Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007"

Transkrypt

1 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna poniżej: należy wskazad Pusta baza danych, następnie nadad jej nazwę, wybrad ścieżkę zapisu lub pozostawid domyślny folder (Moje dokumenty) i kliknąd Utwórz. Po utworzeniu nowej bazy danych tworzy się automatycznie tabela 1. W celu zmodyfikowania tabeli dla własnych potrzeb klikamy na jej nazwie prawym przyciskiem myszy i wybieramy Widok projektu Nadajemy tabelce nazwę i klikamy ok

2 W widoku projektu tworzymy tabelę. Ustalamy nazwy pół (kolumn) i typ danych w polach pole Identyfikator zmieniamy na np. ID nauczyciel (pole to musi mied typ danych autonumerowanie ponieważ będzie to klucz podstawowy tabeli). Zmiany typu pola możemy dokonad klikając na strzałkę Zamykamy tabelę i potwierdzamy dokonanie zmian Jeżeli będą nam potrzebne inne tabele wybieramy wstęgę Wstawianie a następnie Tabela. Kolejną tabelę tworzymy identycznie jak opisano wyżej.

3 Pomiędzy tabelami należy utworzyd relacje. W tym celu wybieramy wstęgę Narzędzia bazy danych a następnie Relacje. W oknie Relacje należy dodad tabele niezbędne do utworzenia relacji. W tym celu w wolnym polu klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Pokaż tabelę. W oknie Pokazywanie tabeli w zakładce Tabele wskazujemy po kolei potrzebne tabele i klikamy Dodaj

4 Tworzymy pomiędzy tabelami relacje. Chcąc utworzyd relację typu jeden do wielu w obu tabelkach powinno byd pole o tej samej nazwie i typie danych autonumerowanie i liczba. Dlatego w tym przypadku w tabeli uczniowie jest pole ID nauczyciel. Relację tworzymy wskazując lewym przyciskiem myszy klucz podstawowy pierwszej tabeli np. ID nauczyciel z tabeli nauczyciele i nie puszczając lewego przycisku myszy wskazujemy myszą pole pole o tej samej nazwie w drugiej tabeli np.: ID nauczyciel z tabeli uczniowie. Dopiero teraz puszczamy lewy przycisk myszy. W oknie edytowanie relacji zaznaczamy Wymuszaj więzy integralności i klikamy utwórz. Widoczny typ relacji pomiędzy tabelami. Chcąc utworzyd relację typu jeden do jednego wskazujemy pole podstawowe pierwszej tabeli np. ID uczeo i nie puszczając lewego przycisku myszy wskazujemy myszą pole podstawowe drugiej tabeli np. ID dane.

5 W oknie edytowanie relacji zaznaczamy Wymuszaj więzy integralności i klikamy utwórz Widoczny typ relacji pomiędzy tabelami W oknie Relacje widoczne są relacje jakie zachodzą pomiędzy tabelami Żeby relacja jeden do wielu działała prawidłowo w tabeli uczniowie w polu ID nauczyciel muszą zostad wstawione numery nauczycieli Prawidłowo powiązane ze sobą relacjami tabele

6 Tworzenie formularzy. Rekordy do tabel można wpisywad otwierając tabelę w widoku arkusza danych klikając 2 razy na nazwie tabeli lub w formularzu. W celu przygotowania formularza należy: wskazad wstęgę Tworzenie, następnie Więcej formularzy i kreator formularzy. W oknie kreatora formularzy wskazujemy tabelę dla której tworzony jest formularz, zaznaczyd i przenieśd pola które ma zawierad formularz. Do przenoszenia pół służą przyciski, a następnie kliknąd dalej. Tu widoczne są pola które będzie zawierał formularz W kolejnym oknie Kreatora formularzy wybieramy układ i klikamy dalej

7 W kolejnym oknie Kreatora formularzy wybieramy styl i klikamy dalej W kolejnym oknie Kreatora formularzy nadajemy nazwę i klikamy zakoocz. Widok gotowego formularza Przyciski do przeglądania rekordów Zaznaczony aktualny rekord

8 Tworzenie raportów. Należy wybrad wstęgę Tworzenie następnie Kreator raportów W oknie kreatora raportów wskazujemy tabelę dla której tworzony jest raport, zaznaczyd i przenieśd pola które ma zawierad raport. Do przenoszenia pół służą przyciski, a następnie kliknąd dalej. Raport może byd utworzony z pół znajdujących się w wielu tabelach, wtedy po kolei wskazujemy tabele i przenosimy odpowiednie pola i dopiero klikamy Dalej.

9 W kolejnych oknach kreatora raportów (wybieramy min sortowanie, układ, styl)klikamy przycisk dalej na zakooczenie nadajemy nazwę i klikamy zakoocz. Widok gotowego raportu Eksportowanie raportów do aplikacji zewnętrznych, np. Word lub Excel. Po otworzeniu raportu wybieramy wstęgę Dane zewnętrzne, a w zakładce Eksportowanie klikamy ikonę programu do którego raport chcemy ekspotowad.

10 W oknie Eksportowanie wybieramy miejsce zapisu pliku i zaznaczamy opcję otwórz plik docelowy po ukooczeniu operacji eksportowania. Klikamy ok Po kilku chwilach otworzy się raport w aplikacji zewnętrznej np. Word. Następnie wybieramy opcję zakoocz.

11 Obiekty bazy danych Tabele Formularze raporty

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport W programie OpenOffice.org Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach.

Bardziej szczegółowo

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. Spis treści Spis treści... 1 1. Słownik pojęd... 2 2. Automatyczne aktualizacje... 2 3. Baza danych... 3 3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu... 3 3.2. Zarządzanie bazami

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wykonawca: Comarch Polska S.A. Projekt: Dostawa, wdrożenie i

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo