(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO02/ PCT Gazette nr 48/02 (51) Int.Cl. B65D 71/00 ( ) B65D 71/08 ( ) (54) Jednostka transportowa i sposób jej wytwarzania (30) Pierwszeństwo: ,SE, (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 17/05 (73) Uprawniony z patentu: SAINT-GOBAIN ISOVER AB,Billesholm,SE (72) Twórca(y) wynalazku: Hanne Dybro,Bjuv,SE Anders Wahlkvist,Vejbystrand,SE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/09 (74) Pełnomocnik: Szafruga Anna, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. PL B1 (57) Jednostka transportowa zawiera pakunek (3) zamknięty przez obudowę (2), przy czym wspomniany pakunek (3) zawiera stos (5) paneli izolacyjnych (6), który jest podtrzymywany przez elementy podtrzymujące (4). Elementy podtrzymujące (4) i panele izolacyjne (6) są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych. Jednostka transportowa charakteryzuje się tym, że obudowa (2), otaczająca pakunek (3) zawiera pierwszy kołpak (7) i drugi kołpak (8). Kołpaki (7, 8) są umieszczane na pakunku (3) odpowiednio od pierwszego boku (9) i od przeciwnego drugiego boku (10) pakunku i są łączone jeden z drugim w części (11), wzdłuż której kołpaki (7, 8) się przekrywają. Niniejszy wynalazek odnosi się również do sposobu wytwarzania takiej jednostki transportowej.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Dziedzina wynalazku Niniejszy wynalazek odnosi się ogólnie do jednostki transportowej dla paneli izolacyjnych i sposobu wytwarzania takiej jednostki. W szczególności, niniejszy wynalazek dotyczy takiej jednostki transportowej, która zawiera pakunek zamknięty w obudowie, przy czym wspomniany pakunek zawiera stos paneli izolacyjnych umieszczony na elementach podtrzymujących, przy czym wspomniane elementy podtrzymujące i wspomniane panele izolacyjne są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych, jak również sposobu wytwarzania takiej jednostki izolacyjnej. Tło Znane jest konstruowanie jednostek transportowych dla paneli izolacyjnych w taki sposób, że zawierają one, oprócz obudowy, tylko materiały przeznaczone do wykorzystania w celach izolacyjnych. W konsekwencji, nawet elementy podtrzymujące, użyte do podtrzymywania paneli izolacyjnych są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych. Zatem nie ma potrzeby stosowania tradycyjnych palet załadowczych, dzięki czemu eliminuje się konieczność przenoszenia takich ciężkich palet. Jednostka transportowa opisanego na wstępie typu jest przedstawiona, na przykład, w DE Opisana tam jednostka transportowa zawiera stos paneli izolacyjnych, umieszczonych na dwóch elementach podtrzymujących. Elementy podtrzymujące są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych i są, wraz z panelami izolacyjnymi, owinięte w pojedyncza folię opakowaniową w celu utworzenia jednostki transportowej. Odpowiednio, jednostka transportowa wytworzona w ten sposób posiada znaczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami transportowymi, zawierającymi panele izolacyjne umieszczone na paletach załadowczych. Po opróżnieniu jednostki transportowej pozostaje tylko folia opakowaniowa. Zatem skomplikowane, kosztowne i niekorzystne dla środowiska przenoszenie palet załadowczych jest wyeliminowane. Jednakże jednostka transportowa według DE nie jest pozbawiona niedogodności. Jedna z jej głównych wad jest to, że wymagane jest stosunkowo drogie wyposażenie do wytwarzania tego typu jednostek transportowych. W tym kontekście muszą zostać poniesione znaczne nakłady, w szczególności na wyposażenie stosowane do owijania elementów podtrzymujących i stosu w folie opakowaniową w celu utworzenia wspomnianej jednostki transportowej. Inny problem jest związany z przypadkiem, kiedy panele izolacyjne, tworzące część jednostki transportowej są wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowanego do celów izolacyjnych. Takie panele izolacyjne mogą być stosowane, na przykład, do izolowania dachów. Jednostka transportowa zawierająca panele izolacyjne tego typu jest stosunkowo ciężka i jednostka transportowa musi być owinięta w kilka warstw folii opakowaniowej w celu zachowania w całości i utrzymania stabilności, co jest procesem pracochłonnym i czasochłonnym. Innym obserwowanym problemem jest to, że dotychczasowa jednostka transportowa nie jest dostatecznie odporna na wpływ czynników pogodowych. Przyczyna tego jest to, że etap owijania elementów podtrzymujących i paneli izolacyjnych w folie opakowaniową stał się dość skomplikowany, co oznacza, że nie jest możliwe owinięcie folią opakowaniową paneli izolacyjnych i elementów podtrzymujących tak, żeby folia przykryła, w niezawodny sposób, wszystkie boki jednostki transportowej, kontaktujące się z otoczeniem. Zatem woda może przedostawać się do jednostki transportowej podczas przechowywania jednostki na otwartej przestrzeni. Należy zauważyć, że w wielu przypadkach jednostki transportowe tego typu są dostarczane na place budów, gdzie są przechowywane na otwartej przestrzeni, zanim zostaną użyte. Podsumowanie wynalazku Wobec powyższego, celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie ulepszonej jednostki transportowej opisanego powyżej typu i sposobu wytwarzania takiej jednostki transportowej. Innym celem jest dostarczenie jednostki transportowej, która, zapewniając wymaganą manewrowość, może mieć niezawodną ochronę przed wpływem czynników pogodowych i która może być wytwarzana bez konieczności stosowania drogich urządzeń. Innym celem jest dostarczenie jednostki transportowej, która może zawierać panele izolacyjne wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowanego do celów izolacyjnych. W celu osiągnięcia tych celów, jak również innych celów, które staną się widoczne po przeczytaniu poniższego opisu, dostarczona jest jednostka transportowa według niniejszego wynalazku, mająca cechy przedstawione w zastrzeżeniu l, jak również sposób wytwarzania jednostki transportowej,

3 PL B1 3 mający cechy przedstawione w zastrzeżeniu 14. Korzystne przykłady wykonania innowacyjnej jednostki transportowej są wskazane przez zastrzeżenia 2-13, zaś korzystne przykłady wykonania innowacyjnego sposobu są wskazane przez zastrzeżenia W szczególności, dostarczona jest jednostka transportowa, zawierająca pakunek zamknięty w obudowie, przy czym wspomniany pakunek zawiera przynajmniej jeden stos paneli izolacyjnych, podtrzymywany przez elementy podtrzymująca, przy czym wspomniane elementy podtrzymujące i wspomniane panele izolacyjne są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych, przy czym wspomniana jednostka izolacyjna charakteryzuje się tym, że obudowa otaczająca pakunek zawiera pierwszy kołpak i drugi kołpak, przy czym wspomniane kołpaki są umieszczane na pakunku odpowiednio od pierwszej strony i przeciwnej drugiej strony pakunku i wspomniane kołpaki są połączone jeden z drugim w części, wzdłuż której kołpaki przerywają jeden drugiego. Zatem dostarczona jest przyjazna dla środowiska jednostka transportowa, która może być wytwarzana w prosty i szybki sposób bez potrzeby stosowania skomplikowanego i drogiego wyposażenia. Jednostka transportowa jest całkowicie zamknięta wewnątrz obudowy złożonej z dwóch kołpaków, a zatem zapewnia dostateczna odporność na czynniki pogodowe. Ponadto, połączenie między dwoma kołpakami w części przekrywania się ich może zostać wykonana w sposób dostatecznie wzmocniony, aby zapewnić wymaganą manewrowość dla jednostki transportowej, tj. utrzymuje ją w całości podczas przenoszenia. Szczególnie korzystna jest do stosowania w przypadku paneli izolacyjnych i elementów podtrzymujących wykonanych z materiału o dużej gęstości, takiego jak prasowane włókna, na przykład szklane lub mineralne, gdyż w takim przypadku jednostka transportowa, dzięki wytrzymałości połączenia między dwoma kołpakami, zachowuje całość podczas przenoszenia bez ryzyka rozpadnięcia się. Według korzystnego przykładu wykonania, stos jednostki transportowej ma, przynajmniej na jednej z jej głównych powierzchni, gniazda dla mechanicznych środków transportowych, takich jak wózki widłowe, urządzenia dźwigowe itp. Korzystnie, gniazda te są utworzone przez zagłębienia panelu płytowego, który jest usytuowany pod stosem i tworzy wspomniane elementy podtrzymujące. Korzystnie, panel płytowy jest skonstruowany w postaci palety i ma szerokość i długość, która w zasadzie odpowiadają szerokości o długości stosu, zaś gniazda są zaprojektowane, jako zagłębienia w płytowym panelu, które biegną w sposób ciągły wzdłuż wspomnianej długości. W szczególności, płytowy panel może zostać utworzony z trzech wystających, podłużnych elementów, między którymi są usytuowane zagłębienia, przy czym wspomniane zagłębienia są utworzone przez podłużne elementy płytowego panelu o mniejszej wysokości niż wysokość wystających podłużnych elementów. Według innego korzystnego przykładu wykonania innowacyjnej jednostki transportowej, gniazda są wykonane przy pomocy elementów podtrzymujących w postaci korpusu podtrzymującego, który jest wykonany z identycznego materiału, co panele izolacyjne tworzące stos i który tworzy sekcję panelu izolacyjnego ze stosu lub panel izolacyjny o mniejszej szerokości, tak że korpus podtrzymujący, usytuowany poniżej stosu ogranicza, z obu stron, gniazda dla mechanicznej współpracy ze środkami transportowymi. Według jeszcze innego przykładu wykonania, wspomniane elementy podtrzymujące są rozmieszczone we wspomnianym pierwszym boku pakunku i wspomniane kołpaki są rozmieszczone w taki sposób, że, we wspomnianej części przekrywania, drugi kołpak jest usytuowany na zewnątrz pierwszego kołpaka. Dzięki temu połączenie utworzone między kołpakami w części przekrywania jest skierowane w dół, co oznacza, ryzyko przedostania się wody do pakunku poprzez połączenie jest wyeliminowane. Według innego przykładu wykonania, kołpaki pierwszy i drugi są skurczone tak, że są ciasno dopasowane do pakunku. Ciasne dopasowanie, w połączeniu z tarciem między panelami izolacyjnymi, zapewnia, że jednostka transportowa posiada wymaganą stabilność. Korzystnie kołpaki pierwszy i drugi są wykonane z folii plastikowej, która, korzystnie, kurczy się pod wpływem ogrzewania. Korzystnie, kołpaki pierwszy i drugi są połączone jeden z drugim w części przekrywania przez stopienie. Ponadto, według niniejszego wynalazku, dostarczony jest sposób wytwarzania jednostki transportowej, obejmujący etapy rozmieszczania elementów podtrzymujących na górnym boku stosu paneli izolacyjnych, przy czym wspomniane panele izolacyjne i wspomniane elementy podtrzymujące są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych i zamknięcie pakunku utworzonego ze wspomnianych elementów podtrzymujących i paneli izolacyjnych przez obudowę w celu utworzenia

4 4 PL B1 wspomnianej jednostki transportowej, przy czym wspomniany sposób charakteryzuje się tym, że pakunek jest zamknięty w obudowie w postaci pierwszego kołpaka i drugiego kołpaka, przy czym wspomniany pierwszy kołpak jest nasunięty na pakunek z pierwszego boku pakunku, przy czym w pierwszym boku są rozmieszczone wspomniane elementy podtrzymujące, zaś wspomniany drugi kołpak jest nasuwany na pakunek z drugiego boku pakunku, usytuowanego naprzeciw pierwszego boku, przy czym pierwszy kołpak i drugi kołpak są łączone jeden z drugim w części, wzdłuż której jeden kołpak przekrywa drugi kołpak. Według korzystnego przykładu wykonania, etap nasuwania wspomnianego drugiego kołpaka na pakunek jest poprzedzany etapem obracania pakunku tak, że jego drugi bok jest zwrócony do góry. Według innego korzystnego przykładu wykonania, kołpaki są wykonane z folii z tworzywa sztucznego i każdy kołpak, nasunięty na pakunek, jest obkurczany przez ogrzanie, tak że jest ciasno dopasowany do pakunku, przy czym drugi kołpak jest połączony z pierwszym kołpakiem we wspomnianej części przekrywania przez stopienie w połączeniu z obkurczeniem drugiego kołpaka. Korzystnie, wspomniane elementy podtrzymujące, jak również wspomniane panele izolacyjne, są wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowanego do celów izolacyjnych. Korzystne przykłady wykonania innowacyjnej jednostki transportowej zostaną opisane poniżej, w celach ilustracyjnych, w odniesieniu do towarzyszących rysunków. Krótki opis rysunków Figura 1 przedstawia schematycznie widok perspektywiczny pierwszego przykładu wykonania innowacyjnej jednostki transportowej figury 2-8 przedstawiają schematycznie przekroje poprzeczne ilustrujące sposób wytwarzania jednostki transportowej pokazanej na fig. 1, a figura 9 przedstawia schematycznie przekrój poprzeczny drugiego przykładu wykonania innowacyjnej jednostki transportowej. Opis przykładów wykonania Kilka przykładów wykonania niniejszego wynalazku zostało opisanych poniżej w odniesieniu do towarzyszących rysunków, w których te same odnośniki liczbowe wskazują podobne części. Zgodnie z fig. 1, pokazany został pierwszy korzystny przykład wykonania innowacyjnej jednostki transportowej 1. Jednostka transportowa 1 zawiera pakunek 3 zamknięty w obudowie 2. Pakunek 3 zawiera stos 5 paneli izolacyjnych 6, który jest podtrzymywany przez dwa elementy podtrzymujące 4, jak pokazano przerywanymi liniami na fig. 1. Zarówno elementy podtrzymujące 4 jak i panele izolacyjne 6 są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych, takiego jak sprasowane włókno szklane lub wełna mineralna. Obudowa 2 zawiera pierwszy kołpak 7 i drugi kołpak 8, które zostały nałożone na pakunek 3 z przeciwnych boków 9, 10 pakunku. Wspomniane kołpaki 7, 8 są wykonane z folii z tworzywa sztucznego i są ściśle dopasowane do pakunku 3. Kołpaki 7, 8 są przystosowane do tworzenia części obwodowej 11, wzdłuż której jeden kołpak przekrywa drugi kołpak. Kołpaki 7, 8 są połączone jeden z drugim przy pomocy połączenia 13 w części przekrywania 11, przy czym wspomniane połączenie 15 jest pokazane jako rejon cieniowany. Korzystnie, połączenie 15 biegnie wzdłuż całej części przekrywania 11. Pakunek 3 jest całkowicie zamknięty przez dwa kołpaki 7, 8 tworzące obudowę 2. Zatem dostarczone jest jednostka transportowa 1, która może być wytwarzana bez konieczności wykorzystywania skomplikowanego wyposażenia, tak jak przy tradycyjnym owijaniu pakunku 3. Potrzebne jest tylko wyposażenie o nakładania dwóch kołpaków 7, 8 z przeciwnych boków 9, 10 pakunku 3, jak również wyposażenie do łączenia kołpaków 7, 8 w części przekrywania 11. Dzięki temu, że pakunek 3 jest całkowicie zamknięty w dwóch kołpakach 7, 8, tworzących obudowę 2 zapewniona jest odpowiednia odporność na wpływ czynników pogodowych. Ciasne dopasowanie obudowy 2 do pakunku 3, w połączeniu ze względnym tarciem między panelami izolacyjnymi 6, zapewnia jednostce transportowej 1 wymagana stabilność. Połączenie 15 w części przekrywania 11 może być dostatecznie wytrzymałe, aby zapewnić, że jednostka transportowa 1 zostanie zachowana w całości podczas przenoszenia, bez ryzyka rozpadnięcia się. Korzystnie kołpaki 7, 8 są umieszczone w taki sposób, że w części obwodowego przekrywania 11, drugi kołpak 8 jest usytuowany na zewnątrz pierwszego kołpaka 7 Zapewnia to, że złącze 12 w części przekrywania 11 jest zwrócone w dół, jak pokazano na figurze. Zatem, kiedy jednostka transportowa 1 jest

5 PL B1 5 narażona na wilgoć, można uniknąć gromadzenia się wody w części przekrywania 11, co oznacza, że ryzyko przedostania się wody do jednostki transportowej 1, przez część przekrywania 11 jest wyeliminowana. Korzystny sposób wytwarzania jednostki transportowej 1, pokazanej na fig. 1, zostanie opisany poniżej w odniesieniu do fig Figura 2 ilustruje stos 5 paneli izolacyjnych 6, które są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych. Na fig. 3, dwa elementy podtrzymujące 4, które są oddzielone jeden od drugiego, zostały rozmieszczone na górnym boku stosu 5. Elementy podtrzymujące 4 są wykonane z tego samego materiału co panele izolacyjne 6 i mogą być zatem używane wraz z nimi do celów izolacyjnych. Elementy podtrzymujące 4 tworzą pakunek 3 wraz ze wspomnianym stosem 5 paneli izolacyjnych 6, przy czym wspomniane elementy podtrzymujące 4 są umieszczone na pierwszym boku 9 pakunku 3. Figura 4 ilustruje, jak pierwszy kołpak 1 jest umieszczany na pakunku 3. W szczególności, wspomniany pierwszy kołpak 7 jest nasuwany na pakunek 3 z pierwszego boku 9 pakunku. Według korzystnego przykładu wykonania, kołpak 1 jest korzystnie wykonany z folii z tworzywa sztucznego, która może być obkurczona przez ogrzanie. Pierwszy kołpak 1 jest następnie obkurczany tak, że jest ściśle dopasowany do pakunku 3, przy czym wspomniany kołpak 7 jest pokazany na fig. 5, dla przejrzystości, jako nieco oddzielony od pakunku 3. Wraz ze wspomnianym obkurczeniem, zapewnione jest, że element podtrzymujący 4 jest unieruchomiony względem stosu 5. Korzystnie, obkurczanie jest uzyskiwane przez ogrzewanie. Pakunek 3 jest następnie odwracany, tak że jego pierwszy bok 9 jest zwrócony w dół, zaś jego przeciwny bok 10 jest zwrócony do góry, jak pokazano na fig. 6. Figura 7 ilustruje, jak drugi kołpak j3 jest umieszczany na pakunku 3. W szczególności, drugi kołpak 8 jest nasuwany na pakunek 35 z drugiego boku 10 pakunku. Według pokazanego przykładu wykonania, drugi kołpak 8 jest korzystnie również wykonany z folii z tworzywa sztucznego, która może być obkurczona przez ogrzanie. Kołpaki 7, 8 są przystosowane do tworzenia części 11, wzdłuż której jeden kołpak przekrywa drugi kołpak. Na koniec, fig. 8 ilustruje, jak drugi kołpak 8 jest obkurczany, tak że jest ściśle dopasowany do pakunku 3, przy czym drugi kołpak 8 również został pokazany, dla przejrzystości, jako lekko oddzielony od pakunku 3. Ponownie obkurczanie może być uzyskane przez ogrzanie. Według pokazanego przykładu wykonania, wspomniane grzanie jest regulowane tak, że kołpaki 7, 8 są stapiane jeden z drugim i przylegają jeden do drugiego w całej części przekrywania 11, tworząc w ten sposób połączenie 15 między kołpakami 7, 8. Przez umieszczenie drugiego kołpaka 8 na zewnątrz pierwszego kołpaka 7 w części przekrywania 11, zapewnione jest, że złącze 12, utworzone w części przekrywania jest zwrócone w dół, co oznacza, że ryzyko przedostania się wody do pakunku 3 przez część przekrywania 11 jest wyeliminowane. Zatem uzyskana jest jednostka transportowa, która jest całkowicie zamknięta w obudowie 2 i która, ponadto, posiada wymaganą stabilność i manewrowość. Pod tym względem, wymaganą stabilność i manewrowość skończonej jednostki transportowej 1 zapewniają wytrzymałość połączenia 15 między kołpakami 7, 8 w połączeniu z wytrzymałością samych kołpaków 7, 8 i ich ciasnym dopasowaniem do pakunku 3. Innowacyjna jednostka transportowa 1 okazała się szczególnie korzystna dla pakietów 3, które zawierają tylko jeden stos 5 paneli izolacyjnych 6. Należy jednak zauważyć, że pakunek może zawierać również liczne stosu i że elementy podtrzymujące, w przypadku gdy pakunek zawiera dwa stosy, mogą zostać rozmieszczone w taki sposób, że każdy stos jest podtrzymywane przez związany z nim element podtrzymujący i dodatkowy element podtrzymujący, wykorzystywany przez oba stosy. Innowacyjna jednostka transportowa 1 jest szczególnie korzystna w przypadku pakunku 3, zawierającego stos paneli izolacyjnych 6, wykonanych z materiału o dużej gęstości. Przy dotychczasowych stanie techniki, okazało się, że jest skomplikowane owijanie jednostek transportowych, zawierających takie panele izolacyjne. W wyniku ciężaru 14 jednostki transportowej, okazało się konieczne owinięcie pakunku w liczne warstwy folii opakowaniowej w celu uzyskania jednostki transportowej, która nie rozpada się i zachowuje stabilność, co jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Według niniejszego wynalazku, jednostka transportowa 1 jest zamiast tego owinięta przez obudowę 2, złożona z dwóch kołpaków 7, 8, które są nałożone, korzystnie ciasno, na pakunek 3 z przeciwnych boków 9, 10 pakunku. Jest to stosunkowo prosta operacja, która może zostać wykonana szybko, przy użyciu

6 6 PL B1 tylko prostego wyposażenia. Kołpaki 7, 8 są połączone w części przekrywania 11. Nieoczekiwanie, uzyskane w ten sposób połączenie 15 okazało się dostatecznie wytrzymałe, aby dwa kołpaki 7, 8, tworzące obudowę 2 utrzymywały jednostkę transportowa w całości podczas jej późniejszego przenoszenia, przy czym wspomniana jednostka transportowa pozostaje stabilna i manewrowa. Wytrzymałość połączenia 15 może być regulowana przez modyfikowanie szerokości X części przekrywania 11. Testy wykazały, że szerokość X części przekrywania 11 powinna być w zakresie od 200 do 500 mm, korzystnie w zakresie mm, w przypadku jednostki transportowej mającej wymiary 2,4 m x 1,2 m x 1,3 m i ciężar równy około 400 kg. Taka jednostka transportowa 1 może zawierać pakunek 3 paneli izolacyjnych 6 wykonanych z materiału o dużej gęstości, przy czym każdy panel izolacyjny 6 ma maksymalną grubość 50 mm. Panele izolacyjne 6 wspomnianego typu są w szczególności stosowane do izolowania stropów. Wytrzymałość połączenia 15 w części przekrywania 11 i własna wytrzymałość dwóch kołpaków 7, 8 zapewniają, że jednostka transportowa 1 zachowuje integralność podczas jej przenoszenia bez rozpadania się. Ponadto, ciasne dopasowanie obudowy 2 do pakunku 3, w połączeniu ze względnym tarciem między panelami izolacyjnymi 6, zapewnia, że jednostka transportowa 1 posiada wymaganą stabilność. Figura 9 ilustruje drugi przykład wykonania innowacyjnej jednostki transportowej 1. Ten przykład wykonania jest przeznaczony dla szczególnie ciężkich jednostek transportowych 1. Ten przykład wykonania odróżnia od opisanego w odniesieniu do fig. 1-8 to, że elementy podtrzymujące 4 zostały nieco przesunięte od krawędzi pierwszego boku 9 pakunku 3 i że szerokość X części przekrywania 11 została zwiększona tak, że obejmuje teraz również krawędzie 13 utworzone między pierwszym bokiem 9 pakunku 3 a bokami 14, połączonymi z nim. Jak poprzednio, kołpaki 7, 8 są połączone jeden z drugim wzdłuż całej części przekrywania 11, co można osiągnąć, na przykład, przez obkurczenie drugiego kołpaka 8 przez ogrzanie w taki sposób, że przylega on do i jest stopiony z pierwszym kołpakiem 1 we wspomnianej części przekrywania 11. Zwiększona szerokość X części przekrywania 11 i fakt, że wspomniana część 11 obejmuje teraz krawędzie 13 utworzone między pierwszym bokiem 9 pakunku 3 a bokami 14 pakunku 3, połączonymi z nim, czyni połączenie 15 między kołpakami 7, 8 niezwykle wytrzymałym, a zatem jednostka transportowa jest szczególnie odpowiednia dla paneli izolacyjnych 6 wykonanych z materiału o dużej gęstości. Zatem, według niniejszego wynalazku, dostarczona jest jednostka transportowa 1 zawierająca pakunek 3 który jest całkowicie zamknięty przez obudowę 2, utworzoną z dwóch kołpaków 7, 8. Oba kołpaki 7, 8 są nakładane w sposób ściśle dopasowany do pakunku 3 z przeciwnych boków 9, 10 pakunku i przekrywają się wzdłuż części 11, w której oba kołpaki 7, 8 są połączone jeden z drugim. Uzyskana w ten sposób jednostka transportowa 1 może być łatwo i szybko wytwarzana bez konieczności stosowania skomplikowanego i drogiego wyposażenia, podczas gdy obudowa 2, a w szczególności połączenie utworzone między kołpakami 7, 8, ma dostateczną wytrzymałość, aby umożliwić przenoszenie jednostki transportowej 1 bez ryzyka jej rozpadnięcia się. W praktyce, obudowa 2 może być dostatecznie wytrzymała, aby jednostka transportowa 1. mogła zawierać pakunek 3, zawierający panele izolacyjne wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowane do celów izolacyjnych. Przykładami korzystnych materiałów o dużej gęstości są sprasowane włókna, takie jak sprasowana wełna szklana, która może mieć gęstość rzędu kb/m 3, lub sprasowana wełna mineralna, która może mieć gęstość rzędu kg/m 3. Materiały o dużej gęstości tego typu mogą być stosowane, na przykład, do izolowania stropów. Ponieważ elementy podtrzymujące 4, stanowiące część pakunku 3 korzystnie są wykonane z materiału o dużej gęstości opisanego powyżej typu, ich udźwig jest odpowiedni, co oznacza, że nie powinny być deformowane podczas podtrzymywania paneli izolacyjnych 6, umieszczonych na nich. Należy zauważyć, że niniejszy wynalazek nie jest ograniczony do pokazanych przykładów wykonania. Rozważane jest, na przykład, uzyskanie wspomnianego połączenia w inny sposób, na przykład przez ogrzewanie przy użyciu elementów grzejnych. Ponadto, elementy podtrzymujące 4 mogą zostać rozmieszczone w różny sposób. Ponadto, korzystne jest, jeśli stos 5 tworzy gniazda 16 na przynajmniej jednej z jego głównych powierzchni, na przykład dolnej powierzchni 9, w celu przenoszenia przy pomocy mechanicznych środków transportowych, takich jak wózki widłowe, dźwigi itp. Korzystnie, to właśnie elementy podtrzymujące 4 tworzą wspomniane gniazda 16, na przykład w sposób zilustrowany na fig. 1.

7 PL B1 7 Według korzystnego przykładu wykonania (niepokazanego), wspomniane gniazda są utworzone przez zagłębienia w płytowym panelu, który jest umieszczony pod stosem, tworząc wspomniane elementy podtrzymujące. Płytowy panel oznacza panel wykonany z licznych warstw sprasowanej wełny mineralnej, które, na przykład, zostały sklejone razem, przy czym wspomniane warstwy są umieszczone jedna obok drugiej i są ułożone w zasadzie prostopadle do głównej płaszczyzny panelu. Płytowy panel może zostać wykonany analogicznie jak paleta i może mieć szerokość i długość, które w zasadzie odpowiadają szerokości i długości stosu. Ponadto, płytowy panel jest korzystnie utworzony z trzech wystających, podłużnych elementów, miedzy którymi są usytuowane zagłębienia. Zagłębienia są korzystnie utworzone przez wzdłużne elementy o niższej wysokości niż wspomniane wystające, wzdłużne elementy. Według innego, korzystnego przykładu wykonania (niepokazanego), innowacyjna jednostka transportowa zawiera elementy podtrzymujące w postaci korpusu podtrzymującego, który jest usytuowany centralnie pod stosem. Korpus podtrzymujący jest wykonany z tego samego materiału, co panele i izolacyjne stosu i ma szerokość mniejszą niż długość stosu, tak że korpusu podtrzymujący ogranicza, z obu stron, gniazda dla mechanicznego przenoszenia przy pomocy środków transportowych. Odpowiednio, możliwe jest wiele modyfikacji lub zmian i niniejszy wynalazek jest zdefiniowany wyłącznie przez dołączone zastrzeżenia. Zastrzeżenia patentowe 1. Jednostka transportowa zawierająca pakunek (3) zamknięty w obudowie (2), przy czym wspomniany pakunek (3) zawiera przynajmniej jeden stos (5) paneli izolacyjnych (6), który jest podtrzymywany przez elementy podtrzymujące (4), przy czym wspomniane elementy podtrzymujące (4) i wspomniane panele izolacyjne (6) są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych, znamienna tym, że obudowa (2) otaczająca pakunek (3) zawiera pierwszy kołpak (1) i drugi kołpak (8), wspomniane kołpaki (7, 8) są umieszczone na pakunku (3) odpowiednio od pierwszego boku (9) i od przeciwnego, drugiego boku (10) pakunku i wspomniane kołpaki (7, 8) są połączone jeden z drugim w części (11), wzdłuż której kołpaki (7, 8) przekrywają się. 2. Jednostka transportowa według zastrz. 1, w szczególności dla produktów wykonanych z wełny mineralnej takich jak panele izolacyjne (6) z wełny mineralnej, przy czym stos (5) ma przynajmniej na jednej głównej powierzchni (9) gniazda (16) wykorzystywane przez mechaniczne środki transportowe, takie jak wózki widłowe, urządzenia dźwigowe i tym podobne. 3. Jednostka transportowa według zastrz. 2, znamienna tym, że gniazda (16) są utworzone przez zagłębienia w płytowym panelu, który tworzy wspomniane elementy podtrzymujące (4), przy czym wspomniane zagłębienia są usytuowane pod stosem (5). 4. Jednostka transportowa według zastrz. 3, znamienna tym, że płytowy panel jest skonstruowany podobnie jak paleta i ma szerokość i długość, które w zasadzie odpowiadają szerokości i długości stosu (5) i przy czym gniazda (16) są skonstruowane jako zagłębienia w płytowym panelu, które biegną w sposób ciągły przez całą wspomnianą długość. 5. Jednostka transportowa według zastrz. 3 lub 4, znamienna tym, że płytowy panel jest utworzony z trzech wystających, podłużnych elementów, miedzy którymi usytuowane są zagłębienia, przy czym wspomniane zagłębienia są utworzone przez podłużne elementy płytowego panelu o niższej wysokości niż wysokość wystających, podłużnych elementów. 6. Jednostka transportowa według zastrz. 2, znamienna tym, że gniazda (16) są utworzone w elementach podtrzymujących (4) w postaci korpusu podtrzymującego, wykonanego z takiego samego materiału, co panele izolacyjne (6) tworzące stos (5) i który jest fragmentem panelu izolacyjnego stosu (5) lub panelu izolacyjnego o mniejszej szerokości, tak że korpus podtrzymujący, umieszczony centralnie pod stosem (5) ogranicza, z obu boków, gniazda (16) w celu mechanicznej współpracy ze środkami transportowymi. 7. Jednostka transportowa według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że wspomniane elementy podtrzymujące (4), jak również panele izolacyjne (6) są wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowanego do celów izolacyjnych.

8 8 PL B1 8. Jednostka transportowa według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że wspomniane elementy podtrzymujące (4) są rozmieszczone na wspomnianym pierwszym boku (9) pakunku (3). 9. Jednostka transportowa według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że wspomniane kołpaki (7, 8) są rozmieszczone w taki sposób, że we wspomnianej części przekrywania (11), drugi kołpak (8) jest umieszczony na zewnątrz pierwszego kołpaka (1). 10. Jednostka transportowa według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że kołpaki pierwszy (7) i drugi (8) są obkurczane tak, że są dopasowane ściśle do pakunku (3). 11. Jednostka transportowa według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że kołpaki pierwszy (7) i drugi (8) są wykonane z folii z tworzywa sztucznego. 12. Jednostka transportowa według zastrz. 11, znamienna tym, że wspomniana folia z tworzywa sztucznego może być obkurczana przez ogrzanie. 13. Jednostka transportowa według zastrz. 11 lub 12, znamienna tym, że kołpaki pierwszy (7) i drugi (8) są połączone jeden z drugim w części przekrywania (11) przy pomocy stopienia. 14. Sposób wytwarzania jednostki transportowej (1) obejmujący etapy umieszczenia elementów podtrzymujących (4) na górnym boku stosu (5) paneli izolacyjnych (6), przy czym wspomniane panele izolacyjne (6) i wspomniane elementy podtrzymujące (4) są wykonane z materiału stosowanego do celów izolacyjnych i zamknięcia pakunku (3), utworzonego ze wspomnianych elementów podtrzymujących (4) i paneli izolacyjnych (6) w obudowie (2) w celu utworzenia wspomnianej jednostki transportowej (1), znamienny tym, że - pakunek (3) jest zamknięty w obudowie (2) w postaci pierwszego kołpaka (7) i drugiego kołpaka (8), - przy czym wspomniany pierwszy kołpak (1) jest nasuwany na pakunek (3) od pierwszego boku (9) pakunku, przy czym na pierwszym boku (9) usytuowane są elementy podtrzymujące (4) i - wspomniany drugi kołpak (8) jest nasuwany na pakunek (3) od drugiego boku (10) pakunku, usytuowanego naprzeciw pierwszego boku (9), - pierwszy kołpak (7) i drugi kołpak (8) są połączone jeden z drugim w części (11), wzdłuż której drugi kołpak (8) przekrywa pierwszy kołpak (7). 15. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że etap nasuwania wspomnianego drugiego kołpaka (8) na pakunek (3) jest poprzedzony przez etap obracania pakietu (3), tak że jego drugi bok (10) jest zwrócone w górę. 16. Sposób według zastrz. 14 lub 15, znamienny tym, że każdy kołpak (7, 8), nasunięty na pakunek (3) jest wykonany z folii z tworzywa sztucznego i jest obkurczany przez ogrzewanie tak, że jest ściśle dopasowany do pakunku (3), przy czym drugi kołpak (8) jest połączony z pierwszym kołpakiem (7) we wspomnianej części przekrywania (11) przez stopienie w połączeniu z obkurczaniem drugiego kołpaka (8). 17. Sposób według dowolnego z zastrzeżeń 14-16, znamienny tym, że wspomniane elementy podtrzymujące (4), jak również wspomniane panele izolacyjne (6) są wykonane z materiału o dużej gęstości, stosowanego do celów izolacyjnych.

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01.

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207585 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380297 (51) Int.Cl. B65D 5/08 (2006.01) B65D 5/72 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 (21) Numer zgłoszenia: 319207 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47F 5/13 B25H

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 298568 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) Int.Cl.6 F24H 1/36 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303886 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F02M25/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08.

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210032 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381637 (51) Int.Cl. E21D 11/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2007

Bardziej szczegółowo

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych PL 217792 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217792 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387170 (51) Int.Cl. G02B 6/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190063 (21) Numer zgłoszenia: 333519 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1999 (13) B1 (51 ) IntCl7 B31B 23/00 B31B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.2 (13) (51) T3 Int.Cl. E04F 15/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących PL 217782 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217782 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389082 (22) Data zgłoszenia: 21.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 334166 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1999 (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 (21) Numer zgłoszenia: 340955 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.07.2000, PCT/JP00/04833 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.07.2000, PCT/JP00/04833 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204668 (21) Numer zgłoszenia: 354679 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.07.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2167389 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2008 08773899.3 (13) (51) T3 Int.Cl. B65C 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112601 (22) Data zgłoszenia: 09.10.2001 (19) PL (n)62059 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67097 Y1. HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL 02.04.2013 BUP 07/13 30.04.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67097 Y1. HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL 02.04.2013 BUP 07/13 30.04. PL 67097 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120377 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2011 (19) PL (11) 67097 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02.

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212435 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385828 (51) Int.Cl. F03C 2/08 (2006.01) F03C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205090 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354598 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2002 (51) Int.Cl. E04C 2/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205384 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 358444 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2003 (51) Int.Cl. A61H 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13 PL 215182 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388515 (51) Int.Cl. E05B 65/02 (2006.01) E05C 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370876 (51) Int.Cl. H01S 5/00 (2006.01) H01S 5/183 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12.

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360814 (51) Int.Cl. G10K 1/062 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.06.2003

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B29C 51/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323078 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.11.2010 10191129.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 (21) Numer zgłoszenia: 329648 (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998 (13) B1 (51) IntCl7 B62B 3/06 (54) Wózek

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 61348 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 110713 @ Data zgłoszenia: 09.03.2000 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208442 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381518 (51) Int.Cl. C10G 33/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.01.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL POLSKA (11) 185832 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 325593 (22) Data zgłoszenia: 27.03.1998 (51) IntCl7 G06F 17/60 G07G

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Zgłoszenie ogłoszono: 86 05 06

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Zgłoszenie ogłoszono: 86 05 06 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 140 828 M/2* URZĄD PATENTOWY PRL Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 85 06 24 (P. 254167) Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 169851 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 296615 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51)IntCl6 A63H 3/46 (54) Szkielet

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13 PL 219639 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219639 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398457 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61498 WZORU UŻYTKOWEGO r2l) Numer zgłoszenia: 110985 @ Data zgłoszenia: 18.05.2000 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61200 WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 h (51) Intel : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 31.01.2000 B63B 41/00

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11>

WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA *fc7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (9) (11> (21) Numer zgłoszenia: 115139 (22) Data zgłoszenia: 18.11.2004 63411

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354360 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2010 10000509.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E04D 13/03 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718222.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718222.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661223 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.04 04718222.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo