SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009

2 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis

3 Strona 2 Spis treści: 1. Terminologia 2. Cel 3. Zakres 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 6. Zapisy 7. Formularze 1. Terminologia W niniejszej procedurze stosowana jest terminologia przyjęta w Księdze Jakości, zgodna z terminologią norm ISO serii Cel Zminimalizowanie zagrożenia w realizacji zadań starostwa w przypadku ujawnienia produktu niezgodnego z wymogami oraz zapewnienia nadzoru nad produktem i wyeliminowania go z obrotu prawnego. 3. Zakres Procedura określa tryb postępowania z ujawnionymi niezgodnościami. Postępowanie z niezgodnościami ujawnionymi w toku auditów wewnętrznych odbywa się zgodnie z procedurą auditów wewnętrznych. 4. Odpowiedzialność 4.1. Nadzór nad prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniem procedury sprawuje Za przestrzeganie ustaleń i realizację zadań określonych w procedurze odpowiadają pracownicy Starostwa zgodnie z zakresami swoich obowiązków. 5. Opis postępowania

4 Strona Produkt niezgodny jest identyfikowany: w wyniku monitorowania procesów realizacji zadań i ich analizy, w wyniku postępowania odwoławczego, w wyniku postępowania skargowego, w wyniku postępowania nadzorczego, w wyniku postępowania kontrolnego Kierownik komórki organizacyjnej, na skutek własnych obserwacji lub skierowanych uwag, dokonuje oceny produktu pod kątem jego zgodności z: wymaganiami klienta i innych zainteresowanych stron, z dokumentami Systemu Jakości, z wymaganiami ustawowymi oraz innymi aktami normatywnymi i decyduje o identyfikacji produktu niezgodnego Pracownik kancelarii rejestrujący pocztę przychodzącą, w przypadku pojawienia się produktu niezgodnego, wpisuje go do rejestru, na formularzu F1/ i informuje a, który odnotowuje ten fakt na formularzu F2/ W przypadku zidentyfikowania produktu niezgodnego, zgodnie z pkt 5.1., kierownik komórki organizacyjnej sporządza raport niezgodności na formularzu F3/ z uwzględnieniem zapisów pkt 5.2. i przedkłada go owi w terminie 7 dni. W przypadku niezidentyfikowania produktu niezgodnego, odnośnie pkt 5.3, kierownik komórki organizacyjnej powiadamia a w terminie 7 dni o odstąpieniu od sporządzenia raportu niezgodności Produkt niezgodny jest oznaczony poprzez skreślenie pierwszej strony z adnotacją produkt niezgodny z powodu na podstawie raportu niezgodności kwalifikuje niezgodności jako niezgodności systemowe i decyduje o podjęciu działań korygujących lub zapobiegawczych Raport niezgodności zostaje zarejestrowany przez a w Rejestrze produktów niezgodnych na formularzu F4/ i otrzymuje kolejny numer z rejestru. sporządza kopię raportu, potwierdza za zgodność z oryginałem i przekazuje ją do komórki organizacyjnej.

5 Strona ziałania korygujące lub zapobiegawcze muszą przebiegać zgodnie z procedurą działań korygujących lub procedurą działań zapobiegawczych przy uwzględnieniu trybu określonego w wymaganiach ustawowych, a w szczególności zgodnie z: zasadami rozpatrywania skarg, zasadami kontroli wewnętrznej, kodeksem postępowania administracyjnego dokonuje przeglądu postępowania z produktem i dokonuje stosownego zapisu w raporcie niezgodności. 6. Zapisy Lp. Zapis (treść) Odnośnik Miejsce przechowywania 1 Wskazanie źródła identyfikacji produktu niezgodnego 2 Ocena produktu niezgodnego pkt 5.1. pkt 5.2. komórka organizacyjna Forma zapisu A Osoba sporządzająca zapis Kierownik komórki organizacyjnej Kierownik komórki organizacyjnej 3 Uchwycenie produktu niezgodnego w kancelarii pkt 5.3. kancelaria A Pracownik kancelarii 4 Raport niezgodności pkt 5.4. komórka organizacyjna, Kierownik komórki organizacyjnej Oznaczenie produktu niezgodnego poprzez skreślenie Kwalifikacja niezgodności Rejestracja produktu niezgodnego (wpis do rejestru produktów niezgodnych) pkt pkt 5.5. pkt 5.6. Karta działań korygujących pkt 5.7. komórka organizacyjna A Kierownik komórki organizacyjnej

6 Strona 5 9 Karta działań zapobiegawczych 10 Przegląd postępowania z produktem pkt 5.8. A Objaśnienia: Forma zapisu: A- adnotacja - dokument 7. Formularze 1. F1/- Rejestr niezgodności, które wpłynęły do kancelarii. 2. F2/- Rejestr niezgodności przekazanych z kancelarii. 3. F3/- Raport niezgodności. 4. F4/- Rejestr produktów niezgodnych.

7 F1/ C Strona 1 Rejestr niezgodności, które wpłynęły do kancelarii w roku. Lp. ata wpływu do kancelarii Nr sprawy nadany w dzienniku korespondencji Znak sprawy nadany w komórce organizacyjnej Potwierdzenie przekazania sprawy owi ata Podpis a PJ Starostwo Kartuzy /

8 F2/ C Strona 1 Rejestr niezgodności przekazanych z kancelarii w roku Lp. ata wpływu do kancelarii Nr sprawy nadany w dzienniku korespondencji Znak sprawy nadany w komórce organizacyjnej ata przekazania sprawy owi PJ Starostwo Kartuzy /

9 PN-EN ISO 9001:2009 F3/ C Strona 1 Raport niezgodności Nr (wypełnia ) 1. Nazwa komórki organizacyjnej: ata ujawnienia niezgodności: 2. Nazwa produktu niezgodnego/ znak sprawy: 3. Opis niezgodności: Pracownik sporządzający opis: (imię i nazwisko pracownika) (stanowisko) (data) (podpis) Ocena niezgodności Częściowe Niespełnienie 4. Stopień spełnienia wymagań klienta i innych zainteresowanych stron (ocena w odniesieniu do wyspecyfikowanych i niewyspecyfikowanych wymagań klienta) 5. Stopień spełnienia wymagań określonych w dokumentach jakości (ocena w odniesieniu do stosowanego dokumentu systemu jakości w procesie realizacji zadania) 6. Stopień spełnienia wymagań ustawowych i innych przepisów (ocena w odniesieniu do stosowanego aktu normatywnego w procesie realizacji zadania) 7. Stan spełnienia wymagań (wnioski): PJ Starostwo Kartuzy / Podpis kierownika komórki organizacyjnej

10 PN-EN ISO 9001:2009 F3/ C Strona 2 8. Przyczyna niezgodności: Pracownik odpowiedzialny za niezgodność (data i podpis) 9. ecyzja w sprawie postępowania i osoby odpowiedzialnej za postępowanie: Kierownik komórki organizacyjnej (data i podpis) 10. Wyniki postępowania z produktem : Kierownik komórki organizacyjnej (data i podpis) 11. Kwalifikacja niezgodności: (data i podpis) 12. Przegląd postępowania z produktem : (data i podpis) PJ Starostwo Kartuzy /

11 F4/ C Strona 1 Rejestr produktów niezgodnych Lp. Identyfikacja produktu niezgodnego/ znak sprawy Stwierdzenia niezgodności ata Usunięcia niezgodności Uwagi PJ Starostwo Kartuzy /

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis w Procedura SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 au ditów w ew nętrznych Indeks Edycja Strona Ps-02 A 1 z 10 Znak: PSZJ.0142.9.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ; ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA AUDITÓW

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo