Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, Wronki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki"

Transkrypt

1 Wronki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2011 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ośrodka dla celów organizacji szkoleń w ramach projektu pt.:. 1. Zamawiający TROL InterMedia Sp. z o.o. sp. k., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowych usług, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Opis przedmiotu zamówienia. 2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 23 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana: Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, Wronki Oferta w postępowaniu na wybór ośrodka dla celów organizacji szkoleń w ramach projektu - Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu na Dolnym Śląsku. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki: a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym i załącznikach, zdobędzie najwyższa ilość punktów b) kryteria oceny ofert: cena 60%, jakość 40% - przy czym oferta o najniższej zaproponowanej cenie spełniająca wymogi otrzyma 60 punktów według wzoru: (Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej)*60= x pkt - jakość będzie oceniana uznaniowo przez 2 osobową komisję, której średnia arytmetyczna z ocen może dać maks. 40 punktów w zależności od walorów całego ośrodka, jego atrakcyjności, zaoferowania dodatkowych usług dla potencjalnych uczestników szkoleń, elastyczność przy współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym celu dopuszcza się również wizytację ośrodka oraz przeprowadzenie wywiadu w formie telefonicznej, analizę ośrodka poprzez stronę www, 4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną. 5. Po otrzymaniu niniejszego zapytania proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania zwrotnie na mail lub na nr fax Z uszanowaniem Sebastian Sikora

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Organizacja szkolenia wymagana jest dostępność wszystkich terminów Lokalizacja szkolenia : Województwo Dolnośląskie Terminy: styczeń styczeń luty luty marzec marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj maj 2012 Ilość osób: 17 osób Zakwaterowanie w pokojach w piątek od godz do niedzieli do godz pokoi 2-osobowych 3 pokoje 1-osobowe Strzeżony parking: bezpłatny dla uczestników i personelu w trakcie pobytu, Internet: wifi bezpłatny dla uczestników i personelu w trakcie pobytu, Całodzienne wyżywienie: Piątek: - serwis kawowy na bieżąco uzupełniany(kawa 5l, herbata 5l, soki 5l, woda - kolacja (do wyboru 3 rodzaje zup, 3 rodzaje mięs, potrawy wegetariańskie, napoje ciepłe oraz zimne, przystawki) Sobota: - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (napoje zimne i ciepłe, ciepłe przystawki, w formie szwedzkiego bufetu) - serwis kawowy na bieżąco uzupełniany (kawa 5l, herbata 5l, soki 5l, woda - obiad dwudaniowy (do wyboru 3 rodzaje zup, 3 rodzaje mięs, potrawy wegetariańskie, napoje ciepłe oraz zimne, przystawki ) - serwis kawowy na bieżąco uzupełniany (kawa 5l, herbata 5l, soki 5l, woda

3 - uroczysta kolacja (napoje zimne i ciepłe, surówki, przystawki, zupa, do wyboru danie mięsne lub wegetariańskie) Niedziela: - śniadanie (napoje zimne i ciepłe, ciepłe przystawki, w formie szwedzkiego bufetu) - serwis kawowy na bieżąco uzupełniany (kawa 5l, herbata 5l, soki 5l, woda - obiad dwudaniowy (do wyboru 3 rodzaje zup, 3 rodzaje mięs, potrawy wegetariańskie, napoje ciepłe oraz zimne, przystawki) Wynajem 1 sali konferencyjnej wyposażonej w: klimatyzację, bezprzewodowe łącze lub przewodowe łącze internetowe o min. 2 Mbit przepustowości dostępne 24h/dobę, stoły oraz krzesła, flipchart, markery, ekran do wyświetlania.

4 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY... /miejscowość i data/ /Nazwa i adres Wykonawcy/ Do : Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. OFERTA Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka dla celów organizacji szkoleń w ramach projektu pt.:, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1 do zapytania, oświadczamy, iż: 1. Mamy możliwość organizacji szkolenia w następujących terminach (właściwe zaznaczyć): styczeń styczeń luty luty marzec marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj maj 2012 Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego na podstawie kosztorysu przedstawionego w tabeli poniżej:

5 Tabela nr 1 Uwaga!!! W przypadku różnej stawki VAT dotyczącej jednej pozycji proszę o rozbicie tej pozycji na kwoty dotyczące różnych stawek VAT wraz z określeniem wielkości tych stawek. Zakres usług: Cena jednostkowa netto: Łącznie netto: Stawka VAT (w %) Koszt netto wynajmu sali szkoleniowej na min. 20 os. (3 dni) Koszt netto wyżywienia dla uczestników szkolenia, wykładowców oraz pracownika adm. tech. (3 dni szkoleniowe, dla 17 osób) Koszt netto usługi cateringowej (przerw kawowych) dla uczestników szkolenia (4 serwisy kawowe dla 15 osób) Koszt netto zakwaterowania dla uczestników szkolenia, wykładowców oraz pracownika adm. tech. (2 noclegi dla 17 osób) Razem kwota netto: 0,00 zł 2. Ponadto zapewniam następujące warunki pobytu uczestników i personelu projektu w ośrodku, zgodnie z poniższą tabelą nr 2: Tabela nr 2 Zakres bezpłatnych usług lub dodatkowych atrakcji: Tak / Nie Bezpłatny dostęp do Internetu Wifi dla uczestników i personelu w trakcie pobytu w ośrodku Bezpłatną Salę do integracji uczestników szkoleń udostępnioną w piątek i sobotę wieczorem na wyłączność

6 3. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz Formularza Oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 4. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do jego realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Dodatkowo przyjmuję i zgadzam się na następujące warunki dotyczące niniejszego zamówienia. Tabela nr 3 Opis Tak/Nie Wykonawca dopuszcza zmianę ilości osób na wskazane w zapytaniu terminy pobytu, bez ponoszenia konsekwencji dla Zamawiającego, tzn. Wykonawca będzie mógł dochodzić zapłaty wyłącznie na podstawie faktycznej ilości osób uczestniczących i przebywających w danym terminie w ośrodku i korzystających z jego usług. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości osób na wskazane w zapytaniu terminy, nie więcej jednak niż z 17 do 22 osób i nie mniej niż 11 osób. Zamawiający w przypadku zwiększenia ilości osób, powiadomi Wykonawcę do 3 dni przed terminem szkolenia, aby ustalić czy będzie można zwiększyć liczbę szkolących się osób ze względu na dostępność miejsc noclegowych. W przypadku zmniejszenia ilości osób Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie po przybyciu uczestników na miejsce szkolenia. Wykonawca dopuszcza zmianę terminów szkoleń bez konsekwencji dla Zamawiającego, o ile otrzyma taką informacje na 3 dni przed wyznaczonym terminem. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy i uzgodni z Wykonawcą inny termin w celu zapewnienia ilości terminów zgodną z zapytaniem. Wykonawcy wystawi fakturę zgodną z cenami zawartymi w ofercie oraz z liczbą osób faktycznie przebywających w ośrodku w ciągu 7 dni od daty zakończenia pobytu. Termin płatności 14 dni.

7 Wykonawca zapewni w 3 dniu szkolenia możliwość zakwaterowania uczestników szkolenia do godz , chyba że co najmniej 7 dni wcześniej powiadomi Zamawiającego o braku takiej możliwości. W takim przypadku Wykonawca musi zakwaterować uczestników do godz , a na pozostały czas zapewnić pomieszczenie z możliwością złożenia bagaży przez uczestników szkolenia. 6. Ceny wskazane w tabeli nr 1 są cenami ryczałtowymi i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia bez podatku VAT wraz zaoferowanymi usługami dodatkowymi wymienionymi w tabeli nr 2 oraz tabeli nr 3... /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY Warszawa, 28.06.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór podmiotu dostarczającego sale szkoleniowe i usługi cateringowe w postaci ciepłych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NSZZFIPW/2013/ZO realizowane w ramach projektu: Dialog społeczny w mundurze przez

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NSZZFIPW/2013/ZO realizowane w ramach projektu: Dialog społeczny w mundurze przez NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ZARZĄD GŁÓWNY Biuro Projektu Areszt Śledczy w Poznaniu 61-729 Poznań, ul. Młyńska 1 tel. (61) 856-84-17 http://www.dialog.nszzfipw.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/16 [zapytanie o cenę] Warszawa, 17.01.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 18 listopada 2013r. (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2013/cz.1

Warszawa, dn. 18 listopada 2013r. (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2013/cz.1 Warszawa, dn. 18 listopada 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2013/cz.1 dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo