Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej"

Transkrypt

1 Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1

2 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w grupie badawczej absolwentów w 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej (lipiec - sierpień 2014 r). W bazie danych przygotowanej do ankietowania absolwentów zgromadzono 55 adresów elektronicznych, pochodzących z kart obiegowych studentów. W badaniu ostatecznie udział wzięło 15 osób, co dało responsywność na poziomie 27,27 %. Kolejne badania tej grupy absolwentów zostaną przeprowadzone odpowiednio3 oraz 5 lat licząc od daty obrony pracy dyplomowej. Uwagi techniczne dotyczące danych prezentowanych w zestawieniu: przedstawione w zestawieniu dane nie zostały poddane interpretacji, stanowią jedynie zbiór odpowiedzi udzielanych przez absolwentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, niektóre z prezentowanych danych nie uwzględniają informacji z niedokończonych pytań zawartych w ankiecie i nie sumują się do 100%, w raporcie nie znalazły się pytania, na które odpowiedzi udzieliła tylko jedna, dwie lub trzy osoby. Ponadto w niniejszym raporcie wprowadzono zmianę prezentacji danych. Wcześniej wyniki prezentowane były w odniesieniu do danej grupy (np. odsetek absolwentów pracujących w danej branży zestawiany był w odniesieniu tylko do absolwentów, którzy znaleźli pracę). W niniejszym raporcie dane prezentowane są w odniesieniu do ogółu absolwentów danego wydziału, biorących udział w badaniu (np. odsetek absolwentów pracujących w danej branży zestawiany jest w odniesieniu do wszystkich absolwentów wydziału, biorących udział w badaniu). Zmiana ta ma na celu bardziej realną, przejrzystą i rzetelną prezentację danych. Zespół Akademickiego Biura Karier mgr Maciej Gruszecki mgr Tomasz Ciecierski mgr Aleksandra Jasińska 2

3 Tabela 1. Responsywność Dane (WB) Liczbowo Procentowo Liczbowo Procentowo Liczba i w bazie % % Wszystkie wypełnione/responsywność 15 27,27% ,91% Tabela 2. Absolwenci WB biorący udział w badaniu - podział wg płci Kobieta ,37% Mężczyzna 11 73,33% 43,63% Absolwenci WB biorący udział w badaniu - podział wg płci 2 Kobieta Mężczyzna 73,33% 3

4 Tabela 3. Ukończony kierunek studiów absolwentów biorących udział w badaniu Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Architektura i Urbanistyka 0 Budownictwo ,78% Ukończony kierunek studiów Budownictwo 10 4

5 Tabela 4. Forma ukończonych studiów Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Stacjonarne ,66% Niestacjonarne 5 33,33% 28,34% Forma ukończonych studiów 33,33% Stacjonarne Niestacjonarne 6 5

6 Tabela 5. Stopień ukończonych studiów Odpowiedź Liczba Procentowo Procentowo WB Pierwszego stopnia (licencjat, inżynier) ,36% Drugiego stopnia (magister) 8 53,33% 50,64% Stopień ukończonych studiów 53,33% 4 Pierwszego stopnia (licencjat, inżynier) Drugiego stopnia (magister) 6

7 Tabela 6. Obszar zamieszkiwany przed podjęciem studiów na Politechnice Opolskiej Odpowiedź Liczba Procentowo WB Procentowo Dolnośląskie 0 5,10% Kujawsko-pomorskie 0 Lubelskie 0 0,32% Lubuskie 0 Łódzkie 1 6,37% Małopolskie 0 0,64% Mazowieckie 0 0,64% Opolskie ,57% Podkarpackie 0 0,32% Podlaskie 0 Pomorskie 0 Śląskie ,78% Świętokrzyskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Wielkopolskie 0 0,96% Zachodniopomorskie 0 0,32% Mieszkałem za granicą 0 7

8 Obszar zamieszkiwany przed podjęciem studiów na Politechnice Opolskiej Zachodniopomorskie Wielkopolskie 0,32% 0,96% Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie 11,78% 2 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Mieszkałem/am za granicą 0,32% 0,64% 0,64% 6,37% 0,32% 5,10% 73,57%

9 Tabela 7. Obecnie zamieszkiwany obszar Odpowiedź Liczba Procentowo WB Procentowo Dolnośląskie 1 8,92% Kujawsko-pomorskie 0 Lubelskie 0 Lubuskie 0 Łódzkie 1 3,82% Małopolskie 0 1,59% Mazowieckie 0 0,32% Opolskie 8 53,33% 70,70% Podkarpackie 0 Podlaskie 0 Pomorskie 0 Śląskie 3 2 8,60% Świętokrzyskie 0 Warmińsko-mazurskie 0 Wielkopolskie 0 0,64% Zachodniopomorskie 0 0,32% Mieszkam za granicą 2 5,10% 9

10 Obecnie zamieszkiwany obszar Zachodniopomorskie Wielkopolskie 0,32% 0,64% Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie 8,60% 2 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie 70,70% 53,33% Mazowieckie Małopolskie Łódzkie 0,32% 1,59% 3,82% Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Mieszkam za granicą 8,92% 5,10%

11 Tabela 8. Ocena uzyskana na dyplomie Odpowiedź Liczba Procentowo WB Jeszcze się nie obroniłem/am ,64% 3,5 0 3,50% ,48% 4,5 2 37,90% ,17% 7 Ocena uzyskana na dyplomie ,5 4 4,5 5 11

12 Tabela 9. Aktywność społeczna (np. wolontariat, organizacje studenckie, charytatywne, inne) Tak 0 18,79% Nie ,21% 12 Aktywność społeczna (np. wolontariat, organizacje studenckie, charytatywne, inne)? Tak Nie 12

13 Tabela 10. Praktyki i staże nadobowiązkowe Tak 8 53,33% 28,34% Nie ,66% 8 Praktyki i staże nadobowiązkowe 71,66% ,33% ,34% 2 1 Tak Nie 13

14 Tabela 11. Studiowanie za granicą (np. w ramach programu ERASMUS) Tak 0 5,73% Nie ,27% 12 Studiowanie za granicą (np. w ramach programu ERASMUS) ,27% ,73% Tak Nie 14

15 Tabela 12. Inne inicjatywy (kursy, szkolenia, spotkania z pracodawcą) Tak ,31% Nie 8 53,33% 56,69% 6 Inne inicjatywy (kusy, szkolenia, spotkania z pracodawcą) 56,69% 53,33% ,31% Tak Nie 15

16 Tabela 12. Rodzaj innej aktywności Kursy ,48% Szkolenia ,20% Spotkania z doradcą zawodowym 0 6,37% Spotkania panelowe z przedsiębiorcami 1 5,41% Targi Pracy 2 22,61% Inne 0 0,64% 45,00% Rodzaj innej aktywności ,00% 3 25,00% 25,48% 2 24,20% 22,61% 2 15,00% 1 5,00% 6,37% 5,41% 0,64% 16

17 Tabela 13. Podejmowanie pracy podczas studiów Tak ,71% Nie ,29% 9 Podejmowanie pracy podczas studiów ,71% ,29% 1 Tak Nie 17

18 Tabela 14. Czy z perspektywy czasu wybrał/a by Pan/Pani ponownie ten sam kierunek studiów? Tak 11 73,33% 53,50% Nie 2 25,16% Nie wiem 2 21,34% 8 Czy z perspektywy czasu wybrał/a by Pan/Pani ponownie ten sam kierunek studiów? 73,33% ,50% ,16% 2 21,34% 1 Tak Nie Nie wiem 18

19 Tabela 15. W przypadku odpowiedzi nie lub nie wiem, wskaż najwyżej 2 główne powody Program nauczania nie spełnił moich oczekiwań 2 22,29% Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek studiów 0 0,64% Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo 0 7,96% Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest ,57% mało atrakcyjna Inne 0 4,46% 35,00% W przypadku odpowiedzi nie lub nie wiem, wskaż najwyżej 2 główne powody 3 30,57% 25,00% 2 22,29% 2 15,00% 1 7,96% 5,00% 4,46% Program nauczania nie spełnił moich oczekiwań 0,64% Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek studiów Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest mało atrakcyjna Inne 19

20 Tabela 16. Czy uważasz, że ukończenie studiów na Politechnice Opolskiej gwarantuje stabilizację zawodową i bezpieczeństwo utrzymania/zdobycia zatrudnienia? Tak ,63% Nie ,37% 7 Czy uważasz, że ukończenie studiów na Politechnice Opolskiej gwarantuje stabilizację zawodową i bezpieczeństwo utrzymania/zdobycia zatrudnienia? ,37% 5 43,63% Tak Nie 20

21 Tabela 17. W przypadku odpowiedzi "nie" proszę wskazać dlaczego Niski prestiż uczelni 2 10,19% Program nauczania mało atrakcyjny dla pracodawców 0 14,33% Kierunki studiów niedostosowane do wymagań rynku pracy 0 18,47% Konieczność pracy poniżej kwalifikacji 1 20,06% Długi okres poszukiwania pracy 2 27,07% Niskie kwalifikacje kadry naukowej 0 5,10% Mała ilość zajęć praktycznych ,03% Przesycenie rynku absolwentami mojego kierunku 2 27,07% Inne 0 3,50% 4 35,00% W przypadku odpowiedzi "nie" proszę wskazać dlaczego 35,03% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% Niski prestiż uczelni 10,19% 14,33% Program nauczania mało atrakcyjny dla pracodawców 18,47% 20,06% Kierunki studiów niedostosowane do wymagań rynku pracy Konieczność pracy poniżej kwalifikacji 27,07% Długi okres poszukiwania pracy 5,10% Niskie kwalifikacje kadry naukowej 2 Mała ilość zajęć praktycznych 27,07% Przesycenie rynku absolwentami mojego kierunku 3,50% Inne 21

22 Tabela 18. Czego zabrakło na studiach, aby absolwent Politechniki Opolskiej był bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Szkoleń, kursów ,71% Praktyk zawodowych 1 25,16% Zajęć praktycznych ,17% Przygotowania merytorycznego prowadzących 1 8,60% Istotnych zajęć w ramach planu zajęć 2 9,24% Inne 0 2,23% 35,00% Czego zabrakło na studiach, aby absolwent Politechniki Opolskiej był bardziej konkurencyjny na rynku pracy? 32,17% 3 25,00% 27,71% 2 25,16% ,00% 1 8,60% 9,24% 5,00% 2,23% Szkoleń, kursów Praktyk zawodowych Zajęć praktycznych Przygotowania merytorycznego prowadzących Istotnych zajęć w ramach planu zajęć Inne 22

23 Tabela 19. Obecny status zawodowy Jestem zatrudniony/zatrudniona ,81% Jestem zatrudniony/zatrudniona i jednocześnie studiuję ,65% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie 0 0,32% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie i jednocześnie 0 1,27% studiuję Prowadzę własną działalność gospodarczą 1 4,78% Prowadzę własną działalność gospodarczą i jednocześnie 0 0,64% studiuję Planuję założyć własną działalność 0 0,64% Planuję założyć własną działalność i jednocześnie studiuję 0 0,64% Poszukuję pracy 2 7,32% Poszukuję pracy i jednocześnie studiuję 1 9,87% Nie poszukuję pracy (np. kontynuacja nauki, sytuacje 0 5,73% losowe) Odbywam staż, praktykę, itp. 0 9,55% Inne 1 4,78% 23

24 5 45,00% ,81% Obecny status zawodowy 35,00% 3 25,00% Wydział Budownictwa 2 2 Politechnika 15,00% 14,65% 1 5,00% Jestem zatrudniony/zatrudniona Jestem zatrudniony/zatrudniona i jednocześnie studiuję 0,32% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie 9,87% 9,55% 7,32% 4,78% 5,73% 4,78% 1,27% 0,64% 0,64% 0,64% Mam wkrótce zagwarantowane zatrudnienie i jednocześnie Prowadzę własną działalność gospodarczą Prowadzę własną działalność gospodarczą i jednocześnie Planuję założyć własną działalność Planuję założyć własną działalność i jednocześnie studiuję Poszukuję pracy Poszukuję pracy i jednocześnie studiuję Nie poszukuję pracy (np. kontynuacja nauki, sytuacje losowe) Odbywam staż, praktykę, itp. Inne 24

25 Część ankiety dotycząca absolwentów kontynuujących naukę: Tabela 20. Na jakiej uczelni kontynuuje Pan/Pani naukę? Odpowiedź Liczba Procentowo WWFiF 2 16,56% Politechnika Częstochowska 1 0,32% Inne 1 8,28% 18,00% Na jakiej uczelni kontynuuje Pan/Pani naukę? 16,56% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 8,28% 6,00% 4,00% 2,00% 0,32% Politechnika Częstochowska Inne 25

26 Część ankiety dotycząca absolwentów posiadających zatrudnienie/ mających zagwarantowane zatrudnienie: Tabela 21. Miejsce aktualnego zatrudnienia W Polsce ,41% Za granicą 3 2 3,82% Brak odpowiedzi 1 3,82% 6 Miejsce aktualnego zatrudnienia 5 48,41% ,82% 3,82% W Polsce Za granicą Brak odpowiedzi 26

27 Tabela 22. Czas od obrony pracy dyplomowej do podjęcia pierwszej pracy U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y już w trakcie ,25% studiów U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y po ukończeniu studiów jednocześnie 1 3,82% przygotowując się do obrony 0 3 miesiące 2 11,46% 4 6 miesięcy 0 3,82% 7 12 miesięcy 0 4,14% 1 2 lat 0 0,64% 3 5 lat 0 Inne 0 0,96% Brak odpowiedzi 0 0,96% 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4 30,25% U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y już w trakcie studiów Czas od obrony pracy dyplomowej do podjęcia pierwszej pracy 11,46% 3,82% 3,82% 4,14% U pierwszego pracodawcy byłem zatrudniona/y po ukończeniu 0 3 miesiące 4 6 miesięcy, 7 12 miesięcy, 0,64% 1 2 lat 3 5 lat 0,96% 0,96% Inne Brak odpowiedzi 27

28 Tabela 23. Status prawny zatrudnienia Umowa na czas nieokreślony 2 15,92% Na czas określony 5 33,33% 19,43% Umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło, itp.) 0 2,87% W trakcie ustalania 0 0,32% Inne 0 1,27% 35,00% 33,33% Status prawny zatrudnienia 3 25,00% 2 19,43% 15,92% 15,00% 1 5,00% Umowa na czas nieokreślony Na czas określony 2,87% Umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło, itp.) 0,32% W trakcie ustalania 1,27% Inne Brak odpowiedzi 28

29 Tabela 24. Jak długo od momentu obrony poszukiwał Pan / Pani zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? U obecnego pracodawcy byłem/am zatrudniony/a przed obroną ,07% Jeszcze się nie obroniłem/am miesiące ,38% 4 6 miesięcy 0 7,01% 7 12 miesięcy 1 6,05% Dłużej niż rok 0 0,64% Brak odpowiedzi 0 1,59% 45,00% 4 4 Jak długo od momentu obrony poszukiwał Pan / Pani zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? 35,00% 3 27,07% 25,00% 2 15,00% 2 13,38% 1 5,00% 7,01% 6,05% 0,64% 1,59% U obecnego pracodawcy byłem/am zatrudniony/a przed obroną Jeszcze się nie obroniłem/am 0 3 miesiące 4 6 miesięcy 7 12 miesięcy Dłużej niż rok Brak odpowiedzi 29

30 Tabela 25. Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem zdecydowały o tym, że został/a Pan/Pani przyjęty/a do pracy? (można wybrać kilka) Ukończony kierunek studiów/specjalizacja ,52% Wiedza uzyskana podczas studiów ,78% Motywacja (mobilność, dyspozycyjność) ,66% Doświadczenie zawodowe ,01% Kwalifikacje zdobyte poza programem studiów 1 21,02% Znajomość języków obcych ,29% Umiejętności komputerowe 2 20,06% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja 1 9,24% Umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, umiejętność ,07% pracy w zespole) Prywatna znajomość z pracodawcą ,46% Inne 0 3,18% 30

31 5 4 45,00% Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem zdecydowały o tym, że został/a Pan/Pani przyjęty/a do pracy? (można wybrać kilka) 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 28,66% 2 27,07% 24,52% ,02% 2 20,06% ,29% 14,01% 11,78% 11,46% 9,24% 3,18% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja Wiedza uzyskana podczas studiów Motywacja (mobilność, dyspozycyjność) Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje zdobyte poza programem studiów Znajomość języków obcych Umiejętności komputerowe Ukończony kierunek studiów/specjalizacja Umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, Prywatna znajomość z pracodawcą Inne 31

32 Tabela 26. Czy wykonywana praca jest zgodna z wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej? Tak 8 53,33% 29,30% Nie 2 15,61% Nie, ale jest zgodna z wykształceniem uzyskanym na 0 1,91% innej uczelni Nie, ale jest zgodna z moimi zainteresowaniami 0 5,10% Inne 0 2,55% Brak odpowiedzi 0 1,59% ,33% Czy wykonywana praca jest zgodna wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej? ,30% 2 15,61% 1 5,10% 1,91% 2,55% 1,59% Tak Nie Nie, ale jest zgodna z wykształceniem uzyskanym na innej uczelni Nie, ale jest zgodna z moimi zainteresowaniami Inne Brak odpowiedzi 32

33 Tabela 27.W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach są wykorzystywane w obecnej pracy? W bardzo dużym 1 4,14% W dużym 2 8,60% W dostatecznym 5 33,33% 18,15% W niedostatecznym 0 7,96% Nie są wykorzystywane 2 14,33% Brak odpowiedzi 0 1,27% 35,00% W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach są wykorzystywane w obecnej pracy? 33,33% 3 25,00% 2 18,15% 15,00% 14,33% 1 8,60% 7,96% 5,00% 4,14% 1,27% W bardzo dużym W dużym W dostatecznym W niedostatecznym Nie są wykorzystywane Brak odpowiedzi 33

34 Tabela 28. Proszę wskazać w jakim przedziale mieszczą się Pana/Pani zarobki brutto. Poniżej 1500 zł 2 7,96% zł 0 9,87% zł 2 9,24% zł 0 7,96% zł 0 5,73% zł 1 2,23% zł 3 2 2,87% Powyżej 6000 zł 1 2,55% W trakcie ustalania 0 0,32% Nie udzielę informacji 1 3,82% Brak odpowiedzi 0 1,91% 25,00% Przedział zarobków brutto ,00% 1 7,96% 9,87% 9,24% 7,96% 5,73% 5,00% 2,23% 2,87% 2,55% 0,32% 3,82% 1,91% Poniżej 1500 zł zł zł zł zł zł zł Powyżej 6000 zł W trakcie ustalania Nie udzielę informacji Brak odpowiedzi 34

35 Część ankiety dotycząca absolwentów prowadzących działalność gospodarczą: W tej części badania udział wzięła 1 osoba, która założyła działalność gospodarczą po ukończeniu studiów, przed obroną pracy dyplomowej. Firma zatrudnia do 9 pracowników i uzyskuje dochody mieszczące się w przedziale zł i działa w obszarze budownictwa. 35

36 Część ankiety dotycząca absolwentów poszukujących zatrudnienia: W tej części badania udział wzięły 3 osoby. Poszukując zatrudnienia korzystały z następujących źródeł (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź): znajomi, rodzina (3 osoby), Internet (3 osoby), prasa (3 osoby), urzędy pracy (3 osoby), Targi Pracy (1 osoba), Strona Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej (1 osoba). Na pytanie: Czy Pana / Pani dokumenty aplikacyjne były sprawdzone przez doradcę zawodowego? 2 osoby odpowiedziały, że nie, a jedna z osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Dwoje respondentów zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną, jedna z osób nie została zaproszona. 36

37 Część ankiety dotycząca absolwentów nieposzukujących zatrudnienia: W tej części badania nie wziął udziału nikt z respondentów. 37

38 Część ankiety dotycząca wagi wybranych czynników podczas poszukiwania pracy przez absolwentów: Tabela 29. Proszę wskazać wagę czynnika wysokość zarobków podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 2 4,25% Mało 0 3,59% Istotna ,36% Bardzo ,49% Najbardziej ,86% 3 Waga czynnika "wysokość zarobków" podczas poszukiwania pracy 2 25,49% 2 25,00% 23,86% ,00% 15,36% 1 5,00% 4,25% 3,59% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 38

39 Tabela 30. Proszę wskazać wagę czynnika elastyczny czas pracy podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 5 33,33% 15,74% Mało 2 12,46% Istotna 1 18,36% Bardzo ,08% Najbardziej 1 10,82% 35,00% Waga czynnika "elastyczny czas pracy" podczas poszukiwania pracy 33,33% ,00% 2 18,36% 15,00% 15,74% 12,46% 15,08% 10,82% 1 5,00% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 39

40 Tabela 31. Proszę wskazać wagę czynnika przejrzysta ścieżka kariery podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną. Najmniej 0 5,30% Mało 2 8,28% Istotna ,21% Bardzo 2 24,17% Najbardziej ,23% 45,00% Waga czynnika "przejrzysta ścieżka kariery" podczas poszukiwania pracy ,00% 3 25,00% 24,17% 2 19,21% 2 15,00% 15,23% 1 8,28% 5,00% 5,30% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 40

41 Tabela 32. Proszę wskazać wagę czynnika możliwość awansu podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 3,96% Mało 2 5,28% Istotna ,54% Bardzo ,43% Najbardziej ,06% 3 Waga czynnika "możliwość awansu" podczas poszukiwania pracy ,06% 25,00% 23,43% ,00% 12,54% 1 5,00% 3,96% 5,28% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 41

42 Tabela 33. Proszę wskazać wagę czynnika stabilność zatrudnienia podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 3,59% Mało 0 0,33% Istotna 1 4,58% Bardzo ,36% Najbardziej ,69% 6 Waga czynnika "stabilność zatrudnienia" podczas poszukiwania pracy 5 48,69% ,36% 1 3,59% 4,58% Najmniej 0,33% Mało Istotna Bardzo Najbardziej 42

43 Tabela 34. Proszę wskazać wagę czynnika wsparcie socjalne podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 5 33,33% 10,60% Mało 2 10,60% Istotna 2 20,53% Bardzo ,21% Najbardziej 1 12,25% 35,00% 33,33% Waga czynnika "wsparcie socjalne" podczas poszukiwania pracy 3 25,00% 2 20,53% 2 18,21% 15,00% 12,25% 10,60% 10,60% 1 5,00% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 43

44 Tabela 35. Proszę wskazać wagę czynnika możliwość godzenia pracy z życiem osobistym podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 2 4,93% Mało 1 2,30% Istotna 2 8,55% Bardzo ,71% Najbardziej ,87% 4 Waga czynnika "możliwość godzenia pracy z życiem osobistym" podczas poszukiwania pracy 35,00% 34,87% ,00% 21,71% 2 15,00% 1 8,55% 5,00% 4,93% 2,30% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 44

45 Tabela 36. Proszę wskazać wagę czynnika samorealizacja podczas poszukiwania pracy wskazując na skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najmniej istotną a 5 najbardziej istotną Najmniej 0 1,99% Mało 0 1,99% Istotna ,60% Bardzo ,84% Najbardziej ,77% 5 Waga czynnika "samorealizacja" podczas poszukiwania pracy 4 45,00% 4 35,00% 33,77% 3 25,00% ,84% 15,00% 1 10,60% 5,00% 1,99% 1,99% Najmniej Mało Istotna Bardzo Najbardziej 45

46 KOMENTARZE ABSOLWENTÓW (ZAPIS ORYGINALNY): W takcie studiów powinno być więcej praktyk, ale również więcej zajęć z programami komputerowymi dla inżynierów tj. Autocad, Robot Proponuję zwiększyć znaczenie kursów oraz szkoleń dotyczących realiów na rynku pracy. Wymagań pracodawców oraz wykładów o tematyce zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. 46

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych w styczniu lutym 2012 r. badanych 12 mies. po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych w styczniu lutym 2012 r. badanych 12 mies. po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych w styczniu lutym 2012 r. badanych 12 mies. po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 2 Niniejszy raport zawiera wyniki badań losów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Biuro Współpracy z Absolwentami Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rocznik

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 42 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób 24 osób specjalna 135 osób Praca socjalna 25 osób 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jak

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 42 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób Pedagogika 24 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 25 osób 2 18 16 14 12 8 6 4 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 2 18 16 14 12 8 6 4 2 Jak oceniasz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 4 absolwentów (obrona pracy w roku 13) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób Pedagogika 24 osób 135 osób Praca socjalna 25 osób 7 6 5 4 3 1 Jak oceniasz

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 275 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 22 osoby Pedagogika 178 osób Pedagogika specjalna 62 osób Praca socjalna 13 osób 12 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 213 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Administracja 32 osoby Filozofia 9 osób Historia 25 osób Politologia 99 osób Socjologia 22 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 37 absolwentów (obrona pracy w roku 2013) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 20 osób Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu.

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu. Badania Absolwentów WSB w Toruniu Toruń, 2013 Badanie losów absolwentów WSB 2 Badanie absolwentów WSB 1. Cele badania: a) Modyfikacja efektów kształcenia i w konsekwencji: - modyfikacja programów studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 138 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: matematyka 79 osób edukacja techniczno-informatyczna 25 osób informatyka 25 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 68 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Digital Design 6 osób Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 29 osób Wzornictwo 16 osób 4 35 3 25

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 78 absolwentów (obrona pracy w roku 15) Kierunki: edukacja techniczno-informatyczna 26 osób informatyka 24 osób matematyka 19 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 147 absolwentów (obrona pracy w roku 13) Kierunki: filologia polska 63 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 26 osób filologia angielska 35 osób filologia rosyjska 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 123 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: matematyka 39 osób edukacja techniczno-informatyczna 45 osób informatyka 35 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek Lekarski Kierunek Lekarsko Dentystyczny Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS.

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo