Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik

2 Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni. Przewodnik ten nleży przechowywć w miejscu użytkowni urządzeni, by móc skorzystć z niego w przyszłości. Ostrzeżenie Przestrog Symbol ten wskzuje n informcje, których zignorownie może doprowdzić do powstni obrżeń cił, nwet śmierci w związku z niewłściwą obsługą. Symbol ten wskzuje n informcje, których zignorownie może doprowdzić do obrżeń cił lub innych szkód związnych z niewłściwą obsługą. Wymgni dotyczące wrunków użytkowni Ostrzeżenie Nie nleży pozostwić kmery do dokumentów lub pilot zdlnego sterowni z bterimi we wnętrzu smochodu o zmkniętych oknch orz w innych miejscch nrżonych n bezpośrednie oddziływnie promieni słonecznych lub wysoką temperturę. W tkich wrunkch może nstąpić uszkodzenie termiczne urządzeni lub pożr orz wri urządzeni. Nie nleży używć ni umieszczć kmery do dokumentów n dłuższy czs n zewnątrz orz w miejscch, w których będzie on nrżon n dziłnie deszczu, wody lub ndmiernej wilgotności. Może dojść do pożru lub porżeni prądem. Nie nleży używć urządzeni w miejscch, w których będzie ono wystwione n dziłnie dymu ppierosowego, tłustych oprów, wilgoci lub pry (np. w kuchnich czy w pobliżu nwilżczy) orz w brdzo wilgotnych i zpylonych pomieszczenich. Może to niekorzystnie wpłynąć n jkość obrzu. Przestrog Nie nleży umieszczć urządzeni w pobliżu linii wysokiego npięci orz źródeł pol mgnetycznego. Może to spowodowć nieprwidłowe dziłnie urządzeni. Urządzenie nleży używć w odpowiednich wrunkch. s str.64 Nie nleży ustwić ni przechowywć urządzeni w miejscu dostępnym dl dzieci. Urządzenie może spść lub przewrócić się, powodując obrżeni. Nie nleży umieszczć kmery do dokumentów w miejscch, w których będzie ob nrżon n wibrcje lub wstrząsy.

3 Porżenie prądem elektrycznym Ostrzeżenie Nigdy nie nleży otwierć elementów obudowy kmery do dokumentów w sposób inny niż opisny w Przewodnik użytkownik. Nie nleży rozmontowywć ni modyfikowć kmery do dokumentów. Wszelkie nprwy nleży powierzć wykwlifikownemu personelowi serwisu. W nstępujących sytucjch nleży odłączyć kmerę do dokumentów z gnizdk i oddć ją do nprwy: Z urządzeni wydobyw się dym, dziwny zpch lub dźwięk. Do wnętrz urządzeni dostł się ciecz lub ciło obce. Urządzenie updło lub obudow zostł uszkodzon. Dlsze użytkownie urządzeni w powyższych sytucjch grozi pożrem lub porżeniem prądem. Nleży używć wyłącznie zsilcz sieciowego orz przewodu zsiljącego, które zostły dostrczone z urządzeniem. Używnie niewłściwego zsilcz grozi uszkodzeniem, przegrzniem urządzeni, pożrem lub porżeniem prądem. Nleży używć zsilcz sieciowego o odpowiednim npięciu, wskznym w niniejszym przewodniku. Użycie innego źródł energii grozi pożrem lub porżeniem prądem. W przypdku uszkodzeni zsilcz sieciowego, przewodu zsiljącego lub kmery do dokumentów nleży wyłączyć zsilnie, odłączyć zsilcz z gnizd elektrycznego i skontktowć się z loklnym dystrybutorem. Używnie uszkodzonego urządzeni grozi pożrem lub porżeniem prądem. Nie nleży dotykć urządzeni, zsilcz sieciowego ni wtyczki mokrymi rękmi, poniewż grozi to porżeniem prądem. Nie wolno ciągnąć przewodu zsiljącego zbyt mocno ni stwić n nim ciężkich przedmiotów. W przypdku uszkodzeni zsilcz sieciowego, przewodu zsiljącego lub kmery do dokumentów nleży wyłączyć zsilnie, odłączyć zsilcz z gnizd elektrycznego i skontktowć się z loklnym dystrybutorem. Używnie uszkodzonego urządzeni grozi pożrem lub porżeniem prądem. Przestrog Po zkończeniu prcy nleży wyłączyć kmerę do dokumentów i odłączyć ją od źródł zsilni. Przed przemieszczeniem urządzeni nleży upewnić się, że wyłączono zsilnie, odłączono wtyczkę od sieci, wszystkie przewody rozłączono. Ochron oczu Ostrzeżenie Po włączeniu lmpki diodowej nie nleży ptrzeć w soczewkę kmery. Jskrwe świtło może uszkodzić wzrok.

4 Zbezpieczenie kmery do dokumentów Ostrzeżenie Stosownie środków klejących do przymocowni śrubek lub używnie smrów i olejów n powierzchni kmery do dokumentów grozi zniszczeniem obudowy. Może to być przyczyną powżnych obrżeń cił. Nie nleży używć środków klejących, by zpobiec poluzowywniu się śrubek. Nie nleży też używć olejów i smrów. Przestrog Nie nleży stwić urządzeni n niestbilnej powierzchni, np. ukośnej czy ruchomej. Kmer do dokumentów może spść lub przewrócić się, powodując obrżeni cił. Nleży upewnić się, że stół, wózek lub sttyw, n którym znjduje się urządzenie, jest stbilny i nie przewróci się. W przypdku korzystni z punktów mocowni znjdujących się pod kmerą do dokumentów w celu przytwierdzeni jej do stołu, wózk lub sttywu nleży solidnie przykręcić śruby, le nie nleży ich dokręcć zbyt mocno. Nie nleży używć środków klejących. Czyszczenie i płyny Ostrzeżenie Urządzenie nleży czyścić suchą szmtką (w przypdku uporczywych plm szmtk może być mokr, le dobrze odciśnięt). Nie nleży używć płynnych środków czyszczących, środków czyszczących w erozolu ni rozpuszczlników, tkich jk lkohol, rozcieńczlnik czy benzyn. Nie nleży stwić n urządzeniu ni w jego pobliżu żdnych nczyń z cieczą. Nleży zpobiegć dostniu się jkiejkolwiek cieczy lub pyłu wodnego do wnętrz kmery do dokumentów. Dostnie się cieczy do wnętrz kmery grozi wrią urządzeni, pożrem lub porżeniem prądem. W przypdku dostni się cieczy do wnętrz urządzeni nleży wyłączyć zsilnie, odłączyć zsilcz z gnizd elektrycznego i skontktowć się z loklnym dystrybutorem. Używnie uszkodzonego urządzeni grozi pożrem lub porżeniem prądem. Nie nleży wsuwć przedmiotów metlowych lub łtwoplnych ni innych cił obcych do otworów wentylcyjnych lub innych kmery do dokumentów. Nie nleży również pozostwić tkich przedmiotów w pobliżu otworów. Nieprzestrzegnie tego zleceni grozi pożrem, porżeniem prądem i oprzenimi. Przestrog Przed przystąpieniem do czyszczeni kmery do dokumentów nleży odłączyć ją z gnizdk, by uniknąć porżeni prądem.

5 Ogólne zleceni dotyczące użytkowni Przestrog Nie nleży stosowć ndmiernej siły podczs regulcji urządzeni. Urządzenie może zostć uszkodzone, co z kolei może spowodowć obrżeni cił użytkownik. Nie nleży umieszczć ciężkich przedmiotów n kmerze do dokumentów, poniewż grozi to jej uszkodzeniem. Nie nleży nciskć n złożone rmię kmery ni odciągć je do tyłu, poniewż może ono ulec uszkodzeniu. Informcje dotyczące bezpieczeństw związne z bterią pilot zdlnego sterowni Ostrzeżenie Korzystnie z bterii w nieprwidłowy sposób może spowodowć jej pęknięcie i wyciek płynu, co grozi pożrem, uszkodzeniem cił użytkownik lub korozją pilot zdlnego sterowni. Jeżeli płyn z bterii dostnie się do oczu, nie nleży ich trzeć. Nleży ntychmist strnnie przemyć oczy czystą wodą i skontktowć się z lekrzem. Jeżeli płyn dostnie się do ust, nleży ntychmist przepłukć je dużą ilością wody i skontktowć się z lekrzem. Jeżeli płyn z bterii wejdzie w kontkt ze skórą lub odzieżą, nleży zmyć go wodą, by zpobiec ewentulnym uszkodzeniom skóry. Bterie nleży przechowywć w miejscu niedostępnym dl dzieci. Bterie stwrzją zgrożenie uduszeni się i są brdzo niebezpieczne w przypdku połknięci. Nleży wkłdć bterie zgodnie z oznczeniem biegunów (+ i -). Nieprzestrzegnie tego zleceni może spowodowć wyciek, przegrznie lub wybuch. Nie nleży stosowć nowej bterii rzem ze strą ni różnych rodzjów bterii jednocześnie. Nieprzestrzegnie tego zleceni może spowodowć wyciek, przegrznie lub wybuch. Jeżeli kmer do dokumentów nie będzie używn przez dłuższy czs, nleży wyjąć z niej bterie. Rozłdowną bterię nleży ntychmist wyjąć z urządzeni. Pozostwienie rozłdownej bterii we wnętrzu urządzeni przez dłuższy czs może być przyczyną wycieku, przegrzni, wybuchu lub uszkodzeni urządzeni z powodu gzu wydzielnego przez bterię.

6 Spis treści 6 Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni... 2 Wprowdzenie Cechy produktu... 9 List elementów skłdowych...9 Części kmery do dokumentów Gór (pnel sterowni)/bok/tył...10 Głowic Kmery...11 Podstw Przyciski pilot zdlnego sterowni Pilot zdlnego sterowni...13 Przechowywnie urządzeni Zbezpieczenie kmery do dokumentów Podstwowe ustwieni i użytkownie Podłącznie i włącznie urządzeni Podłącznie do projektor Podłącznie do komputer Podłącznie w celu korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów Podłącznie bez zmiru korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów...21 Wyświetlnie dokumentów i innych mteriłów Ztrzymnie obrzu...23 Wyświetlnie zbliżeni młych obiektów...23 Wyświetlnie obrzu n żywo lub obrzu z tblicy Przechodzenie między obrzmi z komputer obrzmi n żywo Regulcj obrzu i efekty Korzystnie z menu ekrnowego Regulcj obrzu Wyświetlnie obrzu n podzielonym ekrnie Wprowdznie innych ustwień Zpisywnie obrzów i wyświetlnie pokzu sljdów Zpisywnie obrzów w wewnętrznej pmięci urządzeni Przesyłnie obrzów do krty pmięci Przeglądnie obrzów i zrządznie plikmi z komputer Wyświetlnie pokzu sljdów Używnie dołączonego oprogrmowni Instlcj oprogrmowni Deinstlcj oprogrmowni Windows...40 Mcintosh...40

7 Spis treści 7 Uruchminie oprogrmowni Dodwnie komentrzy do obrzów Przechwytywnie obrzów Tworzenie filmów pokltkowych Ngrywnie filmów Komptybilne formty plików...45 Edycj zpisnych plików Pilot zdlnego sterowni...64 Wymiry...64 Elektryczne Zsilcz sieciowy Wrunki korzystni i przechowywni Wymgni systemowe...64 Prw utorskie i znki towrowe Odpowiedzilne korzystnie z mteriłów chronionych prwem utorskim Znki hndlowe...65 Zrządznie zpisnymi plikmi Przesyłnie i udostępninie filmów wideo Rozwiązywnie problemów Problemy i rozwiązni Problemy z dziłniem...50 Problemy z jkością obrzu...50 Problemy z krtą SD Problemy z podłączeniem komputer przenośnego...51 Problemy z korzystniem z dołączonego oprogrmowni...51 Korzystnie z pomocy Europe...53 Afric Middle Est...58 North nd Centrl Americ...58 South Americ...59 Asi nd Oceni Uwgi Dne techniczne Ogólne...64

8 Wprowdzenie Kmer do dokumentów Epson ELPDC11 pozwl n przechwytywnie i wyświetlnie stron książek i innych dokumentów, nwet obiektów trójwymirowych. Dzięki dołączonemu oprogrmowniu możn przechwytywć obrzy i dźwięki n żywo, tworzyć zdjęci pokltkowe i dodwć komentrze do zdjęć wykonnych kmerą.

9 Cechy produktu 9 Uniwersln instlcj Kmerę do dokumentów możn podłączyć do projektor z pomocą stndrdowego przewodu VGA lub kompozytowego przewodu wideo, lub też do innego urządzeni wideo, tkiego jk monitor zewnętrzny. Przechwytywnie obrzów nieruchomych Obrzy nieruchome możn przechwytywć i zpisywć w wewnętrznej pmięci urządzeni o pojemności 1 GB, n krcie SD lub n komputerze podłączonym do urządzeni. Nstępnie możn odtwrzć obrzy jko pokz sljdów. Dźwięki i filmy n żywo Urządzenie pozwl n przechwytywnie płynnych filmów FMV o prędkości do 30 kltek n sekundę (w tym n przechwytywnie dźwięku z pomocą wbudownego mikrofonu) podczs korzystni z kmery do dokumentów wrz z komputerem i dołączonym oprogrmowniem. Z pomocą oprogrmowni możn też edytowć i odtwrzć filmy. Wysok jkość obrzu i wydjność Mtryc o rozdzielczości 5 megpikseli, 10x cyfrowy zoom (bezstrtny do 2x) orz obszr przechwytywni obrzu o wymirch 29,7 x 42 cm pozwlją n wyświetlnie do dwóch przyległych stron z zchowniem szczegółów w utomtycznie dobiernym stndrdzie SXGA/WXGA/ XGA w celu ułtwieni konfigurowni. List elementów skłdowych Pilot zdlnego sterowni z dwiem bterimi typu AA Przewód zsiljący i zsilcz Przewód VGA Przewód USB Płyt CD z oprogrmowniem Płyt CD z podręcznikiem użytkownik Przewodnik szybkiego strtu Przejściówk do mikroskopu

10 Części kmery do dokumentów 10 Gór (pnel sterowni)/bok/tył D Nzw Przycisk [Source] [ ] [ ] Funkcj [ ] Wyświetl obrzy z urządzeni. [ ] Wyświetl obrzy z komputer. E Przyciski [ ] [ ] [ ] [ ] Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu, nciśnięcie tych przycisków pozwl n wybór opcji menu lub ustwienie wrtości. Przycisk [ ] [ ] Pozwl n ustwienie jsności obrzu. Nzw Funkcj A Głowic kmery Głowicę kmery możn obrócić o ±90, by wyświetlić obrz dokumentu n ścinie. B Zdlny odbiornik Odbier sygnły wysyłne z pilot zdlnego sterowni. C Przycisk [t] Włącz lub wyłącz zsilnie kmery. F Przycisk [Enter] Przycisk [Zoom] [z] [x] Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu, nciśnięcie tego przycisku potwierdz wybór zznczonej opcji. Pozwl n powiększenie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości obszru wyświetlni. G Przycisk [Focus] Przycisk [Focus] służy do utomtycznego ustwini ostrości obrzu. Urządzenie nie może ustwić ostrości dl przedmiotów znjdujących się w odległości poniżej 10 cm od soczewki kmery. H Przycisk [ ] Nciśnięcie i zwolnienie tego przycisku spowoduje ztrzymnie obrzu. Nciśnięcie i przytrzymnie tego przycisku spowoduje zpisnie obrzu n krcie SD lub w wewnętrznej pmięci urządzeni. I Szczelin zbezpieczjąc Szczelin zbezpieczjąc jest komptybiln z systemem zbezpieczeń MicroSver oprcownym w firmie Kensington. s str.16 J Przycisk [ ] Rozpoczyn i kończy ngrywnie filmu z pomocą dołączonego oprogrmowni. K Przycisk [Esc] Przeryw wykonywne dziłnie. Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu, nciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego poziomu menu. L Przycisk [Menu] Otwier i zmyk menu. M Gnizdo zsilcz Łączy dostrczony przewód zsiljący i zsilcz. sieciowego

11 Części kmery do dokumentów 11 Nzw Funkcj N Port USB (typ B) Łączy urządzenie z komputerem z pomocą dostrczonego kbl USB podczs używni dostrczonego oprogrmowni. O Gnizdo Computer In Odbier sygnły obrzu z komputer. P Gnizdo Composite Wysył kompozytowe sygnły wideo do projektor lub monitor zewnętrznego. Q Gnizdo Disply Out Wysył sygnły obrzu do projektor. R Psek zbezpieczjący Pozwl podłączyć dostępny n rynku przewód zbezpieczjący w celu przymocowni kmery do dokumentów. s str.16 S Gnizdo krt SD Pozwl zpisywć obrzy n krcie SD i wyświetlć obrzy n niej zpisne. s str.34 Głowic Kmery Nzw Funkcj A Mikrofon Przechwytuje dźwięk podczs ngrywni filmu. B Przełącznik lmpy [ ] Włącz lub wyłącz lmpkę diodową. C Pokrętło obrotu obrzu Pozwl n obrócenie wyświetlnego obrzu o ±90. D Lmpk diodow Nleży ją włączyć, jeśli n dokument nie pd wystrczjąco dużo świtł. E Soczewk kmery Przechwytuje obrz.

12 Części kmery do dokumentów 12 Nzw Funkcj F Rmię kmery Rozłożenie lub złożenie rmieni kmery pozwl n ustwienie wysokości głowicy kmery. Podstw Nzw Funkcj A Punkty mocowni Urządzenie możn przymocowć do stołu, wózk lub stojk z pomocą ogólnie dostępnych śrub M4. s str.16 B Psek zbezpieczjący Pozwl podłączyć dostępny n rynku przewód zbezpieczjący w celu przymocowni kmery do dokumentów. s str.16

13 Przyciski pilot zdlnego sterowni 13 Pilot zdlnego sterowni Nzw Funkcj A Przycisk [t] Włącz i wyłącz projektor Epson, jeżeli jest on używny. Nie możn sterowć urządzeniem z pomocą tego przycisku. B Przycisk [t] Włącz lub wyłącz urządzenie. Nie możn sterowć projektorem z pomocą tego przycisku. C Przycisk [Focus] Przycisk [Focus] służy do utomtycznego ustwini ostrości obrzu. Urządzenie nie może ustwić ostrości dl przedmiotów znjdujących się w odległości poniżej 10 cm od soczewki kmery. D Przycisk [Freeze] Ztrzymuje obecny obrz; ponowne nciśnięcie przycisku zwlni obrz. E Przycisk [Menu] Wyświetl i zmyk menu. F Przyciski [ ] [ ] [ ] [ ] Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu lub okno pomocy, nciśnięcie tych przycisków pozwl n wybór opcji menu lub ustwinie wrtości. G Przycisk [Enter] Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu, nciśnięcie tego przycisku potwierdz wybór zznczonej opcji. H Przycisk [Esc] Przeryw wykonywne dziłnie. Gdy n ekrnie wyświetlne jest menu, nciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego poziomu menu. I J K L Przycisk [Snpshot] [ ] Przycisk [Record] [ ] Przycisk [Zoom] [z] [x] Przycisk [Brightness] [ ] [ ] Przechwycenie obrzów. Rozpoczyn i kończy ngrywnie filmu z pomocą dołączonego oprogrmowni. Pozwl n powiększenie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości obszru wyświetlni. Pozwl n ustwienie jsności obrzu.

14 Przyciski pilot zdlnego sterowni 14 M Nzw Przycisk [Source] [ ] [ ] Funkcj [ ] Wyświetl obrzy z komputer. [ ] Wyświetl obrzy z urządzeni. N Przycisk [A/V Mute] Włącz lub wyłącz obrz i dźwięk, gdy urządzenie jest podłączone do projektor Epson. O Przycisk [Source Serch] Po podłączeniu urządzeni do projektor Epson zmieni źródło sygnłu podłączone do projektor. P Znjdując się n pilocie zdlnego sterowni powierzchni emitując świtło Wysył sygnły z pilot zdlnego sterowni.

15 Przechowywnie urządzeni 15 Gdy urządzenie nie jest używne, nleży złożyć rmię kmery w sposób pokzny poniżej. Nie może być ono jednk złożone n płsko. Przestrog Nie nleży nciskć n złożone rmię kmery ni odciągć je do tyłu, poniewż może ono ulec uszkodzeniu. Uwg Po ukzniu się czrnej linii n podstwie rmieni kmery nie nleży zginć go brdziej, poniewż może ulec uszkodzeniu.

16 Zbezpieczenie kmery do dokumentów 16 Urządzenie możn zbezpieczyć, używjąc psk zbezpieczjącego w sposób pokzny poniżej lub przewodu zbezpieczjącego przed krdzieżą firmy Kensington włożonego w wejście zbezpieczjące firmy Kensington. Uwg Śruby nleży solidnie przykręcić, le nie nleży ich dokręcć zbyt mocno. Nie nleży używć środków klejących. Pondto urządzenie możn przymocowć do stołu, wózk lub sttywu w punktch mocowni pokznych poniżej. Do mocowni nleży użyć śrub M4; możn je wkręcić w obudowę urządzeni n mksymlną głębokość 9 mm. A Punkty mocowni

17 Podstwowe ustwieni i użytkownie Aby dopsowć ustwieni urządzeni w celu wyświetleni prezentcji, nleży postępowć według poniższych instrukcji.

18 Podłącznie i włącznie urządzeni 18 Podłącz zsilcz w sposób pokzny poniżej. Włóż wtyczkę zsilcz do gnizd elektrycznego. b c d Nciśnij przycisk zsilni [t], by włączyć urządzenie. Urządzenie wyświetli obrz po około 10 sekundch. Włącz projektor. Wybierz odpowiednie "źródło" (np. Computer lub Video) n projektorze, w zleżności od tego, do którego gnizd go podłączono. Nzwy źródeł mogą się różnić w różnych modelch projektorów. Po zkończeniu korzystni z urządzeni nleży dwukrotnie ncisnąć przycisk zsilni [t], by wyłączyć urządzenie, nstępnie odłączyć wszystkie przewody i złożyć rmię kmery. s str.15

19 Podłącznie do projektor 19 Kmerę do dokumentów możn podłączyć do projektor z pomocą stndrdowego przewodu VGA lub kompozytowego przewodu wideo, lub do innego urządzeni wideo, tkiego jk monitor zewnętrzny. Możn również używć kmery do dokumentów w połączeniu z komputerem. s str.20 b Podłącz urządzenie n jeden ze sposobów pokznych poniżej. Podłącznie z pomocą przewodu VGA Wybierz rodzj przewodu odpowidjącego typowi gnizd znjdującego się w projektorze lub innym sprzęcie wideo: gnizdo VGA (jk w monitorze komputerowym) Gnizdo kompozytowego przewodu wideo (żółte złącze "RCA") kbel VGA (dołączony) kompozytowy przewód wideo A Gnizdo Disply Out B Przewód VGA Podłącznie z pomocą kompozytowego przewodu wideo A Gnizdo Composite B kompozytowy przewód wideo

20 Podłącznie do komputer 20 Po podłączeniu urządzeni do komputer możn używć dołączonego oprogrmowni do przechwytywni, edytowni i odtwrzni obrzów lub filmów. s str.39 Po podłączeniu do komputer możn również wyświetlć sljdy progrmu PowerPoint lub innych progrmów. W prosty sposób w kżdej chwili możn powrócić do wyświetlni obrzu n żywo. Sposób podłączeni urządzeni do komputer zleży od wyboru oprogrmowni: W przypdku używni dołączonego oprogrmowni informcje dotyczące podłączeni urządzeni do komputer możn znleźć w części "Podłącznie w celu korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów" poniżej. Informcje dotyczące podłączeni urządzeni do komputer w przypdku, gdy użytkownik nie zinstlowł oprogrmowni lub nie zmierz go używć, znjdują się w części "Podłącznie bez zmiru korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów" str.21. Podłącznie w celu korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów Ten sposób podłączeni urządzeni pozwoli n używnie dołączonego oprogrmowni, tkże n wyświetlnie sljdów progrmu PowerPoint orz obrzów z innych progrmów zinstlownych n komputerze. Nleży upewnić się, że dołączone oprogrmownie zostło już zinstlowne n komputerze. s str.40 Podłącz urządzenie do komputer z pomocą przewodu USB w sposób pokzny n nstępnej stronie. b c A Przewód USB B Przewód VGA Podłącz komputer do projektor z pomocą przewodu VGA. Możliwe jest również podłączenie z pomocą kompozytowego przewodu wideo, le większość komputerów nie jest wyposżonych w tego typu gnizdo. Aby korzystć oprogrmowni złączonego do urządzeni, nleży postępowć zgodnie z instrukcją znjdującą się w części str.41 Jeżeli n ekrnie nie pojwi się obrz, może to oznczć, że dl trybu USB Mode ustwiono opcję Mss Storge; informcje dotyczące zmienini ustwień znjdują się n str.51. Informcje dotyczące zminy ustwień komputer przenośnego znjdują się n str.51.

21 Podłącznie do komputer 21 Podłącznie bez zmiru korzystni z oprogrmowni kmery do dokumentów Ten sposób podłączeni urządzeni pozwoli n wyświetlnie sljdów progrmu PowerPoint orz obrzów z innych progrmów zinstlownych n komputerze, le bez korzystni z dołączonego oprogrmowni. Przy tych ustwienich nie możn użyć gnizd Composite, by wyświetlć obrzy znjdujące się n komputerze. W przypdku podłączeni do komputer przenośnego, jeżeli n ekrnie nie pojwi się obrz, nleży sprwdzić ustwieni komputer. s str.51 b W przypdku korzystni z komputer stcjonrnego odłącz monitor od komputer. Z pomocą przewodu VGA połącz gnizdo n monitorze komputer z gnizdem Computer In w kmerze do dokumentów. A Gnizdo Computer In B Przewód VGA C Przewód VGA D Gnizdo Disply Out c Z pomocą drugiego przewodu VGA połącz gnizdo Disply Out urządzeni z projektorem.

22 Wyświetlnie dokumentów i innych mteriłów 22 Podnieś rmię kmery. Głowicę kmery ustw pond obszrem, który m zostć wyświetlony. c Włącz lmpę, by oświetlić dokument. W rzie potrzeby możn dostosowć jsność obrzu z pomocą przycisków [ ] i [ ] znjdujących się n kmerze orz n pilocie zdlnego sterowni. b Umieść dokument n stole pod głowicą kmery. Prowdnic z boku urządzeni pozwl szybko wyrównć krtkę ppieru o formcie A4 lub Letter. A Przełącznik lmpy B Pokrętło obrotu obrzu C Przycisk [Focus] d Przekręć pokrętło n głowicy kmery, by obrócić obrz n ekrnie. W rzie potrzeby możn odwrócić obrz, nciskjąc przycisk [Menu], nstępnie wybierjąc opcje Imge > Imge Rottion > 180 degrees.

23 Wyświetlnie dokumentów i innych mteriłów 23 e Nciśnij przycisk [Focus] n kmerze do dokumentów lub przycisk [Auto Focus] n pilocie zdlnego sterowni. Ostrość obrzu zostnie ustwion utomtycznie. Urządzenie pozwl n powiększenie cyfrowe 10x (bezstrtne do 2x). Aby zwiększyć ostrość obiektów, w przypdku których funkcj utomtycznego dostosowni ostrości nie dje zdowljących efektów, nciśnij przycisk [Menu], nstępnie wybierz opcje Imge > Focus. Używjąc przycisków [ ] orz [ ], ustw ostrość obrzu. Aby wyświetlić obiekty widzine przez mikroskop, nleży użyć dołączonej przejściówki do mikroskopu. f Aby powiększyć frgment obrzu, nciśnij przycisk [Zoom] [z] n kmerze do dokumentów lub pilocie zdlnego sterowni. Aby zmniejszyć obrz, nciśnij przycisk [Zoom] [x]. Ztrzymnie obrzu Aby ztrzymć obrz, nleży ncisnąć i zwolnić przycisk [ ]. (Nciśnięcie i przytrzymnie przycisku spowoduje zpisnie obrzu w wewnętrznej pmięci urządzeni s str.33). Po ztrzymniu obrzu dokument możn zbrć, obrz pozostnie n ekrnie. Terz możn umieścić nstępny dokument pod soczewką kmery i ponownie ncisnąć ten sm przycisk; w ten sposób prezentcję możn kontynuowć bez przerywni. Wyświetlnie zbliżeni młych obiektów Aby wyświetlić młe obiekty, nleży obniżyć rmię kmery. Soczewkę możn umieścić w odległości około 10 cm od obiektu. Aby powiększyć obrz jeszcze brdziej, nleży ncisnąć przycisk [Zoom] [z] n kmerze do dokumentów lub pilocie zdlnego sterowni. Aby zmniejszyć obrz, nleży ncisnąć przycisk [Zoom] [x]. b c A Przyciski B Obręcz przejściówki Przymocuj przejściówkę do mikroskopu do pokrętł obrotu obrzu. Nciśnij przyciski, nstępnie wciśnij przejściówkę. Głowicę urządzeni z przejściówką umieść bezpośrednio nd soczewką mikroskopu. Dopsuj przejściówkę do wielkości okulru, ustwijąc obręcz przejściówki. Możn ją rozszerzyć o około 5 mm. Nciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcje Imge > Microscope > On. Pozwoli to dostosowć jsność, kontrst i inne ustwieni obrzu do użyci w połączeniu z mikroskopem.

24 Wyświetlnie obrzu n żywo lub obrzu z tblicy 24 Urządzenie możn wykorzystć do wyświetlni wykłdu lub prezentcji z przodu pomieszczeni lub do przechwytywni obrzów z tblicy. Jeżeli kmer do dokumentów jest podłączon do komputer z pomocą przewodu USB, możn wykonć ngrnie udiowizulne prezentcji n żywo. s str.39 Ostrzeżenie Jeżeli kmer jest ustwion w kierunku osoby, nleży wyłączyć lmpę. Nleży unikć bezpośredniego ptrzeni w lmpę. Jskrwe świtło może uszkodzić wzrok. Skieruj głowicę kmery ku przodowi pomieszczeni. b c Przekręć pokrętło n głowicy kmery, by ustwić położenie obrzu n ekrnie. Nciśnij przycisk [Focus]. Ostrość obrzu zostnie ustwion utomtycznie.

25 Przechodzenie między obrzmi z komputer obrzmi n żywo 25 Po podłączeniu komputer (s str.20) możliwe jest wyświetlnie sljdów progrmu PowerPoint lub obrzów pochodzących z innych progrmów znjdujących się n komputerze. W prosty sposób możn przechodzić między obrzmi z progrmów znjdujących się n komputerze orz obrzmi przechwytywnymi n żywo przez urządzenie. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputer z pomocą przewodu USB (s str.20), możn wyświetlć przechwycone obrzy i ngrne filmy z pomocą oprogrmowni dołączonego do urządzeni lub innego wybrnego progrmu. Aby wyświetlić obrzy przechwytywne n żywo z urządzeni, nleży wybrć tryb Cpture w ustwienich oprogrmowni dołączonego do urządzeni. s str.41 Po podłączeniu do komputer z pomocą przewodu USB nie możn przełączyć się n obrz z komputer po nciśnięciu przycisku [ ]. Po podłączeniu komputer z pomocą przewodu VGA (s str.21) nleży użyć przycisków [Source], by przejść pomiędzy obrzmi pochodzącymi z komputer obrzmi przechwytywnymi n żywo z kmery. Aby wyświetlić obrz z komputer (np. prezentcję progrmu PowerPoint), nleży ncisnąć przycisk [Source] [ ] n kmerze do dokumentów lub pilocie zdlnego sterowni. Aby powrócić do obrzu przechwytywnego n żywo z kmery, nleży ncisnąć przycisk [Source] [ ].

26 Regulcj obrzu i efekty Urządzenie zpewni pełny zkres regulcji obrzu i efektów, w tym ztrzymnie obrzu, podzielenie ekrnu, wyświetlnie obrzu czrno-biłego, tkże możliwość wyświetlni filmów negtywowych w formcie True Color.

27 Korzystnie z menu ekrnowego 27 Aby rozpocząć korzystnie z menu ekrnowego, nleży ncisnąć przycisk [Menu] n kmerze do dokumentów lub pilocie zdlnego sterowni. Po nciśnięciu n ekrnie pokże się nstępujące okno: Aby poruszć się po menu i zmienić ustwieni, nleży używć przycisków [ ] [ ] [ ] [ ]. Aby wybrć ustwienie, nleży ncisnąć przycisk [Enter]. Po dostosowniu ustwień nleży przycisnąć przycisk [Menu] lub przycisk [Esc], by zmknąć menu i zpisć ustwieni. Regulcj obrzu Podstwowe opcje regulcji obrzu, tkie jk ostrość, zoom, jsność, omówiono w części "Wyświetlnie dokumentów i innych mteriłów" str.22. Nstępujące dlsze funkcje regulcji są dostępne po nciśnięciu przycisku [Menu] i otwrciu menu Imge: White Blnce Dostosowuje kolor obrzu w oprciu o oświetlenie w pomieszczeniu, w którym m miejsce prezentcj. Dostępne opcje to: Auto (utomtyczn regulcj obrzu), Fluorescent (zmniejszenie nsyceni kolorem niebieskim) orz Incndescent (zmniejszenie nsyceni kolorem żółtym). Focus Pozwl n ręczne dostosownie ostrości obrzu, jeżeli funkcj utomtycznego dostosowni ostrości obrzu nie dje zdowljących rezulttów. High Contrst Aby zwiększyć widoczność obrzu niewyrźnego lub o niskim kontrście, nleży wybrć opcję On. Color/B&W/Negtive Wyświetl obrz w kolorze lub toncji czrno-biłej. Aby wyświetlć obrz w postci negtywu w formcie True Color, nleży wybrć opcję Negtive. Imge Rottion Pozwl n obrócenie obrzu odwróconego. W tym smym celu możn użyć pokrętł obrotu obrzu n głowicy kmery. s str.22 Output Resolution Pozwl ręcznie wybierć między stndrdmi XGA, WXGA i SXGA w przypdku, gdy nie możn utomtycznie wykryć formtu projektor. Nleży użyć tej opcji, jeżeli n ekrnie znjdują się czrne psy lub obrz jest rozciągnięty. Microscope Dostosowuje jsność, kontrst i inne ustwieni obrzu do użyci w połączeniu z mikroskopem. s str.23

28 Korzystnie z menu ekrnowego 28 Reset Pozwl przywrócić ustwieni obrzu do wrtości stndrdowych (domyślnych).

29 Wyświetlnie obrzu n podzielonym ekrnie 29 Jeśli obrzy zostły zpisne w wewnętrznej pmięci urządzeni lub n krcie SD (s str.32), istnieje możliwość wyświetlni dwóch obrzów jednocześnie. Możn n przykłd wyświetlć obrz przechwytywny n żywo przez kmerę obok wybrnego obrzu pochodzącego z wewnętrznej pmięci urządzeni. Aby podzielić ekrn, nciśnij przycisk [Menu], nstępnie wybierz opcje Function > Split Screen. A Aktywny obrz b Z pomocą przycisków [ ] i [ ] wybierz źródło, z którego będzie pochodził ktywny obrz. Możn wybierć spośród nstępujących źródeł: N ekrnie pojwi się nstępujące okno ustwień z ktywnym lewym obrzem: Aby wyświetlić obrz przechwytywny n żywo przez urządzenie, nleży wybrć opcję Live Disply. Aby wyświetlić obrz przechowywny w wewnętrznej pmięci urządzeni, nleży wybrć opcję Internl Memory. Aby wyświetlić obrz znjdujący się n krcie SD (jeżeli jest on włożon), nleży wybrć opcję SD Crd. Obrzy przechowywne n krcie SD muszą być zpisne w odpowiednim formcie, by możn je było odczytć. s str.51 c Nciśnij przycisk [Enter], by potwierdzić wybór opcji.

30 Wyświetlnie obrzu n podzielonym ekrnie 30 d Po wybrniu opcji Internl Memory lub SD Crd przy wyborze źródł obrzu n ekrnie pokże się umożliwijące wybór obrzu, który m zostć wyświetlony: g h Nie możn wyświetlć obrzu przechwytywnego n żywo przez kmerę po obu stronch ekrnu. Po zkończeniu ustwini źródeł obu stron ekrnu nciśnij przycisk [ ], nstępnie przycisk [Enter]. Wybrne obrzy pojwią się obok siebie n ekrnie. Aby wyjść z trybu podzielonego ekrnu, nciśnij przycisk [Menu] lub [Esc]. A Zzncz strzłkę i nciśnij przycisk [Enter], by zobczyć więcej obrzów. e f Z pomocą przycisków [ ] [ ] [ ] [ ] nleży zznczyć odpowiedni obrz, nstępnie ztwierdzić wybór przyciskiem [Enter]. (Ponowne nciśnięcie przycisku [Enter] spowoduje usunięcie zznczeni obrzu). Wybrny obrz zostnie zznczony. Aby zkończyć ustwinie podziłu ekrnu, nleży wybrć opcję Return. Nciśnij przycisk [ ], by przejść do prwej części ekrnu. Ponownie wykonj czynności opisne w punktch 2 4, by wybrć źródło obrzu dl prwej strony ekrnu.

31 Wprowdznie innych ustwień 31 Oprócz tych ustwień możn tkże użyć menu Info, by sprwdzić ilość wolnego miejsc w pmięci wewnętrznej kmery. Menu Info pozwl również sprwdzić wersję oprogrmowni wbudownego. Aby wejść do tego menu, nleży ncisnąć przycisk [Menu] i wybrć opcję Info. Po nciśnięciu n ekrnie pokże się nstępujące okno: Po nciśnięciu przycisku [Menu] i wybrniu menu Function możn zmienić nstępujące ustwieni urządzeni: USB Mode Zmieni sposób dziłni urządzeni, kiedy jest ono podłączone z pomocą przewodu USB. Aby przechwytywć i wyświetlć obrzy z pomocą oprogrmowni dostrczonego do urządzeni, nleży wybrć opcję Appliction. Aby przeglądć n komputerze obrzy przechowywne w wewnętrznej pmięci urządzeni lub n krcie SD, nleży wybrć opcję Mss Storge. s str.36 Flickerless Eliminuje migotnie podczs wyświetlni prezentcji w regionch o różnych systemch elektrycznych (przy 50 lub 60 Hz). Video Formt W zleżności od formtu wideo używnego przez projektor nleży wybrć opcję NTSC lub PAL. Lnguge Zmieni język menu ekrnowego. Sleep Mode/Sleep Mode Timer Przy domyślnych ustwienich trybu uśpieni kmer do dokumentów wyłącz się po 2 godzinch brku ktywności. Istnieje możliwość wyłączeni trybu uśpieni lub zminy czsu, po jkim kmer będzie się wyłączć (od 1 do 6 godzin).

32 Zpisywnie obrzów i wyświetlnie pokzu sljdów Przechwycone obrzy możn wyświetlć w postci pokzu sljdów. Obrzy zpisywne są w wewnętrznej pmięci urządzeni. Urządzenie pozwl n przechowywnie około 4000 obrzów (zleżnie od ich zwrtości), nstępnie n wybrnie i wyświetlenie niektórych z nich. Możn również wysłć przechwycone obrzy do pmięci krty SD lub przeglądć je z podłączonego komputer. N urządzeniu nie możn przechowywć filmów. Aby ngrć film, nleży postępowć według instrukcji znjdujących się n str.39.

33 Zpisywnie obrzów w wewnętrznej pmięci urządzeni 33 b Njpierw nleży wyświetlić obrz przechwytywny n żywo przez urządzenie i wprowdzić wszelkie niezbędne ustwieni. Aby przechwycić obrz, nciśnij przycisk [ ]. N pilocie zdlnego sterowni nleży go przycisnąć i zwolnić, ntomist n pnelu sterowni urządzeni nleży go przycisnąć i przytrzymć. W prwej górnej części ekrnu powinien wyświetlić się symbol. Obrz jest zpisywny w wewnętrznej pmięci urządzeni. Po nciśnięciu przycisku n pnelu sterowni bez przytrzymni obrz zostnie ztrzymny n ekrnie, nie zpisny w wewnętrznej pmięci urządzeni. c Aby zpisć więcej obrzów, powtórz czynności opisne w punktch 1 i 2.

34 Przesyłnie obrzów do krty pmięci 34 Przechwycone obrzy możn przenosić z pmięci wewnętrznej urządzeni n krtę SD. Możn również wyświetlić obrzy zpisne n krcie w postci pokzu sljdów. s str.38 Gdy krt SD włożon jest do gnizd, możliwe jest jedynie przechwytywnie obrzów do krty SD. Włóż krtę SD zdrukowną częścią do góry. b Nciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcje Memory > Internl Memory. c A Zzncz strzłkę i nciśnij przycisk [Enter], by zobczyć więcej obrzów. Używjąc przycisków [ ] [ ] [ ] [ ], zzncz odpowiedni obrz, nstępnie nciśnij przycisk [Enter], by go wybrć. (Ponowne nciśnięcie przycisku [Enter] spowoduje usunięcie zznczeni obrzu). Kżdy wybrny obrz zostnie zznczony. Aby zznczyć wszystkie obrzy, wybierz opcję Select All. Aby usunąć zznczenie wszystkich obrzów, ponownie wybierz opcję Select All. d Wybierz opcję Export i nciśnij przycisk [Enter]. Po wyświetleniu ekrnu potwierdzeni ponownie nciśnij przycisk [Enter], by skopiowć obrzy n krtę SD. N ekrnie pojwi się nstępujące okno pokzujące obrzy przechowywne w wewnętrznej pmięci urządzeni:

35 Przesyłnie obrzów do krty pmięci 35 e Po skopiowniu obrzów n ekrnie pojwi się okno z obrzmi przechowywnymi n krcie pmięci. Po kopiowniu możn wykonć jedną z nstępujących czynności: Jeżeli krt SD m zostć w urządzeniu, nleży ncisnąć przycisk [Menu] lub [Esc], by zmknąć okno krty SD. Jeżeli krt SD m zostć wyjęt, nleży ncisnąć n krtę, nstępnie wyciągnąć ją z gnizd. Okno krty SD zmknie się utomtycznie.

36 Przeglądnie obrzów i zrządznie plikmi z komputer 36 Z pomocą komputer podłączonego z pomocą przewodu USB możn przeglądć pliki zpisne w wewnętrznej pmięci komputer lub n włożonej krcie SD. Przed użyciem urządzeni do tego celu nleży zmienić tryb portu USB w sposób opisny poniżej. b c d Podłącz urządzenie do projektor z pomocą przewodu VGA lub kompozytowego przewodu wideo. s str.19 Włącz urządzenie i projektor. Nciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcje Function > USB Mode. Zmień ustwienie n opcję Mss Storge. Odłącz projektor od kmery do dokumentów. Przestrog Jeżeli projektor pozostnie podłączony, mogą wystąpić problemy przy kopiowniu lub przenoszeniu plików. A Przewód USB Pmięć wewnętrzn kmery do dokumentów jest widoczn w komputerze jko dysk zewnętrzny. Urządzenie nie m wbudownego zegr. Dltego przy przeglądniu plików n komputerze nie wyświetli się rzeczywisty czs utworzeni pliku. e Nstępnie podłącz urządzenie do komputer z pomocą przewodu USB. f Z pomocą komputer możn przeglądć, kopiowć, przenosić lub ksowć pliki. Przy kopiowniu obrzów z komputer do wewnętrznej pmięci kmery do dokumentów lub n krtę SD nleży zwrócić uwgę, czy pliki są zpisne w odpowiednim formcie umożliwijącym ich odczytnie. s str.51 g Po zkończeniu kopiowni możn odłączyć komputer.

37 Przeglądnie obrzów i zrządznie plikmi z komputer 37 Przestrog Przed odłączeniem przewodu USB nleży się upewnić, że kopiownie plików się zkończyło. W przeciwnym wypdku pliki mogą zostć uszkodzone. h i Ponownie podłącz projektor. Nciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcje Function > USB Mode. Ponownie zmień ustwienie n opcję Appliction. Jeżeli poprzednie ustwieni nie zostną przywrócone, nie będzie możliwe oglądnie obrzu przechwytywnego n żywo przez urządzenie przy pomocy dostrczonego oprogrmowni. Jeżeli użytkownik nie zmierz korzystć z oprogrmowni, przywrócenie poprzednich ustwień nie jest konieczne.

38 Wyświetlnie pokzu sljdów 38 Po zpisniu obrzów w wewnętrznej pmięci urządzeni lub n krcie SD możn wyświetlć je w postci pokzu sljdów. Oprócz b obrzów przechwyconych przez urządzenie po włożeniu krty SD możn wyświetlć również zdjęci wykonne prtem cyfrowym. Istnieje również możliwość wyświetlni obrzów skopiownych do wewnętrznej pmięci urządzeni lub krty SD z komputer (s str.36), le muszą być one zpisne w formcie umożliwijącym ich odczytnie. s str.51 Nciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcję Memory. Wybierz opcję Internl Memory (by oglądć obrzy zpisne w wewnętrznej pmięci urządzeni) lub opcję SD Crd (by przeglądć obrzy zpisne n krcie SD, jeżeli jest on włożon). N ekrnie pojwi się nstępujące okno: c d e f g Używjąc przycisków [ ] [ ] [ ] [ ], zzncz odpowiedni obrz, nstępnie nciśnij przycisk [Enter], by go wybrć. (Ponowne nciśnięcie przycisku [Enter] spowoduje usunięcie zznczeni obrzu). Wybrny obrz zostnie zznczony. W podobny sposób możn zznczyć inne obrzy, które mją zostć obrócone. Wybierz opcję Rotte. Wszystkie zznczone obrzy zostną obrócone o 90 stopni zgodnie z ruchem wskzówek zegr. Jkość obrzu może się niezncznie pogorszyć po obróceniu. Pondto, jeżeli określon jest dt utworzeni zdjęci, zostnie on zmienion n wrtość domyślną. Przy pomocy przycisków [ ] [ ] [ ] [ ] zzncz odpowiedni obrz, nstępnie ztwierdź wybór przyciskiem [Enter]. (Ponowne nciśnięcie przycisku [Enter] spowoduje usunięcie zznczeni obrzu). Wybrny obrz zostnie zznczony. Aby zznczyć wszystkie obrzy, wybierz opcję Select All. Aby usunąć zznczenie wszystkich obrzów, ponownie wybierz opcję Select All. Wybierz opcję Slideshow, by wyświetlić pierwszy obrz z pokzu sljdów. Nciśnij przycisk [ Nciśnij przycisk [ ], by przejść do nstępnego obrzu. ], by powrócić do poprzedniego obrzu. Nciśnij przycisk [ ] podczs przeglądni osttniego obrzu, by zkończyć pokz sljdów. Aby zkończyć pokz sljdów w dowolnym czsie, możn ncisnąć przycisk [Menu] lub [Esc]. A Zzncz strzłkę i nciśnij przycisk [Enter], by zobczyć więcej obrzów.

39 Używnie dołączonego oprogrmowni Dołączone oprogrmownie pozwl n przechwytywnie obrzów, tworzenie filmów pokltkowych, ngrywnie filmów i dźwięków orz edytownie i odtwrznie plików. Oprogrmownie to umożliwi również dodwnie komentrzy tekstowych lub grficznych do obrzów przechwytywnych przez kmerę, tkże n przesyłnie plików wideo do populrnych witryn internetowych. Przed rozpoczęciem użytkowni progrmu nleży wykonć czynności opisne w tej części, by zinstlowć oprogrmownie. Brdziej szczegółowe informcje n temt korzystni z dostrczonego oprogrmowni możn uzyskć w nstępujący sposób: W systemie Windows: ncisnąć klwisz F1 lub wybrć opcję Appliction Help z menu Extrs. W systemie Mcintosh: wybrć opcję Help n psku menu.

40 Instlcj oprogrmowni 40 Oprogrmownie możn zinstlowć n komputerze z systemem opercyjnym Windows lub Mcintosh. Informcje n temt wymgń systemowych znjdują się n str.64. b c Włóż płytę CD oznczoną jko "ArcSoft Appliction Softwre for Epson Document Cmer" do stcji dysków. Po wyświetleniu umowy licencyjnej kliknij przycisk Yes. Wykonj poleceni pojwijące się n ekrnie, by zinstlowć oprogrmownie. Mcintosh b Otwórz folder Progrmy. Przeciągnij progrm ArcSoft Appliction Softwre for Epson Document Cmer do kosz. Gdy n ekrnie pojwi się monit o pozwolenie n instlcję progrmu Button Mnger, nleży zezwolić n instlcję progrmu. Deinstlcj oprogrmowni Aby odinstlowć oprogrmownie, nleży wykonć nstępujące czynności. Windows b c Windows 7/Windows Vist: wybierz kolejno Pnel sterowni > Progrmy i funkcje. W widoku klsycznym wybierz opcję Progrmy > Odinstluj progrm. Windows XP: wybierz menu Pnel sterowni > Dodj lub usuń progrmy. Wybierz progrm ArcSoft Appliction Softwre for Epson Document Cmer. Windows 7/Windows Vist: kliknij polecenie Odinstluj/Zmień. Windows XP: kliknij polecenie Zmień/Usuń.

41 Uruchminie oprogrmowni 41 b Podłącz urządzenie do komputer z pomocą przewodu USB. s str.20 Uruchom oprogrmownie: Windows: z menu Progrmy lub Wszystkie progrmy wybierz progrm ArcSoft Appliction Softwre for Epson Document Cmer. Jeżeli oprogrmownie się nie uruchmi, zinstluj progrm Windows Medi Plyer. Mcintosh: otwórz folder Progrmy, dwukrotnie kliknij progrm ArcSoft Appliction Softwre for Epson Document Cmer. N ekrnie pojwi się nstępujące okno: Jeżeli pojwi się komunikt, że nie znleziono urządzeni, nleży upewnić się, że kmer jest podłączon i włączon. Nstępnie kliknąć przycisk Connect w prwym górnym rogu ekrnu. A Podstwowe tryby użytkowni (przechwytywnie, edycj i zrządznie plikmi) B Album (uprzednio przechwycone obrzy) C Przyciski Cpture (przechwytywnie obrzów, serii obrzów, zdjęć pokltkowych i ngrywnie filmów) D Przycisk Live Annottion E Podgląd (obrz n żywo z kmery) F Przycisk Connect

42 Dodwnie komentrzy do obrzów 42 Istnieje możliwość dodwni komentrzy tekstowych lub grficznych do obrzów przechwytywnych n żywo przez kmerę podczs prezentcji. Podczs przechwytywni obrzu komentrze zostną dołączone do obrzu; przy ngrywniu prezentcji film będzie pokzywł komentrze tk, jk były one dodwne. Komentrze możn dodwć również po przechwyceniu obrzów z pomocą ekrnu Edit. s str.46 d e f Zmień włściwości wybrnego nrzędzi. Użyj wybrnego nrzędzi do dodni tekstu i grfiki. Aby usunąć komentrz, użyj nrzędzi Erser lub kliknij przycisk Undo, by wycofć osttnio wykonną zminę. Aby usunąć wszystkie komentrze, wybierz nrzędzie Erser, nstępnie kliknij przycisk Cler ll znjdujący się pond oknem podglądu. W rzie potrzeby kliknij przycisk Cpture, by uruchomić tryb przechwytywni. Obrz n żywo z kmery pojwi się w oknie podglądu. b Kliknij przycisk Live Annottion. Aby zpisć obrz z dodnymi komentrzmi, kliknij przycisk Tke Picture znjdujący się n dole ekrnu. s str.43 Informcje n temt ngrywni filmów wrz z komentrzmi znjdują się n str.45. c Wybierz nrzędzie, tkie jk Pen, Line lub Text.

43 Przechwytywnie obrzów 43 Istnieje możliwość przechwytywni obrzów lub szybkich serii obrzów. W rzie potrzeby wybierz odpowiednie ustwieni. Kliknij przycisk Settings i wybierz zkłdkę Imge. kliknij obrz lub kliknij prwym przyciskiem myszy i wybierz opcję Preview. b c Wybierz domyślny formt zdjęć, jkość orz inne włściwości. Wybierz liczbę zdjęć (do 10), które mją zostć wykonne w kżdej serii (5 zdjęć jest wrtością domyślną). Aby przechwycić obrz, kliknij przycisk Tke Picture. Aby przechwycić szybką serię obrzów, kliknij przycisk Burst. Przechwycone obrzy pojwią się w lbumie po lewej stronie ekrnu. Aby wyświetlić przechwycony obrz przez projektor, dwukrotnie

44 Tworzenie filmów pokltkowych 44 Film pokltkowy pokzuje stopniowe zminy, które zchodzą w ciągu kilku godzin. b Kliknij przycisk Settings i wybierz zkłdkę Time Lpse. Ustw odstęp pomiędzy kltkmi (min. 5 sekund). Ustw cłkowity czs przechwytywni obrzów (mks. 72 godziny). Kliknij przycisk OK, by zmknąć ekrn Settings. Kliknij przycisk Strt Time Lpse, by rozpocząć przechwytywnie obrzów. Gdy proces się zkończy, ikon filmu lub obrzu pokltkowego zostnie wyświetlon w lbumie po lewej stronie ekrnu. Aby wyświetlić film przez projektor, dwukrotnie kliknij ikonę lub kliknij prwym przyciskiem myszy i wybierz opcję Preview.

45 Ngrywnie filmów 45 Z pomocą urządzeni możn wykonć ngrnie udiowizulne prezentcji. Wybierz rozdzielczość niższą niż SXGA. W rzie potrzeby wybierz odpowiednie ustwieni. Kliknij przycisk Settings i wybierz zkłdkę Video. b c Wybierz domyślny formt wideo, jkość orz inne włściwości. Ustw mksymlną długość kżdego filmu (mks. 8 godzin) i zobcz, ile miejsc zjmie tki film n dysku twrdym. Aby ngrywć dźwięk, kliknij przycisk Settings, wybierz zkłdkę Audio i pozycję ELPDC11 z listy Audio Device. Kliknij przycisk Record Video, by rozpocząć ngrywnie. Kliknij ponownie przycisk Record Video, by wstrzymć ngrywnie. Możn również użyć przycisku [ ] n pnelu sterowni, by rozpocząć i przerwć ngrywnie. Ikon filmu pojwi się w lbumie po lewej stronie ekrnu. Aby wyświetlić film przez projektor, dwukrotnie kliknij ikonę lub kliknij prwym przyciskiem myszy i wybierz opcję Preview. Nie możn używć jednocześnie dwóch kmer do dokumentów podłączonych do jednego komputer. Jeżeli zostną podłączone dwie kmery do dokumentów, nleży rozłączyć wszystkie przewody i nstępnie ponownie je podłączyć. Nigdy nie nleży odłączć przewodu USB podczs ngrywni. Komptybilne formty plików Obrzy Wideo Typ.jpg/.bmp.wmv/.vi/.mpg/.mov Rozszerzenie

46 Edycj zpisnych plików 46 Ekrn Edit pozwl poprwić jkość (n przykłd jsność i kontrst) przechwyconych obrzów i filmów. W przypdku obrzów istnieje możliwość powiększeni frgmentu, obróceni o dny kąt lub utworzeni lustrznego odbici. Do obrzów możn również dodwć komentrze. Ntomist przy wyświetlniu filmów możn ztrzymć odtwrznie i przechwycić obrz obecnie wyświetlnej kltki. Nciśnij przycisk Edit, by uruchomić tryb edycji. b Brdziej szczegółowe informcje n temt korzystni z dostrczonego oprogrmowni możn uzyskć w nstępujący sposób: W systemie Windows: ncisnąć klwisz F1 lub wybrć opcję Appliction Help z menu Extrs. W systemie Mcintosh: wybrć opcję Help n psku menu.

47 Zrządznie zpisnymi plikmi 47 Ekrn File Mngement pozwl ukłdć i przenosić przechwycone obrzy i ngrne filmy. Ndnie im ocen, przypisnie "znczników" lub zoptrzenie w opisy może ułtwić ich późniejsze odnlezienie. Kliknij przycisk File Mngement, by uruchomić tryb File Mngement. b Brdziej szczegółowe informcje n temt korzystni z dostrczonego oprogrmowni możn uzyskć w nstępujący sposób: W systemie Windows: ncisnąć klwisz F1 lub wybrć opcję Appliction Help z menu Extrs. W systemie Mcintosh: wybrć opcję Help n psku menu.

48 Przesyłnie i udostępninie filmów wideo 48 W prosty sposób możn przesłć film wideo do populrnych witryn internetowych umożliwijących udostępninie filmów, tkich jk YouTube czy SchoolTube. Funkcj t nie jest dostępn w przypdku komputerów Apple Mcintosh. Kliknij przycisk Edit. b c d Wybierz film. Wskż witrynę internetową. Postępuj zgodnie z instrukcjmi pojwijącymi się n ekrnie, by się zlogowć; podj tytuł filmu i inne informcje opisowe, nstępnie prześlij plik.

49 Rozwiązywnie problemów

50 Problemy i rozwiązni 50 Problemy z dziłniem N ekrnie nie pojwi się obrz Po nciśnięciu przycisku zsilni [t] nleży chwilę poczekć n ukznie się obrzu. Urządzenie wyświetli obrz po około 10 sekundch. Nleży upewnić się, że projektor jest włączony. s str.19 Podłącznie do komputer więcej informcji n str.20. Podłącznie do komputer przenośnego więcej informcji w części "Problemy z podłączeniem komputer przenośnego" str.51. Kmer do dokumentów może dziłć w trybie wyświetlni obrzów z komputer. Nciśnij przycisk [Source] [ ] n kmerze lub pilocie zdlnego sterowni, by wyświetlć obrzy n żywo z kmery. Wybierz włściwe źródło obrzu w projektorze. Źródło ozncz gnizdo n projektorze, do którego podłączono przewód wideo. W przypdku używni przewodu VGA źródło może nosić nzwę np. "Computer" lub "PC". Upewnij się, że projektor jest włączony i nie dził w trybie uśpieni. Upewnij się, że obrz projektor nie zostł "zblokowny" ni wyłączony. W przypdku połączeni z pomocą przewodu USB dl trybu USB Mode może być ustwion opcj Mss Storge. s str.31 Ustwienie to nleży zmienić n opcję Appliction. Njpierw nleży odłączyć przewód USB, nstępnie ponownie podłączyć projektor z pomocą przewodu VGA lub kompozytowego przewodu wideo. Ncisnąć przycisk [Menu] i wybrć opcje Function > USB Mode, nstępnie zmienić ustwieni n opcję Appliction. Po wprowdzeniu tych zmin możliwe jest wyświetlnie obrzów z wykorzystniem przewodu USB. Problemy z jkością obrzu Obrz jest rozmyty lub nieostry Kmer do dokumentów dobier ostrość n podstwie ostrych krwędzi lub linii. Jeśli obrz m jedynie głdkie krwędzie, możn spróbowć ustwić inny dokument pod soczewkę podczs regulcji ostrości. Możn również ustwić ostrość ręcznie, regulując opcję Focus w menu Imge. s str.27 Nleży upewnić się, że obiektyw znjduje się w odległości co njmniej 10 cm od oglądnego obiektu. W przypdku wyświetlni obrzu z pomocą projektor nleży sprwdzić jego ostrość. Jsność lub kolor obrzu są nieodpowiednie Aby oświetlić dokument, nleży włączyć lmpę włącznikiem znjdującym się z boku głowicy kmery. Ncisnąć przycisk [ ] lub [ ], by zmniejszyć lub zwiększyć jsność obrzu. Ustwić opcję White Blnce n wrtość Auto, by dopsowć kolory utomtycznie. s str.27 Jeśli kolor ndl nie jest włściwy, nleży wybrć ustwienie odpowiednie dl typu oświetleni, w jkim odbyw się prezentcj (opcje Fluorescent i Incndescent). Jeżeli kmery używno z mikroskopem, nleży upewnić się, że opcj Microscope zostł wyłączon po powrocie do wyświetlni zwykłych dokumentów. s str.27 Inne problemy z jkością obrzu Jeśli obrz jest rozciągnięty lub zwier czrne psy, konieczn może być zmin ustwieni Output Resolution. s str.27 Jeśli problemy mogą być spowodowne zminą niektórych ustwień, możn użyć opcji Reset, by przywrócić ustwieni domyślne. s str.27

51 Problemy i rozwiązni 51 Problemy z krtą SD Nie widć niektórych obrzów W przypdku kopiowni obrzów z komputer do pmięci wewnętrznej kmery do dokumentów lub n krtę SD nleży upewnić się, że formt obrzów jest prwidłowy. Obrzy muszą być plikmi JPEG zgodnymi ze stndrdem DCF, czyli n przykłd tkimi, jkie pochodzą z prtu cyfrowego. Nleży unikć edycji zdjęć, gdyż może to zmienić ich formt i przeszkodzić w wyświetlniu. Obrzy nleży nzwć według konwencji ABCD1234.JPG, gdzie ABCD jest dowolną kombincję wielkich lub młych liter, 1234 jest dowolną kombincją cyfr. N przykłd: Pict0001, Pict0002 itd. Obrzy muszą znjdowć się w folderze o nzwie DCIM\123ABCDE, gdzie 123 ozncz dowolną kombincję cyfr, ABCDE ozncz dowolną kombincję wielkich i młych liter. Jeżeli wymgn struktur ktlogów nie istnieje, nleży njpierw utworzyć ktlog o nzwie DCIM, nstępnie utworzyć w nim ktlog o wybrnej nzwie (n przykłd 100EPSON). Pliki nie mją włściwej dty utworzeni Urządzenie nie m wbudownego zegr. Dltego też przy przeglądniu plików n komputerze nie wyświetli się rzeczywisty czs utworzeni pliku. Problemy z podłączeniem komputer przenośnego W przypdku podłączeni do komputer przenośnego (s str.20), jeżeli n ekrnie nie pojwi się obrz, nleży sprwdzić nstępujące ustwieni: W przypdku komputer przenośnego z systemem opercyjnym Windows: Przytrzymć klwisz Fn i ncisnąć klwisz funkcyjny (n przykłd klwisz lub CRT/LCD) służący do wyświetlni n zewnętrznym monitorze. W większości systemów opercyjnych nciśnięcie klwisz lub CRT/LCD pozwl n przełącznie pomiędzy ekrnem LCD projektorem lub wyświetlniem n obu jednocześnie. Nleży sprwdzić ustwieni monitor, by upewnić się, że zrówno monitor LCD, jk i gnizdo monitor zewnętrznego są włączone. Z menu Pnel sterowni nleży otworzyć nrzędzie Disply. Kliknąć zkłdkę Ustwieni, nstępnie opcję Zwnsowne. Etpy tej metody dostosowni ustwień mogą się różnić w zleżności od mrki komputer; być może konieczne będzie kliknięcie krty Monitor i ustwienie monitor zewnętrznego jko głównego wyświetlcz lub/i uktywnienie go. Więcej informcji możn znleźć w dokumentcji komputer lub w pomocy online. W przypdku komputer przenośnego Apple Mcintosh z systemem opercyjnym OS X: Z menu Apple wybrć opcję Preferencje systemowe, nstępnie kliknąć opcję Monitor lub Monitory. Wybrć opcję Monitor VGA lub Kolor LCD, nstępnie kliknąć opcję Arrngement lub Uporządkuj i upewnić się, że zznczono opcję Lustrzne odbicie. Problemy z korzystniem z dołączonego oprogrmowni Przyciski urządzeni nie współprcują z oprogrmowniem Podczs instlcji oprogrmowni nie zinstlowno progrmu Button Mnger. Ponownie zinstlowć oprogrmownie i zezwolić n instlcję progrmu Button Mnger.

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Wprowdzenie do progrmu EsyMP Multi PC Projection Włściwości projekcyjne progrmu EsyMP Multi PC Projection... 5 Podłącznie do różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1. Części kamery wideo 1: Przycisk podglądu 2: Przycisk menu 3: Ekran LCD 4: Złącze HDMI 5: Pokrętło trybu 6: Dioda zasilania 7: Przycisk migawki 8: Dioda ładowania 9: Przycisk w

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu

Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu 884095 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Skaner ręczny Premium z mikro kartą SD 2GB Numer produktu 884095 1. Przeznaczenie do użycia

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Instrukcja szybkiej instalacji PL Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust USB Video Editor. Do instalacji tego produktu nie jest wymagane doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-025 NW SDH 17-035 NW SDH 17-050 NW SDH 17-065 NW Spis treści INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole...5 1.2 Włściwe użytkownie urządzeni...5

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Medion

Kamera sportowa Medion INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 860691 Kamera sportowa Medion Strona 1 z 10 PRZEGLĄD URZĄDZENIA Przód 1. Przycisk REC/PLAY/STOP 2. Dioda LED czasu pracy 3. Przycisk POWER 4. Dioda LED nagrywania 5. Obiektyw

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER MODEL: GR3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe USB DVR VIDEO AUDIO GRABBER - Wersja 4x Video in Konwerter umożliwiający zgranie analogowego sygnału video i audio

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-050 M2NW SDH 17-060 M2NW SDH 17-085 M3NW SDH 17-085 M4NW SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole... 5 1.2 Włściwe użytkownie

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

AMAX 2100 / 3000 / 4000

AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 / 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2-EN / ICP-AMAX-P3-EN pl Instrukcj instlcji AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Grphics 6 2 Stndrdy bezpieczeństw 8 3 Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne Podstwy Techniki Cyfrowej Ukłdy komutcyjne Ukłdy kombincyjne, umożliwijące przełącznie (komutcję) sygnłów cyfrowych, nzyw się ukłdmi ukłdmi komutcyjnymi. Do podstwowych ukłdów komutcyjnych zlicz się multipleksery

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 6 Podłączenie do źródł Composite Video... 27 Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB... 28 Ogóln prezentcj projektor 7 Projekcj z urządzeni

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo