Bazy danych Karta pracy 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych Karta pracy 1"

Transkrypt

1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako katalog roboczy dla bieżącej karty pracy. 3. Uruchom program MS Access i w katalogu BD1 utwórz pustą bazę danych o nazwie BD1 Kursy.mdb 4. W oknie projektu przejrzyj listę Obiekty, która zawiera listę obiektów bazy danych, podzielonych na kategorie (Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty,...). Zwróć uwagę na listę opcji dostępnych dla każdej kategorii w podoknie z prawej strony. 5. Wybierz kategorię Tabele i opcję: Utwórz tabelę w widoku projektu, a następnie wypełnij definicję nowej tabeli Plcie podając następujące nazwy pól, typy danych i właściwości (symbol oznacza, że pole jest kluczem podstawowym tabeli) Plcie - definicja Miejsca dziesiętne Auto (Bez powtórzeń) 50 płci Zerowa długość dozw. Kompresja Unicode Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz tabelę pod nazwą Plcie 6. Otwórz nowo utworzoną tabelę Plcie i wypełnij ją danymi wpisując w osobnych wierszach (rekordach) następujące pary wartości: Plcie zawartość 1 Mężczyzna 2 Kobieta

2 Pole, dzięki określeniu tytułu jest wyświetlane jako płci. Na koniec zamknij tabelę. 7. Wybierając ponownie opcję Utwórz tabelę w widoku projektu, podaj definicję kolejnej tabeli: Uczestnicy Uczestnicy - definicja Autonumerowanie Nowe wartości Przyrostowy (Bez powtórzeń) Nazwisko Imie _Plci 100 Nazwisko Zerowa długość dozw. Kompresja Unicode 50 Imię Zerowa długość dozw. Kompresja Unicode Miejsca dziesiętne Auto Płeć 1 (Powtórzenia OK) Wiek Miejsca dziesiętne Bajt Auto Wiek Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz tabelę pod nazwą Uczestnicy 8. Otwórz tabelę Uczestnicy i dodaj do niej kilka przykładowych rekordów, pamiętając, aby w kolumnie płeć umieścić liczbę całkowitą odpowiadającą danej płci z tabeli Plcie. Wartości w kolumnie Access wypełnia automatycznie, wpisując kolejne liczby całkowite. 2

3 9. Sprawdź czy możesz umieścić w tym polu również inną liczbę całkowitą (która nie ma swojego odpowiednika w tabeli Plcie). Jeżeli było możliwe wstawienie błędnych wartości określających _Plci to na koniec zastąp je poprawnymi wartościami (1 lub 2) i zamknij tabelę Uczestnicy. 10. Otwórz tabelę Plcie i spróbuj usunąć jeden z rekordów (kobietę lub mężczyznę). Rekordy można usunąć poprzez ich zaznaczenie, a następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Usuń rekord. Jeżeli było to możliwe wprowadź ponownie usunięty rekord i zamknij tabelę. 11.Klikając w ikonę na głównym pasku narzędzi Accessa otwórz okno edycji relacji, a następnie dodaj do widoku obie tabele Uczestnicy i Plcie. 12. Klikając lewym przyciskiem myszy w pole _Plci tabeli Uczestnicy przeciągnij je nad pole tabeli Plcie w celu dodania relacji pomiędzy tymi tabelami. Access automatycznie wykryje typ relacji. Dodatkowymi właściwościami jakie należy zaznaczyć są: Wymuszenie więzów integralności oraz kaskadowa aktualizacja pól pokrewnych. Na koniec zapisz i zamknij widok relacji. 13. Otwórz ponownie tabelę Uczestnicy i spróbuj dodać nowy rekord, z błędną (nie należącą do tabeli Plcie) wartością _Plci. 14. Otwórz tabelę Plcie i ponownie spróbuj usunąć jeden z rekordów. 15. Zamknij tabelę Uczestnicy i otwórz widok relacji. Usuń relację pomiędzy tabelami Uczestnicy i Plcie. Zamknij widok relacji i otwórz widok projektu tabeli Uczestnicy, a następnie zmień typ danych dla pola _Plci wybierając Kreator odnośników. Potem w kolejnych oknach kreatora wybierz następujące opcje: a) Źródło danych dla kolumny odnośnika ustaw jako tabelę lub kwerendę b) Tabelę Plcie wybierz jako tabelę źródłową c) Wybierz oba pola z tabeli Plcie d) Zaznacz ukrycie kolumny klucza e) Etykietę (tytuł) przypisaną do kolumny odnośnika określ jako _Plci f) Kliknij przycisk Zakończ i zapisz tabelę. 16. Otwórz ponownie tabelę Uczestnicy, zwróć uwagę na to co się zmieniło, a także spróbuj dodać kilka nowych rekordów, określających osoby różnych płci. 17. Otwórz widok relacji i zaznacz utworzoną ponownie (automatycznie przez kreator odnośników) relację pomiędzy tabelami Uczestnicy i Plcie. Kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i dokonaj edycji jej właściwości poprzez wybranie opcji wymuszenia więzów integralności oraz kaskadowej aktualizacji pól pokrewnych. Na koniec zapisz i zamknij widok relacji. 18. Utwórz nową tabelę Poziomy według schematu: Poziomy definicja 3

4 Miejsca dziesiętne Auto (Bez powtórzeń) Stopien 50 Stopień Zerowa długość dozw. Kompresja Unicode Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz tabelę pod nazwą Poziomy 19.Otwórz nowo utworzoną tabelę Poziomy i wypełnij ją danymi wpisując w osobnych wierszach (rekordach) następujące pary wartości: Poziomy zawartość Stopien 1 Podstawowy 2 Nowe Średni wartości 3 Zaawansowany 20. Utwórz nową tabelę Kursy według schematu: Przyrostowy (Bez powtórzeń) Kursy definicja Autonumerowanie _Poziomu Kreator odnośników (liczba) 100 Zerowa długość dozw. Kompresja Unicode a) Źródło danych: tabela Poziomy b) Użyte pola:, Stopien c) Ukryta kolumna klucza: tak d) Etykieta kolumny odnośnika: Poziom Proszę pamiętać o zmianie automatycznej 4

5 przypisanej nazwy na _Poziomu Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz tabelę pod nazwą Kursy 21. Otwórz okno edycji relacji i dodaj do widoku tabele Kursy i Poziomy. Następnie utwórz relację jeden do wiele pomiędzy tymi tabelami używając Kursy-._Poziomu i Poziomy. jako pól łączących. W przypadku gdy relacja już istnieje zaznacz ją, kliknij lewy przyciskiem myszy i dokonaj edycji jej właściwości. Przy tworzeniu relacji, bądź też edycji właściwości zaznacz opcje wymuszenia więzów integralności oraz kaskadowej aktualizacji pól pokrewnych. Na koniec zapisz i zamknij widok relacji. 22. Otwórz tabelę Kursy i dodaj do niej następujące rekordy: Kursy zawartość Poziom Auto numer Podstawy Windows Podstawowy Auto numer Podstawy Office Podstawowy Auto numer Bazy Danych Średni Auto numer Podstawy Linux Średni Auto numer Administracja Linux Zaawansowany Auto numer Programowanie PHP Zaawansowany Zamknij i zapisz tabelę 23. Otwórz tabelę Poziomy i zmień nazwę poziomu średniego na średnio-zaawansowany. Otwórz tabelę Kursy i zobacz co się zmieniło - czy musiałeś ręcznie aktualizować każde pole dotyczące poziomu w tabeli Kursy z osobna? 24. Utwórz nową tabelę Uczestnicy_Kursy według schematu: Uczestnicy_Kursy - definicja _Uczestnika Kreator odnośników (liczba) _Kursu Kreator odnośników (liczba) a) Źródło danych: tabela Uczestnicy b) Użyte pola:, Nazwisko a) Ukryta kolumna klucza: tak b) Etykieta kolumny odnośnika: Uczestnik Proszę pamiętać o zmianie automatycznej przypisanej nazwy na _Uczestnika a) Źródło danych: tabela Kursy b) Użyte pola:, c) Ukryta kolumna klucza: tak d) Etykieta kolumny odnośnika: Kurs Proszę pamiętać o zmianie automatycznej przypisanej nazwy na _Kursu Uwaga po zdefiniowaniu pól i skończeniu pracy z kreatorami odnośników, należy zaznaczyć definicję obu pól i ustawić je jako klucz podstawowy. Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz tabelę pod nazwą: Uczestnicy_Kursy 5

6 25. Otwórz okno edycji relacji i dodaj do widoku tabelę Uczestnicy_Kursy. Następnie utwórz relację jeden do wiele pomiędzy tabelami Uczestnicy i Uczestnicy_Kursy używając Uczestnicy. i Uczestnicy_Kursy._Uczestnika jako pól łączących, oraz pomiędzy tabelami Kursy i Uczestnicy_Kursy używając Kursy. i Uczestnicy_Kursy-._Kursu. W obu przypadkach przy tworzeniu relacji zaznacz opcje wymuszenia więzów integralności oraz kaskadowej aktualizacji pól pokrewnych. Uwaga: po dodaniu tabeli do widoku może się okazać że Access wykrył wcześniej wspomniane relacje i nie trzeba już ich tworzyć. Wówczas należy dwukrotnie kliknąć na symbol relacji (linię łączącą tabele) w celu edycji jej parametrów. Na koniec zapisz i zamknij widok relacji. Po dodaniu tabeli łączącej Uczestnicy_Kursy jaki typ relacji występuje pomiędzy tabelami Uczestnicy i Kursy. 26. Otwórz tabelę Uczestnicy_Kursy i dodaj do niej kilka rekordów w postaci różnych kombinacji Uczestnik Kurs. Sprawdź również co stanie się przy próbie dwukrotnego dodania tej samej kombinacji do tabeli. 6

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Etap 1 Projektowanie tabeli która będzie przechowywać informacje na temat książek.

Etap 1 Projektowanie tabeli która będzie przechowywać informacje na temat książek. Zadanie 1. Stworzyć bazę do przechowywania podstawowych (tytuł, autor, wydawnictwo, liczba stron, ocena liczby od 2.0 do 5.0 przyznawana w momencie przeczytania książki przez ciebie) informacji o książkach.

Bardziej szczegółowo