PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 Wałbrzych, dnia 3 sierpnia 2010 roku Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn: Akademia kobiet zorientowanych na sukces zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali podczas szkoleń. 1. Zamawiający Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 c 2. Zakres zamówienia: 2.1 Noclegi dla grupy 24 osób zorganizowane według kryteriów przedstawionych w punkcie Wyżywienie dla grupy 24 osób zorganizowane według kryteriów przedstawionych w punkcie Wynajem dwóch sali szkoleniowej dla grupy 20 osób zorganizowane według kryteriów przedstawionych w punkcie Data składania ofert 24 sierpnia 2010 r. godz Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiste, pocztą lub przesłanie za pomocą fax. 4. Kryteria realizacji usługi wymiennej w punkcie 2.1 noclegi dla 24 osób: 4.1 Pokoje maksymalnie dwuosobowe z łazienką, 4.2 Noclegi dla 24 osób w ramach 3 pobytów grupy szkoleniowej według harmonogramu przedstawionego w punkcie 10.

2 4.3 Oferent zapewni możliwość zwiększenia zamówienia o jedno dodatkowe miejsce noclegowe dla osoby dorosłej w terminach podanych przez Zleceniodawcę w przypadku poinformowania Go o tym w terminie nie krótszym niz 4 dni przed terminem zjazdu szkoleniowego. Koszt noclegu dodatkowej osoby bedzie tożsamy z kosztami ponoszonymi na pozostałą część grupy szkoleniowej. 4.4 Oferent zapewni nieodpłatnie możliwość dostawienia dostawki do pokoju dwuosobowego w przypadku pojawienia sie sytuacji iż któraś z Uczestniczek szkoleń przyjedzie na nie z dzieckiem do lat Kryteria realizacji usługi wymienionej w punkcie 2.2 wyżywienie dla 24 osób: 5.1 Wyżywienie dla 24 osób podczas trzykrotnego pobytu grup szkoleniowych według harmonogramu przedstawionego w punkcie Wyżywienie obejmuje dla każdej osoby podczas 1 dwudniowego zjazdu szkoleniowego następujące ilości: a) Obiady 24 osoby x 2 dni b) Kolacje 24 osoby x 2 dni c) Śniadania 24 osoby x 2 dni d) Przerwy kawowe 24 osoby x 2 dni 5.3 Śniadanie ma zostać zorganizowane w postaci szwedzkiego stołu wraz z gorącymi napojami i sokiem 5.4 Obiad składać się ma: z dwóch dań, soku i deseru. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłku bezmięsnego (posiłek wegetariański), o którym wykonawca zostanie poinformowany na 3 dni przed realizacją usługi. 5.5 Kolacja składać się ma: z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju ( herbata) oraz soku i wody

3 5.6 Przerwa kawowa składać się ma: z gorących napojów (kawa, herbata), oraz ciast 5.7 Harmonogram posiłków podporządkowany pod wymagania zamawiającego. 5.8 Oferent w przypadku pojawienia sie dodatkowej osoby dorosłej zapewni jej pełne wyżywienie po stawkach tożsamych z kosztami ponoszonymi przez pozostałą część grupy szkoleniowej. 5.9 Oferent w przypadku pojawienia sie sytuacji przyjazdu dzieci Uczestniczek szkoleń zapewni trzy posiłkowe menu dla dzieci 6. Kryteria realizacji usługi wymienionej w punkcie 2.3 wynajem dwóch sal szkoleniowych: 6.1. Każda sala szkoleniowa o powierzchni co najmniej 40 m 2, zaopatrzona w napoje dla uczestników (woda) 6.2. Sala wyposażona w stoły i krzesła z możliwością ich przestawiania Sala wyposażona w następujący sprzęt: komputer przenośny, projektor multimedialny, nagłośnienie TV, odtwarzacz DVD, tablice Flip - charty, dostęp do internetu. 6.4 W salach istnieć będzie możliwość przywieszania do ścian papierów typu flipczart za pomocą łatwo usuwalnej taśmy klejącej. 6.5 Sale szkoleniowe muszą być wentylowane, umożliwiające komfortowe użytkowanie 6.6 Sale szkoleniowe dysponowane będą przez cały okres trwania usługi w następujący sposób: Dzień Pierwszy 4 h - dwie sale Dzień Drugi 8 h - dwie sale Dzień Trzeci 4 h - dwie sale 6.7 Harmonogram wynajmu sal zgodnie z punktem 5,

4 7. Kryteria dodatkowe Ośrodek organizujący noclegi, wyżywienie i wynajem sali zapewni możliwość korzystania z bezpłatnego monitorowanego parkingu. 7.2 Ośrodek organizujący noclegi, wyżywienie i wynajem sali zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z ksero. 7.2 W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usług z przyczyn losowych, oferent zapewni realizację usług w obiekcie o zbliżonym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punktach Kryterium terminu płatności 8.1 Termin płatności do 60 dni od daty przeprowadzenia poszczególnych szkoleń, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w punkcie Kryterium lokalizacji miejsca realizacji usług: 9.1 Miejscowość jest skomunikowana publiczną komunikacją. 10. Harmonogram realizacji szkoleń W przedstawionej ofercie prosimy o podanie terminów w których Państwa firma jest w gotowa na przyjecie Naszej grupy szkoleniowej. Terminy te muszą mieścić sie w podanych w poniższej tabeli widełkach czasowych Szkolenie Termin Zjazd szkoleniowy Zjazd szkoleniowy Zjazd szkoleniowy

5 11. Kryteria wyboru oferty 11.1 Oferent spełni kryteria przedstawione w punktach 4, 5, 6, 7, 8,9 i Oferta zostanie przedstawiona do godz (data wpływu oferty) 11.3 Koszt usługi zostanie przedstawiony w kwotach netto i brutto Oferent wyraża zgodę na: - rezygnację z zamówionych usług w terminie do 7 dni przed realizacją usług. - osobistą weryfikację przez zamawiającego spełniania przez oferenta kryteriów określonych w punktach 4,5,6,7 i Oferent potwierdza możliwość realizacji usługi zgodnie z przedstawionym w punkcie 10 harmonogramem Spośród przedłożonych ofert zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria przedstawione w punktach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz przedstawia najniższą cenę realizacji usług. 12. Oferent przedstawi ofertę według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Buczko, Dyrektorem Projektu dostępnym pod numerem telefonu lub

6 Załącznik nr 1 do oferty. Miejscowość, data Oferta na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sal szkoleniowych. 1. Dane oferenta oraz dane do kontaktu. 2. Oferujemy realizacje usługi spełniające wymagania zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem: 2.1 Organizacja noclegów podczas szkoleń dla 24 osób: - w pokojach maksymalnie dwuosobowych z łazienką, - w ramach 3 pobytów grupy szkoleniowej według terminów podanych w punkcie... - każdy z 3 pobytów obejmuje 2 noclegi dla 24 osób, - potwierdzamy możliwość zarezerwowania, po wcześniejszym poinformowaniu przez Zleceniodawcę, dodatkowego miejsca noclegowego. - potwierdzamy możliwość bezpłatnego dostawienia do pokojów Uczestniczek szkoleń dostawki w przypadku przyjazdu z dzieckiem do lat Wyżywienie podczas szkoleń dla grupy 24 osobowej: - wyżywienie według harmonogramu przedstawionego w punkcie 5 ppkt 5.1,

7 - zapewniamy tożsamość kosztów posiłków w przypadku pojawienia sie dodatkowej osoby dorosłej w ramach usługi - zapewniamy, w przypadku pojawienia sie dzieci do lat 7, przygotowanie dla nich posiłków zgodnie z wymogami żywieniowymi - wyżywienie obejmuje dla każdej osoby 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania, przerwy kawowe w trakcie 1 zjazdu szkoleniowego. W tym zapewniamy że: 1) śniadania zorganizowane zostaną w postaci szwedzkiego stołu wraz z gorącymi napojami i sokiem 2) Obiad składać się będzie z dwóch dań, soku i deseru. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników jednocześnie potwierdzamy gotowość podania posiłku bezmięsnego (posiłek wegetariański) w przypadku otrzymania o tym informcji z wyprzedzeniem minimum 3 dniowym przed realizacją usługi. 3) kolacja składać się będzie z dania ciepłego, zimnych przystawek,gorącego napoju ( herbata) oraz soku i wody 4) przerwa kawowa składać się będzie z gorących napojów (kawa, herbata), oraz ciast. 5)harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany pod wymagania zamawiającego, 2.3 Wynajem dwóch sal szkoleniowych podczas szkoleń: -każda z dwóch sal szkoleniowych o powierzchni co najmniej 40 m2, zaopatrzona w napoje dla uczestników (woda) - sala wyposażona w stoły i krzesła z możliwością ich przestawiania, - sala wyposażona w następujący sprzet: komputer przenośny, projektor multimedialny, TV, odtwarzacz DVD, tablice flip-charty, ksero, dostęp do internetu, - w sali istnieje możliwość przywieszania do ścian papierów typu flipczart za pomocą łatwo usuwalnej taśmy klejącej. - sale szkoleniowe są wentylowane, umożliwiające komfortowe użytkowanie

8 - Sale szkoleniowe dysponowane będą przez cały okres trwania usługi w następujący sposób: Dzień Pierwszy 4 godziny szkoleniowe dwie sale Dzień Drugi 8 godzin szkoleniowych dwie sale Dzień trzeci 4 godziny szkoleniowe dwie sale - harmonogram wynajmu sal zgodnie z punktem 5, 2.4 Kryteria dodatkowe. - Ośrodek organizujący noclegi, wyżywienie i wynajem sali zapewni możliwość korzystania z bezpłatnego monitorowanego parkingu. - Ośrodek organizujący noclegi, wyżywienie i wynajem sali zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z ksero - W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usług z przyczyn losowych, oferent zapewni realizację usług w obiekcie o zbliżonym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie Wyrażamy zgodę na termin płatności za realizację usługi do 60 dni, 4. Miejsce realizacji usługi: 4.1 adres (należy podać dokładny adres) 4.2 opis lokalizacji, Miejscowość, w której realizowane będą usługi są skomunikowane z publiczną komunikacją.

9 5. W ramach przedstawionych terminów gotowi jesteśmy do realizacji usługi w następujących terminach: Zjazd szkoleniowy 1... Zjazd szkoleniowy 2... Zjazd szkoleniowy Koszty realizacji usługi. 1. Cena wyżywienia 24 osób dla całości usługi - brutto 2. Cena noclegów dla 24 osób dla całości usługi brutto Cena wynajęcia dwóch sal szkoleniowych dla całości usługi brutto.. 4. Cena jednostkowa za całodniowe wyżywienie dziecka do lat 7 brutto... Ogólny koszt realizacji usługi (suma ) brutto. 7. Wyrażam/y zgodę na: - rezygnację przez zamawiającego z zamówionych usług w terminie do 7 dni przed realizacją usług. - osobistą weryfikację przez zamawiającego spełniania przez oferenta kryteriów wyboru. Czytelny podpis osób upoważnionych do przedstawienia oferty oraz parafowana każda strona oferty Pieczęć podmiotu

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo