ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010"

Transkrypt

1 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010

2 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa aplikacji...6 Logowanie...6 Podręcznik...6 Przeszukiwanie podręcznika...6 Antropometria i Biomechanika...8 Ekran główny wybór kryteriów i lista...8 Wybór szukanych kryterii...9 Hierarchia wyboru kryterii...9 Wyświetlanie wyników szukania lista...10 Okno szczegółów...11 Pomoc kontekstowa...11 Przełączanie wersji językowej...12 Poprawna konfiguracja przeglądarki Internet Explorer z 14 S trona

3 Wstęp Dokument opisuje obsługę aplikacji ERGODESIGN. Organizacja menu nawigacja Niniejszy rozdział opisuje sposób nawigacji użytkownika po głównych elementach aplikacji. Główny ekran roboczy aplikacji Górne menu nawigacyjne W górnym menu zostały umiejscowione główne funkcjonalności Zakładki służące do przełączania się pomiędzy głównymi modułami Są to kolejno: Podręcznik, Antropometria i Biomechanika. Podczas przełączania się pomiędzy modułami zawartość ekranów, każdego modułu, nie jest tracona i po powrocie do uprzednio wybranej zakładki system pokaże stan modułu jaki użytkownik pozostawił. Przeszukiwanie podręcznika 3 z 14 S trona

4 Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi, w dowolnym momencie, przeszukiwanie treści podręcznika. Więcej na ten temat opisano w rozdziale Podręcznik, Przeszukiwanie podręcznika. Panel informacyjny użytkownika W skrajnym prawym rogu aplikacja wyświetla informacje o zalogowanym użytkowniku. Po najechaniu kursorem na ten obszar pokazywane są dodatkowe opcje, dostępne dla danego użytkownika Informacje nt. licencji: o Typ licencji jaki posiada użytkownik o Czas jej wygaśnięcia, oznacza datę do której użytkownik posiada dostęp do aplikacji. Panel administracyjny dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników Wyloguj umożliwia wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowani. Lewe menu robocze Jest to przestrzeń znajdująca się w lewej części ekranu. Menu przeznaczone jest do wyświetlania kontekstowych opcji w zależności od modułu, z którym aktualnie pracuje użytkownik. Dla Podręcznika pokazuje spis treści, Dla Antropometrii i Biomechaniki pokazuje zestaw kryterii do wyboru. 4 z 14 S trona

5 Przestrzeń robocza Jest to przestrzeń znajdujące się w centralnym miejscu ekranu i służy do wyświetlania informacji. W zależności od modułu kontekstowego system wyświetla: Dla Podręcznika treść wybranego rozdziału, Dla Antropometrii i Biomechaniki Listę wartości, wg wybranych cech i pozostałych kryterii. Stopka Umiejscowiona jest u dołu ekranu. Główne funkcjonalności: Przełączanie wersji językowych aplikacji (PL, EN), więcej informacji w rozdziale Przełączanie wersji językowej, Zgłaszanie błędów Wyślij błąd jest to adres umożliwiająca użytkownikowi zgłoszenie uwag do administratora systemu. 5 z 14 S trona

6 Obsługa aplikacji Logowanie Podręcznik Przeszukiwanie podręcznika Przeszukiwanie możliwe jest z dwóch miejsc: 1. Z poziomu modułu Podręcznik - wybierając opcje szukaj 2. Z poziomu górnego menu - pole szukaj. Górne menu szukaj widoczne jest zawsze bez względu na moduł kontekstowy z jakim pracuje użytkownik. Po wpisaniu szukanego słowa bądź frazy i wybraniu przycisku/ikony szukaj - system przekierowuje użytkownika do modułu podręcznika z wyświetlonymi wynikami szukania. Wyniki szukania składają się z listy rozdziałów, w których znaleziono szukane słowo (w przykładzie jest to antropometr ). Po wybraniu rozdziału system zaznacza w treści żółtym kolorem szukane słowo. 6 z 14 S trona

7 Informacja dodatkowa Przekierowanie do wyników szukania nie resetuje ekranu aktualnego modułu, z którym użytkownik pracował w danej chwili. Użytkownik zawsze może wrócić do poprzedniego modułu i otrzyma pozostawiony widok ekranu (filtry, sortowanie listy danych, etc). 7 z 14 S trona

8 Antropometria i Biomechanika Obsługa dwóch głównych modułów jest jednakowa. W związku z tym opis ich obsługi został zawarty w jednym punkcie. Ekran główny wybór kryteriów i lista Ekran główny przeznaczony jest do przeszukiwania bazy Antropometrii bądź Biomechaniki. Przeszukiwanie danych polega na zdefiniowaniu kryterii szukania i wybraniu przycisku Pokaż, wyniki szukania prezentowane są w postaci listy. Wyszukiwanie danych i prezentowanie wyników działa w takim sam sposób dla modułu Antropometrii i Biomechaniki. Więcej szczegółów w kolejnych punktach instrukcji. Rysunek 1. Główny ekran modułu "Biomechanika" 8 z 14 S trona

9 Wybór szukanych kryterii W celu wyszukania interesujących nas danych definiujemy odpowiednie kryteria. Widok wyboru "Cechy" Okno wyboru pozycji dla interesującego nas kryterium wywoływane jest za pomocą akcji Wybierz wartość>, dla danego kryterium. Na przykładowym rysunku jest to Cecha. W oknie wyboru wyświetlana jest lista aktualnie dostępnych pozycji. Lista składa się z trzech kolumn: 1. Kolumna 1 - Zaznaczanie interesującej nas pozycji, 2. Kolumna 2 Nazwa pozycji, 3. Kolumna 3 Prezentacja graficzna pozycji. W nagłówku okna wyboru, po lewej stronie nad pierwszą kolumną, znajduje się zaznaczanie i odznaczanie wszystkich pozycji na liście. Rysunek poniżej. Po wybraniu interesujących nas pozycji wybieramy przycisk Ustaw. Wtedy wybrane przez nas pozycje widoczne są w oknie wybranych kryterii, rysunek poniżej. Hierarchia wyboru kryterii Wszystkie kryteria połączone są ze sobą w sposób hierarchiczny, co oznacza że wybór pozycji na jednym kryterium może ograniczyć zakres wyboru na kolejnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu system 9 z 14 S trona

10 na bieżąco analizuje wybierane kryteria i od podpowiada jakie mamy możliwości wyboru kolejnych kryterii na podstawie kryterii już wybranych. Pierwszym kryterium, które powinno być zawsze wybrane jest Cecha. Dopiera po wskazaniu interesującej na cechy lub kilku cech, możemy wybierać pozostałe kryteria. System zaznacza kolorem szarym kryteria wyłączone. Przykład działania hierarchii kryteriów Zakładamy że interesuje nas cecha Siła chwytu hakowego dla płci żeńskiej i wieku 4 lata. Jeżeli dla wybraneych cechy i płci aktualnie w bazie istnieją tylko rekordy opisujące osoby powyżej 18 roku życia - wtedy na liście wyboru wieku nie zobaczymy interesującej nas pozycji 4 lata, jak i pozostałych poniżej 18 lat. Choć dla innej cechy mogą być widoczne. Opisana zasada hierarchii kryteriów może również usuwać już wybrane pozycje. Taka sytuacja ma miejsce gdy wybranych mamy kilka cech i kryterii. Lecz pośród wybranych kryterii, np.: kryterium K1 dotyczy tylko jednej cechy z wybranych. Wtedy w momencie usuwania cechy, z którą jest połączona wybrana pozycja w K1, również zostanie usunięta ta wybrana pozycja dla kryterium K1. Wyświetlanie wyników szukania lista Po ustawieniu szukanych kryterii wybieramy przycisk Pokaż system wyświetli listę wyników pasujących do zdefiniowanego zestawu kryterii (filtrów). Na liście wyników prezentowane są znalezione pozycje z podstawowymi informacjami, po kliknięciu w nazwę każdej pozycji wyświetlane jest Okno szczegółów opis w kolejnym punkcie. Wyniki grupowane są po 6 pozycji na stronę. Ilość stron wyświetlana jest poniżej listy, przełączanie pomiędzy stronami wykonać możemy przez: Wybranie interesującej nas strony (aktualna strona zaznaczana jest kolorem niebieskim), Przeskoczenie do strony następnej lub poprzedniej, służą do tego kolejno: > i <, Przeskoczenie do strony pierwszej lub ostatniej, służą do tego kolejno: << i >>, 10 z 14 S trona

11 Wpisanie interesującej nas strony w puste pole, znajdujące się po prawej stronie i wybranie akcji Idź do. Okno szczegółów Każda cecha posiada szczegółowy opis. Okno szczegółów wywoływane jest poprzez kliknięcie w nazwę cechy na liście wyników szukania. Aplikacja umożliwia otwieranie kilku okien, w celu porównania szczegółów różnych cech. Rysunek 2. Okno szczegółów modułu "Biomechanika" Pomoc kontekstowa Każde kryterium wyboru danych oznaczone jest niebieską ikoną?. Po wybraniu tej ikony system wyświetla krótki opis każdej z pozycji. Rysunek 3. Pomoc kontekstowa dla kryterium "Cecha" 11 z 14 S trona

12 Przełączanie wersji językowej System udostępnia dwie wersje językowe interfejsu użytkownika, polską i angielską. Przełączanie po wersji językowej możliwe jest za pomocą symboli PL i EN, znajdujących się w dolnym lewym rogu aplikacji. Aktywna wersja językowa zaznaczana jest pogrubieniem i podkreśleniem. Każdorazowa próba przełączania wersji językowej poprzedzona jest pytaniem systemu o potwierdzenie tej akcji. Każde przełączanie wersji językowej systemu usuwa wszystkie aktualne ustawienia filtrów. Oznacza to że po przełączeniu języka użytkownik dostanie stan aplikacji identyczny z tym jaki otrzymuje zaraz po zalogowaniu się. 12 z 14 S trona

13 Poprawna konfiguracja przeglądarki Internet Explorer W sporadycznych przypadkach mogą występować problemy z poprawnym wyświetlaniem aplikacji w przeglądarce Internet Explorer. Problemy te wynikają ze sposobu działania przeglądarki Internet Explorer. W celu rozwiązania opisanego problemu należy ustawić aplikację jako zaufaną. Poniżej opisano, krok po kroku, jak to zrobić. Opisy zawierają nazwy dla wersji polskiej i angielskie Internet Explorera. 1. Z menu przeglądarki wybieramy pozycję Internet options lub Ustawienia internetowe 13 z 14 S trona

14 2. Wybieramy zakładkę Security lub Zabezpieczenia W zakładce zabezpieczenia wybieramy Trustet Sites lub Witryny zaufane i klikamy przycisk Sites lub Witryny. Na kolejnym oknie widoczne jest pole, w które wpisujemy adres witryny. W tym przypadku jest to Jeżeli powyżej opisane kroki wykonamy z wczytaną stroną wtedy będzie ona automatycznie wpisana. Następnie klikamy przycisk Add lub Dodaj. Wpisany adres pojawi się na liście poniżej. Po tych krokach zamykamy wszystkie okna. Od tej pory witryna aplikacji ERGODESIGN będzie traktowana przez naszą przeglądarkę internetową jako zaufana. 3. Weryfikacja ustawień Jeżeli zostaną poprawnie wykonane opisane kroki Internet Explorer poinformuje nas o tym że witryna ERGODESIGN jest zaufana. Widoczne jest to w dolnym pasku przeglądarki. Za każdym razem gdy wejdziemy na witrynę ERGODESIGN widoczny będzie napis Trusted sites lub Witryny zaufane i zielony znaczek przed napisem. Rysunek poniżej. 14 z 14 S trona

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3) INSTRUKCJA OBSŁUGI DO MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B 3.3) 1 Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 4 Zamawianie towaru... 8 Dokumenty... 18 Moja oferta... 25 Informacje... 31 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników CBOP

Pomoc dla użytkowników CBOP Pomoc dla użytkowników CBOP Spis treści 1 Wstęp 1 2 Oferty pracy, staże i praktyki 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Lista propozycji... 2 Wyszukiwanie... proste 4 Filtrowanie ofert... 4 Przegląd szczegółów...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo