Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownik

2 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych zostło wyjśnione poniżej. Przed lekturą podręcznik nleży koniecznie się z nimi zpoznć. Ostrzeżenie Przestrog Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub nwet śmierci w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub zniszczeni mieni w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Znki informcyjne Uwg s g [Nzw] Nzw menu Ozncz czynności, które mogą spowodowć obrżeni cił lub uszkodzenie sprzętu, jeśli nie zostną zchowne odpowiednie środki ostrożności. Ozncz dodtkowe informcje i uwgi, które pomgją zgłębić dny temt. Ozncz stronę, n której możn znleźć dokłdne informcje n dny temt. Ozncz, że wyjśnienie podkreślonego słow lub słów przed tym symbolem znjduje się w słowniku. Ptrz rozdził "Słownik" w części "Dodtek". s "Słownik" str.195 Ozncz nzwę przycisku n pilocie lub pnelu sterowni. Przykłd: przycisk [Esc] Ozncz elementy menu Konfigurcj. Przykłd: Wybierz Jsność z menu Obrz. Obrz - Jsność

3 Spis treści 3 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku... 2 Wprowdzenie Cechy Projektor... 8 Funkcje interktywne (Esy Interctive Function) (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...8 Włącznie projekcji z bliskiej odległości...8 Podłącznie do sieci i projekcj obrzów z ekrnu komputer...8 Rozszerzone funkcje zbezpieczeń...9 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery do dokumentów...9 Nzwy Części i Funkcje Przód/Bok...11 Gór/Bok...12 Interfejs Spód Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)...15 Pnel sterowni...16 Pilot...17 Wymin bterii pilot Zsięg dziłni pilot...21 Pióro interktywne (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...21 Wymin bterii piór interktywnego...22 Wymin końcówki piór interktywnego Tc n pióro (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...24 Przygotownie projektor Instlcj projektor Metody Instlcji...26 W przypdku używni funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...27 Podłącznie sprzętu Podłącznie komputer...29 Podłącznie smrtfon lub tbletu Podłącznie źródeł obrzu...32 Podłącznie urządzeń USB...35 Podłącznie mikrofonu Podłącznie zewnętrznego sprzętu...38 Podłącznie przewodu sieci LAN...40 Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN...41 Podłącznie wielu projektorów (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...42 Podstwowe funkcje Projekcj Obrzów Przygotownie do projekcji Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)...46 Przełącznie źródł wyświetlnego obrzu z pomocą pilot...47 Wyświetlnie przy użyciu USB Disply Wymgni systemowe...48 Pierwsze podłączenie Odinstlowywnie Dostosowywnie wyświetlnych obrzów Korekt znieksztłconej geometrii obrzu...52 Geometri Poziom/Pionow...52 Quick Corner Regulcj rozmiru obrzu...55 Regulcj położeni obrzu (Przesunięcie obrzu)...55 Regulcj pozycji pionowej obrzu (tylko modele wyposżone w nóżki) Podnoszenie wysokości obrzu...56 Obniżnie wysokości obrzu Regulcj pozycji poziomej obrzu (tylko modele wyposżone w nóżki) Korygownie ostrości...57 Regulcj głośności...60 Wybór jkości projekcji (Wybór Tryb koloru)...60 Ustwinie Automt. przesłon...61 Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu...61

4 Spis treści 4 Metody zminy...62 Zmin trybu ksztłtu obrzu (tylko EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)...62 Zmin trybu ksztłtu obrzu (tylko EB-580/EB-570)...63 Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Tryby funkcji interktywnych Rysownie n wyświetlnym obrzie (Tryb dnotcji)...67 Używnie ekrnu projekcji jko tblicy (Tryb tblicy)...68 Sterownie funkcjmi komputer z ekrnu projekcji (Tryb interktywny komputer)...69 Wymgni systemowe dotyczące interktywnego trybu komputer Używnie interktywnego trybu komputer...69 Wymgni systemowe sterownik Esy Interctive (wyłącznie OS X) Instlcj sterownik Esy Interctive Driver w OS X...72 Używnie piór interktywnych Klibrcj piór Automtyczn klibrcj...76 Klibrcj ręczn...77 Regulownie obszru dziłni piór...79 Interkcj z ekrnem Przełączenie trybu interktywnego...81 Pski nrzędziowe trybu dnotcji i trybu tblicy...82 Wybiernie szerokości i koloru linii Wybór szblonów tblicy...84 Psek nrzędzi sterowni projektorem...84 Wybór wyświetlcz sieciowego z psk nrzędzi sterowni projektorem Korzystnie z funkcji interktywnych w sieci Środki ostrożności podczs łączeni z projektorem w innej podsieci...87 Wprowdznie piórem w systemie Windows i Nrzędzi pism odręcznego Włączenie funkcji Wprowdznie piórem i Nrzędzi pism odręcznego Korzystnie z funkcji Wprowdznie piórem i Nrzędzi pism odręcznego Przydtne Funkcje Funkcje projekcji Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free) Specyfikcje plików, które możn wyświetlić przy użyciu PC Free PC Free Przykłdy...92 Sposoby obsługi progrmu PC Free...93 Wyświetlnie wybrnych obrzów lub filmów...95 Projekcj plików obrzów z folder w kolejności (Pokz sljdów) Ustwieni wyświetlni pliku obrzu i Pokz sljdów Ustwieni obsługi Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)...97 Ztrzymnie obrzu (Zmrożenie)...98 Funkcj wskźnik (Wskźnik)...98 Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)...99 Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.) Zpisywnie Logo Użytkownik Zpisywnie wzorc użytkownik Funkcje Bezpieczeństw Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem) Rodzje funkcji Ochron hsłem Włącznie funkcji Ochron hsłem Wprowdznie hsł Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni) Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą Instlcj kbl zbezpieczjącego Monitorownie i sterownie Informcje o EsyMP Monitor Messge Brodcsting Zmin ustwień przy użyciu przeglądrki WWW (Kontrol sieci) Konfigurcj projektor Wyświetlnie ekrnu Kontrol sieci Wyświetlnie ekrnu Web Remote

5 Spis treści 5 Wykorzystnie Funkcji Powidom.o poczt do Zgłszni Problemów Powidomienie e-mil o błędzie odczytu Zrządznie Przy Użyciu Funkcji SNMP Poleceni ESC/VP List poleceń Ukłd kbli Informcje PJLink Informcje o Crestron RoomView Obsług projektor z poziomu komputer Menu Konfigurcj Korzystnie z Menu Konfigurcj List Funkcji Tbel menu konfigurcji Menu Sieć Menu Obrz Menu Sygnł Menu Ustwieni Menu Zwnsow Pozycje ustwień Esy Interctive Function Menu Sieć Uwgi dotyczące używni menu Sieć Opercje klwitury ekrnowej Menu Podstwowy Menu Bezprzewodow sieć LAN Menu Zbezpieczeni Menu Bezprzewodow sieć LAN Menu Poczt Menu Inne Menu Zerownie Menu ECO Menu Informcje (Tylko wyświetlcz) Menu Zerownie Wykonywnie konfigurcji wsdowej dl wielu projektorów Rozwiązywnie problemów Korzystnie z Pomocy Rozwiązywnie Problemów Odczytywnie Stnu Wskźników Gdy stn wskźników nie zsugerowł rozwiązni Problemy związne z obrzem Brk obrzu Obrzy ruchome nie są wyświetlne (tylko część obrzu ruchomego jest czrn) Projekcj ztrzymuje się smoczynnie Wyświetlny jest komunikt Nieobsługiwne Wyświetlny jest komunikt Brk sygnłu Obrz jest rozmyty, nieostry lub znieksztłcony N obrzie pojwiją się zkłóceni lub znieksztłceni Mig kursor myszy (wyłącznie podczs projekcji USB Disply) Obrz jest obcięty (duży) lub jest mły lub m nieprwidłowy współczynnik ksztłtu Kolory obrzu są nieprwidłowe Obrz jest z ciemny Problemy podczs rozpoczynni projekcji Projektor nie włącz się Problemy z funkcjmi interktywnymi (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Nie możn rysowć n ekrnie projekcji Nie możn obsługiwć komputer z ekrnu projekcji po podłączeniu komputer Nstępnie wyświetlny jest komunikt Wystąpił błąd funkcji Esy Interctive Function Nie dził prwidłowo mysz komputer Nie dził pióro interktywne Wolny czs rekcji dl piór interktywnego (tylko w trkcie projekcji USB Disply) Kropk przesuw się utomtycznie lub nie przesuw się do nstępnej pozycji podczs ręcznej klibrcji

6 Spis treści 6 Inne problemy Brk dźwięku lub dźwięk jest brdzo słby Nie słychć dźwięku z mikrofonu Zkłóceni dźwięku (tylko podczs projekcji USB Disply) Pilot nie dził Chcę zmienić język komuniktów i menu Nie jest odbiern poczt, nwet gdy w projektorze wystąpił błąd Nie możn zmienić ustwień przy użyciu przeglądrki internetowej Informcje o opcji Event ID Konserwcj Czyszczenie Czyszczenie Powierzchni Projektor Czyszczenie okn wyświetlni Czyszczenie czujnik przeszkód Czyszczenie filtr powietrz Wymin Mteriłów Eksplotcyjnych Wymin lmpy Okres wyminy lmpy Jk wymienić lmpę Zerownie czsu prcy lmpy Wymin filtr powietrz Okres eksplotcji filtr powietrz Jk wymienić filtr powietrz Odległość projekcji (dl EB-580/EB-570) Obsługiwne Obsługiwne Rozdzielczości Sygnły komputerowe (nlogowy sygnł RGB) Komponent Video Kompozytowy sygnł wideo Sygnł wejści HDMI Sygnł wejści MHL Dne Techniczne Ogóln Chrkterystyk Urządzeni Wygląd Słownik Informcje Ogólne Przepisy ustwy o telegrfii bezprzewodowej Informcje dotyczące oznczeń Uwg ogóln: Dodtek Opcjonlne Akcesori i Mteriły Eksplotcyjne Akcesori Opcjonlne Mteriły Eksplotcyjne Rozmir Ekrnu i Projekcji Odległość projekcji (dl EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)

7 Wprowdzenie W tym rozdzile znjdują się informcje o częścich i cechch projektor.

8 Cechy Projektor 8 Funkcje interktywne (Esy Interctive Function) (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Włącznie projekcji z bliskiej odległości Istnieje możliwość wyświetlni dużych obrzów z bliskiej odległości bez konieczności oddlni projektor od ekrnu. Montując projektor n suficie lub n ścinie możn zminimlizowć cienie rzucne n ekrn, nwet jeśli stoi się w pobliżu projektor; możn też uniknąć oślepini świtłem projektor. s "Rozmir Ekrnu i Projekcji" str.184 Podłącznie do sieci i projekcj obrzów z ekrnu komputer Z pomocą interktywnego piór, możn wykonywć nstępujące opercje. Używć ekrnu projekcji jko tblicy Rysowć n treści wyświetlnej z komputer Obsługiwć komputer z ekrnu projekcji Obsługiwć projektor z ekrnu projekcji Wybierć urządzeni n połączonym z siecią ekrnie projekcji, z wykorzystniem dostrczonego progrmu EsyMP Multi PC Projection Używć funkcji interktywnych przez sieć, z wykorzystniem dostrczonego EsyMP Network Projection lub opcjonlnego połączeni Quick Wireless s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 Z wykorzystniem EsyMP Network Projection i oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection n dostrczonej płycie CD-ROM EPSON Projector Softwre, możn wykonywć nstępujące opercje. Udostępninie projektor w sieci Poprzez użycie oprogrmowni EsyMP Network Projection, możn połączyć projektor z siecią i udostępnić go dl wielu komputerów. Umożliwi to wyświetlnie obrzów i dokumentów z dowolnych komputerów, bez zminy kbli. Możn tkże wykonywć projekcję obrzu z jednego komputer do wielu projektorów. s Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection

9 Cechy Projektor 9 Projekcj wielu ekrnów komputer w tym smym czsie Poprzez użycie progrmu EsyMP Multi PC Projection, możn w tym smym czsie wykonywć projekcję do czterech ekrnów z komputer w sieci lub ze smrtfonów lub tbletów, w których zostło zinstlowne oprogrmownie Epson iprojection. s Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Wyświetlnie obrzów z urządzeń przenośnych poprzez sieć Jeśli progrm Epson iprojection jest zinstlowny w smrtfonie lub w tblecie, dne z tego urządzeni możn wyświetlć bezprzewodowo. Progrm Epson iprojection możn pobrć bezpłtnie w App Store lub w Google Ply. Klient opłc wszelkie koszty komunikcji z App Store lub Google Ply. Rozszerzone funkcje zbezpieczeń Korzystjąc z opcjonlnych produktów i plikcji, możn wykonć nstępujące opercje. Bezprzewodow projekcj ekrnu komputer Poprzez instlcję opcjonlnego modułu sieci bezprzewodowej, możn wyświetlć ekrn komputer przez sieć. s "Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN" str.41 Łtwe połączenie z komputerem, dzięki użyciu Quick Wireless Poprzez proste podłączenie do komputer opcjonlnego urządzeni klucz USB Quick Wireless Connection, możn utomtycznie ustwić połączenie z siecią bezprzewodową siecią i wyświetlć ekrn komputer. Zbezpiecz hsłem, by ogrniczć dostęp i zrządzć użytkownikmi Ustwijąc hsło, możn zdecydowć, kto może korzystć z projektor. s "Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)" str.105 Blokd sterowni ogrnicz dziłnie przycisków n pnelu sterowni Możesz użyć tej funkcji, by zpobiec zminom ustwień przez obce osoby n różnych imprezch, w szkołch itp. s "Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)" str.107 Wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą Projektor jest wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą. Otwór zbezpieczjący Punkt instlcji linki zbezpieczjącej s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.108 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery do dokumentów Z pomocą opcjonlnej Kmery do dokumentów możn wyświetlć dokumenty ppierowe i obiekty. Poprzez podłączenie projektor do

10 Cechy Projektor 10 komputer i zinstlownie dostrczonego oprogrmowni, możn korzystć ze wszystkich możliwości projektor. s "Akcesori Opcjonlne" str.183

11 Nzwy Części i Funkcje 11 Przód/Bok D Nzw Otwór wylotowy wentyltor Funkcj Otwór wylotowy wentyltor służy do wewnętrznego chłodzeni projektor. Przestrog Podczs prezentcji nie przykłdj twrzy czy rąk do otworów wylotowych orz nie kłdź przedmiotów, które mogłyby zostć zdeformowne lub uszkodzone przez ciepło odprowdzne przez otwór wylotowy wentyltor. Gorące powietrze, które wydostje się z otworu wylotowego wentyltor, może być przyczyną oprzeń, znieksztłceni przedmiotów lub wypdków. E Śruby mocujące pokrywę przewodów Śruby do przymocowni pokrywy przewodów n swoim miejscu. F Pokryw przewodów Poluzuj dwie śruby i otwórz pokrywę, podczs podłączni kbli połączeniowych urządzeń zewnętrznych lub instlcji modułu sieci bezprzewodowej. G Pnel sterowni Służy do obsługi projektor. s "Pnel sterowni" str.16 H Głośnik Emituje dźwięk. Nzw A Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. Funkcj B Pokryw lmpy Otwórz, by wymienić lmpę projektor. s "Wymin lmpy" str.174 C Śrub mocując pokrywę lmpy Śrub do przymocowni pokrywy lmpy n swoim miejscu. s "Wymin lmpy" str.174

12 Nzwy Części i Funkcje 12 Gór/Bok B C Nzw Wskźnik bezprzewodowej sieci LAN Odbiornik Esy Interctive Function (tylko EB-585Wi/ EB-575Wi) Funkcj Wskzuje stn dostępu do opcjonlnej jednostki bezprzewodowej sieci LAN. Odbiór sygnłów z piór interktywnego. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 D Czujnik przeszkody Wykryw przeszkody, które powodują zkłóceni w obszrze projekcji. s "Czyszczenie czujnik przeszkód" str.170 E Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. F Okno wyświetlni Wyświetl obrzy. Ostrzeżenie W trkcie projekcji nie nleży ptrzeć w okno wyświetlni. Proszę nie umieszczć żdnych przedmiotów ni nie kłść rąk w pobliżu okn wyświetlni. Może to doprowdzić do oprzeń, pożru lub odksztłceni termicznego przedmiotów, poniewż wskutek skupionego promieniowni obszr ten ngrzew się do wysokich tempertur. A Nzw Dźwigni otwierni/zmykni pokrywy filtr powietrz Funkcj Otwier i zmyk pokrywę filtr powietrz. G H I Otwór zbezpieczjący Pokryw filtr powietrz Otwór wlotu powietrz (filtr powietrz) Otwór zbezpieczjący jest zgodny z Microsver Security System firmy Kensington. s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.108 Otwierj podczs wyminy filtr powietrz lub obsługiwni dźwigni ostrości. Powietrze jest przezeń wciągne, by chłodzić projektor od środk. s "Czyszczenie filtr powietrz" str.171 s "Wymin filtr powietrz" str.178

13 Nzwy Części i Funkcje 13 Nzw Funkcj J Dźwigni ostrości Regulcj ostrości obrzu. Otwórz pokrywę filtr powietrz, by przeprowdzić dziłnie. Interfejs Pod pokrywą przewodów znjdują się nstępujące porty. A Nzw Obszr instlcji modułu bezprzewodowej sieci LAN Funkcj Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN. s "Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN" str.41 B Gnizdo Audio1 Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd Computer1. C Gnizdo Computer1 Stnowi wejście dl sygnłu wideo z komputer i komponentowego sygnłu wideo z innych źródeł. D Gnizdo Audio2 Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd Computer2. Przesył dźwięk z innych urządzeń podczs projekcji obrzów z urządzeni podłączonego do portu USB-A.

14 Nzwy Części i Funkcje 14 Nzw Funkcj E Port USB-B Łączy projektor z komputerem z pomocą dołączonego lub dostępnego w hndlu kbl USB, nstępnie wyświetl obrzy n komputerze. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.48 Służy do połączeni projektor z komputerem z pomocą dołączonego lub dostępnego w hndlu kbl USB w celu korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 Połączenie projektor z komputerem z pomocą dostrczonego kbl USB w celu używni piór interktywnego jko myszy (wyłącznie EB-585Wi/ EB-575Wi). s "Sterownie funkcjmi komputer z ekrnu projekcji (Tryb interktywny komputer)" str.69 F Gnizdo LAN Służy do podłączeni urządzeni do sieci z pomocą kbl LAN. G Monitor Out/ Computer2 Po ustwieniu Port wyj. monitor n Wyj. monitor w menu Konfigurcj, nlogowe sygnły wejści RGB z gnizd Computer1 są wyprowdzne do zewnętrznego monitor. Nie możn wyprowdzić sygnłów wejściowych z innych gnizd lub z sygnłów wideo komponentowego. Po ustwieniu Port wyj. monitor n Komputer2 w menu Konfigurcj, n wejście przesyłne będą sygnły obrzu z komputer orz sygnły component video z innych źródeł. H Gnizdo HDMI2 Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. I Gnizdo S-Video Dl sygnłów S-video ze źródeł wideo. J Nzw Gnizdo wejści HDMI1/MHL Funkcj Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. Sygnły wejściowe ze smrtfonów i tbletów z obsługą MHLg (Mobile High-definition Link). K Gnizdo Audio Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd S-Video lub Video. L Gnizdo Video Dl cłkowitego sygnłu wizyjnego ze źródeł wideo. M N Gnizdo SYNC IN/OUT (tylko EB-585Wi/ EB-575Wi) Gnizdo wejściowe przewodu zsiljącego Podczs używni funkcji interktywnych w tym smym pomieszczeniu, gdzie znjduje się wiele wersji tego smego projektor, nleży podłączyć do projektorów opcjonlny zestw kbl zdlnego sterowni (ELPKC28). Po podłączeniu zestwu kbl, pióro interktywne będzie dziłć płynnie. s "Podłącznie wielu projektorów (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.42 Służy do podłączeni przewodu zsiljącego do projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 O Port USB-A Podłączenie urządzeni pmięci USB lub prtu cyfrowego i wyświetlnie obrzów w PC Free. s "Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free)" str.92 Umożliwi podłączenie opcjonlnej Kmer do dokumentów. P Gnizdo RS-232C Aby ndzorowć projektor z komputer, połącz to gnizdo z komputerem z pomocą kbl RS-232C. To gnizdo służy do sterowni i nie powinno być używne w normlnych okolicznościch. s "Poleceni ESC/VP21" str.113 Q Gnizdo Audio Out Wysył dźwięk z ktulnie wyświetlnego obrzu lub gnizd mikrofonu do głośnik zewnętrznego.

15 Nzwy Części i Funkcje 15 Nzw Funkcj R Gnizdo Mic Umożliwi podłączenie dźwięku z mikrofonu. s "Podłącznie mikrofonu" str.37 Spód B C D Nzw Punkt instlcji linki zbezpieczjącej Punkty montżowe tylnej nóżki (dw punkty) Punkty montżowe wspornik ściennego (cztery punkty) Funkcj Przeprowdź tędy dostępną w sprzedży blokdę linkową i zblokuj ją. Nie nleży przez to miejsce przekłdć linek zbezpieczeni przed updkiem, podczs montżu projektor n ścinie lub zwieszeni n suficie. s "Instlcj kbl zbezpieczjącego" str.108 Przymocuj nóżki, jeżeli korzystsz z projektor postwionego n tkiej powierzchni, jk np. biurko. (tylko modele wyposżone w nóżki). s "Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)" str.15 Podczs montżu n ścinie nleży zmocowć dostrczoną lub opcjonlną płytkę ustljącą. s Przewodnik instlcji s "Akcesori Opcjonlne" str.183 E Czujnik podświetleni Wykrywnie jsności otoczeni i utomtyczn regulcj jsności ekrnu. Ustw opcję Kontrol jsności n Autom. w menu Konfigurcj. s ECO - Kontrol jsności str.142 F Punkt montżowy przedniej nóżki Zmocuj nóżkę wrz z przekłdką dystnsową, jeżeli korzystsz z projektor postwionego n tkiej powierzchni, jk np. biurko (tylko modele wyposżone w nóżki). s "Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)" str.15 A Nzw Punkty montżowe wspornik sufitowego (pięć punktów) Funkcj Jeżeli projektor m zostć zwieszony pod sufitem zmocuj w tym miejscu opcjonlny Wspornik sufitowy. s "Instlcj projektor" str.26 s "Akcesori Opcjonlne" str.183 Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki) Wsunąć nóżki do punktów montżowych nóżek.

16 Nzwy Części i Funkcje 16 Pnel sterowni A B Wsunąć nóżkę z przekłdką dystnsową do punktu montżowego przedniej nóżki. Wsunąć tylne nóżki (x2) do punktów montżowych nóżek. Nzw Funkcj A Wskźniki Wskzują stn projektor, wykorzystując kolor orz podświetlenie lub mignie. s "Odczytywnie Stnu Wskźników" str.148 B C Przycisk [Source Serch] Przycisk [Enter] [ ] Przełącz n obrz z gnizd wejściowego, do którego doprowdzne są sygnły wideo. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.46 Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer1 lub Computer2, możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj.

17 Nzwy Części i Funkcje 17 Nzw Funkcj D Przycisk [w][v] Wykonywnie korekcji geometrii obrzu. s "Geometri Poziom/Pionow" str.52 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 s "Korzystnie z Pomocy" str.147 E Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.147 F Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 G Przyciski [Tele]/[Wide] Dostosuj rozmir ekrnu projektor. Nciśnij przycisk [Tele], by zmniejszyć rozmir ekrnu projektor lub nciśnij przycisk [Wide], by zwiększyć rozmir projektor. Umożliwi korektę odksztłceń w kierunku poziomym po wyświetleniu ekrnu Geometri obrzu. s "Geometri Poziom/Pionow" str.52 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 s "Korzystnie z Pomocy" str.147 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 I Przycisk [Power] [t] Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 Pilot

18 Nzwy Części i Funkcje 18 A Nzw Przycisk [Power] [t] Funkcj Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 B Przycisk [Computer] Kżde nciśnięcie przycisku powoduje zminę obrzu z gnizd Computer1 n gnizdo Computer2. C Przycisk [Video] Kżde nciśnięcie przycisku, powoduje przełączenie obrzu z gnizd S-Video, Video, HDMI1/MHL i HDMI2. D Przyciski numeryczne Wprowdź hsło. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.105 Umożliwi wprowdzenie liczb do ustwień opcji Sieć w menu Konfigurcji. E Przycisk [Auto] W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer1 lub Computer2, możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. F Przycisk [Aspect] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb ksztłtu obrzu. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.61 G Przycisk [Num] Przytrzymj ten przycisk i nciskjąc przyciski numeryczne, by wprowdzć hsło i liczby. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.105 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Nzw I Przycisk [ ][ ][ ] J [ ] Przycisk [Enter] [ ] Funkcj Gdy wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Podczs wyświetlni w PC Free, nciśniecie tych przycisków umożliwi przejście do poprzedniego/ nstępnego obrzu, obrót obrzu, itp. s "Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free)" str.92 Gdy włączon jest funkcj Mysz bezprze., przechylenie tego przycisku w dnym kierunku przesunie wskźnik w tym kierunku. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 K Przycisk [User] Wybór często używnych pozycji z menu Konfigurcj i przypisnie ich do tego przycisku. Nciśnięcie przycisku [User] spowoduje wyświetlenie ekrnu wyboru lub regulcji wybrnego elementu menu i umożliwi szybkie wprowdznie lub regulcję ustwień. s "Menu Ustwieni" str.128 Domyślnie jest przypisn nstępując pozycj. Dl EB-585Wi/EB-575Wi: Autoklibrcj Dl EB-585W/EB-580/EB-575W/EB-570: Zużycie energii

19 Nzwy Części i Funkcje 19 L M Nzw Przyciski [Pge] [[][]] Przyciski [E-Zoom] [z][x] Funkcj Zmieni strony w plikch tkich jk PowerPoint w przypdku korzystni z nstępujących metod projekcji. W przypdku korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 W przypdku korzystni z USB Disply s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.48 W przypdku podłączni do sieci Podczs wyświetlni obrzów z pomocą PC Free, nciśnięcie tych przycisków wyświetl poprzedni lub nstępny plik obrzu. Powiększnie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości projekcji. s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.99 N Przycisk [A/V Mute] Włącz i wyłącz dźwięk i wideo. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.97 Możesz zmienić to ustwienie w trybie Projekcj w poniżej opisny sposób, wciskjąc przycisk n pilocie przez około pięciu sekund. PrzódWPrzód/Do góry nogmi TyłWTył/Do góry nogmi O Koluszko mocowni psk Umożliwi zmocownie dostępnego w hndlu psk do pilot. P Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.147 Q Przycisk [Freeze] Powoduje ztrzymnie lub wznowienie odtwrzni obrzu. s "Ztrzymnie obrzu (Zmrożenie)" str.98 R Nzw Przyciski [Volume] [][b] Funkcj [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.60 S Przycisk [Pointer] Wyświetl n ekrnie wskźnik. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.98 T Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Pełni funkcję prwego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 U Przycisk [Pen Mode] Zmin między używniem komputer lub rysowniem podczs używni piór interktywnego. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 V Przycisk [Color Mode] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb koloru. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Tryb koloru)" str.60 W Przycisk [MHL Menu] Wyświetlnie menu ustwień dl urządzeni podłączonego do gnizd MHL projektor. X Przycisk [LAN] Przełącz n obrz urządzeni podłączonego przez sieć. Y Przycisk [USB] Po kżdym nciśnięciu przycisku będą wyświetlne nstępujące obrzy: USB Disply Obrzy z urządzeni podłączonego do portu USB-A Z Przycisk [Source Serch] Przełącz n obrz z gnizd wejściowego, do którego doprowdzne są sygnły wideo. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.46

20 Nzwy Części i Funkcje 20 Nzw Funkcj Wymin bterii pilot Obszr wysyłni podczerwieni pilot Wysył sygnły zdlnego sterowni. Jeśli pilot dził z opóźnieniem lub przestł dziłć po długim okresie używni, bterię mogą być zużyte. Nleży wymienić bterie. Przygotuj dwie mngnowe lub lkliczne bterie AA. Nie możn używć bterii innych niż mngnowe lub lkliczne bterie AA. Uwg Przed wyminą bterii koniecznie zpoznj się z niniejszym podręcznikiem. s Instrukcje dotyczące bezpieczeństw Zdejmij pokrywę komory bterii. Wciskjąc zpdkę pokrywy komory bterii, podnieś pokrywę do góry. b Wymień strą bterię n nową. Wsuń bterie stroną z biegunem ujemnym.

21 Nzwy Części i Funkcje 21 Zsięg dziłni pilot Przestrog Sprwdź rozmieszczenie oznczeń (+) i (-) wewnątrz komory bterii, by poprwnie złożyć bterię. Jeśli bterie nie są używne prwidłowo, mogą wybuchnąć lub wycieknąć, co może być przyczyną pożru, obrżeń cił lub uszkodzeni produktu. c Złóż ponownie pokrywę komory bterii. Wciśnij pokrywę komory bterii, ż ztrzśnie się w odpowiedniej pozycji. Pióro interktywne (wyłącznie EB-585Wi/ EB-575Wi) Dostępne są dw typy piór interktywnych o różnych kolorch dolnych części. Nie możn jednocześnie używć piór interktywnych z dolnymi częścimi w tym smym kolorze. s "Akcesori Opcjonlne" str.183

22 Nzwy Części i Funkcje 22 Nzw Funkcj C Przycisk Włącz pióro interktywne. Po włączeniu, pióro interktywne zczyn dziłć po około jednej sekundzie. Podczs rysowni nciśnij przycisk, by przełączyć funkcję końcówki między piórem gumką. Podczs używni piór jko myszy, nciśnij przycisk, by wykonć opercję kliknięci prwym przyciskiem. D Ucho n opcjonlny psek lub linkę Umożliwi zmocownie dostępnego w hndlu psk. E Pokryw bterii Otwierj tę pokrywę podczs wyminy bterii. s "Wymin bterii piór interktywnego" str.22 Nzw Funkcj A Końcówk piór Włącz pióro interktywne. Po włączeniu, pióro interktywne zczyn dziłć po około jednej sekundzie. Przytrzymj pióro blisko wyświetlnego ekrnu i nciśnij, by użyć. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 s "Akcesori Opcjonlne" str.183 B Kontrolk bterii Nciśnij przycisk z boku piór, by pokzć pozostłe nłdownie bterii. Gdy bteri jest nłdown, kontrolk świeci zielonym świtłem, ż do zwolnieni przycisku. Gdy bteri jest słbo nłdown, kontrolk mig zielonym świtłem, ż do zwolnieni przycisku. Nie pli się, jeżeli bteri jest wyczerpn. Wymień bterię. s "Wymin bterii piór interktywnego" str.22 Pióro interktywne wyłącz się utomtycznie, po 20 minutch brku ktywności. W celu ponownego użyci piór, stuknij końcówką piór lub nciśnij przycisk z boku, by włączyć zsilnie. Wymin bterii piór interktywnego Po nciśnięciu przycisku, świeci lub mig kontrolk bterii piór interktywnego. Nie pli się ni nie mig, jeżeli bteri jest wyczerpn. Jeśli kontrolk nie świeci lub nie mig, wymień bterię. Wybierz jeden z nstępujących typów bterii. Nie możn używć innych bterii dołdowywnych. Bteri mngnow AA Alkliczn bteri mngnow AA eneloop * (HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC) * eneloop to zstrzeżony znk towrowy Pnsonic Group.

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo