Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP"

Transkrypt

1 Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę bazy Poznaj sposób zarządzana danym admnstrowana bazą Naucz sę korzystać z kwerend, formularzy raportów Bonus! Odpowedz do zadań na FTP

2 IdĨ do Sps treğc Przykáadowy rozdzaá Katalog ksąīek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoğcach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksąīek onlne Kontakt Helon SA ul. KoĞcuszk 1c Glwce tel e-mal: Helon Access 2010 PL. Kurs Autorzy: Danuta Mendrala, Marcn Szelga ISBN: Format: 168u237, stron: 312 Pewne wkrocz w œwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rz¹dz¹ce systemam baz danych Naucz sê nstalowaæ program Access korzystaæ z jego mo lwoœc Dowedz sê, jak defnowaæ modyfkowaæ strukturê bazy Poznaj sposób zarz¹dzana danym admnstrowana baz¹ Naucz sê korzystaæ z kwerend, formularzy raportów Bazy danych myœlsz, e to zaawansowane, oceraj¹ce sê o czary zagadnene, przeznaczone wy³¹czne dla jajog³owych nformatyków, którzy zawodowo zajmuj¹ sê tajemnczym przerzucanem bajtów z mejsca na mejsce? Nc bardzej mylnego. Bazy danych to mechanzmy przechowywana nformacj, z którym ka dy z nas ma do czynena na co dzeñ, nawet jeœl ne zdaje sobe z tego sprawy. Take systemy wykorzystuje sê ju dos³owne wszêdze: w kasach fskalnych sklepów spo ywczych, ewdencj ludnoœc prowadzonej przez urzêdy pañstwowe czy rozlczenach operatorów telefon komórkowej. Czy w takm raze jest sê czego baæ? Ne, zw³aszcza gdy zacznesz poznawaæ ten temat od programu Access 2010 prostego, wydajnego wygodnego w u ycu systemu bazodanowego frmy Mcrosoft. Pomo e C w tym ks¹ ka Access 2010 PL. Kurs, która za pomoc¹ prostego jêzyka lcznych lustracj prezentuje wszystke nformacje potrzebne pocz¹tkuj¹cemu u ytkownkow do wykonana perwszych pewnych kroków w tajemnczym œwece baz danych. Autorzy przedstawaj¹ w nej teoretyczne podstawy dza³ana mechanzmów bazodanowych, sposób nstalacj aktualzacj programu Access 2010, najwa nejsze dza³ana admnstracyjne, metody defnowana struktury bazy wype³nana jej danym. Z tego podrêcznka nauczysz sê równe, jak modyfkowaæ swoje bazy danych, wydobywaæ z nch nformacje prezentowaæ je u ytkownkom. To jeszcze ne konec zdobêdzesz tak e umejêtnoœæ tworzena makr u³atwaj¹cych automatyzuj¹cych Twoj¹ pracê admnstratora oraz pos³ugwana sê nm. Oprócz teoretycznych nformacj w ks¹ ce znajdzesz sporo zadañ do samodzelnego wykonana dzêk nm utrwalsz uzyskan¹ wedzê sprawdzsz j¹ w praktyce. Instalacja programu Mcrosoft Access Tworzene bazy danych defnowane jej struktury Dodawane, usuwane modyfkowane nformacj Wyszukwane, sortowane fltrowane danych Zarz¹dzane tabelam zboram nformacj U ywane kwerend, raportów formularzy Defnowane uruchamane makr Admnstrowane baz¹ danych zabezpeczane jej zawartoœc Do³¹cz do elty admnstratorów baz danych dzêk prosto przekazanej wedzy czytelnym rysunkom, wyjaœnaj¹cym zaw³oœc Accessa 2010.

3 Po co nam bazy danych? Instalacja programu Mcrosoft Access Aktualzacja programu Aktywacja programu Poznajemy środowsko systemu zarządzana bazam danych Access Tworzene pustej bazy danych Zamykane bazy danych Kopowane plku bazy danych Zmana domyślnej wersj bazy danych Komplacja bazy danych Podsumowane Jak pracować z bazam danych programu Mcrosoft Access? Otwerane stnejącej bazy danych Wyszukwane plków bazy danych Otwerane baz danych wcześnejszych wersj programu Access Udostępnane plku bazy danych Tworzene bazy danych na podstawe szablonu Northwnd Poznajemy przykładową bazę danych Northwnd Dodawane zaufanych lokalzacj plków bazodanowych Konwertowane bazy danych Podzał bazy danych Konfguracja podzelonych baz danych Podsumowane Tworzene bazy na podstawe szablonu Struktura utworzonej na podstawe szablonu bazy Wstawane danych bezpośredno do tabel Wstawane danych za pomocą formularza Wyszukwane danych w tabel Wyszukwane danych w formularzach Fltrowane danych Usuwane danych z tabel Usuwane danych za pomocą formularza Modyfkowane danych w tabel... 71

4 Modyfkowane danych za pomocą formularza Prezentowane danych za pomocą raportów Szablony baz sec Web Podsumowane Jak zbudowane są tabele? Szybk start określamy dane elementarne Pola oblczenowe Tworzymy tabelę poprzez wprowadzane przykładowych danych Tworzymy tabelę poprzez mport zewnętrznych danych Tworzene tabel w wdoku projektu Defnujemy klucz podstawowy Typy danych programu Mcrosoft Access Reguły sprawdzana poprawnośc (warunk, które muszą spełnać dane zapsane w tabel) Podsumowane Jak zarządzać obektam bazy danych? Zmana nazwy tabel Kopowane tabel Usuwane tabel Ukrywane tabel Dodawane kolumn do tabel Zmana defncj stnejącej kolumny Usuwane wybranych kolumn Automatyczne wprowadzane zman w powązanych obektach Eksportowane danych z tabel Importowane danych z nnych programów Podsumowane Jak podzelć przechowywane w baze nformacje mędzy odpowedne tabele? Łączene tabel za pomocą zwązku typu jeden do jednego Łączene tabel za pomocą zwązku typu jeden do welu Łączene tabel zwązkem typu wele do welu za pomocą pola welowartoścowego Łączene tabel za pomocą zwązku typu wele do welu Dagram E/R przykładowej bazy danych Northwnd Tworzymy projekt przykładowej bazy danych Tabele słownkowe Tabele podrzędne Tabela nadrzędna Tabela łącznkowa

5 Korzystane z tabel łącznkowej Określamy węzy ntegralnośc (spójnośc) danych zapsanych w połączonych tabelach Wprowadzane przykładowych danych Usuwane relacj Modyfkowane połączonych tabel Podsumowane Do czego służą kwerendy? Poberane wszystkch danych z tabel Wyberane kolumn z tabel Modyfkowane poberanych danych Porządkowane pobranych danych Sortowane danych Ogranczane lczby zwracanych werszy Wyszukwane duplkatów Wyberane danych na podstawe prostego warunku logcznego Wyberane danych na podstawe złożonego warunku logcznego Zwracane danych z dwóch połączonych tabel za pomocą kreatora Zwracane danych z welu połączonych tabel Zwracane danych z tabel połączonych za pośrednctwem pól welowartoścowych Zwracane nepasujących werszy z połączonych tabel Dodawane podsumowań Zlczane danych Grupowane danych Kwerendy krzyżowe Usuwane wybranych danych Dodawane danych Modyfkowane wybranych danych Podsumowane Po co tworzyć formularze? Szybk start z gotowym częścam aplkacj Tworzymy autoformularz zwązany z wybraną tabelą Budowa formularzy powązanych z tabelam Wyszukujemy, fltrujemy usuwamy dane Kreator formularzy tworzymy formularz zwązany z wybraną tabelą Kreator formularzy tworzymy formularz zwązany z połączonym tabelam Poznajemy motywy formularze nawgacyjne Zmana defncj formularza Formularz do przeglądana danych Tworzymy formularz z podformularzem

6 Korzystane z formularza z podformularzem Panel przełączana jako przykład formularza nezwązanego z żadną tabelą użytkownka Poznajemy zależnośc pomędzy obektam bazy danych Podsumowane Do czego służą raporty? Instalacja drukark w systeme Wndows Tworzymy autoraport Kreator raportów tworzymy raport powązany z wybraną tabelą Kreator raportów tworzymy raport powązany z weloma tabelam Kreator raportów tworzymy raport powązany z kwerendą Tworzymy raport zawerający podsumowana Raport grupujący dane Dodawane podsumowań do raportów grupujących dane Dodatkowy pozom grupowana danych Wzualzacje formatowane warunkowe Tworzene fltrów ogranczających prezentowane dane Podsumowane Jak zautomatyzować pracę użytkownka za pomocą makr? Tworzymy najprostsze makropolecene Makro składające sę z dwóch akcj Makro składające sę z welu akcj Modyfkowane makra Makra danych Uruchamamy makro z pozomu formularza Wykonywane makra krok po kroku Makro eksportujące dane z wybranej tabel Przykładowe makro wysyłające wadomośc e-mal Podsumowane Jak zapewnć wydajną pracę użytkownkom programu Access? Tworzymy dokumentację bazy Konfgurujemy system zarządzana bazam danych Access Właścwośc plku bazy danych Kompaktowane bazy danych Tworzymy kopę bazy danych Odtwarzamy bazę po awar Optymalzacja wydajnośc bazy Zabezpeczamy przechowywane w baze dane Przenosmy bazę danych do SZBD SQL Server Podsumowane

7 Jak pracować z bazam danych programu Mcrosoft Access? Otwerane stnejącej bazy danych Wyszukwane plków bazy danych Otwerane baz danych wcześnejszych wersj programu Access Udostępnane plku bazy danych Tworzene bazy danych na podstawe szablonu Northwnd Poznajemy przykładową bazę danych Northwnd Dodawane zaufanych lokalzacj plków bazodanowych Konwertowane bazy danych Podzał bazy danych Konfiguracja podzelonych baz danych Podsumowane 2 Podejmując sę ambtnego zadana stworzena własnej bazy danych w programe Mcrosoft Access, musmy uśwadomć sobe, że zanm zobaczymy efekt końcowy naszej pracy, czeka nas faza projektowana. Struktura programu, w którym będzemy przechowywać nformacje, jest zależna w dużym stopnu od naszej kreatywnośc. Dla mnej wytrwałych zawsze pozostaje możlwość wpsana danych do tabel programu Word czy arkusza programu Excel, wchodzących w skład paketu Mcrosoft Offce. Należy jednak pamętać, że taka opcja ne pozwala na dostosowane programu do naszych potrzeb. Tylko samodzelne zaprojektowane bazy danych utworzene określonej lczby obektów (tabel, kwerend, formularzy td.) umożlwa jej wykorzystane w odpowednm stopnu, czyl takm, który pozwol przechowywać w komputerze cągle zmenające sę nformacje.

8 Aby defntywne rozwać wszelke wątplwośc dotyczące tworzena własnej bazy danych, a także uprzedzć pytana, jake mogą sę pojawć w trakce jej konstruowana, w rodzaju: Co z tego, że utworzyłem te tabele nawet jakeś kwerendy, skoro nadal ne wem, czemu ma to służyć?, nnejszy rozdzał został wyposażony w szereg zadań ćwczeń. Została tu zaprezentowana dołączona do programu Access przykładowa baza danych Northwnd. Dzęk tej baze utworzonej na potrzeby fkcyjnej frmy zajmującej sę handlem produktam spożywczym ch dostawam możemy ne tylko zapoznać sę z dzałanem już stnejącej bazy danych, zarządzanem dostępem do plku bazy danych, ale równeż z podstawowym możlwoścam programu Access, których znajomość pozwol na efektywnejsze zaprojektowane naszej bazy danych. W ksążce założono, że systemem operacyjnym zanstalowanym na komputerze czytelnka jest domyślne skonfgurowany system Mcrosoft 7. W perwszym rozdzale dowedzelśmy sę, że baza danych programu Access zapsana jest w jednym plku o rozszerzenu.accdb lub w przypadku jej skomplowanej wersj w plku.accde. W dalszej częśc rozdzału opsany został sposób podzelena bazy danych na dwa plk w jednym zostaną zapsane wszystke dane, a w drugm umeszczone będą obekty bazy danych (oprócz tabel). Aby otworzyć zapsaną w plku bazę danych, należy: 1. Uruchomć SZBD Access Szybkm sposobem na uruchomene bazy danych jest dwukrotne klknęce plku bazy danych w ten sposób zostane uruchomony program Access otworzona wybrana baza danych.

9 2. Możemy otworzyć bazę danych na klka sposobów: a. rozwjając menu Plk wyberając opcję Otwórz, 2a b. nacskając kombnację klawszy Ctrl+O, c. klkając nazwę jednego z ostatno otweranych plków baz danych wyśwetlanych w wdocznym z lewej strony okenku zadań w tym przypadku wybrana baza danych zostane natychmast otwarta. 2c Pełna lsta ostatno otweranych baz danych znajduje sę w zakładce Ostatno używane menu Plk. Aby uruchomć którąś z nch, wystarczy klknąć nazwę odpowednego plku bazy. 3. Wybór jednej z dwóch perwszych metod spowoduje wyśwetlene standardowego okna dalogowego systemu Wndows, które pozwala na otwarce plku zapsanego na dysku. 4. Jeżel plk bazy danych znajduje sę na dysku nnego komputera, klkając przycsk Narzędza, będzemy mogl podłączyć dysk secowy. 5. Baza danych zostane otwarta po wskazanu nazwy plku klknęcu przycsku Otwórz. 5 4

10 Na lokalnych dyskach komputera przechowywane są tysące, jeżel ne mlony różnych plków. W takej sytuacj znalezene plku bazy danych, który znajduje sę gdześ na dysku, może okazać sę bardzo czasochłonnym zadanem. Do znalezena potrzebnego w danym momence plku pownnśmy użyć narzędz systemu operacyjnego, takch jak funkcja wyszukwana systemu Wndows 7. Aby znaleźć plk bazy danych, możemy: 1. Rozwnąć menu Start wpsać w polu wyszukwana rozszerzene accdb. Po chwl w menu Start pojawą sę wszystke znalezone plk bazy danych programu Access Inny, pozwalający na bardzej precyzyjne określane warunków wyszukwana sposób polega na skorzystanu z Eksploratora Wndows. a. W lewym okne Eksploratora Wndows zaznacz pozycję Bblotek (bblotek to wrtualne foldery pozwalające wyśwetlać przeglądać znajdujące sę w różnych folderach plk Wndows 7 zawera cztery predefnowane bblotek: Dokumenty, Muzyka, Obrazy Wdeo). b. W prawym górnym rogu Eksploratora znajduje sę pole wyszukwana wpsz w nm accdb. Wyszukwać plk możemy równeż na podstawe ch nazw, ne tylko rozszerzeń. c. Rozpoczne sę wyszukwane plków folderów spełnających podane kryterum wyszukwana. Przesuwający sę w pasku adresu zelony pasek będze sygnalzował postęp wyszukwana.

11 2c d. Po chwl w głównym okne Eksploratora zobaczysz wszystke plk spełnające podane kryterum, czyl plk baz danych SZBD Access b 2d 2a 3. Jeżel na dyskach komputera przechowujemy tysące czy nawet mlony plków, wynk ch przeszukana będze za każdym razem zawerał zbyt wele pozycj, żeby rzeczywśce ułatwć nam znalezene tego jednego, szukanego dokumentu. Rozwązać ten problem możemy, defnując dodatkowe fltry wyszukwana: a. Klknj lewym przycskem myszy okenko wyszukwana zostane wyśwetlona lsta ostatno wyszukwanych fraz oraz trzy rodzaje fltrów wyszukwana. b. Z lsty fltrów wyberz Data modyfkacj. c. Zostane wyśwetlony kalendarz zaznaczając na nm dowolną datę, wyszukamy bazy danych zmodyfkowane tego dna. Z reguły ne znamy dokładnej daty ostatnej modyfkacj dokumentu, dlatego wyberz opcję Wcześnej w tym roku. d. Po chwl główne okenko Eksploratora będze zawerało bazy danych programu Access z beżącego roku. 3a 3c 3d

12 Program Access 2010 jest zgodny z wcześnejszym wersjam, czyl możemy otworzyć bazę danych utworzoną np. w wersj 2003 pracować z ną, tak jak to roblśmy w środowsku Access 2003 ta operacja nczym sę ne różn od otwerana plku bazy najnowszej wersj Accessa. Zanm jednak będzemy mogl skorzystać z nowych funkcj programu, musmy przekonwertować bazę danych. Skonwertowaną do wersj Access 2010 bazę danych otworzymy tylko w najnowszej wersj programu. Po otwarcu bazy danych możemy z ną pracować, tj. odczytywać modyfkować dane, ale ne możemy zmenać dodawać nektórych obektów bazy danych. Za to dalej taka baza będze mogła być otwerana w środowsku Access Jeżel komputer podłączony jest do sec lokalnej, możemy umożlwć korzystane z naszej bazy danych nnym użytkownkom tej sec. W tym celu należy jedyne utworzyć udostępnć folder, do którego zostane skopowany plk bazy. Dodatkowo mamy możlwość ogranczena dostępu do bazy danych przez nadane odpowednch uprawneń udostępnonemu folderow. Gdy chcemy udostępnć plk bazy danych, musmy: 1. Utworzyć na lokalnym dysku nowy folder o nazwe np. Baza. Warto pamętać, że ze względów bezpeczeństwa ne należy udostępnać węcej zasobów komputera, nż jest to nezbędne. W tym przypadku lepej węc utworzyć folder zapsać w nm wyłączne plk bazy danych, nż np. udostępnć wszystkm folder Moje dokumenty. 2. Klknąć utworzony folder prawym przycskem myszy z menu kontekstowego wybrać opcję Udostępnj/Określonym osobom. 3. Wybrać użytkownków, którzy będą mel dostęp do udostępnonego folderu. 4. Określć pozom uprawneń tych użytkownków. 5. Klknąć przycsk Udostępnj.

13 3 4 5 Frma Mcrosoft do SZBD Access dołącza szablony typowych baz danych, wśród nch szablon bazy frmy zajmującej sę handlem artykułam spożywczym. Samodzelne przeanalzowane tej bazy pozwala ne tylko na zapoznane sę z możlwoścam programu Access, ale równeż na wykorzystane cennych przykładów gotowych rozwązań konkretnych problemów. Struktura tej bazy jest bowem jawna. Każdy z jej użytkownków może węc wzorować sę na tabelach czy formularzach utworzonych przez nżynerów frmy Mcrosoft. Żeby utworzyć bazę danych Northwnd: 1. Uruchom program Access. 2. Wyśwetlone automatyczne menu Plk będze zawerało m.n. okno Dostępne szablony Klknj znajdujący sę w tym okne przycsk Przykładowe szablony. 3

14 Jeżel szablon bazy Northwnd ne będze dostępny, uruchom nstalator paketu Offce 2010, wyberz opcję Dodaj lub usuń funkcje, klknj pozycję Mcrosoft Access z menu kontekstowego wyberz Uruchom wszystko z mojego komputera. 4. Zaznacz szablon Northwnd. 5. Ewentualne zmeń nazwę tworzonej bazy danych lokalzację jej plku. 6. Klknj przycsk Utwórz Program Access utworzy bazę danych na podstawe wybranego szablonu automatyczne ją uruchom. Czas pośwęcony na zapoznane sę z przykładową bazą danych zwróc sę z nawązką podczas projektowana tworzena własnych baz danych. Przyglądając sę tej baze, dowemy sę, do czego służą poszczególne obekty bazy danych, take jak tabele, kwerendy, formularze czy raporty. Wedza zdobyta w trakce wykonywanych zadań pozwol na śwadome tworzene własnych obektów bazy danych. 1. Jeżel utworzona w poprzednm ćwczenu baza Northwnd została zamknęta, uruchom ją. 2. Zostane wyśwetlone ostrzeżene o zablokowanu nektórych funkcj tej bazy danych. Żeby je włączyć, klknj znajdujący sę na pasku ostrzeżena przycsk Włącz zawartość. 3. Baza Northwnd zostane ponowne uruchomona, ale tym razem wyśwetlony zostane ekran logowana przykładowej bazy danych. Wyberz z lsty dowolnego pracownka klknj przycsk Zaloguj.

15 4. Otwarty zostane główny formularz bazy danych Northwnd. Dzęk nemu możemy uruchamać pozostałe formularze, raporty kwerendy bazy danych. 5. Żeby powększyć ten formularz, ukryj wstążkę. 6. W lewym okenku zobaczymy lstę aktywnych (tj. już złożonych, ale jeszcze nezrealzowanych) zamóweń. Jeżel to okenko jest puste, zaloguj sę jako nny pracownk. 7. W środkowym okenku wyśwetlone zostaną towary, których stan na magazyne jest nższy od określonego mnmalnego zapasu. 8. W prawym okne zobaczymy odnośnk pozwalające wyśwetlć formularze, kwerendy raporty przykładowej bazy danych. 9. A na pasku formularza znajdzemy trzy przycsk, pozwalające odpowedno na: a. złożene nowego zamówena sprzedaży, b. złożene nowego zamówena kupna, c. odśweżene wdocznych w tym formularzu danych. 10. Ukaże sę też pole wyboru pozwalające zalogować sę do programu jako nny pracownk. 11. W dolnej częśc formularza wyśwetlony zostane wykres rocznego przychodu. 9a 9b c

16 12. Klknj nazwę jednego z brakujących produktów. 13. Zostane wyśwetlony formularz; za jego pomocą możemy odczytać zmodyfkować wszystke dane wybranego produktu. W dolnej częśc formularza znajdują sę przycsk nawgacyjne. Przy ch użycu możemy: a. wyłączyć włączyć fltrowane (domyślne formularz pokazuje tylko nformacje o produkce, który wybralśmy w punkce 13), b. wyszukać podane wyrażene na beżącym formularzu, c. wyśwetlć nformacje o kolejnym produkce (o le wyłączylśmy wcześnej fltrowane), d. wyśwetlć nformacje o poprzednm produkce, e. przejść do ostatnego produktu, f. przejść do perwszego produktu, g. dodać nowy produkt (dodając nowy produkt, musmy wypełnć wszystke pola oznaczone jako wymagane) e 13g 13f 13d 13c 13a 13b 14. Aby zmenć koszt, cenę lub ops wybranego produktu, wystarczy ustawć kursor w odpowednm polu tekstowym wpsać nowe dane z klawatury. Po klknęcu dowolnego przycsku nawgacyjnego zmenone dane zostaną zapsane w powązanej z formularzem tabel Produkty.

17 Gdy chcemy sę przekonać, czy nformacje zmenane za pośrednctwem formularza rzeczywśce są zapsywane w tabel, możemy: 1. Zmenć nazwę, ops cenę jednego z produktów. 2. Zamknąć formularz Szczegóły produktu przycskem Zamknj. 3. Wyśwetlć Okenko nawgacj, np. klkając wdoczną z lewej strony ekranu jej mnaturę. 4. Domyślne obekty bazy danych są podzelone na stworzone przez jej twórców kategore tematyczne; poneważ chcemy zobaczyć wszystke tabele, a następne wybrać z nch tabelę Produkty, pownnśmy zmenć wdok okenka nawgacyjnego. W tym celu: a. Klknj wdoczną w jego prawym górnym rogu skerowaną w dół strzałkę. b. Z lsty możlwych sposobów wyśwetlana obektów bazy danych wyberz Typy obektu. 4a c. W Okenku nawgacyjnym zostane wyśwetlona lsta wszystkch typów obektów bazy danych tabel, kwerend, formularzy, raportów, makropoleceń modułów. d. Rozwń lstę tabel. 4e e. Po wyśwetlenu lsty wszystkch tabel dwukrotne klknj tabelę Produkty. 4c

18 Obekty bazy danych uporządkowane są alfabetyczne według ch nazw. 5. Wybrana tabela zostane otwarta w wdoku arkusza danych. Znajdź zmodyfkowany towar. 6. Ponowne zmeń nazwę tego towaru na orygnalną. 7. Zamknj okno tabel Jeszcze raz wyśwetlmy formularz zawerający szczegółowe dane o towarze. Tym razem zrobmy to, klkając nazwę dowolnego towaru, a następne: a. klkając pole lsty Przejdź do produktu, b. wyberając modyfkowany produkt. 8a 8b 9. Zwróć uwagę, że wprowadzone bezpośredno w tabel zmany natychmast zaczęły obowązywać produkt z powrotem ma orygnalną nazwę.

19 Ten formularz ne tylko pozwala odczytywać modyfkować nformacje o poszczególnych towarach, ale możemy też za jego pośrednctwem dodawać nowe produkty. Aby dodać nowy towar: 1. Klknj przycsk Zapsz nowy. 2. Wpsz nazwę nowego towaru (np. Kełk) Zwróć uwagę, że dentyfkator (numer) towaru jest automatyczne generowany przez SZBD Access ne tylko ne może być przez nas podany, ale równeż zmenony. 4. Klknj klawsz Tab uaktywnone zostane kolejne pole formularza; wpsz dane nowego towaru. 5. Ten formularz ne umożlwa dodawana nformacj o dostawcach, możemy jedyne wybrać z lsty dostawców wcześnej wprowadzonych do bazy nazwę frmy dostarczającej ten towar. Zwróćmy uwagę, że ten sam towar może być dostarczany przez welu różnych dostawców. 1 Program Offce Access 2010 umożlwa korzystane z pól załącznków oraz pól welowartoścowych. W zwązku z tym do każdego rekordu w aplkacj można dołączyć dowolny dokument, obraz lub arkusz kalkulacyjny. A za pomocą pola z weloma wartoścam można wybrać węcej nż jedną wartość (np. przypsać towar do welu dostawców) bez tworzena specjalnych (opsanych w rozdzale 6.) tabel łącznkowych. Korzystane z bazy danych mus być ne tylko możlwe najłatwejsze, ale równeż pownno unemożlwać (a przynajmnej utrudnać) użytkownkom wprowadzane błędnych danych. W tym przypadku użytkownk, zamast za każdym razem wpsywać nazwę dostawcy, może ją wybrać za pomocą klknęca myszą. Spolszczając przykładową bazę danych, tłumacz błędne przetłumaczył pole Name jako Nazwsko, a ne Nazwa towaru.

20 6. Możemy równeż dołączyć do nformacj o towarze jego zdjęce czy dokument reklamowy. a. W tym celu wystarczy dwukrotne klknąć pole Załącznk, a następne klknąć przycsk Dodaj wskazać plk załącznka. 6a b. Aby go późnej otworzyć, wystarczy raz jeszcze dwukrotne klknąć pole załącznka z menu wybrać opcję Otwórz. 7. Ustaw kursor w polu Ops wprowadź przykładowy ops produktu. Potem zaznacz dowolny wyraz pojaw sę nowy pasek narzędz pozwalający sformatować wprowadzony tekst Przećwcz możlwość formatowana zapsywanych w tabel danych, zmenając krój, kolor welkość czconk, którą zapsane zostały poszczególne wyrazy opsu. Access 2010, w przecweństwe do wersj 2003, pozwala formatować teksty zapsywane w polach typu Nota. 9. Aby zapsać wprowadzone dane do tabel Produkty, klknj dowolny przycsk nawgacyjny. 10. Zamknj formularz Szczegóły produktu.

21 Bazy danych programu Access oprócz służących do przechowywana danych tabel pozwalających w prosty wygodny sposób wprowadzać modyfkować te dane formularzy zawerają raporty. Raporty, tak jak formularze, można wyśwetlć z pozomu formularzy nawgacyjnych. Aby wyśwetlć przykładowy raport: 1. Klknj odnośnk Raporty ze sprzedaży zostane wyśwetlony formularz pozwalający wybrać, jake dane jak uporządkowane będze zawerał generowany raport. 2. Aby zobaczyć raport, klknj przycsk Podgląd. Raporty umożlwają jedyne odczyt wybranych danych, ale to, jake dane będze zawerał w danym momence raport, możemy zmenać. Program Access 2010 ułatwa fltrowane danych. Dla typów danych Tekst, Lczba Data są dostępne różne opcje fltrowana. Przykładowo nowe opcje fltrowana ułatwają fltrowane kolumny dat dla wszystkch rekordów należących do zakresu dat Dzsaj, Wczoraj, W ubegłym tygodnu, W przyszłym mesącu, W przyszłośc, W przeszłośc td. Praca zwązana z fltrowanem przebega tak samo w programach Excel 2010 Access 2010, a zatem użytkownk ne mus poznawać nowego sposobu wyszukwana potrzebnych nformacj. 1. Po zapoznanu sę z raportem zaznacz wartość sprzedaży dowolnego produktu w perwszym kwartale. 2. Po klknęcu prawym przycskem myszy zostane wyśwetlone okno dalogowe umożlwające fltrowane danych. Usuń z raportu towary, których wartość sprzedaży była mnejsza od wartośc sprzedaży wybranego towaru lub jej równa. 1 2

22 3. Aby wyłączyć fltr, ustaw kursor myszy w tej kolumne, w której wcześnej go włączyłeś, klknj prawy przycsk myszy wyberz opcję Wyczyść fltr. 4. Zamknj okno raportu. Nemożlwe jest poznane wszystkch funkcj tak rozbudowanego programu, jakm jest Access 2010, podczas wykonywana jednego ćwczena. Jeżel nadal ne jesteś pewen, czy wesz, jak pracować z programem Access, do czego służą formularze, a do czego tabele raporty, pośweć trochę czasu na pracę z pozostałym formularzam raportam bazy Northwnd. Jeżel baza danych zawera jakeś elementy aktywne (take jak przedstawone w rozdzale 10. makropolecena), przed jej uruchomenem Access wyśwetla znane nam już ostrzeżene blokuje dzałane nektórych funkcj bazy. W ten sposób SZBD Access chron nas przed skutkam neśwadomego uruchomena pochodzących z nezaufanych źródeł, potencjalne nebezpecznych programów. Dzałane to można jednak zmenć, określając zaufaną lokalzację baz danych bazy znajdujące sę w takej zaufanej lokalzacj będą uruchamane bez zgłaszana ostrzeżena. Żeby zaufać bazom danych znajdującym sę w folderze Dokumenty: 1. Uruchom SZBD Access Rozwń menu Plk. 3. Klknj przycsk Opcje. 4. Przejdź do sekcj Centrum zaufana klknj przycsk Ustawena Centrum zaufana. 5. Zaznacz sekcję Zaufane lokalzacje. 6. Klknj przycsk Dodaj nową lokalzację. 7. Wskaż folder Dokumenty. 8. Ewentualne zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalzacj są także zaufane. 9. Klknj OK. 10. Zamknj okno Centrum zaufana przycskem OK.

23 Po zamknęcu okna opcj programu Access wprowadzone zmany zaczną obowązywać. Od tego momentu ne kopuj do folderu Dokumenty pochodzących z nezaufanych źródeł plków baz danych programu Access. Bazy danych utworzone we wcześnejszych wersjach programu Access mogą być w łatwy sposób przekonwertowane do postac plku SZBD Access W ten sposób umożlwmy ne tylko korzystane z wcześnejszej wersj bazy danych (możlwe jest otwarce neprzekonwertowanej bazy), ale równeż jej modyfkowane. Zwykle możlwa jest równeż odwrotna operacja, czyl konwersja bazy zapsanej w formace Access 2010 do postac umożlwającej pracę modyfkowane bazy we wcześnejszych wersjach programu. Bezpośredna konwersja możlwa jest do plku wersj SZBD Access 2000 lub późnejszej, o le baza danych ne wykorzystuje funkcj nedostępnych we wcześnejszych wersjach programu Access. Dlatego próba konwersj przykładowej bazy Northwnd skończy sę nepowodzenem.

24 Aby umożlwć użytkownkom programu Access 2000 korzystane z bazy zapsanej w formace Access 2007/2010, musmy: 1. Uruchomć utworzoną w 1. rozdzale bazę danych (ta baza zawera tylko jedną pustą tabelę). 2. Rozwnąć menu Plk Wybrać opcję Zapsz publkuj Wskazać format kompatyblny z wersją Klknąć przycsk Zapsz jako Ewentualne zmenć nazwę lokalzację zapsywanego plku bazy danych klknąć Zapsz. SZBD Access 2010 umożlwa podzelene bazy danych na dwa plk: jeden będze zawerał dane (a węc defncje tabel zapsane w nch nformacje), drug natomast nterfejs użytkownka (a węc kwerendy, formularze raporty). W efekce welu użytkownków może jednocześne korzystać z tej samej bazy danych. Wystarczy na poszczególne komputery skopować plk zawerający nterfejs użytkownka skonfgurować go tak, aby poberał dane z udostępnonego w sec drugego plku, w którym zostały umeszczone tabele z danym. Bazę danych warto równeż podzelć w przypadku komputerów nepodłączonych do sec. Oddzelene danych tabel od elementów nterfejsu użytkownka ułatwa bowem jego ewentualną modyfkację czy uaktualnene. Z kole zmnejszene rozmaru plków bazodanowych poprawa wydajność samej bazy danych. Przed podzelenem bazy danych należy wykonać jej kopę.

25 Aby podzelć przykładową bazę danych Northwnd na dwa plk, pownnśmy: 1. Uruchomć bazę Northwnd. 2. Zamknąć formularz logowana. 3. Przejść na zakładkę Narzędza bazy danych. 4. Klknąć przycsk Baza danych programu Access. Uruchomony zostane kreator rozdzelena bazy danych. 5. Klknąć przycsk Podzel bazę danych Podać lokalzację nazwę plku zawerającego tabele dane, a następne klknąć przycsk Podzel. Po chwl baza danych zostane podzelona na dwa plk, a wszystke tabele zostaną zastąpone odwołanam do przenesonych tabel. 7. Praca z podzeloną bazą danych nczym ne różn sę od pracy z bazą nepodzeloną po podzelenu bazy nadal możlwe jest modyfkowane zapsanych w nej nformacj. Zmana struktury tabel wymaga jednak otwarca plku z tabelam danym (Northwnd _wb.accdb), a ne orygnalnego plku bazy danych (Northwnd.accdb).

26 Po wykonanu poprzednego ćwczena przykładowa baza danych Northwnd została zapsana w dwóch plkach, z których jeden zawera dane, a drug nterfejs użytkownka. Jeżel z bazy danych ma korzystać klku użytkownków, to na komputer każdego z nch należy skopować plk nterfejsu użytkownka, a samą bazę danych skonfgurować w ten sposób, aby wszyscy mogl połączyć sę z tym samym plkem zawerającym dane. W tym celu należy: 1. Skopować na komputery użytkownków plk z nterfejsem użytkownka (plk Northwnd.accdb). 2. Uruchomć na tych komputerach skopowaną bazę Northwnd. Poneważ lokalzacja plku bazodanowego uległa zmane, dane będą nedostępne, a próba uruchomena jakegokolwek formularza powązanego (formularza prezentującego dane zapsane w dowolnej tabel), np. próba zalogowana sę do programu jako jeden z pracownków, zakończy sę wyśwetlenem komunkatu o błędze Żeby rozwązać ten problem, należy wyśwetlć okno nawgacj Klknąć prawym przycskem myszy odnośnk do dowolnej tabel wybrać opcję Menedżer tabel połączonych. 4 Czytaj dalej...

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika Elektronczna Platforma Nadzoru Repozytorum Dokumentów Podręcznk użytkownka SPIS TREŚCI Sps treśc 1 Legenda 3 2 Archwum Plków 4 2.1 Zabezpeczene Archwum Plków............................. 5 2.2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych Ćwczene 10. Metody eksploracj danych Grupowane (Clusterng) 1. Zadane grupowana Grupowane (ang. clusterng) oznacza grupowane rekordów, obserwacj lub przypadków w klasy podobnych obektów. Grupa (ang. cluster)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: KROK 1 WYSZUKIWANIE KURSÓW Wyszukać kurs można na trzy sposoby: I. Wybierając kategorię kursu z paska w górnej części ekranu: Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: II. Wybierając

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania programu do obliczeń stateczności skarp zboczy ziemnych na poślizg

Instrukcja użytkowania programu do obliczeń stateczności skarp zboczy ziemnych na poślizg SKARPA dla Wndows 95/98/Me/NT 4/2000 Wersja 1.5 Instrukcja użytkowana programu do oblczeń statecznośc skarp zboczy zemnych na poślzg Przygotowal: Potr Bartkewcz Jacek Stasersk Warszawa 2001 Sps treśc Podstawowe

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz

nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz część druga - grafka WPROWADZENIE C Cyan M Magenta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Rozmowy VoIP bez komputera

Rozmowy VoIP bez komputera SOFTWARE Telefonowa przez nternet bramk VoIP CD 0/00 Grupa: UZUPEŁNIENIA PDF z artykułem Programy sprzęt do korzystana z VoIP PC Format 9/00 0 Rozmowy VoIP bez komputera Ne mussz włączać komputera za każdym

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP : NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I ADMINISTRATORA Poznań 2006 SPIS TREŚCI 1. Narzędze Aktualzacyjne BIP...3 1.1. Wprowadzene... 3 1.2. Instalacja...3 1.2.1. Wymagana... 3 1.2.2. Przebeg

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo