AMAX 2100 / 3000 / 4000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMAX 2100 / 3000 / 4000"

Transkrypt

1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2-EN / ICP-AMAX-P3-EN pl Instrukcj instlcji

2

3 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Grphics 6 2 Stndrdy bezpieczeństw 8 3 Podstwowe informcje 9 4 Podstwowe informcje 10 5 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne Mgistrl rozszerzeń firmy Bosch Klwitur Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu DX Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu DX Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu B Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu DX4020-G Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu RF 3227E RF Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu Odbiornik Rdion RF Prmetry ogólne Ustwienie dresu Okblownie Wskźnik stnu 22 6 Instlcj Instlcj modułów Instlcj kumultor Uruchminie systemu Wskźnik stnu systemu Instlcj powinn być wykonn zgodnie 27 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

4 4 pl Spis treści AMAX 2100 / 3000 / EN , stopień 2, kls środowiskow 2 AMAX 2100/3000/ NFA2P AFNOR/CNPP AMAX INCERT AMAX SFF AMAX 2100/3000/ Ustwieni Komunikcj i rportownie Odbiorniki Rporty Rport z utomtycznego testu Dw dresy IP Zdlny dostęp Zdlny komputer Wywołnie zwrotne i powidomienie loklne Czs dzwonk Kody Kod użytkownik i poleceni Kod instltor Długość kodu Rportownie kodów Uprwnieni związne z kodmi Strefy Dodwnie i usuwnie stref Czs zliczni impulsów Licznik czsu przekroczeni strefy Ustwieni funkcji stref Wskźniki wejść n klwiturze i rejestr zdrzeń Klwitury i obszry Obszr klwitury Tryby czsu obszrów Wspólny obszr Blokd/sygnł klwitury System Ustwieni systemowe Widok systemu Wyjści i sygnliztory kustyczne Wyjści Sygnliztory kustyczne Urządzeni rdiowe Opcje rdiowe Urządzeni rdiowe/użytkownik Progrmownie dresu i klucz Progrmownie dresu Progrmownie z pomocą klucz progrmującego ICP-EZPK 79 8 Konfigurcj Progrmownie z pomocą klwitury Progrmownie z pomocą menu klwitury tekstowej Progrmownie z pomocą klwitury LED/LCD Progrmownie z pomocą komputer PC Połączenie bezpośrednie F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl Połączenie z pomocą modemu Połączenie IP 99 9 Progrmownie dresu Ustwieni komunikcji i rportów Progrmownie strefy Progrmownie wyjść Kody dostępu Progrmownie systemu Rozwiązywnie problemów Usterk ogóln Zpytni dotyczące wrii Konserwcj Aktulizcj oprogrmowni ukłdowego z pomocą klucz ktulizcji ICP-EZRU Dne techniczne 165 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

6 COM Z1 6 pl Grphics AMAX 2100 / 3000 / Grphics R B G Y AUX 1: <900 _ ma AUX 2: <900 _ ma Jeśli złącz N, L1 lub są podłączone nieprwidłowo, występuje ryzyko porżeni prądem. W celu zpewnieni bezpiecznej prcy nleży podłączyć końcówki uziemieni. TIP TH RH RING R B G Y AUX1 AUX2 +12 V +12 V AUX2 - AUX1 - Klwitury: IUI-AMAX4-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Klwitury: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 1 = 2 = 3 = 4 = 5 16 w instrukcji instlcji 1 = 2 = Mgistrl Zsilnie rozszerzeń pomocnicze Bosch 2 <900 ma < I 2000 ma Mgistrl rozszerzeń Bosch 1 <900 ma _ GND A C A C - + Y G B 18 VAC przy 50 VA Akumultor 12 V 7 Ah 12 V <18 _ Ah Trnsformtor Y G B 230 V ~50 Hz 230 ma Bezpiecznik 1 A Moduły wejści / wyjści: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr V +12 V R P0+4 P0+3 R Komuniktory: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Odbiornik rdiowy: RF3227E 1 = RFRC-OPT 1 = (1) +12 V P0+ PO+4: _ <750 ma COM P0-2 PO+3: <750 _ ma PO-2: _ <500 ma COM P0-1 PO-1: _ ndzorowne <500 ma L Ω 2,2 k COM L15 Ustwieni fbryczne Port klucz progrmującego Strefy L14 COM L L12 Mig wolno: Stn normlny Wł.: Stn wrii Wył.: Stn wrii Wchdog wyjście <100 _ ma + 0 V Strefy Zbezpieczenie ntysbotżowe COM L11 L10 COM L PO V L1 L1b L2 L3 COM L4 L5 COM L6 L7 COM L Klwitur IUI-AMAX Zbezpieczenie ntysbotżowe 2 Przełącznik strefy 3 Rezystor końc linii 2,2 k Pożr Włmnie R B G Y Rysunek 1.1: AMAX F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 COM Z1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Grphics pl 7 1 1RING 1RING TIP TIP Tmper L8 COM Mig wolno: stn normlny Wł.: stn wrii Wył.: stn wrii L7 L6 COM Port klucz progrmującego Strefy L5 L4 COM 3 2 Ustwieni Wrtość domyśln OPT/SDI Klwitury: IUI-AMAX4-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Klwitury: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 Moduły wejści/wyjści: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr. 253 Komuniktory: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Odbiornik rdiowy: RF3227E 1 = RFRC-OPT 1 = (1) 1 = 2 = 3 = 4 = Instrukcj instlcji: = 2 = Mgistrl rozszerzeń Mgistrl ma Przekźnik PO-3: 100 ma COM COM +12 V I 1100 ma L3 L2 COM L1 B COM G B Y A R Zsilnie GND 12 V P0-2 P0-1 P AC AC Akumultor 12 V 7 Ah V, 20 VA PO-2: 500 ma PO-1: 500 ma Trnsformtor B G Y R 100 Ω 2,2 k 2 3 ndzorowne 230 V ~50 Hz 85 ma Bezpiecznik 500 ma Klwitur IUI-AMAX R B G Y 1 Tmper 2 Przełącznik strefy 3 Rezystor końc linii 2,2 k Rysunek 1.2: AMAX 2100/3000 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

8 8 pl Stndrdy bezpieczeństw AMAX 2100 / 3000 / Stndrdy bezpieczeństw Niniejsze urządzenie może być instlowne tylko przez personel posidjący odpowiednie kwlifikcje. Podczs podłączni urządzeni i przewodów źródło zsilni centrli AMAX Pnel powinno być wyłączone, by zpobiec uszkodzeniu sprzętu. Odłączeni źródł zsilni umożliwi łtwo dostępny rozłącznik obwodu. Niniejsze urządzenie nleży podłączyć do uziemionego gnizdk elektrycznego. Przed odłączeniem zsilcz nleży odłączyć wszystkie złącz sieci telekomunikcyjnych. Po podłączeniu wszystkich przewodów do centrli AMAX Pnel nleży podłączyć zsilnie sieciowe i kumultory. Kontrolk sieci zsilni n klwiturze wskzuje, że zsilnie sieciowe zostło podłączone. Uwg! - Używć tylko kumultorów zbezpieczonych przed wyciekiem. - Zużyte kumultory muszą być poddne recyklingowi. - Nieprwidłow wymin kumultor może grozić pożrem, wybuchem lub poprzeniem. - W wrunkch normlnej eksplotcji kumultor nleży wymienić co 3 5 lt. - N kumultorze nleży umieścić etykietę z dtą jego wyminy. Uwg! - Urządzenie może być instlowne i serwisowne wyłącznie przez personel posidjący odpowiednie kwlifikcje. - Firm Bosch zlec testownie systemu lrmowego co njmniej rz w tygodniu. Niebezpieczeństwo! Poniewż płytki drukowne zwierją elementy cechujące się wrżliwością n wyłdowni elektrosttyczne, podczs wykonywni jkichkolwiek czynności nleży chronić je przed wyłdownimi tego typu i instlowć z zchowniem ostrożności. Przed montżem centrli AMAX Pnel nleży rozłdowć ngromdzone łdunki sttyczne poprzez zwrcie z zciskiem uziemijącym centrli F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Podstwowe informcje pl 9 3 Podstwowe informcje Grtulujemy wyboru centrli AMAX Pnel do Pństw systemu. Prosimy poświęcić nieco czsu n przeczytnie niniejszej instrukcji orz zpoznnie się z procedurmi instlcji i obsługi systemu, by wykorzystć pełnię jego możliwości. We wszystkich spektch procesów plnowni, konstruowni, projektowni, obsługi, tworzeni udogodnień i dostosowywni do indywidulnych potrzeb strmy się przewidzieć wszystkie możliwe wymgni. Kłdziemy ncisk przede wszystkim n prostotę progrmowni i szybkość dziłni. Uwżmy, że udło nm się zrelizowć te cele. W niniejszej instrukcji instlcji wyjśniono wszystkie zgdnieni związne z progrmowniem centrli AMAX Pnel, począwszy od ustwień fbrycznych do końcowego testu sprwności systemu. Szczegółowo opisno wszystkie opcje i prmetry systemu, jednkże proces dostosowni do indywidulnych potrzeb różni się w kżdym przypdku. Kżdą centrlę AMAX Pnel możn łtwo i szybko dostosowć pod kątem indywidulnych wymgń. Dzięki prostemu progrmowniu proces instlcji jest szybki, precyzyjny i stysfkcjonujący. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

10 10 pl Podstwowe informcje AMAX 2100 / 3000 / Podstwowe informcje Rdion LCD / LED Keypd Text Keypd DX2010 AMAX 3000 AMAX 3000 Option Bus B426 DX4020G DX3010 PSTN IP GSM/ GPRS A Link Plus Rysunek 4.1: AMAX 2100/3000 omówienie CMS Video AMAX 3000 AMAX 2100 / 3000 Rdion LCD / LED Keypd Text Keypd DX2010 Option Bus B426 DX4020G DX3010 PSTN IP GSM/ GPRS Rysunek 4.2: AMAX 4000 omówienie A Link Plus CMS Video F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne Mgistrl rozszerzeń firmy Bosch Centrl AMAX Pnel jest wyposżon w mgistrlę rozszerzeń firmy Bosch, służącą do podłączni dodtkowych modułów. W modelch AMAX 2100/3000 znjduje się jedn tk mgistrl (mgistrl rozszerzeń firmy Bosch 1), w modelch AMAX 4000 dwie (mgistrle rozszerzeń firmy Bosch 1 i 2). Do kżdej mgistrli możn podłączyć mksymlnie 14 modułów (8 klwitur). Cłkowit długość kbl służącego do podłączeni wszystkich klwitur i modułów rozszerzeni do mgistrli rozszerzeń Bosch nie może przekrczć 700 m. Niektóre moduły wymgją krótszych kbli, np. osttni klwitur musi znjdowć się w odległości 200 m. Centrl AMAX Pnel umożliwi przetestownie komunikcji z modułmi, w przypdku błędu wysył rport o brku komunikcji. Specyfikcj kbl: R: AUX 12 V + B: 12 V G: Dne Y: Dne Uwg! Centrl AMAX Pnel 2100/3000 zsil mgistrlę rozszerzeń firmy Bosch 1 prądem o npięciu 12 VDC przy mksymlnym ntężeniu 500 ma. Centrl AMAX Pnel 4000 zsil mgistrle rozszerzeń firmy Bosch 1 i 2 prądem o mksymlnym ntężeniu 900 ma. Gdy łączne ntężenie mgistrli przekroczy limit, nleży podłączyć zewnętrzne źródło zsilni. Uwg! Podczs zminy dresu mgistrli dnych zsilnie modułu musi zostć ponownie podłączone w celu uktywnieni nowego dresu. Moduł podłączony do mgistrli rozszerzeń firmy Bosch centrl AMAX Pnel Klwitury DX B426 lub DX lub 1 w przypdku DX4020G DX4020G 1 DX DX Odbiornik rdiowy 1 Tbel 5.1: Liczb modułów podłącznych do centrli AMAX Pnel przez mgistrle rozszerzeń firmy Bosch Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

12 12 pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / Klwitur Prmetry ogólne Centrl AMAX Pnel obsługuje pięć rodzjów klwitur: Klwitur IUI-AMAX4-TEXT (klwitur tekstow LCD) Klwitur IUI-AMAX3-LED16 (z wyświetlczem LED i obsługą 16 stref) Klwitur IUI-AMAX3-LED8 (z wyświetlczem LED i obsługą 8 stref) Klwitur IUI-AMAX-LED8 (z wyświetlczem LED i obsługą 8 stref) Klwitur IUI-AMAX-LCD8 (z wyświetlczem LCD i obsługą 8 stref) Ustwienie dresu W przypdku modeli IUI-AMAX4-TEXT, IUI-AMAX3-LED16 i IUI-AMAX3-LED8 loklizcj klwitury jest progrmown przy pomocy 6-pozycyjnego mikroprzełącznik. Adres kżdej klwitury jest uniktowy. Mikroprzełącznik S1 S2 S3 S4 S5 S6 Adres klwitury Włączon Wyłączon Wyłączon Wyłączo n 2 Wyłączon Włączon Wyłączon Wyłączo n 3 Włączon Włączon Wyłączon Wyłączo n 4 Wyłączon Wyłączon Włączon Wyłączo n 5** Włączon Wyłączon Włączon Wyłączo n 6** Wyłączon Włączon Włączon Wyłączo n 7** Włączon Włączon Włączon Wyłączo n 8** Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon 9* Włączon Wyłączon Wyłączon Włączon 10* Wyłączon Włączon Wyłączon Włączon 11* Włączon Włączon Wyłączon Włączon 12* Wyłączon Wyłączon Włączon Włączon Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl 13 13* Włączon Wyłączon Włączon Włączon 14* Wyłączon Włączon Włączon Włączon 15* Włączon Włączon Włączon Włączon 16* Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączo n Tbel 5.2: Ustwieni dresu klwitury Wyłączo n Wyłączo n Wyłączo n Włączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon *AMAX 4000 **AMAX 3000/4000 Wł. Wył. Rysunek 5.1: 6-pozycyjny mikroprzełącznik Styki mikroprzełącznik 5 i 6 nie są używne. W przypdku modeli IUI-AMAX-LED8 i IUI-AMAX-LCD8 przez zworkę loklizcji może być ustwiony tylko dres 1 lub dres 2. Adres 1 Zwork niezwrt Adres 2 Zwork zwrt (ob metlowe styki są zsłonięte) Tbel 5.3: Ustwieni zworki klwitury Okblownie Podłączyć klwiturę do centrli AMAX Pnel poprzez mgistrlę rozszerzeń firmy Bosch, zgodnie z poniższą ilustrcją. Osttni klwitur musi znjdowć się w odległości 200 m. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

14 14 pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 R Y G B Keypd R B G Y R B G Y AMAX 4000 Rysunek 5.2: Podłącznie klwitury do centrli AMAX Pnel Uwg! Do jednej mgistrli rozszerzeń firmy Bosch możn podłączyć mksymlnie 8 klwitur Wskźnik stnu Jeśli wszystkie wskźniki migją, ozncz to, że dochodzi do utrty połączeni dnych między klwiturą centrlą AMAX Pnel. DX2010 Prmetry ogólne Centrl AMAX Pnel obsługuje moduły rozszerzeni wejść DX2010. Kżdy moduł rozszerzjący obsługuje mksymlnie 8 stref. Ptrz tkże Instlcj modułów, Stron Ustwienie dresu Kżdy moduł DX2010 podłączony do centrli AMAX Pnel musi mieć włsny dres mgistrli dnych. Adres mgistrli dnych Strefy 102*** ** ** * * * * Tbel 5.4: Ustwieni dresów modułów DX F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

15 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl 15 Mikroprzełącznik S1 S2 S3 S4 S5 S6 Adres mgistrli dnych *** Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon 103** Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Wyłączon 104** Wyłączon Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Włączon 105* Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Wyłączon Wyłączon 106* Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Wyłączon Włączon 107* Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Włączon Wyłączon 108* Wyłączon Wyłączon Wyłączon Włączon Włączon Włączon Tbel 5.5: Ustwieni mikroprzełącznik modułu DX2010 *AMAX 4000 **AMAX 3000/4000 ***AMAX 3000 Wł. Wył. Przykłd: Loklizcj mgistrli dnych 103 ustwieni mikroprzełącznik Rysunek 5.3: Ustwieni mikroprzełącznik modułu DX2010 Uwg! Podczs zminy dresu mgistrli dnych zsilnie modułu musi zostć ponownie podłączone w celu uktywnieni nowego dresu Okblownie W celu połączeni modułu DX2010 z centrlą AMAX Pnel nie nleży używć skrętek dwużyłowych ni kbli ekrnownych. Źródło zsilni Średnic żyły 0,8 mm Średnic żyły 1,2 mm Centrl AMAX Pnel 30 m 76 m Centrl AMAX Pnel (wyjście DX2010 nieużywne) 305 m 610 m Zewnętrzne źródło zsilni 305 m 610 m Tbel 5.6: Długości przewodów dl modułu DX2010 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

16 16 pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 DX2010 DX2010 R Y G B TMPR R B G Y 1 COM TMPR R B G Y 1 COM R B G Y + 12V _ AMAX 4000 Rysunek 5.4: Podłącznie modułu DX2010 do centrli AMAX Pnel Wskźnik stnu Tryb świeceni diody LED Włączon Mig (co sekundę) Wyłączon Znczenie Problem: Przewód uziemijący nie jest podłączony lub występuje wri komunikcji między modułem centrlą AMAX Pnel. Nie przydzielono żdnych stref Błąd ustwieni dresu modułu Normln prc Awri zsilni DX3010 Prmetry ogólne Centrl AMAX Pnel obsługuje moduły rozszerzeni wyjść DX3010. Kżdy moduł obsługuje osiem w pełni progrmowlnych wyjść przekźnikowych. Więcej informcji n temt instlcji możn znleźć w Instrukcji instlcji modułu DX3010. Ptrz tkże Instlcj modułów, Stron Ustwienie dresu Kżdy moduł DX3010 podłączony do centrli AMAX Pnel musi mieć włsny dres mgistrli dnych. Adres mgistrli dnych Wyjści * Tbel 5.7: Ustwieni dresów modułów DX F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

17 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl 17 Mikroprzełącznik S1 S2 S3 S4 S5 S6 Adres mgistrli dnych Tryb 150 Włączon Włączon Włączon Włączon Włączon Wyłączon 151* Wyłączon Włączon Włączon Włączon Włączon Wyłączon Tbel 5.8: Ustwieni mikroprzełącznik modułu DX3010 *AMAX 3000/4000 Wł. Wył. Przykłd: Loklizcj mgistrli dnych 150 ustwieni mikroprzełącznik Rysunek 5.5: Ustwieni mikroprzełącznik modułu DX Okblownie Źródło zsilni Średnic żyły 0,8 mm Średnic żyły 1,2 mm Centrl AMAX Pnel 12,2 m 24,4 m Zewnętrzne źródło zsilni 305 m 610 m Tbel 5.9: Długości przewodów dl modułu DX3010 AMAX 2100 / 3000 R Y G B DX3010 DX3010 R B G Y R B G Y R B G + 12V _ Y AMAX 4000 Rysunek 5.6: Podłącznie modułu DX3010 do centrli AMAX Pnel Wskźnik stnu Brk. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

18 18 pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / B Prmetry ogólne Centrl AMAX Pnel może obsługiwć mksymlnie dw moduły komunikcyjne. ITS-DX4020-G i B426 lub B426 i B426 Moduł komunikcji Ethernet B426 obsługuje monitorowną, dwukierunkową komunikcję IP przez sieć Ethernet do trnsmisji komuniktów lrmowych, zdlnego progrmowni i sterowni centrlą AMAX Pnel. Przed instlcją modułu B426 nleży odłączyć od centrli AMAX Pnel wszystkie źródł zsilni (zsilnie sieciowe i kumultor zpsowy). W celu instlcji modułu B426 w obudowie centrli AMAX Pnel lub innej nleży skorzystć ze stndrdowej metody instlcji z użyciem trzech otworów montżowych. Aby ponownie skonfigurowć moduł lub połączyć się z centrlą lrmową z pomocą oprogrmowni do zdlnego progrmowni, nleży uzyskć dostęp do wbudownego serwer sieci web. W tym celu nleży użyć sieci lub bezpośredniego połączeni. Więcej informcji n temt instlcji i konfigurcji możn znleźć w Instrukcji instlcji i obsługi modułu B Ustwienie dresu W przypdku użyci pierwszego modułu B426 przełączyć przełącznik obrotowy do pozycji 6, tj. ustwić dres n 134. W przypdku użyci drugiego modułu B426 przełączyć przełącznik obrotowy do pozycji 9, tj. ustwić dres n 250. Okblownie Podłączyć moduł B426 do mgistrli rozszerzeń firmy Bosch 1 lub 2. Długość przewodu nie może przekrczć 150 m. AMAX 2100 / 3000 R Y G B B426 B G Y R R B G Y AMAX 4000 Rysunek 5.7: Podłącznie modułu B426 do centrli AMAX Pnel Wskźnik stnu Moduł B426 jest wyposżony w nstępujące wskźniki LED, które są pomocne podczs rozwiązywni problemów. Niebieski wskźnik stnu systemu. Zielony wskźnik mgistrli dnych F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

19 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl 19 Zielony wskźnik połączeni z siecią Ethernet. Tryb świeceni diody LED Znczenie Włączon Mig (regulrnie) Mig (3 rzy) Wyłączon Problem Normln prc Normlne zsilnie, brk komunikcji Awri zsilni lub inn usterk Tbel 5.10: Wskźnik stnu systemu B426 Więcej informcji n temt wskźników możn znleźć w B426, Stron DX4020-G Prmetry ogólne Moduł komunikcyjny Conettix ITS-DX4020-G GPRS umożliwi komunikcję IP poprzez komercyjną sieć GPRS. Ustwieniem domyślnym w module ITS-DX4020-G jest przesyłnie informcji lrmowych poprzez sieć GPRS. W celu konfigurcji możn ustwić tryb SMS lub USB. Obsługiwne jest zdlne progrmownie i sterownie centrlą AMAX Pnel. Instlcj 1. Przed instlcją modułu ITS-DX4020-G nleży odłączyć wszystkie źródł zsilni centrli AMAX Pnel. 2. Włożyć krtę SIM. 3. W celu instlcji modułu ITS-DX4020-G w obudowie centrli AMAX Pnel lub innej nleży skorzystć ze stndrdowej metody instlcji z użyciem trzech otworów montżowych. 4. Podłączyć ntenę mgnetyczną do modułu ITS-DX4020-G Ustwienie dresu Ustwić dres mgistrli n 134. Ptrz tkże DX4020-G, Stron Okblownie Istnieją dw tryby połączeni modułu ITS-DX4020-G z centrlą AMAX Pnel: GPRS i GSM. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

20 AMAX 2100 / 3000 AMAX pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 R Y G B DX4020G R R B G Y G B Y AMAX 4000 Rysunek 5.8: Tryb GPRS obsługujący komunikcję IP 1RING 1RING TIP TIP R Y G B DX4020G PNL PSTN TIP TH RH RING BUS R Y G B R B G Y Rysunek 5.9: Tryb GSM obsługujący komunikcję PSTN (formt Contct ID) Wskźnik stnu Centrl AMAX Pnel sprwdz, czy komunikcj z modułem przebieg normlnie. W przypdku błędu komunikcji generowny jest rport błędu zwierjący dres modułu. Tryb świeceni diody LED Włączon Mignie Wyłączon Znczenie Normln prc Problem Awri zsilni Tbel 5.11: Wskźnik stnu systemu DX4020-G Więcej informcji n temt wskźników, konfigurcji i innych kwestii związnych z modułem ITS-DX4020-G możn znleźć w Instrukcji instlcji i obsługi F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

21 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl RF 3227E RF Prmetry ogólne Odbiornik rdiowy RF3227E umożliwi stosownie urządzeń bezprzewodowych z centrlą AMAX Pnel 3000/4000. Instlcj Jeśli jest to możliwe, odbiornik nleży zmontowć w centrlnym położeniu w stosunku do wszystkich czujników bezprzewodowych. Odbiornik nleży zmontowć w pozycji pionowej z zchowniem nd urządzeniem przynjmniej 25 cm wolnego miejsc n nteny. Nleży unikć montowni odbiornik w miejscch, w których znjduje się znczn ilość metlu lub przewodów elektrycznych, tkich jk kotłowni lub prlni. Jeśli nie możn tego uniknąć, nleży zmontowć odbiornik z ntenmi, których wysokość przekrcz poziom wszelkich powierzchni metlowych. Nleży unikć montowni odbiornik w miejscch, w których może być nrżony n dziłnie wilgoci. Zwykle zsięg odbioru sygnłu rdiowego zwiększ się, gdy urządzenie jest montowne n większej wysokości orz gdy w pobliżu nten nie znjdują się żdne elementy metlowe. Ustwienie dresu Ustwić dres odbiornik n #1. Centrl AMAX Pnel obsługuje tylko odbiornik 1, nie odbiornik 2. Address Jumper No Jumper = Receiver # 1 (Defult) Jumper left on pin for storge only. ADDR R B G Y Jumper = Receiver # 2 Rysunek 5.10: Adres Okblownie Podłączyć odbiornik RF3227E do mgistrli rozszerzeń firmy Bosch. Długość przewodu nie może przekrczć 300 m. Dołączenie dodtkowych urządzeń do mgistrli może skrócić tę mksymlną odległość. Nie jest wymgny przewód ekrnowny. Nie nleży używć skrętek dwużyłowych. AMAX 2100 / 3000 R Y G B RF3227E R B G Y R B G Y AMAX 4000 Rysunek 5.11: Podłącznie odbiornik RF3227E. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

22 22 pl Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne AMAX 2100 / 3000 / Wskźnik stnu Tryb świeceni diody LED Znczenie Włączon Włączon n krótką chwilę Szybko mig przez krócej niż 1 minutę Szybko mig przez dłużej niż 1 minutę Wyłączony Normln prc Odbiornik potwierdził otrzymnie komuniktu od zgodnego ndjnik. Odbiornik jest progrmowny z centrli AMAX Pnel wprowdznie identyfiktorów stref i ndjników. Ten stn m miejsce podczs inicjlizcji systemu (uruchomieni) lub gdy do systemu są wprowdzne informcje o nowej strefie. Szybkie mignie trw krócej niż 1 minutę. Odbiornik nie przeszedł pomyślnie utotestów uruchomieniowych. Wymienić odbiornik. Awri zsilni lub usterk przewodów Tbel 5.12: Wskźnik stnu systemu rdiowego RF 3227E Odbiornik Rdion RF Prmetry ogólne Odbiornik OP RADION to bezprzewodowe urządzenie odbiorcze, łączące elementy systemu bezprzewodowego RADION z centrlą AMAX Pnel 3000/4000. Włściwości urządzeni: zbezpieczenie ntysbotżowe przed zdjęciem obudowy lub czujki ze ściny, zpisywnie w pmięci trwłej identyfiktor RFID i dnych konfigurcyjnych, wykrywnie i rportownie zkłóceń rdiowych, obsług dwóch sposobów dołączni urządzeń. Instlcj Do montżu urządzeni w miejscch umożliwijących wykonnie czynności konserwcyjnych w przyszłości nleży użyć dołączonych do zestwu kołków rozporowych i śrub. Zmontowć odbiornik n ścinie. W celu zpewnieni njlepszego odbioru nleży umieścić odbiornik w centrlnym punkcie w stosunku do ndjników. Jeśli odległość między ndjnikiem odbiornikiem jest duż, może być konieczne zinstlownie dodtkowych odbiorników Ustwienie dresu Ustwić przełącznik obrotowy n wrtość 1. Centrl AMAX Pnel obsługuje tylko jeden odbiornik. Okblownie Podłączyć odbiornik RADION do mgistrli rozszerzeń firmy Bosch. Długość przewodu podłączonego do centrli AMAX Pnel nie może przekrczć 300 m. Wskźnik stnu Tryb świeceni diody LED Znczenie Włączon Normln prc F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

23 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opcjonlne moduły i urządzeni peryferyjne pl 23 Wyłączon Mig: świeci przez 1 s, gśnie n 1 s Awri zsilni lub usterk przewodów Odbiornik jest progrmowny z centrli AMAX Pnel wprowdznie identyfiktorów stref i ndjników. Wyłącz się n krótką chwilę Mig: 3-impulsowy sygnł, po którym nstępuje krótk przerw Odbiornik odebrł poprwny sygnł z ndjnik RADION. Błąd komunikcji i/lub niepowodzenie utotestu. Przyczyny: wri komunikcji między centrlą AMAX Pnel odbiornikiem lub nieprwidłowe ustwienie przełącznik dresu. Tbel 5.13: Wskźnik stnu systemu odbiorczego RFRC-OPT Rdion Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

24 TIP TH RH RING R L1 L1b L2 L3 COM L4 L5 COM L6 L7 COM L8 B TIP G TH Y RH AUX1 +12V RING AUX2 +12V AUX2 AUX1 - - R L1 L1b L2 L3 COM L4 L5 COM L6 L7 COM L8 B G Y GND AC AC - + Y G B R P0+4 P0+3 P0+ P0-2 P0-1 L16 COM L15 L14 COM L13 L12 COM L11 L10 COM L9 AUX1 +12V AUX2 +12V AUX2 AUX1 - - GND AC AC - + Y G B R P0+4 P0+3 P0+ P0-2 P0-1 L16 COM L15 L14 COM L13 L12 COM L11 L10 COM L9 24 pl Instlcj AMAX 2100 / 3000 / Instlcj Niniejszy rozdził opisuje instlcję centrli AMAX Pnel i podłącznie do niej zsilni. Podczs instlowni urządzeni i przewodów źródło zsilni centrli AMAX Pnel powinno być wyłączone, by zpobiec uszkodzeniu sprzętu. Odłączeni źródł zsilni umożliwi łtwo dostępny rozłącznik obwodu. Niniejsze urządzenie nleży podłączyć do uziemionego gnizdk elektrycznego. Przed odłączeniem zsilcz nleży odłączyć wszystkie złącz sieci telekomunikcyjnych. Instlcj modułów Obudow zwier jedynie płytki drukowne i trnsformtory centrli AMAX Pnel. Nie zwier innych urządzeń, które mją zostć zinstlowne. 1. Otworzyć w module otwory do wyłmni przeznczone n przewody. 2. Używjąc modułu, ustlić położenie dwóch górnych otworów montżowych n ścinie instlcyjnej. 3. Wstępnie umieścić wkręty w otworch montżowych (dostrczone przez instltor). 4. Umieścić wkręty w module. 5. Dokręcić wkręty. 6. Przymocowć z pomocą wkrętów dw dolne otwory montżowe. Uwg! W przypdku montowni modułu n ścinie innej niż ścin nośn nleży wybrć odpowiedni zestw wkrętów pozycjonujących E N E N Enclosure - Stndrd Enclosure with mounting plte Rysunek 6.1: Obudow wrz z płytą montżową F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

25 TIP B G Y R L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 - + B A AC AC AMAX 2100 / 3000 / 4000 Instlcj pl 25 1RING 1RING TIP 1 E N P0+ P0-1 P0-2 12V GND PWR COM COM COM COM COM Rysunek 6.2: Obudow wrz z płytą montżową Moduły rozszerzeń możn umieścić w obudowie centrli AMAX Pnel. Dostępnych jest kilk miejsc. Rysunek 6.1. przedstwi stndrdową instlcję obudowy i instlcję z płytą montżową. 6.2 Instlcj kumultor Centrl AMAX Pnel obsługuje jeden uszczelniony kumultor kwsowo-ołowiowy. Po pełnym nłdowniu kumultor może być on używny jko zpsowe źródło zsilni systemu. Ptrz, Stron 165 Niebezpieczeństwo! Nleży zchowć szczególną ostrożność podczs łączeni przewodu dodtniego (czerwonego) z wejściem BATT + centrli AMAX Pnel. W przypdku zwrci portu BATT + centrli AMAX Pnel lub obudowy, wystąpi wyłdownie łukowe. W celu wyjęci kumultor z centrli AMAX Pnel njpierw nleży odłączyć dodtni przewód kumultor. 1. Umieścić kumultor n spodzie obudowy. 2. Przygotowć czerwone i czrne przewody. 3. Połączyć jeden koniec czrnego przewodu z wejściem BATT - centrli AMAX Pnel, drugi koniec z biegunem ujemnym (-) kumultor. 4. Połączyć jeden koniec czerwonego przewodu z wejściem BATT + centrli AMAX Pnel, drugi koniec z biegunem dodtnim (+) kumultor. Po zkończeniu instlcji centrl AMAX Pnel rozpocznie łdownie kumultor. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

26 26 pl Instlcj AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 BATTERY + _ AMAX 4000 BATT + _ + Bttery _ Rysunek 6.3: Podłącznie kumultor 6.3 Uruchminie systemu Po włączeniu zsilni centrli AMAX Pnel nleży ustwić dtę i godzinę. W przeciwnym rzie zostnie wyświetlony komunikt o wrii. Po uruchomieniu lub zresetowniu centrl AMAX Pnel powrc do poprzedniego stnu uzbrojeni/rozbrojeni. W celu ogrniczeni liczby fłszywych lrmów spowodownych uruchminiem systemu (lub przywrcniem zsilni po zniku zsilni sieciowego i dodtkowego) centrl AMAX Pnel nie wykonuje testu stref w ciągu jednej minuty po włączeniu zsilni. 6.4 Wskźnik stnu systemu Stn systemu centrli AMAX Pnel sygnlizowny jest z pomocą wskźnik LED n płycie głównej urządzeni. Kiedy wskźnik wolno mig n czerwono (włącznie i wyłącznie wskźnik w odstępch 1 s), ozncz to, że system prcuje normlnie F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

27 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Instlcj pl Instlcj powinn być wykonn zgodnie EN , stopień 2, kls środowiskow 2 AMAX 2100/3000/4000 Certifiction Body VDS Schdenverhütung Amsterdmer Str Köln The P nel complies with the Following Stndrds: EN EN EN EN System/produkt musi być umieszczony n stbilnej powierzchni w obrębie monitorownego obszru Klwitury muszą być zmontowne w monitorownym obszrze Po przetestowniu, gdy system jest gotowy do użyci, drzwiczki obudowy i obudów wyposżeni dodtkowego muszą zostć zbezpieczone z pomocą dostrczonych śrub. Aby zpewnić zgodność sygnlizcji i trnsmisji lrmu z normmi EN, nleży zstosowć jedno z poniższych urządzeń. Dw sygnliztory ndzorowne (PO-1 PO-2 i PO+) i jeden komuniktor ATS 2 (komuniktor wbudowny, B426, D4020 lub DX4020G) Jeden smodzielnie zsilny sygnliztor i jeden komuniktor ATS 2 (komuniktor wbudowny, B426, D4020 lub DX4020G) Dw komuniktory, jeden ATS 2 (komuniktor wbudowny, B426, D4020 lub DX4020G) i jeden ATS 1 (komuniktor wbudowny, B426, D4020 lub DX4020G) Jeden komuniktor ATS 3 (DX4020 B426) Wszystkie komuniktory muszą być podłączone do centrlnej stcji monitorowni lrmów. Do trnsmisji lrmu zgodnej z normmi EN mogą być stosowne tylko: komuniktor wbudowny i komuniktory mgistrli rozszerzeń. Do systemu musi być podłączony jeden kumultor 12 V/7 Ah lub 12 V/18 Ah. W przypdku kumultor 7 Ah mksymlne ntężenie prądu dl wszystkich komponentów wynosi 550 ma. W przypdku kumultor 18 Ah mksymlne ntężenie prądu dl wszystkich komponentów wynosi 1500 ma (tryb gotowości 12 godz., łdownie 80% w 72 godz.) (płytk drukown = 100 ma, klwitury IUI-AMAX = 31 ma, DX2010 = 35 ma, DX3010 = 10 ma, B426 = 100 ma, DX4020G = 65 ma, RF3227E = 30 ma, RFRC-OPT = 30 ma) Aby zpewnić zgodność procedury uzbrjni lrmu z normmi EN, sygnlizcj stnu uzbrojeni/rozbrojeni lrmu musi być dostępn z zewnątrz monitorownego obszru (sygnlizcj t może być ogrniczon czsowo). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

28 28 pl Instlcj AMAX 2100 / 3000 / 4000 Aby zpewnić zgodność dostępu do monitorownego obszru z normmi EN, nleży użyć jednej z nstępujących metod. Otwrcie drzwi (do trsy wejściowej/wyjściowej) musi rozpoczynć procedurę wejściową. Sygnlizcj stnu uzbrojeni/rozbrojeni systemu Dostęp do monitorownego obszru (drzwi nie rozpoczynją procedury wejściowej) jest zbezpieczony (np. zmek, blokd mechniczn). Zmek obudowy może być stosowny tylko w systemch niewymgjących zgodności z normmi EN. Uzbrjnie zdlne telefoniczne może być stosowne tylko w systemch niewymgjących zgodności z normmi EN. Moduły dodtkowe, z wyjątkiem modułu wejściowego (DX2010) mogą być stosowne tylko wewnątrz obudowy (n płycie montżowej). Gdy moduł wejściowy (DX2010) jest użyty w obudowie zewnętrznej (AE20), n płytce drukownej modułu wejściowego (DX2010) nleży zinstlowć osłonę ntysbotżową. Centrl musi być zprogrmown z ustwienimi zgodnymi z normmi EN. Możn je znleźć n krcie progrmowni. Jeżeli prmetry progrmowni centrli lrmowej nie są zgodne z normmi EN, nleży usunąć informcję o zgodności z normmi EN (z etykiety). Do jednego wejści strefy możn podłączyć mksymlnie 10 urządzeń (centrl, klwitur, moduł wejści, ndjnik RFUN itp.) F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

29 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Instlcj pl NFA2P AFNOR/CNPP AMAX 4000 Certifiction Body : AFNOR Certifiction 11, rue Frncis de Pressensé LA PLAINE Sint Denis Cedex Tel: + 33 (0) Fx: + 33 (0) Web sites: nd Emil: Certifiction Body: CNPP Cert. Route de l Chpelle Rénville CS SAINT MARCEL Tel: (33) Fx: (33) Website: The P nel complies with the Following Stndrds: RTC NF3248H V1 RTC NF3248H V1 Reference: NF324 H Option 3: Grde 2 (Europen EN stndrds) + RTC Certifiction Number: A0 Prerequisites for n NF2p conform Instlltion - When NF2p conform instltion is mde, the environmentl clss of the Pnel is " INCERT AMAX 4000 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

30 30 pl Instlcj AMAX 2100 / 3000 / SFF AMAX 2100/3000/4000 Certifiction Body VDS Schdenverhütung Amsterdmer Str Köln SSF Stöldskyddsföreningen Tegeluddsvägen Stockholm The P nel complies with the Following Stndrds: SSF 1014 Edition 4 Alrm clss F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

31 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ustwieni pl 31 7 Ustwieni Niniejszy rozdził opisuje ustwieni i dziłnie centrli AMAX Pnel. 7.1 Komunikcj i rportownie Ten punkt zwier informcje dotyczące progrmowni, wymgne przez centrlę AMAX Pnel do komunikcji z odbiornikiem stcji bzowej. Prmetry te określją numer telefonu lub dres IP, z którym m być nwiązne połączenie, formty trnsmisji orz opcje komunikcji internetowej Odbiorniki Numer telefonu/port i dres IP odbiornik Centrl AMAX Pnel może uwzględnić w rportch informcje n temt zdrzeń, pochodzące z czterech wbudownych dilerów. Dilery zgodnie z konfigurcją wysyłją rporty do odbiorników od 1 do 4. Dl kżdego diler możn zprogrmowć 4 osobne numery telefonów lub dresy IP i porty, formty rportów i identyfiktory bonent, tkże, w rzie konieczności, opcje komunikcji z Internetem. Przykłd Możn ustwić diler 1, by wysyłł rporty w formcie sieciowym Bosch (Conettix) do odbiornik 1, dilery 2, 3 i 4 w tki sposób, by wysyłły rporty w formcie Contct ID do odbiornik centrlnej stcji monitorowni lrmów tylko wówczs, gdy diler 1 nie może wysłć rportu. Progrmownie numeru telefonu: Kżdy dres przechowuje jedną cyfrę zpisnego numeru telefonu. N końcu numeru telefonu nleży wstwić liczbę 15, któr sygnlizuje dilerowi koniec numeru telefonu. Proces wybierni numeru zostje zkończony po rozpoznniu liczby 15. Przykłd Aby zprogrmowć jko numer telefonu dl odbiornik 1, w dresch nleży zpisć nstępującą sekwencję: [ x x x x x x x x], gdzie x ozncz dowolną cyfrę. Aby wprowdzić 4- sekundową przerwę w sekwencji wybierni numeru, nleży zprogrmowć liczbę 13. Przerw może być konieczn, jeśli diler komunikuje się z pośrednictwem strszej (wolniejszej) centrli telefonicznej, lub gdy obecny jest system PABX. Przykłd Aby zprogrmowć numer 02 przerw , nleży wprowdzić: [ x x x x x]. Poniższ tbel przedstwi sposób progrmowni liczb, przycisków i funkcji dl numeru telefonu. Wymgn cyfr Progrmown liczb Wymgn cyfr Progrmown liczb * # Przerw 4 s Zcisk 15 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

32 32 pl Ustwieni AMAX 2100 / 3000 / Tbel 7.1: Cyfry w sekwencji wybierni numeru Progrmownie dresu IP i numeru portu: W dresie IP nie nleży używć znków interpunkcyjnych. Jeśli jednostk dresu IP zwier mniej niż 3 cyfry, nleży użyć cyfry 0 jko wypełnieni w wyższych bitch. Pozostłe 5 cyfr służy do zprogrmowni portu. Numery portów są dostępne w zkresie Jeśli numer portu zwier mniej niż 5 cyfr, nleży użyć cyfry 0 jko wypełnieni. Przykłd Aby zprogrmowć dres IP :80 jko dres IP odbiornik 1, w dresch nleży wprowdzić nstępującą sekwencję: [ ] Uwg! Opcje zpobiegni ponownemu odtwrzniu, czsu oczekiwni n potwierdzenie i interwłów między impulsmi są używne wyłącznie w formcie Conettix IP. Numer telefonu orz dres IP i numer portu odbiornik 1 4 Kiedy formt dnych przypisny do zprogrmownego powyżej dresu jest formtem komunikcji sieciowej, jest on trktowny jko dres IP i numer portu. Jeśli jest to formt inny niż sieciowy, sekwencj jest trktown jko numer telefonu. Centrl AMAX Pnel łączy się z numerem telefonu/dresem IP centrlnej stcji monitorowni lrmów w celu przesłni rportu. Jeśli połączenie zostnie nwiązne, przesyłne są odpowiednie dne, komuniktor powrc do trybu czuwni. Przed rozpoczęciem progrmowni tych dresów nleży skontktowć się ze stcją monitorowni lrmów w celu uzyskni włściwego numeru telefonu/dresu IP. Numer ID bonent odbiornik Odbiornik 1 4 identyfiktor bonent Identyfiktor bonent jest przesyłny w celu wskzni centrli AMAX Pnel, któr nwiązuje połączenie. Dozwolone są wyłącznie cyfry od 0 do 9 i litery od B do F. Identyfiktor bonent nleży wprowdzić w sześciu dresch dostępnych dl kżdej loklizcji docelowej. Jeśli identyfiktor bonent jest krótszy niż 6 cyfr, nleży użyć cyfry 0 jko wypełnieni w wyższych bitch. Przykłd Identyfiktor bonent 4729 nleży zprogrmowć w sześciu dresch: [ ]. Formt trnsmisji odbiornik Formt trnsmisji Odbiornik 1 4 formt trnsmisji W opcjch dresów możn wybrć formt trnsmisji, by określić sposób przekzywni wymgnych informcji do odbiornik stcji bzowej. Jeśli wybrno formt Contct ID lub SIA, dne są przesyłne z pomocą linii telefonicznej. Jeśli wybrno formt sieciowy Bosch, dne są przesyłne z pomocą modułu B426/DX4020 lub ITS-DX4020G GPRS. Domyślnym formtem trnsmisji jest Contct ID F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

33 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ustwieni pl 33 Formty trnsmisji (Contct ID, SIA, Conettix IP) N potrzeby funkcji telefonicznych i komunikcyjnych centrl AMAX Pnel obsługuje trzy formty trnsmisji Contct ID, SIA orz Conettix IP. Formty trnsmisji dl odbiorników 1, 2, 3 i 4 nleży zprogrmowć oddzielnie w dresch 023, 053, 083 i 113 (ptrz Trnsmission Formt). Domyślnie centrl AMAX Pnel wysył rporty w formcie Contct ID. Formt Contct ID Formt Contct ID umożliwi identyfikcję setek stref n podstwie ich niepowtrzlnych kodów. Obsługuje on jednocyfrowy kwlifiktor zdrzeń orz trzycyfrowy kod zdrzeń, które pozwlją n szybką identyfikcję rportownego stnu. Formt Contct ID jest brdzo prosty, poniewż większość kodów zdrzeń i kodów identyfiktor strefy jest wstępnie zdefiniown. Oprogrmownie centrlnej stcji monitorowni lrmów njczęściej umożliwi zidentyfikownie strefę, w której zostł uruchomiony lrm, n podstwie kodu identyfiktor linii i zwykle nie przywiązuje wgi do kodu zdrzeni. Formt widomości Contct ID ACCT MT Q EEE GG CCC S ACCT = identyfiktor bonent MT = typ widomości, H Q = kwlifiktor zdrzeń 1 = nowe zdrzenie lub otwrcie 3 = nowe przywrócenie lub zmknięcie 6 = rportowne w przeszłości nieprwidłowe zdrzenie EEE = kod zdrzeni GG = numer grupy (zwsze 0) CCC = stref/contct ID, 000 ozncz brk informcji o strefie/identyfiktorze S = cyfr sumy kontrolnej Uwg: wszystkie wrtości 0 muszą być wysyłne jko 0x0A. Dne rportu w formcie Contct ID. Formt SIA Centrl AMAX Pnel obsługuje formt SIA. Formt SIA umożliwi przesyłnie identyfiktor systemu, kodu zdrzeni, identyfiktor strefy, identyfiktor obszru, czsu zdrzeni, tkże tekstu zdrzeni. Formt Conettix IP Centrl AMAX Pnel obsługuje formt nwiązywni połączeń Conettix IP. Centrl AMAX Pnel z modułmi DX4020G i B426 może połączyć się z odbiornikmi lrmowymi Bosch 6600/6100, używjąc formtu Conettix IP. Opis zdrzeń CID SIA Zdrze nie ALL Wywo łnie KP Zdrze nie diler Zdrz enie EN RESETOWANIE SYSTEMU ALARM WŁAMANIOWY 1130 BA PRZYWRÓCENIE PO ALARMIE WŁAMANIOWYM 3130 BR DOBOWY ALARM WŁAMANIOWY 1133 BA Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

34 34 pl Ustwieni AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opis zdrzeń CID SIA Zdrze nie ALL Wywo łnie KP Zdrze nie diler Zdrz enie EN PRZYWRÓCENIE PO DOBOWYM ALARMIE WŁAMANIOWYM 3133 BH AWARIA CZUJKI 1380 BT PRZYWRÓCENIE PO AWARII CZUJKI 3380 BJ OBEJŚCIE CZUJKI 1570 BB PRZYWRÓCENIE PO OBEJŚCIU CZUJKI 3570 BU SABOTAŻ CZUJKI 1144 TT PRZYWRÓCENIE PO SABOTAŻU CZUJKI 3144 TJ UZBROJENIE W TRYBIE OCHRONY PEŁNEJ 3401 CL ROZBROJENIE Z TRYBU OCHRONY PEŁNEJ UZBROJENIE W TRYBIE OCHRONY OBWODOWEJ ROZBROJENIE Z TRYBU OCHRONY OBWODOWEJ ALARM CICHEGO WYWOŁANIA Z KLAWIATURY 1401 OP 3441 CL 1441 OP 1120 PA ALARM POŻAROWY Z KLAWIATURY 1110 FA ALARM AWARYJNY Z KLAWIATURY 1100 QA ALARM NAPADOWY 1121 HA ZBYT WIELE PRÓB WPROWADZENIA KODU 1421 JA NISKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA 1309 YT PRZYWRÓCENIE AKUMULATORA 3309 YR AWARIA ZASILANIA SIECIOWEGO 1301 AT PRZYWRÓCENIE ZASILANIA SIECIOWEGO 3301 AR ZASILANIE DODATKOWE 1300 IA PRZYWRÓCENIE ZASILANIA DODATKOWEGO 3300 IR TEST KOMUNIKACJI 1602 RP ZMIANA KONFIGURACJI 1306 YG AWARIA KOMUNIKACJI 1350 YC PRZYWRÓCENIE KOMUNIKACJI 3350 YK F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

35 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ustwieni pl 35 Opis zdrzeń CID SIA Zdrze nie ALL Wywo łnie KP Zdrze nie diler Zdrz enie EN AWARIA MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO 1333 EM PRZYWRÓCENIE MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO 3333 EN SABOTAŻ MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO 1341 ES PRZYWRÓCENIE PO SABOTAŻU MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO 3341 EJ USTAWIENIE DATY I GODZINY 1625 JT ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA JV PRZEJŚCIE DO TRYBU PROGRAMOWANIA LB WYJŚCIE Z TRYBU PROGRAMOWANIA LX AWARIA LINII TELEFONICZNEJ 1351 LT PRZYWRÓCENIE LINII TELEFONICZNEJ 3351 LR 24-GODZ. ALARM CICHEGO WYWOŁANIA 1120 PA PRZYWRÓCENIE PO 24-GODZ. ALARMIE CICHEGO WYWOŁANIA 3120 PH 24-GODZ. ALARM POŻAROWY 1110 FA PRZYWRÓCENIE PO 24-GODZ. ALARMIE POŻAROWYM 3110 FH AWARIA WYJŚCIA 1320 YA PRZYWRÓCENIE WYJŚCIA 3320 YA CZAS LETNI (+1 GODZ.) 1625 JT CZAS ZIMOWY (-1 GODZ.) 1625 JT OBEJŚCIE STANU AWARII DOSTĘP DO CENTRALI 1422 JP AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA YZ NAWIĄZANIE ZDALNEGO POŁĄCZENIA 1412 RB AWARIA PAMIĘCI CLOCK 1626 SABOTAŻ TAMPERA 1137 TA PRZYWRÓCENIE PO SABOTAŻU TAMPERA 3137 TH ZEWNĘTRZNA AWARIA STREFY 1150 UA PRZYWRÓCENIE PO AWARII STREFY 3150 UR OPÓŹNIENIE WYJŚCIA 1134 BA Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

36 36 pl Ustwieni AMAX 2100 / 3000 / 4000 Opis zdrzeń CID SIA Zdrze nie ALL Wywo łnie KP Zdrze nie diler Zdrz enie EN PRZYWRÓCENIE PO OPÓŹNIENIU WYJŚCIA 3134 BR ZWERYFIKOWANY ALARM WŁAMANIOWY 1139 BV NIEZWERYFIKOWANY ALARM WŁAMANIOWY 1130 BG AWARIA MODUŁU IP 1333 EM PRZYWRÓCENIE MODUŁU IP 3333 EN BRAKUJĄCA DRUKARKA 1336 VZ PRZYWRÓCENIE PO BRAKUJĄCEJ DRUKARCE 3336 VY BŁĄD DRUKARKI 1335 VT PRZYWRÓCENIE PO BŁĘDZIE DRUKARKI 3335 VR BRAKUJĄCY MODUŁ DRUKARKI 1333 EM PRZYWRÓCENIE PO BRAKUJĄCYM MODULE DRUKARKI 3333 EN BRAKUJĄCY ODBIORNIK RADIOWY 1333 EM PRZYWRÓCENIE PO BRAKUJĄCYM ODBIORNIKU RADIOWYM 3333 EN SABOTAŻ ODBIORNIKA RADIOWEGO 1341 ES PRZYWRÓCENIE PO SABOTAŻU ODBIORNIKA RADIOWEGO 3341 EJ AWARIA ODBIORNIKA RADIOWEGO 1333 ET PRZYWRÓCENIE PO AWARII ODBIORNIKA RADIOWEGO 3333 ER ZAKŁÓCENIA ODBIORNIKA RADIOWEGO 1344 XQ PRZYWRÓCENIE PO ZAKŁÓCENIACH ODBIORNIKA RADIOWEGO KONFLIKT KONFIGURACJI ODBIORNIKA RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO KONFLIKCIE KONFIGURACJI ODBIORNIKA RADIOWEGO 3344 XH BRAKUJĄCY PUNKT RADIOWY 1381 UY PRZYWRÓCENIE PO BRAKUJĄCYM PUNKCIE RADIOWYM 3381 UJ F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

37 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ustwieni pl 37 Opis zdrzeń CID SIA Zdrze nie ALL Wywo łnie KP Zdrze nie diler Zdrz enie EN AWARIA AKUMULATORA PUNKTU RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO AWARII AKUMULATORA PUNKTU RADIOWEGO 1384 XT 3384 XR AWARIA PUNKTU RADIOWEGO 1380 BT PRZYWRÓCENIE PO AWARII PUNKTU RADIOWEGO BRAKUJĄCY WZMACNIACZ SYGNAŁU RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO BRAKUJĄCYM WZMACNIACZU SYGNAŁU RADIOWEGO AWARIA AKUMULATORA WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO AWARII AKUMULATORA WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO SABOTAŻ WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO SABOTAŻU WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO AWARIA ZASILANIA SIECIOWEGO WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO AWARII ZASILANIA SIECIOWEGO WZMACNIACZA SYGNAŁU RADIOWEGO AWARIA AKUMULATORA PILOTA RADIOWEGO PRZYWRÓCENIE PO AWARII AKUMULATORA PILOTA RADIOWEGO 3380 BJ 1382 UY 3382 UJ 1384 XT 3384 XR 1383 XS 3383 XJ 1334 YP 3334 YR 1384 XT 3384 XR CICHY ALARM Z PILOTA RADIOWEGO 1120 PA CICHY ALARM Z PILOTA RADIOWEGO 1122 HA WYMIANA PILOTA RADIOWEGO POŻAR NIEZWERYFIKOWANY 1378 FG Opcje progrmowni sieci odbiornik Aby umożliwić centrli AMAX Pnel przesyłnie rportów poprzez sieć poz dresem IP i numerem portu, nleży skonfigurowć również nstępujące opcje: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

38 38 pl Ustwieni AMAX 2100 / 3000 / 4000 Zpobiegnie odtwrzniu Funkcj zpobiegni odtwrzniu uniemożliwi przesyłnie nieutoryzownych komuniktów do centrlnej stcji monitorowni lrmów i identyfikownie ich jko pochodzących z centrli AMAX Pnel. Poprwne ustwieni możn uzyskć od centrlnej stcji monitorowni lrmów. Czs oczekiwni n potwierdzenie Kiedy po upłynięciu czsu oczekiwni n potwierdzenie nie zostnie odebrne wywołnie zwrotne, centrl AMAX Pnel potrktuje tkie zdrzenie jko połączenie zkończone niepowodzeniem i podejmie kolejną próbę nwiązni połączeni. Dostępny zkres czsu wynosi 5 99 s. Poprwne ustwieni możn uzyskć od centrlnej stcji monitorowni lrmów. Czs odpytywni sieci Dzięki odpytywniu centrl i zdlny odbiornik weryfikują, czy jkość połączeni sieciowego jest dobr. Z kżdym rzem, kiedy wymgne jest odpytnie, centrl AMAX Pnel wyśle komunikt odpytni. Zkres czsu odpytywni wynosi minut. W przypdku, gdy wrtość czsu jest krótsz niż trzy cyfry, nleży użyć cyfry 0 jko wypełnieni. Poprwne ustwieni możn uzyskć od centrlnej stcji monitorowni lrmów Rporty Rporty systemu Kolejność przesyłni rportów Jeśli zdrzenie spowodowło dezktywcję rportu (opcj 0), rport nie zostnie wysłny. Jeśli w centrli skonfigurowno loklizcje docelowe dl rportów (opcj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), urządzenie skontktuje się z wybrną loklizcją n podstwie formtu rportu i identyfiktor bonent. Zsdy dotyczące prób: 1. Liczb i czs trwni prób Przed upływem czsu wygśnięci rportu centrl AMAX Pnel będzie wykonywć kolejne próby wysyłni rportu do kżdej uktywnionej loklizcji docelowej do momentu, ż rport dotrze do dnej loklizcji lub do momentu przepełnieni bufor ikiedy zstąpieni strego rportu nowymi. Dl kżdej ktywnej loklizcji docelowej czs pomiędzy kolejnymi próbmi wynosi 15 s dl pierwszych czterech prób orz 10 min dl prób 5 8. Po ósmej próbie interwł wynosi 60 min. 2. Priorytet prób Priorytet prób jest ustlny n podstwie kolejności loklizcji docelowych: 1, 2, 3, 4, loklizcj powidmini loklnego. Loklizcje docelowe, które zostły dezktywowne, będą pominięte. 3. Awri łączności Kiedy liczb prób dl jednej loklizcji docelowej osiągnie 4, system zrejestruje wrię łączności dl tej loklizcji. 4. Procedur przełączni do rezerwowych loklizcji docelowych Centrl AMAX Pnel może zpisć mksymlnie 50 nierportownych zdrzeń. Jeśli liczb nierportownych zdrzeń przekroczy 50, system usuw njstrszy rport i zchowuje tylko osttnie 50 zdrzeń oczekujących w buforze. Reguły dotyczące kolejności wysyłni rportów F.01U Instrukcj instlcji Bosch Sicherheitssysteme GmbH

39 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ustwieni pl 39 Jeśli ścieżk rportowni zdrzeni jest ustwion n 0, odpowiednie rporty nie będą wysyłne. Jeśli ścieżk rportowni zdrzeni jest ustwion n pojedynczą ścieżkę (odbiornik 1, 2, 3 lub 4), centrl AMAX Pnel będzie wysyłć rporty do odpowiednich ścieżek. Jeśli ścieżk rportowni zdrzeni jest ustwion n wszystkie ścieżki (odbiornik 1, 2, 3, 4) i dojdzie do wrii którejkolwiek z tych ścieżek, ścieżk komunikcji tkże ulegnie wrii. Jeśli ścieżk rportowni zdrzeni jest ustwion n wysyłnie rportu do odbiornik 1, odbiorniki 2, 3, 4 są ustwione jko zpsowe, centrl AMAX Pnel w pierwszej kolejności wyśle rport do odbiornik 1. Dopiero gdy przesłnie rportu do odbiornik 1 się nie powiedzie,centrl AMAX Pnel spróbuje wysłć rport kolejno do odbiorników 2, 3 i 4. Gdy wystąpi wri wszystkich ścieżek, ścieżk komunikcji tkże ulegnie wrii. Gdy zostnie usunięt wri którejkolwiek ze ścieżek, zostnie też usunięt wri ścieżki komunikcji. Wyświetlnie wrii Gdy wiele rportów oczekuje w kolejce n dostrczenie, wri ścieżki komunikcji jest wyświetln jko logik lub relcj. Przykłd: Ustwić wysyłnie rportu o przywróceniu strefy do odbiornik 1. Ustwić wysyłnie rportu o lrmie wryjnym z klwitury do odbiornik 1, odbiorniki 2, 3, i 4 określić jko zpsowe. Błąd ścieżki komunikcji wygląd nstępująco: gdy wszystkie ścieżki komunikcji 1, 2, 3, i 4 ulegną wrii, jedynie świecący wskźnik strefy 1 sygnlizuje, że występuje wri ścieżki komunikcji 1 związnej z przywróceniem strefy orz że występuje tkże wri wszystkich ścieżek komunikcji 1, 2, 3 i 4 związnych z rportem o lrmie wryjnym z klwitury. Usunięcie usterki ścieżki komunikcji jest przedstwione w nstępujący sposób: Gdy wri ścieżki komunikcji 1 zostnie usunięt, wskźnik strefy 1 zostje wyłączony, sygnlizując, że wri ścieżki komunikcji 1 związnej z rportem o przywróceniu strefy zostł usunięt orz że wri ścieżki komunikcji 1 związnej z rportem o lrmie wryjnym z klwitury również zostł usunięt. Gdy którkolwiek z usterek ścieżek komunikcji 2, 3 i 4 zostnie usunięt, podczs gdy wri ścieżki komunikcji jest wyświetln jko logik lub relcj, wskźnik strefy 1 ndl świeci, sygnlizując, że wri ścieżki komunikcji związnej z rportem o przywróceniu strefy nie zostł usunięt, le zostł usunięt wri ścieżki związnej z rportem o lrmie wryjnym z klwitury. Rportownie o stnie strefy i rportownie o przywróceniu strefy Rport o lrmie Gdy system znjduje się w stnie uzbrojeni, w przypdku wystąpieni zdrzeni lrmowego zostnie wysłny rport o lrmie. Rport o przywróceniu po lrmie W stnie uzbrojeni, gdy stref zostnie przywrócon, rport o przywróceniu strefy zostnie wysłny n końcu czsu wyjści lrmowego. Jeśli stref niebędąc strefą 24-godzinną nie zostnie przywrócon podczs rozbrojeni, system utomtycznie wyśle rport o przywróceniu strefy. Stref 24-godzinn wysył rport o przywróceniu tylko w przypdku jej przywróceni. Rport o wrii strefy Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcj instlcji F.01U

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RCS R o g e r c c e s s C o n t r o l S y s t e m dostępu typu PR Wer.. INSTRUKCJ INSTLCJI I PROGRMOWNI UDOW I PRZEZNCZENIE. y typu PR oraz PR przewidziane są do zastosowania w układach kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z informtyki w II Liceum Ogólnoksztłcącym w Snoku Podręczniki: Informtyk Europejczyk. Podręcznik dl szkół pndgimnzjlnych. Zkres podstwowy ( Nr dopuszczeni 556/202)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji centrali alarmowej

Instrukcja instalacji centrali alarmowej Instrukcja zgodna z centralami serii JA-82KRC wersja programu KH60005. Do programowania centrali można wykorzystać komputer PC i oprogramowanie Olink. JA-82KRC OASiS Instrukcja instalacji centrali alarmowej

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC5020 wer. 3.0 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji WERSJA 3.10

Instrukcja instalacji WERSJA 3.10 Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 CENTRALA ESP-748 Instrukcja instalacji WERSJA 3.10 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i

Bardziej szczegółowo