Dzierżoniów, dnia: r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami. I. Zamawiający EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38, Dzierżoniów EL-SKŁAD Sp. J. to dynamicznie rozwijająca się firma, jedna z wiodących w grupie zakupowej EL-SIGMA Sp. z o.o.. Na rynku działa od lat dziewięćdziesiątych i zajmuje się głównie sprzedażą osprzętu elektrotechnicznego. Właścicielami są p. Mariusz Migatulski i Wiesław Pałajski, swoją siedzibę ma w Dzierżoniowie, woj. Dolnośląskim. Pierwsze lata działalności firmy były trudne. Przypadały bowiem na początek zmiany polskiej rzeczywistości gospodarczej. Aby sprostać jej wymaganiom należało włożyć wiele wysiłku jednocześnie zdobywać nowe doświadczenia. To się udało. Dziś atutem firmy jest dogłębna znajomość rynku oraz kompetentny zespół pracowników. Doceniają to partnerzy handlowi, także Ci spoza Polski i Unii Europejskiej. Priorytetem była i jest wysoka jakość oferowanych towarów. Jej gwarancją są sprawdzeni dostawcy m.in. PCE POLSKA, KARLIK ELEKTROTECHNIK, HAGER POLO i wielu innych, a sukcesywne poszerzanie oferty handlowej pozwala na pozyskiwanie nowych klientów. Owocuje to otwieraniem kolejnych oddziałów. W chwili obecnej poza Dzierżaniowem działają w : Rybniku, Knurowie, Jastrzębiu Zdr, Węgierskiej Górce, Otmuchowie, Oławie. Szczególne miejsce działalności firmy zajmuje promocją rozwiązań ekologicznych, Przyczyniło się to do powołania do życia spółki "ELS POLSKA", której zadaniem jest wprowadzanie na rynek nowości w tej dziedzinie. "EL-SKŁAD" jest już laureatem Gazeli Biznesu i Diamentu Biznesu. Kolejne tegoroczne wyróżnienie jest dowodem na to, iż kierunek rozwoju firmy jej właściwy i pozwoli w przyszłości osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

2 II. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu informatycznego mającego na celu wdrożenie systemu B2B składamy zapytanie na następujące jego elementy (dopuszczalne jest składanie ofert na urządzenia o parametrach nie gorszych niż podane poniżej) : ETAP I r r. 1. Zakup serwera wieżowego typu PRIMERGY TX300 (1 sztuka) o parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon E5, 16 GB RAM, min. 6 x 300 GB SAS - działanie serwera zapewni maksymalną skalowalność, która umożliwi spełnienie przyszłych potrzeb firmy. Możliwość dostosowania konfiguracji serwera do potrzeb i kosztów tak, aby spełniał wymagania, a jednocześnie był gotowy do przyszłego rozwoju. System jest zoptymalizowany do obsługi aplikacji biznesowych, rozwiązań typu Cloud i wirtualizacji, a także wymagających obliczeniowo zadań, 2. Zasilacz APC Smart UPS 1500VA (1 sztuka)- zastosowanie tego typu urządzenia pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z utratą danych znajdujących się na serwerze, a także możliwości uszkodzenia samego urządzenia. 3. Nabycie licencji na Moduł Interaktywne Zamówienia - moduł e-zamówienia umożliwi automatyczne wprowadzanie do systemu jakichkolwiek zamówień przychodzących od partnerów poprzez plik wymiany danych zdefiniowany w systemie. Dotyczy to zarówno klientów przesyłających zamówienia w oparciu o platformę z wykorzystaniem dowolnego kanału przesyłania tych treści jak również klientów korzystających z platformy Zarządzania Interakcją z Klientem do składania zamówień w systemie. 4. Wdrożenie Moduł Interaktywne Zamówienia, 5. Zasilacz awaryjny 750VA, obudowa typu Tower (8 sztuk)- zastosowanie tego typu urządzenia pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z utratą danych znajdujących się na serwerze, a także możliwości uszkodzenia samego urządzenia, 6. Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur danych, analiza potrzeb, opracowanie struktur plików - Analiza przedwdrożeniowa jest niezbędnym elementem z punktu widzenia prawidłowego wdrożenia systemu typu B2B a przede wszystkim późniejszego powodzenia całego projektu. Celem takiej analizy będzie:

3 - opracowanie szczegółowych wymagań dla Systemu w zakresie realizowanych funkcji, z uwzględnieniem zagadnień ergonomii interfejsu użytkownika, architektury rozwiązania, aspektów wydajności i wysokiej dostępności; - Opracowanie infrastruktury sprzętowej dla projektu niezbędnej dla zbudowania środowiska pozwalającego na wdrożenie oprogramowania systemowego i użytkowego wraz z komponentami administracyjnymi, a także odpowiednie połączenie wszystkich elementów systemu za pomocą sieci o odpowiedniej przepustowości; - Wstępna dokumentacja użytkowa części integracyjnej mająca na celu opisanie projektowanych funkcjonalności dla wykonawców wdrożenia i innych uczestników procesu wdrożenia; - Określenie szczegółowych zadań dla każdego z modułów systemu; - Budowa systemu przepływu danych pomiędzy firmą EL-SKŁAD Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski a jej partnerami; rezultatem będzie zdefi niowanie szczegółowych interfejsów, formatów danych i protokołów komunikacji między systemami Wnioskodawcy oraz partnerów zewnętrznych, 7. Serwer backupowy typu PRIMERGY TX100 o parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon E3, 8 GB RAM, min. 2 x 500 GB SATA ( 8 s ztuk) - zakup ośmiu mniejszych serwerów daje możliwość uzyskania większej stabilności całego systemu, ponadto w przypadku awarii jednego z serwerów drugi będzie mógł spełniać rolę serwera awaryjnego. Zapobiegnie to utracie cennych danych oraz umożliwi ciągłość pracy systemu. 8. Usługa instalacji i konfiguracji serwera- celem tego działania będzie zoptymalizowanie działania serwera pod specyfikę działania El-Skład 9. Wdrożenie: Moduł Zarządzania Interakcją z Klientem (zamówień, obsługi rozrachunków, promocji), 10. Licencja na pulpit zdalny RDS ( 1 licencja dla 5 osób - 2 licencje dla 10 osób)- licencjonowanie usług pulpitu zdalnego, zarządza licencjami dostępu klienta usług pulpitu zdalnego (RDS CAL) wymaganymi dla każdego urządzenia lub użytkownika nawiązującego połączenie z systemem. Gdy klient (użytkownik lub urządzenie) nawiązuje połączenie z serwerem sesji usług pulpitu zdalnego, serwer ustala, czy jest

4 wymagana licencja CAL usług pulpitu zdalnego. Następnie serwer żąda licencji CAL w imieniu klienta, który podejmuje próbę nawiązania połączenia z serwerem sesji usług pulpitu zdalnego. Jeśli na serwerze dostępna jest odpowiednia licencja CAL usług pulpitu zdalnego, licencja ta zostanie wystawiona dla klienta i klient może nawiązać połączenie, 11. Licencja Windows 2008R2 Foundation ( 1 sztuka), 12. Nabycie licencji na Moduł Zarządzania Interakcją z Klientem (zamówień, obsługi rozrachunków, promocji)- działanie modułu opierać będzie się na funkcjonalności umożliwiającej przeglądanie w czasie rzeczywistym wybranych kartotek firmy. Partnerzy uzyskają dostęp do aktualnego katalogu towarów oraz historii transakcji, będą mogli również przeglądać swoje rozrachunki i pobierać dokumenty (w szczególności e-faktury). Aplikacja składać się będzie z dwóch głównych podmodułów: modułu zamówień i panelu administratora. Użytkownik będzie mieć także dostęp do sekcji Dokumenty zawierającej informacje o wystawionych fakturach i płatnościach. Lista faktur będzie dostępna do zapisu, jako CSV lub XML. Możliwość generowania oferty dla partnera z możliwością wydruku, mechanizmy eksportu danych do formatów.csv lub.xml, generowania zamówień na podstawie zamówień i ofert już zapisanych w systemie - to dodatkowe korzyści dające wymierne oszczędności partnerom. Zamówienie przesłane przy udziale modułu po stronie dostawcy będzie pojawiać się w systemie, jako e-zamówienie. Oznacza to pełną integrację działań marketingowych firmy z wewnętrznymi procesami przedsiębiorstwa niemal jednoczesne przyjęcie i zrealizowanie zamówienia oraz umożliwienie przeprowadzania działań promocyjnych (aktualizacji ofert, promocje cenowe) w jednym systemie z działaniami sprzedażowymi i księgowymi. ETAP II r r. 1. Nabycie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w formule SaaS opartego na następującym module: - Analizy biznesowe- Oprogramowanie umożliwiające optymalizację działalności za pomocą systematycznie przeprowadzanych analiz systemowych. Dzięki temu modułowi możliwa będzie optymalizacja wykorzystania zasobów firmy oraz opracowania spójnej i efektywnej strategii współpracy.

5 Oprogramowanie Analiz Biznesowych zawiera zestaw gotowych analiz i raportów, obejmujących obszary sprzedaży, płatności i zakupów, a generowane zestawienia znajdą zastosowanie zarówno w firmie EL-SKŁAD Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski, jak i firmach partnerskich. Sama funkcjonalność modułu zaoferuje Firmie EL-SKŁAD (jak i partnerom) następujące funkcjonalności: Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa, Usprawnienie procesu podejmowania, Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz, Oszczędność czasu, Weryfikacja realizacji planów firmy, 2. Wdrożenie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w formule SaaS opartego na następującym module: - DataLoader dla ETL (dla hurtowni danych,) 3. Nabycie licencji na Moduł AutoNotifier - zadaniem modułu będzie pełne wsparcie i automatyzacja generowania informacji podczas realizacji zleceń pomiędzy partnerami. Dzięki temu modułowi partnerzy zyskają zawsze aktualny dostęp do bieżących informacji, takich jak status zamówienia, czy też katalog towarów wraz ze specyfikacją techniczną oferowanych produktami i posiadanymi przez nie certyfikatami oraz atestami 4. Wdrożenie modułu AutoNotifier, 5. Wdrożenie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w formule SaaS opartego na następującym module: - Analizy Biznesowe, 6. Nabycie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w formule SaaS opartego na następującym module: - DataLoader dla ETL (dla hurtowni danych)- Narzędzie umożliwiające import danych dla procesu ETL( pol. wyodrębnianie, transformacja i ładowanie), które w konsekwencji podlegać mogą transformacjom, aby w odpowiedniej postaci dostarczone zostały do miejsca przeznaczenia. W ramach przekształcenia danych wykorzystywanych może być szereg komponentów pozwalających definiować algorytmy przeliczeń czy kryteria kojarzenia. Dane mogą podlegać normalizacji lub denormalizacji. W trakcie przepływu weryfikowana może być również jakość danych. Wykorzystanie dedykowanych narzędzi do definiowania przepływów ETL pozwala lepiej zarządzać danymi i szybciej reagować w przypadku

6 potrzeby wprowadzenia zmian. W ramach działalności operacyjnej mogą służyć do zasilania portali, generowania raportów, przenoszenia danych pomiędzy systemami w ramach zachodzących procesów czy zasilania hurtowni danych. Pozwalają również usprawnić procesy migracji danych, 7. Nabycie licencji Alarmy Biznesowe - moduł ten umożliwi użytkownikom systemu automatyczne wysyłanie do zdefiniowanej grupy partnerów zestawień wcześniej zdefiniowanych w module w pełni automatycznie. Użytkownik zdefiniuje trzon alarmu-raportu oraz określi z jaką częstotliwością powinien być generowany oraz rozsyłany. System w czasie wskazanym przez użytkownika automatycznie wykona zestawienie według ustalonych kryteriów i również w sposób w pełni automatyczny wyśle do dynamicznie tworzonej grupy odbiorców wyniki zestawienia. Dodatkową cechą modułu będzie możliwość określenia przez użytkownika warunków dodatkowych które muszą być spełnione by dany raport został wysłany, to znaczy wysyłka raportu będzie realizowana dopiero wtedy, gdy wybrane dane prezentowane przez raport osiągną określony poziom. Specyfikacja modułów będzie jednym z zadań przeprowadzonej na początku realizacji projektu analizy przedwdrożeniowej. 8. Wdrożenie licencji Alarmy Biznesowe. ETAP III r r. 1. Nabycie licencji na Moduł e-podpis -jest to moduł niezbędny dla sprawnej wymiany elektronicznych dokumentów między partnerami (w szczególności e-faktur) gwarantując pełne bezpieczeństwo dokumentów, przez co rozumieć należy ich autentyczność, integralność oraz niezaprzeczalność. Tym sposobem zarówno Wnioskodawca jak i partnerzy biznesowi będą mogli na dobre porzucić tradycyjne faktury, przenosząc swój biznes na nową, wyższą, zdecydowanie bardziej nowoczesną a jednocześnie ekologiczną płaszczyznę. 2. Wdrożenie Modułu e-podpis, 3. Nabycie licencji na Moduł elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) - Mechanizm elektronicznej wymiany dokumentów będzie wspierany uruchomieniem Modułu EDI, której głównym zadaniem będzie automatyzacja dystrybucji i wprowadzanie dokumentów i spełniającej wymogi wymiany dokumentów w formie wyłącznie

7 elektronicznej. Moduł będzie pozwalał na realizację pełnej ścieżki obiegu i wymiany dokumentów: zamówień, awiz wysyłki, potwierdzenia dostaw oraz faktur. Dokumenty stosowane w wymianie z udziałem platformy EDI zapisywane będą w formacie EDI/XML, 4. Wdrożenie Moduł elektronicznej wymiany dokumentów (EDI), 5. Nabycie licencji na Moduł e-faktury moduł ten nie tylko pozwala na sprawniejsze zawieranie transakcji, ale również na oszczędności w zakresie codziennej pracy biurowej i bardziej ekologiczne prowadzenie ewidencji gospodarczej (cyfrowe przechowywanie informacji, zamiast standardowej, przestarzałej i nie adekwatnej mając na względzie cyfrowy świat papierowej ewidencji). Podpisywanie faktur elektronicznych będzie możliwe z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Moduł da również możliwość automatycznego wysyłania podpisanych faktur elektronicznych na adres wskazany przez kontrahenta, a dodatkowo pozwoli na weryfikację otrzymanych dokumentów elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści co tylko jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo, 6. Wdrożenie Modułu e-faktury, 7. Szkolenie specjalistyczne z zakresu wdrażanego systemu B2B - Głównym celem będzie zapoznanie pracowników firmy z działaniem nowego systemu B2B. Szkolenie przeprowadzone będzie dla grupy 24 pracowników, podzielonych na cztery grupy sześcioosobowe przez 4 dni, po pięć godzin. Taki podział umożliwi skuteczniejsze przyswajanie wiedzy i umiejętności związanych z wdrażanym systemem B2B, pozwoli także na ciągłość realizowanych w firmie procesów. Planowany termin realizacji całości zamówienia: 31 grudzień 2014 r. III. Nie jest dopuszczane. Składanie ofert częściowych IV. Możliwość podwykonawstwa Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

8 V. Przygotowanie oferty Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia i datę ważności, zawierać adres lub siedzibę oferenta, zawierać nr NIP oferenta, określać cenę netto zamówienia, zawierać podpis i pieczęć oferenta. Prosimy o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty. Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1. VI. Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen. Kryterium cena 100%. VII. Wycofanie oferty Oferent przed data wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. VIII. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kurierem lub osobiście: Ul. Świdnicka 38, Dzierżoniów poczty elektronicznej na adres 2. Wybór oferenta nastąpi w dniu 07 lutego 2014 r. o godzinie Oferty należy składać do dnia 06 lutego 2014 r. do godziny Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane. IX. Kontakt w sprawie postępowania ofertowego Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Wiesław Pałajski, tel.: oraz Pan Mariusz Migatulski, tel.: ,

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA 1. Dane oferenta Nazwa oferenta: Adres/ siedziba firmy:.. NIP: Cena Specyfikacja cenowa ETAP I CENA NETTO Zakup serwera wieżowego typu PRIMERGY TX300 (1 sztuka) o 1 parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon E5, 16 GB RAM, min. 6 x 300 GB SAS, 2 Zasilacz APC Smart UPS 1500VA (1 sztuka), Nabycie licencji na Moduł Interaktywne Zamówienia, który umożliwi wprowadzenie do systemu wszystkich zamówień 3 przychodzących od partnerów poprzez plik wymiany danych zdefiniowany w systemie, 4 Wdrożenie Moduł Interaktywne Zamówienia, 5 Zasilacz awaryjny 750VA, obudowa typu Tower (8 sztuk), Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur 6 danych, analiza potrzeb, opracowanie struktur plików, Serwer backupowy typu PRIMERGY TX100 o parametrach nie 7 gorszych niż: Intel Xeon E3, 8 GB RAM, min. 2 x 500 GB SATA ( 8 sztuk), 8 Usługa instalacji i konfiguracji serwera, Wdrożenie: Moduł Zarządzania Interakcją z Klientem (zamówień, 9 obsługi rozrachunków, promocji),

10 Licencja na pulpit zdalny RDS ( 1 licencja dla 5 osób - 2 licencje dla osób), 11 Licencja Windows 2008R2 Foundation ( 1 sztuka), Nabycie licencji na Moduł Zarządzania Interakcją z Klientem 12 (zamówień, obsługi rozrachunków, promocji). Razem etap I ETAP II Nabycie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w 1 formule SaaS opartego na następującym module: - Analizy biznesowe, Wdrożenie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w 2 formule SaaS opartego na następującym module: - DataLoader dla ETL (dla hurtowni danych,) 3 Nabycie licencji na Moduł AutoNotifier 4 Wdrożenie modułu AutoNotifier, Wdrożenie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w 5 formule SaaS opartego na następującym module: - Analizy Biznesowe, Nabycie zaawansowanego narzędzia przetwarzania danych w 6 formule SaaS opartego na następującym module: - DataLoader dla ETL (dla hurtowni danych), 7 Nabycie licencji Alarmy Biznesowe, 8 Wdrożenie licencji Alarmy Biznesowe. Razem etap II ETAP III 1 Nabycie licencji na Moduł e-podpis 2 Wdrożenie Modułu e-podpis, Nabycie licencji na Moduł elektronicznej wymiany dokumentów 3 (EDI), 4 Wdrożenie Moduł elektronicznej wymiany dokumentów (EDI),

11 5 Nabycie licencji na Moduł e-faktury, 6 Wdrożenie Modułu e-faktury, Szkolenie specjalistyczne z zakresu wdrażanego systemu B2B (20 7 godz. szkolenia x 4 grupy). Razem etap III RAZEM Data ważności oferty: 3. Kontakt w sprawie postępowania Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty: Imię, nazwisko.. Numer telefonu:.. Adres Data sporządzenia.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻ

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻ Hurtownia Kwiatów Róża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bór I 20 43-230 Goczałkowice Zdrój Goczałkowice Zdrój, dnia 01.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo