symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia"

Transkrypt

1 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi

2 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe / symbol logotyp symbol znk grficzny Symbol jest połączeniem znku z logotypem, czyli grficznym zpisem nzwy fundcji. Niedopuszczln jest ingerencj w jego formę plstyczną i kolorystykę. Pozycjonownie powinno odbywć się w oprciu o pole podstwowe. Wzór symbolu powinien być przechowywny w postci zpisu cyfrowego i tylko w tkiej formie używny w innych plikcjch.

3 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/02 Elementy podstwowe: symbol / znk grficzny znk grficzny w wersji relifowej (tłoczenie wklęsłe lub wypukłe, grwerownie) W systemie identyfikcji wizulnej FNP znk grficzny może być stosowny bez logotypu. Jest to dopuszczlne przy technologii tłoczeni lub grwerowni znku w różnego rodzju mteriłch (ppier, metl).

4 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/03 Elementy podstwowe / symbol wersje wersj polsk ukłd pionowy wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Symbol FNP występuje w dwóch wersjch językowych: polskiej i ngielskiej, dodtkowo kżd z wersji językowych w dwóch ukłdch kompozycyjnych: pionowym i poziomym. W mirę możliwości nleży stosowć ukłd pionowy symbolu. Ukłd poziomy służy do stosowni n długich i wąskich poziomych powierzchnich (np. bnner).

5 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/04 Elementy podstwowe / symbol pole ochronne wersj polsk wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Pole podstwowe jest to minimln powierzchni zmknięt n jkiej możn umieścić symbol (np.: kseton, bnery). Jej wielkość jest określon z pomocą modułu (wysokość litery N w znku FNP). Pole pdstwowe określ tkże minimlny obszr wokół symbolu, w którym nie może znleźć się żdn obc form grficzn. Zsd t jest elementrną regułą służącą do pozycjonowni symbolu n elementch systemu identyfikcji.

6 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/05 Elementy podstwowe / symbol wersj negtywow wersj polsk ukłd pionowy wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy W sytucji jeżeli symbol musi być plikowny n ciemnym tle dopuszczln jest wersj negtywow symbolu. Przejście tonlne w znku FNP pozostje bez zmin, kolor typogrfii (litery FNP i logotyp) zmienimy n biel. Znk w tej wersji stosujemy tylko w wyjątkowych sytucjch. Nleży pmiętć o konieczności utrzymni mksymlnego kontrstu pomiędzy kolorem symbolu, kolorem tł.

7 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/06 Elementy podstwowe / symbol wersj czrno-bił wersj polsk ukłd pionowy wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Wersj czrno-bił powinn być stosown w wyjątkowych sytcjch, np. jeżeli z powodów technologicznych druk pełnokolorowy nie jest możliwy.

8 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/07 Elementy podstwowe / symbol wersj czrno-bił negtywow wersj polsk ukłd pionowy wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Jeżeli z powodów technologicznych druk pełnokolorowy nie jest możliwy, symbol musi być plikowny n czrnym tle dopuszczln jest czrno-bił wersj negtywow symbolu. Przejście tonlne w znku FNP pozostje bez zmin (jk w wersji czrno-biłej), kolor typogrfii (litery FNP i logotyp) zmienimy n biel.

9 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/08 Elementy podstwowe / symbol wielkości minimlne wersj polsk wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd pionowy 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm ukłd poziomy ukłd poziomy 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm Przy zbyt dużych zmniejszenich znk stje się znieksztłcony, typogrfi w logotypie przestje być czyteln. Aby tego uniknąć, określono minimlną wysokość symbolu.

10 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/09 Elementy podstwowe / symbol wersj uproszczon wersj polsk ukłd pionowy wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Wersj uproszczon symbolu to wersj pozbwion przejści tonlnego zstosownego w znku FNP. W pełnej wersji kolorystycznej zmiennikiem przejści tonlnego jest Pntone 353 CV lub jego odpowiednik w CMYK, w wersji czrno-biłej przejście tonlne zstępujemy czernią, jeżeli symbol jest użyty w negtywie bielą. Stosownie wersji uproszczonej jest dopuszczlne przy reprodukcji symbolu w młych rozmirch (wielkości zbliżone do minimlnych). W przypdku zstosowni symbolu w wersji z przejściem tonlnym w tk młym rozmirze może dojść do nieczytelnej reprodukcji symbolu.

11 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/10 Elementy podstwowe / symbol pozycjonownie wersj polsk wersj ngielsk ukłd pionowy ukłd pionowy ukłd poziomy ukłd poziomy Odległości od krwędzi dobier się indywidulnie w zleżności od wielkości płszczyzny i wielkości symbolu, le zwsze nleży pmiętć o minimlnej odległości od krwędzi wyznczonej przez pole podstwowe symbolu (moduł ). Symbol w ukłdzie poziomym powinno stosowć się n długich i wąskich powierzchnich poziomych. moduł = wysokość litery N w znku FNP

12 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/11 Elementy podstwowe: symbol / stosownie n mteriłch promocyjnych wersj polsk wersj ngielsk min. 1/4 szerokości powierzchni min. 1/4 szerokości powierzchni N mteriłch promocyjnych stosujemy symbol w ukłdzie pionowym. Aplikujemy go n owlu, którego szerokość nie powinn być mniejsz niż 1/4 szerokości powierzchni, n której plikujemy symbol.

13 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/12 Elementy podstwowe / symbol przykłdy złego zstosowni zmin proporcji elementów symbolu zmin kolorystyki zmin kroju pism w logotypie nieprwidłow plikcj symbolu n ciemnym tle Fundcj n rzecz Nuki Polskiej Powyżej przedstwiono przykłdy złego zstosowni symbolu fundcji. Nie jest dopuszczlne zmieninie proporcji i kolorystyki elementów symbolu. Jedyne dopuszczlne wersje symbolu zostły umieszczone w niniejszym oprcowniu n poprzednich stronch.

14 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/13 Elementy podstwowe / dodtkowy element grficzny Chrkterystycznym elementem systemu jest grfik przypominjąc wiązni chemiczne. Grfik t jest wzorcem zpisnym w postci cyfrowej. Wielkość i pozycjonownie grfiki n poszczególnych elementch identyfikcji jest określon w dlszej części mnulu. Kolor użyty w grfice to Pntone 535 CV lub jego odpowiednik w CMYK.

15 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/14 Elementy podstwowe / kolorystyk kolorystyk podstwow kolorystyk uzupełnijąc Pntone 534 CV C 100 M 80 Y 30 K 5 Pntone 1375 CV C 0 M 40 Y 100 K 0 Pntone 535 CV C 30 M 20 Y 0 K 15 30% Pntone 535 CV C 15 M 10 Y 0 K 0 Obok budowy symbolu fundcji, elementem chrkterystycznym dl systemu identyfikcji wizulnej jest kolorystyk. Kolorem podstwowym dl Fundcji n rzecz Nuki Polskiej jest kolor Pntone 534 CV i jego odpowiednik w CMYK. Drugim kolorem podstwowym jest kolor Pntone 535 CV użyty w znku FNP i dodtkowym elemencie grficznym. Kolorem uzupełnijącym w identyfikcji FNP jest Pntone 1375 CV i jego odpowiednik w CMYK. Jko wzorc kolorystycznego nleży używć próbnik kolorów frb drukrskich Pntone. Nleży zwrócić uwgę n to, by kolor plikcji, niezleżnie od użytej technologii, był jk njbrdziej zbliżony do wzorcowego.

16 Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/15 Elementy podstwowe / typogrfi Wunderlich Itlic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ ąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż :;/,. Wunderlich Bold Itlic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ ąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż :;/,. Wunderlich Bold AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ ąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż :;/,. Typogrfi firmow jest jednym z elementów systemu identyfikcji wizulnej. Ozncz to świdome i celowe ogrniczenie ilości stosownych krojów pism do określonych rodzjów i odmin. Podstwowym krojem pism stosownym w identyfikcji wizulnej Fundcji n rzecz Nuki Polskiej jest Wunderlich Itlic. Jego odmin Bold Itlic może być stosown do wyróżnień w tekście, itp. Do typogrfii używmy kolorów Pntone 534 CV i Pntone 535 CV lub ich odpowiedników w CMYK. Jeżeli z powodów technologicznych jest to niemożliwe stosujemy czerń.