Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości Potrafi bezpiecznie Zna zasady bezpiecznego Potrafi opracować dla Przestrzega zasad uczestniczyć w udziału w zajęciach siebie i swoich bezpiecznego udziału w ćwiczeniach kształtujących wychowania fizycznego. rówieśników zestawy zajęciach wychowania sprawność fizyczną w Zna zasady organizacji i ćwiczeń kształtujących fizycznego. Zna zasady terenie i wykorzystać bezpiecznego uczestnictwa ogólną sprawność fizyczną organizacji biegów warunki naturalne terenu w ćwiczeniach terenowych. z wykorzystaniem przełajowych. Wie, jak do kształtowania Zna zasady udzielania naturalnych warunków kształtować zdolności sprawności fizycznej. pierwszej pomocy. terenu. motoryczne poprzez Umie zorganizować Wie, jakie są sprawności Potrafi pełnić rolę sędziego ćwiczenia w terenie. zawody klasowe w biegach człowieka. w biegach terenowych. Potrafi przygotować terenowych. Samodzielnie Identyfikuje swoje mocne miejsce i sprzęt do dokonuje pomiarów strony. przeprowadzenia Indeksu wysokości i ciężaru ciała, Sprawności Ruchowej. obwodów mięśni. Potrafi przeprowadzić Potrafi zmierzyć tętno próby indeksu dla swoich spoczynkowe i wysiłkowe. rówieśników i ocenić Zna sposób wykonania wyniki. poszczególnych prób Ma świadomość swoich Indeksu Sprawności słabych stron i wie, jak nad Ruchowej. nimi pracować.

2 Lekkoatletyka biegi, skoki, rzuty. Ćwiczenia gimnastyczne sprawność, wytrwałość i konsekwencja poprawnie: krok biegowy, odbicie z jednej nogi, skoki dosiężne, start wysoki do biegów na dłuższych dystansach, pchnięcie kulą z ustawienia przodem. Potrafi przygotować bezpieczne miejsce i sprzęt do przeprowadzenia biegów średnich i pchnięcia kulą. Potrafi uczestniczyć we współzawodnictwie w biegach, skokach i rzutach z zachowaniem zasady fair play. Pokonuje własną słabość i zmęczenie. prawidłowo: przewrót w przód z miejsca przez piłkę, przewrót w tył z postawy do rozkroku, skok kuczny przez skrzynię, mostek z leżenia tyłem, przerzut bokiem. Potrafi przygotować zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej i ćwiczeń korekcyjnych. Zna historię starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wie, jak bezpiecznie zorganizować gry i zabawy terenowe, biegi, skoki i rzuty lekkoatletyczne. Zna sposoby bezpiecznego wykonania biegów, skoków i rzutów w terenie. Wie, jakie konkurencje lekkoatletyczne są przeprowadzane w biegach, skokach i rzutach. Zna zasady prawidłowego przygotowania organizmu do wysiłku. Zna sposoby bezpiecznego korzystania z przyrządów. Zna przykłady ćwiczeń korekcyjnowyrównawczych. Zna zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie ćwiczeń. Wie, jakie znaczenia ma gimnastyka poranna i śródlekcyjna dla prawidłowego prawidłowo: start wysoki i bieg po wirażu, bieg na dystansie 800/1500m, pchnięcie kulą z ustawienia bokiem, skok w dal wykorzystując naturalne przedmioty i warunki terenowe. Potrafi świadomie podjąć wysiłek fizyczny w celu poprawy swojej sprawności osiągnięcia zakładanych wyników sportowych. Przestrzega zasad uczciwej rywalizacji na boisku i w życiu. prawidłowo: przewrót w przód z rozbiegu przez przeszkodę do postawy, 2 przewroty w tył z postawy do postawy, skok kuczny przez 5 części skrzyni wszerz, piramidę dwójkową według własnej inwencji. Potrafi przygotować zestaw ćwiczeń gimnastyki z Wie, jaki jest związek ideałów starożytnych igrzysk olimpijskich z rywalizacją sportową dnia dzisiejszego. Dostrzega nieprawidłowości i negatywne zjawiska w sporcie współczesnym. Zna szkodliwość dopingu. Wie, jak można doskonalić umiejętności lekkoatletyczne. Wie, jak bezpiecznie zorganizować klasowe współzawodnictwo w konkurencjach lekkoatletycznych. Zna zasady higieny wypoczynku i pracy umysłowej. Wie, jakie jest znaczenie systematycznego wysiłku fizycznego dla zdrowia i urody. Zna podział wad postawy i metody stosowane w celu ich korekty. Zna zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie ćwiczeń.

3 Koszykówka fair play w grach zespołowych. Umie właściwie ocenić swoje możliwości. prawidłowo następujące elementy techniki i taktyki: Chwyty piłki oburącz w miejscu i w biegu w dwójkach zakończone rzutem na kosz, łączenie podań i kozłowania w biegu w dwójkach, współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika bez piłki i przy zastawianiu przeciwnika rzucającego. Potrafi stosować zasadę fair play w grze. Umie zachować się poprawnie w roli kibica bez względu na wynik spotkania. funkcjonowania organizmu. Zna przepisy gry i podstawowe zasady sędziowania w koszykówce. Wie, jak właściwie zachować się w roli zawodnika, sędziego i kibica. Wie na czym polega współdziałanie zespołowe w piłce koszykowej. Zna walory rekreacyjne koszykówki. Wie, jak zorganizować rozgrywki na poziomie klasy. wykorzystaniem niektórych przyrządów i przyborów. Umie dostosować obciążenie ćwiczeń do możliwości partnera. prawidłowo następujące elementy techniki i taktyki: podania i chwyty piłki oburącz w miejscu i biegu w trójkach zakończone rzutem na kosz, łączenie podania i kozłowania w trójkach w biegu, współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika z piłką, zastawianie i zbieranie piłki z tablicy w dwójkach. Umie wykorzystać nabyte umiejętności technicznotaktyczne w czystej grze. Potrafi podporządkować się decyzjom sędziego, trenera i kapitana. Zna sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wie, jak wykorzystać poznane elementy taktyki i taktyki w grze. Wie, jakie są sposoby rozgrywania zawodów koszykówki i jak zorganizować zawody między klasowe w piłkę koszykową. Zna zespoły polskiej ligi koszykówki.

4 Piłka ręczna fair play w grach zespołowych. Piłka sitkowa współpraca i współdziałanie. Wykonuje poprawnie techniki i taktyki piłki ręcznej: podanie sposobem półgórnym w dwójkach w miejscu i w biegu zakończone rzutem na bramkę, na przemian kozłowania i podania w dwójkach w biegu, współdziałanie w kryciu przeciwnika każdy swego w zespole dwójkowym, rzut na bramkę z miejsca. Potrafi stosować zasadę fair play grze i zachować się poprawnie w roli kibica. Potrafi prawidłowo wykonać następujące elementy techniczne i taktyczne piłki siatkowej: przyjęcie i podanie piłki sposobem górnym i dolnym w zespole dwójkowym, zagrywka sposobem dolnym, odebranie piłki po zagrywce, wystawianie i zbicie. Potrafi stosować Zna zasady współdziałania zespołowego w piłce ręcznej. Wie, jak wykonywać poszczególne elementy techniki piłki ręcznej oraz wykorzystać je w grze. Zna regionalne zespoły piłki ręcznej. Wie, jakie mogą być walory rekreacyjno- zdrowotne piłki ręcznej. Wie, jak zorganizować zawody na poziomie klasy. Wie, jak właściwie zachować się w sytuacjach spornych i jak bronić własnego zdania. Zna sposoby współdziałania zespołowego. Zna regionalne zespoły siatkarskie. Wie, jakie SA rekreacyjne walory piłki siatkowej. Wie, jak zorganizować klasowe Wykonuje bezbłędnie techniki i taktyki piłki ręcznej: przyjęcie i podanie piłki sposobem półgórnym w trójkach w miejscu, w biegu, zakończone rzutem na bramkę z wyskoku, podania i kozłowanie na przemian w trójkach, współdziałanie w kryciu przeciwnika z piłką każdy swego w zespole trójkowym, współdziałanie w zespole piątkowym, uwalnianie partnera z piłką za pomocą zasłony. Potrafi podporządkować się ustaleniom kapitana i trenera. Umie kulturalnie zachować się na boisku. Potrafi prawidłowo wykonać następujące elementy techniczne i taktyczne piłki siatkowej: przyjęcie i podanie sposobem górnym i dolnym, odebranie i podanie, wystawienie i zbicie. Potrafi z powodzeniem stosować poznane elementy Zna zasady współdziałania zespołowego i umie je wykorzystać w grze w piłce ręcznej. Wie, jak stosować elementy techniki i taktyki w grze w zespołach czwórkowych i piątkowych. Zna przepisy gry i sędziowania. Zna osiągnięcia reprezentacji Polski. Zna sposoby współdziałania zespołowego w trójkach. Zna ligowe drużyny siatkarskie. Zna aktualne osiągnięcia reprezentacji kraju. Wie, jak zorganizować między klasowe rozgrywki w piłce siatkowej.

5 zasadę fair play grze i zachować się poprawnie w roli kibica. Potrafi zastosować poznane elementy techniki w grze. rozgrywki w piłce siatkowej. techniki w grze. Umie zorganizować i sędziować między klasowe zawody piłki siatkowej. Taniec, ruch i muzyka. Piłka nożna zawodnik, sędzia, kibic. podstawowe kroki i układy taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. ćwiczenia przy muzyce według inwencji nauczyciela. Umie poruszać się w rytm muzyki. poprawnie techniki i taktyki gry: prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę, współdziałanie w zespole dwójkowym podczas wykonywania rzutu rożnego i wolnego. Umie współpracować w Zna tańce narodowe i towarzyskie. Zna historię, tradycję i kulturę swojego regionu. Wie, jak zachować się podczas zabaw tanecznych. Zna sposoby redukowania nadmiernego stresu. Zna podstawowe elementy techniki piłki nożnej i wie, jak stosować przepisy w grze. Zna regionalne zespoły piłkarskie. Zna rekreacyjne walory piłki nożnej. Wie, jak zachować się kulturalnie jako zawodnik i kibic. Wie, jak właściwie zachować się w sytuacjach podstawowe figury taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. układ ćwiczeń aerobiku według inwencji nauczyciela. Umie tworzyć krótkie układy ruchowe inspirowane muzyką. poprawnie techniki i taktyki gry: prowadzenie piłki w trójkach zakończone strzałem na bramkę, współdziałanie w zespole trójkowym podczas wykonywania rzutu rożnego i wolnego, w ataku i w obronie. Zna różnice między tańcami narodowymi a towarzyskimi. Wie, jakie jest znaczenie tańców narodowych i regionalnych dla kultury człowieka, regionu i narodu. Zna cechy kultury regionu. Wie, jak współpracować w dwójkach i trójkach, wykonując stałe fragmenty gry. Zna sposoby i systemy rozgrywania zawodów piłki nożnej. Wie, jak zorganizować między klasowe rozgrywki. Wie, jakie role w zespole pełnią kapitan i trener.

6 zespole i podporządkować się decyzjom kapitana zespołu, trenera i sędziego. Potrafi stosować zasadę fair play w grze i zachować się poprawnie w roli kibica. spornych i jak bronić własnego zdania. Umie wykorzystać poznane elementy w grze właściwej. Przestrzega zasad współżycia społecznego na boisku i w życiu codziennym. Sport i rekreacja Ma opanowane w stopniu elementarnym podstawy gry w tenisa, jazdy na rolkach i koszykówki na jeden kosz. Zna podstawowe przepisy gry w tenisa stołowego i w koszykówkę na jeden kosz. Wie, jak bezpiecznie wybrać miejsce do jazdy na łyżworolkach. Ma opanowane na dobrym poziomie elementy gry w tenisa stołowego, jazdy na łyżworolkach i koszykówki na jeden kosz.. Potrafi zorganizować i zachęcić innych do udziału w poznanych formach rekreacji. Zna sposoby organizowania współzawodnictwa w tenisie stołowym. Wie, jaką wartość dla zdrowia ma czynny wypoczynek.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM Test sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Umie zorganizować zawody klasowe w biegach terenowych. Wybiera i pokonuje trasę crossu. Samodzielnie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY III GIMNAZJUM. Testy sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY III GIMNAZJUM. Testy sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY III GIMNAZJUM Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ćwiczeniach kształtujących sprawność fizyczną w terenie i wykorzystać naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy II Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy II Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej Wymagania edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego dla klasy II Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej na rok szkolny 2016/2017 - 1 - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje się szczególną sprawnością

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II

Standardy wymagań dla klasy II Standardy wymagań dla klasy II Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? : Uczestniczy z Potrafi posługiwać się Zna zasady Wykorzystuje warunki Potrafi opracować dla Przestrzega zasad zachowaniem kompasem

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

I Jaki jestem? Jak si ę rozwijam?

I Jaki jestem? Jak si ę rozwijam? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA II GIMNAZJUM OCENĘ CELUJĄCĄ- otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ma osiągnięcia w zawodach szkolnych i międzyszkolnych,

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań dla klasy II

Standard wymagań dla klasy II Standard wymagań dla klasy II Cykl 1. Jaki jestem?jak się rozwijam? Uczestniczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ćwiczeniach kształtujących sprawność fizyczną w terenie. Jest wytrwały w dążeniu do

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO KLASA II

STANDARDY WYMAGAO KLASA II STANDARDY WYMAGAO KLASA II Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Uczestniczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ćwiczeniach kształtujących sprawność fizyczną w terenie. Jest wytrwały w dążeniu do celu.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

Sposoby oceniania: Dodatkowe uwagi: Kryteria ocen: Ocenę celującą Ocenę bardzo

Sposoby oceniania: Dodatkowe uwagi: Kryteria ocen: Ocenę celującą Ocenę bardzo WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Cykl I. Ćwiczenia, gry i zabawy w terenie receptą na zdrowie Przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego. Z pomocą nauczyciela dokonuje

Bardziej szczegółowo

Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Standardy wymagań z w-f dla klasy II Gimnazjum. Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. (Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy III

Standardy wymagań dla klasy III Standardy wymagań dla klasy III Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną. Przestrzega ustalonych zasad i reguł postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy III

Standardy wymagań dla klasy III Standardy wymagań dla klasy III 1. Bezpiecznie rozwijamy swoją sprawność fizyczną. Przestrzega zasad bezpiecznego udziału Potrafi opracować dla siebie i swoich w zajęciach wychowania fizycznego. Zna rówieśników

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY VI Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Wykonuje z pełnym zaangażowaniem próby określonego testu sprawności. Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1.

Bardziej szczegółowo

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć.

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA I PUBLICZNE GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W zakresie postawy uczeń: -dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną -stara

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA II OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Oceniam

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku

Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku Cykl 1. Bezpiecznie rozwijamy swoją sprawność Dostrzega związek Potrafi Zna zasady Rozumie związek Potrafi zmierzyć Przestrzega zasad ogólnego stanu podporządkować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Systematyczny udział w zajęciach (SU): - udział w zajęciach- ćwiczenie na lekcji, notowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną - stara się przestrzegać ustalonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Cele kształcenia- wymagania Utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP Plan wynikowy Wychowanie Fizyczne dla klasy III LO i LP Opracowała: Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla I klasy gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla I klasy gimnazjum Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność pracy nad swoim charakterem w wyrabianiu nawyków prozdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej. I półrocze

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej. I półrocze Wymagania edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej I półrocze - 1 - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje się szczególną sprawnością fizyczną oraz

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO KLASA I

STANDARDY WYMAGAO KLASA I STANDARDY WYMAGAO KLASA I Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Samodzielne dokonuje pomiaru określonych umiejętności ruchowych w podany przez nauczyciele sposób. Określa wybranym przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. wychowanie fizyczne kl. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE. wychowanie fizyczne kl. I WYMAGANIA EDUKACYJNE wychowanie fizyczne kl. I WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Jaki jestem? Jak się rozwijam? dostrzega związek ogólnego stanu rozumie związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA Podstawa programowa z wychowania fizycznego III etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

dobra Uczeń: Uczeń: Zna regulamin sali gimnastycznej, innych obiektów sportowych, zdarza się, że go nie przestrzega.

dobra Uczeń: Uczeń: Zna regulamin sali gimnastycznej, innych obiektów sportowych, zdarza się, że go nie przestrzega. Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne kl. VI Cykl nauczania : Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. bardzo Zna regulamin sali gimnastycznej, innych obiektów sportowych, zdarza się, że go nie przestrzega.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASA IV 1. Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 2. Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy III A Gimnazjum im. Jana Pawła. w Lipnicy Wielkiej

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy III A Gimnazjum im. Jana Pawła. w Lipnicy Wielkiej Wymagania edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego dla klasy III A Gimnazjum im. Jana Pawła w Lipnicy Wielkiej I półrocze - 1 - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje się szczególną sprawnością

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY 7 Podczas oceniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego brane są pod uwagę następujące obszary: 1. Poziom umiejętności ruchowych i elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. GIMNASTYKA Wymagania edukacyjne - gimnastyka chłopcy sprawnie i starannie przewroty, naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb, odmyk na drążku zgodnie z techniką.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy I

Standardy wymagań dla klasy I Standardy wymagań dla klasy I Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? : Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo