Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium, zwana dalej Promocją, skierowana jest do klientów Banku Millennium S.A., będących osobami fizycznymi, które z Promocji korzystają jako konsumenci (nie zawierają umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawodową), a także do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) oraz innych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON), zwanych dalej Abonentami, którzy złożą zamówienie na usługi telekomunikacyjne poprzez Sklep Internetowy Orange na stronie internetowej wpisując w takim zamówieniu specjalny kod uzyskany w systemie transakcyjnym Millenet i jednocześnie: a) zawrą z PTK-Centertel sp. z o.o., zwanej dalej Operatorem, umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanej dalej Umową w sieci Orange w jednym z planów taryfowych: Optymalny 450 z Internetem Optymalny 900 z Internetem, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez Spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa-Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 roku, zwanego dalej Regulaminem oraz b) dokonają zakupu telefonu iphone 3Gs 8 GB iphone 4 16 GB w cenie promocyjnej 1 zł (0,81 zł netto), dalej WARIANT I c) zawrą z Operatorem Umowę w sieci Orange w planie taryfowym FIRMA wraz z usługą BOX, zgodnie z Regulaminem oraz d) dokonają zakupu telefonu w cenie i na zasadach określonych w 2b ust. 4, dalej WARIANT II. 2. W ramach niniejszej Promocji Abonent ma możliwość aktywacji nie więcej niż 3 numerów abonenckich, niezależnie od wybranego WARIANTU. 2a PRZEDMIOT PROMOCJI WARIANT I Opłata aktywacyjna 1. W ramach niniejszej Promocji opłata aktywacyjna (opłata za włączenie do sieci Orange), w przypadku wyboru WARIANTU I, wynosi 1,23 zł (1 zł netto) i płatna jest wraz z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne. Abonament miesięczny 2. W ramach niniejszej Promocji, w przypadku wyboru WARIANTU I, miesięczna opłata abonamentowa uzależniona jest od wybranego przez Abonenta telefonu iphone 3Gs 8 GB iphone 4 16 GB i wynosi: a) 149 zł (121,14 zł netto) za plan taryfowy Optymalny 450 z Internetem w przypadku zakupu telefonu iphone 3Gs 8 GB, b) 169 zł (137,40 zł netto) za plan taryfowy Optymalny 450 z Internetem w przypadku zakupu telefonu iphone 4 16 GB, c) 229 zł (186,18 zł netto) za plan taryfowy Optymalny 900 z Internetem w przypadku zakupu telefonu iphone 4 16 GB. 3. Plany taryfowe, o których mowa w 1 ust. 1 lit. a), zawierają pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia i usługi zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm. RP1107/C_130411_1 Strona 1 z 6

2 4. W przypadku, gdy w ramach niniejszej Promocji, Abonent dokona zakupu telefonu iphone 4 16 GB, z tego telefonu zostanie automatycznie wysłana bezpłatna wiadomość SMS na serwer producenta telefonu, rejestrująca Abonenta w usłudze Face Time, umożliwiającej wykonywanie wideo rozmów za pośrednictwem Wi-Fi, na co Operator nie ma wpływu. Administratorem treści zawartych w SMS jest producent telefonu. 5. Telefony iphone 3Gs 8 GB oraz iphone 4 16 GB, oferowane w Promocji, posiadają blokadę SIM-lock umożliwiającą pracę telefonu jedynie z kartami SIM w sieci Orange. Business Everywhere Mini 6. W ramach niniejszej Promocji Abonent, decydując się na wybór WARIANTU I, korzystać będzie z usługi Business Everywhere Mini w odniesieniu do każdego aktywowanego numeru abonenckiego. 7. Business Everywhere to usługa nielimitowanego wielkością przesyłanych danych dostępu do Internetu oraz prywatnych APN na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora przy ustawieniach APN: Internet, wap oraz APN prywatny (APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). 8. Prędkość przesyłania danych dla usługi Business Everywhere zależy od technologii przesyłania danych [GPRS albo EDGE, albo 3G (UMTS), albo HSPA, albo CDMA, albo w przypadku usługi Orange Hotspot - WLAN], z której Abonent w danym momencie korzysta, z wyłączeniem usługi Business Everywhere Mini, w której nie jest dostępna technologia CDMA. Warunkiem skorzystania z jednej z wymienionych powyżej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu określonej technologii oraz korzystanie z urządzenia ją obsługującego. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale warunków atmosferycznych. 9. Prędkości przesyłania danych mogą ulec istotnej zmianie (obniżeniu) po przekroczeniu limitu przesłanych danych w jednym okresie rozliczeniowym, co może wpłynąć na jakość korzystania z usługi. Dla usługi Business Everywhere Mini limit wynosi 2 GB. 10. W ramach niniejszej Promocji miesięczna opłata abonamentowa za usługę Business Everywhere Mini wliczona jest w miesięczną opłatę abonamentową za wybrany przez Abonenta plan taryfowy Optymalny 450 z Internetem Optymalny 900 z Internetem. 11. W pozostałym zakresie do usługi Business Everywhere Mini znajduje zastosowanie obowiązujący w dniu zawarcia Umowy regulamin promocyjnej usługi Business Everywhere w Orange dla Firm. Orange Hotspot 12. Usługa Orange Hotspot umożliwia korzystanie z Internetu dzięki wykorzystaniu technologii Wireless LAN (WLAN), na zasadach określonych w regulaminie usługi Orange Hotspot. 13. W ramach niniejszej Promocji, w przypadku wyboru WARIANTU I, miesięczna opłata abonamentowa za usługę Orange Hotspot wliczona jest w miesięczną opłatę abonamentową za wybrany przez Abonenta plan taryfowy Optymalny 450 z Internetem Optymalny 900 z Internetem. 2b PRZEDMIOT PROMOCJI WARIANT II Opłata aktywacyjna 1. W ramach niniejszej Promocji opłata aktywacyjna (opłata za włączenie do sieci Orange), w przypadku wyboru WARIANTU II, wynosi 1,23 zł (1 zł netto) i płatna jest wraz z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne. plan taryfowy FIRMA i usługa BOX 2. W ramach niniejszej Promocji, w przypadku wyboru WARIANTU II, Abonent przez cały okres trwania Umowy będzie ponosił opłaty zgodnie z poniższa tabelą: RP1107/C_130411_1 Strona 2 z 6

3 miesięczna opłata abonamentowa za plan taryfowy FIRMA 1) aktywacja (włączenie do sieci Orange) 2) miesięczna opłata abonamentowa za usługę BOX 3) pakiet bezpłatnych minut w ramach 4), 5) abonamentu za usługę BOX pakiet bezpłatnych SMS-ów w ramach abonamentu za usługę BOX 5) opłata za minutę połączenia 6) opłata za wysłanie wiadomości SMS do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych opłata za wysłanie wiadomości SMS do operatorów międzynarodowych opłata za wysłanie wiadomości MMS do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych opłata za wysłanie wiadomości MMS do operatorów międzynarodowych okres rozliczeniowy: jeden miesiąc 45 zł (36,59 zł netto) 150 min 0 zł 1,23 zł (1 zł netto) 59 zł (47,97 zł netto) 200 min 300 SMS 400 SMS 0,30 zł (0,24 zł netto) 0,15 zł (0,12 zł netto) 0,62 zł (0,50 zł netto) 0,30 zł (0,24 zł netto) 3,03 zł (2,46 zł netto) 81 zł (65,85 zł netto) 300 min 600 SMS 0,27 zł (0,22 zł netto) 0,13 zł (0,11 zł netto) pakiet MB w ramach abonamentu 7) 250 MB 500 MB 1 GB opłata za przesyłanie danych po wykorzystaniu Pakietu MB 0,12 zł (0,10 zł netto) za każde rozpoczęte 100 kb 8), 9) sekundowe naliczanie w abonamencie miesięcznym połączenia międzynarodowe 10) stawka z cennika połączeń międzynarodowych połączenie z Pocztą głosową w abonamencie miesięcznym Wideo Rozmowa 11) opłata za minutę połączenia głosowego x2 1) Abonament obejmuje opłatę za możliwość realizowania połączeń telefonicznych, standardowy pakiet usług dodanych oraz abonament miesięczny za naliczanie sekundowe. Abonament nie zawiera pakietu bezpłatnych minut. 2) Aktywacja płatna wraz z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne 3) Usługa BOX to kwota pieniężna do wykorzystania na połączenia zgodnie z niniejszym regulaminem Promocji oraz obowiązującym cennikiem usług w ofercie Orange dla Firm. 4) Pakiet minut do wykorzystania do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych 5) Minuty są do wykorzystania w ten sposób, że wysyłanie SMS-ów zmniejsza liczbę bezpłatnych minut połączeń w ramach abonamentu za usługę BOX, a liczba wykorzystanych minut pomniejsza liczbę bezpłatnych SMS-ów. Każda minuta w ramach abonamentu za usługę BOX jest pomniejszana o 1/2 w wyniku wysłania SMS-a. Oznacza to, że na każdą bezpłatną minutę połączenia w ramach abonamentu za usługę BOX możliwe jest wysłanie maksymalnie 2 SMS-ów (2 wysłane SMS-y pomniejszają o 1 minutę pakiet bezpłatnych minut i SMS-ów dostępnych w ramach usługi BOX). 6) Opłata za pełną minutę połączenia do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach abonamentu za usługę BOX oraz po jego wykorzystaniu. 7) Pakiet MB do wykorzystania na przesyłanie danych po publicznych APN: wap Internet, gdzie APN to nazwa punktu dostępu do Internetu. Taktowanie w ramach Pakietu MB odbywa się za pomocą RP1107/C_130411_1 Strona 3 z 6

4 paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. 8) Naliczanie sekundowe, od pierwszej sekundy połączenia, włączane jest automatycznie. 9) Abonent, korzystający z naliczania sekundowego, rozliczany będzie za połączenia proporcjonalnie do liczby faktycznie wykorzystanych sekund. Opłata za połączenie zaokrąglana jest arytmetycznie z dokładnością do jednego grosza. 10) Za połączenia międzynarodowe pobierana jest dodatkowa opłata wg Cennika połączeń międzynarodowych w Orange. Cena jednostkowa połączenia międzynarodowego zależy od strefy taryfowej zaszeregowania kraju, do którego wykonywane jest połączenie. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia. 11) Za każdą minutę Wideo Rozmowy pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej dwukrotność opłaty za minutę połączenie głosowego. 3. W pozostałym zakresie do promocyjnego planu taryfowego FIRMA stosuje się odpowiednio Cennik usług w ofercie Orange dla Firm, zwany dalej Cennkiem. Abonent może w szczególności korzystać z usług dodanych włączanych standardowo w abonamencie, usług dodanych włączanych na żądanie klienta, pakietów głosowych, pakietów SMS, pakietów MMS oraz innych usług na zasadach określonych w cenniku usług w ofercie Orange dla Firm ze zmianami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Telefony 4. W ramach niniejszej Promocji Abonent zawierający Umowę na Okres Promocyjny, ma prawo do zakupu telefonu w cenie promocyjnej, uzależnionej od wysokości wybranej w chwili zawarcia Umowy kwoty BOX, zgodnie z poniższą tabelą: kwota BOX 45 zł 59 zł (36,59 zł netto) (47,97 zł netto) cena promocyjna telefonu: 81 zł (65,85 zł netto) HTC Wildfire niedostępny 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) Motorola Defy niedostępny 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) Motorola Flipout 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) Sony Ericsson Xperia X8 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) 1 zł (0,81 zł netto) Sony Ericsson Xperia Arc niedostępny niedostępny 1 zł (0,81 zł netto) 5. Telefony oferowane w niniejszej Promocji posiadają blokadę SIM-lock umożliwiającą pracę telefonu jedynie z kartami SIM w sieci Orange. 3 WARUNKI PROMOCJI WARIANT I oraz WARIANT II 1. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest: a) zawarcie z Operatorem Umowy na czas określony 24 miesięcy ( Okres promocyjny ), b) wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii odpisu dokumentów wymaganych przez Operatora do zawarcia Umowy oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność płatniczą Abonenta, zgodnie z obowiązującą Procedurą zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w PTK Centertel sp. z o.o. oraz przesłanie na numer faksu (22) na żądanie Operatora innych, wymaganych przez Operatora dokumentów, niezbędnych do zawarcia Umowy. c) wyrażenie zgody na weryfikację płatniczą u innych operatorów sieci komórkowych, d) w przypadku WARIANTU I wybór dla danego numeru abonenckiego planu taryfowego Optymalny 450 z Internetem Optymalny 900 z Internetem, zaś w przypadku WARIANTU II wybór dla danego numeru abonenckiego planu taryfowego FIRMA wraz z usługą BOX; e) zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu Promocji, f) zaakceptowanie warunków regulaminu Zakupów w sklepie internetowym Orange. 2. Po upływie Okresu promocyjnego Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba, że Abonent złożył dyspozycję nieprzedłużania Umowy ponad czas określony, na jaki została zawarta. RP1107/C_130411_1 Strona 4 z 6

5 3. Abonent, w Okresie promocyjnym, zobowiązany jest do: a) utrzymywania aktywnego numeru w sieci Orange, b) niedokonywania odłączenia czasowego na życzenie Abonenta, c) niewypowiadania Umowy. 4. Abonent, w Okresie promocyjnym, zobowiązuje się nie dokonywać zmiany: a) w przypadku WARIANTU I - planu taryfowego na plan taryfowy o niższym pakiecie kwotowym, niż plan taryfowy wybrany w momencie aktywacji numeru abonenckiego - oferty na inną niż oferta Optymalna w Orange dla Firm; b) w przypadku WARIANTU II - planu taryfowego FIRMA na jakikolwiek inny - wysokości kwoty usługi BOX wybranej w chwili zawarcia Umowy. 5. Niedotrzymanie warunków Promocji określonych w ust. 3 4 niniejszego paragrafu będzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy przez Abonenta, z przyczyn leżących po jego stronie. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości w części dotyczącej poszczególnych numerów abonenckich przez Abonenta przed upływem Okresu promocyjnego niedotrzymania przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w ust. 3 4 niniejszego paragrafu, co będzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy przez Abonenta z przyczyn leżących po jego stronie w razie rozwiązania Umowy w całości w części dotyczącej poszczególnych numerów abonenckich przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, określonych w Regulaminie Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Wysokość ulgi zostanie wskazana w Umowie, odrębnie dla każdego numeru abonenckiego w polu Wysokość ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy. 4 UPRAWNIENIA W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW POZA PUNKTEM SPRZEDAŻY ORANGE (LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA) LUB NA ODLEGŁOŚĆ - WARIANT I oraz WARIANT II 1. Abonent będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych poza punktem sprzedaży Orange, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Abonent będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. 2. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowa ta jest uważana za niezawartą, a Abonent jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a nadto Abonent jest zobowiązany zapłacić za usługi, z których skorzystał, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE WARIANT I oraz WARIANT II 1. Promocja obowiązuje do odwołania do wyczerpania zapasów telefonów, kart SIM. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Abonenta przed wprowadzeniem zmian odwołaniem Promocji. 2. Abonent nie ma możliwości korzystania z innych promocji, dla których wymagane jest zawarcie odrębnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Promocję można łączyć z usługami promocyjnymi. Warunki danej promocji usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. 3. Przez Okres promocyjny należy rozumieć czas określony, wskazany w 3 ust. 1 lit. a), w którym Abonent zobowiązany jest do nie wypowiadania danej Umowy, utrzymywania aktywnych numerów abonenckich w sieci telekomunikacyjnej Operatora oraz nie dokonywania odłączenia czasowego na życzenie Abonenta w odniesieniu do numerów abonenckich aktywowanych na jej podstawie. RP1107/C_130411_1 Strona 5 z 6

6 4. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, nr NIP Pojęcie sieć Orange nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Abonenta w dniu zawarcia Umowy: Regulaminu, regulaminu zakupów w Sklepie Internetowym Orange, regulaminu usługi Business Everywhere w Orange dla Firm, cennika usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm, regulaminu planu taryfowego FIRMA, regulaminu usługi BOX oraz cennika usług w ofercie Orange dla Firm. RP1107/C_130411_1 Strona 6 z 6

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku

Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm, dalej zwany Cennikiem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Zetafon" w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin oferty Zetafon w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin oferty Zetafon" w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania zakres Oferty: 1. Oferta Zetafon" (zwana dalej Ofertą") skierowana jest wyłącznie do osób

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Smart Plan LTE

Regulamin oferty Smart Plan LTE MAS/PDF08/0215 Regulamin oferty Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE (zwany dalej Cennikiem usług ), a także

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA II 4.0+ W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 25 września 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo