ZMIERZYĆ SIĘ Z KALKULATOREM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIERZYĆ SIĘ Z KALKULATOREM"

Transkrypt

1 ZMIERZYĆ SIĘ Z KALKULATOREM Agnieszka Cieślak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Referat w prosty sposób przedstawia niekonwencjonalne sposoby mnożenia liczb. Tematyka została przedstawiona w bardzo prosty sposób, dzięki czemu mnożenie można wykonać w znacznie krótszym czasie niż standardowe wykonanie tej operacji na kalkulatorze. 1. Standardowa tabliczka mnożenia Na początek warto przypomnieć sobie standardowy sposób mnożenia liczb. Każdy uczył się tabliczki mnożenia w szkole podstawowej. Na pytanie, ile jest 7 2, każdy w myślach szuka odpowiedzi i po kilku sekundach wykrzykuje 14. Patrząc z perspektywy czasu nauka owej tabliczki zajęła nam dość sporo cennego czasu. Jednym ze sposobów przyswojenia tabliczki mnożenia jest wykucie jej na pamięć. Metoda ta jest najczęściej stosowana, niemniej jednak posiada jedną, poważną wadę. Im rzadziej wracamy i odświeżamy to co się nauczyliśmy tym szybciej to zapominamy. Istnieje zatem prostszy sposób od owego wkuwania. Standardowe mnożenie mieści się w zakresie od 1 do 10. Dziesięć jest taką liczbą, która łatwo kojarzy się z dłońmi (suma palców obu dłoni wynosi 10) podstawowy kalkulator każdego ludzkiego ciała. Jak zatem wykorzystać 10 palców do mnożenia? Metoda ta jest skuteczna tylko w przypadku mnożenie liczb większych od 5. Każda z dłoni przedstawia liczbę w zakresie od Ilość palców wyprostowanych mówi o wartości danej liczby. Jeśli wszystkie palce są zagięte reprezentuje to liczbę 5, jeden wyprostowany liczbę 6 itp. W pierwszym kroku dodajemy ilość wyprostowanych palców na obu dłoniach do siebie. Liczbę tą mnożymy przez 10. Następnie mnożymy ilość zgiętych palców przez siebie i dodajemy te liczby do siebie. ISSN , Nr 1 (2) 2010, s. 6-14

2 Rysunek 1. Mnożenie za pomocą dłoni. 5 7=(0+2) =20+15=35 6 7=(1+2) =30+12=42 8 9=(3+4) =70+2=72 Źródło: Tę samą metodę można przedstawić w inny sposób: Naszym palcom na obu rękach, rozpoczynając od najmniejszego palca idąc w stronę kciuka, przyporządkowujemy liczby od 6 do 10 w następujący sposób: najmniejszy palec 6, palce serdeczne -7, palce środkowe 8, palce wskazujące - 9, kciuki Rysunek 2. Numeracja palców Obliczamy 7 7. W pierwszym kroku łączymy palce odpowiadające liczbie siedem, czyli palce serdeczne. Trzymając dłonie wewnętrzną stroną do siebie sumujemy palce złączone oraz te które mają mniejszą wartość od nich (w naszym przypadku będą to palce małe). Będą one oznaczały ilość dziesiątek. Razem otrzymujemy 4 palce oznaczające dziesiątki, czyli liczbę 40. Następnie mnożymy 7

3 ilość pozostałych palców, czyli tych, które są powyżej złączonych palców serdecznych. Trzy na jednej ręce i trzy na drugiej, czyli 3 3 = 9. Wyniki sumujemy 40+9=49. Numeracja palców u dłoni w przeciwnym kierunku powoduje odwrócenie działań dodajemy palce złączone i te powyżej nich oraz mnożymy ilość znajdującą się poniżej złączonych palców. Mnożenie przez 9 w inny sposób. Rysunek 3. Układ dłoni W pierwszym kroku należy rozłożyć dłonie tak, aby kciuki znajdowały się po zewnętrznych stronach. Następnie numerujemy je tak jak na Rysunku 3. W kolejnym kroku postępujemy zgodnie z zasadą przedstawioną na przykładzie zilustrowanym Rysunkiem 4. Rysunek 4. Mnożenie 9 2 Przypuśćmy, że mnożymy 9 2. Należy najpierw zamalować palec o numerze 2. Następnie obliczymy ile palców od zamalowanego znajduje się po lewej stronie. Liczba ta stanowi liczbę dziesiątek iloczynu. Ilość palców znajdująca się po prawej stronie odpowiada za liczbę jedności. Metoda ta jest prawdziwa gdy jednym z czynników iloczynu jest 9. Drugim czynnikiem jest liczba odpowiadająca za zamalowanego palca. 8

4 Trudność tego typu mnożenia polega jedynie na tym, aby zapamiętać który palec odpowiada za jaką liczbę. 2. Mnożenie liczb dwucyfrowych Można spróbować mnożenia pisemnego szybkość obliczeń jest niekiedy długa i przeznaczona dla cierpliwych. Na kalkulatorze zajęłoby to kilka sekund. Czas zależy głównie od szybkości wciskania klawiszy. Nie zawsze mamy jednak dostęp do kalkulatora. Co zrobić zatem gdy go nie mamy? Czy ostatecznie skazani jesteśmy na żmudne liczenie pisemne? Otóż okazuje się, że mnożenia tego typu można dokonać bez korzystania z mnożenia pisemnego. Zakres Pomnóżmy teraz np Rysunek 5. Mnożenie Zadany iloczyn można rozpisać w ten sposób, że drugą liczbę zapiszemy w postaci sumy 10 i pozostałej wartości, tzn =13 (10+2). Następnie dodajemy do pierwszej liczby drugi składnik naszej sumy (interesuje nas tylko liczba 2), otrzymujemy zatem 13+2=15. Liczba 10 w zapisie ma jedno zero zatem musimy dopisać do liczby z prawej strony jeszcze jedną liczbę będącą iloczynem cyfr jedności, w przedstawionym przykładzie jest to 3 2=6. Otrzymujemy zatem =

5 Kolejny przykład to Rysunek 6. Mnożenie Działania wykonujemy w ten sam sposób co poprzednio. Do 16 dodajemy 9, otrzymując 25 jest to pierwsza część wyniku. Następnie mnożymy 6 x 9 i otrzymujemy 54, a ponieważ 19 można rozpisać jako , wiemy że powinniśmy dopisać tylko jedną cyfrę (10 ma jedno zero). Pojawia się kłopot co zrobić z liczbą 5? Otóż zapisujemy liczbę w ten sposób, że jedności idą na miejsce cyfry, którą powinniśmy dopisać, a 5 dodajemy do liczby dziesiątek. Zakres Rysunek 7. Mnożenie Pomnóżmy W pierwszym kroku znajdujemy liczby będące uzupełnieniem obu czynników do liczby 100. Dla liczby 95 jest to 5, zaś dla 97 jest to 3. Następnie odejmujemy na krzyż, tzn. od liczby 95 odejmujemy 3, a od 97 odejmujemy 5. W obu przypadkach otrzymujemy to samo, czyli 92 i są to pierwsze dwie liczby wyniku. Kolejne dwie stanowi iloczyn dopełnień, czyli 5 3, co daje 15. Wynik mnożenia to Pozostałe liczby. Mnożąc dwie dowolne liczby dwucyfrowe przez siebie można skorzystać z następującej reguły. 10

6 Rysunek 8. Mnożenie W pierwszym kroku mnożymy przez siebie liczby dziesiątek (5 4=20). Otrzymujemy w ten sposób dwie pierwsze liczby wyniku. Musimy dopisać jeszcze dwie cyfry do wyniku. W następnym kroku mnożymy liczby jedności (2 7=14). Wynik zapisujemy na ostatniej pozycji. W przypadku otrzymania liczby dwucyfrowej zapisujemy ją na dwóch ostatnich pozycjach. Kolejnym krokiem jest mnożenie skrajnych cyfr, tzn. czyli cyfra dziesiętna jednej liczby jest mnożona przez cyfrę jedności drugiej liczby i odwrotnie (4 7,2 5). Następnie wyniki te należy zsumować (10+14=24) i umieścić na pozycjach środkowych w wyniku, lub na pozycji przedostatniej w przypadku jednocyfrowego wyniku. Na końcu sumujemy wszystkie otrzymane liczby w sposób opisany wyżej i przedstawiony na powyższym rysunku. 1 Mnożenie liczb o tej samej liczbie setek i dziesiątek oraz gdy suma jedności obu liczb daje 10. Takie liczby to np. 34 i 36, 112 i 118 itp. W przypadku mnożenia np postępujemy następująco: obie cyfry mają tą samą cyfrę dziesiątek: jest nią 4. Ponadto suma 2+8 daje 10. Warunki zatem są spełnione. W kolejnym kroku do liczby dziesiątek dodajemy jeden: 4+1 = 5 i liczbę tę mnożymy przez ilość dziesiątek 4 5 = 20. Jest to pierwsza część wyniku. Następnie musimy dopisać jeszcze dwie cyfry. Jest to wynik iloczynu cyfr jedności 2 8 = 16. Do liczby 20 zatem dopisujemy 16 i otrzymujemy Rysunek 9. Mnożenie z dn

7 W przypadku mnożenia liczb trzycyfrowych postępujemy podobnie. Np. mnożąc w pierwszym kroku otrzymujemy = 132 (korzystamy z metody przedstawionej wcześniej:12+1 oraz 2 1) a następnie mnożymy 2 8 = 16. Wynik końcowy to Mnożenie za pomocą rysowania linii Metoda pozwala na mnożenie dowolnych liczb przez siebie. Pomnóżmy przykładowo Rysunek 10. Układ linii W pierwszym kroku rysujemy w odpowiedni sposób pewną ilość linii. Zostało to przedstawione na Rysunku 11. Bierzemy liczbę 23. Składa się ona z 2 i 3, zatem rysujemy 2 linie i po większym odstępie równolegle 3 linie. Linie reprezentujące kolejną cyfrę rysujemy tak, aby linie przecinały się prostopadle z poprzednimi. Rysunek 11. Mnożenie za pomocą linii. Źródło: Opracowanie własne W kolejnym kroku zaznaczamy łukami miejsca przecięć oraz liczymy ilość linii przecinających się w każdym łuku. Liczby te oznaczone są kolorem czarnym. Liczby znajdujące się na dole i na górze dodajemy do siebie (8+3=11). 12

8 Rysunek 12. Sposób zapisu liczb. Źródło: Opracowanie własne Jeśli otrzymana liczba jest dwucyfrowa należy ją przesunąć w zapisie w lewo. Sposób zapisu pozostałych liczb jest przedstawiony na Rysunku 12 (liczba 2 jest liczbą z lewej strony Rysunku 11, zaś liczba 12 jest liczbą z prawej strony Rysunku 11). Wynikiem mnożenia jest więc Podnoszenie do kwadratu w zakresie Potęgowanie bazuje na mnożeniu. Na zakończenie zostanie przedstawiona szybka metoda potęgowania. Przypuśćmy, że chcemy podnieść do kwadratu liczbę 12. Cyfra 2 oznacza liczbę jedności. Cyfrę jedności dodajemy do liczby 12. W wyniku otrzymujemy cyfrę 14. Dodatkowo do wyniku dopisujemy liczbę jedności podniesioną do kwadratu 2 2 =4. Złożenie obu cyfr (14, 4) jest wynikiem potęgowania cyfry = = =4 zatem otrzymujemy > 13+3= = = > 14+4 = =16 18_ = 196 Potęgowanie w drugiej potędze w pozostałym zakresie sprowadza się do mnożenia liczb dwucyfrowych np > = 6889 (8 8 = 64, =_48_, 3 3 = _9) 2 z dn

9 5. Bibliografia 1. z dn eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2411/, z dn youtube.com, z dn

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne.

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. W miarę postępu techniki w niepamięć odeszły nawyki do wykonywania pisemnych albo pamięciowych obliczeń. O suwaku logarytmicznym,

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Żywe liczby i nie tylko

Żywe liczby i nie tylko Mirosław Dąbrowski, Ewa Wiatrak Żywe liczby i nie tylko Od ponad 0 lat w naszym kraju bardzo są popularne tzw. metody aktywne, niekiedy nazywane też metodami aktywizującymi. Prawdopodobnie ogromna większość

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych

Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych Ogólnie o sicie Eratostenesa Algorytm, opracowany przez Eratostenesa, służy do wyszukiwania liczb pierwszych (liczb mających dokładnie dwa dzielniki).

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KRAKOWIE UL. MACKIEWICZA 15; 31-214 KRAKÓW; TEL. 0 12 415 27 59 sp109krakow.w.w.interia.pl ; e-mail: sp109krakow@wp.pl; Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Własności wielokątów

Własności wielokątów Własności wielokątów Instrukcja do programu Własności wielokątów składa się z następujących części: 1. Możliwości programu. 2. Zakres materiału. 3. Opis działania programu. 4. Przykłady zagadnień. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE Liczby zmiennoprzecinkowe są komputerową reprezentacją liczb rzeczywistych zapisanych w formie wykładniczej (naukowej). Aby uprościć arytmetykę na nich, przyjęto ograniczenia

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: obliczenia na liczbach przybliżonych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Cyfry znaczące reguły Kryłowa-Bradisa: Przy korzystaniu z przyrządów z podziałką przyjęto zasadę, że

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo