Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej"

Transkrypt

1 Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1

2 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w grupie badawczej absolwentów w 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej (lipiec - sierpień 2014 r). W bazie danych przygotowanej do ankietowania absolwentów zgromadzono 55 adresów elektronicznych, pochodzących z kart obiegowych studentów. W badaniu ostatecznie udział wzięło 15 osób, co dało responsywność na poziomie 27,27 %. Kolejne badania tej grupy absolwentów zostaną przeprowadzone odpowiednio3 oraz 5 lat licząc od daty obrony pracy dyplomowej. Uwagi techniczne dotyczące danych prezentowanych w zestawieniu: przedstawione w zestawieniu dane nie zostały poddane interpretacji, stanowią jedynie zbiór odpowiedzi udzielanych przez absolwentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, niektóre z prezentowanych danych nie uwzględniają informacji z niedokończonych pytań zawartych w ankiecie i nie sumują się do 100%, w raporcie nie znalazły się pytania, na które odpowiedzi udzieliła tylko jedna, dwie lub trzy osoby. Ponadto w niniejszym raporcie wprowadzono zmianę prezentacji danych. Wcześniej wyniki prezentowane były w odniesieniu do danej grupy (np. odsetek absolwentów pracujących w danej branży zestawiany był w odniesieniu tylko do absolwentów, którzy znaleźli pracę). W niniejszym raporcie dane prezentowane są w odniesieniu do ogółu absolwentów danego wydziału, biorących udział w badaniu (np. odsetek absolwentów pracujących w danej branży zestawiany jest w odniesieniu do wszystkich absolwentów wydziału, biorących udział w badaniu). Zmiana ta ma na celu bardziej realną, przejrzystą i rzetelną prezentację danych. Zespół Akademickiego Biura Karier mgr Maciej Gruszecki mgr Tomasz Ciecierski mgr Aleksandra Jasińska 2

3 Tabela 1. Responsywność Dane (WB) Liczbowo Procentowo Liczbowo Procentowo Liczba i w bazie % % Wszystkie wypełnione/responsywność 15 27,27% ,91% Tabela 2. Absolwenci WB biorący udział w badaniu - podział wg płci Kobieta ,37% Mężczyzna 11 73,33% 43,63% Absolwenci WB biorący udział w badaniu - podział wg płci 2 Kobieta Mężczyzna 73,33% 3

4 Tabela 3. Ukończony kierunek studiów absolwentów biorących udział w badaniu Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Architektura i Urbanistyka 0 Budownictwo ,78% Ukończony kierunek studiów Budownictwo 10 4

5 Tabela 4. Forma ukończonych studiów Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Stacjonarne ,66% Niestacjonarne 5 33,33% 28,34% Forma ukończonych studiów 33,33% Stacjonarne Niestacjonarne 6 5

6 Tabela 5. Stopień ukończonych studiów Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Pierwszego stopnia (licencjat, inżynier) ,36% Drugiego stopnia (magister) 8 53,33% 50,64% Stopień ukończonych studiów 53,33% 4 Pierwszego stopnia (licencjat, inżynier) Drugiego stopnia (magister) 6

7 Tabela 6. Obszar zamieszkiwany przed podjęciem studiów na Politechnice Opolskiej Odpowiedź Liczba Procentowo WB Procentowo Dolnośląskie 0 5,10% Kujawsko-pomorskie 0 Lubelskie 0 0,32% Lubuskie 0 Łódzkie 1 6,37% Małopolskie 0 0,64% Mazowieckie 0 0,64% Opolskie ,57% Podkarpackie 0 0,32% Podlaskie 0 Pomorskie 0 Śląskie ,78% Świętokrzyskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Wielkopolskie 0 0,96% Zachodniopomorskie 0 0,32% Mieszkałem za granicą 0 7

8 Obszar zamieszkiwany przed podjęciem studiów na Politechnice Opolskiej Zachodniopomorskie Wielkopolskie 0,32% 0,96% Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie 11,78% 2 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Mieszkałem/am za granicą 0,32% 0,64% 0,64% 6,37% 0,32% 5,10% 73,57%

9 Tabela 7. Obecnie zamieszkiwany obszar Odpowiedź Liczba Procentowo WB Procentowo Dolnośląskie 1 8,92% Kujawsko-pomorskie 0 Lubelskie 0 Lubuskie 0 Łódzkie 1 3,82% Małopolskie 0 1,59% Mazowieckie 0 0,32% Opolskie 8 53,33% 70,70% Podkarpackie 0 Podlaskie 0 Pomorskie 0 Śląskie 3 2 8,60% Świętokrzyskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Wielkopolskie 0 0,64% Zachodniopomorskie 0 0,32% Mieszkam za granicą 2 5,10% 9

10 Obecnie zamieszkiwany obszar Zachodniopomorskie Wielkopolskie 0,32% 0,64% Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie 8,60% 2 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie 70,70% 53,33% Mazowieckie Małopolskie Łódzkie 0,32% 1,59% 3,82% Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Mieszkam za granicą 8,92% 5,10%

11 Tabela 8. Ocena uzyskana na dyplomie Odpowiedź Liczba Procentowo WB Jeszcze się nie obroniłem/am ,64% 3,5 0 3,50% ,48% 4,5 2 37,90% ,17% 7 Ocena uzyskana na dyplomie ,5 4 4,5 5 11

12 Tabela 9. Aktywność społeczna (np. wolontariat, organizacje studenckie, charytatywne, inne) Tak 0 18,79% Nie ,21% 12 Aktywność społeczna (np. wolontariat, organizacje studenckie, charytatywne, inne)? Tak Nie 12

13 Tabela 10. Praktyki i staże nadobowiązkowe Tak 8 53,33% 28,34% Nie ,66% 8 Praktyki i staże nadobowiązkowe 71,66% ,33% ,34% 2 1 Tak Nie 13

14 Tabela 11. Studiowanie za granicą (np. w ramach programu ERASMUS) Tak 0 5,73% Nie ,27% 12 Studiowanie za granicą (np. w ramach programu ERASMUS) ,27% ,73% Tak Nie 14

15 Tabela 12. Inne inicjatywy (kursy, szkolenia, spotkania z pracodawcą) Tak ,31% Nie 8 53,33% 56,69% 6 Inne inicjatywy (kusy, szkolenia, spotkania z pracodawcą) 56,69% 53,33% ,31% Tak Nie 15

16 Tabela 12. Rodzaj innej aktywności Kursy ,48% Szkolenia ,20% Spotkania z doradcą zawodowym 0 6,37% Spotkania panelowe z przedsiębiorcami 1 5,41% Targi Pracy 2 22,61% Inne 0 0,64% 45,00% Rodzaj innej aktywności ,00% 3 25,00% 25,48% 2 24,20% 22,61% 2 15,00% 1 5,00% 6,37% 5,41% 0,64% 16

17 Tabela 13. Podejmowanie pracy podczas studiów Tak ,71% Nie ,29% 9 Podejmowanie pracy podczas studiów ,71% ,29% 1 Tak Nie 17

18 Tabela 14. Czy z perspektywy czasu wybrał/a by Pan/Pani ponownie ten sam kierunek studiów? Tak 11 73,33% 53,50% Nie 2 25,16% Nie wiem 2 21,34% 8 Czy z perspektywy czasu wybrał/a by Pan/Pani ponownie ten sam kierunek studiów? 73,33% ,50% ,16% 2 21,34% 1 Tak Nie Nie wiem 18

19 Tabela 15. W przypadku odpowiedzi nie lub nie wiem, wskaż najwyżej 2 główne powody Program nauczania nie spełnił moich oczekiwań 2 22,29% Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek studiów 0 0,64% Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo 0 7,96% Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest ,57% mało atrakcyjna Inne 0 4,46% 35,00% W przypadku odpowiedzi nie lub nie wiem, wskaż najwyżej 2 główne powody 3 30,57% 25,00% 2 22,29% 2 15,00% 1 7,96% 5,00% 4,46% Program nauczania nie spełnił moich oczekiwań 0,64% Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek studiów Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest mało atrakcyjna Inne 19

20 Tabela 16. Czy uważasz, że ukończenie studiów na Politechnice Opolskiej gwarantuje stabilizację zawodową i bezpieczeństwo utrzymania/zdobycia zatrudnienia? Tak ,63% Nie ,37% 7 Czy uważasz, że ukończenie studiów na Politechnice Opolskiej gwarantuje stabilizację zawodową i bezpieczeństwo utrzymania/zdobycia zatrudnienia? ,37% 5 43,63% Tak Nie 20

21 Tabela 17. W przypadku odpowiedzi "nie" proszę wskazać dlaczego Niski prestiż uczelni 2 10,19% Program nauczania mało atrakcyjny dla pracodawców 0 14,33% Kierunki studiów niedostosowane do wymagań rynku pracy 0 18,47% Konieczność pracy poniżej kwalifikacji 1 20,06% Długi okres poszukiwania pracy 2 27,07% Niskie kwalifikacje kadry naukowej 0 5,10% Mała ilość zajęć praktycznych ,03% Przesycenie rynku absolwentami mojego kierunku 2 27,07% Inne 0 3,50% 4 35,00% W przypadku odpowiedzi "nie" proszę wskazać dlaczego 35,03% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% Niski prestiż uczelni 10,19% 14,33% Program nauczania mało atrakcyjny dla pracodawców 18,47% 20,06% Kierunki studiów niedostosowane do wymagań rynku pracy Konieczność pracy poniżej kwalifikacji 27,07% Długi okres poszukiwania pracy 5,10% Niskie kwalifikacje kadry naukowej 2 Mała ilość zajęć praktycznych 27,07% Przesycenie rynku absolwentami mojego kierunku 3,50% Inne 21

22 Tabela 18. Czego zabrakło na studiach, aby absolwent Politechniki Opolskiej był bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Szkoleń, kursów ,71% Praktyk zawodowych 1 25,16% Zajęć praktycznych ,17% Przygotowania merytorycznego prowadzących 1 8,60% Istotnych zajęć w ramach planu zajęć 2 9,24% Inne 0 2,23% 35,00% Czego zabrakło na studiach, aby absolwent Politechniki Opolskiej był bardziej konkurencyjny na rynku pracy? 32,17% 3 25,00% 27,71% 2 25,16% ,00% 1 8,60% 9,24% 5,00% 2,23% Szkoleń, kursów Praktyk zawodowych Zajęć praktycznych Przygotowania merytorycznego prowadzących Istotnych zajęć w ramach planu zajęć Inne 22

23 Tabela 19. Obecny status zawodowy Jestem zatrudniony/zatrudniona ,81% Jestem zatrudniony/zatrudniona i jednocześnie studiuję ,65% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie 0 0,32% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie i jednocześnie 0 1,27% studiuję Prowadzę własną działalność gospodarczą 1 4,78% Prowadzę własną działalność gospodarczą i jednocześnie 0 0,64% studiuję Planuję założyć własną działalność 0 0,64% Planuję założyć własną działalność i jednocześnie studiuję 0 0,64% Poszukuję pracy 2 7,32% Poszukuję pracy i jednocześnie studiuję 1 9,87% Nie poszukuję pracy (np. kontynuacja nauki, sytuacje 0 5,73% losowe) Odbywam staż, praktykę, itp. 0 9,55% Inne 1 4,78% 23

24 5 45,00% ,81% Obecny status zawodowy 35,00% 3 25,00% Wydział Budownictwa 2 2 Politechnika 15,00% 14,65% 1 5,00% Jestem zatrudniony/zatrudniona Jestem zatrudniony/zatrudniona i jednocześnie studiuję 0,32% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie 9,87% 9,55% 7,32% 4,78% 5,73% 4,78% 1,27% 0,64% 0,64% 0,64% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie i jednocześnie Prowadzę własną działalność gospodarczą Prowadzę własną działalność gospodarczą i jednocześnie Planuję założyć własną działalność Planuję założyć własną działalność i jednocześnie studiuję Poszukuję pracy Poszukuję pracy i jednocześnie studiuję Nie poszukuję pracy (np. kontynuacja nauki, sytuacje losowe) Odbywam staż, praktykę, itp. Inne 24

25 Część ankiety dotycząca absolwentów kontynuujących naukę: Tabela 20. Na jakiej uczelni kontynuuje Pan/Pani naukę? Odpowiedź Liczba Procentowo WWFiF 2 16,56% Politechnika Częstochowska 1 0,32% Inne 1 8,28% 18,00% Na jakiej uczelni kontynuuje Pan/Pani naukę? 16,56% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 8,28% 6,00% 4,00% 2,00% 0,32% Politechnika Częstochowska Inne 25

26 Część ankiety dotycząca absolwentów posiadających zatrudnienie/ mających zagwarantowane zatrudnienie: Tabela 21. Miejsce aktualnego zatrudnienia W Polsce ,41% Za granicą 3 2 3,82% Brak odpowiedzi 1 3,82% 6 Miejsce aktualnego zatrudnienia 5 48,41% ,82% 3,82% W Polsce Za granicą Brak odpowiedzi 26

27 Tabela 22. Czas od obrony pracy dyplomowej do podjęcia pierwszej pracy U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y już w trakcie ,25% studiów U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y po ukończeniu studiów jednocześnie 1 3,82% przygotowując się do obrony 0 3 miesiące 2 11,46% 4 6 miesięcy 0 3,82% 7 12 miesięcy 0 4,14% 1 2 lat 0 0,64% 3 5 lat 0 Inne 0 0,96% Brak odpowiedzi 0 0,96% 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4 30,25% U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y już w trakcie studiów Czas od obrony pracy dyplomowej do podjęcia pierwszej pracy 11,46% 3,82% 3,82% 4,14% U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y po ukończeniu 0 3 miesiące 4 6 miesięcy, 7 12 miesięcy, 0,64% 1 2 lat 3 5 lat 0,96% 0,96% Inne Brak odpowiedzi 27

28 Tabela 23. Status prawny zatrudnienia Umowa na czas nieokreślony 2 15,92% Na czas określony 5 33,33% 19,43% Umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło, itp.) 0 2,87% W trakcie ustalania 0 0,32% Inne 0 1,27% 35,00% 33,33% Status prawny zatrudnienia 3 25,00% 2 19,43% 15,92% 15,00% 1 5,00% Umowa na czas nieokreślony Na czas określony 2,87% Umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło, itp.) 0,32% W trakcie ustalania 1,27% Inne Brak odpowiedzi 28

29 Tabela 24. Jak długo od momentu obrony poszukiwał Pan / Pani zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? U obecnego pracodawcy byłem/am zatrudniony/a przed obroną ,07% Jeszcze się nie obroniłem/am miesiące ,38% 4 6 miesięcy 0 7,01% 7 12 miesięcy 1 6,05% Dłużej niż rok 0 0,64% Brak odpowiedzi 0 1,59% 45,00% 4 4 Jak długo od momentu obrony poszukiwał Pan / Pani zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? 35,00% 3 27,07% 25,00% 2 15,00% 2 13,38% 1 5,00% 7,01% 6,05% 0,64% 1,59% U obecnego pracodawcy byłem/am zatrudniony/a przed obroną Jeszcze się nie obroniłem/am 0 3 miesiące 4 6 miesięcy 7 12 miesięcy Dłużej niż rok Brak odpowiedzi 29

30 Tabela 25. Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem zdecydowały o tym, że został/a Pan/Pani przyjęty/a do pracy? (można wybrać kilka) Ukończony kierunek studiów/specjalizacja ,52% Wiedza uzyskana podczas studiów ,78% Motywacja (mobilność, dyspozycyjność) ,66% Doświadczenie zawodowe ,01% Kwalifikacje zdobyte poza programem studiów 1 21,02% Znajomość języków obcych ,29% Umiejętności komputerowe 2 20,06% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja 1 9,24% Umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, umiejętność ,07% pracy w zespole) Prywatna znajomość z pracodawcą ,46% Inne 0 3,18% 30

31 5 4 45,00% Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem zdecydowały o tym, że został/a Pan/Pani przyjęty/a do pracy? (można wybrać kilka) 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 28,66% 2 27,07% 24,52% ,02% 2 20,06% ,29% 14,01% 11,78% 11,46% 9,24% 3,18% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja Wiedza uzyskana podczas studiów Motywacja (mobilność, dyspozycyjność) Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje zdobyte poza programem studiów Znajomość języków obcych Umiejętności komputerowe Ukończony kierunek studiów/specjalizacja Umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, Prywatna znajomość z pracodawcą Inne 31

32 Tabela 26. Czy wykonywana praca jest zgodna z wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej? Tak 8 53,33% 29,30% Nie 2 15,61% Nie, ale jest zgodna z wykształceniem uzyskanym na 0 1,91% innej uczelni Nie, ale jest zgodna z moimi zainteresowaniami 0 5,10% Inne 0 2,55% Brak odpowiedzi 0 1,59% ,33% Czy wykonywana praca jest zgodna wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej? ,30% 2 15,61% 1 5,10% 1,91% 2,55% 1,59% Tak Nie Nie, ale jest zgodna z wykształceniem uzyskanym na innej uczelni Nie, ale jest zgodna z moimi zainteresowaniami Inne Brak odpowiedzi 32

33 Tabela 27.W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach są wykorzystywane w obecnej pracy? W bardzo dużym 1 4,14% W dużym 2 8,60% W dostatecznym 5 33,33% 18,15% W niedostatecznym 0 7,96% Nie są wykorzystywane 2 14,33% Brak odpowiedzi 0 1,27% 35,00% W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach są wykorzystywane w obecnej pracy? 33,33% 3 25,00% 2 18,15% 15,00% 14,33% 1 8,60% 7,96% 5,00% 4,14% 1,27% W bardzo dużym W dużym W dostatecznym W niedostatecznym Nie są wykorzystywane Brak odpowiedzi 33

34 Tabela 28. Proszę wskazać w jakim przedziale mieszczą się Pana/Pani zarobki brutto. Poniżej 1500 zł 2 7,96% zł 0 9,87% zł 2 9,24% zł 0 7,96% zł 0 5,73% zł 1 2,23% zł 3 2 2,87% Powyżej 6000 zł 1 2,55% W trakcie ustalania 0 0,32% Nie udzielę informacji 1 3,82% Brak odpowiedzi 0 1,91% 25,00% Przedział zarobków brutto ,00% 1 7,96% 9,87% 9,24% 7,96% 5,73% 5,00% 2,23% 2,87% 2,55% 0,32% 3,82% 1,91% Poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł Powyżej 6000 zł W trakcie ustalania Nie udzielę informacji Brak odpowiedzi 34

35 Część ankiety dotycząca absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: W tej części badania udział wzięła 1 osoba, która założyła działalność gospodarczą po ukończeniu studiów, przed obroną pracy dyplomowej. Firma zatrudnia do 9 pracowników i uzyskuje dochody mieszczące się w przedziale zł i działa w obszarze budownictwa. 35

36 Część ankiety dotycząca absolwentów poszukujących zatrudnienia: W tej części badania udział wzięły 3 osoby. Poszukując zatrudnienia korzystały z następujących źródeł (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź): znajomi, rodzina (3 osoby), Internet (3 osoby), prasa (3 osoby), urzędy pracy (3 osoby), Targi Pracy (1 osoba), Strona Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej (1 osoba). Na pytanie: Czy Pana / Pani dokumenty aplikacyjne były sprawdzone przez doradcę zawodowego? 2 osoby odpowiedziały, że nie, a jedna z osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Dwoje respondentów zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną, jedna z osób nie została zaproszona. 36

37 Część ankiety dotycząca absolwentów nieposzukujących zatrudnienia: W tej części badania nie wziął udziału nikt z respondentów. 37

38 Część ankiety dotycząca wagi wybranych czynników podczas poszukiwania pracy przez absolwentów: Tabela 29. Proszę wskazać wagę czynnika wysokość zarobków podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 2 4,25% Mało 0 3,59% Istotna ,36% Bardzo ,49% Najbardziej ,86% 3 Waga czynnika "wysokość zarobków" podczas poszukiwania pracy 2 25,49% 2 25,00% 23,86% ,00% 15,36% 1 5,00% 4,25% 3,59% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 38

39 Tabela 30. Proszę wskazać wagę czynnika elastyczny czas pracy podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 5 33,33% 15,74% Mało 2 12,46% Istotna 1 18,36% Bardzo ,08% Najbardziej 1 10,82% 35,00% Waga czynnika "elastyczny czas pracy" podczas poszukiwania pracy 33,33% ,00% 2 18,36% 15,00% 15,74% 12,46% 15,08% 10,82% 1 5,00% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 39

40 Tabela 31. Proszę wskazać wagę czynnika przejrzysta ścieżka kariery podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 0 5,30% Mało 2 8,28% Istotna ,21% Bardzo 2 24,17% Najbardziej ,23% 45,00% Waga czynnika "przejrzysta ścieżka kariery" podczas poszukiwania pracy ,00% 3 25,00% 24,17% 2 19,21% 2 15,00% 15,23% 1 8,28% 5,00% 5,30% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 40

41 Tabela 32. Proszę wskazać wagę czynnika możliwość awansu podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 3,96% Mało 2 5,28% Istotna ,54% Bardzo ,43% Najbardziej ,06% 3 Waga czynnika "możliwość awansu" podczas poszukiwania pracy ,06% 25,00% 23,43% ,00% 12,54% 1 5,00% 3,96% 5,28% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 41

42 Tabela 33. Proszę wskazać wagę czynnika stabilność zatrudnienia podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 3,59% Mało 0 0,33% Istotna 1 4,58% Bardzo ,36% Najbardziej ,69% 6 Waga czynnika "stabilność zatrudnienia" podczas poszukiwania pracy 5 48,69% ,36% 1 3,59% 4,58% Najmniej 0,33% Mało Istotna Bardzo Najbardziej 42

43 Tabela 34. Proszę wskazać wagę czynnika wsparcie socjalne podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 5 33,33% 10,60% Mało 2 10,60% Istotna 2 20,53% Bardzo ,21% Najbardziej 1 12,25% 35,00% 33,33% Waga czynnika "wsparcie socjalne" podczas poszukiwania pracy 3 25,00% 2 20,53% 2 18,21% 15,00% 12,25% 10,60% 10,60% 1 5,00% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 43

44 Tabela 35. Proszę wskazać wagę czynnika możliwość godzenia pracy z życiem osobistym podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 2 4,93% Mało 1 2,30% Istotna 2 8,55% Bardzo ,71% Najbardziej ,87% 4 Waga czynnika "możliwość godzenia pracy z życiem osobistym" podczas poszukiwania pracy 35,00% 34,87% ,00% 21,71% 2 15,00% 1 8,55% 5,00% 4,93% 2,30% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 44

45 Tabela 36. Proszę wskazać wagę czynnika samorealizacja podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 1,99% Mało 0 1,99% Istotna ,60% Bardzo ,84% Najbardziej ,77% 5 Waga czynnika "samorealizacja" podczas poszukiwania pracy 4 45,00% 4 35,00% 33,77% 3 25,00% ,84% 15,00% 1 10,60% 5,00% 1,99% 1,99% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 45

46 KOMENTARZE ABSOLWENTÓW (ZAPIS ORYGINALNY): W takcie studiów powinno być więcej praktyk, ale również więcej zajęć z programami komputerowymi dla inżynierów tj. Autocad, Robot Proponuję zwiększyć znaczenie kursów oraz szkoleń dotyczących realiów na rynku pracy. Wymagań pracodawców oraz wykładów o tematyce zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. 46

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu.

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu. Badania Absolwentów WSB w Toruniu Toruń, 2013 Badanie losów absolwentów WSB 2 Badanie absolwentów WSB 1. Cele badania: a) Modyfikacja efektów kształcenia i w konsekwencji: - modyfikacja programów studiów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI DSW 2012/2013

ABSOLWENCI DSW 2012/2013 BADANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ RAPORT ABSOLWENCI DSW 212/213 Wykonawca: Biuro Karier DSW Wrocław, październik 213 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu

Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu Kierunek Specjalność 1.Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje? Proszę wybrać WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31%

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31% Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 0 Aktualny wiek absolwenta pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat - 8- lat 8 - -9 lat 8-0- lat -> lat końcowa 9% % % % % pyt_ Forma studiów -

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2008/2009

ABSOLWENCI 2008/2009 ABSOLWENCI /2009 Zestawienie danych na dzień 23.09.2009 Dane respondentów... 2 Płeć... 2 Rok urodzenia... 2 Województwo... 3 Kierunek, tryb oraz stopień ukończonych studiów... 3 Osoby zaangażowane społecznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole.

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka WYNIKI BADAŃ Opracowanie Katarzyna Kwapińska Rodzice w szkole ziemia niczyja administracja oświatowa administracja samorządowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH

WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH 2009-2012 1. KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA 2. KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 3. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA 4. KIERUNEK INFORMATYKA Opracowanie wyników:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo