPR) - dobrze zna zasady i metody hartowania organizmu - wykonuje improwizacji ruchową do wybranej muzyki - potrafi dokładnie wyjaśnić, jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - stara się zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z dobrym wynikiem końcowym - dobrze zna i przestrzega zasady gier zespołowych - dobrze wykonuje strzał na bramkę (MPN - 6/10) - potrafi dobrze technicznie prowadzić piłkę slalomem (MPN) - dobrze kozłuje piłkę ze zmianą ręki w marszu i biegu(mpk) - dobrze wykonuje rzuty do kosza z marszu i biegu(mpk 6/10) - potrafi dobrze wykonywać chwyty i podania piłki w miejscu i w ruchu w dwójkach i trójkach (MPR)

10 Dobra Dostateczna - dobrze technicznie wykonuje rzut na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (MPR) - potrafi dobrze kozłować piłkę prawą i lewą ręką oraz poprawnie wykonać rzut na bramkę z miejsca (MPR - 6/10) - często uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną - słabo zna zasady i metody hartowania organizmu - wie jak zmierzyć tętno przed wysiłkiem i po wysiłku - słabo ( nie rytmicznie )wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki - wyjaśnia jak należy zachować się w dyskotece i podczas zabawy tanecznej - zna zasady i przepisy gier zespołowych choć nie zawsze ich przestrzega - rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu ze słabym wynikiem końcowym - wykonuje strzał na bramkę po podłożu (MPN 4/10) - prowadzi prowadzić piłkę slalomem w marszu(mpn) - kozłuje piłkę, zmieniając rękę w trakcie marszu lub truchcie(mpk) - stara się wykonać rzut do kosz z miejsca i po biegu (mini piłka koszykowa - 4/10) - wykonuje chwyty i podania w miejscu i w ruchu w marszu i truchcie (mini piłka ręczna) - wykonuje rzut na bramkę w rytmie trzy kroki rzut (mini piłka ręczna) - posiada bardzo małą wiedzę na temat mierzenia tętna przed wysiłkiem i po wysiłku - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu z bardzo słabym wynikiem końcowym - wykonuje improwizacji ruchowej do wybranej muzyki bardzo ubogą w elementy gimnastyczne - stara się wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i zabawy tanecznej w kilku słowach - słabo poprawnie technicznie wykonuje strzału z podłoża (MPN) - potrafi poprawnie technicznie prowadzić piłki slalomem w długim okresie czasowym (MPN) - potrafi poprawnie technicznie kozłować piłkę koszykową ze zmianą ręki w wolnym tempie - potrafi poprawnie technicznie rzucać do kosza z miejsca i w biegu bez celności (MPK) - zna wszystkie sposoby chwytów i rzutów piłki koszykowej jednak nie zawsze umie je wykonać - nie zawsze poprawnie technicznie potrafi w miejscu i w ruchu chwytać i podać piłki (MPR) - potrafi poprawnie technicznie rzucać na bramkę ( trzy kroki rzut ) jednakże niecelnie (MPR) - bardzo słabo zna zasady i przepisy gier zespołowych - bardzo rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną

11 Dopuszczająca - posiada bardzo małą wiedzę na temat mierzenia tętna przed wysiłkiem i po wysiłku - wykonuję próbę wieloboju składająca się ze biegu, skoku i rzutu na miarę swoich możliwości - wykonuje improwizacji ruchowej do wybranej muzyki bardzo ubogą w elementy gimnastyczne - stara się wyjaśnić jak należy zachować się w dyskotece i zabawy tanecznej w kilku słowach - wykonuje strzały z podłoża (MPN) - dowolnym sposobem prowadzi piłki slalomem w długim okresie czasowym (MPN) - dowolnym sposobem kozłuje piłkę koszykową ze zmianą ręki w wolnym tempie - dowolnym sposobem rzuca do kosza z miejsca i w biegu bez celności (MPK) - dowolnym sposobem chwyta i podaje piłki (MPR) - bardzo słabo zna zasady i przepisy gier zespołowych - bardzo rzadko uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej a kulturą fizyczną WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - zna regulamin sali gimnastycznej - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - zna zasady gier sportowych - bardzo daleko i dobrze technicznie rzuca piłeczką palantową - bardzo dobrze wykonuje zagrywkę górną w określone miejsce w MPS - umie wykonać serię odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS - bardzo dobrze technicznie wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian - umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m i osiąga bardzo dobry czas - bardzo dobrze technicznie wykonuje przerzut bokiem z marszu - zna regulamin sali gimnastycznej - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - zna zasady gier sportowych - dobrze rzuca piłeczką palantową na odległość - dobrze wykonuje zagrywkę górną w określone miejsce w MPS - dobrze wykonuje odbicie dolne w postawie wysokiej w MPS - prawidłowo technicznie wykonuje przerzut bokiem z marszu - umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m i osiąga dobry czas

12 Dobra Dostateczna Dopuszczająca - dobrze wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian - zna regulamin sali gimnastycznej, czasami nie respektuje go - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - zna poprawnie zasady gier sportowych - prawidłowo rzuca piłeczką palantową na odległość - potrafi wykonać zagrywkę górną w określone miejsce w MPS - umie wykonać odbicie dolne w postawie wysokiej w MPS - wykonuje przerzut bokiem z marszu - umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m - wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian - zna regulamin sali gimnastycznej i przestrzega go - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni - zna poprawnie zasady gier sportowych - nieprawidłowo rzuca piłeczką palantową na odległość - nie potrafi wykonać zagrywkę górną w określone miejsce w MPS - nie umie wykonać serii odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS - nie wykonuje przerzutu bokiem z marszu - umie wykonać niestarannie i niedbale start i bieg na początkowym etapie dystansu - niedbale wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian - zna regulamin sali gimnastycznej, ale nie respektuje go - zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach - nieprawidłowo rzuca piłeczką palantową na odległość - wykonuje zagrywkę dowolnym sposobem MPS - nie umie wykonać serii odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS - umie wykonać niestarannie i niedbale start i bieg na początkowym etapie dystansu - niedbale wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w parze WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI wymagania na ocenę roczną ocena roczna zawiera wymagania na ocenę śródroczną Ocena Celująca Wymagania Uczeń: - zna bardzo dobrze regulaminu sali gimnastycznej i stosuje się do niego - zna bardzo dobrze zasady gier sportowych - zna i stosuje się do zasad fair play - umie zastosować poznane elementy techniczno taktycznych w grach, ale może popełnić jeden drobny błąd - wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale może popełnić jeden drobny błąd - umie zbić (plasować) piłkę po przekątnej, ale może popełnić jeden drobny błąd - umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale może popełnić jeden drobny błąd - bardzo dobrze prowadzi piłkę w zespole dwójkowym

13 Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca - bardzo dobrze wykonuje strzał z podłoża na bramkę - bardzo dobrze umie ustalić taktykę gry swojej drużyny, ale może popełnić jeden drobny błąd - zna dobrze regulaminu sali gimnastycznej i stosuje się do niego - zna dobrze zasady gier sportowych - zna i stosuje się do zasad fair play - umie zastosować poznane elementy techniczno taktycznych w grach, ale popełnia jeszcze drobne błędy - wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale popełnia jeszcze drobne błędy - umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale popełnia jeszcze drobne błędy - prowadzi piłkę w zespole dwójkowym - wykonuje strzał z podłoża na bramkę - zna poprawnie regulamin sali gimnastycznej i stosuje się do niego - zna poprawnie zasady gier sportowych - poprawnie stosuje się do zasad fair play - stosuje czasami poznane elementy techniczno taktycznych w grach - wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale czasami myli kroki - poprawnie asekuruje blok środkiem w MPS - umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale najczęściej nie celnie - prowadzi piłkę w zespole dwójkowym - wykonuje strzał z podłoża, ale nie zawsze celnie - zna poprawnie regulamin sali gimnastycznej i stosuje się do niego - zna słabo zasady gier sportowych - rzadko stosuje się do zasad fair play - niechętnie stosuje poznane elementy techniczno taktycznych w grach - często myli kroki w rzucie do kosza z dwutaktu - nie umie zaserwować piłki sposobem tenisowym - nie zawsze wykonuje strzał z podłoża na bramkę - słabo radzi sobie ustawieniem taktyki swojej drużyny - zna poprawnie regulamin sali gimnastycznej i stosuje się do niego - zna słabo zasady gier sportowych - często myli kroki w rzucie do kosza z dwutaktu - serwuje tylko sposobem dolnym MPS - nie zawsze wykonuje strzał z podłoża na bramkę

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką Szczegółowe nia edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas -8 Szkoły Podstawowej im. gen j. Bema w Starym Mieście Ocenie podlegają wybrane elementy techniki, wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI I LEKKOATLETYKA STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI Przy wystawianiu oceny za realizację zadań z umiejętności będzie brana pod uwagę: poprawność wykonania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH 1. Wykazuje bardzo duża aktywność i zaangażowanie na lekcjach. 2. Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM LEKKOATLETYKA - bieg ze startu niskiego na 100m. Uczeń wykazuje dobrą technikę biegu i osiąga najlepszy wynik w swojej grupie Uczeń wykazuje dobrą technikę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Obszar oceniania i przedmiot oceny

Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar Przedmiot oceny oceniania Postawa ucznia aktywność i zaangażowanie przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój) systematyczność udziału w zajęciach postawa wobec

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny Przedmiot: wychowanie fizyczne Klasy: SP i Gimnazjum Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny cząstkowe uzyskane z: -Umiejętności -Wiadomości -Aktywności i stosunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM I. LEKKA ATLETYKA. OCENA DOPUSZCZAJĄC A. wykonuje podstawowe ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi przygotować organizm do większego wysiłku fiz.,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu:

Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu: Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 2. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ OCENA CELUJĄCA II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I stanu zdrowia, potrafi zaplanować dla siebie program aktywności fizycznej. Zna ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. GIMNASTYKA Wymagania edukacyjne - gimnastyka dziewczęta sprawnie i starannie wykonuje przerzut bokiem lub stanie na rękach lub na głowie. Wykonuje poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE-WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. GIMNASTYKA Wymagania edukacyjne - gimnastyka dziewczęta sprawnie i starannie przewroty, naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb, wymyk na drążku zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z wf jest zgodne z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV, V, VI w Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie. WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KLAS:

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV, V, VI w Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie. WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KLAS: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV, V, VI w Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie. WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KLAS: Strój: jednolite koszulki, ciemne spodenki sportowe, dres

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie zorganizowane jest w systemie: - klasowo lekcyjnym 3 godz., - zajęć do wyboru przez ucznia: piłka nożna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: Po ukończeniu klasy V uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,

Bardziej szczegółowo