BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW"

Transkrypt

1 BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu Energią Katowice, 21 kwietnia 2015 r. 1

2 Informacje o badaniu 2

3 INFORMACJE O BADANIU Metoda wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba N=1002 respondentów Próba ogólnopolska - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną Kwestionariusz Kwestionariusz składał się z 15 pytań merytorycznych, zamkniętych oraz standardowych pytań metryczkowych (demograficznych). Czas wywiadu 10 min. Termin realizacji Badanie zostało zrealizowane na przełomie lutego/marca 2015 r. Realizacja wywiadów telefonicznych w dniach r. 3

4 CEL I ZAKRES PROJEKTU Cały projekt badawczy zbudowany był w oparciu o założenie, że główną badaną grupą są klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną. Głównym CELEM badania była diagnoza stanu wiedzy klientów na temat możliwości i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Główne elementy zakresu badania dotyczyły: o świadomości i możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej o miejsc poszukiwania informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej i świadomości sposobu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej o percepcji wysiłku jaki wiąże się ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) o intencji zmiany w ciągu najbliższych 12-u miesięcy sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) o identyfikacji argumentów mogących przekonać, do sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) oszczędność finansowa uniknięcie podwyżek cen dodatkowe usługi np.: ubezpieczenie, Internet, telefon, itd. lepsza obsługa o oceny kontaktu z handlowcem/przedstawicielem, który proponował zmianę sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) o oceny jakości kontaktu z handlowcem/przedstawicielem o elementów oferty o jakie należy zapytać o świadomości nieuczciwych praktykach niektórych sprzedawców energii elektrycznej (prądu) i miejsca gdzie można kierować wątpliwości związane z działaniami nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej o wpływu certyfikatu rzetelnego sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią na poczucie bezpieczeństwa podczas wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 4

5 STRUKTURA KWESTIONARIUSZA? 1. Czy wie Pan(i) kto jest sprzedawcą energii elektrycznej (prądu) dla Państwa domu/mieszkania? 2. Czy w Polsce można zmienić sprzedawcę energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego? 3. Czy kiedykolwiek poszukiwał(a) Pan(i) informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? 4. Czy wie Pan(i) co zrobić, aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? 5. Proszę powiedzieć ile wysiłku Pana(i) zdaniem kosztowała(by) Pana(nią) zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mało wysiłku, a 5 - bardzo dużo wysiłku. 6. Czy zmienił Pan(i) lub planuje Pan(i) zmienić w ciągu najbliższych 12-u miesięcy sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? 7. Proszę ocenić w jakim stopniu argumenty, które odczytam mogłyby Pana(nią) przekonać, do sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę posłużyć się skalą 1-5, gdzie 1 =bardzo mało przekonujący argument, a 5 = bardzo mocno przekonujące argument. oszczędność finansowa uniknięcie podwyżek cen dodatkowe usługi np.: ubezpieczenie, Internet, telefon, itd. lepsza obsługa 8. Czy miał(a) Pan(i) styczność z kimś kto proponował Panu(i) zmianę sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? 9. Czy miał Pan(i) pewność jaką firmę reprezentował handlowiec/przedstawiciel? 10. Czy handlowiec/ przedstawiciel poinformował Pana(ią) o przysługujących Panu(i) prawach związanych z rezygnacją z umowy? 11. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z jakości kontaktu z handlowcem /przedstawicielem (wiedza merytoryczna, kultura osobista, wiarygodność)? 12.Czy w przypadku kontaktu ze sprzedawcą energii elektrycznej (prądu) wiedział(a)by Pan(i) o jakie elementy oferty należy zapytać? 13. Czy słyszał Pan(i) o nieuczciwych praktykach niektórych sprzedawców energii elektrycznej (prądu) wśród swoich znajomych/bliskich lub doświadczył(a) Pan(i) osobiście takich nieuczciwych praktyk? 14. Czy wie Pan(i), do kogo może skierować swoje wątpliwości związane z działaniami nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej (prądu)? 15. Czy czułby się Pan(i) bezpieczniej wybierając sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) posiadającego certyfikat rzetelnego sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią, które zrzesza znaczących, uczciwych sprzedawców energii elektrycznej (prądu)? 5

6 Wyniki badania 6

7 ŚWIADOMOŚĆ 1 Czy wie Pan(i) kto jest sprzedawcą energii elektrycznej (prądu) dla Państwa domu/mieszkania? Tak Nie/nie wiem Komentarz 90% 10% 90% 10% Niemal wszyscy badani (90 proc.) deklarują, że wiedzą kto jest sprzedawcą energii do gospodarstwa domowego. Szczególnie świadome są osoby, którym proponowano zmianę sprzedawcy energii (94 proc.). Relatywnie najsłabiej zorientowane w tym zakresie są osoby w wieku lat (82 proc.) i mieszkańcy województwa łódzkiego (79 proc.). N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 7

8 ŚWIADOMOŚĆ 2 Czy w Polsce można zmienić sprzedawcę energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego? Tak Nie/nie wiem Komentarz 88% 12% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 88% 12% Aż 88 proc. Badanych wie, ze może zmienić sprzedawcę energii. Najwyższy poziom świadomości na temat możliwości zmiany sprzedawcy wykazują osoby w wieku lat (93 proc.), z wykształceniem wyższym (93 proc.). Relatywnie słabiej doinformowane na temat możliwości zmiany sprzedawcy energii są osoby w wieku powyżej 60 r.ż. (83 proc.) i z wykształceniem zasadniczym (83 proc.). 8

9 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 3 Czy kiedykolwiek poszukiwał(a) Pan(i) informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? Tak Nie/nie wiem Komentarz 18% 82% 18% 82% Istotnie wyższy odsetek wskazań na skłonność do poszukiwania informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej wykazują osoby chcące zmienić sprzedawcę (38 proc.) i osoby, które były odwiedzane przez sprzedawcę (29 proc.). Częściej są to mężczyźni (24 proc.) osoby z wyższym wykształceniem (24 proc.), mieszkające w lokalach o pow. 100 m 2 i więcej (25 proc.). N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 9

10 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 4 Czy wie Pan(i) co zrobić, aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? Tak Nie/nie wiem Komentarz 49% 51% 49% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 51% Częściej przygotowanie do zmiany sprzedawcy i świadomość tego co należy zrobić wykazują osoby, które były odwiedzane przez sprzedawcę (70 proc.). Częściej są to osoby w wieku lat (58 proc.), z wyższym wykształceniem (59 proc.), mieszkające w mieszkaniach o pow m 2 (58 proc.) i powyżej 200 m 2 (70 proc.) z miast do mieszkańców (63 proc.), szczególnie w woj. Śląskim (60 proc.). 10

11 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 5 Ile wysiłku Pana(i) zdaniem kosztowała(by) Pana(nią) zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? 33% 21% 21% 6% 8% 13% 41% 7. nie wiem/ trudno powiedzieć 5. bardzo dużo 4. dużo 3. średnio Komentarz Percepcja wysiłku związanego z procedurą zmiany sprzedawcy energii jest mniejsza wśród osób, które były odwiedzane przez sprzedawców (41 proc.). 33% 21% 2. mało 12% 1. bardzo mało N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 11

12 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 6 Czy zmienił Pan(i) lub planuje Pan(i) zmienić w ciągu najbliższych 12-u miesięcy sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? Tak Nie/nie wiem Komentarz 7% 93% 7% Zainteresowanie zmianą sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu najbliższych 12-u miesięcy jest dość małe (7 proc.). Osoby, które były odwiedzane przez sprzedawcę częściej deklarują gotowość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (11 proc.). 93% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 12

13 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 7 Proszę ocenić w jakim stopniu argumenty, które odczytam mogłyby Pana(nią) przekonać, do sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego. 1= bardzo mało przekonujący argument = bardzo mocno przekonujący Trudno powiedzieć T2B oszczędność finansowa 12% 6% 16% 15% 48% 2% 63% uniknięcie podwyżek cen 15% 8% 14% 17% 43% 3% 60% dodatkowe usługi np.: ubezpieczenie, internet, telefon, itd. 38% 16% 18% 11% 14% 3% 25% lepsza obsługa 24% 14% 22% 16% 20% 5% 36% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 13

14 PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY 7 Proszę ocenić w jakim stopniu argumenty, które odczytam mogłyby Pana(nią) przekonać, do sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego. oszczędność finansowa uniknięcie podwyżek cen lepsza obsługa dodatkowe usługi np.: ubezpieczenie, internet, telefon, itd. N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną T2B 63% 60% 36% 25% Komentarz Oszczędność finansowa i unikniecie podwyżek cen to argumenty przemawiające głównie do osób w wieku do 39 lat (78 proc), z wykształceniem wyższym, (77 proc.) oraz z miast powyżej mieszkańców (74 proc.). Są to jednocześnie główne (87 proc.) argumenty skłaniające do planowania zmiany sprzedawcy energii, wśród osób deklarujących chęć zmiany (7 proc. ogółu) sprzedawcy w najbliższych 12-u miesiącach. Podczas gdy argumenty dotyczące lepszej obsługi i dodatkowych usług są przekonujące istotnie częściej dla osób młodszych lat (45 proc.), oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (48 proc.). 14

15 ARGUMENTY SKŁANIAJĄCE DO ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 oszczędność finansowa T2B Proszę ocenić w jakim stopniu argumenty, które odczytam mogłyby Pana(nią) przekonać, do sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego. uniknięcie podwyżek cen lepsza obsługa dodatkowe usługi np.: ubezpieczenie, internet, telefon, itd. 63% 60% 36% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 25% 15

16 KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM 8 Czy miał(a) Pan(i) styczność z kimś kto proponował Panu(i) zmianę sprzedawcy energii elektrycznej (prądu) dla Pana(i) gospodarstwa domowego? Tak Nie/nie wiem Komentarz 36% 64% 36% 64% Nieco ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.) deklaruje, że miała styczność z kimś kto proponował zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Istotnie częściej są to osoby w wieku 60 + lat (47 proc.). Osoby, które były odwiedzane przez sprzedawcę częściej deklarują gotowość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (53 proc.). N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 16

17 KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM 9 Czy miał Pan(i) pewność jaką firmę reprezentował handlowiec/przedstawiciel? Tak Nie/nie wiem Komentarz 50% 50% 50% 50% Tylko połowa osób (50 proc.), które miały kontakt z handlowcem/ przedstawicielem jest zdania, że wie jaką firmę reprezentował handlowiec. Istotnie częściej dotyczy to osób w wieku lat (65 proc.). N= 361 Osoby, które miały styczność z kimś kto proponował im zmianę sprzedawcy energii elektrycznej 17

18 KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM 10 Czy handlowiec/przedstawiciel poinformował Pana(ią) o przysługujących Panu(i) prawach związanych z rezygnacją z umowy? Tak Nie/nie wiem Komentarz 44% 56% 56% 44% Ponad połowa (56 proc.) osób, które miały kontakt z handlowcem/ przedstawicielem deklaruje, że była poinformowana o przysługujących jej prawach związanych z rezygnacją z umowy. N= 361 Osoby, które miały styczność z kimś kto proponował im zmianę sprzedawcy energii elektrycznej 18

19 KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM 11 Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z jakości kontaktu z handlowcem/przedstawicielem (wiedza merytoryczna, kultura osobista, wiarygodność)? Tak Nie/nie wiem Komentarz 56% 44% 56% 44% Ponad połowa (56 proc.) osób, które miały kontakt z handlowcem/ przedstawicielem jest zadowolona z jakości kontaktu tj. z wiedzy merytorycznej, kultury osobistej i wiarygodności przedstawiciela. N= 361 Osoby, które miały styczność z kimś kto proponował im zmianę sprzedawcy energii elektrycznej 19

20 KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM 12 Czy w przypadku kontaktu ze sprzedawcą energii elektrycznej (prądu) wiedział(a)by Pan(i) o jakie elementy oferty należy zapytać? Tak Nie/nie wiem Komentarz 50% 50% 50% 50% Połowa (50 proc.) osób, które nie miały kontaktu ze sprzedawcą energii elektrycznej deklaruje, że wiedziałaby o jakie elementy oferty należy zapytać w przypadku kontaktu ze sprzedawcą. N= 641 Osoby, które nie miały styczności z kimś kto proponował im zmianę sprzedawcy energii elektrycznej 20

21 ŚWIADOMOŚĆ NIEUCZCIWYCH PRAKTYK 13 Czy słyszał Pan(i) o nieuczciwych praktykach niektórych sprzedawców energii elektrycznej (prądu) wśród swoich znajomych/bliskich lub doświadczył(a) Pan(i) osobiście takich nieuczciwych praktyk? Tak Nie/nie wiem Komentarz 58% 42% 58% 42% Aż 58 proc. badanych jest świadoma lub doświadczyła nieuczciwych praktyk niektórych sprzedawców energii elektrycznej. Istotnie częściej dotyczy do osób, które już miały proponowaną zmianę sprzedawcy (73 proc.), oraz osób w wieku lat (68 proc.), z woj. Małopolskiego (69 proc.) oraz warmińskomazurskiego (73 proc.). N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 21

22 ŚWIADOMOŚĆ NIEUCZCIWYCH PRAKTYK 14 Czy wie Pan(i), do kogo może skierować swoje wątpliwości związane z działaniami nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej (prądu)? Tak Nie/nie wiem Komentarz 47% 53% 47% 53% Niemal połowa (47 proc.) badanych jest przekonana, że wie do kogo może kierować wątpliwości związane z działaniem nieuczciwych sprzedawców energii. Częściej dotyczy to mężczyzn (53 proc.), osób z wyższym wykształceniem (54 proc.), z miast powyżej mieszkańców (58 proc.). N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 22

23 ŚWIADOMOŚĆ NIEUCZCIWYCH PRAKTYK 15 Czy czułby się Pan(i) bezpieczniej wybierając sprzedawcę energii elektrycznej (prądu) posiadającego certyfikat rzetelnego sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią, które zrzesza znaczących, uczciwych sprzedawców energii elektrycznej (prądu)? Tak Nie/nie wiem Komentarz 69% 31% 31% Aż 69 proc. uczestników badania jest zdania, że czułaby się bezpieczniej wybierając sprzedawcę energii elektrycznej posiadającego certyfikat rzetelnego sprzedawcy TOE. 69% N=1002 Ogół - klienci indywidualni odpowiedzialni za opłacenie rachunków za energię elektryczną 23

24 Podsumowanie i wnioski końcowe 24

25 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Zmiana Przedstawiciel Nieuczciwi sprzedawcy Certyfikat TOE Aż 88 proc. klientów wie, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, lecz tylko 49 proc. wie co powinno zrobić aby takiej zmiany dokonać (przynajmniej na poziomie deklaracji). Aż 36 proc. klientów miało kontakt z przedstawicielem sprzedawcy energii elektrycznej, który proponował zmianę sprzedawcy, lecz tylko połowa klientów wiedziała jaką firmę reprezentował ten sprzedawca. Aż 58 proc. klientów słyszało o nieuczciwych praktykach niektórych sprzedawców energii elektrycznej, lecz tylko 47 proc. wiedziałoby do kogo skierować swoje wątpliwości związane z działaniami nieuczciwych sprzedawców. Aż 69% klientów czułoby się bezpieczniej gdyby TOE udzielało certyfikatów uczciwym sprzedawcom energii elektrycznej. 25

26 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Cały projekt zbudowany był grupę klientów indywidualnych odpowiedzialnych za opłacenie rachunków za energię elektryczną. Deklarowany stan wiedzy klientów na temat możliwości i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest wciąż dość ograniczony. Klienci w znacznej mierze mają poczucie, że są poddawani nieuczciwym praktykom sprzedawców. Należy edukować i informować klientów o prawach i obowiązkach sprzedawcy energii elektrycznej. Należy przestrzegać klientów i informować jak chronić się przed praktykami nieuczciwych sprzedawców. Należy utrzymywać kontakt z klientami, ograniczając w ten sposób wpływ nieuczciwych sprzedawców. Sprzedawcy z certyfikacją TOE zwiększą poczucie bezpieczeństwa i zaufania do sprzedawcy wśród klientów. 26

27 Business Icons PODSUMOWANIE I WNIOSKI kontakt z klientem lepsza obsługa Wniosek Stan wiedzy klientów na temat możliwości i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wśród klientów indywidualnych odpowiedzialnych za opłacenie rachunków za energię elektryczną jest relatywnie ograniczony. Komunikowanie korzyści finansowych wynikających ze zmiany sprzedawcy, może podnieść zainteresowanie klientów tą tematyką. uniknięcie podwyżek cen Klienci gospodarstwa domowe oszczędność finansowa 27

28 PROFIL RESPONDENTÓW 28

29 STRUKTURA PRÓBY - PROFIL RESPONDENTÓW Płeć Wiek kobieta 56% lat lat 12% 24% lat 20% mężczyzna 44% lat 60l+ 17% 27% Wykształcenie Wielkość gosp. domowego podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe 4% 19% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 11% 23% 22% średnie wyższe 36% 42% 4 osoby 5 i więcej odmowa 1% 22% 21% 29

30 STRUKTURA PRÓBY - PROFIL RESPONDENTÓW Metraż mieszkania Województwo odmowa 5% 150 m2 i więcej 13% m2 26% m2 31% do 50 m2 25% Klasa wielkości miejscowości wieś miasto do miasto do % 14% 36% miasto do miasto do miasto do miasto powyżej nie wiem/trudno powiedzieć 8% 8% 6% 11% 4% dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 7% 5% 5% 3% 8% 9% 14% 2% 7% 2% 6% 11% 4% 5% 8% 4% 30

31 GfK Growth From Knowledge MARCELIN MATUSIAK Industrial Team Manager Mobil: Tel GfK Polonia Ludna 2, Warszawa 31

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Polacy wobec oszczędzania na emeryturę Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, styczeń 2015 Contents 1 Podsumowanie 3 2 Metodologia 7 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydatki sylwestrowe Polaków 2011

Wydatki sylwestrowe Polaków 2011 Wydatki sylwestrowe Polaków 2011 27.12.2011 r. Andrzej Bernatek Partner KPMG Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Ile Polacy wydadzą na obchodzenie Sylwestra 2011? 3. Jak Polacy spędzą Sylwestra 2011?

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie wraz z Instytutem Badawczo Szkoleniowym Pro Research realizuje badanie na zlecenie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Szybka ścieżka dla osób chorych na raka diagnoza poparcia społecznego. dla Fundacji Onkologia 2025

Szybka ścieżka dla osób chorych na raka diagnoza poparcia społecznego. dla Fundacji Onkologia 2025 Szybka ścieżka dla osób chorych na raka diagnoza poparcia społecznego P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 8 lipca 2014 Cele badania Głównym celem badania była

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl ANALIZA POZIOMU WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TEMAT STANU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Miłosz Mielcarek Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie IMAS International Wrocław Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie Wrocław, maj/ czerwiec 2008 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła katolickiego 2. połowy 20 wieku

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Lipiec 2017 Prezentujemy Państwu nasz autorski Raport dotyczący korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POLACY O INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I INNYCH DOBROWOLNYCH FORMACH OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ. Warszawa, Maj 2011

POLACY O INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I INNYCH DOBROWOLNYCH FORMACH OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ. Warszawa, Maj 2011 Warszawa, Maj 2011 POLACY O INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I INNYCH DOBROWOLNYCH FORMACH OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Talent do niemarnowania

Talent do niemarnowania 1 Talent do niemarnowania Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ, 10.01.2014 r. Raport pod patronatem portalu Raport przygotowany przez MillwardBrown: Agnieszka Kosicka Jacek Krzeszewski 2 3 O badaniu Cele badania

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie Bajkowy urlop w Polsce - województwo Warszawa, październik 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO CHOJNICE 10 GRUDZIĄDZ Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA 6 mutacji terenowych BYDGOSZCZ TORUŃ Docieramy do: 24% ŻNIN mieszkańców regionu LIPNO INOWROCŁAW WŁOCŁAWEK Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Badanie zatrudnienia oraz źródeł finansowania ferm zwierząt futerkowych w Polsce.

Badanie zatrudnienia oraz źródeł finansowania ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Badanie zatrudnienia oraz źródeł finansowania ferm zwierząt futerkowych w Polsce. I N S T Y T U T I N I C J AT Y W G O S P O D A R C Z Y C H I KO N S U M E N C K I C H I N S T I G O S WA R S Z A WA, 2

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław 1. Statystyki oglądalności serwisu Skąpiec.pl 1.1. Odsłony. Poniżej przedstawiamy statystyki

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla. Jakość powietrza w Polsce

Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla. Jakość powietrza w Polsce Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 19 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe

Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe Komentarze do definicji: Kto, w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Raport przygotowany na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego Spis treści 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

BD Center sp. z o.o.

BD Center sp. z o.o. OMNIBUS PODKARPACKI BD Center sp. z o.o. BD Center jest profesjonalną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Preferencje ubezpieczeniowe

Raport z badania Preferencje ubezpieczeniowe Raport z badania ubezpieczeniowe Metodologia (podstawowe informacje o badaniu) Tematyka badania Określenie preferencji ubezpieczeniowych Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wybór oferty i wybór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy Bóle kręgosłupa Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-5 Szczegółowe wyniki badania 6-19 Struktura demograficzna 20-23 Kontakt 24 Metodologia badania Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

POLACY A SUPLEMENTY DIETY. Raport badawczy

POLACY A SUPLEMENTY DIETY. Raport badawczy POLACY A SUPLEMENTY DIETY Raport badawczy TYTUŁEM WSTĘPU 72 proc. Polaków deklaruje, że przyjmuje suplementy diety z czego 48 proc. przyjmuje je regularnie, a tylko 17 proc. konsultuje się z lekarzem lub

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH

PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH Warszawa sierpień 2000 Dla czterech piątych Polaków najważniejsze charakterystyki brane pod uwagę przy wyborze pojazdu to: zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Karty Dużej Rodziny. Jako element polityki prorodzinnej w Polsce. Autor: Michał Kot

Karty Dużej Rodziny. Jako element polityki prorodzinnej w Polsce. Autor: Michał Kot Karty Dużej Rodziny Jako element polityki prorodzinnej w Polsce Autor: Michał Kot Czy należy wspierać rodziny wielodzietne? Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest wcale dla wielu osób oczywista

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Prof. Prof. Jerzy Pacyna i Henryk Dybiec AGH Kraków Trochę liczb: ść 171 Pracownicy nauki deklarujący IM jako dyscyplinę lub specjalność w tym:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. RELACJA MIĘDZY POTRZEBAMI REGIONÓW W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH (oś rzędnych odległości euklidesowe) A DOFINANSOWANIEM UE PRZEZNACZONYM NA ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (oś odciętych) Relacja 1,00 0,75

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r.

Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r. Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r. Informacje na temat badania Cel badania poznać opinie kierowców

Bardziej szczegółowo