Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów"

Transkrypt

1 Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek

2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczs użytkowni mszyny nleży zwsze przestrzegć podstwowych środków bezpieczeństw. NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko porżeni prądem elektrycznym nie wolno nigdy pozostwić mszyny bez ndzoru, gdy jest włączon. Mszynę nleży zwsze odłączyć od gnizdk elektrycznego po używniu orz przed czyszczeniem. OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poprzeń, pożru, porżeni prądem lub obrżeń personelu: 1. Nie wolno pozwlć n zbwę z mszyną. Nleży zwrócić szczególną uwgę n mszynę, jeśli jest używn w pobliżu dzieci. 2. Mszynę nleży używć wyłącznie zgodnie z przeznczeniem opisnym w instrukcji obsługi. Używć wyłącznie kcesoriów zlecnych przez producent zgodnie z opisem w instrukcji. 3. Nigdy nie wolno obsługiwć mszyny, jeśli m uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie dził prwidłowo, zostł upuszczon lub uszkodzon lbo znlzł się w wodzie. Mszynę nleży przekzć do njbliższego utoryzownego serwisu dl dokonni sprwdzeni, nprwy, regulcji elektrycznej lub mechnicznej. 4. Nigdy nie wolno uruchmić mszyny przy zblokownych otworch wentylcyjnych. Otwory wentylcyjne orz pedł nożny nleży zwsze utrzymywć w czystości, bez zgromdzonych ścinków, kurzu. 5. Nigdy niczego nie nleży wkłdć do żdnego otworu. 6. Nie wolno używć mszyny n zewnątrz pomieszczeń. 7. Nie wolno uruchmić mszyny w pomieszczenich z produktmi erozolowymi lub z tlenem. 8. Aby wyłączyć mszynę, nleży ustwić wyłącznik główny w pozycjij Ο, nstępnie wyjąć wtyczkę z gnizdk sieciowego. 9. Nie wolno wyciągć wtyczki z gnizdk ciągnąc z przewód. Nleży uchwycić wtyczkę, nie przewód. 10. Plce nleży trzymć z dlek od ruchomych części. Szczególną ostrożność nleży zchowć w pobliżu igły mszyny. 11. Zwsze nleży stosowć odpowiednią płytkę ściegową. Używnie niewłściwej płytki może być powodem złmni igły. 12. Nie wolno używć wygiętych igieł. 13. Podczs szyci nie wolno ciągnąć ni popychć mteriłu. Może to spowodowć wygięcie igły, jej złmnie i inne wrie. 14. Podczs wykonywni pewnych czynności w pobliżu igły, tkich jk nwleknie, zmin igły, nwleknie dolnej nitki lub zmin stopki, nleży ustwić wyłącznik mszyny w położenie Ο. 15. Podczs zdejmowni osłon, smrowni orz wykonywni innych czynności serwisowych nleży zwsze odłączyć mszynę od zsilni (gnizdk) elektrycznego. 16. Niniejsz mszyn szyjąc nie jest przeznczon do użytkowni przez dzieci lub osoby nie przeszkolone bez ndzoru. 17. Nleży pilnowć dzieci, by nie bwiły się mszyną. PROSIMY ZACHOWAĆ POWYŻSZE INSTRUKCJE Mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 jest przeznczon do użytku domowego. i

3 GRATULACJE W ZWIĄZKU Z WYBOREM NASZEJ MASZYNY Pństw mszyn jest doskonłą komputerową mszyną do szyci i hftu. Aby w pełni wykorzystć możliwości mszyny zlecmy zpoznnie się z niniejszą instrukcją obsługi. PROSIMY O PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM MASZYNY Dl bezpieczeństw obsługi 1. W czsie szyci nleży uwżnie obserwowć igłę. Nie dotykć koł mszyny, podciągcz nitki, igły ni innych ruchomych. 2. Prosimy pmiętć o wyłączeniu mszyny i odłączeniu przewodu sieciowego, gdy: Prc jest zkończon Nstąpi wymin igły lub innych części Wystąpi wri zsilni podczs używni Mszyn będzie konserwown Mszyn pozostje bez ndzoru 3. Nie kłść niczego n sterowniku nożnym. 4. Mszynę podłączć bezpośrednio do gnizdk sieciowego. Nie używć przewodów przedłużczy. Dl przedłużeni żywotności technicznej 1. Podczs przechowywni mszyny nleży unikć bezpośredniego świtł słonecznego lub dużej wilgotności. Nie wolno użytkowć ni nie przechowywć mszyny w pobliżu grzejnik, żelzk, lmpy hlogenowej lub innych gorących urządzeń. 2. Do czyszczeni obudowy nleży używć neutrlnych mydeł lub detergentów. Benzyn, rozcieńczlnik orz proszki do szorowni mogą uszkodzić obudowę orz mszynę. Nie powinny być nigdy używne. 3. Nie wolno upuszczć lub uderzć mszyny. 4. Przed wyminą lub montżem jkichkolwiek zespołów, stopek dociskowych, igły lub innych nleży zpoznć się z opisem odpowiednich czynności w instrukcji obsługi. Dl nprwy lub regulcji W przypdku wystąpieni problemów lub konieczności dokonni regulcji nleży njpierw zpoznć się z tbelą dotyczącą usuwni problemów znjdującą się n końcu niniejszej instrukcji. Jeśli problemu, mimo zstosowni się do podnych wskzówek, nie udje się rozwiązć, nleży skonsultowć się z loklnym sprzedwcą firmy Brother. Dodtkowe informcje dotyczące mszyny i uktulnień znjdują się n stronie internetowej lub Zwrtość niniejszej instrukcji orz prmetry techniczne mszyny mogą ulec zminie bez uprzedzeni. ii

4 GŁÓWNE ROZDZIAŁY INSTRUKCJI CECHY SPECJALNE Kontrol opercji orz pordy n dużym ekrnie LCD Przygotownie dolnej nitki jednym dotknięciem Automtyczne nprężenie nitki powoduje, że nie m potrzeby szyci próbnego Automtyczne nwleknie ułtwi i przyspiesz nwleknie Przygotownie Zpoznnie z dziłniem poszczególnych elementów mszyny Podstwy szyci Wyjśnienie dotyczące przygotowni do szyci orz podstwowych czynności obsługi szyci Rozdził 1 Rozdził 2 Stron 7 Stron 37 Ściegi użytkowe Pond 100 często używnych ściegów użytkowych Hftownie Ściegi dekorcyjne Ściegi dekorcyjne i jk z nich korzystć Rozdził 3 Rozdził 4 Stron 47 Stron 97 Mksymlnie pole hftu 30 cm x 18 cm dl dużych projektów Rozdził 5 Edycj hftów Wzory mogą być łączone, obrcne, powiększne... jk zmienić i bwić się ukłdniem hftów Rozdził 6 Stron 125 Stron 175 My Custom Stitch Obsług mszyny, możliwe błędy obsługi Rozdził 7 i wdliwe dziłnie Rozdził 8 Stron 199 Stron 209 Tworzenie oryginlnych ściegów dekorcyjnych Dodtek iii

5 JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI W Rozdzile 1 orz Rozdzile 2 wyjśnione są podstwowe procedury obsługi mszyny dl osób używjących mszyny szyjącej po rz pierwszy. Jeśli chcemy szyć ściegmi użytkowymi lub ściegmi dekorcyjnymi, nleży przeczytć Rozdził 1 orz 2, nstępnie przejść do Rozdziłu 3 (Ściegi użytkowe) lub Rozdziłu 4 (Ściegi dekorcyjne). Gdy chcemy hftowć, nleży po przeczytniu Rozdziłu 1 orz 2 przejść do Rozdziłu 5 (Hftownie). Po zrozumieniu informcji z Rozdziłu 5 możn przejść do Rozdziłu 6 (Edycj hftowni) dl zpoznni się z odpowiednimi funkcjmi edytowni hftów. Jeśli, w czsie użytkowni mszyny, znjdzie się coś, czego Pństwo nie rozumiecie lub chcecie się dowiedzieć więcej, nleży zjrzeć do indeksu n końcu instrukcji obsługi, co w połączeniu ze spisem treści pozwoli odnleźć odpowiednią część niniejszej instrukcji. Rozdził 3 Aby szyć ściegi użytkowe, znkowe lub dekorcyjne Rozdził 1 Rozdził 2 Rozdził 4 Przygotownie do hftowni Rozdził 1 Rozdził 2 Rozdził 5 Rozdził 6 iv

6 Spis treści SPIS TREŚCI WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...i GŁÓWNE ROZDZIAŁY INSTRUKCJI iii JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI......iv NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE...1 Mszyn... 1 Okolice igły i stopki dociskowej... 2 Zespół hftowni Przyciski obsługi Akcesori Opcje Rozdził 1 Przygotownie 7 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZNIE MASZYNY...8 EKRAN LCD...9 Używnie przycisku ustwini trybu mszyny Używnie przycisku trybu prcy mszyny Używnie przycisku wyjśnini wzoru NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI...19 Nwijnie szpulki Zkłdnie szpulki Wyciągnie dolnej nitki NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI...25 Nwleknie z użyciem przycisku Automtic Threding Nwleknie ręczne Używnie podwójnej igły Używnie nitek o szybkim odwijniu ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ...32 Zdejmownie stopki dociskowej Zkłdnie stopki dociskowej Zkłdnie stopki kroczącej ZMIANA IGŁY...34 Rozdził 2 Podstwy szyci 37 SZYCIE Szycie ściegu Szycie ściegów wzmcnijących Szycie krzywych Zmin kierunku szyci Szycie ciężkich mteriłów Szycie lekkich mteriłów USTAWIENIA ŚCIEGU...42 Ustwinie szerokości ściegu Ustwinie długości ściegu Ustwinie nprężeni nitki UŻYTECZNE FUNKCJE...44 Automtyczne szycie ściegów wzmcnijących Automtyczne obcinnie nitki Blokownie ekrnu Rozdził 3 Ściegi użytkowe 47 WYBIERANIE ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH...48 Wybiernie ściegu Zpisywnie ustwień ściegu Używnie przycisku wyboru rodzju szyci SZYCIE ŚCIEGÓW...53 Ściegi proste Szew zkryty Zbiernie Szew płski Pintuck Ściegi zygzkowe Elstyczne ściegi zygzkowe Obrębinie Pikownie Kryt mereżk Aplikcj Ściegi muszelkowe Ściegi łukowe Szycie wierzchnie Ściegi mrszczeni Fgotownie Przyszywnie tśmy lub gumy Pochodne ściegowe dziurki n guziki ściegowe dziurki n guziki Rygle Przyszywnie guzik Oczko Szycie wielokierunkowe (ścieg prosty i zygzkowy) Wszywnie zmk błyskwicznego Rozdził 4 Ściegi dekorcyjne 97 WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Wybiernie wzorów ściegów dekorcyjnych / 7mm wzorów dekorcyjnych / wzorów ściegów stynowych / 7mm wzorów stynowych / ściegu krzyżowego / użytkowych ściegów dekorcyjnych Znki lfbetu SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW Szycie elegnckich wykończeń Szycie podstwowe Wykonywnie regulcji EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Zmin wielkości Zmin długości (tylko dl 7 mm ściegów stynowych) Tworzenie pionowego odbici lustrznego Tworzenie poziomego odbici lustrznego Ciągłe szycie wzoru Zmin gęstości nitki (tylko dl wzorów stynowych Kontrol obrzu ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW Przed łączeniem Łączenie różnych wzorów ściegów Łączenie dużych i młych wzorów ściegów Łączenie poziomych odbić lustrznych ściegów Łączenie wzorów ściegów o różnej długości Wykonywnie schodkowych wzorów ściegów (tylko dl 7 mm wzorów stynowych) UŻYANIE FUNKCJI PAMIĘCI Uwgi dotyczące dnych ściegu Zpisywnie wzorów ściegów do pmięci mszyny Zpisywnie wzorów ściegów n nośnik USB (dostępny w hndlu) Zpisywnie wzorów ściegów w komputerze Wczytywnie wzorów ściegów z pmięci mszyny Wczytywnie z nośnik USB Wczytywnie z komputer Rozdził 5 Hftownie 125 PRZED HAFTOWANIEM Hftownie krok po kroku Zkłdnie stopki hftowni W Zkłdnie zespołu hftowni WYBIERANIE WZORÓW Wybiernie wzorów hftowni /wzorów obwiedniowych /wzorów ściegów krzyżowych / wzorów lfbetu kwitowego Wybiernie wzorów znków lfbetu Wybiernie wzorów rmkowych Wybiernie wzorów z krt hftowni Wybiernie wzorów z nośnik USB/komputer PRZEGLĄD EKRANU SZYCIA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Zkłdnie stbiliztorów prsownych (z tyłu) do mteriłu

7 Spis treści Zkłdnie mteriłu w tmborku Hftownie młych mteriłów lub brzegów mteriłu ZAKLADANIE TAMBORKA ZATWIERDZANIE POŁOŻENIA WZORU Kontrol położeni wzoru Przeglądnie kompletnego wzoru SZYCIE WZORU HAFTOWANIA Szycie elegnckich wykończeń Szycie wzorów hftowni Szycie wzorów hftowni z użyciem plikcji REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA Jeśli kończy się doln nitk Jeśli nitk zryw się podczs szyci Rozpoczęcie od początku Przywrcnie hftowni po wyłączeniu zsilni WYKONYWANIE REGULACJI HAFTOWANIA Regulcj nprężeni nitki Używnie funkcji utomtycznego obcinni nitki Używnie funkcji obcinnie nitki Regulcj prędkości hftowni Zmin wyświetlcz koloru nitki Zmin wyświetlcz tmbork MODYFIKOWANIE WZORU Zmin położeni wzoru Zestwinie wzoru i igły Zmin wielkości Obrcnie wzoru Tworzenie poziomego odbici lustrznego Zmin gęstości (tylko dl znków lfbetu i wzorów rmkowych) Zmin kolorów wzorów znków lfbetu UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące dnych hftowni Zpisywnie wzorów hftowni w pmięci mszyny Zpisywnie wzorów hftowni n nośniku USB (dostępnym w hndlu) Zpisywnie wzorów hftowni w komputerze Wczytywnie wzorów hftowni z pmięci mszyny Wczytywnie z nośnik USB Wczytywnie z komputer APLIKACJE HAFTOWANIA Używnie wzoru rmkowego dl wykonni plikcji (1) Używnie wzoru rmkowego dl wykonni plikcji (2) Rozdził 6 Edycj hftowni 175 WYJAŚNIENIE FUNKCJI WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI Wybiernie wzorów hftowni / wzorów pochodnych / wzorów obwiedniowych / wzorów ściegów krzyżowych / wzorów lfbetu roślinnego / wzorów rmkowych Wybiernie wzorów znków lfbetu EDYTOWANIE WZORÓW Przesuwnie wzoru Obrcnie wzoru Zmin wielkości wzoru Usuwnie wzoru Zmin konfigurcji wzorów znków lfbetu Zmin odstępów znków lfbetu Zmin koloru kżdego znku lfbetu we wzorze Zmin koloru nitki Tworzenie tbeli nitek użytkownik Wybiernie koloru z tbeli nitek użytkownik Projektownie wzorów powtrzlnych Po edycji ŁĄCZENIE WZORÓW Edytownie wzorów łączonych Szycie wzorów łączonych UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Rozdził 7 MY CUSTOM STITCH 199 PROJEKTOWANIE WZORU WPROWADZANIE DANYCH ŚCIEGU UŻYWANIE ZAPISANYCH WZORÓW UŻYTKOWNIKA Zpisywnie wzorów użytkownik n liście Wczytywnie zpisnych ściegów Rozdził 8 Dodtek 209 OBSŁUGA I KONSERWACJA Czyszczenie ekrnu LCD Czyszczenie obudowy mszyny Czyszczenie bieżni REGULACJA EKRANU Zbyt mł widoczność n ekrnie Wdliwe dziłnie pnel dotykowego USUWANIE PROBLEMÓW KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH SPECYFIKACJE UAKTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA MASZYNY Procedur uktulnini z użyciem nośnik USB Procedur uktulnini z użyciem komputer KARTA USTAWIANIA ŚCIEGU INDEX

8 NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE Poniżej opisno nzwy różnych części mszyny i ich funkcje. Przed użyciem mszyny nleży uwżnie zpoznć się z opismi dl zpoznni się z elementmi mszyny. Mszyn Widok z przodu Widok z prwej strony/od tyłu n m l b k c j h f k i ei j m b g e d f c Pokryw górn Nleży otworzyć pokrywę, by nwlec nić lub nwinąć szpulkę. b Obcincz nitki Aby obciąć końcówkę nici po przewleczeniu przez igłę, nleży przełożyć ją przez obcincz i pociągnąć w dół. c Zespół płskiego łoż z pojemnikiem n kcesori W pojemniku możn przechowywć stopki dociskowe i szpuleczki. Podczs szyci mteriłów cylindrycznych nleży zdjąć płskie łoże. d Przyciski obsługi (6 przycisków) orz sterownik prędkości Z pomocą tych przycisków orz suwk (wybór włściwej prędkości szyci) nleży obsługiwć mszynę. e Mocownie dźwigni podnośnik stopki (kolnówki) Do szczeliny nleży wprowdzić dźwignię kolnówki. f Podnośnik kolnowy Z pomocą podnośnik kolnowego unoszon I opuszczn jest stopk dociskow. g LCD (wyświetlcz ciekło krystliczny) N wyświetlczu LCD pojwiją się ustwieni dl wybrnego wzoru orz komunikty o błędch. h Przelotk (hczyk) prowdzeni nitki Podczs nwlekni górnej nitki nleży przewlec nitkę wokół hczyk. i Nsdk szpulki Użyć nsdki dl zblokowni szpulki. j Trzpień szpulki Umieścić szpulkę nitki n trzpieniu. k Szpulownik Użyć szpulownik dl nwijni szpulki. l Dodtkowy trzpień n szpulkę Użyć tego trzpieni dl ustwieni dodtkowej szpulki nici podczs szyci podwójną igłą. m Przelotk (blszk) prowdzeni nitki podczs nwijni szpulki Podczs nwijni szpulki nleży przewlec nitkę wokół przelotki. n Krążek nprężni wstępnego Podczs nwijni szpulki nleży owinąć nitkę wokół krążk nprężni wstępnego. g h l Uchwyt Mszynę nleży przenosić korzystjąc z tego uchwytu. b Koło zmchowe mszyny Obrcć koło ku sobie dl unoszeni i opuszczni igły. c Szczelin n krtę pmięci (krtridż) ze wzormi hftów Do szczeliny możn wprowdzić krtridż (sprzedwne oddzielnie). d Port wtykowy USB dl nośnik dnych Aby przesłć wzory z lub do nośnik USB nleży podłączyć nośnik USB bezpośrednio do wtyku USB. e Port wtykowy USB dl komputer Aby przesyłć dne do lub z komputer nleży podłączyć kbel USB do tego portu. f Uchwyt n pióro dotykowe Uchwyt służy do zmocowni piór dotykowego, jeśli nie jest ono używne. g Włącznik główny zsilni Używć włącznik dl włączni i wyłączni mszyny. h Wtyk Jck Do wtyku podłączyć przewód zsiljący. i Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego Przełącznik służy do opuszczni ząbków trnsporter. j Dźwigni stopki dociskowej Unoszenie lub opuszcznie dźwigni powoduje unoszenie lub opuszcznie stopki dociskowej. k Krtk wentylcyjne Krtk wentylcyjn umożliwi przepływ powietrz wokół silnik. Nie zkrywć niczym krtki podczs używni mszyny. l Sterownik nożny z przewodem (pedł nożny) Wciskć sterownik nożny dl regulowni prędkości mszyny. m Wtyk sterownik nożnego Podłączyć wtyczkę sterownik nożnego do tego wtyku. 1

9 NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE Okolice igły i stopki dociskowej Zespół hftowni i f e g g e f d b h c d c Uchwyt stopki dociskowej Stopk dociskow jest montown w uchwycie. b Stopk dociskow Stopk wprowdz stły docisk mteriłu podczs szyci. Złożyć stopkę dostosowną do wykonywnego ściegu. c Trnsporter ząbkowy (ząbki) Trnsporter ząbkowy przesuw mterił w kierunku szyci. d Pokryw bębenk Otworzyć pokrywę bębenk dl złożeni szpulki. e Wkręt dociskowy igły Wkręt dociskowy służy do mocowni igły. f Dźwigni dziurki n guzik Dźwigni t używn jest wrz ze stopką dl 1-stopniowej dziurki dl wykonywni tkich dziurek. g Wodziki nitki n igielnicy Górną nitkę nleży przewlec przez dw wodziki n igielnicy. h Płytk ściegow Płytk ściegow posid znczniki pomgjące wykonywć proste szwy. i Wkręt uchwytu stopki dociskowej Z pomocą tego wkręt mocown jest stopk. Kretk uchwytu tmbork Kretk utomtycznie przesuw tmborek podczs hftowni. b Przycisk zwlnini (znjdujący się pod zespołem hftowni) Wcisnąć ten przycisk dl zdjęci zespołu hftowni. c Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego Przełącznik służy do unoszeni lub opuszczni trnsporter ząbkowego przy złożonym zespole hftowni. d Podłączenie zespołu hftowni Podłączenie nleży podłączyć do portu wtykowego podczs zkłdni zespołu hftowni. e Uchwyt tmbork Tmborek nleży złożyć w uchwycie. f Dźwigni blokując tmborek Wcisnąć dźwignię do dołu dl zmocowni tmbork. OSTRZEŻENIE Po złożeniu tmbork w uchwycie nleży upewnić się, że dźwigni jest prwidłowo opuszczon. Uwg Nleży upewnić się, że przełącznik położeni trnsporter ząbkowego znjduje się po prwej stronie podczs hftowni. Przy zmocownym zespole hftowni możn tkże wykonywć ściegi użytkowe i dekorcyjne. Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego ustwić w odpowiednim położeniu. 2

10 NAZWY CZĘŚĆI MASZYNY I ICH FUNKCJE Przyciski obsługi Akcesori Nleży unieść górę łoż płskiego, by otworzyć pojemnik n kcesori. Przycisk Strt/Stop Po wciśnięciu tego przycisku mszyn wykon kilk ściegów przy młej prędkości, nstępnie zczyn szycie z prędkością ustwioną sterownikiem. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje ztrzymnie mszyny. Aby szyć z njmniejszą prędkością, nleży wcisnąć i przytrzymć przycisk Przycisk zmieni kolor w zleżności od trybu prcy mszyny. Zielony: Czerwony: mszyn jest gotow do szyci. mszyn nie może szyć. b Przycisk Reverse/Reinforcement Stitch Aby wykonć kilk ściegów wzmcnijących n początku i n końcu szyci nleży użyć tego przycisku. Po wciśnięciu przycisku mszyn wykon 3 ściegi w jednym miejscu i ztrzym się utomtycznie. Dl prostych i zygzkowych wzorów ściegów ze ściegmi wykonywnymi wstecz, mszyn wykon ściegi wstecz przy młej prędkości w czsie, gdy przycisk jest wciśnięty (ściegi szyte są w przeciwnym kierunku). c Przycisk Needle Position Pozycjonownie igły. Przycisk ten możn używć podczs zminy kierunku szyci lub w czsie precyzyjnego szyci w młych obszrch. Wcisnąć przycisk dl uniesieni lub obniżeni położeni igły. Wcisnąć przycisk dwukrotnie dl wykonni pojedynczego ściegu. d Przycisk Thred Cutter Cięcie nici. Po skończeniu ściegu wciśnięcie przycisku spowoduje utomtyczne obcięcie nitki. e Przycisk Presser Foot Lifter Podnoszenie/opuszcznie stopki przez nciśnięcie guzik. Wcisnąć przycisk dl opuszczeni stopki. Ponownie wcisnąć przycisk dl uniesieni stopki. Stopkę możn unieść w njwyższe położenie wciskjąc ten przycisk. f Sterownik prędkości szyci Z pomocą tego sterownik regulown jest prędkość szyci. Przesunąć suwk w lewo dl szyci przy niższych prędkościch. Przesunąć suwk w prwo dl szyci przy większych prędkościch. Początkujący powinni szyć przy mlej prędkości. g Przycisk Automtic Threding Użyć przycisku dl utomtycznego nwlekni igły. Akcesori znjdują się w wlizce do przenoszeni zespołu hftowni. Aby otworzyć wlizkę nleży odczepić dw ztrzski. Aby ponownie zmknąć wlizkę nleży wcisnąć ztrzski. Ztrzski OSTRZEŻENIE Nie wciskć przycisku obcinni nitki już po obcięciu nitki. Może nstąpić złmnie igły, nitki mogą się zpętlić lub może nstąpić uszkodzenie mszyny. 3

11 NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE Akcesori /11 2 igły 90/14 2 igły 90/14 2 igły: Igł z czubkiem kulkowym

12 NAZWY CZĘŚCI MASZYNY I ICH FUNKCJE Kod części Nr Nzw części U.S.A./ Knd Inne 1 Stopk dziurek n guziki A X Stopk hftowni W XC Stopk obrębini G XC Stopk monogrmow N X Stopk zmk błyskw. I X Stopk zygzk J (w mszynie) XC Stopk ściegu krytego R X Stopk mocowni guzik M Stopk krocząc SA140 F033N:XC Stopk z nożem bocznym SA177 F054:XC Stopk swobodnego pikowni SA129 F005N:XC Rozcincz szwu X Szpulk 10 SA156 SFB:XA Zestw igieł X Podwójn igł X Nożyczki Ołówek Szczotk do czyszczeni X Punktk oczkowy Śrubokręt (duży) X Śrubokręt (mły) X Nsdk n szpulkę (mł) Nsdk n szpulkę (średni) 2 X Nsdk n szpulkę (duż) Pionowy trzpień n szpulkę XC Filc dl szpulki X Śrubokręt w kszt. krążk XC Sitk n szpulkę XA Zestw tmbork (mły) H 2 SA437 EF73:XC cm W 6 cm (H 1 inch W 2-1/2 cli) 30 Zestw tmbork SA438 FE74:XC (średni) H 10 cm W 10 cm (H 4 inches W 4 cli) 31 Zestw tmbork (duży) H 18 SA439 EF75:XC cm W 13 cm (H 7 inches W 5 cli) 32 Zestw tmbork (brdzo SA440 EF76:XC duży) H 30 cm W 18 cm (H 12 inches W 7 cli) 33 Sterownik nożny XC Osłon płytki ściegowej XA hftowni 35 Arkusz w krtkę SA507 GS3:X Pióro dotykowe (stylus) XA Podnośnik kolnowy XA Kbe lusb XC Bębenek (różowy wkręt) XC Płytk ściegow do pr. ściegu XC Osłon szpulki (z jednym XC otworem) 42 Doln nitk hftowni SA-EBT EBT-CEN: X Mterił stbilizujący SA519 BM3:X Instrukcj obsługi XC Pordnik skrócony XC Wlizk do przenoszeni XC zespołu hftowni 47 Obudow XC Zpmiętć (Tylko dl USA) Sterownik nożny: Model S Ten sterownik możn używć z mszyną o modelu Innov-ís4000D/NV4000D. Zpmiętć Zwsze nleży używć kcesoriów przeznczonych dl tej mszyny. Wkręt uchwytu stopki dociskowej jest dostępny u utoryzownego sprzedwcy (Kod części XA ). Akcesori 33, 44 i 45 możn przechowywć w obudowie mszyny. 5

13 NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE Opcje Prt Code No. Prt Nme U.S.A./ Others Cnd 3 No. 40 Sporty 3 SA340 XA No. 41 Alfbet renesnsowy SA341 XA No. 42 Frm SA342 XA No. 43 Wzory wiktorińskie SA343 XA No. 44 Koronk 2 SA344 XA No. 45 Zdobnicze SA345 XA No. 46 Zwierzęt Austrlii SA346 XA No. 47 Motyle SA347 XA No. 48 Kwity Austrlii SA348 XA No. 49 Sztuk ludow SA349 XA Kod części No. 50 Firy & Florl SA350 XA Nr Nzw U.S.A./ No. 52 Niedźwidki SA352 XA Inne No. 53 Scen SA353 XA Doln nitk hftowni (bił) SA-EBT X No. 54 Czs wypoczynku SA354 XA No. 55 Ogród SA355 XA Doln nitk hftowni (czrn) SAEBT999 XC No. 56 Azjtyckie SA356 XC Mterił stbilizujący SA519 X Stbiliztor rozp. w wodzie SA520 X Krty (krtridże) ze wzormi hftów No. 1 Alfbet SA298 X No. 2 Wzory kwitowe SA299 X No. 3 Dinozury SA300 X No. 6 Moskowitz s World SA303 X No. 7 Życie n wsi SA304 X No. 8 Wkcje SA305 X No. 9 Hobby Crft SA306 X No. 10 Monogrm Emblem SA307 X No. 11 Rmki SA311 XA No. 12 Trnsport SA312 XA No. 13 Sporty SA313 XA No. 14 Duże rośliny SA314 XA No. 16 Koty i psy SA316 XA No. 19 wzory nmrynistyczne SA319 XA No. 20 Petite Designs SA320 XA No. 21 Needlework SA321 XA No. 22 Duże pikownie SA322 XA No. 23 Biłe n biłym SA323 XA No. 25 Koty SA325 XA No. 27 Ptki SA327 XA No. 28 Św. Bożego Nrodzeni SA328 XA No. 29 Koronki SA329 XA No. 30 Dzikie zwierzęt SA330 XA No. 31 Duże rośliny II SA331 XA No. 32 Instrumenty muzyczne SA332 XA No. 33 Drzew SA333 XA No. 35 Koty i psy II SA335 XA No. 36 Owoce i wrzyw SA336 XA No. 37 Alfbet do plikcji SA337 XA No. 38 Anioły SA338 XA No. 39 Twrze llek SA339 XA No. 57 Św. Bożego Nrodzeni SA357 XC No. 58 New Quilt Trditions SA358 XC No. 60 Zbwy ltem SA360 XC No. 61 Upiększnie bluzek SA361 XC No. 62 Znki zodiku SA362 XC No. 63 Bunny SA363 XC No. 64 Wzory Bbci SA364 XC No. 65 Red Work SA365 XC No. 66 Pop Mix SA366 XC No. 67 Home Dec Collection SA367 XC No. 68 Kolekcj 1 wzorów hftu krzyżowego SA368 XC No. 69 Motywy sportowe SA369 XC No. 70 Kolekcj 2 wzorów hftu krzyżykowego SA370 XC Zpmiętć W mszynie możn wykorzystć dowolną z wymienionych wyżej krt hftowni. Pewne prmetry mogą się zmienić bez uprzedzeni. Uwg Krty hftowni zkupione w innych krjch mogą nie dziłć w tej mszynie. 6

14 Rozdził 1 Przygotownie WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE MASZYNY... 8 EKRAN LCD... 9 Przyciski funkcyjne...10 Używnie przycisku trybu ustwini mszyny Regulcj jsności ekrnu...15 Wybór język wyświetlcz Używnie przycisku trybu dziłni mszyny Używnie przycisku opisu wzoru NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI Nwijnie szpulki Używnie dodtkowego trzpieni szpulki...19 Używnie trzpieni szpulki...21 Zkłdnie szpulki Wyciągnie dolnej nitki NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI Nwleknie z pomocą przycisku Automtic Threding Nwleknie ręczne Używnie trybu podwójnej igły Używnie nitek o szybkim odwijniu Używnie sitki n szpulce...31 Używnie pionowego trzpieni szpulki...31 ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ Zdejmownie stopki Zkłdnie stopki Zkłdnie stopki kroczącej ZMIANA IGŁY Informcje n temt igły...36 Połączeni tknin/nitk/igł...36

15 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE MASZYNY WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE MASZYNY OSTRZEŻENIE Do zsilni używć tylko stndrdowego zsilni elektrycznego. Używnie innego zsilni może spowodowć pożr, porżenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie mszyny. Mszynę nleży wyłączyć i wyjąć wtyczkę w nstępujących przypdkch: Po używniu mszyny Gdy zniknie npięcie podczs użytkowni Gdy mszyn nie prcuje prwidłowo z powodu złego podłączeni lub rozłączeni Podczs burzy OSTRZEŻENIE Nie używć przedłużczy lub rozgłęźników z podłączonymi innymi urządzenimi. Może to spowodowć pożr lub porżenie prądem. Nie dotykć wtyczki mokrymi rękmi. Może wystąpić prżenie prądem. Podczs wyłączni wtyczki nleży zwsze njpierw wyłączyć (OFF) mszynę. Zwsze nleży uchwycić z wtyczkę podczs wyjmowni jej z gnizdk. Ciągnięcie z przewód może spowodowć jego uszkodzenie lub może być przyczyną pożru lub porżeni prądem. Chronić przewód przed przecięciem, uszkodzeniem, nie modyfikowć, ndmiernie zginć lub skręcć. Nie umieszczć ciężkich rzeczy n przewodzie. Chronić przewód przed ngrzewniem. Wszystko to może uszkodzić przewód lub być przyczyną pożru lub porżeni prądem elektrycznym. Jeśli przewód lub wtyczk zostną uszkodzone nleży zlecić utoryzownemu sprzedwcy nprwę, przed kontynucją użytkowni. Jeśli mszyn nie będzie użytkown przez dłuższy czs nleży wyjąć wtyczkę. W przeciwnym wypdku istnieje groźb pożru. Jeśli mszyn pozostje bez ndzoru nleży lbo wyłączyć główny wyłącznik, lbo wyjąć wtyczkę z gnizdk sieciowego. Podczs serwisowni mszyny lub podczs zdejmowni osłon lub wyminy żrówek nleży odłączyć mszynę. 1. Przewód włożyć do wtyku, nstępnie włożyć wtyczkę do gnizdk sieciowego. 2. Aby włączyć mszynę nleży przełączyć główny wyłącznik zsilni w pozycję I. b Główny wyłącznik zsilni b Przewód zsiljący b OFF (wyłączony) b ON (włączony) 3. Aby wyłączyć mszynę nleży przełączyć wyłącznik główny w pozycję O. 8

16 EKRAN LCD EKRAN LCD Podczs włączni mszyny, n ekrnie wyświetlon zostnie nzw mszyny. Dotknąć ekrn, by wyświetlić ścieg pomocniczy. Automtycznie wybierny jest ścieg prosty Stright stitch (left) (1-01). Wcisnąć plcem przycisk dl wyboru wzoru ściegu, funkcji mszyny lub czynności wskznej dnym przyciskiem. Uwg Gdy w mszynie zinstlown jest płytk igłow dl prostego ściegu, igłą przesunie się utomtycznie w położenie środkowe. Zpmiętć Ekrn możn dotykć tylko plcem lub z pomocą złączonego piór dotykowego. Nie używć ostrych ołówków, śrubokręt lub innych twrdych lub ostrych przedmiotów. Nie m potrzeby silnego nciskni ekrnu. Zbyt silne nciśnięcie lub wciśnięcie ostrym przedmiotem może uszkodzić ekrn. b c d e f Pokzuje ustwienie trybu pojedynczej lub podwójnej igły orz położenie ztrzymni igły. Pojedyncz igł/dolne położenie Pojedyncz igł/górne położenie Podwójn igł/dolne położenie Podwójn igł/górne położenie b Pokzuje kod stopki dociskowej. Przed szyciem nleży złożyć wskzną n wyświetlczu stopkę. c Pokzuje nzwę I numer kodowy wybrnego ściegu. d Pokzuje podgląd wybrnego ściegu. e Pokzuje wzory ściegów. f Pokzuje dodtkowe strony, które mogą być wyświetlone. * Wszystkie funkcje przycisków ekrnu LCD są opisne w tbeli funkcje przycisków n nstępnej stronie. 9

17 EKRAN LCD Funkcje przycisków b c d e f i g h j l n q s k m o r t p u Nr Wyświetlcz Nzw Wyjśnienie Stron Przycisk ściegu pomocn. Wcisnąć ten przycisk dl wybrni ściegu prostego, zygzk, dziurki n guzik, ścieg zkryty lub innych ściegów 48 b Przycisk ściegu znkowego / dekorcyjnego Wcisnąć ten przycisk dl wyboru ściegu znkowego lub dekorcyjnego. 98 c Przycisk hftowni Złożyć tmborek i wcisnąć ten przycisk dl hftowni. 130 d Przycisk edycji Wcisnąć ten przycisk, by łączyć wzory hftowni. Z pomocą funkcji edycji hftowni możn tworzyć włsne wzory hftowni. hftowni e Przycisk wyboru rodzju szyci Wcisnąć dl uzyskni pomocy dotyczącej wyboru odpowiedniego wzoru ściegu 51 Orz dl uzyskni instrukcji pomocniczych dotyczących szyci dnego wzoru ściegu. Przycisk ten jest brdzo pomocny dl początkujących. 177 f g h Przycisk wyjśnień dotyczących ściegu Przycisk utomtycznego ściegu wzmcnijącego Przycisk utomtycznego obcinni nitki Wcisnąć ten przycisk dl zpoznni się z wyjśnienimi dotyczącymi wybrnego wzoru. 18 Wcisnąć ten przycisk dl użyci utomtycznego szyci wzmcnijącego (ściegów przeciwnych). Jeśli przycisk zostnie wciśnięty przed szyciem, 44 mszyn utomtycznie wykon ściegi wzmcnijące n początku i n końcu szyci. Wcisnąć ten przycisk dl wprowdzeni funkcji utomtycznego obcinni nitki. Automtyczne obcinnie nitki nleży wprowdzić przed szyciem, by 45 Mszyn wykonł utomtycznie ściegi wzmcnijące (przeciwne) n Początku i n końcu szyci i obcięł nitki po szyciu. 10

18 EKRAN LCD Nr Wyświetlcz Nzw Wyjśnienie Stron i Wyświetlcz 48 wyboru ściegu Wcisnąć odpowiedni dl dnego wzoru przycisk. Z pomocą zmienić ekrny wyboru. 1 j Przycisk blokowni ekrnu Wcisnąć przycisk dl zblokowni ekrnu. Gdy ekrn jest zblokowny, tkie prmetry jk długość i szerokość ściegu są zblokowne i nie mogą być 46 zmienione. Ncisnąć ponownie dl odblokowni ustwień.. k Przycisk obrzu Wcisnąć ten przycisk dl wyświetleni powiększonego obrzu wybrnego wzoru ściegu. 49 l Przycisk obrzu lustrznego Przycisk służy do utworzeni odbici lustrznego wybrnego wzoru. Jeśli przycisk jest podświetlony n szro, nie możn uszyć lustrznego odbici wybrnego wzoru 49 m Przycisk wyboru trybu igłowego (pojedyncz / podwójn) Wcisnąć ten przycisk dl wyboru szyci podwójną igłą. Kżdorzowe wciśnięcie przycisku spowoduje zminę z trybu jedno- n dwuigłowy. 29 Jeśli przycisk podświetlony jest n szro, nie możn uszyć wybrnego wzoru w trybie podwójnej igły. n Przycisk resetowni Wcisnąć ten przycisk by przywrócić stndrdowe ustwieni ściegu o Przycisk wyszukiwni Wcisnąć przycisk dl wyszukni zpisnego wzoru. 51 p Przycisk zpisu do Zmienić ustwieni wzoru ściegu (szerokość zygzk, długość ściegu, do pmięci nprężenie nitki, utomtyczne obcinnie nitki lub utomtyczne ściegi wzmcnijące), nstępnie zpisć ustwieni poprzez wciśnięcie tego przycisku. Dl pojedynczego wzoru możn zpisć pięć ustwień 50 q Pokzuje szerokość zygzk I długość ściegu ktulnie wybrnego wzoru. Przycisk szerokości i Możn zwiększć lub zmniejszć szerokość i długość. długości ściegu 49 r Przycisk nprężeni Pokzuje ustwienie nprężni nitki dl ktulnie wybrnego wzoru. Nprężenie nitki 43 jest zwykle ustwine utomtycznie. Z pomocą przycisków plus i minus możn zmienić ustwieni nprężeni nitki. s t Przycisk trybu ustwini Przycisk trybu prcy mszyny Wcisnąć przycisk dl zminy położeni ztrzymni igły, włączeni/wyłączeni brzęczyk, ustwić wzór lub ekrn i zmienić inne ustwieni mszyny. Wcisnąć przycisk dl uzyskni wyjśnień dotyczących nwlekni, nwijni szpulki, zminy stopki dociskowej orz użytkowni mszyny u Przycisk zminy stopki / igły Wcisnąć przycisk przed zminą igły, stopki, itp. Przycisk blokuje wszystkie funkcje przycisków dl zpobieżeni przed prcą mszyny

19 EKRAN LCD Używnie przycisku trybu ustwini mszyny Wcisnąć dl dokonni zminy stndrdowych ustwień mszyny (położenie ztrzymni igły, prędkość hftowni, wyświetlcz, itp.). Wcisnąć, lub dl wyświetleni różnych ekrnów ustwień. Zpmiętć Funkcj t będzie dostępn w przyszłości. Wcisnąć lub dl wyświetleni różnych ekrnów ustwień. Ustwieni szyci b c d Wybór, czy do regulcji szerokości zygzk używny będzie sterownik prędkości (ptrz stron 70). b Regulcj wzorów znkowych lub dekorcyjnych (ptrz stron 103). c Regulcj wysokości stopki dociskowej. (Ustlić wysokość stopki, gdy stopk jest uniesion.) d Regulcj docisku stopki. (Im wyższ liczb, tym większy będzie docisk. Dl normlnego szyci ustwić docisk n 3.) 12

20 EKRAN LCD Ustwieni ogólne 1 b c d e f g h i j Zmin jsności LCD (ptrz stron 15). b Wybór położeni ztrzymni igły (położenie igły, gdy mszyn nie prcuje) w górze lub n dole. c Włącznie /wyłącznie brzęczyk ON/OFF. d Włącznie / wyłączni (ON/OFF) oświetleni rejonu igły i rejonu prcy. e Włącznie /wyłącznie (ON/OFF) wyświetlcz otwierni. f Do wykorzystni podczs wykonywni szyci. g Zmin język wyświetlcz (ptrz stron 16). h Wyświetlcz liczby serwisowej orz cłkowitej liczby ściegów hftowni. Liczb serwisow przypomin o podjęciu czynności serwisowych. (W sprwie szczegółów skontktowć się z utoryzownym sprzedwcą.) i NO. jest numerem dl mszyny hftującej i szyjącej. j Wyświetlcz wersji oprogrmowni. Zpmiętć W mszynie zinstlown jest njnowsz wersj oprogrmowni. Sprwdzić u loklnego sprzedwcy Brother lub n stronie czy są informcje dotyczące dostępnych ktulizcji (ptrz stron 224). 13

21 EKRAN LCD Ustwieni hftowni i b c d e f g h Wybór spośród 10 wyświetlczy tmborków (ptrz stron 157). b Ustwinie wyświetlcz czsu n ekrnie hftowni. c Zmin wyświetlcz koloru nitki n ekrnie hftowni (ptrz stron 156). d Regulcj ustwieni mksymlnej prędkości hftowni (ptrz stron 156). e Regulcj nprężeni nitki dl hftowni. f Wybór wysokości stopki hftowni W podczs hftowni (ptrz stron 138). g Zmin jednostek n wyświetlczu (mm/inch). h Zmin trybu początkowego wyświetlcz (hftownie / edycj hftowni). i Dostosownie numerów koloru nitki (ptrz stron 188). 14

22 EKRAN LCD Regulcj jsności ekrnu Uwg Pewne frgmenty ekrnu mogą stwć się czsmi ciemniejsze lub jśniejsze, co spowodowne jest zminmi tempertury lub innymi czynnikmi środowiskowymi. Jest to objw normlny i nie świdczy o wdliwym dziłniu. Ekrn nleży doregulowć jeśli są trudności z odczytem Ekrn może być ciemny bezpośrednio po włączeniu zsilni. Nie jest to oznk wdliwego dziłni. Ekrn powróci do swego normlnego poziomu jsności po około 10 minutch. Jeśli ptrzy się n ekrn LCD nie bezpośrednio n wprost, kolory mogą być widoczne jko nieco zmienione. Jest to chrkterystyczne dl LCD i nie ozncz złego dziłni. Njlepszą widoczność uzyskuje się n ptrząc n wprost ekrnu. 3. N BRIGHTNESS OF LCD wyświetlcz, użyć i dl regulcji jsności wyświetlcz. * Wcisnąć, by przyciemnić ekrn. * Wcisnąć by rozjśnić ekrn., 1 1. Wcisnąć. Pojwi się ekrn ustwień szyci. 2. Wcisnąć. Jsność wyświetlcz LCD 4. Pojwi się ekrn ustwień ogólnych Zpmiętć Wcisnąć lub dl wyświetlni różnych ekrnów ustwień. 15

23 EKRAN LCD Wybór język wyświetlcz 1. Wcisnąć. Pojwi się ekrn ustwień szyci. 2. Wcisnąć. Pojwi się ekrn ustwień ogólnych. Z pomocą i wybrć język wyświetlcz. * Wybór z nstępujących języków: [ENGLISH], [GERMAN], [FRENCH], [ITALIAN], [DUTCH], [SPANISH] or [JAPANESE]. Język wyświetlcz 4. Wcisnąć. 16

24 EKRAN LCD Używnie przycisku trybu prcy mszyny Wcisnąć, by otworzyć poniższy ekrn. U góry ekrnu wyświetlnych jest sześć ktegorii. Wcisnąć przycisk dl uzyskni więcej informcji dl dnej ktegorii. 1 Wyświetl informcje dotyczące głównych części mszyny i ich dziłni. Jest to pierwszy ekrn jki się wyświetl po wciśnięciu:. Wyświetl informcję dotyczącą przycisków obsługi. Wyświetl informcje dotyczące nwlekni mszyny, zminy stopek dociskowych, itp. Wyświetl informcje dotyczących zkłdni zespołu hftowni, przygotowni tkniny do hftowni itp. Wyświetl informcje dotyczące problemów. Wyświetl informcje dotyczące czyszczeni mszyny, itp. 17

25 EKRAN LCD Przykłd: Wyświetlnie informcji dotyczącej nwlekni górnej nitki 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć. Zmieni się doln połow ekrnu. 3. Wcisnąć (nwleknie górnej nitki). Wcisnąć, by powrócić do normlnego ekrnu screen. Używnie przycisku wyjśnień dl wzoru Jeśli zchodzi potrzeb zpoznni się z zstosownimi wzoru ściegu, wybrć dny wzór i wcisnąć, by zobczyć wyjśnieni dotyczące wyboru ściegu. Przykłd: Wyświetlnie informcji o 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć. b Ekrn pokzuje instrukcje dl nwlekni mszyny. 4. Odczytć instrukcje. * Wcisnąć, by zobczyć wideo wyświetlnych instrukcji. * Wcisnąć, by zobczyć nstę pną stronę. Ekrn pokzuje informcje o

26 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI Nwijnie szpuleczki Wcisnąć w tkiej kolejności, by wyświetlić n LCD przykłd wideo nwijni szpulki (ptrz stron 18). Aby wykonć opercję nleży wykonć czynności opisne poniżej. OSTRZEŻENIE Złączon szpulk przeznczon jest specjlnie dl tej mszyny. Jeśli używne są szpulki z innych mszyn, mszyn nie będzie dziłł prwidłowo. Używć tylko złączonej szpulki lub szpulek tego smego typu (kod części: SA156, (XA )) mm (pprox. 7/16 inch) Ten model Aktulny rozmir Inne modele 1. Włączyć włącznik główny (ON). 2. Zestwić rowek w szpulce ze sprężyną włk szpulownik i nsdzić szpulkę n włek. Rowek w szpulce b Sprężyn n włku 3. Dodtkowy trzpień dl szpulki ustwić w położeniu do góry. b 1 Używnie dodtkowego trzpieni dl szpulki W tej mszynie możn nwijć szpulkę podczs szyci. Podczs używni głównego trzpieni dl szpulki do szyci, możn również nwijć szpulkę korzystjąc z dodtkowego trzpieni dl szpulki. Dodtkowy trzpień dl szpulki 6 5 3, Dodtkowy trzpień ustwić tk, by nitk odwijł się od tyłu. Nstępnie wcisnąć krążek do oporu n szpulkę dl jej zbezpieczeni. 7, 8 1 Dodtkowy trzpień dl szpulki c b Trzpień n szpulkę b Krążek c Nitk szpulki 19

27 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI OSTRZEŻENIE Jeśli szpulk z nitką i/lub krążek zostną niewłściwie złożone, nitk może się zpętlić n trzpieniu szpulki powodując złmnie igły. Używć krążk (duży, średni lub mły), którego wielkość jest njbliższ rozmirowi szpulki z nitką. Jeśli krążek jest mniejszy niż szpulk, nitk może się zhczyć w szczelinie n końcu szpulki i spowodowć złmnie igły. 6. Przewlec nitkę pod trzpieniem orz wokół krążk nprężeni wstępnego, upewnijąc się, że nitk znjduje się pod krążkiem. b Zpmiętć Podczs szyci deliktną, nwiniętą krzyżowo nitką, używć młego krążk i pozostwić niewielki odstęp pomiędzy krążkiem szpulką. Trzpień b Krążek nprężeni wstępnego c b 7. Nwinąć 4-5 rzy nitkę wokół szpulki, zgodnie z ruchem wskzówek zegr. 2 Krążek (mły) b Szpulk z nitką c Odstęp Prwą ręką przytrzymć nitkę w pobliżu szpulki. Lewą ręką uchwycić koniec nitki i z pomocą obu rąk przewlec nitkę przez wodzik. 8. Przełożyć nitkę przez szczelinę szpulownik i wyciągnąć nitkę, by obciąć ją n nożu. b Wodzik nitki Szczelin wodzik b Gnizdo szpulownik OSTRZEŻENIE Nleży postępowć zgodnie z opisną procedurą. Jeśli nitk nie zostnie obcięt n nożu szpulk nwinięt, z chwilą gdy nitk odwinie się częściowo może nstąpić jej zpętlenie, powodując złmnie igły. 20

28 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI 9. Odchylić uchwyt szpulki w lewo, ż ztrzśnie się n miejscu Używnie trzpieni szpulki Możn wykorzystć główny trzpień n szpulki dl nwinięci szpulki przed szyci. Nie możn tego wykorzystć do nwijni podczs szyci Uchwyt szpulki (włącznik) Zpmiętć Gdy uchwyt szpulki zostnie ustwiony w lewo, dził jk włącznik dl utomtycznego nwijni szpulki Nwijnie rozpoczyn się utomtycznie i ztrzymuje po jego zkończeniu. Uchwyt szpulki wróci do pierwotnego położeni. 10. Obciąć nitkę z pomocą noż i zdjąć szpulkę. 1. Włączyć (ON) główny włącznik zsilni. 2. Zestwić rowek n szpulce ze sprężyną n włku szpulownik, nstępnie złożyć szpulkę n włek. 1 b Zpmiętć Po zdjęciu szpulki nie ciągnąć z gnizdo szpulownik. Może to spowodowć poluzownie lub wyjęcie gnizd, powodując uszkodzenie mszyny. OSTRZEŻENIE Nieprwidłowe złożenie szpulki może spowodowć poluzownie nprężeni nitki, złmnie igły orz zgrożenie. Rowek n szpulce b Sprężyn n włku szpulownik 3. Odchylić trzpień n szpulkę tk, by nitk odwijł się od przodu szpulki. b b c Trzpień n szpulkę b Krążek c Nitk 21

29 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI 4. Krążek złożyć do oporu, nstępnie ustwić trzpień w pierwotnym położeniu. Zkłdnie szpulki 5. Przytrzymując nitkę rękom, wsunąć ją w rowki n płytce wodzik nitki. Wcisnąć w tej kolejności dl wyświetleni przykłdu video n LCD pokzującego poszczególne czynności (ptrz stron 18) Postępowć zgodnie z poniższym opisem. Płytk wodzik nitki OSTRZEŻENIE Używć tylko prwidłowo nwiniętej dolnej nitki. W przeciwnym wypdku może nstąpić złmnie igły lub wystąpi złe nprężenie nitki. 6. Nitkę przewlec przez wodzik nitki. 1. Dl uniesieni stopki nleży wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter. 2. Przesunąć w prwo ztrzsk osłony szpulki. Wodzik nitki 7. Nitkę przewlec pod trzpieniem. Nstępnie przełożyć wokół krążk nprężjącego, upewnijąc się, że nitk znjduje się pod krążkiem. b Osłon szpulki b Ztrzsk Osłon otwier się. c 3. Zdjąć osłonę szpulki 4. Uchwycić prwą ręką szpulkę lewą ręką uchwycić końcówkę nitki. Wodzik nitki b Trzpień c Krążek nprężjący 8. Wykonć czynności opisne w punktch 7 10 n stronie 20 i

30 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI 5. Szpulkę włożyć do bębenk w tki sposób, by nitk odwijł się w lewo. 8. Włożyć ztyczkę w dolne lewe nroże osłony szpulki, nstępnie lekko wcisnąć po prwej stronie by zmknąć osłonę Lekko przytrzymć szpulkę prwą ręką, nstępnie pociągnąć nitkę lewą ręką. Wyciągnie dolnej nitki Istnieją pewne plikcje, w których nleży wyciągnąć dolną nitkę; n przykłd, robiąc zkłdki, plisy lub hftownie. Zpmiętć Dolną nitkę możn wyciągnąć po nwleczeniu nitki górnej (ptrz NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI n stronie 25). 7. Przewlec nitkę przez wodzik, nstępnie wyciągnąć nitkę do przodu. 1. Przeprowdzić dolną nitkę przez rowek, zgodnie ze strzłką n rysunku. * Nie obcinć nitki n nożu. * Nie zkłdć osłony szpulki. Nóż Nóż przecin nitkę. 2. Trzymjąc górną nitkę nleży wcisnąć przycisk położeni igły, by opuścić igłę. OSTRZEŻENIE Przytrzymć plcem i upewnić się, że nitk odwij się prwidłowo. W przeciwnym wypdku nitk może się zerwć lub nprężenie nitki będzie niewłściwe. Przycisk położeni igły 23

31 NAWLEKANIE DOLNEJ NITKI 3. Wcisnąć przycisk Needle Position, by unieść igłę. 4. Deliktnie pociągnąć górną nitkę, pętelk dolnej nitki wyjdzie z otworu w płytce ściegowej. 5. Wyciągnąć dolną nitkę, nstępnie przełożyć ją pod stopką dociskową i wyciągnąć n ok. 100 mm w kierunku tyłu mszyny, zrównując ją z górną nitką. b Górn nitk b Doln nitk 6. Złożyć osłonę bębenk. 24

32 NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI Nwleknie z użyciem przycisku Automtic Threding 1. Włączyć (ON) główny włącznik zsilni 2. Wcisnąć przycisk Needle Position, by unieść igłę. Wcisnąć w powyższej kolejności dl wyświetleni przykłdu video pokzującego czynności n LCD (ptrz stron 18). Postępowć zgodnie z punktmi opisnymi poniżej. OSTRZEŻENIE Upewnić się, że mszyn jest prwidłowo nwleczon. Nieprwidłowe nwleczenie może spowodowć zpętlenie nitki i złmnie igły, co prowdzi do obrżeń. Podczs używni kcesoriów nie dołączonych do mszyny nleży je zmontowć po nwleczeniu mszyny. Uwg W rzie próby nwlekni utomtycznego bez uniesieni igły, nitk nie zostnie prwidłowo nwleczon. 3. Odchylić trzpień szpulki pod ktem ku górze. Złożyć szpulkę z nitką n trzpień w tki sposób, by nitk odwijł się z przodu szpulki. Zpmiętć Funkcj nwlekni utomtycznego może być użyt przy zstosowniu igieł 75/11 do 100/16. Przy korzystniu z funkcji utomtycznego nwlekni nie możn używć tkich nici, jk przezroczyst nitk nylonow o pojedynczym włóknie orz nitk o grubości 130/20 lub grubsz. Automtyczn funkcj nwlekni nie może być użyt dl igły skrzydełkowej orz dl podwójnej igły. Jeśli nie możn wykorzystć funkcji utomtycznego nwijni, ptrz Nwleknie ręczne n stronie b c Trzpień szpulki b Krążek c Nitk 4. Wcisnąć do oporu krążek m trzpień szpulki, nstępnie ustwić trzpień w pierwotnym położeniu. 5 3, 4 OSTRZEŻENIE Jeśli szpulk i/lub krążek są nieprwidłowo złożone, nitk może się zpętlić n sworzniu i spowodowć złmnie igły. Stosowć krążek (duży, średni, mły),który jest zbliżony rozmirem do wielkości szpulki. Jeśli krążek jest mniejszy niż szpulk, nitk może się ztrzsnąć w szczelinie n końcu szpulki i spowodowć złmnie igły 25

33 NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI Zpmiętć Podczs szyci cienką, nwiniętą krzyżowo nitką, nleży używć młego krążk orz pozostwić mły odstęp pomiędzy krążkiem szpulką. 8. Wcisnąć przycisk Automtic Threding, by mszyn utomtycznie nwlekł igłę. c b Krążek (mły) b Nitk (nwinięt krzyżowo) c Odstęp 5. Przytrzymując nitkę rękom, wsunąć nitkę w rowki n płytce wodzik nitki. Nwleknie górnej nitki zkończone. Zpmiętć Gdy wciśnięty zostnie przycisk Automtic Threding, stopk zostnie utomtycznie opuszczon. Płytk wodzik nitki 6. Przytrzymując nitkę prwą ręką nleż ją przewlec przez wodzik we wskznym kierunku. Uwg W rzie, gdy nitk nie zostnie cłkowicie nwleczon nleży powoli wyciągnąć pętelkę nitki z tyłu igły. 7. Po wyciągnięciu nitki przez wodzik nleży obciąć nitkę i pozostwić ją w tym położeniu Około 50mm Nóż Zpmiętć Jeśli nitki nie możn nwlec lub nie zostł przeprowdzon przez wodziki n igielnicy, nleży wykonć ponownie czynności od punktu 3. 26

34 Uwg Gdy przycisk Automtic Threding zostnie wciśnięty, stopk zostnie utomtycznie opuszczon. Jeśli występuje nieodpowiedni kombincj igły i nitki, chwytcz może czsmi zkleszczyć się w igle. Jeśli tk się stnie nleży wyjąć chwytcz z igły jk opisno poniżej. NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI 1. Włączyć (ON) włącznik główny zsilni. 2. Obrócić kołem tk, by lini n mszynie zestwion być z linią n kole. 1 Koło 3. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter button, by unieść stopkę. OSTRZEŻENIE Po wciśnięciu przycisku Automtic Threding nstąpi utomtyczne nwleczenie igły. Ręce i inne przedmioty nleży trzymć z dl od igły dl uniknięci obrżeń. Nwleknie ręczne 4. Wcisnąć. Nwleknie utomtyczne nie może być wykonne, gdy używn jest igłą skrzydełkow, igł podwójn lub nitk specjln o grubości 130/20 lub większej. W tkich wypdkch nleży nwlec igłę w sposób opisny poniżej. Pojwi się. 5. Odchylić trzpień szpulki pod kątem ku górze tk. Złożyć szpulkę z nitką n trzpień w tki sposób, by nitk odwijł się z przodu szpulki , 6 b c Sworzeń n szpulkę b Krążek 1 c Nitk 27

35 NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI 6. Wcisnąć krążek do oporu, nstępnie ustwić sworzeń n szpulkę w pierwotnym położeniu. 9. Przeciągnąć nitkę pod (A) nstępnie powrotem do (B). Nstępnie przeciągnąć nitkę pod (C) igielnicą. OSTRZEŻENIE Jeśli szpulk i/lub krążek są nieprwidłowo złożone, nitk może się zpętlić n sworzniu i spowodowć złmnie igły. Stosowć krążek (duży, średni, mły),który jest zbliżony rozmirem do wielkości szpulki. Jeśli krążek jest mniejszy niż szpulk, nitk może się ztrzsnąć w szczelinie n końcu szpulki i spowodowć złmnie igły (A) 7. Trzymjąc nitkę obiem rękmi wsunąć nitkę w rowki płytki wodzik. (B) Płytk wodzik nitki (C) 8. Trzymjąc nitkę prwą ręką przewlec ją wzdłuż ścieżki pokznej n rysunku. 10. Opuścić stopkę dociskową. 11. Przewlec nitkę przez wodziki n igielnicy Wodziki n igielnicy 28

36 NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI 12. Przewlec nitkę przez oczko igły od przodu do tyłu. 1. Wcisnąć i złożyć podwójną igłę (ptrz ZMIANA IGŁY n stronie 34) Przewlec nitkę przez stopkę, nstępnie wyciągnąć ją n ok mm w kierunku tyłu mszyny. 2. Ręcznie nwlec mszynę. * Wykonć czynności nwlekni pojedynczej igły dl pierwszego nwlekni (ptrz Nwleknie ręczne n stronie 27) mm 14. Wcisnąć by odblokowć wszystkie przyciski 3. Przewlec nitkę przez wodziki n igielnicy, nstępnie przewlec igłę po lewej stronie. Używnie trybu podwójnej igły Tryb podwójnej igły możn zstosowć, jeśli po wybrniu dnego wzoru pokzny jest symbol. Przed wyborem wzoru ściegu nleży się upewnić, że dny wzór możn wykonć w trybie podwójnej igły (ptrz do Krt ustwini ściegu n końcu niniejszej instrukcji). OSTRZEŻENIE Używć tylko podwójnych igieł przeznczonych dl tej mszyny (kod X ). Inne igły mogą się złmć powodując uszkodzenie. Podczs używni podwójnej igły nleży wprowdzić tryb podwójnej igły. Używnie podwójnej igły gdy mszyn jest ustwion w tryb dl pojedynczej igły może spowodowć jej złmnie i uszkodzenie. Nie szyć jeśli igły są zgięte. Igł może złmć się powodując obrżeni. Podczs używni podwójnej igły nleży używć wyłącznie stopki J. Wodziki n igielnicy Uwg Nie możn użyć przycisku Automtic Threding. Ręcznie nwlec podwójną nitkę od przodu do tyłu. Użycie przycisku Automtic Threding może spowodowć uszkodzenie mszyny. 4. Pociągnąć i ustwić w górnym położeniu dodtkowy trzpień n szpulkę. Supplementl spool pin 29

37 NAWLENIA GÓRNEJ NITKI 5. Dodtkową szpulkę nitki umieścić n dodtkowym trzpieniu w tki sposób, by nitk odwijł się z przodu. Nstępnie wcisnąć do oporu krążek dl zblokowni szpulki. 8. Nie przeprowdzć nitki przez wodziki igielnicy. Nwlec igłę po prwej stronie. b c Trzpień n szpulkę b Krążek c Szpulk z nitką 6. Uchwycić obiem rękmi nitkę i umieścić ją w wodziku. * Nie umieszczć nitki w wodziki szpulownik. 9. Wcisnąć. 10. Wybrć wzór ściegu. (Przykłd: ) * Nleży zpoznć się z Krtą ustwini ściegu n końcu instrukcji, dl włściwego ściegu dl stopki J. Wyświetlony jest wybrny ścieg. Uwg Jeśli po wybrniu ściegu symbol świeci się n szro, wybrny ścieg nie może być uszyty w trybie podwójnej igły. 11. Wcisnąć, by wybrć tryb podwójnej igły. Wodzik nitki 7. Przewlec nitkę przez płytkę wodzik, zgodnie z poniżej opisną procedurą. Ustwinie pojedynczej/podwójnej igły Pojwi się. 30

38 NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI OSTRZEŻENIE Upewnić się, że ustwiony jest tryb podwójnej igły, gdy używn jest podwójn igł. Używnie podwójnej igły gdy mszyn znjduje się w trybie pojedynczej igły może spowodowć złmnie igły i uszkodzeni. Używnie pionowego trzpieni szpulki Trzpień pionowy n szpulkę nleży użyć przy korzystniu ze szpulki o nieregulrnym ksztłcie orz podczs szyci lub hftowni metlową nitką. 1. Złożyć pionowy trzpień n włek 12. Uruchomić szycie Próbn szyci podwójną igłą szpulownik. d c b Włek szpulownik b Pionowy trzpień n szpulkę c Filc d Szpulk z nitką 2. Złożyć filc i szpulkę w tkiej kolejności, nstępnie nwlec górną nitkę. Używnie nitek o szybkim odwijniu Używnie sitki n szpulkę Jeśli używn jest przezroczyst nitk nylonow, nitk metliczn lub inn mocn nitk nleży umieścić n szpulce sitkę. Przy używniu tych nitek nwleknie nleży wykonć ręcznie. Jeśli sitk jest zbyt dług nleży ją podwinąć dl dopsowni do wielkości szpulki. b Zpmiętć Podczs zkłdni szpulki nleży ją tk ustwić, by nitk odwijł się z przodu szpulki. Przy używniu nitki metlicznej zlecmy zstosownie igły 90/14 dl domowych mszyn szyjących. Metod t zpobieg skręcniu się nitki podczs schodzeni ze szpulki. d c Sitk n szpulkę b Szpulk z nitką c Bolec szpulki d Krążek Zpmiętć Podczs nwlekni szpulki z sitką, nitk może nie wystwć wystrczjąco. Upewnić się, że wyciągnięte jest 5-6 cm nitki. Przy używniu sitki n szpulce może zjść konieczność doregulowni nprężeni nitki. 31

39 ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ OSTRZEŻENIE Przed zminą stopki nleży zwsze wcisnąć n ekrnie. Jeśli nie zostnie wciśnięte zostnie wciśnięty przycisk Strt/Stop lub inny, mszyn uruchomi się co może spowodowć obrżeni. Nleży zwsze używć włściwej stopki, odpowiednio do dnego wzoru ściegu. Jeśli zostnie użyt niewłściw stopk, igł może uderzć w stopkę wyginjąc się lub łmiąc, co może spowodowć obrżeni. Nleży używć wyłącznie stopki dl tej mszyny. Używnie innej stopki może prowdzić do wypdku. Zdejmownie stopki 1. Dl uniesieni stopki nleży wcisnąć przycisk Needle Position. Zkłdnie stopki 1. Umieścić nową stopkę pod uchwytem zestwijąc bolec stopki z wycięciem w uchwycie. Opuścić dźwignię stopki tk, by bolec stopki ztrzsnął się w wycięciu uchwytu. 1. Wcisnąć. Pojwi się. 2. Unieść stopkę. Wycięcie b Bolec 2. Wcisnąć by odblokowć wszystkie przyciski. b 3. Unieść dźwignię stopki. 3. Wcisnąć czrny przycisk n uchwycie stopki i zdjąć stopkę. b Czrny przycisk b Uchwyt stopki 32

40 ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ Zkłdnie stopki kroczącej Stopk krocząc utrzymuje tkninę pomiędzy stopką dociskową zębtką trnsporter co umożliwi przesuwnie tkniny. Umożliwi to lepszą kontrolę nd tkniną podczs szyci trudnych tknin (np. stebnownych lub welwetu) lub tknin, które łtwo ślizgją się (tkich jk winylowe, skórzne lub ze skóry syntetycznej). Uwg Podczs używni stopki kroczącej nleży szyć z prędkością średnią do młej. Zpmiętć Stopk krocząc może być używn tylko dl prostych lub zygzkowych wzorów ściegu. Przeciwnych ściegów nie możn wykonywć przy stopce kroczącej. Wybierć tylko proste lub zygzkowe wzory ze ściegmi wzmcnijącymi. 1. Wykonć czynności opisne w Zdejmownie stopki dociskowej n poprzedniej stronie. 2. Poluzowć wkręt n chwycie stopki dl zdjęci uchwytu. 4. Opuścić dźwignię stopki dociskowej. Włożyć wkręt i dokręcić go dokłdnie śrubokrętem. OSTRZEŻENIE Dl dokłdnego dokręceni nleży używć śrubokręt. Jeśli igł nie jest dociśnięt może uderzć w stopkę powodując zgrożenie obrżenimi. Obrócić kołem ku przodowi mszyny dl sprwdzeni, że igł nie uderz w stopkę dociskową. Pozwl to uniknąć obrżeń Dźwignię obsługi stopki kroczącej tk ustwić, by wkręt dociskowy igły znjdowł się pomiędzy widełkmi i złożyć stopkę kroczącą n popychczu stopki dociskowej. b c d Dźwigni obsługi b Uchwyt dociskowy igły c Widełki d Popychcz stopki dociskowej 33

41 ZMIANA IGŁY ZMIANA IGŁY OSTRZEŻENIE Przed zminą igły nleży zwsze wcisnąć n ekrnie. Jeśli nie zostnie wciśnięte wciśnięty zostnie przycisk Strt/ Stop lub inny, mszyn uruchomi się co może spowodowć obrżeni. Używć tylko igieł wykonnych dl domowego użytku. Inne igły mogą wyginć się lub łmć co może powodowć obrżeni. Nigdy nie szyć zgiętą igłą. Wygięt igł może się złmć co może powodowć obrżeni. Zpmiętć Aby sprwdzić igłę nleży położyć płską stronę igły n płskiej powierzchni. Sprwdzić igłę przy czubku i n bokch. Wyrzucić wygięte igły. 3. Z pomocą śrubokręt poluzowć wkręt, nstępnie wyjąć igłę. b Równoległość b Poziom powierzchni (osłon szpulki, szkło, itp.) 1. Dl uniesieni igły nleży wcisnąć przycisk Needle Position. Uwg Nie nciskć n wkręt uchwytu igły. Może to uszkodzić igłę lub mszynę. 2. Wcisnąć. Wyświetli się. 34

42 ZMIANA IGŁY 4. Ustwić igle płską stroną do tyłu, wprowdzić cłkowicie igłę do góry ogrnicznik (okienko) w uchwycie igły. Z pomocą śrubokręt dokłdnie Dokręcić wkręt uchwytu igły. 1 b c Ogrnicznik igły b Otwór mocowni igły c Płsk stron igły OSTRZEŻENIE Igłę nleży wepchnąć do oporu, ż zetknie się z ogrnicznikiem, nstępnie dokłdnie dokręcić wkręt mocujący śrubokrętem. Jeśli igł nie zostnie cłkowicie wprowdzon lub uchwyt igły jest luźny, może to spowodowć złmnie igły lub uszkodzenie mszyny. 5. Wcisnąć dl odblokowni wszystkich przycisków. 35

43 ZMIANA IGŁY Informcje dotyczące igły Igł mszyny szyjącej jest prwdopodobnie njwżniejszą częścią mszyny. Wybrnie odpowiedniej dl szytego projektu igły spowoduje piękne wykończenie i zmniejszenie ilości problemów. Poniżej przedstwione są njwżniejsze informcje dotyczące igieł. Im mniejszy numer igły tym drobniejsz jest igł. Większe numery oznczją grubsze igły. Dl lekkich mteriłów nleży używć cienkich igieł, dl ciężkich mteriłów nleży używć grubszych igieł. Aby uniknąć przeskoków ściegów nleży używć igieł o czubku kulkowym (pozłcnym) 90/14 dl tknin rozciągliwych. Aby uniknąć przeskoków ściegów nleży używć igieł o czubku kulkowym (pozłcnym) 90/14 podczs szyci ściegów znkowych lub dekorcyjnych. Dl hftowni nleży używć igieł 75/11. Nie zlec się stosowni do hftowni igieł o czubku kulkowym (pozłcnym) 90/14, poniewż mogą się wyginć lub łmć, powodując obrżeni. Zlec się zstosownie igły 90/14 podczs hftowni n ciężkich tkninch lub produktch stbilizownych (n przykłd denim, itp). Igł 75/11może się wygiąć lub złmć, powodując obrżeni. W mszynie złożon jest igł 75/11. Połączeni tknin/nitk/igł Poniższ tbel przedstwi informcje dotyczące odpowiedniej nitki i igły dl różnych tknin. Prosimy posługiwć się tą tbelą przy doborze nitki i igły dl używnej tkniny. Tknin Nitk Rozmir igły Typ Rozmir Średnio ciężkie tkniny Brodcloth Bwełn /11-90/14 Tffet Syntetyk merceryzowny Flnel, Gbrdyn Jedwb Lekk tknin Lwn, Btiste Bwełn /9-75/11 Georgette Syntetyk merceryzowny Chllis, Stin Jedwb Ciężk tknin Denim Bwełn /14-100/16 Corduroy Syntetyk merceryzowny 50 Tweed Jedwb 50 Tknin rozciągliw Jersey Nitk dl dzinin Igł z cz. kulkowym Tricot (pozłcnym) 75/11-90/14 Dl szyci góry Syntetyk merceryzowny 30 90/14-100/16 Jedwb 30 Zpmiętć Dl przezroczystej nitki nylonowej nleży zwsze używć igły 90/14-100/16. T sm nitk jest zwykle stosown do nwlekni górnego i dolnego. OSTRZEŻENIE Nleży zwsze stosowć odpowiednie połączenie igły, nitki I tkniny, przedstwione w powyższej tbeli. Niewłściwy dobór, szczególnie dl ciężkich mteriłów (np. denim) połączenie z cienką igłą (np., 65/9-75/11), może spowodowć wygięcie lub złmnie igły, co grozi obrżenimi. Może również wystąpić nierównomierny ścieg, pomrszczenie tkniny lub przeskoki ściegów. 36

44 Rozdził 2 Podstwy szyci SZYCIE Szycie ściegu Używnie sterownik nożnego...39 Szycie ściegów wzmcnijących Szycie krzywych Zmin kierunku szyci Szycie n ciężkich tkninch Jeśli tknin nie mieści się pod stopką dociskową...41 Jeśli tknin nie przesuw się n początku szyci Szycie n lekkich tkninch USTAWIENIA ŚCIEGU Ustwinie szerokości ściegu Ustwinie długości ściegu Ustwinie nprężeni nitki Włściwe nprężenie nitki Górn nitk zbyt nprężon...43 Górn nitk zbyt luźn...43 UŻYTECZNE FUNKCJE Automtyczne szycie wzmocnione Automtyczne obcinnie nitki Używnie podnośnik kolnowego...46 Blokownie ekrnu

45 SZYCIE SZYCIE OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrżeń nleży zwrócić szczególną uwgę n igłę podczs prcy mszyny. Ręce nleży trzymć z dleko od ruchomych elementów mszyny. Nie npinć lub ciągnąć tkniny podczs szyci. Może to prowdzić do obrżeń. Nie używć wygiętych lub złmnych igieł. Może to prowdzić do obrżeń. Uwżć, by igł w nic nie uderzł. W przeciwnym wypdku może nstąpić złmnie igły powodując obrżeni. Jeśli ściegi grupują się w pęczki n leży wydłużyć ustwienie długości ściegu przed kontynucją szyci. W przeciwnym wypdku może nstąpić złmnie igły powodując obrżeni. Szycie ściegu 1. Włączyć włącznik główny w położenie ON i wcisnąć przycisk Needle Position by unieść igłę. 4. Złożyć mterił pod stopkę. Lewą ręką przytrzymć mterił i końcówki nitek i obrócić kołem dl ustwieni igły w położeniu strtowym. 2. Wcisnąć przycisk ściegu, który m być wykonny. N wyświetlczu LCD w górnym lewym rogu pojwi się symbol odpowiedniej stopki dociskowej. 3. Zinstlowć odpowiednią stopkę dociskową (ptrz ZMIANA STOPKI DOCISKOWEJ n str. 32 OSTRZEŻENIE Nleży zwsze używć włściwej stopki dociskowej. Jeśli użyt zostnie nieodpowiedni stopk, igł może uderzć w stopkę powodując jej wygięcie lub złmnie powodując obrżeni. Uwg Czrny przycisk po lewej stronie stopki J powinien być wciśnięty tylko wtedy, jeśli mterił nie przesuw się lub podczs szyci grubych szwów (ptrz stron 41). Zwykle szycie wykonywne jest bez wciśnięci czrnego przycisku. 6. Opuścić stopkę. * Nie trzeb wyciągć dolnej nitki. 7. Z pomocą suwk doregulowć prędkość szyci f * Suwkiem możn regulowć prędkość podczs szyci. Powoli b Szybko b 38

46 SZYCIE 8. Aby uruchomić szycie nleży wcisnąć przycisk Strt/Stop * Tkninę prowdzić lekko ręką Uwg Podczs cięci nitek grubszych niż #30, nitki nylonowej lub innych nitek dekorcyjnych nleży używć noż znjdującego się n mszynie. 11. Po ztrzymniu igły, nleży unieść 2 stopkę i wyjąć mterił. 9. Aby ztrzymć szycie nleży ponownie wcisnąć przycisk Strt/Stop Zpmiętć Mszyn jest wyposżon w czujnik dolnej nitki, który ostrzeg, że bębenek jest prwie pusty. Z chwilą gdy bębenek stnie się prwie pusty, mszyn ztrzym się utomtycznie. Jednkże, jeśli wciśnięty zostnie przycisk Strt/Stop, może nstąpić wykonnie jeszcze kilku ściegów. Jeśli pojwi się komunikt ostrzegwczy nleży nwlec ntychmist mszynę. Używnie sterownik nożnego Dl uruchomieni i ztrzymni szyci możn wykorzystć sterownik nożny. 10. Aby obciąć nitki nleży wcisnąć przycisk Thred Cutter Igł utomtycznie powróci w górne położenie ztrzymni. OSTRZEŻENIE Po obcięciu nitek nie wciskć przycisku Thred Cutter. Wciśnięcie tego przycisku może zpętlić nitkę lub złmć igłę i uszkodzić mszynę Nie wciskć Thred Cutter gdy nie m złożonego mteriłu lub podczs prcy mszyny. Nitk może się zpętlić powodując uszkodzenie mszyny. OSTRZEŻENIE Nie dopuszczć do gromdzeni się kwłków tkniny i zbrudzeń w sterowniku nożnym. Zbrudzeni mogą być powodem pożru lub porżeni prądem. Zpmiętć Przy używniu sterownik nożnego, przycisk Strt/Stop nie m wpływu n szycie. Sterownik nożny nie możn używć podczs hftowni. Sterownik nożny możn używć dl szyci sciegów pomocniczych i dekorcyjnych gdy złożony jest tmborek. 1. Do gnizdk w mszynie włożyć wtyk sterownik nożnego. b Sterownik nożny b Wtyk sterownik nożny Uwg Nie wyciągć przewodu poz czerwony zncznik. 39

47 SZYCIE 2. Wcisnąć powoli pedł nożny dl uruchomieni szyci. Szycie po krzywej Wykonć szycie powoli, utrzymując szew równolegle do brzegu tkniny podczs szyci po krzywej. Zpmiętć Prędkość ustwion z pomocą sterownik prędkości jest prędkości mksymlną dl sterownik nożnego. 3. Aby ztrzymć mszynę nleży zwolnić włącznik nożny. Zpmiętć (Tylko dl USA) Sterownik nożny: Model S Ten sterownik możn używć tylko dl modelu Innov-ís 4000D/NV4000D Zmin kierunku szyci Ztrzymć mszynę. Wprowdzić igłę w tkninę i wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter by unieść stopkę. Używjąc igły jko osi obrotu, obrócić tkninę w nowym kierunku szyci. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter by opuścić stopkę i uruchomić szycie. Szycie ściegów wzmcnijących Ściegi przeciwne/wzmcnijące konieczne są zwykle n początku i końcu szyci. Aby ręcznie uruchomić szycie tkich ściegów nleży użyć przycisku Reverse/Reinforcement Stitch (ptrz stron 3). Jeśli n ekrnie wybrne zostnie utomtyczne szycie ściegów przeciwnych, ściegi przeciwne (lub wzmcnijące) zostną wykonne utomtycznie n początku szyci po wciśnięciu przycisku Strt/Stop. Aby wykonć utomtycznie n końcu szyci ściegi przeciwne /wzmcnijące nleży wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch (ptrz stron 44). Podczs szyci ściegów w pobliżu brzegu tkniny, stopk dociskow może nie pokrywć tkniny dl włściwego jej prowdzeni. Przed rozpoczęciem szyci nleży wykonć fstrygę w nrożu. Po zminie kierunku szyci w nrożu nleży rozpocząć szycie po wycignięciu fstrygi. 5 mm (ok. 3/16 cl) 40

48 SZYCIE Szycie ciężkich tknin Mszyn może szyć tkniny o grubości do 6 mm. Jeśli grubość tkniny powoduje konieczność szyci pod kątem, nleży wspomgć ręcznie prowdzenie tkniny. Jeśli tknin nie przesuw się n początku szyci Jeśli tknin nie przesuw się n początku szyci lub przy szyciu grubych szwów nleży wcisnąć czrny przycisk znjdujący się po lewej stronie stopki J. 1. Unieść stopkę dociskową. 2. Przy wciśniętym czrnym przycisku znjdującym się po lewej stronie stopki J, wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter dl opuszczeni stopki. 2 OSTRZEŻENIE Nie wciskć n siłę tknin o grubości pond 6 mm. Może to spowodowć złmnie igły i powżne obrżeni. Jeśli tknin nie mieści się pod stopką dociskową 3. Zwolnić przycisk. Jeśli stopk znjdzie się w górnym położeniu, szyte są grube lub wielowrstwowe tkniny, które nie mieszczą się łtwo pod stopką dociskową, dl uniesieni stopki w njwyższe położenie nleży użyć dźwigni unoszeni stopki. Tknin zmieści się pod stopką. Stopk pozostje n dnym poziomie umożliwijąc przesuw tkniny. Zpmiętć Po przejściu przez utrudnione miejsce, stopk powróci do normlnego położeni. Zpmiętć Nie możn użyć dźwigni stopki po uniesieniu stopki z pomocą przycisku Presser Foot Lifter. Szycie lekkich tknin Pod cienką tkniną umieścić cienki ppier lub stbiliztor hftowni dl ułtwieni szyci. Po zkończeniu szyci nleży usunąć deliktnie ppier. Cienki ppier 41

49 USTAWIENIA ŚCIEGU USTAWIENIA ŚCIEGU Po wybrniu ściegu, mszyn utomtycznie dobierze odpowiednią szerokość, długość ściegu orz nprężenie górnej nitki. Jednkże, w rzie potrzeby, możn dokonć indywidulnych ustwień. Uwg Możn zmienić ustwieni dl pewnych ściegów (ptrz Krt ustwini ściegu n końcu niniejszego podręcznik). Jeśli wyłączon zostnie mszyn lub zmienione zostną ustwieni bez ich zpisni (ptrz Zpisywnie ustwień ściegu ), ustwieni ściegów powrócą do ustwień stndrdowych. Ustwinie szerokości ściegu Aby zwiększyć szerokość wzoru zygzk nleży wcisnąć. Jeśli zchodzi potrzeb zminy szerokości zygzk nleży wykonć poniższe czynności. Wrtość n wyświetlczu zwiększy się. Przykłd: Zpmiętć Dl zpoznni się z inną metodą zminy szerokości ściegu z pomocą regultor prędkości, ptrz stron 70. Aby zwęzić szerokość wzoru zygzk nleży wcisnąć. Zpmiętć Wciśnięcie spowoduje przywrócenie pierwotnej wrtości ustwieni. Ustwinie długości ściegu W przypdku zminy długości ściegu nleży wykonć poniższe czynności. Wrtość n wyświetlczu zmniejsz się. Przykłd: Dl skróceni długości ściegu nleży wcisnąć. Wrtość n wyświetlczu zmniejszy się 42

50 USTAWIENIA ŚCIEGU Aby wyd łużyć ścieg nleży wcisnąć Prwidłowe nprężenie nitki Górn i doln nitk powinny krzyżowć się w pobliżu środk tkniny. Jeśli nprężenie nitki nie jest włściwe może występowć złe wykończenie ściegu lub mrszczenie tkniny. Wrtość n wyświetlczu zwiększy się. Zpmiętć Z pomocą przycisku Imge Key, możn sprwdzić zminy wprowdzone do ściegu. Aby przywrócić stndrdowe ustwienie nleży wcisnąć. OSTRZEŻENIE Jeśli ściegi gromdzą się w pęczki nleży wydłużyć długość ściegu i kontynuowć szycie. Nie kontynuowć szyci bez wydłużeni ściegu. W przeciwnym wypdku może nstąpić złmnie igły i spowodowć obrżeni. Ustwinie nprężeni nitki Zleżnie od tkniny lub używnej nitki może zjść potrzeb zminy nprężeni nitki. Aby dokonć koniecznych zmin nleży wykonć poniższe czynności. b c Spodni stron b Powierzchni c Górn nitk d Doln nitk Górn nitk zbyt nprężon Jeśli dolną nitkę widć n powierzchni tkniny nleży wcisnąć. c b Doln nitk b Górn nitk c Powierzchni d d d Rygle widć n powierzchni tkniny Górn nitk zbyt luźn Jeśli górną nitkę widć n spodnie stronie tkniny nleży wcisnąć. 2 c b Górn nitk b Doln nitk c Spodni stron d Rygle widć n spodnie stronie tkniny Wcisnąć ustwieni. Zpmiętć by przywrócić stndrdowe 43

51 UŻYTECZNE FUNKCJE UŻYTECZNE FUNKCJE Automtyczne szycie wzmcnijące Po wybrniu wzoru ściegu nleży przed szyciem włączyć funkcję utomtycznego szyci wzmcnijącego, mszyn wykon utomtyczne szycie wzmcnijące (lub ściegi przeciwne, zleżnie od wzoru szyci) n początku i n końcu szyci. 1. Wybrć wzór ściegu. 2. Aby wprowdzić funkcję utomtycznego szyci wzmcnijącego nleży wcisnąć. 3. Złożyć tkninę w położeniu początkowym i uruchomić szycie. Ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) Mszyn utomtycznie wykon ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) nstępnie kontynuuje szycie. Zpmiętć Po wciśnięciu Strt/Stop dl ztrzymni szyci, ponowne wciśnięcie tego przycisku uruchomi ponownie szycie. Mszyn nie wykon ponownie przeciwnych ściegów wzmcnijących. 4. Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch Wyświetlone zostje. Zpmiętć Niektóre ściegi, tkie jk dl dziurek n guziki, wymgją szyci wzmcnijącego n początku szyci. Jeśli zostnie wybrny jeden z tych ściegów, mszyn utomtycznie włączy tą funkcję (pojwi się symbol ). Ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące)) Mszyn utomtycznie wykon ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) nstępnie ztrzymuje się. Zpmiętć Aby wyłączyć funkcję utomtycznych ściegów wzmcnijących nleży ponownie wcisnąć, by pojwiło się. 44

52 UŻYTECZNE FUNKCJE Automtyczne obcinnie nitki Po wybrniu wzoru ściegu nleży przed szyciem włączyć funkcję utomtycznego obcinni nitki, mszyn wykon utomtyczne szycie wzmcnijące (lub ściegi przeciwne, zleżnie od wzoru szyci) n początku i n końcu szyci, nstępnie obetnie nitki n końcu szyci. Funkcj t jest użyteczn podczs obszywni dziurek n guziki. 1. Wybrć wzór ściegu. 2. Aby wprowdzić funkcję utomtycznego obcinni nitki nleży wcisnąć. 3. Złożyć tkninę w położeniu początkowym i uruchomić szycie. Ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) Mszyn utomtycznie wykon ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) nstępnie kontynuuje szycie. Zpmiętć o wciśnięciu Strt/Stop dl ztrzymni szyci, ponowne wciśnięcie tego przycisku uruchomi ponownie szycie. Mszyn nie wykon ponownie początkowych przeciwnych ściegów wzmcnijących Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitching. Wyświetlone zostje. Zpmiętć Funkcj t jest wprowdzn utomtycznie podczs hftowni. Ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) Mszyn utomtycznie wykon ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące) nstępnie obetnie nitkę. Memo Aby wyłączyć funkcję utomtycznego obcinni nitki nleży wcisnąć ponownie, by pojwiło się. 45

53 UŻYTECZNE FUNKCJE Używnie podnośnik kolnowego Używjąc podnośnik kolnowego możn podnosić kolnem podnosić i opuszczć stopkę, co zwlni ręce do obsługi tkniny. 1. Zestwić zpdki n podnośniku kolnowym z ncięcimi we wtyku, nstępnie włożyć do oporu dźwignię podnośnik. Blokownie ekrnu Jeśli przed rozpoczęciem szyci ekrn zostnie zblokowny, nie będzie możn zmienić różnych ustwień ściegu tkich, jk długość, szerokość. Zpobieg to przypdkowej zminie ustwień lub zpobieg przed ztrzymniem mszyny w czsie szyci dużych kwłków tkniny. Ekrn nie może być zblokowny podczs szyci ściegów pomocniczych lub ściegów dekorcyjnych. 1. Wybrć wzór ściegu 2. W rzie potrzeby doregulowć tkie ustwieni jk szerokość i długość ściegu. 3. Wcisnąć, by zblokowć ustwieni ekrnu. Uwg Jeśli dźwigni podnośnik nie zostnie wprowdzon do oporu może to spowodowć jej wypdnięcie w czsie użytkowni. 2. Dl uniesieni stopki nleży przesunąć kolnem podnośnik kolnowy w prwą stronę. Zwolnić podnośnik dl opuszczeni stopki. Pojwi się. 4. Wykonć szycie. 5. Po zkończeniu szyci, wcisnąć ponownie, by odblokowć ustwieni ekrnu. OSTRZEŻENIE Jeśli ekrn zostnie zblokowny ( ), odblokownie nstąpi po wciśnięciu. Gdy ekrn jest zblokowny, żden z przycisków nie dził. Odblokownie ustwień nstępuje po wyłączeniu i włączeniu mszyny. OSTRZEŻENIE Podczs szyci nleży kolno trzymć z dlek od podnośnik. Jeśli podnośnik kolnowy zostnie wciśnięty podczs prcy mszyny może nstąpić złmnie igły lub poluzownie nprężeni nitki. 46

54 Rozdził 3 Ściegi użytkowe WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH...48 Wybór ściegu Ekrny wyboru ściegu Używnie przycisku obrzu lustrznego Używnie przycisku obrzu Zpisywnie włsnych ustwień ściegów Zpisywnie ustwień Odczytywnie zpisnych ustwień Używnie przycisku wyboru typu szyci SZYCIE ŚCIEGÓW...53 Ściegi proste Zmin położeni igły (tylko ściegi w lewym lub środkowym położeniu igły) Używnie płytki ściegowej do prostych ściegów Fstrygownie Szew zkryty Zbiernie Szew płski Fłd Ściegi zygzkowe Obrzucnie (używjąc ściegi zygzkowe) Aplikcj (używjąc ściegi zygzkowe) Ptchwork (stebnownie) Szycie krzywych (używjąc ściegi zygzkowe) Kord (używjąc ściegi zygzkowe) Elstyczne ściegi zygzkowe Mocownie tśmy Obrzucnie Obrzucnie Obrzucnie z wykorzystniem stopki dociskowej G Obrzucnie z wykorzystniem stopki dociskowej J Obrzucnie z wykorzystniem noż bocznego Szycie ściegów prostych podczs używni noż bocznego 66 Stebnownie Przyszywnie Stebnownie Aplikcj Obrzucnie ściegmi stynowymi Pikownie swobodne Ściegi zkryte Jeśli igłą nie wychwytuje zkłdki Jeśli igłą zbyt mocno przeszyw zkłdkę Aplikcj Szycie ostrych krzywych Ściegi zkłdek muszelkowych Ściegi fliste Ściegi wierzchnie Ściegi mrszczeni Fgotownie Przyszywnie tśmy Pochodne Obszywnie brzegów (1) (Stokrotk) Obszywnie brzegów (2) (Mereżk) Obszywnie brzegów (3) Dziurki n guziki Szycie tknin rozciągliwych Guziki nie psujące do uchwytu n guziki...83 Guziki cztero ściegowe...84 Cerownie Rygle Rygle n grubych mteriłch...89 Przyszywnie guzik...90 Przyszywnie guzików z 4 dziurkmi...91 Zkłdnie uchwytu do guzik...91 Oczko...92 Szycie wielokierunkowe (Ścieg prosty i ścieg zygzkowy) Przyszywnie zmk błyskwicznego...94 Zmek środkowy...94 Przyszywnie bocznego zmk...95

55 WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH Wybór ściegu Ekrny wyboru ściegów Występuje 5 ktegorii ściegów użytkowych. dnej ktegorii. Ściegi proste/obrzucnie, stebnownie ozncz, że jest więcej niż jeden ekrn wyboru dl Ściegi dekorcyjne Ściegi pochodne Dziurki n guziki / rygle Szycie wielokierunkowe 48

56 WYBIERANIE ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH 1. Włączyć włącznik główny. 2. Z pomocą wybrć żądną ktegorię. * Wcisnąć by zobczyć ten ekrn, jeśli pojwi się inny ekrn. * Wcisnąć by zobczyć nstępną stronę. Używnie przycisku obrzu lustrznego Zleżnie od wybrnego rodzju ściegu, możn wykonć poziomy obrz lustrzny dnego ściegu. Jeśli po wybrniu dnego ściegu zświeci się, będzie możn wykonć odbicie lustrzne ściegu. Uwg Jeśli po wybrniu ściegu symbol jest szry nie możn wykonć poziomego obrzu lustrznego ściegu (dotyczy to dziurek n guziki, szyci wielokierunkowego orz innych). Wcisnąć, by utworzyć poziome odbicie lustrzne wybrnego ściegu 3 Przycisk wyświetli się jko. b Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują Podgląd wybrnego ściegu b Ekrn wyboru ściegu Automtycznie wybierny jest njczęściej używny ścieg prosty 1-01 Stright (left). 3. Wcisnąć przycisk odpowidjący ściegowi jki m być uszyty. Zpmiętć się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji Używnie przycisku obrzu Możn wyświetlić obrz ktulnej wielkości wybrnego ściegu. Możn tkże sprwdzić i zmienić kolory obrzu n ekrnie. Wcisnąć. Wyświetlony zostje obrz wybrnego ściegu. 49

57 WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH 1. Wcisnąć by zmienić kolor nitki ściegu n ekrnie. * Wcisnąć by wyświetlić powiększony obrz ściegu. Zpmiętć Po kżdym wciśnięciu nstępuje zmin koloru. Jednostkmi w obszrze wyświetlni są mm. Zpisywnie włsnych ustwień ściegu Dl kżdego ściegu w mszynie zpisne są wstępne ustwieni dl kżdego ściegu dotyczące szerokości zygzk, długości ściegu, nprężeni nitki, utomtycznego obcinni nitki, utomtyczne ściegi wzmcnijące, etc.. Jeśli mmy specyficzne ustwieni do wykorzystni w ściegu, możn zmienić ustwieni dl ich zpisni w pmięci dl dnego ściegu. Dl jednego ściegu możn zpisć pięć zestwów ustwień. Zpisywnie ustwień Ekrn ściegu 2. Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu. Określić pożądne ustwieni. 50

58 WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH 3. Wcisnąć. 3. Wcisnąć przycisk numeryczny ustwień, które mją być wczytne. * Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu be wczytywni ustwień. Ustwieni zostją zpisne i utomtycznie nstępuje powrót do pierwotnego ekrnu. Zpmiętć Jeśli nstępuje prób zpisu ustwień podczs gdy zpisnych jest już 5 zestwów ustwień dl ściegu, pojwi się odpowiedni komunikt. Nleży postępowć zgodnie ze wskzówkmi podnymi w komunikcie dl usunięci jednego z istniejących zestwów i zpisni nowego. Wczytywnie zpisnych ustwień 1. Wybrć ścieg. Zpmiętć Po wybrniu ściegu wyświetlone zostją osttnio wczytne ustwieni. Osttnie ustwieni pozostją, nwet jeśli mszyn zostnie wyłączon lub wybrny zostnie inny ścieg. 2. Wcisnąć. Przyciski numeryczne 4. Wcisnąć. Zpmiętć Możn usunąć wybrne ustwieni wciskjąc przycisk. Wybrne ustwieni są wczytne, pierwotny ekrn pojwi się utomtycznie. Używnie przycisku wyboru typu szyci Z pomocą możn również wybrć ściegi użytkowe. Przycisk ten nleży użyć, jeśli nie m pewności jki ścieg zstosowć dl plikcji lub uzyskć pordę dotyczącą poszczególnych ściegów. N przykłd, jeśli m być wykonywne obrzucnie, le nie widomo, który ścieg nleży wybrć bądź jk go ustwić, wybrny ekrn podje pomocnicze informcje. Zlec się początkującym osobą skorzystnie z tej metody. 51

59 WYBÓR ŚCIEGÓW UŻYTKOWYCH Przykłd: Wyświetlnie informcji o obrzucniu 1. Wcisnąć. 3. Zpoznć się z wyjśnienimi i wybrć odpowiedni ścieg. * Wcisnąć lub dl przewinięci strony. Wyświetlny jest ekrn pord. 2. Wcisnąć. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. Ekrn przedstwi kierunki szyci wybrnego ściegu. 4. Postępowć zgodnie z kierunkmi szyci dl ściegu. * Wcisnąć, by zobczyć nstępną stronę. Górn część ekrnu wyświetl wybór ściegów obrzucni wrz z wyjśnienimi. 52

60 SZYCIE ŚCIEGÓW SZYCIE ŚCIEGÓW ŚCIEGI PROSTE Ścieg Szerokość Długość Stopk ściegu ściegu Nzw ściegu dociskow Zstosownie [mm (inch.)] [mm (inch.)] Ścieg prosty (Lewy) Ogólne szycie, zbiernie, pintuck, Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie Ścieg prosty (Lewy) etc. Ścieg przeciwny wykonywny jest przy wciśnięciu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch. Ogólne szycie, zbiernie, pintuck, etc. Ścieg przeciwny wykonywny jest przy wciśnięciu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch 0.0 (0) 0.0 (0) (0-1/4) (0-1/4) 2.5 (3/32) 2.5 (3/32) (1/64-3/16) (1/64-3/16) Podwójn igł OK ( J ) OK ( J ) 3 Ścieg prosty (Środkowy) Ścieg prosty (Środkowy) Ogólne szycie, zbiernie, pintuck etc. Ścieg przeciwny wykonywny jest przy wciśnięciu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch Ogólne szycie, zbiernie, pintuck etc. Ścieg przeciwny wykonywny jest przy wciśnięciu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch. 3.5 (1/8) 3.5 (1/8) (0-1/4) (0-1/4) 2.5 (3/32) 2.5 (3/32) (1/64-3/16) (1/64-3/16) OK ( J ) OK ( J ) Potrójny ścieg rozciąg. Ogólne szycie dl szyci ściegów wzmcnijących I ozdobnych 0.0 (0) (0-1/4) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) OK ( J ) Ścieg ząbkowy Szycie wzmcnijące orz zstosowni ozdobne 1.0 (1/16) (1/16-1/8) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) OK ( J ) Ścieg ozdobny Szycie ozdobne, szycie wierzchnie 0.0 (0) (0-1/4) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) OK ( J ) Fstryg Fstrygownie 0.0 (0) (0-1/4) 20.0 (3/4) (3/16-1-3/16) NO J J b Lewe położenie igły b Środkowe położenie igły Ścieg przeciwny b Ścieg wzmcnijący b Zpmiętć Jeśli wybrny ścieg m podwójny zncznik * m górze przycisku, ściegi przeciwne możn wykonć trzymjąc wciśnięty przycisk Reverse/Reinforcement Stitch. Jeśli wybrny ścieg m kropki * m górze przycisku, ściegi wzmcnijące możn wykonć trzymjąc wciśnięty przycisk Reverse/Reinforcement Stitch (ptrz stron 40). 53

61 SZYCIE ŚCIEGÓW 1. Wybrć ścieg. OSTRZEŻENIE Upewnić się, że igł nie uderz w sworzeń fstrygowni, ni w inne elementy podczs szyci. Nitk może się zpętlić lub może złmć się igł powodując obrżeni. 6. Po zkończeniu szyci wcisnąć i przytrzymć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch by uszyć 3-4 ściegów (lub ściegów wzmcnijących) n końcu szwu. 2. Złożyć stopkę J. 3. Lewą ręką przytrzymć końcówki nitek orz tkninę nstępnie prwą ręką obrócić kołem dl wprowdzeni igły w tkninę. Po szyciu wcisnąć przycisk Thred Cutter dl obcięci nitek. Położenie rozpoczęci szyci 4. Opuścić stopkę dociskową, nstępnie przytrzymć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch dl wykonni 3-4 ściegów. Mszyn wykonuje ściegi przeciwne (lub ściegi wzmcnijące). 5. Wcisnąć przycisk Strt/Stop dl szyci w przód. Zpmiętć Gdy n ekrnie wybrno utomtyczne obcinnie nitki orz utomtyczny ścieg przeciwny (lub ściegi wzmcnijące) zostnie wykonne n początku szyci po wciśnięciu przycisku Strt/Stop. Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch dl wykonni ściegów przeciwnych lub wzmcnijących i dl obcięci nitki utomtycznie n końcu szyci. Ściegi przeciwne Mszyn rozpocznie powoli szycie. 54

62 SZYCIE ŚCIEGÓW Zmin położeni igły (tylko ściegi w lewym lub środkowym położeniu igły) Jeśli wybrne zostną ściegi w lewym lub środkowym położeniu igły, możn zmienić położenie igły przyciskmi [+] lub [-] n wyświetlczu szerokości ściegu. Dostosowć odległość od prwego brzegu stopki dociskowej do szerokości ściegu, nstępnie zestwić brzeg stopki z obrzeżem tkniny dl łdnego wykończeni. Używnie płytki ściegowej ściegu prostego Płytk ściegow ściegu prostego może być używn wyłącznie dl prostych ściegów (ściegi dl środkowego położeni igły). Używć płytki ściegowej ściegu prostego podczs szyci cienkich tknin lub szyci młych kwłków, które mją tendencję do wchodzeni w otwór płytki w czsie szyci. 1. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter dl uniesieni stopki i wyłączyć włącznik zsilni. 2. Zdjąć płskie łoże lub zespół hftowni, jeśli któryś jest zinstlowny, nstępnie przesunąć ku sobie Uchwycić oburącz osłonę płytki ściegowej i pociągnąć. Szerokość ściegu Przykłd: Ściegi w lewym/środkowym położeniu igły J J J J 4. Z pomocą śrubokręt odkręcić i zdjąć płytkę ściegową mm 8.5 mm 6.5 mm 5.0 mm Zpmiętć Dl stndrdowego szwu 16 mm, n ekrnie wprowdzić szerokość 0 mm. W czsie szyci zestwić brzeg tkniny ze znkiem 16 mm n płytce ściegowej. J 16 mm 55

63 SZYCIE ŚCIEGÓW 5. Złożyć płytkę ściegową prostego ściegu n miejsce i dokręcić śrubokrętem. Fstrygownie 1. Wybrć i złożyć stopkę J. 2. Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch dl wykonni ściegów wzmcnijących, nstępnie kontynuowć szycie. Uwg Zestwić dw otwory n wkręty z otwormi w mszynie i dokręcić płytkę ściegową. 6. Po zinstlowniu osłony płytki ściegowej wybrć dowolny ze ściegów prostych. Zpmiętć Gdy używn jest płytk ściegów prostych, wszystkie ściegi wykonywne są w położeniu środkowym igły. Nie możn zmienić położeni igły z pomocą wyświetlcz szerokości. Zpmiętć Jeśli nie chcemy wykonywć ściegu wzmcnijącego n początku szyci nleży unieść stopkę, obrócić koło mszyny, wyciągnąć dolną nitkę orz górną do tyłu mszyny. Długość ściegu możn ustwić w zkresie pomiędzy 5 mm 30 mm. OSTRZEŻENIE Wybrnie innych ściegów spowoduje wyświetlenie komuniktu o błędzie. 7. Uruchomić szycie. Pomiędzy 5 mm 30 mm 3. Szyć, trzymjąc prosto tkninę. * Po wykonniu szyci nleży zdjąć płytkę ściegów prostych i złożyć stndrdową płytkę wrz z osłoną. 4. Fstrygownie zkończyć ściegmi wzmcnijącymi. 56

64 Zszewk SZYCIE ŚCIEGÓW 5. Zprsowć zszewkę po jednej stronie. 1. Wybrć i złożyć stopkę J. 2. Wykonć ścieg przeciwny n początku zszewki nstępnie przeszyć zczynjąc od szerszej strony bez nciągni tkniny. * Jeśli ustwion jest opcj utomtycznego ściegu wzmcnijącego, n początku szyci wykonny zostnie utomtycznie tki ścieg. Zbiernie Stosowne w pskch sukienek, rękwch koszul, itp. 1. Wybrć ścieg prosty I złożyć stopkę J. Fstrygownie 3. Obciąć nitkę pozostwijąc n końcu 50 mm nstępnie związć ob końce. * Nie szyć ściegu przeciwnego n końcu. 4. Z pomocą igły wprowdzić końce nitki do zszewki. 2. Ustwić długość ściegu 4.0 mm orz nprężenie nitki wynoszące ok. 2.0 (słbsze). * Jeśli po wciśnięciu wciśnięty zostnie przycisk, długość ściegu zostnie utomtycznie ustwion n 4.0mm nprężenie nitki n Wyciągnąć dolną i górną nitkę n ok. 50 mm(ptrz stron 23). b Górn nitk b Doln nitk c Ok. 50 mm c 57

65 SZYCIE ŚCIEGÓW 4. Wykonć dw rzędy prostych ściegów równolegle do linii szwu, nstępnie odciąć ndmir nitki pozostwijąc 50 mm. Lini szwu b 10 do 15 mm c Około 50 mm b 5. Pociągnąć dolne nitki dl uzyskni odpowiedniego zebrni mteriłu, nstępnie związć nitki. c Płski szew obrzucni Używć dl szwów wzmcnijących orz strnnego wykńczni obrzeży. 1. Wybrć i zmontowć stopkę J. 2. Wykonć linię końcową, nstępnie przeciąć połowę od strony po której będzie leżł plski szew obrzucni. * Gdy ustwione jest utomtyczne obcinnie nitki orz ściegi wzmcnijące, ściegi te zostną wykonne utomtycznie n początku szwu. Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch dl wykonni ściegów wzmcnijących i obcięci utomtycznego nitki n końcu szyci. b Ok. 12 mm b Spodni stron 6. Wygłdzić zmrszczeni poprzez przeprsownie. 3. Wywinąć tkninę n zewnątrz wzdłuż linii wykończeni. b 7. Szyć n linii szwu i usunąć fstrygę. Lini wykończeni b Spodni stron 4. Złożyć ob nddtki n stronie krótszego szwu i zprsowć. Spodni stron 58

66 SZYCIE ŚCIEGÓW 5. Zwinąć dłuższy nddtek wokół krótszego i przeszyć brzeg zkłdki. 3. Wybrć i złożyć stopkę I. 4. Przeszyć prostym ściegiem wzdłuż zgięć. * Gdy ustwione jest utomtyczne obcinnie nitki orz ściegi wzmcnijące, ściegi te zostną wykonne utomtycznie n początku szwu. Wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch dl wykonni ściegów wzmcnijących i obcięci utomtycznego nitki n końcu szyci.. Spodni stron Wykończony płski szew obrzucni b c I 3 Szerokość fłdy b Spodni stron c Wierzch Wierzch 4. Zprsowć fłdy w tym smym kierunku. Fłd 1. Zznczyć wzdłuż zgięć n spodniej strony tkniny. Spodni stron 2. Odwrócić mterił i zprsowć tylko n zgięcich. Wierzch 59

67 SZYCIE ŚCIEGÓW Ściegi zygzkowe Ściegi zygzkowe używne są do obrębini, plikcji, ptchworku i innych zstosowń. Wybrć ścieg i złożyć stopkę J. Jeśli wybrny ścieg m podwójny zncznik n górze przycisku, możn wykonć ściegi przeciwne przytrzymując przycisk Reverse/Reinforcement Stitch. Jeśli wybrny ścieg m zncznik kropki m górze przycisku, możn wykonć ściegi wzmcnijące przytrzymując przycisk Reverse/Reinforcement Stitch (ptrz stron 40). Ścieg Nzw ściegu Ścieg zygzkowy Ścieg zygzkowy Stopk dociskow Zstosowni Dl obrębini, cerowni. Ściegi przeciwne są szyte przy wciskniu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch. Dl obrębini, cerowni. Ściegi wzmcnijące są szyte przy wciskniu przycisku Reverse/ Reinforcement Stitch. Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Mnul Auto. Mnul 3.5 (1/8) 3.5 (1/8) (0-1/4) (0-1/4) 1.4 (1/16) 1.4 (1/16) (0-3/16) (0-3/16) Podwójn igł OK ( J ) OK ( J ) Ścieg zygzkowy (prwy) Strt z prwego położeni igły, zygzk szyty po lewej stronie. 3.5 (1/8) (3/32-3/16) 1.4 (1/16) (1/64-3/16) OK ( J ) Ścieg zygzkowy (lewy) 1. Wybrć ścieg. Strt z lewego położeni igły, zygzk szyty po prwej stronie. 3.5 (1/8) (3/32-3/16) 1.4 (1/16) (1/64-3/16) OK ( J ) Obrębinie (Używjąc ścieg zygzkowy) Obrębinie wykonć wzdłuż brzegu mteriłu utrzymując prwostronny punkt opdni igły n zewnątrz brzegu tkniny. 2. Złożyć stopkę J. Położenie opdni igły Aplikcj (Używnie ściegu zygzkowego) Przymocowć plikcję tymczsowo klejem lub fstrygą nstępnie przyszyć. * Zygzk wykonć wzdłuż brzegu mteriłu utrzymując prwostronny punkt opdni igły n zewnątrz brzegu tkniny. 60

68 SZYCIE ŚCIEGÓW Ptchwork (pikownie) Podwinąć żądną szerokość mteriłu i umieścić n dolnym mterile, nstępnie przeszyć w tki sposób, by ściegi łączyły ob kwłki mteriłu. 3. Ztrzsnąć prowdnik n miejsce, upewnijąc się, że gimp przesuw się swobodnie. * Upewnić się że nitk przesuw się bez oporu. Szycie krzywych (Używjąc ściegu zygzkowego) Skrócić ustwienie długości ściegu dl uzyskni drobnego ściegu. Szyć powoli, utrzymując szew równolegle do brzegu tkniny zgodnie z zkrzywieniem mteriłu. 4. Ustwić szerokość zygzk w zkresie mm 5. Złożyć stopkę N. 6. Umieścić mterił prwą stroną od góry prowdnik i odciągnąć prowdnik do tłu mszyny pod stopkę dociskową. 3 b Prowdnik gimpy (Użycie ściegu zygzkowego) N 1. Zdjąć pokrywę bębenk z mszyny (ptrz stron 22). 2. Przewlec nitkę gimpy przez otwór w prowdniku od góry do dołu. Ustwić nitkę w wycięciu z tyłu prowdnik. Mterił (prw stron) b Gimp 7. Opuścić stopkę i rozpocząć szycie dl wykonni dekorcyjnego wykończeni. b Wycięcie b Nitk gimpy 61

69 SZYCIE ŚCIEGÓW Elstyczne ściegi zygzkowe Elstyczne ściegi zygzkowy używne są do przyszywni, obrębini, cerowni i innych. Ścieg Nzw ściegu Stopk Zstosowni 2 krokowy zygzk Obrębinie (mteriły średnie orz rozciągliwe), tśm i elstik Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie 5.0 (3/16) (1/16-1/4) 1.0 (1/16) (1/64-1/16) Podwójn igł OK ( J ) 2 krokowy zygzk Obrębinie (mteriły średnie orz rozciągliwe), tśm i elstik 3 krokowy zygzk Obrębinie (średnie, ciężkie, orz rozciągliwe tkniny), tśm elstik 5.0 (3/16) 5.0 (3/16) (1/16-1/4) (1/16-1/4) 1.0 (1/16) 1.0 (1/16) (1/64-1/16) (1/64-1/16) OK ( J ) OK ( J ) 1. Wybrć ścieg. Przyszywnie tśmy Nciągnąć płską tśmę. Przytrzymując nciągniętą tśmę nleży ją przyszyć do mteriłu. 2. Złożyć stopkę J. Tśm Obrębinie Używć tego ściegu do obrębini brzegów rozciągliwych mteriłów. Wykonć obrzucnie brzegu mteriłu utrzymując prwostronny punkt opdni igły n zewnątrz brzegu tkniny.. 62

70 SZYCIE ŚCIEGÓW Obrębinie Używć dl ściegów początkowych i końcowych w sukienkch lub spodnich orz n początku I końcu wszelkich ncięć. Używć stopkę G, stopkę J, lub nóż boczny, zleżnie od rodzju wybrnego ściegu obrębini. Obrębinie z użyciem stopki G Ścieg Nzw ściegu Ścieg obrębini Stopk Zstosownie Wzmcninie lekkich i średnich mteriłów Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie 3.5 (1/8) (3/32-3/16) 2.0 (1/16) (1/16-3/16) Podwójn igł NO Ścieg obrębini Ścieg obrębini Wzmcninie ciężkich mteriłów Wzmcninie średnich, ciężkich orz łtwo strzępiących się mteriłów orz dekoryjne szycie. 5.0 (3/16) 5.0 (3/16) (3/32-3/16) (1/8-3/16) 2.5 (3/32) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) (1/16-3/16) 1. Wybrć ścieg i złożyć stopkę G. 3. Szyć wzdłuż prowdnik stopki. NO NO 3 Prowdnik 2.Opuścić stopkę w tki sposób, by prowdnik stopki był zestwiony z brzegiem mteriłu. OSTRZEŻENIE Po ustwieniu szerokości ściegu ręcznie obrócić ku sobie koło mszyny i sprwdzić, czy nitk nie styk się ze stopką. Jeśli igł uderz w stopkę może nstąpić jej złmnie i spowodowć obrżeni. G Igł nie powinn dotykć stopki Jeśli stopk zostnie uniesion w njwyższe położenie igł może uderzć w stopkę. 63

71 SZYCIE ŚCIEGÓW Obrębinie z użyciem stopki J Ścieg Nzw ściegu Ścieg obrębini Stopk Zstosownie Szycie wzmcnijące Tknin rozciągliwych Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie 5.0 (3/16) (0-9/32) 2.5 (3/32) (1/32-3/16) Podwójn igł OK ( J ) Ścieg obrębini Wzmcninie średnich rozciągliwych tknin orz ciężkich, szycie dekorcyjne 5.0 (3/16) (0-9/32) 2.5 (3/32) (1/32-3/16) OK ( J ) Ścieg obrębini Ścieg obrębini Obrzucnie w kro Obrzucnie w kro Wzmcninie mteriłów rozciągliwych lub szycie dekorcyjne Szew rozciągliwych dzinin Wzmcninie rozciągliwych tknin 4.0 (3/16) 5.0 (3/16) 6.0 (15/ 64) Wzmcninie rozciągliwych tknin 6.0 (15/ 64) (0-1/4) (0-1/4) (1/16-1/4) (1/16-1/4) 4.0 (3/16) 4.0 (3/16) 3.0 (1/8) 1.8 (1/16) (1/16-3/16) (1/16-3/16) OK ( J ) NO (1/16-3/16) OK ( J ) (1/16-3/16) OK ( J ) 1. Wybrć ścieg i złożyć stopkę J. 2. Wykonć szycie z igłą opdjącą nieco poz brzegiem mteriłu. Położenie opdni igły 64

72 SZYCIE ŚCIEGÓW Obrębinie z użyciem bocznego noż Używjąc nóż boczny, możn wykonywć obrębinie wrz z obcinniem mteriłu. OSTRZEŻENIE Nleży upewnić się, że wybrno ścieg z poniższej listy. Użycie innego ściegu może spowodowć uderznie igły o stopkę, co prowdzi do złmni igły i obrżeń. Zpmiętć Gdy używny jest nóż boczny nleży nwlec nitkę ręcznie lub złożyć nóż po nwlekniu nitki używjąc przycisku Automtic Threding. Ścieg Nzw ściegu Z bocznym nożem Stopk Zstosowni Ścieg prosty z obcinniem mteriłu Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Mnul Auto. Mnul 0.0 (0) (0-3/32) 2.5 (3/32) (1/64-3/16) Podwójn igł NO 3 Z bocznym nożem Ścieg zygzkowy z obcinniem tkniny 3.5 (1/8) (1/8-3/16) 1.4 (1/16) (0-3/16) NO Z bocznym nożem Obrębinie z obcinniem mteriłu 3.5 (1/8) (1/8-3/16) 2.0 (1/16) (1/16-3/16) NO Z bocznym nożem Obrębinie z obcinniem mteriłu 5.0 (3/16) (1/8-3/16) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) NO Z bocznym nożem Obrębinie z obcinniem mteriłu 5.0 (3/16) (1/8-3/16) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) NO 1. Wykonć czynności opisne n stronie 32 dl zdjęci stopki. 2. Złożyć widełki po stronie dźwigni npędowej noż n wkręt mocowni igły. 3. Ustwić boczny nóż w tki sposób, by sworzeń noż był zestwiony z ncięciem w uchwycie stopki, nstępnie opuścić stopkę dociskową. bb Wkręt mocujący igłę b Dźwigni npędow Wycięcie w uchwycie stopki b Sworzeń Zmontowny nóż boczny. Zpmiętć Upewnić się, że widełki dźwigni npędowej są dokłdnie złożone n wkręt mocujący igłę. 65

73 SZYCIE ŚCIEGÓW 4. Wybrć ścieg 8. Rozpocząć szycie. Podczs szyci obcinny jest ndmir szwu. 5. W tkninie wykonć cięcie n długości ok. 20 mm. Uwg Po ustwieniu dnej szerokości ściegu nleży obrócić ręcznie kołem mszyny, by sprwdzić, czy igł nie uderz w boczny nóż. Jeśli igł dotyk noż może to spowodowć jej złmnie i obrżeni. Szycie prostych ściegów w czsie używni bocznego noż Mrgines szwu powinien wynosić około 5 mm. 20 mm 6. Tkninę tk złożyć, by prw stron noż znjdowł się n górze płytki prowdzącej lew stron znjdowł się pod stopką dociskową. Mrgines szwu Zpmiętć Mszyn nie będzie cięt jeśli cły mterił jest rozłożony pod płytką prowdnik stopki dociskowej. Mterił nleży tk złożyć, jk opisno w poprzedniej części, nstępnie uruchomić szycie. Płytk prowdząc (dolny nóż) b Stopk dociskow b 7. Nwlec ręcznie igłę i wyciągnąć długi kwłek nitki. Przełożyć nitkę pod stopką i wyciągnąć w kierunku przesuwni mteriłu. Możn ciąć jedną wrstwę denim 13 oz.. Po kżdym użyciu nleży oczyścić nóż, by nie gromdziły się n nim zbrudzeni i ścinki. N krwędź tnącą noż nleży wprowdzić niewielką ilość oleju. Stopk dociskow b Górn nitk 66

74 SZYCIE ŚCIEGÓW Pikownie Dzięki mszynie możn wykonć piękne pikownie szybko i łtwo. Podczs pikowni wygodnie będzie korzystć z kolnowego podnośnik stopki orz sterownik nożnego, co pozwoli uwolnić ręce do wykonywni innych czynności (ptrz Używnie sterownik nożnego n stronie 39 i/lub Używnie podnośnik kolnowego n stronie 46). Jeśli n dole wyświetlcz przycisku pojwi się P lub Q zznczony ścieg przeznczony jest do pikowni. Wzór Nzw wzoru Typ stopki Zszywnie (Prwe) Zstosownie 6,5 mm prwy nddtek szwu zszywni Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie igł 5.5 (7/32) (0-1/4) 1.6 (1/16) (1/64-3/16) Podwójn TAK Zszywnie (Środkowe) Zszywnie (Lewe) 6,5 mm lewy nddtek szwu zszywni 1.5 (1/16) (1/16) (1/64-3/16) 1.6 TAK (0-1/4) 1.6 (1/16) (1/64-3/16) TAK 3 Pikownie jk ręczne Pikownie w tki sposób, by wyglądło n szycie ręczne 0.0 (0) (0-1/4) 2.5 (3/32) (1/16-3/16) TAK Ścieg zygzkowy pikowni plikcji Ścieg zygzkowy dl pikowni i szyci n plikcjch 3.5 (1/8) (0-1/4) 1.4 (1/16) (0-3/16) TAK Ścieg pikowni plikcji Pikownie dl niewidocznej plikcji 1.5 (1/16) (1/64-3/16) 1.2 (1/16) (1/16-3/16) TAK Pikownie wzorem Pikownie tł 7.0 (1/4) (1/16-1/4) 1.6 (1/16) (1/16-3/16) TAK 67

75 SZYCIE ŚCIEGÓW Zszywnie Szycie wspólne dwóch kwłków mteriłu nzywne jest zszywniem. Podczs cięci kwłków dl pikowni nleży upewnić się, że jest miejsce n wykonnie szwu w odległości 6,5 mm. 1. Wybrć lub i złożyć stopkę dociskową J. 2. Zestwić brzeg mteriłu z krwędzią stopki i uruchomić szycie. * Aby wykonć szew o odstępie 6.5 mm wzdłuż lewej krwędzi stopki dociskowej po wybrniu, szerokość powinn być ustwion n 5.5 mm. Pikownie Zszywnie rzem wierzchu kołdry, wypełnieni orz spodniej wrstwy nzywne jest pikowniem. Pikownie możn wykonć z użyciem stopki kroczącej co zpobieg wzjemnemu przesuwniu się wierzchu kołdry, wypełnienie i spodu. Stopk krocząc posid zestw ząbków, które przesuwją się podczs szyci rzem z zębtką trnsportową w płytce ściegowej. Dl prostej linii pikowni nleży zstosowć stopkę kroczącą orz płytkę ściegową prostego ściegu. Zwsze nleży wybrć prosty ścieg (środkowe położenie igły) podczs używni płytki ściegowej prostego ściegu. 1. Wybrć, lub. 2. Złożyć stopkę kroczącą (ptrz str.33). J 6.5 mm * Aby wykonć szew o odstępie 6.5 mm wzdłuż lewej krwędzi stopki dociskowej po wybrniu, szerokość powinn być ustwion n 1.5 mm. 3. Dl przytrzymni mteriłu podczs szyci nleży położyć ręce po obu stronch stopki dociskowej. Zpmiętć Szyć z młą lub średnią prędkością. Nie wykonywć ściegów przeciwnych lub ściegów wymgjących przesuwni n boki lub do tyłu. Przed rozpoczęciem szyci nleży zwsze upewnić się, że powierzchni pikowni jest dobrze przyfstrygown. Dl pikowrki dostępne są specjlne igły i nitki. J 6.5 mm * Aby zmienić położenie igły nleży użyć lub n wyświetlczu szerokości. Zpmiętć Używjąc prostego ściegu (środkowe położenie igły) ułtwi szycie (ptrz stron 53). 68

76 SZYCIE ŚCIEGÓW Aplikcj 1. Zznczyć wzór n mterile plikcji, nstępnie wyciąć pozostwijąc 3 do 5 mm zpsu dl wykonni szwu. 4. Wybrć i złożyć stopkę J. 5. Dl przyszyci plikcji nleży wykorzystć odpowiedni ścieg plikcji. Podczs szyci przy zokrąglonym brzegu nleży nkłuwć mterił igłą możliwie njbliżej brzegu. Zps n szew: 3 to 5 mm 2. Umieścić kwłek cienkiego ppieru, przyciętego do końcowego rozmiru, do mteriłu, nstępnie żelzkiem zprsowć zwinięcie dl szwu. W rzie potrzeby nciąć krzywizny Odwrócić plikcję i przymocowć cienki ppier z pomocą szpilek fstrygi. Położenie opdni igły OSTRZEŻENIE Nleży uwżć, by igł nie uderzł w szpilki fstrygi podczs szyci. Uderznie w szpilkę może spowodowć złmnie igły i obrżeni. Technikę plikcji możn dl przyszywni plikcji jk poniżej pokzne. b c Dresden plte b Stined glss c Sunbonnet sue 69

77 SZYCIE ŚCIEGÓW Pikownie ściegmi ksmitnymi Dl szyci z użyciem ściegów ksmitnych nleży używć sterownik nożnego. Jeśli suwk sterowni prędkością wybrny zostnie dl regulcji szerokości ściegu, możn precyzyjnie dokonywć zmin w szerokości ściegu w czsie szyci. 4. Wcisnąć dl wykorzystni suwk sterowni prędkością dl regulcji szerokości ściegu. 5. Ustwić WIDTH CONTROL n ON. 1. Zinstlowć sterownik nożny (ptrz stron 39). 2. Wybrć i zinstlowć stopkę J. 3. Dl skróceni długości ściegu wcisnąć n wyświetlczu długości. Zpmiętć Możn używć suwk sterowni prędkością do regulcji szerokości ściegu. Sterownik nożny nleży używć do regulcji prędkości szyci. Wyświetlcz powróci do pierwotnego ekrnu. Zpmiętć Ustwienie to zmieni się zleżnie od rodzju tkniny i grubości nitki, le długość 0.3 to 0.5 mm jest njlepsz dl ściegów ksmitnych. 6. Uruchomić szycie * Podczs szyci możn regulowć szerokość ściegu przesuwjąc suwk regulcji prędkości. Przesunięcie dźwigni suwk w lewo spowoduje zwężenie szerokości ściegu, przesunięcie dźwigni w prwo spowoduje poszerzenie szerokości ściegu. Wielkość szerokości zmieni się równo po obu stronch środkowego położeni igły. b węższy b szerszy Szkic poglądowy 70

78 SZYSCIE ŚCIEGÓW Pikownie swobodne Przy pikowniu swobodnym, trnsporter ząbkowy może być opuszczone (z pomocą przełącznik położeni trnsporter) w tki sposób, by mterił możn było przesuwć w dowolnym kierunku. Dl pikowni swobodnego konieczn jest stopk pikowni. Zlecmy zinstlownie sterownik nożnego orz szycie z odpowiednią prędkością. 5. Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego, znjdujący się z tyłu mszyny, przełączyć w położenie. Zpmiętć Aby wykonć równomierny ścieg może okzć się konieczne obniżenie nprężeni górnej nitki. b c 3 1. Wybrć. 2. Zdjąć uchwyt stopki dociskowej (ptrz stron 33). 3. Zestwić stopkę pikowni z lewą dolną stroną popychcz stopki. Zpmiętć Sworzeń n stopce pikowni powinien być ustwiony nd wkrętem dociskowym igły. 4. Przytrzymć prwą ręką stopkę pikowni n miejscu, nstępnie dokręcić wkręt mocujący lewą ręką z pomocą śrubokręt. Tył mszyny b Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego (ptrząc od tyłu mszyny) c Gór d Dół 6. Oburącz nciągnąć tkninę, nstępnie przesuwć mterił w regulrnych odstępch dl wykonni jednkowych ściegów o długości mm. d b Sworzeń n stopce pikowni b Wkręt uchwytu stopki dociskowej c Wkręt docisku igły OSTRZEŻENIE Wkręty nleży dokłdnie dokręcić śrubokrętem. W przeciwnym wypdku igł może uderzć o stopkę co spowoduje wygięcie lub złmnie. c Ścieg Ściegi wzmcnijące są wykonywne n początku i końcu szyci. 7. Po zkończeniu szyci, przełącznik położeni trnsporter unieść w górne położenie dl uniesieni zębtki. Zpmiętć Stndrdowo, przełącznik położeni trnsporter ząbkowego znjduje się w górnym położeniu. 71

79 SZYCIE ŚCIEGÓW Ściegi krytej mereżki Ściegi te nleży wybrć dl obszywni brzegów mnkietów ubrń, bluz, mjtek, spódnic. Ścieg Nzw ściegu Kryt mereżk Stopk Zstosownie Obszywnie dzinin Szerokość ściegu [mm (cl)] Długość ściegu [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie 0.0 (0) (+1/8 - -1/8) 2.0 (1/16) Podwójn igł (1/16-1/8) NiE Nciągnięt kryt mereżk Obszywnie tknin rozciągliwych 0.0 (0) (+1/8 - -1/8) 2.0 (1/16) (1/16-1/8) NIE 1. Wybrć ścieg. 4. Złożyć stopkę R dl ściegu krytej mereżki i opuścić stopkę. Mterił złożyć tk, by podwinięty brzeg stykł się z prowdnikiem stopki. b Prowdnik b Podwinięcie 2. Mterił umieścić spodnią stroną do góry, podwinąć nstępnie przyfstrygowć. 5. Szyć, utrzymując styk podwiniętego brzegu ze stopką. b R 5 mm b Ściegi fstrygi Położenie igły 3. Ponownie podwinąć mterił. c b c 5 mm b Spód mteriłu c Fstryg 72

80 SZYCIE ŚCIEGÓW 6. Usunąć ściegi fstrygi i odwrócić mterił. Aplikcj b 1. Z pomocą kleju lub ściegu fstrygi przymocowć plikcję do mteriłu. * Zpobiegnie to przesuwniu się plikcji podczs przyszywni. Spodni stron mteriłu b Górn stron mteriłu Zpmiętć Ściegów krytej mereżki nie możn wykonć, jeśli lewe punkty opdni igły nie wyłpują podwinięci. Jeśli igł z dleko wkłuw się w podwinięcie, mteriłu nie możn rozprostowć, szew wygląd po prwej stronie tkniny jko zbyt duży, co nie jest łdnym wykończeniem. Jeśli wystąpi tki problem nleży go rozwiązć zgodnie z poniższymi instrukcjmi. Aplikcj b Klej b 3 2. Wybrć lub. Jeśli igł nie wyłpuje podwinięci Z pomocą ustwić szerokość tk, by igł nieco zczepił z podwinięcie. * Doregulowć długość ściegu orz szerokość doksztłtu, wielkości orz jkości mteriłu (ptrz stron 42). Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu, ptrz KARTA USTAWIANIA SCIGU n końcu niniejszej instrukcji. 3. Złożyć stopkę J. Sprwdzić, czy igł opd nieco poz brzegiem plikcji, nstępnie uruchomić szycie. Jeśli igł z dleko wychwytuje zkłdkę Z pomocą ustwić szerokość tk, by igł nieco zczepil z podwinięcie. Mterił plikcji Położenie opdni igły 73

81 SZYCIE ŚCIEGÓW Szycie po ostrych krzywiznch Ztrzymć mszynę w momencie gdy igł znjduje się w plikcji. Dl estetycznego wykończeni szwu nleży w tym momencie unieść stopkę i obrócić mterił. 3. Aby wykonć rzędy ściegów muszelkowych nleży złożyć mterił w połowie, po skosie. Zpmiętć Używć cienkiej tkniny. Zpmiętć Umieszczenie lekkiego mteriłu stbilizującego pod obszrem szyci polepszy rozkłd ściegu wzdłuż obrzeż mteriłu plikcji. 4. Złożyć stopkę J. Ustwić punkt opdni igły nieco poz brzegiem mteriłu i rozpocząć szycie. Ściegi zkłdek muszelkowych Ściegi te dją elegnckie wykończenie wzdłuż obrzeż kołnierzyk. Ten wzór ściegu możn wykorzystć do obrębini dekoltu lub rękwów bluzek lub sukienek. 1.Wybrć. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 2. Zwiększyć nprężenie górnej nitki dl elegnckiego pofłdownego wykończeni ściegów muszelkowych(ptrz stron 43). Zpmiętć Jeśli nprężenie górnej nitki jest zbyt młe, ściegi muszelkowe nie będą pofłdowne. Położenie opdni igły 5. Odwinąć mterił i zprsowć zkłdki po jednej stronie. Zpmiętć Aby wykonć ściegi zkłdek muszelkowych n obrzeżu kołnierzyk lub dekoltu nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi dl wzoru nstępnie użyć tego ściegu dl wykonni elegnckiego wykończeni dekoltu lub kołnierzyk. 74

82 SZYCIE ŚCIEGÓW Ściegi fliste Ściegi w ksztłcie płynącej fli zwne są ściegmi flistymi. Ścieg ten wykorzystywny jest do dekorcji obrzeży kołnierzyków orz chusteczek do nos lub używny jest jko kcent brzegowy. Zpmiętć Może okzć się konieczne zstosownie tymczsowego kleju dl lekkich mteriłów. Przed uszyciem projektu nleży wykonć szycie próbne. Ściegi wierzchnie Dl uzyskni dekorcyjnego wyglądu możn wykonć poniższe ściegi n wierzchu zprsownego mrginesu szwu. 1. Wybrć prosty ścieg i złożyć stopkę J. 2. Zszyć prwe strony mteriłu, nstępnie rozprsowć mrginesy szwu. 1. Wybrć. c Zpmiętć b 3 Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, d znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji.. 2. Złożyć stopkę N. Wykonć ściegi fliste wzdłuż brzegu mteriłu. * Nie szyć bezpośrednio n brzegu mteriłu. Ścieg prosty b Mrginesy szwu c 6.5 mm d Spodni stron Obciąć wzdłuż szwu, uwżjąc by nie przeciąć ściegów. 4. Umieścić w mszynie mterił prwą stroną ku górze, nstępnie ustwić stopkę w środku szwu podczs szwu. Prw stron mteriłu Zpmiętć Użyć uszczelnicz szwu dl zbezpieczeni brzegów ściegów flistych. 75

83 SZYCIE ŚCIEGÓW Ściegi mrszczeni 7. Przeszyć odstępy pomiędzy prostymi ściegmi. Ściegi te używne są do szyci dekorcyjnego n ubrnich, etc. 1. Wybrć prosty ścieg i złożyć stopkę J. J 2. Ustwić długość ściegu n 4.0 mm I poluzowć nprężenie górnej nitki n około 2.0 (ptrz str.42, 43). 3. Wyciągnąć dolną i górną nitkę n około 50 mm. 8. Wyciągnąć nitki prostych ściegów. 4. Wykonć szwy, pozostwijąc pomiędzy szwmi odstęp ok. 10 mm, nstępnie obciąć ndmir nitek, pozostwijąc 50 mm. Około 10 mm 5. Pociągnąć z dolne nitki dl uzyskni żądnego mrszczeni, nstępnie przeprsowć mrszczeni. Fgotownie Jeśli pomiędzy dwom mteriłmi, które mją być połączone występuje woln przestrzeń, szycie ściegu łączącego tkie mteriły nzyw się fgotowniem. Ścieg ten używny jest do szyci bluzek lub ubrnek dziecięcych. 1. Przyfstrygowć dw kwłki mteriłu do cienkiego ppieru, pozostwijąc odstęp 4 mm pomiędzy mteriłmi. b c 4 mm b Ppier c Fstryg 6. Wybrć lub. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 2. Wybrć lub. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 76

84 SZYCIE ŚCIEGÓW 3. Złożyć stopkę J. Zestwić oś stopki ze środkiem odstępu pomiędzy mteriłmi i rozpocząć szycie. 4. Umieścić tśmę n mrszczeniu, nstępnie przymocowć ją szpileczkmi. Tśm Fstryg Zpmiętć Używć cienkiej nitki. 4. Po zkończeniu szyci deliktnie usunąć ppier. Przyszywnie tśmy lub gumki 5. Wybrć lub. Zpmiętć 3 Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 6. Przeszyć tśmę (lub gumkę). 1. Wybrć prosty ścieg i złożyć stopkę J. 2. Ustwić długość ściegu n 4.0 mm i zmniejszyć nprężenie górnej nitki do 2.0 (Ptrz str. 42, 43). Zpmiętć Nleży upewnić się, że nie wybrno ni utomtycznego wzmcnini ni utomtycznego obcinni nitki. 3. Wykonć dw rzędy prostych szwów n prwej stronie mteriłu, nstępnie wyciągnąć dolną nitkę dl uzyskni koniecznego zebrni mteriłu. OSTRZEŻENIE Upewnić się, że podczs szyci igł nie uderz w szpilki. Nitk mogłby się zpętlić lub mogłby się złmć igł powodując obrżeni. 7. Wyciągnąć nitki prostych ściegów. Zpmiętć Przed uszyciem prostego ściegu nleży obrócić kołem mszyny by wyciągnąć dolną nitkę. Trzymjąc górną i dolną nitkę wyciągnąć je n pewną długość z tyłu mszyny. (Upewnić się, że podniesion jest stopk). 77

85 SZYCIE ŚCIEGÓW Pochodne Obszywnie brzegów (1) (Stokrotk) Używne do szyci obrusów, dekorcyjnych brzegów orz dekorcyjnego wykńczni przodów koszulek. Zpmiętć Używć lekkich do średnio ciężkich mteriłów. 1. Złożyć igłę skrzydełkową typu 130/705H, wielkość 100/16. OSTRZEŻENIE Nie możn wykorzystć przycisku Automtic Threding. Nwlec ręcznie igłę skrzydełkową, od przodu do tyłu. Użycie przycisku Automtic Threding może spowodowć uszkodzenie mszyny. W czsie tego szyci zstosownie igły 130/705H Wing pozwl uzyskć łdniejsze wykończenie. Jeśli używn jest igł skrzydełkow szerokość ściegu zostł wprowdzon ręcznie nleży sprwdzić, czy igł nie uderz w stopkę. W tym celu ostrożnie obrócić kołem mszyny przed szyciem. 2. Wybrć ścieg i złożyć stopkę N. * Wybrć ścieg z przedziłu 3-01 i Uruchomić szycie. Przykłd: Wygląd wykończonego produktu Obszywnie brzegów (2) (Mereżk) 1. Z jednego miejsc mteriłu wyciągnąć kilk nitek dl otworzeni frgmentu mteriłu * Wyciągnąć 5 lub 6 nitek, by powstł 3 mm szczelin. Zpmiętć Njlepsze do tego celu są luźne dzininy. 2. Wybrć. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 3. Złożyć stopkę N. Przy mterile ustwionym prwą stroną do góry nleży przeszyć jeden brzeg otwrtego obszru. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. N 78

86 SZYCIE ŚCIEGÓW 4. Wcisnąć, by utworzyć lustrzne odbicie wzoru 5. Przeszyć odwrotną stronę mteriłu, zchowując symetryczność względem poprzedniego ściegu. Obszywnie brzegów (3) 1.Wyciągnąć kilk nitek z obu stron 4 mm obszru, który nie jest jeszcze otwrty. * Wyciągnąć cztery nitki, pozostwić pięć nitek, nstępnie wyciągnąć cztery nitki. Szerokość pięciu nitek wynosi ok. 4 mm lub mniej. b N c b 3 Ok. 4 mm lub mniej b Cztery nitki (wyciągnąć) c Pięć nitek (pozostwić) 2. Wybrć. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. 3. Wykonć ścieg ozdobny w środku pięciu nitek. N Zpmiętć Dl obszywni skrzydełkowej. (3) brzegów możn użyć igły 79

87 SZYCIE ŚCIEGÓW Jedno ściegowe dziurki n guziki Dl dziurek jedno ściegowych możn wykonć dziurki dostosowne do wielkości guzik. Ścieg Nzw ściegu Wąsk zokrąglon dziurk Stopk Zstosownie Dziurki w lekkich i średnich mteriłch Szerokość ściegu Długość ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie (3/16) (1/8-3/16) (1/64) Podwójn igł (1/64-1/16) NIE Szerok zokrąglon dziurk Dziurki z dodtkowym miejscem n duże guziki 5.5 (7/32) (1/8-7/32) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE Dziurk o końcu zwężnym i zokrąglonym Dziurk o końcu zokrąglonym Wzmocnione dziurki do ps 5.0 (3/16) Dziurki z pionowym ryglem w ciężkich mteriłch 5.0 (3/16) (1/8-3/16) (1/8-3/16) 0.4 (1/64) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE (1/64-1/16) NIE Dziurk o końcu zokrąglonym Dziurki z ryglem 5.0 (3/16) (1/8-3/16) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE Dziurk o dwóch końcch zokrąglonych Wąsk dziurk prostokątn Dziurki dl lekkich, średnich i ciężkich mteriłów Dziurki w lekkich i średnich mteriłch 5.0 (3/16) 5.0 (3/16) (1/8-3/16) (1/8-3/16) 0.4 (1/64) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE (1/64-1/16) NIE Szerok dziurk prostokątn Dziurki z dodtkowym miejscem n duże guzik 5.5 (7/32) (1/8-7/32) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE Dziurk prostokątn Dziurki z dodtkowym miejscem n duże guzik 5.5 (7/32) (1/8-7/32) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE Dziurk elstyczne Dziurk elstyczn (pochodn) Dziurk ogrniczon Dziurki dl mteriłów elstycznych lub dzinin Dziurki dl mteriłów elstycznych lub dzinin Pierwszy krok w wykonywniu dziurki 6.0 (15/ 64) 6.0 (15/ 64) 5.0 (3/ (1/8-15/64) (1/8-15/64) (1/8-3/16) 1.0 (1/16) 1.5 (1/16) 2.0 (1/16) (1/32-1/16) NIE (1/1-1/8) NIE (1/64-3/16) NIE Dziurk kluczykow Dziurki w ciężkich lub lekkich mteriłch dl większych guzików 7.0 (1/4) (1/8-1/4) 0.5 (1/32) (1/64-1/16) NIE Dziurk kluczykow z końcem zwężnym Dziurki w średnich lub ciężkich mteriłch dl większych guzików 7.0 (1/4) (1/8-1/4) 0.5 (1/32) (1/64-1/16) NIE Dziurk kluczykow Dziurki w ciężkich lub lekkich mteriłch dl większych guzików, ze wzmcnijącym pionowym ryglem 7.0 (1/4) (1/8-1/4) 0.5 (1/32) (1/64-1/16) NIE

88 SZYCIE ŚCIEGÓW Dziurki wykonywne są od przodu stopki do tyłu, co pokzno poniżej. 3 Szycie wzmcnijące 1. Wybrć ścieg dl dnej dziurki, nstępnie złożyć stopkę A. 2. N mterile zznczyć miejsce i długość dziurki. 3. Wyciągnąć płytkę uchwytu guzik n stopce, nstępnie włożyć guzik, który będzie przekłdny przez dziurkę. Nstępnie dokręcić płytkę uchwytu guzik. Płytk uchwytu guzik Zpmiętć Mksymln długość dziurki wynosi ok. 28 mm (średnic + grubość guzik). Zpmiętć Wielkość dziurki jest określon z pomocą płytki uchwytu obejmującej guzik. 81

89 SZYCIE ŚCIEGÓW 4. Zestwić stopkę ze znkiem n mterile, nstępnie opuścić stopkę. 6. Deliktnie przytrzymć końcówkę górnej nitki, nstępnie uruchomić szycie. * Podczs szyci dziurki nleży ręcznie przesuwć ostrożnie mterił. A b Znk n mterile b Znki n stopce Uwg Przewlec nitkę pod stopką dociskową. Odsunąć mksymlnie do tyłu zewnętrzną rmkę stopki, jk n rysunku, upewnijąc się, że nie m szczeliny z częścią stopki oznczoną A. Jeśli stopk n guzik nie zostnie mksymlnie cofnięt, dziurk nie zostnie wykonn we włściwej wielkości. Po zkończeniu szyci, mszyn utomtycznie wykon ściegi wzmcnijące i ztrzym się. Zpmiętć Jeśli, przed rozpoczęciem szyci, włączone zostnie utomtyczne obcinnie nitki, obie nitki zostną utomtycznie obcięte po wykonniu ściegów wzmcnijących. Jeśli mterił nie przesuw się (np. gdy jest zbyt gruby), zwiększyć ustwienie długości ściegu. 7. Włożyć szpilkę do wewnątrz jednego z rygli, nstępnie włożyć przecink szwu w środek dziurki i przeciąć w kierunku szpilki. 5. Opuścić dźwignię w tki sposób, by znlzł się z metlowym wspornikiem n stopce. b Szpilk b Przecink Dźwigni OSTRZEŻENIE Przy używniu przecink dl rozcięci dziurki, nie kłść ręki ni plc n ścieżce rozcink. Rozcink może się poślizgnąć i spowodowć obrżeni. Metlowy wspornik 82

90 SZYCIE ŚCIEGÓW Zpmiętć Dl dziurek kluczykowych używć punktk oczkowego dl wykonni otworu w zokrąglonej części dziurki. Nstępnie włożyć szpilkę w rygiel, wprowdzić przecink szwu do otworu wykonnego punktkiem i przeciąć w kierunku szpilki. 3. Po zkończeniu szyci wyciągnąć deliktnie nitkę gimpy by usunąć luz orz odciąć ndmir. b Zpmiętć Po użyciu przecink szwu dl przecięci nitek nd dziurką, odciąć nitki. Punktk oczkowy b Szpilk Szycie tknin rozciągliwych Podczs szyci n z użyciem lub, szyć z użyciem nitki gimpy. 1. Zczepić gimpę z tyłu stopki A. Włożyć końcówki w rowki znjdujące się z przodu stopki, nstępnie tymczsowo je związć. Guziki o innych ksztłtch / Guziki nie mieszczące się w płytce uchwytu n guzik Aby wprowdzić wielkość guzik nleży użyć oznczeń n skli stopki. Jedn kresk n skli równ się 5 mm. Zsumowć średnicę i grubość guzik, nstępnie ustwić płytkę n obliczoną wrtość. b c Górn nitk 2. Opuścić stopkę i zcząć szycie. Skl n stopce b Płytk uchwytu guzik c Cłkowity pomir średnicy + grubości d 5 mm d Zpmiętć N przykłd, guzik o średnicy 15 mm i grubości 10 mm, skl powinn być ustwion n 25 mm. 10 mm (pprox. 3/8 inch) b 15 mm (pprox. 9/16 inch) b Zpmiętć Szerokość ściegów ksmitnych dostosowć do nitki gimpy, szerokość dziurki ustwić n 2-3 krotność szerokości gimpy. 83

91 SZYCIE ŚCIEGÓW Cztero ściegowe dziurki n guziki Dziurki te możn wykonć wykorzystując rzem 4 poniższe ściegi. Możn wykonć dowolną długość dziurki. Cztero ściegowe dziurki są dobrym rozwiązniem dl ndmirowych guzików. Ścieg Nzw ściegu Uwg Przy zminie ustwień ściegu po lewej stronie dziurki nleży upewnić się, ze dokonne zostły zminy w stosunku do pozostłych. Stopk Zstosownie 4 ściegow dziurk 1 Lew stron dziurki 5.0 (7/32) Szerokość ściegu Długość ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie (1/16-1/4) (1/64) Podwójn igł (1/64-1/16) NIE 4 ściegow dziurk 2 Rygiel dziurki 5.0 (7/32) (1/16-1/4) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE 4 ściegow dziurk 2 Prw stron dziurki 5.0 (7/32) (1/16-1/4) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE 4 ściegow dziurk 2 Rygiel dziurki 5.0 (7/32) (1/16-1/4) 0.4 (1/64) (1/64-1/16) NIE Dziurki cztero ściegowe wykonywne są w poniższy sposób. 1. Zznczyć n mterile położenie i długość dziurki n guzik. 2. Złożyć stopkę N, wybrć ścieg dl uszyci lewej strony dziurki. 84

92 SZYCIE ŚCIEGÓW 3. Wcisnąć przycisk Strt/Stop dl uruchomieni szyci. 4. Uszyć żądną długość dl dziurki i wcisnąć ponownie przycisk Strt/Stop. 5. Wybrć by uszyć rygiel i wcisnąć przycisk Strt/Stop. Mszyn ztrzym się utomtycznie po wykonniu rygl Wybrć dl uszyci prwej strony dziurki i wcisnąć przycisk Strt/Stop dl rozpoczęci szyci. 7. Wykonć prwą stronę dziurki i ponownie wcisnąć przycisk Strt/Stop. * Prwą stronę dziurki uszyć o tkiej smej długości jk lew stron. 8. Wybrć dl uszyci rygl nstępnie wcisnąć przycisk Strt/Stop. Mszyn ztrzym się utomtycznie po wykonniu rygl. 9. Unieść stopkę i zdjąć mterił. 10. Zpoznć się n stronie 82 z rozcinniem dziurki. 85

93 SZYCIE ŚCIEGÓW Cerownie Używć ściegów cerowni dl nprwini i innych zstosowń. Ścieg Nzw ściegu Cerownie Stopk Zstosownie Cerownie średnio ciężkich mteriłów Szerokość ściegu Długość ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie (1/4) (3/32-1/4) (1/16) Podwójn igł (1/64-1/16) NIE Cerownie Cerownie ciężkich mteriłów 7.0 (1/4) (3/32-1/4) 2.0 (1/16) (1/64-1/16) NIE Cerownie wykonywne jest szyjąc od przodu stopki do tyłu, w sposób opisny poniżej. Ściegi wzmcnijące 1.Wybrć ścieg I złożyć stopkę A. 2. Ustwić sklę n żądną długość cerowni. 3. Sprwdzić, czy igłą opd w żądnym położeniu i opuścić stopkę, upewnijąc się, że górn nitk przechodzi pod stopką. b d c Skl n stopce b Cłkowit długość pomiru c Szerokość 7 mm d 5 mm Zpmiętć Mksymln długość cerowni wynosi 28 mm. Uwg Przewlec nitkę pod stopką. Stopkę tk ustwić, by nie było szczeliny z częścią oznczoną A (zcieniony obszr n poniższym rysunku). Jeśli jest szczelin. 86

94 SZYCIE ŚCIEGÓW 4. Opuścić dźwignię tk, by znlzł się z metlowym wspornikiem n stopce. Dźwigni 3 Metlowy wspornik 5. Deliktnie przytrzymć górną nitkę, nstępnie wcisnąć przycisk Strt/Stop dl uruchomieni mszyny. Po zkończeniu szyci mszyn utomtycznie wykon ściegi wzmcnijące nstępnie ztrzym się. Zpmiętć Jeśli przed uruchomieniem szyci włączone zostnie utomtyczne obcinnie nitki, po wykonniu ściegów wzmcnijących nstąpi utomtyczne obcięcie obu nitek. Jeśli mterił nie przesuw się (np. poniewż jest zbyt gruby), zwiększyć ustwienie długości ściegu. 87

95 SZYCIE ŚCIEGÓW Rygle Rygle nleży stosowć w miejscch nrżonych n nprężeni, np. w nrożch kieszeni. Ścieg Nzw ściegu Rygiel Stopk Zstosownie Wzmcninie przy wpuście kieszeni, itp. Szerokość ściegu Długość ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie (1/16) (1/16-1/8) (1/16) Podwójn igł (1/64-1/16) NIE 1. Wybrć. 3. Złożyć mterił tk, by kieszeń przesuwł się w kierunku opertor podczs szyci. 2. Złożyć stopkę A i ustwić sklę n długość rygl, jki m być wykonny. b c Skl stopki b Cłkowit długość pomirow c 5 mm Zpmiętć Rygle mogą mieć długość od 5 mm do 28 mm. Zwykle mją długość pomiędzy 5 mm 10 mm. Uwg Przewlec nitkę pod stopką dociskową. Odsunąć mksymlnie do tyłu zewnętrzną rmkę stopki, jk n rysunku, upewnijąc się, że nie m szczeliny z częścią stopki oznczoną A. Jeśli stopk nie zostnie mksymlnie cofnięt, rygiel nie zostnie wykonny we włściwej wielkości 4. Sprwdzić pierwszy punkt nkłuci igły i opuścić stopkę. 2 mm 88

96 SZYCIE SCIEGÓW 5. Opuścić dźwignię tk, by znlzł się z metlowym wspornikiem znjdującym się n stopce. Rygle n grubych mteriłch Umieścić kwłek mteriłu lub krton obok szytego mteriłu dl wypoziomowni stopki i ułtwieni przesuwni. b Metlowy wspornik 6. Deliktnie uchwycić końcówkę górnej nitki i rozpocząć szycie. Stopk b Gruby ppier Zpmiętć 3 Jeśli przed uruchomieniem szyci włączone zostnie utomtyczne obcinnie nitki, po wykonniu ściegów wzmcnijących nstąpi utomtyczne obcięcie obu nitek. Jeśli mterił nie przesuw się (np. poniewż jest zbyt gruby), zwiększyć ustwienie długości ściegu. Po zkończeniu szyci mszyn wykon ściegi wzmcnijące i ztrzym się utomtycznie. 89

97 SZYCIE ŚCIEGÓW Przyszywnie guzików Mszyn może przyszywć guziki. Możn przyszywć guziki z 2 lub 4 dziurkmi. Szerokość ściegu Długość ściegu Ścieg Nzw ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Stopk Zstosownie Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie Przyszywnie guzik Przyszywnie guzików (1/8) (3/32 3/16) Podwójn igł NIE Uwg Podczs przyszywni guzików nie używć funkcji utomtycznego obcinni nitki. W przeciwnym wypdku utrcone zostną końcówki nitek. 1. Wybrć. 2. Unieść stopkę i złożyć zespół bltu płskiego łoż. 3. Opuścić przełącznik trnsporter ząbkowego dl opuszczeni ząbków trnsporter. Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego 4. Złożyć stopkę M, wsunąć przycisk wzdłuż płytki metlowej w stopkę i opuścić stopkę. 5. Obrócić koło mszyny dl sprwdzeni, czy igł prwidłowo wchodzi w kżdy otwór. * Jeśli igł nie wchodzi w otwór po lewej stronie nleży doregulowć szerokość ściegu. * Aby mocniej zmocowć guzik nleży powtórzyć czynności. 6. Deliktnie uchwycić końcówkę górnej nitki i rozpocząć szycie. Po zkończeniu szyci mszyn ztrzym się utomtycznie. OSTRZEŻENIE Upewnić, że igł nie uderz w guzik podczs szyci. Może nstąpić złmnie igły powodując obrżeni. 7. Od spodu mteriłu pociągnąć końcówkę dolnej nitki, by przeciągnąć górną nitkę n spodnią stronę mteriłu. Związć końcówki nitek i obciąć je. Przycisk b Metlow stopk b 90

98 SZYCIE ŚCIEGÓW Przyszywnie guzików 4 dziurkowych Przyszyć dwie njbliższe dziurki (od strony opertor). Nstępnie unieść stopkę i przesunąć mterił tk, by igł weszł w nstępne dwie dziurki, nstępnie przyszyć je w tki sm sposób. 4. Związć od spodu mteriłu końcówki dolnej nitki n początku i n końcu szyci. Uwg Po zkończeniu szyci nleży przełączyć przełącznik położeni trnsporter ząbkowego w pierwotne położenie. Mocownie uchwytu do guzik 1. Przed szyciem odciągnąć ku sobie dźwignię uchwytu. Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego 3 Dźwigni uchwytu 2. Przeciągnąć dwie końcówki górnej nitki pomiędzy guzikiem mteriłem, owinąć je wokół uchwytu nstępnie związć je. 91

99 SZYCIE ŚCIEGÓW Oczko Stosowne do wykonywni oczek w psch lub w podobnych zstosownich. Ścieg Nzw ściegu Oczko Stopk Zstosownie Dl wykonywni oczek, otworów w psch, itp Szerokość ściegu Długość ściegu [mm (cl)] [mm (cl)] Auto. Ręcznie Auto. Ręcznie (1/4) (1/4 15/64 3/16) (1/4) Podwójn igł (1/4 15/64 3/16) NIE Oczko gwizdkowe Dl wykonywni oczek gwizdkowych n dziurkch - - -) - NIE 1. Wybrć lub. 2. Wielkość oczk nleży wybrć z pomocą n wyświetlczu szerokości ściegu lub długości ściegu. 4. Opuścić stopkę I rozpocząć szycie. Po zkończeniu szyci, mszyn wykonuje ściegi wzmcnijące i ztrzymuje się utomtycznie. Uwg Jeśli wzór nie wygląd dobrze nleży dokonć regulcji (stron 103). 5. Z pomocą punktk oczkowego wykonć otwór w środku szyci. b c Duże 7 mm b Średnie 6 mm c Młe 5 mm (Aktuln wielkość) Uwg Tylko jedne wymir dl. 3. Złożyć stopkę N, nstępnie obrócić kołem mszyny dl sprwdzeni położeni opdni igły. Położenie opdni igły 92

100 SZYCIE ŚCIEGÓW Szycie wielokierunkowe (ścieg prosty i zygzkowy) 3. Ustwić igłę w mterile w położeniu początku szyci, nstępnie wykonć szew 1. Ten rodzj szyci używny jest do przyszywni łtek lub emblemtów n nogwkch spodni, rękwch koszul, itp. 1. Zdjąć zespół płskiego łoż dl umożliwieni dziłni dl rmieni swobodnego. Punkt początkowy 4. Wybrć i uszyć szew 2. * Mterił będzie przesuwł się n boki, dltego nleży prowdzić mterił ręką, dl uzyskni prostego szyci. Zpmiętć Wprowdzić rmię w cylindryczny rękw, nstępnie przeszyć w kolejności pokznej n rysunku Wybrć i uszyć szew Wybrć i złożyć stopkę N. Mterił przesuw się w przód podczs gdy szycie wykonywne jest do tyłu. 6. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji Szew zostnie połączony z punktem początkowym szwu 1. 93

101 Wszywnie błyskwicznego zmk SZYCIE ŚCIEGÓW 3. Docisnąć mrgines szwu i przyszyć zmek z pomocą fstrygi po środku kżdej ze stron zmk błyskwicznego. Zmek środkowy Używny do toreb i innych podobnych zstosowń. 1.Wybrć. c c b Ściegi fstrygi b Zmek błyskwiczny c Spodni stron 4. Zdjąć stopkę J. Zestwić prwą stronę bolc w stopce I z uchwytem stopki dociskowej, nstępnie zmontowć stopkę zmk. Zpmiętć Szczegóły dotyczące kżdego ściegu znjdują się w KARCIE USTAWIANIA ŚCIEGU, znjdującej się n końcu niniejszej instrukcji. c Uwg Szyć przy środkowym położeniu igły. 2. Złożyć stopkę J i przeszyć proste ściegi do otworu zmk błyskwicznego. Zmienić n ściegi fstrygowni (ptrz stron 56) i przeszyć wierzch mteriłu. d c b b Prwe b Lewe c Położenie opdni igły OSTRZEŻENIE Podczs używni stopki I nleży upewnić się, że wybrno prosty ścieg orz środkowe położenie igły. Obrócić kołem mszyny dl sprwdzeni, czy igł nie uderz w stopkę. Jeśli wybrny zostnie inny ścieg, igł będzie uderzć w stopkę powodując złmnie igły i możliwe obrżeni. 5. Przeszyć z wierzchu 7 do 10 mm od brzegu szwu, nstępnie usunąć fstrygę. Ściegi fstrygowni b Ściegi przeciwne c Koniec otworu zmk błyskwicznego d Spodni stron 94

102 SZYCIE ŚCIEGÓW OSTRZEŻENIE Upewnić się, że igł nie uderz w zmek podczs szyci. Jeśli igł uderz w zmek, może nstąpić jej złmnie i spowodowć obrżeni. Przyszywnie bocznego zmk błyskwicznego Boczne zmki używne są w sukienkch lub bluzkch. 1. Wybrć. 3. Docisnąć mrgines szwu i zestwić podwinięty brzeg z ząbkmi zmk błyskwicznego, pozostwijąc 3 mm miejsc n szycie. c d e b Uchwyt zmk b Spodni stron mteriłu c Ząbki zmk 3 d Koniec otworu zmk e 3 mm 4. Zdjąć stopkę J. 5. Zestwić prwą stronę bolc w stopce zmk I z uchwytem stopki dociskowej, nstępnie złożyć stopkę dociskową. Uwg Szyć przy środkowym położeniu igły. c 2. Złożyć stopkę J i wykonć ścieg prosty do otworu zmk. Zmienić n ścieg fstrygi i przeszyć wierzch mteriłu. b c b Prw b Lew c Położenie opdni igły d Ściegi przeciwne b Spodni stron mteriłu c Ściegi fstrygi d Koniec otworu zmk CAUTION Podczs używni stopki I nleży upewnić się, że wybrno prosty ścieg orz środkowe położenie igły. Obrócić kołem mszyny dl sprwdzeni, czy igł nie uderz w stopkę. Jeśli wybrny zostnie inny ścieg, igł będzie uderzć w stopkę powodując złmnie igły i możliwe obrżeni. 95

103 SZYCIE ŚCIEGÓW 6. Ustwić stopkę dociskow w 3 mm mrginesie. 7. Zczynjąc od końc otworu zmk błyskwicznego uszyć do punktu znjdującego się ok. 50 mm od brzegu mteriłu, nstępnie ztrzymć mszynę. 8. Przesunąć w dół suwk, nstępnie kontynuowć szycie do brzegu mteriłu. 10. Zdjąć stopkę dociskową i złożyć ją ponownie tk, by lew stron bolc znlzł się w uchwycie stopki. * Podczs szyci lewej strony zmk, igł powinn opdć po prwej stronie stopki dociskowej. Podczs szyci prwej strony zmk, igł powinn opdć po lewej stronie stopki dociskowej. c b b 50 mm b 3 mm OSTRZEZENIE Upewnić się, że igł nie uderz w zmek podczs szyci. Jeśli igł uderz w zmek, może nstąpić jej złmnie i spowodowć obrżeni. 9. Zmknąć zmek, odwrócić mterił n drugą stronę nstępnie wykonć fstrygę. Prw b Lew c Położenie opdni igły 11. Mterił ustwić tk, by lew krwędź stopki dociskowej stykł się z brzegiem zębów zmk błyskwicznego. 12. Wykonć ściegi przeciwne n górze zmk, nstępnie kontynuowć szycie. 13. Ztrzymć szycie ok. 50 mm od brzegu mteriłu, pozostwić igłę w mterile, nstępnie usunąć fstrygę. 14. Otworzyć zmek i wykonć resztę szwu. b d c c b Przód spódnicy (spodni stron mteriłu) b Fstryg c Przód spódnicy (prw stron mteriłu) d Tył spódnicy (prw stron mteriłu) Fstryg b 7 do 10 mm d c Ściegi przeciwne d 50 mm 96

104 Rozdził 4 Ściegi znkowe / dekorcyjne WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW...98 Ekrny wyboru ściegów Wybiernie wzoru ściegów dekorcyjnych / 7 mm ściegów dekorcyjnych / ściegów stynowych / 7 mm ściegów stynowych / ściegów krzyżowych /użytkowych ściegów dekorcyjnych Znki lfbetu Usuwnie znków SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW Szycie elegnckich wykończeń Szycie podstwowe Wykonywnie regulcji EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Funkcje przycisków Zmin wielkości Zmin długości (tylko dl 7 mm ściegów stynowych) Tworzenie pionowego odbici lustrznego Tworzenie poziomego odbici lustrznego Szycie ciągłe wzoru Zmin gęstości nitki (tylko dl ściegów stynowych) Sprwdznie obrzu ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW Przed łączeniem Łączenie różnych wzorów ściegów Łączenie dużych i młych wzorów ściegów Łączenie poziomych obrzów wzorów ściegów Łączenie wzorów ściegów o różnych długościch Wykonywnie schodkowych wzorów ściegów (tylko dl 7 mm wzorów ściegów stynowych) Więcej przykłdów UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące dnych ściegów Typy dnych jkie możn wykorzystć Typy urzdzeń/nośników USB jkie możn użyć Komputery i systemy opercyjne do wykorzystni Zleceni dotyczące uszyci komputer do tworzeni i zpisu dnych Znki hndlowe Zpisywnie wzorów ściegów w pmięci mszyny Jeśli pmięć jest pełn Z pisywnie wzorów ściegów n nośniki USB (dostępne w hndlu) Zpisywnie wzorów ściegów w komputerze Wczytywnie wzorów ściegów z pmięci mszyny Wczytywnie z nośnik USB Wczytywnie z komputer

105 WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Wcisnąć by wyświetlić poniższy ekrn. b de gh c f i j kl m n Wzory ściegów dekorcyjnych b 7mm wzory ściegów dekorcyjnych. Możn wprowdzić długość i szerokość ściegu. c Wzory ściegów ksmitnych d 7mm wzory ściegów ksmitnych. Możn wprowdzić długość i szerokość ściegu. e Ścieg krzyżowy f Użytkowe wzory ściegów dekorcyjnych g Znki lfbetu (czcionk gotyck) h Znki lfbetu (czcionk pism ręcznego) i Znki lfbetu (szkic) j Wzory zpisne w MY CUSTOM STITCH (ptrz stron 208) k Wzory zpisne w pmięci mszyny (ptrz stron 122) l Wzory zpisne w zewnętrznych medich USB (ptrz stron 123) m Wzory zpisne w komputerze (ptrz stron 123) n Wcisnąć ten przycisk dl utworzeni włsnych ściegów z pomocą funkcji MY CUSTOM STITCH (ptrz stron 202). Uwg Jeśli ekrn jest zblokowny ( ), odblokowć go wciskjąc. Gdy ekrn jest zblokowny nie dził żden przycisk. 98

106 WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Ekrny wyboru ściegów Istnieje 9 ktegorii wzorów ściegów znkowych/dekorcyjnych. Symbol ktegorii występuje więcej niż jeden ekrn wyboru ściegów. ozncz, że dl dnej Wzory ściegów dekorcyjnych 7mm wzory ściegów dekorcyjnych Wzory ściegów stynowych 7mm wzory ściegów ksmitnych Ściegi krzyżowe Użytkowe wzory ściegów dekorcyjnych 4 Znki lfbetu (czcionk gotyck) Znki lfbetu (Czcionk pism ręcznego) Znki lfbetu (szkic) 99

107 WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Wybiernie wzorów ściegów dekorcyjnych / 7 mm ściegów dekorcyjnych / ściegów stynowych / 7 mm ściegów stynowych / ściegów krzyżowych / użytkowych ściegów dekorcyjnych Znki lfbetu 1. Wcisnąć, lub by wybrć czcionkę. 1. Wybrć ktegorię wzoru jki m być szyty. 2. Wcisnąć przycisk odpowidjący wzorowi do uszyci. * Wcisnąć,by zobczyć nstępną stronę. * Wcisnąć, by zobczyć poprzednią stronę. * Aby wybrć inny wzór ściegu nleży wcisnąć. Po sksowniu ktulnego ściegu nleży wybrć nowy ścieg. 2. Wcisnąć by zmienić ekrn wyboru, nstępnie wprowdzić znki jkie mją być uszyte. * Jeśli chcemy kontynuowć wprowdznie znków w różnych czcionkch, wcisnąć nstępnie powtórzyć krok 1., Wyświetlony zostje wybrny ścieg. Zpisć Występują trzy czcionki dl szyci znków lfbetu. 100

108 WYBIERANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Usuwnie znków 1. Wcisnąć dl usunięci osttniego znku. Zpmiętć Znki są usuwne indywidulnie, poczynjąc od osttnio wprowdzonego. 2. Wybrć odpowiedni znk. 101

109 SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW Wykonywnie elegnckich wykończeń Aby uzyskć elegnckie wyniki podczs szyci ściegów dekorcyjnych/znkowych, sprwdzić poniższą tbelę dl włściwego połączeni mteriłu/igły/nitki. Uwg Pozostłe czynniki, tkie jk grubość mteriłu, mterił stbilizcyjny, itp. również mją wpływ n ścieg. Dltego też przed wykonniem projektu nleży zwsze wykonć kilk próbnych przeszyć. Podczs szyci wzorów ściegów stynowych, może występowć kurczenie ściegów, nleży więc złożyć mterił stbilizujący. Podczs szyci mterił nleży prowdzić ręcznie by prowdzony był prosto i równomiernie. Mterił Podczs szyci n mteriłch rozciągliwych, lekkich lub n mteriłch o grubym splocie nleży złożyć od spodu mterił stbilizujący. Możn też umieścić mterił n cienkim ppierze. N c b Mterił b Stbiliztor c Cienki ppier Nitk #50 - #60 Igł Dl mteriłów lekkich, zwykłych lub rozciągliwych: igł z czubkiem kulkowym (pozłcn). Dl mteriłów ciężkich: igł mszynow 90/14 Stopk Monogrmow stopk N. Używnie innej stopki może dwć gorsze rezultty. Szycie podstwowe 4. Wcisnąć przycisk Strt/Stop dl uruchomieni szyci. 1. Wybrć wzór ściegu. 2. Złożyć stopkę N. 3. Złożyć mterił pod stopką dociskową, odciągnąć górną nitkę n bok, nstępnie opuścić stopkę dociskową. OSTRZEŻENIE Podczs szyci 7 mm ściegów stynowych, gdy nstępuje ich grupownie, nleży wydłużyć długość ściegu. Jeśli szycie będzie kontynuowne mimo zgrupowni ściegów, igłą może się wygiąć lub złmć (ptrz Ustwinie długości ściegu n stronie 42). 102

110 SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW Zpmiętć Jeśli podczs szyci mterił zostnie pociągnięty lub popchnięty, wzór może nie zostć prwidłowo wykonny. Zleżnie od wzoru, może jednk występowć przesunięcie w lewo lub w prwo orz w przód i w tył. Mterił nleży prowdzić ręcznie dl prostego i równomiernego przesuwu. 5. Aby ztrzymć szycie nleży wcisnąć przycisk Strt/Stop. 6. Dl wykonni ściegów wzmcnijących nleży wcisnąć przycisk Reverse/Reinforcement Stitch. Wykonywnie regulcji Wzory ściegu mogą czsmi wyglądć nie njlepiej, zleżnie od typu lub grubości mteriłu, użytego mteriłu stbiliztor, prędkości szyci itp.. Jeśli ndl szycie nie jest njlepszej jkości nleży wykonć szycie próbne w tych smych wrunkch i wykonć regulcję wzoru ściegu, zgodnie z poniższym opisem. Jeśli ndl są problemy ze ściegiem nwet po wykonniu regulcji oprtych n wzorze, wykonć regulcje dl kżdego wzoru oddzielnie. 1. Wcisnąć Zpmiętć Podczs szyci ściegów znkowych mszyn wykon utomtycznie ściegi wzmcnijące n początku i n końcu kżdego znku. 4 Po zkończeniu szyci nleży obciąć ndmir nitki. 2. Złożyć stopkę N I uszyć wzór. Uwg W czsie szyci niektórych wzorów, igł ztrzym się w uniesionym położeniu podczs gdy mterił jest przesuwny, co spowodowne jest prcą mechnizmu igielnicy. W tkich wypdkch słychć będzie przerywny sygnł dźwiękowy, inny niż generowny podczs szyci. Sygnł ten jest normlny i nie jest oznką wrii. 3. Porównć wykonny wzór z rysunkiem prwidłowego wzoru poniżej. 103

111 SZYCIE WZORÓW ŚCIEGÓW 4. Wcisnąć, nstępnie z pomocą FINE ADJUST VERTI. lub HORIZ. doregulowć wzór. 5. Ponownie uszyć wzór ściegu. Jeśli wzór ściegu ndl jest niskiej jkości nleży wykonć regulcje ponownie. Regulowć do momentu uzyskni prwidłowego wykonni wzoru. Zpmiętć Możn szyć przy ekrnie ustwini n wyświetlczu. 6. Wcisnąć * Jeśli wzór jest zebrny: N wyświetlczu FINE ADJUST VERTI. wcisnąć. Przy kżdym wciśnięciu przycisku nstąpi zwiększenie wrtości wzór wydłuży się. * Jeśli wzór m przerwy: N wyświetlczu FINE ADJUST VERTI. wcisnąć. Przy kżdym wciśnięciu przycisku nstąpi zmniejszenie wrtości wzór skróci się. * Jeśli wzór jest pochylony w lewą stronę: N wyświetlczu FINE ADJUST HORIZ. wcisnąć. Przy kżdym wciśnięciu przycisku nstąpi zwiększenie wrtości wzór przesunie się w prwo. * Jeśli wzór jest pochylony w prwą stronę: N wyświetlczu FINE ADJUST HORIZ. wcisnąć. Przy kżdym wciśnięciu przycisku nstąpi zmniejszenie wrtości wzór przesunie się w lewo. 104

112 EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Przyciski funkcyjne Z pomocą funkcji edytowni możn oprcowć żądne wykończenie. Możn wykonywć wzory większe lub mniejsze, wykonywć odbici lustrzne, itp. Uwg Pewnych funkcji edytowni nie możn zstosowć do niektórych ściegów. Gdy wyświetlony zostnie wzór, dostępne są tylko wyświetlone przyciski. 4 b b c d c d e g e f l f l h i h k m j m nn o o Nr Wyświetlcz Nzw przycisku Wyjśnienie Stron Przycisk Wcisnąć przycisk dl włączeni trybu utomtycznego szyci 44 utomtycznego ściegu wzmcnijącego wzmcnijącego B Przycisk utomtycznego obcinni nitki Wcisnąć przycisk dl włączeni trybu utomtycznego obcinni nitki 45 c d e f g Przycisk blokdy ekrnu Wcisnąć ten przycisk dl zblokowni ekrnu. Gdy ekrn jest zblokowny, zblokowne są różne ustwieni tkie, jk szerokość i długość ściegu i nie mogą być zmienione. Ponowne wciśnięcie przycisku odblokuje ustwieni. Przycisk obrzu Wcisnąć przycisk dl sprwdzeni łączeni wzorów 107 Przycisk poziomego odbici lustrznego Po wybrniu wzoru ściegu nleży użyć tego przycisku dl utworzeni poziomego odbici lustrznego wzoru ściegu 107 Przycisk pionowego Po wybrniu wzoru ściegu nleży użyć tego przycisku dl utworzeni 107 odbici lustrznego pionowego odbici lustrznego wzoru ściegu Przycisk wyboru trybu Wcisnąć ten przycisk dl wyboru szyci pojedynczą lub podwójną igłą 29 igły (pojedyncz/podwójn)

113 EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Nr Wyświetlcz Nzw przycisku Wyjśnienie Stron Przycisk szyci Wcisnąć ten przycisk dl wyboru ściegu pojedynczego lub ciągłego szyci 107 h pojedynczego / powtrzlnego i Przycisk wydłużni Gdy wybrne zostną 7 mm wzory stynowe, nleży wcisnąć ten przycisk dl 107 wybrni z 5 utomtycznych ustwień, bez zminy szerokości zygzk lub ustwień długości ściegu J Przycisk wyboru Wcisnąć przycisk dl wyboru wielkości wzoru ściegu (duży, mły) 106 wielkości k Przycisk gęstości Po wybrniu wzoru ściegu nleży użyć tego przycisku dl zminy gęstości 108 nitki we wzorze l Przycisk ksowni Gdy nstąpi pomyłk w wyborze ściegu, przyciskiem tym możn nulowć 100, 101 pomyłkę. Jeśli zostnie wybrne pomyłkowe łączenie wzorów ściegów, z pomocą tego przycisku możn usunąć wzory ściegów m Przycisk pmięci Z pomocą tego przycisku zpisywne jest połączenie wzorów ściegów 118, 119 n Przycisk szerokości i długości ściegu Pokzuje szerokość i długość wybrnego wzoru ściegu. Mszyn m ustwieni stndrdowe o Przycisk nprężeni nitki Pokzuje ustwienie nprężeni nitki dl wybrnego wzoru ściegu. Mszyn m ustwieni stndrdowe 43 Zmin wielkości Wybrć wzór ściegu, nstępnie wcisnąć dl zminy wielkości wzoru ściegu. Wzór ściegu zostnie uszyty w wielkości wyświetlnej n przycisku. Zpmiętć Jeśli, po zminie wielkości, będą wprowdzne dlsze wzory ściegów, wzory te będą tkże szyte w tej wielkości. Nie możn zmienić wielkości połączonych wzorów ściegów po wprowdzeniu wzoru ściegu. Aktuln wielkość ściegu L S L S 106

114 EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Zmieninie długości (tylko dl 7 mm ściegów stynowych) Gdy wybrne zostną dne wzory ściegów, wcisnąć by wybrć z 5 utomtycznych ustwień długości, bez zminy szerokości zygzk i długości. Tworzenie poziomego odbici lustrznego Aby utworzyć poziome odbicie lustrzne, wybrć ścieg, nstępnie wcisnąć. 4 Tworzenie pionowego odbici lustrznego Aby utworzyć pionowe odbicie lustrzne, wybrć ścieg, nstępnie wcisnąć. Ciągłe szycie wzoru Wcisnąć by wybrć szycie ciągłe lub szycie pojedynczego ściegu. Zpmiętć Aby zkończyć pełny motyw w czsie szyci ciągłego, możn w czsie szyci wcisnąć. Mszyn utomtycznie ztrzym się po wykonniu motywu. 107

115 EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW Zmin gęstości nitki (tylko dl wzorów ściegów stynowych) Po wybrniu wzoru, wcisnąć wybrć żądną gęstość nitki. by Sprwdznie obrzu Możn wyświetlić obrz ktulnej wielkości dl wybrnego wzoru ściegu. Możn również sprwdzić i zmienić kolory obrzu n ekrnie. 1.Wcisnąć. Wyświetlony zostnie obrz wybrnego ściegu. OSTRZEŻENIE Jeśli ściegi zbierją się po zminie gęstości nitki n, przywrócić gęstość n. Jeśli kontynuowne jest szycie przy może to spowodowć wygięcie lub złmnie igły. 2. Wcisnąć dl zminy koloru nitki n obrzie. Zpmiętć Nwet po wybrniu nowego wzoru ściegu po zminie gęstości nitki, gęstość pozostje nie zmienion do momentu ponownej zminy Nie możn zmienić gęstości nitki dl łączonego wzoru po zkończeniu procedury łączeni. Kżde nciśnięcie przycisku spowoduje zminę koloru. 108

116 EDYTOWANIE WZORÓW ŚCIEGÓW 3. Wcisnąć by wyświetlić powiększony obrz. 4. Użyć przycisków dl obejrzeni kżdej części obrzu, któr nie mieści się n widocznym obszrze wyświetlcz. 5. Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu. Zpmiętć Możn tkże szyć z tego ekrnu, gdy wyświetlony jest symbol stopki dociskowej. 109

117 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW Możn łączyć różne rodzje wzorów ściegów tkie, jk ściegi znkowe, ściegi krzyżowe, ściegi stynowe lub ściegi oprcowne przez użytkownik z pomocą funkcji MY CUSTOM STITCH (ptrz rozdził 7 dotyczący funkcji MY CUSTOM STITCH). Możn również łączyć wzory ściegów o rożnych wielkościch, wzory ściegów w odbiciu lustrznym i inne. Przed łączeniem Przed szyciem wzorów łączonych, utomtycznie wybrne jest szycie pojedynczych wzorów ściegu. Jeśli chcemy szyć w sposób ciągły, po zkończeniu łączeni wzoru ściegu nleży wcisnąć. Przy zmieniniu wielkości, tworzeniu obrzów lustrznych lub dokonywniu innych zmin dl łączonego wzoru ściegu, przed wyborem nstępnego wzoru konieczn jest edycj wybrnego wzoru ściegu. Nie możn edytowć wzoru ściegu po wybrniu nstępnego wzoru ściegu. Łączenie różnych wzorów ściegów 2. Wybrć. Przykłd: 1. Wcisnąć. 110

118 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW 3. Wcisnąć. 5. Wybrć. Wyświetlcz powróci do ekrnu wyboru ściegu. 4. Wcisnąć. 6. Wcisnąć. 4 Zpmiętć Wzory możn usuwć po kolei, zczynjąc od osttniego, poprzez wciśnięcie. 7. Wcisnąć by szyć wzór w sposób ciągły. * Wcisnąć by zobczyć cły wzór (ptrz stron 108). 111

119 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW Łączenie dużych i młych wzorów ściegów 3. Wcisnąć dl szyci ciągłego. Przykłd: Wprowdzony wzór zostje powtórzony. 1. Wcisnąć. Wybrny zostje ścieg o dużej wielkości. Łączenie poziomego odbici lustrznego wzorów ściegów Przykłd: 2. Wcisnąć ponownie, nstępnie wcisnąć dl wyboru młej wielkości. Wyświetlony zostje wzór w młej wielkości. 112

120 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć ponownie, Łączenie wzorów o różnej długości Przykłd: nstępnie wcisnąć Wybrć Obrz zostnie obrócony wokół osi pionowej. 3. Wcisnąć. Długość obrzu zostnie ustwion n. 2. Ponownie wybrć, nstępnie 3 rzy wcisnąć then press Wprowdzony wzór zostje powtórzony. Długość obrzu stwion n. 113

121 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW 3. Wcisnąć. Przykłd: 1. Wybrć 2. Wcisnąć Wprowdzony wzór jest powtórzony. Wykonywnie schodkowych wzorów ściegów (tylko dl 7 mm ściegów stynowych) Z pomocą przycisków przy 7 mm ściegu stynowym możn uzyskć efekt schodkowy. Wzory ściegów, które tworzą efekt schodkowy nzywne są schodkowymi wzormi ściegów. Nstępny wzór ściegu przesunie się w prwo. 3. Wcisnąć ponownie. * Wcisnąć przycisk dl przesunięci wzoru ściegu w lewo o odległość równą połowie wielkości wzoru ściegu. * Wcisnąć przycisk dl przesunięci wzoru ściegu w prwo o odległość równą połowie wielkości wzoru ściegu. 114

122 ŁĄCZENIE WZORÓW ŚCIEGÓW 4. Wcisnąć. Więcej przykłdów Wcisnąć. Nstępny wzór ściegu zostnie przesunięty w lewo. 5. Wcisnąć. Wciskć. 4 Wciskć. Wprowdzony wzór zostje powtórzony. Wciskć. 115

123 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące dnych ściegu Postępowć zgodnie z poniższymi zlecenimi w przypdku używni innych dnych ściegu, niż utworzone i zpisne w niniejszej mszynie. Typy dnych ściegu, które możn wykorzystć W niniejszej mszynie możn wykorzystć pliki dnych ściegów, które mją rozszerzenie.pmu. Używnie dnych innych niż utworzone w niniejszej mszynie może prowdzić do wdliwego dziłni. Typy urzdzeń USB / nośników, które możn wykorzystywć Dne ściegów możn zpisywć lub wczytywć z nośników USB. Nleży używć nośniki spełnijące nstępujące dne techniczne. Npęd dyskietek USB Npęd USB Flsh (USB Flsh memory) Możn również używć nstępujących typów nośników USB z krtą pmięci USB do odczytu/zpisu. Secure Digitl (SD) Crd CompctFlsh Memory Stick Smrt Medi Multi Medi Crd (MMC) XD-Picture Crd Uwg Pewnych nośników USB nie możn zstosowć do niniejszej mszyny. N nszej stronie internetowej możn uzyskć więcej szczegółów. Huby USB nie mogą być stosowne w niniejszej mszynie. Mszyn nie rozpoznje tkich urządzeń lub krt pmięci USB przez hub USB. Po włożeniu urządzeni USB, lmpk dostępu będzie migć i rozpoznnie dnego urządzeni zjmie mszynie 5 do 6 sekund. (Czs ten zleży od rodzju urządzeni USB). Możn wykorzystć komputery i systemy opercyjne o nstępujących prmetrch Modele komptybilne: IBM PC z portem USB jko wyposżenie stndrdowe Komputer komptybilny z IBM PC wyposżony w port USB Komptybilne systemy opercyjne: Microsoft Windows Me/2000/XP (Windows 98 wymg sterownik. Pobrć ze strony Web ( Zleceni dotyczące używni komputer dl tworzeni i zpisywni dnych Jeśli nie możn odczytć nzwy pliku dnych ściegu, n przykłd, z powodu występujących w nzwie znków specjlnych, plik nie zostnie wyświetlony. Jeśli tk się stnie nleży zmienić nzwę pliku. Nie tworzyć folderów w nośnikch USB. Jeśli dne ściegów są zpisne w tkim folderze nie możn ich wyświetlić w mszynie. 116

124 Znki hndlowe UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Secure Digitl (SD) Crd jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym SD Crd Assocition. CompctFlsh jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Sndisk Corportion. Memory Stick jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Sony Corportion. Smrt Medi jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Toshib Corportion. Multi Medi Crd (MMC) jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Infineon Technologies AG. xd-picture Crd jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Fuji Photo Film Co. Ltd. IBM jest zstrzeżonym znkiem hndlowym lub znkiem hndlowym Interntionl Business Mchines Corportion. Microsoft i Windows są zstrzeżonymi znkmi hndlowymi lub znkmi hndlowymi Microsoft Corportion. Kżd firm. Której tytuł oprogrmowni jest wymieniony w niniejszej instrukcji m licencję Softwre License Agreement określoną dl jej progrmów. Wszystkie pozostłe brnże lub produkty wymienione w niniejszej instrukcji są zstrzeżonymi znkmi hndlowymi swoich firm. Jednkże wyjśnieni dl oznczeń i nie są wyrźnie określone w tekście

125 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zpisywnie wzorów ściegów w pmięci mszyny W pmięci mszyny możn zpisć często używne wzory ściegów. Pmięć mszyny może przechowywć do 20 wzorów ściegów. 2. Wcisnąć. * Wcisnąć, by powrócić do oryginlnego ekrnu bez zpisywni. Uwg Nie wyłączć (OFF) zsilni w czsie gdy wyświetlne jest Sving. Spowoduje to utrtę zpisywnego wzoru ściegu. Zpmiętć Zpisywnie wzoru ściegu zjmuje kilk sekund. N stronie 122 znjdują się informcje dotyczące wczytywni wzoru ściegu. 1. Wcisnąć. Wyświetlony zostje ekrn Sving. Gdy wzór zostnie zpisny, wyświetlcz powrc utomtycznie do pierwotnego stnu. Jeśli pmięć jest pełn Jeśli w czsie próby zpisu pojwi się niniejszy ekrn ozncz to, że pmięć jest pełn i nie może zpisć wybrnego wzoru ściegu. Aby zpisć dny wzór ściegu do pmięci mszyny nleży usunąć jkiś wcześniej zpisny wzór ściegu. 1. Wcisnąć * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisu. 118

126 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 2. Wybrć wzór ściegu do usunięci. * Wcisnąć, by pojwił się wzór zpisny w dnej kieszeni. Jeśli nie zostnie wyświetlon cłość zpisnego wzoru nleży wcisnąć. 4.Wcisnąć. * Jeśli zdecydujemy, by nie usuwć ściegu nleży wcisnąć. * Wcisnąć, jeśli zdecydujemy, by nie usuwć tego wzoru. Nstępuje usunięcie wzoru ściegu, nstępnie zostje utomtycznie zpisny nowy wzór ściegu. Kieszenie przechowujące zpisne wzory ściegów 3. Wcisnąć. Pojwi się komunikt potwierdzeni. 119

127 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zpisywnie wzorów ściegów n nośniki USB (dostępne w hndlu) 2. Podłączyć urządzenie USB do wtyku portu USB w mszynie. W czsie przesyłni wzorów ściegów z pmięci mszyny do medium USB, wtyczk USB medium musi być włożon do portu USB w mszynie. Zleżnie od zstosownego medium USB nleży lbo bezpośrednio podłączyć urządzenie USB do portu USB mszyny, lbo podłączyć krtę odczytu/zpisu USB do portu USB mszyny. Zpmiętć Niektóre medi USB nie mogą być zstosowne dl niniejszej mszyny. Prosimy o zpoznnie się ze szczegółmi n nszej stronie web. 1. Wcisnąć. wtyk portu USB dl urzdzeń zewnętrznych b urządzenie USB Zpmiętć Urządzenie USB możn podłączyć lub odłączyć w dowolnym momencie. Do portu USB nie podłączć innego urządzeni niż nośnik dnych USB. W przeciwnym wypdku może nstąpić uszkodzenie npędu nośnik USB. b 3. Wcisnąć. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisu. Wyświetlony jest ekrn Sving. Gdy wzór zostnie zpisny, wyświetlcz utomtycznie powrc do pierwotnego ekrnu. 120

128 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zpisywnie wzorów ściegów w komputerze 2. Wcisnąć. Z pomocą złączonego kbl USB możn podłączyć mszynę do komputer, co umożliwi tymczsowo wczytywnie lub zpisywnie wzorów ściegów n komputerze. Uwg W czsie, gdy wyświetlny jest ekrn Sving nie wyłączć zsilni (OFF). Utrcony zostnie zpisywny wzór ściegu. 1. Kbel USB podłączyć do portów USB komputer i mszyny. * Kble USB możn podłączć do komputer i mszyny bez względu n to czy są włączone, czy nie. b 3. Wcisnąć. 4 * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisu. port USB dl komputer b wtyk kbl USB W menu My Computer n komputerze wyświetli się Removble Disk. Uwg Wtyki kbl USB możn podłączć do portów tylko w jednym położeniu. Jeśli są problemy z podłączeniem wtyku, nie wolno go wciskć n siłę i trzeb sprwdzić położenie wtyku. Szczegóły dotyczące położeni portu USB w komputerze, ptrz do instrukcji obsługi odpowiedniego sprzętu. Wzór ściegu zostnie tymczsowo zpisny w Removble Disk w menu My Computer. 121

129 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 4. Wybrć plik.pmu dl wzoru ściegu i przekopiowć do komputer. 2. Wybrć wzór ściegu do wczytni. * Wcisnąć, by pojwił się wzór zpisny w dnej kieszeni. Jeśli nie zostnie wyświetlony cły wzór nleży wcisnąć. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisywni. Uwg W czsie, gdy wyświetlny jest ekrn Sving nie wyłączć zsilni (OFF). Utrcony zostnie zpisywny wzór ściegu. Wczytywnie wzorów ściegów z pmięci mszyny 1. Wcisnąć. Kieszenie przechowujące zpisne wzory ściegów 3. Wcisnąć * Wcisnąć, by usunąć wzór ściegu. Pojwi się ekrn wyboru kieszeni. Wybrny wzór ściegu zostje wczytny i zostje wyświetlony ekrn szyci. 122

130 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Wczytywnie z nośnik USB 1. Do wtyku portu USB w mszynie podłączyć nośnik USB (ptrz stron 120). 4. Wcisnąć. * Wcisnąć by usunąć wzór ściegu. 2.Wcisnć. Wybrny wzór ściegu zostje wczytny i wyświetlony zostje ekrn szyci. Wczytywnie z komputer 3. Wcisnąć przycisk odpowiedni dl wzoru ściegu jki m być wczytny. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez wczytywni. 1. Podłączyć wtyk kbl USB do odpowiednich wtyków komputer i mszyny (ptrz stron 121). 2. W komputerze otworzyć menu My Computer, nstępnie przejść do Removble Disk. 123

131 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 3. Do Removble Disk przesunąć/skopiowć dne wzoru. 5. Wcisnąć przycisk odpowiedni dl wzoru jki m być wczytny. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez wczytywni. Dne wzoru w Removble Disk zostją zpisne do mszyny. Uwg W czsie zpisu dnych nie odłączć kbl USB. Nie tworzyć folderów w Removble Disk. Foldery nie są wyświetlne, tk więc nie możn ich wywołć. 4. Wcisnąć. 6. Wcisnąć. * Wcisnąć, by usunąć wzór ściegu. N ekrnie wyboru pojwiją się wzory ściegów w komputerze. Wybrny wzór ściegu zostje wczytny i wyświetlony zostje ekrn szyci. Uwg Wzór wczytny z komputer jest tylko tymczsowo wpisny do mszyny. Jest on usuwny z mszyny po jej wyłączeniu. Jeśli trzeb zchowć wzór ściegu nleży go zpisć w mszynie (ptrz Zpisywnie wzorów ściegów w pmięci mszyny n stronie 118). 124

132 Rozdził 5 Hftownie PRZED HAFTOWANIEM Hftownie krok po kroku Zkłdnie stopki hftowni W Zkłdnie zespołu hftowni Zespół hftowni Zdejmownie zespołu hftowni WYBIERANIE WZORÓW Prw utorskie Ekrny wyboru wzorów Wybiernie wzorów hftowni / wzorów pochodnych/ wzorów obwiedniowych/ wzorów krzyżowych/ wzorów lfbetu roślinnego Wybiernie wzorów znków lfbetu Wybiernie wzorów obwiedniowych Wybiernie wzorów z krt hftowni Krty hftowni (sprzedwne oddzielnie) Wybiernie wzorów z nośnik USB/komputer PRZEGLĄD EKRANU SZYCIA Przyciski funkcyjne PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Zkłdnie stbiliztorów wprsowywnych do mteriłu Zczepinie mteriłu w tmborku Typy tmborków Zkłdnie mteriłu Używnie szblonu hftowni Hftownie młych mteriłów lub n obrzeżch Hftownie młych mteriłów Hftownie obrzeży i w nrożch Hftownie tśmy ZAKŁADANIE TAMBORKA Zdejmownie tmbork ZATWIERDZANIE POŁOŻENIA WZORU Sprwdznie położeni wzoru Przegląd zkończonego wzoru SZYCIE WZORU HAFTOWANIA Szycie dekorcyjnych wykończeń Osłon płytki igłowej hftowni Szycie wzorów hftowni Nwleknie ręczne Szycie wzorów hftowni używjących plikcji REGULACJE HAFTOWANIA Regulcj nprężeni nitki Prwidłowe nprężenie nitki Zbyt duże nprężenie górnej nitki Zbyt młe nprężenie górnej nitki Funkcj utomtycznego obcinni nitki Używnie funkcji obcinni nitki Zmin wyświetlcz koloru nitki Regulcj prędkości hftowni Zmin wyświetlcz tmbork MODYFIKOWANIE WZORU Zmin położeni wzoru Zestwinie wzoru i igły Zmin wielkości Obrcnie wzoru Tworzenie poziomego odbici lustrznego Zmin gęstości (tylko wzory znków lfbetu i obwiedniowe) Zmin kolorów wzorów znków lfbetu UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące dnych hftowni Typy dnych hftowni jkie możn użyć Typy urządzeń USB/nośników jkie możn użyć Prmetry komputerów i systemów opercyjnych jkie możn użyć Zleceni dotyczące użyci komputerów do tworzeni i zpisywni dnych Dne hftowni Tjim (.dst) Znki hndlowe Zpisywnie wzorów hftowni w pmięci Mszyny Jeśli pmięć jest zpełnion Zpisywnie wzorów hftowni n nośniku USB (dostępnym w hndlu) Zpisywnie wzorów hftowni w komputerze Wczytywnie wzorów z pmięci mszyny Wczytywnie dnych z nośnik USB Wczytywnie dnych z komputer ZASTOSOWANIA HAFTOWANIA Używnie wzorów obwiedniowych do tworzeni plikcji (1) Używnie wzorów obwiedniowych do tworzeni plikcji (2) REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA Jeśli skończy się doln nitk Jeśli nitk zryw się podczs szyci Uruchomienie od początku Przywrcnie hftowni po wyłączeniu zsilni

133 PRZED HAFTOWANIEM PZRED HAFTOWANIEM Hftownie krok po kroku Aby przygotowć mszynę do hftowni nleży wykonć poniższe kroki. Krok 9 Krok 3 Krok 6, 8 Krok 1, 2 Krok 4 Krok 7 Krok 5 Nr kroku Cel Czynność Stron 1 Złożenie stopki Złożyć stopkę hftowni W Sprwdzenie igły Do hftowni użyć igły 75/11. * 36 3 Montż zespołu hftowni Złożyć zespół hftowni Przygotownie dolnej nitki Nwlec dolną nitkę hftowni n szpulkę i złożyć n miejsce Przygotownie mteriłu Przymocowć stbiliztor do mteriłu i złożyć n tmborek Wybór wzoru Włączyć zsilnie (ON) nstępnie wybrć wzór hftowni Montż tmbork Złożyć tmborek n zespół hftowni Sprwdznie ukłdu Sprwdzić I ustwić odp. Wielkość i położenie hftowni Złożenie nitki hftowni Złożyć nitkę hftowni stosowną dl wzoru. 25 * Zlec się użycie igły 90/14 podczs hftowni n ciężkich mteriłch lub produktch stbilizujących (np. denim, itp). 126

134 PRZED HAFTOWANIEM Zkłdnie stopki W 4. Wcisnąć czrny przycisk n uchwycie stopki, nstępnie zdjąć stopkę dociskową. OSTRZEŻENIE Przy zkłdniu stopki dociskowej nleży zwsze wcisnąć n ekrnie. Przypdkowo możn wcisnąć przycisk Strt/Stop co może spowodowć obrżeni. Podczs hftowni nleży używć stopki W. Używnie innej stopki może powodowć uderznie igły w stopkę co może spowodowć złmnie igły i obrżeni. 1. Dl uniesieni stopki nleży wcisnąć przycisk. Czrny przycisk b Uchwyt stopki dociskowej Zdjąć stopkę z uchwytu. b 5. Dl poluzowni uchwytu stopki nleży użyć złączonego śrubokręt, nstępnie wyjąć uchwyt. 2. Wcisnąć. Przycisk pojwi się jko. 3. Unieść dźwignię stopki. c Śrubokręt b Uchwyt stopki c Wkręt uchwytu stopki Zdjąć uchwyt stopki. b 5 6. Opuścić dźwignię stopki. 7. Umieścić stopkę hftowni W n popychczu stopki w tki sposób, by rmię stopki W stykło się z tylną częścią uchwytu igły. 127

135 PRZED HAFTOWANIEM 7. Z pomocą złączonego śrubokręt nleży dokłdnie dokręcić uchwyt stopki. 1. Wyłączyć włącznik zsilni (OFF), nstępnie zdjąć zespół płskiego łoż. OSTRZEŻENIE Wkręt uchwytu stopki nleży dokłdnie dokręcić śrubokrętem. Jeśli wkręt nie jest dobrze dokręcony, igł może uderzć w stopkę powodując obrżeni. 2. Otworzyć osłonę portu wtykowego. 8. Wcisnąć by odblokowć wszystkie przyciski. Zkłdnie zespołu hftowni O zespole hftowni OSTRZEŻENIE Nie przesuwć mszyny ciągnąć z złożony zespól hftowni. Zespół może wypś i spowodowć obrżeni. Podczs hftowni nleży trzymć ręce z dlek od kretki hftowni orz tmbork. W przeciwnym wypdku mogą wystąpić obrżeni. Jeśli nie możn prwidłowo uruchomić zespołu hftowni, rozlegnie się sygnł brzęczyk. Jeśli tk się zdrzy nleży wykonć ponownie procedurę uruchmini Zpmiętć Jeśli zespół hftowni nie zostnie zinstlowny nleży złożyć osłonę. 3. Wtyk zespołu hftowni włożyć do portu mszyny. Lekko wcisnąć, ż zskoczy n swoim miejscu. b Uwg Ściegi użytkowe możn wykonywć nwet przy złożonym zespole hftowni. Przed instlcją zespołu nleży odłączyć zsilnie. W przeciwnym wypdku może nstąpić uszkodzenie mszyny. Nie dotykć wewnętrznego wtyku zespołu hftowni. Może nstąpić uszkodzenie bolców wtyku. Nie nciskć dużą siłą n kretkę lub unosić zespołu z kretkę. Może nstąpić uszkodzenie zespołu. Zespół nleży przechowywć w odpowiednim pojemniku. c Wtyk zespołu hftowni b Port podłączeni mszyny c Przełącznik położeni trnsporter ząbkowego Uwg Upewnić się, że nie m szczeliny pomiędzy zespołem hftowni mszyną szyjącą. Jeśli występuje szczelin, wzory hftowni nie będą wykonne prwidłowo. Nie nciskć kretki podczs zkłdni zespołu hftowni w mszynie. Przesuwnie kretki może uszkodzić zespół hftowni. Przełącznik trnsporter ząbkowego w położeniu opuszczeni trnsporter. 128

136 PRZED HAFTOWANIEM 1. Włączyć włącznik zsilni (ON) Pojwi się poniższy komunikt. 3. Wcisnąć przycisk zwlnijący i wysunąć zespół hftowni. 2. Wcisnąć. Kretk przesunie się do położeni początkowego. Przycisk zwlnijący Zdejmownie zespołu hftowni OSTRZEŻENIE Nie przenosić zespołu hftowni trzymjąc z element z przyciskiem zwlnijącym.5 1. Wcisnąć lbo lub, nstępnie wcisnąć. Kretk przesunie się do położeni zdejmowni. OSTRZEŻENIE Tmborek nleży zwsze zdejmowć przed wciśnięciem. W przeciwnym wypdku tmborek może uderzć w stopkę powodując obrżeni. Zespołu hftowni nie będzie możn włożyć do pojemnik, jeśli nie zostnie wykonny powyższy krok. 2. Wyłączyć włącznik zsilni (OFF). Uwg Upewnić się, że wyłączone jest zsilnie. W przeciwnym wypdku może nstąpić uszkodzenie mszyny. 129

137 WYBIERANIE WZORÓW WYBIERANIE WZORÓW Informcje dotyczące prw utorskich Wzory zpisne w mszynie szyjącej orz n krtch hftowni przeznczone są wyłącznie do użytku prywtnego. Wszelkie publiczne lub przemysłowe wykorzystnie wzorów podleg prwnej ochronie związnej z prwmi utorskimi i jest zbronione. W pmięci mszyny zpisnych jest wiele znkowych i dekorcyjnych wzorów hftowni (ptrz PORADNIK zwierjcy pełne zestwienie wzorów w pmięci mszyny). Możn również używć wzorów z krt hftowni (sprzedwnych oddzielnie). Z chwilą zkończeni procesu uruchomieni i przesunięci się kretki w położenie początkowe, wyświetl się ekrn wyboru rodzjów wzorów. Jeśli wyświetlony jest inny ekrn, nleży wcisnąć, by wyświetlony zostł poniższy ekrn. b e h j d g i c f k Wzory hftowni b Wzory pochodne c Wzory obwiedniowe d Wzory krzyżowe e Wzory lfbetu roślinnego f Wzory znków lfbetu g Wzory rmkowe h Wzory z krty hftowni (sprzedwnej oddzielnie) i Wzory zpisne w pmięci mszyny (ptrz stron 170) j Wzory zpisne n nośniku USB (ptrz stron 170) k Wzory zpisne w komputerze (ptrz stron 171) 130

138 WYBIERANIE WZORÓW Ekrny wyboru wzoru W mszynie jest 7 ktegorii wzorów. Symbol jeden ekrn wyboru wzoru. ozncz, że dl dnej ktegorii występuje więcej niż Wzory hftowni Wzory pochodne Wzory obwiedniowe Wzory ściegów krzyżowych Wzory lfbetu roślinnego Znki lfbetu 5 Wzory obwiedniowe 131

139 WYBIERANIE WZORÓW Wybiernie wzorów hftowni / wzorów pochodnych / wzorów obwiedniowych / wzorów krzyżowych / wzorów lfbetu roślinnego 3. Wcisnąć, by utworzyć odbicie lustrzne wzoru. * Jeśli popełniony zostnie błąd podczs wybierni wzoru, wcisnąć przycisk odpowiedni dl wzoru jki m być hftowny. 1. Wybrć ktegorię wzoru jki m być hftowny. 2. Wcisnąć przycisk wzoru jki m być hftowny. * Wcisnąć dl przejści do nstępnej strony. * Wcisnąć, by przejść do poprzedniej strony. 4. Wcisnąć Wyświetlony jest ekrn szyci. 5. Zpoznć się z PRZEGLĄDANIE EKRANU SZYCIA n stronie 136 dl hftowni wzoru. * Aby powrócić do poprzedniego ekrnu dl wybrni innego wzoru, wcisnąć. Wyświetlony jest wybrny wzór. 132

140 WYBIERANIE WZORÓW Wybiernie wzorów znków lfbetu 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć przycisk czcionki jk m być hftown. 3. Wciskć dl zminy ekrnu wyboru, nstępnie wprowdzć znki do hftowni. * Jeśli chcemy zmienić wielkość znku, nleży wybrć znk, nstępnie wcisnąć dl zminy wielkości. Kżde wciśnięcie przycisku spowoduje zminę wielkości, od njwiększej do njmniejszej. * Jeśli zrobimy pomyłkę, wcisnąć, by usunąć błąd. * Jeśli wzór jest zbyt mły, by go dobrze widzieć, możn użyć, dl sprwdzeni wzoru. 5 Zpmiętć Jeśli, po zminie wielkości, wprowdzne będą nowe znki, ich wielkość będzie tk jk po zminie. Nie możn zmienić wielkości wprowdzonych znków po połączeniu wzorów ściegów znkowych. 133

141 WYBIERANIE WZORÓW 4. Wcisnąć. Wybiernie wzorów obwiedniowych 1. Wcisnąć 2. Wcisnąć przycisk odpowidjący ksztłtowi jki m być hftowny. Wyświetlony jest ekrn szyci. 5. Zpoznć się z PRZEGLĄDANIE EKRANU SZYCIA n stronie 136 dl hftowni wzoru. * Aby powrócić do poprzedniego ekrnu dl wyboru innego wzoru nleży wcisnąć. b Ksztłty obwiedni b Wzory obwiedniowe N dole ekrnu wyświetlne są różne wzory obwiedniowe. 3. Wcisnąć przycisk odpowiedni dl wzoru jki m być hftowny. * Jeśli nstąpi pomyłk podczs wyboru wzoru, wcisnąć przycisk dl wzoru jki m być hftowny. Wybrny wzór wyświetlny jest n ekrnie. 4. Wcisnąć Wyświetlony zostje ekrn szyci. 134

142 WYBIERANIE WZORÓW 5. Zpoznć się z PRZEGLĄDANIE EKRANU SZYCIA n stronie 136 dl hftowni wzoru. Aby powrócić do poprzedniego ekrnu i wybrć inny wzór nleży wcisnąć. 1. Krtę nleży włożyć cłkowicie do szczeliny znjdującej się z prwej strony mszyny. * Krtę włożyć tk, by koniec z ndrukowną strzłką skierowną do przodu. 2. Wcisnąć Wybiernie wzorów z krt hftowni Krty hftowni (Sprzedwne oddzielnie) Używć wyłącznie krt hftowni wyprodukownych dl tej mszyny. Używnie nieutoryzownych krt może spowodowć nieprwidłową prcę mszyny. Nie możn stosowć krt sprzedwnych w innych krjch. Krty hftowni przechowywć w sztywnym opkowniu. Uwg Krtę hftowni nleży wkłdć tylko gdy wyświetl się lub gdy mszyn jest wyłączon. Nie wkłdć krty w innym kierunku niż pokzny strzłką orz nie używć dużej siły. Do szczeliny n krtę nie wkłdć innych rzeczy. W przeciwnym wypdku mszyn może zostć uszkodzon. Wzory znjdujące się n krcie hftowni wyświetlone są n ekrnie wyboru. 3. Dl wyboru wzoru nleży wykonć czynności opisne n stronie 132. Wybiernie wzorów z nośnik USB / komputer Aby wczytć wzory z komputer lub nośnik USB, ptrz strony 170 do

143 PRZEGLĄD EKRANU SZYCIA PRZEGLĄD EKRANU SZYCIA f g h i b c j d e k l Pokzuje kod stopki dociskowej. Dl hftowni wszystkich wzorów nleży złożyć stopkę hftowni W. Gdy wyświetli się n ekrnie symbol stopki dociskowej, możn wykonć szycie. b Pokzuje obszr hftowni dl brdzo dużego tmbork (30 cm x 18 cm). c Pokzuje podgląd wybrnego wzoru. d Pokzuje wielkość wybrnego wzoru. e Pokzuje jk dleko położenie szyci znjduje się od środk (podczs przesuwni do położeni szyci). f Pokzuje ile ściegów znjduje się w wybrnym wzorze orz ile ściegów wykonno. g Pokzuje czs konieczny dl uszyci wzoru orz dotychczsowy czs wykonywni wzoru (nie obejmuje czsu zminy i utomtycznego obcinni nitki). h Pokzuje liczbę kolorów w wybrnym wzorze orz liczbę już uszytych kolorów. i Pokzuje tą część hftowni, któr zostnie wykonn nitką pierwszego koloru. j Pokzuje kolejność szyci kolorów. k Pokzuje tmborki jkie mogą być użyte dl wybrnego wzoru. Nleży używć odpowiedniego tmbork (ptrz stron 139). l Pokzuje kąt obrotu wzoru. * Wyjśnienie kżdego przycisku znjduje się n nstępnej stronie. 136

144 PRZEGLĄD EKRANU SZYCIA Funkcje przycisków Z pomocą tych przycisków możn zmienić wielkość wzoru, obrcć wzór, itp. m n t u o p q r s v w x y Nr Wyświetlcz Nzw przycisku Wyjśnienie Stron m Przycisk obrzu Wcisnąć przycisk dl obejrzeni szytego wzoru 145 n Przyciski strzłkowe ( Środek) Wciskć przyciski dl przesuwni wzoru w kierunku strzłki. (Wcisnąć przycisk środk dl ustwieni wzoru w środku obszru hftowni.) 159 o Przycisk obrotu Wcisnąć przycisk dl obróceni wzoru. Wzór możn obrcć o jeden stopień, 10 stopni lub o 90 stopni. 161 p Przycisk wielkości Wcisnąć przycisk dl zminy wielkości wzoru. 160 q Przycisk gęstości Wcisnąć przycisk dl zminy gęstości wzorów znków lfbetu. 162 r Przycisk obrzu lustrznego Wcisnąć przycisk dl utworzeni poziomego obrzu lustrznego s Przycisk wielu kolorów Wcisnąć przycisk dl zminy koloru kżdej litery podczs szyci znków lfbetu. 163 t Przycisk pmięci Zpisuje wzory w pmięci mszyny, medich USB lub w komputerze u Przycisk powrotu Wcisnąć ten przycisk dl powrotu do ekrnu wyboru typu wzoru. v Cięcie/nprężenie Wcisnąć przycisk dl ustleni utomtycznego obcinni nitki, obcinni nitki, nprężeni. Dl hftowni funkcje te wprowdzne są utomtycznie. w W przód/w tył Wcisnąć przycisk dl przesunięci igły w przód lub w tył we wzorze; użyteczne jeśli nitk zryw się podczs szyci lub jeśli trzeb zcząć od początku. x Punkt początkowy Wcisnąć przycisk dl przesunięci położeni początkowego igły dl ustwieni z położeniem wzoru. y Prób Wcisnąć przycisk dl sprwdzeni położeni wzoru. Tmborek przesuw się do żądnego położeni dl sprwdzeni czy jest miejsce n wykonnie wzoru Uwg Dl niektórych wzorów nie są dostępne pewne czynności lub funkcje. Jeśli dny przycisk wyświetlony jest n szro, dl wybrnego wzoru nie możn użyć dnej czynności lub funkcji. 137

145 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU OSTRZEŻENIE Używć mteriłu o grubości mniejszej niż 3 mm. Używnie mteriłów grubszych niż 3 mm może spowodowć złmnie igły. Przy używniu wrstw o cieńszym wypełnieniu możn wykonywć trkcyjniejsze hfty dzięki odpowiedniej regulcji wysokości stopki dociskowej n ekrnie ustwień hftowni (ptrz poniżej). W przypdku używni cienkich ręczników zlecmy umieszczenie rozpuszczlnego w wodzie stbiliztor n górnej powierzchni ręcznik. Pozwoli to uzyskć lepszy efekt hftowni. Uwg Wcisnąć, użyć i n wyświetlczu EMBROIDERY FOOT HEIGHT w ekrnie ustwień hftowni dl dokonni ustwieni wysokości stopki. Mocownie wprsowywnych stbiliztorów do mteriłu Dl uzyskni njlepszych rezulttów hftowni nleży zwsze używć mteriłu stbilizującego. Postępowć zgodnie z instrukcjmi znjdującymi się n opkowniu używnego stbiliztor. Jeśli używne są mteriły, których nie możn prsowć (np. ręcznik lub mteriły o strukturze pętelkowej, podlegjącej wydłużniu podczs prsowni) lub w miejscch, w których trudne jest prsownie, stbiliztor nleży umieścić od spodu mteriłu bez łączeni, nstępnie umieścić mterił wrz ze stbiliztorem w tmborku. 1. Użyć kwłk stbiliztor, który jest większy niż stosowny tmborek. b Wielkość tmbork b Stbiliztor wprsowywny 2. Wprsowć stbiliztor od spodu mteriłu. OSTRZEŻENIE Mterił stbilizujący nleży zwsze używć w przypdku hftowni mteriłów rozciągliwych, lekkich lub mteriłów powodujących mrszczenie się wzoru. W przeciwnym wypdku igł może się złmć powodując obrżeni. Nie używnie stbiliztor może powodowć ubogie wykończenie prcy. Topliw stron stbiliztor b Fbric (wrong side) Zpmiętć Podczs hftowni n cienkich mteriłch tkich, jk orgndyn lub btyst lub n ręcznikch lub sztruksie, dl uzyskni lepszych rezulttów nleży stosowć stbiliztor rozpuszczlny w wodzie (sprzedwny oddzielnie). Stbiliztor tki rozpuści się w wodzie djąc trkcyjniejsze wykończenie projektu. b 138

146 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Zkłdnie mteriłu w tmborku Typy tmborków Brdzo duży Duży Średni Mły Obszr hftowni 30 cm x 18 cm Obszr hftowni 18 cm x 13 cm Obszr hftowni 10 cm x 10 cm Obszr hftowni 2 cm x 6 cm Używć podczs hftowni łączonych znków lub wzorów orz podczs hftowni dużych wzorów. Używć podczs hftowni Używć podczs hftowni Używć do hftowni imion wzorów pomiędzy 10 cm x 10 cm wzorów do 10 cm x 10 cm. lub brdzo młych wzorów. 18 cm x 13 cm. Wybrć tmborek dostosowny do wielkości wzoru. Opcje tmborków wyświetlne są n LCD. b 5 Możn użyć b Nie możn użyć OSTRZEŻENIE Jeśli używny tmborek jest zbyt mły, igłą może w niego uderzć podczs szyci powodując obrżeni. 139

147 Zkłdnie mteriłu Uwg Jeśli tknin zostnie zmocown w tmborku zbyt luźno, spowoduje to, że wzór hftowni zostnie źle wykonny. Tkninę nleży zkłdć n poziomej powierzchni i deliktnie nciągnąć ją zciskjąc w tmborku. Dl prwidłowego zkłdni tkniny nleży wykonć poniższe czynności.. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 3. Dokręcić lekko wkręt regulcyjny, nstępnie usunąć pofłdownie tkniny poprzez pociągnięcie brzegów i nroży. Nie luzowć wkręt 1. Unieść i poluzowć wkręt regulcyjny tmbork nstępnie wyjąć wewnętrzną rmkę. Wkręt regulcyjny tmbork b Wewnętrzn rmk Zpmiętć b Przy używniu dużego tmbork, tk dokręcić wkręty regulcyjne od góry i dołu tmbork, by odstępy od góry i dołu były jednkowe. 2. Ułożyć mterił prwą stroną do góry n wierzchu zewnętrznej rmki. Złożyć rmkę wewnętrzną upewnijąc się, że zncznik Δ wewnętrznej rmki jest ustwiony ze zncznikiem rmki zewnętrznej. 4. Lekko npiąć tkninę i dokręcić wkręt regulcyjny. Zbezpieczy to tkninę przed poluzowniem po nciągnięciu. * Po nciągnięciu mteriłu sprwdzić, czy jest npięty b c Wewnętrzn rmk b Zewnętrzn rmk c Wkręt regulcyjny rmki * Przed rozpoczęciem hftowni nleży upewnić się, że wewnętrzn i zewnętrzn rmk są ustwione równomiernie b Zewnętrzn rmk b Rmk wewnętrzn c Mterił c Zpmiętć Tkninę nleży nciągnąć ze wszystkich czterech brzegów i nroży. Podczs nciągni tkniny, wkręt regulcyjny nleży dokręcić z pomocą śrubokręt. 140

148 PRZYGOTOWANIE MTERIAŁU 5. Obrócić wkręt regulcyjny w położenie początkowe. 4. Zdjąć szblon hftowni. d Używnie szblonu hftowni Jeśli zchodzi potrzeb wykonni hftu w szczególnie określonym miejscu nleży posłużyć się szblonem hftowni. 1. Z pomocą piór zznczyć n mterile obszr do hftowni. Wzór hftowni b Zncznik 2. Szblon hftowni umieścić n wewnętrznej rmce. Linie pomocnicze znjdujące się n szblonie nleży ustwić zgodnie ze zncznikiem wykonnym n tkninie. Wewnętrzn rmk b Lini pomocnicz 3. Mterił lekko nciągnąć, by nie było fłd, nstępnie wcisnąć wewnętrzną rmkę do zewnętrznej. b b Hftowni młych mteriłów lub n brzegch Stosowć pomocniczo fizelinę stbilizującą podczs hftowni. Po hftowniu ostrożnie usunąć stbiliztor. Stbiliztor zmocowć w sposób pokzny w poniższych przykłdch. Zlecmy użycie stbliztor dl hftowni. Hftownie młych mteriłów Z pomocą kleju przymocowć mły kwłek mteriłu n większym w tmborku. Jeśli nie chcemy używć kleju możn mterił przyfstrygowć. Mterił b Stbiliztor Hftownie brzegów lub nroży Z pomocą kleju przymocowć mły kwłek mteriłu n większym w tmborku. Jeśli nie chcemy używć kleju możn mterił przyfstrygowć. b 5 b Wewnętrzn rmk b Zewnętrzn rmk b Mterił b Stbiliztor 141

149 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Hftownie tśmy Zmocowć z pomocą tśmy obustronnej lub tymczsowego kleju. b Tśm b Stbiliztor 142

150 ZAKŁĄDANIE TAMBORKA ZAKŁADANIE TAMBORKA Uwg Przed zkłdniem tmbork nleży nwinąć i złożyć szpulkę bębenk. 1. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter by unieść stopkę dociskową rise the presser foot. 4. Opuścić dźwignię mocującą tmbork tk, by był n jednym poziomie z tmborkiem w uchwycie tmbork. 2. Zestwić prowdnik tmbork z prwą krwędzią uchwytu tmbork. Dźwigni mocując OSTRZEŻENIE Jeśli dźwigni mocując nie zostnie opuszczon, wzór hftowni może nie zostć dokłdnie wykonny lub stopk może uderzć w tmborek. Uchwyt tmbork b Prowdnik tmbork 3. Wsunąć tmborek do uchwytu upewnijąc się, że zestwiony jest zncznik Δ tmbork ze zncznikiem uchwytu. Uwg Pojwi się komunikt przypominjący o opuszczeniu dźwigni mocującej. Zdejmownie tmbork 1. Unieść dźwignię mocującą. Strzłk 2. Pociągnąć ku sobie tmborek. b 143

151 ZATWIERDZANIE POŁOŻENIA WZORU ZATWIERDZANIE POŁOŻENIA WZORU Wzór jest stndrdowo umieszczony w środku tmbork. Przed rozpoczęciem hftowni możn sprwdzić wzór orz zmienić jego położenie. Sprwdznie położeni wzoru Tmborek przesuw się i pokzuje położenie wzoru. Obserwowć uwżnie tmborek by upewnić się, że wzór będzie hftowny we włściwym miejscu. 2. Z plety, wcisnąć przycisk położeni, które m być sprwdzone. 1. Wcisnąć. Wybrne położenie Igł przesunie się do wybrnego położeni n wzorze. Wyświetlony zostnie niniejszy ekrn. Zpmiętć Aby zobczyć cłość obszru hftowni nleży wcisnąć. Tmborek przesunie się i pokże obszr hftowni. OSTRZEŻENIE Nleży upewnić się, że podczs przesuwni tmbork igłą znjduje się w górze. Jeśli igłą jest n dole może to spowodowć jej złmnie I obrżeni 144

152 ZATWIERDZANIE POŁOŻENIA WZORU Przeglądnie kompletnego wzoru 3. Wcisnąć, by powrócić do ekrnu początkowego. 1. Wcisnąć. Pojwi się obrz wzoru jki m być hftowny 2. Wcisnąć by wybrć tmborek 5 użyty w podglądzie. * Nie możn wybrć rmek podswietlonych n szro. Wcisnąć by zobczyć podgląd n cłym ekrnie. * Możn wykonć wzór pokzny tk, jk n wyświetlczu. Możn rozpocząć szycie od tego ekrnu poprzez wciśnięcie przycisku Strt/Stop. 145

153 SZYCIE WZORU HAFTOWANIA SZYCIE WZORU HAFTOWANIA Szycie dekorcyjnych wykończeń N piękne hftownie m wpływ wiele czynników. Zstosownie odpowiedniego mteriłu stbilizującego (ptrz stron 38) orz zkłdnie mteriłu n tmborek (ptrz stron 39) to dw wżne czynniki wymienione wcześniej. Innym wżnym czynnikiem jest zstosownie odpowiedniej igły orz nitki. Ptrz poniższe wyjśnieni. Nitk Górn nitk Używć nitki do hftowni lub nitki przeznczonej do zstosowni w tej mszynie. Inne nitki hftowni mogą nie dć optymlnych rezulttów. Doln nitk Używć dolnej nitki przeznczonej do stosowni dl tej mszyny. Podczs używni innych rodzjów nitek hftowni nleży używć bębenk dołączonego do tej mszyny (Bębenek oryginlnie zinstlowny w tej mszynie m zielony wkręt). (N stronie 210 znjduje się opis wyjmowni bębenk.) Zpmiętć Jeśli używne są inne nitki niż wymienione niżej, hftownie może nie zostć wykonne prwidłowo. Uwg Przed hftowniem nleży sprwdzić, czy jest wystrczjąc ilość dolnej nitki. Jeśli szycie wykonywne jest przy niewystrczjącej ilości nitki n szpuleczce może nstępowć zpętlenie nitki. Nie pozostwić żdnych przedmiotów w obszrze ruchu tmbork. Tmborek może w nie uderzć co spowoduje złe wykończenie wzoru hftowni. Podczs hftowni n dużych ubrnich (mrynrki lub inne ciężkie mteriły), uwżć by mterił nie był przewieszony przez blt roboczy. Może to bowiem blokowć swobodny ruch zespołu hftowni co spowoduje, że wzór nie zostnie wykonny zgodnie z plnem. Osłon płytki igłowej hftowni W pewnych okolicznościch, zleżnie od rodzju mteriłu, stbiliztor lub użytej nitki może występowć zpętlenie górnej nitki. W tkim wypdku nleży złożyć osłonę płytki igłowej hftowni n płytkę ściegową. Osłonę złożyć poprzez wprowdzenie dwóch występów znjdujących się od spodu w wycięci w płytce ściegowej, zgodnie z poniższym rysunkiem. b OSTRZEŻENIE Osłonę płytki igłowej hftowni nleży wcisnąć do oporu. Jeśli osłon nie jest prwidłowo zmontown może to spowodowć złmnie igły. Uwg Nie używć osłony do innych celów niż dl hftowni. c Rowek b Występ c Wycięcie Aby wyjąć osłonę nleży włożyć pznokieć do rowk i podwżyć płytkę. 146

154 SZYCIE WZORU HAFTOWANIA Szycie wzorów hftowni Przykłd: 2. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter dl opuszczeni stopki orz wcisnąć przycisk Strt/ Stop dl uruchomieni hftowni. Po wykonniu pierwszego koloru mszyn utomtycznie obetnie nitki i ztrzym się. Stopk zostnie utomtycznie uniesion. N wyświetlczu kolejności kolorów, nstępny kolor zostnie przesunięty n górę. b Zpmiętć Jeśli nitk pozostnie od początku szyci może być on wszywn w czsie kontynuowni hftowni wzoru co utrudni jej rozdzielenie po wykonniu wzoru. Nitki obcinć n początku. 3. Usunąć z mszyny nitkę dl pierwszego koloru. Nwlec mszynę nitką kolejnego koloru. 4. Powtórzyć te sme czynności dl hftowni pozostłych kolorów. Kolejność kolorów hftowni b Kursor Zpmiętć Kursor [+] przesuw się poprzez wzór pokzując, któr część wzoru jest wykonywn. 1. Nwlec mszynę nitką pierwszego koloru (ptrz Nwleknie z użyciem przycisku Automtic Threding n stronie 25) 5 Po uszyciu osttniego koloru wyświetlcz powróci do stnu początkowego. Zpmiętć Funkcj obcinni nitki jest stndrdowo ustwion n obcinnie ndmiru nitki (nitki łączące części wzoru, itp.). Jeśli ustwienie to zostło wyłączone ndmir nitek nleży obcinć nożyczkmi po wykonniu wzoru. N stronie 155 znjdują się informcje dotyczące funkcji obcinni nitki. 147

155 SZYCIE WZORU HAFTOWANIA Nwleknie ręczne 1. Nwlec mszynę ręcznie nitką pierwszego koloru (ptrz Nwleknie ręczne n stronie 27). Szycie wzorów hftowni z plikcjmi Istnieją wzory, które mją w sobie plikcje. Podczs szyci wzoru hftowni z plikcją, wyświetlcz kolejności szyci kolorów pokzuje Appliqué Mteril, Appliqué Position, Appliqué, nstępnie szycie kolejno kolorów wokół plikcji. Zpmiętć Zleżnie od ustwieni wyświetlcz koloru nitki, wyświetlcz może pokzywć 2. Opuścić stopkę dociskową, nstępnie wcisnąć przycisk Strt/Stop dl rozpoczęci hftowni. Po 5-6 ściegch wcisnąć ponownie przycisk Strt/Stop by ztrzymć mszynę. 3. Obciąć ndmir nitki n końcu szwu. Jeśli koniec szwu znjduje się po stopką dociskową nleży ją unieść, nstępnie obciąć ndmir nitki, lub. 1. Od spodu mteriłu plikcji wprsowć mterił stbilizujący. Mterił plikcji (bwełn, itp.) b Wprsowywny stbiliztor b Zpmiętć Jeśli nitk pozostnie od początku szyci może być on wszywn w czsie kontynuowni hftowni wzoru co utrudni jej rozdzielenie po wykonniu wzoru. Nitki obcinć n początku. 4. Ponownie wcisnąć przycisk Strt/Stop dl uruchomieni mszyny. 2. Złożyć mterił plikcji n tmborek, nstępnie wcisnąć przycisk Strt/Stop dl wykonni obrysu plikcji. 5. Powtórzyć czynności od 3 do 4. Obrys plikcji b Mterił plikcji b Zpmiętć Procedur hftowni jest tk sm jk stndrdow, opisn n stronch 147 do 148. Mszyn wykon obrys plikcji nstępnie ztrzym się. 148

156 SZYCIE WZORU HAFTOWANIA 3. Zdjąć mterił plikcji z tmbork, nstępnie obciąć uwżnie wokół szwu. Po wycięciu usunąć ostrożnie wszystkie nitki szwu. * Wzór nleży ostrożnie wycinć wzdłuż obrysu. Nie ciąć wewnątrz linii szyci. 6.Z tyłu plikcji nłożyć cienką wrstwę kleju nstępnie przykleić plikcję w położeniu wykonnego szwu obrysu. 4. N tmborek złożyć mterił podstwowy. Zpmiętć Jeśli mterił plikcji jest deliktną tkniną może być użyteczne zstosownie od spodu topliwego mteriłu dl stbilizcji tkniny orz umieszczeni plikcji. Wprsowć żelzkiem plikcję n swoim miejscu. Nie zdejmowć mteriłu z tmbork dl wpsowni plikcji. 7. Wcisnąć przycisk Strt/Stop. g 5 Mterił podstwowy 5. Wcisnąć przycisk Strt/Stop by obszyć położenie plikcji. * Używć tego smego koloru nitki jki plnowny jest w kroku 7 do przyszyci plikcji. Zpmiętć Niektóre zwory mogą nie być pokzne w trzech wspomninych krokch dl plikcji. Czsmi krok Appliqué pokzny będzie jko kolor. Wykonnie plikcji zostnie zkończone. 8. Zmienić górną nitkę nstępnie wykonć resztę hftowni. b Położenie plikcji b Mterił podstwowy Mszyn obszyje wokół położeni plikcji nstępnie ztrzym się. Zpmiętć Trochę kleju może dostć się n stopkę dociskową, igłę orz płytkę igłową. Wykonć hftownie wzoru plikcji, nstępnie usunąć klej. 149

157 REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA Uwg Nleży uwżć, by nie uderzyć kretki zespołu hftowni lub stopki dociskowej podczs zdejmowni lub zkłdni tmbork. Wzór mógłby być wykonny nieprwidłowo. Jeśli skończy się doln nitk Jeśli podczs hftowni skończy się doln nitk, mszyn ztrzym się i pojwi się poniższy komunikt. Wcisnąć i wykonć poniższe instrukcje dl nwleczeni dolnej nitk. Jeśli pozostnie niewielk część do użyci, 10 osttnich ściegów możn wykonć po wciśnięciu bez nwlekni mszyny. Mszyn ztrzym się po uszyciu 10 ściegów. 2. Odblokowć dźwignię mocującą nstępnie zdjąć tmborek. * W tym momencie nleży uwżć by nie nciskć zbyt mocno mterił. Może się on poluzowć w tmborku. 3. Złożyć nwiniętą szpuleczkę do mszyny, nstępnie złożyć tmborek. 1. Wcisnąć. 4. Wcisnąć Kretk przesunie się nitk zostnie utomtycznie obcięt. Kretk powróci do położeni początkowego. 5. Aby powrócić do miejsc wzoru, w którym ztrzymno szycie wykonć czynności opisne w nstępnej sekcji. 150

158 REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA Jeśli nitk zerwie się podczs szyci 1. Wcisnąć przycisk Strt/Stop, by ztrzymć mszynę. 2. Jeśli zerwn jest górn nitk wykonć nwleknie górnej nitki. Jeśli zerwn zostnie doln nitk, wcisnąć i wykonć instrukcje opisne w krokch 1 do 4 w poprzedniej sekcji. 4. Wcisnąć, lub by cofnąć igłę o odpowiednią liczbę ściegów przed miejscem, w którym nstąpiło zerwnie nitki. * Jeśli nie możn cofnąć do miejsc, w którym nstąpiło zerwnie nitki, wcisnąć by wybrć kolor i przejść do początkowego położeni dl dnego koloru, nstępnie użyć, lub by przesunąć nieco przed miejsce zerwni nitki. 3. Wcisnąć Wcisnąć 6. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter dl opuszczeni stopki, nstępnie przycisk Strt/ Stop dl kontynucji szyci. 151

159 REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA Uruchomienie od początku 1. Wcisnąć. Przywrcnie hftowni po wyłączeniu zsilni Bieżący kolor orz numer ściegu zostją zpisne po ztrzymniu hftowni. Po nstępnym włączeniu mszyny możn wybrć czy szycie m być kontynuowne od miejsc ztrzymni, czy też nie. Zpmiętć Nwet, jeśli zsilnie wyłączone zostnie w czsie hftowni, po włączeniu zsilni mszyn powróci do punktu, w którym przerwne zostło hftownie. 2. Wcisnąć. Aktulny numer ściegu w chwili ztrzymni hftowni Uwg Nie zdejmowć zespołu hftowni poniewż mszyn nie będzie pmiętł projektu. Tmborek przesuw się, ustwijąc igłę w położeniu początku wzoru. 1. Włączyć zsilnie 2. Postępowć zgodnie z instrukcjmi n ekrnie i zdjąć tmborek. Pojwi się poniższy komunikt. 3. Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter, by opuścić stopkę i rozpocząć szycie. 152

160 REGULACJE PODCZAS PROCESU HAFTOWANIA 3. Wcisnąć. Pojwi się ekrn wyświetlny przed wyłączeniem mszyny. Zpmiętć Jeśli chcemy uruchomić nową opercję, wcisnąć by pojwił się ekrn wyboru wzoru Kontynuowć hftownie. d Numer ściegu po przywróceniu hftowni 153

161 REGULACJE HAFTOWANIA REGULACJE HAFTOWANIA Regulcj nprężeni nitki Podczs hftowni, nprężenie nitki powinno być tkie, by górn nitk był lekko widoczn n spodniej stronie mteriłu. Prwidłowe nprężenie nitki Wzór jest widoczny od spodu mteriłu. Jeśli nprężenie nitki nie jest prwidłowo ustwione, wzór nie będzie dobrze wykończony. Mterił może się mrszczyć lub nitk może się zrywć. Zbyt duże nprężenie górnej nitki Zbyt duże nprężenie górnej nitki powoduje, że doln nitk widoczn jest po prwej stronie mszyny. (Prw stron) 1. Wcisnąć. (Spodni stron) (Prw stron) (Spodni stron) Wykonć poniższe czynności dl regulcji nprężeni nitki, stosownie do sytucji. Uwg Jeśli ustwienie nitki jest ndzwyczj słbe, mszyn może się ztrzymywć podczs szyci. Nie jest to oznką wdliwego dziłni. Zwiększyć nieco nprężenie nitki i ponownie rozpocząć szycie. Zpmiętć Jeśli wyłączone zostnie zsilnie lub wybrny zostnie inny wzór, nprężenie nitki przejdzie do ustwieni utomtycznego. Po wczytniu zpisnego wzoru, ustwienie nprężeni nitki będzie tkie jk podczs zpisu wzoru. 2. Wciskć dl zmniejszeni nprężeni górnej nitki. (Oznczenie nprężeni zmniejszy się.) 3. Wcisnąć. 154

162 REGULACJE HAFTOWANIA Zbyt młe nprężenie górnej nitki Zbyt młe nprężenie górnej nitki powoduje poluzownie rygli nitki lub pojwienie się pętelek po prwej stronie mteriłu. (Prw stron) (Spodni stron) Używnie funkcji obcinni nitki Funkcj obcinni nitki utomtycznie obetnie ndmir przeskoków nitki. Dl hftowni, funkcj t jest włączn n początku. Aby wyłączyć tą funkcję, wcisnąć nstępnie. Wyświetlone Wcisnąć. 2. Wciskć dl zwiększeni nprężeni górnej nitki. (Ozn. nprężeni zwiększy się.) 3. Wcisnąć. Funkcj utomtycznego obcinni nitki Funkcj utomtycznego obcinni nitki obcin nitkę n końcu szyci. Funkcj t jest włączn n początku. Aby wyłączyć funkcję nleży wcisnąć nstępnie wyłączon -.. Gdy funkcj jest Przeskok nitki 5 155

163 REGULACJE HAFTOWANIA Regulcj prędkości hftowni 1. Wcisnąć i hftownie. 2. N wyświetlczu MAX EMBROIDERY SPEED, użyć by zmienić mksymlną prędkość hftowni. * Możn wybierć z trzech różnych poziomów prędkości. Zmin wyświetlcz koloru nitki Gdy TIME DISPLAY jest ustwiony n OFF, możn dokonć wyboru kolorów przedstwionych poniżej. Zpmiętć Kolory n wyświetlczu mogą różnić się nieco od kolorów n szpulce. EMBROIDERY/POLYESTER THREAD# COUNTRY/COTTON THREAD# MADEIRA POLY THREAD# Zpmiętć SPM jest liczbą ściegów szytych w czsie minuty. Prędkość hftowni nleży zmniejszyć podczs hftowni n cienkich, grubych lub ciężkich mteriłch. Prędkość szyci możn zmienić w czsie hftowni. Ustwienie mksymlnej prędkości nie zmieni się do momentu wybrni nowego ustwieni. Ustwienie określone przed wyłączeniem zsilni pozostnie ktywne po włączeniu zsilni. Prędkość szyci nleży zmniejszyć do 600 spm w czsie używni specjlnej nitki jk np. nitk metlow. SULKY POLY THREAD# ROBISON-ANTON POLY THREAD# 3. Wcisnąć. 156

164 REGULACJE HAFTOWANIA 1. Wcisnąć. Zmin wyświetlcz tmbork 2. Wcisnąć. 3. Ustwić TIME DISPLAY n OFF. 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć 3. N FRAME DISPLAY użyć dl zminy wyświetlni tmbork * Jest 10 opcji do wyboru. 4. N wyświetlczu NAME OF COLOR użyć by zmienić wyświetlcz kolorów nitki Wcisnąć. 157

165 REGULACJE HAFTOWANIA b c d e f Obszr hftowni dl brdzo dużego tmbork b Lini środkow c Obszr hftowni dl dużego tmbork d Obszr hftowni dl średniego tmbork e Obszr hftowni dl młego tmbork f Linie sitki 4. Wcisnąć. 158

166 MODYFIKOWANIE WZORU MODYFIKOWANIE WZORU OSTRZEŻENIE Po modyfikcji wzoru, sprwdzić wyświetlcz dostępnych tmborków i wybrć odpowiedni. Jeśli używny będzie tmborek nie wyświetlny jko dostępny, stopk dociskow może uderzć w rmkę i spowodowć obrżeni. Zmin położeni wzoru 1. Zznczyć położenie początku hftowni n mterile Z pomocą przesuwć wzór w kierunku pokznym strzłką. Wcisnąć by wyśrodkowć wzór. 2. Wcisnąć. b 5 Odległość od środk Zestwinie wzoru i igły Przykłd: Zestwienie dolnego lewego brzegu wzoru i igły ABC 159

167 MODYFIKOWANIE WZORU 3. Wcisnąć. 2. Wybrć kierunek zminy wielkości. * Wcisnąć by zwiększyć wzór. * Wcisnąć by skurczyć wzór. * Wcisnąć by rozciągnąć poziomo wzór. * Wcisnąć by ścisnąć poziomo wzór. * Wcisnąć by rozciągnąć pionowo wzór. * Wcisnąć by ścisnąć pionowo wzór. Położenie początkowe Położenie igły przesuw się w dolne, lewe nroże wzoru (tmborek przesuw się tk, by igłą znlzł się we włściwym położeniu). * Wcisnąć by przywrócić pierwotną wielkość wzoru. 4. Wcisnąć. 5. Użyć dl zestwieni igły i zncznik n mterile, zcząć hftownie wzoru. Wielkość wzoru Zmin wielkości 1. Wcisnąć. Zpmiętć Pewne wzory i znki możn powiększć brdziej niż inne. Pewne wzory lub znki możn zwiększć w większym stopniu, jeśli zostną obrócone o 90 stopni. 3. Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu. 160

168 MODYFIKOWANIE WZORU Obrcnie wzoru 1. Wcisnąć. 2. Wybrć kąt obrotu wzoru. * Wcisnąć by obrócić wzór o 90 stopni w lewo. * Wcisnąć by obrócić wzór o 90 stopni w prwo. * Wcisnąć by obrócić wzór o 10 stopni w lewo. * Wcisnąć by obrócić wzór o 10 stopni w prwo. * Wcisnąć by obrócić wzór o 1 stopień w lewo. * Wcisnąć by obrócić wzór o 1 stopień w prwo * Wcisnąć by obrócić wzór pierwotnego położeni 5 Stopień obrotu 0 3. Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu. 161

169 MODYFIKOWANIE WZORU Tworzenie poziomego odbici lustrznego Wcisnąć by zmieniło się n dl utworzeni poziomego odbici lustrznego wybrnego wzoru. Wcisnąć ponownie dl powrotu do pierwotnej postci wzoru. Zmin gęstości (tylko wzory znków lfbetu i obwiedniowe) Możn zmienić gęstość nitki dl niektórych wzorów znków lfbetu i wzorów obwiedniowych. Możn wprowdzć ustwienie pomiędzy 80% 120% co 5%. 1. Wcisnąć 162

170 MODYFIKOWANIE WZORU 2. Zmienić gęstość. * Wcisnąć dl zmniejszeni zgęszczeni wzoru. * Wcisnąć dl zwiększeni zgęszczeni wzoru. Zmin kolorów wzorów znków lfbetu Łączone wzory znków lfbetu możn wykonywć w różnych kolorch dl kżdej litery. Jeśli ustwione jest MULTI COLOR, mszyn ztrzymuje się po uszyciu kżdego znku tk by dokonć zminy koloru nitki. 1. Wcisnąć by zmienić n * Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie pierwotnego ustwieni. c b 5 Normlne b Drobne (ściegi zgęszczone) c Zgrubne (ściegi rozstrzelone) 2. Po uszyciu dnego znku, zmienić kolor nitki nstępnie uszyć nstępny znk. Kżde wciśnięcie przycisku powoduje zminę gęstości wzoru. 3. Wcisnąć by powrócić do ekrnu wyboru wzoru. 163

171 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące dnych hftowni Podczs używni dnych hftowni innych niż utworzonych i zpisnych w niniejszej mszynie nleży przestrzegć poniższych zleceń. OSTRZEŻENIE Gdy używne są dne inne niż nsze oryginlne wzory, może nstąpić zerwnie nitki lub złmnie igły podczs szyci ściegów o zbyt dużej gęstości lub podczs szyci trzech lub więcej ściegów zkłdkowych. W tkim wypdku nleży użyć jednego z nszych systemów projektowni wzorów dl edycji dnych hftowni. Typy dnych hftowni jkie mogą być użyte W niniejszej mszynie możn wykorzystć pliki dnych hftowni z rozszerzeniem.pes,.ph,.phb,.phc, orz.dst. Używnie dnych innych niż zpisne z pomocą nszych systemów projektowni dnych może spowodowć wdliwe dziłnie mszyny. Typy urządzeń USB/Medi jkie mogą być użyte Dne szyci możn zpisć lub wczytć z nośnik USB. Używć nośników spełnijących poniższe prmetry. Npęd dyskietek USB Npęd USB Flsh (pmięć USB Flsh). Możn również używć nstępujących nośników USB wrz z urządzeniem odczytu/zpisu krt pmięci USB. Secure Digitl (SD) Crd CompctFlsh Memory Stick Smrt Medi Multi Medi Crd (MMC) XD-Picture Crd Uwg Niektórych nośników USB nie możn wykorzystć dl niniejszej mszyny. Prosimy o odwiedzenie nszej strony internetowej dl zpoznni się ze szczegółmi. Nie możn użyć hub ów USB. Mszyn nie rozpozn powyższych urządzeń USB lub krt pmięci USB poprzez hub. Lmpk dostępu będzie migć po włożeniu urządzeń/nośników USB. 5 do 6 sekund zjmie rozpoznnie urządzeni/nośnik. (Czs ten zleży od urządzeni/nośnik USB). Możn użyć komputery orz systemy opercyjne o poniższych prmetrch Komptybilne modele: IBM PC z portem USB jko wyposżenie stndrdowe Komputer komptybilny z IBM PC z portem USB jko wyposżenie stndrdowe Komptybilne systemy opercyjne: Microsoft Windows Me/2000/XP (Windows 98 wymg sterownik. Złdowć sterownik ze strony internetowej ( 164

172 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zleceni dotyczące używni komputer dl tworzeni i zpisywni dnych Jeśli nzw pliku dnych hftowni nie może być zidentyfikown, n przykłd ze względu n nzwę zwierjącą znki specjlne, plik tki nie zostnie wyświetlony. Jeśli wystąpi tk sytucj nleży zmienić nzwę pliku dnych. Jeśli wybrne zostną dne hftowni większe niż 300 mm (H) 180 mm (W), pojwi się komunikt z prośbą o obrót wzoru o 90 stopni. Jednk nwet po obrocie o 90 stopni nie możn wykorzystć dnych hftowni większych niż 300 mm (H) x 180 mm (W). (Wszystkie projektu muszą mieścić się w zkresie 300 mm (H) x 180 mm (W).) Nie możn wyświetlić plików z rozszerzeniem.pes z zpisną liczbą ściegów lub liczbą kolorów przekrczjącą określone grnice. Aby zmodyfikowć dne hftowni dl dostosowni do odpowiednich prmetrów nleży użyć jeden z nszych systemów projektowni dnych. Nie tworzyć ktlogów n nośnikch USB lub wyjmowlnych dyskch. Jeśli dne zostną zpisne w ktlogu nie będzie ich możn wyświetlić w hfcirce. Mszyn obsługuje dne hftowni nwet, jeśli nie jest złożony zespół hftowni. Dne hftowni Tjim (.dst) Dne z rozszerzeniem.dst wyświetlne są n ekrnie listy wzorów (bez podglądu). Możn wyświetlić tylko 8 pierwszych znków nzwy pliku. Ze względu n to, że dne Tjim (.dst) nie zwierją specjlnej informcji o kolorze nitki, informcj t jest wyświetln z pomocą nszej stndrdowej sekwencji kolorów. Sprwdzić podgląd i odpowiednio zmienić kolory nitek. Znki hndlowe Secure Digitl (SD) Crd jest zstrzeżonym znkiem towrowym SD Crd Assocition. CompctFlsh jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Sndisk Corportion. Memory Stick jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Sony Corportion. Smrt Medi jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Toshib Corportion. Multi Medi Crd (MMC) jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Infineon Technologies AG. IBM jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Interntionl Business Mchines Corportion. 5 xd-picture Crd jest zstrzeżonym znkiem towrowym lub znkiem hndlowym Fuji Photo Film Co. Ltd. Microsoft orz Windows są zstrzeżonymi znkmi towrowymi lub znkmi hndlowymi Microsoft Corportion. Kżd firm, której nzw oprogrmowni zostł wymienion w niniejszej instrukcji m licencję stosowną do zstrzeżonych progrmów. Wszystkie pozostłe brnże orz nzwy produktów wymienionych w niniejszej instrukcji są zstrzeżonymi znkmi hndlowymi odpowiednich firm. Wyjśnieni dotyczące oznczeń tkich jk orz nie są dokłdnie opisne w tekście. 165

173 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zpisywnie wzorów hftowni w pmięci mszyny 2. Wcisnąć. * Wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisywni. Możn zpisywć wzory, które zostły zmodyfikowne przez użytkownik orz są często używne; n przykłd, nzw lub inne łączone wzory, wzory, które zostły obrócone lub o zmienionych wymirch, wzory o zmienionym położeniu szyci, etc. Uwg W czsie wyświetlni ekrnu Sving nie wyłączć zsilni. Nstąpi utrt zpisywnego wzoru. Zpmiętć Zpis wzoru do pmięci mszyny trw kilk sekund. N stronie 170 są informcje dotyczące wczytywni zpisnego wzoru. 1. Wcisnąć, gdy n ekrnie szyci wyświetlny jest wzór jki m być zpisny. Wyświetlony jest ekrn Sving. Gdy wzór zostnie zpisny ekrn utomtycznie powróci do pierwotnego stnu. Jeśli pmięć jest zpełnion Jeśli pojwi się poniższy ekrn ozncz to, że lbo zpisn jest mksymln liczb wzorów lbo, że zpisywny wzór zjmuje dużo pmięci i mszyn nie może go zpisć. Po usunięciu poprzednio zpisnego wzoru możn zpisć ktulny wzór. 1. Wcisnąć * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisywni. Mszyn wyświetl ktulnie zpisny wzór. 166

174 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 2. Wybrć wzór do usunięci. 4. Wcisnąć. * Jeśli rezygnujemy z usuwni wzoru nleży wcisnąć. 3. Wcisnąć. Wyświetl się ekrn Sving. Gdy wzór zostnie zpisny, wyświetlcz powrc utomtycznie do pierwotnego ekrnu. Note Podczs wyświetlni ekrnu Sving nie wyłączć zsilni. Utrcony zostnie zpisywny wzór. b Wielkość pmięci zjętej przez wzór do usunięci Wielkość pmięci potrzebn do zpisni bieżącego wzoru b Zpmiętć Jeśli po usunięciu jkiegoś wzoru jest wystrczjąco dużo wolnej pmięci, wzór który m być zpisny zostje zpisny utomtycznie. Jeśli nie m wystrczjąco dużo miejsc w pmięci nleży wykonć opisne wyżej czynności dl usunięci kolejnego wzoru z pmięci. Zpis wzoru trw kilk sekund. N stronie 170 są informcje dotyczące wczytywni zpisnego wzoru. 167

175 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI ze szczegółmi Zpisywnie wzorów hftowni n nośniku USB (dostępnym w hndlu) Dl przesłni wzorów hftowni z mszyny n nośnik USB nleży tki nośnik podłączyć do portu USB mszyny. Zleżnie od użytego nośnik USB nleży podłączyć go lbo bezpośrednio do portu USB mszyny lbo podłączyć do portu USB mszyny urządzenie zpisu /odczytu krty USB. Zpisć Niektórych nośników USB nie możn zstosowć do mszyny. Prosimy zjrzeć n nszą stronę internetową dl zpoznni się 1. Wcisnąć, gdy n ekrnie szyci znjduje się wzór do zpisu. 2. Podłączyć nośnik USB do portu USB mszyny. Wtyk portu USB dl nośnik b Nośnik USB Zpmiętć Nośnik USB możn podłączyć lub wyjąć w dowolnym momencie Do wtyku portu USB nie podłączć niczego poz nośnikiem USB. W przeciwnym wypdku może nstąpić uszkodzenie nośnik USB. b 3. Wcisnąć. c * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisu. Wyświetlny jest ekrn Sving. Gdy wzór zostnie zpisny, wyświetlcz powrc utomtycznie do stnu pierwotnego. 168

176 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Zpisywnie wzoru hftowni w komputerze 2. Wcisnąć, gdy n ekrnie szyci jest wzór, który m być zpisny. Z pomocą złączonego kbl USB możn podłączyć mszynę do komputer. Możn w ten sposób tymczsowo zpisywć lub wczytywć wzory hftowni z komputer. Uwg Podczs wyświetlni ekrnu Sving nie wyłączć zsilni. Utrcony zostnie zpisywny wzór. 1. Podłączyć wtyk kbl USB do odpowiednich portów USB komputer i mszyny. * Kbel USB możn podłączć do komputer i mszyny hftującej gdy są włączone lub nie. 3. Wcisnąć. b * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu bez zpisu. Wtyk portu USB dl komputer b Wtyk kbl USB W oknie My Computer pojwi się ikon Removble Disk. Note Wtyki n kblu USB możn podłączć tylko w jednym kierunku. Jeśli są trudności z wprowdzeniem wtyku nie możn tego wykonywć n siłę. Sprwdzić położenie wtyku. Szczegóły dotyczące położeni wtyku USB komputer znjdują się w instrukcji obsługi dnego sprzętu. Wzór zostnie tymczsowo zpisny do Removble Disk w My Computer. 4. Wybrć plik wzoru z rozszerzeniem.phc w Removble Disk i skopiowć plik do komputer. 169

177 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI Wczytywnie wzorów z pmięci mszyny 3. Wcisnąć. 1. Wcisnąć. Wyświetlony jest ekrn szyci. Wczytywnie z nośnik USB Mszyn wyświetl wzory ktulnie znjdujące się w pmięci. 2. Wcisnąć przycisk odpowidjący wzorowi, który m być wczytny. 1. Do portu USB mszyny podłączyć nośnik USB (ptrz stron 168). 2. Wcisnąć. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. 170

178 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 3. Wcisnąć przycisk odpowidjący wzorowi, który m być wczytny. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. Wczytywnie z komputer 1. Podłączyć kbel USB do odpowiednich portów USB w komputerze i w mszynie (ptrz stron 169). 2. W komputerze otworzyć folder My Computer, nstępnie przejść do Removble Disk. 4. Wcisnąć. 3. Przesunąć/skopiowć dne wzoru do Removble Disk. Dne wzoru w Removble Disk zostją zpisne w mszynie. Wyświetlony jest ekrn szyci. Uwg Podczs zpisu dnych nie odłączć kbl USB. Nie tworzyć ktlogów w Removble Disk. Ktlogi nie są wyświetlne, nie będzie możn więc wczytć dnych wzoru 171

179 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI 4. Wcisnąć. 6. Wcisnąć. N ekrnie wyboru wyświetlone są wzory w komputerze. Wyświetlony jest ekrn szyci. 5. Wcisnąć przycisk odpowidjący wzorowi jki m być wczytny. * Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. 172

180 ZASTOSOWANIA HAFTOWANIA ZASTOSOWANIA HAFTOWANIA Używnie wzorów obwiedniowych dl wykonywni plikcji (1) 3. Z tyłu plikcji wykonnej w punkcie 1 nłożyć cienką wrstwę kleju. Przymocowć plikcję do mteriłu podstwowego ustwijąc odpowiednio ksztłty. Dl wykonni plikcji możn wykorzystć wzory obwiedniowe o tym smym ksztłcie i wielkości. Wyhftowć jeden wzór ściegiem prostym drugi ściegiem głdkim. 1. Wybrć wzór obwiedniowy o ściegu prostym. Uszyć wzór n mterile plikcji nstępnie przyciąć wokół zewnętrznej strony obrysu. 4. Wybrć wzór obwiedniowy o ściegu głdkim o tym smym ksztłcie co plikcj. Wyhftowć przez plikcję orz mterił podstwowy Uszyć ten sm wzór (z punktu 1) n mterile podstwowym. Uwg Jeśli zostnie zmienion wielkość i położenie wzorów po ich wybrniu nleży zwrócić uwgę n ich wielkość i położenie. Mterił plikcji 173

181 ZASTOSOWANIA HAFTOWANIA Używnie wzorów obwiedniowych dl wykonywni plikcji (2) Jest to drug metod wykonywni plikcji z pomocą wzorów hftowni. Korzystjąc z tej metody nie m potrzeby zminy mteriłu n tmborku. Wyhftowć jeden wzór ściegiem prostym drugi ściegiem głdkim. 1. Wybrć wzór obwiedniowy o ściegu prostym i wyhftowć wzór n mterile podstwowym. 4. Zdjąć tmborek z zespołu hftowni nstępnie obciąć wokół zewnętrznej strony ściegów. wyhftownym wzorze Uwg Nie zdejmowć mteriłu z tmbork w czsie wycinni plikcji. Nie ciągnąć mocno z mterił. Mterił mógłby poluzowć się w tmborku. 5. Wybrć wzór obwiedniowy dl ściegu płskiego o tym smym ksztłcie co plikcj. 2. Umieścić mterił plikcji n * Upewnić cię, że mterił plikcji pokryw cłkowicie wykonny wzór. Uwg Nie zmienić wielkości lub położeni wzoru. 3. Wyhftowć ten sm wzór n mterile plikcji. 6. Złożyć tmborek do zespołu hftowni orz wyszyć plikcję do końc szerokim ściegiem, który przykryje pierwsze nszycie plikcji. 174

182 Rozdził 6 Edycj hftowni WYJAŚNIENIE FUNKCJI WYBIERANIE WZORÓW DO EDYTOWANIA Wybiernie wzorów hftowni / wzorów pochodnych / wzorów obwiedniowych / wzorów ściegów krzyżowych / lfbetu kwitowego / wzorów rmkowych Wybiernie wzorów znków lfbetu EDYTOWANIE WZORÓW Funkcje przycisków Przesuwnie wzoru Obrcnie wzoru Zmieninie wielkości wzoru Usuwnie wzoru Zmieninie konfigurcji wzorów znków lfbetu Zmieninie odstępów znków lfbetu Zmieninie koloru kżdego znku lfbetu we wzorze Zmieninie koloru nitki Tworzenie tbeli nitek użytkownik Dodwnie koloru do tbeli nitek użytkownik z listy Wybiernie koloru z tbeli nitek użytkownik Projektownie wzorów powtrzlnych Szycie wzorów powtrzlnych Powtrznie jednego elementu ze wzoru powtrzlnego Wprowdznie znczników nitkowych Po edytowniu ŁĄCZENIE WZORÓW Edytownie wzorów łączonych Szycie wzorów łączonych UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI

183 WYJAŚNIENIE FUNKCJI WYJAŚNIENIE FUNKCJI Z pomocą funkcji Edycji Hftowni możn łączyć wzory hftowni orz ściegi znkowe, zmienić wielkość wzorów, obrcć wzory orz wykonywć wiele innych opercji edytowni. Mszyn może wykonywć 9 funkcji przedstwionych niżej. Łączenie wzorów Możn w łtwy sposób tworzyć połączeni wzorów hftowni, wzorów znkowych, wzorów rmkowych, wzorów z pmięci mszyny, wzorów sprzedwnych oddzielnie n krtch hftowni orz wiele innych wzorów. Przesuwnie wzorów W zkresie 30 cm - 18 cm szerokości obszru hftowni możn zmienić położenie wzorów orz sprwdzć położenie n LCD. Obrcnie wzorów Wzory możn obrcć o jeden stopień, o dziesięć stopni lub dziewięćdziesiąt stopni. Zwiększnie i zmniejsznie wzorów Wzory możn wykonywć jko większe lub mniejsze. Funkcji tej nie możn zstosowć dl pewnych wzorów. Tworzenie obrzów lustrznych Możn tworzyć poziome odbici lustrzne. Funkcji tej nie możn zstosowć dl pewnych wzorów. Zmieninie odstępu pomiędzy znkmi lfbetu Możn zwiększć lub zmniejszć odległość pomiędzy znkmi łączonych wzorów. Zmieninie wyglądu/ukłdu znku lfbetu Możn zmienić ukłd znków n linii krzywej, przekątnej itp. Istnieje 6 możliwości wyboru. Zmieninie kolorów nitki we wzorze Możn zmienić kolory nitek we wzorze n swoje ulubione kolory. Tworzenie wzorów powtrzlnych Możn wprowdzć kopie wzoru dl stworzeni wzoru powtrzlnego w kierunku pionowym lub poziomym. 176

184 WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI Przygotowć mszynę do hftowni zgodnie z instrukcjmi opisnymi n stronie 126, nstępnie wcisnąć dl wyświetleni poniższego ekrnu. b e h j d g i c f k Wzory hftowni 6 b Wzory pochodne c Wzory obwiedniowe d Wzory ściegów krzyżowych e Wzory lfbetu kwitowego f Wzory znków lfbetu g Wzory rmkowe h Wzory z krty hftowni (sprzedwnej oddzielnie) i Wzory zpisne w pmięci mszyny (ptrz stron 170) j Wzory zpisne n nośniku USB (ptrz stron 170) k Wzory zpisne w komputerze (ptrz stron 171) Zpmiętć Szczegóły dotyczące ekrnów wyboru dl kżdej ktegorii znjdują się n stronie 131. Uwg Po wciśnięciu lub możn wykonć ściegi użytkowe lub znkowe/dekorcyjne przy złożonym zespole hftowni (pojwi się komunikt potwierdzjący dl przesuwu kretki). Unieść trnsporter ząbkowy nstępnie przed szyciem złożyć odpowiednią stopkę dociskową. 177

185 WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI Wybiernie wzorów hftowni/ wzorów pochodnych / wzorów obwiedniowych / wzorów ściegów krzyżowych / wzorów lfbetu kwitowego / wzorów rmkowych 4. Zpoznć się z opisem w EDYTOWANIE WZORÓW n stronie Wybrć ktegorię wzoru. 2. Wcisnąć przycisk odpowiedni dl wzoru, który m być edytowny. * Więcej informcji dotyczącej wyboru wzorów znjduje się n stronch 132 i 134. Wzór jest wyświetlny w górnej części ekrnu. 3. Wcisnć. Wybiernie wzorów znku lfbetu Po wybrniu wzorów znkowych z ekrnu edycji hftowni możn w tym smym momencie edytowć wygląd tkiego wzoru. 1. Wybrny do edycji wzór jest obwiedziony n czerwono n wyświetlczu edycji hftowni. 178

186 WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI 2. Wybrć czcionkę, nstępnie wprowdzić znki. (Przykłd: A B C D) * N stronie 133 znjduje się więcej informcji dotyczących wybierni znków. 4. Wybrć ukłd. (Przykłd: ) Przy wyborze łuku, z pomocą zmieni się kąt łuku. * Wcisnąć dl spłszczeni łuku. * Wcisnąć dl zokrągleni łuku. Zpmiętć i Przy wybierniu, i zmienić n i. Możn zwiększć lub zmniejszć nchylenie. 3. Wcisnć by zmienić ukłd wzoru. * Jeśli znki są zbyt młe by je zobczyć, wcisnąć, by zobczyć wyświetlcz wszystkich wprowdzonych znków. 179

187 WYBIERANIE WZORÓW DO EDYCJI 5. Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. 6. Po dokonniu wyborów wcisnąć. Pojwi się ekrn edycji hftowni. 7. Zpoznć się z opisem w EDYTOWANIE WZORÓW n stronie

188 EDYTOWANIE WZORÓW EDYROWANIE WZORÓW b d b d c e c e Pokzuje wielkość cłego łączonego wzoru. b Pokzuje wielkość wzoru ktulnie wybrnego. c Pokzuje odległość od środk tmbork. d Pokzuje bieżąco wybrny kolor orz liczbę kolorów we wzorze. e Pokzuje stopień obrotu wzoru. Zpmiętć Jeśli przycisk wyświetlny jest n szro nie możn użyć tej funkcji dl wybrnego wzoru

189 EDYTOWANIE WZORÓW Funkcje przycisków b k c i l e g d f h j m Nr Wyświetlcz Nzw przycisku Wyjśnienie Stron Przyciski strzłkowe Z pomocą tych przycisków możn przesuwć wzór w 183 ( przycisk kierunku pokznym strzłką. (Wcisnąć dl środk) przesunięci do środk) b Przycisk rmki Wcisnć dl wykonni powtrzni wzoru 190 c Przycisk obrotu Wcisnć dl wykonni obrotu wzoru. Wzór możn obrcć o jeden stopień, dziesięć stopni lub 183 dziewięćdziesiąt stopni d Przycisk wiekości Wcisnć ten przycisk, by zmienić wielkość wzoru. Wzory 184 możn zwiększć lub zmniejszć. e Przycisk gęstości Wcisnć, by zmienić gęstość wzorów rmkowych lub wzorów znkowych. 162 f Przycisk poziomego Wcisnć przycisk dl wykonni poziomego odbic 162 odbici lustrznego lustrznego wybrnego wzoru. g Przycisk odstępu Wcisnć ten przycisk dl zminy odstępu między znkmi 185 między znkmi h Przycisk ukłdu Wcisnć ten przycisk dl zminy ukłądu wzoru znkowego 185 i Przycisk koloru Wcisnć ten przycisk dl zminy koloru poszczególnych 186 znków we wzorze. j Przycisk plety nitek Wcisnć przycisk dl zminy kolorów wyświetlnego wzoru 187 k Przycisk wyboru wzoru Gdy wybrny jest wzór łączony, z pomocą tych przycisków wybiern jest część wzoru do edycji - l Przycisk usuwni Wciśnięcie przycisku powoduje usunięcie wybrnego 185 wzoru (wzór obwiedziony n czerwono) m Przycisk zkończeni edycji Wcisnąć ten przycisk dl przejści do nstępnego kroku

190 EDYTOWANIE WZORÓW Przesuwnie wzorów Wcisnć by przesunąć wzór w kierunku strzłki n przycisku. Wcisnąć, by przesunąć wzór do środk. 2. Wybrć kąt o jki m być obrócony wzór. * Wcisnąć, by obrócić wzór o 90 stopni w lewo. * Wcisnć, by obrócić wzór o 90 stopni w prwo. * Wcisnć, by obrócić wzór o 10 stopni w lewo. * Wcisnąć, by obrócić wzór o 10 stopni w prwo. * Wcisnć, by obrócić wzór o 1 stopień w lewo. * Wcisnąć, by obrócić wzór o 1 stopień w prwo. * Wcisnć, by obrócić wzór w pierwotne położenie. Odległość od środk Obrcnie wzoru 1.Wcisnć. 6 Kąt obrotu wzoru 183

191 EDYTOWANIE WZORÓW 3. Wcisnć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. 2. Wybrć rodzj zminy wielkości. * Wcisnąć, by powiększyć wzór. * Wcisnąć, by zmniejszyć wzór. * Wcisnąć, by rozciągnąć wzór w poziomie. * Wcisnąć, by zwęzić wzór w poziomie. * Wcisnć, by rozciągnąć wzór w pionie. * Wcisnąć, by zwęzić wzór w pionie. * Wcisnć, by przywrócić wzór do pierwotnego wyglądu. Zmieninie wielkości wzoru 1. Wcisnąć. Pokzuje wielkość edytownego wzoru

192 EDYTOWANIE WZORÓW Usuwnie wzoru Wcisnć, by usunąć wzór z ekrnu. 2. Wcisnąć przycisk odpowidjący ukłdowi jki m być hftowny. * Ptrz stron 179 dl pozyskni większej ilości informcji. Wyświetlcz pokże wybrny ukłd. Zmieninie konfigurcji wzorów znków lfbetu 1. Wcisnąć. 3. Wcisnąć. Zmieninie odstępów między litermi 1. Wcisnąć

193 EDYTOWANIE WZORÓW 2. Użyć lub dl zminy odstępów. Zmieninie koloru kżdego znku lfbetu we wzorze * Wcisnąć, by rozszerzyć odstępy. * Wcisnąć, by zgęścić odstępy. * Wcisnąć, by przywrócić wzór do pierwotnej postci. 1. Wcisnąć, by możn było przypisć kolor nitki dl kżdego znku. 2. Zmienić nitkę do szyci kżdego znku w różnym kolorze. * Wcisnąć, by zmienić kolory w kolejności szyci (ptrz stron 187). 3. Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. Kolor dl kżdego znku 186

194 EDYTOWANIE WZORÓW Zmieninie koloru nitki Możn zmienić kolor nitki przesuwjąc kolor, który m być zmieniony, n górę kolejności szyci orz wybierjąc nowy kolor z kolorów nitek w mszynie. 1. Wcisnąć. 3. Wcisnąć, by wybrć nowy kolor z plety kolorów. * Aby powrócić do pierwotnego koloru, wcisnąć. Jeśli zmieniono wiele kolorów, polecenie to przywróci pierwotne kolory. * Możn wybrć kolory z plety kolorów bezpośrednio n ekrnie z pomocą piór dotykowego. Wyświetlcz plety kolorów nitki. 2. Wcisnąć lub by przesunąć kolor do zminy n górę kolejności szyci. Plet kolorów Wybrny kolor pojwi się n górze kolejności szyci. 1.Wcisnąć. 6 Przycisk zminy plet kolorów/tbel nitek użytkownik. Zpmiętć Aby wybrć kolor z tbeli nitek użytkownik, ptrz stron

195 EDYTOWANIE WZORÓW Creting Custom Thred Tble Możn utworzyć tbelę nitek użytkownik zwierjącą kolory nitek njczęściej używnych. Możn wybrć kolory nitek z rozszerzonego zestwieni mszyny z pięciu różnych rodzjów nitek. Możn wybrć dowolny kolor i przesunąć go do tbeli nitek użytkownik. Uwg Niektóre mszyny mogą mieć dodtkowe kolory nitek 300 Robison-Anton w tbeli nitek użytkownik. 3. Użyć, by wybrć jeden z rodzjów nitek w mszynie. 4. Użyć numer., by wprowdzić 4 cyfrowy * Jeśli popełniony zostł błąd, wcisnąć by usunąć wprowdzony numer, nstępnie wprowdzić prwidłowy numer. 1. Wcisnąć, nstępnie wcisnąć. Wcisnć by wyświetlić P Użyć, gdzie dodć kolor w tbeli nitek użytkownik. * Możn tkże używć piór dotykowego. * Z pomocą i n tbeli możn przewijć do 100 kolorów. 5. Rodzj nitki Tbel nitek użytkownik b Rodzj nitki b Wprowdzony numer Wybrny kolor nitki jest wprowdzony do tbeli nitek użytkownik. Uwg Jeśli nie zostnie wciśnięte, numer koloru nitki nie zostnie zmieniony. 188

196 EDYTOWANIE WZORÓW 6. Powtrzć poprzednie czynności do chwili ustleni wszystkich kolorów nitek. * Aby usunąć określony kolor z plety nleży wcisnąć. 7. Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego ekrnu. 4. Wcisnąć. 5. Powtrzć poprzednie czynności do chwili ustleni wszystkich kolorów nitek. * Aby usunąć kolor z plety nleży wcisnąć. Wybiernie koloru z tbeli nitek użytkownik Możn wybrć kolor z 300 kolorów nitek znjdujących się w tbeli nitek użytkownik. 1. Wcisnć Dodwnie koloru do tbeli nitek użytkownik z listy 1. Powtórzyć czynności od 1 do Wcisnąć by wyświetlić listę nitek Z pomocą wybrć kolor nitki. Wyświetl się ekrn plety kolorów nitek. 2. Wcisnć lub b List nitek b Rodzj nitki 189

197 EDDYTOWANIE WZORÓW 3. Wcisnąć. Projektownie powtrznych wzorów Szycie wzorów powtrznych Używjąc funkcji rmkowej możn utworzyć ściegi wykorzystujące wzory powtrzlne. Możn również regulowć odstępy pomiędzy wzormi. 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć. b Przycisk zminy plet kolorów / nitk użytkownik b Plet kolorów Pojwi się tbel nitek użytkownik. 4. Wcisnąć by wybrć nowy kolor z tbeli nitek użytkownik. * Użyć i do przewijni tbeli nitek użytkownik. * Wcisnć, by powrócić do pierwotnego koloru. * Kolory z tbeli nitek możn wybierć bezpośrednio n ekrnie z pomocą piór dotykowego. b Nitk użytkownik b Tbel nitek użytkownik Wyświetlcz pokzuje zmienione kolory. 5. Wcisnąć. 190

198 3. Wybrć kierunek w jkim m być powtrzny wzór. EDYTOWANIE WZORÓW 5. Doregulowć odstępy powtrznego wzoru. * Aby poszerzyć odstępy, wcisnąć. * Aby zgęścić odstępy, wcisnąć. b c d Kierunek pionowy b Kierunek poziomy c Przyciski powtrzni i usuwni d Przyciski odstępu Wskźnik kierunku wzoru zmieni się zleżnie od wybrnego kierunku. 4. Użyć dl powtórzeni wzoru n górze, dl powtórzeni wzoru n dole. * Aby usunąć górny wzór, wcisnąć. * Aby usunąć dolny wzór, wcisnąć. Zpmiętć Możn regulowć odstępy wzorów ujętych w czerwonej rmce. 6. Wykonć wzory powtrzne poprzez powtrznie kroków 3 do Wcisnąć dl zkończeni powtrzni. Zpmiętć Gdy są dw lub więcej wzorów, wszystkie zostną zgrupowne wspólnie jko jeden wzór w czerwonej rmce. 6 Przy zminie kierunku w jkim m być powtrzny wzór, wszystkie wzory w czerwonej rmce zostną utomtycznie zgrupowne w jeden powtrzlny zespół. Wcisnąć, by zmienić z powrotem wzór powtrzlny w pojedynczy wzór. Ptrz poniżej w jki sposób powtrzć jeden element z powtrzlnego wzoru. 191

199 EDYTOWANIE WZORÓW Powtrznie jednego elementu ze wzoru powtrzlnego Używjąc funkcji cięci (Cut), możn wybrć jeden element ze wzoru powtrzlnego i powtórzyć tylko ten element. Funkcj t umożliwi projektownie kompleksowo powtrzlnych wzorów. 3. Wcisnąć. 1. Wybrć kierunek w jkim wzór powtrzlny zostnie przecięty. * Wcisnć, by przeciąć poziomo. * Wcisnąć, by przeciąć pionowo. Wzór powtrzlny zostnie pocięty n odrębne elementy. 4. Wcisnąć lub Wskźnik kierunku wzoru zmieni się zleżnie od wybrnego kierunku. 2. Użyć i dl wyboru linii cięci. Lini cięci zostnie przesunięt. 192

200 EDYTOWANIE WZORÓW 5. Powtórzyć wybrny element. 6. Wcisnąć by zkończyć powtrznie. Wprowdznie znczników nitkowych Wykonując znczniki nitkowe możn łtwo zestwić wzory podczs szyci cłej serii wzorów. Gdy kończone jest szycie wzoru, z pomocą końcowej nitki uszyty zostnie zncznik w ksztłcie strzłki. Podczs szyci serii wzorów nleży użyć czubk tej strzłki dl ustwini kolejnych projektów do szyci. Zpmiętć Podczs powtrzlnego szyci poszczególnych wzorów, znczniki nitkowe mogą być wykonne wyłącznie n obwodzie wzoru. Nie możn wykonywć znczników w miejscch wyświetlnych n szro. 1. Wcisnąć. Uwg Po przecięciu wzoru powtrzlnego n odrębne elementy, nie możn przywrócić pierwotnego wzoru powtrzlnego. 2. Wcisnąć. 193

201 EDYTOWANIE WZORÓW 3. Wcisnąć, by wybrć zncznik do uszyci. Po edytowniu 1. Wcisnąć. Zpmiętć Gdy występują dw lub więcej elementów, użyć i lub i by wybrć wzór, do którego m być wprowdzony zncznik(i) nitkowy. 2. Wcisnąć 4. Wcisnąć. * Wcisnć, by powrócić do ekrnu edycji hftowni. * Aby połączyć wzór o innych prmetrch, wybrć z tego ekrnu nstępny wzór (ptrz stron 195). * Ptrz stron 146 dl informcji dotyczących szyci wzorów. Zpmiętć Jeśli powrócimy do ekrnu edycji po wciśnięciu, wcisnąć, nstępnie 194

202 ŁĄCZENIE WZORÓW ŁĄCZENIE WZORÓW Edytownie wzorów połączonych Przykłd: Łączenie znków lfbetu z wzorem hftowni orz edytownie 2. Użyć by zobczyć P.4, nstępnie wybrć. 1. Wcisnąć, by wybrć wzór hftowni. 3. Wcisnąć 6 195

203 ŁĄCZENIE WZORÓW 4. Wcisnąć. 6. Wcisnąć i wprowdzić Sewing. * Po wybrniu, wcisnąć, by zmienić wielkość znku n M, nstępnie wprowdzić nstępne znki. 5. Wcisnąć, by wprowdzić znki lfbetu. Wprowdzne znki będą wyświetlne n środku wyświetlcz. 7. Wcisnąć 8. Użyć 9. Wcisnąć * Informcje dotyczące zminy ukłdu znjdują się n stronie

204 ŁĄCZENIE WZORÓW 10. Wcisnć, by zmienić kolor znków. * Informcje o zminie kolorów znjdują się n stronie 187. Szycie wzorów łączonych Wzory łączone zostną wyhftowne w kolejności ich wprowdzni. W tym przykłdzie, kolejność hftowni jest nstępując: Uwg Postępowć wg wskzówek w Szycie wzorów hftowni n stronie Po zkończeniu edycji, wcisnąć Gdy obwiedni zostnie wykonn, kursor [+] przesunie się do części Sewing. 2. Hftowć. Po wyhftowniu Sewing wyświetlcz powrc do ekrnu szyci. 197

205 UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI W tki sposób, jk opisno w Rozdzile 5, możn zpisywć i wczytywć edytowne wzory hftowni do i z pmięci mszyny, komputer lub nośnik USB. Ptrz do odpowiedniej części w Rozdzile 5 w zkresie zpisywni i wczytywni wzorów hftowni. Postępowć zgodnie z opisnymi tm procedurmi zpisu i odczytu wzorów. N stronie 164 znjduje się więcej informcji dotyczących FUNKCJI PAMIĘCI. 198

206 Rozdził 7 MY CUSTOM STITCH (MÓJ ŚCIEG) PROJEKTOWANIE ŚCIEGU WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU Funkcje przycisków Przesuwnie punktu Przesuwnie części lub cłego projektu Wstwinie nowych punktów UŻYWANIE ZAPISANYCH ŚCIEGÓW UŻYTKOWNIKA Przechowywnie ściegów użytkownik n liście Jeśli pmięć jest pełn Wczytywnie zpisnych ściegów

207 PROJEKTOWANIE ŚCIEGU PROJEKTOWANIE ŚCIEGU Używjąc funkcję MY CUSTOM STITCH, możn zpisć ściegi smodzielnie oprcowne przez użytkownik. Możn również szyć projekty łączące ściegi utworzone dzięki funkcji MY CUSTOM STITCH z wbudownymi znkmi (ptrz stron 110). 2. Określić odstępy ściegu. * Regulcj odstępów ściegu pozwl tworzyć różne wzory z pomocą jednego ściegu. Zpmiętć Ściegi utworzone z pomocą MY CUSTOM STITCH mogą mieć mksymlną szerokość 7 mm orz długość 37 mm. Ściegi możn łtwiej projektowć z pomocą MY CUSTOM STITCH, jeśli zostną wcześniej nrysowne n złączonej krtce w krtkę. 1. N krtce (kod SA507, X ) nrysowć ścieg. Zpmiętć Uprościć wzór tk, by możn go było szyć jko linię ciągłą. Dl brdziej trkcyjnego ściegu, zmknąć projekt przez linie przecinjące. 3. Zznczyć punkty, w których wzór przecin się z sitką, nstępnie połączyć linią wszystkie punkty. Jeśli projekt m być powtrzny i łączony, punkt początkowy i końcowy powinny znjdowć się n te smej wysokości. 4. Określić współrzędne x i y kżdego zznczonego punktu. Zpmiętć Powyższe określi projekt wzoru jki będzie szyty. 200

208 PROJEKTOWANIE ŚCIEGU Przykłdy ściegów użytkownik: Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg Ścieg

209 WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU WPROWADZANIE DANYCH ŚCIEGU Funkcje przycisków c b d g h n e f i j k l m o p Ten obszr wyświetl tworzony ścieg. b Wyświetl liczbę ktulnych punktów w stosunku do cłkowitej liczby punktów ściegu. c Wyświetl współrzędną y nd współrzędną x. Nr Wyświetlcz Nzw przycisku Wyjśnienie Stron d Przycisk powiększni Wcisnąć ten przycisk dl powiększeni tworzonego ściegu. 203 e Przycisk kierunku sitki Wcisnąć przycisk dl zminy kierunku sitki 203 f Przycisk obrzu Użyć przycisk dl zobczeni obrzu ściegu 204 g Przyciski strzłkowe Przyciski służą do przesuwni w obszrze wyświetlcz h Przycisk ustwini Wcisnąć przycisk dl wstwieni punktu n projekcie wzoru i Przycisk pojedynczego / potrójnego ściegu Wcisnąć przycisk dl wyboru czy pomiędzy dwom punktmi będzie szyty jeden czy trzy ściegi j Przycisk usuwni punktu Wcisnąć przycisk dl usunięci punktu 204 k Przycisk przesuwni Wcisnąć przycisk dl zgrupowni punktów i wspólnego ich 205 bloku przesunięci l Przycisk wstwini Wcisnąć przycisk dl wstwieni nowych punktów n projekcie 206 ściegu m Punkt do punktu Z pomocą tych przycisków przechodzi się pomiędzy punktmi ściegu lub do pierwszego lbo osttniego wprowdzonego punktu ściegu n Przycisk powrotu Wcisnąć przycisk dl wyjści z ekrnu wprowdzni dnych - o Przycisk testu Wcisnąć by wykonć próbny ścieg 204, p Przycisk pmięci MY CUSTOM STITCH Wcisnąć dl zpisni w pmięci tworzony ścieg

210 WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU 1. Wcisnąć. 2. Wins. 4. Wcisnąć by dodć punkt wskzywny przez. * Aby wprowdzić współrzędne z pomocą piór dotykowego nleży przesunąć czubek piór w żądny punkt. Po odjęciu piór z ekrnu, punkt zostnie wprowdzony w tych współrzędnych. Wyświetlony zostnie numer bieżącego punktu wrz z cłkowitą liczbą punktów. 3. Z pomocą przesunąć do współrzędnych pierwszego ściegu n rkuszu sitki. * Wcisnąć dl zminy kierunku rkusz sitki. * Wcisnąć dl powiększeni obrzu tworzonego ściegu. 5. Wybrć, czy pomiędzy pierwszymi dwom punktmi szyty będzie jeden czy trzy ściegi. * Aby wykonć trzy ściegi, wcisnąć przycisk. b 6. Z pomocą przesunąć do drugiego punktu i wcisnąć 7 Bieżący punkt / cłkowit liczb punktów b Współrzędne Zpmiętć Gdy w górnym lewym rogu wyświetlcz LCD pojwi się pomocą piór dotykowego. możn wprowdzić dne z 203

211 WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU 7. Powtórzyć wymienione wyżej czynności dl kżdego punktu nrysownego n sitce rkusz do chwili, gdy projekt n ekrnie przedstwiony będzie linią ciągł. * Wcisnąć, by usunąć wybrny, wprowdzony punkt. * Wcisnąć, by wykonć próbny ścieg. Przesuwnie punktu 1. Wcisnąć lub, by przesunąć do punktu, który chcemy przesunąć. * Aby przesunąć do pierwszego punktu, wcisnąć * Aby przesunąć do osttniego punktu, wcisnąć Wcisnąć, by powrócić do pierwotnego. ekrnu. * Wcisnąć, by zobczyć obrz ściegu. * Możn również przesuwć z pomocą piór dotykowego. Zpmiętć Jeśli wprowdzono punkty zbyt blisko siebie, mterił nie będzie prwidłowo prowdzony. Edytowć dne ściegu dl wprowdzeni większej odległości między punktmi. Jeśli projekt ściegu m być powtórzony i połączony, upewnić się, że ściegi łączące są dodne w tki sposób, by projekty nie zchodziły n siebie. 2. Aby przesuwć punkt użyć. Ściegi łączące 204

212 WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU Przesuwnie części lub cłości projektu 3. Wcisnąć lub by przesunąć sekcję. 1. Wcisnąć lub by przesunąć do pierwszego punktu jki m być przesunięty Aby przesunąć do pierwszego punktu nleży wcisnąć. Aby przesunąć do osttniego punktu nleży wcisnąć. możn przesunąć również z pomocą piór dotykowego 3. wins Sekcj zostnie przesunięt. 2.Wcisnąć. Po tych czynnościch wybrne są określone punkty. 205

213 WPROWADZANIE DANYCH SCIEGU Wprowdznie nowych punktów 1. Wcisnąć lub, by przesunąć do miejsc n projekcie, w którym m być wprowdzony nowy punkt. 3. Do przesuwni punktu używć. Aby przesunąć do pierwszego punktu nleży wcisnąć. Aby przesunąć do osttniego punktu nleży wcisnąć. możn przesunąć również z pomocą piór dotykowego. 2. Wcisnąć. Nowy punkt zostje wprowdzony przesuw się do tego punktu. 206

214 UŻYWANIE ZAPISANYCH ŚCIEGÓW UŻYTKOWNIKA UŻYWANIE ZAPISANYCH ŚCIEGÓW UŻYTKOWNIKA Zpisywnie ściegów użytkownik n liście Wzory ściegów utworzone przy użyciu funkcji MY CUSTOM STITCH mogą być zpisne dl ich późniejszego wykorzystni. Z chwilą zkończeni wprowdzni dnych nleży wcisnąć. Pojwi się komunikt Sving i ścieg zostnie zpisny. Jeśli pmięć jest pełn Jeśli poniższy komunikt pojwi się po wciśnięciu, nie możn zpisć wzoru ściegu poniewż pmięć jest pełn lub wzór jest większy niż dostępne miejsce w pmięci. Aby możn było zpisć wzór ściegu w pmięci mszyny nleży usunąć wcześniej zpisny wzór. Przed zpisniem ściegu nleży wcisnąć by wykonć próbne szycie. Zpmiętć Zpisywnie zbier kilk sekund. Szczegóły dotyczące wczytywni zpisnego wzoru znjdują się n stronie 208. Uwg Nie wyłączć mszyny podczs wyświetlni komuniktu Sving poniewż zostną utrcone dne ściegu. Uwg Aby zpisć wzór n nośniku USB lub w komputerze nleży wykonć wcześniej opisną procedurą zpisu ściegu, nstępnie wcisnąć by wybrć dny ścieg Wcisnąć, by zpisć ścieg n nośniku USB lub w komputerze. (Szczegóły w Zpisywnie wzorów ściegów n nośniku USB (dostępnym w hndlu) n stronie 120 lub Zpisywnie wzorów ściegów w komputerze n stronie 121.) 207

215 UŻYWANIE ZAPISANYCH ŚCIEGÓW UŻYTKOWNIKA Wczytywnie zpisnych ściegów 1. Wcisnąć. 3. Wcisnąć. * Aby usunąć zpisny wzór ściegu nleży wcisnąć. * Aby edytowć zpisny wzór ściegu, nleży wcisnąć. Wyświetl się list zpisnych ściegów. 2. Wybrć wzór ściegu. * Wcisnąć, by powrócić do poprzedniego ekrnu bez wczytywni ściegu. 208

216 Rozdził 8 Dodtek OBSŁUGA I KONSERWACJA Czyszczenie ekrnu LCD Czyszczenie obudowy mszyny Czyszczenie bieżni REGULACJA EKRANU Słb widoczność ekrnu Wdliwe funkcjonownie pnel dotykowego USUWANIE PROBLEMÓW KOMUNIKATY O BŁEDACH Sygnły lrmowe PARAMETRY USALTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA MASZYNY Procedur uktulnini z użyciem nośnik USB Procedur uktulnini z użyciem komputer

217 OBSŁUGA I KONSERWACJA OBSŁUGA I KONSERWACJA OSTRZEŻENIE * Przed czyszczeniem nleży upewnić się, że mszyn jest odłączon od zsilni. W przeciwnym wypdku może nstąpić porżenie prądem elektrycznym. Czyszczenie ekrnu LCD 7. Uchwycić bębenek, nstępnie wyciągnąć go. Jeśli ekrn jest zbrudzony nleży go przeczyścić miękką, suchą szmtką. Nie używć rozcieńczlników orgnicznych lub detergentów. Czyszczenie obudowy mszyny Jeśli powierzchni mszyny jest zbrudzon nleży ją deliktnie oczyścić z pomocą szmtki lekko nsączonej neutrlnym detergentem nstępnie wytrzeć dokłdnie suchą szmtką. Czyszczenie bieżni Jeśli jkieś zbrudzeni zbiorą się n bieżni lub bębenku, mszyn nie będzie prcowł prwidłowo tkże może nie dziłć funkcj wykrywni dolnej nitki. Mszynę nleży utrzymywć w czystości. Bębenek 8. Do czyszczeni bieżni i otoczeni nleży używć szczoteczki lub odkurzcz. * Nie wprowdzć oleju do bębenk. 1. Wcisnąć przycisk Needle Position dl uniesieni igły. 2. Opuścić stopkę dociskową. 3. Wyłączyć włącznik zsilni (OFF). 4. Wyjąć igłę orz zdjąć uchwyt stopki dociskowej (ptrz str. 33 do 34) 5. Zdjąć zespół płskiego łoż lub zespół hftowni, jeśli są złożone. Szczoteczk b Bieżni b 6. Uchwycić obie strony osłony płytki ściegowej nstępnie przesunąć ku sobie Osłon płytki ściegowej Osłon jest zdjęt. 210

218 OBSŁUGA I KONSERWACJA 9. Złożyć bębenek w tki sposób, by występ n bębenku był zestwiony ze sprężyną. b b Występ b Sprężyn 10. Wprowdzić zczepy osłony płytki ściegowej w płytkę, nstępnie wsunąć osłonę n miejsce. Uwg Nigdy nie używć zdrpnego bębenk; w przeciwnym wypdku może nstąpić zpętlenie górnej nitki, igł może się złmć lub może pogorszyć się szycie. Dl nowego bębenk (kod części: XC (zielony wkręt), XC (różowy wkręt)), skontktowć się z njbliższym utoryzownym serwisem. Upewnić się, że bębenek jest prwidłowo zinstlowny. W przeciwnym wypdku może nstąpić złmnie igły. 211

219 REGULACJA EKRANU REGULACJA EKRANU Słb widoczność ekrnu Jeśli ekrn słbo widć po włączeniu zsilni nleży wykonć poniższe czynności. 1. Przyłożyć plec w dowolne miejsce ekrnu. Przytrzymując plec n ekrnie nleży wyłączyć nstępnie ponownie włączyć główny włącznik zsilni. Złe dziłnie pnel dotykowego Jeśli ekrn nie reguje prwidłowo n dotknięcie przycisku (mszyn nie wykonuje odpowiedniej czynności lub wykonuje inną czynność), wykonć poniższe czynności dl dokonni odpowiednich regulcji. 1. Przyłożyć plec w dowolne miejsce ekrnu. Przytrzymując plec n ekrnie nleży wyłączyć nstępnie ponownie włączyć główny włącznik zsilni.. Wyświetlon zostnie jsność ekrnu LCD (BRIGHTNESS OF LCD). 2. Z pomocą przycisków,, doregulowć jsność ekrnu. Wyświetlon zostnie jsność ekrnu LCD (BRIGHTNESS OF LCD). 2. Wcisnąć przycisk Automtic Threding. Wyświetlony zostje ekrn regulcji pnel dotykowego. 2. Wyłączyć i ponownie włączyć włącznik zsilni. 212

220 REGULACJA EKRANU 3. Używjąc złączonego piór dotykowego, dotknąć lekko kżdy +, w kolejności 1 do 5. * Jeśli rozlegnie się sygnł brzęczyk po dotknięciu 5, opercj jest zkończon. Jeśli brzęczyk rozlegnie dwukrotnie ozncz to wystąpienie błędu. W tkim wypdku powtórzyć powyższe czynności. Uwg Do dotykni ekrnu używć wyłącznie złączonego piór dotykowego. Nie używć długopisu, bolc lub innych ostrych przedmiotów. W wciskć mocno ekrnu. Może wystąpić uszkodzenie Wyłączyć włącznik zsilni, nstępnie ponownie go włączyć. Uwg Jeśli po wykonniu czynności regulcyjnych ndl brk rekcji ekrnu lub jeśli nie możn wykonć regulcji, nleży skontktowć się z utoryzownym sprzedwcą

221 USUWANIE PROBLEMÓW USUWANIE PROBLEMÓW Jeśli występuje problem z mszyną nleży sprwdzić poniższe rozwiązni. Jeśli zlecne rozwiązni nie nprwiją problemu nleży skontktowć się z utoryzownym sprzedwcą. Możn również wcisnąć, nstępnie dl uzyskni pordy w czsie szyci. W dowolnym momencie wcisnąć by powrócić do pierwotnego ekrnu. Problem Przyczyn Rozwiąznie Stron Górn nitk zryw się Mszyn nie jest prwidłowo nwleczon (użyto Nwlec prwidłowo mszynę. 25 złej nsdki szpulki, nsdk jest luźn, nitk nie przechodzi przez nwlekcz w igielnicy.) N nitce są węzełki lub zpętleni. Ponownie nwlec górną i dolną nitkę. 22, 25 Nitk jest zbyt grub dl igły. Sprwdzić igłę i nitkę. 36 Zbyt duże nprężenie górnej nitki. Doregulowć nprężenie nitki. 43, 154 Nitk jest skręcon. Użyć nożyczek, by odciąć skręconą nitkę i usunąć ją z bieżni, etc. Igł jest obrócon, wygięt lub czubek jest stępiony. Wymienić igłę. 34 Igł jest niewłściwie zinstlown. Zinstlowć prwidłowo igłę. 34 W pobliżu otworu płytki ściegowej są zdrpni. Wymienić płytkę ściegową lub skonsultowć 55 W pobliżu otworu stopki są zdrpni. Się z utoryzownym sprzedwcą. Wymienić stopkę dociskową lub skonsultowć 32 się z utoryzownym sprzedwcą. Zdrpni n bieżni. Wymienić bieżnię lub skonsultowć się z 210 utoryzownym sprzedwcą. Doln nitk zryw się Źle złożon szpuleczk. Złożyć prwidłowo szpulkę. 22 N szpulce są zdrpni lub nie obrc się Wymienić szpuleczkę. 22 prwidlowo. Nitk jest skręcon. Użyć nożyczek, by odciąć skręconą nitkę i usunąć ją z bieżni, etc. Przeskoki ściegów Mszyn jest nieprwidłowo nwleczon. Sprwdzić kolejne kroki nwlekni mszyny 25 i nwlec ją prwidłowo. Używn jest niewłściw igł lub nitk dl dnego mteriłu. Sprwdzić krtę Połączenie mterił/nitk/ 36 igł. Igł jest obrócon, wygięt lub czubek jest stępiony. Wymienić igłę. 34 Igł jest niewłściwie zinstlown. Zinstlowć prwidłowo igłę. 34 Igłą jest uszkodzon. Wymienić igłę. 34 Zbrudzenie zgromdzone pod płytką ściegową. Usunąć zbrudzeni szczoteczką. 210 Mterił mrszczy się Występuje błąd w nwleczeniu górnej lub dolnej Sprwdzić kolejne kroki nwlekni i nwlec 22, 25 nitki. ją prwidłowo Nsdk szpulki jest złożon nieprwidłowo. Sprwdzić sposób złożeni nsdki, 25 A nstępnie złożyć ją ponownie. Wysoki dźwięk podczs szyci Nie możn nwlec igły Używn jest niewłściw igł lub nitk dl dnego mteriłu. Sprwdzić krtę Połączenie mterił/nitk/ 36 igł. Igł jest obrócon, wygięt lub czubek jest stępiony. Wymienić igłę. 34 Ściegi są zbyt długie dl cienkiej tkniny. Skrócić długość ściegu. 42 Źle ustwione nprężenie nitki. Doregulowć nprężenie nitki. 43, 154 Zł stopk dociskow. Użyć włściwej stopki. KARTA USTAWIANIA SCIEGU Zbrudzeni w trnsporterze ząbkowym. Usunąć zbrudzeni. 210 Kwłki nitki zkleszczone w bieżni. Oczyścić bieżnię. 210 Nieprwidłowo nwleczon górn nitk. Sprwdzić kolejne kroki nwlekni i nwlec 25 mszynę prwidłowo. N bieżni są zdrpni. Wymienić bieżnię lub skonsultowć się z 210 utoryzownym sprzedwcą. Igł nie znjduje się w prwidłowym położeniu. Wcisnąć przycisk Needle Position by unieść 3 igłę. Nwlekcz nie przechodzi przez oczko igły. Wcisnąć przycisk Needle Position by unieść 3 igłę. Igł jest niewłściwie zinstlown. Zinstlowć prwidłowo igłę

222 Problem Przyczyn Rozwiąznie Stron Nie możn Stopk zostł uniesion z pomocą przycisku Wcisnąć przycisk Presser Foot Lifter 3 opuścić stopki z Presser Foot Lifter. by opuścić stopkę. pomocą dźwigni Niewłściwe nprężenie nitki Nie udje się wzór znkowy Wzór hftowni nie jest wykonywny prwidłowo Niewłściwe nwleczenie górnej nitki. Szpulk jest nieprwidłowo złożon Zstosowne nieodpowiednią igłę lub nitkę dl wybrnego mteriłu. Uchwyt stopki jest nieprwidłowo złożony. Złe nprężenie nitki. Zstosowno złą stopkę. Wprowdzono złe nstwy regulcji wzoru. Nie użyto mteriłu stbilizującego n cienkich mteriłch lub stretch ch Niewłściwe ustwienie nprężeni nitki. Nitk jest skręcon. Mterił nie zostł prwidłowo zmocowny w tmborku (zbyt luźny, itp). Nie złożono mteriłu stbilizującego Jkiś element znjdowł się w pobliżu mszyny i kretk tmbork uderzł w niego podczs szyci Mterił znjdujący się poz rmką przeszkdz w prcy rmieni szyjącego w tki sposób, że zespół hftowni nie może się przesunąć Mterił jest zbyt ciężki. Zespól hftowni nie może się swobodnie przemieszczć. Mterił zwiesz się z bltu roboczego Mterił zczepił się o coś. Zespół hftowni zostł zdjęty podczs szyci (n przykłd dl wyminy szpuleczki bębenk). Stopk dociskow zostł uderzon lub przesunięt w czsie zdejmowni lub zkłdni zespołu hftowni lub zespół zostł przesunięty Sprwdzić czynności dotyczące nwlekni i ponownie nwlec mszynę Złożyć ponownie szpulkę Sprwdzić krtę łączeni mterił/nitk/ igł Złożyć prwidłowo uchwyt. Doregulowć nprężenie nitki. Złożyć prwidłową stopkę. Zmodyfikowć ustwieni. Złożyć stbiliztor. Doregulowć nprężenie nitki. Użyć nożyczek do wycięci skręconej nitki i usunąć ją z bieżni Jeśli mterił jest zbyt mocno npięty wzór nie jest dobrze wykończony lub jest pomrszczony. Złożyć prwidłowo mterił w tmborku. Zwsze używć mteriłu stbilizującego, w szczególności dl mteriłów rozciągliwych, lekkich o grubym włosiu lub mteriłów często powodujących mrszczenie wzoru. Skonsultowć się z utoryzownym sprzedwcą. Jeśli tmborek uderz w coś podczs szyci spowoduje to złe wykończenie wzoru. Nie pozostwić niczego w obszrze prcy tmbork Ponownie złożyć mterił w tmborku w tki sposób, by jego ndmir znjdowł się z dl od rmieni szyjącego orz obrócić wzór o 180 stopni Po rmieniem główki umieścić dużą grubą książkę dl lekkiego uniesieni obciążonej strony i utrzymni poziomu Jeśli mterił zwiesz się z bltu roboczego podczs hftowni, zespół hftowni nie będzie przemieszczł się swobodnie. Ułożyć tk mterił by nie zwieszł się z bltu Ztrzymć mszynę i tk ułożyć mterił by o nic nie zczepił Jeśli stopk zostł uderzon lub zespól zostł przesunięty w czsie szyci, wzór nie zostnie wykonny. Nleży uwżć podczs zdejmowni lub zkłdni tmbork podczs szyci , 154 STITCH SETTING CHART ,

223 USUWANIE PROBLEMÓW Problem Przyczyn Rozwiąznie Stron Igłą łmie się Igłą zinstlown nieprwidłowo. Zinstlowć prwidłowo igłę. 34 Mterił nie przesuw się w mszynie Wkręt dociskowy igły jest nie dokręcony. Dokręcić wkręt. 35 Igł jest skręcon lub zgięt. Wymienić igłę. 34 Używnie nieodpowiedniej igły lub nitki dl dnego mteriłu. Sprwdzić krtę łączeni mterił/nitk/ 36 igł. Użyto złej stopki dociskowej. Użyć zlecną stopkę dociskową. STITCH SETTING CHART Zbyt duże nprężenie górnej nitki. Doregulowć ustwienie nprężeni nitki. 43, 154 Mterił wyciągny podczs szyci. Nie ciągnąć z mterił podczs szyci. Źle złożony kołpk szpulki. Sprwdzić zmocownie kołpk szpulki. 25 Zdrpni n otworch w płytce igłowej. Wymienić płytkę igłową lub skontktowć się 55 Zdrpni n otworch stopki dociskowej. z utoryzownym sprzedwcą. Wymienić stopkę dociskową lub skontktowć 32 się z utoryzownym sprzedwcą. Zdrpni n bieżni. Wymienić bieżnię lub skontktowć się z 210 utoryzownym sprzedwcą. Igłą jest uszkodzon. Wymienić igłę. 34 Ząbki trnsporter znjdują się w dolnym poł. Z pomocą dźwigni unieść 71 trnsporter ząbkowy. Ściegi są zbyt blisko siebie. Wydłużyć długość ściegów. 42 Użyto złej stopki. Zstosowć odpowiednią stopkę. STITCH SETTING CHART Igłą jest skręcon, wygięt lub stępion. Wymienić igłę. 34 Nitk jest zpętlon. Odciąć zpętloną nitkę i usunąć ją z bieżni. Mszyn nie dził Nie wybrno żdnego wzoru. Wybrć wzór. 48, 98, 130, 177 Nie wciśnięto przycisku Strt/Stop. Wcisnąć przycisk Strt/Stop. 3 Główny włącznik zsilni nie jest włączony. Włączyć główny włącznik zsilni. 8 Stopk nie jest opuszczon. Opuścić stopkę dociskową. 3 Wciśnięto przycisk Strt/Stop przy zinstlownym sterowniku nożnym. Odłączyć sterownik nożny lub użyć go do sterowni mszyną. 39 Nie dził zespół hftowni Dźwigni sterowni prędkością jest ustwion n regulcję szerokości zygzk. Wszystkie przyciski zblokowno przez Użyć sterownik nożnego zmist przycisku Strt/ Stop. 32, 34. Wcisnąć, by odblokowć wszystkie przyciski. Nie wybrno żdnego wzoru. Wybrć wzór. 130, 177 Nie włączono głównego włącznik zsilni. Włączyć główny włącznik. 8 Zespół hft. nie jest prwidłowo zmontowny. Zinstlowć prwidłowo zespól hftowni. 128 Tmborek zmontowno przed inicjcją zespołu. Przeprowdzić prwidłowo proces inicjcji Słb widoczność n wyświetlczu LCD Brk rekcji, nwet po wciśnięciu LCD Zł regulcj kontrstu n LCD. Doregulowć kontrst LCD 15, 212 Ekrn zostł zblokowny. Wcisnąć któryś z poniższych przycisków dl odblok. OSTRZEŻENIE Mszyn wyposżon jest w urządzenie do wykrywni nitki. Jeśli przed nwleczeniem górnej nitki zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop", mszyn nie będzie dziłł prwidłowo. Dodtkowo, zleżnie od wybrnego wzoru, mszyn może przesuwć tkninę nwet przy uniesionej igle. Jest to związne z dziłniem mechnizmu zwlnijącego igielnicy. W tkich przypdkch słychć będzie dźwięk mszyny inny niż podczs normlnego szyci. Nie ozncz to wdliwej prcy mszyny. Jeśli podczs szyci wyłączone zostnie zsilnie: - Wyłączyć główny wyłącznik zsilni i odłączyć mszynę od sieci Jeśli mszyn zostnie uruchomion nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi dotyczącymi prwidłowej obsługi mszyny 216

224 KOMUNIKATY O BŁĘDACH ERROR MESSAGES Jeśli mszyn zostnie nieprwidłowo zinstlown i zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop" lub "Reverse/Reinforcement Stitch" lbo procedur obsługi będzie nieprwidłow, mszyn nie zostnie uruchomion. Rozlegnie się sygnł lrmowy n wyświetlczu LCD pojwi się komunikt o błędzie. W przypdku pojwieni się komuniktu o błędzie nleży postępowć zgodnie z instrukcjmi dotyczącymi dnego komuniktu. Poniżej przedstwiono wyjśnieni dotyczące 55 komuniktów o błędch. W rzie konieczności nleży skorzystć z niniejszych informcji (zniknięcie komuniktu nstąpi po wciśnięciu lub wykonniu prwidłowej obsługi) OSTRZEŻENIE Nwlec mszynę. Jeśli wciśnięty zostnie przycisk Strt/Stop bez nwleczeni mszyny, może wystąpić złe nprężenie nitki lub może wystąpić złmnie igły powodując obrżeni. Komunikt ten pojwi się w przypdku zblokowni się silnik z powodu zplątnej nitki lub innych przyczyn odnoszących się do stosowni nitki. Komunikt pojwi się gdy zostnie dotknięty, gdy włożon jest zł krt hftowni. Komunikt pojwi się, jeśli stopk jest uniesion stopk przycisk "Strt/Stop", zostnie wciśnięty. Komunikt jest wyświetlny gdy nie wybrno żdnego ściegu lub wzoru wciśnięty zostł przycisk Strt/ Stop lub Reverse/ Reinforcement Stitch. Komunikt pojwi się gdy górn nitk zerwie się lub nie jest prwidłowo nwleczon i zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop" lub "Reverse/Reinforcement Stitch". Komunikt pojwi się, gdy wciśnięty zostnie przycisk Reverse/Reinforcement Stitch podczs gdy złożony jest zespól hftowni. Komunikt pojwi się gdy zostnie dotknięty bez włożonej krty hftowni. Komunikt wyświetl się w przypdku próby łączeni więcej niż 71 wzorów. 217

225 KOMUNIKATY O BŁĘDACH Komunikt pojwi się, jeśli edytowne wzory zbierją zbyt dużo pmięci lub edytuje się zbyt wiele wzorów. Komunikt pojwi się, jeśli zmocowny jest zespół hftowni włącznik zsilni zostł włączony gdy igł znjduje się w dolnym położeniu. Komunikt pojwi się, jeśli zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop" gdy jest zinstlowny sterownik nożny. (Komunikt nie pojwi się podczs hftowni.) Komunikt pojwi się, jeśli dźwigni obszywni dziurek guzk znjduje się w górnym położeniu, wybrny jest ścieg obszywni dziurek i zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop' lub "Reverse/Reinforcement Stitch". Komunikt pojwi się, jeśli zostnie wciśnięty przycisk "Strt/Stop" gdy mszyn znjduje się w trybie edycji hftu lub edycji wzoru. Komunikt pojwi się jeśli jest zbyt dużo znków i gdy nie jest możliw konfigurcj znków pochylonych. Komunikt pojwi się, gdy przycisk n wyświetlczu LCD zostnie dotknięty przy igle znjdującej się w dolnym położeniu. Komunikt pojwi się, gdy mszyn jest w trybie hftowni wzór połączonych znków jest zbyt duży dl tmbork. Możn obrócić wzór o 90 stopni i kontynuowć łączenie znków. Komunikt pojwi się, jeśli przy opuszczonej dźwigni obszywni dziurek guzik wybrny zostł inny ścieg niż dl obszywni dziurek i zostł wciśnięty przycisk "Strt/Stop' lub "Reverse/Reinforcement Stitch". Komunikt pojwi się gdy mszyn jest w trybie hftowni połączony wzór znkowy jest zbyt duży, by zmieścił się w tmborku. 218

226 KOMUNIKATY O BŁĘDACH Komunikt pojwi się, jeśli mszyn znjduje się w trybie hftowni, złożony jest z mły tmborek wybrny wzór nie mieści się w tym tmborku. Komunikt wyświetl się gdy nwijn jest nitk bębenkow i gdy silnik zblokowł się z powodu zpętlonej nitki. Komunikt pojwi się, jeśli mszyn znjduje się w trybie hftowni, złożony jest mły tmborek wybrny wzór nie mieści się w tym tmborku. Komunikt pojwi się gdy kończy się nitk w bębenku Komunikt pojwi się, jeśli mszyn znjduje się w trybie hftowni, złożony jest mły tmborek wybrny wzór nie mieści się w tym tmborku.. Komunikt pojwi się w czsie uruchomieni zespołu hftowni Komunikt pojwi się, gdy mszyn jest w trybie hftowni zespół hftowni próbuje uruchomić się przy złożonym tmborku. Komunikt pojwi się gdy pmięć jest zpełnion i nie możn zpisć wzoru Komunikt pojwi się, gdy mszyn jest gotow do szyci wzoru hftowni przycisk "Strt/Stop" zostł wciśnięty podczs gdy nie m zinstlownego tmbork. Komunikt pojwi się gdy mszyn wczytuje zpisny wzór w trybie edycji hftowni. 219

227 KOMUNIKATY O BŁĘDACH Komunikt pojwi się, gdy po wybrniu wzoru zostnie wciśnięty poniższy przycisk,,,, wzór przygotowny zostje do usunięci. Komunikt pojwi się w przypdku próby użyci sterownik stopki, jeśli mszyn jest w trybie hftowni. Komunikt pojwi się gdy dźwigni sterowni prędkości ustwion jest n sterownie szerokością zygzk i wciśnięty jest przycisk Strt/ Stop. Do obsługi mszyny użyć sterownik nożnego. Komunikt jest wyświetlny jeśli istnieje możliwość, że dne dl wybrnego wzoru są uszkodzone. Komunikt pojwi się gdy mszyn znjduje się w trybie edycji hftowni orz nstępuje prób użyci funkcji edytowni gdy wzór nie znjduje się cłkowicie w czerwonym obrysie. Komunikt jest wyświetlny, gdy zostnie wciśnięty podczs zminy kolorów nitki. Komunikt wyświetl się, gdy nstępuje prób zpisu wzoru chronionego n nośnik USB/komputer. Zgodnie z prwem, wzory chronione prwem utorskim nie mogą być zpisywne n dyskietce. Jeśli pojwi się ten komunikt, wzór możn wprowdzić do pmięci mszyny Komunikt jest wyświetlny, gdy zostnie wciśnięty przycisk Strt/Stop bez uniesieni trnsporter ząbkowego po jego opuszczeniu lub po złożeniu zespołu hftowni. Komunikt wyświetl się, gdy mszyn znjduje się w trybie prcy z podwójną igłą wybrny wzór nie może być wykonywny w tym trybie. Komunikt jest wyświetlny, gdy wciśnięty zostnie lbo przycisk lbo gdy opuszczony jest trnsporter ząbkowy. 220

228 KOMUNIKATY O BŁĘDACH Komunikt pojwi się gdy wciśnięto przycisk Strt/Stop mszyn jest w trybie hftowni, le zespól hftowni nie jest zinstlowny. Komunikt pojwi się w czsie trnsmisji z nośnik USB. Komunikt pojwi się, gdy nstępuje prób odczytu lub zpisu wzoru gdy nie jest podłączony nośnik USB. Komunikt jest wyświetlny, gdy pmięć jest zpełnion i trzeb usunąć wzór. Komunikt pojwi się w czsie próby użyci nieodpowiedniego nośnik. Komunikt jest wyświetlny, gdy wciśnięto przycisk Presser Foot Lifter podczs gdy dźwigni stopki jest uniesion /igł jest opuszczon. Komunikt pojwi się, gdy nstępuje prób wyboru wzoru, po zminie nośnik USB, n którym był zpisny dny wzór. Komunikt jest wyświetlny w przypdku wystąpieni błędów w dziłniu Komunikt wyświetlny jest w przypdku problemów z nośnikiem USB. Komunikt jest wyświetlny, gdy nstępuje prób szyci innym ściegiem niż ściegiem w środkowym położeniu igły przy zinstlownej jedno otworowej płytce ściegowej. Komunikt jest wyświetlny, gdy zostnie zdjęt płytk ściegow przy włączonej mszynie lub gdy mszyn znjduje się w trybie hftowni lub w trybie edycji hftowni. 221

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Prosimy o uwżne przeczytnie poniższych uwg przed uruchomieniem mszyny: UWAGA - W celu uniknięci ryzyk porżeni prądem: 1. Nie wolno pozostwić mszyny włączonej do prądu ez ndzoru,

Bardziej szczegółowo

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów TL2200QVP Instrukcja obsługi regulatora ściegów Spis treści Funkcje wyświetlacza... 3 Używanie ekranu dotykowego... 4 Zielony wskaźnik... 4 Manualny Tryb szycia... 4 Prędkość maksymalna / Manualny tryb

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA TV INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 9 5 10 4 14 12 6 11 13 7 21 18 20 22 16 2 19 1 15 25 17 24 23 3 OSTRZEŻENIA! 1. Ustawić przełącznik zasilania w położenie

Bardziej szczegółowo

Zalety hafciarki : Creative Sensation pro Creative 4.5 Creative 3.0 Creative 1.5. tak Inspira Zwiekszona prędkość pracy.

Zalety hafciarki : Creative Sensation pro Creative 4.5 Creative 3.0 Creative 1.5. tak Inspira Zwiekszona prędkość pracy. Zalety hafciarki : Creative Sensation pro Creative 4.5 Creative 3.0 Creative 1.5 Przystawka do haftowania- 360x350 mm 260x200 mm 260x200 mm 240x150 mm -wielkość tamborka Przystawka do haftowania- 260x200

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 Import: 01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4 DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85 AGD@expo-service.com.pl, http://hoho.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1) Stopka do ściegu satynowego

1) Stopka do ściegu satynowego Poradnik Szycia 1) Stopka do ściegu satynowego Załóż stopkę do ściegu satynowego. Stopka ta ułatwia przesuwanie się materiału ze zgrubieniami, które powstają ze ściegów satynowych (bardzo gęsty zygzak).

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SZYCIA DOBÓR I UŻYCIE DODATKOWYCH STOPEK DO MASZYN MARKI ŁUCZNIK

PORADNIK SZYCIA DOBÓR I UŻYCIE DODATKOWYCH STOPEK DO MASZYN MARKI ŁUCZNIK PORADNIK SZYCIA DOBÓR I UŻYCIE DODATKOWYCH STOPEK DO MASZYN MARKI ŁUCZNIK 1. STOPKA DO ŚCIEGU OWERLOKOWEGO Załóż stopkę do ściegu owerlokowego. Szyj materiał tak, aby brzeg tkaniny stykał się z prowadnikiem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Komputerowa maszyna do szycia Janome 5060DC - 60 ściegów

Komputerowa maszyna do szycia Janome 5060DC - 60 ściegów www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Komputerowa maszyna do szycia Janome 5060DC - 60 + GRATISY kod produktu: Jan000376 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Product Code (Kod produktu): 884-T07 0 Dodatkowe funkcje hafciarki PR650e W wersjach 2 i dodano następujące funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Mamy również możliwość wyłączenia ząbków transportu. Jest to przydatna funkcja podczas przyszywania guzików, cerowania lub haftowania.

Mamy również możliwość wyłączenia ząbków transportu. Jest to przydatna funkcja podczas przyszywania guzików, cerowania lub haftowania. BERNETTE SEW&GO 8 Maszyna posiada bardzo prosty mechanizm wyboru ściegów. Dzięki numerycznej klawiaturze, wystarczy wpisać numer ściegu i możemy już z niego korzystać. Poszczególne ściegi można zapisywać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

1. SCHEMAT BLOKOWY OBSŁUGI MASZYNY

1. SCHEMAT BLOKOWY OBSŁUGI MASZYNY 1 Spis treści 1. SCHEMAT BLOKOWY OBSŁUGI MASZYNY...3 2. WAŻNE - WKŁADANIE SZPULKI DO BĘBENKA...4 3. PROGRAMOWANIE MASZYNY...5 3. USTAWIANIE KOLEJNOŚCI KOLORÓW...9 4. KONSERWACJA MASZYNY...12 2 1. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia MODAS FHSM - 339

Maszyna do szycia MODAS FHSM - 339 Maszyna do szycia MODAS FHSM - 339 Instrukcja obsługi PL Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HAFCIARKA BROTHER VR

INSTRUKCJA OBSŁUGI HAFCIARKA BROTHER VR INSTRUKCJA OBSŁUGI HAFCIARKA BROTHER VR 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1. Nawlekanie nitek...4 1.1 Nitka dolna...4 Nawijanie nitki na szpulkę...4 Wkładanie szpulki do bębenka...7 Wkładanie bębenka do chwytacza...8

Bardziej szczegółowo

TEXI Pierrot instrukcja obsługi

TEXI Pierrot instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Strona Spis treści 3. Wykaz części 3. Akcesoria 4. Igła 4. Otwieranie przedniej pokrywy 4. Uruchamianie maszyny 4. Rozrusznik nożny 4. Wolne ramię 5. Regulacja długości ściegu 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Juki HZL-353 ZR-A - 21 ściegów kod produktu: Juk kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne maszyny do szycia

Maszyna do szycia Juki HZL-353 ZR-A - 21 ściegów kod produktu: Juk kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne maszyny do szycia www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Maszyna do szycia Juki HZL-353 ZR-A - 21 ściegów kod produktu: Juk000203 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Etui na telefon komórkowy

Etui na telefon komórkowy Instrukcja obsługi Potrzebne materiały: Maszyna do szycia Totally Me! 2 kawałki tkaniny o wymiarach 11,4 cm x 33 cm 1 kawałek ociepliny z klejem 6,4 cm wąskiej gumki 1 kolorowy guzik Nożyczki Szpilki krawieckie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Adapter Nr produktu

Adapter Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter Nr produktu 000342255 Strona 1 z 6 Adapter Ostrzeżenie: aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub porażeniem prądem nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i wilgoci. Strona 2

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Juno by Janome E ściegów. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm:

Maszyna do szycia Juno by Janome E ściegów. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Maszyna do szycia Juno by Janome E1015-15 kod produktu: Jun000001 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne maszyny

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

HZL-12Z. domowe maszyny do szycia. JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. Warszawa, ul. Poleczki 21 (Platan Park C), tel. 22 545-04-00, juki@juki.

HZL-12Z. domowe maszyny do szycia. JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. Warszawa, ul. Poleczki 21 (Platan Park C), tel. 22 545-04-00, juki@juki. domowe maszyny do szycia HZL-12Z JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. Warszawa, ul. Poleczki 21 (Platan Park C), tel. 22 545-04-00, juki@juki.pl grudzień 2012 r. Indeks rzeczowy 1. Zasady bezpieczeństwa 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl Instrukcja obsługi/dtr Zaszywarka model GK9-2 www.zaszywarka.pl I. Specyfikacje Dane techniczne: 1. Ścieg jedno-igłowy łańcuszkowy 2. Długość ściegu(stała w mm) 8 3. Prędkość obr. Silnika 8000 Obr/min

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

HAFCIARKA BROTHER V3 +gratis program PED PLUS + GRATISY Cena : 9.230,00 zł Wizualizacja projektu: Błyskawiczne wczytywanie danych:

HAFCIARKA BROTHER V3 +gratis program PED PLUS + GRATISY Cena : 9.230,00 zł Wizualizacja projektu: Błyskawiczne wczytywanie danych: Informacje o produkcie HAFCIARKA BROTHER V3 +gratis program PED PLUS + GRATISY Cena : 9.230,00 zł Utworzono 31-01-2017 Producent : BROTHER Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Husqvarna Emerald 116. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm:

Maszyna do szycia Husqvarna Emerald 116. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Maszyna do szycia Husqvarna Emerald 116-60 kod produktu: Hus000099 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Toyota Oekaki 50R. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm:

Maszyna do szycia Toyota Oekaki 50R. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Maszyna do szycia Toyota Oekaki - 50R - 50 ściegów + GRATIS kod produktu: Toy000032 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów

Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Hak do elementów przednich -3370- Klin demontażowy -3409- Hak

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-G ściegów

Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-G ściegów www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-G110-180. kod produktu: Juk000179 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Komputerowe

Bardziej szczegółowo

n/r Ustawienie palca ściegowego Wskazuje prowadzenie nitek dla każdego koloru Y = żółty, R = czerwony, G = zielony, B = niebieski, P = purpura

n/r Ustawienie palca ściegowego Wskazuje prowadzenie nitek dla każdego koloru Y = żółty, R = czerwony, G = zielony, B = niebieski, P = purpura PRZEGLĄD ŚCIEGÓW Poniżej przedstawiamy przegląd ściegów overlocka Huskylock S25. Przy wyborze rodzaju materiału i ściegu, parametry ściegu jak naprężenie, długość ściegu, pozycja transportera i docisk

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Toyota Super Jeans J26-26 ściegów. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm:

Maszyna do szycia Toyota Super Jeans J26-26 ściegów. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Maszyna do szycia Toyota Super Jeans J26-26 kod produktu: Toy000029 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Juki HZL-HD197. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 890,00 zł.

Maszyna do szycia Juki HZL-HD197. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 890,00 zł. www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-HD197-197 kod produktu: Juk000213 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

XiIIIPlus/RXi Skrócony opis

XiIIIPlus/RXi Skrócony opis XiIIIPlus/RXi Skrócony opis Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Widok zewnętrzny Rysunek Zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-IGŁÓWKI COVERSTICH 2340-CV

INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-IGŁÓWKI COVERSTICH 2340-CV INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-IGŁÓWKI COVERSTICH 2340-CV Spis treści I. Oznaczenia i funkcje podzespołów 5 II. Przygotowanie..12 III. Nawlekanie...13 IV. Rodzaje ściegów 15 Ścieg trzynitkowy Ścieg przykrywający

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Juki HZL-HD80. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 680,00 zł.

Maszyna do szycia Juki HZL-HD80. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 680,00 zł. www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-HD80-80 kod produktu: Juk000212 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Komputerowe

Bardziej szczegółowo

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Korzystając z niniejszego urządzenie, należy zachować podstawowe środki ostrożności. Maszyna JANOME została zaprojektowana i skonstruowana do użytku domowego.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Brother HF37 Strong & Tough - 37 ściegów

Maszyna do szycia Brother HF37 Strong & Tough - 37 ściegów www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Mechaniczna maszyna do szycia Brother HF37 Strong & Tough - 37 kod produktu: Bro000298 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer kategoria: Szycie > Owerloki

Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer kategoria: Szycie > Owerloki www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer000033 kategoria: Szycie > Owerloki Producent: Merrylock 1 099,00

Bardziej szczegółowo

Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer kategoria: Szycie > Owerloki

Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer kategoria: Szycie > Owerloki www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Owerlok Merrylock 848DS - 3,4- nitkowy + GRATISY kod produktu: Mer000033 kategoria: Szycie > Owerloki Producent: Merrylock 1 099,00

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I WIELOFUNKCYJNA MASZYNA DO SZYCIA I N S T R U K C J A O B S Ł U G I SYMBOLE W INSTRUKCJI Unieś igłę Unieś stopkę dociskową Opuść stopkę dociskową WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Podczas użytkowania urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Komputerowa maszyna do szycia i haftowania NV-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komputerowa maszyna do szycia i haftowania NV-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Komputerowa maszyna do szycia i haftowania NV-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa Przy używaniu maszyny zawsze przestrzegać poniższych wskazówek. Przed uruchomieniem dokładnie przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa maszyna do szycia NV-100

Komputerowa maszyna do szycia NV-100 Komputerowa maszyna do szycia NV-100 Wskazówki bezpieczeństwa Przy używaniu maszyny zawsze przestrzegać poniższych wskazówek. Przed uruchomieniem dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Uwaga - W celu

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi PA600 Zaawansowany PDA Skrócona instrukcja obsługi Widok z przodu urządzenia 1 Kontrolka stanu urządzenia 5 Złącze uniwersalne 2 Lewy przycisk skanowania 6 Klawiatura 3 Włącznik 7 Ekran dotykowy LCD 4

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

M280D M280D. Odkryj magiczny świat szycia i haftu wraz z postaciami Disney a

M280D M280D. Odkryj magiczny świat szycia i haftu wraz z postaciami Disney a M280D M280D Odkryj magiczny świat szycia i haftu wraz z postaciami Disney a 125 wbudowanych projektów haftów, z czego 45 z postaciami Disney a 181 rodzajów ściegów Wysoka jakość zamknięta w kompaktowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem, którym

Bardziej szczegółowo