Tomasz Zamek-Gliszczyński. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy. Matematyka. atematyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Zamek-Gliszczyński. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy. Matematyka. atematyka"

Transkrypt

1 atematyka Tomasz Zamek-Gliszczyński Matematyka Zadania powtórkowe przed maturą Zakres podstawowy

2 Spis treści Wstęp 4 1 Liczby 5 2 Algebra 24 3 Funkcje 31 4 Ciągi 61 5 Geometria na płaszczyźnie 69 6 Trygonometria 87 7 Geometria analityczna 99 8 Stereometria Statystyka i prawdopodobieństwo 119 Odpowiedzi 132

3 Wstęp Każdy rozdział książki zawiera: krótkie przypomnienie teorii (ważnym uzupełnieniem jest wkładka zestaw najważniejszych wzorów), serię zadań zamkniętych, zadań otwartych krótkiej odpowiedzi oraz zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi Niektóre zadania na maturze będą wymagać pomysłu, nowego rozumowania Znajdziesz tu zadania tego rodzaju, żeby móc wyćwiczyć radzenie sobie z takimi problemami Na egzaminie nie będą one groźnymi niespodziankami Zadania szczególnie trudne oznaczyłem gwiazdką (*) Sprawdzaj swoje tempo rozwiązywania zadań Im bliżej egzaminu, tym sprawniej powinno Ci to iść Nie panikuj, jeśli rozwiązywanie zadań zabiera Ci za dużo czasu Po prostu musisz nabrać wprawy Nie poddawaj się, nie zaglądaj do odpowiedzi za szybko Zastanów się nad techniką rozwiązywania zadań zamkniętych Czasem warto najpierw odrzucić niepasujące odpowiedzi, dopiero potem sprawdzić pozostałe Zwróć uwagę na sposób pisania odpowiedzi do zadań otwartych Czytelne przedstawienie rozumowania jest ważne nie tylko dla sprawdzającego, ale też dla Ciebie bywa, że dopiero przy formułowaniu rozwiązania przychodzi pomysł na przekonujące i krótkie ujęcie Jeśli zorientujesz się, że z jakąś częścią materiału masz kłopoty, możesz zajrzeć do Kompendium* Warto współpracować z koleżankami i kolegami, którzy też ćwiczą rozwiązywanie takich zadań Od nich możesz się czegoś dowiedzieć A pomagając innym, Ty też się uczysz Ważne jest wsparcie nauczycieli, którzy na pewno będą starali się Ci pomóc Mam przekonanie, że ten zbiór przyczyni się do Twojego sukcesu, czego Ci serdecznie życzę Autor * Aleksandra Gębura, Matematyka. Kompendium maturalne Zakres podstawowy, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, Warszawa 2014

4 5. Geometria na płaszczyźnie 5. Geometria na płaszczyźnie Powtórzenie 5.1. Podstawowe definicje i fakty Twierdzenie Pitagorasa Jeżeli trójkąt o bokach długości a, b i c jest prostokątny, przy czym bok a jest prostopadły do boku b, to a 2 + b 2 = c 2 Twierdzenie odwrotne Jeżeli w trójkącie o bokach a, b i c zachodzi równość a 2 + b 2 = c 2, to trójkąt jest prostokątny, a bokami prostopadłymi są boki a i b c 2 b 2 a 2 Wysokość trójkąta prostokątnego opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki, których jest średnią geometryczną Figury geometryczne wypukłe i wklęsłe Figura geometryczna jest wypukła, gdy wraz z dowolnymi dwoma jej punktami A i B należą do niej również wszystkie punkty odcinka AB Figury wypukłe Figury niewypukłe 69

5 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy Kąty wypukłe Kąty wklęsłe Kąty wierzchołkowe, przyległe, kąty utworzone przez parę prostych i trzecią nierównoległą do nich (sieczną) odpowiadające (np. a 1 i a 3 ), jednostronne wewnętrzne (np. b 2 i a 3 ), jednostronne zewnętrzne (np. b 1 i a 4 ), naprzemianległe wewnętrzne (np. b 2 i b 3 ), naprzemianległe zewnętrzne (np. a 1 i a 4 ) Kąty wierzchołkowe są równe: k a 1 = a 2, b 1 = b 2 Kąty przyległe sumują się do 180 : a 1 + b 1 = 180, a 1 + b 2 = 180, a 2 + b 2 = 180, a 2 + b 1 = Jeśli proste k i l są równoległe, to l kąty odpowiadające, kąty naprzemianległe wewnętrzne, 4 4 naprzemianległe zewnętrzne, są równe (a 1 = a 2 = a 3 = a 4 m i b 1 = b 2 = b 3 = b 4 ), a kąty jednostronne wewnętrzne, jednostronne zewnętrzne sumują się do 180 (b 2 + a 3 = 180, a 2 + b 3 = 180, a 1 + b 4 = 180, b 1 + a 4 = 180 ) Jest też na odwrót: Jeśli kąty odpowiadające są równe lub kąty naprzemianległe są równe lub kąty jednostronne wewnętrzne bądź zewnętrzne sumują się do 180, to proste k i l są równoległe Jeśli a 1 + b 3 = 180, to proste k i l są równoległe Jeśli ramiona jednego kąta są prostopadłe do ramion drugiego kąta, to te kąty albo są równe, albo sumują się do 180 Kąty w wielokącie Kąty wewnętrzne Kąty zewnętrzne W dowolnym wielokącie wypukłym suma kątów zewnętrznych jest równa

6 5. Geometria na płaszczyźnie Suma kątów wewnętrznych w trójkącie jest równa 180 Kąt zewnętrzny w trójkącie jest równy sumie nieprzyległych kątów wewnętrznych Dwa trójkąty są przystające, gdy są identyczne w tym sensie, że jeden można nałożyć na drugi (przekształcić przez przesunięcie, symetrię, symetrię i przesunięcie lub obrót) Cechy przystawania trójkątów: oba trójkąty mają równe boki (cecha bbb) oba trójkąty mają taką samą parę boków i taki sam kąt między bokami tej pary (cecha bkb) oba trójkąty mają równy jeden bok i dwa kąty przyległe do niego (cecha kbk) Dwa trójkąty są podobne, gdy jeden z nich jest powiększeniem drugiego Cechy podobieństwa trójkątów: w obu trójkątach proporcje pomiędzy odpowiadającymi sobie bokami są te same oba trójkąty mają te same kąty oba trójkąty mają parę boków, między którymi jest ta sama proporcja i pomiędzy którymi jest ten sam kąt Szczególne punkty w trójkącie Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie i jest to środek okręgu opisanego na trójkącie Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie i jest to środek okręgu wpisanego w trójkąt Środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie Fizycznie jest to środek ciężkości trzech wierzchoków trójkąta, również środek ciężkości trzech jego boków, jeśli przyjmiemy, że każdy bok ma tę samą wagę, i jednocześnie środek ciężkości wnętrza trójkąta Środkowe dzielą się w stosunku 2 : 1, licząc od wierzchołka Wysokości trójkąta lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie zwanym ortocentrum 71

7 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy Kąty w okręgu Niech dany będzie okrąg i dwa różne punkty na nim i niech będzie wybrany jeden z dwóch łuków okręgu, na które dzielą okrąg te dwa punkty Kątem środkowym opartym na łuku jest ten kąt o wierzchołku w środku okręgu i ramionach przechodzących przez końce łuku, który zawiera cały łuk Kątem wpisanym opartym na łuku jest każdy kąt o wierzchołku na okręgu (poza łukiem), którego ramiona przechodzą przez końce łuku i który zawiera cały łuk 2 2 Kąt środkowy oparty na tym samym łuku co kąt wpisany jest od niego dwa razy większy Wnioski Kąt wpisany oparty na półokręgu (inaczej mówiąc: oparty na średnicy) jest prosty Wszystkie kąty wpisane w okrąg i oparte na tym samym łuku są równe W czworokącie wpisanym w okrąg suma przeciwległych kątów jest równa 180 Kąt wpisany oparty na cięciwie jest równy kątowi dopisanemu do tej cięciwy (kąt dopisany do odcinka koła jest równy kątowi wpisanemu opartemu na tym odcinku) Spójrz na dwa przypadki na rysunku Okrąg i prosta Prosta styczna do okręgu jest prostopadła do promienia wystawionego w punkcie styczności Na rysunku poniżej prosta PT 1 jest prostopadła do ST 1 Jej odległość od środka okręgu jest równa promieniowi tego okręgu Z jednego punktu P poza okręgiem można przeprowadzić dwie styczne do tego okręgu Prosta PS jest osią symetrii całego rysunku W szczególności oznacza to, że odległości od punktu P do każdego z tych dwóch punktów styczności są równe: PT 1 = PT 2 oraz prosta PS dzieli kąt T 1 PT 2 na połowy 72

8 5. Geometria na płaszczyźnie T 1 S P T 2 Jeśli odległość prostej od środka okręgu jest większa od promienia okręgu, to prosta nie ma punktów wspólnych z okręgiem, jeśli jest mniejsza, to prosta i okrąg mają dwa punkty wspólne Dwa okręgi Okrąg o środku w punkcie O i promieniu r jest styczny zewnętrznie do okręgu o środku w punkcie P różnym od O i o promieniu R, gdy OP = r + R, a styczny wewnętrznie, gdy OP = R r (wtedy musi zachodzić nierówność r < R) O r R P O P r R Zadania Zadania zamknięte 1. W trójkącie długości boków są a, b i c, przy czym boki spełniają nierówności a b c Wskaż zdanie nieprawdziwe A Jeśli kąt między bokami a i b jest ostry, to a 2 + b 2 > c 2 B Jeśli a 2 + b 2 < c 2, to kąt między bokami a i b jest rozwarty C Jeśli trójkąt o bokach a, b i c jest prostokątny, to trójkąt o bokach a + 1, b + 1 i c + 1 też jest prostokątny D Jeśli a 2 + b 2 = 2c 2, to trójkąt jest równoboczny 2. Wskaż zdanie prawdziwe A Pole trójkąta jest tym większe, im większy jest jego obwód B Jeśli pole trójkąta równobocznego i pole kwadratu są równe, to stosunek boku kwadratu do boku trójkąta jest jak 2 : 3 73

9 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy C Jeśli pole kwadratu jest 3 razy większe od pola trójkąta równobocznego, to stosunek boku kwadratu do boku trójkąta jest jak 3:2 D Jeśli pole kwadratu o boku jeden i pole trójkąta równobocznego o boku jeden są razem równe polu trójkąta równobocznego o boku a, to a = Bok a i bok b prostokąta podzielono na 4 równe części, a następnie w ten prostokąt wpisano równoległobok jak na rysunku b Pole równoległoboku jest równe 3 A 4 ab B 9 16 ab C 5 8 ab D 3 4 ab 4. Wskaż zdanie prawdziwe A Wysokości w trójkącie przecinają się w jednym punkcie i dzielą się w proporcji 2 : 1 B Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie, a jego odległość od wierzchołków trójkąta jest taka sama C Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, a ten jest równo odległy od boków trójkąta D Środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie i dzielą się wzajemnie w proporcji 2 : 1 5. Wskaż zdanie prawdziwe A Środek okręgu wpisanego w trójkąt o bokach 5, 5, 6 pokrywa się z przecięciem się środkowych trójkąta B Środek okręgu opisanego na trójkącie o bokach długości 5, 6, 7 leży na zewnątrz tego trójkąta C Trójkąt o bokach długości 5, 6, 7 jest rozwartokątny D Tylko jedna z wysokości w trójkącie o bokach długości 3, 4, 6 leży wewnątrz tego trójkąta 6. Trójkąt o bokach 5, 6, 7 jest podobny do trójkąta o bokach 10 A 25, 36, 49 B 2 5, 2 6, 2 7 C 74 2, 14, 6 2 D 6, 7, 8 2 a

10 5. Geometria na płaszczyźnie 7. Wysokość w trójkącie o bokach 3, 4, 5 opuszczona na bok o długości 5 jest równa A 2,5 B 2,4 C 2,3 D 3 8. Wysokość opuszczona na bok o długości 5 w trójkącie o bokach 3, 4, 5 dzieli ten bok A w proporcji 3 : 4 B w proporcji 9 : 16 C na odcinki o długości 2 i 3 D na odcinki o długości 15 7 i Wskaż zdanie prawdziwe A Przekątne równoległoboku połowią się pod kątem prostym B Jeśli przekątne trapezu przecinają się pod kątem prostym, to ten trapez jest równoramienny C Jeśli dwa czworokąty mają równe przekątne, to ich pola są równe D Jeśli przekątne czworokąta, przecinając się, dzielą się wzajemnie w tej samej proporcji, to czworokąt jest trapezem 10. Pole równoległoboku o bokach a i b (a b) jest równe P Do tego równoległoboku dorysowano trapez jak na rysunku poniżej: b a P b A Pole trapezu jest dwa razy większe od pola równoległoboku B Stosunek pola trapezu do pola równoległoboku jest jak 3 : 2 C Dłuższa podstawa trapezu ma długość 2b D Trapez jest równoramienny Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi 1. Znajdź nieznaną długość boku trójkąta prostokątnego a) b) c) d) 159 e) 50 f)

11 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy 2. Jeden bok trójkąta ma długość 14, a wysokość opuszczona na niego ma długość 12 Drugi bok trójkąta ma długość 15 Jaka jest długość trzeciego boku? 3. Trzy wysokości trójkąta są równe 3 a) Jaki to trójkąt? b) Oblicz pole tego trójkąta 4. Punkt D jest środkiem odcinka AB, a punkt E jest środkiem odcinka AC Odcinki BE i CD przecinają się w punkcie F Zobacz na rysunku BF = 4, DF = 3 Oblicz = EF i y = CF B D A 3 4 F E y C 5. Dwa kwadraty o polu P zachodzą na siebie w taki sposób, że wierzchołek jednego z nich leży w środku drugiego kwadratu Zobacz na rysunku Jaką częścią pola P jest część wspólna obu kwadratów (zacieniowana)? 6. Na boku CD kwadratu ABCD zbudowano trójkąt równoboczny DCE, zaś na przekątnej BD kwadratu trójkąt równoboczny BDF w taki sposób, żeby wierzchołek A kwadratu znalazł się we wnętrzu trójkąta BDF E D C F A B 76 Udowodnij, że trójkąty BDE i CBF są przystające

12 5. Geometria na płaszczyźnie 7. W sześciokącie foremnym ABCDEF przekątne AC i BF przecinają się w punkcie G a) Udowodnij, że trójkąty ABC i AGB są podobne b) Jaka jest skala podobieństwa? Podaj proporcje wymiarów trójkąta ABC do wymiarów trójkąta AGB E D F C G A B 8. Trapez równoramienny ABCD ma podstawy AB = 10 i CD = 4 oraz ramiona BC = DA = 5 a) Oblicz długości przekątnych tego trapezu b) Na trapezie ABCD da się opisać okrąg Środek tego okręgu leży na prostej przechodzącej przez środki obu podstaw w odległości poniżej dolnej podstawy Oblicz i udowodnij, że promień tego okręgu jest równy c) Przedłużenia ramion BC i AD spotykają się w punkcie F, tworząc trójkąt równoramienny ABF Udowodnij, że pole tego trójkąta mieści się 3 razy w polu kwadratu o boku Znajdź kąt a) b) c) 301 k 68 k 286 k k l l k l l k l l d) e) f)

13 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy 10. Oba okręgi na rysunku mają ten sam promień równy 4 Punkty A i D to środki okręgów, punkt B leży na okręgu o środku w A, punkt C leży na obu okręgach Popatrz na rysunek A 60 B C D a) Oblicz kąt BAD b) Oblicz długość AD c) Oblicz pole trójkąta ABD 11. W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy wierzchołku C jest równy 36 Na boku AC zaznaczony jest taki punkt D, że BA = BD Znajdź miary kątów a i b Zobacz na rysunku C 36 D A B 12. Od średnicy okręgu o środku w O wystawiono w punkcie A odcinek prostopadły o końcu leżącym na okręgu Jego długość to 6, a pozostała część średnicy od punktu A do okręgu ma długość 2 Zobacz na rysunku 6 2 A O Oblicz promień tego okręgu 78

14 5. Geometria na płaszczyźnie 13. W trójkącie prostokątnym ABC z kątem prostym przy wierzchołku C połączono punkt C ze środkiem O boku AB Kąt BAC jest równy a Wyraź kąt OCB za pomocą kąta a 14. Wszystkie cztery mniejsze okręgi mają środki na jednej średnicy dużego okręgu i są do siebie styczne zewnętrznie, tak jak na rysunku Udowodnij, że suma obwodów tych czterech okręgów jest równa obwodowi dużego okręgu 15. Jaki jest obwód narysowanej poniżej figury składającej się z samych półokręgów? (Bok kwadratu narysowanego przerywaną linią ma długość 2) 16. Każdy z poniższych wielokątów ma wszystkie boki równe i daje się wpisać w okrąg Oblicz miary zaznaczonych kątów a) b) c) d) 79

15 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy 17. Udowodnij, że w trójkącie prostokątnym o bokach a, b, c, gdzie c jest przeciwprostokątną, promień okręgu opisanego R i promień okręgu wpisanego r wyrażają się wzorami: c ab a) R = b) r = 2 a + b + c a + b c) Udowodnij, że R + r = 2 a + b c d) Wykaż, że w trójkącie prostokątnym r = Dany jest czworokąt jak na rysunku y 15 z a) Oblicz nieznane długości i y b) Udowodnij, że czworokąt jest trapezem c) Oblicz długość przekątnej z 19. Trójkąt równoboczny o boku 2 został powiększony o trzy odcinki koła o promieniu 2 Zobacz na rysunku Powstała różna od koła figura o stałej średnicy, w tym przypadku równej 2 Oblicz pole tej figury 20. Z punktu P na okręgu o promieniu r narysowany został łuk o takim promieniu R (R > r), że dwa punkty przecięcia łuku i okręgu z punktu P widać pod kątem 60 Zobacz na szkicu 60 P Jaką część koła stanowi zacieniowany obszar? 80

16 5. Geometria na płaszczyźnie 21. W kwadracie o boku 4 narysowano 4 trójkąty egipskie (3, 4, 5) Zobacz rysunek 3 Jakie jest pole niezacieniowanego kwadratu? Udowodnij, że jeśli w trapezie obie przekątne są dwusiecznymi kątów przy dolnej podstawie, to ramiona i górna podstawa tego trapezu są równe Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi 1. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych a i b oraz przeciwprostokątnej c Wysokość h opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki c a i c b Wyraź ich długości za pomocą a, b i c a h b c a c b c = c a + c b 2. Na rysunku przedstawiony jest trójkąt ABC C D A B Punkt D jest przecięciem dwusiecznej kąta wewnętrznego przy wierzchołku A i dwusiecznej kąta wewnętrznego przy wierzchołku B Punkt E jest punktem przecięcia dwusiecznych dwóch zewnętrznych kątów trójkąta przy wierzchołku A i przy wierzchołku B a) Udowodnij, że punkt E leży na dwusiecznej wewnętrznego kąta trójkąta przy wierzchołku C E 81

17 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy b) Udowodnij, że kąty między dwusieczną kąta wewnętrznego i dwusieczną kąta zewnętrznego przy jednym wierzchołku są proste, czyli że na rysunku kąty DAE i EBD są proste c) Pokaż, że AEB + ADB = 180 d) Udowodnij, że EAB + ABE = ADB 3. Dany jest trójkąt ABC Niech środkiem odcinka AB będzie punkt D, a środkiem boku AC punkt E Bok AB jest średnicą okręgu o D o środku w D i promieniu AD, a bok AC jest średnicą okręgu o E o środku w E i promieniu AE Zobacz na rysunku Okręgi o D i o E przecinają się w dwóch punktach Jednym z tych punktów jest A Udowodnij, że drugi punkt przecięcia tych okręgów leży na prostej BC i jest spodkiem wysokości trójkąta ABC opuszczonej z punktu A A o E o D D E B F C 4. Punkty B i C leżą na okręgu o o środku w punkcie A Prosta l jest styczna do okręgu o w punkcie B, a prosta m jest styczna do okręgu o w punkcie C Proste l i m przecinają się w punkcie G Punkt D leży na krótszym łuku BC, a prosta n jest do niego styczna w punkcie D i przecina prostą l w punkcie E, a prostą m w punkcie F Odcinek EF widać ze środka okręgu pod kątem b, a z punktu G pod kątem a l n B E A D m C F G a) Udowodnij, że kąt, pod jakim widać odcinek EF ze środka okręgu, nie zależy od tego, w którym miejscu łuku BC jest punkt D, a dokładniej że β = 1 2 CAB b) Udowodnij, że 2b + a =

18 5. Geometria na płaszczyźnie 5. Udowodnij, że z każdych dwóch wysokości trójkąta krótsza jest ta, która pada na dłuższy bok (prostą wyznaczoną przez dłuższy bok) 6. Udowodnij, że suma odwrotności dowolnych dwóch wysokości w trójkącie musi być większa niż odwrotność trzeciej wysokości 7. Dwa koła o promieniach R i r (R > r) są styczne do siebie i oba są styczne do jednej prostej Zobacz na rysunku a) Jaka jest odległość punktów styczności z prostą? r R b) Trójkąt, który można dorysować na poprzednim rysunku, ma wymiary R + r, R r i 2 Rr Zobacz na rysunku r R + r 2 Rr R R r Znajdź parę takich przykładów liczb R i r, aby powstał trójkąt, którego boki mają długości wyrażone w liczbach naturalnych c) Jakie muszą być liczby R i r, żeby powstał trójkąt pitagorejski o bokach 5, 12, 13? d)* Jakie warunki musi spełniać para liczb R i r, żeby powstał trójkąt o całkowitych długościach boków a, b i c, takich, że ich największym wspólnym dzielnikiem jest jeden? 8. Trzy okręgi są styczne do jednej prostej, a jednocześnie są styczne do siebie Patrz rysunek poniżej r R 83

19 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy Jeśli znamy promienie R i r, to trzeci promień r (grecka litera ro) można wyliczyć ze wzoru ρ = R + r a) Udowodnij ten wzór b) Oblicz r, wiedząc, że R = 25, a r = 9 9. Dany jest trójkąt ABC Długość boku BC to a, długość boku AC to b Prosta CD jest przedłużeniem dwusiecznej kąta ACB Przecina ona bok AB w punkcie D, dzieląc go na odcinki o długości c 1 i c 2 Prosta równoległa do dwusiecznej CD przechodząca przez punkt A przecina prostą CB w punkcie E Prosta równoległa do AB i przechodząca przez C przecina prostą AE w punkcie F B C a b c 1 D c 2 A b c 2 F E a) Udowodnij, że trójkąt EFC jest podobny do trójkąta CDB b) Udowodnij, że CE = b c) Udowodnij, że CF = c 2 d) Korzystając z podobieństwa trójkątów EFC i CDB, pokaż, że a c = 1 b c2 e) Na jakie długości dzieli bok o długości 4 w trójkącie egipskim (3, 4, 5) dwusieczna kąta między bokami o długości 3 i 5? Patrz rysunek 5 4 y Udowodnij, że jeśli boki trójkąta tworzą ciąg geometryczny o ilorazie q, to < q < 2 2 (Liczba ϕ = przedstawia złotą proporcję, a κ = jej odwrotność )

20 5. Geometria na płaszczyźnie 11.* W trójkącie prostokątnym ABC z kątem prostym przy wierzchołku C narysowano odcinek CD o długości AB prostopadły do AB Zobacz na rysunku Długości odcinków oznaczono małymi literami: BC = a, AC = b, AB = c, BD =, AD = y Wyraź długości i y za pomocą a i b D B y c c E a A b C 12. W trójkąt prostokątny o bokach a, b i c, gdzie c jest przeciwprostokątną, wpisano na przeciwprostokątnej kwadrat tak, aby dotykał przyprostokątnych Bok tego kwadratu ma długość Zobacz na rysunku Wyraź przez a, b i c a b c 13. Dany jest trapez ABCD z podstawami AB = a, CD = b (a > b) i wysokością h Przedłużono ramiona BC i AD tak, że się spotkały w punkcie E i utworzyły trójkąt ABE z wysokością opuszczoną z wierzchołka E na prostą AB o długości H a) Wyraź wysokość H tylko za pomocą zmiennych a, b i h b) Pokaż, że stosunek pola trójkąta DCE do pola trapezu ABCD jest jak b 2 : (a 2 b 2 ) 14. W trójkąt równoboczny o boku 4 wpisano trzy przystające okręgi jak na rysunku Oblicz promień wpisanych okręgów 85

21 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy Do rozwiązania zadania 15 bardzo się przydaje następujące twierdzenie Ptolemeusza: W czworokącie wpisanym w okrąg suma iloczynów przeciwległych boków jest równa iloczynowi przekątnych 15.* Na podstawie danych przedstawionych na rysunku znajdź długości, y i z 60 y z Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 i ramionach długości 5 a) Oblicz wysokość tego trójkąta padającą na podstawę b) Oblicz odległość punktu przecięcia środkowych tego trójkąta od jego podstawy c) Oblicz odległość środka okręgu opisanego od podstawy d) Oblicz odległość środka okręgu wpisanego od podstawy 17. Na bokach równoległoboku ABCD zbudowano 4 kwadraty, ich środki nazwano K, L, M, N Zobacz na rysunku M N D C A B L K a) Udowodnij, że czworokąt KLMN jest kwadratem b) Udowodnij, że pole kwadratu KLMN jest równe polu równoległoboku ABCD powiększonemu o jedną czwartą sumy pól czterech kwadratów zbudowanych na bokach równoległoboku (Patrz zadanie 5 na stronie 76 ) 86

22 Odpowiedzi b) Pierwszą taką liczbą jest 101, a ostatnią 297 Wzór na ciąg tych liczb to a n = 7n + 94, a 1 = 101, a 29 = 297 Suma to 29 = = c) 22,222222, d) = = Geometria na płaszczyźnie Zadania zamknięte C C C D D C B B D B Zadania krótkiej odpowiedzi 1. a) 13, b) 5 2, c) 113, d) 12, e) 14, f) a) równoboczny, b) = 2, y = Wskazówka: BD = FB = 2, DE = BC = 1, BDE = = 105, FBC = = 105, a więc bkb 7. b) 3 : 1 8. a) 5 3, b) = a) 121, b) 56, c) 37, d) 22, e) 160, f) a) 90, b) 4 3, c) a = b = a 15. 8p 16. a) 36, b) 144, c) 22,5, d) a) = 20, y = 25, b) Wskazówka: Oba trójkąty są podobne do egipskiego (3, 4, 5) c) z = p

23 Matematyka. Zadania powtórkowe przed maturą. Zakres podstawowy Zadania rozszerzonej odpowiedzi a b ab ca =, cb =, h = c c c 5. Wskazówka Wykorzystaj wzór na pole trójkąta 7. a) = 2 Rr b) Na przykład: r = 36, R = 25 i wtedy a = 11, b = 60, c = 61 c) R + r = 13, R r = 5, skąd R = 9, r = 4 d) Obie muszą być kwadratowe, względnie pierwsze, a jedna z nich musi być parzysta 8. a) Wskazówka: Zacznij od 2 Rr = 2 rρ + 2 ρ R (zobacz poprzednie zadanie) b) e) = 5 2, y = = a + ( a b), y = b + ( a b) abc 12. = 2 c + ab a 13. a) H = a b h 14. r r r 3 2r + 2r 3 = 4, skąd r = 15. = 25, y = 39, z = = = a) 4, b) 4 3, c) 7 8, d) Trygonometria Zadania zamknięte C D C C B C B A C D Uwaga do 4 Jeśli a, b, γ są równe 60, to A i B odpadają, jeśli a < 45, odpada D 144

24 Zbiór Zadania powtórkowe... pomoże uczniom w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Zadania dotyczą wszystkich treści nauczania, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie od roku Książka składa się z 9 skomponowanych tematycznie rozdziałów. Każdy rozdział zawiera: krótkie przypomnienie teoretyczne zadania zamknięte zadania otwarte krótkiej odpowiedzi zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Matematyka Na końcu są zebrane odpowiedzi i wskazówki do zadań. Staranne rozwiązanie zadań ze zbioru ułatwi radzenie sobie z mniej typowymi zadaniami w trakcie egzaminu. Do zbioru załączono zestaw wzorów matematycznych przydatnych na maturze oraz do rozwiązywania zadań w tym zbiorze. W przygotowaniu Zadania powtórkowe... obejmujące treści nauczania z matematyki w zakresie rozszerzonym. Matematyka Tomasz Zamek-Gliszczyński Zadania powtórkowe przed maturą Zakres podstawowy Matematyka Tomasz Zamek-Gliszczyński Zadania powtórkowe przed maturą Zakres rozszerzony Matematyka Matematyka Polecamy również: Matematyka Aleksandra Gębura Kompendium maturalne Zakres podstawowy M Matematyka Matematyka MTP Matematyka Aleksandra Gębura Kompendium maturalne Zakres rozszerzony M Dobry trening dziś, to mniejszy stres jutro M

Planimetria VII. Wymagania egzaminacyjne:

Planimetria VII. Wymagania egzaminacyjne: Wymagania egzaminacyjne: a) korzysta ze związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu, b) wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach, w tym umieszczonych

Bardziej szczegółowo

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej.

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. C Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. Zad. 1 Oblicz pole trójkąta o bokach 13 cm, 14 cm, 15cm. Zad. 2 W trójkącie ABC rys. 1 kąty

Bardziej szczegółowo

Planimetria Uczeń: a) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, b) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów

Planimetria Uczeń: a) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, b) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów Planimetria Uczeń: a) stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, b) korzysta z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych, c) rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 Planimetria to dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności figur geometrycznych leżących na płaszczyźnie (patrz określenie płaszczyzny). Pojęcia

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ELEMENTARNA

GEOMETRIA ELEMENTARNA Bardo, 7 11 XII A. D. 2016 I Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej GEOMETRIA ELEMENTARNA materiały przygotował Antoni Kamiński na podstawie zbiorów zadań: Przygotowanie do olimpiad matematycznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10

Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10 Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10, ACE = 60, ADB = 40 i BEC = 20. Oblicz miarę kąta CAD. B C A D E Typ szkoły: LO LP T Czy jesteś w klasie z rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria

Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria 1. Rodzaje kątów: a) Kąty wierzchołkowe; tworzą je dwie przecinające się proste, mają takie same miary. b) Kąty przyległe; mają wspólne jedno ramię, ich suma

Bardziej szczegółowo

Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie

Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie http://www.zadania.info/) 1. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 10 cm, a promień okręgu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia geometryczne

Podstawowe pojęcia geometryczne PLANIMETRIA Podstawowe pojęcia geometryczne Geometria (słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza mierzenie ziemi) jest jednym z działów matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich najważniejsze elementy

Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich najważniejsze elementy Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich najważniejsze elementy Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180. +

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 11 Zadania planimetria

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 11 Zadania planimetria 1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 o jest równa: A. 6 3 B. 6 C. 3 3 D. 3 2. (1p) W trójkącie równoramiennym długość ramienia wynosi 10 a podstawa 16. Wysokość opuszczona

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r.

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r. Waldemar ompe echy przystawania trójkątów 1. unkt leży na przekątnej kwadratu (rys. 1). unkty i R są rzutami prostokątnymi punktu odpowiednio na proste i. Wykazać, że = R. R 2. any jest trójkąt ostrokątny,

Bardziej szczegółowo

Klasa III technikum Egzamin poprawkowy z matematyki sierpień I. CIĄGI LICZBOWE 1. Pojęcie ciągu liczbowego. b) a n =

Klasa III technikum Egzamin poprawkowy z matematyki sierpień I. CIĄGI LICZBOWE 1. Pojęcie ciągu liczbowego. b) a n = /9 Narysuj wykres ciągu (a n ) o wyrazie ogólnym: I. CIĄGI LICZBOWE. Pojęcie ciągu liczbowego. a) a n =5n dla n

Bardziej szczegółowo

KONKURS ZOSTAŃ PITAGORASEM MUM. Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

KONKURS ZOSTAŃ PITAGORASEM MUM. Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie KONKURS ZOSTAŃ PITAGORASEM MUM ETAP I TEST II Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie 1. A. Stosunek pola koła wpisanego w kwadrat o boku długości 6 do pola koła opisanego na tym kwadracie

Bardziej szczegółowo

Pytania do spr / Własności figur (płaskich i przestrzennych) (waga: 0,5 lub 0,3)

Pytania do spr / Własności figur (płaskich i przestrzennych) (waga: 0,5 lub 0,3) Pytania zamknięte / TEST : Wybierz 1 odp prawidłową. 1. Punkt: A) jest aksjomatem in. pewnikiem; B) nie jest aksjomatem, bo można go zdefiniować. 2. Prosta: A) to zbiór punktów; B) to zbiór punktów współliniowych.

Bardziej szczegółowo

Mini tablice matematyczne. Figury geometryczne

Mini tablice matematyczne. Figury geometryczne Mini tablice matematyczne Figury geometryczne Spis treści Własności kwadratu Ciekawostka:Kwadrat magiczny Prostokąt Własności prostokąta Trapez Własności trapezu Równoległobok Własności równoległoboku

Bardziej szczegółowo

Bukiety matematyczne dla gimnazjum

Bukiety matematyczne dla gimnazjum Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 5 IX rok 2003/2004 Bukiet 1 1. W trójkącie ABC prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Zauważ,

Bardziej szczegółowo

KURS MATURA PODSTAWOWA Część 2

KURS MATURA PODSTAWOWA Część 2 KURS MATURA PODSTAWOWA Część 2 LEKCJA 7 Planimetria ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Kąt na poniższym rysunku ma miarę:

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA pp 2015/16. WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW (nierówność trójkąta, odcinek łączący środki boków, środkowe, wysokość z kąta prostego)

PLANIMETRIA pp 2015/16. WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW (nierówność trójkąta, odcinek łączący środki boków, środkowe, wysokość z kąta prostego) PLNIMETRI pp 2015/16 WŁSNOŚI TRÓJKĄTÓW (nierówność trójkąta, odcinek łączący środki boków, środkowe, wysokość z kąta prostego) Zad.1 Wyznacz kąty trójkąta jeżeli stosunek ich miar wynosi 5:3:1. Zad.2 Znajdź

Bardziej szczegółowo

2. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia (x 6)(x + 8) 2(x 25) jest dodatnia.

2. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia (x 6)(x + 8) 2(x 25) jest dodatnia. 1. Wykaż, że liczba 2 2 jest odwrotnością liczby 1 2. 2. Wykaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia (x 6)(x + 8) 2(x 25) jest dodatnia. 3. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3 DEFINICJE PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3 Czworokąt to wielokąt o 4 bokach i 4 kątach. Przekątną czworokąta nazywamy odcinek łączący przeciwległe wierzchołki. Wysokością czworokąta nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadanie 1. Na bokach trójkąta równobocznego ABC tak wybrano punkty E, F oraz D, że AE = BF = CD = 1 AB (rysunek obok). a) Udowodnij, że trójkąt EFD jest

Bardziej szczegółowo

Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. Trójkąty. Trójkąt dowolny. Wielokąty trygonometria 1.

Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. Trójkąty. Trójkąt dowolny. Wielokąty trygonometria 1. Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii Wielokąt wypukły miara każdego kąt wewnętrznego jest mniejsza od 180 o. Liczba przekątnych: n*(n-2) Suma kątów wewnętrznych wielokąta

Bardziej szczegółowo

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie 9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Trójkąty. 1. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne p i q oraz przeciwprostokątną r. Z twierdzenia Pitagorasa wynika równość:

Klasa 3. Trójkąty. 1. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne p i q oraz przeciwprostokątną r. Z twierdzenia Pitagorasa wynika równość: Klasa 3. Trójkąty. 1. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne p i q oraz przeciwprostokątną r. Z twierdzenia Pitagorasa wynika równość: A. r 2 + q 2 = p 2 B. p 2 + r 2 = q 2 C. p 2 + q 2 = r 2 D. p + q

Bardziej szczegółowo

Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii

Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii Wielokąty na płaszczyźnie obliczenia z zastosowaniem trygonometrii Obliczenia geometryczne z zastosowaniem własności funkcji trygonometrycznych w wielokątach wypukłych Wielokąt - figura płaską będąca sumą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15 Kolokwium nr 3: 27.01.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Kolokwium nr 4: 3.02.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Ćwiczenia 13,15,20,22.01.2015 (wtorki, czwartki) 266.

Bardziej szczegółowo

7. PLANIMETRIA.GEOMETRIA ANALITYCZNA

7. PLANIMETRIA.GEOMETRIA ANALITYCZNA 7. PLANIMETRIA.GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA ZAMKNIĘTE 1. Okrąg o równaniu : A) nie przecina osi, B) nie przecina osi, C) przechodzi przez początek układu współrzędnych, D) przechodzi przez punkt. 2. Stosunek

Bardziej szczegółowo

MATURA Przygotowanie do matury z matematyki

MATURA Przygotowanie do matury z matematyki MATURA 2012 Przygotowanie do matury z matematyki Część VII: Planimetria ROZWIĄZANIA Powtórka jest organizowana przez redaktorów portalu MatmaNa6.pl we współpracy z dziennikarzami Gazety Lubuskiej. Witaj,

Bardziej szczegółowo

Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 2017/2018.

Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 2017/2018. Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 017/018 19 grudnia 017 1 1 Klasy pierwsze - poziom podstawowy 1. Dane są zbiory

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. W trapezie ABCD poprowadzono przekątne, które podzieliły go na cztery trójkąty. Mając dane pole S 1

Zadanie 1. W trapezie ABCD poprowadzono przekątne, które podzieliły go na cztery trójkąty. Mając dane pole S 1 Zadanie. W trapezie ABCD poprowadzono przekątne, które podzieliły go na cztery trójkąty. Mając dane pole S i S 2 obliczyć pole trapezu ABCD. Zadanie 2. Mamy trapez, w którym suma kątów przy dłuższej podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Nauczyciela Regulamin konkursu Zadania

SPIS TREŚCI. Do Nauczyciela Regulamin konkursu Zadania SPIS TREŚCI Do Nauczyciela... 6 Regulamin konkursu... 7 Zadania Liczby i działania... 9 Procenty... 14 Figury geometryczne... 19 Kąty w kole... 24 Wyrażenia algebraiczne... 29 Równania i nierówności...

Bardziej szczegółowo

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2). 1. Narysuj poniższe figury: a), b), c) 2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. Podaj równanie okręgu. 3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego

Bardziej szczegółowo

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie 9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Czy istnieje taki wielokat, który ma 2 razy więcej przekatnych niż boków?

ZADANIE 2 Czy istnieje taki wielokat, który ma 2 razy więcej przekatnych niż boków? PLANIMETRIA 2 ZADANIE 1 W rombie jedna z przekatnych jest dłuższa od drugiej o 3 cm. Dla jakich długości przekatnych pole rombu jest większe od 5cm 2? 1 ZADANIE 2 Czy istnieje taki wielokat, który ma 2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach:

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: Kąt możemy opisać wpisując w łuk jego miarę (gdy jest znana). Gdy nie znamy miary kąta,

Bardziej szczegółowo

Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt dla ucznia Planimetria: 5.

Bardziej szczegółowo

Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6)

Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6) Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6) MARIUSZ WRÓBLEWSKI IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Dany jest równoległobok ABCD. Narysuj za pomocą linijki i ekierki odcinek BF prostopadły do odcinka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 2015/16) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 2015/16) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 05/6) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum (osiągnięcia ucznia w zakresie podstawowym) I. Liczby rzeczywiste. Język

Bardziej szczegółowo

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI 2 proste

Bardziej szczegółowo

Skrypt 33. Powtórzenie do matury:

Skrypt 33. Powtórzenie do matury: Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 33 Powtórzenie do matury:

Bardziej szczegółowo

Geometria. Zadanie 1. Liczba przekątnych pięciokąta foremnego jest równa A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Geometria. Zadanie 1. Liczba przekątnych pięciokąta foremnego jest równa A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Geometria Zadanie 1. Liczba przekątnych pięciokąta foremnego jest równa A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 W tym przypadku możemy wykonać szkic pięciokąta i policzyć przekątne: Zadanie. Promień okręgu opisanego na kwadracie

Bardziej szczegółowo

Skrypt 28. Przygotowanie do egzaminu Podstawowe figury geometryczne. 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących rodzajów i własności kątów

Skrypt 28. Przygotowanie do egzaminu Podstawowe figury geometryczne. 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących rodzajów i własności kątów Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 28 Przygotowanie do egzaminu Podstawowe figury

Bardziej szczegółowo

Bank zadań na egzamin pisemny (wymagania podstawowe; na ocenę dopuszczającą i dostateczną)

Bank zadań na egzamin pisemny (wymagania podstawowe; na ocenę dopuszczającą i dostateczną) Bank zadań na egzamin pisemny (wymagania podstawowe; na ocenę dopuszczającą i dostateczną) Zadania zamknięte (jedna poprawna odpowiedź) 1 punkt Wyrażenia algebraiczne Zadanie 1. Wartość wyrażenia 3 x 3x

Bardziej szczegółowo

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska Egzamin Gimnazjalny Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Zobaczę-dotknę-wiem i umiem, dofinansowany przez Fundację mbanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć

Projekt Zobaczę-dotknę-wiem i umiem, dofinansowany przez Fundację mbanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć Kartka papieru i własności trójkątów. Ćwiczenie 1 Uczniowie ustalają ile znają rodzajów trójkątów. Podział ze względu na miary kątów Podział ostrokątny prostokątny rozwartokątny ze względu na długości

Bardziej szczegółowo

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk PLANIMETRIA Lekcja 102-103. Miary kątów w trójkącie str. 222-224 Nawiązanie do gimnazjum Planimetria to., czy planimetria zajmuje się. (Dział geometrii, który zajmuje się badaniem płaskich figur geometrycznych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 2015/16)

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 2015/16) Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 05/6) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum (osiągnięcia ucznia w zakresie podstawowym) I. Liczby rzeczywiste. Język

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OMG 2016 rok SZCZYRK 2016 Pierwsze zawody indywidualne Treści

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OM 2015 rok SZCZYRK 2015 Pierwsze zawody indywidualne Treści

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ - ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

ZBIÓR ZADAŃ - ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA ZIÓR ZŃ - ROZUMOWNIE I RGUMENTJ 0--30 Strona ZIÓR ZO O WYMGNI EGZMINYJNEGO - ROZUMOWNIE I RGUMENTJ. Zapisz sumę trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest liczba n. zy suma ta jest

Bardziej szczegółowo

IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (3 października 2013 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba 3 9 3 27 jest a) niewymierna; b) równa 3 27;

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Udowodnij, że AB CD = BC DA. Rysunek 2. Po inwersji o środku w punkcie E. Rysunek 3. Po inwersji o środku w punkcie A

Rysunek 1. Udowodnij, że AB CD = BC DA. Rysunek 2. Po inwersji o środku w punkcie E. Rysunek 3. Po inwersji o środku w punkcie A g H e D c H' E g' h e' O d A C' d' C A' F' f' I' G' B' G I F f INWERSJA Inwersją o środku O i promieniu r nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny (bez punktu O), które każdemu punktowi X O przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Kąty, trójkąty i czworokąty.

Kąty, trójkąty i czworokąty. Kąty, trójkąty i czworokąty. str. 1/5...... imię i nazwisko lp. w dzienniku...... klasa data 1. Do kartonu wstawiono 3 garnki (zobacz rysunek), których dna mają promienie:13 cm, 15 cm i 11 cm. Podaj długość

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI - MODUŁ 11 Teoria planimetria

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI - MODUŁ 11 Teoria planimetria 1 Pomimo, że ten dział, to typowa geometria wydawałoby się trudny dział to paradoksalnie troszkę tu odpoczniemy, jeśli chodzi o teorię. Dlaczego? Otóż jak zapewne doskonale wiesz, na maturze otrzymasz

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 2. Narysuj dowolny kąt rozwarty ABC, a następnie przy pomocy dwusiecznych skonstruuj kąt o

SPRAWDZIAN NR Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 2. Narysuj dowolny kąt rozwarty ABC, a następnie przy pomocy dwusiecznych skonstruuj kąt o SPRAWDZIAN NR 1 ANNA KLAUZA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Średnica koła jest o 4 cm dłuższa od promienia. Pole tego koła jest równe 2. Narysuj dowolny kąt rozwarty ABC, a następnie przy pomocy dwusiecznych

Bardziej szczegółowo

2 Figury geometryczne

2 Figury geometryczne Płaszczyzna, proste... 21 2 igury geometryczne 1 Płaszczyzna, proste i półproste P 1. Wypisz proste, do których: a) prosta k jest równoległa, o n k l b) prosta p jest prostopadła, m c) prosta k nie jest

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMJ

Treści zadań Obozu Naukowego OMJ STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMJ Poziom OM 2017 rok SZCZYRK 2017 Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wspó³finansowana

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2011/12

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2011/12 168. Uporządkować podane liczby w kolejności niemalejącej. sin50, cos80, sin170, cos200, sin250, cos280. 169. Naszkicować wykres funkcji f zdefiniowanej wzorem a) f(x) = sin2x b) f(x) = cos3x c) f(x) =

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha dla uczniów szkół średnich Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22 18. kwiecień 2011 rok 1. W trapezie

Bardziej szczegółowo

I. Funkcja kwadratowa

I. Funkcja kwadratowa Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2018/2019 w CKZiU nr 3 Ekonomik w Zielonej Górze KLASA III fl POZIOM PODSTAWOWY I. Funkcja kwadratowa narysować wykres funkcji

Bardziej szczegółowo

Tematy: zadania tematyczne

Tematy: zadania tematyczne Tematy: zadania tematyczne 1. Ciągi liczbowe zadania typu udowodnij 1) Udowodnij, Ŝe jeŝeli liczby,, tworzą ciąg arytmetyczny ), to liczby,, takŝe tworzą ciąg arytmetyczny. 2) Ciąg jest ciągiem geometrycznym.

Bardziej szczegółowo

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (18 października 01 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Miary α, β, γ kątów pewnego trójkąta spełniają warunek

Bardziej szczegółowo

MATURA Powtórka do matury z matematyki. Część VII: Planimetria ODPOWIEDZI. Organizatorzy: MatmaNa6.pl, naszemiasto.pl

MATURA Powtórka do matury z matematyki. Część VII: Planimetria ODPOWIEDZI. Organizatorzy: MatmaNa6.pl, naszemiasto.pl MATURA 2012 Powtórka do matury z matematyki Część VII: Planimetria ODPOWIEDZI Organizatorzy: MatmaNa6.pl, naszemiasto.pl Witaj, otrzymałeś już siódmą z dziesięciu części materiałów powtórkowych do matury

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?

Bardziej szczegółowo

METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA. WYKŁAD 1 Czas: 45

METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA. WYKŁAD 1 Czas: 45 METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA WYKŁAD 1 Czas: 45 TWIERDZENIE PONCELETA-STEINERA W roku 1833, Szwajcarski matematyk Jakob Steiner udowodnił, że wszystkie klasyczne konstrukcje (za pomocą cyrkla i linijki)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZED EGZAMINEM KLASA I LICEUM

ZADANIA PRZED EGZAMINEM KLASA I LICEUM ZADANIA PRZED EGZAMINEM KLASA I LICEUM + 7. Równanie = 0 : + A. ma tylko jedno rozwiązanie równe 7 B. ma tylko jedno rozwiązania równe 7 C. ma tylko jedno rozwiązanie równe D. nie ma rozwiązań.. Do przedziału,

Bardziej szczegółowo

KLASA I LO Poziom podstawowy (styczeń) Treści nauczania wymagania szczegółowe:

KLASA I LO Poziom podstawowy (styczeń) Treści nauczania wymagania szczegółowe: KLASA I LO Poziom podstawowy (styczeń) Treści nauczania wymagania szczegółowe: ZAKRES PODSTAWOWY 7. Planimetria. Uczeń: 1) rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych)

Bardziej szczegółowo

Geometria. Planimetria. Podstawowe figury geometryczne

Geometria. Planimetria. Podstawowe figury geometryczne Geometria Geometria (słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza mierzenie ziemi) jest jednym z działów matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych i zależności między nimi. Aksjomaty

Bardziej szczegółowo

ETAP 3 GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE

ETAP 3 GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE LAMBDA Zespół Szkół w Chełmży ul. Hallera 23, 87 140 Chełmża tel./fax. 675 24 19 Konkurs matematyczny dla uczniów klas III gimnazjum www.lamdba.neth.pl ETAP 3 GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala

Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala str. 1/5...... imię i nazwisko lp. w dzienniku...... klasa data 1. Na którym rysunku przedstawiono odcinek? 2. Połącz figurę z jej nazwą. odcinek łamana prosta półprosta

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria Definicja 1. Mówimy, że odcinki i CD są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli CD = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. Astr. 1/6. 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu?

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. Astr. 1/6. 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu? Klasa 5. Figury na płaszczyźnie Astr. 1/6... imię i nazwisko...... klasa data 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu? 2. Oblicz obwód trapezu równoramiennego o podstawach długości 18 cm i 12 cm

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia o czworokącie wpisanym w okrąg i o czworokącie opisanym na okręgu.

Twierdzenia o czworokącie wpisanym w okrąg i o czworokącie opisanym na okręgu. Twierdzenia o czworokącie wpisanym w okrąg i o czworokącie opisanym na okręgu. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz Teoria Definicja 1. Klasyfikacja czworokątów (wypukłych): Trapez jest czworokątem, w którym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA ZBIÓR ZADAŃ MATURALNYCH. Lata Poziom podstawowy. Uzupełnienie Zadania z sesji poprawkowej z sierpnia 2019 r.

MATEMATYKA ZBIÓR ZADAŃ MATURALNYCH. Lata Poziom podstawowy. Uzupełnienie Zadania z sesji poprawkowej z sierpnia 2019 r. MATEMATYKA ZBIÓR ZADAŃ MATURALNYH Lata 010 019 Poziom podstawowy Uzupełnienie 019 Zadania z sesji poprawkowej z sierpnia 019 r. Opracował Ryszard Pagacz Spis treści Zadania maturalne.........................................................

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolne Zawody Matematyczne Klasa I LO i I Technikum - zakres podstawowy Etap wojewódzki 02.04.2005 rok Czas rozwiązywania zadań 150 minut

Międzyszkolne Zawody Matematyczne Klasa I LO i I Technikum - zakres podstawowy Etap wojewódzki 02.04.2005 rok Czas rozwiązywania zadań 150 minut Klasa I - zakres podstawowy Etap wojewódzki 17.04.004 rok Zad 1 ( 6 pkt) Znajdź wszystkie liczby czterocyfrowe podzielne przez 15, w których cyfrą tysięcy jest jeden, a cyfrą dziesiątek dwa. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OMG 2015 rok SZCZYRK 2015 Treści zadań Pierwsze zawody indywidualne

Bardziej szczegółowo

Geometria. Rodzaje i własności figur geometrycznych:

Geometria. Rodzaje i własności figur geometrycznych: Geometria Jest jednym z działów matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych i zależności między nimi. Figury geometryczne na płaszczyźnie noszą nazwę figur płaskich, w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

1 Odległość od punktu, odległość od prostej

1 Odległość od punktu, odległość od prostej 24 Figury geometryczne 2 Figury geometryczne 1 Odległość od punktu, odległość od prostej P 1. Odległość punktu K od prostej p jest równa 4 cm. Który z odcinków ma długość równą 4 cm? K p A B C D A. AK

Bardziej szczegółowo

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (24 września 2015 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Dane są takie dodatnie liczby a i b, że 30% liczby a

Bardziej szczegółowo

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Zad 1: Na paraboli o równaniu y = 1 x znajdź punkt P leŝący najbliŝej prostej o równaniu x + y = 0 Napisz równanie stycznej do tej paraboli, poprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE PLANIMETRIA POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Danuta Brzezińska

ZADANIA MATURALNE PLANIMETRIA POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Danuta Brzezińska ZADANIA MATURALNE PLANIMETRIA POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Danuta Brzezińska Zad.1. ( 1pkt) Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa. Jaka jest miara kąta środkowego?

Bardziej szczegółowo

Geometria płaska - matura Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 3 7cm poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość: 12

Geometria płaska - matura Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 3 7cm poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość: 12 Geometria płaska - matura 010 1. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają ługości 7cm i 4 7cm. Wysokość poprowazona z wierzchołka kąta prostego ma ługość: 1 5 A. 7cm B. cm C. 8 7cm D. 7 7cm 5 7. Miara

Bardziej szczegółowo

A. fałszywa dla każdej liczby x.b. prawdziwa dla C. prawdziwa dla D. prawdziwa dla

A. fałszywa dla każdej liczby x.b. prawdziwa dla C. prawdziwa dla D. prawdziwa dla Zadanie 1 Liczba jest równa A. B. C. 10 D. Odpowiedź B. Zadanie 2 Liczba jest równa A. 3 B. 2 C. D. Odpowiedź D. Zadanie 3. Liczba jest równa Odpowiedź D. Zadanie 4. Liczba osobników pewnego zagrożonego

Bardziej szczegółowo

Figury geometryczne. 1. a) Narysuj prostą prostopadłą do prostej, przechodzącą przez punkt. b) Narysuj prostą równoległą do prostej,

Figury geometryczne. 1. a) Narysuj prostą prostopadłą do prostej, przechodzącą przez punkt. b) Narysuj prostą równoległą do prostej, Figury geometryczne str. 1/7...... imię i nazwisko lp. w dzienniku...... klasa data 1. a) Narysuj prostą prostopadłą do prostej, przechodzącą przez punkt. b) Narysuj prostą równoległą do prostej, przechodzącą

Bardziej szczegółowo

Klasówka gr. A str. 1/3

Klasówka gr. A str. 1/3 Klasówka gr. A str. 1/3 1. Boki trójkąta ABC mają długości 9 cm, 7cm, 8 cm. Boki trójkąta podobnego A B C w skali 1 2 mają długości: A. 18 cm, 14 cm, 16 cm B. 4 1 2 cm, 3 1 2 cm, 4 cm C. 4 1 2 cm, 7 cm,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka matematyki (III etap edukacyjny) IV rok matematyki Semestr letni 2017/2018 Ćwiczenia nr 6

Dydaktyka matematyki (III etap edukacyjny) IV rok matematyki Semestr letni 2017/2018 Ćwiczenia nr 6 Dydaktyka matematyki (III etap edukacyjny) IV rok matematyki Semestr letni 2017/2018 Ćwiczenia nr 6 Lang: Długość okręgu. pole pierścienia będę chciał znaleźć inne wyrażenie na pole pierścienia. oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Skrypt 30. Przygotowanie do egzaminu Okrąg wpisany i opisany na wielokącie

Skrypt 30. Przygotowanie do egzaminu Okrąg wpisany i opisany na wielokącie Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 30 Przygotowanie do egzaminu Okrąg wpisany

Bardziej szczegółowo

Wielokąty i Okręgi- zagadnienia

Wielokąty i Okręgi- zagadnienia Wielokąty i Okręgi- zagadnienia 1. Okrąg opisany na trójkącie. na każdym trójkącie można opisać okrąg, środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia symetralnych boków tego trójkąta, jeżeli

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA - TRÓJKATY (2) ZDANIA ŁATWE

PLANIMETRIA - TRÓJKATY (2) ZDANIA ŁATWE PLANIMETRIA - TRÓJKATY (2) ZDANIA ŁATWE ZADANIE 1 Jeżeli wysokość trójkata równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa A) 6 B) 4 3 3 C) 2 3 D) 4 3 ZADANIE 2 Pole trójkata o bokach a = 4 cm

Bardziej szczegółowo

Jednokładność i podobieństwo

Jednokładność i podobieństwo Jednokładność i podobieństwo Adrian Łydka Bernadeta Tomasz Teoria Definicja 1. Iloczynem niezerowego wektora u przez liczbę rzeczywistą s 0 nazywamy wektor v spełniający następujące dwa warunki: 1) v =

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria efinicja 1. Mówimy, że odcinki i są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli ramiona

Bardziej szczegółowo

I. Funkcja kwadratowa

I. Funkcja kwadratowa Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas III w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Dla każdej klasy 3 obowiązuje taka ilość poniższego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązania zadań Arkusz maturalny z matematyki nr POZIOM PODSTAWOWY Zadanie (pkt) Sposób I Skoro liczba jest środkiem przedziału, więc odległość punktu x od zapisujemy przy pomocy wartości bezwzględnej.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATURĄ MAJ 2015 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 22 strony ( zadania 1 19). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Matematyka

Spis treści. Matematyka ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: III Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Miara kąta. Sprawnie operuje pojęciami:

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego

Bardziej szczegółowo

Obozowa liga zadaniowa (seria I wskazówki)

Obozowa liga zadaniowa (seria I wskazówki) Obozowa liga zadaniowa (seria I wskazówki) 1. Rozstrzygnij, która liczba jest większa: 9 czy 3 1? 9 < 30 8 10 < 9 10 3 0 < 3 1.. Rozstrzygnij, która liczba jest większa: 81 czy 3 49? 81 > 80 56 10 > 43

Bardziej szczegółowo