IFS Applications 10 Instrukcja II Wprowadzenie pozycji magazynowych oraz opracowanie technologii produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IFS Applications 10 Instrukcja II Wprowadzenie pozycji magazynowych oraz opracowanie technologii produkcji"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 2 Pozycje magazynowe, gniazda i linie produkcyjne oraz technologia wytwarzania 1. Wydziały i Magazyny Grupy lokalizacji magazynowych Wydziały Należy wprowadzić do systemu dane struktury organizacyjnej składającej się z wydziałów oraz magazynów Dane wprowadzamy wg tabeli: ID wydziału Opis Typ lokalizacji WZ Wydział zaopatrzenia Kontrola jakości WP Wydział produkcji Linia produkcyjna WS Wydział sprzedaży Wydanie Lokalizacja: Zarządzanie magazynem Lokalizacja Grupy lokalizacji magazynowych Lokalizacje magazynowe Należy wprowadzić do systemu magazyny w oparciu o wprowadzone grupy lokalizacji, przypisując charakterystyczną nazwę dla każdego magazynu Dane wprowadzamy wg tabeli: 1

2 ID magazynu NR lokalizacji Grupa lokalizacji Typ lokalizacji MG WZ Kontrola jakości MG WP Linia produkcyjna MG WP Linia produkcyjna MG WP Linia produkcyjna MG WS Wydanie Lokalizacja: Zarządzanie magazynem Lokalizacja Lokalizacje magazynowe Lokalizacja przyjęć Należy określić domyślną lokalizację dla dostawy nowych towarów Domyślna lokalizacja przyjęć: Um: FP Nr lokalizacji wydziału: Typ lokalizacji: Kontrola jakości Wydział: WZ Wydział zaopatrzenia Lokalizacja: Zaopatrzenie Przyjęcie Dane podstawowe przyjęcia Lokalizacja przyjęć 2

3 Pozycje magazynowe Pozycja magazynowa jest to element, pozycja asortymentowa, indeks materiałowy, inaczej to ogólne określenie produktu, zespołu, materiału, surowca, itp. znajdującego się w danym magazynie Należy zwrócić uwagę na rodzaj wprowadzanej pozycji magazynowej Wyróżnia się pozycje ZAKUPOWE oraz PRODUKOWANE Należy utworzyć pozycje magazynowe według tabeli: ID Opis pozycji Grupa kosztowa 1 i 2 Grupa księgowa Rodzina produktów Czas zakupu Szacowany koszt materiałowy Grupa kosztowa Pozycje Zakupowe PD Pedały F_PD 2 5,0 BL2,5 Blachy 2,5 x 1000 x 200 F_BL 5 27,5 BL10 Blachy 10 x 300 x 350 F_BL 5 58,0 SR10 Śruby M10 F_SR 2 0,5 SR20 Śruby M20 F_SR 2 1,5 Pozycje produkowane KRB Korby F_KR ZB Zębatki F_ZB Czas oraz koszt, zostanie ZK Zespoły korbowe F_ZK obliczony w dalszym ZKP Zespoły korby z etapie F_ZK pedałem Poniżej zamieszczono proces wprowadzenia pozycji magazynowej do systemu na podstawie: pozycja zakupowa PD Pedały Postępuj według zamieszczonego przykładu i utwórz resztę pozycji magazynowych Zapisuj dane po uzupełnieniu każdej zakładki formularza! Lokalizacja: Zarządzanie magazynem Pozycja Pozycja magazynowa 3

4 W celu dodania nowej pozycji wybierz + Pozycja magazynowa Ogólne Zamieszczamy dane w zakładce ogólne według schematu poniżej Przydzielamy odpowiednie grupy kosztowe, księgowe oraz rodziny produktowe W miejscu Kod produktu należy wstawić znak * (oznacza typ pozycji: ZWYKŁE) Określamy klasę pozycji jako: A 4

5 Pozycja magazynowa Koszty Należy dodać szacowany koszt materiału dla pozycji magazynowej według tabeli powyżej (dla pozycji Pedały szacunkowy koszt wynosi 5,00) Pozycja magazynowa Dane planistyczne Dane planistyczne wypełniamy dla każdej pozycji magazynowej według tabeli: Min wlk. partii Maks wlk. partii Krotność wlk. partii Standardowa wlk. partii Współczynnik braków Zapas bezp

6 Pozycja magazynowa Domyślne lokalizacje Każda pozycja magazynowa posiada lokalizację domyślną (magazyn domyślny) Magazyn typu Kontrola jakości, Linia produkcyjna lub Wydanie określa miejsce docelowe, w którym przechowywane są surowce, materiały produkcyjne oraz wyroby gotowe Każdej pozycji magazynowej należy przypisać zgodnie ze schematem fabryki, dane o domyślnych magazynach, w których pozycje mogą się znajdować Pozycja zakupowa posiada dwie lokalizacje, w której występuje (lokalizacja przyjęcia oraz wykorzystania w produkcji) Dla pozycji magazynowej produkowanej można dodać tylko jedną lokalizację domyślną, ponieważ określa ona miejsce, w którym przechowywane są wyroby gotowe Wprowadź dane lokalizacji zgodnie z tabelą poniżej: ID Opis pozycji Nr lokalizacji Magazyn Pozycje Zakupowe PD Pedały BL2,5 Blachy 2,5 x 1000 x BL10 Blachy 10 x 300 x SR10 Śruby M SR20 Śruby M Pozycje produkowane MG11 MG23 MG11 MG22 MG11 MG21 MG11 MG23 MG11 MG23 KRB Korby MG23 ZB Zębatki MG23 ZK Zespoły korbowe MG23 ZKP Zespoły korby z pedałem MG31 6

7 Według przedstawionego procesu dodawania pozycji magazynowej dla PD Pedały, dodaj pozycje magazynowe dla pozostałych elementów zakupowych: SR10; SR20; BL2,5; BL10 Poniżej przedstawiono schemat dodawania pozycji produkowanej na podstawie Korby Zapoznaj się z procesem dodawania pozycji produkowanej i utwórz pozycje magazynowe dla wszystkich elementów: Korby, Zębatki, Zespołu Korby, Zespołu korby z pedałem Prawidłowo dodane pozycje magazynowe powinny wyglądać następująco: 7

8 Pozycja magazynowa typu produkowana Korba Dane ogólne Pozycja magazynowa typu produkowana Korba Dane planistyczne 8

9 Pozycja magazynowa typu produkowana Korba Domyślne lokalizacje 2. Struktury produktowe Na podstawie przygotowanych pozycji magazynowych należy określić struktury produktowe. Dane dotyczące powiązań produktowych pochodzą z wcześniej przygotowanej struktury BOM wyrobu. Należy zwrócić szczególną uwagę na normy zużycia każdego elementu wchodzącego w skład wyrobu produkowanego, dla którego tworzymy strukturę produktową. Lokalizacja: Projektowanie Struktura Struktura produktowa Przechodzimy do zakładki dodawania struktury produktowej Należy skorzystać z okna wyszukiwania (F3) i wyszukać wcześniej wprowadzone pozycje magazynowe wpisując w kryteria wyszukiwania Um.: FP 9

10 Po zatwierdzeniu ukaże się lista rozwijana z wprowadzonymi pozycjami magazynowymi do systemu Należy wybrać pozycję typu PRODUKCJA Po wybraniu pozycji magazynowej, należy określić strukturę produktową (elementy składowe produkowanego wyrobu wraz z normami zużycia poszczególnych komponentów) przykład dodawania struktury produktowej dla pozycji KRB Korba: Należy prawidłowo określić normy zużycia!! Aby dodać pozycję klikamy w + następnie wpisujemy komponent BL10 oraz normę zużycia (w przypadku produkcji korby) 0,5 Jeżeli wszystkie komponenty zostały dodane prawidłowo należy zmienić status produktu z Wstępny na Wykonawczy Aby zmienić status na wykonawczy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę Status, wybrać z listy pozycję Wykonawczy 10

11 Zatwierdzamy zmiany komunikatu W celu zmiany statusu na wykonawczy klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę Status Prawidłowo wykonana struktura produktowa oraz zmieniony status na: Wykonawcza 11

12 Wprowadzona struktura produktu dla ZKP Zespół korby z pedałem Według powyższego schematu dodaj struktury produktowe dla pozycji magazynowych produkowanych: KRB Korba, ZB Zębatka, ZK Zespół korby, ZKP Zespół korby z pedałem 3. Gniazda i linie produkcyjne Linie produkcyjne Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Gniazdo i linia produkcyjne Linia produkcyjna Wprowadź 3 linie produkcyjne według schematu produkcyjnego fabryki Dane zostały podane w tabeli: ID linii Nazwa Pozycje produkowane na linii produkcyjnej Wejście Wyjście L1_PK Produkcja korby KRB Korba MG21 MG23 L2_PZ Produkcja ZB Zębatka MG22 MG23 zębatki L3_M Montaż ZK Zespół korby MG23 MG31 ZKP Zespól korby z pedałem 12

13 Postępuj według zamieszczonego schematu, przygotowanego dla linii produkcyjnej L1_PK po czym utwórz pozostałe linie produkcyjne, dodając odpowiednie pozycje produkowane oraz lokalizacje wejścia oraz wyjścia Zwróć uwagę, że na linii L3_M montowane są dwie pozycje magazynowe!! Lokalizacja: Wejście / Wyjście Gniazda produkcyjne Gniazdo produkcyjne jest to najmniejsza jednostka organizacji logistycznej produkcji, gniazda przypisane są do linii produkcyjnej oraz wydziału. Każde gniazdo produkcyjne opisuje daną operację, która wykonywana jest podczas produkcji wyrobu gotowego. Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Gniazdo i linia produkcyjne Gniazdo prod. 13

14 Wprowadź 15 gniazd produkcyjnych zgodnie z danymi zawartymi w tabeli: Gniazdo Nazwa Linia produkcyjna Wydział produkcyjny G11 Prasa z wykrojnikiem G12 Piec G13 Kuźnia G14 Prasa z okrojnikiem L1_PK G15 Piaskarka G16 Wiertarka kadłubowa 1 G17 Wiertarka kadłubowa 2 G18 Stanowisko KJ F_WP G21 Prasa z wykrojnikiem 1 G22 Prasa z wykrojnikiem 2 G23 Prasa z wykrojnikiem 3 L2_PZ G24 Stanowisko KJ G31 Stanowisko montażu 1 G32 Stanowisko montażu 2 L3_M G33 Stanowisko KJ Poniżej zamieszczono schemat wprowadzenia gniazd produkcyjnych na podstawie G11, G21, G31 Wprowadź pozostałe gniazda produkcyjne Należy zmienić domyślne dane w pozycji: Um. : FP Fabryka Poznań Maks. Godz./Operacja z

15 Gniazdo produkcyjne G11 Prasa z wykrojnikiem Gniazdo produkcyjne G21 Prasa z wykrojnikiem 1 Gniazdo produkcyjne G31 Stanowisko montażu 1 15

16 ID części KRB ZB 4. Marszruta Marszruta technologiczna określa kolejność operacji oraz definiuje wykorzystywane gniazda produkcyjne, na których produkowane są dane pozycje magazynowe. Lokalizacja: Projektowanie Marszruta Marszruta Należy przejść do lokalizacji dodawania marszruty technologicznej Wyszukujemy za pomocą okna wyszukiwania pozycje magazynową produkowaną Dodajemy operacje technologiczne według tabeli Uwaga! Maszynochłonność jest w systemie definiowana jako obciążenie maszyny lub stanowiska roboczego Przyjęto następujące uproszczenia: a) wykluczono czasy transportu między stanowiskowego b) czasy trwania operacji wykonywanych dla wielu pozycji magazynowych jednocześnie (ogrzewanie i oczyszczanie) podano tak jak dla pozostałych operacji, tj. czas trwania operacji na jednostkę oraz liczba przetworzonych jednostek na godzinę L.p. Operacja G. R. Maszynochłonność Kat. Pracochłonność [Jedn/godz] zaszereg. [Jedn/godz] 1 Wykrawanie przygotówki G FCR_OBR Ogrzewanie przygotówki G Kucie matrycowe na gorąco G FCR_OBR Okrawanie wypływki G FCR_OBR 5 Oczyszczanie G Wiercenie otworu 20 G FCR_OBR Wiercenie otworu 10 G FCR_OBR Kontrola jakości G18 50 FRC_KJ 50 1 Wykrawanie otworów na obwodzie G FCR_OBR Wykrawanie otworów centralnych G FCR_OBR Wykrawanie ząbków G FCR_OBR Kontrola jakości G24 60 FRC_KJ 60 ZK 1 Montaż zespołu korby G31 80 FCR_MON 80 ZKP 1 Montaż zespołu korby z pedałem G32 90 FCR_MON 90 2 Kontrola jakości G33 40 FRC_KJ 40 16

17 Przykład opracowania marszruty technologicznej dla pozycji magazynowej KRB - Korba Wyszukana pozycja magazynowa automatycznie przypisuje wartości jak poniżej: Kolejnym etapem jest dodanie operacji technologicznych zgodnie z tabelą Ważne aby prawidłowo wybrać jednostki pracochłonności: [Jedn/godz] 17

18 Po wprowadzeniu marszrut technologicznych należy sprawdzić ich poprawność oraz zatwierdzić wprowadzone dane Zatwierdzenie polega na zmianie statusu ze Wstępnego na Wykonawczy Po zmianie statusu na Wykonawczy możliwości wprowadzania zmian w marszrucie technologicznej są ograniczone, dlatego należy dokładne sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe oraz czy wprowadzone jednostki pracochłonności mają postać [Jedn/godz] Marszruty, których status nie został zmieniony ze Wstępnego na Wykonawczy, nie zostaną uwzględnione przez system podczas wystawiania zleceń produkcyjnych Aby zmienić status na wykonawczy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę Status, wybrać z listy pozycję Wykonawczy Zatwierdzamy zmiany komunikatu 18

19 W celu zmiany statusu na wykonawczy klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę Status Na podstawie zamieszczonego schematu utwórz marszruty technologiczne dla każdych pozycji magazynowych: KRB Korba, ZB Zębatka, ZK Zespół korby, ZKP Zespół korby z pedałem 5. Kalkulacje Kalkulacja czasu realizacji produkcji Czas realizacji produkcji obliczany jest dla każdej pozycji magazynowej. Czas dotyczy wszystkich czasów operacji produkcyjnych, zdefiniowanych marszrutach technologicznych oraz standardowej wielkości partii. Czas realizacji produkcji opracowany jest według partii wyrobów oraz podawany jest w jednostkach odpowiadających wartością zdefiniowanych okresów planistycznych. Czas produkcji obejmuje czasy przezbrojenia, transportu, operacji. System uwzględnia również informacje dotyczące czasu oczekiwania luz dostępnych zmianach (np. liczbę godzin roboczych w danym dniu, przydzielonego gniazda produkcyjnego, w którym dana operacja technologiczna jest wykonywana) Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Obliczenia Kalkulacja czasu realizacji produkcji Kalkulację czasu realizacji produkcji należy wykonać dla wszystkich dostępnych pozycji magazynowych 19

20 Należy wybrać pozycje magazynowe według umiejscowienia Um.: FP Sprawdzamy parametry wciskając Kontrola Parametry zostawiamy domyślne sprawdź czy są zgodne jak poniżej Zatwierdzamy wykonanie kalkulacji oraz sprawdzamy czy zostały wygenerowane czasy Przechodzimy do lokalizacji: Projektowanie Pozycja magazynowa Pozycje magazynowe Wczytujemy pozycje według umiejscowienia Um.: FP Przesuwając suwakiem wyszukujemy pozycji Czas realizacji produkcji i sprawdzamy czy wygenerowane czasy są zgodne jak poniżej 20

21 Kalkulacja łącznego czasu realizacji Łączny czas realizacji zawiera czas realizacji produkcji oraz czasy zakupowe dla wszystkich komponentów zawartych w pozycjach magazynowych. Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Obliczenia Kalkulacja łącznego czasu realizacji Analogicznie jak dla czasu produkcji, generujemy łączny czas realizacji Należy wybrać pozycje magazynowe według umiejscowienia Um.: FP Zatwierdzamy wykonanie kalkulacji oraz sprawdzamy czy zostały wygenerowane czasy Przechodzimy do lokalizacji: Projektowanie Pozycja magazynowa Atrybuty pozycji Wczytujemy pozycje według umiejscowienia Um.: FP Sprawdzamy czy wygenerowane czasy są zgodne jak poniżej 21

22 Zadania kontrolne Zamieść zrzut ekranu z wprowadzonymi lokalizacjami magazynowymi Lokalizacja: Zarządzanie magazynem Lokalizacja Lokalizacje magazynowe Zamieść zrzut ekranu z wprowadzonymi pozycjami magazynowymi Lokalizacja: Zarządzanie magazynem Pozycja Pozycje magazynowe Zamieść zrzuty ekranu z danymi linii produkcyjnej L1_PK, L2_PZ, L3_M zawierających informacje o pozycjach magazynowych wytwarzanych na danej linii produkcyjnej Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Gniazdo i linia produkcyjne Linia produkcyjna Zamieść zrzuty ekranu obrazujące wprowadzone gniazda produkcyjne odpowiedzialne za kontrole jakości Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Gniazdo i linia produkcyjne Gniazdo prod. Zamieść zrzuty ekranu wprowadzonych operacji technologicznych dla pozycji produkowanych: KRB, ZB, ZK, ZKP Lokalizacja: Projektowanie Marszruta Marszruta Zamieść zrzut ekranu obrazujący wygenerowany łączny czas realizacji Lokalizacja: Projektowanie Standardy produkcyjne Obliczenia Kalkulacja łącznego czasu realizacji 22

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne IFS Applications 2003 - Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 - PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI I KONSTRUOWANIA GNIAZDA I LINIE PRODUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka IFS Applications 2003 - Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych

IFS Applications Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych IFS Applications 2003 - Instrukcja I Utworzenie firmy oraz wprowadzenie danych podstawowych NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA UTWORZENIE NOWEJ FIRMY 1. GENEROWANIE NOWEJ FIRMY

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Magazyn

IFS Applications Magazyn IFS Applications Magazyn Plan: Plan:... 1 1. Lokalizacje magazynowe... 2 2. Dostęp do magazynu... 5 3. Pozycje magazynowe... 6 1/15 1. Lokalizacje magazynowe Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE 2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja IV Zakupy i sprzedaż

IFS Applications Instrukcja IV Zakupy i sprzedaż IFS Applications 2003 - Instrukcja IV Zakupy i sprzedaż NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA ZAKUPY 40. DOSTAWCA Zakupy Dostawcy Dostawca Utwórz dwóch nowych dostawców (id_firmy_d1,

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AXAPTA ĆWICZENIA DO WYKONANIA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AXAPTA ĆWICZENIA DO WYKONANIA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AXAPTA ĆWICZENIA DO WYKONANIA Zadanie 1. Cel: Tworzenie nowego wyrobu i jego składników. Zadanie wykonaj na podstawie Instrukcji punkty: 1. Tworzenie szablonu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn 7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści

Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści Techniczne przygotowanie produkcji Wersja EVO... 2 1. Zakłady i wydziały... 2 2. Grupy operacji... 3 3. Operacje... 4

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 25 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 25 instrukcja rozszerzona Strona 1 Ćwiczenie 25 instrukcja rozszerzona 1. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja Dana Podstawowe Produkcji Kalkulacja Cyklu Wytwarzania Kalkulacja Cyklu Produkcji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Produkcja

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Produkcja ROZDZIAŁ 6 RAKSSQL Produkcja Spis treści Wprowadzenie 6-1 Obieg informacji w module... 6-2 Zasoby produkcyjne 6-3 Wydziały produkcyjne... 6-3 Gniazda... 6-4 Grupy zawodowe... 6-5 Pracownik... 6-6 Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków

Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Automatyczne księgowanie wartości towarów

Automatyczne księgowanie wartości towarów strona 1/9 Automatyczne księgowanie wartości towarów Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPOSOBY KSIĘGOWANIA... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 MAGAZYNY A KONTA KSIĘGOWE... 5 GRUPY TOWAROWE... 6 GRUPY STANDARDOWE...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza mechanizmu korbowo-suwakowego

Analiza mechanizmu korbowo-suwakowego Cel ćwiczenia: Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD/CAE Laboratorium I Analiza mechanizmu korbowo-suwakowego Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze środowiskiem symulacji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zameczex. Charakterystyka zakładu

Zameczex. Charakterystyka zakładu Zameczex Charakterystyka zakładu Zakład zajmuje się głównie produkcją zamków do drzwi. Zatrudnia blisko 60 osób, z których większość pracuje na produkcji (40 osób), w systemie dwuzmianowym. Każda zmiana

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Panel Produkcyjny by CTI. Instrukcja

Panel Produkcyjny by CTI. Instrukcja Panel Produkcyjny by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Logowanie... 7 4. Rejestracja czasu pracy... 8 5. Generowanie dokumentów... 13 5.1. Generowanie dokumentów PW... 15

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów

IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów Plan: Plan:... 1 1 Wstęp... 2 2 Grupy koordynatorów, koordynatorzy.... 2 3 Odbiorca Adres dostawy... 4 4 Definiowanie branżystów.... 5 5 Zatwierdzający...

Bardziej szczegółowo

Receptariusz. Założenia. Spis treści

Receptariusz. Założenia. Spis treści Receptariusz Spis treści 1 Założenia 2 Konfiguracja mechanizmu 2.1 Uruchomienie receptariusza 2.2 Definiowanie receptariusza 2.3 Parametry 3 Obsługa receptariusza 3.1 Zlecanie leków 3.2 Wydawanie leków

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach.

System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizuje produkcję zgodnie z profilem działalności firmy, Wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały, Kontroluje

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Sterowanie 2 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający

Bardziej szczegółowo

AutoPneumatic. Przykładowy produkt gotowy Złącze składa się z następujących elementów: - korpus: *pręt ϕ17, - rurka, - uszczelnienie 1,

AutoPneumatic. Przykładowy produkt gotowy Złącze składa się z następujących elementów: - korpus: *pręt ϕ17, - rurka, - uszczelnienie 1, AutoPneumatic Zakład zajmuje się głównie produkcją elementów do układu hamulcowego w pojazdach. Pracuje w nim 45 pracowników produkcyjnych, w tym 2 brygadzistów oraz 2 szefów produkcji. Praca odbywa się

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją

Forte Zarządzanie Produkcją Forte Zarządzanie Produkcją Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1.B Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Planowanie potrzeb materiałowych prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP): zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji

Bardziej szczegółowo

Zakład przetwórstwa rybnego Ryboo

Zakład przetwórstwa rybnego Ryboo Zakład przetwórstwa rybnego Ryboo Zakład zajmuje się głównie konserwacją i przetwarzaniem ryb oraz produktów rybołówstwa. Pracuje w nim 15-u pracowników produkcyjnych, w tym 1 kierownik produkcji. Zatrudniony

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Zmiany w wersji 4.0

Produkcja by CTI. Zmiany w wersji 4.0 Produkcja by CTI Zmiany w wersji 4.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Moduły dodatkowe... 2 3. Obsługa magazynów... 3 4. Przypisanie pracowników do zlecenia... 4 5. Obliczanie ceny wyrobu gotowego... 5 5.1.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami. użytkowników w systemie express V. 5

Instrukcja zarządzania kontami i prawami. użytkowników w systemie express V. 5 Instrukcja zarządzania kontami i prawami użytkowników w systemie express V. 5 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.3 2. Administracja kontami użytkowników..4 2.1. Dodawanie grup użytkowników....5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Zarządzanie produkcją Pojęcia podstawowe BOM (Bill of Materials) lista powiązań strukturalnych wyrobów i podzespołów informująca o ilości jednostek podrzędnych w jednostce bezpośrednio nadrzędnej. BOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania wyników diagnoza PRZED EGZAMINEM

Instrukcja wprowadzania wyników diagnoza PRZED EGZAMINEM Instrukcja wprowadzania wyników diagnoza PRZED EGZAMINEM Wpisywanie wyników. 1. Po zalogowaniu się w portalu egzamin-diagnoza.nowaera.pl należy przejść do zakładki Testy. Następnie należy wybrać test i

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Co należy zrobić, aby listy wypłat poprawnie rozpisywały się według klasyfikacji budżetowej?

Płace VULCAN. Co należy zrobić, aby listy wypłat poprawnie rozpisywały się według klasyfikacji budżetowej? Płace VULCAN Co należy zrobić, aby listy wypłat poprawnie rozpisywały się według klasyfikacji budżetowej? Aplikacja Płace VULCAN umożliwia automatyczne rozpisywanie zatwierdzonych list wypłat według klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5-7 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą

PRODUKCJA BY CTI. Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą PRODUKCJA BY CTI Opis funkcjonalności: Produkcja z cechą 1 Spis treści: 1. Opis ogólny.... 3 2. Wprowadzenie surowca i wyrobu w Comarch ERP Optima.... 3 3. Konfiguracja Produkcja by CTI.... 3 3.1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima w modelu usługowym Pierwsze kroki w panelu administracyjnym

Comarch ERP Optima w modelu usługowym Pierwsze kroki w panelu administracyjnym Pierwsze kroki w panelu administracyjnym Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Modyfikacja dostępów... 4 2.1 Dodanie/usunięcie użytkowników... 4 2.2 Zamówienie/usunięcie/przepięcie modułów... 5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Krok 2: Dane osobowe pracownika

Krok 2: Dane osobowe pracownika Krok 2: Dane osobowe pracownika W tym ćwiczeniu Krok 1: Struktura organizacyjna (działy) Krok 2: Dane osobowe pracownika Krok 3: Kartoteki kadrowe W tym kroku: Wprowadzimy dane zatrudnianego właśnie pracownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wycieczki i inne wydarzenia

Wycieczki i inne wydarzenia Wycieczki i inne wydarzenia Wprowadzenie w interaktywnym kalendarzu wycieczek i innych wydarzeń szkolnych jest bardzo łatwe. System MobiReg pozwala dodatkowo w bardzo elastyczny sposób ustalić wpływ danego

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Podręcznik użytkownika. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Podręcznik użytkownika. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 7 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Dzienniki pozalekcyjne, nauczania indywidualnego, świetlicowe

Dzienniki pozalekcyjne, nauczania indywidualnego, świetlicowe Dzienniki pozalekcyjne, nauczania indywidualnego, świetlicowe Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, zajęcia indywidualne, zajęcia świetlicowe i odnotowywanie wejść/wyjść uczniów do wszystkich tych zajęć niezbędne

Bardziej szczegółowo

Mini Produkcja by CTI. Instrukcja

Mini Produkcja by CTI. Instrukcja Mini Produkcja by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Konfiguracja... 7 5.1. Baza SQL... 8 5.2. Dokumenty RW...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9 System IFS Applications TM studium przypadku

ROZDZIAŁ 9 System IFS Applications TM studium przypadku Krzysztof Bzdyra, Damian Krenczyk, Beata Zastrzeżyńska ROZDZIAŁ 9 System IFS Applications TM studium przypadku 9.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji zawodowej

Test kompetencji zawodowej Test kompetencji zawodowej Test składa się z 24 pytań. Aby zaliczyć należy uzyskać co najmniej 17 pkt. Za każde rozwiązane zadanie jest 1 pkt. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Czas na rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRODUKCJI

ROZLICZENIE PRODUKCJI ROZLICZENIE PRODUKCJI Instrukcja Użytkownika do systemu mrp711 Wrocław 2012 rok Produkcja - kooperacja Spis treści Produkcja - kooperacja... 2 Zlecenie produkcyjne zlecenie kooperacji... 3 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM należy użyć transakcji ZMM_WNMAG Domyślnie pojawia się

Bardziej szczegółowo

Palety by CTI. Instrukcja

Palety by CTI. Instrukcja Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy dr inż. Andrzej KIJ 1 1 Zagadnienia: Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie Zapasy produkcji w toku Ilościowe i wartościowe określenie całkowitego

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Dodawanie przedmiotów do cykli dydaktycznych, tworzenie grup zajęciowych

Dodawanie przedmiotów do cykli dydaktycznych, tworzenie grup zajęciowych INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU USOS DODANIE PRZEDMIOTÓW DO AKTUALNEGO CYKLU DYDAKTYCZNEGO Przedmioty realizowane przez studentów muszą być wpisane na odpowiedni cykl dydaktyczny po to, aby móc utworzyć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 26 instrukcja rozszerzona

Ćwiczenie 26 instrukcja rozszerzona Strona 1 Ćwiczenie 26 instrukcja rozszerzona 1. Założenie produktu w kartotece zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów Artykuły/Zapytania Wprowadzenie / korekta artykułów magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji,

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo