Instrukcja redaktora strony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja redaktora strony"

Transkrypt

1 Warszawa Instrukcja redaktora strony wersja: Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania i modyfikowania treści na formularzu: Pole tekstowe Lista wielokrotnego wyboru Edytor tekstu Pole wyboru plików (pliki tekstowe, zdjęcia itp.) Dla niektórych elementów wypełnienie treścią jest konieczne (pola wymagane) i oznaczone są one znakiem gwiazdki. W przypadku pozostawienia pustej wartości zgłaszany jest błąd. Pole tekstowe Do pól tekstowych wprowadzamy dowolną ilość znaków (niektóre mogą pozostać puste są niewymagane). Dla tych oznaczonych znakiem gwiazdki wprowadzanie treści jest konieczne. Lista wielokrotnego wyboru Dla list wielokrotnego wyboru można wybrać dowolną ilość dostępnych pozycji (także zero, o ile pole nie jest wymagane). W celu wyboru jednej wartości wystarczy ją wybrać myszką, natomiast w przypadku wyboru wielu opcji każdą następną wartość wybieramy dodatkowo z wciśniętym klawiszem klawiatury CTRL. 1

2 Wciśnięty lewy klawisz myszy Wciśnięty lewy klawisz myszy + klawisz CTRL Zaznaczenie pola Brak równoznaczne jest z pominięciem wyboru jakiejkolwiek pozycji. Edytor tekstu Edytor tekstu służy do wprowadzania głównej treści dla aktualności, wydarzenia, przyjaciela przedszkola czy wpisu do kroniki oraz do ewentualnego jej formatowania. Treść taką można podzielić na część podsumowania (skrót) oraz część właściwą. Wszelkie skróty (treści) występują we wszystkich listach. Przykładem może być lista wyświetlanych aktualności i najbliższych wydarzeń na stronie głównej, gdzie pod tytułami jest treść skrótu. W celu wyświetlenia całej treści (skrót i treść właściwa) należy wybrać opcję więcej. Edytor zapewnia rozgraniczenie na treść podsumowania i treść właściwą. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione dla każdej pozycji w listach aktualności, wydarzeń, przyjaciół przedszkola i wpisów kroniki będzie wyświetlana cała treść (treść właściwa). Aby przy pełnej wersji treści (np. pełna treść wydarzenia) widoczna była również treść podsumowania trzeba odpowiednio to zaznaczyć ponad polem edytora (znacznik: Wyświetlaj podsumowanie w pełnej wersji wpisu). Wyróżniamy 2 stany edytora tekstu: prosty i zaawansowany. Przełączanie między stanami zapewnia link: Przełącz na zaawansowany edytor/przełącz na prosty edytor, znajdujący się poniżej edytora. Prosty edytor 2

3 Prosty edytor nie zapewnia możliwości formatowania treści. Nad edytorem znajduje się przycisk Oddziel podsumowanie w miejscu kursora, który jest wcześniej omawianym rozgraniczeniem na część skrótu i część właściwą treści skrót będzie znajdował się powyżej. Zaawansowany edytor Zaawansowany edytor w przeciwieństwie do prostego edytora umożliwia również formatowanie tekstu co zapewniają odpowiednie opcje w górnym panelu. Jedną z najważniejszych opcji jest klawisz skrótu. Pozwala ona na rozgraniczenie treści podsumowania od treści właściwej. Po jej włączeniu górna część będzie skrótem, zaś dolna treścią właściwą. Rozdzielenie treści (pozioma czerwona linia) można skasować jak dowolny znak klawiszem BACKSPACE. 3

4 Kolejną ważną opcją są możliwości wczytywania już gotowej treści. Jeśli chodzi o treść niesformatowaną (np. która nie pochodzi z zaawansowanych edytorów tekstowych jak Word czy Excel) wszystkie opcje są dobre. Jeśli jednak wklejamy zawartość z innych programów należy wybrać opcję trzecią. Wszelkie zawarte obrazki nie będą uwzględniane. Polecane jest jednak nie używanie opcji wklejania treści, ale korzystania w pełni z edytora, gdyż formatowania między programami nie muszą być kompatybilne. Pole wyboru plików Pole wyboru plików służy pobierania plików z dysku oraz wysyłania ich na serwer, dzięki czemu będą one dostępne dla użytkowników jako załączniki bądź zdjęcia galerii. Przeglądanie i wybór pliku z dysku Wysyłanie plików na serwer 2. Logowanie do systemu Aby wprowadzać wszelkie zmiany w treści strony należy być zalogowanym do systemu. W lewym dolnym rogu strony wypełnij dane logującego i wciśnij przycisk Zaloguj. W przypadku zapomnienia hasła zostanie przysłane ono na wskazany adres Jeśli masz prawo do redagowania treści strony, po zalogowaniu powinno się pokazać dodatkowe menu (pod głównym) w lewym panelu. 4

5 Dodatkowe menu składa się z 3 pozycji: 3. Aktualność Moje konto zawiera formularz z danymi zalogowanego użytkownika (patrz rozdział: Edycja konta użytkownika) Dodaj zawartość umożliwia dodawanie nowych zawartości dla strony (patrz rozdziały: Aktualność, Wydarzenie, Przyjaciel przedszkola, Galeria, Wpis do kroniki). Wyloguj wylogowanie z systemu Uwaga: Aby dokonać poniższych czynności należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu) Dodawanie treści aktualności Wybierz z dodatkowego menu (patrz rozdział: Logowanie do systemu) polecenie Dodaj zawartość. Następnie z otworzonego pod-menu wybierz Aktualność. Ukaże się formularz do wypełnienia. Wypełnij pole tytułu (pole: Tytuł) (pole obowiązkowe). Wybierz oddział przedszkola, którego tyczy się dodawana aktualność (pole: Lokalizacja). Jeśli chcesz wybrać kilka pozycji pamiętaj o klawiszu CTRL (patrz: Elementy formularza do wprowadzania treści). Wypełnij treść aktualności (pole: Treść). Jeśli aktualność będzie posiadała załącznik dołącz plik przy użyciu pola Załącznik. W celu podglądu wprowadzonej aktualności naciśnij przycisk Podgląd. Ukaże się on w górnej części formularza na żółtym polu. Dla zachowania aktualności naciśnij przycisk Zachowaj, natomiast jeśli nie chcesz dodawać bieżącej aktualności wciśnij jakąkolwiek pozycje w bocznym lewym menu wtedy dane formularza się nie zachowają. Dodaną aktualność możesz sprawdzić wybierając z menu głównego pozycję Aktualności. Nowa pozycja powinna się ukazać na liście. Wszelkie zmiany są możliwe przy edycji (patrz: Edycja treści aktualności) Edycja treści aktualności Z głównego menu wybierz pozycję Aktualności. Odszukaj na liście aktualność do zmiany. Wejdź w szczegóły wybierając link więcej. Dokonaj ewentualnych zmian w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. 5

6 3.3. Usuwanie aktualności Z głównego menu wybierz pozycję Aktualności. Odszukaj na liście aktualność do usunięcia. Wejdź w szczegóły danej aktualności wybierając link więcej. Usuń bieżącą aktualność przyciskiem Usuń. Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 4. Przyjaciel przedszkola Uwaga: Aby dokonać poniższych czynności należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu) Dodawanie treści przyjaciela przedszkola Wybierz z dodatkowego menu (patrz rozdział: Logowanie do systemu) polecenie Dodaj zawartość. Następnie z otworzonego pod-menu wybierz Przyjaciel przedszkola. Ukaże się formularz do wypełnienia. Wypełnij pole tytułu (pole: Tytuł) (pole obowiązkowe). Wypełnij opis przyjaciela przedszkola (pole: Treść). Zalecane jest tu przejście w tryb prostego edytora polecenie Przełącz na prosty edytor. Jeśli przyjaciel przedszkola będzie posiadał załącznik dołącz plik przy użyciu pola Załącznik. W celu podglądu wprowadzonego przyjaciela przedszkola naciśnij przycisk Podgląd. Ukaże się on w górnej części formularza na żółtym polu. Dla zachowania przyjaciela przedszkola naciśnij przycisk Zachowaj, natomiast jeśli nie chcesz zachować zmian wciśnij jakąkolwiek pozycję w bocznym lewym menu wtedy dane formularza się nie zachowają. Dodaną treść możesz sprawdzić wybierając z menu głównego pozycję Przyjaciele przedszkola. Nowa pozycja powinna się ukazać na liście. Wszelkie zmiany są możliwe przy edycji (patrz: Edycja treści przyjaciela przedszkola) Edycja treści przyjaciela przedszkola Z głównego menu wybierz pozycję Przyjaciele przedszkola. Odszukaj na liście przyjaciela przedszkola do zmiany. Wejdź w szczegóły wybierając link więcej. Dokonaj ewentualnych zmian w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. 6

7 4.3. Usuwanie przyjaciela przedszkola Z głównego menu wybierz pozycję Przyjaciele przedszkola. Odszukaj na liście przyjaciela przedszkola do usunięcia. Wejdź w wybierając link więcej. Usuń bieżącego przyjaciela przedszkola przyciskiem Usuń. Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 5. Kronika Uwaga: Aby dokonać poniższych czynności należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu) Dodawanie wpisu do kroniki Wybierz z dodatkowego menu (patrz rozdział: Logowanie do systemu) polecenie Dodaj zawartość. Następnie z otworzonego pod-menu wybierz Wpis do kroniki. Ukaże się formularz do wypełnienia. Wypełnij pole tytułu (pole: Tytuł) (pole obowiązkowe). Wypełnij wpis do kroniki (pole: Treść). Zalecane jest tu przejście w tryb prostego edytora polecenie Przełącz na prosty edytor. Jeśli wpis do kroniki będzie posiadał dodatkowe zdjęcia należy je dołączyć (pole: Zdjęcia). Każde pole dotyczy jednego obrazka. Po zatwierdzeniu (przycisk: Wysyłanie plików) ukaże się formatka, gdzie można dodatkowo dodać opis/tytuł zdjęcia, bądź je usunąć. W celu podglądu wprowadzonego wpisu do kroniki naciśnij przycisk Podgląd. Ukaże się on w górnej części formularza na żółtym polu. Dla zachowania wpisu do kroniki naciśnij przycisk Zachowaj, natomiast jeśli nie chcesz zachować zmian wciśnij jakąkolwiek pozycję w bocznym lewym menu wtedy dane formularza się nie zachowają. Dodaną treść możesz sprawdzić wybierając z menu głównego pozycję Kronika. Nowa pozycja powinna się ukazać na liście. Wszelkie zmiany są możliwe przy edycji (patrz: Edycja treści wpisu do kroniki) Edycja treści wpisu do kroniki Z głównego menu wybierz pozycję Kronika. Odszukaj na liście wpis kroniki do zmiany. Wejdź w szczegóły wybierając link więcej. 7

8 Dokonaj ewentualnych zmian w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj Usuwanie wpisu do kroniki Z głównego menu wybierz pozycję Kronika. Odszukaj na liście wpis kroniki do usunięcia. Wejdź w szczegóły wybierając link więcej. Usuń bieżącego wpis do kroniki przyciskiem Usuń. Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 6. Wydarzenie Uwaga: Aby dokonać poniższych czynności należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu) Dodawanie treści wydarzenia Wybierz z dodatkowego menu (patrz rozdział: Logowanie do systemu) polecenie Dodaj zawartość. Następnie z otworzonego pod-menu wybierz Wydarzenie. Ukaże się formularz do wypełnienia. Wypełnij pole tytułu (pole: Tytuł) (pole obowiązkowe). Wybierz oddział przedszkola, którego tyczy się dodawane wydarzenie (pole: Lokalizacja). Jeśli chcesz wybrać kilka pozycji pamiętaj o klawiszu CTRL (patrz: Elementy formularza do wprowadzania treści). Wypełnij datę początku wydarzenia (pole: Data początku) (pole obowiązkowe). Jeśli istnieje data zakończenia wypełnij pole: Data zakończenia. Wszelkie uwagi np. dotyczące daty, należy zawrzeć w polu: Uwagi. Wypełnij treść wydarzenia (pole: Treść). Wypełnij nazwy osób odpowiedzialnych za wydarzenie (pole: Odpowiedzialni). Jeśli wydarzenie będzie posiadało załącznik dołącz plik przy użyciu pola Załącznik. W celu podglądu wprowadzonego wydarzenia naciśnij przycisk Podgląd. Ukaże się on w górnej części formularza na żółtym polu. Dla zachowania wydarzenia naciśnij przycisk Zachowaj, natomiast jeśli nie chcesz zachować zmian wciśnij jakąkolwiek pozycję w bocznym lewym menu wtedy dane formularza się nie zachowają. Dodaną treść możesz sprawdzić wybierając z menu głównego pozycję Harmonogram wydarzeń. Nowa pozycja powinna się ukazać na liście. Wszelkie zmiany są możliwe przy edycji (patrz: Edycja treści wydarzenia). 8

9 6.2. Edycja treści wydarzenia Z głównego menu wybierz pozycję Harmonogram wydarzeń. Odszukaj na liście wydarzenie do zmiany. Wejdź w szczegóły danego wydarzenia wybierając odpowiedni tytuł w tabeli. Dokonaj ewentualnych zmian w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj Usuwanie wydarzenia Z głównego menu wybierz pozycję Harmonogram wydarzeń. Odszukaj na liście wydarzenie do usunięcia. Wejdź w szczegóły danego wydarzenia wybierając odpowiedni tytuł w tabeli. Usuń bieżące wydarzenie przyciskiem Usuń. Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 7. Galerie zdjęć Uwaga: Aby dokonać poniższych czynności należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu) Dodawanie galerii zdjęć Wybierz z dodatkowego menu (patrz: Logowanie do systemu) polecenie Dodaj zawartość. Następnie z otworzonego pod-menu wybierz Galeria zdjęć. Ukaże się formularz do wypełnienia. Wypełnij opis galerii (pole: Opis). Naciśnij przycisk Zachowaj. Ukaże się podsumowanie galerii następnie, aby wczytać zdjęcia galerii należy wciskając link Możesz dodać zdjęcia do galerii. Dodaj poszczególne zdjęcia i zatwierdź przyciskiem Zachowaj zdjęcia. Ukaże się spis dodanych zdjęć dla których można zmienić ewentualnie tytuł, opis. Jedno ze zdjęć należy wybrać jako okładkę dla galerii (ostatnia kolumn tabeli: Okładka). Jeśli nie będzie ono wybrane okładką stanie się pierwsze zdjęcie galerii. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zachowaj. Dodana galeria powinna być widoczna po wybraniu z głównego menu pozycji - Galerie. 9

10 7.2. Edycja galerii Edycja danych o galerii (tytuł i opis) Z głównego menu wybierz pozycję Galerie. Wejdź w szczegóły naciskając na okładkę danej galerii. W górnym panelu wybierz opcję Edytuj (ostatnia opcja). Dokonaj ewentualne zmiany w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. Sortowanie zdjęć Z głównego menu wybierz pozycję Galerie. Wejdź w szczegóły naciskając na okładkę danej galerii. W górnym panelu wybierz opcję Sortowanie zdjęć (trzecia opcja). Wybrane zdjęcie przesuwa się chwytając za przycisk strzałek i przeciągając je w odpowiednie miejsce na wyświetlonej liście kolejności. Zmiany w kolejności zdjęć i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. Dodawanie nowych zdjęć Z głównego menu wybierz pozycję Galerie. Wejdź w szczegóły naciskając na okładkę danej galerii. W górnym panelu wybierz opcję Wczytywanie zdjęć (czwarta opcja). Wczytaj odpowiednie pozycje dla każdego zdjęcia wciskając przycisk Przeglądaj. Dodanie nowych zdjęć i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. Usuwanie oraz edycja opisu zdjęć Z głównego menu wybierz pozycję Galerie. Wejdź w szczegóły naciskając na okładkę danej galerii. W górnym panelu wybierz opcję Zarządzanie zdjęciami (druga opcja). Zmień dane dla wybranych zdjęć, bądź zaznacz zdjęcia do usunięcia (kolumna: Usuń). Zmiany zatwierdź przyciskiem Zachowaj Usuwanie galerii Z głównego menu wybierz pozycję Galerie. Wejdź w szczegóły naciskając na okładkę danej galerii. W górnym panelu wybierz opcję Edytuj (ostatnia opcja). Usuń bieżącą galerię przyciskiem Usuń. Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 10

11 8. Edycja treści strony Uwaga: Aby zmienić treść na stronie należy być zalogowanym do systemu z uprawnieniami do redagowania treści (patrz rozdział: Logowanie do systemu). Każda strona (pozycja w głównym menu) składa się z treści swojej oraz niezależnych od niej komponentów (np. lista wydarzeń, aktualności). Pierwszy rodzaj można dowolnie zmieniać: Z głównego menu wybierz odpowiednią pozycję (stronę do edycji). Dokonaj ewentualne zmiany w treści i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. 9. Konto użytkownika 9.1. Zmiana hasła użytkownika Uwaga: Aby dokonać poniższej czynności należy być zalogowanym do systemu (patrz rozdział: Logowanie do systemu). Wybierz z dodatkowego menu (patrz: Logowanie do systemu) polecenie Moje konto. Wpisz nowe hasło (pole: Hasło), potwierdź je (pole: Potwierdź hasło) i zatwierdź przyciskiem Zachowaj. Od tej pory będzie obowiązywało już nowe hasło Zagubienie hasła użytkownika W lewym dolnym rogu strony (pod panelem logowania) wybierz opcję Prześlij nowe hasło. Mając otwartą zakładkę Prześlij nowe hasło (górny panel): wypełnij adres na jaki ma być wysłane nowe hasło i naciśnij Prześlij nowe hasło em. Powinno być ono wysłane po niedługiej chwili. 11

12 1. Zasady ogólne Elementy formularza do wprowadzania treści Logowanie do systemu Aktualność Dodawanie treści aktualności Edycja treści aktualności Usuwanie aktualności Przyjaciel przedszkola Dodawanie treści przyjaciela przedszkola Edycja treści przyjaciela przedszkola Usuwanie przyjaciela przedszkola Kronika Dodawanie wpisu do kroniki Edycja treści wpisu do kroniki Usuwanie wpisu do kroniki Wydarzenie Dodawanie treści wydarzenia Edycja treści wydarzenia Usuwanie wydarzenia Galerie zdjęć Dodawanie galerii zdjęć Edycja galerii Usuwanie galerii Edycja treści strony Konto użytkownika Zmiana hasła użytkownika Zagubienie hasła użytkownika

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika dla aplikacji internetowej DM TrackMan.

1. Wstęp Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika dla aplikacji internetowej DM TrackMan. Instrukcja korzystania z aplikacji TrackMan wersja WEB 1. Wstęp... 1 2. Logowanie... 1 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 2 3.3. Przełączanie

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i załączników Instrukcja użytkownika Maj 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Tworzenie zdjęć... 3 Tworzenie załączników... 6 Strona 2 z 10 Tworzenie zdjęć Aby dodać do strony

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

CMS - INFORMACJE. *** Mirosław Kuduk E mail: tel. kom DODATKOWE FUNKCJE - PANEL ADMINISTRATORA

CMS - INFORMACJE. *** Mirosław Kuduk E mail: tel. kom DODATKOWE FUNKCJE - PANEL ADMINISTRATORA CMS - INFORMACJE *** Mirosław Kuduk E mail: mkuduk@interia.pl tel. kom. 663-755-428 DODATKOWE FUNKCJE - PANEL ADMINISTRATORA Panel Dodatkowe funkcje Autoryzacja Publikacje Nowa publikacja, edycja Pokazy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: kształty. Do każdego dokumentu można wstawić tzw. kształty. Aby

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl pwd. Maciej Antkiewicz Spis treści Wstęp...1 Organizacja strony...2 Dodawanie newsów...4 Dodawanie ilustracji do newsów/artykułów...5 Materiały statyczne...6 Tworzenie nowego artykułu statycznego...6 Link

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1 Wstęp Dziękujemy za skorzystanie z systemu Extranet Adwokatów. Mamy nadzieję, że w sposób łatwy i przyjemny umożliwi Państwu kontakt z warszawską Okręgową Radą Adwokacką. Niniejszy dokument zawiera zbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach WSRM na

Informacje o członkach WSRM na Informacje o członkach WSRM na www.wsrm.pl Wszyscy członkowie WSRM mają założone swoje mini strony informacyjne. Nie zakładamy ich samodzielnie, robi to ADMIN strony. W przypadku braku strony (jak ją znaleźć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018 Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

netster instrukcja obsługi

netster instrukcja obsługi Spis treści netster instrukcja obsługi Informacje wstępne...2 Logowanie do systemu...2 Widok po zalogowaniu...2 Menu systemu...3 Zarządzanie treścią...3 Treść...5 Przenieś...6 Dodaj podstronę...6 Newsy...7

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DODAWANIA WPISÓW I GALERII ZDJĘĆ NA SZKOLNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

INSTRUKCJA DODAWANIA WPISÓW I GALERII ZDJĘĆ NA SZKOLNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ INSTRUKCJA DODAWANIA WPISÓW I GALERII ZDJĘĆ NA SZKOLNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 1 I. Logowanie do panelu administracyjnego... 3 1. Wstęp... 3 2. Proces logowania... 3 3. Odzyskiwanie hasła... 4 4. Proces wylogowania...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do witryny

1. Logowanie do witryny INSTRUKCJA PROWADZENIA STRONY DLA REDAKTORÓW Spis treści (spis treści jest aktywny wystarczy kliknąć myszką na wybranym linku) 1. Logowanie do witryny 2. Dodawanie zawartości do strony 3. Dodawanie artykułu

Bardziej szczegółowo

WebAdministrator GOLD 2.35

WebAdministrator GOLD 2.35 WebAdministrator GOLD 2.35 Szybki start Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Redaktorów serwisu opartego na systemie zarządzania treścią WebAdministrator Gold. Zebrane tu informacje składają się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia

INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia 22.04.2016 Spis treści: Jak zmienić hasło?... 1 Jak zmodyfikować profil użytkownika?... 5 Jak zmienić hasło? 1 S t r o n a Hasło umożliwia zalogowanie się

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta w serwisie Canva i opcje interfejsu

Zakładanie konta w serwisie Canva i opcje interfejsu Zakładanie konta w serwisie Canva i opcje interfejsu Po uruchomieniu strony dostępnej pod adresem https://www.canva.com określamy, do jakich celów chcemy wykorzystać serwis. Pojawi się okno, w którym Canva

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja Platforma Logintrade KONKURS Instrukcja obsługi dla uczestnika konkursu wersja 1.0 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian 17.09.2019 LT DB Przygotowanie instrukcji 23.09.2019

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Szybkie wystawienie aukcji w szablonie bez konieczności instalacji szablonu na koncie allegro... 4 3. Wystawianie aukcji w szablonie z instalacją szablonu na koncie allegro...

Bardziej szczegółowo

Profil pracownika. Wydziału Neofilologii

Profil pracownika. Wydziału Neofilologii Profil pracownika Wydziału Neofilologii Logowanie Nauczyciele akademiccy Aby zalogować się do strony Wydziału Neofilologii należy postępować tak samo jak przy pierwszych krokach rejestracji. 1. Z górnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1 Instrukcja użytkownika Baza Danych Członków SEP 09.2017 / 1 Spis treści 1. Pierwsze logowanie... 4 2. Interfejs i dostępne opcje... 8 3. Zarządzanie Oddziałem... 11 I. Dodawanie Oddziału... 11 II. Edycja

Bardziej szczegółowo

Profil pracownika. Wydziału Neofilologii

Profil pracownika. Wydziału Neofilologii Profil pracownika Wydziału Neofilologii Logowanie Aby zalogować się do strony Wydziału Neofilologii należy postępować tak samo jak przy pierwszych krokach rejestracji. 1. Z górnego menu wybrać zakładkę

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Tworzenie strony internetowej krok po kroku Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa 1. Logowanie a. Aby się zalogować należy wpisać w adresie przeglądarki http://ur.krakow.pl/admin b. W okienku logowania w polu login wpisać identyfikator użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko.

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko. Pliki i foldery Czym są pliki? Plik to w komputerowej terminologii pewien zbiór danych. W zależności od TYPU pliku może to być: obraz (np. zdjęcie z imienin, rysunek) tekst (np. opowiadanie) dźwięk (np.

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu Mój Załącznik znajdującego się na stronie internetowej:

Pomoc dla systemu Mój Załącznik znajdującego się na stronie internetowej: Pomoc dla systemu Mój Załącznik znajdującego się na stronie internetowej: www.mojzalacznik.pl Spis treści: 1. Rejestracja a. Konto prywatne b. Konto firmowe 2. Widoki kont a. Konto prywatne b. Konto firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo