PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV do Programu Urszuli Kierczak Zdrowie Sport Rekreacja przygotowany na 4 godz. zajęć w systemie klasowo lekcyjnym

2 I: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych: 1. Poznajemy zasady bezpieczeństwa i higieny na zajęciach wychowania fizycznego, kryteria na ocenę, regulamin korzystania z sali gimnastycznej. 2. Bezpieczne ferie i wakacje. Zabawy i gry rekreacyjno - zdrowotne Zna i stosuje zasady zachowania się na zajęciach. Zna i przestrzega regulaminu sali gimnastycznej. Zna wymagania programowe i kryteria oceny. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie czynnego letniego i zimowego wypoczynku. II: Jak się rozwijam? Oceniam swój rozwój i sprawność fizyczną: 1. Pomiar wysokości i masy ciała określamy swoje BMI. 2. Czy mam prawidłową postawę ciała? Co to są wady postawy i jak im zapobiegać? Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki. Analizuje kształt własnej postawy ciała i przy pomocy nauczyciela porównuje ją z prawidłową sylwetką. Samodzielnie dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz interpretuje ich wyniki. Analizuje i ocenia kształt własnej postawy ciała w odniesieniu do prawidłowej sylwetki. Określenie własnego BMI. Dokonanie prawidłowej oceny własnej postawy ciała poprzez obserwację (lustro) oraz przez współćwiczącego. 3. Dbam o siebie ćwiczenia kształtujące i korekcyjne minutowy test Coopera. Wykonuje ćwiczenia kształtujące i korekcyjne z przyborem i bez z pomocą nauczyciela. Wykonuje bez zatrzymania marszowobiegowy test Coopera. Wykonuje samodzielnie ćwiczenia kształtujące i korekcyjne z przyborem i bez. Wykonuje bez zatrzymania biegowy test Coopera. Samodzielna ocena wytrzymałości i interpretacja wyniku próby na podstawie pokonanego dystansu.

3 5. Sprawdzamy swoją szybkość poprzez bieg na krótkim dystansie. Wykonuje próby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki. Wykonuje samodzielnie próby oraz interpretuje ich wyniki. Poprawne wykonanie próby i interpretacja osiągniętego wyniku. 6. Sprawdzamy swoją siłę poprzez rzut piłką lekarską 2 kg. 7. Sprawdzamy swoją moc poprzez skok w dal z miejsca na odległość. 8. Sprawdzamy swoją gibkość poprzez skłon tułowia w przód. 9. Sprawdzamy swoją skoczność poprzez skok w dal. 10. Sprawdzamy swoją zwinność Pomiar tętna w spoczynku i po wykonaniu ćwiczeń. Mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku, interpretuje wyniki przy pomocy nauczyciela. Wykonuje samodzielnie pomiar tętna w spoczynku i po wysiłku, interpretuje wyniki. Poprawność pomiaru i interpretacji wyniku III. Rozwijam piękno i estetykę ruchu poprzez gimnastykę: 1. Pozycje gimnastyczne. Nazywa niektóre pozycje gimnastyczne Nazywa poprawnie pozycje gimnastyczne. 2. Nauka wykonywania przewrotu w przód z przysiadu do przysiadu. Wykonuje przewrót z pomocą nauczyciela. Wykonuje przewrót samodzielnie. 3. Doskonalenie wykonywania przewrotu w przód. Wykonuje przewrót samodzielnie z błędami. Płynnie wykonuje przewrót w przód. 4. Nauka wykonywania przewrotu w tył z przysiadu do przysiadu. Podejmuje próby wykonania przewrotu w tył. Wykonuje przewrót w tył. 5. Doskonalenie wykonywania przewrotu w tył. Wykonuje przewrót samodzielnie z błędami. Płynnie wykonuje przewrót w tył. 6. Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych i do Podejmuje próby samodzielnego wykonania Samodzielnie wykonuje przewroty.

4 różnych pozycji końcowych. przewrotów. Swobodnie wykonuje przewroty. 7. Sprawdzamy umiejętność wykonania przewrotu w przód i w tył. 8. Nauka wykonywania podporu z leżenia tyłem ( mostek ) 9. Przejście równoważne po ławeczce. 10. Ślizg przodem i tyłem po ławeczce ustawionej płasko i skośnie. 11. Przeskoki zawrotne przez ławeczce. Bierze udział w sprawdzianie. Wykonuje mostek z pomocą nauczyciela. Wykonuje przejścia po ławeczce z drobnymi błędami Wykonuje ślizg po ławeczce z pomocą. Wykonuj przeskoki przez ławeczkę z drobnymi błędami. Wykonuje mostek samodzielnie. Prawidłowo wykonuje przejścia po ławeczce. Wykonuje samodzielnie ślizg po ławeczce. Wykonuje przeskoki prawidłowo. Ocena za poprawność wykonania przewrotu Ocena za dokładność i płynność przejścia po ławeczce Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 13. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i pośladków. Poprawnie wykonuje ćwiczenia wskazane przez nauczyciela II Wykonuje ćwiczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z pomocą nauczyciela Podaje propozycje innych ćwiczeń. Wykonuje ćwiczenia samodzielnie. 14. Zwisy przodem i tyłem na drabinkach. 15. Nauka stania na rękach przy drabinkach. 16. Obwód stacyjny - Doskonalenie wykonywania stania na rękach przy drabinkach. 17. Gimnastyczny tor przeszkód. 18. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 19. Ćwiczenia dwójkowe i proste piramidy wieloosobowe. Podejmuje próby wykonania stania na rękach z asekuracją. Wykonuje ćwiczenia na obwodzie..bierze udział w zajęciach. Podejmuje próby wykonania ćwiczeń. Wykonuje zwis z pomocą nauczyciela. Wykonuje stanie na rękach z asekuracją. Sprawnie pokonuje obwód ćwiczebny. Prawidłowo pokonuje tor przeszkód Podaje swoje propozycje ćwiczeń. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia. Wykonuje zwis samodzielnie. Ocena za dokładność i estetykę wykonania mostka. 20. Zwis przerzutny na drabince.

5 IV: Poznaję umiejętności lekkoatletyczne: 1. Starty na sygnał z różnych pozycji. 2. Nauka wykonywania startu niskiego na poszczególne komendy startera. 3. Marszobieg w terenie naturalnym. 4. Bieg wytrzymałościowy. Pomiar tętna. 5. Gry i zabawy terenowe. Poprawnie reaguje na sygnały akustyczne. Przyjmuje pozycje do startu niskiego zgodnie z komendami startera. Uczestniczy w marszobiegu. Pokonuje dystans bez zatrzymania. Zna zasady startu wysokiego. Wykonuje próby pomiaru tętna. Uczestniczy w zabawach. Sprawnie wykonuje starty, wyróżnia się szybkością. Poprawnie technicznie wykonuje start niski, przebiega odcinki startowe. Pokonuje dystans w dobrym tempie. Pokonuje dystans w dobrym tempie, w czasie lepszym od średniej rocznika. Samodzielnie mierzy tętno. Proponuje własne gry i zabawy. Ocena za ukończenie biegu w określonym czasie. 6. Nauka wykonywania rzutu piłeczką palantową. 7. Rzut piłeczką palantową na odległość. 8. Nauka skoku w dal z rozbiegu. 9. Skok w dal na odległość. 10. Biegi sztafetowe z różnymi przyborami. 11. Rzuty do celu różnymi przyborami. 12. Pokonujemy ścieżkę zdrowia. 13. Marszobieg z pokonywaniem przeszkód terenowych. Przyjmuje postawę do rzutu piłeczką, rzuca. Wykonuje poprawnie rzut. Wykonuje rozbieg, odbicie i lądowanie z drobnymi błędami. Wykonuje poprawnie skok. Wykonuje przekazanie i przyjęcie przyboru z drobnymi błędami.. Wykonuje rzuty. Wykonuje ćwiczenia na ścieżce z pomocą n-la Uczestniczy w marszobiegu. Pokonuje przeszkody z pomocą nauczyciela. Wykonuje poprawnie rzut. Uzyskuje wynik lepszy od średniego rocznika. Wykonuje poprawnie rozbieg, odbicie i lądowanie. Uzyskuje wynik lepszy od średniej rocznika. Poprawnie wykonuje przekazanie i przyjęcie przyboru. Wykonuje celne rzuty. Samodzielnie wykonuje wszystkie ćwiczenia. Samodzielnie pokonuje przeszkody. Ocena za poprawność wykonania i odległość. Ocena za poprawność wykonania i odległość.

6 14. Ćwiczenia siły z piłkami lekarskimi. 15. Serie skoków z użyciem skakanek. Wykonuje ćwiczenia z przerwami na odpoczynek Wykonuje skoki z błędami. Wykonuje ćwiczenia prawidłowo, w ciągu. Umie prawidłowo skakać przez skakankę. V: Uczę się grać w koszykówkę: 1. Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką koszykową. Bierze udział w zabawach. Sam proponuje zabawę lub ćwiczenie. 2. Nauka podań piłki oburącz i jednorącz w miejscu i w ruchu. Wykonuje podania i chwyty piłki. Swobodnie wykonuje podania i chwyty piłki. 3. Nauka kozłowania piłki prawą i lewą ręką. 4. Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku ruchu. 5. Doskonalenie podań, chwytów i kozłowania piłki. 6. Nauka rzutów do kosza oburącz i jednorącz w miejscu. Kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w wolnym tempie II Wykonuje rzuty z drobnymi błędami. Swobodnie porusza się po boisku kozłując piłkę. Poprawnie wykonuje ćwiczenia. Poprawnie wykonuje rzuty, rzuca celnie 7. Zatrzymanie się na 1, 2 tempa, nauka obrotu na jednej nodze pikotu, rzuty po zatrzymaniu. 8. Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. 9. Doskonalimy poznane elementy techniczne koszykówki. 10. Sprawdzamy umiejętności techniczne koszykówki. Zatrzymuje się na sygnał nauczyciela. Podejmuje próby wykonania pikotu. Wykonuje rzuty z błędami. Bierze udział w zajęciach. Wykonuje wskazane przez nauczyciela Poprawnie wykonuje zatrzymanie i pivot. Wykonuje dwutakt dość dobrze. Prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia. Prawidłowo i swobodnie wykonuje ćwiczenia. Ocena za poprawność i dokładność wykonania.

7 11. Obrona strefowa własnego kosza. ćwiczenia. Aktywnie broni własnego kosza. 12. Gra drużynowa w mini koszykówkę. Zna zasady obrony strefowej. Wyróżnia się spośród zawodników w czasie gry. 13. Konkursy i zabawy doskonalące poznane elementy koszykówki 14. Rzuty osobiste do kosza. 15. Gra właściwa w mini koszykówkę. Zna zasady gry. Bierze udział w konkursach. Wykonuje rzuty. Bierze udział w grze. Proponuje własne konkursy. Wykonuje trafne rzuty. Jest aktywny w czasie gry. Ocena za poprawność wykonania i celność. Ocena za aktywny udział w grze. VI: Uczę się grać w siatkówkę: 1. Poruszanie się po boisku i przyjmowanie postawy siatkarskiej. 2. Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką siatkową. 3. Nauka przyjęć i odbić piłki sposobem oburącz górnym. 4. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym. 5. Nauka przyjęć i odbić piłki sposobem oburącz dolnym. 6. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz dolnym. 7. Przyjęcia i odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach i większych grupach. Bierze udział w zabawach. Stara się prawidłowo wykonywać odbicia II Stara się prawidłowo wykonywać odbicia II Swobodnie porusza się i przyjmuje postawę siatk. Sam proponuje zabawę lub ćwiczenie. Prawidłowo wykonuje odbicia. Prawidłowo wykonuje odbicia. 8. Sprawdzamy umiejętność wykonywania odbić piłki. Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia Prawidłowo i swobodnie wykonuje ćwiczenia. Ocena za poprawność i dokładność wykonania. 9. Nauka wykonywania zagrywki różnymi sposobami..

8 10. Doskonalenie wykonywania zagrywki. Wykonuje zagrywkę z drobnymi błędami. Poprawnie wykonuje zagrywkę. 11. Doskonalenie poznanych elementów w grze 1: 1. Stara się prawidłowo wykonywać zagrywkę. Prawidłowo wykonuje zagrywkę. 12. Doskonalenie poznanych elementów w grze 2 : 2, 3 : Sprawdzamy umiejętność wykonywania zagrywki. 14. Gra drużynowa w mini siatkówkę. 15. Gra drużynowa w mini siatkówkę. Uczestniczy w grze. Stosuje poznane elementy. Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia. Zna zasady gry. Poprawnie wykonuje elementy. Prawidłowo i swobodnie wykonuje ćwiczenia. Jest aktywny w czasie gry. Ocena za poprawność i dokładność wykonania. Ocena za aktywny udział w grze. Bierze udział w grze. VII: Poznaję elementy piłki ręcznej: 1. Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką ręczną. Bierze udział w zabawach. Sama proponuje zabawę lub ćwiczenie. 2. Nauka podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu. Wykonuje podania i chwyty. Swobodnie wykonuje podania i chwyty. 3. Nauka kozłowania piłki prawą i lewą ręką. 4. Doskonalenie podań, chwytów i kozłowania piłki. 5. Trafianie piłką do celu stałego i ruchomego. 6. Nauka wykonywania rzutów do bramki. 7. Gra drużynowa do 5 podań. 8. Doskonalenie poznanych elementów w zabawach. Kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w wolnym tempie Trafia do celu czasami. Wykonuje rzuty z drobnymi błędami. Bierze udział w grze. Wykonuje poznane elementy z drobnymi Swobodnie porusza się po boisku kozłując piłkę. Poprawnie wykonuje ćwiczenia. Często trafia do celu. Poprawnie wykonuje rzuty. Jest aktywny w czasie gry. Poprawnie wykonuje poznane elementy.

9 9. Sprawdzamy umiejętności techniczne gry. błędami. Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia. Prawidłowo i swobodnie wykonuje ćwiczenia. Ocena za poprawność i dokładność wykonania. VIII: Poznaję elementy piłki nożnej: 1. Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką nożną. Bierze udział w zabawach. Sam proponuje zabawę lub ćwiczenie. 2. Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą. Poprawnie wykonuje ćwiczenia. 3. Strzały do bramki z różnych miejsc. Wykonuje strzały powoli. Pewnie, silnie i trafnie wykonuje strzały. 4. Żonglerka różnymi piłkami. Bierze udział w zabawach. Swobodnie wykonuje żonglerkę. 5. Gra małych zespołów 3 : 3 Bierze udział w grze. Aktywnie uczestniczy w grze. 6. Gra drużynowa w mini piłkę nożną. 7. Sprawdzamy umiejętności techniczne gry. Wykonuje wskazane przez nauczyciela ćwiczenia. Prawidłowo i swobodnie wykonuje ćwiczenia. Ocena za poprawność i dokładność wykonania. IX: Hartuję swój organizm poprzez zajęcia na śniegu: 1. Rzuty śnieżkami do celu stałego i ruchomego. Bierze udział w zajęciach. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

10 2. Zabawy na śniegu lepienie bałwana, budowanie figur ze śniegu. 3. Wożenie się w dwójkach na sankach ze zmianami pozycji jadącego. 4. Zjazd pojedynczy i parami na sankach. 5. Sztafety zaprzęgów, slalom saneczkowy. Bierze udział w zabawach. Zna zasady bezpieczeństwa i właściwie dostosowuje ubiór do temperatury. Zna zasady bezpieczeństwa. Jest aktywny w czasie zabaw. Proponuje różne pozycje. Pełni rolę organizatora i sędziego. X: Rozwijam swoje zdolności rytmiczno taneczne: 1. Ćwiczenia kształtujące w rytm muzyki. Naśladuje ruch prowadzącego. Swobodnie porusza się w rytm muzyki. 2. Nauka go kroku i figur krakowiaka. Uczestniczy w zajęciach. Prawidłowo wykonuje kroki i figury krakowiaka 3. Doskonalenie tańca krakowiak. Tańczy z drobnymi błędami. Swobodnie porusza się w rytm krakowiaka. XI: Biorę udział w grach i zabawach ruchowych: 1. Gry i zabawy bieżne i orientacyjno-porządkowe. Uczestniczy w grach i zabawach. Sam proponuje zabawy. Pełni rolę sędziego.

11 2. Zabawy ruchowe z przenoszeniem różnych przedmiotów. 3. Gry i zabawy rzutne. 4. Gry i zabawy skoczne. 5. Gry i zabawy z elementami pełzania i czworakowania. 6. Gry i zabawy z toczeniem przedmiotów przed sobą. 7. Gry i zabawy z wykorzystaniem szarf. TENIS STOLOWY: 8. Zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem paletki i piłeczki. 9. Technika wykonywania serwu. 10. Odbicia piłeczki przez siatkę w parach. Uczestniczy z zajęciach. Stara się wykonywać serw prawidłowo. Wykonuje odbicia z błędami. Wykonuje zadania bezbłędnie. Wykonuje serw prawidłowo. Wykonuje odbicia prawidłowo. 11. Gra pojedyncza w tenisa stołowego. 12. Gra w tenisa stołowego. 13. Gra podwójna w tenisa stołowego. 14. Klasowy turniej tenisa stołowego. Zapamiętuje większość zasad gry. Uczestniczy w turnieju. Zna i stosuje zasady gry. Pełni rolę sędziego. UNIHOKEJ: 15. Ćwiczenia i zabawy oswajające ze sprzętem do gry. 16. Poruszanie się z kijem po boisku (postawa hokeisty, zasady gry) 17. Przyjęcia i podania piłeczki w miejscu i w ruchu. Uczestniczy w zabawach. Stara się wykonywać ćwiczenia poprawnie. Sam proponuje ćwiczenia i zabawy. Swobodnie porusza się po boisku. Wykonuje ćwiczenia poprawnie.

12 18. Strzały na bramkę z miejsca i w ruchu. 19. Doskonalenie poznanych elementów w grze. 20. Gra drużynowa w unihoka. 21. Gra drużynowa w unihoka. 22. Klasowy turniej unihoka. Oddaje strzały na bramkę niezbyt celnie. Zapamiętuje większość zasad gry. Uczestniczy w grze. Uczestniczy w turnieju. Celnie strzela do bramki. Zna i stosuje zasady gry. Aktywnie uczestniczy w grze. Pełni rolę sędziego. KOMETKA: 23. Ćwiczenia i zabawy oswajające z rakietką i lotką. 24. Odbicia forhend i bekhend. 25. Gra rekreacyjna w kometkę. 26. Gra w kometkę przez siatkę. 27. Klasowy turniej w kometkę. Uczestniczy w zabawach. Wykonuje odbicia z drobnymi błędami. Uczestniczy w grze. Zna zasady gry. Uczestniczy w turnieju. Sam proponuje ćwiczenia i zabawy. Wykonuje odbicia poprawnie. Aktywnie uczestniczy w grze. Pełni rolę sędziego. RINGO: 28. Ćwiczenia i zabawy z kółkiem ringo. 29. Gra rekreacyjna w ringo. 30. Gra drużynowa w ringo. 31. Turniej klasowy w ringo. Uczestniczy w zabawach. Bierze udział w grze. Zna zasady gry. Uczestniczy w turnieju. Sam proponuje ćwiczenia i zabawy. Aktywnie uczestniczy w grze. Pełni rolę sędziego.

13 INNE GRY DRUŻYNOWE: 32 Kucie gra drużynowa. 33. Gra drużynowa w kucie. 34. Palant gra drużynowa. 35. Gra drużynowa w palanta. 36. Rzucanka siatkarska gra drużynowa. 37. Gra drużynowa w rzucankę siatkarską. Uczestniczy w grze. Zna zasady. Aktywnie uczestniczy w grze. Pełni rolę sędziego. INNE FORMY AKTYWNOŚCI: 38. Zabawy na łyżworolkach. 39. Łyżworolki - jazda, zatrzymanie, omijanie przeszkód. 40. Pokonywanie toru przeszkód na rowerach. 41. Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy. 42. Zaznajomienie z grami planszowymi. Uczestniczy w lekcji. Zna zasady bezpieczeństwa. Stara się pokonywać przeszkody bezbłędnie. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy. Zna przepisy gier. Ma szacunek do przeciwnika. Swobodnie porusza się na łyżworolkach. Wykonuje ćwiczenia poprawnie. Swobodnie porusza się na rowerze. Pomaga w planowaniu trasy wycieczki. Pełni rolę sędziego.

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje postawę na sygnał (2) Wykonuje podania piłki w miejscu po korekcie n-la (2) Podaje

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

W F KLASA VI A. Mini piłka ręczna. Mini koszykówka

W F KLASA VI A. Mini piłka ręczna. Mini koszykówka W F KLASA VI A DZIAŁ Mini piłka ręczna Mini koszykówka WYMAGANIA Bierze udział w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Kozłuje piłkę

Bardziej szczegółowo

KLASA V ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PRZEPISY BHP. Uczeń uczestniczy w lekcji. Zna zasady BHP na lekcji.

KLASA V ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PRZEPISY BHP. Uczeń uczestniczy w lekcji. Zna zasady BHP na lekcji. KLASA V ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PRZEPISY BHP 1 Lekcja organizacyjna, przepisy BHP na lekcji WF, regulamin sali gimnastycznej. Uczeń uczestniczy w lekcji. Zna zasady BHP na lekcji. Uczeń poznaje zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU,

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Uczeń: 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu. 2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 3. Potrafi szanować

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego.

Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego. Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego. Klasa IV Szkoły Podstawowej Lp. Treści programu wychowania fizycznego Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL.IV A SZKOŁA PODSTAWOWA. rok szkolny 2018/2019. opracowanie: Artur Lehmann

PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL.IV A SZKOŁA PODSTAWOWA. rok szkolny 2018/2019. opracowanie: Artur Lehmann PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL.IV A ZKOŁA PODTAWOWA rok szkolny 2018/2019 opracowanie: Artur Lehmann Rozkład materiału zgodny z podstawą programową z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V a SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA Nauczyciel wychowania fizycznego:

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02 KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW-01-88/01, DKOS-01-/0 DZIAŁ DZIAŁ LEKKOATLETYKA 1. Start niski i bieg na 60 m, skeepy

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa VI L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzony Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Postaw Umiejętności Wiadomości Postaw Umiejętności Wiadomości

Poziom rozszerzony Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Postaw Umiejętności Wiadomości Postaw Umiejętności Wiadomości Poziom podstawowy Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Postaw Umiejętności Wiadomości Postaw Umiejętności Wiadomości Rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo