Cennik usług - w ofercie M2M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług - w ofercie M2M"

Transkrypt

1 Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub innymi podmiotami zarejestrowanym w rejestrze REGON, którzy od dnia 01 stycznia 2014 roku zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie M2M. Operatorem w rozumieniu niniejszego Cennika Usług jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego Cennika Usług oznacza ruchomą publiczną sieć telekomunikacyjną, wykorzystującą między innymi takie standardy, jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwaną przez Operatora. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku Usług, zależą od długości pojedynczego SMS-a. Długość pojedynczego SMS-a wysłanego z telefonu GSM lub UMTS, zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków oraz nie więcej niż 140 bajtów. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 140 bajtów, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest indywidualnie opłatą, zgodnie z niniejszym Cennikiem. W przypadku używania przez Abonenta w SMS-ie znaków niestandardowych według trybu UNICODE, tj. na przykład polskich znaków diakrytycznych (m.in. ą, ę, ź), jeden SMS o wielkości 140 bajtów będzie zawierać mniej niż 160 znaków. Opłaty 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Ceny podane w nawiasach uwzględniają aktualną stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 2. Aktywacja w ramach oferty M2M podlega opłacie w wysokości 300 zł (369 zł z VAT) i doliczana jest do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne. Taryfa Telemetryczna Opłaty za plan taryfowy Taryfa Telemetryczna 10 są zgodnie z poniższą tabelą: Taryfa Telemetryczna 10 okres rozliczeniowy: jeden miesiąc Abonament miesięczny za plan taryfowy Taryfa Telemetryczna 10 - Minuta połączenia głosowego 1), 2) 0,60 zł (0,74 zł z VAT) 2) 3) Przesłanie danych CSD w Mobilnej Sieci Orange 0,24 Przesłanie danych CSD poza Mobilną Siecią Orange 2) 3) SMS do Mobilnej Sieci Orange i poza Mobilną Sieć Orange zł (0,30 zł z VAT) 0,75 zł (0,92 zł z VAT) 0,15 zł (0,18 zł z VAT) Strona 1 z 5

2 SMS międzynarodowy MMS do Mobilnej Sieci Orange i poza Mobilną Sieć Orange MMS międzynarodowy 0,49 zł (0,60 z VAT) 0,33 zł (0,41 zł z VAT) 2,46 zł (3,02 zł z VAT) Transmisja danych 4) 0,01 zł 5) Usługa Orange Hotspot (miesięczna opłata 39,00 zł (47,97 z VAT) abonamentowa) 6) 1) Opłata za minutę połączenia. Taryfikacja następuje za każde rozpoczęte 15 sekund połączenia. 2) W przypadku połączeń międzynarodowych opłata zostaje powiększona o stawkę z cennika połączeń międzynarodowych w Orange 3) Opłata za minutę połączenia. Taryfikacja następuje za każde rozpoczęte 5 sekund połączenia. 4) Opłata za każde rozpoczęte 10 kb przesyłane z wykorzystaniem transmisji HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS. Opłata jest pobierana za dostęp do Internetu w ramach sesji HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS przy ustawieniach APN, gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS. Opłata dotyczy APN prywatnego i publicznego 5) Opłata dotyczy wyłącznie Pakietów Kwotowych M2M Opłata za transmisję danych w przypadku usługi M2M Connect nie jest pobierana. 6) Opłata dotyczy wyłącznie Pakietów Kwotowych M2M oraz M2M Connect Mini oraz M2M Connect Standard. Usługa Orange Hotspot w przypadku M2M Connect Premium jest wliczona w cenę pakietu. Pakiety Kwotowe M2M 4. Opłaty za Pakiety Kwotowe M2M są zgodne z poniższą tabelą: M2M M2M 20 M2M 30 M2M 40 M2M 50 Abonament miesięczny (płatny z góry) 10,00 zł (12,30 z VAT) 15,00 zł (18,45 z VAT) 20,00 zł (24,60 z VAT) 25,00 zł (30,75 z VAT) Pakiet kwotowy do wykorzystania w ramach abonamentu 1) 20,00 zł (24,60 zł z VAT) 30,00 zł (36,90 zł z VAT) 40,00 zł 50,00 zł (61,50 zł z VAT) 1) Pakiet kwotowy może zostać wykorzystany na SMS-y i MMS-y do sieci Orange, transmisję danych CSD w sieci Orange oraz transmisję danych GPRS. Za pozostałe połączenia i usługi będzie pobierana opłata zgodnie z pkt Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym pakiet kwotowy może zostać wykorzystany w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po upływie powyższego okresu, niewykorzystany pakiet kwotowy nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, nie może być wykorzystany, a jego wartość nie podlega zwrotowi. Pakiety MB TT10 6. Opłaty za usługę Pakiet MB TT10 są zgodne z poniższą tabelą: Pakiet MB TT10 Pakiet 5 MB TT10 Pakiet 10 MB TT10 Pakiet 20 MB TT10 Pakiet 50 MB TT10 abonament miesięczny (płatny z góry) 1) liczba MB w ramach abonamentu taryfikacja w ramach Pakietu MB TT10 5 zł (6,15 zł z VAT) 10 zł (12,30 zł z VAT) 12 zł (14,76 zł z VAT) 5 MB 10 MB 20 MB 50 MB co 1 kb Strona 2 z 5

3 1) W przypadku, gdy Pakiet MB TT10 nie jest aktywny w pełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent otrzyma część jednostek danych oraz obciążony zostanie częścią miesięcznego abonamentu proporcjonalną do czasu, w którym Pakiet MB TT10 był aktywny. 7. Pakiety MB TT10 to pakiety megabajtów do wykorzystania na przesyłanie danych HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/CDMA do Internetu oraz prywatnych APN na terenie Polski, objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora przy ustawieniach APN: Internet, wap oraz APN prywatny (APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). W ramach Pakietów MB TT10 nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 8. Taryfikacja w ramach danego Pakietu MB TT10 następuje co 1 kb, przy czym przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. 9. Prędkość przesyłania danych w odniesieniu do Pakietów MB TT10 zależy od technologii przesyłania danych [GPRS albo EDGE, albo 3G (UMTS), albo HSPA, albo CDMA, albo w przypadku usługi Orange Hotspot - WLAN], z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z jednej z wymienionych powyżej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu określonej technologii oraz korzystanie z urządzenia ją obsługującego. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. 10. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet MB TT10 może zostać wykorzystany w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po upływie powyższego okresu, niewykorzystany Pakiet MB nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, nie może być wykorzystany, a jego wartość nie podlega zwrotowi. 11. Po wykorzystaniu megabajtów przysługujących w ramach danego Pakietu MB TT10, naliczana jest opłata w wysokości 0,01 zł za każde rozpoczęte 10 kb z wykorzystaniem transmisji HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/CDMA. Pakiety Bez Granic 12. Opłaty za Pakiety Bez Granic są zgodne z poniższą tabelą: Pakiet bez Granic Pakiet 40 Bez Granic Pakiet 100 Bez Granic umowy na czas nieokreślony umowy na 12 miesięcy umowy na 24 lub 36 miesięcy Faktyczna kwota do wykorzystania Taryfikacja 20 zł (24,60 zł z VAT) 17 zł (20,91 zł z VAT) 16 zł (19,68 zł z VAT) 40 zł co 1kB 50 zł (61,50 zł z VAT) 45 zł (54,90 zł z VAT) 40 zł 100 zł (123 zł z VAT) 13. Pakiet Bez Granic to pakiet kwotowy do wykorzystania wyłącznie na przesyłanie danych: a) na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora oraz b) we wszystkich sieciach partnerów roamingowych Operatora, działających na terenie Unii Europejskiej. 14. Pakiet Bez Granic jest do wykorzystania na przesyłanie danych na prywatne oraz publiczne APN-y: Internet, wap, wap.orange.pl, za wyjątkiem mms.orange.pl. W ramach Usługi nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 15. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet Bez Granic 40 lub Pakiet Bez Granic 100 może zostać wykorzystany w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po upływie powyższego okresu, niewykorzystany pakiet kwotowy nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, nie może być wykorzystany, a jego wartość nie podlega zwrotowi. Strona 3 z 5

4 Pakiet SMS do Orange (na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange) 16. Opłaty za Pakiet SMS do Orange Pakiet SMS Orange 1) Pakiet 50 SMS Pakiet 100 SMS Pakiet 200 SMS Pakiet 300 SMS Miesięczna opłata abonamentowa 5 zł (6,15 zł z VAT) 10 zł (12,30 zł z VAT) 12 zł (14,76 zł z VAT) Liczba SMS-ów w ramach Pakietu ) Operator informuje, że usługa Pakiet SMS do Orange może być widoczna na fakturze za usługi telekomunikacyjne jako Pakiet SMS onnet. 17. Pakiet SMS do Orange jest do wykorzystania wyłącznie na wysyłanie wiadomości SMS na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange, z wyłączeniem następujących rodzajów SMS-ów: wysyłanych na krajowe oraz międzynarodowe numery stacjonarne, komórkowe numery międzynarodowe, numery specjalne (tzw. SMS Premium rate), numery skrócone oraz bezpłatne. 18. Pakiet SMS do Orange działa wyłącznie na terenie Polski. 19. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet SMS do Orange może zostać wykorzystany w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po upływie powyższego okresu, niewykorzystany Pakiet SMS do Orange nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, nie może być wykorzystany, a jego wartość nie podlega zwrotowi. 20. W przypadku, gdy Pakiet SMS do Orange nie jest aktywny w pełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent otrzyma część SMS-ów oraz obciążony zostanie częścią miesięcznego abonamentu proporcjonalną do czasu, w którym Pakiet SMS do Orange był aktywny. 21. Po wykorzystaniu wszystkich SMS-ów przysługujących w ramach Pakietu SMS do Orange, opłata za jednego SMS-a będzie zgodna z Cennikiem. Pakiet SMS do Wszystkich 22. Opłaty za Pakiet SMS do Wszystkich Pakiet SMS do Wszystkich 1) Miesięczna opłata abonamentowa Liczba SMS-ów w ramach Pakietu Pakiet 50 SMS Pakiet 100 SMS Pakiet 200 SMS Pakiet 300 SMS 15 zł (18,45 zł z VAT) 30 zł (36,90 zł z VAT) 45 zł (55,35 zł z VAT) ) Operator informuje, że usługa Pakiet SMS do Wszystkich może być widoczna na fakturze za usługi telekomunikacyjne jako Pakiet SMS allnet. 23. Pakiet SMS do Wszystkich jest do wykorzystania na wysyłanie wiadomości SMS do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych, z wyłączeniem następujących rodzajów SMS-ów: wysyłanych na krajowe oraz międzynarodowe numery stacjonarne, komórkowe numery międzynarodowe, numery specjalne (tzw. SMS Premium rate), numery skrócone oraz bezpłatne. 24. Pakiet SMS do Wszystkich działa wyłącznie na terenie Polski. 25. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet SMS do Wszystkich może zostać wykorzystany w pierwszej kolejności, najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po upływie powyższego okresu, niewykorzystany Pakiet SMS do Wszystkich nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, nie może być wykorzystany, a jego wartość nie podlega zwrotowi. 26. W przypadku, gdy Pakiet SMS do Wszystkich nie jest aktywny w pełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent otrzyma część SMS-ów oraz obciążony zostanie częścią miesięcznego abonamentu proporcjonalną do czasu, w którym Pakiet SMS do Wszystkich był aktywny. 27. Po wykorzystaniu wszystkich SMS-ów przysługujących w ramach Pakietu SMS do Wszystkich, opłata za jednego SMS-a będzie zgodna z Cennikiem. Strona 4 z 5

5 Indywidualne Pakiety SMS 28. W ramach oferty M2M Operator umożliwia Abonentowi zawarcie Umowy połączonej z jednoczesną aktywacją Indywidualnego Pakietu SMS do Orange lub Indywidualnego Pakiet SMS do Wszystkich. 29. Miesięczna opłata abonamentowa oraz liczba SMS dostępna w ramach danego Indywidualnego Pakietu SMS jest ustalana z Operatorem. 30. W odniesieniu do zasad działania Indywidualnego Pakietu SMS do Orange stosuje się odpowiednio punkty niniejszego Cennika. 31. W odniesieniu do zasad działania Indywidualnego Pakietu SMS do Wszystkich stosuje się odpowiednio punkty niniejszego Cennika. M2M Connect 32. Opłaty za M2M Connect są zgodne z poniższą tabelą: Nazwa pakietu M2M Connect Mini M2M Connect Standard M2M Connect Premium Abonament miesięczny (płatny z góry) 1) 15 zł (18,45 zł z VAT) 49,00 zł (60,27 z VAT) 99,00 zł (121,77 z VAT) Pakiet kwotowy do wykorzystania w ramach abonamentu M2M Connect to usługi nielimitowanego wielkością przesyłanych danych dostępu do Internetu oraz prywatnych APN na terenie Polski, przy ustawieniach APN: Internet, wap oraz APN prywatny (APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). W ramach tych usług nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 34. Prędkość przesyłania danych w ramach danej usługi M2M Connect zależy od technologii przesyłania danych [GPRS albo EDGE, albo 3G (UMTS), albo HSPA, albo w przypadku usługi Orange Hotspot - WLAN], z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z jednej z wymienionych powyżej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu określonej technologii oraz korzystanie z urządzenia ją obsługującego. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. 35. Prędkości przesyłania danych mogą ulec istotnej zmianie (obniżeniu) po przekroczeniu limitu przesłanych danych w jednym okresie rozliczeniowym, co może wpłynąć na jakość korzystania z usługi. Limit wynosi: a) 500 MB w przypadku pakietu M2M Connect Mini, b) 4 GB w przypadku pakietu M2M Connect Standard oraz c) 20 GB w przypadki pakietów M2M Connect Premium. Do powyższych limitów nie są wliczane dane transferowane w ramach usługi Orange Hotspot 36. Abonament miesięczny za usługę M2M Connect nie zawiera puli jednostek taryfowych. Postanowienia końcowe 37. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Cennikiem stosuje się: Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot, Cennik usług w ofercie Plany Korzystne dla Firm oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. z dnia 19 września 2005 roku. Strona 5 z 5

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo