REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r."

Transkrypt

1 REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, r. Audytel

2 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej trnsmisji dnych Polsk Telefoni Cyfrow (PTC) Polkomtel PTK Centertel P Opertorzy sieci wirtulnych Mobiln trnsmisj dnych i dostęp do Internetu Stcjonrny mobilny dostęp do Internetu Postrzegnie mobilnego dostępu do Internetu Chrkterystyk uŝytkowników mobilnej trnsmisji dnych Trendy technologiczne Femtokomórki Telewizj mobiln Sytucj n polskim rynku telefonii komórkowej Rozwój infrstruktury 3G i 3.5G Zsdy publikcji rportu...36 Spis tbel...37 Spis rysunków...38 Notki biogrficzne utorów rportu...39 UŜyte skróty...41 stron 2 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

3 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej trnsmisji dnych N rynku bezprzewodowej trnsmisji dnych występują podziły w metodch tryfikcji, mjące n celu róŝnicownie ofert opertorów i dostosowywnie ich do potrzeb klientów. Stosuje się róŝne jednostki tktowni (minimlnej ilości dnych, z przesłnie których płci się opertorowi) lub opłty ryczłtowe z większe pkiety dnych. Njczęściej spotykne jednostki tryfikcyjne to: 100 kb (tryfy dl uŝytkowników indywidulnych); 500 kb (tryfy prepid w PTC); 50 kb (w PTK Centertel orz uŝytkownicy indywidulni w PTC, Heyh); 10 kb (w tryfch biznesowych); 1 kb (w usługch dostępu zryczłtownego). Tbel 1-1. Prmetry usług mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Wykorzystywne technologie trnsmisji Mksymln prędkość pobierni dnych [Mbit/s] HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA UMTS 7,2 7,2 7,2 1,0 (ogrniczon przez opertor) Zsięg Ogólnopolski 1 Ogólnopolski 1 Ogólnopolski 1 Ogrniczony do zsięgu włsnych ndjników Mpy zsięgu Dodtkowe mteriły n stronie opertor Usług kompresji przesyłnych dnych Broszury, instrukcje, sterowniki modemów Aplikcj blueconnect compressor Instrukcje, sterowniki modemów Aplikcj Optimizer Recenzje uŝytkowników krt modemowych Włączon stndrdowo 5 wyłączenie wymg kontktu z BOK Broszury, instrukcje, sterowniki modemów Brk Dotyczy trnsmisji GPRS, zsięg trnsmisji HSDPA/HSUPA/UMTS jest porównywlny dl wszystkich opertorów. Mp brdzo dokłdn, z zwnsownym interfejsem. Mp dokłdn, z bogtym interfejsem. Mp mło dokłdn, z ubogim interfejsem. Trnsmisj wykonywn przez domyślny APN:Internet jest stndrdowo kompresown, co przejwi się m.in. w pogorszeniu jkości oglądnych n stronch WWW plików grficznych (np. z rozszerzeniem.jpg). stron 3 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

4 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tryfikcj odbyw się w sposób łączny dl dnych wychodzących i przychodzących (PTK Centertel, Heyh, Ply) lub osobno (niezleŝnie nliczne są opłty z pobiernie i wysyłnie dnych). Oferty opertorów róŝnią się tkŝe metodmi tryfikcji ruchu wewnątrzsieciowego (rozuminego jko dne przesyłne między dostwcą kontentu często znjdującym się wewnątrz infrstruktury opertor, konsumentem). Opertorzy stosują tutj dw róŝne modele: Uznnie tych dnych jk zwykłych dnych (tryfikcj wg ktulnego cennik); Uznnie ruchu jko bezpłtnego i nieobciąŝnie jego kosztem uŝytkownik końcowego (tk sytucj występuje njczęściej w postci bezpłtnego dostępu do strony mobilnej opertor). Większość opertorów wprowdziło do swoich cenników pkiety dnych. Pkiety oferowne są jko opłcn z góry usług bonmentow. Chrkterystyczne dl pkietów jest przepdnie niewykorzystnych jednostek po zkończeniu okresu rozliczeniowego. Dostępne są pkiety nstępujących rozmirów: 5 MB (Heyh, Ornge); 25 MB (Tryfy Syberyjskie w Polkomtelu); 50 MB (PTC, Polkomtel); 100 MB (PTK Centertel); 150 MB (Ornge); 500 MB (Polkomtel, PTC, PTK Centertel); Większe od 1 do 10 GB (Polkomtel, PTK Centertel). Pkiety pozwlją n zmniejszenie jednostkowego kosztu 1 MB, lecz wymgją od uŝytkownik jednorzowego lub comiesięcznego opłceni określonej kwoty. Często dne przesyłne w rmch pkietu mją inne tktownie niŝ dne przesłne poz nim. Jednostki tryfikcji whją się od 1 kb do 512 kb. Ruch w rmch pkietów tktowny jest rozłącznie lub łącznie, w zleŝności od opertor. Oddzielną część rynku stnowią usługi zryczłtownego dostępu do Internetu, dostępne w rmch: Usług dodnych do stndrdowych usług telekomunikcyjnych (tryf głosowych); Usług trnsmisji dnych i dostępu do Internetu dl dedykownych urządzeń: o krt modemowych PCMCIA/ExpressCrd; o modemów USB; o routerów z wbudownym modemem lub interfejsem PCM- CIA/ExpressCrd (njczęściej tkŝe z interfejsem WiFi); stron 4 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

5 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. o modemów wbudownych w lptopy. UŜytkownicy ofert zryczłtownych mogą korzystć z dostępu do sieci Internet bez limitów czsowych, z mksymlnymi prędkościmi, jkie udostępniją konkretne technologie dostępowe (GPRS, EDGE, UMTS i HSPA). W rmch dostępnej opcji tryfowej przewŝnie zdefiniowny jest mksymlny wolumen trnsmisji dnych (njczęściej rozliczny w cyklu miesięcznym). Opertorzy po przekroczeniu ustlonego z góry wolumenu ruchu stosują zwykle ogrniczenie prędkości połączeni. Tbel 1-2. Chrkterystyk zryczłtownej oferty indywidulnej post-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzwy tryf blueconnect 49 / 119 iplus prywtnie 60 / 75 / 110 / 160 Ornge Free Stndrd/ Premium / Pltinum Ply online 5GB / 10GB Okresy zobowiązni [m-ce] , 24, Limit trnsferu 1 GB/5 GB 1 GB/3 GB/8 GB/ 13 GB MoŜliwość zwiększeni limitu w dnym miesiącu brk tk, usług iplus extr 1 GB/6GB/12 GB 5 GB/10 GB brk tk, usług NON-STOP Aktywcj 121 zł 6 50 zł 61 zł 7 9 zł/9zł Abonment miesięczny 49 zł/119 zł 60 zł/ 75 zł/ 110 zł/ 160 zł Ofert bez modemu dl nowych klientów Ofert bez modemu dl obecnych klientów 60 zł/ 120 zł/ 150 zł 45 zł/80 zł tk 8 tk 9 tk 10 tk 11 b/d tk 12 tk 13 tk 14 Koszt testowni 149 zł/189 zł 50 zł 61 zł 15 9 zł/9zł Okres testowni 30 dni 7 dni 6 dni 7 dni Uwgi bezpłtn usług hot-spot usług hot-spot z 37 zł/0 zł/0 zł pkiet złotówek 20 zł/20 zł/30 zł powidminie SMS przy zbliŝniu się do limitu W sklepie internetowym opłt ktywcyjn wynosi 1 zł. W sklepie internetowym Ornge.pl opłt ktywcyjn wynosi 1 zł. Umow n 12 m-cy orz obniŝk blueconnect 119 o 20 zł. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu do 1 zł przez pierwsze miesiące. Abonment Premium niŝszy o 10 zł. Umow n 12 m-cy, limit 10 GB z 45 zł miesięcznie. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu o 25%. Ofert dedykown. Umow n 18 m-cy, ply online 10GB z 45 zł miesięcznie. Ofert ktulnie zostł zwieszon. Wg doniesień prsowych w styczniu 2009 m zostć wprowdzon now ofert. stron 5 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

6 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel 1-3. Chrkterystyk zryczłtownej oferty biznesowej post-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzwy tryf blueconnect 39/ 99/ 129 iplus firmowo 49/ 59/ 89/ 129 Business Everywhere Stndrd/ Premium/Pltinum Ply online 5GB/10GB Okresy zobowiązni [m-ce] , 24, Limit trnsferu 1 GB/5 GB/ 10 GB 1 GB/ 3 GB/ 8 GB/ 13 GB MoŜliwość zwiększeni limitu w dnym miesiącu brk tk, usług iplus extr 1 GB/ 6GB/12 GB 5 GB/10 GB brk tk, usług NON-STOP Aktywcj 1 zł 15 zł 61 zł 7 9 zł/9zł Abonment miesięczny Ofert bez modemu dl nowych klientów Ofert bez modemu dl obecnych klientów 48 zł/ 121 zł/ 157 zł 60 zł/ 72 zł/ 109 zł/ 157 zł 60 zł/ 121 zł/ 146 zł 45 zł/80 zł tk 16 tk 17 brk tk 11 j.w. tk 18 brk tk 14 Koszt testowni 182 zł/194 zł/brk 15 zł 19 n/d 9 zł/9zł Okres testowni 30 dni 7 dni n/d 7 dni Uwgi bezpłtn usług hot-spot usług hot-spot z 37 zł/0 zł/0 zł pkiet minut 60/120/120 powidminie SMS przy zbliŝniu się do limitu Tbel 1-4. Chrkterystyk oferty pre-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzw tryfy blueconnect krt iplus simdt Ornge Free n krtę Ply online n krtę Cen z 100 kb 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł Cen strter 25 zł 20 zł 20 zł 19 zł Środki w zestwie 81 MB 66 MB 65 MB 1000 MB Minimln wielkość dołdowni 25 zł 10 zł 5 zł 10 zł WŜność dołdowni 30 dni 7 dni 2 dni 3 dni Wolumen trnsmisji z min. dołdowniem 81 MB 33 MB 16 MB 33 MB Ofert z modemem jest brk jest jest Wszystkie ceny i kwoty podne w niniejszym rozdzile są cenmi brutto (o ile nie zznczono inczej) Umow n 12 m-cy, limit 5 GB z 96 zł miesięcznie. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu do 1 zł przez pierwsze miesiące. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu o 25%. Opłt ktywcyjn nie podleg zwrotowi. stron 6 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

7 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A Polsk Telefoni Cyfrow (PTC) W rmch oferty biznesowej PTC proponuje swoim uŝytkownikom pełen pkiet usług zwierjący: usługi zryczłtowne (zrówno oddzielnie jk i łącznie ze stndrdowym pkietem głosowym), pkiety dnych, jedną stwkę n Internet i WAP orz niskie tktownie trnsferu. Sztndrową usługą trnsmisji dnych jest w sieci Er usług Blueconnect, dostępn zrówno jko oddzielny zestw (usług + krt dostępow lub cły lptop) lub jko usług dodn do telefonu dziłjącego w sieci. Jko usług dodn do telefonu występuje on w kilku wrintch: Dl klientów tryf Now Er trzy pkiety blueconnect: 5 MB, 50 MB orz 500 MB z odpowiednio 5 zł, 15 zł orz 50 zł; Dl klientów Tk Tk pkiet Omnix Mx 5 MB z 5 zł; Dl klientów strszych tryf (np. Er Nowy Komfort) pkiety Omnix Mx (5 MB z 5 zł), Internet w telefonie (25 MB z 15 zł) orz blueconnect w telefonie (50 MB z 30 zł). W rmch oferty pre-pid (ERA Tk Tk, ERA Fun) opertor oferuje dostęp do Internetu w cenie 72 gr/500 KB, oddzielnie dl dnych przychodzących i wychodzących. Opertor nie wprowdził oferty tńszych pkietów dnych dl tej grupy odbiorców. Trnsmisj dnych, jko usług oddzieln, jest dostępn w trzech wersjch: blueconnect 49, blueconnect 99 (bez krty) orz blueconnect 119, róŝniących się od siebie ceną, długością kontrktu orz ilością dnych, które moŝn przesłć z mksymlną prędkością. Ceny z usługę to odpowiednio 49 zł, 99 zł orz 119 zł, dopuszczlny trnsfer to 1 GB orz 5 GB. Ofert z 99 zł jest umową n 12 miesięcy bez moŝliwości zkupu urządzeni w promocyjnej cenie. W pozostłych ofertch moŝn kupić modem USB lub krtę PCM- CIA/ExpressCrd w cench zleŝnych od bonmentu orz długości kontrktu. Opłty ktywcyjne wynoszą 59 zł dl blueconnect 49 orz 1 zł dl pozostłych dwóch usług. UŜytkownikom przysługuje równieŝ promocyjny bonment z ktywne usługi telefoniczne oferowne w rmch tryfy Dt w wysokości 1,22 zł. Oferty promocyjne: Istnieje moŝliwość zwrci umowy blueconnect 49 orz 119 n czs nieokreślony. Ceny i limity są identyczne jk w przypdku umów okresowych, jednkŝe opłt ktywcyjn wynosi 99 zł. Nie m równieŝ moŝliwości zkupu urządzeń po cench promocyjnych; W okresie świątecznym (od do ) przy zmówieniu usługi blueconnect przez WWW moŝn było nbyć model DVD Smsung P181 lub Smsung P184 w promocyjnej cenie 1 zł; Podpisując umowę blueconnect 89 n 24 miesiące moŝn zkupić z 1 zł netbook HP Mini-Note PC 2133 z modemem USB Huwei E160 lub z krtą ExpressCrd Huwei E870. Usługi trnsmisji dnych dostępne są tkŝe w ofercie pre-pid. Koszt trnsmisji to 0,03 zł z 100 kb (nliczne oddzielnie z dne wychodzące i stron 7 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

8 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. przychodzące). Strtery dostępne są w wersji podstwowej w cenie 25 zł (krty z kwotą 25 zł) orz wrz z modemmi: USB z 349 zł orz ExpressCrd z 399 zł (kwot do wykorzystni to 50 zł). W ofertch promocyjnych o ogrniczonym czsie trwni wrz z zestwmi zwierjącymi modem dostępne tkŝe były pmięci USB o pojemności 1 GB. Klienci zwierjący umowy przez Internet otrzymywli grtis strter Tk Tk z kwotą 9 zł. Wrz z telefonem IPhone 3G wprowdzon zostł tryf z powiększonym pkietem trnsmisji dnych. Przygotowne zostły trzy tryfy z bonmentem 95 zł, 195 zł orz 345 zł, które oprócz drmowych minut (odpowiednio: 150, 350 i 800) zwierją pczkę dnych wielkości 200 MB, 2 GB orz 5 GB. Klienci biznesowi: Pkiety blueconnect dostępne w tryfie Firm kosztują 4,10 zł z pkiet 5 MB, 12 zł z pkiet 50 MB orz 39 zł z pkiet 500 MB (ceny netto). W tryfie Nowy Pkiet Biznes dostępne są pkiety 50 MB z 25 zł orz 500 MB z 39 zł (ceny netto). W tryfę Nowy Pkiet Biznes 230 bez opłt zostł wliczony pkiet 50 MB, w tryfę Nowy Pkiet Biznes PrestiŜ pkiet 500 MB. Dl klientów biznesowych usługi blueconnect w wersji krt trnsmisji dnych dostępne są w trzech tryfch blueconnect biznes 39, 99 orz 129 (w cench 39 zł, 99 zł orz 129 zł netto). Tryfy blueconnect 99 orz 129 dostępne są z rbtem n bonment w wysokości 70%, który obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy (umowy zwierne są n 24 miesiące). Limity trnsferu wynoszą odpowiednio 1 GB, 5 GB orz 10 GB. Wrz z usługmi moŝn zkupić urządzeni w promocyjnych cench od 1 zł do 289 zł (netto). Dl klientów posidjących urządzenie dostępowe przygotowne zostły tryfy blueconnect biznes 39 (czs nieokreślony), blueconnect biznes 79 (12 miesięcy) orz blueconnect biznes 99 (czs nieokreślony). Ofert promocyjn blueconnect 39 (z limitem 1 GB) orz 99 (z limitem 5 GB) przekonj się Ŝe wrto zmniejsz bonment z pierwszy miesiąc do 0 zł orz umoŝliwi rozwiąznie umowy w przeciągu 30 dni bez nliczni kry umownej. Opłt ktywcyjn n usługi w tych tryfch wynosi 149 zł lub 159 zł (netto) i jest doliczn do pierwszego rchunku. Dl klientów biznesowych oprócz netbook HP n promocyjnych wrunkch identycznych jk dl klientów indywidulnych Er przygotowł tkŝe ofertę z lptopmi Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5505, Fujitsu Siemens Amilo PRO V3525 orz HP Compq 6720s. Lptopy Fujitsu Siemens moŝn kupić z 1zł przy umowch n 24 miesiące orz bonmentch: 129 zł (limit trnsferu 500 MB) lub 159 zł (limit 5 GB) orz z 1400 zł przy bonmencie 85 zł i 5 GB limitu (ceny netto). Lptop HP Compq 6720s dostępny jest z 1 zł w umowch n 36 miesięcy orz bonmentch 99 zł (limit 1 GB) lub 129 zł (limit 5 GB) orz z kwotę 1300 zł przy bonmencie 49 zł z limitem 1 GB (ceny netto). Opłt ktywcyjn wynosi 82 zł netto. Klienci usług blueconnect otrzymują równieŝ moŝliwość bezpłtnego korzystni z hot-spotów Ery. stron 8 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

9 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel 1-5. Ofert tryfow PTC Tryf Typ bonmentu Segment klientów Jednostk tktowni [kb] Cen z jednostkę [zł] Tktownie łączone Now Er/ Er Firm Post-pid Indywidulni/ Biznesowi 100 0,12 Nie Er Relks Post-pid Indywidulni 1 0, Tk Er Zero/ Nowy Pkiet Biznes Post-pid Indywidulni /Biznesowi 1 0, Nie Tk Tk Pre-pid Indywidulni 500 0,72 Tk Źródło: Er- cenniki. Tbel 1-6. Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu PTC Ofert Segment klientów Wielkość pkietu w MB Cen z pkiet Cen z 1MB w pkiecie Min. Czs trwni umowy Dodtkowe usługi blueconnect 49 Indywidulni ,78 0, blueconnect 99 Indywidulni ,78 0,02 12 Hotspot z drmo blueconnect 119 Źródło: Er- cenniki. Indywidulni ,78 0,02 - Hotspot z drmo Tbel 1-7. Ofert pkietów PTC Nzw pkietu Pkiet [MB] Cen z pkiet [zł] Cen z 1MB [zł] Tktownie Łączone blueconnect 5 MB 5 5,00 1,00 nie blueconnect 50 MB 50 15,00 0,30 nie blueconnect 500 MB ,00 0,10 nie Źródło: Er- cenniki. PTC pod mrką Heyh umoŝliwi pkietową trnsmisję dnych w plnie Równ Tryf w cenie 0,02 zł z 100 kb orz w plnie Multipkiet w cenie 0,20 zł z 50 kb. Trnsfer nliczny jest łącznie dl dnych wysłnych i odebrnych. Dostępny jest teŝ pkiet 5 MB z kwotę 5 zł. 20 Opłt pobiern jest z góry z pierwsze rozpoczęte 100kB, potem nlicznie co 1kB. 21 j.w. stron 9 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

10 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A Polkomtel Tk jk w przypdku innych opertorów Polkomtel dostrcz rozwiązni zrówno dl firm, jk i uŝytkowników prywtnych. Dostępne są usługi zryczłtowne, pkiety dnych, tnie usługi w systemch pre-pid orz stndrdowe usługi przesyłu dnych rozliczne z ilość lub czs połączeni. Dl klientów indywidulnych w umowie minutowej dostępne są pkiety 100 MB z 10 zł orz 250 MB z 20 zł. W rmch promocji uŝytkownik otrzymuje jednorzowy, bezpłtny pkiet o wielkości 100 MB. W tryfch syberyjskich dostępne są pkiety 25 MB z 10 zł, 50 MB z 15 zł orz 100 MB z 20 zł. Pkiety rozliczne są z dokłdnością z kŝde rozpoczęte 100 kb. Niewykorzystny limit trnsferu przechodzi n mksymlnie trzy kolejne miesiące. Poz pkietmi cen trnsmisji to 0,12 zł z 100 kb. W tryfch Simplus istnieje moŝliwość zkupu pkietów 20 MB orz 50 MB w cench odpowiednio 5 zł orz 10 zł. Pkiety wŝne są 30 dni. Trnsmisj w rmch pkietu rozliczn jest z dokłdnością do 1 bjt. Poz pkietmi opłt z trnsmisję dnych wynosi 0,20 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb (liczone rozdzielnie dl dnych przychodzących orz wychodzących). W sieci Plus GSM podstwową ofertą trnsmisji dnych jest iplus. Jest to usług zryczłtownego dostępu do sieci Internet z wykorzystniem krt modemowych lub usług uruchomionych w telefonch komórkowych. iplus dostępny jest w nstępujących wersjch: iplus prywtnie 60 (1 GB z 60 zł), iplus prywtnie 75 (3 GB z 75 zł), iplus prywtnie 110 (8 GB z 110 zł) orz iplus prywtnie 160 (13 GB z 160 zł). W promocji moŝn zkupić usługi iplus wrz z lptopem Smsung NC10 z wbudownym modemem. W promocji bonment jest zmniejszony do 1 zł przez pierwsze okresy rozliczeniowe. Cen zleŝn jest od wybrnego plnu i wynosi: 1299 zł dl plnów iplus prywtnie 60 i 75 (promocyjny bonment przez pierwsze 2 miesiące), 699 zł dl plnu iplus prywtnie 110 orz 1 zł dl iplus prywtnie 160 (promocyjny bonment dl tych plnów obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące). Promocyjn opłt ktywcyjn wynosi 50 zł. UŜytkownicy otrzymują teŝ 30-dniową wersję progrmu ntywirusowego Kspersky Internet Security 2009 z moŝliwością zkupu licencji n 24 miesiące z 1,22 zł. Zmist lptop moŝn teŝ zkupić modemy w promocyjnych cench od 1 zł do 199 zł. Sm modem moŝn przetestowć z moŝliwością rozwiązni umowy w przeciągu 7 dni bez zpłty kry umownej. Osoby posidjące juŝ modem mogą skorzystć z promocji iplus dl Ciebie z krtą, dzięki której opłt miesięczn zostje zmniejszon do 1 zł przez pierwsze 3 miesiące dl tryf iplus prywtnie 60 lub 75 orz przez pierwsze 4 miesiące dl tryf iplus Prywtnie 110 i 160. Oprócz tego istnieje moŝliwość zkupu pkietu ntywirusowego n identycznych wrunkch, jk opisne wcześniej. Umow zwiern jest n 12 miesięcy. Usług dostępow jest tkŝe w postci pre-pid pod nzwą iplus Simdt. W promocyjnej ofercie moŝn nbyć zestw skłdjący się z krty SIM z przypisną tryfą SIMDATA z 20 zł. Pkietow trnsmisj odbyw się po cenie 0,03 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb. stron 10 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

11 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Usług iplus Polkomtel wyróŝni się od innych opertorów brkiem zróŝnicowni uŝytkowników n biznesowych i indywidulnych Plus. Odpowiednikmi tryf iplus prywtnie 60, 75, 110 i 160 są tryfy iplus Firmowo 49, 59, 89 i 129. Pozostłe prmetry orz promocje dl tych tryf są identyczne. Tbel 1-8. Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu Polkomtel Ofert Segment klientów Wielkość pkietu w GB Cen z pkiet Cen z 1MB w pkiecie Tktownie [kb] iplus prywtnie 60/ firmowo 49 indywidulni/biznesowi 1 60 zł 0,06 zł 100 iplus prywtnie 75 firmowo 59 iplus prywtnie 110/ firmowo 89 iplus prywtnie 160/ firmowo 129 indywidulni/biznesowi 3 75 zł / 72 zł indywidulni/biznesowi zł / 109 zł indywidulni/biznesowi zł / 157 zł 0,03 zł 100 0,014 zł 100 0,012 zł 100 Dl uŝytkowników biznesowych nie zinteresownych usługą iplus opertor proponuje pkiety orz stndrdowe usługi przesyłu dnych. Dostępne są nstępujące pkiety: Internet dl Firm 20 MB orz Internet dl Firm 50 MB z odpowiednio 4,88 zł orz 9,76 zł. W pkietch tych dne są tktowne z kŝde 100kB, oddzielnie z dne wysłne i otrzymne. Po przekroczeniu ilości dnych zwrtych w pkietch, dne rozliczne są n podstwie cennik Tryf Elstycznych bądź Bizneskls po 0,12 zł z 100kB (tryfikcj z kŝde rozpoczęte 10 kb, oddzielnie dl trnsmisji wychodzącej i przychodzącej). Istnieje teŝ moŝliwość korzystni z Internetu w cenie 0,25 zł z minutę połączeni (dil-up). MoŜn tkŝe wykupić dostęp do kont pocztowego plusnet.pl z 5 zł miesięcznie. Tbel 1-9. Ofert tryfow Polkomtel Ofert Typ bonmentu Segment klientów Cen z 100 kb Tktownie [kb] Tktownie łączone Syberyjskie Post-pid Ind 0, Nie Mix-Plus Mix Ind 0, Nie Simplus Pre-pid Ind 0, Nie Simdt Pre-pid Ind 0, Nie Elstyczn/ Biznes kls Post-pid Biz 0,12 10 Nie Smi Swoi Pre-pid Ind 6, Nie stron 11 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

12 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel Ofert pkietów Polkomtel Nzw oferty Typ bonmentu Segment klientów Wielkość pkietu MB Cen z pkiet Cen z 1MB Tktownie [kb] Tktownie łączone* Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Simplus Pre-pid Indywidulni , Nie Simplus Pre-pid Indywidulni , Nie Elstyczn/ Bizneskls Elstyczn/ Bizneskls Post-pid Biznesowi 20 4,88 0, Nie Post-pid Biznesowe 50 9,76 0, Nie Uwg: w sieci Plus wielkości pkietów i limity dotyczą połączeń typu Internet. Są one wymienne n połączeni WAP z przelicznikiem 10:1, tj. 100 MB n Internet = 10 MB n WAP PTK Centertel PTK Centertel oferuje w sieci Ornge kompletny zkres usług dostępu do Internetu, zrówno dl uŝytkowników biznesowych, jk i indywidulnych. Oferowne są usługi ryczłtowe (Business Everywhere i Ornge Free), pkiety dnych (w ofercie dl firm) orz opłty z ilość przesłnych dnych. W ofercie zryczłtownego dostępu do Internetu ofert Ornge skłd się z dwóch usług, przeznczonych dl dwóch typów konsumentów: ofert Business Everywhere dl klientów biznesowych orz ofert Ornge Free dl uŝytkowników indywidulnych. Obie usługi dostępne są zrówno w postci krt/modemów do komputerów (USB, PCMCIA), jk teŝ jko usługi uruchmine w ktulnych tryfch bonmentowych. Ofert dl firm skłd się z trzech podstwowych tryf: Business Everywhere Stndrd, Business Everywhere Premium i Business Everywhere Pltinum. Ceny z pkiety podzielone są n dw okresy: przez pierwsze 4 miesiące trwni umowy uŝytkownik tryfy Stndrd płci 50% ceny, uŝytkownicy tryf Premium i Pltinum 10% ceny. Przez pozostły okres trwni umowy (któr moŝe być zwrt n 24 lub 36 miesięcy) opłcny jest pełny bonment (szczegółowe ceny znjdują się w Tbel 1-12). MoŜn zwrzeć tkŝe umowę n 12 miesięcy lub n czs nieokreślony, le nie przysługuje wówczs zniŝk przez pierwsze 4 miesiące. Usługi te umoŝliwiją uŝytkownikom dostęp do Internetu, pod wrunkiem nieprzekrczni określonych umownie limitów wynoszących odpowiednio 1 GB, 6 GB orz 12 GB. W przypdku przekroczeni tych wrtości trnsferu opertor zstrzeg sobie spdek prędkości przesyłni dnych. UŜytkownicy mogą teŝ korzystć z usługi Ornge Hot- Spot. Ruch poprzez punkty dostępowe jest nielimitowny i nie wlicz się do * Wspólne tktownie dl dnych przychodzących i wychodzących. stron 12 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

13 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. limitów trnsferów. Opłt z korzystnie z punktów dostępowych wynosi 36,60 zł dl tryfy Stndrd. W pozostłych tryfch dostęp do hot-spotów wliczony jest w opłtę bonmentową. Tktownie dnych w tych usługch odbyw się z kŝde 1 kb, zrówno dl dnych wysyłnych, jk i odbiernych. Dl uŝytkowników indywidulnych PTK Centertel proponuje usługę Ornge Free zryczłtowny dostęp do sieci w trzech opcjch Ornge Free Stndrd, Ornge Free Premium orz Ornge Free Pltinum. Limity trnsferów orz promocyjne zniŝki obowiązujące n początku umowy są tkie sme, jk w ofercie biznesowej. N identycznych wrunkch jest teŝ relizowny dostęp do hot-spotów Ornge. Dodtkową korzyścią dl uŝytkowników indywidulnych jest pkiet złotówek w wysokości 20 zł dl tryfy stndrd orz 30 zł dl pozostłych dwóch tryf. Zwierjąc umowę poprzez Internet moŝn zyskć większe limity trnsferu (1,5 GB w tryfie Stndrd orz 7 GB w Premium) orz większe zniŝki wynikjące z promocji (w tryfie stndrd zniŝk 50% przez pierwsze 4 miesiące, w tryfie Premium zniŝk 90% przez pierwszych 5 miesięcy). Tbel Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu PTK Centertel Nzw oferty Segment klientów Wielkość pkietu w GB Tktownie [kb] Business Everywhere Stndrd/ Ornge Free Stndrd Business Everywhere Premium/ Ornge Free Premium Business Everywhere Pltinum/ Ornge Free Pltinum biznesowi/indywidulni biznesowi/indywidulni biznesowi/indywidulni Tbel Ceny zryczłtownego dostępu do Internetu PTK Centertel czs nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Nzw oferty Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Business Everywhere Stndrd Business Everywhere Premium Business Everywhere Pltinum 59,78 zł 0,06 zł 59,78 zł 0,06 zł 54,80 zł 0,05 zł 56,46 zł 0,06 zł 120,78 zł 0,02 zł 108,58 zł 0,02 zł 102,66 zł 0,02 zł 108,70 zł 0,02 zł 146,40 zł 0,01 zł brk brk 124,44 zł 0,01 zł 131,76 zł 0,01 zł Klienci biznesowi wrz z dostępem do Internetu mogą zkupić po promocyjnej cenie lptopy z krtąpmięci modemową lub wbudownym modemem. W ofercie dostępnych jest 7 modeli lptopów. Lptopy te są przystosowne do korzystni z sieci 3G, z tym, Ŝe jeden z nich sprzedwny jest wrz z krtą Novtel Wireless Merlin XU 870, pozostłe modele posidją wbudowny modem 3G (krtę MiniPCI). Promocyjn umow dotyczy 36- stron 13 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

14 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. miesięcznego okresu zobowiązni. Istnieje moŝliwość zkupu sprzętu w promocyjnych rtch 1%. Dl klientów indywidulnych dostępnych jest 6 modeli. Umowę moŝn podpisć n 24 bądź 36 miesięcy. Płtność moŝn rozłoŝyć n rty 0% (12 miesięcy) lub 1% (24 lub 36 miesięcy). W promocyjnej ofercie opłt z pierwsze cztery miesiące wynosi 1 zł. Tbel Ceny lptopów w promocjch Typ klient Biznesowi Indywidulni Okres zobowiązni [m-ce] Mxdt ECO 4510 IW zł zł zł Beline zł zł zł Dell Inspiron zł zł zł Dell XPS M zł zł zł HTC Shift zł brk brk Dell Inspiron GB zł zł zł Dell XPS GB zł zł zł Dostęp do szerokopsmowego Internetu moŝliwy jest teŝ w wersji pre-pid. Koszt trnsmisji to 0,03 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb. W sprzedŝy znjdują się zestwy strtowe z krtą modemową w cench od 529 zł do 579 zł. Klienci biznesowi mogą skorzystć z usługi E-mil BOX Pkiet. Z 120,78 zł otrzymują oni dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 1 GB orz co miesiąc pkiet 100 MB do wykorzystni n przesyłnie widomości i złączników. W ofertch bonmentowych dl klientów indywidulnych przesłnie 100 kb dnych kosztuje 0,5 zł. Trnsmisj jest tktown z dokłdnością 50 kb, trnsfer jest liczony łącznie dl dnych wysyłnych i odbiernych. W ofertch bonmentowych moŝn zkupić pkiety: Ornge Free rozliczny identycznie jk dl opisnych wcześniej usług ryczłtowego dostępu; Ornge Free E-mil pkiet 150 MB z 30 zł/miesiąc rozliczny z dokłdnością co do 10 kb; Ornge Free n 1 dzień pkiet 20 MB z 5zł wŝny przez 24 godziny od momentu uruchomieni. Po przekroczeniu limit prędkość trnsmisji spd do 16 kbit/s. Rozlicznie odbyw się z dokłdnością do 10 kb. W ofertch pre-pid dostępne są dw pkiety: Ornge Free 20 MB z 10 zł orz Ornge E-mil 5 MB z 5 zł. Pkiety rozliczne są z tktowniem co 100 kb, liczone osobno dl dnych wysłnych i odebrnych. Dodtkowym pkietem pozwljącym n połączeni z siecią jest Ornge World (w plnch bonmentowych dostępny bez dodtkowych opłt, w stron 14 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

15 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. plnch pre-pid i mix z kwotę 10 zł miesięcznie). Pkiet umoŝliwi nielimitowny dostęp do stron wp orz www nleŝących do portli: ornge.pl, telekomunikcj.pl orz neostrd.pl (pobiern jest opłt z otrzymną zwrtość tką jk: tpety, dzwonki). Poz pkietmi trnsmisj rozliczn jest według stwek: 0,12 zł z 100 kb w biznesowych plnch bonmentowych ofert dl Firm ; 0,50 zł z 100 kb tktowne z dokłdnością co do 50 kb w indywidulnych plnch bonmentowych orz tryfch mix; 0,66 zł z 100 kb w tryfch ofert mix dl Firm. Ornge stworzył tkŝe dwie dedykowne tryfy związne z telefonem Apple iphone 3G. Obie tryfy nie róŝnią się pod względem pkietów trnsmisji dnych i zwierją tki sm limit trnsferu dnych 1,5 GB. Łączenie się z siecią Hot-spotów jest nielimitowne. Plny kosztują 150 zł orz 250 zł. Limity są rozliczne z tktowniem 1 kb, oddzielnie dl dnych wysyłnych i odebrnych. Umowy zwierne są n czs określony 12 miesięcy P4 W połowie roku 2008 Ply uruchomił usługi zryczłtownego dostępu do Internetu. Oferuje on szerokopsmowy Internet z limitem trnsferu do 5 GB i bonmentem 45 zł orz z limitem do 10 GB i bonmentem 80 zł. Po przekroczeniu limitu mksymln prędkość trnsferu uleg zmniejszeniu z 1 Mbit/s do 32 kbit/s. Limit moŝn odnowić płcąc 40 zł z kolejne 5 GB orz 70 zł z 10 GB (usług NON-STOP ). Modemy 3G moŝn zkupić z kwotę od 1 zł do 99 zł. Oprócz oferty podstwowej Ply posid teŝ oferty promocyjne: Ply Online Extr uŝytkownicy, którzy nie kupują modemu i zwierjąc umowę n 12 miesięcy otrzymują w bonmencie 45 zł limit trnsferu 10 GB; Ply Online dl Abonentów Ply uŝytkownicy, którzy korzystją z tryf post-pid orz mix i zwierjąc umowę n 18 miesięcy otrzymują w bonmencie 45 zł limit trnsferu 10 GB; Ply Online n Święt promocj, w której uŝytkownicy otrzymują opłty bonmentowe zmniejszone do 1 zł przez pierwsze 2 miesiące dl Ply Online 5 GB, 4 miesiące dl Ply Online 10 GB orz 6 miesięcy dl Ply Online dl Abonmentów. Ply Online dl Studentów przy umowie n 12 miesięcy otrzymują oni promocyjne zniŝki n ceny modemów. W ofercie pre-pid Ply Online n krtę trnsmisj rozliczn jest po stwce 0,03 zł z 100 kb. Koszt zestwu strtowego to 19 zł. MoŜn do niego dokupić modem USB Huwei E220 w promocyjnej cenie 280 zł. Istnieje moŝliwość przetestowni usług Ply. W przypdku zwrotu urządzeni w przeciągu 7 dni pobiern jest opłt ktywcyjn 9 zł. stron 15 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

16 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Dl klientów indywidulnych korzystjących z tryf post-pid orz mix pkiet 5 MB z 5 zł. Poz pkietem trnsmisj rozliczn jest według cennikowej stwki 0,12 zł/100 kb. W tryfch pre-pid i Mix, tkŝe w tryfch post-pid dl klientów biznesowych koszt trnsmisji dnych to 0,05 zł z kŝde 10 kb. Tbel Ofert pkietów opertor P4 Ply Ofert Typ bonmentu Segment klientów Pkiet MB Cen z pkiet Cen z MB Ply (P4) post-pid indywidulni 5 5 zł 1 zł 1.5. Opertorzy sieci wirtulnych U opertorów sieci wirtulnych (MVNO) dostępne są usługi tylko w formie pkietów lub opłty z przesłne dne. MVNO nie oferują tryf ze zryczłtownym dostępem do Internetu. Tbel Opłty z trnsmisję u opertorów MVNO Opertor Cen z jednostkę Tktownie [kb] Koszt z przesłnie 1MB Uwgi mbnk Mobile 0,05 zł 50 1,00 zł Nlicznie łączne WP Mobi: MobiGłos 0,15 zł 150 1,00 zł WP Mobi: MobiTekst 0,12 zł 150 0,80 zł WP Mobi: MobiTrnsfer 0,06 zł 150 0,40 zł Mobilking 0,50 zł 100 5,00 zł stron 16 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

17 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. 2. Mobiln trnsmisj dnych i dostęp do Internetu Z punktu widzeni mobilnego dostępu do Internetu moŝemy wyróŝnić dw typy sposobów korzystni z usług: Typ I: trktownie usług mobilnego Internetu jko substytutu łącz stcjonrnego (modem podłączony jest do komputer PC lub lptop, dl którego typ wykorzystywnego łącz nie m w zsdzie Ŝdnego znczeni); Typ II: trktownie usług mobilnego Internetu jko usługi dedykownej dl terminli przenośnych (telefony i urządzeni typu smrtphone). Niniejszy rozdził trktuje o drugim sposobie korzystni z usług mobilnego dostępu do Internetu. O wdze tego zjwisk moŝe świdczyć fkt, iŝ PTK Centertel rportowł n koniec 3. kwrtłu 2008 r. obsługiwnie 327 tys. bonentów dedykownych usług mobilnego dostępu szerokopsmowego (typ I) orz Ŝ tys. bonentów mobilnych urządzeń dostępu szerokopsmowego (typ II) czyli bonentów którzy skorzystli, choćby w minimlnym stopniu, z usług trnsmisji dnych w technologii EDGE lub szybszej. Według przewidywń nlityków, dostęp do Internetu w telefonch komórkowych moŝe być głównym czynnikiem ksztłtującym i zmienijącym obrz korzystni z usług mobilnych w przyszłości Stcjonrny mobilny dostęp do Internetu Jedną z njwiększych róŝnic między opertormi sieci ruchomych i dostwcmi stndrdowych usług dostępowych (ISP) jest wysokie subsydiownie wyposŝeni uŝytkowników w przypdku tych pierwszych. Dl telefonów komórkowych moŝe ono sięgć nwet kilkuset złotych dl terminli sprzedwnych w kontrkcie terminowym z bonmentem njczęściej obejmującym połączeni głosowe. Tbel 2-1. Porównnie stcjonrnego i mobilnego dostępu do Internetu Czynnik Dostęp stcjonrny Dostęp mobilny Klient Model cenowy UŜytkownicy domowi Opłcją njczęściej jeden, wspólny rchunek Miesięczny bonment, proste tryfy zleŝne od przepustowości, bez limitu z przesyłnie dnych UŜytkownik indywidulny Opłc włsny rchunek (z wyłączeniem osób zleŝnych finnsowo: młodzieŝ, itp.) Opłt miesięczn z góry z limitem trnsmisji dnych Pkiety trnsmisji dnych Opłt z przesłny pkiet dnych stron 17 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

18 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Czynnik Dostęp stcjonrny Dostęp mobilny Sprzęt Postrzegnie przez uŝytkownik Prmetry techniczne Stndrdowy sprzęt dostępowy, sprzedwny po cench rynkowych (z wyjątkiem sprzedwnego w pkietch lub w promocjch strtowych przez opertorów) Prost nwigcj orz dostęp do serwisów multimedilnych (ng. rich medi) Wolny wybór w zkresie zwrtości i wykorzystni Wysokie i stle zwiększjące się przepustowości Młe opóźnieni Subsydiowny UŜytkownicy są motywowni do korzystni z usług przez oferownie corz to trkcyjniejszych terminli Nieporęczny, niewydjny terminl Nstwienie się n usługi głosowe i przesyłnie widomości SMS/MMS Stosunkowo młe przepustowości (zwiększne) Problemy z zsięgiem Problemy z przepełnieniem sieci DuŜe i średnie opóźnieni (zmniejszją się) 2.2. Postrzegnie mobilnego dostępu do Internetu Firm bdwcz IQS Qunt Group przeprowdził w lipcu 2006 roku wywidy telefoniczne wśród uŝytkowników telefonów komórkowych. Według odpowiedzi respondentów 13% z nich (por. Rysunek 3-1) korzyst dostępu do Internetu (4% wymieniło tką odpowiedź spontnicznie). Podobne bdni konsumenckie w Polsce zrelizowł Ericsson Consumer&Enterprise Lb. W kwietniu 2006 r. firm przeprowdził nkietę wśród 1500 osób, w grupch wiekowych od 15 do 69 lt (grup reprezenttywn dl 28 mln mieszkńców Polski). Z bdń Ericsson wynik, Ŝe telefonu komórkowego uŝyw 72% Polków; 66% wykorzystuje telefony komórkowe zrówno do połączeń głosowych, jk i wysyłni SMS-ów. 11%. do tego zestwu dodje równieŝ MMS-y. Kolejne 11% uŝyw ich tylko do połączeń głosowych. Dl firm telekomunikcyjnych interesującymi klientmi jest grup 12% osób, korzystjących z usług brdziej zwnsownych niŝ MMS. Zlicz się do nich m. in. dostęp do usług on-line przez portl opertor, poczt elektroniczn, Internet przez WAP i komuniktory. stron 18 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

19 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rysunek 2-1. Wykorzystnie telefonu komórkowego do rozmów 94% 100% do wysyłni SMSów 48% 88% jko zegrek, budzik 8% 84% jko prt cyfrowy 5% 33% do surfowni w Internecie 4% 13% do wysyłni MMSów 4% 33% do gier jko kmer jko rdio, odtwrzcz mp3 3% 1% 1% 21% 15% wymienione spontnicznie wymienione z listy do videorozmów 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykorzystnie telefonu komórkowego (n=500) wymienione z listy wymienione spontnicznie do rozmów 100% 94% do wysyłni SMSów 88% 48% jko zegrek, budzik 84% 8% jko prt cyfrowy 33% 5% do wysyłni MMSów 33% 4% do wideorozmów 2% 1% do surfowni w Internecie 13% 4% do gier 3% jko kmer 21% 1% jko rdio, odtwrzcz mp3 15% 1% Źródło: IQS Qunt Group Nieco większy procent uŝytkowników korzyst z mobilnego dostępu do Internetu w Europie Zchodniej. OfCom w rporcie Communictions Mrket: Brodbnd (04/2007) podje informcje z bdni przeprowdzonego w lutym 2007 r. n grupie dorosłych mieszkńców W. Brytnii. Odpowiedzi wskzują, Ŝe 31% mieszkńców posid telefony pozwljące n dostęp do Internetu, prwie połow z nich (48%) korzyst z tej funkcjonlności. Njczęstszymi powodmi brku zinteresowni mobilnym dostępem do Internetu był brk potrzeby usługi (44%) orz koszt (31% respondentów). JupiterReserch, powołując się n swoje bdnie konsumenckie z wrześni 2006 r. stwierdzł, Ŝe średnio ok. 9% uŝytkowników telefonów komórkowych w Europie zchodniej przynjmniej rz w okresie osttnich 3 miesięcy skorzystło z mobilnego dostępu do Internetu. Firm bdwcz podwł tkŝe, Ŝe opertorzy rportują uniklną liczbę uŝytkowników mobilnego In- stron 19 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

20 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. ternetu n poziomie 20-25%. RóŜnicę w wynikch stnowi prwdopodobnie trnsmisj WAP, któr często nie jest postrzegn jko dostęp do Internetu. DuŜ część uŝytkowników telefonów komórkowych teŝ uruchmi mobilną przeglądrkę przypdkowo (funkcj t jest przewŝnie łtwo dostępn z głównego menu telefonu). T sm firm bdwcz stwierdz, Ŝe odsetek uŝytkowników mobilnego dostępu do Internetu dl sieci 3G wynosi 38%. Dn t koreluje z wstępnymi wynikmi (z połowy mj 2007 r.) populrności usługi w sieci Ply pond 40% jej bonentów korzystło wtedy z dostępu do portlu opertor orz zewnętrznych stron WWW. Do czynników, które ogrniczją wykorzystywnie mobilnego Internetu, nleŝy zliczyć: Brk zinteresowni usługą uŝytkownicy nie widzą wrtości dodnej w stosunku do stcjonrnej wersji usługi; Zniechęcjąc polityk cenow często oferty konstruowne przy złoŝeniu opłty z przesłną ilość dnych; Młe przepustowości, ogrniczeni prędkości trnsmisji orz opóźnieni, postrzegne przez uŝytkowników tkŝe po wdroŝeniu technologii 3G; Ogrniczeni funkcjonlności rozmir ekrnu, wyświetlnie obrzków i stron WWW, sposób nwigcji, wprowdznie tekstów, itp. Niewielk ofert zwnsownych telefonów pozwljących n dostęp do Internetu z wrŝenimi podobnymi dl dostępu z komputer (w pełni funkcjonln przeglądrk) Chrkterystyk uŝytkowników mobilnej trnsmisji dnych Z przytcznego juŝ bdni IQS Qunt Group wynik, Ŝe jedynie ok. 19% uŝytkowników mobilnego Internetu (wg deklrcji 13% respondentów) korzystło z usługi codziennie. Pond 30% robiło to rz n miesiąc lub rzdziej (por. Rysunek 3-2). stron 20 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Niniejsza analiza powstała w celu porównania poszczególnych ofert usług dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Marzec 2009 1 WSTĘP. 3 1. WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE DO ŚWIADCZENIA USŁUG BEZPRZEWODOEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI RUCHOMEJ....... 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie. Pion Marketingu

Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie. Pion Marketingu Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie Pion Marketingu Oferta Plus Internet LTE/HSPA (29/11/2011) LTE - rewolucja internetowa w Plusie! 29 listopada oferta

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere" obowiązuje od dnia 25 marca 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w Business Everywhere, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w " obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, styczeń 2012 r. 1 Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere

Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere Od 25 listopada w Orange dla Firm jest dostępna nowa oferta Business Everywhere z niższym abonamentem oraz większymi pakietami na transmisję danych,

Bardziej szczegółowo

infolinia 0800 201211

infolinia 0800 201211 neo.pl Ogólnopolski dostwc usług internetowych infolini 0800 201211 NEO.pl internetowe rozwizni dl biznesu Spis tresci Aktuln ofert cenow sieci hostingowej NEO.pl...3 Ogólne informcje dotyczce usług w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Pro"

Regulamin oferty Business Everywhere Pro Regulamin oferty Pro" obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2009 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange

najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange agenda dogadane święta w Orange 200% gratis za doładowania w ofertach na kartę prezenty na start w ofertach na kartę świąteczny internet w Orange nowe laptopy

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil GSMONLINE.PL Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie 2014-08-27 Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Porównaliśmy oferty Cyfrowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł

Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Włącz Orange Free z laptopem za 1zł Rozwój mobilnego Internetu w Polsce Od Business Everywhere w Orange dla korporacji i mniejszych firm do Orange Free dla klientów indywidualnych Dla klientów potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26 Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26 Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Podstawowe wnioski... 3 3. ZałoŜenia metodologiczne... 6 3.1. ZałoŜenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

najlepsze taryfy dla smartfonów

najlepsze taryfy dla smartfonów najlepsze taryfy dla smartfonów lepsze taryfy najlepsze na rynku 3 grupy planów taryfowych - nowe nazwy Pantera Multi Delfin Halo Pelikan Mix nowe plany taryfowe to łatwiejszy wybór jeszcze więcej minut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere z laptopem na raty"

Regulamin oferty Business Everywhere z laptopem na raty Regulamin oferty Business Everywhere z laptopem na raty" obowiązuje od dnia 13 stycznia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Business Everywhere z laptopem na raty, zwana dalej Ofertą, jest ofertą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Klienci biznesowi. dlatego. nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów

Klienci biznesowi. dlatego. nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów Specjalna Klienci biznesowi nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów oczekują prostych ofert zapewniających stałe niskie koszty dlatego 2 PLAY DLA FIRM WPROWADZA NOWĄ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Ktedr Technicznego Zbezpieczeni Okrętów Lbortorium Bdń Cech PoŜrowych Mteriłów OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Metody bdń 1 pren 45545-2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej trwania podpiszą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w

skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej trwania podpiszą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Regulamin Promocji dla Ciebie wyprzedaż od 1 zł (IPLUSMW16) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Ciebie wyprzedaż od 1 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo