KWASY. HCN Nazwa kwasu kwas cyjanowodorowy Wzór elektronowy kreskowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWASY. HCN Nazwa kwasu kwas cyjanowodorowy Wzór elektronowy kreskowy:"

Transkrypt

1 Proponowane odpowiedzi Kwasy Zadanie 1 KWASY Cl 4 Nazwa kwasu Kwas chlorowodorowy (VII) 3 P 4 Nazwa kwasu kwa ortofosforowy (V) Cl P Typ hybrydyzacji:sp 3 Typ hybrydyzacji: sp 3 CN Nazwa kwasu kwas cyjanowodorowy 3 B 3 Nazwa kwasu kwas borowy C N Typ hybrydyzacji: sp B Typ hybrydyzacji: sp 2 * Zadanie 2 Dokończ następujące równania reakcji lub zaznacz że reakcja nie zachodzi: a) 3 P 4 + 3Na Na 3 P b) 2 S + 2K K 2 S + 22 c) Cu + Cl d) CaC 3 + 2Cl CaCl C 2 e) Cu S 4(stęż) CuS 4 + S

2 Proponowane odpowiedzi Kwasy f) Zn +4N 3(stęż) Zn (N 3 ) 2 + 2N g) Si 2 + 4F SiF h) CN + Na 2 2 NaCN + 2 i) 2N N 2 + N 3 Zadanie 3 trzymywanie kwasu borowego 1.B 2 6(g) B (oranż metylowy) 2.B B 3 (oranż metylowy) bserwacje: W pierwszej probówce roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowego na czerwony i wydzielił się bezbarwny gaz. W drugiej probówce roztwór zabarwienie z pomarańczowego na czerwony Wnioski w postaci równania reakcji: 1.B 2 6(g) B B B 3 trzymywanie kwasu azotowego(v) N N 3 (oranż metylowy) bserwacje: W pierwszej probówce roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowego na czerwony. Wnioski w postaci równania reakcji: N N 3 trzymywanie kwasu metakrzemowego. Na 2 Si 3 +2Cl 2 Si 3 +2NaCl bserwacje: wytrącił się biały galaretowaty osad Wnioski w postaci równania reakcji: Si Si 3 trzymywanie kwasu bromowodorowego: 2 + Br 2 2Br(g) (papierek uniwersalny) Br(g)+ 2 Br(aq) przejście gazu przez płuczkę wodną (oranż metylowy) bserwacje: papierek uniwersalny zabarwił się na kolor czerwony, oranż metylowy zmienił barwę z pomarańczowego na czerwony. Zadanie 4 Na 2 C Si 3 Na 2 Si C 2 Na 2 C Si 3 bserwacje: W pierwszej probówce brak objawów reakcji, w drugiej probówce obserwujemy wytrącenie się białego galaretowatego osadu. Wnioski: Si C 2 C Si 3 Kwas węglowy jest mocniejszy od kwasu metakrzemowego, ponieważ wypiera metal z jego własnej soli. 65

3 Proponowane odpowiedzi Kwasy Zadanie 5 KCl + 2 S K 2 S + 2Cl 2KCl + 2 S bserwacje: Wydzielił się gaz o zapachu zgniłych jaj. Wnioski: S S Kwas chlorowodorowy jest mocniejszy od kwasu siarkowodorowgo, ponieważ wypiera metal z jego własnej soli. Zadanie 6 S+ 2 S 2 S v 2 o 5 S 3 S S 4 Zadanie 7 Cu+ 4N 3(stęż) 3Cu+ 8N 3(roz) Cu(N 3 ) 2 +2 N Cu(N 3 ) 2 +2 N+ 4 2 bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielił się brunatny gaz. Wnioski: Cu N 3 Cu N bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielił się bezbarwny gaz. Wnioski: Cu N 3 3Cu N+ 4 2 Zadanie 8 a) F, Cl, Br, I Uzasadnienie: Stałe dysocjacji b) 3 P 4, 2 S 4, N 3, Cl 4 Uzasadnienie:elektroujemność c) Cl, Cl 2, Cl 3, Cl 4 Uzasadnienie: Ilość tlenu Zadanie 9 Dysocjacja kwasu ortofosforowego (V): 3 P 4 2 P P 4 P P 4 P K1 = [ 2 P 4 ] [ + ] / [ 3 P 4 ] [ + ], [ 2 P 4 ], [P 2 4 ], [P 3 4 ] Dysocjacja kwasu siarkowego (VI): 2 S S 4 S S 4 K1 = [ + ][ S 4 ]/ 2 S 4 2 [+ ], [S 4 ], [S 4 ] 66

4 Propozycja odpowiedzi Tlenki Zadanie 1 TLENKI Wzór tlenku Tlenki metali K 2, Fe 2 3, Ca, Mg, Na 2, Al 2 3, Mn 2 7 Tlenki niemetali C, P 4 10, S 2, S 3, C 2, N 2 5, Cl 2 7, Si 2, Si Tlenki o charakterze zasadowym K 2, Ca, Mg, Na 2, g Tlenki o charakterze kwasowym P 4 10, S 2, S 3, C 2, N 2 5, Cl 2 7, Si 2, Mn 2 7 Tlenki o charakterze obojętnym C, N 2, Si Tlenki o charakterze amfoterycznym Fe 2 3, Al 2 3 Tlenki o odczynie zasadowym K2, Ca, Mg, Na 2 Tlenki o odczynie kwasowym P 4 1, S 2, S 3, C 2, N 2 5, Cl 2 7, Mn 2 7 Tlenki o odczynie obojętnym Si 2, C, N 2, Fe 2 3, Al 2 3 Tlenki, które w temperaturze pokojowej są gazami C, S 2, N 2 Tlenki, które w temperaturze pokojowej są cieczami Mn 2 7, S 3, Mn 2 7, Cl 2 7 Tlenki, które w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi SI, SI 2, Al 2 3, Na 2, Mg, Ca, Fe 2 3, Mg, K 2, P 4 10, N 2 5 Zadanie 2 K 2 Nazwa tlenku: tlenek potasu wzór elektronowy kreskowy: C Nazwa tlenku: tlenek węgla (II) wzór elektronowy kreskowy: K + [ 2 ] K + C Typ hybrydyzacji Polarność cząsteczki: polarna Typ hybrydyzacji: sp 2 Polarność cząsteczki: polarna Nazwa tlenku: S 2 tlenek siarki (IV) Nazwa tlenku: S 3 tlenek siarki (VI) S Typ hybrydyzacji: sp 2 Polarność cząsteczki: polarna S Typ hybrydyzacji: sp 2 Polarność cząsteczki: niepolarna 67

5 Propozycja odpowiedzi Tlenki Zadanie 3 Wzór tlenku Barwa tlenku Charakter chemiczny Mn 2 7 zielona (ciecz) kwasowy Mn 2 brunatny amfoteryczny Mn 2 3 czerwony zasadowy Mn zielony zasadowy Cr 3 brunatnoczerwony kwasowy Cr 2 3 zielony amfoteryczny Cr czarny zasadowy Fe 2 3 brunatnoczerwony amfoteryczny Al 2 3 biały amfoteryczny Cu czarny amfoteryczny Cu 2 ceglastoczerwony zasadowy Zn biały amfoteryczny Be biały amfoteryczny Zadanie 4 1. Ca + 2 Ca() 2 2. P P 4 3. P P Si Fe Cr + 2 Cr() 2 7. Mn Mn 4 8. CaC 3 T Ca + C 2 9. Fe Na Na[Fe() 4 ] 10. Be Al() 3 T Al N N N 2 + N Si 2 + 2Na Na 2 Si Si 2 + 4F SiF

6 Propozycja odpowiedzi Tlenki 16. S S S V 2 5 2S Fe C 2Fe + C Mn Si K + 2 K K 2 + K K K K 2K 2 Zadanie 5 a) Wykrywanie C 2 CaC 3 + 2Cl C 2 + Ca() 2 CaCl 2 + C CaC bserwacje: Wydzielił się bezbarwny, bezwonny gaz, który w reakcji z wodą wapienną powoduje jej zmętnienie. Wnioski: CaC 3 T Ca + C 2 C 2 + Ca CaC b) trzymywanie S 2 Cu +2 2 S 4 (stęż) CuS 4 + S lub Na 2 S 3 + 2Cl 2NaCl S 2 bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor niebieski, wydzielił się gaz Wnioski: Cu S 4 2 (stęż) Cu 2+ + S lub S S 2 c) trzymywanie N 2 Cu+ 4N 3(stęż) Cu(N 3 ) 2 +2 N bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor niebieski, wydzielił się brunatny gaz. Wnioski: Cu N 3 Cu N

7 Propozycja odpowiedzi Tlenki d) trzymasz N Cu+ 8N 3(roz) 3Cu(N 3 ) 2 +2N+ 4 2 bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielił się bezbarwny gaz. Wnioski: Cu N 3 3Cu N+ 4 2 e) Udowodnisz charakter chemiczny K 2 K K (fenoloftaleina) K 2 + 2Cl 2KCl + 2 (oranż metylowy) K 2 + Na reakcja nie zachodzi (fenoloftaleina) bserwacje: w pierwszej probówce roztwór zabarwił się na kolor malinowy, w drugiej probówce roztwór zmienił barwę z czerwonej na żółtą w trzeciej probówce nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji Wnioski: K K K K f) Udowodnisz charakter chemiczny P P P 4 (oranż metylowy) 2. P Na 4Na 3 P ( fenoloftaleina) 3. P Cl reakcja nie zachodzi (oranż metylowy) bserwacje : W pierwszej probówce roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowej na czerwoną, w drugiej probówce roztwór odbarwił się w trzeciej probówce nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji. Wnioski: P P 4 3 P Na Na + +4 P g) Udowodnisz charakter chemiczny Fe Fe Cl 2FeCl Fe Na Na[Fe() 4 ] 3. Fe reakcja nie zachodzi bserwacje: sad po dodaniu kwasu i zasady roztworzył się. W trzeciej probówce nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji. Wnioski: Fe Fe Fe [Fe() 4 ] h) Udowodnisz charakter chemiczny Zn 1.Zn +2Na + 2 Na 2 [Zn() 4 ] 2.Zn + 2Cl ZnCl Zn + 2 reakcja nie zachodzi bserwacje: sad po dodaniu kwasu i zasady roztworzył się. W trzeciej probówce nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji. 70

8 Propozycja odpowiedzi Tlenki Wnioski: Zn [Zn() 4 ] 2 Zn Zn i) Udowodnisz ze glin reaguje zarówno z kwasem i zasadą ( w reakcji z zasadą użyj jej nadmiaru). 2 Al+ 6Cl 2AlCl Al + 6 Na Na 3 [Al() 6 ] bserwacje: Glin po dodaniu kwasu i zasady roztwarza się. Wnioski: 2 Al Al Al [Al() 6 ] j) Udowodnisz ze cynk reaguje zarówno z kwasem jak i zasadą. Zn+ 2Cl ZnCl Zn + 2 Na+ 2 2 Na 2 [Zn() 4 ] + 2 bserwacje: Cynk po dodaniu kwasu i zasady roztwarza się. Wnioski: Zn+ 2 + Zn Zn [Zn() 4 ] k) Udowodnisz charakter chemiczny Mn 2 Mn 2 +4 Cl MnCl 2 + Cl Mn 2 +2Na Na 2 [Mn() 6 ] Mn2 + 2 reakcja nie zachodzi bserwacje: sad po dodaniu kwasu i zasady roztworzył się. W trzeciej probówce nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji. Wnioski: Mn Cl Mn 2+ + Cl Mn [Mn() 6 ] 2 Zadanie 5 Wzór tlenku fenoloftaleina ranż metylowy Papierek uniwersalny C 2 bezbarwna czerwony czerwony Be bezbarwna pomarańczowy zółty Si 2 bezbarwna pomarańczowy zółty Na 2 malinowy zółty zielononiebieski S 3 bezbarwna czerwony czerwony C C 3 Be+ 2 Si Na Na S S

9 Propozycja odpowiedzi Tlenki Zadanie 6 Ba K 2 K 2 2 K 2 II 1/2 I II Podaj wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem rodzaju wiązań w cząsteczce nadtlenku potasu: Wzór elektronowy: K + [ ] 2 K + 72

10 Proponowane odpowiedzi Wodorotlenki, Wodorki Zadanie 1 Wzór związku Wodorotlenki zasadowe(mocne) Na, K, Ca() 2, Cr() 2 Wodorotlenki amfoteryczne Fe() 3, Zn() 2, Cu() 2, Al() 3, Cr() 3, Fe() 2, Be() 2 Wodorki kwasowe 2 S, Cl Wodorki zasadowe Na, Al 3, N 3 Wodorki metaliczne Cu Wodorki obojętne Cu, C 4 Wodorki typu soli (posiadające sieć krystaliczną) Na Wodorki kowalencyjne Al 3, N 3, C 4, Cl, 2 S Wodorotlenki które ulegają rozkładowi termicznemu Fe() 3, Zn() 2, Cu() 2, Al() 3, Cr() 3, Fe() 2, Be() 2, Cr() 2, Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie Na, K, Ca() 2 Zadanie 2 K Nazwa wodorotlenku: Wodorotlenek potasu K + [ ] Ca() 2 Nazwa wodorotlenku: Wodorotlenek wapnia [ ] Ca 2+ [ ] Al() 3 Nazwa wodorotlenku: Wodorotlenek glinu [ ] Al 3+ [ ] Rb Rb+[] Nazwa wodorotlenku: Wodorotlenek rubidu [ ] Zadanie 3 2 S Nazwa wodorków: siarkowodór S Typ hybrydyzacji: sp 3 Polarność cząsteczki: polarna N 3 Nazwa wodorków: Wodorek azotu(iii) (amoniak) N Typ hybrydyzacji: sp 3 Polarność cząsteczki: polarna 73

11 Proponowane odpowiedzi Wodorotlenki, Wodorki C 4 Nazwa wodorków: wodorek węgla(iv) C Typ hybrydyzacji: sp 3 Polarność cząsteczki: niepolarna d czego zależy zmiana kątów powyższych cząsteczek? Uzasadnij odpowiedz. Wraz ze wzrostem ilości wolnych par elektronowych kat między wiązaniami maleje. Zadanie 4 Be() 2, Mg() 2, Li, Na, K Zadanie 5 1. Wodorotlenek baru Ba() 2 Ba Wodorotlenek potasu K K Wodorotlenek glinu Al() 3 Al() Al() 2 + Al() 2+ + Al() 2+ Al Wodorotlenek magnezu Zadanie6 trzymywanie K Mg() 2 Mg() + + Mg() + Mg K+ 2 2 K + 2 (fenoloftaleina) bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor malinowy, wydzielił się gaz. Wnioski w postacie równania reakcji : 2K + 2 2K K K (fenoloftaleina) bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor malinowy Wnioski w postacie równania reakcji: K Na K + 2 K + 2 bserwacje: Roztwór zabarwił się na kolor malinowy, wydzielił się gaz. Wnioski w postacie równania reakcji: K + 2 K trzymywanie Cu() 2 CuCl 2 + 2Na Cu() 2 + 2NaCl bserwacje: wytrącił się niebieski galaretowaty osad. Wnioski w postacie równania reakcji: : Cu 2+ + Cu() 2 Zadanie 7 74

12 Proponowane odpowiedzi Wodorotlenki, Wodorki Charakter amfoteryczny Zn() 2 Zn() 2 + 2Na Zn 2 [Be() 4 ] Zn() 2 + 2Cl ZnCl Zn() reakcja nie zachodzi bserwacje: wodorotlenek po dodaniu kwasu i zasady rozpuszcza się. W probówce trzeciej nie zaobserwowano objawów reakcji. Wnioski w postacie równania reakcji: : Zn() 2 +2 [Zn() 4 ] 2 Zn() [Zn() 6 ] 4 Zn() Zn Zn() reakcja nie zachodzi Charakter amfoteryczny Cr() 3 Schemat doświadczenia Cr() 3 + 3Cl CrCl Cr() 3 + Na Na[Cr() 4 ] Cr() nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji. bserwacje: Wodorotlenek po dodaniu kwasu i zasady rozpuszcza się. W probówce trzeciej nie zaobserwowano objawów reakcji Wnioski w postacie równania reakcji: : Cr() Cr Cr() 3 + [Cr() 4 ] Cr() [Cr() 6 ] 3 Cr() nie zaobserwowano żadnych objawów reakcji Zadanie Fe + 3Cl 2 2 FeCl 3 2. Fe + 2Cl FeCl FeCl Na 2 NaCl + Fe() 2 4. FeCl Na Fe() NaCl 5. 2Fe() Fe() Fe() 3 + Na T Na 3 Fe Fe() 3 + Na Na[Fe() 4 ] 8. Na[Fe() 4 ] + 2 Na Na 3 [Fe() 6 ] 9. Na 3 [Fe() 6 ] + 3Cl 3NaCl + Fe() Fe() 3 T Fe Fe Na 2Na[Fe() 4 ] 12. Fe Cl FeCl FeCl3 + 3 Na 3 NaCl + Fe() 3 b) 1. 2Na + 2 2Na 2. 4Na + 2 2Na 2 75

13 Proponowane odpowiedzi Wodorotlenki, Wodorki 3. Na Na 4. Na + 2 Na Na + 2 Na Na + BeCl 2 2 NaCl + Be() 2 7. Be() K K 2 Be Be() K K 2 [Be() 4 ] 9. K 2 [Be() 4 ] + 2 K K 4 [Be() 6 ] Zadanie 9 kreśl stopień utlenienia wodoru w podanych związkach: Wzór związku: Na N 3 Na Be 2 Stopień utlenienia wodoru: I +I +I I Zadanie 10 kreśl barwy wodorotlenków : Wzór wodorotlenku Barwa wodorotlenku Be() 2 biały Al() 3 biały Mg() 2 biały Cr() 2 brunatny Cr() 3 zielony Fe() 2 białozieleony Fe() 3 czerwonobrunatny Cu() 2 niebieski Zn() 2 biały 76

14 Pakiet sprawdzający wiedzę Sole Zadanie 1 a) wodorowęglan potasu b) siarczan (VI) żelaza (II) c) siarczan (VI)glinu woda (1/18) d) azotan(v)diwodorotlenek glinu e) diwodorofosforan(v) magnezu f) siarczek ołowiu (II g) di chlorek węglan ołowiu (II) h) tiosiarczan(vi) sodu Zadanie Na P 4 2 Na 3 P Na P 4 2Na 3 P Na + 3 P 4 Na 3 P Na 2 + P Na 3 P 4 5. P Na 4Na 3 P Zadanie 3 1. Cu N 3 3Cu N Cu Cu() 2 3. Cu() 2 Cu + 2 lub Cu() Cu Cu Cu Cu CuS 4 Cu() 2 Cu CuCl 2 Zadanie 4 a) b) 1. Fe + 2Cl FeCl FeCl 2 + Cl 2 2FeCl Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 4. FeCl 2 + Na Fe() 2 + NaCl 5. 4Fe() Fe() 3 lub 2 Fe() Fe() 3 6. FeCl 3 + 3K Fe() KCl 7. 2Fe() S 4 Fe 2 (S 4 ) Fe 2 (S 4 ) Na 3 Na 2 S 4 + 2Fe() 3 9. Fe() 3 + Na Na[Fe() 4 ] 10. Na[Fe() 4 ] + 2Na Na 3 [Fe() 6 ] c) 1. CaCl2 + Na 2 C 3 CaC 3 + 2NaCl 2. CaC 3 + C Ca(C 3 ) 2 3. Ca(C 3 ) 2 + Ca() 2 2CaC lub Ca(C 3 ) 2 CaC 3 +C CaC 3 T Ca + C 2 5. Ca + 2 Ca() 2 6. Ca() C 2 CaC Ca() 2 + 2Cl CaCl Ca() 2 + Cl Ca()Cl Ca()Cl + Cl CaCl Al + 6Cl 2AlCl AlCl Na Al() 3 + 3NaCl 3.Al() 3 + Cl Al() 2 Cl

15 Pakiet sprawdzający wiedzę Sole 4.Al()3 + 2Cl Al()Cl Al() 3 + 3Cl AlCl Al() 2 Cl +2Cl AlCl Al()Cl 2 + Cl AlCl AlCl 3 + 3Na Al() 3 + 3NaCl 9.Al() 3 + Na Na[Al() 4 ] 10.Na[Al() 4 ] + 2Na Na 3 [Al() 6 ] 11. Na[Al() 4 ] T NaAl NaAl S 4 Al 2 (S 4 ) 3 + Na 2 S Na 3 Al S 4 Al 2 (S 4 ) 3 +3Na 2 S Na 3 [Al() 6 ] T Na 3 Al d) 1.S + 2 S 2 2 S S v 2 o 5 3. S S 4 4. S 3 + Na NaS S 4 + Na NaS S Na Na 2 S NaS 4 + Na Na 2 S Zadanie 4 a) Równanie reakcji: 2N S S + 2N Typ reakcji hydrolizy: Kationowoanionowa Zakres p=7 Wzory jonów i cząsteczek: 2N + 4, S 2, 2, 2 S, N 3 b) Równanie reakcji: 2 Si Si Typ reakcji hydrolizy: anionowa Zakres p.>7 Wzory jonów i cząsteczek: Si 2 3, 2, 2 Si 3,, K + c) Nie hydrolizuje Zakres p.=7 d) Równanie reakcji: Cr Cr() Typ reakcji hydrolizy: kationowa Zakres p.<7 Wzory jonów i cząsteczek: Cr 3+, 2, Cr() 3, 3 3 +, Cl e) Równanie reakcji: C 3 C + 2 C 3 C + 78

16 Pakiet sprawdzający wiedzę Sole Typ reakcji hydrolizy: anionowa Zakres p.>7 Wzory jonów i cząsteczek: C 3 C, 2, C 3 C,, Na + Zadanie 5 1. Wytrąca się biały osad Ba() 2 + Na 2 S 4 BaS 4 + 2Na 2. Wydzielił się gaz o zapachu zgniłych jaj K 2 S + 2Cl 2KCl + 2 S 3. Papierek uniwersalny zabarwił się na kolor czerwony 2 Mn Mn 4 4. Niebieska substancja traci zabarwienie i w efekcie pozostaje biała. Na ściankach probówki obserwujemy krople wody. T CuS CuS Cu + Cl reakcja nie zachodzi 6. Wydziela się gaz. Płytka roztwarza się. Zn + 2Cl ZnCl KCl + Br 2 reakcja nie zachodzi 8. Malinowy roztwór odbarwił się. Na + Cl NaCl ZnS 4 + Cu reakcja nie zachodzi 10. Niebieski roztwór odbarwił się, na blaszce pojawił się miedziany nalot Zn + CuS 4 ZnS 4 + Cu Zadanie6 Na 2 S 4 Nazwa soli: Siarczan (VI) sodu Na + Na + S 2 Ca(C 3 ) 2 Nazwa soli: Wodorowęglan wapnia Ca 2+ C C 2 Typ hybrydyzacji: sp 3 Typ hybrydyzacji: sp 2 79

17 Pakiet sprawdzający wiedzę Sole Ba()N 3 Nazwa soli: azotan(v) wodorotlenek baru Mg(Cl 3 ) 2 Nazwa soli: chloran (IV) magnezu Ba 2+ N [ ] Mg 2+ Cl Cl Typ hybrydyzacji: sp 2 Typ hybrydyzacji: sp 3 Zadanie 7 Ułóż równania stopniowej dysocjacji jonowej następujących substancji: NaS 4, N 4 C 3, Al() 2 Cl, Ca( 2 P 4 ) 2 NaS 4 Na + + S 4 S S 4 Ca( 2 P 4 ) 2 Ca P 4 2 P 4 P P 4 2 P N 4 C 3 + N 4 + C 3 C C 3 Al() 2 Cl Al() Cl + Al() 2 Al() Al() 2 Al 3+ + Zadanie 8 K 3 P 4 P P 4 K 2 P 4 P P P P 4 K 2 P 4 2 P P P P 4 Zadanie 9 a) Bi 2 S 3 b) Bi 2 S 3 c) CaS 4 d) PbI 2 S 80

18 Proponowane odpowiedzi Systematyka ZESTAW ZADAŃ PDSUMWANIE Zadanie1 Wzór związku A :KFe4 lub K 3 Fe 3 Wzór związku B:K[Fe()4] lub K 3 [Fe() 6 ] Zadanie 2 a) Mn2 b) 1.Mn 2 + 4Cl MnCl 2 + Cl Mn Na Na 2 [Mn() 6 ] Zadanie 3 Wzór związku chemicznego K K 2 K 2 2 K 2 Stopień utlenienia wodoru I Stopień utlenienia tlenu II I 1/2 Zadanie 4 W wodorku potasu występuje wiązanie: Jonowe W nadtlenku potasu występuje wiązanie: kowalencyjne spolaryzowane, jonowe Zadanie 5 a)k + 2 K + 2 b)k K Zadanie 6 Wodorki jonowe Wodorki kowalencyjne Wodorki metaliczne Na, Ca 2, K 2, N 3 Cu Zadanie 7 Numer Nazwa tlenku Reakcje tlenku z: K(aq) Br(aq) 2 1. Tlenek chromu (VI) Tlenek chromu (III) Tlenki chromu (II) + Zadanie 8 1) K 2, Na 2, Al 2 3, Si 2, P 4 10, N 2 5 2) N N 3 Zadanie 9.1 Podaj symbol tego pierwiastka: Al Zadanie 9.3 Glin po dodaniu kwasu i zasady roztwarza się. Zadanie Al Al Al [Al( ) 6 ] Zadanie 10 Charakter chemiczny tlenku X: obojętny Charakter chemiczny tlenku Y 2 : zasadowy Charakter chemiczny tlenku Z 3 :kwasowy Zadanie 11 Probówka 1: żółty 81

19 Proponowane odpowiedzi Systematyka Probówka 2: zielononiebieski Probówka 3: czerwony Zadanie 12 a) Typ reakcji: Reakcja zobojętniania b) N 3 + N 3 N N 2 c) C C Zadanie 13 d) Fe Fe() 3 Typ reakcji: strącania e) Fe Fe() Typ reakcji: hydroliza Symbol pierwiastka chemicznego Se K Be N Wzór tlenku o najwyższym stopniu utlenienia Charakter chemiczny tlenku Wzór wodorku o najniższym stopniu utlenienia Charakter chemiczny wodorku Se3 kwasowy 2Se kwasowy K2 zasadowy K zasadowy Be amfoteryczny Be2 zasadowy N25 kwasowy N3 zasadowy Zadanie 14 bserwacje: Warstwa chloroformu zabarwiła się na kolor fioletowy Wnioski w postaci równania reakcji w formie cząsteczkowej: KI + Cl 2 KCl + I 2 Wniosek: Chlor jest aktywniejszy od jonu ponieważ wypiera metal z jej soli. Aktywność fluorowców maleje w grupie wraz ze wzrostem liczby atomowej. Zadanie 15 Cr [Cr() 6 ] 3 Zadanie 16 Zadanie 17 Równanie reakcji z kwasem solnym: Sn() Sn Równanie reakcji z roztworem wodorotlenku sodu: Sn() [Sn() 4 ] 2 Zadanie 18 Probówka I: 2 S Probówka II: S 2 Probówka III: Cl 2 Zadanie Zasady według teorii Brønsteda Kwasy według teorii Brønsteda 82

20 Proponowane odpowiedzi Systematyka Zadanie C3N C 3 N C 3N 2,S N 4 +, C, S Zadanie 19 Probówka I: Wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz Probówka II: brak zmian Probówka III: brak zmian Probówka IV: wydziela się lotna substancja o ostrym zapachu. Papierek uniwersalny zmienił zabarwienie z żółtego na kolor niebieski. Zadanie Numer probówki Równanie reakcji I IV C C N N Zadanie 20. Probówka I: Wydzielił się bezbarwny gaz Probówka II: Roztwór zabarwił się na kolor brązowy Zadanie 21. dczyn roztworu Równanie reakcji Na 2S zasadowy S S + N 4Cl kwasowy N N Zadanie 22.1 II i III Zadanie Ca P 4 Ba S 4 Ca 3 (P 4 ) BaS Zadanie 23 Wzór tlenku Charakter chemiczny Tlenek I Ca zasadowy Tlenek II Si 2 kwasowy Tlenek III Zn amfoteryczny Zadanie 24 Zn Zn Zn [Zn() 4 ] 2 Zadanie 25.1 dczynnik1 : Na 2 S 4(aq) Zidentyfikowana sól: Mg(N 3 ) 2 83

21 Proponowane odpowiedzi Systematyka Zad 25.2 dczynnik2: Na 2 S Zadanie 26 dczynnik 2 Na 2 S Probówka z : azotanem(v)ołowiu(ii) Zmiany: wytąca się czany osad Probówka z : azotanem(v) baru Zmiany: brak objawów reakcji Tlenki reagujące z Mocnymi kwasami Wodą Mocnymi zasadami Na 2, Zn, Na 2, P 4 1, S 3 P 4 10, Zn, S 3 84

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Sole. 2. Zaznacz reszty kwasowe w poniższych solach oraz wartościowości reszt kwasowych: CaBr 2 Na 2 SO 4

Sole. 2. Zaznacz reszty kwasowe w poniższych solach oraz wartościowości reszt kwasowych: CaBr 2 Na 2 SO 4 Sole 1. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań: Sole to związki, które dysocjują w wodzie na kationy/aniony metali oraz kationy/ aniony reszt kwasowych. W temperaturze pokojowej mają stały/ ciekły stan skupienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas maturalnych organizowany przez ZDCh UJ Etap I, zadania

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas maturalnych organizowany przez ZDCh UJ Etap I, zadania Zadanie I. [16 punktów] W zadaniach od 1 5 jedna odpowiedź jest poprawna. Zad. 1. Który z podanych pierwiastków ma najniższą pierwszą energię jonizacji (czyli minimalną energię potrzebną do oderwania elektronu

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach.

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy wodorotlenowej. Wzór ogólny wodorotlenków: wartościowość metalu M n ( ) grupa wodorotlenowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

Fluorowce - chlor. -Ogólna charakterystyka fluorowców -Występowanie i właściwości chloru -Ważniejsze związki chloru

Fluorowce - chlor. -Ogólna charakterystyka fluorowców -Występowanie i właściwości chloru -Ważniejsze związki chloru Fluorowce - chlor -Ogólna charakterystyka fluorowców -Występowanie i właściwości chloru -Ważniejsze związki chloru Fluorowce Ogólna charakterystyka: fluor, chlor, brom i jod są niemetalami, astat jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Opracowanie: dr hab. Barbara Stypuła, dr inż. Krystyna Moskwa, mgr Agnieszka Tąta Związki nieorganiczne dzieli się najczęściej na: - tlenki - wodorki - wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Gdy do jednego polecenia

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1.

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1. Zadanie 1. Zapisz równania reakcji tlenków chromu (II), (III), (VI) z kwasem solnym i zasadą sodową lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Określ charakter chemiczny tlenków. Charakter chemiczny tlenków:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 164. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu. Uzasadnij słownie odpowiedź.

ZADANIE 164. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu. Uzasadnij słownie odpowiedź. Informacja do zadań: 163. 166. Przeprowadzono doświadczenia opisane poniższymi schematami: ZADANIE 163. Podaj, w których probówkach (1. 6.) zaszły reakcje chemiczne. ZADANIE 164. Na podstawie opisanych

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 31 stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 31 stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 31 stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe) Maksymalna liczba punktów 40. 85% 34 pkt. Schemat punktowania zadań Uwaga! 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA CENIANIA DPWIEDZI Próbna Matura z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2012 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu ch

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 30.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 22 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień POUFNE Pieczątka szkoły 9 listopada 2015 r. Imię Czas pracy 60 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje szkolne I stopień Informacje: 1. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM TEST NA EGZAMIN PPRAWKWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM I. Część pisemna: 1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a.) Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.

Bardziej szczegółowo

Chemia Grudzień Styczeń

Chemia Grudzień Styczeń Chemia Grudzień Styczeń Klasa VII IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 1. Wiązania kowalencyjne 2. Wiązania jonowe 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji 4. Elektroujemność

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ. Wybrane klasy związko w chemicznych

MODUŁ. Wybrane klasy związko w chemicznych MODUŁ Warsztaty podstawowe: Wybrane klasy związko w chemicznych 1. Zakładane efekty kształcenia modułu nabycie umiejętności uczenia się oraz rozumienia poznawanych treści matematyczno-przyrodniczych poprzez

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Tlen. Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki

Tlen. Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki Tlen Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki Ogólna charakterystyka tlenowców Tlenowce: obejmują pierwiastki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE 2. Data:... Kierunek studiów i nr grupy...

SPRAWOZDANIE 2. Data:... Kierunek studiów i nr grupy... SPRAWOZDANIE 2 Imię i nazwisko:... Data:.... Kierunek studiów i nr grupy..... Doświadczenie 1.1. Wskaźniki ph stosowane w laboratorium chemicznym. Zanotować obserwowane barwy roztworów w obecności badanych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Temat : Hydroliza soli. Cele dydaktyczno wychowawcze: Wyjaśnienie przyczyn różnych odczynów soli Uświadomienie różnej roli wody w procesach dysocjacji

Bardziej szczegółowo

CHEMIA 1. Podział tlenków

CHEMIA 1. Podział tlenków INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy do matury i rekrutacji na studia medyczne Rok 2017/2018 www.medicus.edu.pl tel. 501 38 39 55 CHEMIA 1 SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE. Tlenki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 15.11.2017 R. 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 21 maja 2016 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z ODPOWIEDZI Zadanie 1. (2 pkt) 1. promienia atomowego, promienia jonowego 2. najwyższego stopnia utlenienia Zadanie 2. (1 pkt) 1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego I Etap szkolny - 23 listopada 2016 Kod ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia: Zadanie Maksymalna ilość

Kod ucznia: Zadanie Maksymalna ilość Warszawa 16 maja 2008r. Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap II międzyszkolny Kod ucznia: Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Maksymalna ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba uzyskana

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum CHEMIA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające

Bardziej szczegółowo

II Etap rejonowy 28 styczeń 2019 r. Imię i nazwisko ucznia: Czas trwania: 60 minut

II Etap rejonowy 28 styczeń 2019 r. Imię i nazwisko ucznia: Czas trwania: 60 minut XVI Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. ( 3 pkt ) Zadanie 2. (4 pkt) Zadanie 3. (2 pkt) Zadanie 4. (2 pkt) Zadanie 5.

Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. ( 3 pkt ) Zadanie 2. (4 pkt) Zadanie 3. (2 pkt) Zadanie 4. (2 pkt) Zadanie 5. Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij podane równanie reakcji: dobierz odpowiednie środowisko oraz dobierz współczynniki, stosując metodę bilansu elektronowego. ClO 3

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Etap I (szkolny) Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz

Bardziej szczegółowo

REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW

REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH KATIONÓW Chemia analityczna jest działem chemii zajmującym się ustalaniem składu jakościowego i ilościowego badanych substancji chemicznych. Analiza jakościowa bada

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA Maksymalna liczba punktów

Bardziej szczegółowo

I edycja. Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu

I edycja. Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu I edycja rok szkolny 2015/2016 Instrukcja dla uczestnika II etap Konkursu 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2015/2016 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Zadanie 726 (1 pkt.) V/2006/A1 Konfigurację elektronową atomu glinu w stanie podstawowym można przedstawić następująco: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki:

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: 235 4 92 U + 2 He 198. 79 Au + ß - 3. Spośród atomów wybierz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 Eliminacje szkolne Podczas rozwiązywania zadań

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs z Chemii

XV Wojewódzki Konkurs z Chemii XV Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego II Etap powiatowy 16 styczeń 2018

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z CHEMII. dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2018/2019

KONKURS Z CHEMII. dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2018/2019 1 Nr zad. pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUMA pkt. % KOD UCZNIA... KONKURS Z CHEMII dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2018/2019 E L I M I N A

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kuratorium Oświaty w Lublinie Kod ucznia KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

liczba kwantowa, n kwantowa, l Wanad 3 2 [Ar] 3d 3 4s 2

liczba kwantowa, n kwantowa, l Wanad 3 2 [Ar] 3d 3 4s 2 Arkusz odpowiedzi Nr Proponowane rozwiązanie zadani a Liczba niesparowanych elektronów w jonie r 3+ jest (mniejsza / większa) od liczby elektronów niesparowanych w jonie Mn +. Pierwiastkiem, którego jony

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ REJONOWY R.

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ REJONOWY R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 15.01.2018 R. 1. Test konkursowy zawiera 18 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY KOD UCZNIA MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 6 listopada 2017 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II Chemia klasa II - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 31stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 31stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 31stycznia 2019 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ETAP REJONOWY 2011/2012

KONKURS CHEMICZNY ETAP REJONOWY 2011/2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 2. Przed tobą test składający się z 27 zadań:

Bardziej szczegółowo

ETAP II Z a d a n i e l a b o r a t o r y j n e

ETAP II Z a d a n i e l a b o r a t o r y j n e Sponsorem II Etapu 55 Olimpiady Chemicznej jest Grupa Chemiczna Ciech SA ETAP II 31.01.2009 Z a d a n i e l a b o r a t o r y j n e W poniższej tabeli przedstawiona jest zawartość ampułek i probówek z

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 17 stycznia 2018 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2017/2018 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON Chemia klasa II - wymagania programowe opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy na ocenę dopuszczającą uczeń: - dzieli tlenki na tlenki metali

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CHEMIA

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CHEMIA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony

Bardziej szczegółowo

ETAP II heksacyjanożelazian(iii) potasu, siarczan(vi) glinu i amonu (tzw. ałun glinowo-amonowy).

ETAP II heksacyjanożelazian(iii) potasu, siarczan(vi) glinu i amonu (tzw. ałun glinowo-amonowy). ETAP II 04.0.006 Zadanie laboratoryjne W probówkach opisanych literami A i B masz roztwory popularnych odczynników stosowanych w analizie jakościowej, przy czym każda z tych probówek zawiera roztwór tylko

Bardziej szczegółowo

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów aktualizacja 25.09.2018 Nauczanie domowe WIEM CO TRZEBA Klasa VIII Chemia wrzesień i październik

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

Zad. 8. Wzrost wydajności procesu opisanego równaniem reakcji: 2C (s) + O 2(g) 2CO (g) H 0 = -394 kj/mol można osiągnąć poprzez:

Zad. 8. Wzrost wydajności procesu opisanego równaniem reakcji: 2C (s) + O 2(g) 2CO (g) H 0 = -394 kj/mol można osiągnąć poprzez: Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas maturalnych organizowany przez ZDCh UJ Etap I, 12.12.2015 - zadania Zadanie I. [16 punktów] W zadaniach od 1 5 jedna odpowiedź jest poprawna. Zad.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 00 BYŁA DZISIAJ OKRĘ GOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY Informacje ARKUSZ EGZAMINACYJNY I 1. Przy każdym zadaniu podano

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja.

Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 1. (0-1) Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 2. (0-1) Kwas, którego cząsteczka, rozpadając się całkowicie

Bardziej szczegółowo

Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych.

Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych. SPRAWOZDANIE: REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ANIONÓW. Imię Nazwisko Klasa Data Uwagi prowadzącego 1.Wykrywanie obecności jonu chlorkowego Cl - : Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 10 MARCA 2015 R.

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 10 MARCA 2015 R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 10 MARCA 2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut.

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 20 stycznia 2011 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi.

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. Wiadomości dotyczące reakcji i równań jonowych strona 1 z 6 Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. 1. Zjawisko dysocjacji jonowej co to jest dysocjacja i na czym polega rozpad substancji na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel Joanna Szasta Wodorotlenki i kwasy Uczeń: Ocenę dopuszczającą: -dzieli

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP REJONOWY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Kod ucznia Wpisać po rozkodowaniu pracy Imię Nazwisko Czas pracy: 90 minut Nazwa Szkoły KONKURS CHEMICZNY Uzyskane punkty DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje: ROK

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

OBJAWY REAKCJI - OBSERWACJE

OBJAWY REAKCJI - OBSERWACJE OBJAWY REAKCJI - OBSERWACJE I. ODCZYN ROZTWORU BARWY WSKAŹNIKÓW O odczynie roztworu decyduje zawartość kationów wodorowych i anionów wodorotlenkowych: [H + ] [OH ] odczyn kwasowy (kwaśny); ph 7 [H + ]

Bardziej szczegółowo