Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie mediów w kampaniach internetowych"

Transkrypt

1 Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień

2 CEL BADANIA ORGANIZACJA BADANIA PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

3 CEL BADANIA 3

4 Celem badania była identyfikacja ważności kryteriów wpływających na decyzję o wyborze mediów do kampanii internetowych, przez osoby zajmujące się zawodowo planowaniem kampanii internetowych. Analizie poddano m.in. takie kryteria, jak: zasięg portalu, zasięg grupy mediowej, rozpoznawalność marki portalu i wykorzystanie kreacji wideo. Badani zostali poproszeni również o wskazanie portalu, który byłby miejscem ich pierwszego wyboru przy planowaniu kampanii reklamowej pod względem określonych w badaniu kryteriów. Badanych zapytano dodatkowo o wskazanie lidera rynku portali internetowych oraz określenie cech lidera rynku. 4

5 ORGANIZACJA BADANIA 5

6 Projekt badawczy został przeprowadzony przez firmę ARC Rynek i Opinia S.p. z o. o. na zlecenie Media Impact Polska Sp. z o.o. w terminie 7 18 sierpnia 2015, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), na próbie 142 osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wśród badanych osób znalazło się 100 przedstawicieli domów mediowych oraz 42 przedstawicieli klientów bezpośrednich. Badanie realizowane było na podstawie bazy kontaktowej należącej do Media Impact Polska Sp. z o.o., zawierającej kontakty do osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Osoby biorące udział w badaniu nie były informowane o podmiocie zlecającym badanie. 6

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA 7

8 Przy wyborze portalu internetowego jako głównego miejsca realizacji kampanii najważniejszy dla badanych jest zasięg, ale tylko portalu, a nie grupy mediowej, do której portal należy: 76% badanych wskazało, że zasięg strony głównej portalu jest dla nich bardzo ważny W pytaniu wprost o ocenę ważności zasięg portalu vs zasięg grupy, 66% uznało, że sam zasięg portalu jest ważniejszy niż zasięg grupy mediowej. Ten ostatni jest ważniejszy dla 26% badanych 37% badanych zapytanych o miejsce realizacji kampanii intensywnie wykorzystującej kreację wideo wskazało na portal Onet.pl. Portal WP.pl wybrałoby 11% badanych, a portal Gazeta.pl 6% badanych. Jednocześnie 41% badanych na miejsce realizacji takiej kampanii wybrałoby inny serwis, zwłaszcza YouTube. 8

9 Z rolą lidera wśród portali internetowych badani najsilniej wiążą zasięg strony głównej (92%) i zasięg domeny (92%). Tylko nieco ponad połowa badanych zgadza się z opinią, że bycie liderem rynku portali wiąże się z przynależnością do grupy mediowej, która ma największy zasięg w internecie (54%). Wśród osób zawodowo zajmujących się planowaniem kampanii internetowych, Onet.pl jest zdecydowanie postrzegany jako lider rynku portali (67% wskazań). Jednocześnie 23% badanych wskazuje, że liderem jest dla nich Wirtualna Polska. 9

10 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA 10

11 WAŻNOŚĆ CECH PORTALU INTERNETOWEGO PRZY PLANOWANIU KAMPANII ZASIĘG STRONY GŁÓWNEJ Pytanie: W jakim stopniu przy planowaniu kampanii na stronie głównej portalu internetowego jest dla Pana(i) istotny jej zasięg? 76% badanych uznało zasięg strony głównej portalu za bardzo ważny czynnik przy planowaniu kampanii internetowej, a raczej ważny 21%. bardzo ważne raczej ważne raczej nieważne w ogóle nieważne trudno powiedzieć 76% 21% 1% 2% 1% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

12 Pytanie: Biorąc pod uwagę to kryterium, czyli zasięg strony głównej portalu, jaki portal jest dla Pana(i) miejscem pierwszego wyboru przy planowaniu kampanii reklamowej w internecie? Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu strony głównej portalu, miejscem pierwszego wyboru przy planowaniu kampanii reklamowej w Internecie jest dla badanych portal Onet.pl (60% wskazań). Kampanię na portalu WP.pl zaplanowałoby 23% badanych, a na portalu Gazeta.pl 5% badanych. Onet.pl WP.pl Gazeta.pl Interia.pl inny trudno powiedzieć 60% 23% 5% 0% 1% 10% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, lub że zasięg strony głównej portalu jest dla nich w ogóle nie ważny przy planowaniu kampanii, N=

13 WAŻNOŚĆ CECH PORTALU INTERNETOWEGO PRZY PLANOWANIU KAMPANII WYSOKA ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI Pytanie: W jakim stopniu jest dla Pana(i) ważna przy planowaniu kampanii wysoka rozpoznawalność marki portalu internetowego? Badani poproszeni o określenie, w jakim stopniu przy planowaniu kampanii jest ważna wysoka rozpoznawalność marki portalu internetowego, w 60% wskazali ten czynnik za bardzo ważny lub ważny (32% - bardzo ważny, 28% - raczej ważny). Jednocześnie 28% badanych uznało, że wysoka rozpoznawalność marki portalu jest raczej nieważna, a 12% określa tą cechę jako w ogóle nieważną. bardzo ważne raczej ważne raczej nieważne w ogóle nieważne trudno powiedzieć 32% 28% 28% 12% 0% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

14 Pytanie: Biorąc pod uwagę to kryterium, czyli wysoką rozpoznawalność marki portalu internetowego, jaki portal jest dla Pana(i) miejscem pierwszego wyboru do realizacji kampanii reklamowej w internecie? Biorąc pod uwagę kryterium rozpoznawalności marki portalu internetowego, 58% badanych wybrałoby portal Onet.pl jako miejsce realizacji kampanii. Portal WP.pl wskazało 20% badanych, a portal Gazeta.pl 11% badanych. Onet.pl WP.pl Gazeta.pl Interia.pl inny trudno powiedzieć 58% 20% 11% 0% 2% 9% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym lub że wysoka rozpoznawalność marki portalu internetowego jest dla nich w ogóle nieważna przy planowaniu kampanii, N=

15 WAŻNOŚĆ CECH PORTALU INTERNETOWEGO PRZY PLANOWANIU KAMPANII ZASIĘG I POZYCJA GRUPY MEDIOWEJ Pytanie: W jakim stopniu jest dla Pana(i) ważne przy wyborze miejsca kampanii to, że dana grupa mediowa ma największy zasięg w internecie, to znaczy zajmuje pierwsze miejsce w badaniu Megapanel? Zasięg grupy mediowej i pozycja w badaniu Megapanel jest bardzo ważna przy wyborze miejsca kampanii dla 25% badanych, a raczej ważna dla 36%. Jednocześnie dla 25% badanych taki wskaźnik jest raczej nie ważny, a dla 13% respondentów w ogóle nie ważny. bardzo ważne raczej ważne raczej nieważne w ogóle nieważne trudno powiedzieć 25% 36% 25% 13% 1% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

16 PODSUMOWANIE - WAŻNOŚĆ CECH PORTALU INTERNETOWEGO PRZY PLANOWANIU KAMPANII Zasięg strony głównej jest ważnym kryterium wyboru przy planowaniu kampanii internetowej dla 97% badanych, z czego 75% ocenia to kryterium jako bardzo ważne, a 22% jako raczej ważne. Zasięg grupy mediowej i jej pozycja w badaniu Megapanel jest czynnikiem zdecydowanie mniej ważnym niż zasięg strony głównej, jednak nadal istotnym dla 61% badanych (dla 25% bardzo ważnym, a dla 36% raczej ważnym). Rozpoznawalność marki portalu jest również wyraźnie mniej, niż zasięg strony głównej, ale zwraca na nią uwagę 60% badanych (32% badanych uznaje to kryterium za bardzo ważne, a 28% za raczej ważne). bardzo ważne raczej ważne raczej nieważne w ogóle nieważne trudno powiedzieć Zasięg strony głównej portalu wysoka rozpoznawalność marki portalu internetowego 76% 21% 32% 28% 28% 12% 1% 2% 1% grupa mediowa ma największy zasięg w Internecie* 25% 36% 25% 13% 1% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

17 PORÓWNANIE WAŻNOŚCI ZASIĘGU PORTALU INTERNETOWEGO I ZASIĘGU CAŁEJ GRUPY MEDIOWEJ PRZY PLANOWANIU KAMPANII INTERNETOWEJ Pytanie: Proszę powiedzieć, co jest dla Pana(i) ważniejszym kryterium podczas planowania kampanii internetowej zasięg grupy mediowej czy zasięg portalu internetowego? Badani zapytani wprost o to co jest dla nich ważniejsze zasięg grupy mediowej, czy zasięg portalu internetowego, wskazali w zdecydowanej większości (66%), że ważniejszy przy planowaniu kampanii internetowej jest dla nich zasięg portalu. zasięg portalu internetowego 66% Zasięg grupy mediowej 26% Oba są równorzędne 5% Trudno powiedzieć 3% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

18 PORTAL WYBRANY JAKO GŁÓWNE MIEJSCE KAMPANII, KTÓRA MA SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA: DUŻY ZASIĘG JEDNEGO DNIA, DOTARCIE DO ATRAKCYJNEJ GRUPY CELOWEJ W PRESTIŻOWYM OTOCZENIU/KONTEKŚCIE. Pytanie: Proszę sobie wyobrazić, że musi Pan(i) zaplanować kampanię wizerunkową w internecie o następujących parametrach: duży zasięg jednego dnia, dotarcie do atrakcyjnej grupy celowej w prestiżowym otoczeniu/kontekście. Jaki portal internetowy wybierze Pan(i) jako główne miejsce realizacji kampanii? Gdy w grę wchodzi realizacja kampanii, która ma mieć duży zasięg jednego dnia, dotrzeć do atrakcyjnej grupy celowej w prestiżowym otoczeniu/kontekście, 51% badanych wybrałaby Onet.pl jako główne miejsce realizacji kampanii. Onet.pl WP.pl Gazeta.pl Interia.pl inny trudno powiedzieć 51% 18% 15% 1% 5% 8% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, N=

19 GŁÓWNE MIEJSCE REALIZACJI KAMPANII PRZY KAMPANII MAJĄCEJ INTENSYWNIE WYKORZYSTYWAĆ KREACJE WIDEO Pytanie: : A gdyby musiał(a) Pan(i) zaplanować realizację kampanii, która intensywnie wykorzystuje kreacje wideo, to jaki portal internetowy wybierze Pan(i) jako główne miejsce realizacji kampanii? Przy planowaniu kampanii wykorzystujących intensywnie kreacje wideo, 37% badanych wybrałoby Onet.pl. Jednocześnie 41% badanych wykorzystałoby do tego inne serwisy video takie jak np. YouTube czy serwisy z kategorii VOD. Onet.pl WP.pl Gazeta.pl Interia.pl inny trudno powiedzieć 37% 11% 6% 1% 41% 3% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

20 CECHY LIDERA RYNKU PORTALI INTERNETOWYCH Pytanie: Co to znaczy dla Pana(i), że dany portal internetowy jest liderem rynku? Z którym z tych określeń się Pan(i) zgadza: Z rolą lidera wśród portali internetowych badani najsilniej wiążą zasięg strony głównej (92%) i zasięg domeny (92%). Tylko nieco ponad połowa badanych (54%) zgadza się z opinią, że bycie liderem rynku portali wiąże się z przynależnością do grupy mediowej, która ma największy zasięg w internecie. Strona główna portalu ma największy zasięg w internecie Domena portalu ma największy zasięg w internecie Jest to portal o najlepszej renomie Ma treści najlepszej jakości Portal należy do grupy mediowej, która ma największy zasięg w Internecie Ma najlepszą obsługę klienta na rynku Nie wybrano żadnej odpowiedzi 92% 92% 63% 56% 54% 51% 1% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, N=

21 POSTRZEGANIE PORTALI JAKO LIDERA RYNKU Pytanie: Proszę powiedzieć, który portal jest Pana(i) zdaniem liderem rynku wśród portali internetowych? Wśród osób zawodowo zajmujących się planowaniem kampanii internetowych, Onet.pl jest zdecydowanie postrzegany jako lider rynku portali (67% wskazań). Jednocześnie 23% badanych wskazuje, że liderem jest dla nich Wirtualna Polska. Onet.pl WP.pl Gazeta.pl Interia.pl inny trudno powiedzieć 67% 23% 4% 1% 4% 1% Podstawa procentowania: wszyscy respondenci za wyjątkiem osób, które zadeklarowały, że nie realizowałyby kampanii na portalu internetowym, N=

22 Dziękujemy za poświęcony czas i zapoznanie się z wynikiem badań. W przypadku pytań związanych z badaniem prosimy o kontakt pod adresem: 22

Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez

Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego Raport przygotowany dla: mail-media przez Cele badania Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie aktualnych opinii i preferencji

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72 GEMIUSEFFECT BADANIE KAMPANII REKLAMOWEJ: EFEKT BEZPOŚREDNI KAMPANII EFEKT BRANDINGOWY KAMPANII PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY ODBIORCÓW Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874 41 00 www.gemius.pl

Bardziej szczegółowo

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Sied reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych

Bardziej szczegółowo

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW Grażyna

Bardziej szczegółowo

badanie efektywności reklamy online

badanie efektywności reklamy online badanie efektywności reklamy online Grudzień 2012 IAB/MEC WebTrack Koordynacja Kwestionariusz Analizy, raport Realizacja kampanii Pomiar badawczy Przetwarzanie danych Przestrzeń reklamowa. Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Wnioski... 5 2. Rekomendacje... 11 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, wrzesieo2012 1 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Sonia Róża Stach Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA Spis treści Wprowadzenie...3 Notka metodologiczna...4 Popularność serwisów social media...5 Prywatność... 13 Własny wizerunek... 18 O firmie PBI...

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Raport TNS Polska czerwiec 2015 1 Podstawowe informacje o badaniu Temat: Badanie Inwestorów Indywidualnych Klient:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług realizowane

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

Audio i wideo w sieci

Audio i wideo w sieci Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Projekt UE Leonardo da Vinci,,Multimedialny program szkoleniowy w zakresie metod organizacji pracy dla pracowników przemysłowych w sektorze MSP. Raport

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 202 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo