Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownik

2 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych zostło wyjśnione poniżej. Przed lekturą podręcznik nleży koniecznie się z nimi zpoznć. Ostrzeżenie Przestrog Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub nwet śmierci w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub zniszczeni mieni w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Znki informcyjne Uwg s g [Nzw] Nzw menu Ozncz czynności, które mogą spowodowć obrżeni cił lub uszkodzenie sprzętu, jeśli nie zostną zchowne odpowiednie środki ostrożności. Ozncz dodtkowe informcje i uwgi, które pomgją zgłębić dny temt. Ozncz stronę, n której możn znleźć dokłdne informcje n dny temt. Ozncz, że wyjśnienie podkreślonego słow lub słów przed tym symbolem znjduje się w słowniku. Ptrz rozdził "Słownik" w części "Dodtek". s "Słownik" str.195 Ozncz nzwę przycisku n pilocie lub pnelu sterowni. Przykłd: przycisk [Esc] Ozncz elementy menu Konfigurcj. Przykłd: Wybierz Jsność z menu Obrz. Obrz - Jsność

3 Spis treści 3 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku... 2 Wprowdzenie Cechy Projektor... 8 Funkcje interktywne (Esy Interctive Function) (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...8 Włącznie projekcji z bliskiej odległości...8 Podłącznie do sieci i projekcj obrzów z ekrnu komputer...8 Rozszerzone funkcje zbezpieczeń...9 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery do dokumentów...9 Nzwy Części i Funkcje Przód/Bok...11 Gór/Bok...12 Interfejs Spód Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)...15 Pnel sterowni...16 Pilot...17 Wymin bterii pilot Zsięg dziłni pilot...21 Pióro interktywne (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...21 Wymin bterii piór interktywnego...22 Wymin końcówki piór interktywnego Tc n pióro (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...24 Przygotownie projektor Instlcj projektor Metody Instlcji...26 W przypdku używni funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...27 Podłącznie sprzętu Podłącznie komputer...29 Podłącznie smrtfon lub tbletu Podłącznie źródeł obrzu...32 Podłącznie urządzeń USB...35 Podłącznie mikrofonu Podłącznie zewnętrznego sprzętu...38 Podłącznie przewodu sieci LAN...40 Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN...41 Podłącznie wielu projektorów (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)...42 Podstwowe funkcje Projekcj Obrzów Przygotownie do projekcji Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)...46 Przełącznie źródł wyświetlnego obrzu z pomocą pilot...47 Wyświetlnie przy użyciu USB Disply Wymgni systemowe...48 Pierwsze podłączenie Odinstlowywnie Dostosowywnie wyświetlnych obrzów Korekt znieksztłconej geometrii obrzu...52 Geometri Poziom/Pionow...52 Quick Corner Regulcj rozmiru obrzu...55 Regulcj położeni obrzu (Przesunięcie obrzu)...55 Regulcj pozycji pionowej obrzu (tylko modele wyposżone w nóżki) Podnoszenie wysokości obrzu...56 Obniżnie wysokości obrzu Regulcj pozycji poziomej obrzu (tylko modele wyposżone w nóżki) Korygownie ostrości...57 Regulcj głośności...60 Wybór jkości projekcji (Wybór Tryb koloru)...60 Ustwinie Automt. przesłon...61 Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu...61

4 Spis treści 4 Metody zminy...62 Zmin trybu ksztłtu obrzu (tylko EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)...62 Zmin trybu ksztłtu obrzu (tylko EB-580/EB-570)...63 Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Tryby funkcji interktywnych Rysownie n wyświetlnym obrzie (Tryb dnotcji)...67 Używnie ekrnu projekcji jko tblicy (Tryb tblicy)...68 Sterownie funkcjmi komputer z ekrnu projekcji (Tryb interktywny komputer)...69 Wymgni systemowe dotyczące interktywnego trybu komputer Używnie interktywnego trybu komputer...69 Wymgni systemowe sterownik Esy Interctive (wyłącznie OS X) Instlcj sterownik Esy Interctive Driver w OS X...72 Używnie piór interktywnych Klibrcj piór Automtyczn klibrcj...76 Klibrcj ręczn...77 Regulownie obszru dziłni piór...79 Interkcj z ekrnem Przełączenie trybu interktywnego...81 Pski nrzędziowe trybu dnotcji i trybu tblicy...82 Wybiernie szerokości i koloru linii Wybór szblonów tblicy...84 Psek nrzędzi sterowni projektorem...84 Wybór wyświetlcz sieciowego z psk nrzędzi sterowni projektorem Korzystnie z funkcji interktywnych w sieci Środki ostrożności podczs łączeni z projektorem w innej podsieci...87 Wprowdznie piórem w systemie Windows i Nrzędzi pism odręcznego Włączenie funkcji Wprowdznie piórem i Nrzędzi pism odręcznego Korzystnie z funkcji Wprowdznie piórem i Nrzędzi pism odręcznego Przydtne Funkcje Funkcje projekcji Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free) Specyfikcje plików, które możn wyświetlić przy użyciu PC Free PC Free Przykłdy...92 Sposoby obsługi progrmu PC Free...93 Wyświetlnie wybrnych obrzów lub filmów...95 Projekcj plików obrzów z folder w kolejności (Pokz sljdów) Ustwieni wyświetlni pliku obrzu i Pokz sljdów Ustwieni obsługi Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)...97 Ztrzymnie obrzu (Zmrożenie)...98 Funkcj wskźnik (Wskźnik)...98 Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)...99 Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.) Zpisywnie Logo Użytkownik Zpisywnie wzorc użytkownik Funkcje Bezpieczeństw Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem) Rodzje funkcji Ochron hsłem Włącznie funkcji Ochron hsłem Wprowdznie hsł Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni) Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą Instlcj kbl zbezpieczjącego Monitorownie i sterownie Informcje o EsyMP Monitor Messge Brodcsting Zmin ustwień przy użyciu przeglądrki WWW (Kontrol sieci) Konfigurcj projektor Wyświetlnie ekrnu Kontrol sieci Wyświetlnie ekrnu Web Remote

5 Spis treści 5 Wykorzystnie Funkcji Powidom.o poczt do Zgłszni Problemów Powidomienie e-mil o błędzie odczytu Zrządznie Przy Użyciu Funkcji SNMP Poleceni ESC/VP List poleceń Ukłd kbli Informcje PJLink Informcje o Crestron RoomView Obsług projektor z poziomu komputer Menu Konfigurcj Korzystnie z Menu Konfigurcj List Funkcji Tbel menu konfigurcji Menu Sieć Menu Obrz Menu Sygnł Menu Ustwieni Menu Zwnsow Pozycje ustwień Esy Interctive Function Menu Sieć Uwgi dotyczące używni menu Sieć Opercje klwitury ekrnowej Menu Podstwowy Menu Bezprzewodow sieć LAN Menu Zbezpieczeni Menu Bezprzewodow sieć LAN Menu Poczt Menu Inne Menu Zerownie Menu ECO Menu Informcje (Tylko wyświetlcz) Menu Zerownie Wykonywnie konfigurcji wsdowej dl wielu projektorów Rozwiązywnie problemów Korzystnie z Pomocy Rozwiązywnie Problemów Odczytywnie Stnu Wskźników Gdy stn wskźników nie zsugerowł rozwiązni Problemy związne z obrzem Brk obrzu Obrzy ruchome nie są wyświetlne (tylko część obrzu ruchomego jest czrn) Projekcj ztrzymuje się smoczynnie Wyświetlny jest komunikt Nieobsługiwne Wyświetlny jest komunikt Brk sygnłu Obrz jest rozmyty, nieostry lub znieksztłcony N obrzie pojwiją się zkłóceni lub znieksztłceni Mig kursor myszy (wyłącznie podczs projekcji USB Disply) Obrz jest obcięty (duży) lub jest mły lub m nieprwidłowy współczynnik ksztłtu Kolory obrzu są nieprwidłowe Obrz jest z ciemny Problemy podczs rozpoczynni projekcji Projektor nie włącz się Problemy z funkcjmi interktywnymi (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Nie możn rysowć n ekrnie projekcji Nie możn obsługiwć komputer z ekrnu projekcji po podłączeniu komputer Nstępnie wyświetlny jest komunikt Wystąpił błąd funkcji Esy Interctive Function Nie dził prwidłowo mysz komputer Nie dził pióro interktywne Wolny czs rekcji dl piór interktywnego (tylko w trkcie projekcji USB Disply) Kropk przesuw się utomtycznie lub nie przesuw się do nstępnej pozycji podczs ręcznej klibrcji

6 Spis treści 6 Inne problemy Brk dźwięku lub dźwięk jest brdzo słby Nie słychć dźwięku z mikrofonu Zkłóceni dźwięku (tylko podczs projekcji USB Disply) Pilot nie dził Chcę zmienić język komuniktów i menu Nie jest odbiern poczt, nwet gdy w projektorze wystąpił błąd Nie możn zmienić ustwień przy użyciu przeglądrki internetowej Informcje o opcji Event ID Konserwcj Czyszczenie Czyszczenie Powierzchni Projektor Czyszczenie okn wyświetlni Czyszczenie czujnik przeszkód Czyszczenie filtr powietrz Wymin Mteriłów Eksplotcyjnych Wymin lmpy Okres wyminy lmpy Jk wymienić lmpę Zerownie czsu prcy lmpy Wymin filtr powietrz Okres eksplotcji filtr powietrz Jk wymienić filtr powietrz Odległość projekcji (dl EB-580/EB-570) Obsługiwne Obsługiwne Rozdzielczości Sygnły komputerowe (nlogowy sygnł RGB) Komponent Video Kompozytowy sygnł wideo Sygnł wejści HDMI Sygnł wejści MHL Dne Techniczne Ogóln Chrkterystyk Urządzeni Wygląd Słownik Informcje Ogólne Przepisy ustwy o telegrfii bezprzewodowej Informcje dotyczące oznczeń Uwg ogóln: Dodtek Opcjonlne Akcesori i Mteriły Eksplotcyjne Akcesori Opcjonlne Mteriły Eksplotcyjne Rozmir Ekrnu i Projekcji Odległość projekcji (dl EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)

7 Wprowdzenie W tym rozdzile znjdują się informcje o częścich i cechch projektor.

8 Cechy Projektor 8 Funkcje interktywne (Esy Interctive Function) (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi) Włącznie projekcji z bliskiej odległości Istnieje możliwość wyświetlni dużych obrzów z bliskiej odległości bez konieczności oddlni projektor od ekrnu. Montując projektor n suficie lub n ścinie możn zminimlizowć cienie rzucne n ekrn, nwet jeśli stoi się w pobliżu projektor; możn też uniknąć oślepini świtłem projektor. s "Rozmir Ekrnu i Projekcji" str.184 Podłącznie do sieci i projekcj obrzów z ekrnu komputer Z pomocą interktywnego piór, możn wykonywć nstępujące opercje. Używć ekrnu projekcji jko tblicy Rysowć n treści wyświetlnej z komputer Obsługiwć komputer z ekrnu projekcji Obsługiwć projektor z ekrnu projekcji Wybierć urządzeni n połączonym z siecią ekrnie projekcji, z wykorzystniem dostrczonego progrmu EsyMP Multi PC Projection Używć funkcji interktywnych przez sieć, z wykorzystniem dostrczonego EsyMP Network Projection lub opcjonlnego połączeni Quick Wireless s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 Z wykorzystniem EsyMP Network Projection i oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection n dostrczonej płycie CD-ROM EPSON Projector Softwre, możn wykonywć nstępujące opercje. Udostępninie projektor w sieci Poprzez użycie oprogrmowni EsyMP Network Projection, możn połączyć projektor z siecią i udostępnić go dl wielu komputerów. Umożliwi to wyświetlnie obrzów i dokumentów z dowolnych komputerów, bez zminy kbli. Możn tkże wykonywć projekcję obrzu z jednego komputer do wielu projektorów. s Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection

9 Cechy Projektor 9 Projekcj wielu ekrnów komputer w tym smym czsie Poprzez użycie progrmu EsyMP Multi PC Projection, możn w tym smym czsie wykonywć projekcję do czterech ekrnów z komputer w sieci lub ze smrtfonów lub tbletów, w których zostło zinstlowne oprogrmownie Epson iprojection. s Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Wyświetlnie obrzów z urządzeń przenośnych poprzez sieć Jeśli progrm Epson iprojection jest zinstlowny w smrtfonie lub w tblecie, dne z tego urządzeni możn wyświetlć bezprzewodowo. Progrm Epson iprojection możn pobrć bezpłtnie w App Store lub w Google Ply. Klient opłc wszelkie koszty komunikcji z App Store lub Google Ply. Rozszerzone funkcje zbezpieczeń Korzystjąc z opcjonlnych produktów i plikcji, możn wykonć nstępujące opercje. Bezprzewodow projekcj ekrnu komputer Poprzez instlcję opcjonlnego modułu sieci bezprzewodowej, możn wyświetlć ekrn komputer przez sieć. s "Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN" str.41 Łtwe połączenie z komputerem, dzięki użyciu Quick Wireless Poprzez proste podłączenie do komputer opcjonlnego urządzeni klucz USB Quick Wireless Connection, możn utomtycznie ustwić połączenie z siecią bezprzewodową siecią i wyświetlć ekrn komputer. Zbezpiecz hsłem, by ogrniczć dostęp i zrządzć użytkownikmi Ustwijąc hsło, możn zdecydowć, kto może korzystć z projektor. s "Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)" str.105 Blokd sterowni ogrnicz dziłnie przycisków n pnelu sterowni Możesz użyć tej funkcji, by zpobiec zminom ustwień przez obce osoby n różnych imprezch, w szkołch itp. s "Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)" str.107 Wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą Projektor jest wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą. Otwór zbezpieczjący Punkt instlcji linki zbezpieczjącej s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.108 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery do dokumentów Z pomocą opcjonlnej Kmery do dokumentów możn wyświetlć dokumenty ppierowe i obiekty. Poprzez podłączenie projektor do

10 Cechy Projektor 10 komputer i zinstlownie dostrczonego oprogrmowni, możn korzystć ze wszystkich możliwości projektor. s "Akcesori Opcjonlne" str.183

11 Nzwy Części i Funkcje 11 Przód/Bok D Nzw Otwór wylotowy wentyltor Funkcj Otwór wylotowy wentyltor służy do wewnętrznego chłodzeni projektor. Przestrog Podczs prezentcji nie przykłdj twrzy czy rąk do otworów wylotowych orz nie kłdź przedmiotów, które mogłyby zostć zdeformowne lub uszkodzone przez ciepło odprowdzne przez otwór wylotowy wentyltor. Gorące powietrze, które wydostje się z otworu wylotowego wentyltor, może być przyczyną oprzeń, znieksztłceni przedmiotów lub wypdków. E Śruby mocujące pokrywę przewodów Śruby do przymocowni pokrywy przewodów n swoim miejscu. F Pokryw przewodów Poluzuj dwie śruby i otwórz pokrywę, podczs podłączni kbli połączeniowych urządzeń zewnętrznych lub instlcji modułu sieci bezprzewodowej. G Pnel sterowni Służy do obsługi projektor. s "Pnel sterowni" str.16 H Głośnik Emituje dźwięk. Nzw A Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. Funkcj B Pokryw lmpy Otwórz, by wymienić lmpę projektor. s "Wymin lmpy" str.174 C Śrub mocując pokrywę lmpy Śrub do przymocowni pokrywy lmpy n swoim miejscu. s "Wymin lmpy" str.174

12 Nzwy Części i Funkcje 12 Gór/Bok B C Nzw Wskźnik bezprzewodowej sieci LAN Odbiornik Esy Interctive Function (tylko EB-585Wi/ EB-575Wi) Funkcj Wskzuje stn dostępu do opcjonlnej jednostki bezprzewodowej sieci LAN. Odbiór sygnłów z piór interktywnego. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 D Czujnik przeszkody Wykryw przeszkody, które powodują zkłóceni w obszrze projekcji. s "Czyszczenie czujnik przeszkód" str.170 E Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. F Okno wyświetlni Wyświetl obrzy. Ostrzeżenie W trkcie projekcji nie nleży ptrzeć w okno wyświetlni. Proszę nie umieszczć żdnych przedmiotów ni nie kłść rąk w pobliżu okn wyświetlni. Może to doprowdzić do oprzeń, pożru lub odksztłceni termicznego przedmiotów, poniewż wskutek skupionego promieniowni obszr ten ngrzew się do wysokich tempertur. A Nzw Dźwigni otwierni/zmykni pokrywy filtr powietrz Funkcj Otwier i zmyk pokrywę filtr powietrz. G H I Otwór zbezpieczjący Pokryw filtr powietrz Otwór wlotu powietrz (filtr powietrz) Otwór zbezpieczjący jest zgodny z Microsver Security System firmy Kensington. s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.108 Otwierj podczs wyminy filtr powietrz lub obsługiwni dźwigni ostrości. Powietrze jest przezeń wciągne, by chłodzić projektor od środk. s "Czyszczenie filtr powietrz" str.171 s "Wymin filtr powietrz" str.178

13 Nzwy Części i Funkcje 13 Nzw Funkcj J Dźwigni ostrości Regulcj ostrości obrzu. Otwórz pokrywę filtr powietrz, by przeprowdzić dziłnie. Interfejs Pod pokrywą przewodów znjdują się nstępujące porty. A Nzw Obszr instlcji modułu bezprzewodowej sieci LAN Funkcj Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN. s "Instlcj opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN" str.41 B Gnizdo Audio1 Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd Computer1. C Gnizdo Computer1 Stnowi wejście dl sygnłu wideo z komputer i komponentowego sygnłu wideo z innych źródeł. D Gnizdo Audio2 Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd Computer2. Przesył dźwięk z innych urządzeń podczs projekcji obrzów z urządzeni podłączonego do portu USB-A.

14 Nzwy Części i Funkcje 14 Nzw Funkcj E Port USB-B Łączy projektor z komputerem z pomocą dołączonego lub dostępnego w hndlu kbl USB, nstępnie wyświetl obrzy n komputerze. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.48 Służy do połączeni projektor z komputerem z pomocą dołączonego lub dostępnego w hndlu kbl USB w celu korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 Połączenie projektor z komputerem z pomocą dostrczonego kbl USB w celu używni piór interktywnego jko myszy (wyłącznie EB-585Wi/ EB-575Wi). s "Sterownie funkcjmi komputer z ekrnu projekcji (Tryb interktywny komputer)" str.69 F Gnizdo LAN Służy do podłączeni urządzeni do sieci z pomocą kbl LAN. G Monitor Out/ Computer2 Po ustwieniu Port wyj. monitor n Wyj. monitor w menu Konfigurcj, nlogowe sygnły wejści RGB z gnizd Computer1 są wyprowdzne do zewnętrznego monitor. Nie możn wyprowdzić sygnłów wejściowych z innych gnizd lub z sygnłów wideo komponentowego. Po ustwieniu Port wyj. monitor n Komputer2 w menu Konfigurcj, n wejście przesyłne będą sygnły obrzu z komputer orz sygnły component video z innych źródeł. H Gnizdo HDMI2 Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. I Gnizdo S-Video Dl sygnłów S-video ze źródeł wideo. J Nzw Gnizdo wejści HDMI1/MHL Funkcj Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. Sygnły wejściowe ze smrtfonów i tbletów z obsługą MHLg (Mobile High-definition Link). K Gnizdo Audio Umożliwi podłączenie dźwięku ze sprzętu podłączonego do gnizd S-Video lub Video. L Gnizdo Video Dl cłkowitego sygnłu wizyjnego ze źródeł wideo. M N Gnizdo SYNC IN/OUT (tylko EB-585Wi/ EB-575Wi) Gnizdo wejściowe przewodu zsiljącego Podczs używni funkcji interktywnych w tym smym pomieszczeniu, gdzie znjduje się wiele wersji tego smego projektor, nleży podłączyć do projektorów opcjonlny zestw kbl zdlnego sterowni (ELPKC28). Po podłączeniu zestwu kbl, pióro interktywne będzie dziłć płynnie. s "Podłącznie wielu projektorów (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.42 Służy do podłączeni przewodu zsiljącego do projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 O Port USB-A Podłączenie urządzeni pmięci USB lub prtu cyfrowego i wyświetlnie obrzów w PC Free. s "Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free)" str.92 Umożliwi podłączenie opcjonlnej Kmer do dokumentów. P Gnizdo RS-232C Aby ndzorowć projektor z komputer, połącz to gnizdo z komputerem z pomocą kbl RS-232C. To gnizdo służy do sterowni i nie powinno być używne w normlnych okolicznościch. s "Poleceni ESC/VP21" str.113 Q Gnizdo Audio Out Wysył dźwięk z ktulnie wyświetlnego obrzu lub gnizd mikrofonu do głośnik zewnętrznego.

15 Nzwy Części i Funkcje 15 Nzw Funkcj R Gnizdo Mic Umożliwi podłączenie dźwięku z mikrofonu. s "Podłącznie mikrofonu" str.37 Spód B C D Nzw Punkt instlcji linki zbezpieczjącej Punkty montżowe tylnej nóżki (dw punkty) Punkty montżowe wspornik ściennego (cztery punkty) Funkcj Przeprowdź tędy dostępną w sprzedży blokdę linkową i zblokuj ją. Nie nleży przez to miejsce przekłdć linek zbezpieczeni przed updkiem, podczs montżu projektor n ścinie lub zwieszeni n suficie. s "Instlcj kbl zbezpieczjącego" str.108 Przymocuj nóżki, jeżeli korzystsz z projektor postwionego n tkiej powierzchni, jk np. biurko. (tylko modele wyposżone w nóżki). s "Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)" str.15 Podczs montżu n ścinie nleży zmocowć dostrczoną lub opcjonlną płytkę ustljącą. s Przewodnik instlcji s "Akcesori Opcjonlne" str.183 E Czujnik podświetleni Wykrywnie jsności otoczeni i utomtyczn regulcj jsności ekrnu. Ustw opcję Kontrol jsności n Autom. w menu Konfigurcj. s ECO - Kontrol jsności str.142 F Punkt montżowy przedniej nóżki Zmocuj nóżkę wrz z przekłdką dystnsową, jeżeli korzystsz z projektor postwionego n tkiej powierzchni, jk np. biurko (tylko modele wyposżone w nóżki). s "Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki)" str.15 A Nzw Punkty montżowe wspornik sufitowego (pięć punktów) Funkcj Jeżeli projektor m zostć zwieszony pod sufitem zmocuj w tym miejscu opcjonlny Wspornik sufitowy. s "Instlcj projektor" str.26 s "Akcesori Opcjonlne" str.183 Zkłdnie nóżek (tylko modele wyposżone w nóżki) Wsunąć nóżki do punktów montżowych nóżek.

16 Nzwy Części i Funkcje 16 Pnel sterowni A B Wsunąć nóżkę z przekłdką dystnsową do punktu montżowego przedniej nóżki. Wsunąć tylne nóżki (x2) do punktów montżowych nóżek. Nzw Funkcj A Wskźniki Wskzują stn projektor, wykorzystując kolor orz podświetlenie lub mignie. s "Odczytywnie Stnu Wskźników" str.148 B C Przycisk [Source Serch] Przycisk [Enter] [ ] Przełącz n obrz z gnizd wejściowego, do którego doprowdzne są sygnły wideo. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.46 Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer1 lub Computer2, możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj.

17 Nzwy Części i Funkcje 17 Nzw Funkcj D Przycisk [w][v] Wykonywnie korekcji geometrii obrzu. s "Geometri Poziom/Pionow" str.52 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 s "Korzystnie z Pomocy" str.147 E Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.147 F Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 G Przyciski [Tele]/[Wide] Dostosuj rozmir ekrnu projektor. Nciśnij przycisk [Tele], by zmniejszyć rozmir ekrnu projektor lub nciśnij przycisk [Wide], by zwiększyć rozmir projektor. Umożliwi korektę odksztłceń w kierunku poziomym po wyświetleniu ekrnu Geometri obrzu. s "Geometri Poziom/Pionow" str.52 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 s "Korzystnie z Pomocy" str.147 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 I Przycisk [Power] [t] Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 Pilot

18 Nzwy Części i Funkcje 18 A Nzw Przycisk [Power] [t] Funkcj Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Przygotownie do projekcji" str.45 B Przycisk [Computer] Kżde nciśnięcie przycisku powoduje zminę obrzu z gnizd Computer1 n gnizdo Computer2. C Przycisk [Video] Kżde nciśnięcie przycisku, powoduje przełączenie obrzu z gnizd S-Video, Video, HDMI1/MHL i HDMI2. D Przyciski numeryczne Wprowdź hsło. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.105 Umożliwi wprowdzenie liczb do ustwień opcji Sieć w menu Konfigurcji. E Przycisk [Auto] W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer1 lub Computer2, możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. F Przycisk [Aspect] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb ksztłtu obrzu. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.61 G Przycisk [Num] Przytrzymj ten przycisk i nciskjąc przyciski numeryczne, by wprowdzć hsło i liczby. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.105 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Nzw I Przycisk [ ][ ][ ] J [ ] Przycisk [Enter] [ ] Funkcj Gdy wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Podczs wyświetlni w PC Free, nciśniecie tych przycisków umożliwi przejście do poprzedniego/ nstępnego obrzu, obrót obrzu, itp. s "Projekcj obrzów zpisnych w urządzeniu pmięci USB (PC Free)" str.92 Gdy włączon jest funkcj Mysz bezprze., przechylenie tego przycisku w dnym kierunku przesunie wskźnik w tym kierunku. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 K Przycisk [User] Wybór często używnych pozycji z menu Konfigurcj i przypisnie ich do tego przycisku. Nciśnięcie przycisku [User] spowoduje wyświetlenie ekrnu wyboru lub regulcji wybrnego elementu menu i umożliwi szybkie wprowdznie lub regulcję ustwień. s "Menu Ustwieni" str.128 Domyślnie jest przypisn nstępując pozycj. Dl EB-585Wi/EB-575Wi: Autoklibrcj Dl EB-585W/EB-580/EB-575W/EB-570: Zużycie energii

19 Nzwy Części i Funkcje 19 L M Nzw Przyciski [Pge] [[][]] Przyciski [E-Zoom] [z][x] Funkcj Zmieni strony w plikch tkich jk PowerPoint w przypdku korzystni z nstępujących metod projekcji. W przypdku korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 W przypdku korzystni z USB Disply s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.48 W przypdku podłączni do sieci Podczs wyświetlni obrzów z pomocą PC Free, nciśnięcie tych przycisków wyświetl poprzedni lub nstępny plik obrzu. Powiększnie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości projekcji. s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.99 N Przycisk [A/V Mute] Włącz i wyłącz dźwięk i wideo. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.97 Możesz zmienić to ustwienie w trybie Projekcj w poniżej opisny sposób, wciskjąc przycisk n pilocie przez około pięciu sekund. PrzódWPrzód/Do góry nogmi TyłWTył/Do góry nogmi O Koluszko mocowni psk Umożliwi zmocownie dostępnego w hndlu psk do pilot. P Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.147 Q Przycisk [Freeze] Powoduje ztrzymnie lub wznowienie odtwrzni obrzu. s "Ztrzymnie obrzu (Zmrożenie)" str.98 R Nzw Przyciski [Volume] [][b] Funkcj [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.60 S Przycisk [Pointer] Wyświetl n ekrnie wskźnik. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.98 T Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Korzystnie z Menu Konfigurcj" str.121 Pełni funkcję prwego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.100 U Przycisk [Pen Mode] Zmin między używniem komputer lub rysowniem podczs używni piór interktywnego. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 V Przycisk [Color Mode] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb koloru. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Tryb koloru)" str.60 W Przycisk [MHL Menu] Wyświetlnie menu ustwień dl urządzeni podłączonego do gnizd MHL projektor. X Przycisk [LAN] Przełącz n obrz urządzeni podłączonego przez sieć. Y Przycisk [USB] Po kżdym nciśnięciu przycisku będą wyświetlne nstępujące obrzy: USB Disply Obrzy z urządzeni podłączonego do portu USB-A Z Przycisk [Source Serch] Przełącz n obrz z gnizd wejściowego, do którego doprowdzne są sygnły wideo. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.46

20 Nzwy Części i Funkcje 20 Nzw Funkcj Wymin bterii pilot Obszr wysyłni podczerwieni pilot Wysył sygnły zdlnego sterowni. Jeśli pilot dził z opóźnieniem lub przestł dziłć po długim okresie używni, bterię mogą być zużyte. Nleży wymienić bterie. Przygotuj dwie mngnowe lub lkliczne bterie AA. Nie możn używć bterii innych niż mngnowe lub lkliczne bterie AA. Uwg Przed wyminą bterii koniecznie zpoznj się z niniejszym podręcznikiem. s Instrukcje dotyczące bezpieczeństw Zdejmij pokrywę komory bterii. Wciskjąc zpdkę pokrywy komory bterii, podnieś pokrywę do góry. b Wymień strą bterię n nową. Wsuń bterie stroną z biegunem ujemnym.

21 Nzwy Części i Funkcje 21 Zsięg dziłni pilot Przestrog Sprwdź rozmieszczenie oznczeń (+) i (-) wewnątrz komory bterii, by poprwnie złożyć bterię. Jeśli bterie nie są używne prwidłowo, mogą wybuchnąć lub wycieknąć, co może być przyczyną pożru, obrżeń cił lub uszkodzeni produktu. c Złóż ponownie pokrywę komory bterii. Wciśnij pokrywę komory bterii, ż ztrzśnie się w odpowiedniej pozycji. Pióro interktywne (wyłącznie EB-585Wi/ EB-575Wi) Dostępne są dw typy piór interktywnych o różnych kolorch dolnych części. Nie możn jednocześnie używć piór interktywnych z dolnymi częścimi w tym smym kolorze. s "Akcesori Opcjonlne" str.183

22 Nzwy Części i Funkcje 22 Nzw Funkcj C Przycisk Włącz pióro interktywne. Po włączeniu, pióro interktywne zczyn dziłć po około jednej sekundzie. Podczs rysowni nciśnij przycisk, by przełączyć funkcję końcówki między piórem gumką. Podczs używni piór jko myszy, nciśnij przycisk, by wykonć opercję kliknięci prwym przyciskiem. D Ucho n opcjonlny psek lub linkę Umożliwi zmocownie dostępnego w hndlu psk. E Pokryw bterii Otwierj tę pokrywę podczs wyminy bterii. s "Wymin bterii piór interktywnego" str.22 Nzw Funkcj A Końcówk piór Włącz pióro interktywne. Po włączeniu, pióro interktywne zczyn dziłć po około jednej sekundzie. Przytrzymj pióro blisko wyświetlnego ekrnu i nciśnij, by użyć. s "Korzystnie z funkcji interktywnych (wyłącznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 s "Akcesori Opcjonlne" str.183 B Kontrolk bterii Nciśnij przycisk z boku piór, by pokzć pozostłe nłdownie bterii. Gdy bteri jest nłdown, kontrolk świeci zielonym świtłem, ż do zwolnieni przycisku. Gdy bteri jest słbo nłdown, kontrolk mig zielonym świtłem, ż do zwolnieni przycisku. Nie pli się, jeżeli bteri jest wyczerpn. Wymień bterię. s "Wymin bterii piór interktywnego" str.22 Pióro interktywne wyłącz się utomtycznie, po 20 minutch brku ktywności. W celu ponownego użyci piór, stuknij końcówką piór lub nciśnij przycisk z boku, by włączyć zsilnie. Wymin bterii piór interktywnego Po nciśnięciu przycisku, świeci lub mig kontrolk bterii piór interktywnego. Nie pli się ni nie mig, jeżeli bteri jest wyczerpn. Jeśli kontrolk nie świeci lub nie mig, wymień bterię. Wybierz jeden z nstępujących typów bterii. Nie możn używć innych bterii dołdowywnych. Bteri mngnow AA Alkliczn bteri mngnow AA eneloop * (HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC) * eneloop to zstrzeżony znk towrowy Pnsonic Group.

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 6 Podłączenie do źródł Composite Video... 27 Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB... 28 Ogóln prezentcj projektor 7 Projekcj z urządzeni

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Wprowdzenie do progrmu EsyMP Multi PC Projection Włściwości projekcyjne progrmu EsyMP Multi PC Projection... 5 Podłącznie do różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne Podstwy Techniki Cyfrowej Ukłdy komutcyjne Ukłdy kombincyjne, umożliwijące przełącznie (komutcję) sygnłów cyfrowych, nzyw się ukłdmi ukłdmi komutcyjnymi. Do podstwowych ukłdów komutcyjnych zlicz się multipleksery

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

AMAX 2100 / 3000 / 4000

AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 / 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2-EN / ICP-AMAX-P3-EN pl Instrukcj instlcji AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Grphics 6 2 Stndrdy bezpieczeństw 8 3 Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 03.09.2014r. Do: wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy usługi dostawy sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Monitor dotykowy Fitouch serii P FIT-TCI42P-E FIT-TCI55P-E FIT-TCI55P-C FIT-TCI60P-C FIT-TCI65P-E FIT-TCI65P-C Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55 PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 3000:1 Jasność 1 1 3100 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 2480 w trybie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312643 LP2GO Strona 1 z 5 PREWODNIK QUICKSTART Upewnij się, że pudełko zawiera następujące elementy: Przewodnik Quick Start Instrukcje bezpieczeństwa i książeczka gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim

Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim Green Slim ulepszony design - wielkość obudowy bez zmian - jaśniejszy frontowy panel - powiększone logo Casio Standard ulepszony design - wielkość obudowy bez

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1.

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1. PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność 1 1 4000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 3000 w trybie

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

1 z :30

1 z :30 1 z 5 2017-01-20 08:30 PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 6000:1 Jasność 1 1 3600 ANSI lumenów (ok. 80% w trybie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ:

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ: Jak oglądać treści 3D w projektorze BenQ: Projektor BenQ obsługuje odtwarzanie treści trójwymiarowych (3D) przeniesionych przez interfejs D-Sub, Component, HDMI, Video i S-Video. Do odtwarzania treści

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji

Podręcznik szybkiej instalacji Podręcznik szybkiej instalacji (Model: WiPG-1000) Poznań 2014 1. Zawartość opakowania Urządzenie wepresent WiPG-1000 USB Token Zasilacz (DC +5V, 2.5A) 2x antena WiFi Podręcznik szybkiej instalacji Karta

Bardziej szczegółowo