Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy"

Transkrypt

1 Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U. Kierczak, J. Janota. Impuls 2011 Opracowali: Daniel Pochopień, Grzegorz Majcherczyk, Marek Szromba Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe Wymagania ponad podstawowe Wiadomości Lekka atletyka Semestr pierwszy Ćwiczenia sprawności ogólnej ze współćwiczącym. Bieg z przyspieszeniem na Bieg w szybkim tempie na różnych odcinkach do 100m. Szybkościowe sztafety wahadłowe. Zmiana tempa biegu. 1. Lekkoatletyczne ćwiczenia ogólnorozwojowe. 2. Doskonalenie techniki startu niskiego. 3. Doskonalenie techniki biegu sprinterskiego. 4. Start niski i bieg na 60 m. 5. Zmiana pałeczki sztafetowej nauka. 6. Marszobieg umiejętność rozłożenia sił na dystansie. Proste koordynacyjnie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Bieg sprinterski ze stałą prędkością. Wykonanie prawidłowego startu niskiego i bieg na 60m Zmiana pałeczki sztafetowej w marszu. Umiejętność pokonania całego dystansu w jednakowym tempie. Złożone koordynacyjnie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Bieg sprinterski ze zmienną prędkością. Zmiana pałeczki sztafetowej w biegu. Umiejętność taktycznego dopasowania tempa biegu. Bezpieczeństwo i organizacja zajęć kultury fizycznej. Ćwiczenia wspomagające rozwój układu ruchu. Formy ruchu przydatne w kształtowaniu szybkości. Wpływ wysiłku na rozwój organizmu. Ukazywanie efektów współdziałania. Wpływ wysiłku na rozwój układu oddechowego. Wieloskoki w różnej formie. Rzuty przyborami na odległość. 7. Doskonalenie techniki skoku w dal. 8. Skok w dal w pełnej formie. 9. Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Skok w dal techniką naturalną. Skok w dal techniką naturalną. Rzut oburącz przez głowę w tył. Skok w dal techniką piersiową. Skok w dal technika piersiową. Dobór odpowiedniego podłoża do wykonywania ćwiczeń skocznościowych. Znaczenie siły w życiu człowieka. Piłka siatkowa Zmiany postaw i miejsca na 10. Poruszanie się po boisku. Bieg, zatrzymanie, krok odstawno-dostawny. Kołyska, przetoczenie. Rola gier drużynowych w kształtowaniu sprawności fizycznej.

2 Odbicia piłki z wykonaniem czynności dodatkowej. Zwinnościowe tory przeszkód Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową. Skoki dosiężne Intensywne wykonywanie ćwiczeń w określonym czasie. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej. Ćwiczenia siłowe nóg. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wieloskoki w formie gier i zabaw. Kształtowanie sprawności według potrzeb uczniów. Łączenie odbić piłki z zadaniami dodatkowymi. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi. 11. Ćwiczenia doskonalące odbicia piłki sposobem oburącz górnym. 12. Ćwiczenia doskonalące odbicia piłki sposobem oburącz dolnym. 13. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym po dojściu do miejsca odbicia. 14. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w postawie niskiej. 15. Doskonalenie zagrywki tenisowej. 16. Doskonalenie przyjęcie piłki z zagrywki w określoną strefę boiska. 17. Nauka wystawienia piłki do zbicia sposobem oburącz górnym. 18. Doskonalenie wystawienia piłki w przód. 19. Wystawienie piłki przyjętej z zagrywki. 20. Ćwiczenia doskonalące dojście, naskok i wyskok do zbicia piłki. 21. Zbicie piłki z podrzutu i wystawionej. 22. Doskonalenie rozegrania piłki systemem par. 23. Zastosowanie poznanych górnym w dwójkach w miejscu. dolnym w miejscu. górnym i dolnym w miejscu. górnym i dolnym w postawie wysokiej. Zagrywka tenisowa zza linii końcowej. Przyjęcie piłki z zagrywki w dowolne miejsce. Wykonanie dojścia, naskoku i wyskoku bez piłki. Zbicie piłki z podrzutu lub wystawionej. Rozegranie piłki systemem par w przód. górnym w dwójkach po dojściu do miejsca odbicia. dolnym po dojściu do miejsca odbicia. górnym i dolnym po dojściu do miejsca odbicia. górnym i dolnym w postawie niskiej. Zagrywka tenisowa w Przyjęcie piłki z zagrywki w Wykonanie zbicia piłki w pełnej formie. Zbicie piłki z podrzutu i wystawionej. Rozegranie piłki systemem par w przód i w tył. Przepisy piłki siatkowej dotyczące błędu podwójnego odbicia. Analiza poszczególnych sposobów odbić piłki. Współdziałanie w zespole. Przepisy gry dotyczące piłki w Przepisy dotyczące zagrywki. Taktyka gry w piłkę siatkowąustawienie linii ataku i linii obrony. Współpraca uczniów w zespole. Poszanowanie zdrowia własnego i cudzego. Zasady rozegrania piłki systemem par. Przygotowanie organizmu pod kątem zadań lekcji. Egzekwowanie współpracy w zespole. Dobór form ruchu do możliwości ćwiczących.

3 Piłka koszykowa Gry i zabawy orientacyjne. Ćwiczenia skocznościowe z zastosowaniem różnych przyborów 24. Poruszanie się po boisku. 25. Ćwiczenia doskonalące kozłowanie piłki P i LR ze zmianą R kozłującej i kierunku poruszania się. Bieg, zatrzymanie, zmiana kierunku i tempa biegu, krok odstawno-dostawny. Kozłowanie piłki P i LR ze zmianą kierunku i R kozłującej w dowolnym tempie. Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i R kozłującej w szybkim tempie. Ukazywanie predyspozycji uczniów do gry w koszykówkę. Przepisy dotyczące błędu kroków podczas kozłowania. Bigi slalomem Skoki z obciążeniem Zabawy sprawnościowe z użyciem piłek. Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia siłowe ramion i obręczy barkowej. Gry i zabawy skocznościowe. Rzuty oburącz piłką lekarską. Tory przeszkód z elementami gry w piłkę koszykową. Ćwiczenia sprawności ogólnej ze współćwiczącym. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek. 26. Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa. 27. Rzut jednorącz z miejsca po zatrzymaniu na jedno tempo. 28. Doskonalenie rzutu z dwutaktu z P i L strony. 29. Doskonalenie podań piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. 30. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu i po podaniu. 31. Rzut jednorącz z miejsca, rzut z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. 32. Zwody piłką nauka. 33. Doskonalenie podań piłki w dwójkach. 34. Podania piłki w trójkach bez zmiany 35. Krycie zawodnika z piłką. 36. Obrona każdy swego - przypomnienie. Zatrzymanie na jedno i dwa tempa bez piłki. Rzut jednorącz z miejsca. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu. Podania piłki sprzed klatki piersiowej bez zmiany Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu. Rzut jednorącz z miejsca. Znajomość zwodów piłką. Podania piłki bez zmiany Podania piłki bez zmiany Znajomość zasad krycia zawodnika z piłką. Znajomość zasad obrony każdy swego. Zatrzymanie na jednio i dwa tempa po kozłowaniu piłki. Rzut jednorącz z miejsca po zatrzymaniu na jedno tempo. Rzut z dwutaktu z P i L strony po podaniu. Podania piłki sprzed klatki piersiowej ze zmianą Rzut z dwutaktu z P i L strony po podaniu. Rzut jednorącz z miejsca i rzut z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. Wykonanie zwodów piłką. Podania piłki ze zmianą Podania piłki ze zmianą Umiejętność krycia zawodnika z piłką w czasie gry. Umiejętność zastosowania Błąd kroków podczas zatrzymania na jedno tempo. Przepisy dotyczące pola gry. Samoocena własnych umiejętności. Eksponowanie osiągnięć uczniów. Znaczenie sprawności w życiu człowieka. Współdziałanie w zespole odpowiedzialność za własne czyny. Technika i rodzaje zwodów. Technika podań i chwytu piłki. Ćwiczenia kształtujące skoczność. Przestrzeganie zasady fairplay.

4 obrony każdy swego w grze Piłka ręczna Starty z różnych pozycji wyjściowych na sygnały słuchowe i optyczne. Ćwiczenia ramion, obręczy barkowej i tułowia z oporem współćwiczącego. Szybkie zmiany pozycji na 37. Poruszanie się po boisku w ataku i w obronie 38. Podania piłki jednorącz oraz chwyt piłki w ruchu Rzut z wyskoku po kozłowaniu Przyspieszenia,zatrzymania, zmiana kierunku biegu, krok odstawno-dostawny. Podania i chwyt piłki w miejscu. Rzut z wyskoku po kozłowaniu. Podania i chwyt piłki w ruchu. Technika poruszania się po boisku w ataku i w obronie. Aktywizacja uczniów do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Przepisy dotyczące pola gry. Ćwiczenia kształtujące szybkość reakcji. Sprawnościowe tory przeszkód. Zabawy i gry sprawnościowe z użyciem piłek. Piłka nożna. 40. Rzut z wyskoku po podaniu Zwody piłką nauka. 42. Obrona każdy swego Zastosowanie poznanych Umiejętność wykonania zwodu piłką. Znajomość zasad obrony każdy swego. Rzut z wyskoku po podaniu Wykonanie zwodu piłką w czasie gry. Zastosowanie obrony każdy swego w czasie gry. Stopniowanie wysiłku fizycznego. Przepisy dotyczące piłki w Wpływ ćwiczeń na układ krążenia. Ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym. Szybkie starty do piłek. Wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia skocznościowe. 44. Prowadzenie piłki P i L nogą slalomem zakończone strzałem na bramkę. 45. Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy 46. Podanie i przyjęcie piłki prostym podbiciem 47. Uderzenie piłki głową. Prowadzenie piłki slalomem dowolną nogą. Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy na niewielką odległość. Podania i przyjęcia piłki prostym podbiciem na niewielką odległość. uderzenie piłki głowa po podaniu z niewielkiej Prowadzenie piłki slalomem P i L noga zakończone strzałem na bramkę. Podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy na dużą odległość. Podania i przyjęcia piłki prostym podbiciem na dużą odległość. Uderzenie piłki głowa po podaniu z dużej odległości. Wpływ wysiłku fizycznego na prawidłowy rozwój organizmu. Samokontrola własnych umiejętności. Przepisy dotyczące pola i czasu gry. Technika uderzenia piłki głową.

5 Gimnastyka 48. Zastosowanie poznanych odległości. grze Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Łączenie ćwiczeń w jedną całość. Skoki dosiężne. Ćwiczenia w zakresie wyczucia usytuowania ciała w przestrzeni. Ćwiczenia wzmacniające siłę ramion i obręczy barkowej. Skoki dosiężne. 49. Gimnastyczne ćwiczenia ogólnorozwojowe. 50. Doskonalenie przewrotów w przód i w tył w skuleniu. 51. Przewrót w przód i w tył z przysiadu do rozkroku przypomnienie. 52. Ćwiczenia doskonalące stanie na głowie w skuleniu. 53. Odmyk w przód z podporu przodem. 54. Wymyk z marszu na niskim drążku. 55. Skok kuczny przez skrzynię przypomnienie. Proste ćwiczenia koordynacyjne. Przewrót w przód i w tył z przysiadu do przysiadu. Stanie na głowie w skuleniu. Wykonanie odmyku w przód. Skok kuczny z krótkiego rozbiegu. Złożone ćwiczenia koordynacyjne. Przewrót w przód i w tył z przysiadu do rozkroku. Wymyk z marszu na niskim drążku. Skok kuczny w pełnej formie. Higiena stroju gimnastycznego i codziennego. Pomoc i asekuracja podczas przewrotów. Znaczenie zwinności w życiu codziennym. Wdrażanie do samodoskonalenia umiejętności ruchowych. Analiza wykonania poszczególnych faz ruchu. Dokładność i precyzja ruchu. Semestr drugi Lekka atletyka Szybkościowe sztafety wahadłowe. Marszobieg 56. Lekkoatletyczne ćwiczenia ogólnorozwojowe. 57. Bieg długodystansowy umiejętność rozłożenia sił na dystansie. Proste koordynacyjnie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Pokonanie dystansu w jednakowym tempie. Złożone koordynacyjnie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Pokonanie dystansu z taktycznym doborem tempa biegu. Wpływ czynnego wypoczynku na nasze zdrowie. Uświadomienie roli jaką spełnia przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego (rola rozgrzewki).

6 Bieg terenowy. Ćwiczenia skocznościowe. Starty z różnych pozycji wyjściowych. Wieloskoki z miejsca. Bieg z przyspieszeniem na Szybkie wykonywanie zadań na Rzuty przyborami na odległość. 58. Bieg długodystansowy pokonywanie przeszkód terenowych 59. Skok w dal rozbieg i odbicie. 60. Skok w dal lądowanie. 61. Skok w dal sprawdzian. 62. Start niski i bieg na 60m 63. Start niski i bieg na 60m sprawdzian. 64. Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Pokonanie przeszkód terenowych o niewielkim stopniu trudności. techniką naturalną. techniką naturalną. techniką naturalną. Poprawne wykonanie startu niskiego Poprawne wykonanie startu niskiego. Pokonanie przeszkód terenowych o dużym stopniu trudności. techniką piersiową lub biegową techniką piersiową lub biegową techniką piersiową lub biegową Wykonanie startu niskiego i bieg na 60m Wykonanie startu niskiego i bieg na 60m Zapoznanie się z adaptacją organizmu do wysiłku, poziomem wytrenowania (pomiar tętna ) Zasady doboru odpowiedniego podłoża do wykonywania ćwiczeń skocznościowych. Zasady pomiaru czasu. Samodzielny pomiar czasu. Zasady bezpieczeństwa podczas rzutów piłką lekarską. Piłka siatkowa Gry z elementami biegu i skoku. Ćwiczenia ze współćwiczącym. Odbicia piłki z wykonywaniem zadań dodatkowych. Skoki dosiężne. Szybkie zmiany pozycji na 65. Ćwiczenia doskonalące odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym po dojściu do miejsca odbicia. 66. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz dolnym z P i L strony. 67. Doskonalenie przyjęcia piłki z zagrywki w określoną strefę boiska. 68. Doskonalenie wystawienia piłki w przód. 69. Ćwiczenia doskonalące zbicie piłki. górnym i dolnym w dwójkach w miejscu. dolnym przed sobą. Przyjęcie piłki z zagrywki w Zbicie piłki z podrzutu lub wystawionej. górnym i dolnym po dojściu do miejsca odbicia. dolnym z P i L strony. Przyjęcie piłki z zagrywki w Wystawienia piłki w Zbicie piłki w pełnej formie. Zapoznani z rytmem pracy układu krążenia i oddychania przy różnym wysiłku. Zapoznanie z sygnalizacją błędów przez sędziego. Samoocena własnych umiejętności. Zapoznanie z zasadami kulturalnego kibicowania. Eksponowanie osiągnięć uczniów.

7 Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Kształtowanie szybkości reakcji. Start do piłki i odbicie sytuacyjne. Rzuty oburącz piłką lekarską. 70. Doskonalenie zbicia piłki z podrzutu i wystawionej. 71. Zastawianie pojedyncze nauka. 72. Doskonalenie rozegrania piłki systemem par. 73. Zagrywka tenisowa Zbicie piłki z podrzutu lub wystawionej. Znajomość zasad zastawiania pojedynczego. Rozegranie piłki systemem par w przód. Zagrywka tenisowa zza linii końcowej. Zbicie piłki w pełnej formie. Wykonanie zastawiania pojedynczego. Rozegranie piłki systemem par w przód i w tył. Zagrywka tenisowa w Zaznajomienie z funkcją kontroli i oceny. Współdziałanie ćwiczących w zespole. Ćwiczenia sprawności ogólnej. Gry i zabawy kształtujące zwinność, szybkość i zręczność. 74. Zagrywka tenisowa w 75. Małe gry : 1 : 1, 2 : 2, 3 : Zastosowanie poznanych Zagrywka tenisowa zza linii końcowej. grze Zagrywka tenisowa w Ukazywanie przydatności kształtowanych umiejętności w Piłka koszykowa Sprawnościowe tory przeszkód. Ćwiczenia w parach z mocowaniem. Ćwiczenia sprawności ogólnej. Sztafety zwinnościowe z wykorzystaniem piłek do koszykówki. Ćwiczenia dwójkowe. 77. Doskonalenie podań piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. 78. Podania piłki w trójkach ze zmianą 79. Doskonalenie rzutu jednorącz z miejsca i z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. 80. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu i po podaniu. 81. Doskonalenie zwodów piłką. Podania piłki w miejscu. Podania piki bez zmiany Wykonanie rzutu jednorącz z miejsca. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu. Rozegranie ataku szybkiego na niewielkiej szybkości. Podania piłki ze zmianą Podania piłki ze zmianą Wykonanie rzutu z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. Rzut z dwutaktu z P i L strony po podaniu. Umiejętność wykonania zwodu piłką w czasie gry. Konieczność przygotowania organizmu pod kątem zadań lekcji. Zaznajomienie z funkcją kontroli i oceny. Analiza poszczególnych faz ruchu. Stopniowanie wysiłku podczas ćwiczeń. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.

8 Skoki dosiężne. Kształtowanie sprawności ogólnej według potrzeb uczniów. Zabawy kształtujące zwinność i szybkość. Tory przeszkód z elementami gry w piłkę koszykową. Piłka ręczna Rzuty różnymi przyborami do celu. Zmiana kierunku i szybkości poruszania na sygnały dźwiękowe. Ćwiczenia kształtujące szybkość reakcji. Szybkie zmiany pozycji na Sprawnościowe tory przeszkód. Ćwiczenia z oporem współćwiczącego. 82. Rozegrania ataku szybkiego w przewadze liczebnej. 83. Zbiórka piłki z tablicy i wyprowadzenie ataku szybkiego 84. Krycie zawodnika z piłką 85. Doskonalenie obrony każdy swego. 86. Doskonalenie obrony strefowej. 87. Małe gry : 1 :1, 2 : Zastosowanie poznanych 89. Doskonalenie podań i chwytu piłki. 90. Doskonalenie rzutu z wyskoku po kozłowaniu i po podaniu. 91. Doskonalenie obrony strefowej 92. Doskonalenie obrony każdy swego. 93. Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej. 94. Doskonalenie zwodów piłką przed podaniem i przed rzutem. 95. Zastosowanie poznanych Rozegranie ataku szybkiego na niewielkiej szybkości. Umiejętność krycia zawodnika z piłką. Znajomość zasad stosowania obrony strefowej. Podania i chwyt piłki w miejscu. Rzut z wyskoku po kozłowaniu. Znajomość zasad stosowania obrony strefowej. Znajomość zasad stosowania obrony każdy swego. Znajomość zasad rozegrania piłki przeciw obronie strefowej. Umiejętność wykonania zwodów piłką. czasie gry. Rozegranie ataku szybkiego na dużej szybkości. Rozegranie ataku szybkiego na dużej szybkości. Umiejętność krycia zawodnika z piłką w czasie gry. Umiejętność zastosowania obrony strefowej w Podania i chwyt piłki w ruchu. Rzut z wyskoku po podaniu. Umiejętność zastosowania obrony strefowej w Umiejętność zastosowania obrony każdy swego w Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej w czasie gry. Umiejętność wykonania zwodów piłką w czasie gry. czasie gry. Samodzielne pełnienie roli sędziego. Zasady fair-play Przydatność szybkości w grach zespołowych. Dobór ćwiczeń wspomagających rozwój układu ruchu. Ukazywanie efektów współdziałania. Współdziałanie ćwiczących w zespole. Rola gier sportowych w kształtowaniu sprawności. Stopniowanie wysiłku fizycznego. Przepisy gry rzut wolny i karny. Technika wykonywania zwodów.

9 Piłka nożna Gry i zabawy zwinnościowe. Start do piłki z różnych pozycji wyjściowych. Wieloskoki i skoki dosiężne. Wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia w parach z mocowaniem. Gimnastyka 96. Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy 97. Podanie i przyjęcie piłki prostym podbiciem 98. Uderzenie piłki głową 99. Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę 100. Zastosowanie Wykonanie podań i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy na niewielką odległość. Wykonanie podań i przyjęcia piłki prostym podbiciem na niewielką odległość. Uderzenie piłki głową podanej z niewielkiej odległości. Prowadzenie piłki slalomem na niewielkiej szybkości zakończone strzałem na bramkę. Wykonanie podań i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy na dużą odległość. Wykonanie podań i przyjęcia piłki prostym podbiciem na dużą odległość. Uderzenie piłki głową podanej z dużej odległości. Prowadzenie piłki slalomem na dużej szybkości zakończone strzałem na bramkę. Dobór obciążeń na lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów. Wdrażanie do samodoskonalenia. Znaczenie higieny dla naszego zdrowia. Wpływ wysiłku fizycznego na prawidłowy rozwój organizmu. Rytmiczne skoki z odbicia obunóż. Zabawy zwinnościowozręcznościowe. Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia w zakresie usytuowania ciała w przestrzeni. Sprawnościowe tory przeszkód. Ćwiczenia wzmacniające siłę ramion i obręczy barkowej Doskonalenie skoku kucznego Nauka skoku zawrotnego Przewrót w przód i w tył z przysiadu do różnych pozycji końcowych Doskonalenie stania na głowie w skuleniu Ćwiczenia doskonalące odmyk w przód Ćwiczenia doskonalące wymyk z marszu na niskim drążku. Skok kuczny z niewielkiego rozbiegu. Skok zawrotny z niewielkiego rozbiegu. Przewrót w przód i w tył z przysiadu do przysiadu. Stanie na głowie w skuleniu przez 1-2 sek. Wykonanie odmyku z podporu przodem. Wykonanie wymyku z pomocą drabinek. Skok kuczny z pełnego rozbiegu. Skok zawrotny z pełnego rozbiegu. Przewrót w przód i w tył z przysiadu do rozkroku. Stanie na głowie w pełnej formie. Wykonanie wymyku zamachem na niskim drążku. Asekuracja podczas skoków. Przydatność w życiu codziennym. Kształtowanie estetyki ruchu. Ukazywanie efektów systematycznego wykonywania ćwiczeń. Korekcja wad postawy.

10

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu

proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu Wynikowy plan pracy dla klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja

Bardziej szczegółowo

Umiejętność wykonania startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH

Umiejętność wykonania startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH Wynikowy plan pracy dla klasy siódmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Stanisław Żołyński - Program nauczania wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02 KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW-01-88/01, DKOS-01-/0 DZIAŁ DZIAŁ LEKKOATLETYKA 1. Start niski i bieg na 60 m, skeepy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Określenie przedmiotu oceny. S t r o n a 1 a) Wiadomości-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych oraz mini gier zespołowych, znajomość przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego

- prawidłowe relacje między pracą a czynnym wypoczynkiem. - aktywność fizyczna źródłem zdrowia fizycznego i psychicznego PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum Rozkład materiału na rok 07/8 w Klasie III Gimnazjum MIESIĄC TEMAT LEKCJI Ilość Wrzesień. Lekcja organizacyjna- zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa oraz systemem oceniania.. Regulacja i stopniowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej 0 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego.

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego. PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII Skala ocen: celujący- 6 bardzo dobry- 5 dobry- 4 dostateczny- 3 dopuszczający- 2 niedostateczny -1 Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo