Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Elektronczna Platforma Nadzoru Repozytorum Dokumentów Podręcznk użytkownka

2 SPIS TREŚCI Sps treśc 1 Legenda 3 2 Archwum Plków Zabezpeczene Archwum Plków Struktura katalogów System uprawneń Uprawnena do sekcj Dodawane plków katalogów Dodawane katalogu Dodawane plku Uprawnena Dodane nowej wersj plku Edycja właścwośc plków katalogów Edycja właścwośc katalogu Edycja właścwośc plku Zmana nazwy plku Kopowane przenoszene plków Notatk Wersjonowane dokumentów Hstora operacj Hstora plku Usuwane przywracane zasobu Usuwane zasobu Przywracane zasobu Usuwane zasobu z kosza Zaawansowane właścwośc plku Defnowane dostępu do sekcj Defnowane termnu ostatecznego Defnowane śceżk akceptacyjnej Udostępnane plków Śceżk akceptacyjne Reguły dotyczące śceżek akceptacyjnych Defnowane śceżk akceptacyjnej Edycja śceżk akceptacyjnej Proces akceptacj plku Szyfrowane Zarządzane certyfkatam Obsługwane formaty plków Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

3 SPIS TREŚCI 3 Wtyczk Uprawnena do dokumentów - sekcje OpenOffce LbreOffce Wrter Logowane Otwerane dokumentu z Archwum plków Zapsywane dokumentu do Archwum plków Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Dzelene dokumentu na sekcje Deszyfrowane dokumentu OpenOffce LbreOffce Calc Logowane Otwerane dokumentu z Archwum plków Zapsywane dokumentu do Archwum plków Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Dzelene dokumentu na sekcje Deszyfrowane dokumentu Mcrosoft Offce Word Logowane Otwerane dokumentu z Archwum plków Zapsywane dokumentu do Archwum plków Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Dzelene dokumentu na sekcje Deszyfrowane dokumentu Mcrosoft Offce Excel Logowane Otwerane dokumentu z Archwum plków Zapsywane dokumentu do Archwum plków Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Dzelene dokumentu na sekcje Deszyfrowane dokumentu Montowane dysku secowego Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

4 Legenda 1 Legenda W ponższej dokumentacj wykorzystano klka standardowych typów zapsu nformacj. Ponżej możesz zapoznać sę z poszczególnym elementam, aby użytkowane tego dokumentu było bardzej przyjemne bezproblemowe. Nazwa - tak zapsujemy wszystke nazwy własne występujące w systeme Przycsk/Akcja - tak zapsujemy wszystke przycsk, bądź pola akcj z którym będzesz wchodzć w nterakcję podczas korzystana z dokumentacj Wadomość - tak zapsujemy wadomośc przekazywane przez system nnego typu oczekwane komunkaty. W takch blokach prezentujemy dodatkowe nformacje, uproszczena spostrzeżena, które mogą pomóc w łatwejszym korzystanu z systemu.! W takch blokach prezentujemy stotne uwag nformacje o potencjalne ryzykownych akcjach, a także ważnych komunkatach błędów, na które zdecydowane zalecamy zwrócć uwagę.? W takch blokach zadajemy pytane dotyczące aktualnej sytuacj, stanu aplkacj, bądź zamarów. W zależnośc od odpowedz możemy Cę przekerować do nnego rozdzału w ramach dokumentu. 1-3 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

5 Archwum Plków 2 Archwum Plków Moduł ten służy jako magazyn plków. Ma z góry określoną główną strukturę katalogów, gdze każdy z nch ma swoje znaczene, w których Użytkownk może tworzyć swoją strukturę katalogów. w katalogach Użytkownk może umeszczać dowolne plk, z zastrzeżenem, że maksymalny rozmar plku wynos 25MB. Dostęp do Archwum plków ma każdy z Użytkownków Systemu, jednak do nektórych jego folderów dostęp możlwy jest tylko w przypadku posadana odpowednej rol. Wdok modułu podzelony został na trzy częśc (Rysunek 2): 1. Struktura katalogów (lewa część okna) - wyśwetla strukturę katalogów w postac drzewka. Wyśwetlane są tutaj tylko katalog 2. Główny wdok (środkowa część okna) - wyśwetla zawartość katalogu. Wyśwetlone są tutaj podstawowe nformacje: nazwa - nazwa zasobu RV - nr wersj plku Rozmar - rozmar plku w KB 3. Właścwośc zasobu (prawa część okna) - wyśwetla właścwośc aktualne zaznaczonego zasobu: Nazwa - nazwa Właśccel - osoba lub dzał która utworzyła zasób Dzał - dzał który utworzył zasób Ops - ops folderu Data utworzena - data utworzena plku Data modyfkacj - data ostatnej modyfkacj plku Typ Mme - typ plku Rewzja - nr wersj plku Pozom bezpeczeństwa - pozom bezpeczeństwa plku uprawnena dla właśccela - uprawnena właśccela zasobu: read uprawnena dla dzałów potomnych - uprawnena dzałów potomnych zasobu: read wrte 2-4 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

6 2.1 Zabezpeczene Archwum Plków Rysunek 1: Okno Zarządzane folderem 2.1 Zabezpeczene Archwum Plków Przy perwszym uruchomenu po każdym restarce portalu dostęp do Archwum Plków jest zablokowany. W celu odblokowana dostępu do Archwum Plków należy zalogować sę do portalu użytkownkem posadającym przypsaną rolę Admnstrator. Po zalogowanu użytkownkow ukaże sę okno popup (Rys. 1) do wprowadzena PIN-u. Gdy użytkownk wpsze poprawne hasło Archwum Plków zostane odblokowane. 2.2 Struktura katalogów W systeme rozróżnamy następujące katalog główne: Mój folder - folder prywatny każdego użytkownka, Wspólny - folder wspólny dla użytkownków należących do jednego dzału. Użytkowncy wdzą także elementy dodane przez użytkownków z dzałów podległych ch dzałow. Udostępnane dla mne - lsta folderów plków, które zostały udostępnone danemu użytkownkow, bądź jego dzałow Udostępnone przeze mne - lsta folderów plków, które zostały udostępnone przez użytkownka Wydawnczy - foldery plk do używana w module Wedza Kosz - usunęte elementy Plk foldery z dzałów podległych wdoczne są dopero po zaznaczenu flag Dołącz plk z poddepartamentów - Rysunek Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

7 2.3 System uprawneń Rysunek 2: Archwum Plków - struktura katalogów Rysunek 3: Archwum Plków - flaga Dołącz plk z poddepartamentów Wszystke plk foldery, także z dzałów podległych, są wdoczne podczas dostępu do Archwum Plków poprzez wtyczk. 2.3 System uprawneń Archwum plków jest oparte na ścśle zdefnowanych uprawnenach. Uprawnena te zostały zebrane w następujące grupy: uprawnena dla Właśccela uprawnena dla departamentu potomnego uprawnena dla zasobów udostępnonych Pod pojęcem zasób rozume sę zarówno plk jak katalog. 2-6 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

8 2.4 Dodawane plków katalogów Właśccelem zasobu może być zarówno osoba jak dzał. Osoba będze właśccelem zasobu, gdy utworzy go w swom folderze Mój folder. Departament będze właśccelem, gdy zasób zostane utworzony w folderze Wspólny tego departamentu. Konsekwencją tego jest to, że jako Właśccel traktowany jest każdy użytkownk, aktualne zalogowany do danego departamentu. Uprawnena Właśccela Domyślne Właśccel posada pełne uprawnena do zasobu. Może sobe jednak wprowadzć ogranczene, poprzez odebrane sobe prawa zapsu. Uprawnena departamentu potomnego Uprawnena te dotyczą jedyne folderu Wspólny. Właśccel zasobu może zdecydować, że użytkowncy z departamentu potomnego pownny meć pewne uprawnena do tego zasobu. Departamentom potomnym można nadać uprawnena Odczyt Zaps. Użytkowncy z tych departamentów ne mogą w żadnym przypadku udostępnać zasobu an modyfkować jego uprawneń. Uprawnena dla zasobów udostępnonych Mają one znaczene jedyne w folderze Udostępnone dla mne. Osoba udostępnająca może umożlwć odborcom zasobu możlwość edycj zasobu, nadając uprawnene zapsu Uprawnena do sekcj Dla plków wsperanych przez wtyczkę Systemu PI do paketów burowych możlwe jest dodatkowo określene uprawneń do sekcj plku. Domyślne jedyne Właśccel ma pełne prawa do sekcj plku ne mus być jawne określone na lśce uprawnonych do dostępu do sekcj. Odborcy plku, nebędący właśccelem plku domyślne ne mają żadnych uprawneń do sekcj muszą one być jawne określone. Wyróżnamy następujące uprawnena do sekcj: Odczyt - określa czy odborca może zobaczyć zawartość sekcj, Zaps - określa czy dana sekcja może być zmodyfkowana, Drukowane - określa, czy dana sekcja może być drukowana czy ne. Uprawnene to jest traktowane w myśl zasady wszystko albo nc, oznacza to ż jeśl dany odborca ma zablokowaną możlwość drukowana dla jednej sekcj to automatyczne cały plk ne może być przez nego wydrukowany. Kopowane - określa, czy użytkownk może skopować zawartość całej sekcj bądź jej częśc. 2-7 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

9 2.4 Dodawane plków katalogów Rysunek 4: Archwum Plków - dodawane plków katalogów 2.4 Dodawane plków katalogów Aby dodać katalog lub plk wyberz najperw folder docelowy (poprzez pojedyncze klknęce), a następne wyberz przycsk Dodaj folder lub Dodaj plk (Rysunek 4) Dodawane katalogu Po wybranu przycsku Dodaj folder, ukaże C sę okno przedstawające Rysunek 5 Rysunek 5: Archwum Plków - dodawane katalogu W okne dodawana folderu możesz zdefnować: Nazwę folderu Ops 2-8 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

10 2.4 Dodawane plków katalogów Uprawnena właśccela oraz osób należących do dzałów potomnych Aby dodać foler klknj przycsk Dodaj folder Dodawane plku Po wybranu przycsku Dodaj plk ukaże C sę okno przedstawające Rysunek 6 W okne dodawana plku możesz zdefnować: Rysunek 6: Archwum Plków - dodawane plku Wybrać plk z dysku lokalnego Notatkę (ops) Pozom bezpeczeństwa - określa pozom tajnośc plku Szyfrowane plku - powoduje, że plk oraz wszystke jego kolejne wersje będze przechowywany w postac zaszyfrowanej (dotyczy jedyne plków paketów burowych) Uprawnena właśccela oraz osób należących do dzałów potomnych Aby dodać plk klknj przycsk Prześlj. 2-9 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

11 2.5 Edycja właścwośc plków katalogów Uprawnena Na ekrane dodawana plku (Rysunek 6) folderu (Rysunek 5) możesz określć uprawnena. Wewnątrz folderu Mój Folder Wydawnczy możesz jedyne określć uprawnena zapsu dla jego właśccela. w przypadku tworzena nowego plku lub folder w obrębe katalogu Wspólny możesz dodatkowo ustawć uprawnena dla osób z dzałów potomnych. Uprawnena zostały szczegółowo opsane w rozdzale 2.3 Strona 6 Ops poszczególnych uprawneń: 1. Właśccel Zaps - określa czy właśccel może edytować plk 2. Osoby należące do dzałów potomnych Odczyt określa czy użytkowncy z dzałów potomnych będą mel dostęp do tego plku (jeśl flaga ne zostane zaznaczona to plk będze newdoczny) Zaps określa czy użytkowncy z dzałów potomnych mogą edytować plk. Uwaga: ne będą on mogl jednak zmenać uprawneń Dodane nowej wersj plku System umożlwa dodawane welu wersj/rewzj plku. Nową rewzję możesz utworzyć z pozomu nterfejsu WWW, bądź z pozomu paketu burowego z zanstalowaną wtyczką (ops tego rozwązana znajduje sę w dalszej częśc nnejszego dokumentu). W celu dodana nowej wersj plku klknj plk prawym przycskem myszy na plk wyberz z menu pozycję Dodaj nową wersję (Rysunek 7). Po wybranu akcj Dodaj nową wersję wyśwetl C sę uproszczona wersja formatk dodawana plku. (Rysunek 8) Po wskazanu śceżk do plku wystarczy, że wyberzesz przycsk Nowa wersja. w panelu zawartośc katalogu, w kolumne RV zwększy sę numer wersj. Po tej operacj! Gdy plk jest zaszyfrowany to operacja zmany wersj plku z pozomu portalu jest zablokowana Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

12 2.5 Edycja właścwośc plków katalogów Rysunek 7: Archwum Plków - dodawane nowej rewzj Rysunek 8: Archwum Plków - dodawane dodawane nowej rewzj (krok 2) 2.5 Edycja właścwośc plków katalogów Edycja właścwośc katalogu W celu edycj właścwośc folderu wyberz folder prawym przycskem myszy z menu kontekstowego wyberz opcję Edytuj właścwośc. Wyśwetlone zostane okno jak na rys. 9 W okne tym można wykonać następujące akcje: zmenć nazwę folderu, zmenć ops folderu, zmodyfkować uprawnena Właśccela zmodyfkować uprawnena dla dzałów potomnych (tylko w przypadku, gdy folder znajduje sę w folderze Wspólny) 2-11 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

13 2.6 Zmana nazwy plku Rysunek 9: Okno Zarządzane folderem Edycja właścwośc plku W celu edycj właścwośc utworzonego wcześnej plku klknj prawym przycskem myszy na plk wyberz z menu pozycję Edycja właścwośc. Po wykonanu tej akcj wyśwetlone zostane okno jak na rys. 10.! Jedyne Właśccel plku może edytować jego właścwośc. W zależnośc od tego, w którym katalogu aktualne sę znajdujesz okno może różnć sę brakem bądź ne sekcj Osoby należące do dzałów potomnych. w okne tym możesz zmodyfkować uprawnena do plku, jego pozom bezpeczeństwa, bądź możesz oznaczyć plk jako szyfrowany. Zaszyfrowane plku skutkuje szyfrowanem wszystkch jego kolejnych wersj. można tego stanu odwrócć. Ne 2.6 Zmana nazwy plku Nazwę plku może zmenć użytkownk posadający uprawnene zapsu do zasobu. Nazwę zasobu możesz zmenć poprzez: 2-12 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

14 2.7 Kopowane przenoszene plków Rysunek 10: Okno właścwośc plku klknęce prawym przycskem myszy w zasób wybrane z menu opcj Zmana nazwy zaznaczene zasobu poprzez klknęce w nego lewym przycskem wcśnęcem klawsza funkcyjnego F2 Przy zmane nazwy plku tworzona jest jego nowa rewzja. 2.7 Kopowane przenoszene plków Aplkacja umożlwa kopowane przenoszene jedyne plków. Operacje te są dostępna tylko dla właśccela plku, Przenoszene plków ze względów bezpeczeństwa możlwe jest tylko wyłączne w obrębe głównego katalogu, czyl ne możesz przeneść plku z Mój folder do katalogu Wspólny. Możlwość kopowana dokumentów przedstawa Rysunek 11. Aby skopować lub przeneść plk mussz: klknąć prawym przycskem myszy na wybranym plku wybrać z menu opcję Kopuj bądź Wytnj zaznaczyć plk poprzez klknęce lewym przycskem myszy a następne użyć skrótu klawszowego ctrl + c lub ctrl + x Po skopowanu bądź wycęcu plku do schowka przejdź do katalogu gdze chcesz wkleć plk a następne wklej plk: 2-13 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

15 2.8 Notatk Rysunek 11: Uprawnena kopowana plków klknj prawym przycskem myszy w wolne mejsce wyberz z menu opcję Wklej użyj skrótu klawszowego ctrl + v klknj prawym przycskem myszy na folder w drzewku ze strukturą katalogów (lewa część okna)! Kopując plk kopowane są tylko: zawartość plku uprawnena plku nazwy sekcj? Ops głównych katalogów znajdzesz w rozdzale 2.2 (Strona 5) 2.8 Notatk Właśccel plku ma możlwość dodawana notatek. Aby wyśwetlć aktualną lstę komentarzy klknj prawym przycskem myszy na plk, a następne wyberz z menu opcję Pokaż notatk. Po wybranu menu Pokaż notatk, ukaże C sę okno z notatkam pogrupowanym po rewzj plku (Rysunek 12) W celu dodana notatk klknj przycsk Dodaj, a następne wprowadź tekst w wyśwetlonym okne (Rysunek 13). Komentarz zostane dodany po zatwerdzenu przycskem Dodaj Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

16 2.9 Wersjonowane dokumentów Rysunek 12: Archwum Plków - notatk Rysunek 13: Archwum Plków - dodawane notatk 2.9 Wersjonowane dokumentów Hstora operacj Archwum Plków udostępna narzędza audytowe zawerające nformację kto, kedy z jakego adresu IP: utworzył dokument otworzył (pobrał) dokument skopował dokument przenósł dokument modyfkował dokument modyfkował meta dane zwązane z dokumentem zaszyfrował plk 2-15 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

17 2.9 Wersjonowane dokumentów przywrócł starą rewzję plku skasował dokument przywrócł dokument z kosza Dodatkowo zberane są nformacje audytowe o wszelkch próbach dostępu wykonywanych na dokumence. Aby otworzyć okno wyśwetlające hstorę operacj oraz neautoryzowanych dostępów wykonywanych na dokumence należy klknj prawym przycskem myszy na wybranym plku wyberz z menu opcję Hstora operacj (Rysunek 14) Rysunek 14: Archwum Plków - hstora operacj (menu) Po wybranu menu Hstora operacj, ukaże C sę okno z hstorą wykonywanych operacj na plku (Rysunek 15) Hstora plku Rewzja - oznacza wersję plku System automatyczne tworzy nową wersję plku przy każdej jego modyfkacj. Poprzez modyfkację rozumane są take operacje jak: dodane nowej wersj plku z pozomu portalu 2-16 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

18 2.9 Wersjonowane dokumentów Rysunek 15: Archwum Plków - hstora operacj edycja plku poprzez plugn zmana nazwy plku zmana pozomu bezpeczeństwa zmana typu plku z nezaszyfrowany na zaszyfrowany przywrócene wersj plku Wszystke nne operacje take jak: dodane notatk, zmana uprawneń tp. ne powodują utworzene nowej rewzj plku. Na podstawowym wdoku archwum plków w kolumne Rv pokazany jest numer aktualnej wersj plku (Rysunek 16). Rysunek 16: Archwum Plków - aktualna rewzja plku Archwum plków umożlwa szczegółowy podgląd hstor wersj danego plku. Aby przejść do tego wdoku klknj prawym przycskem myszy na wybrany plk wyberz z menu opcję Hstora plku (Rysunek 17) 2-17 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

19 2.10 Usuwane przywracane zasobu Tylko właśccel plku ma dostęp do tego ekranu Rysunek 17: Archwum Plków - hstora plku: menu Po wybranu menu Hstora plku, ukaże C sę okno z hstorą wszystkch dotychczasowych wersj plku (Rysunek 18). Na tym wdoku poza podstawowym nformacjam masz możlwość wykonana dwóch operacj: Poberz wersję - pobera wybraną przez Cebe rewzję plku Przywróć - przywraca wersję plk do wersj z wybranej rewzj Opcje te są dostępne po klknęcu prawym przycskem myszy w wybraną rewzję.! System unemożlwa przywrócena nezaszyfrowanej rewzj gdy aktualna wersja plku jest zaszyfrowana. W tym wypadku powadomony zostanesz komunkatem: Ne można przywrócć nezaszyfrowanej rewzj plku, który jest zaszyfrowany. Węcej nformacj w rozdzale 2.14 Strona Usuwane przywracane zasobu Usuwane zasobu Zasób możesz usunąć na dwa sposoby: 2-18 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

20 2.10 Usuwane przywracane zasobu Rysunek 18: Archwum Plków - hstora plku klknj prawym przycskem myszy na plk wyberz z menu pozycję Usuń plk lub Usuń folder. wyberz zasób lewym przycskem myszy a następne nacśnj na klawaturze guzk Delete Po wykonanu tej akcj wyśwetlone zostane okno proszące o potwerdzene usunęca zasobu (rys. 19). Rysunek 19: Archwum Plków - Potwerdzene usunęca zasobu Tak usunęty zasób ląduje w koszu. Na usunętym plku w koszu możemy wykonać Przywracane zasobu Gdy potwerdzłeś usunęce zasobu to ląduje on w koszu (Rysunek 20. Każdy tak usunęty do kosza zasób możesz przywrócć klkając w na nm prawym przycskem myszy, a następne wyberając z menu opcję Przywróć Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

21 2.10 Usuwane przywracane zasobu Rysunek 20: Archwum Plków - Kosz Po wybranu menu przywróć wyśwetl sę okno przedstawone na rysunku 21. Wyberasz w nm folder do którego chcesz przywrócć zasób a następne klkasz Przywróć. Zasób zostane przenesony do wybranego przez Cebe folderu. Rysunek 21: Archwum Plków - przywracane zasobu! Plk katalog usunęte z folderu Wspólny można przywrócć tylko do katalogu Wspólny Usuwane zasobu z kosza Możesz usunąć zasób z kosza na dwa sposoby: Wchodząc do kosza klkając prawym przycskem myszy na zasób, a następne wyberając z menu pozycję Usuń - usunęty zostane wybrany przez Cebe zasób Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

22 2.11 Zaawansowane właścwośc plku klkając na koszu prawym przycskem myszy wyberz z menu pozycję Opróżnj kosz - usunęte zostaną wszystke zasoby znajdujące sę w koszu W obu przypadkach przed usunęcem wyśwetlone zostane Tobe okenko z prośbą potwerdzena jak na rysunku 19! UWAGA: usuwając zasób z kosza ne masz możlwośc jego przywrócena. Zasób zostaje usunęty bezpowrotne Zaawansowane właścwośc plku Plk posadają równeż zaawansowane właścwośc. Można za ch pomocą zdefnować: dostęp do sekcj plków (tylko tych wsperanych przez wtyczk), termn ostateczny, zatwerdzane. Aby przejść do właścwośc zaawansowanych plku klknj prawym przycskem myszy pożądany plk wyberz pozycję menu Ustawena zaawansowane. Wyśwetl sę okno jak na rys. 22. Rysunek 22: Ustawena zaawansowane plku Po lewej strone znajduje sę lsta z sekcjam plku, jeśl takowe posada, oraz nazwa plku, którego właścwośc są edytowane. w centralnej częśc znajdują sę zakładk, dla każdej właścwośc zaawansowanej Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

23 2.11 Zaawansowane właścwośc plku Defnowane dostępu do sekcj Perwsza zakładka centralnej częśc okna Ustawena zaawansowane umożlwa określane dostępu do sekcj plków, które mogą posadać sekcje. W celu zdefnowana uprawneń do sekcj wyberz pożądaną sekcję z lsty, a następne wyberz przycsk Dodaj. w wyśwetlonym okne Szukaj odborców wyszukaj odborców, którym chcesz nadać uprawnena do sekcj wyberz przycsk Akceptuj. Odborcą, dla którego możesz nadać uprawnena może być: osoba, dzał, grupa, rola. Po zaakceptowanu lsty odborców zostaną on dodan do lsty odborców danej sekcj. momence możesz określć uprawnena dla odborców. w tym Nowo dodanemu odborcy domyślne nadaje sę uprawnene odczytu. Aby zapsać nadane uprawnena wyberz przycsk Zapsz, w przecwnym przypadku wyberz przycsk Anuluj. Dodanych odborców możesz usunąć z lsty wyberając konkę kosza znajdującą sę w ostatnej kolumne wersza danego odborcy. Jeśl chcesz podejrzeć podsumowane uprawneń do wszystkch sekcj wyberz w lśce po lewej strone perwszą pozycję, odpowadającą plkow Defnowane termnu ostatecznego W celu zdefnowana termnu ostatecznego dla dokumentu wyberz zakładkę Ostateczny termn (rys. 23. Następne zaznacz pole wyboru Dodaj termn? w odblokowanym formularzu wypełnj przynajmnej wymagane pola. Możlwe pola do zdefnowana to: Nazwa - etyketa przypsana do termnu ostatecznego (pole wymagane), Data rozpoczęca - data rozpoczęca obowązywana termnu, 2-22 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

24 2.12 Udostępnane plków Rysunek 23: Zakładka Ostateczny termn Data końcowa - data ostatecznego termnu końcowego dla plku (pole wymagane, którego wartość domyślne jest ustawana na aktualną datę), Prorytet - prorytet termnu(pole wymagane), Szacowany czas - szacowany czas w godznach. Aby zachować zdefnowane szczegóły termnu ostatecznego wyberz przycsk Zapsz. Jeśl ne chcesz zapsywać zman wyberz przycsk Anuluj. Plk, dla których określony został termn ostateczny będą prezentowane w folderze specjalnym Mejsca pracy\termn Defnowane śceżk akceptacyjnej Zagadnene śceżek akceptacyjnych plków zostane omówone w podrozdzale Śceżk akceptacyjne Udostępnane plków Archwum plków pozwala udostępnć plk nnemu odborcy. Plk udostępnone Tobe znajdują sę w głównym folderze Udostępnone dla mne, natomast plk udostępnone przez Cebe możesz podejrzeć w katalogu Udostępnoneprzezemne. Na dokumentach udostępnonych dla Cebe menu pod prawym przycskem myszy jest zablokowane. Aby udostępnć plk klknj prawym przycskem myszy na plk wyberz z menu opcję Udostępnj. Po wybranu akcj udostępnj pojaw sę okno przedstawone na rysunku 24, na którym możesz określć 2-23 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

25 2.12 Udostępnane plków Rysunek 24: Archwum Plków - udostępnane plku Alas - nazwa pod którą zostane udostępnony plk Udostępnj z możlwoścą edycj - możlwość edycj plku przez odborcę Odborcy - lsta odborców którym udostępnasz plk Po udostępnenu plku jego kona zmena sę (Rysunek 25). Aby anulować udostępnane plku klknj prawym przycskem myszy na plk wyberz z menu opcję Anuluj udostępnane. Rysunek 25: Archwum Plków - udostępnony plk Odborcą, dla którego możesz udostępnć plk może być: osoba, dzał, grupa, rola Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

26 2.13 Śceżk akceptacyjne! Alas mus być unkalny w obrębe całej aplkacj - jeśl wprowadzony przez Cebe alas ne spełn tego wymogu to zostanesz ponformowany.! Jeśl udostępnasz plk z folderu Wspólny odborcy, który ma lub może meć dostęp do tego plku (patrz rozdzał 2.3 Strona 6) to zostanesz ponformowany komunkatem: Ne można udostępnć zasobu. Odborcy udzału mają lub mogą meć do nego bezpośredn dostęp przez folder Wspólne 2.13 Śceżk akceptacyjne Dla plku umeszczonego w Archwum plków można zdefnować śceżkę akceptacyjną. Jest to zbór defnowalnych reguł zatwerdzana plku jego sekcj, dzęk którym można przyśpeszyć proces tworzena dokumentów w organzacj Reguły dotyczące śceżek akceptacyjnych Śceżka akceptacyjna składa sę z etapów. Każdemu etapow przypsuje sę odborców. Etapy mogą być defnowane na pozome samego plku, bądź, w przypadku plków wsperanych przez wtyczk Systemu PI do paketów burowych, na pozome sekcj plku. Zarówno plk jak sekcja mogą meć przypsanych wele etapów. Kolejność etapów jest określona przez ch kolejność na lśce (panel Zatwerdzene okna Ustawena zaawansowane zostane omówony w dalszej częśc dokumentu). Na każdym etape odborcy mogą etap odrzucać bądź go akceptować. Reguły odnośne akceptacj odrzucana prezentują sę następująco: Dany etap może być zaakceptowany, jeśl wszyscy adresac go zaakceptowal. Etap uznaje sę za odrzucony, jeśl choć jeden z odborców odrzucł etap. Sekcję uznaje sę za zatwerdzoną, jeśl wszystke jej etapy są zatwerdzone. Sekcja jest odrzucona, jeśl choć jeden etap został odrzucony. Plk jest zatwerdzony, jeśl wszystke jego sekcje są zatwerdzone wszystke etapy jego własnej śceżk zostały zatwerdzone. Plk uznaje sę za odrzucony, jeśl choć jedna z jego sekcj jest odrzucona, bądź choć jeden z etapów jego własnej śceżk został odrzucony Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

27 2.13 Śceżk akceptacyjne Śceżka akceptacyjna plku wykonuje sę dopero po zatwerdzenu wszystkch jego sekcj, jeśl tylko plk posada sekcje mają one zdefnowane śceżk akceptacyjne, Proces akceptacj śceżek wszystkch sekcj jest prowadzony równolegle w czase. Śceżka akceptacyjna plku składa sę ze śceżk akceptacyjnej wszystkch jego sekcj śceżk samego plku. w najprostszym przypadku cała śceżka akceptacyjna plku może składać sę tylko ze śceżk akceptacyjnej dla jednej z jego sekcj bądź tylko ze śceżk zdefnowanej na pozome samego plku Defnowane śceżk akceptacyjnej Celem zdefnowana śceżk akceptacyjnej dla plku należy klknąć prawym przycskem myszy na plk w wyśwetlonym menu wybrać pozycję Ustawena zaawansowane. w lewej częśc tego okna mamy wymenoną nazwę plku wszystke jego sekcje, jeśl take posada. Następne należy wybrać w tej lśce plk bądź jedną z jego sekcj wybrać zakładkę Zatwerdzene (rys. 26). Rysunek 26: Zakładka Zatwerdzene W lewej częśc zakładk znajduje sę lsta etapów, z domyślne dodanym etapem domyślny. Pod lstą znajduje sę przycsk Dodaj nowy etap, za pomocą którego można dodać do śceżk nowy etap. Po zaznaczenu etapu, w prawej częśc okna, wyśwetla sę jego nazwa ops, a ponżej lsta odborców etapu Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

28 2.13 Śceżk akceptacyjne Nazwę etapu można zmodyfkować poprzez wybrane lewym przycskem myszy konkę strzałk w werszu etapu wybrane pozycj Edytuj. Wyśwetlone zostane okenko Edytuj etap, za pomocą którego można zaktualzować nazwę ops etapu. Za pomocą tego samego menu można usunąć etap, wyberając pozycję Usuń. W celu dodana odborcy do etapu należy zaznaczyć etap w prawej częśc okna wybrać przycsk Dodaj adresata. Wyśwetl sę okno Szukaj odborców, za pomocą którego możemy dodać dowolną lczbę odborców. Po wybranu wszystkch odborców etapu należy wybrać przycsk Akceptuj. Wybran odborcy zostaną dodan do lsty odborców etapu. Przed zapsem śceżk akceptacyjnej wykonywana jest weryfkacja adresatów, pod kątem dostępnośc dla nch wskazanego plku. Jeśl plk ne będze dla nch dostępny to zostane wyśwetlony stosowny komunkat. Dodany do etapu odborca może zostać usunęty z tego etapu. w tym celu należy w werszu z odborcą wybrać lewym przycskem myszy konkę strzałk, a następne wybrać opcję Usuń Edycja śceżk akceptacyjnej Edycja śceżk akceptacyjnej wygląda prawe dentyczne jak początkowa defncja śceżk. Modyfkacja jakegokolwek etapu śceżk ne jest możlwa, gdy śceżka została już zatwerdzona. Podobne modyfkacja pojedynczego etapu jest zablokowana, gdy etap został już zatwerdzony Proces akceptacj plku Proces akceptacj plku można rozpocząć zaraz po zdefnowanu śceżk akceptacyjnej dla tego plku. Aby rozpocząć proces akceptacj plku należy przejść do lokalzacj, w której sę on znajduje, wybrać go prawym klawszem myszy z menu kontekstowego wybrać pozycję Status oczekujący. Po tej akcj równolegle uruchamane zostają procedury akceptacyjne wszystkch jego sekcj. Oznacza to, ż dla odborców każdej z sekcj (dla których zdefnowano etapy śceżk akceptacyjnej) w folderze Mejsce pracy\zatwerdzene zostane wyśwetlony plk podlegający akceptacj. Każdy z odborców będze mógł przejść do tego katalogu, pobrać ten plk stwerdzć, czy może do zaakceptować w takej forme, w jakej aktualne sę znajduje. Jeśl uzna, że plk/sekcja może być zaakceptowany to wybera ten plk w katalogu Mejsce pracy\zatwerdzene prawym klawszem myszy z menu kontekstowego wybera pozycję Akceptuj. Jeśl jednak uzna, że ne zgadza sę z aktualną formą plku/treśc wybera z menu pozycję Akceptuj. Jeśl jednak uzna, że ne zgadza sę z aktualną formą plku/treśc wybera z menu pozycję Odrzuć Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

29 2.14 Szyfrowane Decyzje odborców etapów możesz podglądać w okne przedstawonym na rys. 26. Mussz w tym celu wybrać sekcję/plk a potem wybrać etap. Odborcy, którzy zatwerdzl etap zostaną wypsan na zelonym tle, a c którzy go odrzucl na czerwonym. Gdy każdy z odborców zaakceptuje plk/sekcję na danym etape śceżk, a zdefnowany jest kolejny etap śceżk to proces jest kontynuowany w dentyczny sposób dla następnego etapu. Jak to zostało już wspomnane po zakończenu procesu akceptacj wszystkch śceżek rozpoczyna sę akceptacja śceżk samego plku. Tutaj obsługa procesu wygląda dentyczne Szyfrowane System zapewna funkcjonalność szyfrowana dokumentów. Dokumenty szyfrowane są algorytmem AES 128. Zaszyfrowane plk można otworzyć tylko wyłączne przy pomocy specjalne dedykowanych wtyczek. Przy próbe otwarca dokumentu poprzez nne oprogramowane lub oprogramowane ne posadającej zanstalowanej wtyczk dokument wczyta wyśwetl sę nepoprawne.? Wtyczk opsane są w rozdzale 3 (Strona 32) Zaszyfrować plk możesz tylko wyłączne z pozomu portalu, można to zrobć na dwa sposoby: podczas dodawana plku zaznaczasz flagę Szyfrowane plku edytując właścwośc stnejącego plku zaznaczasz flagę Szyfrowane plku Gdy poberasz zaszyfrowany dokument to przed jego pobranem szyfrowany jest on Twom certyfkatem. Generowane certyfkatów opsane jest w kolejnym rozdzale.? Dodawane plku zostało opsane w rozdzale 2.4 (Strona 8) Edycja właścwośc plku została opsana w rozdzale 2.5 (Strona 11)! Gdy zaszyfrujesz plk to wszystke jego kolejne wersje będą równeż zaszyfrowane. System unemożlwa przywrócene plku do postac nezaszyfrowanej 2-28 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

30 2.14 Szyfrowane Zarządzane certyfkatam Aby zaszyfrować lub odszyfrować dokument mussz posadać wygenerowany certyfkat. Lstę swoch aktualnych certyfkatów możesz możesz podejrzeć na wdoku Zarządzane Certyfkatam (Rysunek 27). Każdy certyfkat posada następujące nformacje: Odcsk palca - unkalny dentyfkator Data od - data utworzena Data do - data ważnośc Czy anulowany - nformacja czy certyfkat został anulowany Rysunek 27: Lsta certyfkatów Jeśl chcesz wygenerować nowy certyfkat klknj przycsk Generuj nowy certyfkat (Rysunek 27). Jeśl w momence generowana nowego certyfkatu posadasz już aktywny certyfkat wyskoczy C okenko z ostrzeżenem: Posadasz aktywny certyfkat. Kontynuując akcję dezaktywujesz obecne aktywny certyfkat. Czy na pewno chcesz kontynuować?. Po zatwerdzenu okna przycskem Ok wyśwetlone zostane kolejne okno nformacyjne: Nastąp wygenerowane Twojego certyfkatu wraz z prywatnym kluczem, który będze zabezpeczony wprowadzonym przez Cebe hasłem. Aktywny certyfkat wraz z kluczem prywatnym są wymagane do korzystana z dokumentów w Archwum plków Po zatwerdzenu tego okna przycskem Ok wyśwetlone zostane okno do wprowadzena hasło do klucza prywatnego (Rysunek 28) Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

31 2.14 Szyfrowane Tylko jeden certyfkat może być aktualny w danym momence - ne możesz posadać dwóch aktualnych certyfkatów, dlatego jeśl podczas generowana nowego certyfkatu posadasz już aktualny to aktualny certyfkat zostane anulowany. Rysunek 28: Wrpowadź hasło do klucza prywatnego Po wprowadzenu hasła wygenerowany zostane klucz prywatny który należy zapsać na swom komputerze w katalogu domowym (Rysunek 29). Jest on potrzebny do szyfrowana deszyfrowana dokumentów przez wtyczk mus być zapsany bezpośredno w katalogu domowym użytkownka. Rysunek 29: Wygenerowany klucz prywatny Klucz prywatny jest nerozłączną częścą certyfkatu. Dokument szyfrowany jest przy pomocy certyfkatu, a do jego deszyfracj wymagany jest klucz prywatny. O le certyfkat dostępny jest publczne dla wszystkch to ważne jest, aby ne udostępnać nkomu swojego klucza prywatnego. Jeśl masz podejrzena, że Twój klucz prywatny mógł dostać sę w nepowołane ręce możesz anulować swój certyfkat. Dzęk temu neupoważnona osoba ne będze mogła zdeszyfrować dokumentów używając Twojego klucza prywatnego. Aby anulować klucz klknj prawym przycskem myszy na 2-30 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

32 2.14 Szyfrowane aktywny certyfkat z menu wyberz Anuluj certyfkat. Wyskoczy okno z pytanem: Czy na pewno chcesz anulować wybrany certyfkat?. Po zatwerdzenu certyfkat zostane anulowany Obsługwane formaty plków Portal umożlwa zaszyfrowane plków wchodzących w skład formatów: ODF OpenXML! Zaszyfrowany plk w nazwe rozszerzena plku ma dodany przedrostek "p". Plk szkolene.docx po zaszyfrowanu będze mał nazwę szkolene.pdocx 2-31 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

33 Wtyczk 3 Wtyczk 3.1 Uprawnena do dokumentów - sekcje Dokumentom oraz ch fragmentom możesz nadawać różnorake uprawnena względem nnych użytkownków. Za pomocą dokumentu, który posada wydzelone sekcje (sposób tworzena sekcj będze opsany w dalszej częśc dokumentu) możesz nadać lub odebrać poszczególnym użytkownkom następujące uprawnena: Odczyt - możlwość przeglądana zawartośc sekcj Zaps - możlwość modyfkowana oraz nadpsywana zawartośc sekcj Drukowane - możlwość drukowana dokumentu Kopowane - możlwość kopowana zawartośc sekcj Przykładowo jeśl ne chcesz, aby tworzony przez Cebe dokument był edytowany przez nnych możesz zablokować m edycję dokumentu dać możlwość zapsu tylko wybranym osobom pracującym nad tym dokumentem. 3.2 OpenOffce LbreOffce Wrter Z racj dentycznego nterface u wtyczk do OpenOffce LbreOffce Wrter będą opsywane razem, natomast dla zapobegnęca nadmernej lośc obrazów, przykłady zrzutów ekranu będą przedstawane na przykładze OpenOffce (Rysunek 30). Rysunek 30: Wtyczka do OpenOffce Logowane Aby sę zalogować wyberz z menu PI systems 31 opcję Zaloguj. Za pomocą nowo otwartego okna logn zaloguj sę tym samym użytkownkem hasłem co do aplkacj ntranetowej Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

34 3.2 OpenOffce LbreOffce Wrter Rysunek 31: Logowane Otwerane dokumentu z Archwum plków Aby otworzyć dokument znajdujący sę w Archwum plków wyberz opcję Otwórz z menu PI systems. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.odt, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu do Archwum plków Jeśl chcesz zapsać nowy dokument do Archwum plków wyberz opcję Zapsz jako znajdującą sę w menu PI systems. W otwartym okne przejdź odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą opcj Zapsz znajdującą sę w menu Plk Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Aby otworzyć dokument znajdujący sę na dysku lokalnym komputera wyberz opcję Otwórz z menu Plk. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.odt, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Jeśl chcesz zapsać nowy dokument na dysku lokalnym komputera wyberz opcję Zapsz jako znajdującą sę w menuplk. W otwartym okne przejdź do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą opcj Zapsz znajdującego sę w menu Plk Dzelene dokumentu na sekcje Jeśl chcesz aby jakś fragment tworzonego przez Cebe dokumentu był zawarty w sekcj, powneneś zaznaczyć fragment, klknąć na zaznaczonym obszarze prawym przycskem myszy z menu wybrać opcję Dodaj sekcję. Następne nadaj sekcj nazwę oraz potwerdź wykonane czynnośc przycskem Ok Ok Deszyfrowane dokumentu 3-33 Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

35 3.3 OpenOffce LbreOffce Calc! Aby móc otwerać zaszyfrowane dokumenty upewnj sę, że posadasz aktualny certyfkat Istneje klka sposobów otwerana zaszyfrowanych dokumentów: Otwerane zaszyfrowanego dokumentu bezpośredno z Archwum plków - żeby otworzyć zaszyfrowany dokument (*.podt) otwórz dokument w tak sposób jak w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wprowadź hasło wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [ONLINE] - by otworzyć zapsany (na dysku lokalnym komputera) za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wprowadź hasło wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [OFFLINE] - by otworzyć zapsany (na dysku lokalnym komputera) za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wymagane jest uwerzytelnene w pole Nazwa użytkownka wprowadź swój logn z portalu ntranetowego natomast w pole Hasło twoje hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. 3.3 OpenOffce LbreOffce Calc Logowane Rysunek 32: Logowane Aby sę zalogować wyberz z menu PI systems 32 opcję Zaloguj. Za pomocą nowo otwartego okna logn zaloguj sę tym samym użytkownkem hasłem co do aplkacj ntranetowej Otwerane dokumentu z Archwum plków Aby otworzyć dokument znajdujący sę w Archwum plków wyberz opcję Otwórz z menu PI systems. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.ods, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

36 3.3 OpenOffce LbreOffce Calc Zapsywane dokumentu do Archwum plków Jeśl chcesz zapsać nowy dokument do Archwum plków wyberz opcję Zapsz jako znajdującą sę w menu PI systems. W otwartym okne przejdź odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą opcj Zapsz znajdującą sę w menu Plk Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Aby otworzyć dokument znajdujący sę na dysku lokalnym komputera wyberz opcję Otwórz z menu Plk. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.ods, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Jeśl chcesz zapsać nowy dokument na dysku lokalnym komputera wyberz opcję Zapsz jako znajdującą sę w menuplk. W otwartym okne przejdź do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą opcj Zapsz znajdującego sę w menu Plk Dzelene dokumentu na sekcje Sekcjam w dokumentach paketu burowego OpenOffce LbreOffce Calc są arkusze. Zatem aby dodać nową sekcje utwórz nowy nowy arkusz Deszyfrowane dokumentu Otwerane zaszyfrowanego dokumentu bezpośredno z Archwum plków - żeby otworzyć zaszyfrowany dokument (*.pods) otwórz dokument w tak sposób jak w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wprowadź hasło wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [ONLINE] - by otworzyć zapsany (na dysku lokalnym komputera) za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wprowadź hasło wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [OFFLINE] - by otworzyć zapsany (na dysku lokalnym komputera) za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Gdy pojaw sę okno Wymagane jest uwerzytelnene w pole Nazwa użytkownka wprowadź swój logn z portalu ntranetowego natomast w pole Hasło twoje hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

37 3.4 Mcrosoft Offce Word 3.4 Mcrosoft Offce Word Rysunek 33: Wtyczka do Mcrosoft Word Logowane Celem zalogowana sę przejdź w zakładkę PISYSTEMS(Rysunek 33), następne wyberz zelony przycsk Zaloguj. Za pomocą okna Archwum dokumentów zaloguj sę tym samym użytkownkem hasłem co do aplkacj ntranetowej Otwerane dokumentu z Archwum plków Aby otworzyć dokument znajdujący sę w Archwum plków wyberz przycsk Otwórz z obszaru Portal korporacyjny. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.docx, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu do Archwum plków Jeśl chcesz zapsać nowy dokument do Archwum plków wyberz przycsk Zapsz jako znajdujący sę w obszarzeportal korporacyjny. W otwartym okne przejść do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą przycsku Zapsz znajdującego sę w obszarze Portal korporacyjny Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Aby otworzyć dokument znajdujący sę na dysku lokalnym komputera wyberz przycsk Otwórz z obszaru Dysk lokalny. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.docx, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Jeśl chcesz zapsać nowy dokument na dysku lokalnym komputera wyberz przycsk Zapsz jako znajdujący sę w obszarzedysk lokalny. W otwartym okne przejść do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą przycsku Zapsz znajdującego sę w obszarze Portal korporacyjny Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

38 3.5 Mcrosoft Offce Excel Dzelene dokumentu na sekcje Jeśl chcesz aby jakś fragment tworzonego przez Cebe dokumentu był zawarty w sekcj, powneneś zaznaczyć fragment tekstu oraz wybrać przycsk Wstaw sekcje znajdujący sę w obszarze Ochrona dokumentu. Następne nadaj sekcj nazwę oraz potwerdź wykonane czynnośc przycskem Ok Deszyfrowane dokumentu! Aby móc otwerać zaszyfrowane dokumenty upewnj sę, że posadasz aktualny certyfkat Istneje klka sposobów otwerana zaszyfrowanych dokumentów: Otwerane zaszyfrowanego dokumentu bezpośredno z Archwum plków - żeby otworzyć tak dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Będąc w okne Otwórz plk w polu Plk typu: wyberz opcję Zaszyfrowane Dokumenty tekstowe Word(*.pdocx). Gdy pojaw sę okno Hasło klucza prywatnego wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [ONLINE] - by otworzyć zapsany za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument z dysku lokalnego komputera użyj metody opsanej w Będąc w okne w okne Otwerane wyberz typ plków Zaszyfrowane plk docx(*.pdocx). Gdy pojaw sę okno Hasło klucza prywatnego wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [OFFLINE] - by otworzyć zapsany za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument z dysku lokalnego komputera użyj metody opsanej w Będąc w okne w okne Otwerane wyberz typ plków Zaszyfrowane plk docx(*.pdocx). Gdy pojaw sę okno Podaj hasło klucza prywatnego wprowadź logn jak do aplkacj ntranetowej oraz hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. 3.5 Mcrosoft Offce Excel Logowane Celem zalogowana sę przejdź w zakładkę PISYSTEMS(Rysunek 34), następne wyberz zelony przycsk Zaloguj. Za pomocą okna Archwum dokumentów zaloguj sę tym samym użytkownkem hasłem co do aplkacj ntranetowej Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

39 3.5 Mcrosoft Offce Excel Rysunek 34: Wtyczka do Mcrosoft Word Otwerane dokumentu z Archwum plków Aby otworzyć dokument znajdujący sę w Archwum plków wyberz przycsk Otwórz z obszaru Portal korporacyjny. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.xlsx, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu do Archwum plków Jeśl chcesz zapsać nowy dokument do Archwum plków wyberz przycsk Zapsz jako znajdujący sę w obszarzeportal korporacyjny. W otwartym okne przejść do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą przycsku Zapsz znajdującego sę w obszarze Portal korporacyjny Otwerane dokumentu z dysku lokalnego Aby otworzyć dokument znajdujący sę na dysku lokalnym komputera wyberz przycsk Otwórz z obszaru Dysk lokalny. W otwartym okne przejdź do folderu zawerającego nteresujący Cę dokument o rozszerzenu *.xlsx, następne kolejno zaznacz dokument oraz wyberz przycsk Otwórz Zapsywane dokumentu na dysku lokalnym Jeśl chcesz zapsać nowy dokument na dysku lokalnym komputera wyberz przycsk Zapsz jako znajdujący sę w obszarzedysk lokalny. W otwartym okne przejść do odpowednego folderu, nadaj nazwę nowemu dokumentow oraz potwerdź czynność przycskem Zapsz. Nadpsywane stnejącego, otwartego dokumentu możesz wykonać za pomocą przycsku Zapsz znajdującego sę w obszarze Portal korporacyjny Dzelene dokumentu na sekcje Sekcjam w dokumentach paketu burowego Mcrosoft Offce Excel są arkusze. Zatem aby dodać nową sekcje utwórz nowy nowy arkusz Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

40 3.5 Mcrosoft Offce Excel Deszyfrowane dokumentu Otwerane zaszyfrowanego dokumentu bezpośredno z Archwum plków - żeby otworzyć tak dokument użyj metody opsanej w podrozdzale Będąc w okne Otwórz plk w polu Plk typu: wyberz opcję Zaszyfrowane dokumenty xlsx(*.pxlsx). Gdy pojaw sę okno Hasłokluczaprywatnego wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [ONLINE] - by otworzyć zapsany za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument z dysku lokalnego komputera użyj metody opsanej w Będąc w okne w okne Otwerane wyberz typ plków Zaszyfrowane plk xlsx(*.pxlsx). Gdy pojaw sę okno Hasło klucza prywatnego wprowadź hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu. Otwerane zaszyfrowanego dokumentu zapsanego na dysku lokalnym komputera [OFFLINE] - by otworzyć zapsany za pośrednctwem wtyczk zaszyfrowany dokument z dysku lokalnego komputera użyj metody opsanej w Będąc w okne w okne Otwerane wyberz typ plków Zaszyfrowane plk xlsx(*.pxlsx). Gdy pojaw sę okno Podaj hasło klucza prywatnego wprowadź logn jak do aplkacj ntranetowej oraz hasło nadane podczas tworzena nowego certyfkatu Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

41 Montowane dysku secowego 4 Montowane dysku secowego W celu zamontowana dysku secowego skontaktuj sę z admnstratorem systemu w celu otrzymana danych dostępowych. Aby zamontować dysk secowy klknj prawym przycskem myszy na Mój Komputer/Komputer. Z menu kontekstowego wyberz opcję Mapuj dysk secowy. Rysunek 35: Mapowane dysku secowego W polu Folder wprowadź adres otrzymany od admnstratora systemu oraz wyberz przycsk Zakończ. W okne logowana wprowadź takego samego użytkownka hasło jak podczas logowana do portalu ntranetowego. Zamontowany dysk wdneje w okne Mój Komputer/Komputer Repozytorum Dokumentów - Podręcznk użytkownka

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP : NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I ADMINISTRATORA Poznań 2006 SPIS TREŚCI 1. Narzędze Aktualzacyjne BIP...3 1.1. Wprowadzene... 3 1.2. Instalacja...3 1.2.1. Wymagana... 3 1.2.2. Przebeg

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz

nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz część druga - grafka WPROWADZENIE C Cyan M Magenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Kontroler centrali MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Podręcznik użytkownika

Kontroler centrali MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Podręcznik użytkownika Kontroler central MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC pl Podręcznk użytkownka 3 pl Sps treśc Kontroler central Sps treśc 1 Informacje dla operatora 8 1.1 Sekwencja czynnośc 8 1.2 Wyśwetlane menu startowego 8 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ PL ] Sps treśc 1 Wstęp --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 O podręcznku --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł dla Obserwatorów WEB) Strona 1 z 22 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win Łukasz Awsiukiewicz Solid Security wew 1211 l.awsiukiewicz@solidsecurity.pl wersja 1.0 Pobieramy program gpg4win ze strony http://www.gpg4win.org/download.html.

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Rozmowy VoIP bez komputera

Rozmowy VoIP bez komputera SOFTWARE Telefonowa przez nternet bramk VoIP CD 0/00 Grupa: UZUPEŁNIENIA PDF z artykułem Programy sprzęt do korzystana z VoIP PC Format 9/00 0 Rozmowy VoIP bez komputera Ne mussz włączać komputera za każdym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo