NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU"

Transkrypt

1 NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007

2 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Charakterystyka badanych firm Aktualni dostawcy leasingu Potencjalni dostawcy leasingu BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Charakterystyka badanych firm Aktualni leasingobiorcy Potencjalni leasingobiorcy GŁÓWNE WNIOSKI I KONSTATACJE 2 2

3 Podstawowe informacje o badaniu

4 PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU Cele badania Określenie znajomości leasingu jako narzędzia finansowania zakupów oraz stopnia wykorzystania tego narzędzia w róŝnych regionach Polski oraz branŝach. Metoda badawcza Badanie zostało zrealizowane metodą wspomaganych komputerowo (CATI). wywiadów telefonicznych Próba badawcza Dostawcy leasingu: N=481 Leasingobiorcy: N=1600 Termin badania Badanie zrealizowano od 21 marca do 14 kwietnia 2007 roku 4 4

5 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Charakterystyka badanych firm

6 Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów Czy Pana(i) firma poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? Tak Nie Ogółem N=481 44,7 55,3 dystrybutorzy\dealerzy środków transportu (w tym samochody osobowe) N=49 93,9 6,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych N=49 53,1 46,9 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki drewna N=49 51,0 49,0 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do obróbki metalu N=49 46,9 53,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych N=41 43,9 56,1 dystrybutorzy\dealerzy maszyn rolniczych N=48 35,4 64,6 dystrybutorzy\dealerzy maszyn poligraficznych N=49 34,7 65,3 dystrybutorzy\dealerzy IT i sprzęt biurowy (łącznie z meblami) N=49 30,6 69,4 dystrybutorzy\dealerzy sprzętu medycznego N=49 30,6 69,4 dystrybutorzy\dealerzy przyczep i naczep N=49 26,5 73,5 Dostawcy leasingu ogółem 6 6

7 Wielkość zatrudnienia i zasięg działalności firmy Proszę powiedzieć ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? Jaki jest zasięg działalności Pana(i) firmy? od 1 do 9 39,3 44,3 od 10 do 49 40,5 31,0 od 50 do 99 10,6 24,7 od 100 do 249 6,7 250 i powyŝej 2,9 międzynarodowy ogólnokrajowy lokalny N=481 Dostawcy leasingu ogółem 7 7

8 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Aktualni dostawcy leasingu 8 8

9 Polecanie kredytu lub leasingu Jaką formę finansowania zakupu Pana(i) firma poleca częściej: leasing czy kredyt? leasing częściej niŝ kredyt 55,8 kredyt częściej niŝ leasing 15,8 obie formy w równym stopniu 20,0 nie polecamy kredytu 4,7 trudno powiedzieć 3,7 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 9 9

10 Przyczyny częstszego polecania kredytu niŝ leasingu Dlaczego Pana(i) firma poleca częściej kredyt niŝ leasing?* ** klienci sami wybierają kredyt/kredyt jest bardziej korzystny dla nich 41,2 bo jest tańszy od leasingu 35,3 mniej formalności niŝ przy leasingu 14,7 lepiej mi się współpracuje z dostawcą kredytu niŝ leasingu 11,8 większa wiarygodność instytucji finansowej 8,8 trudno powiedzieć 11,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy częściej polecają kredyt niŝ leasing N=34 Dostawcy leasingu aktualni 10 10

11 Liczba współpracujących firm leasingowych Proszę powiedzieć z iloma firmami leasingowymi Pana(i) firma współpracuje? 19,5 z jedną od 2 do 3 42,3 4,7 od 4 do 6 od 7 do i więcej 1,4 6,0 trudno powiedzieć 26,0 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 11 11

12 Poziom zadowolenia ze współpracy z firmami leasingowymi Czy Pana(i) firma jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi? bardzo zadowolona (5) Średnia 4,16 raczej zadowolona (4) ani zadowolona, ani niezadowolona (3) raczej niezadowolona (2) bardzo niezadowolona (1) 0,9 35,3 48,4 14,0 1,4 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 12 12

13 Wiedza na temat leasingu aktywni dostawcy Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 3,47 10,7 42,3 33,5 10,2 3,3 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,92 17,7 23,7 12,1 26,0 20,5 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 13 13

14 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 36,7 42,8 niŝszy podatek dla firmy mniej formalności związanych z zakupem 20,0 19,5 nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 11,2 mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej mniejsze wymagania co do zabezpieczeń szybkość transakcji/łatwy dostęp. nie ogranicza zdolności kredytowej doradztwo związane z zakupem przedmiotu nie ma mocnych stron 6,5 5,1 4,7 3,3 1,9 2,3 trudno powiedzieć 14,4 N=215 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu aktualni 14 14

15 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty 25,6 nie jest się właścicielem produktu 17,2 zbyt duŝo formalności 14,4 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 13,5 nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing nieuczciwość firm leasingowych 1,4 2,8 N=215 niekorzystne rozliczenia szkód 1,4 nie ma słabych stron 13,0 trudno powiedzieć 27,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu aktualni 15 15

16 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? 21,9 do 5% 11,2 od 6% do 20% od 21% do 40% od 41 do 60% powyŝej 60% trudno powiedzieć 26,0 5,1 7,0 28,8 N=215 Dostawcy leasingu aktualni 16 16

17 BADANIE OPINII DOSTAWCÓW LEASINGU Potencjalni dostawcy leasingu

18 Powody nie oferowania leasingu Proszę powiedzieć dlaczego Pana(i) firma nie oferuje leasingu jako formy finansowania sprzedaŝy swoich produktów?* sprzedajemy tylko za gotówkę 42,5 firma nie brała pod uwagę tej formy finansowania sprzedaŝy klienci nie są zainteresowani 24,1 21,8 mała wartość oferowanych produktów inne formy są korzystniejsze z punktu widzenia klienta jest niekorzystny dla mojej firmy 10,5 10,2 13,5 brak potrzeby nie zwracaliśmy się o oferty (nie otrzymaliśmy ofert) nie mamy dostatecznej wiedzy na temat leasingu 3,0 1,9 1,5 trudno powiedzieć 12,8 N=266 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu potencjalni 18 18

19 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 2,78 4,1 21,4 39,5 18,4 16,5 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,20 6,0 13,9 11,3 31,6 37,2 N=266 Dostawcy leasingu potencjalni 19 19

20 Poszukiwanie wiedzy na temat źródeł finansowania Gdzie szukał(a)by Pan(i) wiedzy na temat źródeł finansowania (kredyt, leasing itp.)?* w Internecie 63,2 u oferujących usługi finansowania 46,2 u dostawców przedmiotów finansowania 22,9 w specjalistycznej prasie 19,2 u znajomych 13,9 na szkoleniach 9,8 w mediach 8,3 trudno powiedzieć 4,5 N=266 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Dostawcy leasingu potencjalni 20 20

21 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Charakterystyka badanych firm

22 Korzystanie z leasingu jako formy finansowania / inwestycji Czy Pana(i) firma korzysta lub korzystała z leasingu, jako formy finansowania zakupów / inwestycji? Ogółem N= ,0 Tak 60,0 Nie dolnośląskie N=90 43,3 56,7 kujawsko-pomorskie N=102 31,4 68,6 lubelskie N=69 lubuskie N=33 łódzkie N=120 małopolskie N=79 mazowieckie N=372 opolskie N=46 podkarapackie N=82 podlaskie N=27 pomorskie N=85 śląskie N=196 44,9 39,4 32,5 40,5 47,3 28,3 25,6 55,6 41,2 36,2 55,1 60,6 67,5 59,5 52,7 71,7 74,4 44,4 58,8 63,8 świętokrzyskie N=16 75,0 25,0 warmińsko-mazurskie N=51 27,5 72,5 wielkopolskie N=155 42,6 57,4 zachodniopomorskie N=77 40,3 59,7 Leasingobiorcy ogółem 22 22

23 Wielkość zatrudnienia i główny sektor działalności firmy Proszę powiedzieć, ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma? Jaki jest główny sektor, w jakim działa Pana(i) firma? od 1 do 9 33,4 produkcja 32,1 od 10 do 49 38,8 handel 30,7 od 50 do 99 13,4 usługi 34,9 od 100 do ,5 250 i powyŝej 3,9 administracja/edukacja kultura/samorządy 2,3 N=1600 Leasingobiorcy ogółem 23 23

24 Wielkość miejscowości i zasięg działalności firmy Jaka jest wielkość miejscowości, w której mieści się siedziba Pana(i) firmy? Jaki jest zasięg działalności Pana(i) firmy? do 20 tys. 23,5 miasto powyŝej 20 do 50 tys 14,9 36,9 37,6 miasto powyŝej 50 do 100 tys 13,3 25,5 miasto powyŝej 100 do 200 tys 7,1 miasto powyŝej 200 do 500 tys 15,0 miasto powyŝej 500 tys 25,8 trudno powiedzieć 0,4 międzynarodowy ogólnokrajowy lokalny N=1600 Leasingobiorcy ogółem 24 24

25 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Aktualni leasingobiorcy

26 BieŜące korzystanie z leasingu Czy w obecnej chwili Pana(i) firma korzysta z leasingu? Dlaczego Pana(i) firma zakończyła korzystanie z leasingu* **? Tak; 70,5 Nie; 29,5 skończył się okres umowy leasingowej i nie dokonywaliśmy nowych zakupów 51,9 korzystamy z innej formy finansowania 17,5 leasing jest niekorzystny dla naszej firmy 24,9 N=640 trudno powiedzieć 10,1 nieuczciwość firm leasingowych 2,1 N=201 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy w obecnej chwili nie korzystają z leasingu Leasingobiorcy aktualni 26 26

27 Zamiar ponownego skorzystania z leasingu Czy Pana(i) firma zamierza ponownie skorzystać z leasingu? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć N=640 33,6 33,0 15,8 9,2 8,4 Proszę powiedzieć, kiedy Pana(i) firma zamierza ponownie skorzystać z leasingu?* 13,8 8,7 w ciągu miesiąca 14,8 od miesiąca do trzech miesięcy od trzech miesięcy do sześciu miesięcy 11,5 powyŝej sześciu miesięcy N=426 trudno powiedzieć 51,2 * Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy wyrazili chęć ponownego skorzystania z leasingu Leasingobiorcy aktualni 27 27

28 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 27,2 42,2 niŝszy podatek dla firmy 21,4 mniej formalności związanych z zakupem mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 10,3 9,7 14,2 mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 3,4 korzystny układ ratalny 2,8 nie ma mocnych stron 3,9 N=640 trudno powiedzieć 10,2 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 2% wskazań Leasingobiorcy aktualni 28 28

29 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty nie jest się właścicielem produktu 13,1 41,1 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu zbyt duŝo formalności 6,7 6,6 problemy w przypadku kradzieŝy/uszkodzenia przedmiotu leasingu 2,2 brak moŝliwości wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat niejasność przepisów prawnych 1,9 1,7 N=640 brak moŝliwości modyfikowania umowy lesingowej 1,3 nie ma słabych stron 15,5 trudno powiedzieć 20,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy aktualni 29 29

30 Źródło wiedzy na temat leasingu Proszę powiedzieć, skąd Pan(i) czerpie wiedzę na temat leasingu?* od firm leasingowych 51,6 z Internetu 36,1 ze specjalistycznej prasy 27,2 od dostawców przedmiotów leasingu 25,2 od znajomych 21,7 z mediów 19,2 ze szkoleń \ konferencji z własnego doświadczenia 4,4 10,0 N=640 trudno powiedzieć 3,0 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 30 30

31 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 3,19 6,4 27,8 48,8 12,7 4,4 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,89 16,7 23,1 13,3 25,9 20,9 N=640 Leasingobiorcy aktualni 31 31

32 Zadowolenie z leasingu Proszę określić stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: bardzo zadowolony(a) (5) raczej zadowolony(a) (4) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) (3) raczej niezadowolony(a) (2) bardzo niezadowolony(a) (1) Średnia 3,79 14,8 56,7 22,7 2,8 3,0 Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 4,00 35,9 39,2 17,3 4,4 3,1 N=640 Leasingobiorcy aktualni 32 32

33 Skojarzenia związane z leasingiem 1/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości 1 - zdecydowanie nie zgadzam się Średnia 4,19 1,3 2,5 13,3 41,9 41,1 leasing stymuluje rozwój gospodarczy Średnia 4,00 3,3 3, ,2 42,7 33,4 N=640 Leasingobiorcy aktualni 33 33

34 Skojarzenia związane z leasingiem 2/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,49 7,7 13,1 24,4 32,0 22,8 leasing jest na równi wiarygodny z kredytem jako instrument finansowy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,82 5,8 8,1 17,0 36,7 32,3 N=640 Leasingobiorcy aktualni 34 34

35 Skojarzenia związane z leasingiem 3/3 Odczytam teraz stwierdzenia dotyczące leasingu proszę ocenić kaŝde z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 to zdecydowanie się zgadzam : leasing jest przez administrację rządową traktowany na równi z kredytem jako instrument finansowy 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,06 9,8 15,3 42,7 23,8 8,4 leasing jest instrumentem długoterminowego finansowania powyŝej 3-5lat 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie się zgadzam Średnia 3,58 9,2 12,0 17,8 33,4 27,5 N=640 Leasingobiorcy aktualni 35 35

36 Osoby decyzyjne odnośnie form finansowania Kto w państwa firmie podejmuje decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów/inwestycji?* 54,2 25,3 10,6 7,3 4,5 3,8 0,6 właściciel prezes dyrektor komisja zarząd firmy księgowy nie wiem, trudno powiedzieć N=640 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 36 36

37 Przedmiot leasingu Proszę powiedzieć, co w Pana(i) firmie jest lub było przedmiotem leasingu? środki transportu 87,2 maszyny, urządzenia, linie technologiczne 43,6 sprzęt IT, wyposaŝenia biura 14,5 nieruchomości 1,7 N=640 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy aktualni 37 37

38 Szacowany poziom udziału leasingu w sprzedaŝy ogółem w firmie Na jakim poziomie szacuje Pan(i) udział leasingu w sprzedaŝy ogółem w Pana(i) firmie? 4,4 53,8 3,1 9,2 N=640 29,5 przy kaŝdym zakupie środków trwałych lub\i wartości niematerialnych i prawnych lub\i gruntów przy prawie kaŝdym zakupie tego typu sporadycznie przy zakupach tego typu jedynie przy małych zakupach trudno powiedzieć Leasingobiorcy aktualni 38 38

39 BADANIE OPINII LEASINGOBIORCÓW Potencjalni leasingobiorcy

40 Wiedza na temat leasingu Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat leasingu. Proszę dokonać oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom wiedzy, a 5 bardzo wysoki poziom wiedzy: bardzo wysoki poziom wiedzy (5) raczej wysoki poziom wiedzy (4) średni poziom wiedzy (3) raczej niski poziom wiedzy (2) bardzo niski poziom wiedzy (1) Średnia 2,75 6,1 18,6 36,1 21,9 17,2 Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) pogłębianiem swojej wiedzy na temat leasingu? zdecydowanie tak (5) raczej tak (4) ani tak, ani nie (3) raczej nie (2) zdecydowanie nie (1) Średnia 2,18 6,5 13,0 11,0 31,0 38,4 N=960 Leasingobiorcy potencjalni 40 40

41 Mocne strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 28,2 niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 16,8 niŝszy podatek dla firmy 13,4 nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 8,5 mniej formalności związanych z zakupem 5,9 mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej mniejsze wymagania co do zabezpieczeń 2,3 5,6 N=960 nie ma mocnych stron 9,4 trudno powiedzieć 34,8 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedz, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy potencjalni 41 41

42 Słabe strony leasingu Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony leasingu?* wysokie koszty 30,5 nie jest się właścicielem produktu 12,6 moŝliwość utraty przedmiotu leasingu 6,9 zbyt duŝo formalności 3,4 niejasność przepisów prawnych 1,7 nie wszystkie przedmioty moŝna wziąć w leasing 1,5 N=960 nie ma słabych stron 5,2 trudno powiedzieć 44,3 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŝej 1% wskazań Leasingobiorcy potencjalni 42 42

43 Powody nieskorzystania z leasingu Proszę podać powody nieskorzystania z leasingu przez Państwa firmę?* brak potrzeb inwestycyjnych 41,1 nadpłynność finansowa za drogi dla mojej firmy niekorzystny dla mojej firmy 12,3 15,4 14,5 za mała zdolność kredytowa ingerencja przez firmę leasingową w warunki zakupu przedmiotu brak dostatecznej wiedzy o leasingu złe doświadczenia innych korzystanie z innych form finansowania brak moŝlwości korzystania z tej formy finasowania (prawnie) trudno powiedzieć 8,1 5,8 5,7 5,5 3,3 1,8 9,2 N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 43 43

44 Osoby decyzyjne odnośnie form finansowania Kto w Państwa firmie podejmuje decyzje związane z wyborem formy finansowania zakupów/inwestycji?* 48,0 24,3 9,9 7,5 6,8 5,9 3,3 właściciel prezes dyrektor komisja zarząd księgowy trudno powiedzieć N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 44 44

45 Źródło wiedzy na temat leasingu Proszę powiedzieć, skąd chciał(a)by Pan(i) czerpać wiedzę na temat źródeł finansowania?* z Internetu 52,8 od instytucji finansowych (firmy leasingowi, banki) 31,6 ze szkoleń \ konferencji 26,3 ze specjalistycznej prasy 26,0 z mediów 16,5 od dostawców przedmiotów 16,1 od znajomych 11,0 od doradcy fiansowego/podatkowego 1,4 trudno powiedzieć 6,1 N=960 * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi Leasingobiorcy potencjalni 45 45

46 Główne wnioski

47 Główne wnioski (1/2) Dostawcy leasingu Leasing swoim klientom najczęściej (94%) polecają dystrybutorzy środków transportu (w tym dealerzy samochodów osobowych), a najrzadziej dystrybutorzy przyczep i naczep (27%). Najmocniejsze strony leasingu, w opinii polecających tę formę finansowania zakupów, to: niŝsze koszty zakupu, ubezpieczenia dla firmy biorącej leasing oraz poprawa płynności finansowej. Słabe strony leasingu, w opinii dostawców leasingu, to: wysokie koszty, fakt, Ŝe nabywca nie jest się właścicielem produktu oraz zbyt duŝo formalności. Ponad połowa aktualnych dostawców leasingu poleca częściej leasing niŝ kredyt. Zdecydowana większość badanych dostawców leasingu jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi. Wiedza osób decyzyjnych w firmach niebędących dostawcami leasingu, na temat leasingu, jest niŝsza (średnia 2,78 na pięciostopniowej skali) niŝ w firmach będących dostawcami leasingu (średnia 3,47)

48 Leasingobiorcy Główne wnioski (2/2) Za najmocniejsze strony leasingu leasingobiorcy uznali poprawę płynności finansowej, niŝsze koszty oraz niŝszy podatek dla firmy. Wysokie koszty są najsłabszą, zdaniem leasingobiorców stroną leasingu. Istotny jest równieŝ fakt, Ŝe nie jest się właścicielem produktu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe znaczna część respondentów nie potrafi wskazać słabych stron leasingu. Większość badanych firm, które mają doświadczenia z korzystaniem z leasingu, w chwili obecnej korzysta z tej formy finansowania. Wiedza aktualnych leasingobiorców na temat tej formy finansowania jest wyŝsza (średnia 3,19 na pięciostopniowej skali), od wiedzy potencjalnych leasingobiorców (średnia 2,75). Zadowolenie leasingobiorców z tej formy finansowania jest raczej wysokie i byliby oni skłonni polecać leasing innym firmom. Środki transportu są zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu

49 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Wojciech Terlikowski CBM INDICATOR ul. Tamka Warszawa tel. (22) fax. (22)

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udział i rola instytucji finansowych w realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Aneks Warszawa 2006 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez.

Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez. Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU (NUMER 2/2007) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, wrzesień 2007 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 2005 Autor: Aleksander Żołnierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005 ISBN 83-60009-08-2 Wydanie I Nakład

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR RYNKU PRACY

OBSERWATOR RYNKU PRACY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO II BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKI 1 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP WARSZAWA 2008 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 1.1. Zakres badania... 3 1.2. WaŜniejsze ustalenia... 4 2. Wyniki oceny poddziałania 1.2.1...7 2.1.

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP Kwestionariusz badania poświęconego szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu rozwój umiejętności i kompetencji w MŚP Na czerwono: instrukcje dla ankietera. Szanowna Pani/Szanowny Panie, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych:

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych: Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 03/04) Strona0 Strona RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności RAPORT POBADAWCZY Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r.

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa tel.: 48 22 864 03 90 fax: 48

Bardziej szczegółowo