WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ."

Transkrypt

1 WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula

2 Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (D.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715).

3 RAMOWY PLAN PREZENTACJI 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

4 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

5 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA - DEFINICJA Zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa na określony moment czasowy. W przypadku spółki giełdowej wycena sprowadza się przede wszystkim do wyceny jej akcji.

6 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

7 FUNKCJE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW Doradczo-negocjacyjna Wyznacza nabywcy (sprzedawcy) strategię negocjacji ceny zakupu bądź sprzedaży firmy Pośrednicząca Umożliwia nabywcy i sprzedawcy znalezienie wspólnego przedziału cenowego, co prowadzi do zawarcia transakcji. Zabezpieczająca Niezależna, zewnętrzna wycena zabezpiecza w sytuacji sporów pomiędzy właścicielami na tle wyceny ich własnej firmy Informacji zewnętrznej Stanowi informację do inwestorów zewnętrznych o tym jak wartość danej firmy będzie się kształtować w przyszłości.

8 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

9 PRZESŁANKI DOKONYWANIA WYCENY Ustalenie ceny kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części. Fuzja dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Zmiana formy organizacyjno-prawnej. Wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do (z) spółki.

10 PRZESŁANKI DOKONYWANIA WYCENY Przede wszystkim jednak w celu: Efektywnego ustalenia ceny emisyjnej akcji na rynku pierwotnym. Prawidłowego wyznaczenia docelowej ceny akcji na rynku wtórnym (giełdzie) - oszacowanie potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji w akcje danej spółki

11 WYCENA AKCJI W CELU DOKONANIA INWESTYCJI Wyceniając akcje, obliczamy ich wartość wewnętrzną (teoretyczną): Wartość wewnętrzna > wartość rynkowa KUPUJ Wartość wewnętrzna < wartość rynkowej NIE KUPUJ BĄDŹ SPRZEDAJ

12 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

13 SYSTEMATYKA METOD WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa Metody dochodowe: metoda DCF Model Gordona-Shapiro Metody mieszane: Metoda niemiecka Metoda szwajcarska Metoda stuttgardzka Metoda UEC Metoda mnożnikowa: P/E P/BV P/S EV/EBITDA Metody majątkowe: Metoda aktywów netto Metoda odtworzeniowa Metoda upłynnienia

14 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

15 METODA MNOŻNIKOWA (PORÓWNAWCZA). Wycena oparta jest na powszechnie znanych wskaźnikach rynkowych zwanych mnożnikami, Istota polega na porównaniu mnożników spółek do siebie podobnych z tej samej branży, o podobnej kapitalizacji i strukturze finansowej, Najczęściej stosowane mnożniki: P/E, P/BV, P/S oraz EV/EBITDA

16 PRZEBIEG WYCENY MNOŻNIKOWEJ Wybieramy interesującą nas spółkę i liczymy dla niej wybrany wskaźnik (np. P/E), Wybieramy inne spółki z branży, o podobnym profilu i liczymy dla nich medianę (średnią) tego samego wskaźnika, Otrzymana mediana (średnia) stanowi mnożnik wyceniający przedsiębiorstwo wg poniższego wzoru: WM wartość mnożnika W= WM * z Z prognozy zysku netto dla spółki w kolejnych latach Dokonanie niezbędnych korekt,

17 P/E (PRICE/EARNINGS) o Wskaźnik P/E (C/Z - ceny do zysku) to iloraz ceny rynkowej 1 akcji oraz rocznego zysku przypadającego na jedną akcję, o Wartość wskaźnika informuje ile lat musi upłynąć nim zwrot z inwestycji wyniesie 100% (zakładając, iż dynamika zysków nie zmieni się)

18 P/BV (PRICE/BOOK VALUE) Wskaźnik informujący o aktualnej wycenie rynkowej aktywów netto, Jest to iloraz giełdowej kapitalizacji spółki oraz jej wartości księgowej kapitałów własnych,

19 P/S (PRICE/SALES) Iloraz ceny 1 akcji w stosunku do przychodów generowanych przez 1 akcję, Konstrukcja oraz interpretacja analogicznie do P/E Używa się go w przypadku przedsiębiorstw generujących straty (np. młodych spółek inwestujących kapitał, bądź spółek cyklicznych)

20 EV/EBITDA EV/EBITDA mówi w jakim stopniu wartość przedsiębiorstwa pokrywa jego nadwyżkę finansową Informuje ile należy zapłacić za jedną jednostkę nadwyżki finansowej Uważa się, że wskaźnik ten jest bardziej użyteczny i dokładny niż np. P/S czy P/BV, a nawet P/E

21 WYCENA METODĄ MNOŻNIKOWĄ - PRZYKŁAD Spółka X przedstawiła prognozy zysku na lata : 2012: 11 mln zł 2013: 15,8 mln zł Kapitał własny spółki dzieli się na 5mln akcji, a mediana P/E dla branży, w której funkcjonuje wynosi 13,8. Obecna cena akcji: 24zł.

22 METODY MNOŻNIKOWE - ZALETY Prostota i szybkość wyceny, Brak konieczności budowania skomplikowanych prognoz, Wszystkie dane potrzebne do policzenia mnożników są powszechnie dostępne, W łatwy sposób można porównać spółki w dwóch różnych krajach, Brak konieczności znajomości danego rynku, na którym działa przedsiębiorstwo

23 METODY MNOŻNIKOWE - WADY Mała precyzja duże przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości wewnętrznej akcji, Wycena odbywa się w oparciu o prognozy zysku netto spółek zmiana prognoz unieważnia wycenę Mnożniki są wskaźnikami rynkowymi, co czyni wycenę podatną na zmianę sytuacji rynkowej, np. wahania cen, Są bardziej oderwane od rzeczywistej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw niż metoda DCF,

24 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

25 MODEL GORDONA STAŁY WZROST DYWIDENDY D - wysokość dywidendy g stały wzrost wartości dywidendy w przyszłości r stopa dywidendy Przykład: Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 8zł. Bieżąca cena akcji wynosi 100zł. Wyceń akcję zakładając coroczny wzrost dywidendy o 3%.

26 MODEL GORDONA STAŁA DYWIDENDA Wynika wprost z wzoru na rentę wieczystą: W praktyce obu modeli nie stosuje się: Spółki nie przeznaczają 100% zysku na dywidendę Spółki zmieniają politykę dywidendową Model nie uwzględnia wpływu cyklu koniunkturalnego zakłada stały, nieprzerwany wzrost wartości spółek,

27 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

28 METODA DCF (DYSKONTOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) Opiera się na modelu NPV Polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych otrzymanych z tytułu posiadania akcji na moment dokonywania wyceny PV wartość bieżąca przyszłych dochodów spółki lub jej akcjonariuszy CF przepływy pieniężne w okresie t r stopa dyskonta (czynnik dyskontujący) ReV wartość rezydualna t kolejne okresy (lata)

29 CF PRZYSZŁE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Wszelkie dochody przedsiębiorstwa lub jego właścicieli (akcjonariuszy) otrzymane w przyszłości: Dywidendy Zyski netto Nadwyżki finansowe Wolne przepływy pieniężne W przypadku przyjęcia za CF dywidendy wzór można nieco zmodyfikować:

30 WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Najbardziej precyzyjne i wiarygodne CF do modelu FCFF Free Cash Flows to Firm wolne przepływy pieniężne do firmy: FCFE Free Cash Flows to Equity wolne przepływy pieniężne do akcjonariuszy: ZN zysk netto A amortyzacja KO przyrost kapitału obrotowego (zmniejszenie - zwiększenie + ) Z przyrost zadłużenia ( + zwiększenie, - zmniejszenie) I ponoszone nakłady inwestycyjne

31 FCFE Nie mając dostępu do prognoz struktury zadłużenia w kolejnych latach czynnik ten można pominąć Wówczas otrzymaną wartość NPV koryguje się o dług netto Dług netto = zobowiązania finansowe środki pieniężne Zatem korekta będzie polegała na odjęciu zobowiązań oraz dodaniu środków pieniężnych (stan na moment wyceny)

32 CZYNNIK DYSKONTUJĄCY R Umożliwia nam policzenie PV przyszłych dochodów, Im wyższa wartość stopy dyskontowej, tym niższy ostateczny wynik wyceny, W przypadku FCFE stosujemy rynkowy model stopy dyskontowej, który składa się z: Stawki bazowej: stopa wolna od ryzyka + stopa inflacji Premii za ryzyko: dodatek za ponoszone ryzyko w związku z inwestycją w dany instrument finansowy np. akcję

33 STOPA WOLNA OD RYZYKA Stopa zwrotu z inwestycji powszechnie uważanych za pozbawione ryzyka, np.: Rentowność obligacji Skarbu Państwa Rentowność Bonów Skarbowych, Rentowność Bonów Pieniężnych NBP, Średnie oprocentowanie lokat bankowych na rynku, Wyższa stopa wolna od ryzyka spowoduje spadek końcowej wyceny przedsiębiorstwa lub jego akcji,

34 PREMIA ZA RYZYKO Może być wyznaczana subiektywnie każdy z nas wie ile chciałby zarobić Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) rp premia za ryzyko rf stopa wolna od ryzyka rm stopa zwrotu z rynku kapitałowego β miara wrażliwości zmiany stóp zwrotu z akcji spółki o większej β są bardziej ryzykowne, a ich wycena bardziej konserwatywna

35 PREMIA ZA RYZYKO Model APT (Arbitrage Pricing Theory) F czynnik wpływający na zmienność cen akcji β miara wrażliwości α stopa wolna od ryzyka ε składnik losowy

36 WARTOŚĆ REZYDUALNA Odzwierciedla końcową wartość przedsiębiorstwa na koniec badanego okresu Jeżeli założymy, iż wraz z końcem badanego okresu spółka przestanie się dalej rozwijać bądź nie mamy możliwości sporządzenia prognoz, to: Jeżeli założymy, iż wraz z końcem badanego okresu spółka będzie rozwijać się w jednostajnym tempie to: CFn wartość przepływów pieniężnych w okresie n q przyjęte stałe tempo wzrostu wartości przedsiębiorstwa po zakończeniu wyceny

37 PRZYKŁAD WYCENA DCF Przedsiębiorstwo X przedstawiło następujące prognozy zysku netto na lata : ,7 3,4 3,95 4,75 6,18 Liczba akcji 3mln, stopa dyskonta 15%, od 2016 stały rozwój na poziomie 3%

38 WYCENA DCF - PRZYKŁAD Wartość k. własnych przedsiębiorstwa: zł Wartość 1 akcji: / = 22,12 zł

39 METODA DCF - ZALETY Wyższa precyzja i wiarygodność wyceny niż w przypadku metod mnożnikowych Możliwość budowania prognoz w dłuższym horyzoncie czasowym Wycena faktycznie generowanych dochodów dla posiadaczy akcji (nie tylko sam zysk netto), W lepszy sposób oddają sytuację ekonomiczno finansową danego przedsiębiorstwa

40 METODA DCF - WADY Czasochłonna i bardziej skomplikowana od metod mnożnikowych Bardzo subiektywna zawiera b. dużą ilość zmiennych, których zmiana spowoduje spadek bądź wzrost wyceny Konieczność budowania skomplikowanych prognoz wielu czynników, nie tylko samego zysku netto zmiana prognoz unieważnia wycenę, Uwzględnia tylko jeden rodzaj przepływów Nieefektywna w przypadku ujemnych przepływów np. młode rozwijające się spółki, które dużo inwestują lub spółki w trakcie restrukturyzacji

41 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

42 ASSECO POLAND PROGNOZY PRZEPŁYWÓW Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Zysk netto Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Zmiana k. obrotowego FCFE Liczba akcji w obrocie: szt. Aktualna cena akcji: 47,75 zł Średni roczny wzrost po zakończeniu prognozy: 5,5% Beta kursu: 0,98 Stopa wolna od ryzyka: 4,72%

43 ASSECO POLAND WYCENA DCF Rok Stopa wolna od ryzyka 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% Stopa inflacji 3,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Premia za ryzyko (CAPM) 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Stopa dyskonta 13,32% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% Model CAPM: n

44 ASSECO POLAND WYCENA DCF

45 ASSECO POLAND WYCENA DCF zł zł zł = zł wartość spółki zł / akcji = 81,90 zł cena 1 akcji

46 ASSECO POLAND WYCENA MNOŻNIKOWA Spółka P/E EV/EBITDA Asseco Business 10,2 9,7 Asseco Poland 9,4 8,9 Asseco Central Europe 5,4 5 Asseco South Europe 8,5 7,8 ATM 11,5 10,9 CDProjektRed 17,9 17,1 ComArch 15,9 15,3 Comp 10,9 8,9 Sygnity 109,5 107,2 Wasko 17,5 16,7 MEDIANA: 10,9 9,7

47 ASSECO POLAND WYCENA MNOŻNIKOWA Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Liczba akcji w obrocie: szt. Nazwa mnożnika Zysk netto Mediana mnożnika EV/EBITDA 9,7 67,91 zł 69,78 zł 68,26 zł 66,40 zł 64,40 zł P/E 10,9 76,31 zł 78,41 zł 76,73 zł 74,62 zł 72,37 zł Średnia cena w ,39 zł

48 ASSECO POLAND CENA DOCELOWA Wycena DCF: 81,9 zł Waga wyceny: 0,65 Wycena mnożnikowa: 68,39 zł Waga wyceny: 0,35 Cena docelowa = (81,9 * 0, ,39 * 0,35) / 1 = 77,17 zł Aktualna cena akcji = 47,75 zł

49 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

50 COMARCH PROGNOZY PRZEPŁYWÓW Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E zysk netto amortyzacja nakłady inwestycyjne Zmiana k, obrotowego FCFE Liczba akcji w obrocie: szt. Aktualna cena akcji: 54,15 zł Średni roczny wzrost po zakończeniu prognozy: 5,5% Beta kursu: 0,72 Stopa wolna od ryzyka: 4,72%

51 COMARCH WYCENA DCF Rok Stopa wolna od ryzyka 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% Stopa inflacji 3,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Premia za ryzyko (CAPM) 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Stopa dyskonta 13,12% 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% Model CAPM:

52 COMARCH WYCENA DCF

53 COMARCH WYCENA DCF zł zł zł = zł wartość spółki zł / akcji = 70,42 zł cena 1 akcji

54 COMARCH WYCENA MNOŻNIKOWA Spółka P/E EV/EBITDA Asseco Business 10,2 9,7 Asseco Poland 9,4 8,9 Asseco Central Europe 5,4 5 Asseco South Europe 8,5 7,8 ATM 11,5 10,9 CDProjektRed 17,9 17,1 ComArch 15,9 15,3 Comp 10,9 8,9 Sygnity 109,5 107,2 Wasko 17,5 16,7 MEDIANA: 10,9 9,7

55 COMARCH WYCENA MNOŻNIKOWA Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Zysk netto o Liczba akcji w obrocie: szt. Nazwa mnożnika Mediana mnożnika EV/EBITDA 9,7 36,15 zł 44,57 zł 49,39 zł 54,21 zł 60, 24zł P/E 10,9 40,61 zł 50,09 zł 55,50 zł 60,92 zł 67,69 zł Średnia cena w ,96 zł

56 COMARCH CENA DOCELOWA Wycena DCF: 70,42 zł Waga wyceny: 0,65 Wycena mnożnikowa: 63,96 zł Waga wyceny: 0,35 Cena docelowa = (70,42 * 0, ,96 * 0,35) / 1 = 68,19 zł Aktualna cena akcji = 54,15 zł

57 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

58 EMPERIA PROGNOZY PRZEPŁYWÓW Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E zysk netto amortyzacja nakłady inwestycyjne Zmiana k, obrotowego FCFE Liczba akcji w obrocie: szt. Aktualna cena akcji: 116,50 zł Średni roczny wzrost po zakończeniu prognozy: 5,5% Beta kursu: 0,46 Stopa wolna od ryzyka: 4,72%

59 EMPERIA WYCENA DCF

60 EMPERIA WYCENA DCF zł zł zł = zł wartość spółki zł / akcji = 52,98 zł cena 1 akcji

61 EMPERIA PROGNOZY PRZEPŁYWÓW 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Dywidenda na 1 akcję 32 zł 6,5 zł 7,5 zł 8 zł 7,5 zł Zatem: 52,98 zł + 48,01 zł = 100,99 zł

62 EMPERIA WYCENA MNOŻNIKOWA Nazwa Spółki P/E EV/EBITDA Alma 10,4 9,7 Bomi 109,4 106,1 Emperia 16,4 15,8 Eurocash 30,7 28,9 Euromark 61,3 60,5 GinoRosii 10,8 10,1 Intersport 45,7 43,5 Komputronik 6 4,5 LPP 15,6 14,7 Monnari 0,4 0,4 NFI EMF 13,2 12,5 NG2 (CCC) 18,5 16,8 PrimaModa 30,2 28,7 Redan 26,7 24,5 Mediana: 17,45 16,3

63 EMPERIA WYCENA MNOŻNIKOWA Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Liczba akcji w obrocie: szt. Nazwa mnożnika Zysk netto Mediana mnożnika EV/EBITDA 16,3 102,45 zł 106,76 zł 112,15 zł 116,47 zł 118,62 zł P/E 17,45 109,67 zł 114,29 zł 120,06 zł 124,68 zł 126,99 zł Średnia cena w ,81 zł

64 EMPERIA CENA DOCELOWA Wycena DCF: 100,99 zł Waga wyceny: 0,65 Wycena mnożnikowa: 122,81 zł Waga wyceny: 0,35 Cena docelowa = (100,99 * 0, ,81 * 0,35) / 1 = 108,63 zł Aktualna cena akcji = 116,50 zł

65 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

66 EUROCASH PROGNOZY PRZEPŁYWÓW Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E zysk netto amortyzacja nakłady inwestycyjne Zmiana k, obrotowego FCFE Liczba akcji w obrocie: szt. Aktualna cena akcji: 28,72 zł Średni roczny wzrost po zakończeniu prognozy: 5,5% Beta kursu: 0,79 Stopa wolna od ryzyka: 4,72%

67 EUROCASH WYCENA DCF Rok Stopa wolna od ryzyka 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% Stopa inflacji 3,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Premia za ryzyko (CAPM) 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% Stopa dyskonta 13,17% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% Model CAPM:

68 EUROCASH WYCENA DCF

69 EUROCASH WYCENA DCF zł zł zł = zł wartość spółki zł / akcji = 24,20 zł cena 1 akcji

70 EUROCASH WYCENA MNOŻNIKOWA Nazwa Spółki P/E EV/EBITDA Alma 10,4 9,7 Bomi 109,4 106,1 Emperia 16,4 15,8 Eurocash 30,7 28,9 Euromark 61,3 60,5 GinoRosii 10,8 10,1 Intersport 45,7 43,5 Komputronik 6 4,5 LPP 15,6 14,7 Monnari 0,4 0,4 NFI EMF 13,2 12,5 NG2 (CCC) 18,5 16,8 PrimaModa 30,2 28,7 Redan 26,7 24,5 Mediana: 17,45 16,3

71 EUROCASH WYCENA MNOŻNIKOWA Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Zysk netto Liczba akcji w obrocie: szt. Nazwa mnożnika Mediana mnożnika EV/EBITDA 16,3 25,46 zł 29,87 zł 32,13 zł 32,96 zł 33,32 zł P/E 17,45 27,26 zł 31,97 zł 34,39 zł 35,29 zł 35,67 zł Średnia cena w ,49 zł

72 EUROCASH CENA DOCELOWA Wycena DCF: 24,20 zł Waga wyceny: 0,65 Wycena mnożnikowa: 34,49 zł Waga wyceny: 0,35 Cena docelowa = (24,20 * 0, ,49 * 0,35) / 1 = 27,80 zł Aktualna cena akcji = 28,72 zł

73 1. Wycena przedsiębiorstwa - definicja. 2. Funkcje wyceny przedsiębiorstw. 3. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa? 4. Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw. 5. Metoda mnożnikowa (porównawcza). 6. Metody dochodowe: 1. Model Gordona-Shapiro. 2. Metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 7. Wycena akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. 1. AssecoPoland S.A. 2. ComArch S.A. 3. Emperia S.A. 4. EuroCash S.A. 5. Synthos S.A.

74 SYNTHOS PROGNOZY PRZEPŁYWÓW Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E zysk netto amortyzacja nakłady inwestycyjne Zmiana k, obrotowego FCFE Liczba akcji w obrocie: szt. Aktualna cena akcji: 4,30 zł Średni roczny wzrost po zakończeniu prognozy: 5,5% Beta kursu: 1,09 Stopa wolna od ryzyka: 4,72%

75 SYNTHOS WYCENA DCF Rok Stopa wolna od ryzyka 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% Stopa inflacji 3,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Premia za ryzyko (CAPM) 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% 5,59% Stopa dyskonta 13,41% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% Model CAPM:

76 SYNTHOS WYCENA DCF zł zł zł = zł wartość spółki zł / akcji = 5,36 zł cena 1 akcji

77 SYNTHOS WYCENA MNOŻNIKOWA Spółka P/E EV/EBITDA Ciech 7,57 9,01 Azoty Tarnów 7,26 7,28 ZA Puławy 6,13 5,32 ZCh Police 4,22 4,83 Synthos 6,65 5,37 MEDIANA: 6,65 5,37

78 SYNTHOS WYCENA MNOŻNIKOWA Dane w mln. zł. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Zysk netto Liczba akcji w obrocie: szt. Nazwa mnożnika Mediana mnożnika EV/EBITDA 5,36 2,73 zł 2,36 zł 2,18 zł 2,17 zł 2,17 zł P/E 6,65 3,38 zł 2,93 zł 2,70 zł 2,69 zł 2,69 zł Średnia cena w ,43 zł

79 SYNTHOS CENA DOCELOWA Wycena DCF: 5,36 zł Waga wyceny: 0,65 Wycena mnożnikowa: 2,43 zł Waga wyceny: 0,35 Cena docelowa = (5,36 * 0,65 + 2,43 * 0,35) / 1 = 4,34 zł Aktualna cena akcji = 4,30 zł

80 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne WIG-CHEMIA: analiza fundamentalna + wycena spółek Wprowadzenie Przy okazji omawiania skonsolidowanych raportów finansowych za zakończony rok obrotowy postanowiłem podsumować dokonane analizy oraz zbudować

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 ISTOTA WARTOŚCI I JEJ PODSTAWOWE STANDARDY 2 Standardy wartości według NI 5 standard wartości określa strony rzeczywistej lub hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1 Wycena przedsiębiorstw Wykład 1 Podstawowe elementy zarządzania wartością Tworzenie wartości Pomiar wartości Apropriacja wartości dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe Wycena przedsiębiorstw Metody dochodowe Rodzaje dochodu ekonomicznego DCF: FCFF FCFE Zyski (zysk netto lub zysk operacyjny EBIT) Dywidendy EVA Zalecenia dla metody DCF Wymagane jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego?

Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego? 1 Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego? Dlaczego należy wycenić firmę wg. metod stosowanych przez kupującego według ogólnie

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) II Etap Maj 2013 Zadanie 1 II Etap Maj 2013 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/podaj definicję składnika

Bardziej szczegółowo

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie Wycena 2 Metody dochodowe w wycenie Istota metod dochodowych (wg Standardu) Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które: wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo?

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Marcin Majewski, Wiceprezes Zarządu Augeo Ventures Odwieczna zasada kupiecka mówi, że każdy towar jest wart tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić.

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie Wycena 2 Metody dochodowe w wycenie Istota metod dochodowych (wg Standardu) Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które: wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 0 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów?

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jedną z najważniejszych informacji o firmie - także dla właściciela

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja stóp zwrotu 2. Zmienność stóp zwrotu 3. Mierniki ryzyka 4. Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe

1. Klasyfikacja stóp zwrotu 2. Zmienność stóp zwrotu 3. Mierniki ryzyka 4. Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe I Ryzyko i rentowność instrumentów finansowych 1. Klasyfikacja stóp zwrotu 2. Zmienność stóp zwrotu 3. Mierniki ryzyka 4. Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe 1 Stopa zwrotu z inwestycji w ujęciu

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ I DOCHÓD INSTRUMENTY TRANSFERU KAPITAŁU. dr Adam Nosowski

WARTOŚĆ I DOCHÓD INSTRUMENTY TRANSFERU KAPITAŁU. dr Adam Nosowski O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. WARTOŚĆ I DOCHÓD, INSTRUMENTY TRANSFERU KAPITAŁU ANALITYKA

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym Roksana Kołata Dariusz Stronka Testy na utratę wartości aktywów case study 1. Wprowadzenie Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych Podstawy praktycznych decyzji ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie Efektywność projektów inwestycyjnych mgr Kazimierz Linowski 1 Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo