Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa"

Transkrypt

1 Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako kategorię finansową Inwestycje w ujęciu ekonomicznym to działania, które przyczyniają się do realnej akumulacji kapitału, to oszczędności, przeznaczone na inwestycje celem tworzenia dóbr kapitałowych, powodują jedynie zmianę struktury składników majątku osób je zakupujących. To nakłady na powiększenie zasobu kapitału fizycznego oraz nakłady przyczyniające się do zachowania jego wartości to ujęcie rzeczowe. W ujęciu finansowym, zwanym monetarnym inwestycje to przypływ kapitału; to każde wydatkowanie nakładów celem powiększenia kapitału; to celowo wydatkowane środki inwestora skierowane na powiększenie jego dochodów. Najszersze pojęcie inwestowania to wszelkie wydatkowanie środków finansowych celem uzyskania korzyści. Cele inwestowania na rynku nieruchomości przyrost wartości kapitału: zgodnie z inflacją realny osiąganie dochodów z nieruchomości osiąganie ulg podatkowych chęć samorealizacji, wytwarzanie poczucia aktywności obecność na rynku Cele są zróżnicowane, co spowodowane jest różną skłonnością do podejmowania ryzyka, zróżnicowanie celów wynika z odmiennych oczekiwań, co do stopy zwrotu czy okresu utrzymywania inwestycji. Nieruchomość jako obiekt inwestowania Cechy inwestycji w nieruchomość: o strumień dochodu o wzrost wartości kapitału o brak płynności o brak centralnego rynku o utrudniona wycena nieruchomości o trudności dywersyfikacji portfela Cechy te stwarzają problemy na etapie inwestowania, ale również szanse dla inwestorów. Nieruchomość jako lokata bezpośrednia Zalety: zabezpieczenie kapitału

2 Wady: źródło dochodów ulgi podatkowe odmrożenie kapitału zabezpieczenie przed inflacją niepodzielność wysoka kapitachłonność mała płynność konieczność zarządzania trudność utworzenia dobrze zdywersyfikowanego portfela Nieruchomość jako lokata pośrednia Obszary pośredniego inwestowania w nieruchomość: zakup udziałów lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zakup papierów wartościowych, wyemitowanych na bazie aktywów nieruchomościowych poprzez sekurytyzację Lokaty bezpośrednie Zalety o zabezpieczenie kapitału o ochrona przed inflacją o źródło dochodów o źródło korzyści na etapie rozliczeń z fiskusem Wady mała płynność konieczność zarządzania niepodzielność wysoka kapitałochłonność o odmrożenie kapitału o element dywersyfikacji portfela o fizyczna dotykalność Lokaty pośrednie Zalety wysoka płynność podzielność fachowe zarządzanie Wady brak kontroli nad nieruchomością niska elastyczność w krótkim okresie wysoka korelacja z rynkiem akcji Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości

3 Pojęcie ryzyka: ujęcie neutralne: to wystąpienie zdarzenia odbiegającego od oczekiwań, bez względu na to, czy efekt jest gorszy czy lepszy od zakładanego, ujęcie negatywne: to możliwość poniesienia szkody lub straty, to zagrożenie. Klasyfikacja ryzyka wg kryterium obiektu, który jest obarczony ryzykiem: ryzyko instytucji ryzyko instrumentu finansowego z punktu widzenia przepływów dotkniętych ryzykiem ryzyko kapitału ryzyko dochodu z punktu widzenia specyfikacji ryzyka ryzyko systematyczne ryzyko niesystematyczne (specyficzne), zwane dywersyfikowalnym z punktu widzenia cech nieruchomości i rynku nieruchomości Inne ryzyka: ryzyko rynku ryzyko inflacji ryzyko płynności ryzyko bankructwa ryzyko najemcy ryzyko lokalizacji ryzyko zarządcy Ryzyko inwestowania w nieruchomości na tle innych lokat oceniane jest jako ryzyko u m i a r k o w a n e. Ryzyko inwestowanie odwzorowane jest w stopie zwrotu. Czym wyższe ryzyko, tym wyższa stopa zwrotu. Stopy zwrotu na rynku nieruchomości. Inwestorzy na rynkach nieruchomości. Klasyfikacja inwestorów: indywidualni instytucjonalni Stopień instytucjonalizacji rynków nieruchomości. Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rynku nieruchomości. Kryteria inwestowania

4 Klasyfikacja kryteriów: Klasyfikacja A: Trzy typy kryteriów: Klasyfikacja B: kryteria tradycyjne, tzw. statyczne kryteria oparte na analizie wartości kryteria złożone, oparte na dyskontowanych strumieniach pieniężnych podejście frontalne podejście tylnymi drzwiami Analizy stosowane w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych analiza pojedynczego projektu inwestycyjnego typu: przyjąć-odrzucić analiza dwóch alternatywnych projektów A lub B Wybór dokonywany jest na podstawie najkorzystniej kształtujących się wskaźników.

5 Kryteria tradycyjne Zestawienie tradycyjnych kryteriów oceny inwestycji w nieruchomości Nazwa kryterium I. OKRES ZWROTU Mnożnik dochodu brutto Mnożnik dochodu netto Mnożnik wpływów kasowych przed opodatkowaniem Sposób obliczeń okres zwrotu = okres zwrotu = okres zwrotu = Mnożnik wpływów kasowych po opodatkowaniu okres zwrotu = II. STOPA ZWROTU Stopa kapitalizacji R = Stopa zwrotu kapitału własnego przed opodatkowaniem R* = Stopa zwrotu po opodatkowaniu R** = Całkowite nakłady inwestycyjne PDB lub EDB Całkowite nakłady inwestycyjne DON CF* CF DON Całkowite nakłady inwestycyjne CF* CF III. ŚREDNIA STOPA DOCHODU Średnia stopa dochodu operacyjnego netto R = Średnia stopu wpływów kasowych przed opodatkowaniem Średnia stopa wpływów kasowych po opodatkowaniu R* = R** = DON Całkowite nakłady inwestycyjne CF* CF IV. Wskaźniki finansowe Stopa pokrycia obsługi długu WPD = DON OD Stopa wydatków operacyjnych WWOP= WOP OD Stopa równowagi wpływów kasowych WRWK= WOP+OD ED Wskaźnik obrotu kapitału WOK = EDB

6 WN Wskaźnik marży zysku WMZ = CF EDB System analizy finansowej (ang. System of financial analysis) SFA = CF WN Kryteria oparte na kategorii wartości nieruchomości rodzaje wartości istotne dla inwestora: wartość indywidualna wartość odtworzeniowa wartość rynkowa Wartość a cena Kryteria dynamiczne W rozważaniach teoretycznych uzyskują pierwszeństwo. Do kryteriów dynamicznych zalicza się m.in. Inwestycyjną wartość kapitału [E] NPV NPVR IRR Wspólne cechy kryteriów dynamicznych: uwzględniają one: zmienność strumienia pieniądza w czasie, zmienność poziomu ryzyka, zmienność wartości pieniądza w czasie, aprecjacja lub deprecjacja nieruchomości zmiana poziomu ryzyka może być uwzględniana bądź w poziomie oczekiwanych dochodów bądź w poziomie stopy dyskontowej. Przykład Oblicz opłacalność inwestycji w nieruchomość przy założeniu, że: cena zakupu zł przewidywany okres utrzymania inwestycji - 7 lat przewidywany strumień dochodów przez pierwsze 3 lata po zł kolejne trzy lata z w siódmym roku zł

7 inwestor zakłada sprzedaż nieruchomości na koniec 7-ego roku posiadania wymagana przez niego stopa zwrotu wynosi 10% Rozwiązanie przykładu nr 4. Lata Cash flow PV przy r=10% DCF , , , , , , , PV kapitał NPV = Obliczanie dla wyznaczenia IRR Lata Cash flow PV przy r=10% DCF , , , , , , , PV kapitał NPV

8 IRR 10% 10 10% 9, 06% 19, 06% x ZWROT NA KAPITALE Zmiany w dochodach w ciągu siedmiu lat wzrost dochodu z Roczny wzrost dochodu = 3 16,99% 7 ZWROT KAPITAŁU Zmiany w kapitale z do w ciągu siedmiu lat , 7 125, 3, 25 CAŁKOWITY ZWROT 3,25% + 16,99% = 20,24% IRR = 19,06% Przykład 5 Porównaj efektywność dwóch inwestycji Inwestycja A Nakład początkowy zł Strumień dochodu: Inwestycja B Nakład początkowy zł Strumień dochodu:

9 Wyznaczanie NPV Inwestycja A Lata Cash Flow PV (8%) , , , , nakład początkowy NPV Inwestycja B Lata Cash Flow PV (8%) , , , , nakład początkowy NPV Bardziej opłacalna jest inwestycja A, dla której NPV jest wyższa. Wyznaczanie IRR Inwestycja A Rok Cash Flow PV (13%) PV (14%) , , , , , , , , nakład początkowy nakład początkowy NPV = +108 = -132

10 % 108 IRR 13 x100% 13, % ( ) 45 Inwestycja B Rok Cash Flow PV (17%) PV (18%) , , , , , , , , nakład początkowy nakład początkowy NPV = +89 = IRR 17% x100% 17, 82% Z punktu widzenia kryterium IRR bardziej opłacalna inwestycja B Zestawienie wyników NPV IRR A % B ,8% Przyjęte kryteria dają sprzeczne sygnały, trzeba przeprowadzić analizę przyrostową.

11 Analiza przyrostowa Wyszczególnienie A B A-B Nakład: Dochody: Rok Różnica w nakładach: Wyznaczanie NPV i IRR Rok Różnica PV (9%) PV (10%) , , , , , , , , różnica różnica nakładów nakładów NPV NPV IRR 9% x100% 9. 9% Lepszą inwestycją jest inwestycja A. (8%). Stopa zwrotu pozostaje wyższa od rynkowej

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI Sylwia Olej Kamila Olej INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI Inwestowanie to proces polegający na lokowaniu kapitału w aktywach w celu uzyskania korzyści majątkowych pierzących lub przyszłych. Lokowanie może odbywać

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:

Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy: Plan Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5 1.Proces zarządzania portfelem Dr Katarzyna Kuziak Proces zarządzania portfelem Etapy procesu zarządzania portfelem: Planowanie Wykonanie Kontrola Etapy: Proces

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo