REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r."

Transkrypt

1 REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, r. Audytel

2 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej trnsmisji dnych Polsk Telefoni Cyfrow (PTC) Polkomtel PTK Centertel P Opertorzy sieci wirtulnych Mobiln trnsmisj dnych i dostęp do Internetu Stcjonrny mobilny dostęp do Internetu Postrzegnie mobilnego dostępu do Internetu Chrkterystyk uŝytkowników mobilnej trnsmisji dnych Trendy technologiczne Femtokomórki Telewizj mobiln Sytucj n polskim rynku telefonii komórkowej Rozwój infrstruktury 3G i 3.5G Zsdy publikcji rportu...36 Spis tbel...37 Spis rysunków...38 Notki biogrficzne utorów rportu...39 UŜyte skróty...41 stron 2 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

3 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej trnsmisji dnych N rynku bezprzewodowej trnsmisji dnych występują podziły w metodch tryfikcji, mjące n celu róŝnicownie ofert opertorów i dostosowywnie ich do potrzeb klientów. Stosuje się róŝne jednostki tktowni (minimlnej ilości dnych, z przesłnie których płci się opertorowi) lub opłty ryczłtowe z większe pkiety dnych. Njczęściej spotykne jednostki tryfikcyjne to: 100 kb (tryfy dl uŝytkowników indywidulnych); 500 kb (tryfy prepid w PTC); 50 kb (w PTK Centertel orz uŝytkownicy indywidulni w PTC, Heyh); 10 kb (w tryfch biznesowych); 1 kb (w usługch dostępu zryczłtownego). Tbel 1-1. Prmetry usług mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Wykorzystywne technologie trnsmisji Mksymln prędkość pobierni dnych [Mbit/s] HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS HSDPA UMTS 7,2 7,2 7,2 1,0 (ogrniczon przez opertor) Zsięg Ogólnopolski 1 Ogólnopolski 1 Ogólnopolski 1 Ogrniczony do zsięgu włsnych ndjników Mpy zsięgu Dodtkowe mteriły n stronie opertor Usług kompresji przesyłnych dnych Broszury, instrukcje, sterowniki modemów Aplikcj blueconnect compressor Instrukcje, sterowniki modemów Aplikcj Optimizer Recenzje uŝytkowników krt modemowych Włączon stndrdowo 5 wyłączenie wymg kontktu z BOK Broszury, instrukcje, sterowniki modemów Brk Dotyczy trnsmisji GPRS, zsięg trnsmisji HSDPA/HSUPA/UMTS jest porównywlny dl wszystkich opertorów. Mp brdzo dokłdn, z zwnsownym interfejsem. Mp dokłdn, z bogtym interfejsem. Mp mło dokłdn, z ubogim interfejsem. Trnsmisj wykonywn przez domyślny APN:Internet jest stndrdowo kompresown, co przejwi się m.in. w pogorszeniu jkości oglądnych n stronch WWW plików grficznych (np. z rozszerzeniem.jpg). stron 3 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

4 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tryfikcj odbyw się w sposób łączny dl dnych wychodzących i przychodzących (PTK Centertel, Heyh, Ply) lub osobno (niezleŝnie nliczne są opłty z pobiernie i wysyłnie dnych). Oferty opertorów róŝnią się tkŝe metodmi tryfikcji ruchu wewnątrzsieciowego (rozuminego jko dne przesyłne między dostwcą kontentu często znjdującym się wewnątrz infrstruktury opertor, konsumentem). Opertorzy stosują tutj dw róŝne modele: Uznnie tych dnych jk zwykłych dnych (tryfikcj wg ktulnego cennik); Uznnie ruchu jko bezpłtnego i nieobciąŝnie jego kosztem uŝytkownik końcowego (tk sytucj występuje njczęściej w postci bezpłtnego dostępu do strony mobilnej opertor). Większość opertorów wprowdziło do swoich cenników pkiety dnych. Pkiety oferowne są jko opłcn z góry usług bonmentow. Chrkterystyczne dl pkietów jest przepdnie niewykorzystnych jednostek po zkończeniu okresu rozliczeniowego. Dostępne są pkiety nstępujących rozmirów: 5 MB (Heyh, Ornge); 25 MB (Tryfy Syberyjskie w Polkomtelu); 50 MB (PTC, Polkomtel); 100 MB (PTK Centertel); 150 MB (Ornge); 500 MB (Polkomtel, PTC, PTK Centertel); Większe od 1 do 10 GB (Polkomtel, PTK Centertel). Pkiety pozwlją n zmniejszenie jednostkowego kosztu 1 MB, lecz wymgją od uŝytkownik jednorzowego lub comiesięcznego opłceni określonej kwoty. Często dne przesyłne w rmch pkietu mją inne tktownie niŝ dne przesłne poz nim. Jednostki tryfikcji whją się od 1 kb do 512 kb. Ruch w rmch pkietów tktowny jest rozłącznie lub łącznie, w zleŝności od opertor. Oddzielną część rynku stnowią usługi zryczłtownego dostępu do Internetu, dostępne w rmch: Usług dodnych do stndrdowych usług telekomunikcyjnych (tryf głosowych); Usług trnsmisji dnych i dostępu do Internetu dl dedykownych urządzeń: o krt modemowych PCMCIA/ExpressCrd; o modemów USB; o routerów z wbudownym modemem lub interfejsem PCM- CIA/ExpressCrd (njczęściej tkŝe z interfejsem WiFi); stron 4 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

5 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. o modemów wbudownych w lptopy. UŜytkownicy ofert zryczłtownych mogą korzystć z dostępu do sieci Internet bez limitów czsowych, z mksymlnymi prędkościmi, jkie udostępniją konkretne technologie dostępowe (GPRS, EDGE, UMTS i HSPA). W rmch dostępnej opcji tryfowej przewŝnie zdefiniowny jest mksymlny wolumen trnsmisji dnych (njczęściej rozliczny w cyklu miesięcznym). Opertorzy po przekroczeniu ustlonego z góry wolumenu ruchu stosują zwykle ogrniczenie prędkości połączeni. Tbel 1-2. Chrkterystyk zryczłtownej oferty indywidulnej post-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzwy tryf blueconnect 49 / 119 iplus prywtnie 60 / 75 / 110 / 160 Ornge Free Stndrd/ Premium / Pltinum Ply online 5GB / 10GB Okresy zobowiązni [m-ce] , 24, Limit trnsferu 1 GB/5 GB 1 GB/3 GB/8 GB/ 13 GB MoŜliwość zwiększeni limitu w dnym miesiącu brk tk, usług iplus extr 1 GB/6GB/12 GB 5 GB/10 GB brk tk, usług NON-STOP Aktywcj 121 zł 6 50 zł 61 zł 7 9 zł/9zł Abonment miesięczny 49 zł/119 zł 60 zł/ 75 zł/ 110 zł/ 160 zł Ofert bez modemu dl nowych klientów Ofert bez modemu dl obecnych klientów 60 zł/ 120 zł/ 150 zł 45 zł/80 zł tk 8 tk 9 tk 10 tk 11 b/d tk 12 tk 13 tk 14 Koszt testowni 149 zł/189 zł 50 zł 61 zł 15 9 zł/9zł Okres testowni 30 dni 7 dni 6 dni 7 dni Uwgi bezpłtn usług hot-spot usług hot-spot z 37 zł/0 zł/0 zł pkiet złotówek 20 zł/20 zł/30 zł powidminie SMS przy zbliŝniu się do limitu W sklepie internetowym opłt ktywcyjn wynosi 1 zł. W sklepie internetowym Ornge.pl opłt ktywcyjn wynosi 1 zł. Umow n 12 m-cy orz obniŝk blueconnect 119 o 20 zł. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu do 1 zł przez pierwsze miesiące. Abonment Premium niŝszy o 10 zł. Umow n 12 m-cy, limit 10 GB z 45 zł miesięcznie. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu o 25%. Ofert dedykown. Umow n 18 m-cy, ply online 10GB z 45 zł miesięcznie. Ofert ktulnie zostł zwieszon. Wg doniesień prsowych w styczniu 2009 m zostć wprowdzon now ofert. stron 5 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

6 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel 1-3. Chrkterystyk zryczłtownej oferty biznesowej post-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzwy tryf blueconnect 39/ 99/ 129 iplus firmowo 49/ 59/ 89/ 129 Business Everywhere Stndrd/ Premium/Pltinum Ply online 5GB/10GB Okresy zobowiązni [m-ce] , 24, Limit trnsferu 1 GB/5 GB/ 10 GB 1 GB/ 3 GB/ 8 GB/ 13 GB MoŜliwość zwiększeni limitu w dnym miesiącu brk tk, usług iplus extr 1 GB/ 6GB/12 GB 5 GB/10 GB brk tk, usług NON-STOP Aktywcj 1 zł 15 zł 61 zł 7 9 zł/9zł Abonment miesięczny Ofert bez modemu dl nowych klientów Ofert bez modemu dl obecnych klientów 48 zł/ 121 zł/ 157 zł 60 zł/ 72 zł/ 109 zł/ 157 zł 60 zł/ 121 zł/ 146 zł 45 zł/80 zł tk 16 tk 17 brk tk 11 j.w. tk 18 brk tk 14 Koszt testowni 182 zł/194 zł/brk 15 zł 19 n/d 9 zł/9zł Okres testowni 30 dni 7 dni n/d 7 dni Uwgi bezpłtn usług hot-spot usług hot-spot z 37 zł/0 zł/0 zł pkiet minut 60/120/120 powidminie SMS przy zbliŝniu się do limitu Tbel 1-4. Chrkterystyk oferty pre-pid mobilnego dostępu do Internetu Opertor PTC Polkomtel PTK Centertel P4 Nzw tryfy blueconnect krt iplus simdt Ornge Free n krtę Ply online n krtę Cen z 100 kb 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł Cen strter 25 zł 20 zł 20 zł 19 zł Środki w zestwie 81 MB 66 MB 65 MB 1000 MB Minimln wielkość dołdowni 25 zł 10 zł 5 zł 10 zł WŜność dołdowni 30 dni 7 dni 2 dni 3 dni Wolumen trnsmisji z min. dołdowniem 81 MB 33 MB 16 MB 33 MB Ofert z modemem jest brk jest jest Wszystkie ceny i kwoty podne w niniejszym rozdzile są cenmi brutto (o ile nie zznczono inczej) Umow n 12 m-cy, limit 5 GB z 96 zł miesięcznie. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu do 1 zł przez pierwsze miesiące. Umow n 12 m-cy orz obniŝk bonmentu o 25%. Opłt ktywcyjn nie podleg zwrotowi. stron 6 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

7 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A Polsk Telefoni Cyfrow (PTC) W rmch oferty biznesowej PTC proponuje swoim uŝytkownikom pełen pkiet usług zwierjący: usługi zryczłtowne (zrówno oddzielnie jk i łącznie ze stndrdowym pkietem głosowym), pkiety dnych, jedną stwkę n Internet i WAP orz niskie tktownie trnsferu. Sztndrową usługą trnsmisji dnych jest w sieci Er usług Blueconnect, dostępn zrówno jko oddzielny zestw (usług + krt dostępow lub cły lptop) lub jko usług dodn do telefonu dziłjącego w sieci. Jko usług dodn do telefonu występuje on w kilku wrintch: Dl klientów tryf Now Er trzy pkiety blueconnect: 5 MB, 50 MB orz 500 MB z odpowiednio 5 zł, 15 zł orz 50 zł; Dl klientów Tk Tk pkiet Omnix Mx 5 MB z 5 zł; Dl klientów strszych tryf (np. Er Nowy Komfort) pkiety Omnix Mx (5 MB z 5 zł), Internet w telefonie (25 MB z 15 zł) orz blueconnect w telefonie (50 MB z 30 zł). W rmch oferty pre-pid (ERA Tk Tk, ERA Fun) opertor oferuje dostęp do Internetu w cenie 72 gr/500 KB, oddzielnie dl dnych przychodzących i wychodzących. Opertor nie wprowdził oferty tńszych pkietów dnych dl tej grupy odbiorców. Trnsmisj dnych, jko usług oddzieln, jest dostępn w trzech wersjch: blueconnect 49, blueconnect 99 (bez krty) orz blueconnect 119, róŝniących się od siebie ceną, długością kontrktu orz ilością dnych, które moŝn przesłć z mksymlną prędkością. Ceny z usługę to odpowiednio 49 zł, 99 zł orz 119 zł, dopuszczlny trnsfer to 1 GB orz 5 GB. Ofert z 99 zł jest umową n 12 miesięcy bez moŝliwości zkupu urządzeni w promocyjnej cenie. W pozostłych ofertch moŝn kupić modem USB lub krtę PCM- CIA/ExpressCrd w cench zleŝnych od bonmentu orz długości kontrktu. Opłty ktywcyjne wynoszą 59 zł dl blueconnect 49 orz 1 zł dl pozostłych dwóch usług. UŜytkownikom przysługuje równieŝ promocyjny bonment z ktywne usługi telefoniczne oferowne w rmch tryfy Dt w wysokości 1,22 zł. Oferty promocyjne: Istnieje moŝliwość zwrci umowy blueconnect 49 orz 119 n czs nieokreślony. Ceny i limity są identyczne jk w przypdku umów okresowych, jednkŝe opłt ktywcyjn wynosi 99 zł. Nie m równieŝ moŝliwości zkupu urządzeń po cench promocyjnych; W okresie świątecznym (od do ) przy zmówieniu usługi blueconnect przez WWW moŝn było nbyć model DVD Smsung P181 lub Smsung P184 w promocyjnej cenie 1 zł; Podpisując umowę blueconnect 89 n 24 miesiące moŝn zkupić z 1 zł netbook HP Mini-Note PC 2133 z modemem USB Huwei E160 lub z krtą ExpressCrd Huwei E870. Usługi trnsmisji dnych dostępne są tkŝe w ofercie pre-pid. Koszt trnsmisji to 0,03 zł z 100 kb (nliczne oddzielnie z dne wychodzące i stron 7 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

8 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. przychodzące). Strtery dostępne są w wersji podstwowej w cenie 25 zł (krty z kwotą 25 zł) orz wrz z modemmi: USB z 349 zł orz ExpressCrd z 399 zł (kwot do wykorzystni to 50 zł). W ofertch promocyjnych o ogrniczonym czsie trwni wrz z zestwmi zwierjącymi modem dostępne tkŝe były pmięci USB o pojemności 1 GB. Klienci zwierjący umowy przez Internet otrzymywli grtis strter Tk Tk z kwotą 9 zł. Wrz z telefonem IPhone 3G wprowdzon zostł tryf z powiększonym pkietem trnsmisji dnych. Przygotowne zostły trzy tryfy z bonmentem 95 zł, 195 zł orz 345 zł, które oprócz drmowych minut (odpowiednio: 150, 350 i 800) zwierją pczkę dnych wielkości 200 MB, 2 GB orz 5 GB. Klienci biznesowi: Pkiety blueconnect dostępne w tryfie Firm kosztują 4,10 zł z pkiet 5 MB, 12 zł z pkiet 50 MB orz 39 zł z pkiet 500 MB (ceny netto). W tryfie Nowy Pkiet Biznes dostępne są pkiety 50 MB z 25 zł orz 500 MB z 39 zł (ceny netto). W tryfę Nowy Pkiet Biznes 230 bez opłt zostł wliczony pkiet 50 MB, w tryfę Nowy Pkiet Biznes PrestiŜ pkiet 500 MB. Dl klientów biznesowych usługi blueconnect w wersji krt trnsmisji dnych dostępne są w trzech tryfch blueconnect biznes 39, 99 orz 129 (w cench 39 zł, 99 zł orz 129 zł netto). Tryfy blueconnect 99 orz 129 dostępne są z rbtem n bonment w wysokości 70%, który obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy (umowy zwierne są n 24 miesiące). Limity trnsferu wynoszą odpowiednio 1 GB, 5 GB orz 10 GB. Wrz z usługmi moŝn zkupić urządzeni w promocyjnych cench od 1 zł do 289 zł (netto). Dl klientów posidjących urządzenie dostępowe przygotowne zostły tryfy blueconnect biznes 39 (czs nieokreślony), blueconnect biznes 79 (12 miesięcy) orz blueconnect biznes 99 (czs nieokreślony). Ofert promocyjn blueconnect 39 (z limitem 1 GB) orz 99 (z limitem 5 GB) przekonj się Ŝe wrto zmniejsz bonment z pierwszy miesiąc do 0 zł orz umoŝliwi rozwiąznie umowy w przeciągu 30 dni bez nliczni kry umownej. Opłt ktywcyjn n usługi w tych tryfch wynosi 149 zł lub 159 zł (netto) i jest doliczn do pierwszego rchunku. Dl klientów biznesowych oprócz netbook HP n promocyjnych wrunkch identycznych jk dl klientów indywidulnych Er przygotowł tkŝe ofertę z lptopmi Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5505, Fujitsu Siemens Amilo PRO V3525 orz HP Compq 6720s. Lptopy Fujitsu Siemens moŝn kupić z 1zł przy umowch n 24 miesiące orz bonmentch: 129 zł (limit trnsferu 500 MB) lub 159 zł (limit 5 GB) orz z 1400 zł przy bonmencie 85 zł i 5 GB limitu (ceny netto). Lptop HP Compq 6720s dostępny jest z 1 zł w umowch n 36 miesięcy orz bonmentch 99 zł (limit 1 GB) lub 129 zł (limit 5 GB) orz z kwotę 1300 zł przy bonmencie 49 zł z limitem 1 GB (ceny netto). Opłt ktywcyjn wynosi 82 zł netto. Klienci usług blueconnect otrzymują równieŝ moŝliwość bezpłtnego korzystni z hot-spotów Ery. stron 8 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

9 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel 1-5. Ofert tryfow PTC Tryf Typ bonmentu Segment klientów Jednostk tktowni [kb] Cen z jednostkę [zł] Tktownie łączone Now Er/ Er Firm Post-pid Indywidulni/ Biznesowi 100 0,12 Nie Er Relks Post-pid Indywidulni 1 0, Tk Er Zero/ Nowy Pkiet Biznes Post-pid Indywidulni /Biznesowi 1 0, Nie Tk Tk Pre-pid Indywidulni 500 0,72 Tk Źródło: Er- cenniki. Tbel 1-6. Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu PTC Ofert Segment klientów Wielkość pkietu w MB Cen z pkiet Cen z 1MB w pkiecie Min. Czs trwni umowy Dodtkowe usługi blueconnect 49 Indywidulni ,78 0, blueconnect 99 Indywidulni ,78 0,02 12 Hotspot z drmo blueconnect 119 Źródło: Er- cenniki. Indywidulni ,78 0,02 - Hotspot z drmo Tbel 1-7. Ofert pkietów PTC Nzw pkietu Pkiet [MB] Cen z pkiet [zł] Cen z 1MB [zł] Tktownie Łączone blueconnect 5 MB 5 5,00 1,00 nie blueconnect 50 MB 50 15,00 0,30 nie blueconnect 500 MB ,00 0,10 nie Źródło: Er- cenniki. PTC pod mrką Heyh umoŝliwi pkietową trnsmisję dnych w plnie Równ Tryf w cenie 0,02 zł z 100 kb orz w plnie Multipkiet w cenie 0,20 zł z 50 kb. Trnsfer nliczny jest łącznie dl dnych wysłnych i odebrnych. Dostępny jest teŝ pkiet 5 MB z kwotę 5 zł. 20 Opłt pobiern jest z góry z pierwsze rozpoczęte 100kB, potem nlicznie co 1kB. 21 j.w. stron 9 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

10 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A Polkomtel Tk jk w przypdku innych opertorów Polkomtel dostrcz rozwiązni zrówno dl firm, jk i uŝytkowników prywtnych. Dostępne są usługi zryczłtowne, pkiety dnych, tnie usługi w systemch pre-pid orz stndrdowe usługi przesyłu dnych rozliczne z ilość lub czs połączeni. Dl klientów indywidulnych w umowie minutowej dostępne są pkiety 100 MB z 10 zł orz 250 MB z 20 zł. W rmch promocji uŝytkownik otrzymuje jednorzowy, bezpłtny pkiet o wielkości 100 MB. W tryfch syberyjskich dostępne są pkiety 25 MB z 10 zł, 50 MB z 15 zł orz 100 MB z 20 zł. Pkiety rozliczne są z dokłdnością z kŝde rozpoczęte 100 kb. Niewykorzystny limit trnsferu przechodzi n mksymlnie trzy kolejne miesiące. Poz pkietmi cen trnsmisji to 0,12 zł z 100 kb. W tryfch Simplus istnieje moŝliwość zkupu pkietów 20 MB orz 50 MB w cench odpowiednio 5 zł orz 10 zł. Pkiety wŝne są 30 dni. Trnsmisj w rmch pkietu rozliczn jest z dokłdnością do 1 bjt. Poz pkietmi opłt z trnsmisję dnych wynosi 0,20 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb (liczone rozdzielnie dl dnych przychodzących orz wychodzących). W sieci Plus GSM podstwową ofertą trnsmisji dnych jest iplus. Jest to usług zryczłtownego dostępu do sieci Internet z wykorzystniem krt modemowych lub usług uruchomionych w telefonch komórkowych. iplus dostępny jest w nstępujących wersjch: iplus prywtnie 60 (1 GB z 60 zł), iplus prywtnie 75 (3 GB z 75 zł), iplus prywtnie 110 (8 GB z 110 zł) orz iplus prywtnie 160 (13 GB z 160 zł). W promocji moŝn zkupić usługi iplus wrz z lptopem Smsung NC10 z wbudownym modemem. W promocji bonment jest zmniejszony do 1 zł przez pierwsze okresy rozliczeniowe. Cen zleŝn jest od wybrnego plnu i wynosi: 1299 zł dl plnów iplus prywtnie 60 i 75 (promocyjny bonment przez pierwsze 2 miesiące), 699 zł dl plnu iplus prywtnie 110 orz 1 zł dl iplus prywtnie 160 (promocyjny bonment dl tych plnów obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące). Promocyjn opłt ktywcyjn wynosi 50 zł. UŜytkownicy otrzymują teŝ 30-dniową wersję progrmu ntywirusowego Kspersky Internet Security 2009 z moŝliwością zkupu licencji n 24 miesiące z 1,22 zł. Zmist lptop moŝn teŝ zkupić modemy w promocyjnych cench od 1 zł do 199 zł. Sm modem moŝn przetestowć z moŝliwością rozwiązni umowy w przeciągu 7 dni bez zpłty kry umownej. Osoby posidjące juŝ modem mogą skorzystć z promocji iplus dl Ciebie z krtą, dzięki której opłt miesięczn zostje zmniejszon do 1 zł przez pierwsze 3 miesiące dl tryf iplus prywtnie 60 lub 75 orz przez pierwsze 4 miesiące dl tryf iplus Prywtnie 110 i 160. Oprócz tego istnieje moŝliwość zkupu pkietu ntywirusowego n identycznych wrunkch, jk opisne wcześniej. Umow zwiern jest n 12 miesięcy. Usług dostępow jest tkŝe w postci pre-pid pod nzwą iplus Simdt. W promocyjnej ofercie moŝn nbyć zestw skłdjący się z krty SIM z przypisną tryfą SIMDATA z 20 zł. Pkietow trnsmisj odbyw się po cenie 0,03 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb. stron 10 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

11 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Usług iplus Polkomtel wyróŝni się od innych opertorów brkiem zróŝnicowni uŝytkowników n biznesowych i indywidulnych Plus. Odpowiednikmi tryf iplus prywtnie 60, 75, 110 i 160 są tryfy iplus Firmowo 49, 59, 89 i 129. Pozostłe prmetry orz promocje dl tych tryf są identyczne. Tbel 1-8. Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu Polkomtel Ofert Segment klientów Wielkość pkietu w GB Cen z pkiet Cen z 1MB w pkiecie Tktownie [kb] iplus prywtnie 60/ firmowo 49 indywidulni/biznesowi 1 60 zł 0,06 zł 100 iplus prywtnie 75 firmowo 59 iplus prywtnie 110/ firmowo 89 iplus prywtnie 160/ firmowo 129 indywidulni/biznesowi 3 75 zł / 72 zł indywidulni/biznesowi zł / 109 zł indywidulni/biznesowi zł / 157 zł 0,03 zł 100 0,014 zł 100 0,012 zł 100 Dl uŝytkowników biznesowych nie zinteresownych usługą iplus opertor proponuje pkiety orz stndrdowe usługi przesyłu dnych. Dostępne są nstępujące pkiety: Internet dl Firm 20 MB orz Internet dl Firm 50 MB z odpowiednio 4,88 zł orz 9,76 zł. W pkietch tych dne są tktowne z kŝde 100kB, oddzielnie z dne wysłne i otrzymne. Po przekroczeniu ilości dnych zwrtych w pkietch, dne rozliczne są n podstwie cennik Tryf Elstycznych bądź Bizneskls po 0,12 zł z 100kB (tryfikcj z kŝde rozpoczęte 10 kb, oddzielnie dl trnsmisji wychodzącej i przychodzącej). Istnieje teŝ moŝliwość korzystni z Internetu w cenie 0,25 zł z minutę połączeni (dil-up). MoŜn tkŝe wykupić dostęp do kont pocztowego plusnet.pl z 5 zł miesięcznie. Tbel 1-9. Ofert tryfow Polkomtel Ofert Typ bonmentu Segment klientów Cen z 100 kb Tktownie [kb] Tktownie łączone Syberyjskie Post-pid Ind 0, Nie Mix-Plus Mix Ind 0, Nie Simplus Pre-pid Ind 0, Nie Simdt Pre-pid Ind 0, Nie Elstyczn/ Biznes kls Post-pid Biz 0,12 10 Nie Smi Swoi Pre-pid Ind 6, Nie stron 11 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

12 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Tbel Ofert pkietów Polkomtel Nzw oferty Typ bonmentu Segment klientów Wielkość pkietu MB Cen z pkiet Cen z 1MB Tktownie [kb] Tktownie łączone* Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Syberyjskie Post-pid Indywidulni , Nie Simplus Pre-pid Indywidulni , Nie Simplus Pre-pid Indywidulni , Nie Elstyczn/ Bizneskls Elstyczn/ Bizneskls Post-pid Biznesowi 20 4,88 0, Nie Post-pid Biznesowe 50 9,76 0, Nie Uwg: w sieci Plus wielkości pkietów i limity dotyczą połączeń typu Internet. Są one wymienne n połączeni WAP z przelicznikiem 10:1, tj. 100 MB n Internet = 10 MB n WAP PTK Centertel PTK Centertel oferuje w sieci Ornge kompletny zkres usług dostępu do Internetu, zrówno dl uŝytkowników biznesowych, jk i indywidulnych. Oferowne są usługi ryczłtowe (Business Everywhere i Ornge Free), pkiety dnych (w ofercie dl firm) orz opłty z ilość przesłnych dnych. W ofercie zryczłtownego dostępu do Internetu ofert Ornge skłd się z dwóch usług, przeznczonych dl dwóch typów konsumentów: ofert Business Everywhere dl klientów biznesowych orz ofert Ornge Free dl uŝytkowników indywidulnych. Obie usługi dostępne są zrówno w postci krt/modemów do komputerów (USB, PCMCIA), jk teŝ jko usługi uruchmine w ktulnych tryfch bonmentowych. Ofert dl firm skłd się z trzech podstwowych tryf: Business Everywhere Stndrd, Business Everywhere Premium i Business Everywhere Pltinum. Ceny z pkiety podzielone są n dw okresy: przez pierwsze 4 miesiące trwni umowy uŝytkownik tryfy Stndrd płci 50% ceny, uŝytkownicy tryf Premium i Pltinum 10% ceny. Przez pozostły okres trwni umowy (któr moŝe być zwrt n 24 lub 36 miesięcy) opłcny jest pełny bonment (szczegółowe ceny znjdują się w Tbel 1-12). MoŜn zwrzeć tkŝe umowę n 12 miesięcy lub n czs nieokreślony, le nie przysługuje wówczs zniŝk przez pierwsze 4 miesiące. Usługi te umoŝliwiją uŝytkownikom dostęp do Internetu, pod wrunkiem nieprzekrczni określonych umownie limitów wynoszących odpowiednio 1 GB, 6 GB orz 12 GB. W przypdku przekroczeni tych wrtości trnsferu opertor zstrzeg sobie spdek prędkości przesyłni dnych. UŜytkownicy mogą teŝ korzystć z usługi Ornge Hot- Spot. Ruch poprzez punkty dostępowe jest nielimitowny i nie wlicz się do * Wspólne tktownie dl dnych przychodzących i wychodzących. stron 12 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

13 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. limitów trnsferów. Opłt z korzystnie z punktów dostępowych wynosi 36,60 zł dl tryfy Stndrd. W pozostłych tryfch dostęp do hot-spotów wliczony jest w opłtę bonmentową. Tktownie dnych w tych usługch odbyw się z kŝde 1 kb, zrówno dl dnych wysyłnych, jk i odbiernych. Dl uŝytkowników indywidulnych PTK Centertel proponuje usługę Ornge Free zryczłtowny dostęp do sieci w trzech opcjch Ornge Free Stndrd, Ornge Free Premium orz Ornge Free Pltinum. Limity trnsferów orz promocyjne zniŝki obowiązujące n początku umowy są tkie sme, jk w ofercie biznesowej. N identycznych wrunkch jest teŝ relizowny dostęp do hot-spotów Ornge. Dodtkową korzyścią dl uŝytkowników indywidulnych jest pkiet złotówek w wysokości 20 zł dl tryfy stndrd orz 30 zł dl pozostłych dwóch tryf. Zwierjąc umowę poprzez Internet moŝn zyskć większe limity trnsferu (1,5 GB w tryfie Stndrd orz 7 GB w Premium) orz większe zniŝki wynikjące z promocji (w tryfie stndrd zniŝk 50% przez pierwsze 4 miesiące, w tryfie Premium zniŝk 90% przez pierwszych 5 miesięcy). Tbel Ofert ryczłtowego dostępu do Internetu PTK Centertel Nzw oferty Segment klientów Wielkość pkietu w GB Tktownie [kb] Business Everywhere Stndrd/ Ornge Free Stndrd Business Everywhere Premium/ Ornge Free Premium Business Everywhere Pltinum/ Ornge Free Pltinum biznesowi/indywidulni biznesowi/indywidulni biznesowi/indywidulni Tbel Ceny zryczłtownego dostępu do Internetu PTK Centertel czs nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Nzw oferty Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Średni bonment Cen z MB Business Everywhere Stndrd Business Everywhere Premium Business Everywhere Pltinum 59,78 zł 0,06 zł 59,78 zł 0,06 zł 54,80 zł 0,05 zł 56,46 zł 0,06 zł 120,78 zł 0,02 zł 108,58 zł 0,02 zł 102,66 zł 0,02 zł 108,70 zł 0,02 zł 146,40 zł 0,01 zł brk brk 124,44 zł 0,01 zł 131,76 zł 0,01 zł Klienci biznesowi wrz z dostępem do Internetu mogą zkupić po promocyjnej cenie lptopy z krtąpmięci modemową lub wbudownym modemem. W ofercie dostępnych jest 7 modeli lptopów. Lptopy te są przystosowne do korzystni z sieci 3G, z tym, Ŝe jeden z nich sprzedwny jest wrz z krtą Novtel Wireless Merlin XU 870, pozostłe modele posidją wbudowny modem 3G (krtę MiniPCI). Promocyjn umow dotyczy 36- stron 13 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

14 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. miesięcznego okresu zobowiązni. Istnieje moŝliwość zkupu sprzętu w promocyjnych rtch 1%. Dl klientów indywidulnych dostępnych jest 6 modeli. Umowę moŝn podpisć n 24 bądź 36 miesięcy. Płtność moŝn rozłoŝyć n rty 0% (12 miesięcy) lub 1% (24 lub 36 miesięcy). W promocyjnej ofercie opłt z pierwsze cztery miesiące wynosi 1 zł. Tbel Ceny lptopów w promocjch Typ klient Biznesowi Indywidulni Okres zobowiązni [m-ce] Mxdt ECO 4510 IW zł zł zł Beline zł zł zł Dell Inspiron zł zł zł Dell XPS M zł zł zł HTC Shift zł brk brk Dell Inspiron GB zł zł zł Dell XPS GB zł zł zł Dostęp do szerokopsmowego Internetu moŝliwy jest teŝ w wersji pre-pid. Koszt trnsmisji to 0,03 zł z kŝde rozpoczęte 100 kb. W sprzedŝy znjdują się zestwy strtowe z krtą modemową w cench od 529 zł do 579 zł. Klienci biznesowi mogą skorzystć z usługi E-mil BOX Pkiet. Z 120,78 zł otrzymują oni dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 1 GB orz co miesiąc pkiet 100 MB do wykorzystni n przesyłnie widomości i złączników. W ofertch bonmentowych dl klientów indywidulnych przesłnie 100 kb dnych kosztuje 0,5 zł. Trnsmisj jest tktown z dokłdnością 50 kb, trnsfer jest liczony łącznie dl dnych wysyłnych i odbiernych. W ofertch bonmentowych moŝn zkupić pkiety: Ornge Free rozliczny identycznie jk dl opisnych wcześniej usług ryczłtowego dostępu; Ornge Free E-mil pkiet 150 MB z 30 zł/miesiąc rozliczny z dokłdnością co do 10 kb; Ornge Free n 1 dzień pkiet 20 MB z 5zł wŝny przez 24 godziny od momentu uruchomieni. Po przekroczeniu limit prędkość trnsmisji spd do 16 kbit/s. Rozlicznie odbyw się z dokłdnością do 10 kb. W ofertch pre-pid dostępne są dw pkiety: Ornge Free 20 MB z 10 zł orz Ornge E-mil 5 MB z 5 zł. Pkiety rozliczne są z tktowniem co 100 kb, liczone osobno dl dnych wysłnych i odebrnych. Dodtkowym pkietem pozwljącym n połączeni z siecią jest Ornge World (w plnch bonmentowych dostępny bez dodtkowych opłt, w stron 14 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

15 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. plnch pre-pid i mix z kwotę 10 zł miesięcznie). Pkiet umoŝliwi nielimitowny dostęp do stron wp orz www nleŝących do portli: ornge.pl, telekomunikcj.pl orz neostrd.pl (pobiern jest opłt z otrzymną zwrtość tką jk: tpety, dzwonki). Poz pkietmi trnsmisj rozliczn jest według stwek: 0,12 zł z 100 kb w biznesowych plnch bonmentowych ofert dl Firm ; 0,50 zł z 100 kb tktowne z dokłdnością co do 50 kb w indywidulnych plnch bonmentowych orz tryfch mix; 0,66 zł z 100 kb w tryfch ofert mix dl Firm. Ornge stworzył tkŝe dwie dedykowne tryfy związne z telefonem Apple iphone 3G. Obie tryfy nie róŝnią się pod względem pkietów trnsmisji dnych i zwierją tki sm limit trnsferu dnych 1,5 GB. Łączenie się z siecią Hot-spotów jest nielimitowne. Plny kosztują 150 zł orz 250 zł. Limity są rozliczne z tktowniem 1 kb, oddzielnie dl dnych wysyłnych i odebrnych. Umowy zwierne są n czs określony 12 miesięcy P4 W połowie roku 2008 Ply uruchomił usługi zryczłtownego dostępu do Internetu. Oferuje on szerokopsmowy Internet z limitem trnsferu do 5 GB i bonmentem 45 zł orz z limitem do 10 GB i bonmentem 80 zł. Po przekroczeniu limitu mksymln prędkość trnsferu uleg zmniejszeniu z 1 Mbit/s do 32 kbit/s. Limit moŝn odnowić płcąc 40 zł z kolejne 5 GB orz 70 zł z 10 GB (usług NON-STOP ). Modemy 3G moŝn zkupić z kwotę od 1 zł do 99 zł. Oprócz oferty podstwowej Ply posid teŝ oferty promocyjne: Ply Online Extr uŝytkownicy, którzy nie kupują modemu i zwierjąc umowę n 12 miesięcy otrzymują w bonmencie 45 zł limit trnsferu 10 GB; Ply Online dl Abonentów Ply uŝytkownicy, którzy korzystją z tryf post-pid orz mix i zwierjąc umowę n 18 miesięcy otrzymują w bonmencie 45 zł limit trnsferu 10 GB; Ply Online n Święt promocj, w której uŝytkownicy otrzymują opłty bonmentowe zmniejszone do 1 zł przez pierwsze 2 miesiące dl Ply Online 5 GB, 4 miesiące dl Ply Online 10 GB orz 6 miesięcy dl Ply Online dl Abonmentów. Ply Online dl Studentów przy umowie n 12 miesięcy otrzymują oni promocyjne zniŝki n ceny modemów. W ofercie pre-pid Ply Online n krtę trnsmisj rozliczn jest po stwce 0,03 zł z 100 kb. Koszt zestwu strtowego to 19 zł. MoŜn do niego dokupić modem USB Huwei E220 w promocyjnej cenie 280 zł. Istnieje moŝliwość przetestowni usług Ply. W przypdku zwrotu urządzeni w przeciągu 7 dni pobiern jest opłt ktywcyjn 9 zł. stron 15 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

16 Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Dl klientów indywidulnych korzystjących z tryf post-pid orz mix pkiet 5 MB z 5 zł. Poz pkietem trnsmisj rozliczn jest według cennikowej stwki 0,12 zł/100 kb. W tryfch pre-pid i Mix, tkŝe w tryfch post-pid dl klientów biznesowych koszt trnsmisji dnych to 0,05 zł z kŝde 10 kb. Tbel Ofert pkietów opertor P4 Ply Ofert Typ bonmentu Segment klientów Pkiet MB Cen z pkiet Cen z MB Ply (P4) post-pid indywidulni 5 5 zł 1 zł 1.5. Opertorzy sieci wirtulnych U opertorów sieci wirtulnych (MVNO) dostępne są usługi tylko w formie pkietów lub opłty z przesłne dne. MVNO nie oferują tryf ze zryczłtownym dostępem do Internetu. Tbel Opłty z trnsmisję u opertorów MVNO Opertor Cen z jednostkę Tktownie [kb] Koszt z przesłnie 1MB Uwgi mbnk Mobile 0,05 zł 50 1,00 zł Nlicznie łączne WP Mobi: MobiGłos 0,15 zł 150 1,00 zł WP Mobi: MobiTekst 0,12 zł 150 0,80 zł WP Mobi: MobiTrnsfer 0,06 zł 150 0,40 zł Mobilking 0,50 zł 100 5,00 zł stron 16 z 41 - Aspekty mobilnych usług dostępu do Internetu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Analiza nowych rozwiązań technicznych szerokopasmowych światłowodowych sieci dostępowych FTTH i FTTx oraz współzależności między inwestycjami w sieci tego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo