NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU"

Transkrypt

1 NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007

2 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Charakterystyka badanych firm Aktualni dostawcy leasingu Potencjalni dostawcy leasingu BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Charakterystyka badanych firm Aktualni leasingobiorcy Potencjalni leasingobiorcy GŁÓWNE WNIOSKI I KONSTATACJE 2 2

3 Podstawowe informacje o badaniu

4 PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU Cele badania Określenie znajomości leasingu jako narzędzia finansowania zakupów oraz stopnia wykorzystania tego narzędzia w róŝnych regionach Polski oraz branŝach. Metoda badawcza Badanie zostało zrealizowane metodą wspomaganych komputerowo (CATI). wywiadów telefonicznych Próba badawcza Dostawcy leasingu: N=481 Leasingobiorcy: N=1600 Termin badania Badanie zrealizowano od 21 marca do 14 kwietnia 2007 roku 4 4

5 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Charakterystyka badanych firm

6 Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów Czy Pana(i) firma poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? Tak Nie Ogółem N=481 44,7 55,3 dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) N=49 93,9 6,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych N=49 53,1 46,9 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N=49 51,0 49,0 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=49 46,9 53,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=41 43,9 56,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=48 35,4 64,6 dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=49 34,7 65,3 dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=49 30,6 69,4 dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=49 30,6 69,4 dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=49 26,5 73,5 Dostawcy leasingu ogółem 6 6

7 Wielkość zatrudnienia i zasięg działalności firmy Proszę powiedzieć ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? Jaki jest zasięg działalności Pana(i) firmy? od 1 do 9 39,3 44,3 od 10 do 49 40,5 31,0 od 50 do 99 10,6 24,7 od 100 do 249 6,7 250 i powyŝej 2,9 międzynarodowy ogólnokrajowy lokalny N=481 Dostawcy leasingu ogółem 7 7

8 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Aktualni dostawcy leasingu 8 8

9 Polecanie kredytu lub leasingu Jaką formę finansowania zakupu Pana(i) firma poleca częściej: leasing czy kredyt? leasing częściej niŝ kredyt 55,8 kredyt częściej niŝ leasing 15,8 obie formy w równym stopniu 20,0 nie polecamy kredytu 4,7 trudno powiedzieć 3,7 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 9 9

10 Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Dlaczego Pana(i) firma poleca częściej kredyt niŝ leasing?* ** klienci sami wybierają kredyt/kredyt jest bardziej korzystny dla nich 41,2 bo jest tańszy od leasingu 35,3 mniej formalności niŝ przy leasingu 14,7 lepiej mi się współpracuje z dostawcą kredytu niŝ leasingu 11,8 większa wiarygodność instytucji finansowej 8,8 trudno powiedzieć 11,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy częściej polecają kredyt niŝ leasing N=34 Dostawcy leasingu aktualni 10 10

11 Liczba współpracujących firm leasingowych Proszę powiedzieć z iloma firmami leasingowymi Pana(i) firma współpracuje? 19,5 z jedną od 2 do 3 42,3 4,7 od 4 do 6 od 7 do i więcej 1,4 6,0 trudno powiedzieć 26,0 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 11 11

12 Poziom zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Czy Pana(i) firma jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi? bardzo zadowolona (5) Średnia 4,16 raczej zadowolona (4) ani zadowolona, ani niezadowolona (3) raczej niezadowolona (2) bardzo niezadowolona (1) 0,9 35,3 48,4 14,0 1,4 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 12 12

13 Wiedza na temat leasingu aktywni dostawcy Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 3,47 10,7 42,3 33,5 10,2 3,3 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,92 17,7 23,7 12,1 26,0 20,5 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 13 13

14 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 36,7 42,8 niŝszy podatek dla firmy mniej formalności związanych z zakupem 20,0 19,5 nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 11,2 mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej mniejsze wymagania co do zabezpieczeń szybkość transakcji/łatwy dostęp. nie ogranicza zdolności kredytowej doradztwo związane z zakupem przedmiotu nie ma mocnych stron 6,5 5,1 4,7 3,3 1,9 2,3 trudno powiedzieć 14,4 N=215 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu aktualni 14 14

15 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty 25,6 nie jest się właścicielem produktu 17,2 zbyt duŝo formalności 14,4 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 13,5 nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing nieuczciwość firm leasingowych 1,4 2,8 N=215 niekorzystne rozliczenia szkód 1,4 nie ma słabych stron 13,0 trudno powiedzieć 27,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu aktualni 15 15

16 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? 21,9 do 5% 11,2 od 6% do 20% od 21% do 40% od 41 do 60% powyŝej 60% trudno powiedzieć 26,0 5,1 7,0 28,8 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 16 16

17 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Potencjalni dostawcy leasingu

18 Powody nie oferowania leasingu Proszę powiedzieć dlaczego Pana(i) firma nie oferuje leasingu jako formy finansowania sprzedaŝy swoich produktów?* sprzedajemy tylko za gotówkę 42,5 firma nie brała pod uwagę tej formy finansowania sprzedaŝy klienci nie są zainteresowani 24,1 21,8 mała wartość oferowanych produktów inne formy są korzystniejsze z punktu widzenia klienta jest niekorzystny dla mojej firmy 10,5 10,2 13,5 brak potrzeby nie zwracaliśmy się o oferty (nie otrzymaliśmy ofert) nie mamy dostatecznej wiedzy na temat leasingu 3,0 1,9 1,5 trudno powiedzieć 12,8 N=266 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu potencjalni 18 18

19 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 2,78 4,1 21,4 39,5 18,4 16,5 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,20 6,0 13,9 11,3 31,6 37,2 N=266 Dostawcy leasingu potencjalni 19 19

20 Poszukiwanie wiedzy na temat źródeł finansowania Gdzie szukał(a)by Pan(i) wiedzy na temat źródeł finansowania (kredyt, leasing itp.)?* w Internecie 63,2 u oferujących usługi finansowania 46,2 u dostawców przedmiotów finansowania 22,9 w specjalistycznej prasie 19,2 u znajomych 13,9 na szkoleniach 9,8 w mediach 8,3 trudno powiedzieć 4,5 N=266 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu potencjalni 20 20

21 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Charakterystyka badanych firm

22 Korzystanie z leasingu jako formy finansowania / inwestycji Czy Pana(i) firma korzysta lub korzystała z leasingu, jako formy finansowania zakupów / inwestycji? Ogółem N= ,0 Tak 60,0 Nie dolnośląskie N=90 43,3 56,7 kujawsko-pomorskie N=102 31,4 68,6 lubelskie N=69 lubuskie N=33 łódzkie N=120 małopolskie N=79 mazowieckie N=372 opolskie N=46 podkarapackie N=82 podlaskie N=27 pomorskie N=85 śląskie N=196 44,9 39,4 32,5 40,5 47,3 28,3 25,6 55,6 41,2 36,2 55,1 60,6 67,5 59,5 52,7 71,7 74,4 44,4 58,8 63,8 świętokrzyskie N=16 75,0 25,0 warmińsko-mazurskie N=51 27,5 72,5 wielkopolskie N=155 42,6 57,4 zachodniopomorskie N=77 40,3 59,7 Leasingobiorcy ogółem 22 22

23 Wielkość zatrudnienia i główny sektor działalności firmy Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? Jaki jest główny sektor, w jakim działa Pana(i) firma? od 1 do 9 33,4 produkcja 32,1 od 10 do 49 38,8 handel 30,7 od 50 do 99 13,4 usługi 34,9 od 100 do ,5 250 i powyŝej 3,9 administracja/edukacja kultura/samorządy 2,3 N=1600 Leasingobiorcy ogółem 23 23

24 Wielkość miejscowości i zasięg działalności firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? Jaki jest zasięg działalności Pana(i) firmy? do 20 tys. 23,5 miasto powyŝej 20 do 50 tys 14,9 36,9 37,6 miasto powyŝej 50 do 100 tys 13,3 25,5 miasto powyŝej 100 do 200 tys 7,1 miasto powyŝej 200 do 500 tys 15,0 miasto powyŝej 500 tys 25,8 trudno powiedzieć 0,4 międzynarodowy ogólnokrajowy lokalny N=1600 Leasingobiorcy ogółem 24 24

25 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Aktualni leasingobiorcy

26 BieŜące korzystanie z leasingu Czy w obecnej chwili Pana(i) firma korzysta z leasingu? Dlaczego Pana(i) firma zakończyła korzystanie z leasingu* **? Tak; 70,5 Nie; 29,5 skończył się okres umowy leasingowej i nie dokonywaliśmy nowych zakupów 51,9 korzystamy z innej formy finansowania 17,5 leasing jest niekorzystny dla naszej firmy 24,9 N=640 trudno powiedzieć 10,1 nieuczciwość firm leasingowych 2,1 N=201 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy w obecnej chwili nie korzystają z leasingu Leasingobiorcy aktualni 26 26

27 Zamiar ponownego skorzystania z leasingu Czy Pana(i) firma zamierza ponownie skorzystać z leasingu? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć N=640 33,6 33,0 15,8 9,2 8,4 Proszę powiedzieć, kiedy Pana(i) firma zamierza ponownie skorzystać z leasingu?* 13,8 8,7 w ciągu miesiąca 14,8 od miesiąca do trzech miesięcy od trzech miesięcy do sześciu miesięcy 11,5 powyŝej sześciu miesięcy N=426 trudno powiedzieć 51,2 * Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy wyrazili chęć ponownego skorzystania z leasingu Leasingobiorcy aktualni 27 27

28 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 27,2 42,2 niŝszy podatek dla firmy 21,4 mniej formalności związanych z zakupem mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 10,3 9,7 14,2 mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 3,4 korzystny układ ratalny 2,8 nie ma mocnych stron 3,9 N=640 trudno powiedzieć 10,2 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 2% wskazań Leasingobiorcy aktualni 28 28

29 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty nie jest się właścicielem produktu 13,1 41,1 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu zbyt duŝo formalności 6,7 6,6 problemy w przypadku kradzieŝy/uszkodzenia przedmiotu leasingu 2,2 brak moŝliwości wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat niejasność przepisów prawnych 1,9 1,7 N=640 brak moŝliwości modyfikowania umowy lesingowej 1,3 nie ma słabych stron 15,5 trudno powiedzieć 20,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy aktualni 29 29

30 Źródło wiedzy na temat leasingu Proszę powiedzieć, skąd Pan(i) czerpie wiedzę na temat leasingu?* od firm leasingowych 51,6 z Internetu 36,1 ze specjalistycznej prasy 27,2 od dostawców przedmiotów leasingu 25,2 od znajomych 21,7 z mediów 19,2 ze szkoleń \ konferencji z własnego doświadczenia 4,4 10,0 N=640 trudno powiedzieć 3,0 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 30 30

31 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 3,19 6,4 27,8 48,8 12,7 4,4 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,89 16,7 23,1 13,3 25,9 20,9 N=640 Leasingobiorcy aktualni 31 31

32 Zadowolenie z leasingu Proszę określić stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: bardzo zadowolony(a) (5) raczej zadowolony(a) (4) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) (3) raczej niezadowolony(a) (2) bardzo niezadowolony(a) (1) Średnia 3,79 14,8 56,7 22,7 2,8 3,0 Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 4,00 35,9 39,2 17,3 4,4 3,1 N=640 Leasingobiorcy aktualni 32 32

33 Skojarzenia związane z leasingiem 1/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości 1 - zdecydowanie nie zgadzam się Średnia 4,19 1,3 2,5 13,3 41,9 41,1 leasing stymuluje rozwój gospodarczy Średnia 4,00 3,3 3, ,2 42,7 33,4 N=640 Leasingobiorcy aktualni 33 33

34 Skojarzenia związane z leasingiem 2/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,49 7,7 13,1 24,4 32,0 22,8 leasing jest na równi wiarygodny z kredytem jako instrument finansowy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,82 5,8 8,1 17,0 36,7 32,3 N=640 Leasingobiorcy aktualni 34 34

35 Skojarzenia związane z leasingiem 3/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing jest przez administrację rządową traktowany na równi z kredytem jako instrument finansowy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,06 9,8 15,3 42,7 23,8 8,4 leasing jest instrumentem długoterminowego finansowania powyŝej 3-5lat 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,58 9,2 12,0 17,8 33,4 27,5 N=640 Leasingobiorcy aktualni 35 35

36 Osoby decyzyjne odnośnie form finansowania Kto w państwa firmie podejmuje decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów/inwestycji?* 54,2 25,3 10,6 7,3 4,5 3,8 0,6 właściciel prezes dyrektor komisja zarząd firmy księgowy nie wiem, trudno powiedzieć N=640 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 36 36

37 Przedmiot leasingu Proszę powiedzieć, co w Pana(i) firmie jest lub było przedmiotem leasingu? środki transportu 87,2 maszyny, urządzenia, linie technologiczne 43,6 sprzęt IT, wyposaŝenia biura 14,5 nieruchomości 1,7 N=640 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 37 37

38 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? 4,4 53,8 3,1 9,2 N=640 29,5 przy kaŝdym zakupie środków trwałych lub\i wartości niematerialnych i prawnych lub\i gruntów przy prawie kaŝdym zakupie tego typu sporadycznie przy zakupach tego typu jedynie przy małych zakupach trudno powiedzieć Leasingobiorcy aktualni 38 38

39 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Potencjalni leasingobiorcy

40 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 2,75 6,1 18,6 36,1 21,9 17,2 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,18 6,5 13,0 11,0 31,0 38,4 N=960 Leasingobiorcy potencjalni 40 40

41 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 28,2 niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 16,8 niŝszy podatek dla firmy 13,4 nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 8,5 mniej formalności związanych z zakupem 5,9 mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 2,3 5,6 N=960 nie ma mocnych stron 9,4 trudno powiedzieć 34,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedz, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy potencjalni 41 41

42 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty 30,5 nie jest się właścicielem produktu 12,6 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 6,9 zbyt duŝo formalności 3,4 niejasność przepisów prawnych 1,7 nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing 1,5 N=960 nie ma słabych stron 5,2 trudno powiedzieć 44,3 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy potencjalni 42 42

43 Powody nieskorzystania z leasingu Proszę podać powody nieskorzystania z leasingu przez Państwa firmę?* brak potrzeb inwestycyjnych 41,1 nadpłynność finansowa za drogi dla mojej firmy niekorzystny dla mojej firmy 12,3 15,4 14,5 za mała zdolność kredytowa ingerencja przez firmę leasingową w warunki zakupu przedmiotu brak dostatecznej wiedzy o leasingu złe doświadczenia innych korzystanie z innych form finansowania brak moŝlwości korzystania z tej formy finasowania (prawnie) trudno powiedzieć 8,1 5,8 5,7 5,5 3,3 1,8 9,2 N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 43 43

44 Osoby decyzyjne odnośnie form finansowania Kto w Państwa firmie podejmuje decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów/inwestycji?* 48,0 24,3 9,9 7,5 6,8 5,9 3,3 właściciel prezes dyrektor komisja zarząd księgowy trudno powiedzieć N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 44 44

45 Źródło wiedzy na temat leasingu Proszę powiedzieć, skąd chciał(a)by Pan(i) czerpać wiedzę na temat źródeł finansowania?* z Internetu 52,8 od instytucji finansowych (firmy leasingowi, banki) 31,6 ze szkoleń \ konferencji 26,3 ze specjalistycznej prasy 26,0 z mediów 16,5 od dostawców przedmiotów 16,1 od znajomych 11,0 od doradcy fiansowego/podatkowego 1,4 trudno powiedzieć 6,1 N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 45 45

46 Główne wnioski

47 Główne wnioski (1/2) Dostawcy leasingu Leasing swoim klientom najczęściej (94%) polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych), a najrzadziej dystrybutorzy przyczep i naczep (27%). Najmocniejsze strony leasingu, w opinii polecających tę formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing oraz poprawa płynności finansowej. Słabe strony leasingu, w opinii dostawców leasingu, to: wysokie koszty, fakt, Ŝe nabywca nie jest się właścicielem produktu oraz zbyt duŝo formalności. Ponad połowa aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Zdecydowana większość badanych dostawców leasingu jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi. Wiedza osób decyzyjnych w firmach niebędących dostawcami leasingu, na temat leasingu, jest niŝsza (średnia 2,78 na pięciostopniowej skali) niŝ w firmach będących dostawcami leasingu (średnia 3,47)

48 Leasingobiorcy Główne wnioski (2/2) Za najmocniejsze strony leasingu leasingobiorcy uznali poprawę płynności finansowej, niŝsze koszty oraz niŝszy podatek dla firmy. Wysokie koszty są najsłabszą, zdaniem leasingobiorców stroną leasingu. Istotny jest równieŝ fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część respondentów nie potrafi wskazać słabych stron leasingu. Większość badanych firm, które mają doświadczenia z korzystaniem z leasingu, w chwili obecnej korzysta z tej formy finansowania. Wiedza aktualnych leasingobiorców na temat tej formy finansowania jest wyŝsza (średnia 3,19 na pięciostopniowej skali), od wiedzy potencjalnych leasingobiorców (średnia 2,75). Zadowolenie leasingobiorców z tej formy finansowania jest raczej wysokie i byliby oni skłonni polecać leasing innym firmom. Środki transportu są zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu

49 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Wojciech Terlikowski CBM INDICATOR ul. Tamka Warszawa tel. (22) fax. (22)

Nastawienie firm wobec leasingu

Nastawienie firm wobec leasingu Nastawienie firm wobec leasingu Raport z badania marketingowego wykonany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 Spis treści 1. Główne

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie wraz z Instytutem Badawczo Szkoleniowym Pro Research realizuje badanie na zlecenie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 27. stycznia 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RZECZOZNAWCA FAKTORING SAMOCHÓD BIURO RACHUNKOWE INWESTYCJE DOTACJE Z UE UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI LEASING KREDYT

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Sposoby finansowania przedsiębiorstwa - jak sobie radzić w trudnych czasach? Warszawa, 18 listopada 2009 Grupa Crédit Agricole Crédit Agricole, czołowa Grupa Bankowa w

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE DLA POLIGRAFII

DOTACJE DLA POLIGRAFII DOTACJE DLA POLIGRAFII Dotacje -- charakterystyka, dla Poligrafii - charakterystyka, -praktyczne wskazówki praktyczne wskazówki ISP Integrator Systemów Poligraficznych Cel działania Doświadczenie Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udział i rola instytucji finansowych w realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Aneks Warszawa 2006 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 10. kwietnia 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Adam Surowski BRE Leasing Sp. z o.o. Program prezentacji 1. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce 2. Motywy stosowania leasingu/kredytu 3. Leasing

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna

CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ na zlecenie Brookings Institution i Results for Development CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna ElŜbieta Malinowska-Misiąg

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji PO IG w regionie

Stan realizacji PO IG w regionie Stan realizacji PO IG w regionie Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Analiza popytu na innowacje w regionie Charakterystyka wniosków, projektodawców i branŝ Zachodniopomorskie na tle innych województw

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 21. października 2009 r. Telefoniczna Agencja

Bardziej szczegółowo

Około 600 zarejestrowanych działań!!!

Około 600 zarejestrowanych działań!!! Poradnictwo na odległość - gadŝet, ciekawostka, czy nieuchronna przyszłość? Wojciech Kreft ECORYS Polska Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP WOJEWÓDZTWA / ZGŁOSZENIA: Dolnośląskie ~ 65 inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Grzegorz Czarnecki Dyrektor Pionu SprzedaŜy Korporacyjnej Masterlease Polska Udział form finansowania, wg wielkości flot -

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2010 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Październik 2012 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 15 I Informacje o urzędzie 15 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B Violetta Pluta PLAN PREZENTACJI 1. B2B w kontekście działania 8.2 PO IG 2. Jak dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną? 3. Nowości w naborach w 2009 r. 4.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Produkcja, Sprzedaż i Budownictwo z najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej Marketing/ Grzegorz Zemła / Warszawa / 21 września 2015 Agenda 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia Przykładowe analizy dane fikcyjne (oprócz wielkości próby) Analizy ogólne Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu spółka poziom Skarbu Paostwa prywatna budżetowa lub komunalna dyrektor 149

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 9. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo