EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)"

Transkrypt

1 EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia niż wskaźnik cena/zysk, jednak jego wskazania cechują się lepszą trafnością i są bardziej obiektywne. Obliczając wskaźnik EV/EBITDA uwzględniamy dług netto przedsiębiorstwa, który inwestor musi podjąć po przejęciu przedsiębiorstwa. Umożliwia to obiektywne porównywanie spółek o różnym poziomie zadłużenia oprocentowanego. Gdzie: Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) Zobowiązania oprocentowane = otrzymane kredyty i pożyczki (długo- i krótkoterminowe) wraz z wyemitowanymi obligacjami czy leasingiem Wskaźnik EV/EBITDA powinien przyjmować wartości dodatnie, ponieważ wtedy przedsiębiorstwo generuje zysk operacyjny, a nie stratę. Optymalne wartości tego mnożnika to niskie wartości dodatnie, które mogą świadczyć o niedowartościowaniu spółki, sugerując odpowiedni moment do podjęcia inwestycji. Jego wskazania mogą się różnić w zależności od branży w której prosperuje przedsiębiorstwo, dlatego wyniki mnożnika EV/EBITDA należy porównywać ze spółkami o podobnym profilu działalności. Wskaźnik umożliwia ocenę spółek posiadających duży majątek trwały, którym występują odpisy amortyzacyjne. Zalety Brak zniekształceo spowodowanych przez różną metodologię naliczenia amortyzacji i podatku dochodowego Przydatny w analizie porównawczej przedsiębiorstw o dużym majątku trwałym np. spółki energetyczne, spółki telekomunikacyjne Dobry wskaźniki do porównywania spółek o różnym poziomie zadłużenia EV/EBITDA Wady Mnożnik nie rozdziela różnic wynikacjących z różnego typu finansowania np. leasing, a inwestycja własna

2 Użyteczność wskaźnika EV/EBITDA postanowiliśmy przeanalizować tworząc 2 portfele akcyjne. Pierwszy z nich został zbudowany w oparciu o 5 spółek, które odznaczały się najwyższymi wartościami wskaźnika EV/EBITDA. Drugi portfel składa się z 5 spółek, dla których wartości tego wskaźnika były najniższe. Przy budowie portfeli wykorzystaliśmy dane z 17 lutego 2009 roku, czyli wieloletniego minimum na indeksach GPW. Wykres 1. Analiza zmian wartości portfeli w okresie od 17 lutego 2009 roku % Spółki o najwyższym EV/EBITDA Spółki o najniższym EV/EBITDA zmiana indeksu WIG Na wykresie 1. zostały przestawione średnie dzienne zmiany wartości portfeli w stosunku do indeksu WIG. Jak można zauważyć najefektywniejszy w analizowanym okresie okazał się portfel składający się z spółek o niskich wartościach wskaźnika EV/EBITDA. Już na koniec 2009 roku ten portfel osiągnął 290% zysk. Wartość tego portfela dynamicznie rosła w całym okresie ustanawiając w lipcu bieżącego roku swoje maksimum na poziomie 630%. Obecna wartość tego portfela oscyluje w granicach 600%. Znacznie gorzej w analizowanej przestrzeni czasowej radził sobie portfel spółek o wysokich wartościach wskaźnika EV/EBITA. Po okresie dynamicznego wzrostu trwającego do sierpnia 2009 roku, kiedy to zysk z tego

3 portfela wynosił 96% zapałów inwestorów został ostudzony, a średnich kurs akcji tego portfela wszedł w trend horyzontalnym w którym przebywał do czerwca 2011 roku. W lipcu widoczny był gwałtowny spadek, który przywrócił wartość portfela spółek o najwyższym EV/EBITDA do poziomu wyjściowego. Na chwilę obecną inwestycja w ten portfel przyniosłaby około 10% stratę zaangażowanego kapitału. Indeks WIG zachowywał się stabilnie, stopniowo zyskując w analizowanym okresie. Obecnie wartość portfela jest na poziomie 195% wartości wyjściowej. Wykres 2. Zmiany stóp procentowych dla omawianych portfeli od dnia 1 stycznia 2012 roku % Spółki o najwyższym EV/EBITDA Spółki o najniższym C/Z zmiana indeksu WIG Na wykresie 2. sprawdziliśmy skutecznośd wskaźnika w znacznie krótszym okresie czasowym. Dla potrzeb wykresu stworzyliśmy dwa portfele w oparciu o dane z dnia roku. Również w tym wypadku najlepiej zachowywał się portfel zbudowany na spółkach o niskim EV/EBITDA, którego obecna wartość sięga 150% wartości początkowej. Znacznie gorzej zachowywał się portfel oparty na spółkach o wysokich wartościach EV/EBITDA. Po dynamicznym wzroście do lutego, kiedy osiągał najwyższą 52% (152% wartości wyjściowej) stopę zwrotu, nastąpiło gwałtowne odwrócenie dotychczasowego trendu, które skutkowało gwałtowna przeceną walorów tego portfela, znosząc jego wartości do poziomu 100%. W dalszej części tego roku

4 portfel spółek o wysokim EV/EBITDA notował znacznie mniejsze wahania, a jego wartość oscylowała na poziomie %. Obecnie stopa zwrotu tego portfela wynosi 6%. W testowanym ujęciu czasowym indeks WIG pozostawał w trendzie bocznym nieznacznie reagując na panujące nastroje giełdowe, ostatecznie osiągając 8% stopę zwrotu. Wykres 3. Stopy zwrotu dla spółek z indeksu WIG od 1 stycznia 2009 roku. Spółki zostały podzielone wg EV/EBITDA 100% 81% 64% 50% 26% 0% -2% 5% -50% -25% -27% -50% -100% -94% -92% Na powyższym wykresie zostały przedstawione średnie stopy zwrotu dla spółek z indeksu WIG. Spółki zostały podzielone na 10 grup według wielkości wskaźnika EV/EBITDA z dnia 17 lutego 2009 roku. Można zauważyć, że w analizowanym ujęciu czasowym spółki o niskich wartościach wskaźnika radziły sobie znacznie lepiej niż te o wysokich wartościach EV/EBITDA. Widoczna jest zależność, że najniżej wyceniany spółki przynoszą najwyższe stopy zwrotu. Z kolei grupy, w których skład wchodzą spółki przewartościowane w dłuższym terminie wykazują straty. W testowanym ujęciu czasowym najefektywniejszy okazał się portfel spółek których EV/EBITDA było z przedziału 2,5 3,2, którym wypracował zysk na poziomie 81%. Najgorszy wynik przyniosłaby inwestycja w portfel spółek o wartościach wskaźnika z przedziału 4,2 4,5, którego strata wyniosła 94%. Równie słabo zachowywał

5 się portfel spółek, których wartości wskaźnika oscylowały w przedziale 7,5 12,8, notując stratę wysokości 92%. Wykres 4. Stopy zwrotu dla spółek z indeksu WIG od 1 stycznia 2012 roku. Spółki zostały podzielone wg EV/EBITDA. 15% 13,52% 10% 10,36% 5% 5,14% 5,27% 2,95% 5,14% 0% -5% -4,20% -10% -15% -8,52% -10,19% -10,95% Powyższy przedstawia stopy zwrotu dla spółek z indeksu WIG na przestrzeni ostatniego roku. Analiza krótkoterminowa potwierdza słuszność teorii sugerującej inwestowanie w spółki niedowartościowane. Najlepszą 13,52% stopę zwrotu osiągnął przyniósł portfel o EV/EBITDA z przedziału 5,8 6,7. Ujemną stopę zwrotu osiągnęły spółki o wysokich wartościach wskaźnika EV/EBITDA. Najgorszy wynik przypadł dla portfel o skrajnie najwyższych wartościach omawianego wskaźnika, który przyniósł 11% stratę.

6 pkt. EV/EBITDA Wykres 5. Przedstawienie zależności pomiędzy indeksem WIG, a wskaźnikiem EV/EBITDA Indeks WIG historyczne EV/EBITDA Na powyższym wykresie została przedstawiona relacja pomiędzy indeksem WIG, a wskaźnikiem EV/EBITDA. Na przestrzeni 3 lat linie zachowywały się podobnie. Linia wskaźnika EV/EBITDA podąża za linia indeksu WIG, potwierdzając sytuację na warszawskim parkiecie. Podsumowują wskaźnik EV/EBITDA jest niezwykle pomocnym narzędziem w procesie porównywania przedsiębiorstw pod kątem potencjalnej inwestycji. Pozwala on łatwiejszą i bardziej efektywną ocenę porównawczą spółek o rożnym poziomie zadłużenia, majątku trwałego, efektywności operacyjnej. Dla potwierdzenia wyników analizy wskaźnika EV/EBITDA zalecane jest skorzystanie z nich wskaźników porównawczych takich jak C/Z, C/WK, EV/EBIT, EV/Sales.

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Marcel Czeczko Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Niniejsza praca stanowi próbę oceny zasadności lokowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych

Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Paweł Węgrzyn Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Zielona Góra, 2014 Spis treści Wstęp 1. Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Sukces wymaga koncentracji. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Koncentruj swoją uwagę na tym, co najbardziej wartościowe Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny Legg Mason

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo