Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,"

Transkrypt

1 Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa,

2 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU

3 INFORMACJE O BADANIU I FIRMIE

4 OPIS BADANIA Badanie przeprowadzono za pomocą metody indywidualnych METODA BADANIA zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. W kwestionariuszu zawarte jest ponad 90 pytań zasadniczych oraz rozbudowana metryczka (13 pytań). Badanie przeprowadzono w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w których obroty (przychody ze sprzedaży GRUPA DOCELOWA netto) w 2016 roku nie przekroczyły 30 mln złotych i które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2015 roku. Wywiad przeprowadzany był z właścicielem lub współwłaścicielem firmy, dyrektorem lub głównym księgowym. REALIZACJA Badanie zrealizowano w II kwartale 2017 roku.

5 OPIS BADANIA PRÓBA BADAWCZA Badaniem objęto łącznie 1210 przedsiębiorstw MMŚP. Próba badawcza miała charakter losowo warstwowy. W niniejszym raporcie pokazujemy wyniki dla PODZIAŁ PRÓBY obroty do 3,6 mln PLN n=606 obroty od 3,6 do 30 mln PLN n=604

6 KLIMAT GOSPODARCZY 6

7 OCENA AKTUALNYCH WARUNKÓW DLA POZYSKANIA FINANSOWANIA PRZEZ MMŚP 2% 1% 2% 1 32% bardzo dobre 3 42% raczej dobre ani dobre, ani złe 1 37% raczej złe 41% bardzo złe 3 nie wiem/trudno powiedzieć N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Jak Pan(i) ocenia aktualne warunki dla pozyskania finansowania przez mikro, małe i średnie firmy w Polsce? 7

8 OCENA AKTUALNYCH WARUNKÓW WSPIERANIA MMŚP 21% 29% bardzo dobre 3 4 raczej dobre ani dobre, ani złe raczej złe 16% 2% 39% 39% bardzo złe nie wiem/trudno powiedzieć 36% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Jak Pan(i) ocenia aktualne warunki wspierania mikro, małych i średnich firm w Polsce? 8

9 OGÓLNA OCENA KONIUNKTURY NA PRODUKTY I USŁUGI MMŚP W LATACH (N=630) 1% 11% 6 21% 1% 2015 (N=584) 1% 59% (N=607) 2% 7% 6 2 2% 2016 (N=607) 2% 57% (N=606) 1% 4 39% 2017 (N=604) 41% 49% będzie bardzo zła będzie zła będzie przeciętna będzie dobra będzie bardzo dobra brak odpowiedzi 4 5 będzie bardzo zła będzie zła będzie przeciętna będzie dobra będzie bardzo dobra brak odpowiedzi TREŚĆ PYTANIA: Proszę oszacować koniunkturę na produkty i usługi Pana(i) firmy w latach

10 POSTRZEGANIE ZMIAN SZAREJ STREFY szara strefa zmiana w stosunku do sytuacji sprzed roku 2015 (N=630) 70% 22% 2015 (N=584) 66% 26% 2016 (N=607) 11% (N=607) 1 70% 16% 2017 (N=606) % 2017 (N=604) 17% 6 1 TREŚĆ PYTANIA: Proszę określić, czy obecnie udział nielegalnej działalności gospodarczej tzw. szarej strefy w segmencie mikro, średnich i średnich przedsiębiorstw w stosunku do sytuacji sprzed roku. 10

11 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH (N=630) 62% 1 11% 6% 2% 2015 (N=584) 51% 12% 19% 11% 1% 2016 (N=607) 5 20% 16% 6% 2016 (N=607) 4 11% 1 17% 2017 (N=606) 47% 27% 1 10% 2% 2017 (N=604) 31% 16% 21% 21% 5 69% inwestycje nie zamierzamy inwestować do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN brak odpowiedzi inwestycje nie zamierzamy inwestować do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN brak odpowiedzi TREŚĆ PYTANIA: Proszę określić zamierzenia inwestycyjne związane z rozwojem Pan(i) firmy w latach

12 KORZYSTANIE Z KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH (N=630) 12% 2015 (N=584) 22% 2016 (N=607) 20% 2016 (N=607) 32% 2017 (N=606) 29% 2017 (N=604) 4 TREŚĆ PYTANIA: Przeczytam za chwilę nazwy rodzajów kredytów. Proszę powiedzieć, z których aktualnie korzysta Pana(i) firma. 12

13 OCENA DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW 2015 (N=630) 11% 52% (N=584) 1% 9% 51% (N=607) 1% 9% 49% 37% 2016 (N=607) 39% 50% 2017 (N=606) 2% 4 40% 2017 (N=604) 1% 9% 3 51% 6% TREŚĆ PYTANIA: Jak ocenia Pan(i) dostępność do kredytów dla firmy takiej jak Państwa w 2017 roku? 13

14 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 14

15 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW środki własne 89% środki własne 89% 6% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 37% 19% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 4 1 leasing, pożyczka leasingowa 21% 16% leasing, pożyczka leasingowa 37% 1 pożyczki rodzinne fundusze pomocowe Unii Europejskiej 1 2 fundusze pomocowe Unii Europejskiej pożyczki rodzinne 1 10% 7% 17% kredyt kupiecki kredyt kupiecki 7% kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych pożyczki innych instytucji finansowych niż banki pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) zadłużenie w źródłach zagranicznych 9% 2% 1% kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej pożyczki innych instytucji finansowych zadłużenie w źródłach zagranicznych pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) 6% 6% 7% 6% firma aktualnie korzysta firma nie korzysta, ale korzystała firma aktualnie korzysta firma nie korzysta, ale korzystała N=604 TREŚĆ PYTANIA: Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy. 15

16 ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA środki własne 2% 2 59% środki własne 11% 30% 5 kredyt bankowy 2 11% 22% 30% 12% kredyt bankowy 20% 1 41% 16% leasing (finansowy i operacyjny) 41% 1 17% 19% 10% leasing (finansowy i operacyjny) 29% 11% 1 30% 12% dotacja unijna % 7% 9% dotacja unijna 46% 1 19% 16% 6% kredyt bankowy z gwarancją unijną 52% 16% 1 kredyt bankowy z gwarancją unijną 49% 1 21% 1 pożyczka unijna np. CIP, JEREMIE 59% 1 17% pożyczka unijna np. CIP, JEREMIE % 10% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Jakie znaczenie dla finansowania inwestycji w Pana(i) firmie mają poszczególne źródła pozyskania środków? 16

17 TRUDNOŚCI W APLIKOWANIU O ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA spełnienie warunków formalnych i dokumentacyjnych 7% spełnienie warunków formalnych i dokumentacyjnych 1% 29% 47% 19% wykazanie wiarygodności kredytowej na podstawie raportu z BIK 2% 9% 3 40% 12% wykazanie wiarygodności kredytowej na podstawie raportu z BIK 36% 4 16% wykazanie zdolności kredytowej do spłaty kredytu 10% 4 39% przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń 1% 32% 47% 12% przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń 12% 4 3 wykazanie zdolności kredytowej do spłaty 1% kredytu 32% 50% 9% brak środków na wymagany wkład własny 12% 47% 31% 6% brak środków na wymagany wkład własny 6% 2% 42% 42% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: W przypadku aplikowania Pana(i) firmy o zewnętrzne źródła finansowania, które z poniższych warunków byłyby najtrudniejsze do wypełnienia? 17

18 ZAINTERESOWANIE RÓŻNYMI RODZAJAMI FINANSOWANIA rangowanie 6% 7% 6% 31% 20% 1 6 7% 3 9% 19% 21% % 41% 5 56% % 1 10% 6% 52% 30% 1 11% 20% 11% 6% 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Jakim rodzajem finansowania jest zainteresowana Pan(i) firma? Proszę ułożyć w kolejności od najbardziej tj. 1 miejsce do najmniej odpowiedniego cztery rodzaje finansowania tj. 4 miejsce. 18

19 CEL FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 17% 4 40% cel inwestycyjny zarówno na inwestycje jak i finansowanie bieżące finansowanie bieżącej działalności firmy 46% 11% 4 N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: W przypadku pozyskania zewnętrznego finansowania przez Pana(i) firmę, finansowanie zostanie wykorzystane na? 19

20 ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 20

21 APLIKOWANIE O ŚRODKI Z FUNDUSZY UE 8 17% tak nie 71% 29% tak nie dotacje unijne kredyt z gwarancją unijną pożyczki unijne np, CIP, JEREMIE N=606* n=101** 1% 12% 22% 7 dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) kredyt z gwarancją unijną pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE TREŚĆ PYTANIA: Czy w przeszłości Pana(i) firma aplikowała o środki z wymienionych poniżej funduszy unijnych? 11% % N=604* n=175** * Wyniki procentowane do całej próby określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co aplikowali o środki z funduszy UE określenie odsetka w tej podgrupie 21

22 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE 1% 2% 86% 12% tak nie 7 2 tak nie nie wiem nie wiem dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) 7 dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) 1 86% kredyt z gwarancją unijną 1% 6% kredyt z gwarancją unijną 1% 7% 1% 2% pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE 6% 10% N=606* n=65** TREŚĆ PYTANIA: Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich? N=604* n=124** TREŚĆ PYTANIA: Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała Pana(i) firma: * Wyniki procentowane do całej próby określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE określenie odsetka w tej podgrupie 22

23 PROBLEMY PRZY KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE zbyt trudne procedury ubiegania się o fundusze 4 trudności z przygotowaniem wniosku 47% trudności z przygotowaniem wniosku 37% zbyt trudne procedury ubiegania się o fundusze 41% zbyt długi czas rozpatrywania wniosków 37% zbyt długi czas rozpatrywania wniosków 3 trudności z wyborem odpowiedniego funduszu 1 zbyt skomplikowane zasady rozliczania wniosków 26% zbyt skomplikowane zasady rozliczania wniosków 17% trudności z wyborem odpowiedniego funduszu 11% trudności z rozliczaniem środków 11% trudności z rozliczaniem środków 10% brak spełnienia przez firmę wymagań brak spełnienia przez firmę wymagań n=65* TREŚĆ PYTANIA: Z jakimi problemami zetknęła się Pana(i) firma w trakcie korzystania z funduszy unijnych? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich n=124* 23

24 MOŻLIWOŚĆ SZYBSZEGO ROZWOJU DZIĘKI DOSTĘPOWI DO KORZYSTNEGO FINANSOWANIA 17% 2 tak 2 21% tak nie nie 5 nie wiem 5 nie wiem n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA: Czy Pana(i) firma rozwija się szybciej, dzięki dostępowi do finansowania (kredyt, leasing itp.) na bardziej korzystnych warunkach? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 24

25 WPŁYW WSPARCIA UE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW % tak tak, ale w mniejszym zakresie nie % n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA: Czy projekt, który został sfinansowany ze wsparciem UE, zostałby zrealizowany, gdyby Pana(i) firma nie otrzymała wsparcia? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 25

26 NAJCZĘSTRZE PRZYCZYNY BRAKU FINANSOWANIA RYNKOWEGO zbyt niska kwota oferowanego finansowania 17% brak wymaganego zabezpieczenia 16% brak wymaganego zabezpieczenia 1 zbyt wysoka cena finansowania 16% zbyt wysoka cena finansowania 11% zbyt niska kwota oferowanego finansowania 12% brak zdolności kredytowej brak zdolności kredytowej zbyt krótki okres działalności zbyt krótki okres działalności nie spotkałem się z taką sytuacją 4 nie spotkałem się z taką sytuacją 4 n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA. Jeśli Pana(i) firma spotkała się wcześniej z odmową przyznania finansowania lub sama z niej zrezygnowała, jaka była przyczyna? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 26

27 CEL FINANSOWANIA ZE WSPARCIEM UNIJNYM 2 cel inwestycyjny 30% 1 5 finansowanie bieżącej działalności firmy zarówno cel inwestycjny jak i finansowanie bieżące działalności firmy 12% 5 n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA: Na jaki cel zostało przeznaczone finansowanie uzyskane ze wsparciem unijnym? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 27

28 WPŁYW FINANSOWANIA ZE WSPARCIEM UE NA FUNKCJONOWANIE FIRM wyniki finansowe 3 32% 22% rozszerzenie zakresu działalności 10% 49% 27% 2% 10% rozszerzenie zakresu działalności 6% 46% 32% wyniki finansowe 9% % 1% zwiększenie skali działalności 4 37% 6% zwiększenie skali działalności 9% 37% 41% 6% n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA: Jaki był wpływ finansowania ze wsparciem środków unijnych na funkcjonowanie Pana(i) firmy w następujących wymiarach? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 28

29 OCENA PROCESU UZYSKIWANIA WSPARCIA UNIJNEGO w zakresie wymaganych dokumentów 3 37% 22% 2% w zakresie wymaganych dokumentów 2% 46% 39% 1 w zakresie czasu trwania procesu % w zakresie czasu trwania procesu 3 37% 22% 2% n=65* n=124* TREŚĆ PYTANIA: Jak Pan(i) ocenia proces uzyskiwania wsparcia unijnego (do momentu uzyskania wsparcia)? * Pytanie zadawano tylko tym respondentom, którzy skorzystali ze środków z funduszy europejskich 29

30 POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH brak potrzeby 50% brak potrzeby 5 brak odpowiednich programów unijnych 2 brak odpowiednich programów unijnych 2 zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 2 zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 21% zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 1 zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 16% zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 1 zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 10% brak środków finansowych (np. na wkład własny) 12% brak środków finansowych (np. na wkład własny) 9% zbyt wysoki koszt usług firm doradczych 10% problemy związane z przygotowaniem dokumentacji problemy związane z przygotowaniem dokumentacji 10% zbyt wysoki koszt usług firm doradczych 6% brak czasu na przygotowanie wniosku n=522* ** brak czasu na przygotowanie wniosku TREŚĆ PYTANIA: Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich? n=443* ** *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich 30

31 SAMOOCENA WIEDZY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE cel, na jaki mogą być przeznaczone środki 12% 27% 4 16% 1% cel, na jaki mogą być przeznaczone środki 9% 17% 4 2 2% zasady rozliczania % rodzaje dostępnych programów 9% 1 46% 2 1% rodzaje dostępnych programów 1 30% 41% 1 sposób aplikowania 9% 20% 4 2 2% sposób aplikowania 1 31% 41% 2% 1 zasady rozliczania 10% 20% 42% 26% 2% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Jak Pan(i) ocenia swój poziom wiedzy w poszczególnych obszarach związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie

32 ŹRÓDŁA WIEDZY O FUNDUSZACH UE Internet 76% Internet 79% znajomi/rodzina 2 partnerzy biznesowi 21% partnerzy biznesowi 1 prasa specjalistyczna 19% ulotki, plakaty, broszury 16% znajomi/rodzina 1 prasa specjalistyczna 1 ulotki, plakaty, broszury 1 radio/telewizja 11% szkolenia i konferencje 1 szkolenia i konferencje radio/telewizja 9% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Z jakich źródeł Pan(i) firma czerpie zazwyczaj informacje na temat funduszy unijnych? 32

33 WSPOMAGANA ZNAJOMOŚĆ STRON O FUNDUSZACH UE 42% % % strony internetowe programów ogólnopolskich (np. 20% strony internetowe programów ogólnopolskich (np. 2 strony internetowe programów regionalnych (np. rpo.mazovia.ue) strony internetowe programów regionalnych (np. rpo.mazovia.ue) 12% N=606 N=604 TREŚĆ PYTANIA: Które z poniższych źródeł internetowych poświęconych funduszom unijnym jest Panu(i) znane? 33

34 ZAMIAR UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNIJNE 17% (N=630) 20% 37% 2 1 2% 2015 (N=584) % 2016 (N=607) 26% 51% 6% 1 2% 2016 (N=607) 19% 42% 22% 17% (N=606) 29% 42% 10% 7% (N=604) 21% 36% 20% 2 19% TREŚĆ PYTANIA: Czy Pana(i) firma ubiega się lub zamierza ubiegać się o środki unijne w perspektywie programowej na lata ? 34

35 CEL UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNIJNE zakup środków trwałych 6 zakup środków trwałych 4 promocja firmy 3 remonty/modernizacje 3 remonty/modernizacje 29% szkolenia i doradztwo 27% prace badawczo-rozwojowe 2 promocja firmy 2 szkolenia i doradztwo 2 prace badawczo-rozwojowe 22% zakup budynków/gruntów 1 zakup linii produkcyjnych 1 zakup linii produkcyjnych 12% zakup budynków/gruntów 1 zakup wartości niematerialnych i prawnych 11% zakup wartości niematerialnych i prawnych 12% n=66* ** n=138* ** TREŚĆ PYTANIA: Na jaki cel zamierza Pana(i) firma przeznaczyć pozyskane środki z funduszy unijnych? *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać wiele celów. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które zamierzają ubiegać się o środki unijne 35

36 INFORMACJE O INDICATOR Centrum Badań Marketingowych INDICATOR funkcjonuje nieprzerwanie od 1990 roku, jesteśmy więc jedną z najdłużej działających na rynku agencji. INDICATOR posiada aktualny certyfikat jakości PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie badań PAPI, CAPI, CATI, CAWI oraz badań jakościowych. Na potrzeby sektora finansowego INDICATOR od wielu lat realizuje badanie syndykatowe Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych oraz badania ad-hoc na indywidualne zlecenia Klientów. 36

37 INFORMACJE O RAPORTACH INDICATOR z badania Mikro i małe firmy o usługach finansowych 2017 oferuje następujące raporty: Mikro i małe firmy o usługach finansowych (obroty do 3,6 mln PLN) Małe firmy o usługach finansowych (obroty do 5 mln PLN) Średnie firmy o usługach finansowych (obroty 3,6-30 mln PLN) Średnie i większe firmy o usługach finansowych (obroty 5-30 mln PLN) Startupy o usługach finansowych 37

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! prof. Jan Garlicki Dyrektor Generalny Wojciech Terlikowski Kierownik Projektu Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Świętojerska 5/7; Warszawa tel

DOSTĘP MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KREDYTU W POLSCE. OCENA STANU OBECNEGO I PERSPEKTYW

DOSTĘP MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KREDYTU W POLSCE. OCENA STANU OBECNEGO I PERSPEKTYW DOSTĘP MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KREDYTU W POLSCE. OCENA STANU OBECNEGO I PERSPEKTYW 3 lipca 2019 r. Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing rozwija polską gospodarkę Warszawa 31.07.2018 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O USŁUGACH FINANSOWYCH 2019

MAŁE FIRMY O USŁUGACH FINANSOWYCH 2019 MAŁE FIRMY (o rocznych obrotach do 5 mln PLN) O USŁUGACH FINANSOWYCH 2019 wyciąg z raportu dla Związku Polskiego Leasingu W W W. I N D I C A T O R. P L LEASINGOBIORCY AKTYWNI i PRZESZLI 2 PRZEDMIOT LEASINGU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych, 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Katowice, 21 września 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach

Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach Szanowni Państwo! Urząd Miejski w Świętochłowicach zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak AGENDA Dotacje na specjalizacje w 2014-2020 Środki UE na IT w programach regionalnych i krajowych Nowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Informacje o badaniu Termin realizacji Marzec 2016 r. Próba/ metodyka realizacji badania Opinia publiczna ogół Polaków w wieku 15+ N=00, (CAPI), w tym indywidualni

Bardziej szczegółowo

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008 VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Gdańsk sk- Sztokholm 4-6.09.2008 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Barbara

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Cel inicjatywy Jeremie JEREMIE (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises -Wspólne Europejskie Zasoby

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

7 lutego br. Poddębice

7 lutego br. Poddębice 7 lutego br. Poddębice KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA BADANIA INNOWACJE ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE INNOWACJI? I oś

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim Starachowice, 20 września 2018 r. Plan prezentacji 1. Instrumenty finansowe w ramach RPO 2014-2020 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne, kapitałowe i mieszane dla dolnośląskiego sektora MŚP

Instrumenty dłużne, kapitałowe i mieszane dla dolnośląskiego sektora MŚP Instrumenty dłużne, kapitałowe i mieszane dla dolnośląskiego sektora MŚP Marek Ignor Dolnośląski Fundusz Rozwoju Wałbrzych 15 wrzesień 2017 r. Nasza Misja Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa 2006. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udział i rola instytucji finansowych w realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Aneks Warszawa 2006 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Czerwiec 2015

WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Czerwiec 2015 WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Czerwiec 2015 INFORMACJE O BADANIU 2 Informacje o badaniu Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Realizacja badania odbyła

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój

Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój Szczecin, 09.04.2014 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. Produkty JEREMIE Umowy Data zawarcia Kwota wsparcia Umowa Operacyjna Reporęczenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROFIRMY W LICZBACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ MIKRPRZEDSIĘBIORSTWA 2004 1,69 mln aktywnych firm (9

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo