Identyfikacja towarów i wyrobów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja towarów i wyrobów"

Transkrypt

1 Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być pewna surowców i towarów, które wykorzystuje do produkcji. Dlatego też, aby zagwarantować finalnemu odbiorcy najwyższą jakość dostarczonego towaru, w procesie produkcyjnym wykorzystywane są atestowane materiały produkcyjne. Zarejestrowanie tych informacji w systemie komputerowym zapewnia firmie bezpieczeństwo, w razie zgłoszonych przez Klienta reklamacji. W poniższym artykule zostaną opisane podstawowe zagadnienia związane z poprawną identyfikacją towarów w firmie. Przedstawione przykłady oparte zostaną o system klasy ERP, Plan-de-CAMpagne. 1. Definicja towaru na magazynie. Pierwszym krokiem do poprawnego śledzenia towarów i wyrobów w systemie komputerowym jest ich odpowiednia indeksacja. Jednoznaczne określenie kodów dla materiałów wykorzystywanych w produkcji pozwala na systematyczną pracę osób związanych z wszelkimi procesami logistycznymi zachodzącymi w firmie produkcyjnej. Wszystkie dodatkowe informacje, które można zgromadzić w powiązaniu z indeksem materiałowym pomagają końcowemu użytkownikowi systemu. Plan-de-CAMpagne pozwala na przechowywanie m.in. takich informacji jak: indeks materiału wraz z opisem, gatunek materiału, ceny zakupowe oraz ceny sprzedaży w jednostce głównej oraz pomocniczej (kg), numery norm, standardowe ilości handlowe, minimum magazynowe pomocne dla działu logistyki, dokumenty powiązane z indeksem materiałowym (karty kontrolne, protokoły przyjęć towarów, normy materiałowe), i wiele innych.

2 Rys.1. Tabela magazynu w systemie Plan-de-CAMpagne. Rys.2. Informacje dodatkowe o materiale w systemie Plan-de-CAMpagne. 2. Procesy logistyczne. a) Generowanie zapotrzebowania Zdefiniowane w systemie indeksy materiałowe powiązane są z realizowanymi zleceniami produkcyjnymi. Proces ten został szerzej opisany w Nr 3 newslettera (Przepływ materiałów w systemie Plan-de-CAMpagne). Osoba nadzorująca zaopatrzenie w firmie produkcyjnej posiada jasny wgląd w podstawowe informacje o materiale: bieżący stan magazynowy, obecne rezerwacje materiału dla potrzeb realizowanych zleceń produkcyjnych, ilości materiału zadeklarowane do zamówienia, zamówienia materiału w realizacji,

3 prognozowane stany magazynowe dla materiału po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych procesów logistycznych. Rys.3. Wgląd w informacje o bieżącym stanie magazynowym danego materiału. Odwołując się do przedstawionych powyżej informacji, w systemie Plan-de-CAMpagne generowane są zamówienia do dostawców na konkretne ilości danego indeksu materiałowego. Rys. 4. Podgląd formularza zamówienia wygenerowanego z systemu Plan-de-CAMpagne. b) Rejestracja towaru na magazynie ze wskazaniem nr seryjnego/nr partii Wynikiem zrealizowanego zamówienia jest kolejny etap procesów logistycznych w systemie. Rejestracja przyjęcia materiału na magazynie to etap, kiedy zamówiony indeks materiału może otrzymać dodatkowe, szczegółowe informacje, jak np.: nr serii (wykorzystywany dla silników, podzespołów), nr partii/nr atestu (wykorzystywany dla stali), lokalizacja (miejsce składowania materiału w magazynie).

4 Rys.5. Podgląd indeksu materiałowego po zrealizowanych przyjęciach kilku partii. Opisanie materiału dodatkowymi parametrami na etapie jego rejestracji w magazynie pozwala na późniejszą identyfikację wykorzystanego materiału w wyrobie gotowym. 3. Rejestracja certyfikatów. Każdy zarejestrowany w systemie materiał, w momencie jego wprowadzenia do bazy danych otrzymuje jednoznaczne powiązania z: Numerem zamówienia oraz linią tego zamówienia, Dostawcą materiału, Rys.6. Tabela zarejestrowanych certyfikatów w systemie Plan-de-CAMpagne. Dla zarejestrowanych w systemie certyfikatów możliwe jest załączenie dokumentów zewnętrznych (świadectwa jakości, atesty) m.in.: w formacie plików graficznych lub dokumentów tekstowych (.pdf,.doc,.xls) oraz wprowadzenie dodatkowych, szczegółowych informacji (data certyfikatu, kraj pochodzenia itd.) 4. Proces rozchodu materiałów certyfikowanych. Uruchomione zlecenia produkcyjne, powodują automatyczne tworzenie rezerwacji w systemie Plan-de-CAMpagne. Na tej podstawie, osoby zarządzające magazynami, mogą planować rozchodowanie materiałów na produkcję. Wykorzystując narzędzie do pełnej identyfikacji materiałów, rozchód do zlecenia produkcyjnego odbywa się w powiązaniu z konkretnym indeksem materiału oraz wskazanym numerem certyfikatu.

5 Rys.7. Okno zarezerwowanego indeksu materiałowego. Dla potrzeb jeszcze lepszego śledzenia wydanych na produkcję materiałów, system Plan-de- CAMpagne przewiduje nadawanie numerów seryjnych dla większych partii wyrobów. Wykorzystanie takiego rozwiązania, pozwala na wskazanie materiału z konkretnej partii dostaw i powiązanie go z jednoznacznym w systemie numerem seryjnym wyrobu. Funkcjonalność ta, rozwiązuje problem firm produkujących maszyny, aparatury, urządzenia oraz wszelkiego rodzaju wyroby, które finalnie muszą zostać udokumentowane wykorzystanymi w procesie produkcyjnym świadectwami jakości.

6 Rys.8. Okno powiązania wydawanego certyfikatu z numerem seryjnym wyrobu. 5. Rejestracja reklamacji. Ostatnim i najważniejszym punktem weryfikacji powiązanych indeksów materiałowych w systemie Plan-de-CAMpagne jest etap reklamacji wyrobu. Niejednokrotnie firmy produkcyjne nie są w stanie w jednoznaczny sposób odpowiedzieć: Kto był dostawcą wadliwych elementów? Z jakiej partii materiału wykonany został reklamowany podzespół? Kto był moim podwykonawcą w wyrobie gotowym? Odpowiedzi na te pytania są przechowywane w bazie danych Plan-de-CAMpagne. Ich jednorazowe zarejestrowanie w momencie realizacji zlecenia produkcyjnego, daje pewność, że w przypadku jakichkolwiek zdarzeń reklamacyjnych będziemy w stanie odpowiednio zareagować.

7 Rys.9. Powiązanie wykorzystanego certyfikatu z zamówieniem od dostawcy. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas! Jeśli Chętnie Ci pomożemy! masz pytania, skontaktuj się z nami: Już w kolejnym numerze: Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.