Prośba. Plan nauki do matury 2022 z matematyki poziom podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prośba. Plan nauki do matury 2022 z matematyki poziom podstawowy"

Transkrypt

1

2 Plannaukidomatury2022zmatematykipoziompodstawowy Autorkaplanu: Pomysłodawczyniakcji Planynaukidomatury WydanieI,2021 Prośba Otrzymałeśtenplanzadarmo.Mamnadzieję,żebędzieCidobrzesłużył.ProszęCięjednak o to, żebyś nie udostępniałgonikomubezpodaniajasnejinformacjiktojestjegoautorem. Najlepiejgdybyśpowiedziałjaktenplanzdobyłeśidotegosamegozachęciłinnąosobę. Proszę,uszanujnasząpracę. 2 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

3 Spistreści Prośba Spistreści Wstęp Kilkasłówonaucematematyki Instrukcja Plannauki Dzień1. Dzień2. Dzień3. Dzień4. Dzień5. Dzień6. Dzień7. Dzień8. Dzień9. Dzień10. Dzień11. Dzień12. Dzień13. Dzień14. Dzień15. Dzień16. Dzień17. Dzień18. Dzień19. Dzień20. Dzień21. Dzień22. Dzień23. Dzień24. Dzień25. Dzień26. Dzień27. Dzień28. Dzień29. Dzień30. Dzień31. Dzień32. Dzień33. Dzień Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

4 Dzień35. Dzień36. Dzień37. Dzień38. Dzień39. Dzień40. Dzień41. Dzień42. Dzień43. Dzień44. Dzień45. Dzień46. Dzień47. Dzień48. Dzień49. Dzień50. Listazagadnień Polecaneźródłainformacji Poradymotywacyjne Metodynauki Stresmaturalny Dlaczegoczasemlepiejdlanaszegozdobywaniawiedzy,gdypoświęcimyczasna aktywnośćfizycznąanienanaukę? Pomoceorganizacyjne Kodypromocyjne Powodzenia! Bibliografia Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

5 Wstęp Hej! Plany nauki do matury 2022 wymyśliłam, dlatego że uważam, iż planowanie jest naprawdę pomocne,ajednocześniezdajęsobiesprawęztego,żeniekażdyumieilubito robić. Mam więc nadzieję, że to co ze wszystkimi autorkami i innymi osobami przygotowałyśmycisięprzyda.trzymamkciukizanaukęiżyczępowodzenia! pomysłodawczyniakcji Planynaukidomatury2022 Hejka! Z tej strony Weronika, czyli twórca tego planu. Nie będę tutaj się rozpisywać, ale mamnadzieję,żeplanmaturalnyzmatematykibędzieidealniedobranydokażdegozwasi pomoże Wam w organizacji czasu i nauki. Mi osobiście w tym roku taki plan maturalny bardzo pomógł i nie traciłam czasu na zastanawianie się co muszę zrobić danego dnia, ponieważ miałam już to rozpisane. Pisałam maturę podstawową i rozszerzoną, i w obu przypadkachtakieplanymipomogłyizaoszczędziłydużoczasu. Mamnadzieję,żeCisięprzyda.:) Powodzeniaiwytrwałościwnaucedomatury!<3 5 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

6 Kilkasłówonaucematematyki Matematykajestprzedmiotem,któryprzezwiększośćosóbjestuważanyjakotrudny,niedo zrozumienia. Jednak tutaj Wam powiem, że SIĘ MYLICIE. Matematyka jest przedmiotem, którykażdypotrafi.tylkojednemuwchodzitołatwiej,drugiemugorzej. W nauce tego przedmiotu ważna jest samodzielna praca w domu. Nigdy z nauczycielem podczaslekcjinieopracujeciebardzodokładniecałegomateriału.45minut-wtymsprawy organizacyjneinauka-tozdecydowaniezamało.nauczycielzrobidobrewprowadzeniedo tematu (lub czasami nie), więc tutaj bardzo ważna jest samodzielna praca w domu i motywacja. Spróbujcie każdego dnia poświęcać minut na naukę danego materiału poprzez rozwiązywanie zadań. Podczas robienia różnych zadań nauczycie się dużo więcej niż z samego czytania teorii z tego tematu. Wiadomo, teoria też jest ważna, ale zadania ważniejsze! Tutaj Wam powiem, jak ja przygotowywałam się domatury.:)zawszeprzed siadaniem do zadań wypisywałam sobie na osobnej kartcecałąteorię,którajestważnaw tym temacie, np. wzory, definicje itp. To też Wam dużo pomoże przy zadaniach :). Pamiętajcie - do osiągnięcia sukcesu potrzeba czasu i motywacji. Tak samo jest z matematyką. Ważnąkwestiąjestteżobaleniemitównatematmatematyków.Np. Abyodnieśćsukcesw matematyce, potrzebujesz genu matematycznego lub dominacji lewej półkuli mózgu. Każdyznasmatalentdomatematyki,ujednegobędzieonwidocznyodrazu,audrugiego będzieskrytygdzieśgłęboko.tymsięnieprzejmujcie,botutajkwestiawypracowaniasiebie. Bowwiększościprzypadkówjesttak,żetonaszasamoocenazaniżatowszystko.Nigdytak nie myślcie i na pewno poradzicie sobie z matematyką. Bądźcie pozytywnej myśli i na pewnowszystkosięuda!:) TRZYMAMKCIUKI! 6 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

7 Instrukcja Jakkorzystaćzplanu? Pierwsza istotna informacja jest taka, że nie musisz używać tego planu dokładnie w takiej formie w jakie został stworzony. Głównym celem tych planówjestzachęceniedo tego, żeby w ogóle planować naukę. Jeśli więc ten plan zainspiruje Cię do tego, żebygo sobiezmodyfikowaćidopasowaćpodswojepotrzebytosuper! Jeśli natomiast chcesz skorzystać z tego planu dokładnie w takiej formie w jakiej go otrzymałeśtozachęcamciędotego,żebynajpierwprzeczytaćtęinstrukcję. Wpowyższejtabelcemaszjednopoledouzupełnienia.Itopolenależyuzupełnićzanimw ogólezacznieszsięuczyć.wpolupodhasłem data wpisujeszdatę,kiedybędzieszuczył się zagadnień zaplanowanych na dany dzień. Plan specjalnie został stworzony w ten sposób, że nie ma w nim konkretnych dat, tylko hasła dzień 1., itd. To Ty sam możesz dopasowaćtenplandoswoichosobistychzajęć.tydecydujesz,kiedyzaczynasznaukęz planem, jak często się uczysz, kiedy masz dni wolne od nauki i kiedy naukę z planem kończysz. W powyższej tabelce są rozplanowane zagadnienia do nauki danego dnia. W kolumnie nauka zaznaczasz czy dane zagadnienie jest już nauczone, w kolumnie notatka zaznaczasz czy z danego materiału została wykonana notatka, a w kolumnie zadania zaznaczasz,czywykonałeśjakieśzadaniazdanegomateriału. 7 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

8 Jeśli macie taki dzień jak wyżej (zazwyczaj pojawia się takidzieńco10dni,alenakońcu jest kilka dni pod rząd) w miejscu data wpisujecie datę, kiedy wykonujecie ten dzień, w tabelce gdzie macie podział na arkusz macie podany link do konkretnego arkuszu i możecie go sobie pobrać, po jego wykonaniu odznaczacie w tym kwadraciku,żejeston wykonany, a w rubryce wynik wpisujecie swój wynik jaki uzyskaliście ztegoarkuszu.po jegowykonaniusprawdzaciesobiezkluczemodpowiedzidostępnymprzyarkuszachlubna stronie arkusze.pl i z uzyskanych punktów przeliczacie naprocentyiwpisujeciewmiejsce wynik%. * Możeciesięzdziwićdlaczegonasamymkońcujestkilkadnipodrządsamycharkuszy,ale myślałam,żedniwyjdziewięcej,audałosięzrobićplanna43dni,itutajwychodziłotylko4 arkusze wcałymplanie,więcwydawałomisię,żetozdecydowaniezamało,idlategopod koniecplanu,maciewłaśnietylkopracęzarkuszami:) Przy niektórych dniach znajdziesz również porady motywacyjne, które przygotowała Plannauki 8 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

9 9 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

10 data data Dzień1. Dzień2. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Liczbyrzeczywiste. Liczbynaturalne. Liczbycałkowite. Liczbywymiernei niewymierne. Rozwinięciedziesiętne liczbyrzeczywistej. Wartośćbezwzględna. Błądwzględnyi bezwzględny. Przedziałyliczbowe. 10 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

11 data data Dzień3. Dzień4. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Działaniawzbiorzeliczb rzeczywistych. Potęgi. Działanianapotęgach. Pierwiastki. Działanianapierwiastkach. Notacjawykładnicza. Poświęć60sekund,abywytrwaćwpostanowieniachmaturalnych. Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. 11 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

12 data data Dzień5. Dzień6. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Logarytmy. Procentprosty. Przybliżenia. Procentskładany. Procenty. Zbiory. Punktyprocentowe. Działanianazbiorach. 12 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

13 data data Dzień7. Dzień8. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Przedziały. Sumyalgebraiczne. Działaniana przedziałach. Rozwiązywanie nierówności. Wzoryskróconegomnożenia. 13 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

14 ZAGADNIENIA Dzień9. data zagadnienie nauka notatka zadania Usuwanieniewymierności zmianownika. Równaniapierwszego stopniazjedną niewiadomą. Pamiętajoprzerwachwnauce. Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. Dzień10. ZAGADNIENIA arkusz data Próbnyarkuszmaturalny lipiec-matura-podstawowa.pdf RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: wynik% 14 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

15 data data Dzień11. Dzień12. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania Liczbarozwiązańrównania liniowegozjedną niewiadomą. Nierównościpierwszego stopniazjednąniewiadomą. Rozwiązywanieukładu równań-metoda podstawiania. 15 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy Rozwiązywanieukładu równań-metoda przeciwnych współczynników. Liczbarozwiązańukładu równańliniowychzdwiema niewiadomymi. Interpretacjageometryczna układurównańpierwszego stopniazdwiema niewiadomymi.

16 data data Dzień13. Dzień14. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania Równaniakwadratowe. Nierównościkwadratowe. Rozwiązywanierównańw postaciiloczynowej. Równaniawymierne. Ogólnewłasnościfunkcji(tj. definicja,dziedzina,zbiór wart.,wykres,m.zerowe, monotoniczność). Przekształcaniewykresu funkcji. Funkcjaliniowa. 16 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

17 data data Dzień15. Dzień16. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania Funkcjakwadratowa-postać ogólna. Własnościwykresufunkcji kwadratowej. Funkcjakwadratowa-postać kanoniczna. Funkcjakwadratowa-postać iloczynowa. Proporcjonalnośćodwrotna. Poznajkluczdozarządzaniamotywacją. Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. 17 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

18 data data Dzień17. Dzień18. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania a Funkcjapostaci:f(x)= x,a 0, x 0 Funkcjawykładnicza -wykres, własności. Definicjaciągu. Monotonicznośćciągu. Ciągarytmetycznyijego własności. 18 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

19 data data Dzień19. Dzień20. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania arkusz wynik% Sumawyrazówciągu arytmetycznego. Ciąggeometrycznyijego własności. Sumawyrazówciągu geometrycznego. Próbnyarkuszmaturalny nowa-era-probna-podstawowa.pdf RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

20 data data Dzień21. Dzień22. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienia nauka notatka zadania Funkcjetrygonometrycznekąta ostrego. zagadnienie Funkcjetrygonometrycznekąta wypukłego. nauka notatka zadania Wartościfunkcji trygonometrycznychdla niektórychkątów. Współczynnikkierunkowy prostej. Ćwiczenianakoncentracje-nr1-Technikapomarańczy Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. 20 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

21 data data Dzień23. Dzień24. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Własnościfunkcji trygonometrycznych. Związkimiędzyfunkcjami trygonometrycznymi. Kątynapłaszczyźnie. Cechyprzystawaniatrójkątów. 21 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

22 data data Dzień25. Dzień26. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Cechypodobieństwatrójkątów. zagadnienie Skalapodobieństwa. nauka notatka zadania Podobieństwowielokątów. Polatrójkątaiczworokąta. 22 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

23 data data Dzień27. Dzień28. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania TwierdzeniePitagorasai twierdzenieodwrotnedoniego. Symetrie. Dwusiecznakąta. Wzajemnepołożenieprosteji okręgu. 23 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

24 data data Dzień29. Dzień30. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania arkusz wynik% Twierdzenieoodcinkach stycznychdookręgu. Okrągopisanynatrójkącie. Zmniejszuczucieprzytłoczeniajakzapomocąmagicznejróżdźki. Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. Próbnyarkuszmaturalny Maturamatematyka2019czerwiecmatura podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

25 data data Dzień31. Dzień32. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Okrągwpisanywtrójkąt. Kątśrodkowyikątwpisany. Twierdzenieokąciemiędzy stycznąacięciwą. Okrąg,koło. Wzajemnepołożeniedwóch okręgów. 25 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

26 data data Dzień33. Dzień34. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIE zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania Odległośćdwóchpunktów. Środekodcinka. Równanieprostej. 26 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy Równoległośćiprostopadłość prostych. Punktywspólnedwóchprostych. Symetriawukładzie współrzędnych.

27 data data Dzień35. Dzień36. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania zagadnienie nauka notatka zadania Graniastosłupy. Ostrosłupy. Kątmiędzyprostąi płaszczyzną. Kątdwuścienny. 27 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

28 data data Dzień37. Dzień38. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Kątywgraniastosłupieprostymi ostrosłupieprawidłowym. Przekrojeprostopadłościanu. Walec. Stożek. Kula. Zapamiętajnaweto20%więcejmateriału,musisztowypróbować! Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. Polapowierzchniiobjętości brył. 28 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

29 data data Dzień39. Dzień40. ZAGADNIENIE ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania arkusz wynik% Średniaarytmetyczna. Mediana. Próbnyarkuszmaturalny: Maturamatematyka2020kwiecienprobna podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

30 Dzień41. ZAGADNIENIA data zagadnienie nauka notatka zadania Dominanta. Dzień42. ZAGADNIENIE data zagadnienie nauka notatka zadania Wariancjaiodchylenie standardowezestawudanych. Średniaważona. Regułamnożenia. Łatwiejzapamiętuj -trik,którywykonaszw10sekund. Więcejotejmetodzieprzeczytasztutaj. 30 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

31 data data Dzień43. Dzień44. ZAGADNIENIA zagadnienie nauka notatka zadania Reguładodawania. Prawdopodobieństwoklasyczne. ZAGADNIENIE arkusz Próbnyarkuszmaturalny: Maturamatematyka2021majmatura podstawowa(arkusze.pl) wynik% RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

32 data data Dzień45. Dzień46. ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA arkusz wynik% arkusz wynik% Próbnyarkuszmaturalny Maturamatematyka2020wrzesien poprawkowapodstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Próbnyarkuszmaturalny: marzec-probna-podstawowa.pdf RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

33 data data Dzień47. Dzień48. arkusz wynik% arkusz wynik% Próbnyarkuszmaturalny: Maturamatematyka2019operonprobna podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Próbnyarkuszmaturalny Maturamatematyka2019majmatura podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

34 data data Dzień49. Dzień50. arkusz wynik% arkusz wynik% Próbnyarkuszmaturalny: Maturamatematyka2016majmatura podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Próbnyarkuszmaturalny: Maturamatematyka2020czerwiecmatura podstawowa(arkusze.pl) RZECZY,KTÓREPOSZŁYMINAJGORZEJ: Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

35 Listazagadnień Liczbyrzeczywiste. Liczbynaturalne. Liczbycałkowite. Liczbywymierneiniewymierne. Rozwinięciedziesiętneliczby rzeczywistej. Wartośćbezwzględna. Błądwzględnyibezwzględny. Przedziałyliczbowe. Działaniawzbiorzeliczb rzeczywistych. Potęgi. Działanianapotęgach. Pierwiastki. Działanianapierwiastkach. Notacjawykładnicza. Logarytmy. Przybliżenia. Procenty. Punktyprocentowe. Procentprosty. Procentskładany. Zbiory. Działanianazbiorach. Przedziały. Działanianaprzedziałach. Rozwiązywanienierówności. Sumyalgebraiczne. Wzoryskróconegomnożenia. Usuwanieniewymiernościz mianownika. Równaniepierwszegostopniaz jednąniewiadomą. Liczbarozwiązańrównania liniowegozjednąniewiadomą. Nierównościpierwszegostopniaz jednąniewiadomą. Rozwiązywanieukładurównań- metodapodstawiania. Rozwiązywanieukładurównań- metodaprzeciwnych współczynników. Liczbarozwiązańukładurównań liniowychzdwiemaniewiadomymi. Interpretacjageometrycznaukładu równańpierwszegostopniaz dwiemaniewiadomymi. Równaniakwadratowe. Nierównościkwadratowe. Rozwiązywanierównańwpostaci iloczynowej. Równaniawymierne. Ogólnewłasnościfunkcji. Przekształcaniewykresufunkcji. Funkcjaliniowa. Funkcjakwadratowa-postać ogólna. Funkcjakwadratowa-postać kanoniczna. Funkcjakwadratowa-postać iloczynowa. Własnościwykresufunkcji kwadratowej. Proporcjonalnośćodwrotna. a Funkcjapostaci:f(x)=, a 0,x 0 Funkcjawykładnicza-wykres, własności. Definicjaciągu. Monotonicznośćciągu. Ciągarytmetycznyijego własności. Sumawyrazówciągu arytmetycznego. Ciąggeometrycznyijego własności. Sumawyrazówciągu geometrycznego. x 35 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

36 Funkcjetrygonometrycznekąta ostrego. Wartościfunkcji trygonometrycznychdlaniektórych kątów. Funkcjetrygonometrycznekąta wypukłego. Współczynnikkierunkowyprostej. Własnościfunkcji trygonometrycznych. Związkimiędzyfunkcjami trygonometrycznymi. Kątynapłaszczyźnie. Cechyprzystawaniatrójkątów. Cechypodobieństwatrójkątów. Podobieństwowielokątów. Skalapodobieństwa. Polatrójkątaiczworokąta. TwierdzeniePitagorasai twierdzenieodwrotnedoniego. Symetrie. Dwusiecznakąta. Wzajemnepołożenieprosteji okręgu. Twierdzenieoodcinkach stycznychdookręgu. Okrągopisanynatrójkącie. Okrągwpisanywtrójkąt. Kątśrodkowyikątwpisany. Twierdzenieokąciemiędzy stycznąacięciwą. Okrąg,koło. Wzajemnepołożeniedwóch okręgów. Odległośćdwóchpunktów. Środekodcinka. Równanieprostej. Równoległośćiprostopadłość prostych. Punktywspólnedwóchprostych. Symetriawukładzie współrzędnych. Graniastosłupy. Ostrosłupy. Kątmiędzyprostąipłaszczyzną. Kątdwuścienny. Kątywgraniastosłupieprostymi ostrosłupieprawidłowym. Przekrojeprostopadłościanu. Walec. Stożek. Kula. Polapowierzchniiobjętościbrył. Średniaarytmetyczna. Mediana. Dominanta. Średniaważona. Wariancjaiodchylenie standardowezestawudanych. Regułamnożenia. Reguładodawania. Prawdopodobieństwoklasyczne. 36 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

37 Polecaneźródłainformacji Książki: Matematyka - Vademecum - Nowa Era - świetna książka; mamy zarówno teorię i praktykę w jednym miejscu. Fajna metoda nauki, ponieważ na początku danego materiałumamyprzedstawionąteorię,apotemsąróżnegotypuzadania.:) Jak zdać maturę z matematyki? - Dariusz Kulma, ELITMAT - tutaj podobnie jak vademecum. Książka super sprawa. Przy każdym zagadnieniu mamy rozpisaną teorię, mamy również fajne przykłady zadań - do analizy. Są przedstawione przykładyzadań krokpokroku. Zbiórzadańmaturalnych-NowaEra-tutajmamyzawartezadaniamaturalne,przez którefajniesięprzygotujemydomatury.:)dużaliczbazadań,cowiążesięztym,że niemusimyichszukaćpokilkuksiążkach. Zbiór zadań maturalnych - Pazdro - tutaj mamy zawartezadaniamaturalne(cke), przez które fajnie się przygotujemy domatury.:)dużaliczbazadań,cowiążesięz tym,żeniemusimyichszukaćpokilkuksiążkach. Podręcznikiszkolne-NowaEra-znajdziemyróżnetypyzadań-odtychłatwiejszych donajtrudniejszych;wytłumaczonateoria. Podręczniki szkolne-pazdro-fajnierozpisanateorianapoczątkukażdegotematu; następniesązadaniaułożonewkolejnościodnajłatwiejszegodonajtrudniejszego. Polecam przerobić wszystkie arkusze z ostatnich 5 lat, wtedy oswoicie się na 100% z zadaniamimaturalnymi. Stronyinternetowe: - zadania.info-polecamwamtąstronkę;znajdziecietutajogromzadań,potem możeciesobiesprawdzićczydobrzerozwiązaliście,więcmyślę,żetoteżbardzo pomocne.jestnatejstroncedostępnyrównieżkreatorzestawówimożecieteż tworzyćwłasnezestawy. KanałynaYouTubie: - SkuteczneKorepetycje-tutajpolecajkakanałuautorkimatematycznychkursów; macienaytdostępnebezpłatnie;fajniewytłumaczonezagadnienia;samekonkrety:) 37 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

38 Poradymotywacyjne Hej! Jestem Karolina, prowadzę Głównym filarem mojej działalności na instagramie jest przekazywanie wiedzy z zakresu logistyki oraz matury w przyjemny sposób. Pobocznymi zaś pokazywania swoich zainteresowań i życia zgodnie z sobą. 1. Poświęć60sekund,abywytrwaćwpostanowieniachmaturalnych. Codzienniezaznaczajczywytrwaszwswoimpostanowieniu,czynie.Niemaznaczeniaczy danegodniazostałoonowykonane. Codziennie musisz stawiać czoła postanowieniu, a to nie pozwala Ci mentalnie na porzucenie tych postanowień w kąt, gdy coś nie wyjdzie bądź masz gorszy okres (nawet przez dłuższy czas). Przyznajesz się do własnej "porażki", co pozwala Ci na jej szybkie wybaczenie.efektemjestciągłapracanadwłasnympostanowieniem. Pamiętaj-bezwzględunato,jakCiidziedanepostanowienieśledźjekażdegodnia. Wystarczy tabela mająca taką samą ilość okienek co miesiąc, bądź kalendarz. Legendę podanąponiżejmożeszzamienićwkonkretnekolorydooznaczeń. Legendazaznaczaniapostanowień: x-gdysięniewywiązałozdanegopostanowienia v-gdywywiązałosięzdanegopostanowienia --gdypostanowieniedanegodniaciebieniedotyczy Przykładnr1. Postanowienie:Wewtorekorazczwartekrobiędodatkowezadaniazmatematyki. P:-(niedotyczyCiebie) W:V(postanowieniezostałowykonane) Ś:-(niedotyczyCiebie) C:X(postanowienieniezostałowykonane) P:-(niedotyczyCiebie) S:-(niedotyczyCiebie) N:-(niedotyczyCiebie) Przykładnr2.Postanowienie:Trzyrazywtygodniupowtarzamsłówkazangielskiego. P:V(postanowieniezostałowykonane) W:-(niedotyczyCiebie) Ś:-(niedotyczyCiebie) 38 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

39 C:V(postanowieniezostałowykonane) P:-(niedotyczyCiebie) S:-(niedotyczyCiebie) N:X(postanowienieniezostałowykonane) Dlaczego w przykładzie nr 2 w niedzielę zamiast - zaznaczono x? Ponieważ zamiast powtórzyć słówka trzy razy w tygodniu, zostały one powtórzonetylkodwaraz.skorowięc niedzielajestostatnimdniemtygodniapostanowienieniezostałowpełniwykonane,dlatego zaznaczono,że niezostałoonowykonane. Pierwsza metoda, która na początku może nie być łatwa, lecz trenuje dyscyplinę, a dodatkowopozwalanapowrótnawłaściwetorypozakończeniugorszegookresuwżyciu. 2. Pamiętajoprzerwachwnauce. Dziel naukę na serie, rób przerwy 5 minutowe co 30 minut. Oczywiście 30 minut to optymalnyczasnauki,możeszgoskrócićdo20minut,jednakpamiętając,abynieuczyćsię dłużejniż40minutwjednymbloku-dostosujdługośćnaukidoswojejkoncentracji,zobacz jak szybko się dekoncentrujesz. Przerwę zaś możesz sobie wydłużyć do maksymalnie 15 minut między blokami, co 3 bądź 4 serie wydłuż sobie przerwę od 30 minut do godziny (górnągranicęstosuj,gdywtymczasiechcesznp.ugotowaćobiad).twójmózgdziękitemu ma czas na odpoczynek i jednocześnie lepiej przyswaja wiedzę. Pamiętaj, aby podczas przerwy niekorzystaćzelektroniki,aninieczytaćksiążki.dajswojemumózgowinachwilę odetchnąć od informacji. Pozwól sobie zaczerpnąć świeżego powietrza, posłuchać relaksacyjnejmuzyki,zrobićdrzemkę,wykonaćkilkaćwiczeńsiłowych,bądźmedytować. Nauka z przerwami rozwija również pamięć długoterminową. To co, zaczynasz naukę w blokach? 3. Poznajkluczdozarządzaniamotywacją. Poznajdwiekluczowezasady,którebrzmią: 1.Zarządzajsobąwczasieiprzestrzeni. 2.Zarządzanierzeczamidozrobienia. Wiele osób stosuje odwrotną kolejność. Niestety. Nie zarządzaj w pierwszej kolejności rzeczami do zrobienia, bo to właśnie one budzą największą niechęć oraz opór, tylko w pierwszejkolejnościzarządzajsobąwczasie. Zamiast myśleć "O godzinie 12:30 muszę nauczyć się na sprawdzian składający się z dziesięciu,ogromnychtematów,któresądlamnietrudne"pomyśl-"ogodzinie12:30mam siedzieć przy biurku z potrzebnymi do nauki książkami obok mnie". Najlepiej aby książki zostałyjeszczeotwartenaodpowiednichstronachzmateriałemdonauki. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdzie wszystko gotowe już na Ciebie czeka i jedyne co musiszzrobićtousiąśćowyznaczonymczasie,awtedywiększośćpokusjaknp.:obejrzeć 39 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

40 odcinek serialu, może coś przekąszę, popatrzę na ścianę i będę podziwiać jej kolor - najzwyczajniejodpadają.oczywiścieniezniknąw100%,leczbędąowielesłabsze. Kiedy siedzisz przy biurku, chcąc obejrzećtelewizje,będziewymagałotozmianystanuod Ciebie. Jak myślisz - łatwiej jest oprzeć się pokusie, podczas nauki, gdywszystkojestgotowena biurku i w dodatku wokół Ciebie czy leżąc na łóżku mając pilot na wyciągnięcie ręki? Odpowiedźjestoczywista. Zastosujtęmetodęprzykolejnejpartiinauki,powodzenia! 4. Ćwiczenianakoncentracje-nr1-Technikapomarańczy Efektem jej stosowania jest błyskawiczne wprowadzenie umysłu na dużo większy poziom koncentracji.halo,halozacznijmyodpoczątku!technikatapoleganazmianieumysłowego centrumpercepcji,brzmiskomplikowanie?toniejesttakietrudne,spokojnie. Wystarczykilkakrokówabywykonaćtętechnikę,otóż: 1. Wyobraźsobie,żewdłonitrzymaszpomarańczę,poczujjejwielkość,aromat,smak. Niechtowyobrażeniebędziejaknajbardziejdokładne.Możeszjątakże przerzucić zrękidoręki. 2. Połóż tą wyobrażoną pomarańczę w górnej części tyłu głowy na samym środku. Wyobraź sobie że gdy ten owoc dotknie twojej głowy to dalej sam się trzyma bez pomocy.opuśćrękęiwyobraźsobiejaktapomarańczadotykatwojejgłowy. 3. Zamknij oczy i skup się na pomarańczy będącej z tyłu głowy. Poczuj ją i zobacz oczamiwyobraźnijaknajlepiej,dodatkowowidząctozperspektywystaniazawłasną osobą.patrznasiebiezpomarańcząnagłowie.poczujjądosłowniejakbyonatam była. 4. Powoli otwórz oczy ze świadomością że ona wciąż znajduje się na twojej głowie. Przez kilka pierwszych sekund skup się jeszcze na niej i zabierz się za czynność którąmaszwykonać,wtwoimwypadku nauka. Wykonaj te 4 kroki. Stan koncentracji jest już większy, czujesz to? Tak? To nacojeszcze czekasz,wykorzystajto! 5. Zmniejszuczucieprzytłoczeniajakzapomocąmagicznejróżdźki. Pamiętasztouczucie,gdystoisznawysokimszczycie?Widziszbudowlezdaleka,wtwojej głowie zaczynają się pojawiać myśli typu Mogęwszystko.Myślałeśowykorzystaniutego podczasnauki?spójrznarzeczyzgóry(dosłownie),abypoczućnadnimiwiększąkontrolęi zmniejszyć wrażenie przytłoczenia. Nauka nakartkówkę,bądźsprawdziancięprzytłacza? Połóżksiążkiizeszytywrazzmateriałemnabiurkolubpodłogę. A teraz, nic, tylko chwilę poczekaj i poczuj jak dostajesz energii, a przytłoczenie znika niczymzasprawąpstryknięciapalcami. 6. Zapamiętajnaweto20%więcejmateriału,musisztowypróbować! 40 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

41 Abyzwiększyćzapamiętaniemateriałubezpośrednioponauce,bądźjeszczewjejtrakcie,w czasie przerwy wykonaj jedno ćwiczenie siłowe do granicmożliwości.wystarcząbrzuszki, pompki, przysiady, jednakże muszą być wykonane do momentu, kiedy nie możesz już więcej.jeśliwcześniejwymienionećwiczeniasądlaciebiełatweimusiałbyśzrobićichcałą masę, aby poczuć, że już nie możesz to wybierz coś cięższego adekwatnie do umiejętności sportowych. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: (dostęp ). Tylkopamiętaj,abynieprzesadzaćprzywykonywanychćwiczeniach,aconajważniejszenie zrobićsobieprzytymkrzywdy! 7. Łatwiejzapamiętuj -trik,którywykonaszw10sekund. Aby łatwiej zapamiętywać materiał do nauki informacje elektroniczne lub do druku, zmień czcionkę, którą tworzysz notatkę na trudniejszą do czytania. Zmiana na nieco trudniejszą czcionkę sprawia, że materiał przez nasz mózg jest lepiej zapamiętywany, ponieważ przy czytaniu jej musimy włożyć więcej wysiłku i bardziej się skupić, aby zrozumieć co jest napisane w słabo czytelnej czcionce. Jednakże widząc czcionkę łatwo czytelną często przejeżdżamy oczami po tekście. Przykładowe fronty to: Heattenschweiler, Monotype Corsiva,ComicSansItalicized. Nie zawsze ma się czas, bądź możliwości na przygotowaniemateriałuwtensposób,lecz gdy już nadarzy się taka sytuacja tośmiało-użyjjej.zmianataniezajmieciwięcejniż5 sekund. Możedzisiejszymateriałzrobisznakomputerze? 8. Ćwiczenianakoncentracje-nr2-Alfabet Weź kartkę A4 i dwa długopisy/mazaki w innych kolorach. Kartkę ustaw pionowo inapisz literyalfabetuod A do Z wczterechrzędachisześciukolumnach.literyniechmająok.5 cm wysokości. Litery mają być w równych rzędach i równych kolumnach, niech odstęp międzynimibędzieok.2cm. Podkażdąliterąalfabetumusiznajdowaćsięjednaztrzechliter: L oznacza,żepodniesiemylewąrękę P oznacza,żepodniesiemyprawąrękę O oznacza,żepodniesiemyobieręce Ważną zasadą jest, aby pod literą L znajdowała się inna komenda niż L,podliterą P inna niż P oraz pod O inna niż O. Dlatego najlepiej wypisywać pod alfabetem litery L, P, O zaczynając od liter w alfabecie L, O, P. Następnie zapisz komendy pod pozostałe litery unikając jednocześnie powtarzalności komend (niech obok siebie, jak już, 41 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

42 będzie maksymalnie dwa razy taka sama komenda (np. A-L, B-P, C-P, D-O, E-P, F-L). Przykład gotowego alfabetu wraz z komendami znajduje się poniżej, możesz spojrzeć na przykładisamemurozpisaćkomendy,bądźgoprzepisaćnakartce(koniecznie)ręcznie. Gotowąkartkępowieśnaścianie,bądźpołóżnabiurkuiwzależnościodkomendypodliterą zalfabetupodnieśrękędogóry.gdyudacisięzrobiććwiczeniebezbłędnie,spróbujjeod końca alfabetu. Z początku, aby ćwiczenie przyniosło efekt należywykonywaćjeokoło10 minutażpoczujemysięwpełniskupieni. 42 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

43 Bierzkartkęizacznijpisaćalfabet,wkońcutonictrudnego,prawda? 43 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

44 9. Zwiększpoziomenergiiłatwymtrikiem. Jeśli chcesz zwiększyć swoje zdolności umysłowe oraz witalnośćutnijsobieenergetyczną drzemkę(powernap-tokrótkadrzemkatrwającaniedłużejniż20minut)pilnując,abyśnie wszedł w fazy snu głębokiego. Aby monitorować sen możesz użyć aplikacji na telefon Sleep as Android, która pomaga również przy wstawaniu rano. Pozwala ona na sprawdzenie jak głęboki był sen, jakie fazy snu mieliśmy danej nocy oraz pozwala łagodniej siębudzić. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: (dostęp ). Toco,krótkadrzemkainauka? 10. Obniżpoziomhormonówstresuzapomocąskładnikanawodnienia. W życiu pojawia sięwielestresującychsytuacji.zwłaszczamającmaturęprzedsobąstres może być kompanem podczas nauki. Dlatego mała rada - pij zieloną herbatę, żeby zwiększyćodpornośćnasytuacjestresujące,czarnązaśżebyszybciejponichdochodzićdo siebie. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: (dostęp ), Miłejnauki,awstresującejsytuacjiniezapomnijzrobićherbatkę! 11. Wpłyńnaswojąwydajnośćiwytrwałośćpoprzezskrzyżowanieramion. Skrzyżuj ręcenaramionach,żebyzwiększyćswojąpsychologicznąwytrwałośćdotego,co właśnierobisz. W 2008 roku zostało przeprowadzone badanie, podczas którego zbadano hipotezę, że krzyżowanieramionsłużydowytrwałościwramachosiągnięciacelu.zostaływykonanedwa eksperymenty, które zostały przeprowadzone na uczniach, podzielonych na dwie grupy, którzydostaliniemożliwydorozwiązaniaanagram. Studentom powiedziano, że badania są częścią śledztwa na temat tego czyruchyramion pomagają w rozwiązywaniu problemów, aby żaden z nich nie odgadł prawdziwego celu badania. Eksperymentnr1 Pierwszagrupazostałapoproszona,abytrzymaćręcezałożonenapiersiachdrugazaś,aby trzymać ręce na udach. Okazało się, że osoby z założonymi rękami były dużo bardziej wytrwałe w wykonywaniu ćwiczenia, ponieważ walczyli z nierozwiązywalnym anagramem prawiedwarazydłużejniżosobyzrękaminaudach! Eksperymentnr2 Ponownie znajdowały się dwie grupy - jedna z rękami na udach, a druga z rękami założonymi na piersiach. Ten eksperyment polegał na przetestowaniu większej liczby uczniów za pomocą anagramów, któremiaływielerozwiązań. Efektembadaniabyłoto,iż 44 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

45 uczniowie z założonymi rękami wpadli nawięcejrozwiązańniżstudencisiedzącyzrękami naudach. Zatem jeśli chcesz zwiększyć szybko i bezboleśnie wytrwałość podczas nauki, bądź rozwiązywaniujakiegośproblemu-skrzyżujręce. Wypróbujtentrikkoniecznieipamiętaj-uważajprzystosowaniutejtechniki,przykontakcie z drugą osobą, ponieważ innym może się ona kojarzyć z zamknięciem się, bądź obroną. Podczas,gdydlatwojegociałajesttokomunikatwytrwałości! 45 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

46 Metodynauki Wtymrozdzialeznajdzieszwybrane,ulubionemetodynaukiautorówniektórychplanówztej edycji Planównaukidomatury2022.Śmiałoinspirujsiętymimetodamiikorzystajznich. Możeodkryjeszcośnowego,coCisięspodoba?Owocnejnauki! 1. Tłumaczeniesłówkawobiestrony.Zjęzykaobcegotłumacznaojczysty.Pokilku dniachspróbujprzetłumaczyćsłowoznównajęzykobcy. Uczeniesiętylkowjednąstronętotzw.pamięćdeklaratywna,natomiasttłumaczenie w obie strony uruchamia pamięć proceduralną, która odpowiada za nabywanie umiejętności. 2. Praktyka. Mów, czytaj artykuły na tematy, które cię interesują. Pamiętaj, że w pewnym momenciebędzieszczuć,żestoiszwmiejscu.totzw.fazaplateau,każdy przezniąprzechodzi. Naukajęzykaobcegozyoutube. Youtube jest świetnym narzędziem pozwalającym na efektywną naukę języków obcych. Wartogowykorzystać! Popierwsze:znajdźmateriaływideoodpowiadająceTwoimzainteresowaniom.Niechbędą onenagraneprzezrodzimychużytkownikówjęzyka,któregosięuczysz. MożeciekawiąCię podróże,książki,gotowanie albolubisztutorialemakijażowe?na100%ktośprowadzikanał na youtube w tym temacie po angielsku/ francusku/ hiszpańsku/ niemiecku itp. Jeśli chciałbyś poznać francuskie polecajki youtubowe, to zapraszam Cię do moich wpisów na blogu: -12francuskichkanałównayoutube!Cowartooglądać? -Francuskievloginayoutube -Artystycznekanałynayoutube(pofrancuskuiangielsku) Podrugie:słuchaj!Niemusiszzawszewpełniskupiaćsięnafilmiku,wystarczy,żepuścisz gosobiewtle,np.podczasjedzenia,sprzątania,jazdyautobusemczyrozwiązywaniazadań z matmy. ;) Dzięki temu osłuchujesz się z językiem i z kontekstu uczysz się nowych wyrażeń. Po trzecie: wypisuj zwroty. Jednak pamiętaj - nie chodzi o to, żeby przepisać dozeszytu milionsłówekzfilmiku.wystarczy,żewyłapieszkilkaprzydatnychzwrotów(możebyćnawet jeden!).takizwrotzapiszwcałymzdaniu(tutajprzydadząsięnapisynayoutube),podkreśl nowesłówko,spróbujzobaczyćjakiejstrukturygramatycznejużyłnative.ajeślimaszczas wypiszteżsynonimysłówka.konieczniepowtórzzwrotnagłos! Donowychwyrażeńwracajcokilkadniabyutrwalićjewpamięci:)Dziękitemuposzerzasz swój zasóbsłówekwpraktyce(wprawdziwychzdaniach).superbędziejeślinapiszeszteż przykładowe zdania z nowym słownictwem (możesz ich poprawność sprawdzić na stronie HiNative). 46 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

47 Zapraszam Cię teżdomnienamojegoinsta-k.artistique,gdziedzielęsiętipaminatemat naukijęzykówobcychizarażampozytywnąenergią Dozobaczeniawinternecie! Active recall jedna zmetodefektywnejnauki,polegająca natym,żezamiastbiernych sposobów zdobywania wiedzy, próbujemy wydobyć ją z własnego mózgu. Active recall polega na aktywnym przywoływaniu faktów z pamięci w celu lepszego ich zapamiętania. Możnatorobićpoprzezprzywoływaniezdobytychinformacjizpamięcipróbującodpowiadać sobie na pytania, robienie fiszek, map myśli, efektywnych notatek lub przedstawianie zagadnieńkomuśinnemu.jesttojednazniewygodnychmetod,ponieważczęstopokazuje jakdużojeszczeniepotrafimy,alebardzowiarygodnieoddajestannaszejwiedzy. Naukaprzypomocyskojarzeń. Uczącsięchemiiczęstootaczamysiępojęciami,któretrudnojestsobiewyobrazić,alejakoś musimysięichnauczyć.dlategozpomocąprzychodząnamskojarzenia!jakwięcuczyćsię zichpomocą? Do naszego pojęcia dopasowujemy obraz, z którym nam się ono kojarzy lub podobnie brzmi. Pojęcie: Benzenmaostryzapach. Obrazy: Benzen-benzyna Ostryzapach-nożyczkitrzymaneprzezperfumy Następniełączymyzesobątedwaobrazyprzypomocyskojarzenia. Kiedyjesteśmynastacjibenzynowejzbakuwychodząogromneperfumyichcąnaspociąć wielkiminożyczkami. Metodaprzyjemnaioczywiściebardzoefektywna.:) nauczyciel - to taka moja robocza nazwa. Ta metoda polega na tym, że kiedy musimy zrozumieć jakiś temat, a nie do końca na to wychodzi, możemy spróbować to komuś wytłumaczyć. Jeśli nie mamy żadnego żywego człowieka to możemy posłużyć się wyobraźnią.wyobrażamysobie,żejesteśmynauczycielem,aprzednamisiedząuczniowie wklasie.imy,jakonauczyciel,tłumaczymytejklasiedanytemat.staramysiętozrobićjak najdokładniej i najprościej, tak żeby uczniowie mogli to zrozumieć. Tłumacząc tejnaszej wyimaginowanejklasiejednocześnietłumaczymysobieipowtarzamy. Jaczęstokorzystamztejmetodyibardzojąlubię.Polecamwypróbować.:) UmniesprawdzasięnaukazaplikacjąForest,któramotywujedoniekorzystaniaztelefonu wtymczasie. Kiedy chcę usiąść do książek, włączam aplikację, wybieram drzewko jakie chciałabym posadzić i włączam stoper. Po odpowiednim czasie z przedziału minut drzewko zostaje posadzone w moim lesie. Jeżeli natomiast użyję telefonu w tym czasie, drzewko zwiędnie, do czego oczywiście nie chcę dopuścić. W aplikacji mam podgląd na statystyki 47 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

48 mojej nauki - ile godzin danego dnia, miesiąca i roku na to poświęciłam. Możnateżdane drzewkoprzypisaćdodanegoprzedmiotu.funkcjijestnaprawdębardzowiele. Podstawowa wersja aplikacji jest dostępna na Androida (po drobnej opłaciemamydostęp dopełnejwersji),anaiosaplikacjajestjużodgórniepłatnawcałości. 48 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

49 Stresmaturalny Jestem studentką 3. roku psychologii na UAM w Poznaniu. W wolnym czasie uczę angielskiegoipomagammaturzystomwprzygotowaniudoegzaminuztegoprzedmiotu. Od 2019 roku prowadzę profil na Na moim koncie pokazuję kulisy studiowaniapsychologii,dobreksiążki,angielskiilifestyleorazpiszęposty dotyczącemojegokierunkuisamorozwoju. Chceszwiedziećwięcej? Stres.Odliczanie.Domaturycorazmniejczasu.Nibysięuczysz,aleniewieszczy zdążysz, adnimagicznieprzelatująprzezpalce.wsumiechciałbyśuczyćsięwięcej,alejaksięuczyć będącsparaliżowanymprzeznerwy?! JeśliCiętopocieszytostrestonieodłącznyelementludzkiegożycia!Występujenakażdym jego etapie, ale fakt-maturzyścinarażenisąnajegokumulacjęwkrótkimczasie!czemu? Przed Tobą nie tylko nauka do testów, odpowiedzi ustnych i innych rzeczy, które musisz ogarnąć na bieżąco, ale na głowie masz też naukę do matury, wybór przedmiotów maturalnych, wybór studiów, wybór miasta, w którym chcesz studiować Dość dużo tych wyborów, ale spokojnie, nie jesteś w tym sam - przechodzi przez to każdy uczeń szkoły średnieji jakwidaćludziedająradę,więcczemutymiałbyśniepodołać? Czym w ogóle jest stres (czyli psychologiczne wprowadzenie, bez którego nie przejdziemydalej)? Strestonaturalnareakcjaorganizmu,nabodźce,którychdoświadczamy.Wynikaztego,że możemy go odczuwać nie tylko w sytuacji, którafaktyczniewystępujewnaszymżyciu,ale też przez coś, cojestwytworemnaszejwyobraźni(naprzykład,gdyzaczniesz GDYBAĆ- cojeśliniezdammatury).wartonadmienić,żezdolnośćdoradzeniasobiezestresemmoże zależeć od predyspozycji genetycznych, wczesnych zdarzeń życiowych, osobowości, charakteru,okoliczności,któretowarzysządanejsytuacji. W psycho wprowadzeniu nie mogę pominąć faktu, że stres niekoniecznie musi być zły! Wyróżniamydwarodzajestresu: 1. Eustres - czyli stres pozytywny, który jest konstruktywny i pobudza nas do działania, a przytympobudzakoncentracjęenergiinakonkretnejczynnościi pilnuje tego, abyśmy wykonalicośnajlepiej,jakumiemy.objawiasiępoprzez: -motywacjędodziałania, -dużąilośćenergii, -zdrowąrywalizację, -koncentracjęnazadaniu, -ambicję. 2. Dystres - stres negatywny (ten, który najczęściej towarzyszy Ci na myśl o maturze) - utrudnia nasze funkcjonowanie i zdecydowanie nie jest sprzymierzeńcemwosiąganiu celów. Niestetydystresmożeobjawiaćsięnawielesposobów.Mogąmutowarzyszyć: 1. Objawy fizjologiczne - drżenie kończyn, potliwość, ból głowy, zaburzenia widzenia, mniejszaodporność. 2. Objawy psychologiczne (emocjonalne) - lęk, ataki paniki, problemy z koncentracją i skupieniem,pogorszeniesamooceny,nerwowość. 49 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

50 3.Objawypowiązanezzachowaniem-izolacjaodludzi,brakapetytulubwzmożony apetyt, niechęć,marazm. Według badań - uczniów i studentów dotyczy głównie stres fizyczny i psychiczny (M.M. Małkiewicz,M.Piskozub,2011). Jakwidzisz-stresmożenaprawdęnamieszaćpodczasciężkichwyborów,jakieCięczekają w najbliższych miesiącach. Sama wiedza natemattego,jakstressięobjawiato jużdużo, aleważniejszajestpraktyka,czylijakmuprzeciwdziałać. Psychologiczną odpowiedzią jest - to zależy. Nie ma jednego dobrego / odpowiedniego lekarstwairecepty,którazrewolucjonizujetwojeżycie.dlaczego?bokażdyodczuwastres inaczejwzależnościodswojejindywidualnejcharakterystykiitasamatechnikamożeróżnie działaćukażdegoznas. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zapobiegać stresowi w konkretnych sytuacjach,któremaszprzedsobą. Cozrobić,abyogólniezniwelowaćstres? Aktywnośćfizyczna.Sporttozdrowie.Dlaczego?Podczasćwiczeńwydzieląsięendorfiny (hormony szczęścia), które powodują spadek hormonu stresu - kortyzolu. Oczywiście nie musi być to trwający 2 godziny trening. Serio - 15 minut spaceru lub jogi dziennie to już dobry start! Dodatkową zaletą aktywności nadworzejestdotlenieniesięi przewietrzenie głowy. Dbanie o sen. Zarywanie nocek i poświęcanie ich na naukę może wydawać się dobrym pomysłem, który daje nam wiele dodatkowego czasu. Ale tak nie jest! Sen umożliwia regenerację organizmu, a bez niej niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie i przebieg procesów poznawczych (takich, jak uwaga, koncentracja, pamięć - HALO, a to przecież elementy nauki!). Spanie absolutnie nie jest stratą czasu, bo nasz mózgnieśpi,tylkocały czas analizuje informacje, które dotarły do nas wcześniej. Porządkuje wiedzę, którą nabyliśmy, zapamiętujeważneinformacjeitworzynowepołączenia.sendajenamkorzyści takie, jak zespolenie wiedzy i ulokowanie jej w autobiograficznym kontekście. Teraz już widzisz, że niedobór snu powodować może problem z przyswajaniem nowych informacji. Pamiętaj lepiejprzeczytaćmniejisięwyspać,niżzarwaćnocinie przyswoićnic. Nauka oddychania. Jakkolwiek głupio to brzmi - bo przecież umiem oddychać?! Oddychanie w określony sposób może pomóccisięodprężyć.kwadratoweoddychanieto skupieniesięnachwiliobecnej-zajmiecidosłowniekilkanaściesekund!jaktozrobić? 1.Weźwdechipoliczdoczterech. 2.Zatrzymajgonaczaskolejnegoodliczaniadoczterech. 3.Zróbwydech-znówliczącdoczterech. 4.Zatrzymajgonakolejneczterysekundy. Wizualizacja. Wyobraź sobie stresujące wydarzenie, które kończy się pomyślnie. Po co? Aby zbudować poczucie, że dasz radę, podbudować przekonanie o własnej sprawczości i zdolnościach.tymsamymzmniejszyszodczuwanenapięcie! Stosuj aromaterapię. Zapal świece zapachowelubużywajolejkóweterycznych.naukowo potwierdzonejest,iżzapachymogąwpływaćpozytywnienaredukcjęstresu.jakiezapachy? 50 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

51 Przykładowo - lawenda, wanilia, róża, drzewo sandałowe i inne!oddajsięzapachomidaj Twoimzmysłomsięodprężyć. Planuj. Rozplanowanie czasu może pomócworganizacjinauki.pamiętaj-rozbijajcelena mniejsze, wyznaczsobiedrogędowiększegocelu,którymjestzdaniematurylub dostanie się na wymarzoną uczelnię. Odhaczanie realizowanych mini celów pomaga utrzymać motywację i zwizualizować sobie zbliżający sięsukces!monitorujswojądrogędosukcesu. Dobrym sposobem jest tabelka/zeszyt, w której zapiszesz wszystkie rzeczy do nauki i sukcesywniebędzieszzaznaczaćpostępy. Ogólne zasady już znasz, ale przyjrzyjmysiętemubliżej-wkontekściekamienimilowych, któreczekająnaciebie. Naukadomatury. Najważniejszejest,żebyśzacząłjużteraz-niemanacoczekać.Imszybciejrozpoczniesz naukę, tym pewniej będziesz się czuć! Korzystaj z planów maturalnych, repetytorium, korepetycji-wtymmomenciekażdapomocjestznacząca! Nie pozwól, aby coś Cię rozproszyło! Uwaga, która Cię interesuje podczas nauki jest dowolna - to znaczy związana ze świadomym podjęciem aktywności. Wiążą się z nią trzy mechanizmy, o których warto sobie zdawać sprawę, aby uczyć się mądrze (Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., Wichary, S. (2020). Psychologia poznawcza. Warszawa: WydawnictwoNaukowePWN). - selektywność - umysł wybiera najciekawsze/najważniejsze informacje wyeliminuj rozpraszacze, bo na pewno ciekawsze dla naszej głowy będzie nowe zdjęcie na Instagramieniżwkuwanie. - podzielność - uwaga ma ograniczone zasoby - im więcej rzeczy próbujesz robić naraz, tymichjakośćwykonaniajestgorsza!możecisięwydawać,żedziałaszszybciej,aleto nieprawda,bowszystko,corobiszbędziemniejskuteczneigorzejprzyswojone. - przerzutność - przerzutność uwagi z jednej czynności na drugą. Między nimipotrzebne jest kilkanaście sekund, aby na nowo przyswoić dostępne informacje. Dlatego po raz kolejny - zrezygnuj z rozpraszaczy, bo im częściej nasza uwaga jest przerzucana, tym trudniejnamwrócićnawłaściwetory. Jeszczeraz-PLANUJ,rozpisuj,zapisuj.Dbajoczas,którypoświęcasznanaukę- mobilizuj zasoby energii, aby nauka była krótka, ale skuteczna i efektywna. Badania dowodzą, że przykładowo, mając do zrobienia 2 rzeczy - zajmą nam one o wiele więcej czasu, jeśli będziemy mieć na nie cały dzień, niż gdy dostępna będzie tylko godzina. Dlatego, jak widzisz - można się spiąć i zrobić wszystko szybciej bez rozwlekania tego w czasie - jeszczeraz-planujczas. Wybórprzedmiotównamaturę. Zmorakażdegomaturzysty-acojakwybioręźle?Wartopowiedziećnapoczątku,żemasz dwa podejścia. Decyzja, którą podejmujesz na początku klasy maturalnej nie jest ostateczna. Będziesz mieć jeszcze jedną szansę, żeby zmienić swoje wybory przy podpisywaniudeklaracjiostatecznej(końcemstycznia/początkiemlutego). Radaodemnie?Niebójsięwpisaćwięcejprzedmiotów.Dlaczego?Jeśli(odpukać) matura z tego przedmiotu nie pójdzie po Twojej myśli, to po prostu nie podawaj tego wyniku w rekrutacjinastudia. 51 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

52 Ale próbuj! Może akurat idąc nie za bardzo przygotowany trafisz w dobre pytania i zaliczyszmaturęśpiewająco?dobrymprzykłademjestemja.biol-chem-ang,którystwierdził, że tak bez przygotowania napisze rozszerzony polski (mówię o serio ekstremalnym przypadku - nieprzeczytane lektury z rozszerzenia i brak ćwiczenia rozprawek, itp.). Poszłam, napisałam interpretację porównawczą wierszy i zdałam na 80%. Nie bój się próbować! To nic nie kosztuje, a możesz stworzyć sobie piękne możliwości (np. ja bez polskiegoniedostałabymsiępsychologię!). Wybórstudiówimiastadostudiowania. To warto przemyśleć z pomocą innych. Najłatwiej zacząć szukanie - od wyboru miasta, w którym chcesz studiować.popytajludzi,couważająnatematswoichmiast.zorientujsięw cenachmieszkańiżyciaorazkwestiachnieoczywistych,typukomunikacjamiejskalubżycie studenckie. Gdy już wybierzesz miasto - poszukaj kierunków, które Cię interesują i zrób wywiad ze studentami, aby dowiedzieć się maksymalnie dużo na temat tego kierunku.wartorównież sprawdzić,jakieprzedmiotynamaturzesąpotrzebneprzyrekrutacji. Pamiętaj - wybór studiów niczego niedeterminuje!tozawszemożnazmienićiwybraćcoś innegoalboprzenieśćsiędoinnegomiasta,jeślitwójwybórokażesięnietrafiony! Wkraczanie w dorosłośćtopięknyetap,którypowinienbyćszczęśliwyiradosny.próbujna własnejskórze,cosięsprawdzauciebieiniebójsiędecydować,gdyżniemadecyzji,które byłybyniemożliwedozmiany!twójstrachistresjestnormalnyinaturalny. Niejesteśwtym sam-szukajpomocyiosób,którepodzieląsięswoimdoświadczeniemipomogąprzebrnąć przez ten okres oraz zaadaptować sięwnowejsytuacji!dążdospełnieniamarzeń,bonikt 52 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

53 Dlaczegoczasemlepiejdlanaszegozdobywania wiedzy,gdypoświęcimyczasnaaktywność fizycznąanienanaukę? Ada, studentka kierunku lekarskiego i filologii polskiej. Na Instagramie prowadzę na którym pokazujęcodziennośćstudiowaniadwóchkierunków,dzielę sięwiedząmedycznąiedukujęwkwestiijęzykapolskiego. TęostatniączynnośćrozszerzyłamostatnioopodcastjęzykowynaSpotify:Lekna językpolski. Gdygoninasterminoddaniajakiejśpracyczyzbliżasięnieubłaganiematura,niewgłowie namczasemzrobićdłuższąprzerwę,choćbynaprzygotowaniewartościowegoobiadu,aco dopiero na jogging czy pójście na fitness, siłownię. Okazuje się jednak, że poświęcając choćbykilkadziesiątminutnasportwtrakcienaukowegodnia,możemyodzyskaćjepotem w późniejszej nauce, dzięki temu, że będziemy bardziej produktywni, lepiej skupieni, czy zachowamylepsząkoncentrację. Mamnadzieję,żeznaciejużkorzyścipłynącezrobieniasobieprzerwpodczasprzyswajania materiału. Dobrze jest ustalić bloki naukowe o konkretnej długości czasu i określonej długościprzerwy.wartojestrównieżzastanowićsięjednaknadtym,copodczastychprzerw chcecie robić, gdyż czynności podjęte między blokami naukowymi mogą nie tylko nas zrelaksować, ale i nastroićpozytywniedodalszegozdobywaniawiedzy.oileprzeglądanie smartfona i social mediów w chwili wytchnienia zapewni nam krótkotrwały wypoczynek, o tyle niekoniecznie wspomoże naszą dalszą naukę. Oprócz intensywnych ćwiczeń kciuka, zmieniającego karty na ekranie telefonu, Wasze ciało pozostanie w trakcie przerwy w tej samej pozycji co wcześniej, a oczy nadal zmuszone będą do patrzenia z bliska. Ale od początku! Zacznijmy od tego, że zgodnie z zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, każdyczłowiekwwiekuokołomaturalnympowinienpoświęcaćnasport minut tygodniowo,jeśliwykonujećwiczeniaoumiarkowanymstopniuintensywności,bądź minut,jeżelijegoaktywnośćjestodużymstopniuintensywności.zaleceniatesąoczywiście podyktowane w dużej mierze troską ozdrowieczłowiekawperspektywiedługoterminowej, ale też mają poprawićnaszesamopoczucietuiteraz.takiczaspoświęconynaaktywność fizyczną wpływa na dobrą pracę naszego układu kostno-mięśniowego, oddechowego, krwionośnego,nerwowegoczypokarmowego.możewięczniwelowaćbólekręgosłupa,które zdarzają się Wam przez długotrwałą naukę przybiurku,bóległowyspowodowaneciągłym 53 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

54 wpatrywaniem się w rzędy liter czy bóle brzucha wywołane nawetchoćbypodświadomym lękiemprzedegzaminem. Zalecanaaktywnośćfizycznaredukujestres,dziękiczemunaszorganizmpracujesprawniej nawet wokresieprzedmaturalnejmobilizacji.ważnymjest,abyściewybralitakąaktywność fizyczną, jaka sprawia Wam przyjemność, bo będzie stanowiła ona przecież Waszą odskocznię od nauki. Nie musicie chodzić nasiłownię,bopanujenatomoda.niemusicie biegać kilometrami w okolicznym lesie, tak jak Wasi znajomi. Wybierzcie sport, na jaki z chęcią poświęcicie swój czas po okresie pracy z książkami. Może to coś, oczymzawsze marzyliście?poledance,wspinaczkaalbosquash?amożecośzespołowego?zaplanujcie czasnawaszwybranysport,pamiętając,abypoświęcaćnaniego minutlub minut tygodniowo w zależności od jego intensywności i spędzajcie miło czas, dbając jednocześnieowaszezdrowie,abypozwoliłowamononaskutecznąnaukę. Istnieje wiele badań naukowych, które udowadniają też pozytywny wpływ aktywności fizycznej bezpośrednio na pracę naszego mózgu. Profesor Charles Hillman z UniwersytetuIllinoisdowodziswoimibadania,żemłodzież,któraregularniećwiczyfizycznie ma większe zdolności koncentracji i szybciej przyswaja wiedzę. Z kolei badaniaprofesora Davida Reynoldsa i profesora Rodercicka I. Nicolsona wykazują,żeaktywninastolatkowie mają lepszą pamięć i zdobywają lepsze rezultaty w rozumieniu tekstu czytanego. Sport wpływa więc na plastyczność naszego mózgu, a tym na wykształcanie nowych komórek nerwowych.badaniauniwersytetukansasdowodzą,żeosoby,którerozpoczęłyrealizować wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznejwypadłylepiejwtestachnainteligencjępo wdrożeniu sportu do swojego życia niż przed praktykowaniem regularnych ćwiczeń.ciało człowieka potrzebuje ruchu, aby prawidłowo funkcjonować, w tym efektywnie zdobywaćwiedzę. Na pewno kiedyś po intensywnym biegu lub szybkiej i długiej jeździe rowerem zauważyliście, jak obok zmęczenia pojawiło się u Was poczucie satysfakcji i poczucie spełnienia. Dzieje się tak dlatego, żepodczasaktywnościfizycznejdochodziworganizmie człowieka do wyrzutu hormonów, takich jak, między innymi, adrenalina, dopamina i endorfina. Ta ostatnia nazywana jest inaczej hormonem szczęścia, ponieważ wprawia człowieka w dobry nastrój, zadowolenie z siebie, a także tłumiból,stresizmęczenie.ten swoisty hormonalny koktajl daje nam po wysiłku więcej motywacji i siły do realizowania naukowychcelów. No dobra, więc wygospodarowaliście już godzinę dziennie przez trzy czy cztery dni w tygodniu, aby pojechać na basen lub do stajni konnej, albo po prostu poćwiczyć z Chodakowską w domu, żeby po czasie, gdy regularny ruch wejdzie Wam w krew, zauważyćjegopozytywnywpływnaprzyswajaniemateriału. Czy możecie zrobić coś jeszcze? Tak! Możecie zastanowić się nad jakością Waszych krótkich przerw pomiędzy blokami nauki. Tak jak było to już wcześniej wspomniane, przeglądanie przez dziesięć minut Instagrama nie sprawi, że rzeczywiście odpoczniecie, choć będziecie mieli złudne poczucie relaksu. NieodpocznienapewnoWaszwzrok,który zmuszonybyłdowpatrywaniasięzbliskiejodległościwksiążkę,aterazztakiegosamego, a często i bliższego dystansu, spogląda na kolorowe zdjęcia na szklanym ekranie. Nie 54 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

55 odpoczną Wasze plecy czy szyja, które nadal będą pochylone, nienaturalnie zgięte. Nie odpocznie i głowa, jako że znowu będzie musiała wysilić się, aby czytać podpisy pod zdjęciami,idoktórejcałyczasbędątrafiałybodźce,którebędziemusiałaanalizować. Jedną z opcji jest to, aby przez te krótkie dziesięć czy nawet pięć minut poćwiczyć. Aktywność ta może dotyczyć czegokolwiek. Może taniec do Waszej ulubionej piosenki? Możeszybkierozciąganienapodłodze?Możeenergicznyspacerdookołabloku?Możejoga albo bardziej intensywne ćwiczenia na konkretną partię ciała? Na YouTubie znajdziecie mnóstwo darmowych filmików, które właśnie dzięki czasowi trwania od 5 do 10 minut sprawdzą się idealnie podczas krótkiej przerwy od nauki. Na dobry początek możecie spojrzećnapopularnychipolecanychdoćwiczeńtwórcówjakmelb,pamelareifczygosia Mostowska.Możecieteżpoprostuprzezpięćminutskakaćnaskakance,robićpajacykiczy przysiady. Nie narzuca się tu formy ćwiczeń i aktywności. Ważne, aby po wymagającym wysiłku umysłowym, przyszło ukojenie dla mózgu, a drobne zmęczenie fizyczne. Dzięki temu, że podczas ćwiczeń zwiększa się pobór tlenu przez organizm, mózg będzie lepiej dotlenionydodalszejpracypotejkrótkiejprzerwie. Potrzebaruchuuczłowiekajesttaksamoniezbędnajakpotrzebawody,jedzeniaczysnu po prostu słabiej dostrzegamy skutki braku aktywności, dlatego nie upatrujemy w tym przyczynyniedoborukoncentracjiczyproblemówzpamięcią. Jeżeli dbamy o dobre nawodnienie, najedzenie się czy o wyspanie przed obfitującym w naukędniem,dlaczegozaniedbujemyruch? Źródła: 1.WHOguidelinesonphysicalactivityandsedentarybehaviour[dostęponline : 2. Kirsten Hötting, Brigitte Röder, Beneficialeffectsofphysicalexerciseonneuroplasticity and cognition, [w:] Neuroscience & Biobehavioral Reviews Volume 37, Issue 9, Part B, November2013,Pages Cassilhas RC, Tufik S, de Mello MT. Physical exercise, neuroplasticity, spatial learning and memory. Cell Mol Life Sci Mar;73(5): doi: /s Epub2015Dec8. 55 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

56 Pomoceorganizacyjne Wtymrozdzialeznajdzieszróżnepomoce,którepomogąCisięzorganizować.Te,któresą Hej! Mam na imię Paula i od prawie 5 lat prowadzę Czym się tam zajmuję?dziennikarstwem,sportem,eurowizjąi książkami. Kartaodpowiedzidomaturypodstawowejzmatematyki. DopobraniazestronyCKE: matyka_pp/a1/a1matematyka_pp_karta_odpowiedzi.pdf 56 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

57 57 Tabelkazarkuszamimaturalnymi Arkusz Wynikpkt.: Wynik%: 1. Lipiec2020 /50 2. Styczeń2019 /50 3. Czerwiec2019 /50 4. Kwiecień2020 /50 5. Maj2021 /50 6. Wrzesień2020 /50 7. Marzec2021 /50 8. Listopad2019 /50 9. Maj2019 / Maj2016 / Czerwiec2020 / / / / /50 Plannaukidomatury2022-matematyka-poziompodstawowy

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie?

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Wcale nie jest za późno! Do końca roku szkolnego pozostały dwa miesiące. Wielu z Was pewnie myśli, że skoro nie nauczyliście się czegoś do tej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku

Bardziej szczegółowo

Punkt 2: Stwórz listę Twoich celów finansowych na kolejne 12 miesięcy

Punkt 2: Stwórz listę Twoich celów finansowych na kolejne 12 miesięcy Miesiąc:. Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami Moje 20 minut na finanse to: (np. Pn-Pt od 7:00 do 7:20, So-Ni od 8:00 do 8:20) Poniedziałki:.. Wtorki:... Środy:. Czwartki: Piątki:. Soboty:.. Niedziele:...

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy (według podręczników z serii MATeMAtyka) Temat Klasa I (60 h) Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h)

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) ZAKRES PODSTAWOWY Proponowany rozkład materiału kl. I (00 h). Liczby rzeczywiste. Liczby naturalne. Liczby całkowite. Liczby wymierne. Liczby niewymierne 4. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej 5.

Bardziej szczegółowo

10 przykazań jak się uczyć!!!

10 przykazań jak się uczyć!!! 10 przykazań jak się uczyć!!! 1. Świeżość. Świeży, wypoczęty mózg pracuje najefektywniej. Przed nauką wyjdź na kilkuminutowy spacer na świeżym powietrzu. Ważny też jest relaks i wypoczynek, przed samą

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres podstawowy

MATeMAtyka zakres podstawowy MATeMAtyka zakres podstawowy Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne 1 2. Liczby całkowite. Liczby wymierne 1 1.1, 1.2 3. Liczby niewymierne 1 1.3 4. Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik!

30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik! 30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik! Witaj w trzydziestodniowym wyzwaniu: Naucz się prowadzić dziennik! Wydrukuj sobie cały arkusz, skrupulatnie każdego dnia uzupełniaj go i wykonuj zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW im bardziej wyręczamy dzieci w rozwoju, tym bardziej zabieramy im możliwości uczenia się i doświadczania Nie odrabiaj za

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum LICZBY (20 godz.) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum Wg podręczników serii Prosto do matury KLASA I (60 godz.) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 1 2. Wzory skróconego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku szkolnego informuję

Bardziej szczegółowo

Od autorów... 7 Zamiast wstępu zrozumieć symbolikę... 9 Zdania Liczby rzeczywiste i ich zbiory... 15

Od autorów... 7 Zamiast wstępu zrozumieć symbolikę... 9 Zdania Liczby rzeczywiste i ich zbiory... 15 Spis treści Od autorów........................................... 7 Zamiast wstępu zrozumieć symbolikę................... 9 Zdania............................................... 10 1. Liczby rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne Liczby niewymierne Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Pierwiastek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CZASEM JAK DZIAŁAĆ EFEKTYWNIEJ I CZUĆ SIĘ BARDZIEJ SPEŁNIONYM

ZARZĄDZANIE CZASEM JAK DZIAŁAĆ EFEKTYWNIEJ I CZUĆ SIĘ BARDZIEJ SPEŁNIONYM ZARZĄDZANIE CZASEM JAK DZIAŁAĆ EFEKTYWNIEJ I CZUĆ SIĘ BARDZIEJ SPEŁNIONYM Z a d a n i e f i n a n s o w a n e z e ś r o d k ó w N a r o d o w e g o P r o g r a m u Z d r o w i a 2 0 1 6-2 0 2 0 KAŻDEGO

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY pociag j do jezyka j. dzień 1

WARSZTATY pociag j do jezyka j. dzień 1 WARSZTATY pociag j do jezyka j dzień 1 POCIĄG DO JĘZYKA - dzień 1 MOTYWACJA Z SERCA Ach, o ile łatwiejsze byłoby życie, gdybyśmy dysponowali niekończącym się źródłem motywacji do działania. W nauce języków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia KLASA I (3 h w tygodniu x 32 tyg. = 96 h; reszta godzin do dyspozycji nauczyciela) 1. Liczby rzeczywiste Zbiory Liczby naturalne Liczby wymierne

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Ile waży arbuz? Copyright Łukasz Sławiński

Ile waży arbuz? Copyright Łukasz Sławiński Ile waży arbuz? Arbuz ważył7kg z czego 99 % stanowiła woda. Po tygodniu wysechł i woda stanowi 98 %. Nieważne jak zmierzono te %% oblicz ile waży arbuz teraz? Zanim zaczniemy, spróbuj ocenić to na wyczucie...

Bardziej szczegółowo

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania 3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4 Opracowanie kryteriów i podsumowania Jeśli poważnie i krytycznie podszedłeś do swojej pracy, większą część WebQuestu masz już przygotowaną. Kolej na Kryteria ocen

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE. Instruktor Soul Fitness DAWID CICHOSZ

REFERENCJE. Instruktor Soul Fitness DAWID CICHOSZ Swoją przygodę z siłownią zaczęłam kilka lat temu. Podstawowym błędem, który wtedy zrobiłam było rozpoczęcie treningów bez wiedzy i konsultacji z profesjonalistą. Nie wiedziałam co mam robię, jak ćwiczyć,

Bardziej szczegółowo

Zwiększ swoją produktywność

Zwiększ swoją produktywność Zwiększ swoją produktywność Pracuj mądrzej, nie więcej. Znasz to uczucie, gdy Twoja lista zadań zamiast się skurczyć ciągle tylko się wydłuża? Gdy niezależnie od tego, jak długo pracowałaś w ciągu dnia,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA I

Rozkład materiału KLASA I I. Liczby (20 godz.) Rozkład materiału Wg podręczników serii Prosto do matury. Zakres podstawowy KLASA I 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 1 1.1 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3 2.1 3. Nierówności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 Zakres podstawowy Kl. 1-60 h ( 30 h w semestrze) Kl. 2-60 h (30 h w semestrze) Kl. 3-90 h (45 h w semestrze)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, sposoby i formy sprawdzania osiągnięć i postępów edukacyjnych z matematyki.

Wymagania edukacyjne, sposoby i formy sprawdzania osiągnięć i postępów edukacyjnych z matematyki. Propozycja szczegółowego rozkładu materiału Program zakłada powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z wcześniejszych etapów edukacyjnych, niezbędnych w dalszym toku kształcenia (np. działania

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym KLASA I 105h Liczby (30h) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3. Nierówności pierwszego stopnia 4. Przedziały liczbowe

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres rozszerzony

MATeMAtyka zakres rozszerzony MATeMAtyka zakres rozszerzony Proponowany rozkład materiału kl. I (160 h) (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) Temat lekcji Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZE MTURĄ 07 poziom podstawowy Schemat oceniania Uwaga: kceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania (podajemy kartotekę zadań, gdyż łatwiej będzie

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi?

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierającego i motywującego je do tej pracy. Obranie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA I

Rozkład materiału KLASA I I. Liczby (31 godz.) Rozkład materiału Wg podręczników serii Prosto do matury. Zakres podstawowy i rozszerzony (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) KLASA I 1. Zapis dziesiętny liczby

Bardziej szczegółowo

Chińskie, japońskie znaki

Chińskie, japońskie znaki Chińskie, japońskie znaki Podstawowe znaki chińskie czy japońskie to dla Europejczyka czysta magia. Dzieje się tak dlatego, że ucząc się tego typu znaków, opieramy się na czymś, co nie pozwala nam pamiętać.

Bardziej szczegółowo

Wiedza. Znać i rozumieć ulubione metody uczenia się, swoje słabe i mocne strony, znać swoje. Umiejętności

Wiedza. Znać i rozumieć ulubione metody uczenia się, swoje słabe i mocne strony, znać swoje. Umiejętności ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ Zdolność rozpoczęcia procesu uczenia się oraz wytrwania w nim, organizacja tego procesu, zarządzanie czasem, skuteczna organizacja informacji - indywidualnie lub w grupie. Ta kompetencja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE POZNAJ SIEBIE NA NOWO KROK 2

WYZWANIE POZNAJ SIEBIE NA NOWO KROK 2 WYZWANIE POZNAJ SIEBIE NA NOWO KROK 2 CKobiecyPunktWidzenia Ania Witowska Moja Droga Kobieto, Mam nadzieję, że przerobiłaś wczorajsze ćwiczenie, obejrzałaś live i wykonałaś kolejne zadanie domowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE: MAPA DZIENNYCH PRIORYTETÓW

ĆWICZENIE: MAPA DZIENNYCH PRIORYTETÓW ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM ĆWICZENIE: MAPA DZIENNYCH PRIORYTETÓW www.izakrejcapawski.pl Doba jest dla Ciebie za krótka? Ciągle brakuje Ci czasu? Gonisz zaległości? Nazywam się Iza Krejca-Pawski i swoim

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

NASTOLETNIA DEPRESJA PORADNIK

NASTOLETNIA DEPRESJA PORADNIK NASTOLETNIA DEPRESJA PORADNIK Upadłam Nie mogę Nie umiem Wstać Sama po ziemi stąpam w snach Sama, samiutka próbuję wstać. Nie umiem Chcę się odezwać Nie wiem do kogo Sama tu jestem, nie ma nikogo Wyciągam

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA Iwona Janas Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu Poznań, dnia 1 września 2017 roku TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA PROGRAM DLA UCZNIÓW KLAS IV- VII SZKOŁY PODTSAWOWEJ NR 7 IM.

Bardziej szczegółowo

06_Matematyka ZP_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzpKal_cover :48 Strona 1

06_Matematyka ZP_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzpKal_cover :48 Strona 1 06_Matematyka Z_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzpKal_cover 11-06-20 13:48 Strona 1 ISBN 978-83-7680-388-3 9 788376 803883 Matematyka Kalendarz przygotowań do matury 2012 imię i nazwisko zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia technik efektywnego uczenia się Spotkanie 4

Ćwiczenia technik efektywnego uczenia się Spotkanie 4 Ćwiczenia technik efektywnego uczenia się Spotkanie 4 Sprawdź sam siebie Na kolejne zajęcia niezbędne będą Trzy zakreślacze tekstu w różnych kolorach, np. żółty, niebieski, zielony Pudełko pamięci/ MemoBox.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa "Uczyć czy nauczyć?" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Barbara Megersa, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ProjektSukces.pl przedstawia: Mapy Myśli. Jak tworzyć kreatywne notatki aby wyzwolić swój ukryty potencjał?

ProjektSukces.pl przedstawia: Mapy Myśli. Jak tworzyć kreatywne notatki aby wyzwolić swój ukryty potencjał? ProjektSukces.pl przedstawia: Mapy Myśli Jak tworzyć kreatywne notatki aby wyzwolić swój ukryty potencjał? Czym są Mapy Myśli? Mapy Myśli to sposób notowania zgodny z naturą człowieka Mapy Myśli to sposób

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Quizlecie

Przewodnik po Quizlecie Spis treści Tworzenie konta Przewodnik po Quizlecie Wyszukiwanie zestawów słówek Tworzenie zestawów słówek Nauka Fiszki Ucz się Ćwiczenie pisowni Test Dopasowania Grawitacja Przyłączanie się do klasy Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Wyznaczenie celów - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Kurs Dydaktyka zarządzania czasem. 11 Wyznaczanie celów Jeżeli dobrze się zastanowimy nad naszym działaniem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania z rozwiązaniem krok po kroku Arkusz maturalny przykładowy zestaw zadań Odpowiedzi do zadań Indeks...

Spis treści. Zadania z rozwiązaniem krok po kroku Arkusz maturalny przykładowy zestaw zadań Odpowiedzi do zadań Indeks... Spis treści 3 Spis treści I. Liczby rzeczywiste 1. Liczby naturalne, całkowite, wymierne... 5. Pierwiastki, liczby niewymierne... 11 3. Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym, wymiernym... 15 4. Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języków obcych?

Jak uczyć się języków obcych? Jak uczyć się języków obcych? Język jest jedną z najbardziej przełomowych funkcji mózgu. Nauka języków obcych staje się łatwiejsza, gdy wiesz jak działa język w mózgu. Wiedza o mózgu pomoże Ci uniknąć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Stereogramy. Rysunki w 3D

Stereogramy. Rysunki w 3D Stereogramy Rysunki w 3D Co to są stereogramy? Jak to działa? Niewiele osob zdaje sobie sprawę z faktu, że zdolność widzenia przedmiotów w sposób trójwymiarowy zawdzięczamy temu, że posiadamy dwoje oczu.

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 7. Zostawanie na miejscu

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 7. Zostawanie na miejscu Jak wytresować swojego psa? Częs ć 7 Zostawanie na miejscu Zostawanie na miejscu Zostawanie na miejscu jest jedną z przydatniejszych komend, którą powinien opanować nasz pies. Pomaga zarówno podczas treningów

Bardziej szczegółowo

Paulina Szawioło. Moim nauczycielem był Jarek Adamowicz, był i jest bardzo dobrym nauczycielem, z którym dobrze się dogadywałam.

Paulina Szawioło. Moim nauczycielem był Jarek Adamowicz, był i jest bardzo dobrym nauczycielem, z którym dobrze się dogadywałam. Paulina Szawioło Kto uczył Cięwf? Moim nauczycielem był Jarek Adamowicz, był i jest bardzo dobrym nauczycielem, z którym dobrze się dogadywałam. Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam pozytywnie. Na początku,

Bardziej szczegółowo

Nasza edukacja nie skończyła się wraz z otrzymaniem dyplomu ze studiów czy szkoły średniej Uczymy

Nasza edukacja nie skończyła się wraz z otrzymaniem dyplomu ze studiów czy szkoły średniej Uczymy odc. 12 W CO INWESTUJESZ? Możliwości lokowania pieniędzy jest wiele. Można kupić nieruchomości na wynajem, można zainwestować na giełdzie, w złocie, czy też w udziałach dobrze prosperującej firmy. A czy

Bardziej szczegółowo

Opracowała Agnieszka Szczepaniak

Opracowała Agnieszka Szczepaniak Opracowała Agnieszka Szczepaniak Ustaliliśmy cele, więc wiemy dokąd zdążamy, co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć. Teraz musimy ustalić, jakie zjawiska i fakty pokażą, że osiągnęliśmy założone cele na danej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty EFEKTYWNE DOSKONALENIE SIĘ TECHNIKI SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ ANNA MARKOWSKA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 6 listopada 2017 r. PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA Przechowuje niewielkie

Bardziej szczegółowo

Akademia Marketingu Internetowego Embrace Your Life Sp. z o.o.

Akademia Marketingu Internetowego Embrace Your Life Sp. z o.o. MIESIĄC 1: Tydzień 1/ Video 1 Twoja pasja Odpowiedz sobie na pytania: Dlaczego tak naprawdę teraz robię aktualnie to co robię? Wpisz z lewej powody które są Twoje np. relaksuje się przy tym, A z prawej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia KLASA I 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 1) Liczby naturalne, cechy podzielności stosuje cechy podzielności liczby przez 2, 3,

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 8. Sztuczki

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 8. Sztuczki Jak wytresować swojego psa? Częs ć 8 Sztuczki Sztućzki: proszenie, podawanie łapy Uczenie sztuczek nie jest konieczne, jeśli chodzi o rzeczy, które psy powinny umieć. Warto jednak wiedzieć, że sam proces

Bardziej szczegółowo

CZEGO UNIKAĆ. tworząc prezentację multimedialną. Andrzej Kozdęba

CZEGO UNIKAĆ. tworząc prezentację multimedialną. Andrzej Kozdęba CZEGO UNIKAĆ tworząc prezentację multimedialną Andrzej Kozdęba UWAGA! Prezentacji, którą w tym momencie oglądasz, nie użyłbym podczas żadnego wystąpienia. Nie taki jest jej cel. W tej prezentacji jest

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013 Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum w roku szkolnym 2012/2013 I. Zakres materiału do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki: 1) liczby rzeczywiste 2) wyrażenia algebraiczne

Bardziej szczegółowo

Dzielenie sieci na podsieci

Dzielenie sieci na podsieci e-damiangarbus.pl Dzielenie sieci na podsieci dla każdego Uzupełnienie do wpisu http://e-damiangarbus.pl/podzial-sieci-na-podsieci/ Dwa słowa wstępu Witaj, właśnie czytasz uzupełnienie do wpisu na temat

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych. Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych. Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE Ocenianie często pojmujemy jako podsumowanie pewnego etapu

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi Roczny plan dydaktyczny z matematyki dla pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy

Bardziej szczegółowo

BUCKIACADEMY FISZKI JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? (KOD NA PRZEDOSTATNIEJ KARCIE) TEORIA ĆWICZENIA

BUCKIACADEMY FISZKI JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? (KOD NA PRZEDOSTATNIEJ KARCIE) TEORIA ĆWICZENIA BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które wykonywane systematycznie rozwijają umiejętności.

Bardziej szczegółowo

matematyka dla opornych i ich korepetytorów michalina malinowska Matematyka matura raz, dwa, trzy poziom podstawowy

matematyka dla opornych i ich korepetytorów michalina malinowska Matematyka matura raz, dwa, trzy poziom podstawowy matematyka dla opornych i ich korepetytorów michalina malinowska Matematyka matura raz, dwa, trzy poziom podstawowy Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla firm

Oferta szkoleniowa dla firm Oferta szkoleniowa dla firm Skuteczna pamięć Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć imię nowopoznanej osoby? Czy z obawy przed zapomnieniem nie zmieniasz haseł i kodów PIN przez co niedostatecznie chronisz

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania Koncentracja w Akcji CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania SzybkaNauka.pro Koncentracja w Akcji 1 Zasada Relewantności Działania Jesteś gotowy. Jesteś skoncentrowany na zadaniu np. szukaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja czasu 1

Organizacja czasu 1 Organizacja czasu 1 Organizacja czasu Czyli jak optymalnie wykorzystać czas. Michał Mielniczuk 2 Do dzieła!!! W tym poradniku, podam Ci kilka sposobów na to jak optymalnie organizować zadania, by zyskać

Bardziej szczegółowo

Przyjaciele Zippiego Ćwiczenia Domowe

Przyjaciele Zippiego Ćwiczenia Domowe Przyjaciele Zippiego Ćwiczenia Domowe Czym jest program Przyjaciele Zippiego? Twoje dziecko uczestniczy w programie Przyjaciele Zippiego, który uczy dzieci, jak znajdować rozwiązania problemów, nawiązywać

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek TAJEMNICE DOBREJ PAMIĘCI Barbara Małek KLUCZ DOBREGO ZAPAMIĘTANIA MATERIAŁU Możliwie jak największa koncentracja UWAGI (skupienie się na tym materiale, który chcemy opanowac) Przy wszelkiej pracy umysłowej,

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

BUCKIACADEMY FISZKI JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? (KOD NA PRZEDOSTATNIEJ KARCIE) TEORIA PRZYDATNE LINKI MATERIAŁY DO POBRANIA ĆWICZENIA

BUCKIACADEMY FISZKI JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? (KOD NA PRZEDOSTATNIEJ KARCIE) TEORIA PRZYDATNE LINKI MATERIAŁY DO POBRANIA ĆWICZENIA BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które wykonywane systematycznie rozwijają umiejętności.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Panelu nauczyciela?

Jak korzystać z Panelu nauczyciela? Drogi Nauczycielu, Jeśli poznałeś już Assembly i przeszedłeś przez zadania z programu dla swojej klasy lub przez kurs dla nauczycieli, to jesteś gotowy założyć klasę i zacząć prowadzić lekcje. Przeprowadzimy

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne

Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Paweł Foralewski Teoria Ponieważ funkcje wykładnicza i logarytmiczna zostały wprowadzone wcześniej, tutaj przypomnimy tylko definicję logarytmu i jego

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ciągle nie mam czasu...

Ciągle nie mam czasu... Ciągle nie mam czasu... Wszyscy narzekamy na brak czasu, na nadmiar zajęć, na życie w stresie. Na pewno zgodzicie się z tymi stwierdzeniami: Czasem trzeba gospodarować rozsądnie i poświęcać go na naprawdę

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE 21 DNI ZMIEŃ SWOJE NAWYKI

WYZWANIE 21 DNI ZMIEŃ SWOJE NAWYKI Dzień 1. 1. Przeanalizuj swoje codzienne działania i zapisz co najbardziej Cię oddala od osiągnięcia swojej idealnej, wymarzonej wagi. Te działania to utrwalone przez Ciebie nawyki i masz nad nimi kontrolę

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328 Drogi Czytelniku 9 Oznaczenia matematyczne 11 Podstawowe wzory 15 Rozdział I. Zbiory. Działania na zbiorach 21 1. Zbiór liczb naturalnych 22 1.1. Działania w zbiorze liczb naturalnych 22 1.2. Prawa działań

Bardziej szczegółowo

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 5 Strażnik Czasu

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 5 Strażnik Czasu Koncentracja w Akcji CZĘŚĆ 5 Strażnik Czasu SzybkaNauka.pro Koncentracja w Akcji 1 Strażnik Czasu W poprzednich rozdziałach zajmowaliśmy się pobudzeniem ciała, oswajaniem rozpraszaczy i wracaniem do ważnych

Bardziej szczegółowo

ANTYSTRESOWY. 40BaETA17 GRATISY ONLINE. Agnieszka Jasińska WEJDŹ NA I WPISZ KOD:

ANTYSTRESOWY. 40BaETA17 GRATISY ONLINE. Agnieszka Jasińska WEJDŹ NA  I WPISZ KOD: EFEKTYWNY EK Y TRENING NG ANTYSTRESOWY TR SO Agnieszka Jasińska GRATISY ONLINE WEJDŹ NA WWW.FISZKI.PL/GRATISY I WPISZ KOD: 40BaETA17 SPIS TREŚCI Czym jest stres?... 1 Jak radzimy sobie ze stresem?... 7

Bardziej szczegółowo