nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nauczyciel Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych Artur Kurkiewicz"

Transkrypt

1 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz część druga - grafka

2 WPROWADZENIE C Cyan M Magenta Y Yellow K RGB black D R U K - C M Y K PANTONE EKRAN - RGB GOTOWE KOLORY

3 Wskaźnk Narzędze Wskaźnk umożlwa zaznaczane zmanę rozmaru (1 klk), pochylane obracane obektów (2 klk). Kształt Narzędze Kształt umożlwa edytowane kształtu obektów. W tym - do zaznaczana węzłów na krzywych pracę z nm; do zaokrąglana narożnków, do dodawana nowych węzłów. Kadrowane Narzędze Pędzel rozmazujący umożlwa znekształcane obektu wektorowego przecąganem pędzla wzdłuż jego konturu. Narzędze Pędzel chropowaty umożlwa znekształcane konturu obektu wektorowego przecąganem pędzla wzdłuż jego konturu. Narzędze Transformacja umożlwa transformację obektu przy użycu narzędz Swobodny obrót, Swobodne odbce, Swobodne skalowane oraz Swobodne pochylene. Narzędze Kadrowane umożlwa usuwane nechcanych obszarów obektów. Narzędze Nóż umożlwa przecnane obektów. Narzędze Gumka umożlwa usuwane nektórych obszarów rysunku. Narzędze Usuwane segmentów wrtualnych umożlwa usuwane fragmentów obektów mędzy przecęcam Powększane przesuwane Narzędze Powększene umożlwa zmanę stopna powększena w okne rysunku. Narzędze Chwyt umożlwa określene, która część rysunku jest wdoczna w okne rysunku - przesuwane obektu po ekrane.

4 Rysowane odręczne Narzędze Rysunek odręczny umożlwa rysowane pojedynczych segmentów ln prostych krzywych. Uwaga - zazwyczaj rysowane kończy sę podwójnym klknęcem. Narzędze Rysunek odręczny umożlwa rysowane pojedynczych segmentów ln prostych krzywych. Narzędze Lna z 2 punktów umożlwa rysowane prostego, dwupunktowego segmentu ln. Narzędze Krzywe Bezera umożlwa rysowane krzywych pojedynczym segmentam. Narzędze Środk artystyczne udostępna narzędza Pędzel, Rozpylacz, Kalgrafa oraz Nacsk. Narzędze Psak umożlwa rysowane krzywych pojedynczym segmentam. Narzędze Lna b-sklejana umożlwa rysowane ln krzywych przez określene punktów sterujących tworzących daną krzywą bez potrzeby dzelena jej na segmenty. Narzędze Łamana umożlwa rysowane prostych krzywych w trybe podglądu. Narzędze Krzywa z 3 punktów umożlwa rysowane krzywej przez defnowane punktów początkowego, końcowego środkowego. Narzędza ntelgentne Narzędze Intelgentne wypełnene umożlwa tworzene obektów z zamknętych obszarów późnejsze ch wypełnane. Narzędze Intelgentne rysowane przekształca pocągnęca odręczne w kształty podstawowe lub wygładzone krzywe. Rysowane kwadratów prostokątów Narzędze Prostokąt umożlwa rysowane prostokątów kwadratów (kwadrat - z przytrzymanym klawszem Ctrl). Narzędze Prostokąt z 3 punktów umożlwa rysowane prostokątów pod kątem.

5 Rysowane elps okręgów Narzędze Elpsa umożlwa rysowane elps okręgów (okręg - z przytrzymanym klawszem Ctrl). Narzędze Elpsa z 3 punktów umożlwa rysowane elps pod kątem. Rysowane welokątów Narzędze Welokąt umożlwa rysowane welokątów gwazd Narzędze Gwazda umożlwa rysowane gwazd dokładnych. Narzędze Gwazda złożona umożlwa rysowane złożonych gwazd o przecnających sę bokach. Narzędze Paper kratkowany umożlwa narysowane satk ln podobnej do wzoru paperu mlmetrowego. Narzędze Sprala umożlwa rysowane spral o stałym skoku spral logarytmcznych. Rysowane kształtów podstawowych Narzędze Kształty podstawowe Narzędze Kształty podstawowe umożlwa wybór ze zboru kształtów, zawerającego m.n. gwazdę Dawda, buźkę trójkąt prostokątny. Narzędze Kształty strzałek umożlwa rysowane strzałek o rozmatych kształtach, kerunku lczbe grotów. Narzędze Kształty schematów blokowych umożlwa rysowane symbol schematu blokowego. Narzędze Kształty transparentów umożlwa rysowane obektów o kształce wstęg eksplozj. Narzędze Kształty objaśneń umożlwa rysowane symbol objaśneń etyket.

6 Psane tekstu - akaptowego lub artystycznego Narzędze Tekst umożlwa wpsywane słów bezpośredno na ekrane w postac tekstu ozdobnego lub akaptowego. Jedno klknęce - tekst artystyczny, klknęce przytrzymane lewego przycsku pozwala narysować obszar tekstu akaptowego. Rysowane tabel Narzędze Tabela umożlwa rysowane edytowane tabel. Metamorfozy przekształcane obektów Narzędze Metamorfoza umożlwa tworzene metamorfozy mędzy dwoma obektam. Narzędze Obrys umożlwa stosowane obrysu do obektu. Narzędze Znekształcene umożlwa zastosowane do obektu znekształceń Wepchnj-wypchnj, Postrzępene lub Wr. Narzędze Ceń umożlwa zastosowane cena do obektu. Narzędze Obwedna umożlwa znekształcane dowolnego obektu przez przecągane węzłów jego obwedn. Narzędze Głęba umożlwa stosowane do obektów efektu wywołującego złudzene trójwymarowośc. Narzędze Przezroczystość umożlwa stosowane przezroczystośc do obektów. Ppeta Narzędze Ppeta kolorów umożlwa wyberane kopowane kolorów z obektów w okne rysunku lub na pulpce. Narzędze Ppeta atrybutów umożlwa wyberane kopowane właścwośc obektów, takch jak grubość ln, rozmar efekty, z obektu w okne rysunku.

7 Edytowane konturów obektów Użyce narzędza Kontur powoduje otwarce palety wysuwanej umożlwającej szybk dostęp do elementów takch jak okna dalogowe Póro konturu oraz Kolor konturu. Wypełnene obektów Użyce narzędza Wypełnene powoduje otwarce palety wysuwanej umożlwającej dostęp do elementów takch jak okna dalogowe wypełnena. Interakcyjne wypełnene obektów Narzędze Interakcyjne wypełnene umożlwa stosowane różnych wypełneń Narzędze Wypełnene satkowe umożlwa stosowane wypełnena satkowego do obektu.

8 Praca z tekstem zwja okno dokowane (doker) zamyka okno dokowane (doker) Bardzo pomocne przy pracy z tekstem - pozwala ustawć odstępy mędzy lnam tekstu (werszam), pomędzy lteram (znak, tzw. kernng) oraz wyrazam. W tekśce akaptowym równeż pomędzy akaptam.

9 Tworzene mapy btowej z grafk - eksport do formatu jpg Zaznaczyć obekt lub grupę obektów, następne - plk/eksportuj lub Ctrl+E - następne w rozwjanym okne należy wybrać odpowedn format wybór przestrzen barwnej wybór rozdzelczośc (do druku 300, do sec )

10 Tworzene mapy btowej z grafk - eksport do formatu png (z przezroczystoścą) Zaznaczyć obekt lub grupę obektów, następne - plk/eksportuj lub Ctrl+E - następne w rozwjanym okne należy wybrać odpowedn format wybór przestrzen barwnej wybór rozdzelczośc (do druku 300, do sec ) kratkowane tło oznacza przeźroczystość

11 Tworzene plku pdf Plk/publkuj jako pdf - następne w rozwjanym okne należy wybrać odpowedn wzorzec, z gotowych lub własnych (wcześnej zapsanych) tutaj możemy edytować szczegóły ustaweń

12 Tworzene plku pdf - edycja ustaweń

13 Tworzene plku pdf - edycja ustaweń Kolor Dokument określene przestrzen barwnej (RGB do Internetu, CMYK do druku) określa sposób wyśwetlena u odborcy

14 Tworzene plku pdf - edycja ustaweń Obekty - parametry nternetowe Obekty - parametry drukarske Do Internetu - RGB, osadzone czconk (mogą być też krzywe) obnżona rozdzelczość osadzonych zdjęć (72-150) Do druku - CMYK, czconk zamenone na krzywe (mogą być też osadzone), rozdzelczość osadzonych zdjęć ( )

15 Tworzene plku pdf - edycja ustaweń Ustawena drukarske Zabezpeczena Spady - część obrazka lub apl, którą chcemy drukować tak, aby dochodzła do końca strony. Spady zaznaczamy tylko w przypadku, kedy przygotowujemy pracę do druku Możemy ustawć pozom zabezpeczeń, dotyczący uprawneń do otwerana edycj.

16 Klka uwag porad Przytrzymane klawsza Ctrl - wymusza proporcjonalne deformacje obektów oraz proporcjonalne tworzene obektów (w tym okręgów kwadratów). Zaznaczane kolejnych obektów z trzymanym klawszem Shft powoduje ch grupowane) Klawsz F3 - pomnejszane Klawsz F9 - podgląd pełnoekranowy Ctrl+Q - zamana na krzywe Do druku musmy użyć przestrzen CMYK Do Internetu na ekran - RGB Najpraktycznejszy format do druku - pdf (Plk/publkuj jako pdf) Najpraktycznejszy formaty do Internetu - jpg png (Plk/eksportuj) Warto pamętać o ntelgentnej belce górnej - po wybranu dowolnego narzędze pojawą sę na nej elementy pozwalające na modyfkację jego ustaweń oraz rozszerzene możlwośc. Najważnejsze elementy paketu CorelDraw: Photo-Pant - do obróbk zdjęć Tracer - do zamany btmap na wektory Bstream Font Navgator - do zarządzana fontam (czconkam)

17 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M O R G A N I Z A T O R P A R T N E R Z Y

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator lab. 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl

Adobe Illustrator lab. 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl Spis treści 1. Interfejs graficzny...2 1.1. Przybornik...2 1.2. Prowadnice...5 1.3. Kolory...5 1.3.1. Model RGB...5 1.3.2. Model CMYK...6 1.3.3. Model HSV (HSB)...8 1.3.4. Praca z kolorami...9 1.3.5. Próbki...11

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie realistycznych grafik z wypełnieniem siatkowym

Tworzenie realistycznych grafik z wypełnieniem siatkowym Tworzenie realistycznych grafik z wypełnieniem siatkowym Ariel Garaza Díaz O autorze Ariel Garaza Díaz mieszka w Montevideo w Urugwaju. Projektowaniem zajmuje się zawodowo od 1980 r., a oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Głównym przeznaczeniem programu Corel PHOTO-PAINT jest edycja grafiki rastrowej i obróbka zdjęć. Umożliwia on zapisywanie obrazów w różnych formatach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie realistycznych prac za pomocą wypełnienia siatkowego

Tworzenie realistycznych prac za pomocą wypełnienia siatkowego Tworzenie realistycznych prac za pomocą wypełnienia siatkowego Ariel Garaza Díaz Ariel urodził się w Montevideo w Urugwaju, a obecnie pracuje w Madrycie. Jest zawodowym projektantem od 1980 r., a użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW

KATALOG 2015 C O G N I T Y APLIKACJE GRAFICZNE I WWW COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 APLIKACJE GRAFICZNE I WWW O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą

Bardziej szczegółowo

Ilustrowanie i projektowanie okładki książki

Ilustrowanie i projektowanie okładki książki Ilustrowanie i projektowanie okładki książki Stefan Lindblad O autorze Zdjęcie: Mia Palenque Stefan Lindblad jest ilustratorem i artystą ze Sztokholmu (Szwecja). Współpracuje jako niezależny grafik z wydawnictwami

Bardziej szczegółowo

Szczegóły obsługi programów

Szczegóły obsługi programów Rozdział 10 Dodatkowe wyjaśnienia 617 Szczegóły obsługi programów Zawartość tej części bardzo przypomina zawartość plików podpowiedzi do trzech programów: GIMP, Inkscape i Belndera. Są tu zestawione opisy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-1272-7 Tytu³ orygina³u: Adobe Illustrator CS3 Classroom

Bardziej szczegółowo

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 6 GIMP - wprowadzenie Program GIMP jest

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

HOW TO FOR GIMP 2.0.0

HOW TO FOR GIMP 2.0.0 HOW TO FOR GIMP 2.0.0 GIMP to program graficzny stworzony na potrzeby systemu operacyjnego Linux, a symbolem programu jest Wilber Wersja dla Windows(9x)sprawia kłopoty przy używaniu(niektóre filtry ustawicznie

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Część 1 Załącznik nr 1.1

Część 1 Załącznik nr 1.1 Część 1 Załącznik nr 1.1 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3,4,5 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne

Bardziej szczegółowo

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo