ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska Bydgoszcz ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczna wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firma ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy, a jej partnerami I. ZAMAWIAJĄCY ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska Bydgoszcz II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Firma ELEKTROS istnieje na rynku od roku. Jej założycielem był Jerzy Jarzemski. W 2008 roku firma została przekształcona w Spółkę Cywilna i zyskała nowa siedzibę, która mieści się w budynku przy ul. Pielęgniarskiej 6 w Bydgoszczy. Wspólnikami spółki są Jerzy, Maria, Dominik oraz Barbara Jarzemscy. Od samego początku firma działa w branży handlu hurtowego osprzętem elektrotechnicznym i należy do grupy El-Sigma. Obecnie firma dostarcza swoim klientom osprzęt elektrotechniczny oraz oświetleniowy. W ofercie produktowej firmy znajdują się miedzy innymi: oświetlenie i akcesoria LED, belki oświetleniowe, detektory ruchu, oświetlenie energooszczędne, oświetlenie halogenowe, lampy różnego typu, obudowy rozdzielnic, oprawy do montażu różnego typu oświetlenia, wyłączniki, przełączniki, złączki oraz zasilacze. Odbiorcami powyższych produktów są firmy ELEKTROS klienci detaliczni oraz hurtowi w tym przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Swoja działalnością handlowa firma obejmuje zakres całego kraju. Ze względu na lokalizacja firmie jest ona nastawiona głównie na obsługę sklepów elektrycznych oraz oświetleniowych w województwie kujawsko-pomorskim. Pełen przekrój asortymentowy skierowany pod klienta detalicznego oraz bieżące utrzymanie ruchu w zakładach pracy, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach wytwórczych, szpitalach i Strona 1

2 hotelach. W związku z realizacją projektu informatycznego mającego na celu wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI składamy zapytanie na następujące jego elementy: ETAP I planowana realizacja r r. Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur danych, analiza potrzeb, opracowanie struktur plików. Celem analizy jest lepsze przygotowanie firmy do wdrożenia systemu - a w konsekwencji, zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia, tj. poprawnego wdrożenia i osiągnięcia celów projektu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka jakie wiąże się z kompleksowym wdrożeniem nowego rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie. Analizie powinny zostać poddane wszystkie procesy istotne z punktu widzenia wdrożenia systemu, rozpatrywany powinien być stan przed wejściem nowego systemu, w trakcie wdrożenia oraz po realizacji projektu. Końcowym produktem usługi powinien być raport z analizy przedwdrożeniowej. Zakup serwera backupowego o parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon E3, 8 GB RAM, min. 2 x 500 GB SATA (1 szt.). Zakup tego serwera zapobiegnie utracie cennych danych oraz umożliwi ciągłość pracy systemu. Koszt usługi kolokacji serwera wirtualnego wraz z usługą administracyjną. Wdrożenie Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi Wdrożenie Moduł panelu kontrahenta Zakup zasilacza awaryjnego APC Smart-UPS > 750 VA 1 szt. Jest on ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i trwałość przechowywanych danych. Zastosowanie tego typu urządzenia pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z utratą danych znajdujących się na serwerze (kopii zapasowych), a także możliwości uszkodzenia samego urządzenia. Zakup terminalu Motorolla MC 9190 ( 4 sztuki) Nabycie licencji na Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi - pozwoli on na bieżąca analiza i ocenę efektywności zarządzania stanami magazynowymi Zakup stacji dokującej do MC zasilacz (4 sztuki) Nabycie licencji na Moduł panelu kontrahenta Nabycie licencji na Moduł zarządzania zamówieniami, który umożliwi wprowadzenie do systemu wszystkich zamówień przychodzących od partnerów zdefiniowany w systemie Strona 2

3 Zakup baterii zapasowej do terminalu (4 sztuki) stanowi dodatkowe zasilanie, konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy przenośnych terminali w razie awarii baterii Koszt instalacji i konfiguracji serwera backupowego oraz pozostałego sprzętu Zakup drukarki kodów kreskowych GK420T + print server - jest to urządzenie do drukowania etykiet z kodem kreskowym na towary - co przyczyni się do lepszej identyfikacji towarów, a tym samym usprawnienia gospodarki magazynowej Wdrożenie Modułu zarządzania zamówieniami ETAP II planowana realizacja r r. Wdrożenie Moduły e-podpis Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia, którego głównym celem będzie zapoznanie pracowników firmy z działaniem nowego systemu B2B Dzień pierwszy wchodzących w skład modułu zarządzania stanami magazynowymi (7 godz.) Dzień drugi wchodzących w skład modułu panelu kontrahenta (6 godz.) i modułu synchronizacji danych (3 godz.) Dzień trzeci wchodzących w skład modułu zarządzania zamówieniami (4 godz.) i modułu faktur elektronicznych (4 godz.) Dzień czwarty wchodzących w skład modułu alarmów biznesowych (5 godz.) i modułu transferu EDI (3 godz.). Dzień piąty wchodzących w skład modułu Data Loader (5 godz.) i modułu e-podpisu (3 godz.) Kolokacja/usługa serwera wirtualnego wraz z usługą administracyjną Strona 3

4 Nabycie licencji na Moduł Alarmy Biznesowe. Moduł stanowi swoisty system wczesnego ostrzegania. Funkcja inteligentnych powiadomień bazować będzie na zdarzeniach wynikających z historycznych oraz teraźniejszych przepływach danych, zaś informacje końcowe opierać się będą na spełnieniu ściśle określonych, specyficznych kryteriów. Nabycie licencji modułu Data Loader. Wykorzystujący technologię ETL. Dzięki technologii zastosowanej w module tworzenie nowych raportów nie będzie wymagało posiadania żadnej wiedzy programistycznej całość tworzona będzie w sposób automatyczny, a tym samym w ręce decydentów trafią zawsze aktualne informacji o sytuacji przedsiębiorstwa Wdrożenie Moduł Alarmy Biznesowe Nabycie licencji na Moduł transferu EDI, który wspierać będzie mechanizm elektronicznej wymiany danych między partnerami biznesowymi Nabycie licencji na Moduł synchronizacji danych. Moduł synchronizacji danych jest narzędziem kompleksowo wspierającym, umożliwia on synchronizację dowolnych informacji między partnerami - dane, które mają podlegać synchronizacji są definiowalne zarówno co do treści, jak również częstotliwości dokonywania tych wymian oraz ich ilości danych. Wdrożenie modułu Data Loader Nabycie licencji na Moduł faktur elektronicznych - wydatek konieczny, gdyż obsługa e- faktur to w dzisiejszym świecie biznesu podstawowy wymóg sprawnej wymiany handlowej Wdrożenie Moduł transferu EDI Nabycie licencji na Moduł e-podpis: podpis elektroniczny to moduł umożliwiający potwierdzenie wysyłanego dokumentu podpisem zaawansowanym Wdrożenie Moduły synchronizacji danych Wdrożenie Moduł faktur elektronicznych Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela p. Jerzy Jarzemski III. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Nie jest dopuszczane. Strona 4

5 IV. MOŻLIWOŚĆ PODWYKONAWSTWA Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. V. PRZYGOTOWANIE OFERTY Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia i datę ważności, zawierać adres lub siedzibę oferenta, zawierać nr NIP oferenta, określać cenę netto zamówienia, zawierać podpis i pieczęć oferenta. Oferta może być sporządzona na Załączniku nr 1. VI. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen. Kryterium cena 100%. VII. WYCOFANIE OFERTY Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kurierem lub osobiście: ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska Bydgoszcz poczty elektronicznej na adres proszę wpisać a 2. Wybór oferenta nastąpi w dniu r. godzina Oferty należy składać do dnia r. do godziny Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane IX. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Jerzy Jarzemski tel. kom Strona 5

6 ZĄŁACZNIK nr 1 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczna wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firma ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy, a jej partnerami I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta:.. Adres/ siedziba firmy: NIP:.. II. OFERTA: Wyszczególnienie zakupu Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur danych, analiza potrzeb, opracowanie struktur plików Zakup serwera backupowego o parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon E3, 8 GB RAM, min. 2 x 500 GB SATA (1 szt.) Koszt usługi kolokacji serwera wirtualnego wraz z usługą administracyjną Wdrożenie Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi Wdrożenie Moduł panelu kontrahenta Zakup zasilacza awaryjnego APC Smart-UPS > 750 VA (1 szt.) Zakup terminalu Motorolla MC 9190 ( 4 sztuki) - wydatek niezbędny z punktu widzenia maksymalnego wykorzystania wszystkich możliwości modułu Zarządzania Stanami Magazynowymi Nabycie licencji na Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi - pozwoli on na bieżąca analiza i ocenę efektywności zarządzania stanami magazynowymi Zakup stacji dokującej do MC zasilacz (4 sztuki) - urządzenie konieczne dla zapewnienia pełnej użyteczności przenośnych terminali, a zarazem gwarantujący ich stałą gotowość do pracy Nabycie licencji na Moduł panelu kontrahenta Nabycie licencji na Moduł zarządzania zamówieniami, który umożliwi wprowadzenie do systemu wszystkich zamówień przychodzących od partnerów zdefiniowany w systemie Zakup baterii zapasowej do terminalu (4 sztuki) stanowi dodatkowe zasilanie, konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy przenośnych terminali w razie awarii baterii Koszt instalacji i konfiguracji serwera backupowego oraz pozostałego sprzętu Zakup drukarki kodów kreskowych GK420T + print server - jest to urządzenie do drukowania etykiet z kodem kreskowym na towary - co przyczyni się do lepszej identyfikacji towarów, a tym samym usprawnienia gospodarki magazynowej Cena Strona 6

7 Wdrożenie Modułu zarządzania zamówieniami Wdrożenie Moduły e-podpis Dla właściwej implementacji projektu niezbędne będzie przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia, którego głównym celem będzie zapoznanie pracowników firmy z działaniem nowego systemu B2B Kolokacja/usługa serwera wirtualnego wraz z usługą administracyjną Nabycie licencji na Moduł Alarmy Biznesowe Nabycie licencji modułu Data Loader Wdrożenie Moduł Alarmy Biznesowe Nabycie licencji na Moduł transferu EDI, który wspierać będzie mechanizm elektronicznej wymiany danych między partnerami biznesowymi Nabycie licencji na Moduł synchronizacji danych Wdrożenie modułu Data Loader Nabycie licencji na Moduł faktur elektronicznych - wydatek konieczny, gdyż obsługa e-faktur to w dzisiejszym świecie biznesu podstawowy wymóg sprawnej wymiany handlowej Wdrożenie Moduł transferu EDI Nabycie licencji na Moduł e-podpis: podpis elektroniczny to moduł umożliwiający potwierdzenie wysyłanego dokumentu podpisem zaawansowanym Wdrożenie Moduły synchronizacji danych Wdrożenie Moduł faktur elektronicznych RAZEM Łączna cena oferty: III. DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY: Imię, nazwisko.... Numer telefonu:.... Adres Data sporządzenia Data ważności oferty:... Strona 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo